BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak nyugalmát már több mint egy éve zavarja a Bojti útfélen lévő sertéstelepről érkező kellemetlen szaghatás. Jogos követelése településünk lakosainak, hogy a mindennapi életét zavaró hatások megszüntetésre kerüljenek. Ennek érdekében Önkormányzatunk több intézkedést kezdeményezett, mely a közvélemény előtt kevésbé ismert. Az alábbi írásban szeretném érzékeltetni, hogy a friss levegő biztosításához egy jogállamban milyen rögös út vezet. A kezdet: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) berettyóújfalui irodájához július 15-én érkezett bejelentést az ÁNTSZ munkatársai kivizsgálták, de a Bihari Sertés Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. (a továbbiakban: Kft.) Bojti útfélen lévő sertéstelepén közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltak. Önkormányzatunk kilenc nappal később személyes találkozó keretében tájékozódott a telepen folytatott tevékenységről és megtekintette az új beruházás eredményeként elkészült műtárgyakat, köztük a trágyalé ideiglenes tárolására szolgáló fóliával bélelt tavat. A trágyalé a telepen kialakított aknából nyomott csővezetéken érkezik a tóba. Kéréssel fordultunk a Kft-hez, hogy a cső toldásával a víz felszíne alá vezessék a trágyalevet, csillapítva ezzel a tóba zubogó trágyalé által okozott szaghatásokat augusztus 26-án újabb helyszíni szemle tartására került sor, ahol egyrészt megállapítást nyert, hogy a kért átalakítást nem végezték el, másrészt pedig az a tény, hogy a tóban lévő víz mennyisége minimális, így bűzelzáró funkciójának nem tud megfelelni. A Kft-t 2008.szeptember 1-jén írásban hívtuk fel arra, hogy postafordultával jelezzék, milyen megoldást fog eszközölni a kellemetlen szaghatás megszüntetésére, illetőleg a probléma miatt voltak-e korábban vizsgálatok, azok milyen eredménnyel zárultak. Válaszukban jelezték, hogy a sertéstelep a működéshez szükséges Egységes Környezethasználati Engedéllyel rendelkezik, az ebben foglaltakat a szakhatóság rendszeresen ellenőrzi, kifogást nem találtak és a legutóbbi ellenőrzések alkalmával bűzhatást sem tapasztaltak. Az említett cső toldását megvalósították, de mivel ezzel a módszerrel a cső eltömődött, megszüntették. Megoldásként egy többlépcsős növénysáv telepítését javasolták az önkormányzattal közösen a trágyatavak és a város közé. Dr. Battyányi Gyula hatósági főállatorvos augusztus 8-án kelt levelében leírta, hogy a sertéstelep az előírásoknak megfelelően üzemel, így feltételezhető, hogy esetenként kedvezőtlen széljárás okozza a kellemetlen szaghatást. Felhívta az üzemeltető figyelmét, hogy a szaghatást fásítással, erdősítéssel csökkentsék. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szeptember 23-án tartott helyszíni szemlét a sertéstelepen. Az Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaktól eltérőt nem állapítottak meg, az ellenőrzés ideje alatt zavaró jellegű bűzhatást nem észleltek. A Felügyelőség munkatársai ekkor kezdeményezték a sertéstelep tevékenységéből származó szaghatás modellezését, amelyhez az adatokat a Kft. köteles volt feléjük megküldeni október 10-ig. A modellezés a Dr. Szepesi Dezső által megállapítottakkal zárult. A jelenlegi állapot: Dr. Szepesi Dezső a Magyar Tudományos Akadémia doktora, levegőkörnyezeti szakértő kérésünkre az alábbi tájékoztatást nyújtotta: Általános vonatkozások: A Szaghatás (kellemetlen bűzök) hatósági szabályozása hazánkban késik. A kérdés rendezése jelenleg a KVVMben Bibók Zsuzsanna főovh-hez tartozik. A kérdés hatósági rendezéséhez a bűzök definiálására, a szaghatás bűzemissziók megállapítására, terjedési modellre és meteorológiai adatbázisra továbbá bűz határértékek és a hatásterület megállapításához a kitettségi átlagidőknek a KVVM által történő jogszabályba foglalására van szükség, ahogy ezt Észak-Amerikában és az EU több államában már korábban megtették. Mivel a kérdés meglehetősen bonyolult felajánlottuk segítségünket a KVVM-nek de erre mindezidáig nem tartottak még igényt. Összefoglalva: a fentiek miatt a Magyarországon üzemelő összes állattartó telep megfelelő jogszabály hiányában működik jelenleg.

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK Konkrét eset: Tőzsérné Felügyelő Asszony által tőlünk hóban kért előzetes vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. A munkát ODOR modellünk teszteléseként költségmentesen végeztünk: - A kérdéses sertéstelep zavaró szag hatásterülete Biharkeresztes határáig terjed, a hatásterületen az év óráinak már kevesebb mint 2 %-ban, azaz 176 órán keresztül fordulhat elő zavaró szaghatás a város területén, összesen egy átlagos évben. - További részletek elemzését megbízás esetén tudnánk elvégezni. PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ - Az adatok feldolgozása alapján a sertéstelep szag kibocsátásának 95 %-át a két hígtrágyató okozza, a szaghatás csökkenése elsősorban az erre vonatkozó beavatkozástól várható. A Felügyelőség május 21-én történ ismételt helyszíni szemle alkalmával rögzítetteket figyelembe véve feladatokat és határidőket jelölt meg a sertéstelep üzemeltetői részére, melyről 30 napon belül hoz határozatot. Bízunk abban, hogy erőfeszítéseink nem hiábavalóak, a több mint egy éve tartó kellemetlenségek hamarosan megszűnnek. Barabás Ferenc Árgyelán Andrea polgármester jegyző A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti bár ez sem kevés hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé. Gyergyai Albert Június első vasárnapja Pedagógus Nap, ebből az alkalomból Biharkeresztes Város Képviselő-testülete nevében őszinte tisztelettel köszöntöm a városunkban dolgozó óvónőket, tanítókat, tanárokat, dajka néniket és a munkájukat segítő technikai dolgozókat. Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó! Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá a pedagógust pedagógussá teszik Ebből is látszik, hogy milyen nehéz munka a pedagógus mesterség. Nagy dologra, sokak szerint a legnagyobbra vállalkoznak pedagógusaink, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük és a mindennapokban példaként állnak előttük. Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy jókor kimondott szónak, nincs munka, amely annyi szépséggel, sikerrel kecsegtet, és amelynek valódi hasznát csak évtizedek múlva láthatjuk. A jó pedagógus nagyon nagy kincs a város és a szülő számára egyaránt, hiszen legféltettebb értékeinket, gyermekeinket bízzuk rájuk. Kedves Szülők! Engedjék meg, hogy ezen az ünnepi napon Önökhöz is szóljak. Teszem ezt azért mert nagyon fontosnak tartom, hogy együttműködjenek a pedagógusokkal, tekintsék közös feladatuknak a gyermeknevelést, becsüljék meg és segítsék nehéz munkájukat, váljanak aktív résztvevőivé az iskolai életnek. Legyenek együttműködők, fontos, hogy mindig tudják mi történik napközben gyermekükkel. Tudniuk kell, hogy napjainkban, az óvodáinkban és iskoláinkban a pedagógusok az oktató, nevelő munkán túl nap mint nap azon is fáradoznak, hogy megpróbálják kezelni mindazon társadalmi problémát, amely az iskolai életben tükröződik a szegénységtől, munkanélküliségtől, a családi gondokon át a pszichés problémákig. Ezekért az önként vállalt erőfeszítésekért is köszönet illeti őket. Tisztelt Pedagógusok! Engedjék meg, hogy az alábbi versidézettel és virtuális virágcsokorral kívánjak Önöknek Pedagógus Nap alkalmából nagyon sok erőt, egészséget, kitartást, és Képviselő-testületünk nevében megköszönjem azt az áldozatos munkát, melyet hivatásukként a felnövekvő nemzedék érdekében végeznek. Kezedbe teszem a Könyvet, Hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, Hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak aki bántott! Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, Hogy meleg legyen, és várjon az otthon. Róth Márta Barabás Ferenc polgármester

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK XII. BIHAR BIHOR EXPO 2009-ben Biharkeresztes már a tizenkettedik alkalommal adott otthont a Határmenti Kiállítás és Vásárnak, a BIHAR- BIHOR EXPÓnak. A rendezvény főtámogatója Biharkeresztes Város Önkormányzata, a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása, további támogatók: ITD-Hungary, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása,, Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Bihar Horgász Egyesület, Petőfi Vadásztársaság. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hisz napsütés és kellemes tavaszi meleg fogadta a fedett és külső területen a közel 70 kiállítót. A vásárt tovább színesítették a gimnázium pályán megjelent mutatványosok az óriás csúszdával, ugrálóvárral, ahol a gyerekek kedvükre szórakozhattak mindkét nap. Pénteken pónilovagolhattak is a vállalkozó kedvű gyerekek április 24-én 10 órakor Barabás Ferenc polgármester köszöntőjével hivatalosan kezdetét vette a vásár. Az ünnepélyes köszöntő után Kocsis Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitotta a rendezvényt, majd Dumitru Voloseniuc a Bihor Megyei Tanács alelnöke beszélt a rendezvényről kihangsúlyozva annak fontosságát a magyar-román kapcsolatok további erősödésében, majd Gyula Ferencné országgyűlési képviselő méltatta a rendezvényt. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is díjazásban részesültek a legtetszetősebben berendezett standok. Négy díj került kiosztásra, melyek közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat díját a Bihari Népművészeti Egyesület (Berettyóújfalu) standjának ítélték, Biharkeresztes Város díját a Bihor Megyei Tanács (Nagyvárad) standja kapta, a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása díját a Bihar Díszfaiskola (Magyarhomorog) nyerte el. Biharkeresztes Város Különdíját a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak adták át. A díjkiosztót követően 11 órától három szekcióban konferenciára került sor. A Közoktatási szekcióban Tehetséggondozás és tanulásfejlesztés címmel Dr. Mező Ferenc adjunktus (Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszék) tartott előadást, majd Tehetséggondozás, képességkibontakoztatás címmel Pásztor Gabriella miniszteri tanácsos (Romániai Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium) előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A Közigazgatási szekcióban két előadás hangzott el. Az első A Határmenti települések közigazgatási és gazdasági együttműködésének lehetőségei címmel, Szabó Ödön (ITD Nagyvárad) előadásában hangzott el, másodikként került sor Hídvégi Csaba programmenedzser (VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság) előadására Együttműködési lehetőségek a Magyarország Romániai Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül címmel. A Vállalkozói szekcióban bemutatkozott a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termékdíj (Bodó Sándor elnök), az Enterprise Europe Network az üzletfejlesztés szolgálatában (Kovács Nóra regionális vezető). Ezután került sor Dr. Iván Béla képzési főosztályvezető (Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ) előadására Munkahelymegőrzés, foglalkoztatás-bővítés címmel, végezetül Mazsu Gergely ügyvezető igazgató (Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) előadását hallgathatták meg az érdeklődők A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalkozásokat támogató új programjainak ismertetése címmel. A délutánt a Gárdonyi Zoltán Református Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjának fergeteges bemutatója nyitotta. A délután sztárja az ABBA Feeling formáció volt, felidézve a nagysikerű ABBA együttes koncertjeinek hangulatát. Hagyományainkhoz híven idén is egy nagysikerű divatbemutató szórakoztatta a közönséget, melyen az ILI Butik ruháit láthatták az érdeklődők. Az idei divatbemutató különlegessége az volt, hogy helyi fellépők mutatták be a mindenféle stílust és fazont felvonultató kollekciót. Ezúton is köszönet valamennyi fellépőnek! Köszönet illeti a szervezésért Papp Zoltánné Ilit, a frizurákért Eszenyi Tündét, a sminkért Pető Icukát! A Rendőrség ütközésszimulátorát nagyon sokan kipróbálták, igen tanulságos és ütős élmény volt. Az est befejezéseként sztárvendégünk, Lola szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A rendezvény második napján, 25-én az Egészségügyi Minisztérium SZ. É. P. programja is zajlott, ahol számos szűrővizsgálaton vehetett részt minden érdeklődő szakemberek irányítása mellett. Ezen a napon került sor a Bihari Együttesek Találkozójára is, melyen az idén hét csoport mutatkozott be, s mellette a KFT-nk babgulyását kóstolhatták meg. Utána a Control Dance Group Tánccsoport látványos showtánc műsora ejtette ámulatba a közönséget. Ezt követően a Melódia Big Band Debrecen Fúvószenekari előadása következett, mely valóban nagyszerű élmény és kellemes szórakozás volt. A füves pályán tartottak íjászbemutatót a Bihari Hagyományőrzők Egyesületének tagjai. A délutáni, Gajdán András és tanítványai által bemutatott kung-fu és tai-chi bemutató is nagyon jó hangulatot teremtett. Később a Közönségdíj átadására került sor, melyet a két nap során a szavazóládába bedobott szavazatok alapján a Szívós-üveg standja kapott meg. A közönségdíjra szavazatot leadók között értékes, a kiállítók által felajánlott, nyereményeket sorsoltunk ki. A vásár zárásaként hallhattuk a nap sztárvendégét, Király Viktor hatalmas tetszést aratott koncertjét. Végezetül megköszönöm a támogatást, a közreműködést minden kiállítónak, rendezvényünkön fellépőnek, érdeklődőnek, és nem utolsó sorban azoknak, akik az előkészítésben és a lebonyolításban munkájukkal ebben az évben is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Dani Béla Péter

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK május között új közösség született Biharkeresztesen. Szinte észrevétlenül hívta életre önmagát, érdek és haszonlesés nélkül, csupán a tenni akarásra figyelve. Az új közösség tagjai túlléptek a politikai hovatartozáson, hátat fordítottak a rosszindulatnak, az irigységnek és a gáncsoskodásnak, egy dolog vezérelte őket: együtt, közösségben LEHET maradandó értéket létrehozni! Ahogyan Hamvas Béla is írta egyik írásában, a közösség az ünnep kezdete. Így lett minden eddiginél sikeresebb és látogatottabb a BIHart Református Művészeti Fesztivál, mely a város és kistérség közönsége mellett távolabbi városok és a határon túliak figyelmét is felkeltette. A fesztivál hetében most is megtalálhatta minden korosztály a magának való programokat: a nagyszínházi előadástól kezdve a bábelőadáson át, egészen a chicago blues muzsikájáig, széles volt a kínálat. Kétségtelenül a legsikeresebb rendezvények egyike volt az autentikus népzenét és feldolgozásokat is játszó Csík zenekar koncertje, ahol a nézőszám messzemessze meghaladta a várt létszámot. A kicsik elöl, a zenekar előtt, a nagyok hátul, a székek mögött táncoltak, és mindenki énekelt, mindenkinek ragyogott a szeme. Generációk közös bulija volt ez, csakúgy, mint a Gárdonyi Gála, ahol több korosztály zenészei muzsikáltak együtt, s a mintegy 80 táncost felvonultató néptáncos blokk szereplői között is volt a 4 évestől a 40-en túli korosztályig mindenféle. Örömünkre szolgált, hogy a populárisabb műfajok mellett a két irodalmi előadás látogatottsága is nőtt a korábbi évekhez képest, s hogy idén a város értelmiségét képező réteg is aktívabban vett részt a programokon. A pénteki főzőverseny 10 csapata is szép keresztmetszetét adta a környék lakosságának, s az itt élő és tevékenykedő intézményeknek és civil szervezeteknek. Az idei BIHart Fesztivál új kezdeményezése volt a Mozdul a város! mottóra keresztelt tömegsport sorozat, amivel kapcsolatban sokan nagyon szkeptikusak voltak az elején. Túl a rendezvényeken, ma már azonban elmondhatjuk, hogy az 5 nap során összességében közel 300 tombola szelvényt osztottunk ki, amiket egy-egy gyalogosan, vagy kerékpárral teljesített táv, vagy egyéb sportos feladat teljesítésével lehetett megszerezni. Ha úgy vesszük, átlagosan közel 60 fő szánt az egészségére napi 1 órát, ami már önmagában is szép eredmény. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik közösséget vállaltak velünk, és mellénk álltak a szervezés és a fesztivál lebonyolítása során. Azoknak, akik felajánlásaikkal csökkentették költségeinket, vagy kétkezi munkájukkal részt vállaltak a vendéglátásoknál. Azoknak is, aki rendelkezésre bocsátották eszközeiket, vagy termeiket, és azoknak, akik az egészségre szánt órákért elnyerhető tombola szelvények kisorsolásához felajánlásokat adtak, vagy küldtek. Azoknak, akik vért adtak pénteken délelőtt, s persze mindazoknak, akik megtisztelték rendezvényeinket jelenlétükkel. És legfőképpen kollégáimnak, s gyülekezetünk segítő tagjainak, akik a hét során mindent megtettek azért, hogy Biharkeresztes egy szép kulturális rendezvénnyel gazdagodjon ismét. Végül álljon itt azok neve, akik nélkül a 2009-es BIHart Fesztivál nem lett volna ennyire szép és sikeres, s akiknek segítsége és személye nélkül a fellépő vendégek nem fogalmazták volna meg egymástól függetlenül ugyan, de egyöntetűen, hogy köszönik, hogy részesei lehettek a BIHart Református Művészeti Fesztiválnak: Tiszántúli Református Egyházkerület, Bihari Református Egyházmegye, Gondviselés Háza Református Idősek Otthona, Biharkeresztes Város Önkormányzata, Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, Dr. Szűcs Ernő, Kutas 95 Zrt., Lupócz Zoltán és családja, Kiss Sándor és családja, Koszorús Gyula és fia, Erdélyi Attila és családja, Varga Róbert és családja, Széchenyiné Maár Anikó, Szőke László és családja, Oláh Jánosné, Mária és Márta Református Nőszövetség, Borsa Imre, Kocsis Miklós, Farr Péter, Lottózó-Bihari Fogadó Iroda, Szakállas Józsefné, Dia Virágüzlet, Tarsoly Orsolya, Móra Tibor, Polyák János és neje, Fülöp Tibor és családja, Szilágyi Istvánné, Kovács Gyuláné, Dr. Békési László és felesége, Origo Sport- Berettyóújfalu, Tapasziné Bottlik Hajnalka vállalkozó, Varga László, Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon, Maár Zoltán és családja, Marosán Gréta, Barabás Ferenc és felesége, Sorbán Enikő, Titi György bőrdíszműves, Tarsoly Márton és Éhik Emese, Marozsi Sándor, Marosi Dóra, Dani Béla, Dézsi Sándor, Kiss Lajos, Kántor Beáta, Sipos Nóra, Madarász András, Lupócz János, Makra Zita, COOP üzletlánc 10-es sz. Boltja.

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK TÁJÉKOZTATÓ! Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli igazgatási szünet tartását a Polgármesteri Hivatalban június napokra. Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart, az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (pl.: halálozások anyakönyvezése, katasztrófa-helyzet bekövetkezése stb.) bejelentésére jegyzői hatáskörben megállapított módon ügyeletet kell biztosítani. Árgyelán Andrea jegyző BIHARKERESZTESI RENDŐRŐRS CÍMVÁLTOZÁSA A Biharkeresztesi Rendőrőrs május 05-től a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség épületébe költözött Biharkeresztes, Szacsvay u.13. sz. alá. A jövőben személyesen és levélben is fenti címen érhetők el. Telefonon átmenetileg a Határrendészeti Kirendeltség Ügyeletén keresztül érhetők el a es telefonszámon. Dr. Lingvay Csaba r.alezredes kapitányságvezető A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI 8.a osztály Osztályfőnök: Butt Jánosné 1. Balogh Katalin Dzsenifer 2. Balogh Zoltán 3. Búti Krisztina 4. Dézsi Jenő 5. Eszenyi Lajos 6. Fercsák Lívia 7. Kiss László Zoltán 8. Kiss Rita 9. Kolumbár János 10. Kozma László 11. Luncz Tamás 12. Madarász Regina Márta 13. Mohácsi Róbert Ballagó osztályok: 2008/ Molnár Vivien 15. Nagy Katalin Dorottya 16. Oláh Márk 17. Pénzes Fruzsina 18. Rostás Alexandra 19. Rácz Attila 20. Rácz László 21. Tájok Henrik 22. Tóth Enikő 23. Varga Éva 24. Varga Gyula 25. Varga Zita 26. Venyige Vivien 27. Venyige Zsuzsanna Tisztelt Szülők! 8.b osztály Osztályfőnök: Pálfiné Fésüs Edit 1. Böröcz Norbert 2. Csengeri Csaba 3. Csigai Fatime 4. Eszenyi Péter Ernő 5. Far János 6. Far Tamás 7. Gertner Éva 8. Harsányi Bence László 9. Jávor János 10. Kiss Anita 11. Kiss Dániel 12. Körmendi Eszter 13. Magyari Julianna 14. Makula Petra 15. Mohácsi Péter 16. Mohácsi Zoltán 17. Nagy Zoltán 18. Pálfi Boglárka 19. Pataki Jenifer 20. Pelbárt Roland 21. Pető Arna 22. Pető Zsuzsanna 23. Pintér Georgina 24. Rácz Gábor 25. Szabó Fruzsina 26. Szabó Zoltán 27. Vajna Bence Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2007/2008-as tanév kompetenciamérésének 6. és 8. évfolyamosok tekintetében az eredmények a honlapon elérhetőek. Lekérdezéséhez a méréskor megkapott és a tanulók által a szülők részére átadott mérési azonosító szükséges. Az Iskola Vezetősége Több, mint tábor: Nyári élményprogramok! Újszerű lehetőséget kínálunk a vakációban a szabadidő szórakoztató, hasznos eltöltéséhez. Az élménypedagógia módszerével, napi, illetve több napon keresztül minden nap friss kihívásokkal találkoznak a résztvevők. A szabadidős program időtartama 5 nap. Tervezett időpontja: június ig. A tábor helye: Hősök téri iskolaépület és udvar, Széchenyi úti épület és udvara, játszótér, Európa Liget, Ártánd-Bányató, Városi Könyvtár, Sportcsarnok Alsó tagozatos programajánlat 1. nap Akadállyal teli világ avagy Biharország házhoz jön Helye: Európa Liget (Park) (Klasszikus akadályverseny a Szülőföldem Biharország hagyományörző játékainak felhasználásával) Menetlevél Nyilak elhelyezése, útvonal megtalálásához Jelmagyarázat elkészítése Csatakiáltás költése Névválasztás, jelvénykészítés Állomások: Gólyalábazás bárányok mentése Madárfészekbe tojás visszahelyezése Mocsárból zsombék közül tojások gyűjtése Farkasvadászat célbadobás Parittyával célbalövés 2. nap Kismesterek napja Gyártom és használom Helye: Hősök tere udvar, technika terem Szövés, fonás vagy makramé Növényi részekből (szár, virág, termés, mag) tárgyak, ékszerek készítése aszfaltrajz bábkészítés (fakanál, papír, textil) papírsárkány 3. nap Ép testben ép lélek Bajnokok napja Helye: Széchenyi úti iskolaudvar A Váltóversenyek: helye Sportcsarnok zsákban futás krumpliültetés begyűjtés pókjárással, rákjárással labda vagy bármi szállítása talicskázás átbújás karikán B Kiütő bajnokság C Kerékpáros ügyességi verseny 4. nap Bölcs baglyok és sztárok klubja

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK Helye: Hősök tere, a nap végén Park szabadtéri színpad A Mesehallgatás, mesejáték dramatizálására, bábozásra készülés kiscsoportokban B Rejtvényfejtők klubja, internetes segítséggel C Filmnézés kívánság szerint Multimédia terem D Activity bajnokság E A mese vagy bábjátékok megtekintése 5.nap Ha jössz, leszel; ha főzöl, eszel! Hely: Ártánd Bányató A Kirándulás kerékpárral az ártándi bányatóhoz B Bújócska és számháború vagy népi játékok: abroncshajtás, gólyalábazás, kötélhúzás C Játék közben főzés (paprikás krumpli vagy slambuc) D Táborozás tábori dalok éneklésével A napok sorrendje az időjárás függvényében változtatható, több napos rosszidő esetén a helyszínek módosulhatnak. A programok irányítói és szervezői az alsó tagozatos tanítók és a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói. Együtt az egészséges, harmónikus mindennapokért (Felső tagozat) 1. nap Önismereti foglalkozás - Ki vagyok én? a pozitív énkép megalapozása, egyedisége; pozitív tulajdonság jellemvonás (érték, egyediség, egyedülvalóság); énszimbólum kártya készítése; gyengéim (Segítségre szorulok, terveim, az eredmény amit várok, eredményeim, erősségeim) Egészséges testben ép lélek Labdajátékok, sportversenyek 2. nap Varázsecset Barátunk a természet, Dalok, versek a természetről; Képmontázs, rajz, illusztráció készítése különböző technikákkal Dramatikus játékok Mesék, sulikomédiák dramatizálása, mímes-improvizatív helyzetgyakorlatok, fantáziafejlesztés, bajelhárító játékok 3. nap Hangolda (zenei műhely) A gyermekekhez közel álló zenei alkotások megismerése, megismertetése, saját egyéni ízlés formálása, modern zenei irányzatok megismertetése, népi gyermekjátékok, a környék jellegzetes népdalai, lakodalmas és ünnepi szokások, családi hagyományok gyűjtése, táncház Karaoke 4. nap Honismereti nap A helytörténeti kiállítás anyagának megismerése, feldolgozása, kézműves hagyományörzőink kézműves foglalkozások tartása, az egészséges táplálkozás megismertetése, egyszerű ételek készítése Játszóházi foglalkozások 5. nap Klubkönyvtár Műveltségi vetélkedő, filmvetítés, lexikon és szótárhasználat vetélkedő, rejtvényfejtő verseny, családban játszható játékok tanulása, társasjáték készítése, számítógépes játékok, diákújság szerkesztés a programokról. Gyere velünk, csináld velünk játékos sportversenyek A Város Hete Programsorozat keretében (2009. április ) a Szülőföld Napján április 22-én tartottuk az általános iskolások területi, honismereti vetélkedőjét. A rendezvénysorozat a Millecentenárium jegyében indult, amelynek egyik központi gondolata a Honfoglalás volt. Ebben az évben immár 14. alkalommal rendeztük meg honismereti vetélkedőnket Biharkeresztes város és vonzáskörzetének általános iskolásai számára, valamint a határon túli Romániából érkező testvériskolák diákjainak. Célunk a szűkebb szülőföld megismerése utáni vágy felkeltése, értékeink ápolása, megőrzése. Megismerkedés kézműves mesterségekkel, a munkafolyamatok elsajátítása, egyszerű mintadarabok elkészítése. A fiatal nemzedék felelősségének kialakítása a Bihari táj Sárrét vidékének természeti, földrajzi, néprajzi, történelmi, kulturális emlékeinek, értékeinek és hagyományainak megismerésével és ápolásával. KÍSÉRLETI DÉLUTÁN A MI ISKOLÁNKBAN SZÜLŐFÖLDEM BIHARORSZÁG Munkám során egyre többször tapasztalom azt, hogy a gyerekek egyre jobban eltávolodnak a természettől, annak szépségétől és varázsától. Elhatároztam, hogy egy kicsit közelebb hozom a természet világát, törvényszerűségeit a fiatalabb korosztályhoz is. Mondván, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Amikor ez a gondolat megszületett a fejemben, úgy elgondolkodtam a tavalyi FIZIBUSZ os látogatáson. Ahol sok csillogó, mosolygós szempárt láthattam. A gyerekeknek nagyon tetszettek az érdekes kísérletek. Én ezt igyekeztem folytatni az idei tanévben is, az alsó és a felső osztályok számára. Meg kell, hogy mondjam én nem vagyok alsós tanító, ezért egy kicsit féltem is, hogy fog sikerülni. Mikor láttam a sok boldog szempárt egy kicsit megnyugodtam. Meglepődve tapasztaltam, hogy menyire aktívak voltak a 2x1 órás foglakozás alatt. A tanító néniknek meg is jegyezték a gyerekek, hogy nagyon hamar elszállt az az 1 órás kísérleti délután. Törekedtem arra, hogy az általuk megtapasztalt, megtanult, átélt törvényszerűségek domináljanak. Teret engedtem a logikus gondolkodásnak, érvelésnek és az oknyomozásnak. A felső tagozatosoknak már az I. félévben szerveztem egy kísérleti délutánt, ahol sok érdeklődő gyerek vett részt. Bízom abban, hogy a gyerekekben sikerült felébreszteni a természet iránti tiszteletet, szeretetet, hiszen a jövő rajtuk múlik. További tervem, hogy még az idei tanévben szeretnék ilyen délutánt szervezni a felsőben. A következő tanévben szeretném a gyerekeket elvinni a Nyíregyházi Főiskolára, ahol minden évben megrendezésre kerül az Őszi Fizikus Napok. Nagy Sándor, biológia-földrajz-fizika szakos tanár Feladatunknak tekintjük, hogy a nemzet nagy egységében kiemeljük és a mindennapos tevékenységünkben hangsúlyozzuk Biharország iránti felelősségvállalásunkat. A verseny több fordulós, 5 fős csapatok képviselik iskolánkat, egy alsós, egy felsős csapat. A szellemi vetélkedőt játékos feladatok, kézműves foglalkozások tarkítják. Az idei vetélkedő eredményei: Alsó tagozat: I. helyezett Körösszakál (Méhész csapat) II. helyezett Nagyvárad (Pákász csapat) III. helyezett Körösszegapáti (Békász csapat) Különdíjas: Biharkeresztes (Juhász csapat) Biharkeresztes (Kanász csapat) Felső tagozat: I. helyezett Nagykereki II. helyezett Biharkeresztes 8.b csapata III. helyezett Szentpéterszeg II. csapata Nagy Zoltánné, intézményvezető

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI április 22-én átadási ünnepség volt a Szivárvány Óvodában. Fenntartónk sikeres pályázatának köszönhetően megtörtént az óvoda szigetelése és a homlokzat festése. Immáron kívül-belül megújult, megszépült épületben várjuk óvodásainkat május 07-én Haszon Beáta és Lupócz Gyuláné óvodapedagógusok vezetésével Átyin Noémi, Mogyorós Dávid, Teremi Anna, Szilágyi Bence, Lupócz Zsuzsa, Hevesi Andrea, Rácz Csegő, Kulcsár Kevin Berettyóújfaluban vettek részt egy Környezetvédelmi vetélkedőn. A vetélkedő célja, a Kukatündér játék használata során elsajátított, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos alapvető ismeretek gyakorlati alkalmazása játékos keretek között. Az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány támogatásával óvodánkban ismét megszerveztük a csoportok tavaszi kirándulásait. A legnagyobbak Bárándon voltak a Koroknai Portán. A középsősök Nyíregyházára a Vadasparkba, a legkisebbek a Debreceni Állatkertbe látogattak el. A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI A 12. évfolyamos diákjaink április 30-án elballagtak. 12.A osztály Osztályfőnök: Szabó Zoltánné Bagdi Zoltán Bajnok Renáta Balla Máté Elek Bende Erika Ceglédi András Farkas Judit Hajdú József Halász Andrea Herczegh Zita Kiss Károly Kovács Gergő Laczi Szilvia Lakatos Gyula Majoros Szandra Mező Zsanett Nagy Bálint Nagy Roland Oláh Roland Pataki Dávid Pető László Pénzes Attila Károly Semlyényi Ákos Seprenyi Gergő Sipos Anita Szabó Lajos Szilágyi Gyula Szőllősi Gergő József 12.B osztály Osztályfőnök: Zsilinyi László Aburdán Attila Bende Imre Bozsódi Balázs Buti Tamás Cserős Szilvia Csorba Gábor Elekes Tamás Gyarmati Dániel Ilisz Vivien Leticia Illés Tóth Máté Juhász Sándor Kardos Zoltán Kovács Róbert Lakatos Norbert Lévai Lajos Miereisz Anita Okos Tamás Oláh Andrea Pető Julianna Rákosi László Szabó Fruzsina Szabó Tamás Szakadát Máté 12.C osztály Osztályfőnök: Lupócz János Balogh Alexandra Daróczi Tamás Fent László Gerebenics Pietro Guba Ferenc Horváth Julianna Horváth Nikolett Kovács Katalin Lénárt Hajnalka Lénárt Irén Papp Anita Papp Sándor Szabó András Szabó Katalin Szalai Rozália Szarvas János Tóth Ibolya Varga Győző Dániel A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium a következő képzéseket indítja a 2009/2010. tanévben: Gimnázium (A osztály): 28 fő Osztályfőnök: Szabóné Balla Henrietta Szakközépiskola (B osztály): kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: 14 fő rendészeti képzés: 14 fő Osztályfőnök: Szabó Zoltánné Szakiskola (C osztály): építészet szakmacsoport: 12 fő informatika szakmacsoport: 12 fő mezőgazdaság szakmacsoport: 12 fő Osztályfőnök: Dézsi Sándor A gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályba korlátozottan még van férőhely. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK A PIRUETT 2009-ES EREDMÉNYEI! február én került megrendezésre a IV. Abigél Regionális Táncverseny Debrecenben, ahol a keresztesi gyerekeknek már szinte kivétel nélkül a junior kategóriában kellet helyt állniuk. Ez az eredményeket látva sikerült is nekik. Kiemelném a Csak csajok című kiscsoportos koreográfiát (amelyet a lányok saját maguk készítettek el), ami az előkelő 2. helyezést érte el, míg duóban Vajas Dorottya- Balogh Vera a Cabaré c. saját készítésű koreográfiával és Bodnár Babett - Ökrös Viktória a Superstar c. saját koreográfiával a fényesen csillogó bronzérmet szerezték meg. Nagyon szépen szerepeltek és dicséret illeti meg a szólistákat is, név szerint: Szathmári Csengét, Kiss Janót, Bodnár Anettet, Vajas Dorottyát és Balogh Verát március én Debrecenben rendezték meg a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség első pontszerző versenyét, ahol a Piruett minden kategóriában amiben indult, befurakodta magát a döntőbe. Összesítésben 4 arany (Gyerek formáció, Kiss Janó és Balogh Vera szóló, Holopovics Zsófia-Ötvös Eszter duó), egy bronz (Vajas Dorottya- Varga Enikő duó), két negyedik (Bodnár Anett és Háló Csenge szóló) egy ötödik (Addig jár a korsó a kútra.. című koreográfiával) és egy hetedik (Vajas Dorottya szóló) helyet sikerült megszerezni a táncosoknak április 4-5.-én Győrújbaráton volt az MDSSZ második pontszerző versenye, ahol szintén csupa döntős helyezéseket sikerült elérniük. Összesen 2 arany (Balogh Vera szóló, H. Zsófi - Ö. Eszter duó), 2 bronz (V. Dorottya - V. Enikő duó, H. Csenge szóló), 2 negyedik (B. Anett szóló, Gyerek formáció,), két ötödik (V. Dorottya szóló, Gyerek kiscsoport BÚ.) és egy hatodik ( Addig jár a korsó a kútra ) helyet sikerült megszerezni. Ezekkel az eredményekkel a gyerek duó, a gyerek formáció valamint a junior csoport, kvalifikálták magukat az idei Európa Bajnokságra, amelyet május 1-3.-ig rendeznek meg Belgrádban. Az Európa Bajnokság előtt volt még egy nagy megmérettetése a Piruettnek, ápr án Dunaújvárosban, ahol kialakult a végleges ranglista, ahol eldőlt a Világbajnokságra való kijutás joga, amelyet novemberben fognak megrendezni Németországban. Az eredményekről bővebben: összesen 3 arany (Kiss Janó és Balogh Vera szóló, Holopovics Zsófia-Ötvös Eszter duó), 1 ezüst (gyerek formáció), 1 negyedik (Bodnár Anett szóló), 1 hatodik (Vajas Dorottya- Varga Enikő duó) és egy hetedik hely (Addig jár a korsó a kútra.. című koreográfiával). A ranglista alapján a riesai világbajnokságra kijutott a gyerek formáció, A tenger titokzatos hangja című koreográfiával (a keresztesi lányok, akik benne szerepelnek: Erőss Bianka, Kiss Tünde, Már Gitta, Vajna Vivien, Vajas Dorottya) Show Tánc Európa Bajnokság, Belgrád (Szerbia) eredmények: Vajas Dorottya- Varga Enikő: A duda őrzői c. koreográfia 12.hely A tenger titokzatos hangja c. koreográfia: 10. hely ( a legjobb magyar csapatként) A junior csapat (Addig jár a korsó a kútra ), egy sajnálatos lábtörés miatt nem tudta képviselni a Piruettet, de ezúton szeretném a lányoknak megköszönni a kemény munkát, és vigasztalja őket, hogy majd a következő évben újult erővel megyünk a nemzetközi versenyekre. Szeretném megköszönni a gyerekek tanárainak, hogy segítik a versenyzőket, megértőek és együttműködőek. Boros Beának és kolléganőinek a sok segítséget, a szülőknek a sok munkát és megértést, és nem utolsó sorban a felkészítő tanároknak: Bandinak, Nikinek és Mesinek a sok munkát! Továbbra is várjuk szponzorok támogatását, melyeket a gyermekek versenyeztetésére, utazási költségekre fordítunk. Szíves támogatásukat az egyesület és a gyerekek nevében előre is köszönettel fogadjuk. Simonyi Kitty 2009 áprilisában újra megnyitotta kapuit a Biharkeresztesi Helytörténeti Gyűjtemény. Az állandó kiállításban régi bútorokat, használati tárgyakat lehet megtekinteni. Az előtérben kaptak helyet a konyhai edények, falvédők, a kenyérsütés és kenderfeldolgozás eszközei. A kiállítást Dr. Vajda Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa rendezte. Májusban városunk bekerült a Biharország kincsei 1 - Bihari tájházak és kiállítóhelyek 1. kötetébe, Sándor Mária szerkesztésével. A kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Bihari Múzeum Baráti Köre adta ki. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

9 9. OLDAL KERESZTESI HÍREK A Magyar Posta szűrőkamionja házhoz jött - méhnyakrák szűrés Biharkeresztesen A nőket érintő daganatos megbetegedések közül a méhnyak daganatos megbetegedése, ami az egyik legkomolyabb problémát jelenti. Szűrése a legrégibb hagyományokkal rendelkezik. A nőgyógyászati vizsgálatokhoz kapcsolva a cytológiai vizsgálatot a korai felismeréssel a betegség gyógyítható. Sajnos magas azon nők száma, akik nem járnak rendszeres nőgyógyászati ellenőrzésre és ezért rendszeres méhnyakrák szűrésre sem. Az elmúlt években, sőt mondhatjuk, hogy évtizedekben a területi kórház onkológiai szakrendelése kiszállásos méhnyakrák szűrést szervezett. Ez a gyakorlat az utóbbi időben megszűnt. Ezt a hiányt pótolta volna a településünkre érkező mobil szűrőállomás. A vizsgálatban érintett éves korosztályból azok kaptak behívó levelet, akik az elmúlt évben ilyen értesítést nem kaptak, illetve szűrővizsgálaton nem vettek részt. A postától kapott szórólapokat az önkormányzat sokszorosította és eljutatta mindazoknak, akik az ÁNTSZ szűrőlistáján szerepelt. Így két behívólevelet is kapott kb. 380 nő. A május 15-én megtartott szűrőnapon 51 nő szűrésére került sor. Az érdeklődés terven felüli volt a szűrésre. A korszerű, higiénikusan felszerelt szűrőkamionban minden feltétel adott volt a szűrés lebonyolítására. 9 és 17 óra között megállás nélkül folyt a szűrés, ami teljes körű nőgyógyászati, mikroszkópos vizsgálatot, kenetvételt és az emlő tapintásos vizsgálatát, és a részletes kórelőzmény felvételét jelentette. Egy-egy páciens vizsgálata ilyen módon percet is igénybe vett. Az, hogy a megvizsgálhatók száma 50 fő, arról csak a vizsgálat megkezdésekor kaptunk tájékoztatást. Városunkban az érdeklődők száma közel 80 fő volt. Így sajnálatos módon a vizsgálatra jelentkezőknek csak kétharmadát sikerült megszűrni. A várakozási idő a jelentkezők nagy száma miatt akár 3 óra is volt. A szűrés helyszínéül az Egészségház közvetlen környezetét terveztük, de a kamion hossza (20 méter) és az áramigény miatt a Művelődési Ház előtti terület maradt. Sokak kifogásolták a várakozás körülményeit. Problémát okozott még, hogy a szűrést az üzemeltető regionálisra tervezte és a környező települések így Ártánd, Told, Bojt lakosainak is ez az időpont lett meghirdetve Biharkeresztes szűrési helyszínnel. A szervezők nem vették figyelembe a behívott lakosság létszámát, sem pedig azt, hogy a környező települések lakosainak megközelíthetőe a szűrés helyszíne. Nem utolsó sorban pedig a nagyszámú érdeklődővel sem számoltak. Ilyen érdeklődés mellett legalább 2 szűrési napra lett volna szükség. A szűrési nap mindenképpen sikeres volt. Azzal, hogy 51 nő szűrésére került sor, ennyi embernek adtunk esély a további zavartalan, egészséges, nyugodt élethez illetve a gyógyuláshoz. Köszönet illeti a Magyar Postát, hogy egy hiánypótló kezdeményezéssel lehetőséget nyújtottak a lakossági szűréshez. A szűrőkamionon a helyi adminisztrációs segítséget a rendelő szakdolgozói és a védőnők biztosították. Az elkövetkező években, -ha lehetőség lesz rá és megmarad ez a szolgáltatás- a város lehetőséget ad e szűrőprogramokhoz. Azok, akik részesülhettek a szolgáltatásban a várakozás kellemetlenségétől eltekintve, örültek a kezdeményezésnek. Akinek pedig nem sikerült a vizsgálatra bejutni csalódottak voltak. Tőlük elnézést kell kérni. A felmerült problémákat továbbítottuk a Posta illetve az ÁNTSZ felé. Május 15. egy újabb sikeres szűrőnap volt a város életében. Azt tapasztalhattuk meg, hogy a tavaszi emlőszűrésen résztvevő 98 nő után újabb 51-en élhettek a szűrés lehetőségével. A város heti programokban az EXPO ideje alatt az első szűrési napon 150, a második napon a SZÉP program keretében pedig közel 400-an keresték a szűrési lehetőségeinket. A szervezésben és a lebonyolításban részt vállaló egészségügyi szakdolgozók törekvései lassan igazolják a programok mottóját: Szűréssel életmódváltással a meghosszabbítható, kockázatmentesebb életért. A szűrések megindultak, a lakossági igények igazolták a szükségességet. Az életmódváltás még hátra van. Talán ebben is tapasztalunk előrelépést a jövőben. Biharkeresztes város Képviselő testülete Virágos kert, rendezett udvar mozgalom keretében versenyt hirdet Biharkeresztesi lakosok részére. A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a hagyományos magyar világ- és kertkultúra felélesztése, élhetőbb környezet kialakítása. A testület a verseny bonyolítására a településfejlesztései és környezetvédelmi bizottságot kéri fel. A bizottság a benevezett portákat értékelési szempontok szerint pontozza. Nevezni név és cím megjelölésével Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) lehet személyesen, vagy az 54/ , 54/ számú telefonon. Nevezési határidő: augusztus 01. A verseny első 3 helyezettje jutalomban részesül: I. helyezett: Ft, II. helyezett: Ft, III. helyezett: Ft, értékű vásárlási utalvány. Eredményhirdetés és díjátadás a augusztus 20-i ünnepségen. Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság.

10 10. OLDAL KERESZTESI HÍREK 10 ÉVE A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN A KERESZTESI HÍREK januárjában indult öt fős stábbal a Keresztesi Hírek, Biharkeresztes Város Önkormányzati közéleti lapja. Útra indítóul kaptuk biztatásként: legyen ez a lap jó tudósító, fóruma a város szellemi életének, ne korlátozza szabadságát senki, s szerkesztői, mint élő lelkiismeret mindannyiunk nevében a jó ügyet, a haladás szellemét képviseljék. Az első szám mindössze 8 oldalnyi szárnypróbálgatásában próbáltuk meghirdetni Az olvasók szerkesztik a rovatot. Együtt a fejlődő Biharkeresztesért készítettünk riportot Balogh Gézával a sportéletről, Bozsódi Erzsikével az induló Drogéria boltjáról, mutattunk be részleteket Tarczali Jenőné tanárnő Közhírré tétetik című könyvéből, s kezdtük meg iskolatörténeti sorozatunk közlését. Bemutattuk Gyarmati Elekné Irmuska néni patchworkvilágát. Az általa készített foltvarrott táskát a mai napig vállamra dobom bevásárláskor. Tudósítottunk az elkerülő út építésének tervezéséről. Feltettük a hónap kérdését: Elégedett-e Ön a város kereskedelmi ellátásával? Nagy Barnabásné (Széles Magdolna) az elsők között üdvözölt bennünket és az olvasókat, közös összefogásra Anyukák, Apukák figyelem! Ahhoz, hogy a világban, az életben érvényesüljünk és több lehetőséghez jussunk, mára már alapvető szükségletté vált, hogy angolul is beszéljünk. A Helen Doron Early English módszerrel és annak pedagógiájával lazán és könnyedén tanulja gyermeketek az angol nyelvet, és minél kisebb korban kezdi, annál inkább válik az angol gyermeketek második anyanyelvévé. Ha angol nyelvoktatás gyerekeknek, akkor Helen Doron Early English, mert - vidám, bátorító a környezet - megtanít alkalmazkodni, játékosan csoportban együtt dolgozni - az otthoni tananyaghallgatás rendszerességre szoktat. szólítva. Kelemen János klubvezető a Nyugdíjas Klubot mutatta be. Tudósítottunk a Nagy Gyula református lelkipásztor által megálmodott és megvalósult Református Zeneiskoláról, s a több évtizedes igazgatói és szaktanári tapasztalattal rendelkező Lavotta Kamilláról. Közöltük Pünkösti József Horgászhírek tudósítását. Helyet adtunk a fiatalok töprengéseinek: Ki a felelős az unalmas hétköznapokért? S áprilisában Biharkeresztes Önkormányzata a várossá válás 10 éves évfordulójáról ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett meg, melynek fővédnöke dr. Járai Zsigmond pénzügyminiszter volt. Róla készítettük A hónap embere rovatot. A 10 éves évfordulót külön ünnepi számmal köszöntöttük. Az ünnepi rendezvénysorozat egyik jelentős eseménye volt Győrfi Lajos szobrászművész O sváth Pált ábrázoló szobrásznak avatása. Az első tanuló év után sokféle témában jelentettünk meg írások, közöltünk tudósításokat, s képviseltük lapunkat az újságírók regionális találkozóin ben változatlanul és töretlenül a város szolgálatában állunk. A szerkesztőbizottság KÖSZÖNET Itt szeretném megköszönni a Biharkeresztesi Motoros Klub tagjainak, név szerint: Papp Gyuszinak, Harsányi Csabinak, Tájok Gyuszinak, Fehér Zolinak és Dézsi Jenőnek az önzetlen segítségüket a drága fiam és férjem sírjának helyreállításában. Nagyon jóleső érzés, és hálás vagyok nekik, hogy halála után sem felejtették el egykori motoros barátjukat, a fiamat. Fiúk! Még egyszer nagyon köszönöm! "Magyar égen Magyar Isten, a motorosoknak párja nincsen" (Blues Company) Sárai Istvánné FELHÍVÁS! ÚSZÁSOKTATÁST SZERVEZÜNK Kovács Magdolna nyelviskola vezető Helye: Berettyóújfalu, strand Ideje: július 13-tól július 24-ig. Mindenkit szeretettel várunk!!! Érdeklődni és jelentkezni lehet: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál Biharkeresztes, Damjanich u. 9. Tel.:

11 11. OLDAL KERESZTESI HÍREK SPORT HÍREK BIHARKERESZTESI VSE csapatának évi megye II-es bajnoki eredménye Megyei másodosztályú labdarúgás déli csoport csapatai között a biharkeresztesi ifjúsági csapat 3. helyezést, a felnőtt csapat 5. helyezést ért el. BIHARKERESZTES FELNŐTT CSAPAT EDZŐ: FURKA TIBOR BARANYI IMRE, BIRIZDÓ JÁNOS, ERDEI ZOLTÁN, KARÁCSONY SÁNDOR, KISS ATTILA, KISS TAMÁS, LAKATOS CSABA, MEZŐ ANTAL, MOHÁCSI SÁNDOR, MOLNÁR JENŐ, OKOS TAMÁS, OLÁH GERGELY, SZŰCS GERGELY, VARGA ISTVÁN ZSOLT, ZSIGMOND CSABA BIHARKERESZTES IFJÚSÁGI CSAPAT EDZŐ: MADARÁSZ ANDRÁS BERECZKI CSABA, BÖRÖCZ NORBERT, BUKA SZABOLCS, CZEGLÉDI GÁBOR, DÓZSA PÉTER, DÚRÓ ERIK, ESZENYI LAJOS, HEGYI RÓBERT, KOZÁK JÓZSEF, LOVAS GÁBOR, LUPÁS FERENC, PATAKI DÁVID, TUKACS TAMÁS, VARGA IMRE OVI-FOCI Barabás Ferenc Polgármester Úr és Balogh Géza kezdeményezésére 2008 őszén a biharkeresztesi Szivárvány Óvodában beindult az Ovi-Foci. A gyerekek edzését Balogh Géza vállalta fel, Rácz Sándor szülő segítségével. A kicsik lelkesedését fokozta, hogy igazi focistákhoz illő felszerelésben játszhattak a mérkőzéseken. A felkészítők szakmai tudásának és türelmének, a gyerekek lelkesedésének és kitartásának köszönhetően a Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő MLSZ NUSI - UPI tornán csapatunk második helyezést ért el. Sikereikhez gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk! Edzők: Rácz Sándor, Balogh Géza A csapat tagjai( fent): Kulcsár Kevin, Patakfalvi Bálint, Rácz Csegő, Rácz Dávid, Rácz Márk, Bokis Máté, (lent) Iosa Rafael, Rácz Kelen, Szilágyi Bence ÚJRA ÚSZUNK! A szülők több fórumon is jelezték: szeretnék, ha az iskolában lehetőség lenne úszástanulásra. Az elmúlt tanévben kezdő és haladó szinten hirdettük meg az úszótanfolyamot, melynek nagy sikere volt a gyerekek körében. Az idén újra próbálkoztunk, most a haladók vállalkoztak arra, hogy tovább fejlesztik úszástudásukat. A tanfolyamon az alsó tagozatos gyerekek közül több mint 20-an vesznek részt. Heti rendszerességgel a kistérségi autóbusszal megyünk Berettyóújfaluba, az uszodába. Itt Balázs bácsi segítségével tökéletesíthetik a gyerekek úszástechnikájukat. Az első órán kiderült, hogy néhányan elfelejtettek úszni, de hamar felidézték a tanult mozdulatokat, szépen pipált a lábuk, helyesen vették a levegőt. A tavaly elsajátított mellúszás mellett most megismerkednek a hátúszás és a gyorsúszás elemeivel is. Az óra végére általában már nagyon elfáradnak a gyerekek, de a ráadás játék idejére megint tele vannak energiával és vígan lubickolnak, birkóznak a vízben. Reméljük, hogy a következő tanévben is lehetőség lesz a tanfolyam megszervezésére, hiszen minden gyerek számára fontos, hogy megtanuljon úszni. Nagyné Nagy Marianna

12 12. OLDAL KERESZTESI HÍREK DIA VIRÁGKÖTÉSZET A PIACTÉREN!!!! Várjuk régi és új vásárlóinkat! Üzletünkben vágott- és cserepes virágok, különböző tápoldatok, virágföldek, kaspók, kosarak stb. kaphatók. Vállaljuk virágcsokrok, virágtálak elkészítését akár az ön elképzelése szerint is. Továbbá kegyeleti díszek /koszorúk sírcsokrok, koporsó- és urnadíszek/ készítését és kiszállítását is. Megrendelést telefonon felveszünk Tel.: A Szerkesztőség névtelen leveleket nem közöl. A hirdetések szövegét változatlan tartalommal közöljük, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk! ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS EGÉSZSÉG- MEGŐRZŐ TORNA Tanfolyamvezető: Dr. Békési Lászlóné Tanfolyam helye: Biharkeresztes, Művelődési Ház, Hősök tere 12. Tanfolyam ideje: hétfő 18.00, szerda 18.00, csütörtök Nyugdíjasoknak! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmónikaajtó gyártása, szerelése. Műanyag ajtó, ablak megrendelhető + szerelés + szállítás. Nagy Zoltán, Biharkeresztes, Petőfi u.8. Tel: 06/ Kiadó: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete Felelős kiadó: Gróza Zoltánné Szerkeszti: A szerkesztőbizottság Megjelenik: 1700 példányban Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen FV.: Becker György vezérigazgató ISSN: X TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS! Temetések lebonyolítását teljes körűen a legmagasabb színvonalon biztosítom. - Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben - Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben tartó szállítás - Színvonalas temetési autó - A környék legbővebb választékát nyújtó bemutatóterem - Szolid árak - Ügyelet éjjel-nappal - Halasztott vagy részletfizetési lehetőség, kamat nélkül Sárköziné Éles Rózsika Biharkeresztes, Kossuth u. 20. Tel: 54/ ; 30/ ; 30/

13 13. OLDAL KERESZTESI HÍREK VÉDJE OTTHONÁT! - Betörésjelző riasztók szerelése és programozása. - CCTV videorendszerek telepítése és programozása. - Családi házak, épületek villanyszerelése. ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL: TÓTH TIBOR (30) Papír-írószer bolt ajánlata: (Biharkeresztes, Széchenyi u. 56.) Iskolatáskák (NIKE is) Tolltartók Dekorációk, játékok, hobbi kellékek Nyomtatványok Fénymásolás, laminálás, spirálozás Szeretettel várjuk minden kedves vásárlónkat! VENYIGE CSABA MŰKŐKÉSZÍTŐ Márvány, gránit, műkő síremlékek, párkányok készítése, takarítása. Egyedi elképzelések megvalósítása rövid határidővel. Részletfizetési lehetőség! Biharkeresztes, Kazinczy u. 26. Tel: MEGNYÍLT!! Biharkeresztes központjában a lottózó mellett a volt Lé-da ajándékbolt helyén az Évi baba és gyermekruházat! Kínálatunkból: -kelengye, minden, ami egy babának kell. -Baba- és gyermekruházat ig! Baby mérettől egészen a felnőtt méretig! Minőség legjobb árakon, valamint olcsó gyerekruhák! Minden héten megújuló árukészlet, ünnepségekre alkalmi ruházat rendelhető! -Kiegészítők: babyjátékok, rágókák, cumik, cumisüvegek, faliszőnyeg, babykomp, 4-részes ágyneműgarnitúrák és huzatok. Bizományba beveszünk: használt kiságyakat, babakocsit, kifogástalan állapotban babaruhákat. Olcsó és egyedi bizsuk: láncok, karkötők, hajpántok és hajráfok, női táskák és pénztárcák minden korosztály részére, valamint olcsó ajándékok! Olcsó használt gyermekruhák. Folyamatosan érkezik női ruházat, kicsitől az xxl méretig, idősebb korosztálynak is. Nyitva tartás: h-p: 9-17 óráig szo.: 8-12 óráig Tel.: 06/30/ VIRÁGBOLT (Gimnázium mellett) Biharkeresztes, Ady E. u. 2. sz. alatt - virág, ajándék - cserepes és vágott virágok - sírcsokrok, koszorúk készítése Nyitva: Kedd - Péntek: 9.oo - 12.oo-ig, 13.oo - 16.oo - ig Szombat : 8.oo - 12.oo -ig Szakállas Józsefné Tel.: BÉRLET BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN ÜZLET ÉS IRODA KIADÓ. Telefon: 06/ Motoralkatrészek: Kiegészítők, tartozékok Motorszervíz: Hengerfúrás, főtengely-javítás Fűrészlánc-készítés 3/8x1,3: Láncélezés Akkumulátorok AH-ig AKCIÓS ÁRON Daróczi Sándor Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 3. Tel.: 20/ Cserépkályhák, kandallók (új és régi) építését, átrakását vállalom. Gáspár István cserépkályhás Biharkeresztes, Kossuth u.113. Tel.: 06/ Delikát ben a játszótérláz során eddig Biharkeresztes 232 kg-ot gyűjtött össze. Általános iskola Hősök tere, Általános iskola Széchenyi utca, Erdélyiné Szőke Tünde kozmetika, Könyvtár, Művelődési Ház, Privát Bolt Hunyadi utca, Jutka boltja, Privát Bolt Kossuth utca, Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt Hősök tere, Zöldséges bolt ABC ÁFÉSZ bolt Teljes körű temetkezési szolgáltatás Temetések ügyintézése és lebonyolítása Temetkezési kellékek árusítása Éjjel-nappali ügyelet BÁRÁNY LÁSZLÓ Biharkeresztes, Rákóczi u. 6. Tel: Mobil: Bemutatóterem: Biharkeresztes, Liszt F. u. 2/a

14 14. OLDAL KERESZTESI HÍREK MADONNA DEPECHE MODE BEYONCE MAMMA MIA DISNEY ON ICE: HIGH SCHOOL MUSICAL SZÍNHÁZJEGYEK SZIGET 2009 BALATON SOUND 2009 VOLT FESZTIVÁL 2009 FORMA -1 (üdülési csekkre is) Lenny Kravitz Jegyek kaphatók: IBUSZ Iroda, Ártánd Határátkelő Tel: 54/ , 20/ Autóalkatrész Gumiszerelés, centírozás Benzin-Diesel zöldkártya Autószerviz Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u.15.sz. TEL: 06-54/ /

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 7. szám, 2012. július 1000 szeletes Dobostorta 2. oldal Kincsek Portája 12. oldal Természetvédelem 15. oldal Veresegyház Város 13. születésnapján Benke

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. AUGUSZTUS 8. (836. SZÁM) 2. oldal a Nánási Vigasságok

www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. AUGUSZTUS 8. (836. SZÁM) 2. oldal a Nánási Vigasságok www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. AUGUSZTUS 8. (836. SZÁM) Pásztorételek főzőversenyével indult az idei Vigasságok Számos érdekes programot kínált az egy héten

Részletesebben

szeretettel várunk minden érdeklôdôt rá! Zámbó Istvánné képviselô

szeretettel várunk minden érdeklôdôt rá! Zámbó Istvánné képviselô Inárcsi ÚJ Hírmondó 2009. március 2 KULTURÁLIS Nônapi köszöntô Ismerve a magyar nôk helyzetét, régi vágyam volt egy olyan rendezvény szervezése, mely maradandó élményt nyújt az inárcsi hölgyeknek. Ezt

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben