KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms Ms 4649)

2

3 SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOG I COLLECTIONS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SOROZATSZERKESZTŐ: F, CSANAK DÓRA

5 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612-Ms 4649)

6 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA lektorálta: F. Csanak Dóra l-sbn

7 TARTALOM Előszó 7 Kosztolányi Dezső hagyatéka I. Müvek II. Művek idegen nyelveken 32 m. Életére, működésére vonatkozó iratok 39 IV. Levelezés 44 V. Szerződések 94 VI. Méltatások, kritikák 9 6 Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka 103 I. Művek 1 5 II. Életére, működésére vonatkozó iratok 111 ül. Levelezés 113 IV. Irodalmi emlékek 138 V. Kosztolányi Ádám iratai 139 VI. Mások kéziratai, levelezése 140 Hitel Dénes gyűjteménye 145 I. Kosztolányi Dezső művei és műveinek másolatai 147 II. Bibliográfiai gyűjtés 155 III. Levelezés, egyéb kéziratok 157 Függelék 161 I. Kosztolányi Dezső művei 163 II. Kosztolányi Dezső levelei és neki írott levelek 163 m. Kosztolányi Dezsőre vonatkozó egyéb anyag 165 IV. Kosztolányi Dezső családjával kapcsolatos anyag 166 Névmutató 167 Rövidítésjegyzék 179 Auszug 161 Résumé I 82 9 Képek 183

8

9 ELŐSZÓ KOSZTOLÁNYI DEZSŐ "minden levélre válaszolt. Az írásait, leveleit betűrendben, keltezés szerint elrakta. Ez volt egyetlen pedánssága" írja róla felesége, (Kosztolányi Dezső Bp ) Hagyatéka ha a történelem nem szól közbe hű tlikre lehetett volna alkotó módszerének, irodalmi- és emberi kapcsolatainak. Ezt igazolják a Tábor utcai ház romjaiból kimentett maradványok, töredékek. A borítékokra, palliumokra ráírta jellegzetes zöld tintájával: "Édesapám levelei" "írói levelek" (utána betűrendben felsorolta a neveket). Az összegyűrt lapokat kisimítottuk, a tépetteket ragasztgattuk, néha még malterhulladék is akadt közöttük... A Kosztolányi-hagyaték maradványait özvegye és fia mentette ki a romok közül, a rendezésben jogtanácsosuk, Palágyi Róbert segített, Imre Mária közreműködésével. A hagyaték a költő özvegyének halála után került Kosztolányi Ádámtól az MTAK Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 19/1969. ) A hagyatékot a szokásos szempontok szerint csoportosítottuk: I. Művek II. Művek idegen nyelveken. III. Életére, működésére, vonatkozó iratok. IV. Levelezés. V. Műveire kötött szerződések. VI. Életművének méltatásai. (Részletezve Id. a Tartalomjegyzékben.) Verseinek kézirataiból kevés maradt meg. Hozzájuk csatoltuk mindazokat a gépiratokat, ujságkivágásokat, amelyek a költő keze vonásait őrzik. Az enélküliek alkotják a második csoportot. Mindkét csoporton belül a versek betűrendben követik egymást. Feltüntetjük, mely kötetben jelentek meg először s a Kosztolányi Dezső Összegyűjtött Versei I-n. (A szöveget gondozta Vargha Balázs. Bp ) c. kötetek mely lapjain találhatók. Ugyanígy jelezzük a KD. Idegen Költők. Összegyűjtött műfordítások (Bp )c. kötetekben megjelenteket, s mindkettőnél jelezzük az esetleges szöveg változatot. Kosztolányi Dezső verseiről, levelezéséről még özvegye életében másolatok készültek s egy példányuk a hagyatékba került. Ezek is kaptak jelzetet; az eredeti után megjegyezzük: "Gépelt másolattal", míg ahol az eredeti hiányzik, "Csak másolatban" a jelzés. Ezeknél minthogy az eredeti helyett használhatók a folio számot is megadjuk. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS ILONA hagyatéka a költő életművének szerves tartozéka, időbeli folytatása. Anyagát is e szerint csoportosítottuk. Ezért kerültek élére Kosztolányinénak férjével kapcsolatos emlékezései. Saját szép-

10 8 irodalmi alkotásai, levelezése stb. ezek után következnek, majd Kosztolányi Ádám iratai. A kettős hagyatékot mások kéziratai, levelei másokhoz, fejezik be. HITEL DÉNES ( ) gyűjteménye tartalmazza - néhány eredeti kéziraton, levélen kívül Kosztolányi Dezső verseinek, műfordításainak, jeleneteinek, kisebb prózai írásainak másolatait, feltünteti a művek pontos megjelenési helyét, idejét, az egyes versek változatait, a művekről megjelent kritikákat, bibliográfiai összeállításokat. A több mint tizezer lapnyi terjedelmű gyűjtemény részben Hitel Dénes jól olvasható kéziratos másolataiban, részben gépiratokban áll a kutatók rendelkezésére. Hámory Jenőné Hitel Marianna közlése szerint édesapja a jogász, pénzügyi szakember Hitel Dénes már kisdiák korában annyira megszerette Kosztolányi költészetét, hogy "minden verskötetét megvette". Később személyesen is találkozott a költővel, levelei vannak tőle és feleségétől. Kosztolányi Dezsőnek: A bábjátékos c. jelenetét saját költségén adatta ki 20 példányban. Élete végéig gyűjtötte a Kosztolányira vonatkozó anyagot, készítette műveinek bibliográfiáit. "Ezt a munkát nem lehet abbahagyni" mondotta leányának. Munkájának értékét a szakemberek is elismerték. Kosztolányi műveinek kiadásakor a Szépirodalmi Könyvkiadó Réz Pál javaslatára Hitel Dénes segítségét is igénybe vette. Műélvező a kutatást jobban megkönnyítő gyűjteménnyel még nem ajándékozta meg irodalomtörténetünket. A gyűjtemény az író hagyatékát egy évvel megelőzve került az Akadémiai Könyvtár Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 24/1968.) F. Csanak Dóra dolgozta fel. A nyomtatott katalógusban a célnak megfelelően cím szerint is felsoroljuk a Hitel Dénes másolatában megtalálható Kosztolányi műveket, fordításokat. A FÜGGELÉK közli az MTAK Kézirattárában található egyéb Kosztolányi művek, levelek jelzeteit. * * * A Magyar Irodalomtörténet Kosztolányi Dezsőről szóló fejezetét Kiss Ferenc azzal zárja, hogy a költő életművének "átfogó értékelése és a tüzetes jellemzés munkája napjainkra maradt." Katalógusunk e célhoz vezető kutatásokat is szolgálni kivánja.

11 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA

12

13 I. MÜVEK 1. VERSEK a/ Autográfok vagy autogr. kiegészítéssel Ms 4612/1. "A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/2. "A jó hold." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/3. "Álmatlanság." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI KDÖV I.k. 63.p. Ms 4612/4. "Anyák." Nyomt., autogr. cím kiegészítéssel és Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/5. "Apám." Töredék. "Goethe rímei." Áthúzva. Autogr., 1 db. 1 f., verson KD jegyzetével: "őr ült-őrjít, forgatag-förgeteg" szavakról. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 271.p. A kézir. teljesebb a kiadottnál. Ms 4612/6. "Apám a koporsóban." Nyomt., két példány egy lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 188.p.

14 12 Ms 4612/7. "A pohár." Gépir., autogr. cím és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: A BUS FÉRFI PANASZAI. KDÖV Il.k. 102.p. Ms 4612/8. "A vad kovács." Gépir., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 102.p. Ms 4612/9. "A vándor." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/10. "Bekötött szemmel." Nyomt. Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/11. "Beteg." Nyomt., autogr. jav., Füst Milán jegyzetével. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 20.p. Ms 4612/12. "Cifra halottak." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/13. "Csendes, édes aranyóra." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k. 201.p. Ms 4612/14. "Délutáni meditáció." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzésével. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/15. "Egy kézre vágyom." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k. 241.p. Ms 4612/16. "E. Ellinor drámai színésznő portréja." Autogr. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p.

15 13 Ms 4612/ "Ember és világ. Útirajz." "Stralsund" - Ötven felé" - "Sassnitz és Trälleborg között" "Sigrid" "Skeppsborns" "Stockholmi ozsonna" "Magányom." 17. Autogr. 1 db. 5 f, 18. Ugyanaz, gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 86, 88, p. A "Sigrid" Cime: "Malmö" Ms 4612/19. "Egy leány emléke." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 199.p. Ms 4612/20. "Ének a semmiről." Töredék. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/ "Ének a fiatalokról." 21. Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f Gépir. 1 db. 1 f. [ Gyorsírásból?] Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 93.p. Ms 4612/23. "Esti Kornél éneke." Gépir. autogr. jav. 1 db. 3 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/24. "Fekete asszony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p. mint a "Szeptemberben" c. vers 2-vel jelölt része. Ms 4612/25. "Fohászkodás." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK Ms 4612/26. "Forradalmár." Gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/27. "Gyilkosok." Nyomt. autogr. jav, 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p KDÖV II.k p.

16 14 Ms 4612/28. "Ha játszanak a gyermekek... " Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 31. p. [ kevés eltéréssel. ] Ms 4612/29. "Harmincöt pillanatkép": I. "Vers." - H. "Költök." - Hl. "Mézes kenyér. " -IV. "Nyár." V."Utcanó'k rekkenő délben. " -VI. "Ember 1930-ban." VII. "Asszony arckép." [ IX. - XIII. sz. hiányzik.] - XIV. "Harmadosztály." - XV. "Októberi táj." - XVI. "Házi bál. " - XVII. "Vidék. " - XVIII. "Apám." - XIX. "Késő ősz a ludasi pusztán. " - XX. "Gyermekkor". - XXI. "Kiáltás." XXH."Népies költészet." XXffl. "Utókor. " XXIV. "Jégzajlás a Dunán." - XXV. "Délutáni szundítás." - XXVI. "Rím a földi igazság-szolgáltatásra." XXVII."Rajz halott apám fejéről." XXVIII. "Kiáltás." - XXIX."Ötven felé." - [a többi hiányzik], Nyomt. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II p. "Negyven pillanatkép" címen, némileg eltérő számozással. Ms 4612/30. "Hasonlat." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 81.p. Ms 4612/31. "Hetedhét-ország felé." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/32. "Holdsugár-szonáta." Nyomt., autogr. kiegészítéssel. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/33. "Húsvét." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k, 61,p. Ms 4612/34. "Idill a Hűvösvölgyben." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV ü.k. 265.p. A kézirat versoján: DOUGLAS,ALFRED: "A szfinksz." Kosztolányi Dezső autogr. fordítása. Megj.: KD IK 223.p. az első és utolsó vrssz.-ban eltérő szöveg részekkel.

17 15 Ms 4612/35. "Ilona." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/36. "Istennel a sötét erdőn. " Gépir. autogr. javításokkal. 1 db. 1 f. Megj.: "Ordítás az erdőben" címen HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/37. "Játék első szemüvegemmel." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/38. "Karácsony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV II. k. 60.p. Ms 4612/39. "Kérdések." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k. 28.p. Ms 4612/ "Kis bordélyház." 40. Autogr. 1 db. 1 f. 41. Gépir. 1 db. 2 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k p. A kézirat versoján RILKE, RAINER MÁRIA: "Piéta" c. vers fordítása KDtől, autogr. Megj.: KD IK 273. p. Ms 4612/42. "Költő a huszadik században. " Gépir. autogr. gyorsírásos kiegészítéssel. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 62. p. Ms 4612/43. "Könyörgés az itt maradókhoz." Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV II.k. 109.p. Ms 4612/44. "Közéleti kitűnőség." Gépir. autogr. címzéssel. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k p.

18 16 Ms 4612/45. "Láncvers." Gépir. autogr. jav. és megjegyzéssel: "Alkalmi vers: a szabadkőműveseknek." Fölolvastam FI. halálakor." 1 db. 1. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II Ms 4612/46. "Mercurius." Nyomt. autogr. címzés. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/47. "Mélyek a kutak." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/48. "Mért nem beszéltek én halottjaim." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/49. "Nyárutó." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 144.p. Ms 4612/50. "Óda." [ A befejező négy vrsz. hiányzik] Nyomt. autogr. jav. és Füst Milán autogr. megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/ "Opium" a közlésben: "Röpima." Autogr. 1 db. 1 f., 4 db. gépir. 5 f. 51. KD gyorsírásos fogalmazványa A vers gyorsírásból megfejtett gépirata Schelken Pálmától. 54. Schelken Pálma: Megjegyzés. 55. A vers egy régebbi megfejtése. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV Il.k p. kisebb eltérésekkel. Ms 4612/ "Osvát Ernő a halottaságyon. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f., nyomt. autogr. jegyzettel, 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/58. "Ördöngösök." Nyomt. autogr. jegyz., 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 159.p.

19 Ms 4612/ "Ötven felé" kötetben: "Már megtanultam." c. 59. Nyomt. autogr. aláírás, 1 db. 1 f. 60. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 110.p. Ms 4612/61. "Piac." Nyomt. autogr. megjegyzés, Füst Milán autogr. jegyzetével, 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/62. "Régi dajkánk egyetlen öröme." Nyomt. autogr. megjegyzéssel és Füst Milán autogr. jegyzeteivel. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/63. "Régi pincér." < Gépir. gyorsírásos megjegyzések megfejtésével. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/64. "Sorok.": "Magyarok." - "Vers." - "Uszoda." "Ember, 1930-ban." - "Nők rekkenő délben. " [ A kötetben: "Negyven pillanatkép" között. ] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k , 198. p. Ms 4612/ "Skála." 65. Autogr. 1 db. 1 f. Verson: KD versfordítás töredéke: GEORGE, STEFAN: "Gazdag virágzásban..." kezdettel. 66. Nyomt. 1 db. 1 f. Füst Milán megjegyzésével. Megj.: MÁK. KDÖV I.k p. Ms 4612/67. "Sötét, nehéz, tavaszi ég." Gépir., autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/68. "Szavak." Nyomt., első megjelenési hely autogr. megjelölésével. 1 db. 1 f. Megj. : HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/69. "Száz sor a testi szenvedésről." Gépir. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV n.k p. 17

20 18 Ms 4612/70. "Szénrajz." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/71. "Szeptember elején." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. -KDÖV II.k. 61. p. Ms 4612/ "Szerelmesek." 72. Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. 73. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 63.p. Ms 4612/74. "Társaságban." [ A kötetben: "Szavak a társaságban." c. ] Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II. k p. Ms 4612/75. "Tivornya hajnalán." Nyomt., első megjelenési hely: Kosztolányi írásával. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/76. "Tóth Árpád halotti maszkja. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/77. "Ugy írom néked, kisfiam e verset." [A vers befejező nyolc sora.] Gépir, autogr. aláírással, 1 db. 1 f. Megj.: A BÚS FÉRFI PANASZAI. - KDÖV I.k. 317.p. Ms 4612/78. "Uti napló. Vonaton forró délután." [A vers alatt autogr. jegyzet a "Boszorkányról."] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV. II.k. 187.p. Ms 4612/79. "Útra-készen." Nyomt. autogr jegyzet. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k. 57.p. Ms 4612/80. "Vágyok szeretni!." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGEK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 264.p.

21 Ms 4612/81. "Vándorúton." Autogr. fogaim. 1 db. If. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/82. "Versanyagok": "Őszi kép." "Rím." "Érzés." Autogr. fogaim., itt és a verson áthúzott gyorsírásos sorok. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 268, 292.p. Ms 4612/83. "Verssorok": "Gyermekszoba." "Anyám." "Charing Gross." "Anna." "Részegek." "Orient Express." "Freud." "Cigarett." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK. - KDÖV II.k p. Ms 4612/84. "Vészfék." Nyomt. autogr. cím. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k p. Ms 4612/85. "Vidék nappal, éjszaka." Nyomt. autogr. jegyz. és Füst Milán autogr. megjegyzésével. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 21.p. Ms 4612/86. "Viszontlátás." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV H.k p. Ms 4612/87. "Zászló." Gépi. autogr. aláírással. 1 db, 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV H.k p. Ms 4612/88. "Zongora-dal." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/89. "Zsuzsika." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/90. "Összegyűjtött költemények (50 év)"feliratú üres boríték, KD írásával. 19

22 20 Ms 4612/ Versfogalmazványok, töredékek. Autogr. 10 db. 10 f. 91. "Agg nő. " 1 f "Edény." 1 f. 93. "Törd össze poharad... " 1 f "Költő." 1 f "Ezek a női ideáljaim:" 1 f "És a..." 1 f "A természet..." 1 f "És sűrű a gaz..." 1 f "Titkos kék..." 1 f "... zengjen a Szerelemnek..." 1 f. b/ Versek autogr. kiegészítés nélkül Ms 4612/ Gépir., nyomt. 18 db. 21 f "A bűn asszonya", Gál József másolatában. 1 f "Ágác virágok." A lap alján: "Irta: Kosztolányi Dezső, VII.oszt. tanuló Szabadkán, 1901/1902. isk. évben." 1 f "Anyám." 1 f "A műit dalaiból" (Vásárhelyi Julia: "Kosztolányi Dezső ismeretlen verse" c. gépiratban. ) 1 f "Én műidig temetek". 1 f "Fényes koszorú." 1 f "Hang." 1 f "Hat vers": "Apám." - "Vidék." "Házibál." "Késő ősz a ludasi pusztán." "Kiáltás," [Más közlésben "Negyven pillanatkép" címen], 1 f "Magyar vagyok." 1 f "Már megtanultam." 1 f "Mérgek szimfóniája." 1 f "Memorandum ad Szabó." 2 f "Régi-versvázlat." (Gyorsírásból megfejtette 1958-ban Schelken Pálma.) 2 f "Rózsaszüret." 1 f "Sors." Szabadka, 1901/1902. isk. évben. 1 f "Vasárnap." [ Későbbi címe: "Bologna."] 1 f Vers-tervek." [Gyorsírásból?] 1 f. c/ Versek a költő saját fordításában Ms 4612/ "En garde." "Les pauvres." "Province Hongrois le jour, la nuit." "Dactylographe." "Le soir..." Gépir. autogr. jav. és autogr. fogaim. 4 db. 6 f. Ms 4612/123. VERLAINE, Paul: "Chanson d'automne" c. versére NÉMET,André: "Traduction absolument phonetique" és "Traduction de cette traduction." (KD-től?) Gépir. autogr. jav., jegyzetek. 1 db. 1 f. 2. KISEBB SZÉPPRÓZAI ÍRÁSOK, TÖREDÉKEK Ms 4612/ "Prolog a szabadkai filharmonikusok első hangversenyére" jan. Autogr., gépir. autogr. jav., nyomt. és a "Műveltség" c. kötetben. 4 db. 5 f. és 1 kötet.

23 Ms 4613/1-2. "Ákombákom." [Közbeszó've: WERFEL, Franz: "A szülők dala" c. verse.] Autogr. 2 db. 4 f. Ms 4613/3. "Csók." Elbeszélés. Autogr. fogalmazvány, 1 db. 19 f. Ms 4613/4-9. "Esti Kornél" írások. Autogr. és gépir autogr. jav. 5 db. 24 f., 1 db boríték KD írásával. 4. "Vita a mai társadalomról 5 f. 5. "Esti Kornél utolsó kalandjai" [ Vázlat. ] 1 f. 6. "Esti Kornél" feliratú boríték, KD írásával "Esti megtudja a halálhírt." Töred. autogr. jav. és gépir. másolat f. 9. "Ezerkilencszázharminchárom" Gépir. 11 f. Ms 4613/ Kisebb szépprózai írások. Töredékek. Autogr. és gép iratok autogr. javításokkal. 13 db. 57 f "Gyermekkor." 6 f. 12. "Izgatott séták." 1 f. 13. "Kéregető." 4 f. 14. "Kifelé." 3 f "Ribillió" [ előbbi címe: "Baleset."] 27 f. 16. "Szerencsés elgázolás." 2 f "Verőfény." 4 f "Idegbetegség." 3 f "1935. III. 19." - 2 f. 20. "Ilona szerencséje." 2 f "Megyer Miklós." 2 f. 22. "A nyájas olvasó." 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. I. Nyomt. autogr. jav. 6 db. 6 f. 23. "A halhatatlan hitves." [ Előbbi címe: "Rózsa néni."] 1 f "Hogy történt?" [ Előbbi címe: "A küszöbön."] 1 f "Két kutyaportré." [Előbbi címe: "Ellinor és Darling."] Az újságkivágásból csak a cím van meg. 26. "Könyv." 1 f "Margit." [Előbbi címe: "Mikor a kisöcsém meghalt."] 1 f. 28. "Sötét, téli délelőtt." [Előbbi címe: "Sápadt úr a bazárban."] 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. II. Nyomt. jav. nélkül. 10 db. 11 f. 29. "Én, te, ő." - 1 f "Fürdés." 1 f "Madách Imre." 1 f "Rövid mesék": "Én és a festő." "Tücsökdal az éjszakában." "Az utolsó levél." 1 f "Tátraszéplaki levél." 2 f "Ábránd egy szóról." 1 f. 35. "91 éves vagyok." 1 f "Ascher Oszkár." 1 f "Tót." if. [ Versoján autogr. fogalmazv., áthúzva.] 38. "Vasúti tolvaj." 1 f. Ms 4613/39. "Kék madár." (Népek kabaréi.) Autogr. 1 db. 2 f. 21

24 22 Ms 4613/ Megjelent müveinek jegyzékei. Autogr. és Kosztolányiné írásával. 3 db. 4 f. + boríték KD írásával. 40. "Elbeszélések" c. jegyzék. 1 f. 41. Pesti Hírlapban megjelent cikkek szept febr f. 42. "Pester Lloyd anyag, leírt novellák" autogr. feliratú üres boríték. 43. Megjelent kötetek címe, idegen kéz írása. 1 f. Ms 4613/ Feljegyzések, emlékek [ láthatólag gyorsírásból áttéve. ] Gépir. 5 db. 11 f. 44. (A költészetről.) 1 f "Emlékek otthonról." 1 f. 46. "Egy illemhely... " "Tudom, hogy meg kell halnom. " 3 f. 47. [ Elmebetegekről: Juhász Gyula stb. ] 5 f (A nőkről.) 1 f. 3. MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI ÍRÓKRÓL, IRODALMAKRÓL SZOLO MÜVEK Ms 4613/ Nyelv- és irodalomtörténeti cikkek, töredékek. Autogr., gépir., nyomtatv. 17 db. 58 f. +1 boríték autogr. felirattal. 49. "Arany Jánosról." 1 f. 50. [ A magyar nyelvről.] 3 f. 51. "Mi az irodalom? 2 f. 52. "Nép és költészet" stb. feliratú boríték. 1 db. 53. "A nép és NEP" 1 f "Illyés vita." "Arany Petőfi." feliratú gyorsírás jegyzetek. 2 f. 55.[Válasz Szabó László dr. cikkére. ] 3 f. 56. "Batuala és egy magyar kritikus. Császár Elemér..." 1 f. 57. "Babits Mihály himnuszfordításai." 1 f Előadás vázlatok, töredékek a versről. 44 f. Ms 4613/ Előadások a magyar irodalomtörténet köréből. Autogr. és gépir. autogr. 19 db. 69 f. 66. "Kuruc költészet." 3 f. 67. "Himnusz." 3 f "Emlékezés Bartóky Józsefre. (Székfoglaló a Kisfaludy Társaságban.)" 2 f. 69. "Bolond Istókról." 2 f. 70. Csokonai Vitéz Mihályról szóló előadás, eleje hiányzik. 5 f. 71. "Franciások és deákosok." 4 f. 72. "írónők. Magyar Sappho." [Dukai Takács Judit] 1 f "Kisfaludy Károly." 4 f "Kisfaludy Sándor." 6 f. 77. Előadás Kiss Józsefről. 2 f. 78. Lantos Béla szerzői estjének bevezetése. 2 f. 79. "A magyar lyrikusok." 1 f. 80. Jegyzetek Téglásról." 9 f. 81. "Kosztolányi feljegyzései Téglás Béláról." 12 f "Vörösmarty lyrája." 7 f "Vörösmarty 2. előadás." 3 f "Az öreg Vörösmarty (3.előadás.)" 3 f.

25 Ms 4613/ Külföldi írók, irodalmak. Autogr. 5 db. 48 f. 85. "Andersen." 15 f. 86. A francia irodalomról előadás fogalmazvány. 14 f. 87. "Az új német irodalomról." Előadás fogalmazvány. 6 f. 88. Maeterlinckről előadás töredék, jegyzetek. 12 f. 89. "Ossian." 1 f. Ms 4613/ Pen Club és Cobden Szövetségben elhangzott előadások, fogalmazványok. Autogr. és gépir. autogr. jav. 4 db. 6 f. 90. "Előadás vázlat." KD írásával pallium töredék. 91. Előadás a Pen Club elnökévé választásakor. 1 f. 92. "In the name of the Hungarian Pen Club..." kezd. fogalmazv. 2 f. 93. Előadás a Cobden Szövetségben: "Költészet és valóság" címen. 2 f. 4. UTAZÁSOKRÓL, TALÁLKOZÁSOKRÓL SZOLO ÍRÁSOK Ms 4613/ Külföldi élmény beszámolók. Autogr., gépir., autogr. jav. 4 db. 6 f. 94. Belgiumról. Töred. 1 f. 95. Stockholmról. Töred. 1 f Edison, Thomasról, ném. ny. 3 f. 97. "Vilmos császárnál. Dorn, november." 1 f KISEBB PRÓZAI MÜVEK FRANCIÁUL Ms 4613/ Saját müvek, franciául. Autogr. és gépir. autogr. jav. és kiegészítésekkel. 12 db. 124 f, 98. "Bataille avec le sóidat." 2 f "La vie est profende..." 2 f "Le livre de Boris." 4 f "Le mauvais docteur." 8 f "La tour de Babel." 5 f "Les jours de la Russie." 8 f "Une baignade." 2 f "Une baignade. " Jegyzettömb, 78 f., külön lapok 6 f "Une jaune." 3 f "Voltaire." Jegyzetek Lytton Strachey: "Books and Characters" c. könyvének Voltairere vonatkozó részéhez. Gyorsírással, If. Verson: "Hajón." c. és "Vörös és sárga az ősz színe..." kezdetű versek, ez utóbbi áthúzva Töredék. 5 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k. 190, 269.p. 6. REGÉNYEK Ms 4614/1-31. "Pacsirta." Fogalmazvány részletek, francia fordítás töredék, fényképek. Autogr. 18 db. 255 f., 1 db. füzet, 12 db. fénykép. 1_17. A "Pacsirta" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 218 f.

26 a "Pacsirta" francia ny. fogalmazványa. 1 db. füzet "Alouette" c. és 1 köteg külön lapokon, 37 f Fényképek a Pacsirta filmváltozatából. A 20. sz. fénykép versojára ragasztott újságkivágás: "Megkezdték a Pacsirta forgatását" címen (Magyar Nemzet, 1963.júl.25.) Ms 4614/ Az "Édes Anna." Fogaim, részletek, francia fordítás. Autogr., nyomtatv., 15 db. 185 f "Édes Anna" egyes fejezeteinek fogalmazványai. 138 f. 43. "Édes Anná"-ból fogaim, töredékek, 12 f "Absolve, Domine... (Anna Edes): I-XIX. Suite. Traduit du Hongrois par MAXIME BEAUFORT. Le Temps du 15.Septembre ctobre. Újságkivágások 32 f..kézírásos címlap Kosztolányinétól. 1 db. If. 46. "Édes Anna rövid tarts,imi kivonata" Kosztolányinétól. 1 db. 2 f. Ms 4615/1-49. "Aranysárkány." Fogalmazvány részletek, német fordítás részletek. Autogr., gépir. 49 db. 287 f "Aranysárkány" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 262 f., egy borítéknyi anyag Az "Aranysárkány" német fordításának részletei, , p. 25 f. Ms 4615/ "Mostoha." Fogalmazvány részletek, regény és színművázlat, részletek a regényből. Autogr., gépir., nyomtatv. 26 db. 137 f A "Mostoha" fogalmazvány részletei. 58 f. 61. "Mostoha." Regény és színművázlat. 10 f A "Mostoha" egyes alakjairól. 28 f A "Mostoha" c. regény kidolgozott részletei. 39 f. 75. A "Mostoha." Regényrészlet egy jugoszláviai magyar újságban és egy riport: "Beszélgetés Kosztolányi Dezső özvegyével a "Mostohá"-ról," DÉVAVÁRI ZOL- TÁNtól. 2 f. Ms 4616/1-40. "Néró a véres költő c. regénnyel kapcsolatos anyag. Autogr. és gépir. 40 db. 378 f. 2 füzet "Néró, a véres költő" c. regényének töredékes részletei. 334 f Anyaggyűjtés, jegyzetek, töredékek. 20 f A regény franciára fordított részletei. 15 f., 2 füzet. 40. A regényből készítendő film szerződése, Korda Vincent aláírással, Kosztolányi Dezsőné nevére. 9 f. 7. SZÍNPADI JELENETEK, FELDOLGOZÁSOK Ms 4617/1-8. Alkalmi jelenetek, színpadi játékok. Autogr., gépir., nyomtatv. 8 db. 131 f. + 1 boríték. 1. "A kék ruhás. Alkalmi jelenet a Reviczky-ünnepélyre." (1902. ) 12 f.

27 "A lovag meg a kegyese. Oflamand játék." Meghívó a mu évi bábjáték előadására. 19 f. 4. "Lucifer a katedrán. Történik a Madách-ünnep évében, 1923 elején." 16 f. 5. "Odysseus útja." Mesejáték. 49 f. 6. "A bábjátékos. Versesjáték egy felvonásban." Kner Izidor nyomdájában készült Dr. Hitel Dénes részére 20 példányban. [ Befűzetlen] 26 f. 7. "Kanári. Játék egy felvonásban." [ Folyóiratból, a műfaj megjelölése a szerzőtől, autogr.] 6 f. 8. "Patália. Játék egy felvonásban." [Folyóiratból, műfaj megjelölése a szerzőtől. Autogr. ] 3 f. Ms 4617/9-12. Az "Édes Anna" c. regény színpadi változatával kapcsolatos írások. Autogr. [ gyorsírással], gépir., nyomtatv. 4 db. 82 f. +1 boríték Az "Édes Anna" színpadi terve gyorsírással. 4 f., 1 boríték. 11. A regény színpadi változata Kosztolányi Dezsőnétől. 66. f. 12. A regény színpadi változata Lakatos Lászlótól, folyóiratból, 12 f. Ms 4617/ A "Gonosz mostoha" címen tervezett színpadi mű részletei, a "Mostoha" c. befejezetlen regényből. Autogr. gépir., 3 db. 35 f. Ms 4617/ Az "Aranysárkány" c. regényéből Kosztolányi Dezsőné által készített rádiójáték szinopszisa és kidolgozott példánya. Autogr. és gépir. 2 db. 85 f. Ms 4617/ Kosztolányi-novellákból készült hangjátékok Kosztolányi Dezsőnétől. Gépir., autogr. jav. 9 db. 56 f. 18. "A becsületes város." 7. f "A kulcs." 14 f. 20. "A pap." 4 f "Csak egy kis fehér kutya." 12 f "Dráma a villamoson." 5 f "Fürdés." 14 f. Ms 4617/ "Pacsirta" c. regény rádió és filmváltozatához Kosztolányi Dezsőné tervei. Autogr., gépir. 2 db. 5 f. 8. MŰFORDÍTÁSOK a/ Versfordítások: autográf, vagy autogr. javításokkal Ms 4618/1. BATAILLE, HENRI: "Búcsú a gyermekkortól." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/2-7. BAUDELAIRE, CHARLES költeményei. Fogaim. Autogr., újságkivágások autogr. jav.6 db. 6 f. 2. "A szeretők halála." 1 f "Kis ócska színházban..." 1 f. 4. "Uta-

28 26 zás." If. 5. "Vers Théodore de Banvillehez." If. 6. "Az átok." 1 f "Az eszmény." 1 f. Megj.: KD IK p. Ms 4618/8. BRAND, MAX: "Vasút." Autogr. If. Fogaim. [A lap versoján BLASS, ERNST: "Gladys-he z."] Ms 4618/9. CLAUDIUS, MATTHIAS: "A hold."[ 4 sor. ] Autogr. 1 f. Ms 4618/10. CRAINIC, NICHIFOR: "Őszi ének. " Fogaim. Autogr. 1 f. Fogaim. Ms 4618/11. DAUBLER, THEODOR: "Az éjen át is tart..." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/ DOUGLAS, ALFRED költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 12. "De profundis." 1 f. [ A lap versoján: MAUPASSANT, GUY de: "Vágyak." A fogalmazvány áthúzva. ] 13. "Impression de nuit." Fogaim. 1 f. [ E lapon még GEORGE, STEFAN: "A parkban." Fogaim. ] [ A lap versoján: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Nyári délután otthon." Fogaim, áthúzva. ] Ms 4618/14. DUŐIC, JOVAN: "Női arckép. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Ms 4618/15. FITTZEL, LINCOLN költeményei. Nyomt. és gépir., közös lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. "Tréfa." - "Valaki." c. versek. Ms 4618/16. G A LS WORT HY, JOHN: "Ima." Autogr. 1 db. 1 f. Fogaim. Ms 4618/ GEORGE, STEFAN költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 17. "Litánia." 1 f "Kánikula." 1 f. [ E vers alatt kezdődik és a verson folytatódik: DEHMEL, RICHARD: "Magány." Fogaim.] Ms 4618/ GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei. Autogr., gépir. autogr. jav. 4 db. 5 f "A vándor elcsöndesül" c. költ. Megj. KD IK 759. p. [A fogalmazvány változatai: "A vándor vigasza" és "A vándor elcsöndesedik" címen. ] 2 f.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) *

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Összeállította Dénes Miklós Forrás: PIM Kézirattára, V3452/62. Ady-vita Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása, A Toll, 1929. júl. 14.

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. április 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Lotz Károly (Homburg von der Höhe, 1833 Budapest, 1904): Fiatalkori önarckép, 1850 körül (vászon, olaj, 40x34 cm, jelzés nélkül)

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.)

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) A nevezéslista a következő oldalakon van, de előtte pár fontos apróság: A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) Ebből az következik, hogy aki ez után nevez, az csak akkor tud bejutni, ha valaki visszalép.

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

VONATKOZÓ IRODALOM. KOSZTOLÁNYI-FORRÁSJEGYZÉK 5. 1

VONATKOZÓ IRODALOM. KOSZTOLÁNYI-FORRÁSJEGYZÉK 5. 1 VONATKOZÓ IRODALOM. KOSZTOLÁNYI-FORRÁSJEGYZÉK 5. 1 A romániai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) sajtó anyaga 1. Heti- és havilapok Szerkesztette: Dobás Kata Összegyűjtötték: Dobás Kata, Gorove Eszter,

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Hitel Dénes folyóirat szerinti Kosztolányi-bibliográfiája (szerkesztett változat)

Hitel Dénes folyóirat szerinti Kosztolányi-bibliográfiája (szerkesztett változat) Hitel Dénes folyóirat szerinti Kosztolányi-bibliográfiája (szerkesztett változat) Készítette Végh Dániel Ms 4645/6-11. Kosztolányi műveinek és a róla szóló írásoknak bibliográfiája, folyóiratok szerinti

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0128. Tanterv Tanterv Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit Témakörök Tervezett óraszám Modulszám 1. KISFIÚK ÉS NAGYFIÚK

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

[JEGYZETEK] [Erdélyi Magyar Adatbank]

[JEGYZETEK] [Erdélyi Magyar Adatbank] [JEGYZETEK] [Erdélyi Magyar Adatbank] A FÁJDALOM DALAIBÓL Mészáros József közölte Szilágyi Domokos az Igaz Szó szerkesztőségének írt levélben talált kézirat alapján a Játszhatnám kötetben. A versciklus

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben