Az emberiség jövője. A Római Klub és az ENSZ IPCC tevékenysége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberiség jövője. A Római Klub és az ENSZ IPCC tevékenysége"

Átírás

1 Az emberiség jövője A Római Klub és az ENSZ IPCC tevékenysége

2 A növekedés határai, 1972

3

4

5 Öt alaptényező vizsgálata (+ számos egyéb változó figyelembe vétele) Népesedés Környezetszennyeződés Meg nem újuló ásványkincsek Élelmiszertermelés Iparosodás Elsődleges korlátozó tényezők

6 A növekvő népesség élelmezéséhez szükséges földterület a növekvő termőképességet és a termőterület veszteséget is figyelembe véve (1970-hez képest)

7 A természeti erőforrások iránti növekvő igényt jelző néhány indikátor

8 A 20. századi bálnavadászat története számokban

9 A szén-dioxid immisszió változása 1860 óta különös tekintettel az ig terjedő időszakra

10 Alaptényezők a forgatókönyvekben Népesedés: 5 változatban jelenlegi (exponenciálisan növekedő), 7 változatban szabályozott Környezetszennyezés: jelenlegi (1970) szintű, növekvő illetve csökkenő mértékű Ásványkincsek: jelenlegi (1970) készletek, a készletek megduplázódnak korlátlan készletek Mezőgazdasági termelés Tőke, földterület és terméshozam függvényében Ipari termelés Tőke és amortizáció függvényében

11 12 modellváltozat (forgatókönyvek) 1-2. forgatókönyv: növekedés sajátosságait és következményeit vizsgálja 1. BAU nyersanyagok elfogynak; 2. nyersanyag 2x elfogynak, csak később; 3-7. forgatókönyv: a technológia és a növekedés kölcsönhatásait vizsgálja 3. A készletek korlátlanok környezetpusztulás 4. Korlátlan készletek + környezetvédelem élelmiszerhiány forgatókönyv: stabilizálási kísérletek 8. BAU, de 1975-től stabil népesség nyersanyagkészletek vége től stabil népesség + környezetvédelem + intenzív élelmiszertermelés és szolgáltatásjavítás stabil ig fokozatosan stabilizálódó népesség stabil után történik minden változás összeomlás

12 Ökológiai szempontból fenntartható gazdaság: szolgáltatás-orientált gazdaság, amely a jelenlegi erőforrásokat legalább 10-szeres hatékonysággal használja fel, mint az 1995-ös átlagérték. Ez a cél egyetlen emberöltő alatt elérhető.

13 Ha az erőforrások korlátlanok és hatékony a környezetvédelem: a túlnépesedés (s következményei, pl. az egy főre eső élelmiszermennyiség csökkenése) okozza az összeomlást

14 Ha az erőforrások korlátlanok, hatékony a környezetvédelem és növeljük a mezőgazdaság termelékenységét: az ipari termelés olyan mértéket ölt, hogy minden környezetvédelmi erőfeszítés hatástalan marad. Emiatt az életfeltételek tragikus mértékben romlanak

15 Ha az erőforrások korlátlanok, hatékony a környezetvédelem, növeljük a mezőgazdaság termelékenységét, valamint megvalósul a születésszabályozás: az ipari termelés következtében minden környezetvédelmi erőfeszítés hatástalan marad. Emiatt az életfeltételek tragikus mértékben romlanak

16

17 Ajánlás Mivel a meg nem újuló természeti erőforrások végesek és fogyóban vannak, és véges maga földi tér is, alapelvként kell elfogadnunk, hogy a növekvő népességszám alacsonyabb életszínvonalhoz vezet. Viszont egyetlen alapvető emberi érték sem kerülne veszélybe azáltal, ha a demográfiai növekedés megszűnne.

18 Mesarovič Pestel: Fordulóponton az emberiség 1974

19 A jövedelmi szakadék folyamatosan nő az USA-ban a gazdag réteg jövedelme az átlagoshoz képest 1960-ban 12x-es 1995-ben 135x-ös (Donella Meadows, 1996: The Global Citizen) A népességnövekedés regionálisan (főleg Ázsia egyes térségeiben) katasztrófákhoz vezet Az élelem minden javak között a legfontosabb Az energia- és nyersanyagpiacon az exportálók és importálók eltérő érdekei katonai konfliktusokhoz vezetnek Saját kitermelés fokozása Helyettesítők fejlesztése Takarékoskodás + megújulók fokozott igénybevétele Cserearányok kedvező irányba mozdítása (a természeti erőforrások árának növelése)

20 Timbergen, J.: A nemzetközi gazdasági rend átalakítása (Reshaping the International Order = RIO-jelentés) 1974 (Közgazdasági és Jogi Kiadó 1979)

21 Az emberiség előtt álló megoldandó problémák Fegyverkezés Népességrobbanás Élelmiszerellátás (mennyiség és minőség) Települési struktúra (túlzott népességkoncentráció) Környezetszennyeződés Természeti erőforrások megfogyatkozása Cserearányok K+F csak a gazdag országokban Multinacionális vállalatok létezése Kizárólag beruházásaik és nyereségük biztosítását nézik Nincs társadalmi kontroll, vezetésük nem leváltható Túlzottan nagy pénzügyi hatalom koncentrálódik a kezükben befolyás

22 Ajánlások (1974) Regionális összefogással önellátásra kell törekedni az élelmiszertermelésben Földreform Öntözés Technológiai transzfer Nyersanyagtermelő országok szuverenitásának erősítése saját készleteik felett Multinacionális cégek ellenőrzése ENSZ felügyelet Kötelezően betartandó magatartási kódex megalkotása Hosszabb távon minél teljesebb honosítás

23 Gabor, D. Colombo, U. : A hulladékkorszak után A vizsgálat tárgya: a növekvő népesség igényeinek kielégítéséhez a tudomány és a technika fejlődése hogyan járulhat hozzá: - Populáció szabályozása, stabilizálása nélkülözhetetlen - Hatékonyság növelés, takarékosság - Fokozott anyagi és műszaki segítségnyújtás a szegény (fejlődő) országoknak A könyv végkövetkeztetése: az emberiségnek a jövő nemzedék érdekében fékeznie kell magát. "Az úgynevezett nyugati civilizáció rendkívül sikeres technológiára épült, de szellemében a gyakorlati semmire."

24

25 E. Laszlo: Célok az emberiség számára Mit hajlandó vállalni az emberiség a jövő generációért? A fegyvereken alapuló biztonság nem lehet a jövő útja. A fegyverkezésre költött pénzeket az emberiség felvirágoztatására kell fordítani. A forrásokból mindenki egyformán részesedjen. Törekedni kell minden felhasználó/fogyasztó igényének kielégítésére. Itt az idő, hogy a szolidaritás eszméje uralkodjon.

26 László Ervin (1932) filozófus, zongoraművész. Zongorista csodagyerekként kilencéves korában debütált a Pesti Vigadóban. Tizenöt éves korától több mint húsz évig koncertezett zongoraművészként a világ minden táján. Művészi pályája befejeztével a Yale University-n, a New York-i Állami Egyetemen és számos európai és távol-keleti egyetemen oktatott filozófiát és rendszerelméletet. A Budapest Klub alapítója (1993) és elnöke, a Római Klub tagja. Magyarul is megjelent főbb művei: Zene rendszerelmélet világrend (1986), Döntés előtt (1993), Kozmikus kapcsolatok: a harmadik évezred világképe (1996), Harmadik évezred: Veszélyek és esélyek: A Budapest Klub első jelentése (1997), A tudat forradalma (1999), Meg tudod változtatni a világot (2002), Káoszpont: Válaszút előtt a világ (2006), Világváltás: A változás harmonikus útja (2008). Több mint 70 könyvét húsz nyelvre fordították le. A párizsi Sorbonne Egyetemen a legmagasabb tudományos fokozatot kapta meg, négy egyetem választotta díszdoktorává ben megkapta a japán békedíjat, a Goi-díjat, 2004-ben Nobel-békedíjra jelölték. Jelenleg Olaszországban él.

27 Friedrichs, G. Schaff, A. : Mikroelektronika és társadalom Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1984

28 Csökkenti az energiaigényt, fokozza az energiahatékonyságot Csökkenti a munkahelyek számát: a jelentős és látványos munkanélküliség hosszú szakaszába lépünk. -A hagyományos dolgozó osztály eltűnik - Ami megmarad: -a kreatív munka (kutatás, művészet, oktatás) -A társadalmi élet megszervezése (jog, egészségügy, üzlet, bank) -Gyártás és szolgáltatás felügyelete -Szabadidő megszervezése Aláássa a szegény országok azon előnyét, hogy olcsó a munkaerő, így fokozódik a gazdag szegények lemaradásának fokozódása

29 Meadows, D. H. - Meadows, D. L. Randers, J. : A növekedés határain túl Van-e még ideje az emberiségnek a szükséges változtatások megtételére?

30

31 Új viszonyrendszer a környezettel környezetvédelem és környezetvédelmi ipar létrejött BAU táján csúcs, aztán hirtelen hanyatlás 2-5. gyarapodó erőforrások + környezetvédelem + új technológiák később bekövetkező hanyatlás hatékony erőforrás-felhasználás stabilizálási kísérletek: népességszabályozás 1.

32

33

34

35 A rézérc készleteinek csökkenésével a rezet egyre kisebb koncentrációban tartalmazó ércet vagyunk kénytelen felszínre hozni

36 A készletek csökkenésével exponenciálisan nő a bányászati hulladék mennyisége

37 A földgáz-készletek csökkenése különböző felhasználási ütemeket feltételezve

38 BAU

39 10. modellváltozat 1995-től - születésszabályozás - termeléskorlátozás - hulladékmentes technológiák - erőforrások kíméletes igénybe vétele -erózió elleni védelem - 7,7 milliárd ember - magas életszínvonal ig fenntartható

40 12. modellváltozat 2015-től születésszabályozás termeléskorlátozás hulladékmentes technológiák erőforrások kíméletes igénybe vétele erózió elleni védelem 21. sz. közepén hanyatlás 21. sz. végére lassú fellendülés

41 E. Wiezsäcker A. B. Lovins L. H. Lovins: Négyes tényező Miként lehet az energia- és nyersanyag-felhasználás hatékonyságát 4x-re növelni?

42

43 European Environment Agency, Annual Report 2001

44 A növekedés határai harminc év múltán. Kossuth Kiadó Budapest, Eredeti: 2004

45

46

47 Az ökológiai lábnyom számítása Input: mekkora földterület képes eltartani mezőgazdasági termékekkel, ásványkincsekkel? pl. búza, tűzifa Output: mekkora természeti terület képes elnyelni, feldolgozni a keletkező hulladékmennyiséget? pl. CO2-elnyelés

48 Az ipari országokban élők ökológiai lábnyoma A lábnyom egyre nagyobb 1900-ban 1 ha/fő 2000-ben 4-5 ha/fő A rendelkezésre álló produktív földterület egyre csökken bruttó földterületben kifejezve (művelésből kivonások, beépítések óriási léptéke) de egy főre vetítve is: 1900-ban 5,6 ha/fő 2000-ben 1,5 ha/fő

49 ENSZ IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 1985: 1. Éghajlati Világkonferencia Alakult: jelentés: Éghajlati Világkonferencia 4. jelentés: 2007 február a várható globális hőmérsékletváltozásra vonatkozóan tendenciájában egyértelmű, és drasztikus (1-6 C) növekedéssel számol 2100-ig november: Nobel-békedíj

50

51 4. jelentés (2007) A1 = BAU: növekvő világgazdaság. A globális népesség a század közepéig folyamatosan nő, majd csökken. A régiók közti konvergencia, növekvő kulturális és szociális kölcsönhatás.

52

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

A természeti er források

A természeti er források Selján Péter A természeti erőforrásokért folyó küzdelem biztonságpolitikai vonatkozásai M E cikk csak azt a korlátozott célt tűzhette ki maga elé, hogy a természeti erőforrások csökkenésére és az azzal

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

Zöld gazdaságpolitika

Zöld gazdaságpolitika Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék Kiss Károly Zöld gazdaságpolitika egyetemi jegyzet közgazdász hallgatóknak Budapest, 2005 január

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Fenntartható fogyasztás?

Fenntartható fogyasztás? B U D A P E S T I C O R V I N U S E G Y E T E M Fenntartható fogyasztás? Szerkesztette: Csutora Mária és Hofmeister Tóth Ágnes Szerkesztette Csutora Mária és Hofmeister Tóth Ágnes FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS?

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben