KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms Ms 4649)

2

3 SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI CATALOG I COLLECTIONS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SOROZATSZERKESZTŐ: F, CSANAK DÓRA

5 Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSONÉ HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612-Ms 4649)

6 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA lektorálta: F. Csanak Dóra l-sbn

7 TARTALOM Előszó 7 Kosztolányi Dezső hagyatéka I. Müvek II. Művek idegen nyelveken 32 m. Életére, működésére vonatkozó iratok 39 IV. Levelezés 44 V. Szerződések 94 VI. Méltatások, kritikák 9 6 Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka 103 I. Művek 1 5 II. Életére, működésére vonatkozó iratok 111 ül. Levelezés 113 IV. Irodalmi emlékek 138 V. Kosztolányi Ádám iratai 139 VI. Mások kéziratai, levelezése 140 Hitel Dénes gyűjteménye 145 I. Kosztolányi Dezső művei és műveinek másolatai 147 II. Bibliográfiai gyűjtés 155 III. Levelezés, egyéb kéziratok 157 Függelék 161 I. Kosztolányi Dezső művei 163 II. Kosztolányi Dezső levelei és neki írott levelek 163 m. Kosztolányi Dezsőre vonatkozó egyéb anyag 165 IV. Kosztolányi Dezső családjával kapcsolatos anyag 166 Névmutató 167 Rövidítésjegyzék 179 Auszug 161 Résumé I 82 9 Képek 183

8

9 ELŐSZÓ KOSZTOLÁNYI DEZSŐ "minden levélre válaszolt. Az írásait, leveleit betűrendben, keltezés szerint elrakta. Ez volt egyetlen pedánssága" írja róla felesége, (Kosztolányi Dezső Bp ) Hagyatéka ha a történelem nem szól közbe hű tlikre lehetett volna alkotó módszerének, irodalmi- és emberi kapcsolatainak. Ezt igazolják a Tábor utcai ház romjaiból kimentett maradványok, töredékek. A borítékokra, palliumokra ráírta jellegzetes zöld tintájával: "Édesapám levelei" "írói levelek" (utána betűrendben felsorolta a neveket). Az összegyűrt lapokat kisimítottuk, a tépetteket ragasztgattuk, néha még malterhulladék is akadt közöttük... A Kosztolányi-hagyaték maradványait özvegye és fia mentette ki a romok közül, a rendezésben jogtanácsosuk, Palágyi Róbert segített, Imre Mária közreműködésével. A hagyaték a költő özvegyének halála után került Kosztolányi Ádámtól az MTAK Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 19/1969. ) A hagyatékot a szokásos szempontok szerint csoportosítottuk: I. Művek II. Művek idegen nyelveken. III. Életére, működésére, vonatkozó iratok. IV. Levelezés. V. Műveire kötött szerződések. VI. Életművének méltatásai. (Részletezve Id. a Tartalomjegyzékben.) Verseinek kézirataiból kevés maradt meg. Hozzájuk csatoltuk mindazokat a gépiratokat, ujságkivágásokat, amelyek a költő keze vonásait őrzik. Az enélküliek alkotják a második csoportot. Mindkét csoporton belül a versek betűrendben követik egymást. Feltüntetjük, mely kötetben jelentek meg először s a Kosztolányi Dezső Összegyűjtött Versei I-n. (A szöveget gondozta Vargha Balázs. Bp ) c. kötetek mely lapjain találhatók. Ugyanígy jelezzük a KD. Idegen Költők. Összegyűjtött műfordítások (Bp )c. kötetekben megjelenteket, s mindkettőnél jelezzük az esetleges szöveg változatot. Kosztolányi Dezső verseiről, levelezéséről még özvegye életében másolatok készültek s egy példányuk a hagyatékba került. Ezek is kaptak jelzetet; az eredeti után megjegyezzük: "Gépelt másolattal", míg ahol az eredeti hiányzik, "Csak másolatban" a jelzés. Ezeknél minthogy az eredeti helyett használhatók a folio számot is megadjuk. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS ILONA hagyatéka a költő életművének szerves tartozéka, időbeli folytatása. Anyagát is e szerint csoportosítottuk. Ezért kerültek élére Kosztolányinénak férjével kapcsolatos emlékezései. Saját szép-

10 8 irodalmi alkotásai, levelezése stb. ezek után következnek, majd Kosztolányi Ádám iratai. A kettős hagyatékot mások kéziratai, levelei másokhoz, fejezik be. HITEL DÉNES ( ) gyűjteménye tartalmazza - néhány eredeti kéziraton, levélen kívül Kosztolányi Dezső verseinek, műfordításainak, jeleneteinek, kisebb prózai írásainak másolatait, feltünteti a művek pontos megjelenési helyét, idejét, az egyes versek változatait, a művekről megjelent kritikákat, bibliográfiai összeállításokat. A több mint tizezer lapnyi terjedelmű gyűjtemény részben Hitel Dénes jól olvasható kéziratos másolataiban, részben gépiratokban áll a kutatók rendelkezésére. Hámory Jenőné Hitel Marianna közlése szerint édesapja a jogász, pénzügyi szakember Hitel Dénes már kisdiák korában annyira megszerette Kosztolányi költészetét, hogy "minden verskötetét megvette". Később személyesen is találkozott a költővel, levelei vannak tőle és feleségétől. Kosztolányi Dezsőnek: A bábjátékos c. jelenetét saját költségén adatta ki 20 példányban. Élete végéig gyűjtötte a Kosztolányira vonatkozó anyagot, készítette műveinek bibliográfiáit. "Ezt a munkát nem lehet abbahagyni" mondotta leányának. Munkájának értékét a szakemberek is elismerték. Kosztolányi műveinek kiadásakor a Szépirodalmi Könyvkiadó Réz Pál javaslatára Hitel Dénes segítségét is igénybe vette. Műélvező a kutatást jobban megkönnyítő gyűjteménnyel még nem ajándékozta meg irodalomtörténetünket. A gyűjtemény az író hagyatékát egy évvel megelőzve került az Akadémiai Könyvtár Kézirattárába. (Növedéknapló száma: 24/1968.) F. Csanak Dóra dolgozta fel. A nyomtatott katalógusban a célnak megfelelően cím szerint is felsoroljuk a Hitel Dénes másolatában megtalálható Kosztolányi műveket, fordításokat. A FÜGGELÉK közli az MTAK Kézirattárában található egyéb Kosztolányi művek, levelek jelzeteit. * * * A Magyar Irodalomtörténet Kosztolányi Dezsőről szóló fejezetét Kiss Ferenc azzal zárja, hogy a költő életművének "átfogó értékelése és a tüzetes jellemzés munkája napjainkra maradt." Katalógusunk e célhoz vezető kutatásokat is szolgálni kivánja.

11 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA

12

13 I. MÜVEK 1. VERSEK a/ Autográfok vagy autogr. kiegészítéssel Ms 4612/1. "A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/2. "A jó hold." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. KDÖV I.k. 174.p. Ms 4612/3. "Álmatlanság." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI KDÖV I.k. 63.p. Ms 4612/4. "Anyák." Nyomt., autogr. cím kiegészítéssel és Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/5. "Apám." Töredék. "Goethe rímei." Áthúzva. Autogr., 1 db. 1 f., verson KD jegyzetével: "őr ült-őrjít, forgatag-förgeteg" szavakról. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 271.p. A kézir. teljesebb a kiadottnál. Ms 4612/6. "Apám a koporsóban." Nyomt., két példány egy lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 188.p.

14 12 Ms 4612/7. "A pohár." Gépir., autogr. cím és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: A BUS FÉRFI PANASZAI. KDÖV Il.k. 102.p. Ms 4612/8. "A vad kovács." Gépir., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 102.p. Ms 4612/9. "A vándor." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/10. "Bekötött szemmel." Nyomt. Füst Milán megjegyzésével, 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/11. "Beteg." Nyomt., autogr. jav., Füst Milán jegyzetével. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 20.p. Ms 4612/12. "Cifra halottak." Nyomt., autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/13. "Csendes, édes aranyóra." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k. 201.p. Ms 4612/14. "Délutáni meditáció." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzésével. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/15. "Egy kézre vágyom." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k. 241.p. Ms 4612/16. "E. Ellinor drámai színésznő portréja." Autogr. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p.

15 13 Ms 4612/ "Ember és világ. Útirajz." "Stralsund" - Ötven felé" - "Sassnitz és Trälleborg között" "Sigrid" "Skeppsborns" "Stockholmi ozsonna" "Magányom." 17. Autogr. 1 db. 5 f, 18. Ugyanaz, gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 86, 88, p. A "Sigrid" Cime: "Malmö" Ms 4612/19. "Egy leány emléke." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 199.p. Ms 4612/20. "Ének a semmiről." Töredék. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/ "Ének a fiatalokról." 21. Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f Gépir. 1 db. 1 f. [ Gyorsírásból?] Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 93.p. Ms 4612/23. "Esti Kornél éneke." Gépir. autogr. jav. 1 db. 3 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/24. "Fekete asszony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p. mint a "Szeptemberben" c. vers 2-vel jelölt része. Ms 4612/25. "Fohászkodás." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK Ms 4612/26. "Forradalmár." Gépir. autogr. jav. 1 db. 2 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/27. "Gyilkosok." Nyomt. autogr. jav, 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k p KDÖV II.k p.

16 14 Ms 4612/28. "Ha játszanak a gyermekek... " Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 31. p. [ kevés eltéréssel. ] Ms 4612/29. "Harmincöt pillanatkép": I. "Vers." - H. "Költök." - Hl. "Mézes kenyér. " -IV. "Nyár." V."Utcanó'k rekkenő délben. " -VI. "Ember 1930-ban." VII. "Asszony arckép." [ IX. - XIII. sz. hiányzik.] - XIV. "Harmadosztály." - XV. "Októberi táj." - XVI. "Házi bál. " - XVII. "Vidék. " - XVIII. "Apám." - XIX. "Késő ősz a ludasi pusztán. " - XX. "Gyermekkor". - XXI. "Kiáltás." XXH."Népies költészet." XXffl. "Utókor. " XXIV. "Jégzajlás a Dunán." - XXV. "Délutáni szundítás." - XXVI. "Rím a földi igazság-szolgáltatásra." XXVII."Rajz halott apám fejéről." XXVIII. "Kiáltás." - XXIX."Ötven felé." - [a többi hiányzik], Nyomt. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II p. "Negyven pillanatkép" címen, némileg eltérő számozással. Ms 4612/30. "Hasonlat." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV H.k. 81.p. Ms 4612/31. "Hetedhét-ország felé." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. KDÖV I.k p. Ms 4612/32. "Holdsugár-szonáta." Nyomt., autogr. kiegészítéssel. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/33. "Húsvét." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k, 61,p. Ms 4612/34. "Idill a Hűvösvölgyben." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV ü.k. 265.p. A kézirat versoján: DOUGLAS,ALFRED: "A szfinksz." Kosztolányi Dezső autogr. fordítása. Megj.: KD IK 223.p. az első és utolsó vrssz.-ban eltérő szöveg részekkel.

17 15 Ms 4612/35. "Ilona." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/36. "Istennel a sötét erdőn. " Gépir. autogr. javításokkal. 1 db. 1 f. Megj.: "Ordítás az erdőben" címen HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/37. "Játék első szemüvegemmel." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k p. Ms 4612/38. "Karácsony." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV II. k. 60.p. Ms 4612/39. "Kérdések." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k. 28.p. Ms 4612/ "Kis bordélyház." 40. Autogr. 1 db. 1 f. 41. Gépir. 1 db. 2 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k p. A kézirat versoján RILKE, RAINER MÁRIA: "Piéta" c. vers fordítása KDtől, autogr. Megj.: KD IK 273. p. Ms 4612/42. "Költő a huszadik században. " Gépir. autogr. gyorsírásos kiegészítéssel. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 62. p. Ms 4612/43. "Könyörgés az itt maradókhoz." Nyomt. autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. KDÖV II.k. 109.p. Ms 4612/44. "Közéleti kitűnőség." Gépir. autogr. címzéssel. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k p.

18 16 Ms 4612/45. "Láncvers." Gépir. autogr. jav. és megjegyzéssel: "Alkalmi vers: a szabadkőműveseknek." Fölolvastam FI. halálakor." 1 db. 1. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II Ms 4612/46. "Mercurius." Nyomt. autogr. címzés. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/47. "Mélyek a kutak." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/48. "Mért nem beszéltek én halottjaim." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: MÁGIA. - KDÖV I.k p. Ms 4612/49. "Nyárutó." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 144.p. Ms 4612/50. "Óda." [ A befejező négy vrsz. hiányzik] Nyomt. autogr. jav. és Füst Milán autogr. megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/ "Opium" a közlésben: "Röpima." Autogr. 1 db. 1 f., 4 db. gépir. 5 f. 51. KD gyorsírásos fogalmazványa A vers gyorsírásból megfejtett gépirata Schelken Pálmától. 54. Schelken Pálma: Megjegyzés. 55. A vers egy régebbi megfejtése. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV Il.k p. kisebb eltérésekkel. Ms 4612/ "Osvát Ernő a halottaságyon. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f., nyomt. autogr. jegyzettel, 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV H.k p. Ms 4612/58. "Ördöngösök." Nyomt. autogr. jegyz., 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k. 159.p.

19 Ms 4612/ "Ötven felé" kötetben: "Már megtanultam." c. 59. Nyomt. autogr. aláírás, 1 db. 1 f. 60. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. KDÖV H.k. 110.p. Ms 4612/61. "Piac." Nyomt. autogr. megjegyzés, Füst Milán autogr. jegyzetével, 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/62. "Régi dajkánk egyetlen öröme." Nyomt. autogr. megjegyzéssel és Füst Milán autogr. jegyzeteivel. 1 db. 1 f. Megj. : MEZTELENÜL. - KDÖV II.k p. Ms 4612/63. "Régi pincér." < Gépir. gyorsírásos megjegyzések megfejtésével. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/64. "Sorok.": "Magyarok." - "Vers." - "Uszoda." "Ember, 1930-ban." - "Nők rekkenő délben. " [ A kötetben: "Negyven pillanatkép" között. ] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k , 198. p. Ms 4612/ "Skála." 65. Autogr. 1 db. 1 f. Verson: KD versfordítás töredéke: GEORGE, STEFAN: "Gazdag virágzásban..." kezdettel. 66. Nyomt. 1 db. 1 f. Füst Milán megjegyzésével. Megj.: MÁK. KDÖV I.k p. Ms 4612/67. "Sötét, nehéz, tavaszi ég." Gépir., autogr. aláírással. 1 db. 1 f. Megj.: MÁK. - KDÖV I.k p. Ms 4612/68. "Szavak." Nyomt., első megjelenési hely autogr. megjelölésével. 1 db. 1 f. Megj. : HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/69. "Száz sor a testi szenvedésről." Gépir. autogr. jav. 1 db. 4 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV n.k p. 17

20 18 Ms 4612/70. "Szénrajz." Nyomt. autogr. jav., Füst Milán megjegyzéseivel. Megj.: KENYÉR ÉS BOR. KDÖV I.k p. Ms 4612/71. "Szeptember elején." Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. -KDÖV II.k. 61. p. Ms 4612/ "Szerelmesek." 72. Gépir. autogr. jav. és aláírás. 1 db. 1 f. 73. Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj. : SZÁMADÁS. - KDÖV II.k. 63.p. Ms 4612/74. "Társaságban." [ A kötetben: "Szavak a társaságban." c. ] Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: SZÁMADÁS. - KDÖV II. k p. Ms 4612/75. "Tivornya hajnalán." Nyomt., első megjelenési hely: Kosztolányi írásával. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/76. "Tóth Árpád halotti maszkja. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/77. "Ugy írom néked, kisfiam e verset." [A vers befejező nyolc sora.] Gépir, autogr. aláírással, 1 db. 1 f. Megj.: A BÚS FÉRFI PANASZAI. - KDÖV I.k. 317.p. Ms 4612/78. "Uti napló. Vonaton forró délután." [A vers alatt autogr. jegyzet a "Boszorkányról."] Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV. II.k. 187.p. Ms 4612/79. "Útra-készen." Nyomt. autogr jegyzet. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. KDÖV I.k. 57.p. Ms 4612/80. "Vágyok szeretni!." Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGEK, TÖREDÉKEK, RIMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 264.p.

21 Ms 4612/81. "Vándorúton." Autogr. fogaim. 1 db. If. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II.k p. Ms 4612/82. "Versanyagok": "Őszi kép." "Rím." "Érzés." Autogr. fogaim., itt és a verson áthúzott gyorsírásos sorok. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV II.k. 268, 292.p. Ms 4612/83. "Verssorok": "Gyermekszoba." "Anyám." "Charing Gross." "Anna." "Részegek." "Orient Express." "Freud." "Cigarett." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK. - KDÖV II.k p. Ms 4612/84. "Vészfék." Nyomt. autogr. cím. 1 db. 1 f. Megj.: NÉGY FAL KÖZÖTT. - KDÖV I.k p. Ms 4612/85. "Vidék nappal, éjszaka." Nyomt. autogr. jegyz. és Füst Milán autogr. megjegyzésével. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV II.k. 21.p. Ms 4612/86. "Viszontlátás." Autogr. 1 db. 1 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. - KDÖV H.k p. Ms 4612/87. "Zászló." Gépi. autogr. aláírással. 1 db, 1 f. Megj.: MEZTELENÜL. - KDÖV H.k p. Ms 4612/88. "Zongora-dal." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV H.k p. Ms 4612/89. "Zsuzsika." Nyomt. autogr. jav. 1 db. 1 f. Megj.: HÁTRAHAGYOTT VERSEK KDÖV II. k p. Ms 4612/90. "Összegyűjtött költemények (50 év)"feliratú üres boríték, KD írásával. 19

22 20 Ms 4612/ Versfogalmazványok, töredékek. Autogr. 10 db. 10 f. 91. "Agg nő. " 1 f "Edény." 1 f. 93. "Törd össze poharad... " 1 f "Költő." 1 f "Ezek a női ideáljaim:" 1 f "És a..." 1 f "A természet..." 1 f "És sűrű a gaz..." 1 f "Titkos kék..." 1 f "... zengjen a Szerelemnek..." 1 f. b/ Versek autogr. kiegészítés nélkül Ms 4612/ Gépir., nyomt. 18 db. 21 f "A bűn asszonya", Gál József másolatában. 1 f "Ágác virágok." A lap alján: "Irta: Kosztolányi Dezső, VII.oszt. tanuló Szabadkán, 1901/1902. isk. évben." 1 f "Anyám." 1 f "A műit dalaiból" (Vásárhelyi Julia: "Kosztolányi Dezső ismeretlen verse" c. gépiratban. ) 1 f "Én műidig temetek". 1 f "Fényes koszorú." 1 f "Hang." 1 f "Hat vers": "Apám." - "Vidék." "Házibál." "Késő ősz a ludasi pusztán." "Kiáltás," [Más közlésben "Negyven pillanatkép" címen], 1 f "Magyar vagyok." 1 f "Már megtanultam." 1 f "Mérgek szimfóniája." 1 f "Memorandum ad Szabó." 2 f "Régi-versvázlat." (Gyorsírásból megfejtette 1958-ban Schelken Pálma.) 2 f "Rózsaszüret." 1 f "Sors." Szabadka, 1901/1902. isk. évben. 1 f "Vasárnap." [ Későbbi címe: "Bologna."] 1 f Vers-tervek." [Gyorsírásból?] 1 f. c/ Versek a költő saját fordításában Ms 4612/ "En garde." "Les pauvres." "Province Hongrois le jour, la nuit." "Dactylographe." "Le soir..." Gépir. autogr. jav. és autogr. fogaim. 4 db. 6 f. Ms 4612/123. VERLAINE, Paul: "Chanson d'automne" c. versére NÉMET,André: "Traduction absolument phonetique" és "Traduction de cette traduction." (KD-től?) Gépir. autogr. jav., jegyzetek. 1 db. 1 f. 2. KISEBB SZÉPPRÓZAI ÍRÁSOK, TÖREDÉKEK Ms 4612/ "Prolog a szabadkai filharmonikusok első hangversenyére" jan. Autogr., gépir. autogr. jav., nyomt. és a "Műveltség" c. kötetben. 4 db. 5 f. és 1 kötet.

23 Ms 4613/1-2. "Ákombákom." [Közbeszó've: WERFEL, Franz: "A szülők dala" c. verse.] Autogr. 2 db. 4 f. Ms 4613/3. "Csók." Elbeszélés. Autogr. fogalmazvány, 1 db. 19 f. Ms 4613/4-9. "Esti Kornél" írások. Autogr. és gépir autogr. jav. 5 db. 24 f., 1 db boríték KD írásával. 4. "Vita a mai társadalomról 5 f. 5. "Esti Kornél utolsó kalandjai" [ Vázlat. ] 1 f. 6. "Esti Kornél" feliratú boríték, KD írásával "Esti megtudja a halálhírt." Töred. autogr. jav. és gépir. másolat f. 9. "Ezerkilencszázharminchárom" Gépir. 11 f. Ms 4613/ Kisebb szépprózai írások. Töredékek. Autogr. és gép iratok autogr. javításokkal. 13 db. 57 f "Gyermekkor." 6 f. 12. "Izgatott séták." 1 f. 13. "Kéregető." 4 f. 14. "Kifelé." 3 f "Ribillió" [ előbbi címe: "Baleset."] 27 f. 16. "Szerencsés elgázolás." 2 f "Verőfény." 4 f "Idegbetegség." 3 f "1935. III. 19." - 2 f. 20. "Ilona szerencséje." 2 f "Megyer Miklós." 2 f. 22. "A nyájas olvasó." 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. I. Nyomt. autogr. jav. 6 db. 6 f. 23. "A halhatatlan hitves." [ Előbbi címe: "Rózsa néni."] 1 f "Hogy történt?" [ Előbbi címe: "A küszöbön."] 1 f "Két kutyaportré." [Előbbi címe: "Ellinor és Darling."] Az újságkivágásból csak a cím van meg. 26. "Könyv." 1 f "Margit." [Előbbi címe: "Mikor a kisöcsém meghalt."] 1 f. 28. "Sötét, téli délelőtt." [Előbbi címe: "Sápadt úr a bazárban."] 1 f. Ms 4613/ Újságcikkek. II. Nyomt. jav. nélkül. 10 db. 11 f. 29. "Én, te, ő." - 1 f "Fürdés." 1 f "Madách Imre." 1 f "Rövid mesék": "Én és a festő." "Tücsökdal az éjszakában." "Az utolsó levél." 1 f "Tátraszéplaki levél." 2 f "Ábránd egy szóról." 1 f. 35. "91 éves vagyok." 1 f "Ascher Oszkár." 1 f "Tót." if. [ Versoján autogr. fogalmazv., áthúzva.] 38. "Vasúti tolvaj." 1 f. Ms 4613/39. "Kék madár." (Népek kabaréi.) Autogr. 1 db. 2 f. 21

24 22 Ms 4613/ Megjelent müveinek jegyzékei. Autogr. és Kosztolányiné írásával. 3 db. 4 f. + boríték KD írásával. 40. "Elbeszélések" c. jegyzék. 1 f. 41. Pesti Hírlapban megjelent cikkek szept febr f. 42. "Pester Lloyd anyag, leírt novellák" autogr. feliratú üres boríték. 43. Megjelent kötetek címe, idegen kéz írása. 1 f. Ms 4613/ Feljegyzések, emlékek [ láthatólag gyorsírásból áttéve. ] Gépir. 5 db. 11 f. 44. (A költészetről.) 1 f "Emlékek otthonról." 1 f. 46. "Egy illemhely... " "Tudom, hogy meg kell halnom. " 3 f. 47. [ Elmebetegekről: Juhász Gyula stb. ] 5 f (A nőkről.) 1 f. 3. MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI ÍRÓKRÓL, IRODALMAKRÓL SZOLO MÜVEK Ms 4613/ Nyelv- és irodalomtörténeti cikkek, töredékek. Autogr., gépir., nyomtatv. 17 db. 58 f. +1 boríték autogr. felirattal. 49. "Arany Jánosról." 1 f. 50. [ A magyar nyelvről.] 3 f. 51. "Mi az irodalom? 2 f. 52. "Nép és költészet" stb. feliratú boríték. 1 db. 53. "A nép és NEP" 1 f "Illyés vita." "Arany Petőfi." feliratú gyorsírás jegyzetek. 2 f. 55.[Válasz Szabó László dr. cikkére. ] 3 f. 56. "Batuala és egy magyar kritikus. Császár Elemér..." 1 f. 57. "Babits Mihály himnuszfordításai." 1 f Előadás vázlatok, töredékek a versről. 44 f. Ms 4613/ Előadások a magyar irodalomtörténet köréből. Autogr. és gépir. autogr. 19 db. 69 f. 66. "Kuruc költészet." 3 f. 67. "Himnusz." 3 f "Emlékezés Bartóky Józsefre. (Székfoglaló a Kisfaludy Társaságban.)" 2 f. 69. "Bolond Istókról." 2 f. 70. Csokonai Vitéz Mihályról szóló előadás, eleje hiányzik. 5 f. 71. "Franciások és deákosok." 4 f. 72. "írónők. Magyar Sappho." [Dukai Takács Judit] 1 f "Kisfaludy Károly." 4 f "Kisfaludy Sándor." 6 f. 77. Előadás Kiss Józsefről. 2 f. 78. Lantos Béla szerzői estjének bevezetése. 2 f. 79. "A magyar lyrikusok." 1 f. 80. Jegyzetek Téglásról." 9 f. 81. "Kosztolányi feljegyzései Téglás Béláról." 12 f "Vörösmarty lyrája." 7 f "Vörösmarty 2. előadás." 3 f "Az öreg Vörösmarty (3.előadás.)" 3 f.

25 Ms 4613/ Külföldi írók, irodalmak. Autogr. 5 db. 48 f. 85. "Andersen." 15 f. 86. A francia irodalomról előadás fogalmazvány. 14 f. 87. "Az új német irodalomról." Előadás fogalmazvány. 6 f. 88. Maeterlinckről előadás töredék, jegyzetek. 12 f. 89. "Ossian." 1 f. Ms 4613/ Pen Club és Cobden Szövetségben elhangzott előadások, fogalmazványok. Autogr. és gépir. autogr. jav. 4 db. 6 f. 90. "Előadás vázlat." KD írásával pallium töredék. 91. Előadás a Pen Club elnökévé választásakor. 1 f. 92. "In the name of the Hungarian Pen Club..." kezd. fogalmazv. 2 f. 93. Előadás a Cobden Szövetségben: "Költészet és valóság" címen. 2 f. 4. UTAZÁSOKRÓL, TALÁLKOZÁSOKRÓL SZOLO ÍRÁSOK Ms 4613/ Külföldi élmény beszámolók. Autogr., gépir., autogr. jav. 4 db. 6 f. 94. Belgiumról. Töred. 1 f. 95. Stockholmról. Töred. 1 f Edison, Thomasról, ném. ny. 3 f. 97. "Vilmos császárnál. Dorn, november." 1 f KISEBB PRÓZAI MÜVEK FRANCIÁUL Ms 4613/ Saját müvek, franciául. Autogr. és gépir. autogr. jav. és kiegészítésekkel. 12 db. 124 f, 98. "Bataille avec le sóidat." 2 f "La vie est profende..." 2 f "Le livre de Boris." 4 f "Le mauvais docteur." 8 f "La tour de Babel." 5 f "Les jours de la Russie." 8 f "Une baignade." 2 f "Une baignade. " Jegyzettömb, 78 f., külön lapok 6 f "Une jaune." 3 f "Voltaire." Jegyzetek Lytton Strachey: "Books and Characters" c. könyvének Voltairere vonatkozó részéhez. Gyorsírással, If. Verson: "Hajón." c. és "Vörös és sárga az ősz színe..." kezdetű versek, ez utóbbi áthúzva Töredék. 5 f. Megj.: ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK. KDÖV II.k. 190, 269.p. 6. REGÉNYEK Ms 4614/1-31. "Pacsirta." Fogalmazvány részletek, francia fordítás töredék, fényképek. Autogr. 18 db. 255 f., 1 db. füzet, 12 db. fénykép. 1_17. A "Pacsirta" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 218 f.

26 a "Pacsirta" francia ny. fogalmazványa. 1 db. füzet "Alouette" c. és 1 köteg külön lapokon, 37 f Fényképek a Pacsirta filmváltozatából. A 20. sz. fénykép versojára ragasztott újságkivágás: "Megkezdték a Pacsirta forgatását" címen (Magyar Nemzet, 1963.júl.25.) Ms 4614/ Az "Édes Anna." Fogaim, részletek, francia fordítás. Autogr., nyomtatv., 15 db. 185 f "Édes Anna" egyes fejezeteinek fogalmazványai. 138 f. 43. "Édes Anná"-ból fogaim, töredékek, 12 f "Absolve, Domine... (Anna Edes): I-XIX. Suite. Traduit du Hongrois par MAXIME BEAUFORT. Le Temps du 15.Septembre ctobre. Újságkivágások 32 f..kézírásos címlap Kosztolányinétól. 1 db. If. 46. "Édes Anna rövid tarts,imi kivonata" Kosztolányinétól. 1 db. 2 f. Ms 4615/1-49. "Aranysárkány." Fogalmazvány részletek, német fordítás részletek. Autogr., gépir. 49 db. 287 f "Aranysárkány" egyes fejezeteinek fogalmazványai, töredékei. 262 f., egy borítéknyi anyag Az "Aranysárkány" német fordításának részletei, , p. 25 f. Ms 4615/ "Mostoha." Fogalmazvány részletek, regény és színművázlat, részletek a regényből. Autogr., gépir., nyomtatv. 26 db. 137 f A "Mostoha" fogalmazvány részletei. 58 f. 61. "Mostoha." Regény és színművázlat. 10 f A "Mostoha" egyes alakjairól. 28 f A "Mostoha" c. regény kidolgozott részletei. 39 f. 75. A "Mostoha." Regényrészlet egy jugoszláviai magyar újságban és egy riport: "Beszélgetés Kosztolányi Dezső özvegyével a "Mostohá"-ról," DÉVAVÁRI ZOL- TÁNtól. 2 f. Ms 4616/1-40. "Néró a véres költő c. regénnyel kapcsolatos anyag. Autogr. és gépir. 40 db. 378 f. 2 füzet "Néró, a véres költő" c. regényének töredékes részletei. 334 f Anyaggyűjtés, jegyzetek, töredékek. 20 f A regény franciára fordított részletei. 15 f., 2 füzet. 40. A regényből készítendő film szerződése, Korda Vincent aláírással, Kosztolányi Dezsőné nevére. 9 f. 7. SZÍNPADI JELENETEK, FELDOLGOZÁSOK Ms 4617/1-8. Alkalmi jelenetek, színpadi játékok. Autogr., gépir., nyomtatv. 8 db. 131 f. + 1 boríték. 1. "A kék ruhás. Alkalmi jelenet a Reviczky-ünnepélyre." (1902. ) 12 f.

27 "A lovag meg a kegyese. Oflamand játék." Meghívó a mu évi bábjáték előadására. 19 f. 4. "Lucifer a katedrán. Történik a Madách-ünnep évében, 1923 elején." 16 f. 5. "Odysseus útja." Mesejáték. 49 f. 6. "A bábjátékos. Versesjáték egy felvonásban." Kner Izidor nyomdájában készült Dr. Hitel Dénes részére 20 példányban. [ Befűzetlen] 26 f. 7. "Kanári. Játék egy felvonásban." [ Folyóiratból, a műfaj megjelölése a szerzőtől, autogr.] 6 f. 8. "Patália. Játék egy felvonásban." [Folyóiratból, műfaj megjelölése a szerzőtől. Autogr. ] 3 f. Ms 4617/9-12. Az "Édes Anna" c. regény színpadi változatával kapcsolatos írások. Autogr. [ gyorsírással], gépir., nyomtatv. 4 db. 82 f. +1 boríték Az "Édes Anna" színpadi terve gyorsírással. 4 f., 1 boríték. 11. A regény színpadi változata Kosztolányi Dezsőnétől. 66. f. 12. A regény színpadi változata Lakatos Lászlótól, folyóiratból, 12 f. Ms 4617/ A "Gonosz mostoha" címen tervezett színpadi mű részletei, a "Mostoha" c. befejezetlen regényből. Autogr. gépir., 3 db. 35 f. Ms 4617/ Az "Aranysárkány" c. regényéből Kosztolányi Dezsőné által készített rádiójáték szinopszisa és kidolgozott példánya. Autogr. és gépir. 2 db. 85 f. Ms 4617/ Kosztolányi-novellákból készült hangjátékok Kosztolányi Dezsőnétől. Gépir., autogr. jav. 9 db. 56 f. 18. "A becsületes város." 7. f "A kulcs." 14 f. 20. "A pap." 4 f "Csak egy kis fehér kutya." 12 f "Dráma a villamoson." 5 f "Fürdés." 14 f. Ms 4617/ "Pacsirta" c. regény rádió és filmváltozatához Kosztolányi Dezsőné tervei. Autogr., gépir. 2 db. 5 f. 8. MŰFORDÍTÁSOK a/ Versfordítások: autográf, vagy autogr. javításokkal Ms 4618/1. BATAILLE, HENRI: "Búcsú a gyermekkortól." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/2-7. BAUDELAIRE, CHARLES költeményei. Fogaim. Autogr., újságkivágások autogr. jav.6 db. 6 f. 2. "A szeretők halála." 1 f "Kis ócska színházban..." 1 f. 4. "Uta-

28 26 zás." If. 5. "Vers Théodore de Banvillehez." If. 6. "Az átok." 1 f "Az eszmény." 1 f. Megj.: KD IK p. Ms 4618/8. BRAND, MAX: "Vasút." Autogr. If. Fogaim. [A lap versoján BLASS, ERNST: "Gladys-he z."] Ms 4618/9. CLAUDIUS, MATTHIAS: "A hold."[ 4 sor. ] Autogr. 1 f. Ms 4618/10. CRAINIC, NICHIFOR: "Őszi ének. " Fogaim. Autogr. 1 f. Fogaim. Ms 4618/11. DAUBLER, THEODOR: "Az éjen át is tart..." Fogaim. Autogr. 1 f. Ms 4618/ DOUGLAS, ALFRED költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 12. "De profundis." 1 f. [ A lap versoján: MAUPASSANT, GUY de: "Vágyak." A fogalmazvány áthúzva. ] 13. "Impression de nuit." Fogaim. 1 f. [ E lapon még GEORGE, STEFAN: "A parkban." Fogaim. ] [ A lap versoján: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Nyári délután otthon." Fogaim, áthúzva. ] Ms 4618/14. DUŐIC, JOVAN: "Női arckép. " Gépir. autogr. jav. 1 db. 1 f. Ms 4618/15. FITTZEL, LINCOLN költeményei. Nyomt. és gépir., közös lapra ragasztva, autogr. jav. 1 db. 1 f. "Tréfa." - "Valaki." c. versek. Ms 4618/16. G A LS WORT HY, JOHN: "Ima." Autogr. 1 db. 1 f. Fogaim. Ms 4618/ GEORGE, STEFAN költeményei. Fogaim. Autogr. 2 db. 2 f. 17. "Litánia." 1 f "Kánikula." 1 f. [ E vers alatt kezdődik és a verson folytatódik: DEHMEL, RICHARD: "Magány." Fogaim.] Ms 4618/ GOETHE, JOHANN WOLFGANG költeményei. Autogr., gépir. autogr. jav. 4 db. 5 f "A vándor elcsöndesül" c. költ. Megj. KD IK 759. p. [A fogalmazvány változatai: "A vándor vigasza" és "A vándor elcsöndesedik" címen. ] 2 f.

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE 1912 1914 BABITS MIHÁLY MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA LEVELEZÉS Szerkeszti: SIPOS LAJOS Babits Mihály levelezése 1890 1906. Sajtó alá rendezte Zsoldos Sándor. Bp., Historia Litteraria

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában Bara Zsuzsa Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában 1920 tavaszán Pintér Jenő 1 fővárosi tankerületi főigazgató utasítására a budapesti középiskolákban felmérés készült

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI Szerkeszti KERÉNYI FERENC 5. kötet AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI (1847) KRITIKAI KIADÁS Sajtó alá rendezte KERÉNYI

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Levelek, nyugták, jegyzetek

Levelek, nyugták, jegyzetek Ablonczy László Levelek, nyugták, jegyzetek Tamási Áron postájából Az írónak van egy úgynevezett mindennapi sorsa, mint a többi embernek; s van egy emelkedettebb s időben is kiterjedő sorsa, melyet társtalanul

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2011. március április* Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

ORPHEUS ÉS MASSINISSA

ORPHEUS ÉS MASSINISSA Péterfy Gergely ORPHEUS ÉS MASSINISSA Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman PhD értekezés - Miskolc, 2007 1 Tartalom Bevezetés helyett...3 A gordovány-színű arc...5 Mmadi Make...10 Lass di ausstopfen...27

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben