Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054"

Átírás

1 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: február éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály Haág Tibor gazdasági főigazgató Budapest Kálmán I. u Tisztelt Gazdasági Főigazgató Úr! Mellékelten küldjük: Intézményünk évi számszaki beszámolóját két példányban, Intézményünk évi számszaki beszámolójának szöveges indoklását, Zárás előtti és utáni főkönyvi kivonatot, negyedik negyedéves mérlegjelentést, évben kapott előirányzati többletek elszámolását szíves felhasználásra. Tisztelettel Várkonyi István igazgató

2 2007. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése A Nyíregyházi Regionális Képző Központ évre szóló képzési tervében összesen 100 ezer hallgatói napot tervezett. Összességében a teljesített hallgatói napok száma volt, ami a tervezett 117,1%-a. Ez magába foglalja a Munkaerőpiaci Alapból elkülönített keret terhére megvalósított tanfolyamokon túl a évi közmunkaprogramhoz kapcsolódó képzések, a külön központi programként lebonyolított Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban, továbbá a HEFOP fejlesztés keretében kísérleti képzések hallgatói napjait is. Reálisnak mondható megállapítás, hogy ez jóval közelebb áll az intézmény teljesítő képességéhez még akkor is, ha képzéseink - korábbi évek gyakorlatának megfelelően - döntően nem elsősorban a belső képzési kapacitást vette igénybe. Az előző évről áthúzódó tanfolyamok hallgatói napjainak száma számottevően nem befolyásolta az évi teljesítményt. Megfigyelhető, hogy az utóbbi időben mind kisebb mértékű az áthúzódó tanfolyamok száma, ami összefügg a megváltozott finanszírozási lehetőséggel, az ebből eredő kiszámíthatóbb tervezéssel, feltéve, ha nem jön közbe olyan kedvezőtlen körülmény, mint a keresetpótló támogatás összegének erősen korlátozott volta ben összesen 68 képzési programunk futott. Közülük 4 tanfolyam 2006-ban indult és 2007-ben fejeződött be. 46 tanfolyam a tárgyévben indult és be is fejeződött, míg 18 csoport képzése 2007-ben indult és 2008-ban fejeződik be. Az NYRKK számára a Munkaerőpiaci Alapból a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján elkülönített keret (a felhalmozási keretből képzési célra átcsoportosított közel 15M Ft-al együtt 225M Ft, ebből Ft-ot használtunk fel) terhére összesen 39 tanfolyam indult összesen 873 fővel. Tanfolyamaink összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Bizonyos munkakörök betöltésében ez ma már egyre inkább alapkövetelménnyé lép elő, s a munkáltatóknak is ez felel meg leginkább. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg. Látni és elfogadni kell, hogy a munkáltatónak nem minden esetben érdeke, hogy a munkavállaló magasabb szakképesítést szerezzen, ha az adott munkakör eredményes ellátásához az nem szükséges, mert a magasabb képzettség egyúttal magasabb bérigényt is jelent. Az NYRKK tanfolyamaira évben belépett hallgatóinak száma összesen 1415 fő volt, ebből 837 regisztrált munkanélküli álláskereső, 536 fő pedig munkaviszonyban álló volt. Ez utóbbi jelentősen meghaladta az elmúlt évekét, ami részben a közigazgatásban dolgozók számára szervezett tanfolyamok hallgatóiból (244 fő), illetve a viszonylag nagyszámú prevenciós célú tanfolyamok hallgatóiból tevődött össze. 2

3 Az intézmény minőségirányítási rendszerében a évre kitűzött minőségcélok megvalósulását értékelve megállapítható, hogy mind a képzésbe vont hallgatók, mind a hallgatói napok számát tekintve (érje el a 900 főt, a hallgatói napok száma a napot) teljesült. A havi átlagos hallgatói létszám 457 fő, míg a tanfolyamok havi átlaga 16 volt. A képzés során összesen 27 fő morzsolódott le, a belépett hallgatók nem egészen két százaléka. A lemorzsolódási okok között az elkerülhetetlen, illetve ésszerű (hosszan tartó betegség, munkaviszony létesítése, stb.) okok mellett mind nagyobb szerepet kap a meggondolatlan jelentkezés, a kitartás, az ambíció hiánya. Az NYRKK ismertségét és elismertségét tekintve a év kiemelkedő programjának tekinthető az Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban című, a megye csaknem minden települését érintő képzési program volt (sőt 4 fő Borsod-Abaúj Zemplén megyéből vett részt). Az egyéb forrásból megvalósult tanfolyamaink közé sorolhatók a évben meghirdetett közmunka programhoz kapcsolódó képzések. A Többcélú Kistérségi Társulások megkeresése alapján pályázatukhoz részanyagokat készítettünk összesen 9 helyszínre. Csaknem valamenynyi pályázó elfogadva javaslatunkat olyan képzések megvalósítását céloztuk meg, amelyek a célcsoport tagjait a munkahelykeresésben segíteni tudja, ugyanakkor belefér a kiírt pályázatban szabott költség és időbeli korlátok közé. Az e körben megvalósult tanfolyamokon összesen 173 fő vett részt. A külső- és belső helyszínen folyó tanfolyamaink ellenőrzése rendszeres. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerő- piaci Ellenőrzési Osztálya egy esetben (2007. október 27.), az Épületburkoló képzés gyakorlati oktatását ellenőrizte (Vasmegyer) Hiányosságot nem tapasztaltak. Az EQUAL A/61 Második esély a Vásárosnaményi kistérségben c. projekt megvalósításával összefüggésben a felügyeleti hatóság három alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést: március 13. Hetefejércse (OFA) augusztus 2. Vásárosnamény (OFA) november 29. Vásárosnamény (OFA) évben két, az intézmény egészét érintő átfogó ellenőrzés történt: A FAT ellenőrzése (AL-0003 intézményi akkreditáció, november 13.) HEFOP projekt helyszíni ellenőrzése (ESZA Kht.; október 3.) Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek néhány hiánypótlással pótolható észrevétellel kedvező megállapításokat tartalmaznak, tapasztalatai kivétel nélkül hozzájárultak a NYRKK tevékenységének jobbításához, fejlesztéséhez ben jelentős eseménynek számított a HEFOP jelű intézkedésre készült pályázat ( Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása című projekt) tartalmi kidolgozásának befejező, kézzel fogható eredményeket produkáló szakasza. Ebben a nagy horderejű munkában valamilyen formában intézményünk csaknem minden munkatársa (programszakértő, konzulens, fejlesztő, tördelő, lektor, stb.) részt vett. E mellett jelentős volt a 3

4 program e szakaszában a külső munkatársak száma is. A program gerincét alkotó fejlesztés lezárásaként az eredményeket többféle módszerrel bemutató disszeminációs konferenciát a Képző központok közül elsőként Nyíregyházán rendeztük meg, mely a részt vevő vendégek (több mint 250 fő) közül sokak véleménye szerint mind a szervezést, mind pedig tartalmát tekintve sikeres volt. A program során az egyes szakképesítésekhez összesen 130 tananyagcsomag (modulfüzet, instruktori útmutató, segédlet, Flash, előzetes tudásmérő feladatlap, illetve modulzáró feladatlap) került kifejlesztésre. Ezek alapján is megállapítható, hogy a nem kis erőfeszítést igénylő munka nagymértékben járult hozzá az NYRKK szakmai elismeréséhez. Az NYRKK szolgáltató tevékenysége körében ellátja hallgatói, illetve a hozzá fordulók tájékoztatását, tanácsadását. A személyes érdeklődések mellett 2007-ben is jellemző volt a telefonon, és az en keresztüli kapcsolatfelvétel és tájékoztatás. Ezt bizonyítja a közel 100 e- mail és a hatszáz feletti telefonos érdeklődés. Az NYRKK vizsgaközponti szerepkörét ellátva vállalta fel saját hallgatói vizsgáztatásán túl a hozzá forduló képzők vizsgáztatási igényét. Az elmúlt évben 25 belső és 43 külső megrendelésű OKJ-s vizsgát szerveztünk, és készítettük el azok vizsgadokumentációit. Összesen fő tett sikeres vizsgát munkatársaink közreműködésével, ebből fő OKJ-s szakképesítést szerzett. Az elmúlt évben 19 külső képzővel álltunk kapcsolatban, vizsgaszervezés miatt. Közülük jó néhány már évek óta partnerünk, ami azt jelzi, hogy munkánkkal meg vannak elégedve. A Nyíregyházi Regionális Képző Központ ECDL szerepköre az utóbbi években nem változott, továbbra is erősnek mondható ben 75 alkalommal volt vizsganap, melyeken 1880 vizsga került lebonyolításra. A vizsgázók felkészültek voltak, mindössze 12 vizsga volt sikertelen. A kitűzött minőségcél e tekintetben: Az NYRKK-ban működő ECDL vizsgaközpont által szervezett ECDL modulvizsgák száma haladja meg a 1800 db-ot, a vizsgáztatásból származó bevétel érje el a Ft-ot. Teljesítés: Az ECDL vizsgák száma 1880 db (104,4%), a vizsgáztatásból származó árbevétel Ft (101 %). Minőségügyi szempontból legfontosabb feladat 2007-ben is az NYRKK minőségirányítási rendszerének működtetése, a tapasztalatok alapján folyamatos javítása, illetve a megújító auditra történő felkészülés volt december 6-án került sor a megújító auditra, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft vezető auditora végzett. Összegző megállapítása: A Megbízó a megújító audit során igazolta, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő menedzsment rendszert épített ki és működtet. Az érvényességi terület vonatkozásában a menedzsmentrendszer kiépítése, dokumentálása és bevezetése megfelelő, kielégíti a szabvány valamennyi vonatkozó követelményét. Az auditvezető meggyőződött a menedzsment rendszer hatékonyságáról, eltérést nem talált, ezért javasolja: a tanúsítvány érvényességének meghoszszabbítását. a. Alapítványok, közalapítványok támogatása 4

5 b. Vállalkozási tevékenység végzése c. Munkatársaink lakásépítési, lakásvásárlási támogatása d. Számviteli politikánkat évben aktualizáltuk. e. Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások f. Az intézményi beszámoló és a kincstári beszámoló eltérése 81. űrlap eltérése 81. űrlap: előirányzatok eltérés nincs 82. űrlap: teljesítés eltérés munkaadókat terhelő járulékok költségvetési beszámoló -1 e Ft-al kerekítés miatt tér el. A dologi kiadások e Ft, az egyéb folyó kiadások e Ft, teljesítésének rendezése elmaradt, a Kincstár felé nem lett feladva, összesenben egyezik. A törvény szerinti kiadások a kincstári beszámoló - 1 e Ft-al tér el az intézményi beszámolótól, ami az intézményi beszámolóban szereplő összeg a helyes, mivel a kiadások összesen Ft, helyesen kerekítve e Ft. 83. űrlap: egyezik 84. úrlap: 03. sor kerekítés miatt -1e Ft, és függő átfutó kiadások rendezése 423 e Ft rendszerbeni eltérés. g. Értékcsökkenési leírás megosztás II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az intézmény alaptevékenysége évben nem változott. A tanfolyamok finanszírozása és az intézményünk működésének finanszírozása az év folyamán egyenletes, megoldott volt. Az év folyamán a HEFOP program megvalósítása az indikátoroknak megfelelően haladt, elkészült a program I. ütemének a megvalósítása, a tananyagok elkészültek, a kísérleti és kontroll képzések megvalósítása folyamatban van. Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban című központi program megvalósítása megtörtént, de a program költségei között az intézmény rezsi és postaköltségei nem voltak elszámolhatók, így a megállapított költségvetés nem biztosított fedezetet a program valódi ráfordításaira. 5

6 III. Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzfogalom egyeztetése 1. Kiadási - bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Hatáskörök Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi Összesen Kiadások Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Összesen Bevételek Működési költségvetés Felhalmozási bevételek Összesen a. Kormányzati hatáskörben az előrehozott 13. havi illetmény 6 hónapra eső kifizetései és annak járulékai fedezetére történt módosítás, a céltartalékok terhére, amelynek fedezete a költségvetési támogatás előirányzatának a növelése. b. c. Az intézményi hatáskörű módosítások alakulása A évi maradvány felhasználás HEFOP és EQUAL programok elszámolása TB alaptól átvett 1% Helyi kistérségi önkormányzati társulástól közmunka program keretében képzésre Felhalmozási kiadásból, működésre átcsoportosítva Összesen e Ft e Ft 6e Ft 1.900e Ft e Ft e Ft 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a. Maradvány alakulása (42. űrlap) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Központosított bevétel Kötelezettség vállalt előirányzat maradvány e Ft e Ft e Ft 642 e Ft e Ft 6

7 b. Személyi juttatások, létszám alakulása Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Szociális juttatások Nem rendszeres személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Módosított Teljesítés előirányzat Eredeti előirányzat Teljesítés %-a Részmunkaidőben foglalkoztatottak Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a , , , , , , , , , , , ,8 Eredeti előirányzarányzat Módosított elői- Teljesítés Teljesítés %-a Teljes munkaidős személyi ,1 juttatás Részmunkaidős személyi ,8 juttatás Külső személyi juttatás ,0 Összesen ,2 Létszám Terv Tény Teljes munkaidős Részmunkaidős Intézményünk a személyi juttatások módosított előirányzatát 95,2%-ban teljesítette, a rendszeres személyi juttatások teljesítése 3.179e Ft-al maradt el, aminek oka, hogy az év folyamán igen sok volt a betegszabadság, valamint az 1. hónapot meghaladó táppénzes állomány, ez bérmegtakarítást eredményezett ben visszavonásra került 1 fél havi pénzkezelési pótlék, mivel a miniszteri rendelet a kifizetést nem tette lehetővé. A nem rendszeres személyi juttatások 96,3%-ban lettek kifizetve, a különbözet kifizetésére a bevételi lemaradás miatt nem került sor. A normatív jutalom 16%-ban került kifizetésre, aminek fedezete az előző évi bérmaradvány, valamint a nem rendszeres juttatások között megtervezett, de kifizetésre nem került maradványok adtak lehetőséget, valamint a többletbevételek. Intézményünk e Ft telje- 7

8 sítményhez kötött jutalmat fizetett a közalkalmazottainak, aminek a feltétele a 400 millió Ftos bevétel meghaladása és a HEFOP program határidős teljesítése volt. Az év végén a nyugdíjba vonuló gazdasági igazható-helyettes részére e Ft végkielégítés került kifizetésre, mivel a gazdasági igazgató-helyettes úr a felmentési idejét végigdolgozta. A külső személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest igen jelentősen, majdnem 200%-ban teljesült. A nagymértékű növekedésre a HEFOP projekt terhére kifizetésre kerülő szerzői és lektori díjak miatt volt szükség, aminek a pénzügyi fedezetét a projekt PEJ elszámolásai biztosították. A létszámunk az év folyamán 24 fő volt, ez megfelelt az engedélyezett létszámnak, a változás csupán, hogy az 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása teljes munkaidősre módosult. c. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított TB járulék ,6 90,5 Munkaadói járulék ,4 84,6 Egészségügyi hozzájárulás ,1 100,0 Táppénz hozzájárulás ,0 70, Összesen ,6 90,4 A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások előirányzat teljesítésének megfelelően alakult, de a felhasználói szerződések miatt a vagyoni értékű jogok kifizetései következtében igen jelentősen növekedett az EHO az eredetihez viszonyítva 320,1% teljesült. d. Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított Készletbeszerzés ,0 85,3 Kommunikációs szolgáltatások ,9 77,9 Szolgáltatási kiadások ,0 93,9 Vásárolt közszolgáltatások ,7 90,1 ÁFA ,9 94,9 Kiküldetés, reprezentáció, rek ,1 83,1 8

9 lám kiadások Egyéb dologi kiadások ,0 368,0 Egyéb folyó kiadások ,3 83,4 Összesen ,4 90,1 A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 37,4%-al magasabb összegben teljesült a módosítotthoz viszonyítva 9,9%-al maradt el. Kimagasló volt az eredeti tervhez képest a teljesítése a készletbeszerzésnek 114%, a vásárolt közszolgáltatásoknak 161,7%, az egyéb dologi kiadásoknak 368%. A készletbeszerzés növekedését elsősorban a munkaruha, formaruha vásárlás okozta. A vásárolt közszolgáltatások 61,7%-al növekedtek a tervezetthez képest. A tanfolyamaink igen kevés hányadát tudjuk a képző központban megvalósítani. Az igények elsősorban a megye területén különböző helyszíneken történő elméleti és gyakorlati oktatás iránt merül fel, ami nagyban megnöveli a tanfolyamok ráfordításán belül az alvállalkozóknak kifizetett vásárolt közszolgáltatások kiadásait. Miután a munkaerőpiaci igények a képzéssel szemben állandóan változnak, így nem is volna gazdaságos minden területen főállású instruktor alkalmazása, valamint a belső műhelyek felszerelése és működtetése. A külső helyszín minden esetben a hallgatók lakóhelyéhez közeli település, így nem kell az utazásról és a szálláshelyről gondoskodni a részükre. Az egyéb dologi kiadások 368%-os teljesítését a HEFOP program keretében elkészült tananyagok nyomdai előállítása növelte meg a tervhez képest. e. Ellátottak pénzbeli juttatásai f. Egyéb működési célú támogatások, kiadások Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapoknak. A évben indult és decemberi elszámolással záruló Halmozottan Hátrányos Helyzetű program végrehajtására kapott támogatás különbözetét január hónapban vissza kellett fizetni az MPA-nak. g. Kamatkiadások h. Támogatás értékű, felhalmozási kiadások i. Intézményi beruházási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

10 Teljesítés Teljes % Eredeti 68,1 A HEFOP projekt keretében 5.000e Ft mobil nyelvi labor került megvásárlásra. A működési kiadásokra lett engedéllyel átcsoportosítva e Ft, a dologi kiadások fedezetére. j. Felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti 95,4 A pénzügyminiszter engedélyével a dologi kiadásokra 1.060e Ft lett átcsoportosítva. k. Kölcsön nyújtása, törlesztése l. Előző évi előirányzat-maradvány átadása 3. Intézményi bevételek alakulása Előirányzat Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Intézményi Működési bevétel ,7 83,7 Működési költségvetés támogatása ,2 100,0 Támogatásértékű működési bevételek Fejezeti kezelésű előirányzatból ,0 MPA-ból ,0 99,9 Egyéb ,0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,3 100,0 Összesen ,8 98,2 Az intézményünk működési bevétele 16,3%-al elmaradt a tervezettől, elsősorban a munkáltatói finanszírozású képzésekre nem volt igény, valamint az egyéni költségtérítéses képzést is összesen 2 db-ot tudtunk megvalósítani az év folyamán. A működési költségvetés támogatása 3.483e Ft-al növekedett a 6 havi előre hozott 13. havi illetmény és járulékai fedezetére. 10

11 A HEFOP és EQUAL programok évi bevételi e Ft. Az MPA elkülönített keretből e Ft támogatás realizálódott a szakmai feladatok finanszírozására. Az intézményi beruházási és felújítási kiadások fedezetét e Ft MPA támogatás biztosította. IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Összesen Bruttó érték évi nyitó Beruházás, Felújítás Térítés nélküli átvét Selejtezés, hiány Bruttó Összesen Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke Nettó érték a Bruttó %-ban 6,1 76,3 18,5 28,6 53,8 Az eszközök nagy mértékben 46,2%-a leírásra került, egyedül az ingatlan nettó értéke 76,3%- os, ami a évi felújítási ráfordítás miatt növekedett az előző évihez képest 1,6% ponttal. A szoftvereket évi frissítéssel szerezzük be, ami a gazdasági tevékenységhez szükséges pedig a MÁK által kifejlesztett és ingyenesen a rendelkezésre bocsátottakat használjuk. V. Tulajdonosi részesedés VI. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1. Követelések állományának alakulása Adatok ezer forintban Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi Záró előző évi Tárgyévi összesen 35 összesen

12 A követelés állományból 2.128e Ft a felszámolás alatt álló Hajdú Bét Rt és 96e Ft az Infolog Bt vizsgáztatási díj tartozása. A Hajdú-Bét Rt felszámolása még nem fejeződött be, de a követelés megfizetésének valószínűsége igen csekély, a felszámolás befejezésekor leírásra kerül a fennmaradó összeg. Az Infologgal szembeni követelésünk behajtása folyamatban van, amiből évben 13e Ft került megfizetésre. 2. Kötelezettségek állományának alakulása Adatok ezer forintban Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Záró követelés A kötelezettségekből az Európai Uniós programokkal kapcsolatos előleg miatti kötelezettség e Ft. Szállítói tartozások e Ft, amelynek a fizetési határideje évben jár le. VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása Adatok ezer forintban Személyi Járulék Dologi Tárgyévi kötelezettség Következő évre Pénzügyi teljesítés Kötelezettségvállalással terhelt maradvány A következő évre áthúzódó kötelezettség vállalásunk a HEFOP program kísérleti képzéseinek, valamint az áthúzódó MPA-ból finanszírozott tanfolyamok megvalósításával kapcsolatos kötelezettség vállalások, és átalánydíjas karbantartási szerződések. X. Feladatmutatók állományának alakulása Iskolarendszeren kívüli oktatás, vizsgáztatás Terv Tény Teljesítés %-a Képzésben résztvevők száma ,3 12

13 Képzési csoportok száma ,1 Az intézményünk a feladatmutatóit teljesítette évre 18 tanfolyami csoport képzése húzódik át, amelyeknek nagy szerepe van abban, hogy a teljesítményünk egyenletes legyen a következő évben is. XI. Letéti számla pénzforgalma XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségünk tervezett előirányzata 2.100e Ft, a módosított előirányzatunk 2.044e Ft, amelyből 1.402e Ft-ot az év folyamán befizettünk a fejezeti befizetési számlára, a maradványból 642 e Ft befizetését előírtuk. Nyíregyháza, február 26. Várkonyi István igazgató Gurbán Sándor gazdasági igh. 13

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról 2 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a demokratikus jogállam védelme, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében 2009. évben

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben