Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata proxy technológiával (Zorp) című méréshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata proxy technológiával (Zorp) című méréshez"

Átírás

1 Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata proxy technológiával (Zorp című méréshez Pfeiffer Szilárd április 7. A mérést kidolgozta: Pfeiffer Szilárd Balasys IT Kft. BME, CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium

2 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló Forgalom szabályozása Forgalom tiltása Forgalom engedélyezése vizsgálat nélkül Forgalom engedélyezése vizsgálattal Hozzáférés-vezérlés Alkalmazandó szabály kiválasztása Haladó ismeretek Testre szabott proxy implementálása Python nylelvű proxy implementálása Proxyk egymásba ágyazása Gyakorlati összefoglaló Architektúra Gépek beállítása Gépek elérése Konfigurációs fájlok Feladatok Működés ellenőrzése Alapértelmezett tiltás beállítása Specifikus szabályok felvétele Saját proxy osztály létrehozása Titkosított forgalom átvitele proxy segítségével Titkosított forgalom átvitele titkosítás bontásával Jegyzőkönyv 11 Tárgymutató 12 2

3 1. Elméleti összefoglaló A következőkben rövid áttekintést nyújtunk a Zorp környezetben használt alapvető fogalmakról, a hozzáférés-vezérlési lista specifikumairól, a hozzáférés engedélyezésének és tiltásának különböző módjairól Forgalom szabályozása Zorp esetén a forgalom szabályozás követlező módjai közül választhatunk[1, Service] forgalom tiltása csomagok eldobása (DenyService csomagok visszautasítása (DenyService forgalom engedélyezése csomagszűrő jellegű működés (PFService applikációs szintű proxy (Service A forgalom tiltásának első változatában tűzfal a beérkezett csomagok mindennemű válasz nélkül dobja el, ezzel egyrészt csökkentve a saját terhelését, hiszen a kliensnek küldött visszautasító válasz is hálózati terhelés, másrészt késleltetésre kényszeríti a klienst, mivel az kénytelen kivárni az adott protokollban (pl: TCP előírt időt a válasz esetleges megérkezéséig. Így ha ezt a módozatot használjuk kliens oldalon nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy az adott szolgáltatás nem működik, erre csupán a várt válasz meg nem érkezése, illetve az ez által okozott időtúllépés utal Forgalom tiltása Csomagok visszautasítása amennyiben erre a protokoll lehetőséget ad, annyit jelent, hogy a szerver küld választ a kliens felé az általa kezdeményezett forgalom visszautasításáról. Ennek konkrét módja a DenyService paramétereiként adható, illetve adandó meg, az alábbiak szerint. DenyService( name= TCPReset, ipv4_setting=denyipv4.tcp_reset, ipv6_setting=denyipv6.tcp_reset DenyService( name= ICMPPortUnreachable, ipv4_setting=denyipv4.icmp_port_unreachable, ipv6_setting=denyipv6.icmp_port_unreachable Az első esetben (TCPReset a klienstől érkező forgalomra válaszként egy TCP resetet küld a Zorp, míg a második esetben (ICMPPortUnreachable egy ICMP port unreachable lesz a válasz mind IPv4, mind IPv6 esetén. Értelem szerűen előbbi csak TCP forgalmak esetén értelmes, míg az utóbbi TCP és UDP esetén is használható, ugyanakkor tetszőleges IP alapú forgalomra nem értelmes, hiszen a válasz azt tartalmazza, hogy a célzott port (ami TCP/UDP specifikus nem elérhető. 3

4 Forgalom engedélyezése vizsgálat nélkül Az egyszerűbb, egyszersmind kevesebb beállítási lehetőséget és ezzel együtt kisebb rugalmassági szintet biztosító, valamint alacsonyabb biztonsági szintet nyújtó forgalomátengedési lehetőség a PFService, melynek működése gyakorlatban megegyezik az IPTables működésével. PFService( name= PacketFilter Ebben az esetben az érkező forgalom teljes egészében kernel-space kerül feldolgozásra, azzal csak a Zorp kernel modulja foglalkozik, a user-space daemon (Zorp számára forgalom voltaképpen nem is létezik. A routing, az esetleges cím- és porthamisítások, illetve a NAT teljes egészében a kernel modul által történik Forgalom engedélyezése vizsgálattal Amennyiben szeretnénk az adott forgalmat mélyebb elemzésnek (deep packet inspection alávetni, akkor egy harmadik engedélyezési módra lesz szükségünk (Service, amiben csak forgalom engedélyezésére, vagy tiltására vonatkozó döntés meghozását, illetve a forgalom elterelését a user-space felé végzi a kernel modul, minden egyéb (routing, NAT, cím-, porthamisítás, protokoll elemzés, módosítás,... a Zorp feladata. Service( name= DeepInspection, proxy_class=httpproxy A labor gyakorlat szempontjából leginkább említésre méltó különbség az előző (PFService és a mostani (Service átengedési mód között, a protokoll elemzésének lehetősége, illetve az ebben rejlő lehetőségek, valamint az ezzel járó konfigurációs változtatások. A fenti példában a Service konfigurációja egy új paraméterrel bővül (proxy_class, ami a protokoll elemzését végző modul (proxy típusát adja meg. Ezen típus tulajdonképpen egy Python nyelvű osztály neve, lévén a Zorp C/C++(11 nyelven írt protokollelemzői Python nyelven egészíthetőek ki. Természetesen a Zorp tartalmaz számos teljes értékű és megfelelő alapértelmezett paraméterekkel rendelkező proxyt. Amennyiben ezt a probléma bonyolultság megköveteli, nem csupán a paraméterek módosíthatók, hanem számos ponton az alapértelmezett működés is felülbírálható, kiegészíthető, sőt lehetőség van teljes egészében Python nyelven implementált proxyk létrehozására is, amire a labor keretein belül szintén látunk példát Hozzáférés-vezérlés Alkalmazandó szabály kiválasztása Ellentétben számos más tűzfal megoldással a hozzáférés-vezérlési szabályok kiértékelése nem az első illeszkedő szabály megtalálásáig történik (first match, hanem minden egyes esetben minden egyes szabály kiértékelődik és ezek közül a leginkább illeszkedő (best match fog érvényre jutni[1, Best match]. A kiválasztás során számos feltétel megadható (pl: forrás/cél IP cím, port,..., illetve azonos típusú feltételekből akár több is. Az azonos típusú feltételek egymással vagy, míg a különböző típusú feltételek egymással és kapcsolatban állnak. Az alábbi példában lévő szabályra tehát csak azok a forgalmak illeszkednek, amik az címet célozzák, ezen belül is az 53-as portot. Gyakorlatban az alábbihoz hasonló szabály segítségével lehet a Google publikus DNS szerveréhez a forgalmat kiengedni, oly módon, hogy ez egy csomagszűrő esetén történne. 4

5 PFService(name= PacketFilter Rule( dst_subnet= /32, dst_port=53, service= PacketFilter A szabály alapvetően két részből áll. Egyrészt a forgalom illeszkedési feltételek (match megadásából, másrészt a forgalom kiváltandó művelet megadásából (service. A művelet csak akkor fog végrehajtódni, amennyiben a feltételek teljesülnek, az összes illeszkedő szabály közül az az egy jut érvényre, amelyiknek az illeszkedése a legjobb. Lássuk a következő példa konfigurációt: PFService(name= PacketFilter Rule( id=1, dst_subnet= /32 service= PacketFilter Rule( id=2, dst_port=53, service= PacketFilter Az egyes számú szabályunk minden olyan esetben illeszkedik, ha csomag a IP címet célozza, míg a kettes számú akkor, ha a cél port 53. Kézenfekvő a kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha a forgalomra mindkét feltétel igaz. Ilyenkor feltételek közötti precedencia[1, Conditions] dönt. Amelyik feltétel precedenciája nagyobb, annak az illeszkedése lesz jobb. Ez esetben a kettes számú szabályé, amiből jól látszik, hogy a konfigurációban megadott szabályok sorrendjének nincs jelentősége. Ugyanakkor persze az is igaz, hogy a fenti példa meglehetősen mesterkélt, hiszen mindkét esetben ugyanaz a művelet hajtódik végre, így az eredmény is ugyanaz lesz. Ha az adott forgalom a szabályrendszer egyetlen elemében megadott feltételeknek sem felel meg, vagyis egyetlen szabályra sem illeszkedik, akkor a sorsáról az IPTables dönt, alapértelmezés szerint az adott csomag eldobásra kerül Haladó ismeretek Testre szabott proxy implementálása Zorp esetén az egyes proxyk pontosabban szólva proxy osztályok testre szabása minden esetben származtatást jelent az alapvetően C/C++(11 nyelven írt, de Python nyelven kiterjesztett ősosztályból, szintén Python nyelven. from Zorp.Http import HttpProxy class MyHttpProxy(HttpProxy: def config(self: HttpProxy.config(self self.timeout = def default(: Service(name= CustomizedHttpservice, proxy_class=myhttpproxy Rule(dst_port= 80, service= CustomizedHttpservice 5

6 A fenti példa nem tesz egyebet, mint a Zorp részeként szállított HttpProxy timeout értékét írja felül, így ez a testre szabott proxy egy percet fog várakozni, mielőtt a kapcsolatot időtúllépés miatt megszakítaná, az alapértelmezett 5 perces értékkel szemben. Ezt úgy éri el, hogy származtat a megfelelő ősosztályból (HttpProxy és felüldefiniálja annak config függvényét. Ebben a függvényben írhatóak felül az alapértelmezett értékek, illetve állíthatóak be olyan paraméterek, melyeknek nincs alapértelmezett értéke Python nylelvű proxy implementálása Zorp esetén lehetőség van arra is, hogy saját, vagy a szállított proxyk által egyáltalán nem támogatott protokollokhoz teljes egészében Python nyelven írjunk proxyt. Ehhez egy létező létező proxyból AnyPyProxy való származtatásra lesz szükség, ami voltaképpen csak egy váz, ahol az alapvető paraméterek a már megismert metódus szerint (config a függvény felüldefiniálásával történik, míg a hálózati forgalom tényleges kezelését, a protokoll elemzését, esetleges módosítását a proxythread függvény részeként kell implementálni. class FullyCustomizedProxy(AnyPyProxy: def config(self: self.client_max_line_length = def proxythread(self: self.readdata( self.analyzedata( if (necessary: self.modifydata( self.writedata( Fontos megjegyezni, hogy ezen proxy használatakor hálózati forgalom mindennemű kezelésének (olvasás/írás kliens/szerver oldalon, hibakezelés,... feladata ránk hárul, amennyiben a proxyt a teljes forgalom kezelésére használjuk, nem pedig egy már létező protokoll adat részének további elemzésére, ahogy azt a következő fejezetben látni fogjuk Proxyk egymásba ágyazása A Zorp lehetővé teszi proxyk egymásba ágyazását (stacking, melynek jelentősége abban áll, hogy minden proxy a saját maga által ismert részeket HttpProxy esetén ez a HTTP protokoll értelmezi, majd a számára csak adatként kezelendő részeket tovább tudja adni egy másik protokoll értelmező számára további elemzésre. Ez az egymásba ágyazás nem feltétlenül kell, hogy egylépcsős legyen, bonyolultabb esetekben lehetnek akár többszörös egymásba ágyazások is. class AnyPyProxyRequest(AnyPyProxy: def proxythread(self: pass class AnyPyProxyResponse(AnyPyProxy: def proxythread(self: pass class MyHttpProxy(HttpProxy: def config(self: HttpProxy.config(self self.request_stack["*"] = (HTTP_STK_DATA, (Z_STACK_PROXY, AnyPyProxyRequest self.response_stack["*"] = (HTTP_STK_DATA, (Z_STACK_PROXY, AnyPyProxyResponse 6

7 A fenti példában egy olyan testre szabott HTTP proxy implementáció látható, ami mind a HTTP kérések (request mind a HTTP válaszok (response adat részét továbbítja egy-egy az AnyPyProxy ősosztályból származó újabb proxy felé, ahol azok kezelése kell megtörténjen. 2. Gyakorlati összefoglaló 2.1. Architektúra A mérés alapvetően virtualizált környezetben (VMware történik, egy kliens-szerver architektúrában, ahol a kliens és a szerver között egy tűzfal (Zorp helyezkedik el, amivel a tulajdonképpeni mérési feladatok elvégzendőek. A kapcsolatok minden esetben a kliens gépről kezdeményeződnek, a tűzfal gépen keresztül jutnak el a szerverre. A szerverek az utolsó mérési feladattól eltekintve az erre a célra szolgáló virtuális gépen futnak Gépek beállítása Az importálást követően minden virtuális gép négy hálózati interfésszel rendelkezik a következők szerint: 1. internet kapcsolat célja: az internet elérésének biztosítása frissítések telepítésének céljából működése a VMware által biztosított virtuális DHCP szerver segítségével kap IP címet, viszont elkerülendő az esetleges routing problémákat alapértelmezés szerint nem aktív azonosítása az operációs rendszerben eth0 néven érhető el 2. kliens oldal célja: olyan kapcsolat biztosítása a kliens és a tűzfal között, amin kizárólag ezen két gép közötti forgalom zajlik működése a VMware által megvalósított belső hálózatok kiépítésére szolgáló típussal, mely az architektúrát felvázoló ábra szerint kap IP címeket azonosítása az operációs rendszerben eth1 néven érhető el 3. szerver oldal célja: olyan kapcsolat biztosítása a szerver és a tűzfal között, amin kizárólag ezen két gép közötti forgalom zajlik működése a VMware által megvalósított belső hálózatok kiépítésére szolgáló típussal, mely az architektúrát felvázoló ábra szerint kap IP címeket azonosítása az operációs rendszerben eth2 néven érhető el 7

8 Client Firewall Server eth1 eth1 eth2 eth / / / /16 fd00::10:0:0:1/96 fd00:10:0:255:254/96 fd00::10:1:255:254/96 fd00::10:1:1:1/ x x x Host 1. ábra. Virtuális gépek kialakítása, ahol az x helyére rendre a mérőhely számát kell behelyettesíteni 2.3. Gépek elérése A virtuális gépek kialakítása az 1. ábrán láthatóak szerint történik. az autentikáció felhasználónév jelszó párossal történik két felhasználóval rendelkezik (root, balasys a felhasználónév és a jelszó megegyezik A bejelentkezés a gépekre vagy a gépen közvetlenül felhasználónév (balasys jelszó (balasys páros megadásával, vagy SSH segítségével, az alábbi parancsot használva a jelszó megadása után történik. ssh virtualis_gep_ip_cime -l felhasznalonev Az egyes gépek az eth0 interfészeiken a virtuális környezet DHCP szervere által kiosztott, IP címeken keresztül érhetőek el. A konkrét címek kiderítéséhez az alábbi parancs kiadása szükséges, közvetlenül a virtuális gépre bejelentkezve. ip -4 addr show dev wlan0 A virtuális gépek billentyűzetkiosztása angol. Amennyiben a magyar nyelvű kiosztás használata a mérés során kényelmesebbnek tűnik, a váltás következő paranccsal végezhető el: sudo loadkeys hu 8

9 2.4. Konfigurációs fájlok A Zorp konfigurációs fájljai hasonlóan más alkalmazásoknál használt könyvtárszerkezethez az /etc/zorp könyvtárban kapnak helyet. Alapvetően három állomány kódosítására van szükség a gyakorlatban. instances.conf az egyes Zorp példányokhoz kapcsolódó beállítások kapnak itt helyet (pl: naplózás részletessége, szabályokat leíró konfigurációs fájl,... zones.py a zónák definícióit tartalmazza policy.py a tényleges tűzfalszabályokat, illetve a általuk indítandó szolgáltatások (Service, illetve a tényleges forgalom-ellenőrzést és manipulációt végző osztály (Proxy leírását tartalmazza A mérés során csak az utóbbi állomány módosítására lesz szükség, ehhez tetszőleges szövegszerkesztő (nano, vim,... használható. 3. Feladatok 3.1. Működés ellenőrzése A kialakított hálózati topológia működésének ellenőrzésére hajtsa végre az alábbiakat: 1. jelentkezzen be mindhárom virtuális gépre SSH segítségével 2. ellenőrizze a kliens és a szerver gépeken a tűzfal elérését az arping -I interfésznév cél_ip_cím parancs segítségével 3. a jegyzőkönyvezze a kiadott parancsot a parancs kimenetének azon részét, ami az elküldött kérést és az arra érkező választ tartalmazza Ezt követően kísérelje meg a kliens gépről a szerver gép elérését: 1. ellenőrizze szerver gép elérését IPv4 protokollon a következő paranccsal: ping szerver.ip.cime 2. ellenőrizze web szerver elérését IPv4 protokollon a következő paranccsal: wget -O /dev/null 3. ellenőrizze web szerver elérését IPv4 protokollon a következő paranccsal 1 curl -insecure -o /dev/null Alapértelmezett tiltás beállítása Módosítsa a Zorp konfigurációs állományokat, hogy minden forgalom tiltásra kerüljön oly módon, hogy a kliens értesüljön a tiltásról. A tiltás megvalósítására egyetlen szabályt használjon! A konfiguráció módosítását követően indítsa újra a Zorpot, majd ismételje meg a működés ellenőrzésekor (3.1 végrehajtottakat és dokumentálja azokat az ott leírtaknak megfelelően, illetve jegyzőkönyvezze a konfigurációs változtatásokat (Rule,Service! 1 Megjegyzés: -insecure helyett a -k akkor is letölti a certificatet ha az nem megbízható. 9

10 3.3. Specifikus szabályok felvétele Módosítsa a konfigurációs állományokat úgy, hogy az ICMP forgalom átengedése PFService, a HTTP forgalom pedig Service segítségével valósuljon meg, ahol a proxy típusa legyen a Zorp részeként szállított HttpProxy! Ehhez alkosson az általános tiltó szabálynál specifikusabb, az ICMP, illetve a 80-as porton zajló TCP forgalomra jobban illeszkedő (1.2.1 szabályokat. 2 Jegyzőkönyvezzen az előző mérésnél leírtak szerint! 3.4. Saját proxy osztály létrehozása A fentiekben ismertetetteknek (1.3.1 megfelelően hozzon létre egy testre szabott HttpProxy változatot, melynek segítségével cserélje le a User-Agent HTTP fejléc értékét, az alábbi kódrészlet megfelelő helyre történő beillesztésével. self.request_header["user-agent"] = (HTTP_HDR_CHANGE_VALUE, "Forged Browser" Ellenőrizze a kapcsolat kiépülését a szerver alkalmazás (Apache napló állományában (ennek helye: /var/log/apache2/access.log, illetve a tűzfal gép rendszernapló állományában (/var/log/syslog. Jegyzőkönyvezze a tűzfalon keresztüli elérést bizonyító szerver oldali naplósort, illetve a konkrét HTTP parancs (GET átviteléről szóló tűzfal napló bejegyzést! Jegyzőkönyvezzen az előző mérésnél leírtak szerint! 3.5. Titkosított forgalom átvitele proxy segítségével Hozzon létre egy újabb szabályt a HTTPS forgalom (port 443 átvitelére! A proxy típusa a Zorp részeként szállított PlugProxy legyen! 1. hajtsa végre az ellenőrzést az előző mérésnél leírtak szerint 2. ellenőrizze és jegyzőkönyvezze a szerver által felmutatott tanúsítvány kibocsátójának (issuer nevét (CN: openssl s_client -connect : Titkosított forgalom átvitele titkosítás bontásával Illessze be az alábbi a titkosítás kibontására szolgáló konfigurációs részletet a korábban létrehozott saját proxy osztály alá. Ezt követően módosítsa a Service definícióját, hogy az használja az EncryptionPolicy osztályt, illetve cserélje le a jelenleg használt PlugProxy osztályt a korábban létrehozott saját HttpProxy osztályra. EncryptionPolicy( name="https_encryption_policy", encryption=twosidedencryption( client_certificate_generator=dynamiccertificate( private_key=privatekey.fromfile( key_file_path="/etc/zorp/certs/key.pem", passphrase="", trusted_ca=certificate.fromfile( certificate_file_path="/etc/zorp/certs/trusted.pem", private_key=privatekey.fromfile("/etc/zorp/certs/trusted.pem", passphrase="passphrase", 2 a megfelelő protokoll azonosítok a Python socket moduljában IPPROTO_TCP, IPPROTO_ICMP, illetve IPPROTO_ICMPV6 néven érhetőek el 10

11 ..., untrusted_ca=certificate.fromfile( certificate_file_path="/etc/zorp/certs/untrusted.pem", private_key=privatekey.fromfile("/etc/zorp/certs/untrusted.pem", passphrase="passphrase",,, client_verify=clientnoneverifier(, server_verify=servercertificateverifier( trusted=false Service( name="https_service", encryption_policy="https_encryption_policy", proxy_class=myhttpproxy A feladat megoldásához töltse le a tűzfal számára a titkosításhoz szükséges kulcsot és tanusítványokat ( és másolja be a tűzfal virtuális gépének /etc/zorp/certs mappájába a kicsomagolt pem fájlokat, majd állítsa be a megfelelő jogosultságokat (user:rw-, group:r, others:! Hajtsa végre az ellenőrzést az előző mérésnél leírtak szerint! 4. Jegyzőkönyv A jegyzőkönyvet a mérés után egy héten belül el kell küldeni a mérésvezetőnek pdf formátumban. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Hallgató(k neve és Neptun kódja Mérés neve Mérés időpontja Mérőhely száma Feladatok megoldása A megoldások leírásánál törekedni kell a tömör, de érthető válaszra. A leírásból a megoldásnak reprodukálhatónak kell lennie! Hivatkozások [1] Szilárd Pfeiffer. Zorp GPL Tutorial. BalaSys Ltd., Alíz utca 2. H-1117 Budapest,

12 Tárgymutató Apache, 10 arping, 9 billentyűzetkiosztás, 8 deep packet inspection, 4 HTTP, 10 HTTPS, 10 ICMP, 10 IPTables, 4, 5 IPv4, 9 IPv6, 9 ping, 9 policy EncryptionPolicy, 10 proxy HttpProxy, 10 PlugProxy, 10 Python, 4 service DenyService, 3, 9 PFService, 4, 10 Service, 4, 10 SSH, 8, 9 VMware, 7 w3m, 9 12

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon - áttekintés és példák - Varga Pál pvarga@tmit.bme.hu Áttekintés Általános laborismeretek Junos OS bevezető Routing - alapok Tűzfalbeállítás alapok

Részletesebben

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10)

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) OCSP Stapling Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. OCSP Stapling támogatással rendelkező webszerverek...

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Tűzfal fogalma Olyan alkalmazás, amellyel egy belső hálózat megvédhető a külső hálózatról (pl. Internet) érkező támadásokkal szemben Vállalati tűzfal Olyan tűzfal, amely

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

Tűzfalak működése és összehasonlításuk

Tűzfalak működése és összehasonlításuk Tűzfalak működése és összehasonlításuk Készítette Sári Zoltán YF5D3E Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 1 1. Bevezetés A tűzfalak fejlődése a számítógépes hálózatok evolúciójával párhuzamosan,

Részletesebben

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás.

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. Alap protokollok NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. SMB: NetBT fölötti főleg fájl- és nyomtató megosztás, de named pipes, mailslots, egyebek is. CIFS:ugyanaz mint az SMB,

Részletesebben

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1 Az internet ökoszisztémája és evolúciója Gyakorlat 1 GNS3: installálás és konfiguráció GNS3: hálózatszimulátor Valódi router/hoszt image-ek hálózatba kapcsolása emulált linkeken keresztül: CISCO, Juniper,

Részletesebben

III. Felzárkóztató mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

III. Felzárkóztató mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési utasítás ARP, ICMP és DHCP protokollok vizsgálata Ezen a mérésen a hallgatók az ARP, az ICMP és a DHCP protokollok működését tanulmányozzák az előző mérésen megismert Wireshark segítségével. A mérés

Részletesebben

WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik.

WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik. WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik.! Feltétel a helyi tűzfalon engedélyezve legyenek a 2443 és a 6443-as portok. 1. HW/SW

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2

Előnyei. Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 2 VPN Virtual Private Network A virtuális magánhálózat az Interneten keresztül kiépített titkosított csatorna. http://computer.howstuffworks.com/vpn.htm Helyi hálózatok tervezése és üzemeltetése 1 Előnyei

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Internet ROUTER. Motiváció

Internet ROUTER. Motiváció Több internetvonal megosztása egy szerverrel iptables/netfilter és iproute2 segítségével Készítette: Mészáros Károly (MEKMAAT:SZE) mkaroly@citromail.hu 2007-05-22 Az ábrán látható módon a LAN-ban lévő

Részletesebben

8. WebDAV kiszolgáló konfigurálása

8. WebDAV kiszolgáló konfigurálása 8. WebDAV kiszolgáló konfigurálása A WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) a HTTP protokoll kiterjesztéseként lehetővé teszi a fájl és dokumentum szintű együttműködést a felhasználók között

Részletesebben

Mérési útmutató a Secure Shell (SSH) controll és audit című méréshez

Mérési útmutató a Secure Shell (SSH) controll és audit című méréshez Mérési útmutató a Secure Shell (SSH) controll és audit című méréshez 2016. február A mérést kidolgozta: Höltzl Péter Balabit Europe Kft. BME, CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium 1. Elméleti

Részletesebben

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Általános leírás A kari nyílt laborban vékony kliens alapú architektúrát alakítottunk ki, ahol egy-két alapvető alkalmazáson kívül (pl.: böngésző, PDF olvasó,

Részletesebben

Rendszergazda Debrecenben

Rendszergazda Debrecenben LEVELEZŐKLIENS BEÁLLÍTÁSA A levelezés kényelmesen kliensprogramokkal is elérhető, és használható. Ezen útmutató beállítási segítséget nyújt, két konkrét klienssel bemutatva képernyőképekkel. Természetesen

Részletesebben

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű.

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű. 12. Felügyeleti eszközök Néhány számítógép és szerver felügyeletét viszonylag egyszerű ellátni. Ha sok munkaállomásunk (esetleg több ezer), vagy több szerverünk van, akkor a felügyeleti eszközök nélkül

Részletesebben

13. gyakorlat Deák Kristóf

13. gyakorlat Deák Kristóf 13. gyakorlat Deák Kristóf Tűzfal Miért kell a tűzfal? Csomagszűrés - az IP vagy MAC-cím alapján akadályozza meg vagy engedélyezi a hozzáférést. Alkalmazás/Webhely szűrés - Az alkalmazás alapján akadályozza

Részletesebben

Tűzfal építés az alapoktól. Kadlecsik József KFKI RMKI kadlec@sunserv.kfki.hu

Tűzfal építés az alapoktól. Kadlecsik József KFKI RMKI kadlec@sunserv.kfki.hu Tűzfal építés az alapoktól Kadlecsik József KFKI RMKI kadlec@sunserv.kfki.hu Tartalom Szoftver-telepítés: kernel, iptables Routing Stateless és stateful szűrési példák NAT Szabály-finomítás iptables-save,

Részletesebben

IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata

IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata Mohácsi János Networkshop 2005 Mohácsi János, NIIF Iroda Tartalom Bevezetés IPv6 tűzfal követelmény analízis IPv6 tűzfal architektúra IPv6 tűzfalak

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1

A készülék fő egységei X1 X1 (kizárólag vezeték nélküli kamera esetében X1 X1 X1 X1 X1 A készülék jellemzői: Nagysebességű video processzor Magas érzékenységű ¼ CMOS érzékelő Képfelbontás 300k Pixel Forgatás és döntés (Pan&Tilt) Optimalizált MJPEG video tömörítés Több felhasználó vezérlés

Részletesebben

Könyvtári címkéző munkahely

Könyvtári címkéző munkahely Könyvtári címkéző munkahely Tartalomjegyzék A RENDSZER HARDVER ELEMEI...3 1 RFID CÍMKÉK... 3 2 RFID ASZTALI OLVASÓ... 3 A RENDSZER SZOFTVER ELEMEI... 4 1 KÖNYV CÍMKÉZŐ MUNKAÁLLOMÁS... 4 2 A PC- S SZOFTVEREK

Részletesebben

Hibrid Cloud az új Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c-vel

Hibrid Cloud az új Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c-vel Mosolygó Ferenc - Avnet Hibrid Cloud az új Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c-vel 1 2016 április 6. Követelmény: Üzemeltetni kell, akárhol is van az erőforrás A publikus felhőben lévő rendszereknek

Részletesebben

Segédlet a Hálózati architektúrák és protokollok laborgyakorlathoz v0.6

Segédlet a Hálózati architektúrák és protokollok laborgyakorlathoz v0.6 Segédlet a Hálózati architektúrák és protokollok laborgyakorlathoz v0.6 Bevezetés A laborgyakorlaton alkalmazott operációs rendszer: Linux Disztribúció: Knoppix Linux Live 6.x (DVD változat) Linux parancsok:

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

A netfilter csomagszűrő tűzfal

A netfilter csomagszűrő tűzfal A netfilter csomagszűrő tűzfal Történelem A linux kernelben 1994 óta létezik csomagszűrési lehetőség. A nagyobb állomásokat, lépcsőket általában a usertérbeli konfigurációs program nevéhez kötik: kernel

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI - 10 Kocsis Gergely 2016.12.05. netcat Feladat (szerver): indítsunk saját szervert, ami az 5555 porton várja a kliens jelentkezését $ nc -l port_száma Feladat (kliens):

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Tanúsítványok kezelése az ibahir rendszerben

Tanúsítványok kezelése az ibahir rendszerben Tanúsítványok kezelése az ibahir rendszerben ibahir authentikáció: 1. Az ibahir szerver egy hitelesítő szolgáltató által kibocsátott tanúsítvánnyal azonosítja magát a kliensnek és titkosított csatornát

Részletesebben

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni.

Az RSVP szolgáltatást az R1 és R3 routereken fogjuk engedélyezni. IntServ mérési utasítás 1. ábra Hálózati topológia Routerek konfigurálása A hálózatot konfiguráljuk be úgy, hogy a 2 host elérje egymást. (Ehhez szükséges az interfészek megfelelő IP-szintű konfigolása,

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok PTI 5 Kocsis Gergely 2013.03.28. Knoppix alapok Virtuális gép létrehozása VirtualBox-ban (hálózatelérés: bridge módban) Rendszerindítás DVD-ről vagy ISO állományból

Részletesebben

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Ebben a feladatban a korábban megismert hálózati topológia módosított változatán kell különböző konfigurációs feladatokat elvégezni. A feladat célja felmérni

Részletesebben

IPv6 Elmélet és gyakorlat

IPv6 Elmélet és gyakorlat IPv6 Elmélet és gyakorlat Kunszt Árpád Andrews IT Engineering Kft. Tematika Bevezetés Emlékeztető Egy elképzelt projekt Mikrotik konfiguráció IPv6 IPv4 kapcsolatok, lehetőségek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon tudjuk beállítani:

Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon tudjuk beállítani: DiffServ mérési utasítás 1. ábra Hálózati topológia Routerek konfigurálása IP-cím konfiguráció Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a következő módon

Részletesebben

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_01 Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_02 a) Csomagkapcsolás b) Ütközés megelőzése egy LAN szegmensen c) Csomagszűrés d) Szórási tartomány megnövelése e) Szórások

Részletesebben

1.2. NFS kliens telepítése és beállítása

1.2. NFS kliens telepítése és beállítása Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 10. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 NFS és Samba szolgáltatások telepítése és beállítása Az NFS segítségével könyvtárakat oszthatunk meg Linux operációs rendszert

Részletesebben

IP beállítások 3. gyakorlat - Soproni Péter 2009. tavasz Számítógép-hálózatok gyakorlat 1 Bemutató során használt beálltások Windows IP-cím: 192.168.246.100 (változtatás után: 192.168.246.101) Alhálózati

Részletesebben

A belső hálózat konfigurálása

A belső hálózat konfigurálása DHCP A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. Szerver (Windows 2012) SWITCH Kliens gép (Windows 7) Hálózati kártya (LAN1) Hálózati kártya (LAN1) Állítsunk be egy lan1

Részletesebben

Tűzfal megoldások. ComNETWORX nap, 2001. I. 30. ComNETWORX Rt.

Tűzfal megoldások. ComNETWORX nap, 2001. I. 30. ComNETWORX Rt. Tűzfal megoldások ComNETORX nap, 2001. I. 30. ComNETORX Rt. N Magamról Hochenburger Róbert MCNI / MCNE MCNI = Master CNI MCNE = Master CNE CNI = Certified Novell Instructor CNE = Certified Novell Engineer

Részletesebben

HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása

HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása Felhasználói segédlet v1.1 2017. 02. 15 HU Tartalomjegyzék 1. A HIK-CONNECT szolgáltatásról... 3 2. A HIK-CONNECT szolgáltatás beállítása (PORT TOVÁBBÍTÁS nélkül)...

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

Témák. Betörés megelőző rendszerek. Mire használhatjuk az IDS-t? Mi az IDS? (Intruding Detection System)

Témák. Betörés megelőző rendszerek. Mire használhatjuk az IDS-t? Mi az IDS? (Intruding Detection System) Témák Betörés megelőző rendszerek Molnár Zoltán Vilmos 2003.12.03 Elméleti áttekintés Betörés megelőző rendszerek működése Betörés megelőző rendszer építése nyílt forrású rendszerekkel Mi az IDS? (Intruding

Részletesebben

X. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK. Mérési utasítás

X. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK. Mérési utasítás Mérési utasítás 6to4 A 6to4 A 6to4 segítségével az IPv6 képes eszközök egy csak IPv4-et támogató környezetben képesek IPv6 segítségével kommunikálni. Ehhez az RFC 3056-ban rögzített automatikus tunnelt

Részletesebben

Hálózatbiztonság 1 TCP/IP architektúra és az ISO/OSI rétegmodell ISO/OSI TCP/IP Gyakorlatias IP: Internet Protocol TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol LLC: Logical Link Control

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

IP-címhez kötött webszolgáltatások használata idegen IP-című gépről

IP-címhez kötött webszolgáltatások használata idegen IP-című gépről IP-címhez kötött webszolgáltatások használata idegen IP-című gépről Bevezetés Hanák D. Péter, BME IIT, 2006. május 22. Ismeretes, hogy egyes webszolgáltatások csak meghatározott IP-című számítógépekről

Részletesebben

FOKSZ Mérnökinformatikus záróvizsga szóbeli tételsor

FOKSZ Mérnökinformatikus záróvizsga szóbeli tételsor FOKSZ Mérnökinformatikus záróvizsga szóbeli tételsor Hálózatok tárgycsoport Számítógép-hálózatok 1. A fizikai és az adatkapcsolati réteg jellemzése, legfontosabb feladatai (átviteli közegek, keretezési

Részletesebben

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Fontos Amennyiben egy eszköz interneten keresztüli elérését lehetővé teszi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében: előtte az alapértelmezett

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. ajánlása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. ajánlása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ajánlása az elektronikus hírközlési szolgáltatók részére az elektronikus adatok hozzáférhetetlenné tételének megfelelő hatékonyságú eljárásairól (verziószám: 1.2.)

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó/jelszó beállitása

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 6. Tartományi megosztások 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

BackupPC. Az /etc/hosts fájlba betehetjük a hosztokat, ha nem a tejles (fqdn, DNS név) névvel hivatkozunk rájuk: # /etc/hosts #... 192.168.1.

BackupPC. Az /etc/hosts fájlba betehetjük a hosztokat, ha nem a tejles (fqdn, DNS név) névvel hivatkozunk rájuk: # /etc/hosts #... 192.168.1. BackupPC Bevezető A BackupPC számítógépek (szerver és munkaállomások) mentését megvalósító szoftver. Legfontosabb jellemzője, hogy távoli mentést alkalmaz smb, ftp, ssh/rsync segítségével. A szoftver perl

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

A Wireshark program használata Capture Analyze Capture Analyze Capture Options Interface

A Wireshark program használata Capture Analyze Capture Analyze Capture Options Interface A Wireshark program használata A Wireshark (régi nevén Ethereal) protokoll analizátor program, amelyet a hálózat adminisztrátorok a hálózati hibák behatárolására, a forgalom analizálására használnak. A

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

ALAP BEÁLLÍTÁSOK. 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx. 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces

ALAP BEÁLLÍTÁSOK. 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx. 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx ALAP BEÁLLÍTÁSOK 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.2 netmask

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II.

Hálózati operációs rendszerek II. Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Web-es felügyelet, DNS/DHCP szerver, mentési alrendszer 1 Web-es felügyelet Netware Web Manager HTTPS protokollon keresztül pl.: https://fs1.xy.hu:2200

Részletesebben

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont

Hálózati réteg. Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont Hálózati réteg Hálózati réteg Feladata: a csomag eljusson a célig Több útválasztó Ez a legalacsonyabb rétek, mely a két végpont közötti átvitellel foglalkozik. Ismernie kell a topológiát Útvonalválasztás,

Részletesebben

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Tartalom: Internet MMS SMS Gmail fiók beállításai Vodamail fiók beállításai Jelmagyarázat

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás

C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás 1 oldal TC3XYNT & C2000 C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás 2 oldal TARTALOM 1. Fejezet - A Szoftver működése... 3 2. Fejezet - Virtuális COM Driver és C2000 Manager működési feltétele... 3 3.

Részletesebben

Hálózati eszközök biztonsága

Hálózati eszközök biztonsága Hálózati eszközök biztonsága Központi syslog szerver beállítása 1. Az UDP 514-es portra érkező forgalmat korlátozza a labor hálózatára: iptables -A INPUT -s 192.168.100.0/24 -p UDP --dport 514 -j ACCEPT

Részletesebben

S, mint secure. Nagy Attila Gábor Wildom Kft. nagya@wildom.com

S, mint secure. Nagy Attila Gábor Wildom Kft. nagya@wildom.com S, mint secure Wildom Kft. nagya@wildom.com Egy fejlesztő, sok hozzáférés Web alkalmazások esetében a fejlesztést és a telepítést általában ugyanaz a személy végzi Több rendszerhez és géphez rendelkezik

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. értékelési divíziója, mint a NAT által a NAT-1-1578/2008 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

Részletesebben

Változások a Sulinet szűrési szabályokban

Változások a Sulinet szűrési szabályokban Változások a Sulinet szűrési szabályokban 02/06/15 Timár Zsolt Jelenlegi szűrés Az internet felől alapértelmezetten csak bizonyos portok vannak nyitva, minden más zárva van A belső hálózatokon alapértelmezetten

Részletesebben

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com Biztonság és vezeték nélküli hálózat? Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com 1 Amiről szó lesz - tervezés Mi az a CVD? Hogyan készül Mire e használjuk áju Vezeték nélküli

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Hálózatos telepítés Windows és Linux operációs rendszereken A program nem használja a Registry-t. A program három könyvtárstruktúrát használ, melyek a következők:

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: Csoport Házirend 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET in NAT

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

A csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete

A csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete A csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete EFER SEGÉDLET CSATLAKOZÓ SZERVEZETI KAPCSOLÓDÁSHOZ 1 EFER ALRENDSZEREK EFER alrendszerek Neve Tesztrendszer Bevizsgáló környzet Éles rendszer Funkció Tesztutasítások

Részletesebben

DHA VÉDELMI RENDSZER EREDMÉNYEINEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

DHA VÉDELMI RENDSZER EREDMÉNYEINEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA DHA VÉDELMI RENDSZER EREDMÉNYEINEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA Laboratory of Cryptography and System Security (CrySyS) Híradástechnika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (szabog@crysys.hu)

Részletesebben

Alap tűzfal otthoni PC-re (iptables I)

Alap tűzfal otthoni PC-re (iptables I) Alap tűzfal otthoni PC-re (iptables I) Ez egy nagyon nagy téma, én csak az alapokat szeretném megmutatni a teljesség igénye nélkül. Elsősorban fontosnak tartom leírni, hogy a szabályokat egy fájlban fogjuk

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

OZW V7.0 firmware frissítés, Remote Tool Access részletes ismertető

OZW V7.0 firmware frissítés, Remote Tool Access részletes ismertető OZW V7.0 firmware frissítés, Remote Tool Access részletes ismertető Remote Tool Access A "Remote Tool Access" felhasználói jogok a Climatix IC / Synco IC részét képezik, és minden további felhasználásig

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

ProFTPD. Molnár Dániel. 2005. október. 02. 1. oldal

ProFTPD. Molnár Dániel. 2005. október. 02. 1. oldal ProFTPD Molnár Dániel 2005. október. 02 1. oldal Tartalomjegyzék 1.Telepítés és indítás...3 1.1.Telepítés Ubuntu Linux alatt:...3 1.2.Telepítés bináris csomagból...3 1.3.A program indítása...3 2.Konfiguráció...3

Részletesebben

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 9. gyakorlat

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 9. gyakorlat Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 9. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 1. DNS szerver telepítése és beállítása Az alábbi beállításokat a szerver virtuális gépen kell végrehajtani. A DNS kiszolgáló

Részletesebben

VMware vsphere. Virtuális Hálózatok Biztonsága. Zrubecz.Laszlo@andrews.hu. Andrews IT Engineering Kft.

VMware vsphere. Virtuális Hálózatok Biztonsága. Zrubecz.Laszlo@andrews.hu. Andrews IT Engineering Kft. Virtuális Biztonsága Andrews IT Engineering Kft. 1 Fizikai hálózatok Virtuális hálózatok VLAN 2 Hardver környezet ESX beállítások (ESXi, ESX) 3 4 vshield Manager vshield Zones/vShield App vshield Edge

Részletesebben

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS

TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS TELJESÍTÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ KÖRNYEZETBEN AZURE CLOUD ANALÍZIS Hartung István BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék TEMATIKA Cloud definíció, típusok, megvalósítási modellek Rövid Azure cloud bemutatás

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

ClusterGrid for Windows

ClusterGrid for Windows ClusterGrid for Windows Bevezetõ A ClusterGrid for Windows egy CoLinuxra épülõ virtuális kliens csomópont. Minden jelenlegi ClusterGrid számítási kliens csomópont könnyen transzformálható ilyen virtualizált

Részletesebben

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

Hálózati architektúrák laborgyakorlat Hálózati architektúrák laborgyakorlat 6. hét Dr. Orosz Péter, Skopkó Tamás 2012. szeptember Szállítási réteg (L4) Szolgáltatások Rétegprotokollok: TCP, UDP Port azonosítók TCP kapcsolatállapotok Alkalmazási

Részletesebben

4. Hivatkozási modellek

4. Hivatkozási modellek 4. Hivatkozási modellek Az előző fejezetben megismerkedtünk a rétegekbe szervezett számítógépes hálózatokkal, s itt az ideje, hogy megemlítsünk néhány példát is. A következő részben két fontos hálózati

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben