Levelezés Gothard Jenő beszámolóiról- az angol Királyi Csillagászati Társasággal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levelezés Gothard Jenő beszámolóiról- az angol Királyi Csillagászati Társasággal"

Átírás

1 Levelezés Gothard Jenő beszámolóiról- az angol Királyi Csillagászati Társasággal Gothard Jenő 1881 nyarán fogott hozzá herényi csillagvizsgálójának tervezéséhez, júniusban kezdődött az építkezés, és az észlelések - amint a Magyar Tudományos Akadémiához küldött jelentésében írta - már október 20-ika óta folynak, s daczára a múlt évi kedvezőtlen időjárásnak, már képesek vagyunk némi eredményt felmutatni (1). Gothard úgy érezte (és ebben bizonyára Konkoly Thege Miklós is ösztönözte őt), hogy némi eredményeit nem csak a magyarországi tudós társadalomnak kell felmutatnia, hanem a külföldi szakköröket is tájékoztatnia kell az újonnan alapított csillagvizsgálóról, és az ott végzett munkáról. Az akkori művelt világ két legjelentősebb csillagászati társaságával vette fel a kapcsolatot, már 1882-ben: a németországi központú, de akkor félig-meddig nemzetközi jellegű Astronomische Gesellschafttal (AG, német Csillagászati Társaság), és a legrégebbi folyamatosan működő nagy egyesülettel, a londoni Royal Astronomical Societyvel (R.A.S., Királyi Csillagászati Egyesület). Hamarosan megjelentek első beszámolói a németországi Astronomische Nachrichten (Csillagászati Közlemények), ill. az angliai The Observatory (A Csillagvizsgáló) és a tekintélyes Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (A Királyi Csillagászati Egyesület Havi Közleményei) c.- folyóiratokban. Magyar nyelven az első beszámolók az MTA Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből c. kiadványának 9. kötete 3. sz.-ban, valamint 10. kötet 8. és 9. sz.-ban, 1882-ben és ban jelent meg. Az utóbbit testvére, Gothard Sándor írta, a Mars és a Jupiter bolygók észleléséről. Kövesligethy Radó levele Gothard Jenő felsőbb tanulmányait Bécsben végezte, németül jól értett és írt. Problematikusabb azonban, hogy vajon angol nyelvű beszámolóit ő maga fordította-e? Néhány esztendeje Peter O. Hingley úr, a R.A.S. könyvtárvezetője több, főként Konkoly Thege Miklóssal kapcsolatos levelet bocsátott rendelkezésemre az angol társulat hatalmas archívumából. Ezek egyike igen érdekesnek bizonyult, mivel a fiatal (akkor 20 esztendős) Kövesligethy Radó - utóbb az elméleti asztrofizika és a földrengéstan magyar úttörője - írta, de Gothard levélpapírján, és az ő megfigyeléseinek angol fordításáról, a R.A.S. akkori ügyvezető titkárának, Mr. Edward Knobelnek. (A levél másolatát és teljes szövegét mellékelten közöljük.) A levél fejléce: ASTROPHYSIKAI OBSERVATORIUM HERÉNY. Gothard Jenő észlelési beszámolójáról szól, de megfogalmazója Kövesligethy Radó. A sorokból világosan kitűnik, hogy voltaképpen válasz Mr. Knoble levelére, amelyben - mint az a szövegből következtethető - részletesebb tájékoztatást kér a számára küldött észlelési beszámoló tartalmáról. Keltezése évszámot nem tüntet fel, de kétségtelen, hogy 1883-ban íródott (május 29-én). A válaszból ui. látható, hogy az Angliába küldött írás üstökös észlelést is tartalmaz, Gothard Jenő pedig az évi nagy üstökösről végzett részletes méréseket. (1882. II. Finlay-üstökös, a nagy szeptemberi üstökösként ismert.) Kövesligethy mindenekelőtt megemlíti, hogy őt Gothard Jenő kérte fel a (nyilván magyar nyelvű) beszámolók angol kivonatának elkészítésére, és ezeket elküldte a R.A.S. titkárának. Mr. Knoble azonban az angol szöveg egyik részletét nem tartotta eléggé részletesnek, ezért bővebb fordítást kért. Leveléből azonban nem tűnt ki, hogy mely

2 rész alaposabb ismertetését kívánja, ezért Kövesligethy erre vonatkozóan tájékoztatást kér. A bolygó megfigyelésekre vonatkozóan nem tudott még tájékoztatást kapni Gothardtól, ezért Mr. Knoble belátására bízza, milyen részletességgel közli ezeket. A válaszig félbeszakítja a fordítást. Ami a sorok között olvasható A kis levélke elsősorban nem is tudományos vonatkozása miatt érdekes, bár figyelmet érdemel, hogy az angliai szakemberek milyen nagy gondot fordítottak az akkor még teljesen ismeretlen nevű magyar észlelő munkájára. Megtudjuk azt is, hogy Gothard Jenő magyar nyelvű írásait a fiatal Kövesligethy Radó ( ) ültette át angolra. Kövesligethy a kortársak szerint - de a hivatalos jelentések bizonysága szerint is - valóban nyelvtehetség volt: már diákként megtanult olaszul, latinul, ógörögül, németül, egyetemi hallgató korában angolul is tudott, majd elsajátította a francia és orosz nyelvet is. Nyelvtudására jellemző, hogy amikor kérésemre Hingley úr kijavította a levél, angolságát, kitűnt, hogy csupán két kifejezésbeli tévedés (de nem zavaró hiba!), és két helyesírási hiba (amelyek egyike csupán apró figyelmetlenség) fordul elő a szövegben. Pedig Kövesligethy ekkor még csak tanulhatta az angol nyelvet! De érdekes fényt vet a fordítás ügye Gothardra is. Gothard Jenő németül jól tudott, az angol nyelvet is megértette. Mint rendkívül lelkiismeretes és gondos ember, mégsem vállalkozott saját cikkének angol fordítására, nyilván attól tartva, hogy kisebb-nagyobb hibákat követ el. Inkább fiatal barátját kérte meg erre, akiben - és ez is érdekes jellemvonása - bár csak rövid ideje ismerte, feltétlenül megbízott. Gothard aprólékos aggályoskodása érdekes ellentéte Konkoly Thege Miklós némileg könnyelmű nagyvonalúságának. Egy ugyan csak a R.A.S. irattárában őrzött, hasonló terjedelmű Konkoly-levélben nyolc durvább kifejezésbeli- hibát, és 12 téves írásmódot vagy helyesírási hibát számláltak össze angliai ismerőseim. (Nevetve jegyezték meg: Mr. Konkoly a magyar gondolatait talán német nyelvtan szerint írta le angolul!) Gothard és Konkoly alaptermészetének az a szöges ellentéte nagyobb dolgokban, p1. műszerterveiket és kivitelezésüket is jellemzi. Gothard bizonyára nem akart egy hibás nyelvtannal írott levélben bemutatkozni az angliai szakemberek előtt! Ám kiderült az is, hogy Gothard Jenő már 1881/82-ben megismerkedett - bizonyára Konkoly révén -, az akkor még csak egyetemi tanulmányait folytató Kövesligethyvel. Bizonyára megnyerte tetszését a nála öt évvel fiatalabb, csendes, megbízható fiatalember. Vélhetőleg az Akadémia számára készített beszámolóinak magyar szövegét adta át számára, hogy azokból rövid, áttekintő összefoglalást készítsen angol nyelven a R.A.S. számára. Kettőjük korai barátsága azt is megmagyarázza, miként juthatott hozzá - és dolgozhatta fel - Kövesligethy a korai herényi észleléseket (p1. a gamma Cassiopeiaeről és a béta Lyraeről), azok hivatalos nyomtatott közlése előtt. Gothard Jenő egyébként e két cikkével hosszabb időre beszüntette munkásságának angol nyelvű közlését (2, 3). Csupán az 1890-es években kezdett újból angolul is publikálni, előbb fényképészeti tárgykörből, majd a Nova Aurigae színképi változásainak híressé vált megfigyeléséről.

3 Bartha Lajos Források: (1) Gothard J.; A herényi astrophysikai observatórium leírása és az abban tett megfigyelések 1881-ben MTA. Ért. A Mathematikai Tud. Köréből, 2. old.9.köt.3.sz (2) Gothard E. de: Spectroscopic Observatorions of the Great September Comet -The Observatory, Vol.5 No (3)Astrophisical Observatorions made during the year 1882 at the Herény Observatory, Hungary MN R.A.S. Vol. 43. No Kövesligethy Radó levele Gothard Jenő közleményeiről a Királyi Csillagászati társaság (London) titkárához Fejléc: Herényi Asztrofizikai Obszervatórium Nagyon tisztelt Uram, Gothard Jenő úr megbízásából szerencsém volt Önnek megküldeni herényi obszervatórium megfigyeléseit. Az Ön szíves levelében megkért, hogy ezeket kivonatoljam, de nem kaptam felvilágosítást arról, hogy mindent az üstökös észlelések összehasonlító színképéről, vagy a megjegyzést a Marson látott folt nevének beszámolóiból. Mivel ő segítségemet kérte a kivonatokhoz, nem volt időm (május 23-án találkoztam Gotharddal, amikor az Ön levelét megkaptam) megkérdezni, hogy mennyire behatóan kívánja közölni a Jupiter és Mars megfigyeléseit. Engedelmével Uram, ezt én félbehagyom az Ön legjobb megítéléséig. Ezért kívánom mégegyszer csatolni a korábbi cikket.

4 Maradok, Uram Őszinte tisztelettel Kövesligethy R, gyakornok a Bécsi Obszervatóriumban Bécs, Währing, május 29-én. Címzés: Edw, Knobel Urnak, a R.A.S.titkárának, stb.

5 Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület híradója szám

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án

Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Napfogyatkozás napkeltekor Rainer Klemm (Németország) felvétele Milyen messze van a Nap? Egy ritka csillagászati jelenség 2004. június 8-án Merkúr-átvonulás - 1973 A szerzõ és barátja a kivetített képet

Részletesebben

Magyar Tudomány. 150 ÉVE SZÜLETETT KÖVESLIGETHY RADÓ vendégszerkesztők: Varga Péter és Szabados László

Magyar Tudomány. 150 ÉVE SZÜLETETT KÖVESLIGETHY RADÓ vendégszerkesztők: Varga Péter és Szabados László Magyar Tudomány 150 ÉVE SZÜLETETT KÖVESLIGETHY RADÓ vendégszerkesztők: Varga Péter és Szabados László Mit tartogat számunkra a Mars? Akadémiai kapitalizmus Közép-Európában A magyar grafénkutatásról Megalakult

Részletesebben

Dr. Kulin György a magyar amatőrcsillagászati-mozgalom atyja

Dr. Kulin György a magyar amatőrcsillagászati-mozgalom atyja Dr. Kulin György a magyar amatőrcsillagászati-mozgalom atyja Kulin György neves XX. század beli csillagász volt, aki egy szépen ívelő szakmai pályát hagyott ott csakazért, hogy a csillagászati ismereteket

Részletesebben

A CSOMA-AJRCKÉPHEZ A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG

A CSOMA-AJRCKÉPHEZ A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG A CSOMA-AJRCKÉPHEZ Bethlenfalvy Géza A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG 1783-ban, amiközben Sir William Jones a Crocodile" nevű fregatt fedélzetén India felé hajózott, hogy 27 éves fejjel a Legfelsőbb Bíróságon

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT

HELL MIKSÁRÓL, AKI 1769-BEN ELSÔKÉNT MÉRTE MEG A NAP FÖLD-TÁVOLSÁGOT tékben fog hinni abban, hogy az események relatív gyakorisága egy végtelen sorozatban p. Ha a p betût a propensity-interpretációnak megfelelôen valamilyen kauzális tendenciaként interpretáljuk, amelynek

Részletesebben

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre!

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre! Staar Gyula Simonyi Károly veszít Fáj veszni látnom annyi büszke álmot. Juhász Gyula bukásukban is ők vitték tovább az igazságot. Illyés Gyula Könyvtáram régi lakója egy könyvecske, inkább füzet: alig

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Cséby Géza. Gróf Festetics György. helye a magyar művelődéstörténetben,

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Cséby Géza. Gróf Festetics György. helye a magyar művelődéstörténetben, 1 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Cséby Géza Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

A Modern Filológiai Társaság születése

A Modern Filológiai Társaság születése A Modern Filológiai Társaság születése FRANK TIBOR az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ELTE BTK, Angol Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék Abstract: The Society for Modern Philology, Hungary s

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám SZEMLE ItK THE CROATIAN MUSES IN LATIN (A TRILINGUAL ANTHOLOGY LATIN ENGLISH CROATIAN) MUSAE CROATICAE LATINI SERMONIS (ANTHOLOGIA TRILINGUIS LATINO ANGLICO CROATICA) HRVATSKE MUZE NA LATINSKOM (TROJEZICNA

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között *

A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között * Múltunk, 2005/3. 103 121. 103 [ ] KÔVÁGÓ SAROLTA A Magyar Rádió és a mûsorpolitika 1948 decembere és 1949 decembere között * Az 1948. november végétôl 1949. július 19-ig terjedô idôszak sajátos periódusa

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből Kálnási Árpád Fejezetek a Csűry-iskola történetéből Debrecen, 1998. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. szám. ISBN 963 472 194 X, ISSN 0209-8156 TARTALOM

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely Kolumbán Vilmos József Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely T eleki József apja eredetileg a kolozsvári kollégiumban akarta taníttatni az addig Bod Péter felügyelete alatt tanuló fiát,

Részletesebben

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája *

Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * 66 Vadas András Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája * Környezettörténet katasztrófatörténet A környezettörténet a 20. század második felének egyik leggyorsabban fejlődő történettudományi

Részletesebben

Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Kapronczay Károly HERCZEG ÁRPÁD (1890 1957) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai 1939 szeptember első napjaiban már dúlt a lengyel német háború jelent meg magyar nyelven Władysław

Részletesebben

Palanovics Norbert: Umemura Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében

Palanovics Norbert: Umemura Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében III. évfolyam 2006/3-4. KÖNYVISMERTETÉS Palanovics Norbert: Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében Gondolat Kiadó (Budapest), 2006.4 198 oldal Ritka az olyan könyv, amely egyszerre

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

MUNKAANYAG. Urszin Sándor. Hogyan írjunk idegen nyelvű szöveget? A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés

MUNKAANYAG. Urszin Sándor. Hogyan írjunk idegen nyelvű szöveget? A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés Urszin Sándor Hogyan írjunk idegen nyelvű szöveget? A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés A követelménymodul száma: 1617-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-50

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZOKTATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN A XVIII. SZÁZADBAN

A GYÓGYSZERÉSZOKTATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN A XVIII. SZÁZADBAN A GYÓGYSZERÉSZOKTATÁS ELSŐ ÉVTIZEDEI A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN A XVIII. SZÁZADBAN SÁGI ERZSÉBET Végh Antal professzor írja 1967-ben A rendszeres gyógyszerészi egyetemi tanulmányok (két

Részletesebben

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Könyvismertetés A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó,

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

LÉGKÖR. 54. évfolyam 2009. 4. szám

LÉGKÖR. 54. évfolyam 2009. 4. szám LÉGKÖR 54. évfolyam 2009. 4. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 54. évfolyam 2009. 4. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben 187 Kovács Teofil Nyelvtanulás célnyelvi környezetben A debreceni diákok iskolán kívüli némettanulási lehetőségei a 18. században A Debreceni Református Kollégium diákjai hazánkban az elsők között kezdték

Részletesebben