Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054"

Átírás

1 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: február éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály Haág Tibor gazdasági főigazgató Budapest Kálmán I. u Tisztelt Gazdasági Főigazgató Úr! Mellékelten küldjük: Intézményünk évi számszaki beszámolóját két példányban, Intézményünk évi számszaki beszámolójának szöveges indoklását, Zárás előtti és utáni főkönyvi kivonatot, negyedik negyedéves mérlegjelentést, évben kapott előirányzati többletek elszámolását szíves felhasználásra. Tisztelettel Várkonyi István igazgató

2 2007. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése A Nyíregyházi Regionális Képző Központ évre szóló képzési tervében összesen 100 ezer hallgatói napot tervezett. Összességében a teljesített hallgatói napok száma volt, ami a tervezett 117,1%-a. Ez magába foglalja a Munkaerőpiaci Alapból elkülönített keret terhére megvalósított tanfolyamokon túl a évi közmunkaprogramhoz kapcsolódó képzések, a külön központi programként lebonyolított Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban, továbbá a HEFOP fejlesztés keretében kísérleti képzések hallgatói napjait is. Reálisnak mondható megállapítás, hogy ez jóval közelebb áll az intézmény teljesítő képességéhez még akkor is, ha képzéseink - korábbi évek gyakorlatának megfelelően - döntően nem elsősorban a belső képzési kapacitást vette igénybe. Az előző évről áthúzódó tanfolyamok hallgatói napjainak száma számottevően nem befolyásolta az évi teljesítményt. Megfigyelhető, hogy az utóbbi időben mind kisebb mértékű az áthúzódó tanfolyamok száma, ami összefügg a megváltozott finanszírozási lehetőséggel, az ebből eredő kiszámíthatóbb tervezéssel, feltéve, ha nem jön közbe olyan kedvezőtlen körülmény, mint a keresetpótló támogatás összegének erősen korlátozott volta ben összesen 68 képzési programunk futott. Közülük 4 tanfolyam 2006-ban indult és 2007-ben fejeződött be. 46 tanfolyam a tárgyévben indult és be is fejeződött, míg 18 csoport képzése 2007-ben indult és 2008-ban fejeződik be. Az NYRKK számára a Munkaerőpiaci Alapból a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján elkülönített keret (a felhalmozási keretből képzési célra átcsoportosított közel 15M Ft-al együtt 225M Ft, ebből Ft-ot használtunk fel) terhére összesen 39 tanfolyam indult összesen 873 fővel. Tanfolyamaink összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Bizonyos munkakörök betöltésében ez ma már egyre inkább alapkövetelménnyé lép elő, s a munkáltatóknak is ez felel meg leginkább. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg. Látni és elfogadni kell, hogy a munkáltatónak nem minden esetben érdeke, hogy a munkavállaló magasabb szakképesítést szerezzen, ha az adott munkakör eredményes ellátásához az nem szükséges, mert a magasabb képzettség egyúttal magasabb bérigényt is jelent. Az NYRKK tanfolyamaira évben belépett hallgatóinak száma összesen 1415 fő volt, ebből 837 regisztrált munkanélküli álláskereső, 536 fő pedig munkaviszonyban álló volt. Ez utóbbi jelentősen meghaladta az elmúlt évekét, ami részben a közigazgatásban dolgozók számára szervezett tanfolyamok hallgatóiból (244 fő), illetve a viszonylag nagyszámú prevenciós célú tanfolyamok hallgatóiból tevődött össze. 2

3 Az intézmény minőségirányítási rendszerében a évre kitűzött minőségcélok megvalósulását értékelve megállapítható, hogy mind a képzésbe vont hallgatók, mind a hallgatói napok számát tekintve (érje el a 900 főt, a hallgatói napok száma a napot) teljesült. A havi átlagos hallgatói létszám 457 fő, míg a tanfolyamok havi átlaga 16 volt. A képzés során összesen 27 fő morzsolódott le, a belépett hallgatók nem egészen két százaléka. A lemorzsolódási okok között az elkerülhetetlen, illetve ésszerű (hosszan tartó betegség, munkaviszony létesítése, stb.) okok mellett mind nagyobb szerepet kap a meggondolatlan jelentkezés, a kitartás, az ambíció hiánya. Az NYRKK ismertségét és elismertségét tekintve a év kiemelkedő programjának tekinthető az Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban című, a megye csaknem minden települését érintő képzési program volt (sőt 4 fő Borsod-Abaúj Zemplén megyéből vett részt). Az egyéb forrásból megvalósult tanfolyamaink közé sorolhatók a évben meghirdetett közmunka programhoz kapcsolódó képzések. A Többcélú Kistérségi Társulások megkeresése alapján pályázatukhoz részanyagokat készítettünk összesen 9 helyszínre. Csaknem valamenynyi pályázó elfogadva javaslatunkat olyan képzések megvalósítását céloztuk meg, amelyek a célcsoport tagjait a munkahelykeresésben segíteni tudja, ugyanakkor belefér a kiírt pályázatban szabott költség és időbeli korlátok közé. Az e körben megvalósult tanfolyamokon összesen 173 fő vett részt. A külső- és belső helyszínen folyó tanfolyamaink ellenőrzése rendszeres. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerő- piaci Ellenőrzési Osztálya egy esetben (2007. október 27.), az Épületburkoló képzés gyakorlati oktatását ellenőrizte (Vasmegyer) Hiányosságot nem tapasztaltak. Az EQUAL A/61 Második esély a Vásárosnaményi kistérségben c. projekt megvalósításával összefüggésben a felügyeleti hatóság három alkalommal végzett helyszíni ellenőrzést: március 13. Hetefejércse (OFA) augusztus 2. Vásárosnamény (OFA) november 29. Vásárosnamény (OFA) évben két, az intézmény egészét érintő átfogó ellenőrzés történt: A FAT ellenőrzése (AL-0003 intézményi akkreditáció, november 13.) HEFOP projekt helyszíni ellenőrzése (ESZA Kht.; október 3.) Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek néhány hiánypótlással pótolható észrevétellel kedvező megállapításokat tartalmaznak, tapasztalatai kivétel nélkül hozzájárultak a NYRKK tevékenységének jobbításához, fejlesztéséhez ben jelentős eseménynek számított a HEFOP jelű intézkedésre készült pályázat ( Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása című projekt) tartalmi kidolgozásának befejező, kézzel fogható eredményeket produkáló szakasza. Ebben a nagy horderejű munkában valamilyen formában intézményünk csaknem minden munkatársa (programszakértő, konzulens, fejlesztő, tördelő, lektor, stb.) részt vett. E mellett jelentős volt a 3

4 program e szakaszában a külső munkatársak száma is. A program gerincét alkotó fejlesztés lezárásaként az eredményeket többféle módszerrel bemutató disszeminációs konferenciát a Képző központok közül elsőként Nyíregyházán rendeztük meg, mely a részt vevő vendégek (több mint 250 fő) közül sokak véleménye szerint mind a szervezést, mind pedig tartalmát tekintve sikeres volt. A program során az egyes szakképesítésekhez összesen 130 tananyagcsomag (modulfüzet, instruktori útmutató, segédlet, Flash, előzetes tudásmérő feladatlap, illetve modulzáró feladatlap) került kifejlesztésre. Ezek alapján is megállapítható, hogy a nem kis erőfeszítést igénylő munka nagymértékben járult hozzá az NYRKK szakmai elismeréséhez. Az NYRKK szolgáltató tevékenysége körében ellátja hallgatói, illetve a hozzá fordulók tájékoztatását, tanácsadását. A személyes érdeklődések mellett 2007-ben is jellemző volt a telefonon, és az en keresztüli kapcsolatfelvétel és tájékoztatás. Ezt bizonyítja a közel 100 e- mail és a hatszáz feletti telefonos érdeklődés. Az NYRKK vizsgaközponti szerepkörét ellátva vállalta fel saját hallgatói vizsgáztatásán túl a hozzá forduló képzők vizsgáztatási igényét. Az elmúlt évben 25 belső és 43 külső megrendelésű OKJ-s vizsgát szerveztünk, és készítettük el azok vizsgadokumentációit. Összesen fő tett sikeres vizsgát munkatársaink közreműködésével, ebből fő OKJ-s szakképesítést szerzett. Az elmúlt évben 19 külső képzővel álltunk kapcsolatban, vizsgaszervezés miatt. Közülük jó néhány már évek óta partnerünk, ami azt jelzi, hogy munkánkkal meg vannak elégedve. A Nyíregyházi Regionális Képző Központ ECDL szerepköre az utóbbi években nem változott, továbbra is erősnek mondható ben 75 alkalommal volt vizsganap, melyeken 1880 vizsga került lebonyolításra. A vizsgázók felkészültek voltak, mindössze 12 vizsga volt sikertelen. A kitűzött minőségcél e tekintetben: Az NYRKK-ban működő ECDL vizsgaközpont által szervezett ECDL modulvizsgák száma haladja meg a 1800 db-ot, a vizsgáztatásból származó bevétel érje el a Ft-ot. Teljesítés: Az ECDL vizsgák száma 1880 db (104,4%), a vizsgáztatásból származó árbevétel Ft (101 %). Minőségügyi szempontból legfontosabb feladat 2007-ben is az NYRKK minőségirányítási rendszerének működtetése, a tapasztalatok alapján folyamatos javítása, illetve a megújító auditra történő felkészülés volt december 6-án került sor a megújító auditra, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft vezető auditora végzett. Összegző megállapítása: A Megbízó a megújító audit során igazolta, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő menedzsment rendszert épített ki és működtet. Az érvényességi terület vonatkozásában a menedzsmentrendszer kiépítése, dokumentálása és bevezetése megfelelő, kielégíti a szabvány valamennyi vonatkozó követelményét. Az auditvezető meggyőződött a menedzsment rendszer hatékonyságáról, eltérést nem talált, ezért javasolja: a tanúsítvány érvényességének meghoszszabbítását. a. Alapítványok, közalapítványok támogatása 4

5 b. Vállalkozási tevékenység végzése c. Munkatársaink lakásépítési, lakásvásárlási támogatása d. Számviteli politikánkat évben aktualizáltuk. e. Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások f. Az intézményi beszámoló és a kincstári beszámoló eltérése 81. űrlap eltérése 81. űrlap: előirányzatok eltérés nincs 82. űrlap: teljesítés eltérés munkaadókat terhelő járulékok költségvetési beszámoló -1 e Ft-al kerekítés miatt tér el. A dologi kiadások e Ft, az egyéb folyó kiadások e Ft, teljesítésének rendezése elmaradt, a Kincstár felé nem lett feladva, összesenben egyezik. A törvény szerinti kiadások a kincstári beszámoló - 1 e Ft-al tér el az intézményi beszámolótól, ami az intézményi beszámolóban szereplő összeg a helyes, mivel a kiadások összesen Ft, helyesen kerekítve e Ft. 83. űrlap: egyezik 84. úrlap: 03. sor kerekítés miatt -1e Ft, és függő átfutó kiadások rendezése 423 e Ft rendszerbeni eltérés. g. Értékcsökkenési leírás megosztás II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az intézmény alaptevékenysége évben nem változott. A tanfolyamok finanszírozása és az intézményünk működésének finanszírozása az év folyamán egyenletes, megoldott volt. Az év folyamán a HEFOP program megvalósítása az indikátoroknak megfelelően haladt, elkészült a program I. ütemének a megvalósítása, a tananyagok elkészültek, a kísérleti és kontroll képzések megvalósítása folyamatban van. Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban című központi program megvalósítása megtörtént, de a program költségei között az intézmény rezsi és postaköltségei nem voltak elszámolhatók, így a megállapított költségvetés nem biztosított fedezetet a program valódi ráfordításaira. 5

6 III. Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzfogalom egyeztetése 1. Kiadási - bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Hatáskörök Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi Összesen Kiadások Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Összesen Bevételek Működési költségvetés Felhalmozási bevételek Összesen a. Kormányzati hatáskörben az előrehozott 13. havi illetmény 6 hónapra eső kifizetései és annak járulékai fedezetére történt módosítás, a céltartalékok terhére, amelynek fedezete a költségvetési támogatás előirányzatának a növelése. b. c. Az intézményi hatáskörű módosítások alakulása A évi maradvány felhasználás HEFOP és EQUAL programok elszámolása TB alaptól átvett 1% Helyi kistérségi önkormányzati társulástól közmunka program keretében képzésre Felhalmozási kiadásból, működésre átcsoportosítva Összesen e Ft e Ft 6e Ft 1.900e Ft e Ft e Ft 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a. Maradvány alakulása (42. űrlap) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Központosított bevétel Kötelezettség vállalt előirányzat maradvány e Ft e Ft e Ft 642 e Ft e Ft 6

7 b. Személyi juttatások, létszám alakulása Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Szociális juttatások Nem rendszeres személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Módosított Teljesítés előirányzat Eredeti előirányzat Teljesítés %-a Részmunkaidőben foglalkoztatottak Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a , , , , , , , , , , , ,8 Eredeti előirányzarányzat Módosított elői- Teljesítés Teljesítés %-a Teljes munkaidős személyi ,1 juttatás Részmunkaidős személyi ,8 juttatás Külső személyi juttatás ,0 Összesen ,2 Létszám Terv Tény Teljes munkaidős Részmunkaidős Intézményünk a személyi juttatások módosított előirányzatát 95,2%-ban teljesítette, a rendszeres személyi juttatások teljesítése 3.179e Ft-al maradt el, aminek oka, hogy az év folyamán igen sok volt a betegszabadság, valamint az 1. hónapot meghaladó táppénzes állomány, ez bérmegtakarítást eredményezett ben visszavonásra került 1 fél havi pénzkezelési pótlék, mivel a miniszteri rendelet a kifizetést nem tette lehetővé. A nem rendszeres személyi juttatások 96,3%-ban lettek kifizetve, a különbözet kifizetésére a bevételi lemaradás miatt nem került sor. A normatív jutalom 16%-ban került kifizetésre, aminek fedezete az előző évi bérmaradvány, valamint a nem rendszeres juttatások között megtervezett, de kifizetésre nem került maradványok adtak lehetőséget, valamint a többletbevételek. Intézményünk e Ft telje- 7

8 sítményhez kötött jutalmat fizetett a közalkalmazottainak, aminek a feltétele a 400 millió Ftos bevétel meghaladása és a HEFOP program határidős teljesítése volt. Az év végén a nyugdíjba vonuló gazdasági igazható-helyettes részére e Ft végkielégítés került kifizetésre, mivel a gazdasági igazgató-helyettes úr a felmentési idejét végigdolgozta. A külső személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest igen jelentősen, majdnem 200%-ban teljesült. A nagymértékű növekedésre a HEFOP projekt terhére kifizetésre kerülő szerzői és lektori díjak miatt volt szükség, aminek a pénzügyi fedezetét a projekt PEJ elszámolásai biztosították. A létszámunk az év folyamán 24 fő volt, ez megfelelt az engedélyezett létszámnak, a változás csupán, hogy az 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása teljes munkaidősre módosult. c. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított TB járulék ,6 90,5 Munkaadói járulék ,4 84,6 Egészségügyi hozzájárulás ,1 100,0 Táppénz hozzájárulás ,0 70, Összesen ,6 90,4 A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások előirányzat teljesítésének megfelelően alakult, de a felhasználói szerződések miatt a vagyoni értékű jogok kifizetései következtében igen jelentősen növekedett az EHO az eredetihez viszonyítva 320,1% teljesült. d. Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított Készletbeszerzés ,0 85,3 Kommunikációs szolgáltatások ,9 77,9 Szolgáltatási kiadások ,0 93,9 Vásárolt közszolgáltatások ,7 90,1 ÁFA ,9 94,9 Kiküldetés, reprezentáció, rek ,1 83,1 8

9 lám kiadások Egyéb dologi kiadások ,0 368,0 Egyéb folyó kiadások ,3 83,4 Összesen ,4 90,1 A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 37,4%-al magasabb összegben teljesült a módosítotthoz viszonyítva 9,9%-al maradt el. Kimagasló volt az eredeti tervhez képest a teljesítése a készletbeszerzésnek 114%, a vásárolt közszolgáltatásoknak 161,7%, az egyéb dologi kiadásoknak 368%. A készletbeszerzés növekedését elsősorban a munkaruha, formaruha vásárlás okozta. A vásárolt közszolgáltatások 61,7%-al növekedtek a tervezetthez képest. A tanfolyamaink igen kevés hányadát tudjuk a képző központban megvalósítani. Az igények elsősorban a megye területén különböző helyszíneken történő elméleti és gyakorlati oktatás iránt merül fel, ami nagyban megnöveli a tanfolyamok ráfordításán belül az alvállalkozóknak kifizetett vásárolt közszolgáltatások kiadásait. Miután a munkaerőpiaci igények a képzéssel szemben állandóan változnak, így nem is volna gazdaságos minden területen főállású instruktor alkalmazása, valamint a belső műhelyek felszerelése és működtetése. A külső helyszín minden esetben a hallgatók lakóhelyéhez közeli település, így nem kell az utazásról és a szálláshelyről gondoskodni a részükre. Az egyéb dologi kiadások 368%-os teljesítését a HEFOP program keretében elkészült tananyagok nyomdai előállítása növelte meg a tervhez képest. e. Ellátottak pénzbeli juttatásai f. Egyéb működési célú támogatások, kiadások Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapoknak. A évben indult és decemberi elszámolással záruló Halmozottan Hátrányos Helyzetű program végrehajtására kapott támogatás különbözetét január hónapban vissza kellett fizetni az MPA-nak. g. Kamatkiadások h. Támogatás értékű, felhalmozási kiadások i. Intézményi beruházási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

10 Teljesítés Teljes % Eredeti 68,1 A HEFOP projekt keretében 5.000e Ft mobil nyelvi labor került megvásárlásra. A működési kiadásokra lett engedéllyel átcsoportosítva e Ft, a dologi kiadások fedezetére. j. Felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti 95,4 A pénzügyminiszter engedélyével a dologi kiadásokra 1.060e Ft lett átcsoportosítva. k. Kölcsön nyújtása, törlesztése l. Előző évi előirányzat-maradvány átadása 3. Intézményi bevételek alakulása Előirányzat Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Intézményi Működési bevétel ,7 83,7 Működési költségvetés támogatása ,2 100,0 Támogatásértékű működési bevételek Fejezeti kezelésű előirányzatból ,0 MPA-ból ,0 99,9 Egyéb ,0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,3 100,0 Összesen ,8 98,2 Az intézményünk működési bevétele 16,3%-al elmaradt a tervezettől, elsősorban a munkáltatói finanszírozású képzésekre nem volt igény, valamint az egyéni költségtérítéses képzést is összesen 2 db-ot tudtunk megvalósítani az év folyamán. A működési költségvetés támogatása 3.483e Ft-al növekedett a 6 havi előre hozott 13. havi illetmény és járulékai fedezetére. 10

11 A HEFOP és EQUAL programok évi bevételi e Ft. Az MPA elkülönített keretből e Ft támogatás realizálódott a szakmai feladatok finanszírozására. Az intézményi beruházási és felújítási kiadások fedezetét e Ft MPA támogatás biztosította. IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Összesen Bruttó érték évi nyitó Beruházás, Felújítás Térítés nélküli átvét Selejtezés, hiány Bruttó Összesen Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke Nettó érték a Bruttó %-ban 6,1 76,3 18,5 28,6 53,8 Az eszközök nagy mértékben 46,2%-a leírásra került, egyedül az ingatlan nettó értéke 76,3%- os, ami a évi felújítási ráfordítás miatt növekedett az előző évihez képest 1,6% ponttal. A szoftvereket évi frissítéssel szerezzük be, ami a gazdasági tevékenységhez szükséges pedig a MÁK által kifejlesztett és ingyenesen a rendelkezésre bocsátottakat használjuk. V. Tulajdonosi részesedés VI. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1. Követelések állományának alakulása Adatok ezer forintban Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi Záró előző évi Tárgyévi összesen 35 összesen

12 A követelés állományból 2.128e Ft a felszámolás alatt álló Hajdú Bét Rt és 96e Ft az Infolog Bt vizsgáztatási díj tartozása. A Hajdú-Bét Rt felszámolása még nem fejeződött be, de a követelés megfizetésének valószínűsége igen csekély, a felszámolás befejezésekor leírásra kerül a fennmaradó összeg. Az Infologgal szembeni követelésünk behajtása folyamatban van, amiből évben 13e Ft került megfizetésre. 2. Kötelezettségek állományának alakulása Adatok ezer forintban Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Záró követelés A kötelezettségekből az Európai Uniós programokkal kapcsolatos előleg miatti kötelezettség e Ft. Szállítói tartozások e Ft, amelynek a fizetési határideje évben jár le. VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása Adatok ezer forintban Személyi Járulék Dologi Tárgyévi kötelezettség Következő évre Pénzügyi teljesítés Kötelezettségvállalással terhelt maradvány A következő évre áthúzódó kötelezettség vállalásunk a HEFOP program kísérleti képzéseinek, valamint az áthúzódó MPA-ból finanszírozott tanfolyamok megvalósításával kapcsolatos kötelezettség vállalások, és átalánydíjas karbantartási szerződések. X. Feladatmutatók állományának alakulása Iskolarendszeren kívüli oktatás, vizsgáztatás Terv Tény Teljesítés %-a Képzésben résztvevők száma ,3 12

13 Képzési csoportok száma ,1 Az intézményünk a feladatmutatóit teljesítette évre 18 tanfolyami csoport képzése húzódik át, amelyeknek nagy szerepe van abban, hogy a teljesítményünk egyenletes legyen a következő évben is. XI. Letéti számla pénzforgalma XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségünk tervezett előirányzata 2.100e Ft, a módosított előirányzatunk 2.044e Ft, amelyből 1.402e Ft-ot az év folyamán befizettünk a fejezeti befizetési számlára, a maradványból 642 e Ft befizetését előírtuk. Nyíregyháza, február 26. Várkonyi István igazgató Gurbán Sándor gazdasági igh. 13

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

2008. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló

2008. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló 2008. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése A Nyíregyházi Regionális Képző Központ a 2008. évre szóló képzési tervét az intézmény

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 309985 1051 20 14/00 035082 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598239 1251 88 0000 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1074 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null Érték - 1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) OMG (Teljes egyezés (több lehetőség)) -

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,","*on;

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,,*on; I'ejezetr 08/00 Ci VAlciln: 01/00 Szakng: 842:ll0 Szekror: 1051 6vild6szak: 2011 2 PIRr 300146 K'szntt. 20 t2.02.29 )2.11 Ellen6E6 kod: 7662281253 A iqezet megnevezdse, szdkhelye: Ir6nyit6 szerv: 300146

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben