KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms Ms 4649)

2

3 SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOG I COLLECTIONS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SOROZATSZERKESZTŐ: F, CSANAK DÓRA

5 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612-Ms 4649)

6 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA lektorálta: F. Csanak Dóra l-sbn

7 TARTALOM Előszó 7 Kosztolányi Dezső hagyatéka I. Müvek II. Művek idegen nyelveken 32 m. Életére, működésére vonatkozó iratok 39 IV. Levelezés 44 V. Szerződések 94 VI. Méltatások, kritikák 9 6 Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka 103 I. Művek 1 5 II. Életére, működésére vonatkozó iratok 111 ül. Levelezés 113 IV. Irodalmi emlékek 138 V. Kosztolányi Ádám iratai 139 VI. Mások kéziratai, levelezése 140 Hitel Dénes gyűjteménye 145 I. Kosztolányi Dezső művei és műveinek másolatai 147 II. Bibliográfiai gyűjtés 155 III. Levelezés, egyéb kéziratok 157 Függelék 161 I. Kosztolányi Dezső művei 163 II. Kosztolányi Dezső levelei és neki írott levelek 163 m. Kosztolányi Dezsőre vonatkozó egyéb anyag 165 IV. Kosztolányi Dezső családjával kapcsolatos anyag 166 Névmutató 167 Rövidítésjegyzék 179 Auszug 161 Résumé I 82 9 Képek 183

8

9 ELŐSZÓ KOSZTOLÁNYI DEZSŐ "minden levélre válaszolt. Az írásait, leveleit betűrendben, keltezés szerint elrakta. Ez volt egyetlen pedánssága" írja róla felesége, (Kosztolányi Dezső Bp ) Hagyatéka ha a történelem nem szól közbe hű tlikre lehetett volna alkotó módszerének, irodalmi- és emberi kapcsolatainak. Ezt igazolják a Tábor utcai ház romjaiból kimentett maradványok, töredékek. A borítékokra, palliumokra ráírta jellegzetes zöld tintájával: "Édesapám levelei" "írói levelek" (utána betűrendben felsorolta a neveket). Az összegyűrt lapokat kisimítottuk, a tépetteket ragasztgattuk, néha még malterhulladék is akadt közöttük... A Kosztolányi-hagyaték maradványait özvegye és fia mentette ki a romok közül, a rendezésben jogtanácsosuk, Palágyi Róbert segített, Imre Mária közreműködésével. A hagyaték a költő özvegyének halála után került Kosztolányi Ádámtól az MTAK Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 19/1969. ) A hagyatékot a szokásos szempontok szerint csoportosítottuk: I. Művek II. Művek idegen nyelveken. III. Életére, működésére, vonatkozó iratok. IV. Levelezés. V. Műveire kötött szerződések. VI. Életművének méltatásai. (Részletezve Id. a Tartalomjegyzékben.) Verseinek kézirataiból kevés maradt meg. Hozzájuk csatoltuk mindazokat a gépiratokat, ujságkivágásokat, amelyek a költő keze vonásait őrzik. Az enélküliek alkotják a második csoportot. Mindkét csoporton belül a versek betűrendben követik egymást. Feltüntetjük, mely kötetben jelentek meg először s a Kosztolányi Dezső Összegyűjtött Versei I-n. (A szöveget gondozta Vargha Balázs. Bp ) c. kötetek mely lapjain találhatók. Ugyanígy jelezzük a KD. Idegen Költők. Összegyűjtött műfordítások (Bp )c. kötetekben megjelenteket, s mindkettőnél jelezzük az esetleges szöveg változatot. Kosztolányi Dezső verseiről, levelezéséről még özvegye életében másolatok készültek s egy példányuk a hagyatékba került. Ezek is kaptak jelzetet; az eredeti után megjegyezzük: "Gépelt másolattal", míg ahol az eredeti hiányzik, "Csak másolatban" a jelzés. Ezeknél minthogy az eredeti helyett használhatók a folio számot is megadjuk. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS ILONA hagyatéka a költő életművének szerves tartozéka, időbeli folytatása. Anyagát is e szerint csoportosítottuk. Ezért kerültek élére Kosztolányinénak férjével kapcsolatos emlékezései. Saját szép-

10 8 irodalmi alkotásai, levelezése stb. ezek után következnek, majd Kosztolányi Ádám iratai. A kettős hagyatékot mások kéziratai, levelei másokhoz, fejezik be. HITEL DÉNES ( ) gyűjteménye tartalmazza - néhány eredeti kéziraton, levélen kívül Kosztolányi Dezső verseinek, műfordításainak, jeleneteinek, kisebb prózai írásainak másolatait, feltünteti a művek pontos megjelenési helyét, idejét, az egyes versek változatait, a művekről megjelent kritikákat, bibliográfiai összeállításokat. A több mint tizezer lapnyi terjedelmű gyűjtemény részben Hitel Dénes jól olvasható kéziratos másolataiban, részben gépiratokban áll a kutatók rendelkezésére. Hámory Jenőné Hitel Marianna közlése szerint édesapja a jogász, pénzügyi szakember Hitel Dénes már kisdiák korában annyira megszerette Kosztolányi költészetét, hogy "minden verskötetét megvette". Később személyesen is találkozott a költővel, levelei vannak tőle és feleségétől. Kosztolányi Dezsőnek: A bábjátékos c. jelenetét saját költségén adatta ki 20 példányban. Élete végéig gyűjtötte a Kosztolányira vonatkozó anyagot, készítette műveinek bibliográfiáit. "Ezt a munkát nem lehet abbahagyni" mondotta leányának. Munkájának értékét a szakemberek is elismerték. Kosztolányi műveinek kiadásakor a Szépirodalmi Könyvkiadó Réz Pál javaslatára Hitel Dénes segítségét is igénybe vette. Műélvező a kutatást jobban megkönnyítő gyűjteménnyel még nem ajándékozta meg irodalomtörténetünket. A gyűjtemény az író hagyatékát egy évvel megelőzve került az Akadémiai Könyvtár Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 24/1968.) F. Csanak Dóra dolgozta fel. A nyomtatott katalógusban a célnak megfelelően cím szerint is felsoroljuk a Hitel Dénes másolatában megtalálható Kosztolányi műveket, fordításokat. A FÜGGELÉK közli az MTAK Kézirattárában található egyéb Kosztolányi művek, levelek jelzeteit. * * * A Magyar Irodalomtörténet Kosztolányi Dezsőről szóló fejezetét Kiss Ferenc azzal zárja, hogy a költő életművének "átfogó értékelése és a tüzetes jellemzés munkája napjainkra maradt." Katalógusunk e célhoz vezető kutatásokat is szolgálni kivánja.

11 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA

12

13 I. MÜVEK 1. VERSEK a/ Autográfok vagy autogr. kiegészítéssel Ms 4612/1. "A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/2. "A jó hold." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/3. "Álmatlanság." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI KDÖV I.k. 63.p. Ms 4612/4. "Anyák." Nyomt., autogr. cím kiegészítéssel és Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/5. "Apám." Töredék. "Goethe rímei." Áthúzva. Autogr., 1 db. 1 f., verson KD jegyzetével: "őr ült-őrjít, forgatag-förgeteg" szavakról. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 271.p. A kézir. teljesebb a kiadottnál. Ms 4612/6. "Apám a koporsóban." Nyomt., két példány egy lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 188.p.

14 12 Ms 4612/7. "A pohár." Gépir., autogr. cím és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: A BUS FÉRFI PANASZAI. KDÖV Il.k. 102.p. Ms 4612/8. "A vad kovács." Gépir., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 102.p. Ms 4612/9. "A vándor." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/10. "Bekötött szemmel." Nyomt. Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/11. "Beteg." Nyomt., autogr. jav., Füst Milán jegyzetével. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 20.p. Ms 4612/12. "Cifra halottak." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/13. "Csendes, édes aranyóra." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k. 201.p. Ms 4612/14. "Délutáni meditáció." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzésével. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/15. "Egy kézre vágyom." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k. 241.p. Ms 4612/16. "E. Ellinor drámai színésznő portréja." Autogr. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p.

15 13 Ms 4612/ "Ember és világ. Útirajz." "Stralsund" - Ötven felé" - "Sassnitz és Trälleborg között" "Sigrid" "Skeppsborns" "Stockholmi ozsonna" "Magányom." 17. Autogr. 1 db. 5 f, 18. Ugyanaz, gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 86, 88, p. A "Sigrid" Cime: "Malmö" Ms 4612/19. "Egy leány emléke." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 199.p. Ms 4612/20. "Ének a semmiről." Töredék. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/ "Ének a fiatalokról." 21. Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f Gépir. 1 db. 1 f. [ Gyorsírásból?] Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 93.p. Ms 4612/23. "Esti Kornél éneke." Gépir. autogr. jav. 1 db. 3 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/24. "Fekete asszony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p. mint a "Szeptemberben" c. vers 2-vel jelölt része. Ms 4612/25. "Fohászkodás." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK Ms 4612/26. "Forradalmár." Gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/27. "Gyilkosok." Nyomt. autogr. jav, 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p KDÖV II.k p.

16 14 Ms 4612/28. "Ha játszanak a gyermekek... " Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 31. p. [ kevés eltéréssel. ] Ms 4612/29. "Harmincöt pillanatkép": I. "Vers." - H. "Költök." - Hl. "Mézes kenyér. " -IV. "Nyár." V."Utcanó'k rekkenő délben. " -VI. "Ember 1930-ban." VII. "Asszony arckép." [ IX. - XIII. sz. hiányzik.] - XIV. "Harmadosztály." - XV. "Októberi táj." - XVI. "Házi bál. " - XVII. "Vidék. " - XVIII. "Apám." - XIX. "Késő ősz a ludasi pusztán. " - XX. "Gyermekkor". - XXI. "Kiáltás." XXH."Népies költészet." XXffl. "Utókor. " XXIV. "Jégzajlás a Dunán." - XXV. "Délutáni szundítás." - XXVI. "Rím a földi igazság-szolgáltatásra." XXVII."Rajz halott apám fejéről." XXVIII. "Kiáltás." - XXIX."Ötven felé." - [a többi hiányzik], Nyomt. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II p. "Negyven pillanatkép" címen, némileg eltérő számozással. Ms 4612/30. "Hasonlat." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 81.p. Ms 4612/31. "Hetedhét-ország felé." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/32. "Holdsugár-szonáta." Nyomt., autogr. kiegészítéssel. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/33. "Húsvét." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k, 61,p. Ms 4612/34. "Idill a Hűvösvölgyben." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV ü.k. 265.p. A kézirat versoján: DOUGLAS,ALFRED: "A szfinksz." Kosztolányi Dezső autogr. fordítása. Megj.: KD IK 223.p. az első és utolsó vrssz.-ban eltérő szöveg részekkel.

17 15 Ms 4612/35. "Ilona." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/36. "Istennel a sötét erdőn. " Gépir. autogr. javításokkal. 1 db. 1 f. Megj.: "Ordítás az erdőben" címen HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/37. "Játék első szemüvegemmel." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/38. "Karácsony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV II. k. 60.p. Ms 4612/39. "Kérdések." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k. 28.p. Ms 4612/ "Kis bordélyház." 40. Autogr. 1 db. 1 f. 41. Gépir. 1 db. 2 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k p. A kézirat versoján RILKE, RAINER MÁRIA: "Piéta" c. vers fordítása KDtől, autogr. Megj.: KD IK 273. p. Ms 4612/42. "Költő a huszadik században. " Gépir. autogr. gyorsírásos kiegészítéssel. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 62. p. Ms 4612/43. "Könyörgés az itt maradókhoz." Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV II.k. 109.p. Ms 4612/44. "Közéleti kitűnőség." Gépir. autogr. címzéssel. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k p.

18 16 Ms 4612/45. "Láncvers." Gépir. autogr. jav. és megjegyzéssel: "Alkalmi vers: a szabadkőműveseknek." Fölolvastam FI. halálakor." 1 db. 1. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II Ms 4612/46. "Mercurius." Nyomt. autogr. címzés. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/47. "Mélyek a kutak." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/48. "Mért nem beszéltek én halottjaim." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/49. "Nyárutó." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 144.p. Ms 4612/50. "Óda." [ A befejező négy vrsz. hiányzik] Nyomt. autogr. jav. és Füst Milán autogr. megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/ "Opium" a közlésben: "Röpima." Autogr. 1 db. 1 f., 4 db. gépir. 5 f. 51. KD gyorsírásos fogalmazványa A vers gyorsírásból megfejtett gépirata Schelken Pálmától. 54. Schelken Pálma: Megjegyzés. 55. A vers egy régebbi megfejtése. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV Il.k p. kisebb eltérésekkel. Ms 4612/ "Osvát Ernő a halottaságyon. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f., nyomt. autogr. jegyzettel, 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/58. "Ördöngösök." Nyomt. autogr. jegyz., 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 159.p.

19 Ms 4612/ "Ötven felé" kötetben: "Már megtanultam." c. 59. Nyomt. autogr. aláírás, 1 db. 1 f. 60. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 110.p. Ms 4612/61. "Piac." Nyomt. autogr. megjegyzés, Füst Milán autogr. jegyzetével, 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/62. "Régi dajkánk egyetlen öröme." Nyomt. autogr. megjegyzéssel és Füst Milán autogr. jegyzeteivel. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/63. "Régi pincér." < Gépir. gyorsírásos megjegyzések megfejtésével. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/64. "Sorok.": "Magyarok." - "Vers." - "Uszoda." "Ember, 1930-ban." - "Nők rekkenő délben. " [ A kötetben: "Negyven pillanatkép" között. ] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k , 198. p. Ms 4612/ "Skála." 65. Autogr. 1 db. 1 f. Verson: KD versfordítás töredéke: GEORGE, STEFAN: "Gazdag virágzásban..." kezdettel. 66. Nyomt. 1 db. 1 f. Füst Milán megjegyzésével. Megj.: MÁK. KDÖV I.k p. Ms 4612/67. "Sötét, nehéz, tavaszi ég." Gépir., autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/68. "Szavak." Nyomt., első megjelenési hely autogr. megjelölésével. 1 db. 1 f. Megj. : HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/69. "Száz sor a testi szenvedésről." Gépir. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV n.k p. 17

20 18 Ms 4612/70. "Szénrajz." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/71. "Szeptember elején." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. -KDÖV II.k. 61. p. Ms 4612/ "Szerelmesek." 72. Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. 73. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 63.p. Ms 4612/74. "Társaságban." [ A kötetben: "Szavak a társaságban." c. ] Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II. k p. Ms 4612/75. "Tivornya hajnalán." Nyomt., első megjelenési hely: Kosztolányi írásával. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/76. "Tóth Árpád halotti maszkja. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/77. "Ugy írom néked, kisfiam e verset." [A vers befejező nyolc sora.] Gépir, autogr. aláírással, 1 db. 1 f. Megj.: A BÚS FÉRFI PANASZAI. - KDÖV I.k. 317.p. Ms 4612/78. "Uti napló. Vonaton forró délután." [A vers alatt autogr. jegyzet a "Boszorkányról."] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV. II.k. 187.p. Ms 4612/79. "Útra-készen." Nyomt. autogr jegyzet. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k. 57.p. Ms 4612/80. "Vágyok szeretni!." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGEK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 264.p.

21 Ms 4612/81. "Vándorúton." Autogr. fogaim. 1 db. If. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/82. "Versanyagok": "Őszi kép." "Rím." "Érzés." Autogr. fogaim., itt és a verson áthúzott gyorsírásos sorok. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 268, 292.p. Ms 4612/83. "Verssorok": "Gyermekszoba." "Anyám." "Charing Gross." "Anna." "Részegek." "Orient Express." "Freud." "Cigarett." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK. - KDÖV II.k p. Ms 4612/84. "Vészfék." Nyomt. autogr. cím. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k p. Ms 4612/85. "Vidék nappal, éjszaka." Nyomt. autogr. jegyz. és Füst Milán autogr. megjegyzésével. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 21.p. Ms 4612/86. "Viszontlátás." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV H.k p. Ms 4612/87. "Zászló." Gépi. autogr. aláírással. 1 db, 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV H.k p. Ms 4612/88. "Zongora-dal." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/89. "Zsuzsika." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/90. "Összegyűjtött költemények (50 év)"feliratú üres boríték, KD írásával. 19

22 20 Ms 4612/ Versfogalmazványok, töredékek. Autogr. 10 db. 10 f. 91. "Agg nő. " 1 f "Edény." 1 f. 93. "Törd össze poharad... " 1 f "Költő." 1 f "Ezek a női ideáljaim:" 1 f "És a..." 1 f "A természet..." 1 f "És sűrű a gaz..." 1 f "Titkos kék..." 1 f "... zengjen a Szerelemnek..." 1 f. b/ Versek autogr. kiegészítés nélkül Ms 4612/ Gépir., nyomt. 18 db. 21 f "A bűn asszonya", Gál József másolatában. 1 f "Ágác virágok." A lap alján: "Irta: Kosztolányi Dezső, VII.oszt. tanuló Szabadkán, 1901/1902. isk. évben." 1 f "Anyám." 1 f "A műit dalaiból" (Vásárhelyi Julia: "Kosztolányi Dezső ismeretlen verse" c. gépiratban. ) 1 f "Én műidig temetek". 1 f "Fényes koszorú." 1 f "Hang." 1 f "Hat vers": "Apám." - "Vidék." "Házibál." "Késő ősz a ludasi pusztán." "Kiáltás," [Más közlésben "Negyven pillanatkép" címen], 1 f "Magyar vagyok." 1 f "Már megtanultam." 1 f "Mérgek szimfóniája." 1 f "Memorandum ad Szabó." 2 f "Régi-versvázlat." (Gyorsírásból megfejtette 1958-ban Schelken Pálma.) 2 f "Rózsaszüret." 1 f "Sors." Szabadka, 1901/1902. isk. évben. 1 f "Vasárnap." [ Későbbi címe: "Bologna."] 1 f Vers-tervek." [Gyorsírásból?] 1 f. c/ Versek a költő saját fordításában Ms 4612/ "En garde." "Les pauvres." "Province Hongrois le jour, la nuit." "Dactylographe." "Le soir..." Gépir. autogr. jav. és autogr. fogaim. 4 db. 6 f. Ms 4612/123. VERLAINE, Paul: "Chanson d'automne" c. versére NÉMET,André: "Traduction absolument phonetique" és "Traduction de cette traduction." (KD-től?) Gépir. autogr. jav., jegyzetek. 1 db. 1 f. 2. KISEBB SZÉPPRÓZAI ÍRÁSOK, TÖREDÉKEK Ms 4612/ "Prolog a szabadkai filharmonikusok első hangversenyére" jan. Autogr., gépir. autogr. jav., nyomt. és a "Műveltség" c. kötetben. 4 db. 5 f. és 1 kötet.

23 Ms 4613/1-2. "Ákombákom." [Közbeszó've: WERFEL, Franz: "A szülők dala" c. verse.] Autogr. 2 db. 4 f. Ms 4613/3. "Csók." Elbeszélés. Autogr. fogalmazvány, 1 db. 19 f. Ms 4613/4-9. "Esti Kornél" írások. Autogr. és gépir autogr. jav. 5 db. 24 f., 1 db boríték KD írásával. 4. "Vita a mai társadalomról 5 f. 5. "Esti Kornél utolsó kalandjai" [ Vázlat. ] 1 f. 6. "Esti Kornél" feliratú boríték, KD írásával "Esti megtudja a halálhírt." Töred. autogr. jav. és gépir. másolat f. 9. "Ezerkilencszázharminchárom" Gépir. 11 f. Ms 4613/ Kisebb szépprózai írások. Töredékek. Autogr. és gép iratok autogr. javításokkal. 13 db. 57 f "Gyermekkor." 6 f. 12. "Izgatott séták." 1 f. 13. "Kéregető." 4 f. 14. "Kifelé." 3 f "Ribillió" [ előbbi címe: "Baleset."] 27 f. 16. "Szerencsés elgázolás." 2 f "Verőfény." 4 f "Idegbetegség." 3 f "1935. III. 19." - 2 f. 20. "Ilona szerencséje." 2 f "Megyer Miklós." 2 f. 22. "A nyájas olvasó." 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. I. Nyomt. autogr. jav. 6 db. 6 f. 23. "A halhatatlan hitves." [ Előbbi címe: "Rózsa néni."] 1 f "Hogy történt?" [ Előbbi címe: "A küszöbön."] 1 f "Két kutyaportré." [Előbbi címe: "Ellinor és Darling."] Az újságkivágásból csak a cím van meg. 26. "Könyv." 1 f "Margit." [Előbbi címe: "Mikor a kisöcsém meghalt."] 1 f. 28. "Sötét, téli délelőtt." [Előbbi címe: "Sápadt úr a bazárban."] 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. II. Nyomt. jav. nélkül. 10 db. 11 f. 29. "Én, te, ő." - 1 f "Fürdés." 1 f "Madách Imre." 1 f "Rövid mesék": "Én és a festő." "Tücsökdal az éjszakában." "Az utolsó levél." 1 f "Tátraszéplaki levél." 2 f "Ábránd egy szóról." 1 f. 35. "91 éves vagyok." 1 f "Ascher Oszkár." 1 f "Tót." if. [ Versoján autogr. fogalmazv., áthúzva.] 38. "Vasúti tolvaj." 1 f. Ms 4613/39. "Kék madár." (Népek kabaréi.) Autogr. 1 db. 2 f. 21

24 22 Ms 4613/ Megjelent müveinek jegyzékei. Autogr. és Kosztolányiné írásával. 3 db. 4 f. + boríték KD írásával. 40. "Elbeszélések" c. jegyzék. 1 f. 41. Pesti Hírlapban megjelent cikkek szept febr f. 42. "Pester Lloyd anyag, leírt novellák" autogr. feliratú üres boríték. 43. Megjelent kötetek címe, idegen kéz írása. 1 f. Ms 4613/ Feljegyzések, emlékek [ láthatólag gyorsírásból áttéve. ] Gépir. 5 db. 11 f. 44. (A költészetről.) 1 f "Emlékek otthonról." 1 f. 46. "Egy illemhely... " "Tudom, hogy meg kell halnom. " 3 f. 47. [ Elmebetegekről: Juhász Gyula stb. ] 5 f (A nőkről.) 1 f. 3. MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI ÍRÓKRÓL, IRODALMAKRÓL SZOLO MÜVEK Ms 4613/ Nyelv- és irodalomtörténeti cikkek, töredékek. Autogr., gépir., nyomtatv. 17 db. 58 f. +1 boríték autogr. felirattal. 49. "Arany Jánosról." 1 f. 50. [ A magyar nyelvről.] 3 f. 51. "Mi az irodalom? 2 f. 52. "Nép és költészet" stb. feliratú boríték. 1 db. 53. "A nép és NEP" 1 f "Illyés vita." "Arany Petőfi." feliratú gyorsírás jegyzetek. 2 f. 55.[Válasz Szabó László dr. cikkére. ] 3 f. 56. "Batuala és egy magyar kritikus. Császár Elemér..." 1 f. 57. "Babits Mihály himnuszfordításai." 1 f Előadás vázlatok, töredékek a versről. 44 f. Ms 4613/ Előadások a magyar irodalomtörténet köréből. Autogr. és gépir. autogr. 19 db. 69 f. 66. "Kuruc költészet." 3 f. 67. "Himnusz." 3 f "Emlékezés Bartóky Józsefre. (Székfoglaló a Kisfaludy Társaságban.)" 2 f. 69. "Bolond Istókról." 2 f. 70. Csokonai Vitéz Mihályról szóló előadás, eleje hiányzik. 5 f. 71. "Franciások és deákosok." 4 f. 72. "írónők. Magyar Sappho." [Dukai Takács Judit] 1 f "Kisfaludy Károly." 4 f "Kisfaludy Sándor." 6 f. 77. Előadás Kiss Józsefről. 2 f. 78. Lantos Béla szerzői estjének bevezetése. 2 f. 79. "A magyar lyrikusok." 1 f. 80. Jegyzetek Téglásról." 9 f. 81. "Kosztolányi feljegyzései Téglás Béláról." 12 f "Vörösmarty lyrája." 7 f "Vörösmarty 2. előadás." 3 f "Az öreg Vörösmarty (3.előadás.)" 3 f.

25 Ms 4613/ Külföldi írók, irodalmak. Autogr. 5 db. 48 f. 85. "Andersen." 15 f. 86. A francia irodalomról előadás fogalmazvány. 14 f. 87. "Az új német irodalomról." Előadás fogalmazvány. 6 f. 88. Maeterlinckről előadás töredék, jegyzetek. 12 f. 89. "Ossian." 1 f. Ms 4613/ Pen Club és Cobden Szövetségben elhangzott előadások, fogalmazványok. Autogr. és gépir. autogr. jav. 4 db. 6 f. 90. "Előadás vázlat." KD írásával pallium töredék. 91. Előadás a Pen Club elnökévé választásakor. 1 f. 92. "In the name of the Hungarian Pen Club..." kezd. fogalmazv. 2 f. 93. Előadás a Cobden Szövetségben: "Költészet és valóság" címen. 2 f. 4. UTAZÁSOKRÓL, TALÁLKOZÁSOKRÓL SZOLO ÍRÁSOK Ms 4613/ Külföldi élmény beszámolók. Autogr., gépir., autogr. jav. 4 db. 6 f. 94. Belgiumról. Töred. 1 f. 95. Stockholmról. Töred. 1 f Edison, Thomasról, ném. ny. 3 f. 97. "Vilmos császárnál. Dorn, november." 1 f KISEBB PRÓZAI MÜVEK FRANCIÁUL Ms 4613/ Saját müvek, franciául. Autogr. és gépir. autogr. jav. és kiegészítésekkel. 12 db. 124 f, 98. "Bataille avec le sóidat." 2 f "La vie est profende..." 2 f "Le livre de Boris." 4 f "Le mauvais docteur." 8 f "La tour de Babel." 5 f "Les jours de la Russie." 8 f "Une baignade." 2 f "Une baignade. " Jegyzettömb, 78 f., külön lapok 6 f "Une jaune." 3 f "Voltaire." Jegyzetek Lytton Strachey: "Books and Characters" c. könyvének Voltairere vonatkozó részéhez. Gyorsírással, If. Verson: "Hajón." c. és "Vörös és sárga az ősz színe..." kezdetű versek, ez utóbbi áthúzva Töredék. 5 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k. 190, 269.p. 6. REGÉNYEK Ms 4614/1-31. "Pacsirta." Fogalmazvány részletek, francia fordítás töredék, fényképek. Autogr. 18 db. 255 f., 1 db. füzet, 12 db. fénykép. 1_17. A "Pacsirta" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 218 f.

26 a "Pacsirta" francia ny. fogalmazványa. 1 db. füzet "Alouette" c. és 1 köteg külön lapokon, 37 f Fényképek a Pacsirta filmváltozatából. A 20. sz. fénykép versojára ragasztott újságkivágás: "Megkezdték a Pacsirta forgatását" címen (Magyar Nemzet, 1963.júl.25.) Ms 4614/ Az "Édes Anna." Fogaim, részletek, francia fordítás. Autogr., nyomtatv., 15 db. 185 f "Édes Anna" egyes fejezeteinek fogalmazványai. 138 f. 43. "Édes Anná"-ból fogaim, töredékek, 12 f "Absolve, Domine... (Anna Edes): I-XIX. Suite. Traduit du Hongrois par MAXIME BEAUFORT. Le Temps du 15.Septembre ctobre. Újságkivágások 32 f..kézírásos címlap Kosztolányinétól. 1 db. If. 46. "Édes Anna rövid tarts,imi kivonata" Kosztolányinétól. 1 db. 2 f. Ms 4615/1-49. "Aranysárkány." Fogalmazvány részletek, német fordítás részletek. Autogr., gépir. 49 db. 287 f "Aranysárkány" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 262 f., egy borítéknyi anyag Az "Aranysárkány" német fordításának részletei, , p. 25 f. Ms 4615/ "Mostoha." Fogalmazvány részletek, regény és színművázlat, részletek a regényből. Autogr., gépir., nyomtatv. 26 db. 137 f A "Mostoha" fogalmazvány részletei. 58 f. 61. "Mostoha." Regény és színművázlat. 10 f A "Mostoha" egyes alakjairól. 28 f A "Mostoha" c. regény kidolgozott részletei. 39 f. 75. A "Mostoha." Regényrészlet egy jugoszláviai magyar újságban és egy riport: "Beszélgetés Kosztolányi Dezső özvegyével a "Mostohá"-ról," DÉVAVÁRI ZOL- TÁNtól. 2 f. Ms 4616/1-40. "Néró a véres költő c. regénnyel kapcsolatos anyag. Autogr. és gépir. 40 db. 378 f. 2 füzet "Néró, a véres költő" c. regényének töredékes részletei. 334 f Anyaggyűjtés, jegyzetek, töredékek. 20 f A regény franciára fordított részletei. 15 f., 2 füzet. 40. A regényből készítendő film szerződése, Korda Vincent aláírással, Kosztolányi Dezsőné nevére. 9 f. 7. SZÍNPADI JELENETEK, FELDOLGOZÁSOK Ms 4617/1-8. Alkalmi jelenetek, színpadi játékok. Autogr., gépir., nyomtatv. 8 db. 131 f. + 1 boríték. 1. "A kék ruhás. Alkalmi jelenet a Reviczky-ünnepélyre." (1902. ) 12 f.

27 "A lovag meg a kegyese. Oflamand játék." Meghívó a mu évi bábjáték előadására. 19 f. 4. "Lucifer a katedrán. Történik a Madách-ünnep évében, 1923 elején." 16 f. 5. "Odysseus útja." Mesejáték. 49 f. 6. "A bábjátékos. Versesjáték egy felvonásban." Kner Izidor nyomdájában készült Dr. Hitel Dénes részére 20 példányban. [ Befűzetlen] 26 f. 7. "Kanári. Játék egy felvonásban." [ Folyóiratból, a műfaj megjelölése a szerzőtől, autogr.] 6 f. 8. "Patália. Játék egy felvonásban." [Folyóiratból, műfaj megjelölése a szerzőtől. Autogr. ] 3 f. Ms 4617/9-12. Az "Édes Anna" c. regény színpadi változatával kapcsolatos írások. Autogr. [ gyorsírással], gépir., nyomtatv. 4 db. 82 f. +1 boríték Az "Édes Anna" színpadi terve gyorsírással. 4 f., 1 boríték. 11. A regény színpadi változata Kosztolányi Dezsőnétől. 66. f. 12. A regény színpadi változata Lakatos Lászlótól, folyóiratból, 12 f. Ms 4617/ A "Gonosz mostoha" címen tervezett színpadi mű részletei, a "Mostoha" c. befejezetlen regényből. Autogr. gépir., 3 db. 35 f. Ms 4617/ Az "Aranysárkány" c. regényéből Kosztolányi Dezsőné által készített rádiójáték szinopszisa és kidolgozott példánya. Autogr. és gépir. 2 db. 85 f. Ms 4617/ Kosztolányi-novellákból készült hangjátékok Kosztolányi Dezsőnétől. Gépir., autogr. jav. 9 db. 56 f. 18. "A becsületes város." 7. f "A kulcs." 14 f. 20. "A pap." 4 f "Csak egy kis fehér kutya." 12 f "Dráma a villamoson." 5 f "Fürdés." 14 f. Ms 4617/ "Pacsirta" c. regény rádió és filmváltozatához Kosztolányi Dezsőné tervei. Autogr., gépir. 2 db. 5 f. 8. MŰFORDÍTÁSOK a/ Versfordítások: autográf, vagy autogr. javításokkal Ms 4618/1. BATAILLE, HENRI: "Búcsú a gyermekkortól." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/2-7. BAUDELAIRE, CHARLES költeményei. Fogaim. Autogr., újságkivágások autogr. jav.6 db. 6 f. 2. "A szeretők halála." 1 f "Kis ócska színházban..." 1 f. 4. "Uta-

28 26 zás." If. 5. "Vers Théodore de Banvillehez." If. 6. "Az átok." 1 f "Az eszmény." 1 f. Megj.: KD IK p. Ms 4618/8. BRAND, MAX: "Vasút." Autogr. If. Fogaim. [A lap versoján BLASS, ERNST: "Gladys-he z."] Ms 4618/9. CLAUDIUS, MATTHIAS: "A hold."[ 4 sor. ] Autogr. 1 f. Ms 4618/10. CRAINIC, NICHIFOR: "Őszi ének. " Fogaim. Autogr. 1 f. Fogaim. Ms 4618/11. DAUBLER, THEODOR: "Az éjen át is tart..." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/ DOUGLAS, ALFRED költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 12. "De profundis." 1 f. [ A lap versoján: MAUPASSANT, GUY de: "Vágyak." A fogalmazvány áthúzva. ] 13. "Impression de nuit." Fogaim. 1 f. [ E lapon még GEORGE, STEFAN: "A parkban." Fogaim. ] [ A lap versoján: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Nyári délután otthon." Fogaim, áthúzva. ] Ms 4618/14. DUŐIC, JOVAN: "Női arckép. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Ms 4618/15. FITTZEL, LINCOLN költeményei. Nyomt. és gépir., közös lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. "Tréfa." - "Valaki." c. versek. Ms 4618/16. G A LS WORT HY, JOHN: "Ima." Autogr. 1 db. 1 f. Fogaim. Ms 4618/ GEORGE, STEFAN költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 17. "Litánia." 1 f "Kánikula." 1 f. [ E vers alatt kezdődik és a verson folytatódik: DEHMEL, RICHARD: "Magány." Fogaim.] Ms 4618/ GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei. Autogr., gépir. autogr. jav. 4 db. 5 f "A vándor elcsöndesül" c. költ. Megj. KD IK 759. p. [A fogalmazvány változatai: "A vándor vigasza" és "A vándor elcsöndesedik" címen. ] 2 f.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) *

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Összeállította Dénes Miklós Forrás: PIM Kézirattára, V3452/62. Ady-vita Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása, A Toll, 1929. júl. 14.

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12.

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. OLIMPIAI KATEGÓRIA Név Egyesület Kategória 1.táv 2.táv Össz Hely Szűcs Tibor Kecskeméti ÍE OF 274 281 555 1 Tóth Csaba HF Sashalmi Íjászok (egyéni) OF

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

David Popper élete és művészete

David Popper élete és művészete DLA doktori értekezés tézisei Mód Orsolya David Popper élete és művészete Témavezető: Dr. Batta András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Óratervezet (1 óra anyaga)

Óratervezet (1 óra anyaga) Óratervezet (1 óra anyaga) Osztály: Volksschule Oberpullendorf, 1 b osztály Idıpont: 2011. márc. 1., kedd Tanító: Tóth Mária Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Közeleg a tavasz Bald ist Frühling Tananyag:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások bibliográfiája (1907-1964) *

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások bibliográfiája (1907-1964) * Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások bibliográfiája (1907-1964) * Összeállította Bádonfai Gábor Forrás: ELTE BTK Toldy Ferenc Könyvtár (szakdolgozatok) 1907. A[dy]. E[ndre].: Négy fal között. Kosztolányi

Részletesebben

MEGYERI HÍD FUTÁS 2008.szeptember 13.

MEGYERI HÍD FUTÁS 2008.szeptember 13. MEGYERI HÍD FUTÁS 2008.szeptember 13. 1-3. H E L Y E Z E T T E K Váltófutás - Középiskola fiú 1. 321 Dobos C. József Vendéglátóipari Szki. XIII.ker. Dobos C. József Vendéglátóipari Szki. XIII.ker. 10:40

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.)

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) A nevezéslista a következő oldalakon van, de előtte pár fontos apróság: A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) Ebből az következik, hogy aki ez után nevez, az csak akkor tud bejutni, ha valaki visszalép.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

Kosztolányi gyermekkori fényképe

Kosztolányi gyermekkori fényképe Kosztolányi Dezső (1885-1936) (Szabadka-Budapest) Független alkotó. Esztéticista. ( l art pour l art) Szociálisan érzékeny. Formaművész. Arany János mellett ő használja a legtöbb magyar szót. (Márai Aranyt

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

A huszadik század első felének egyetemes művészettörténete

A huszadik század első felének egyetemes művészettörténete 1 gitá191 Picasso: A költő, 1911. Aug. A huszadik század első felének egyetemes művészettörténete képjegyzék és ajánlott irodalom Harmadik kor egyeteme előadás, Kecskemét, 2014. március 3. Dr. Husz Mária,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben