A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon és az ezzel összefüggő lakosságvédelmi feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon és az ezzel összefüggő lakosságvédelmi feladatok"

Átírás

1 A környezetvédelem célja, jogszabályi háttere, megvalósulása Magyarországon és az ezzel összefüggő lakosságvédelmi feladatok

2 I. Környezetszennyezés Története: Az emberiség történetének elmúlt több ezer éve alatt számos körülmény, és maga az emberi faj is jelentős változásokon ment keresztül: népesség növekedés gazdasági-, ipari-, technológiai fejlődés Ezek eredménye az emberiség szemléletmódjának megváltozása, mely a természethez való viszonyában is megnyilvánul.

3 Forrás: multunk.virtus.hu I. Környezetszennyezés Története: Eszközkészítés-, használat Gondolkodás fejlődése Kommunikáció, nyelv kialakulása Emberi faj felemelkedése, fejlődése

4 I. Környezetszennyezés Története: Kb. 10ezer évvel ezelőtt 5-10ezer ember élt, hatásuk az élővilágra elhanyagolható volt. Harmóniában éltek a természettel Ez a viszony a vallásukban, kultúrájukban is megmutatkozott.

5 I. Környezetszennyezés Története: A népesség növekedésével és az eszközök fejlődésével nőtt az emberiség környezetre gyakorolt hatása. Pleisztocén végén kedvezőbb éghajlat Növénytermesztés, mezőgazdaság fejlődése

6 I. Környezetszennyezés Története: Földművelő életforma = letelepedés = szemetelés Környezet használatba vétele, megváltoztatása Biodiverzitás csökkentése ( ma is tartó folyamat)

7 I. Környezetszennyezés Története: 7-8 ezer évvel ezelőtt fémek megmunkálása BÁNYÁSZAT Civilizációk, kultúrák felvirágzása (csatorna rendszerek, emelők,öntözés) domborzat megváltoztatása,szikesedés, termőföld túlhasználata A környezet megújulóképességét meghaladó használata civilizációk bukásában is szerepet játszott!

8 I. Környezetszennyezés Története: A Húsvét Szigetek őslakosai másfél évezreddel ezelőtt érhettek partot. Letelepedtek a nyersanyagokban gazdag szigetre és hamarosan be is népesítették. Az egymással vetélkedő közösségek évszázadokon keresztül élték hétköznapjaikat. Az erdők pálmáit kivágták, a sziget eredeti élővilágát megtizedelték. A következő ezer esztendő alatt a szigetlakossága néhány tucatról több tízezerre emelkedett, a népesség sűrűsége folyamatosan nőtt, fa viszont gyakorlatilag nem maradt a szigeten, végül már az ételeik elkészítéséhez sem volt elegendő fa, elkezdtek fűvel tüzelni. Az erdők megfogyatkozásával felerősödött a talaj eróziója, tönkre mentek a termőföldek.

9 I. Környezetszennyezés Mikor a lakosság túllépte a kritikus tömeget, hirtelen egyetlen nemzedék élete alatt beköszöntött az éhínség és a kultúra szétesésének korszaka. A társadalmi rendet gyilkos háborúk és a kannibalizmus anarchiája váltotta fel, az egykor buja sziget jeles civilizációjának földje olyanná korcsosult amilyennek ma is ismerjük, kopár lakhatatlan kősivatggá. Az ember valamikori létezését csak isteneiknek emelt hatalmas kőszobraik jelzik, szomorú mementoiként egy hajdan volt világnak. Miért nem ismerjük fel történelmünk tanulságait?

10 I. Környezetszennyezés Története: Háborúk, járványok népesség csökkenés = természet regenerálódott Újvilág felfedezése (erdős területek növekedése) Idegenhonos fajok behurcolása

11 I. Környezetszennyezés Története: Ipari forradalom vívmányai gépesített gyári ipar = gazdasági fejlődés = kereskedelem dinamikus fejlődése Urbanizáció, új iparágak, logisztika fejlődése Életszínvonal növekedése

12 I. Környezetvédelem Története: o Ipari forradalom korszakától kezdődően jellemző az erőforrások mértéktelen pusztítása o A technikai fejlődéssel összefüggő egyre súlyosabb környezetszennyezés o A már felismert környezeti problémákkal együtt felmerült a védelem gondolata is o Kialakult a környezetvédelem, mint komplex interdiszciplináris tudomány

13 I. Környezetvédelem Fogalma: Környezetvédelem jogi kézikönyve alapján: A környezetvédelem az ember tervszerű, tudományosan megalapozott életmódja. Az évi LIII. Törvény 4. definíciója szerint: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, melyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

14 I. Környezetvédelem Célja: o Környezetvédelmi tevékenységek kutatások sora vezette a szakembereket a felismeréshez, miszerint nem elég a káros anyagkibocsátásra fordítani a figyelmet, ezenfelül sokkal fontosabb feladat, hogy racionálisan kellene gazdálkodni a bioszféra erőforrásaival és egész környezetünkkel Így született a környezetgazdálkodás fogalma.

15 I. Környezetvédelem Célja: o A fogalmi fejlődéssel megfigyelhető, hogy minden újabb tényező integrálása szélesítette a környezetvédelmi gondolkodásmód perspektíváját. Ennek eredményeként jelent meg a fenntartható fejlődés gondolata, mely ötvözi a környezet, a gazdaság és a társadalom összefüggő világát! Ez az elmúlt évek során szemléletformává alakult, mely a végső célja a környezetvédelemnek!

16 I. Környezetvédelem Célja: A fenntartható fejlődés az elmúlt évek során szemléletformává alakult, mely a végső célja a környezetvédelemnek! Megvalósulásához komoly tervezési, szabályozási és összehangolt gyakorlati tevékenységekre van szükség.

17 II. Környezetvédelem jogi háttere Az Alaptörvényben a környezettel kapcsolatos jogok megfogalmazása: Általános jogszabályok között: I ban: A Magyarország elismeri és érvényesíti II. mindenki jogát az egészséges környezethez. 70/D. -ban: Magyarország területén élőknek joga van a legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez. Az egészséges környezethez való jog képezi későbbiekben a környezetvédelmi jogszabályok elvi alapját.

18 II. Környezetvédelem jogi háttere o Magyarországon a környezetvédelemmel kapcsolatban elsőként 36 évvel ezelőtt jelent meg az egységes szabályozás igénye, melynek eredményeként az emberi környezet védelméről szóló évi II. tv. elkészült o Kevés területen adott értelmezhető kötelező rendelkezéseket, így még nem volt jelentős hatása a szabályozási területekre.

19 II. Környezetvédelem jogi háttere o A ma is hatályos környezetvédelmi kerettörvény 1995-ben készült el, az Évi LII. Törvény 1. (1): A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

20 II. Környezetvédelem jogi háttere o A törvény logikus felépítést mutatva érint minden környezetvédelmi területet és igyekszik megfelelő szabályozás alá vonni és integrálni a különböző szakágazatok feladatait. o A szabályozás célja, hogy a környezet állapota, a megfelelő minőségben fennmaradjon, tartósan ne változzon és a környezeti minőségre vonatkozó normákat mindenki betartsa.

21 II. Környezetvédelem jogi háttere o Kerekes Sándor: egy közösség vagy társadalom a környezettel összefüggésben célokat tűz maga elé. A célul tűzött környezeti minőség társadalmi konszenzus eredménye Egy ország által elérni kívánt környezeti cél elsősorban politikai döntés kérdése, és nem természettudományos kritériumok alakítják, amit alátámaszt az a tény, hogy országonként igen eltérő higiénés és környezetminőségi állapotot tekintenek kritikusnak, holott az ember biológiai természete aligha különbözik országonként, annál inkább különböznek szokásaik, anyagi-jövedelmi helyzetük és ennek következtében igényességük a környezet minőségével szemben

22 II. Környezetvédelem jogi háttere A környezet védelmének alapelvei között a szakemberek szerint, bár folyamatos fejlődés mutatkozik a környezetvédelmi törvénykezések területén, mégis több területen vélnek hiányosságokat felfedezni, például: a megújuló energiával kapcsolatos kérdések kiforratlanok a növényvédelem zaj- és rezgésvédelem környezetterhelési díjak ill. igénybe vételi díjak szankcionálás

23 II. Környezetvédelem jogi háttere o Környezetpolitikai stratégiánk a kilencvenes évek végéig nem hoztak számottevő újításokat,de ekkor döbbent rá a magyar környezet politika, hogy az Európai Unióba történő integrációnknak ez jelentős akadályát képezheti o 1997-től szakpolitikai stratégia váltás o dec. 7-én környezetvédelmi fejezetről szóló csatlakozási tárgyalások o Az eredmény továbbra is folyamatos elmarasztalások sorozata

24 II. Környezetvédelem jogi háttere o 2000-től felgyorsultak a legproblémásabb területeken a jogharmonizációs intézkedések o A környezetvédelmi beruházások elérték a GDP 2%-át o Javult az ország környezetvédelmi megítélése az Unión belül

25 II. Környezetvédelem jogi háttere o 2002: a kormányprogram a környezetvédelmi fejlesztések további gyorsítását ígérte o Jelentős fejlődések: szennyvíz kezelés hulladékkezelés fejlesztése erőművek, hulladék égetők légszennyezésének szabályozása környezetgazdálkodás fejlesztése Környezetvédő mozgalmak, egyesületek támogatása tudatos környezeti nevelés Környezetvédelmi akcióprogramok támogatása Stb.

26 II. Környezetvédelem jogi háttere o Régebbi bírálatok szerint az évi törvényt megelőző törvénykezésekből teljesen kimaradtak a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések o A lakossági tájékoztatásnak nagy a jelentősége, hiszen tervszerű társadalmi tevékenység, egy összefogás eredménye a környezetvédelem, ezért az új törvények megalkotása során ez a terület nagyhangsúlyt kapott: mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak a megismerésére

27 II. Környezetvédelem jogi háttere o A törvény A környezetvédelmének megalapozása című 5. fejezetében az 54. olvasható a környezeti nevelés, képzés, művelődés tárgyköre: (1) Minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és fejlesztésére. (2) A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, könyvkiadás) elsősorban állami feladat.

28 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Környezetvédelmi célok elérése érdekében a környezetvédelmi programban kötelezően előírt Környezetvédelmi Program megalkotásával teremtenek összhangot a környezeti, szociális és gazdasági szempontok között. 1. Programok 2. Feladattervek 3. Koncepciók megalkotása 4. Pontos stratégiai tervezetek 5. Folyamatos monitorozás 6. Elért eredmények értékelése 7. Szükség esetén a tervezett stratégia újra gondolása

29 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon 6 évente kötelezően megújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Programon kívül az az állami szervezetek igyekeznek hatékony együttműködést kialakítani az agilis civilszervezetekkel is.

30 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon o o o 2007-es IPCC 4. jelentése szerint már biztos, hogy az ember természetalakító, káros tevékenységeinek hatása a Föld klimatikus rendszerét is elérte Ennek felbecsülhetetlen mértékű ártalmas következményei lesznek, a Földön élő társadalmak számára Ezek elkerülése már lehetetlen, de az előrejelzések birtokában felkészülhetünk és alkalmazkodhatunk

31 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon o Hazai tendenciákban is megmutatkoznak a klímaváltozás hatásai, így például az elmúlt néhány évet tekintve világosan látszik hazánk átlag hőmérsékletének emelkedése

32 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Hazánk éghajlatát az óceáni, mediterrán és Kontinentális klíma együttesen határozza meg, Ezek a Kárpát-medence domborzati hatásaival együtt változékony éghajlatot eredményeznek. o Az előrejelzéseket figyelembe véve Magyarország éghajlata egyre melegebb és szárazabb lesz, kiegyenlítetlen csapadék keletkezés, sűrűsödő viharok, erdő- és bozóttüzek várhatóak. o Az éghajlatváltozásból adódó problémák befolyással lesznek majd társadalmunkra, természeti környezetünkre, bizonyos gazdasági ágazatokra, épített környezetünkre és hidrológiai-vízellátásra

33 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon

34 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon Az előrevetített időjárási viszonyokkal térben és időben egyaránt gyakrabban fogunk találkozni Magyarországon. Teendőnk a kialakuló helyzetre való felkészülésből, alkalmazkodásból és a védekezés fejlesztéséből áll.

35 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon A védekezés és alkalmazkodás országos szintű tervezése és kivitelezése komplex és szerteágazó szervezeti rendszer meglétét követeli, ez a katasztrófavédelem intézménye Vállalt feladatai közt legfontosabb a lakosságvédelme, tájékoztatása. A globális klímaváltozás a társadalmak politikai és gazdasági működési rendjét egyaránt veszélyeztetni és bénítani fogja.

36 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon A lakosságvédelmi stratégiák kidolgozásában a különböző szakmai, tudományos csoportok szorosan együttműködő munkája lehet a lehet a leginkább célra vezető: Alkalmazott környezet- és természettudományok Környezetbiztonság, környezetvédelem Meteorológia, klimatológia Orvostudományok Mérnöki ismeretek Társadalomtudományok Pszichológia Jogi ismeretek Lakosságvédelmi, katasztrófavédelmi szakágazatok

37 III. Környezetvédelem megvalósulása Magyarországon A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezési intézkedések kidolgozása és fejlesztése nemzeti és nemzetközi érdek is egyaránt.

38 Köszönöm a figyelemet!

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát Természettudományi és Technológiai Kar A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON Doktori (PhD) értekezés Kovács András Donát Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA. avagy a katasztrófavédelem reagálása az új kihívásokra Magyarországon

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA. avagy a katasztrófavédelem reagálása az új kihívásokra Magyarországon IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Teknős László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Teki777@citromail.hu Készült a Somos Alapítvány támogatásával Az éghajlatváltozás a legsúlyosabb probléma, amivel napjainkban

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Teknős László teknos.laszlo@gmail.com

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZE DARÁNYI VIKTÓRIA 1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT 2 Abstract: Environment-conscious settlement development

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben