KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms Ms 4649)

2

3 SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOG I COLLECTIONS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SOROZATSZERKESZTŐ: F, CSANAK DÓRA

5 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612-Ms 4649)

6 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA lektorálta: F. Csanak Dóra l-sbn

7 TARTALOM Előszó 7 Kosztolányi Dezső hagyatéka I. Müvek II. Művek idegen nyelveken 32 m. Életére, működésére vonatkozó iratok 39 IV. Levelezés 44 V. Szerződések 94 VI. Méltatások, kritikák 9 6 Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka 103 I. Művek 1 5 II. Életére, működésére vonatkozó iratok 111 ül. Levelezés 113 IV. Irodalmi emlékek 138 V. Kosztolányi Ádám iratai 139 VI. Mások kéziratai, levelezése 140 Hitel Dénes gyűjteménye 145 I. Kosztolányi Dezső művei és műveinek másolatai 147 II. Bibliográfiai gyűjtés 155 III. Levelezés, egyéb kéziratok 157 Függelék 161 I. Kosztolányi Dezső művei 163 II. Kosztolányi Dezső levelei és neki írott levelek 163 m. Kosztolányi Dezsőre vonatkozó egyéb anyag 165 IV. Kosztolányi Dezső családjával kapcsolatos anyag 166 Névmutató 167 Rövidítésjegyzék 179 Auszug 161 Résumé I 82 9 Képek 183

8

9 ELŐSZÓ KOSZTOLÁNYI DEZSŐ "minden levélre válaszolt. Az írásait, leveleit betűrendben, keltezés szerint elrakta. Ez volt egyetlen pedánssága" írja róla felesége, (Kosztolányi Dezső Bp ) Hagyatéka ha a történelem nem szól közbe hű tlikre lehetett volna alkotó módszerének, irodalmi- és emberi kapcsolatainak. Ezt igazolják a Tábor utcai ház romjaiból kimentett maradványok, töredékek. A borítékokra, palliumokra ráírta jellegzetes zöld tintájával: "Édesapám levelei" "írói levelek" (utána betűrendben felsorolta a neveket). Az összegyűrt lapokat kisimítottuk, a tépetteket ragasztgattuk, néha még malterhulladék is akadt közöttük... A Kosztolányi-hagyaték maradványait özvegye és fia mentette ki a romok közül, a rendezésben jogtanácsosuk, Palágyi Róbert segített, Imre Mária közreműködésével. A hagyaték a költő özvegyének halála után került Kosztolányi Ádámtól az MTAK Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 19/1969. ) A hagyatékot a szokásos szempontok szerint csoportosítottuk: I. Művek II. Művek idegen nyelveken. III. Életére, működésére, vonatkozó iratok. IV. Levelezés. V. Műveire kötött szerződések. VI. Életművének méltatásai. (Részletezve Id. a Tartalomjegyzékben.) Verseinek kézirataiból kevés maradt meg. Hozzájuk csatoltuk mindazokat a gépiratokat, ujságkivágásokat, amelyek a költő keze vonásait őrzik. Az enélküliek alkotják a második csoportot. Mindkét csoporton belül a versek betűrendben követik egymást. Feltüntetjük, mely kötetben jelentek meg először s a Kosztolányi Dezső Összegyűjtött Versei I-n. (A szöveget gondozta Vargha Balázs. Bp ) c. kötetek mely lapjain találhatók. Ugyanígy jelezzük a KD. Idegen Költők. Összegyűjtött műfordítások (Bp )c. kötetekben megjelenteket, s mindkettőnél jelezzük az esetleges szöveg változatot. Kosztolányi Dezső verseiről, levelezéséről még özvegye életében másolatok készültek s egy példányuk a hagyatékba került. Ezek is kaptak jelzetet; az eredeti után megjegyezzük: "Gépelt másolattal", míg ahol az eredeti hiányzik, "Csak másolatban" a jelzés. Ezeknél minthogy az eredeti helyett használhatók a folio számot is megadjuk. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS ILONA hagyatéka a költő életművének szerves tartozéka, időbeli folytatása. Anyagát is e szerint csoportosítottuk. Ezért kerültek élére Kosztolányinénak férjével kapcsolatos emlékezései. Saját szép-

10 8 irodalmi alkotásai, levelezése stb. ezek után következnek, majd Kosztolányi Ádám iratai. A kettős hagyatékot mások kéziratai, levelei másokhoz, fejezik be. HITEL DÉNES ( ) gyűjteménye tartalmazza - néhány eredeti kéziraton, levélen kívül Kosztolányi Dezső verseinek, műfordításainak, jeleneteinek, kisebb prózai írásainak másolatait, feltünteti a művek pontos megjelenési helyét, idejét, az egyes versek változatait, a művekről megjelent kritikákat, bibliográfiai összeállításokat. A több mint tizezer lapnyi terjedelmű gyűjtemény részben Hitel Dénes jól olvasható kéziratos másolataiban, részben gépiratokban áll a kutatók rendelkezésére. Hámory Jenőné Hitel Marianna közlése szerint édesapja a jogász, pénzügyi szakember Hitel Dénes már kisdiák korában annyira megszerette Kosztolányi költészetét, hogy "minden verskötetét megvette". Később személyesen is találkozott a költővel, levelei vannak tőle és feleségétől. Kosztolányi Dezsőnek: A bábjátékos c. jelenetét saját költségén adatta ki 20 példányban. Élete végéig gyűjtötte a Kosztolányira vonatkozó anyagot, készítette műveinek bibliográfiáit. "Ezt a munkát nem lehet abbahagyni" mondotta leányának. Munkájának értékét a szakemberek is elismerték. Kosztolányi műveinek kiadásakor a Szépirodalmi Könyvkiadó Réz Pál javaslatára Hitel Dénes segítségét is igénybe vette. Műélvező a kutatást jobban megkönnyítő gyűjteménnyel még nem ajándékozta meg irodalomtörténetünket. A gyűjtemény az író hagyatékát egy évvel megelőzve került az Akadémiai Könyvtár Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 24/1968.) F. Csanak Dóra dolgozta fel. A nyomtatott katalógusban a célnak megfelelően cím szerint is felsoroljuk a Hitel Dénes másolatában megtalálható Kosztolányi műveket, fordításokat. A FÜGGELÉK közli az MTAK Kézirattárában található egyéb Kosztolányi művek, levelek jelzeteit. * * * A Magyar Irodalomtörténet Kosztolányi Dezsőről szóló fejezetét Kiss Ferenc azzal zárja, hogy a költő életművének "átfogó értékelése és a tüzetes jellemzés munkája napjainkra maradt." Katalógusunk e célhoz vezető kutatásokat is szolgálni kivánja.

11 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA

12

13 I. MÜVEK 1. VERSEK a/ Autográfok vagy autogr. kiegészítéssel Ms 4612/1. "A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/2. "A jó hold." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/3. "Álmatlanság." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI KDÖV I.k. 63.p. Ms 4612/4. "Anyák." Nyomt., autogr. cím kiegészítéssel és Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/5. "Apám." Töredék. "Goethe rímei." Áthúzva. Autogr., 1 db. 1 f., verson KD jegyzetével: "őr ült-őrjít, forgatag-förgeteg" szavakról. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 271.p. A kézir. teljesebb a kiadottnál. Ms 4612/6. "Apám a koporsóban." Nyomt., két példány egy lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 188.p.

14 12 Ms 4612/7. "A pohár." Gépir., autogr. cím és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: A BUS FÉRFI PANASZAI. KDÖV Il.k. 102.p. Ms 4612/8. "A vad kovács." Gépir., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 102.p. Ms 4612/9. "A vándor." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/10. "Bekötött szemmel." Nyomt. Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/11. "Beteg." Nyomt., autogr. jav., Füst Milán jegyzetével. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 20.p. Ms 4612/12. "Cifra halottak." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/13. "Csendes, édes aranyóra." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k. 201.p. Ms 4612/14. "Délutáni meditáció." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzésével. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/15. "Egy kézre vágyom." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k. 241.p. Ms 4612/16. "E. Ellinor drámai színésznő portréja." Autogr. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p.

15 13 Ms 4612/ "Ember és világ. Útirajz." "Stralsund" - Ötven felé" - "Sassnitz és Trälleborg között" "Sigrid" "Skeppsborns" "Stockholmi ozsonna" "Magányom." 17. Autogr. 1 db. 5 f, 18. Ugyanaz, gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 86, 88, p. A "Sigrid" Cime: "Malmö" Ms 4612/19. "Egy leány emléke." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 199.p. Ms 4612/20. "Ének a semmiről." Töredék. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/ "Ének a fiatalokról." 21. Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f Gépir. 1 db. 1 f. [ Gyorsírásból?] Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 93.p. Ms 4612/23. "Esti Kornél éneke." Gépir. autogr. jav. 1 db. 3 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/24. "Fekete asszony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p. mint a "Szeptemberben" c. vers 2-vel jelölt része. Ms 4612/25. "Fohászkodás." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK Ms 4612/26. "Forradalmár." Gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/27. "Gyilkosok." Nyomt. autogr. jav, 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p KDÖV II.k p.

16 14 Ms 4612/28. "Ha játszanak a gyermekek... " Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 31. p. [ kevés eltéréssel. ] Ms 4612/29. "Harmincöt pillanatkép": I. "Vers." - H. "Költök." - Hl. "Mézes kenyér. " -IV. "Nyár." V."Utcanó'k rekkenő délben. " -VI. "Ember 1930-ban." VII. "Asszony arckép." [ IX. - XIII. sz. hiányzik.] - XIV. "Harmadosztály." - XV. "Októberi táj." - XVI. "Házi bál. " - XVII. "Vidék. " - XVIII. "Apám." - XIX. "Késő ősz a ludasi pusztán. " - XX. "Gyermekkor". - XXI. "Kiáltás." XXH."Népies költészet." XXffl. "Utókor. " XXIV. "Jégzajlás a Dunán." - XXV. "Délutáni szundítás." - XXVI. "Rím a földi igazság-szolgáltatásra." XXVII."Rajz halott apám fejéről." XXVIII. "Kiáltás." - XXIX."Ötven felé." - [a többi hiányzik], Nyomt. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II p. "Negyven pillanatkép" címen, némileg eltérő számozással. Ms 4612/30. "Hasonlat." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 81.p. Ms 4612/31. "Hetedhét-ország felé." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/32. "Holdsugár-szonáta." Nyomt., autogr. kiegészítéssel. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/33. "Húsvét." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k, 61,p. Ms 4612/34. "Idill a Hűvösvölgyben." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV ü.k. 265.p. A kézirat versoján: DOUGLAS,ALFRED: "A szfinksz." Kosztolányi Dezső autogr. fordítása. Megj.: KD IK 223.p. az első és utolsó vrssz.-ban eltérő szöveg részekkel.

17 15 Ms 4612/35. "Ilona." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/36. "Istennel a sötét erdőn. " Gépir. autogr. javításokkal. 1 db. 1 f. Megj.: "Ordítás az erdőben" címen HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/37. "Játék első szemüvegemmel." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/38. "Karácsony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV II. k. 60.p. Ms 4612/39. "Kérdések." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k. 28.p. Ms 4612/ "Kis bordélyház." 40. Autogr. 1 db. 1 f. 41. Gépir. 1 db. 2 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k p. A kézirat versoján RILKE, RAINER MÁRIA: "Piéta" c. vers fordítása KDtől, autogr. Megj.: KD IK 273. p. Ms 4612/42. "Költő a huszadik században. " Gépir. autogr. gyorsírásos kiegészítéssel. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 62. p. Ms 4612/43. "Könyörgés az itt maradókhoz." Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV II.k. 109.p. Ms 4612/44. "Közéleti kitűnőség." Gépir. autogr. címzéssel. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k p.

18 16 Ms 4612/45. "Láncvers." Gépir. autogr. jav. és megjegyzéssel: "Alkalmi vers: a szabadkőműveseknek." Fölolvastam FI. halálakor." 1 db. 1. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II Ms 4612/46. "Mercurius." Nyomt. autogr. címzés. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/47. "Mélyek a kutak." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/48. "Mért nem beszéltek én halottjaim." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/49. "Nyárutó." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 144.p. Ms 4612/50. "Óda." [ A befejező négy vrsz. hiányzik] Nyomt. autogr. jav. és Füst Milán autogr. megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/ "Opium" a közlésben: "Röpima." Autogr. 1 db. 1 f., 4 db. gépir. 5 f. 51. KD gyorsírásos fogalmazványa A vers gyorsírásból megfejtett gépirata Schelken Pálmától. 54. Schelken Pálma: Megjegyzés. 55. A vers egy régebbi megfejtése. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV Il.k p. kisebb eltérésekkel. Ms 4612/ "Osvát Ernő a halottaságyon. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f., nyomt. autogr. jegyzettel, 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/58. "Ördöngösök." Nyomt. autogr. jegyz., 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 159.p.

19 Ms 4612/ "Ötven felé" kötetben: "Már megtanultam." c. 59. Nyomt. autogr. aláírás, 1 db. 1 f. 60. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 110.p. Ms 4612/61. "Piac." Nyomt. autogr. megjegyzés, Füst Milán autogr. jegyzetével, 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/62. "Régi dajkánk egyetlen öröme." Nyomt. autogr. megjegyzéssel és Füst Milán autogr. jegyzeteivel. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/63. "Régi pincér." < Gépir. gyorsírásos megjegyzések megfejtésével. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/64. "Sorok.": "Magyarok." - "Vers." - "Uszoda." "Ember, 1930-ban." - "Nők rekkenő délben. " [ A kötetben: "Negyven pillanatkép" között. ] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k , 198. p. Ms 4612/ "Skála." 65. Autogr. 1 db. 1 f. Verson: KD versfordítás töredéke: GEORGE, STEFAN: "Gazdag virágzásban..." kezdettel. 66. Nyomt. 1 db. 1 f. Füst Milán megjegyzésével. Megj.: MÁK. KDÖV I.k p. Ms 4612/67. "Sötét, nehéz, tavaszi ég." Gépir., autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/68. "Szavak." Nyomt., első megjelenési hely autogr. megjelölésével. 1 db. 1 f. Megj. : HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/69. "Száz sor a testi szenvedésről." Gépir. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV n.k p. 17

20 18 Ms 4612/70. "Szénrajz." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/71. "Szeptember elején." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. -KDÖV II.k. 61. p. Ms 4612/ "Szerelmesek." 72. Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. 73. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 63.p. Ms 4612/74. "Társaságban." [ A kötetben: "Szavak a társaságban." c. ] Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II. k p. Ms 4612/75. "Tivornya hajnalán." Nyomt., első megjelenési hely: Kosztolányi írásával. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/76. "Tóth Árpád halotti maszkja. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/77. "Ugy írom néked, kisfiam e verset." [A vers befejező nyolc sora.] Gépir, autogr. aláírással, 1 db. 1 f. Megj.: A BÚS FÉRFI PANASZAI. - KDÖV I.k. 317.p. Ms 4612/78. "Uti napló. Vonaton forró délután." [A vers alatt autogr. jegyzet a "Boszorkányról."] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV. II.k. 187.p. Ms 4612/79. "Útra-készen." Nyomt. autogr jegyzet. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k. 57.p. Ms 4612/80. "Vágyok szeretni!." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGEK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 264.p.

21 Ms 4612/81. "Vándorúton." Autogr. fogaim. 1 db. If. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/82. "Versanyagok": "Őszi kép." "Rím." "Érzés." Autogr. fogaim., itt és a verson áthúzott gyorsírásos sorok. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 268, 292.p. Ms 4612/83. "Verssorok": "Gyermekszoba." "Anyám." "Charing Gross." "Anna." "Részegek." "Orient Express." "Freud." "Cigarett." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK. - KDÖV II.k p. Ms 4612/84. "Vészfék." Nyomt. autogr. cím. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k p. Ms 4612/85. "Vidék nappal, éjszaka." Nyomt. autogr. jegyz. és Füst Milán autogr. megjegyzésével. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 21.p. Ms 4612/86. "Viszontlátás." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV H.k p. Ms 4612/87. "Zászló." Gépi. autogr. aláírással. 1 db, 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV H.k p. Ms 4612/88. "Zongora-dal." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/89. "Zsuzsika." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/90. "Összegyűjtött költemények (50 év)"feliratú üres boríték, KD írásával. 19

22 20 Ms 4612/ Versfogalmazványok, töredékek. Autogr. 10 db. 10 f. 91. "Agg nő. " 1 f "Edény." 1 f. 93. "Törd össze poharad... " 1 f "Költő." 1 f "Ezek a női ideáljaim:" 1 f "És a..." 1 f "A természet..." 1 f "És sűrű a gaz..." 1 f "Titkos kék..." 1 f "... zengjen a Szerelemnek..." 1 f. b/ Versek autogr. kiegészítés nélkül Ms 4612/ Gépir., nyomt. 18 db. 21 f "A bűn asszonya", Gál József másolatában. 1 f "Ágác virágok." A lap alján: "Irta: Kosztolányi Dezső, VII.oszt. tanuló Szabadkán, 1901/1902. isk. évben." 1 f "Anyám." 1 f "A műit dalaiból" (Vásárhelyi Julia: "Kosztolányi Dezső ismeretlen verse" c. gépiratban. ) 1 f "Én műidig temetek". 1 f "Fényes koszorú." 1 f "Hang." 1 f "Hat vers": "Apám." - "Vidék." "Házibál." "Késő ősz a ludasi pusztán." "Kiáltás," [Más közlésben "Negyven pillanatkép" címen], 1 f "Magyar vagyok." 1 f "Már megtanultam." 1 f "Mérgek szimfóniája." 1 f "Memorandum ad Szabó." 2 f "Régi-versvázlat." (Gyorsírásból megfejtette 1958-ban Schelken Pálma.) 2 f "Rózsaszüret." 1 f "Sors." Szabadka, 1901/1902. isk. évben. 1 f "Vasárnap." [ Későbbi címe: "Bologna."] 1 f Vers-tervek." [Gyorsírásból?] 1 f. c/ Versek a költő saját fordításában Ms 4612/ "En garde." "Les pauvres." "Province Hongrois le jour, la nuit." "Dactylographe." "Le soir..." Gépir. autogr. jav. és autogr. fogaim. 4 db. 6 f. Ms 4612/123. VERLAINE, Paul: "Chanson d'automne" c. versére NÉMET,André: "Traduction absolument phonetique" és "Traduction de cette traduction." (KD-től?) Gépir. autogr. jav., jegyzetek. 1 db. 1 f. 2. KISEBB SZÉPPRÓZAI ÍRÁSOK, TÖREDÉKEK Ms 4612/ "Prolog a szabadkai filharmonikusok első hangversenyére" jan. Autogr., gépir. autogr. jav., nyomt. és a "Műveltség" c. kötetben. 4 db. 5 f. és 1 kötet.

23 Ms 4613/1-2. "Ákombákom." [Közbeszó've: WERFEL, Franz: "A szülők dala" c. verse.] Autogr. 2 db. 4 f. Ms 4613/3. "Csók." Elbeszélés. Autogr. fogalmazvány, 1 db. 19 f. Ms 4613/4-9. "Esti Kornél" írások. Autogr. és gépir autogr. jav. 5 db. 24 f., 1 db boríték KD írásával. 4. "Vita a mai társadalomról 5 f. 5. "Esti Kornél utolsó kalandjai" [ Vázlat. ] 1 f. 6. "Esti Kornél" feliratú boríték, KD írásával "Esti megtudja a halálhírt." Töred. autogr. jav. és gépir. másolat f. 9. "Ezerkilencszázharminchárom" Gépir. 11 f. Ms 4613/ Kisebb szépprózai írások. Töredékek. Autogr. és gép iratok autogr. javításokkal. 13 db. 57 f "Gyermekkor." 6 f. 12. "Izgatott séták." 1 f. 13. "Kéregető." 4 f. 14. "Kifelé." 3 f "Ribillió" [ előbbi címe: "Baleset."] 27 f. 16. "Szerencsés elgázolás." 2 f "Verőfény." 4 f "Idegbetegség." 3 f "1935. III. 19." - 2 f. 20. "Ilona szerencséje." 2 f "Megyer Miklós." 2 f. 22. "A nyájas olvasó." 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. I. Nyomt. autogr. jav. 6 db. 6 f. 23. "A halhatatlan hitves." [ Előbbi címe: "Rózsa néni."] 1 f "Hogy történt?" [ Előbbi címe: "A küszöbön."] 1 f "Két kutyaportré." [Előbbi címe: "Ellinor és Darling."] Az újságkivágásból csak a cím van meg. 26. "Könyv." 1 f "Margit." [Előbbi címe: "Mikor a kisöcsém meghalt."] 1 f. 28. "Sötét, téli délelőtt." [Előbbi címe: "Sápadt úr a bazárban."] 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. II. Nyomt. jav. nélkül. 10 db. 11 f. 29. "Én, te, ő." - 1 f "Fürdés." 1 f "Madách Imre." 1 f "Rövid mesék": "Én és a festő." "Tücsökdal az éjszakában." "Az utolsó levél." 1 f "Tátraszéplaki levél." 2 f "Ábránd egy szóról." 1 f. 35. "91 éves vagyok." 1 f "Ascher Oszkár." 1 f "Tót." if. [ Versoján autogr. fogalmazv., áthúzva.] 38. "Vasúti tolvaj." 1 f. Ms 4613/39. "Kék madár." (Népek kabaréi.) Autogr. 1 db. 2 f. 21

24 22 Ms 4613/ Megjelent müveinek jegyzékei. Autogr. és Kosztolányiné írásával. 3 db. 4 f. + boríték KD írásával. 40. "Elbeszélések" c. jegyzék. 1 f. 41. Pesti Hírlapban megjelent cikkek szept febr f. 42. "Pester Lloyd anyag, leírt novellák" autogr. feliratú üres boríték. 43. Megjelent kötetek címe, idegen kéz írása. 1 f. Ms 4613/ Feljegyzések, emlékek [ láthatólag gyorsírásból áttéve. ] Gépir. 5 db. 11 f. 44. (A költészetről.) 1 f "Emlékek otthonról." 1 f. 46. "Egy illemhely... " "Tudom, hogy meg kell halnom. " 3 f. 47. [ Elmebetegekről: Juhász Gyula stb. ] 5 f (A nőkről.) 1 f. 3. MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI ÍRÓKRÓL, IRODALMAKRÓL SZOLO MÜVEK Ms 4613/ Nyelv- és irodalomtörténeti cikkek, töredékek. Autogr., gépir., nyomtatv. 17 db. 58 f. +1 boríték autogr. felirattal. 49. "Arany Jánosról." 1 f. 50. [ A magyar nyelvről.] 3 f. 51. "Mi az irodalom? 2 f. 52. "Nép és költészet" stb. feliratú boríték. 1 db. 53. "A nép és NEP" 1 f "Illyés vita." "Arany Petőfi." feliratú gyorsírás jegyzetek. 2 f. 55.[Válasz Szabó László dr. cikkére. ] 3 f. 56. "Batuala és egy magyar kritikus. Császár Elemér..." 1 f. 57. "Babits Mihály himnuszfordításai." 1 f Előadás vázlatok, töredékek a versről. 44 f. Ms 4613/ Előadások a magyar irodalomtörténet köréből. Autogr. és gépir. autogr. 19 db. 69 f. 66. "Kuruc költészet." 3 f. 67. "Himnusz." 3 f "Emlékezés Bartóky Józsefre. (Székfoglaló a Kisfaludy Társaságban.)" 2 f. 69. "Bolond Istókról." 2 f. 70. Csokonai Vitéz Mihályról szóló előadás, eleje hiányzik. 5 f. 71. "Franciások és deákosok." 4 f. 72. "írónők. Magyar Sappho." [Dukai Takács Judit] 1 f "Kisfaludy Károly." 4 f "Kisfaludy Sándor." 6 f. 77. Előadás Kiss Józsefről. 2 f. 78. Lantos Béla szerzői estjének bevezetése. 2 f. 79. "A magyar lyrikusok." 1 f. 80. Jegyzetek Téglásról." 9 f. 81. "Kosztolányi feljegyzései Téglás Béláról." 12 f "Vörösmarty lyrája." 7 f "Vörösmarty 2. előadás." 3 f "Az öreg Vörösmarty (3.előadás.)" 3 f.

25 Ms 4613/ Külföldi írók, irodalmak. Autogr. 5 db. 48 f. 85. "Andersen." 15 f. 86. A francia irodalomról előadás fogalmazvány. 14 f. 87. "Az új német irodalomról." Előadás fogalmazvány. 6 f. 88. Maeterlinckről előadás töredék, jegyzetek. 12 f. 89. "Ossian." 1 f. Ms 4613/ Pen Club és Cobden Szövetségben elhangzott előadások, fogalmazványok. Autogr. és gépir. autogr. jav. 4 db. 6 f. 90. "Előadás vázlat." KD írásával pallium töredék. 91. Előadás a Pen Club elnökévé választásakor. 1 f. 92. "In the name of the Hungarian Pen Club..." kezd. fogalmazv. 2 f. 93. Előadás a Cobden Szövetségben: "Költészet és valóság" címen. 2 f. 4. UTAZÁSOKRÓL, TALÁLKOZÁSOKRÓL SZOLO ÍRÁSOK Ms 4613/ Külföldi élmény beszámolók. Autogr., gépir., autogr. jav. 4 db. 6 f. 94. Belgiumról. Töred. 1 f. 95. Stockholmról. Töred. 1 f Edison, Thomasról, ném. ny. 3 f. 97. "Vilmos császárnál. Dorn, november." 1 f KISEBB PRÓZAI MÜVEK FRANCIÁUL Ms 4613/ Saját müvek, franciául. Autogr. és gépir. autogr. jav. és kiegészítésekkel. 12 db. 124 f, 98. "Bataille avec le sóidat." 2 f "La vie est profende..." 2 f "Le livre de Boris." 4 f "Le mauvais docteur." 8 f "La tour de Babel." 5 f "Les jours de la Russie." 8 f "Une baignade." 2 f "Une baignade. " Jegyzettömb, 78 f., külön lapok 6 f "Une jaune." 3 f "Voltaire." Jegyzetek Lytton Strachey: "Books and Characters" c. könyvének Voltairere vonatkozó részéhez. Gyorsírással, If. Verson: "Hajón." c. és "Vörös és sárga az ősz színe..." kezdetű versek, ez utóbbi áthúzva Töredék. 5 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k. 190, 269.p. 6. REGÉNYEK Ms 4614/1-31. "Pacsirta." Fogalmazvány részletek, francia fordítás töredék, fényképek. Autogr. 18 db. 255 f., 1 db. füzet, 12 db. fénykép. 1_17. A "Pacsirta" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 218 f.

26 a "Pacsirta" francia ny. fogalmazványa. 1 db. füzet "Alouette" c. és 1 köteg külön lapokon, 37 f Fényképek a Pacsirta filmváltozatából. A 20. sz. fénykép versojára ragasztott újságkivágás: "Megkezdték a Pacsirta forgatását" címen (Magyar Nemzet, 1963.júl.25.) Ms 4614/ Az "Édes Anna." Fogaim, részletek, francia fordítás. Autogr., nyomtatv., 15 db. 185 f "Édes Anna" egyes fejezeteinek fogalmazványai. 138 f. 43. "Édes Anná"-ból fogaim, töredékek, 12 f "Absolve, Domine... (Anna Edes): I-XIX. Suite. Traduit du Hongrois par MAXIME BEAUFORT. Le Temps du 15.Septembre ctobre. Újságkivágások 32 f..kézírásos címlap Kosztolányinétól. 1 db. If. 46. "Édes Anna rövid tarts,imi kivonata" Kosztolányinétól. 1 db. 2 f. Ms 4615/1-49. "Aranysárkány." Fogalmazvány részletek, német fordítás részletek. Autogr., gépir. 49 db. 287 f "Aranysárkány" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 262 f., egy borítéknyi anyag Az "Aranysárkány" német fordításának részletei, , p. 25 f. Ms 4615/ "Mostoha." Fogalmazvány részletek, regény és színművázlat, részletek a regényből. Autogr., gépir., nyomtatv. 26 db. 137 f A "Mostoha" fogalmazvány részletei. 58 f. 61. "Mostoha." Regény és színművázlat. 10 f A "Mostoha" egyes alakjairól. 28 f A "Mostoha" c. regény kidolgozott részletei. 39 f. 75. A "Mostoha." Regényrészlet egy jugoszláviai magyar újságban és egy riport: "Beszélgetés Kosztolányi Dezső özvegyével a "Mostohá"-ról," DÉVAVÁRI ZOL- TÁNtól. 2 f. Ms 4616/1-40. "Néró a véres költő c. regénnyel kapcsolatos anyag. Autogr. és gépir. 40 db. 378 f. 2 füzet "Néró, a véres költő" c. regényének töredékes részletei. 334 f Anyaggyűjtés, jegyzetek, töredékek. 20 f A regény franciára fordított részletei. 15 f., 2 füzet. 40. A regényből készítendő film szerződése, Korda Vincent aláírással, Kosztolányi Dezsőné nevére. 9 f. 7. SZÍNPADI JELENETEK, FELDOLGOZÁSOK Ms 4617/1-8. Alkalmi jelenetek, színpadi játékok. Autogr., gépir., nyomtatv. 8 db. 131 f. + 1 boríték. 1. "A kék ruhás. Alkalmi jelenet a Reviczky-ünnepélyre." (1902. ) 12 f.

27 "A lovag meg a kegyese. Oflamand játék." Meghívó a mu évi bábjáték előadására. 19 f. 4. "Lucifer a katedrán. Történik a Madách-ünnep évében, 1923 elején." 16 f. 5. "Odysseus útja." Mesejáték. 49 f. 6. "A bábjátékos. Versesjáték egy felvonásban." Kner Izidor nyomdájában készült Dr. Hitel Dénes részére 20 példányban. [ Befűzetlen] 26 f. 7. "Kanári. Játék egy felvonásban." [ Folyóiratból, a műfaj megjelölése a szerzőtől, autogr.] 6 f. 8. "Patália. Játék egy felvonásban." [Folyóiratból, műfaj megjelölése a szerzőtől. Autogr. ] 3 f. Ms 4617/9-12. Az "Édes Anna" c. regény színpadi változatával kapcsolatos írások. Autogr. [ gyorsírással], gépir., nyomtatv. 4 db. 82 f. +1 boríték Az "Édes Anna" színpadi terve gyorsírással. 4 f., 1 boríték. 11. A regény színpadi változata Kosztolányi Dezsőnétől. 66. f. 12. A regény színpadi változata Lakatos Lászlótól, folyóiratból, 12 f. Ms 4617/ A "Gonosz mostoha" címen tervezett színpadi mű részletei, a "Mostoha" c. befejezetlen regényből. Autogr. gépir., 3 db. 35 f. Ms 4617/ Az "Aranysárkány" c. regényéből Kosztolányi Dezsőné által készített rádiójáték szinopszisa és kidolgozott példánya. Autogr. és gépir. 2 db. 85 f. Ms 4617/ Kosztolányi-novellákból készült hangjátékok Kosztolányi Dezsőnétől. Gépir., autogr. jav. 9 db. 56 f. 18. "A becsületes város." 7. f "A kulcs." 14 f. 20. "A pap." 4 f "Csak egy kis fehér kutya." 12 f "Dráma a villamoson." 5 f "Fürdés." 14 f. Ms 4617/ "Pacsirta" c. regény rádió és filmváltozatához Kosztolányi Dezsőné tervei. Autogr., gépir. 2 db. 5 f. 8. MŰFORDÍTÁSOK a/ Versfordítások: autográf, vagy autogr. javításokkal Ms 4618/1. BATAILLE, HENRI: "Búcsú a gyermekkortól." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/2-7. BAUDELAIRE, CHARLES költeményei. Fogaim. Autogr., újságkivágások autogr. jav.6 db. 6 f. 2. "A szeretők halála." 1 f "Kis ócska színházban..." 1 f. 4. "Uta-

28 26 zás." If. 5. "Vers Théodore de Banvillehez." If. 6. "Az átok." 1 f "Az eszmény." 1 f. Megj.: KD IK p. Ms 4618/8. BRAND, MAX: "Vasút." Autogr. If. Fogaim. [A lap versoján BLASS, ERNST: "Gladys-he z."] Ms 4618/9. CLAUDIUS, MATTHIAS: "A hold."[ 4 sor. ] Autogr. 1 f. Ms 4618/10. CRAINIC, NICHIFOR: "Őszi ének. " Fogaim. Autogr. 1 f. Fogaim. Ms 4618/11. DAUBLER, THEODOR: "Az éjen át is tart..." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/ DOUGLAS, ALFRED költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 12. "De profundis." 1 f. [ A lap versoján: MAUPASSANT, GUY de: "Vágyak." A fogalmazvány áthúzva. ] 13. "Impression de nuit." Fogaim. 1 f. [ E lapon még GEORGE, STEFAN: "A parkban." Fogaim. ] [ A lap versoján: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Nyári délután otthon." Fogaim, áthúzva. ] Ms 4618/14. DUŐIC, JOVAN: "Női arckép. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Ms 4618/15. FITTZEL, LINCOLN költeményei. Nyomt. és gépir., közös lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. "Tréfa." - "Valaki." c. versek. Ms 4618/16. G A LS WORT HY, JOHN: "Ima." Autogr. 1 db. 1 f. Fogaim. Ms 4618/ GEORGE, STEFAN költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 17. "Litánia." 1 f "Kánikula." 1 f. [ E vers alatt kezdődik és a verson folytatódik: DEHMEL, RICHARD: "Magány." Fogaim.] Ms 4618/ GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei. Autogr., gépir. autogr. jav. 4 db. 5 f "A vándor elcsöndesül" c. költ. Megj. KD IK 759. p. [A fogalmazvány változatai: "A vándor vigasza" és "A vándor elcsöndesedik" címen. ] 2 f.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) *

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Összeállította Dénes Miklós Forrás: PIM Kézirattára, V3452/62. Ady-vita Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása, A Toll, 1929. júl. 14.

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Charlotte (Sári) Ujlaky irathagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Charlotte (Sári) Ujlaky irathagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Charlotte (Sári) Ujlaky irathagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Ch. Ujlaky (műfordító, újságíró, 1920 1995) fontos szerepet játszott a magyar irodalom németországi (az akkori Nyugat-Németország)

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. április 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Lotz Károly (Homburg von der Höhe, 1833 Budapest, 1904): Fiatalkori önarckép, 1850 körül (vászon, olaj, 40x34 cm, jelzés nélkül)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához 1. Az ötvenes hatvanas évek lírája 1. Az allegorikus beszédmód lírai formái és a balladaforma Allegória: VÖRÖSMARTY

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Rózsahegyi Kálmán portrék

Rózsahegyi Kálmán portrék Rózsahegyi Kálmán portrék Herz H Budapest Kerepesi u. 17. Bleyer Bleyer 25 évesen Dátum: 1898 Dokumentum típusa: fotó (másolat) Szeretettel mindig szerető barátja Rózsahegyi Kálmán Bpest 1903. XII/14 Dátum:

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

V. Az európai romantika irodalmából

V. Az európai romantika irodalmából V. Az európai romantika irodalmából 1. Helyezd el időben a romantika stílusirányzatát! 2. Milyen irányzatokkal volt kapcsolatban, illetve ellentétben a romantika? 3. Milyen művészeti ágakban volt jelen?

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII.

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII. Sorszám I.1.-1p I.2.-3p I.3.-1p I.4.-1p I.5.-1p I.6.-1p I.7.-3p I.8.-4p I.9.-2p II.1.-2p II.2.-3p II.3.-1p II.4.-1p II.5.-3p III.1.-3p össz-fl fl-hely h.olv1 h.olv2 h.olv3 összh.olv h.olv-hely Össz. Pont

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.)

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) A nevezéslista a következő oldalakon van, de előtte pár fontos apróság: A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) Ebből az következik, hogy aki ez után nevez, az csak akkor tud bejutni, ha valaki visszalép.

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VONATKOZÓ IRODALOM. KOSZTOLÁNYI-FORRÁSJEGYZÉK 5. 1

VONATKOZÓ IRODALOM. KOSZTOLÁNYI-FORRÁSJEGYZÉK 5. 1 VONATKOZÓ IRODALOM. KOSZTOLÁNYI-FORRÁSJEGYZÉK 5. 1 A romániai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) sajtó anyaga 1. Heti- és havilapok Szerkesztette: Dobás Kata Összegyűjtötték: Dobás Kata, Gorove Eszter,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben