Dr. Kulin György a magyar amatőrcsillagászati-mozgalom atyja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kulin György a magyar amatőrcsillagászati-mozgalom atyja"

Átírás

1 Dr. Kulin György a magyar amatőrcsillagászati-mozgalom atyja Kulin György neves XX. század beli csillagász volt, aki egy szépen ívelő szakmai pályát hagyott ott csakazért, hogy a csillagászati ismereteket az emberek széles körében terjeszthesse és ezzel egyidőben segítse a magyarországi amatőrcsillagászati-mozgalom kifejlődését. Kulin György, 1905 január 28-án, látta meg a napvilágot Nagyszalontán, egy Kölesér utcai házban (ma Mihai Viteazul utca). Kulinék csak később költöztek át abba a Tenkei uti házba, amelyet szülőházának tartunk és amelyet Ő maga is szülőházaként emlegetett önéletrajzi vonatkozású írásaiban. Ezért joggal viselheti a szóbanforgó utca a Kulin György nevet. Édesapja Kulin Vilmos cipész-kisiparos, édesanyja (született Tóth) Julianna. György a negyedik gyermek volt, az öt testvér közül (Sándor, István, László, György, Julianna) Első csillagászati élményét 5 évesen szerzi, bár ez az élmény nem kellemes, sőt félelmet keltő: A Halley üstökös a Föld közelében halad el, pontosabban a Föld áthalad az üstökös csóváján. Szerte a világban pánikhangulat lesz úrrá, mert sokan azt hiszik, hogy ennek következtében a levegő mérges gázokkal telik meg. Ezt a hangulatot érzékeli a gyermek Kulin is. Elhitte a felnőttekkel együtt, hogy ez az esemény égi jeladás volt az első világhágorú 1914-es kitörésére. Így alakul ki benne a hit az égi hatalmakban, hogy sorsunkat ezek alakítják. Majd ifjú korában megismerkedett a Newton-féle vonzástörvénnyel, ami alapján kiszámíthatóak az égi jelenségek az időben vissza és előre egyaránt. Ez megdöbbentő és egyben felszabadító élményt jelentett számára. Valószínű, hogy ez is közrejátszott abban, hogy élete második felében oly lelkesen népszerűsítette a csillagászati ismereteket, harcolt a tudatlanság és a tévhitek ellen. Elemi és középiskolai tanulmányait Nagyszalontán végezte, majd a 20-as évek elején beiratkozott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az között végzett tanulmányait félbeszakítva visszaköltözött Nagyszalontára. Ekkor édesapja gyárában könyvelői munkát végzett, közben teljesítette katonai szolgálatát a román királyi hadseregben. Majd 22 évesen a Pázmány Péter Tudomány Egyetem matematika-fizika szakos hallgatója lett Budapesten. Vizsgáira mindíg szorgalmasan felkészült. Egyetemi évei alatt már megmutatkozott kitűnő számoló képessége, melyet később jól kamatoztatott. Befogadó közösséget is talált a Pro Christo Diákszövetségben. Ennek az ökomenikus szövetségnek hamarosan a főtitkára lett, mert a szövetség vezetői felismerték Kulin jó szervező és irányító képességét ben szerezte meg matematika-fizika szakos tanári oklevelét. Azonban az oklevélhez nem járt munkahely is, 3 évig munkanélküliként kellett élnie ben úgynevezett ÁDOB-gyakornok -ként alkalmazták a Gyűjtemény Egyetem svábhegyi Konkoly-alapítványú Asztrofizikai Obszervatóriumában. Bár ez a munkahely csekély jövedelemet biztosított, de legalább meg volt az a reménye, hogy ha egy állás megüresedik, elsőbbséget kap az alkalmazásnál. Így került Kulin György először kapcsolatba a csillagászattal, habár ekkor még nem sejthette, hogy milyen fontos szerepet fog ez játszani életének hátralévő részében. Elsősorban az adminisztratív teendők ügyintézésében segédkezett Tass Antal igazgatónak, majd amint egyre joban elsajátította a csillagászati megfigyelések gyakorlatát, mind jobban bekapcsolódott az obszervatóórium észlelőmunkájába. Az első tudományos feladat, melyet az első években végzet, a pontos idő meghatározása és a csillagvizsgáló főórájának ellenőrzése volt. Majd a következő években bekapcsolódot a váltzócsillagok vizuális fényességmérésének programjába, mely programot Lassovszky Károly kezdeményezett. Lassovszky között volt az intézet igazgatója. Hamarosan kitűnt Kulin György rendkívüli türelme a fotografikus munkában. Az 1930-as évek végétől a fotografikus észlelés vált legfőbb munkaterületévé. Ez a munka sok türelmet és fáradságot igényelt, mivel a csillagászati felvételek több perces expozíciós időt igényelnek. A svábhegyi csillagvizsgáló főműszerével, az 1927-ben felszerelt 600 mm nyílású reflektorral, Terkán Lajos főobszervátor kezdeményezésére 1932-től megindult a kisbolygók és az üstökösök

2 fotografikus nyomonkövetése. Egy-egy felvétel perces expozícióval történt. Utóbb Detre László és a tragikusan fiatalon elhunyt Móra Károly programjaként ugyanezzel a műszerrel a gömbhalmazok rövid periódusú változócsillagainak fotografikus megfigyelését is megindították. Egy-egy derült, holdfény-mentes éjszakán több tucat felvétel is készült. Kulin György 1933 és 1938 között 1024 kisbolygófelvételt készített, 546 óra össz expozíciós idővel, ami az adott időszakra a csillagvizsgálóban készített összes felvétel több mint felét adja. Ám ezt a teljesítményt tovább fokozta, amennyiben 1939 és 1943 között 1205 kisbolygófelvételt fényképezett, 675 óra össz expozíciós idővel. Egy másik munkakör, amely idővel Kulin György specialitásává váltaz üstökösök fényképezése volt. Különösen gazdag volt az 1943-as esztendő, amikor különböző üstökösökről 131 felvételt készített a 600 mm-es távcsővel, átlagosan félórás idővel. A fotografikus munkát 1944-ben megszakította a Második Világháború. Az obszervatórium munkatársai évekig vizuális megfigyeléseket végeztek, emellett a régebi felvételeket dolgozták fel. A kisbolygók és üstökösök fényképezése tulajdonképpen a munka felét jelentette. A felvételek célja az volt, hogy az előre kiszámolt és táblázatokban közölt koordináta-adatokat összehasonlítsák az égitestek tényleges helyzetével, illetve az újonnan felfedezett üstökösök, kisbolygók pályaszámításához szükséges pozícióadatokat gyarapítsák. Ezt az aprólékos, sok számolást kívánó munkát Kulin György hamar elsajátította. Az éjszaka készült felvételeket nappal maga mérte ki, és számította a koordinátákat. Ezeket az adatokat az akkor európai központnak számító berlin-dahlemi Csillagászati Számolóintézetnek továbbította a csillagvizsgáló. Innen azután körlevelekben és a tekintélyes Astronomische Nachrichten című nemzetközi jellegű folyóirat mellékleteiben küldték szét a világ minden tájára. A pontos és megbízható mérések aránylag hamar ismertté tették Kulin nevét külföldön is. Tevékenysége révén a budapesti csilagvizsgáló az 1940-es évek elején már a kisbolygó- és üstököspozíció meghatározások jelentős intézményeként vált ismertté. A kisbolygó-program szép eredményei nyomán egyre több megkeresés érkezett az obszervatóriumba, együttmúködési javaslatokkal, közös programok ajánlatával. A sikeres munka is hozzájárult ahhoz, hogy Kulin György ÁDOB-gyakornokból hamarosan főiskolai képesítésű gyakornokká, majd 1941-ben aszisztenssé, 1942-ben intézeti tanárrá lépett elő. Ez nemcsak állásának véglegesítését jelentette, de fizetése is emelkedett. Kulin György bámulatos szorgalmát, türelmét és pontosságát a kisbolygó- és üstökösészlelések terén kollégái is megcsodálták. Ám ez a tevékenység a csillagász munkájának csak a gyakorlati része. Nekilátott hát, hogy az égitestek pályaszámításának elméletét, az égimechanikai ismereteket is elsajátítsa. Jó matematikai képességei biztos alapot adtak ehhez. Különösen jól kamatoztatta azt a képességét, amelyel mindig az egyszerűsítő megoldásokat kereste. E tárgykörből doktorált 1939-ben. A Gaus- és Väisälä-módszer kritikai összehasonlítása címú doktori diértekezése 1939-ben önálló füzetként jelent meg, de a Csillagászati Lapok 1939, és 1940, kötetei folytatásokban is közölte ig több ilyen tárgyú értekezése is megjelent a Csillagászati Lapok, valamint a német Astronomische Nachrichten hasábjain. Vizsgálódásai elsősorban a számítási módszerek egyszerűsítésére, illetve az ellenőrző számítások beépítésére vonatkoztak és 1947 között számolási módszert dolgozott ki a kisbolygók pálya-javítására a Väisälä-módszer alapján, de annál jóval egyszerűbb számoló eljárással. Ugyancsak az egyszerűsítésre, a számítások meggyorsítására vonatkozott az úgynevezett Goneissiat-féle pozíció-meghatározási eljárás tökéletesítése is. Égimechanikai ismeretei és gyakorlata révén saját maga számolta az általa felfedezett kisbolygók és üstökösök pályáját is. A régebben felfedezett, ismert pályájú aszteroidák követése során gyakran akadt új, az előrejelzésekben nem szereplő kisbolygónyomra. Kulin György 1936 és 1944 között összesen 84 ismeretlen kisbolygót fotózott le. A 84 aszteroida közül 13-nak sikerült végleges pályát számítani, azaz egy Nap-köruli keringés után ismét fellelhetőek voltak. Ezeket már végleges sorszámmal és a felfedező által javasolt névvel látott el a

3 Nemzetközi Csillagászati Únió. Az első általa 1936-ban felfedezett kisbolygót szülővárosáról nevezte el, így az 1436-os sorszámú aszteroida a SALONTA nevet kapta. A kisbolygó A felfedezés sorszáma neve jele dátuma Salonta 1936 YA december Bolyai 1937 WA november Corvina 1937 YF december Pannonia 1938 AE január Konkolya 1938 AF január Hunnia 1938 DZ február Attila 1939 GC április Mátra 1940 EB március Detre 1940 RF szeptember Izsák 1941 SG szeptember Gothard 1941 UF október Ortutay 1936 TH november Róka 1938 BH január Balaton 1936 TG október Keaton 1937 YD december Viracocha 1940 EC március Kulin 1940 AC január Awaji 1940 EF március Szentmártoni 1938 AD január Cabot 1940 ED március AB január 6. A Kulin György által felfedezett és katalogizált kisbolygók listája A XX. század második felében, a számítógépek segítségével további 8 kisbolygóját sikerült újra meglelni a csillagos égen. Ezek egy részét már halála után katalogizálták. Így kapott lehetőséget arra a Magyar Csillgászati Egyesület, hogy egyik kisbolygójának melyet 1940-ben fedezett fel a KULIN nevet javasolja, mely javaslatot elfogadta a nemzetközi szervezet. A kisbolygók mellet két üstökös felfedezése is Kulin György nevéhez fűződik. A sikeres tudományos munkát egy nyugodt családi háttér biztosította: 1933-ban kötött házasságot Blahó Magdolna tanárnővel. Gyermekeik: Magdolna (1934), Enikő (1936), György (1944), Eszter (1949). Kulin György nem volt a saját elefántcsont-tornyába bezárkózó tudós. Nyitott szívvel és lélekkel fordult minden érdeklődő felé. Azt tapasztalta, hogy az egyszerű emberek körében is igény van a csillagászati ismeretekre. Ez ösztönözte arra, hogy megírja A távcső világa című remekművét, amely 1941-ben jelent meg először. További három kiadást ért meg a mű, immár társszerzőkkel, mindíg frissítve, korszerűsítve a könyv tartalmát. Ezáltal A távcső világa a magyar amatőrök bibliája lett, és mind a mai napig is az. Csodálatos dolog, hogy a tudományos munka, mely az éjszakai fotózásból és a nappali számításokból állt, maradt ideje energiája és kedve az amatőr csillagászat szervezésére és az ismeretterjesztésre is. Számtalan cikke jelent meg különböző újságok és folyóiratok hasábjain mind szakmai, mind a nagyközösség számra közérthető szinten.

4 Tudta jól, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen a magyar amatőrmozgalom, szükség van egy szervezetre. Ezért szorgalmazta a Magyar Csillgászati Egyesület megalakítását, amelynek alakuló közgyűlésere 1946 november 11-én került sor, 406 alpító tag jelenletével. Sajnos ezt az egyesületet politikai okok miatt 1949 tavaszán feloszlatták. Bár a szervezet megszűnt, de az amatőr mozgalom tovább élt. Még az egyesület létezése alatt valósithatta meg egyik álmát: egy bemutató csillagvizsgálót, vagyis olyat, ami az érdeklődők számára mindíg nyitva áll. Az Uránia Bemutató Csillagvizsgálót 1947 szeptember 22-én avatták fel, melynek vezetőjévé Kulin Györgyöt nevezték ki.. Ebben az épületben kapott helyet a tükörcsiszoló műhely, melyben több száz tükör készült el Kulin György munkája révén, az amatőrök számára. Az 50-es évek elején Kulin Györgyöt sajnos háttérbe szorította az akkori állami apparátus, majd 1954-ben viszakapta állását. Ebben az évtizedben vált fő életcéljává, hogy mindenki részesüljön a Galilei-élményben, tehát lehetőleg minél több ember lásson legalább annyit az égboltból, mint annak idején Galileo Galiei, amikor kezdetleges távcsövét az égitestekre szegezte. Kicsi és olcsó távcsövek garmadával árasztotta el a magyar népet, főleg az iskolásokat. A Magyar Csillgászati Egyesület megszünése utáni űr, arra ösztönözte az amatőröket, hogy egy újabb szervezetet hozzanak létre. Ezért alakult meg a Csillagászat Baráti Köre 1963-ban, amely 1989-ig létezett. Ehhez kapcsolódik a Föld és Ég című folyóirat elindítása amely egy másik űrt pótolt: a kapcsolatot a tagok, az amatőr illetve a hivatásos csillagászok között. E mellett jelent meg a 70-es évek elején egy másik lap a METEOR, amely mindmáig létezik. Dr. Kulin György ( ) A budapesti Planetárium felépítése és megnyitása egy másik jelentős mérföldkő a magyar csillagászat történelmében., melyet szintén Kulin György neve fémjelez. Ezekben az években jelenik meg számos könyve, többnyire ismeretterjesztő mű, de van közöttük olyan, amely a távcsőtükör csiszolására oktat, sőt tudományos-fantasztikus mű is. Néhány jelentősebb műve: A távcső világa, A kis csillagász távcsöve, Hogyan készítsünk távcsövet, mikroszkópot?, Az ember és a világmindenség, Színes Világegyetem, A világegyetem, Üzen a nyolcadik bolygó, A feltaláló, Aster, A Hold világa, Mit mondanak a csillagok?, Égi rettenet, Az ember kozmikus lény. Ezek közül sokat ársszezővel írt (főleg a sci-fi műveket), egy pár posthumus jelent meg. Jellemző, hogy a sci-fi műveiben melyeket Q.G. Lyn álnévenl írt sem mulasztotta el az

5 ismeretterjesztést, sőt egyik művébe még önéletrajzi vonatkozású sorok is vannak: a regény főhőse a Boga-völgyi nyaralásaira gondol. Ebből is kitűnik, hogy Kulin György soha nem feleljtette el tágabb értelemben vett szülőföldjét. Részlet Q.G. Lyn - V. M. Egh: Égi rettenet című regényből: Péter kortyolt egyet a poharából. A fiatal pár szavait inkább csak hallotta, mintsem értelmezte. A folyót nézte, messze jártak gondolatai. A Kárpátok nyugati vidékén, ahol a Behemót nevű patak a vizeséses Bogába ömlik. Mindig szívesen látott vendég volt a két patak találkozásánál lévő tisztáson emelt Réka-villában, tizenöt-húsz kilométerre a legközelebbi településtől. Érzékletesen élt benne a táj képe: a tizenkét hegycsúcs szinte teljes gyűrűt alkotva zárja el a latóhatárt, csak nyugati irányban engedve szabad kilátást, hogy onnan a lenyugvó Nap még akkor is fénnyel köszönjön vissza, mikor a környéken már magasra sűrűsödnek az árnyak. Csöndes időben megnyugtató mormogás a meder kövein átbukó víz hangja, bezzeg egy-egy felhőszakadás után! A félelmetes dübörgéssel lezúduló víztömeg olykor mázsányi sziklákat görget, s a Boga kék vizét vörösesbarnára festi a Behemót márványiszapos hordaléka. Nem véletlenül kalandozott el képzelete éppen erre a tájra, hiszen régen dédelgetett terve, hogy ezen a nyáron ismét meglátogatja ezt a kedves vidéket ben alakult úra a Magyar Csillgászati Egyesület, mint a régi Magyar Csillgászati Egyesület jogutódja. Szomorú tény: szintén ehhez az évszámhoz kötődik Kulin György halála is. Április 22-én hunyt el, Budapesten. Hamvait május 19-én helyezik örök nyugalonra a budapesti Farkasréti temetőben. Emléke azonban tovább él, a magyar amatőrmozgalomban, az Magyar Csillgászati Egyesületben, és nemkülönben szülővárosában, ahhol egy utca őrzi nevét, melyen belül egy házfalon emléktáblája látható, és nem utolsó sorban köztéri szobor örökíti meg az utókor számára Nagyszalonta világhírű tudósát. Csukás Mátyás Felhasznált irodalom 1. Bartha Lajos: Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom, Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, Rezsabek Nándor: Fejezetek a Magyar Csillagászati Egyesület történetéből ( ), Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára, Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, Kulin György: Mit mondanak a csillagok?, Gondolat kiadó, Budapest, Q.G. Lyn - V. M. Egh: Égi rettenet, Primusz Kiadó, Dorog, 1991 A Magyar Csillagászati Egyesület Kulin György emlékoldala

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT tékben fog hinni abban, hogy az események relatív gyakorisága egy végtelen sorozatban p. Ha a p betût a propensity-interpretációnak megfelelôen valamilyen kauzális tendenciaként interpretáljuk, amelynek

Részletesebben

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Napfogyatkozás napkeltekor Rainer Klemm (Németország) felvétele Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Merkúr-átvonulás - 1973 A szerzõ és barátja a kivetített képet

Részletesebben

XX. századi Magyar Tudósnők

XX. századi Magyar Tudósnők XX. századi Magyar Tudósnők Ács Zsuzsanna orvos, neuroendokrinológus (Budapest, 1937. 03. 21. Budapest, 1997. 08. 03.) Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

55. évfolyam 2010. 1. szám

55. évfolyam 2010. 1. szám L É G K Ö R 55. évfolyam 2010. 1. szám Meteorológiai Világnap 2010 Fejesné Sándor Valéria átveszi a Schenzl Guido díjat Szabó Imre minisztertől Geresdi Istvánnak (háttal) gratulál Molnár József kabinetfőnők

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 167. szám A Fővárosi

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM Megmaradásunk záloga * Sose feledd, példa vagy! * Ha újra kezdeném, akkor is tanító szeretnék lenni * Egy fiatal pedagógus

Részletesebben

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 75. szám 2012. szeptember A Piarista Diák elérkezett jubileumi

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN LXVIII. évfolyam 29. szám 2013. július 19. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változatban: dimag.hu ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció A romániai magyar kisebbség elmúlt

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor

GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM. Borza Tibor GLOBÁLIS GEODÉZIA A PENCI OBSZERVATÓRIUM Borza Tibor 2010 1 TARTALOM Előzetes... 3 Kell egy (de inkább két) obszervatórium!... 11 Mi várható az űrkutatástól?... 13 Geodéziai vonatkozások, lézeres mérések...

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Volt lecke rengeteg s játszottunk eleget. Szurkoltunk is? Lehet, de üsse kő:... ma az a fő, hogy itt van a, itt van a nagy szünidő!

Volt lecke rengeteg s játszottunk eleget. Szurkoltunk is? Lehet, de üsse kő:... ma az a fő, hogy itt van a, itt van a nagy szünidő! Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XII. évfolyam n 2013. május június n 5 6. szám n Ára: 1,20 Kedves olvasóinknak sikeres tanévzárást és jó nyaralást kívánunk! Volt lecke

Részletesebben