BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak nyugalmát már több mint egy éve zavarja a Bojti útfélen lévő sertéstelepről érkező kellemetlen szaghatás. Jogos követelése településünk lakosainak, hogy a mindennapi életét zavaró hatások megszüntetésre kerüljenek. Ennek érdekében Önkormányzatunk több intézkedést kezdeményezett, mely a közvélemény előtt kevésbé ismert. Az alábbi írásban szeretném érzékeltetni, hogy a friss levegő biztosításához egy jogállamban milyen rögös út vezet. A kezdet: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) berettyóújfalui irodájához július 15-én érkezett bejelentést az ÁNTSZ munkatársai kivizsgálták, de a Bihari Sertés Sertéstenyésztő és Hízlaló Kft. (a továbbiakban: Kft.) Bojti útfélen lévő sertéstelepén közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltak. Önkormányzatunk kilenc nappal később személyes találkozó keretében tájékozódott a telepen folytatott tevékenységről és megtekintette az új beruházás eredményeként elkészült műtárgyakat, köztük a trágyalé ideiglenes tárolására szolgáló fóliával bélelt tavat. A trágyalé a telepen kialakított aknából nyomott csővezetéken érkezik a tóba. Kéréssel fordultunk a Kft-hez, hogy a cső toldásával a víz felszíne alá vezessék a trágyalevet, csillapítva ezzel a tóba zubogó trágyalé által okozott szaghatásokat augusztus 26-án újabb helyszíni szemle tartására került sor, ahol egyrészt megállapítást nyert, hogy a kért átalakítást nem végezték el, másrészt pedig az a tény, hogy a tóban lévő víz mennyisége minimális, így bűzelzáró funkciójának nem tud megfelelni. A Kft-t 2008.szeptember 1-jén írásban hívtuk fel arra, hogy postafordultával jelezzék, milyen megoldást fog eszközölni a kellemetlen szaghatás megszüntetésére, illetőleg a probléma miatt voltak-e korábban vizsgálatok, azok milyen eredménnyel zárultak. Válaszukban jelezték, hogy a sertéstelep a működéshez szükséges Egységes Környezethasználati Engedéllyel rendelkezik, az ebben foglaltakat a szakhatóság rendszeresen ellenőrzi, kifogást nem találtak és a legutóbbi ellenőrzések alkalmával bűzhatást sem tapasztaltak. Az említett cső toldását megvalósították, de mivel ezzel a módszerrel a cső eltömődött, megszüntették. Megoldásként egy többlépcsős növénysáv telepítését javasolták az önkormányzattal közösen a trágyatavak és a város közé. Dr. Battyányi Gyula hatósági főállatorvos augusztus 8-án kelt levelében leírta, hogy a sertéstelep az előírásoknak megfelelően üzemel, így feltételezhető, hogy esetenként kedvezőtlen széljárás okozza a kellemetlen szaghatást. Felhívta az üzemeltető figyelmét, hogy a szaghatást fásítással, erdősítéssel csökkentsék. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szeptember 23-án tartott helyszíni szemlét a sertéstelepen. Az Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaktól eltérőt nem állapítottak meg, az ellenőrzés ideje alatt zavaró jellegű bűzhatást nem észleltek. A Felügyelőség munkatársai ekkor kezdeményezték a sertéstelep tevékenységéből származó szaghatás modellezését, amelyhez az adatokat a Kft. köteles volt feléjük megküldeni október 10-ig. A modellezés a Dr. Szepesi Dezső által megállapítottakkal zárult. A jelenlegi állapot: Dr. Szepesi Dezső a Magyar Tudományos Akadémia doktora, levegőkörnyezeti szakértő kérésünkre az alábbi tájékoztatást nyújtotta: Általános vonatkozások: A Szaghatás (kellemetlen bűzök) hatósági szabályozása hazánkban késik. A kérdés rendezése jelenleg a KVVMben Bibók Zsuzsanna főovh-hez tartozik. A kérdés hatósági rendezéséhez a bűzök definiálására, a szaghatás bűzemissziók megállapítására, terjedési modellre és meteorológiai adatbázisra továbbá bűz határértékek és a hatásterület megállapításához a kitettségi átlagidőknek a KVVM által történő jogszabályba foglalására van szükség, ahogy ezt Észak-Amerikában és az EU több államában már korábban megtették. Mivel a kérdés meglehetősen bonyolult felajánlottuk segítségünket a KVVM-nek de erre mindezidáig nem tartottak még igényt. Összefoglalva: a fentiek miatt a Magyarországon üzemelő összes állattartó telep megfelelő jogszabály hiányában működik jelenleg.

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK Konkrét eset: Tőzsérné Felügyelő Asszony által tőlünk hóban kért előzetes vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. A munkát ODOR modellünk teszteléseként költségmentesen végeztünk: - A kérdéses sertéstelep zavaró szag hatásterülete Biharkeresztes határáig terjed, a hatásterületen az év óráinak már kevesebb mint 2 %-ban, azaz 176 órán keresztül fordulhat elő zavaró szaghatás a város területén, összesen egy átlagos évben. - További részletek elemzését megbízás esetén tudnánk elvégezni. PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ - Az adatok feldolgozása alapján a sertéstelep szag kibocsátásának 95 %-át a két hígtrágyató okozza, a szaghatás csökkenése elsősorban az erre vonatkozó beavatkozástól várható. A Felügyelőség május 21-én történ ismételt helyszíni szemle alkalmával rögzítetteket figyelembe véve feladatokat és határidőket jelölt meg a sertéstelep üzemeltetői részére, melyről 30 napon belül hoz határozatot. Bízunk abban, hogy erőfeszítéseink nem hiábavalóak, a több mint egy éve tartó kellemetlenségek hamarosan megszűnnek. Barabás Ferenc Árgyelán Andrea polgármester jegyző A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti bár ez sem kevés hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé. Gyergyai Albert Június első vasárnapja Pedagógus Nap, ebből az alkalomból Biharkeresztes Város Képviselő-testülete nevében őszinte tisztelettel köszöntöm a városunkban dolgozó óvónőket, tanítókat, tanárokat, dajka néniket és a munkájukat segítő technikai dolgozókat. Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó! Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá a pedagógust pedagógussá teszik Ebből is látszik, hogy milyen nehéz munka a pedagógus mesterség. Nagy dologra, sokak szerint a legnagyobbra vállalkoznak pedagógusaink, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük és a mindennapokban példaként állnak előttük. Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy jókor kimondott szónak, nincs munka, amely annyi szépséggel, sikerrel kecsegtet, és amelynek valódi hasznát csak évtizedek múlva láthatjuk. A jó pedagógus nagyon nagy kincs a város és a szülő számára egyaránt, hiszen legféltettebb értékeinket, gyermekeinket bízzuk rájuk. Kedves Szülők! Engedjék meg, hogy ezen az ünnepi napon Önökhöz is szóljak. Teszem ezt azért mert nagyon fontosnak tartom, hogy együttműködjenek a pedagógusokkal, tekintsék közös feladatuknak a gyermeknevelést, becsüljék meg és segítsék nehéz munkájukat, váljanak aktív résztvevőivé az iskolai életnek. Legyenek együttműködők, fontos, hogy mindig tudják mi történik napközben gyermekükkel. Tudniuk kell, hogy napjainkban, az óvodáinkban és iskoláinkban a pedagógusok az oktató, nevelő munkán túl nap mint nap azon is fáradoznak, hogy megpróbálják kezelni mindazon társadalmi problémát, amely az iskolai életben tükröződik a szegénységtől, munkanélküliségtől, a családi gondokon át a pszichés problémákig. Ezekért az önként vállalt erőfeszítésekért is köszönet illeti őket. Tisztelt Pedagógusok! Engedjék meg, hogy az alábbi versidézettel és virtuális virágcsokorral kívánjak Önöknek Pedagógus Nap alkalmából nagyon sok erőt, egészséget, kitartást, és Képviselő-testületünk nevében megköszönjem azt az áldozatos munkát, melyet hivatásukként a felnövekvő nemzedék érdekében végeznek. Kezedbe teszem a Könyvet, Hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, Hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak aki bántott! Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, Hogy meleg legyen, és várjon az otthon. Róth Márta Barabás Ferenc polgármester

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK XII. BIHAR BIHOR EXPO 2009-ben Biharkeresztes már a tizenkettedik alkalommal adott otthont a Határmenti Kiállítás és Vásárnak, a BIHAR- BIHOR EXPÓnak. A rendezvény főtámogatója Biharkeresztes Város Önkormányzata, a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása, további támogatók: ITD-Hungary, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása,, Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Biharkeresztesi Takarékszövetkezet, Bihar Horgász Egyesület, Petőfi Vadásztársaság. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hisz napsütés és kellemes tavaszi meleg fogadta a fedett és külső területen a közel 70 kiállítót. A vásárt tovább színesítették a gimnázium pályán megjelent mutatványosok az óriás csúszdával, ugrálóvárral, ahol a gyerekek kedvükre szórakozhattak mindkét nap. Pénteken pónilovagolhattak is a vállalkozó kedvű gyerekek április 24-én 10 órakor Barabás Ferenc polgármester köszöntőjével hivatalosan kezdetét vette a vásár. Az ünnepélyes köszöntő után Kocsis Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitotta a rendezvényt, majd Dumitru Voloseniuc a Bihor Megyei Tanács alelnöke beszélt a rendezvényről kihangsúlyozva annak fontosságát a magyar-román kapcsolatok további erősödésében, majd Gyula Ferencné országgyűlési képviselő méltatta a rendezvényt. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is díjazásban részesültek a legtetszetősebben berendezett standok. Négy díj került kiosztásra, melyek közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat díját a Bihari Népművészeti Egyesület (Berettyóújfalu) standjának ítélték, Biharkeresztes Város díját a Bihor Megyei Tanács (Nagyvárad) standja kapta, a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása díját a Bihar Díszfaiskola (Magyarhomorog) nyerte el. Biharkeresztes Város Különdíját a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak adták át. A díjkiosztót követően 11 órától három szekcióban konferenciára került sor. A Közoktatási szekcióban Tehetséggondozás és tanulásfejlesztés címmel Dr. Mező Ferenc adjunktus (Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszék) tartott előadást, majd Tehetséggondozás, képességkibontakoztatás címmel Pásztor Gabriella miniszteri tanácsos (Romániai Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium) előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A Közigazgatási szekcióban két előadás hangzott el. Az első A Határmenti települések közigazgatási és gazdasági együttműködésének lehetőségei címmel, Szabó Ödön (ITD Nagyvárad) előadásában hangzott el, másodikként került sor Hídvégi Csaba programmenedzser (VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság) előadására Együttműködési lehetőségek a Magyarország Romániai Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül címmel. A Vállalkozói szekcióban bemutatkozott a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termékdíj (Bodó Sándor elnök), az Enterprise Europe Network az üzletfejlesztés szolgálatában (Kovács Nóra regionális vezető). Ezután került sor Dr. Iván Béla képzési főosztályvezető (Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ) előadására Munkahelymegőrzés, foglalkoztatás-bővítés címmel, végezetül Mazsu Gergely ügyvezető igazgató (Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) előadását hallgathatták meg az érdeklődők A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalkozásokat támogató új programjainak ismertetése címmel. A délutánt a Gárdonyi Zoltán Református Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjának fergeteges bemutatója nyitotta. A délután sztárja az ABBA Feeling formáció volt, felidézve a nagysikerű ABBA együttes koncertjeinek hangulatát. Hagyományainkhoz híven idén is egy nagysikerű divatbemutató szórakoztatta a közönséget, melyen az ILI Butik ruháit láthatták az érdeklődők. Az idei divatbemutató különlegessége az volt, hogy helyi fellépők mutatták be a mindenféle stílust és fazont felvonultató kollekciót. Ezúton is köszönet valamennyi fellépőnek! Köszönet illeti a szervezésért Papp Zoltánné Ilit, a frizurákért Eszenyi Tündét, a sminkért Pető Icukát! A Rendőrség ütközésszimulátorát nagyon sokan kipróbálták, igen tanulságos és ütős élmény volt. Az est befejezéseként sztárvendégünk, Lola szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A rendezvény második napján, 25-én az Egészségügyi Minisztérium SZ. É. P. programja is zajlott, ahol számos szűrővizsgálaton vehetett részt minden érdeklődő szakemberek irányítása mellett. Ezen a napon került sor a Bihari Együttesek Találkozójára is, melyen az idén hét csoport mutatkozott be, s mellette a KFT-nk babgulyását kóstolhatták meg. Utána a Control Dance Group Tánccsoport látványos showtánc műsora ejtette ámulatba a közönséget. Ezt követően a Melódia Big Band Debrecen Fúvószenekari előadása következett, mely valóban nagyszerű élmény és kellemes szórakozás volt. A füves pályán tartottak íjászbemutatót a Bihari Hagyományőrzők Egyesületének tagjai. A délutáni, Gajdán András és tanítványai által bemutatott kung-fu és tai-chi bemutató is nagyon jó hangulatot teremtett. Később a Közönségdíj átadására került sor, melyet a két nap során a szavazóládába bedobott szavazatok alapján a Szívós-üveg standja kapott meg. A közönségdíjra szavazatot leadók között értékes, a kiállítók által felajánlott, nyereményeket sorsoltunk ki. A vásár zárásaként hallhattuk a nap sztárvendégét, Király Viktor hatalmas tetszést aratott koncertjét. Végezetül megköszönöm a támogatást, a közreműködést minden kiállítónak, rendezvényünkön fellépőnek, érdeklődőnek, és nem utolsó sorban azoknak, akik az előkészítésben és a lebonyolításban munkájukkal ebben az évben is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Dani Béla Péter

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK május között új közösség született Biharkeresztesen. Szinte észrevétlenül hívta életre önmagát, érdek és haszonlesés nélkül, csupán a tenni akarásra figyelve. Az új közösség tagjai túlléptek a politikai hovatartozáson, hátat fordítottak a rosszindulatnak, az irigységnek és a gáncsoskodásnak, egy dolog vezérelte őket: együtt, közösségben LEHET maradandó értéket létrehozni! Ahogyan Hamvas Béla is írta egyik írásában, a közösség az ünnep kezdete. Így lett minden eddiginél sikeresebb és látogatottabb a BIHart Református Művészeti Fesztivál, mely a város és kistérség közönsége mellett távolabbi városok és a határon túliak figyelmét is felkeltette. A fesztivál hetében most is megtalálhatta minden korosztály a magának való programokat: a nagyszínházi előadástól kezdve a bábelőadáson át, egészen a chicago blues muzsikájáig, széles volt a kínálat. Kétségtelenül a legsikeresebb rendezvények egyike volt az autentikus népzenét és feldolgozásokat is játszó Csík zenekar koncertje, ahol a nézőszám messzemessze meghaladta a várt létszámot. A kicsik elöl, a zenekar előtt, a nagyok hátul, a székek mögött táncoltak, és mindenki énekelt, mindenkinek ragyogott a szeme. Generációk közös bulija volt ez, csakúgy, mint a Gárdonyi Gála, ahol több korosztály zenészei muzsikáltak együtt, s a mintegy 80 táncost felvonultató néptáncos blokk szereplői között is volt a 4 évestől a 40-en túli korosztályig mindenféle. Örömünkre szolgált, hogy a populárisabb műfajok mellett a két irodalmi előadás látogatottsága is nőtt a korábbi évekhez képest, s hogy idén a város értelmiségét képező réteg is aktívabban vett részt a programokon. A pénteki főzőverseny 10 csapata is szép keresztmetszetét adta a környék lakosságának, s az itt élő és tevékenykedő intézményeknek és civil szervezeteknek. Az idei BIHart Fesztivál új kezdeményezése volt a Mozdul a város! mottóra keresztelt tömegsport sorozat, amivel kapcsolatban sokan nagyon szkeptikusak voltak az elején. Túl a rendezvényeken, ma már azonban elmondhatjuk, hogy az 5 nap során összességében közel 300 tombola szelvényt osztottunk ki, amiket egy-egy gyalogosan, vagy kerékpárral teljesített táv, vagy egyéb sportos feladat teljesítésével lehetett megszerezni. Ha úgy vesszük, átlagosan közel 60 fő szánt az egészségére napi 1 órát, ami már önmagában is szép eredmény. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik közösséget vállaltak velünk, és mellénk álltak a szervezés és a fesztivál lebonyolítása során. Azoknak, akik felajánlásaikkal csökkentették költségeinket, vagy kétkezi munkájukkal részt vállaltak a vendéglátásoknál. Azoknak is, aki rendelkezésre bocsátották eszközeiket, vagy termeiket, és azoknak, akik az egészségre szánt órákért elnyerhető tombola szelvények kisorsolásához felajánlásokat adtak, vagy küldtek. Azoknak, akik vért adtak pénteken délelőtt, s persze mindazoknak, akik megtisztelték rendezvényeinket jelenlétükkel. És legfőképpen kollégáimnak, s gyülekezetünk segítő tagjainak, akik a hét során mindent megtettek azért, hogy Biharkeresztes egy szép kulturális rendezvénnyel gazdagodjon ismét. Végül álljon itt azok neve, akik nélkül a 2009-es BIHart Fesztivál nem lett volna ennyire szép és sikeres, s akiknek segítsége és személye nélkül a fellépő vendégek nem fogalmazták volna meg egymástól függetlenül ugyan, de egyöntetűen, hogy köszönik, hogy részesei lehettek a BIHart Református Művészeti Fesztiválnak: Tiszántúli Református Egyházkerület, Bihari Református Egyházmegye, Gondviselés Háza Református Idősek Otthona, Biharkeresztes Város Önkormányzata, Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, Dr. Szűcs Ernő, Kutas 95 Zrt., Lupócz Zoltán és családja, Kiss Sándor és családja, Koszorús Gyula és fia, Erdélyi Attila és családja, Varga Róbert és családja, Széchenyiné Maár Anikó, Szőke László és családja, Oláh Jánosné, Mária és Márta Református Nőszövetség, Borsa Imre, Kocsis Miklós, Farr Péter, Lottózó-Bihari Fogadó Iroda, Szakállas Józsefné, Dia Virágüzlet, Tarsoly Orsolya, Móra Tibor, Polyák János és neje, Fülöp Tibor és családja, Szilágyi Istvánné, Kovács Gyuláné, Dr. Békési László és felesége, Origo Sport- Berettyóújfalu, Tapasziné Bottlik Hajnalka vállalkozó, Varga László, Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon, Maár Zoltán és családja, Marosán Gréta, Barabás Ferenc és felesége, Sorbán Enikő, Titi György bőrdíszműves, Tarsoly Márton és Éhik Emese, Marozsi Sándor, Marosi Dóra, Dani Béla, Dézsi Sándor, Kiss Lajos, Kántor Beáta, Sipos Nóra, Madarász András, Lupócz János, Makra Zita, COOP üzletlánc 10-es sz. Boltja.

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK TÁJÉKOZTATÓ! Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli igazgatási szünet tartását a Polgármesteri Hivatalban június napokra. Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart, az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (pl.: halálozások anyakönyvezése, katasztrófa-helyzet bekövetkezése stb.) bejelentésére jegyzői hatáskörben megállapított módon ügyeletet kell biztosítani. Árgyelán Andrea jegyző BIHARKERESZTESI RENDŐRŐRS CÍMVÁLTOZÁSA A Biharkeresztesi Rendőrőrs május 05-től a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség épületébe költözött Biharkeresztes, Szacsvay u.13. sz. alá. A jövőben személyesen és levélben is fenti címen érhetők el. Telefonon átmenetileg a Határrendészeti Kirendeltség Ügyeletén keresztül érhetők el a es telefonszámon. Dr. Lingvay Csaba r.alezredes kapitányságvezető A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI 8.a osztály Osztályfőnök: Butt Jánosné 1. Balogh Katalin Dzsenifer 2. Balogh Zoltán 3. Búti Krisztina 4. Dézsi Jenő 5. Eszenyi Lajos 6. Fercsák Lívia 7. Kiss László Zoltán 8. Kiss Rita 9. Kolumbár János 10. Kozma László 11. Luncz Tamás 12. Madarász Regina Márta 13. Mohácsi Róbert Ballagó osztályok: 2008/ Molnár Vivien 15. Nagy Katalin Dorottya 16. Oláh Márk 17. Pénzes Fruzsina 18. Rostás Alexandra 19. Rácz Attila 20. Rácz László 21. Tájok Henrik 22. Tóth Enikő 23. Varga Éva 24. Varga Gyula 25. Varga Zita 26. Venyige Vivien 27. Venyige Zsuzsanna Tisztelt Szülők! 8.b osztály Osztályfőnök: Pálfiné Fésüs Edit 1. Böröcz Norbert 2. Csengeri Csaba 3. Csigai Fatime 4. Eszenyi Péter Ernő 5. Far János 6. Far Tamás 7. Gertner Éva 8. Harsányi Bence László 9. Jávor János 10. Kiss Anita 11. Kiss Dániel 12. Körmendi Eszter 13. Magyari Julianna 14. Makula Petra 15. Mohácsi Péter 16. Mohácsi Zoltán 17. Nagy Zoltán 18. Pálfi Boglárka 19. Pataki Jenifer 20. Pelbárt Roland 21. Pető Arna 22. Pető Zsuzsanna 23. Pintér Georgina 24. Rácz Gábor 25. Szabó Fruzsina 26. Szabó Zoltán 27. Vajna Bence Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2007/2008-as tanév kompetenciamérésének 6. és 8. évfolyamosok tekintetében az eredmények a honlapon elérhetőek. Lekérdezéséhez a méréskor megkapott és a tanulók által a szülők részére átadott mérési azonosító szükséges. Az Iskola Vezetősége Több, mint tábor: Nyári élményprogramok! Újszerű lehetőséget kínálunk a vakációban a szabadidő szórakoztató, hasznos eltöltéséhez. Az élménypedagógia módszerével, napi, illetve több napon keresztül minden nap friss kihívásokkal találkoznak a résztvevők. A szabadidős program időtartama 5 nap. Tervezett időpontja: június ig. A tábor helye: Hősök téri iskolaépület és udvar, Széchenyi úti épület és udvara, játszótér, Európa Liget, Ártánd-Bányató, Városi Könyvtár, Sportcsarnok Alsó tagozatos programajánlat 1. nap Akadállyal teli világ avagy Biharország házhoz jön Helye: Európa Liget (Park) (Klasszikus akadályverseny a Szülőföldem Biharország hagyományörző játékainak felhasználásával) Menetlevél Nyilak elhelyezése, útvonal megtalálásához Jelmagyarázat elkészítése Csatakiáltás költése Névválasztás, jelvénykészítés Állomások: Gólyalábazás bárányok mentése Madárfészekbe tojás visszahelyezése Mocsárból zsombék közül tojások gyűjtése Farkasvadászat célbadobás Parittyával célbalövés 2. nap Kismesterek napja Gyártom és használom Helye: Hősök tere udvar, technika terem Szövés, fonás vagy makramé Növényi részekből (szár, virág, termés, mag) tárgyak, ékszerek készítése aszfaltrajz bábkészítés (fakanál, papír, textil) papírsárkány 3. nap Ép testben ép lélek Bajnokok napja Helye: Széchenyi úti iskolaudvar A Váltóversenyek: helye Sportcsarnok zsákban futás krumpliültetés begyűjtés pókjárással, rákjárással labda vagy bármi szállítása talicskázás átbújás karikán B Kiütő bajnokság C Kerékpáros ügyességi verseny 4. nap Bölcs baglyok és sztárok klubja

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK Helye: Hősök tere, a nap végén Park szabadtéri színpad A Mesehallgatás, mesejáték dramatizálására, bábozásra készülés kiscsoportokban B Rejtvényfejtők klubja, internetes segítséggel C Filmnézés kívánság szerint Multimédia terem D Activity bajnokság E A mese vagy bábjátékok megtekintése 5.nap Ha jössz, leszel; ha főzöl, eszel! Hely: Ártánd Bányató A Kirándulás kerékpárral az ártándi bányatóhoz B Bújócska és számháború vagy népi játékok: abroncshajtás, gólyalábazás, kötélhúzás C Játék közben főzés (paprikás krumpli vagy slambuc) D Táborozás tábori dalok éneklésével A napok sorrendje az időjárás függvényében változtatható, több napos rosszidő esetén a helyszínek módosulhatnak. A programok irányítói és szervezői az alsó tagozatos tanítók és a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói. Együtt az egészséges, harmónikus mindennapokért (Felső tagozat) 1. nap Önismereti foglalkozás - Ki vagyok én? a pozitív énkép megalapozása, egyedisége; pozitív tulajdonság jellemvonás (érték, egyediség, egyedülvalóság); énszimbólum kártya készítése; gyengéim (Segítségre szorulok, terveim, az eredmény amit várok, eredményeim, erősségeim) Egészséges testben ép lélek Labdajátékok, sportversenyek 2. nap Varázsecset Barátunk a természet, Dalok, versek a természetről; Képmontázs, rajz, illusztráció készítése különböző technikákkal Dramatikus játékok Mesék, sulikomédiák dramatizálása, mímes-improvizatív helyzetgyakorlatok, fantáziafejlesztés, bajelhárító játékok 3. nap Hangolda (zenei műhely) A gyermekekhez közel álló zenei alkotások megismerése, megismertetése, saját egyéni ízlés formálása, modern zenei irányzatok megismertetése, népi gyermekjátékok, a környék jellegzetes népdalai, lakodalmas és ünnepi szokások, családi hagyományok gyűjtése, táncház Karaoke 4. nap Honismereti nap A helytörténeti kiállítás anyagának megismerése, feldolgozása, kézműves hagyományörzőink kézműves foglalkozások tartása, az egészséges táplálkozás megismertetése, egyszerű ételek készítése Játszóházi foglalkozások 5. nap Klubkönyvtár Műveltségi vetélkedő, filmvetítés, lexikon és szótárhasználat vetélkedő, rejtvényfejtő verseny, családban játszható játékok tanulása, társasjáték készítése, számítógépes játékok, diákújság szerkesztés a programokról. Gyere velünk, csináld velünk játékos sportversenyek A Város Hete Programsorozat keretében (2009. április ) a Szülőföld Napján április 22-én tartottuk az általános iskolások területi, honismereti vetélkedőjét. A rendezvénysorozat a Millecentenárium jegyében indult, amelynek egyik központi gondolata a Honfoglalás volt. Ebben az évben immár 14. alkalommal rendeztük meg honismereti vetélkedőnket Biharkeresztes város és vonzáskörzetének általános iskolásai számára, valamint a határon túli Romániából érkező testvériskolák diákjainak. Célunk a szűkebb szülőföld megismerése utáni vágy felkeltése, értékeink ápolása, megőrzése. Megismerkedés kézműves mesterségekkel, a munkafolyamatok elsajátítása, egyszerű mintadarabok elkészítése. A fiatal nemzedék felelősségének kialakítása a Bihari táj Sárrét vidékének természeti, földrajzi, néprajzi, történelmi, kulturális emlékeinek, értékeinek és hagyományainak megismerésével és ápolásával. KÍSÉRLETI DÉLUTÁN A MI ISKOLÁNKBAN SZÜLŐFÖLDEM BIHARORSZÁG Munkám során egyre többször tapasztalom azt, hogy a gyerekek egyre jobban eltávolodnak a természettől, annak szépségétől és varázsától. Elhatároztam, hogy egy kicsit közelebb hozom a természet világát, törvényszerűségeit a fiatalabb korosztályhoz is. Mondván, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Amikor ez a gondolat megszületett a fejemben, úgy elgondolkodtam a tavalyi FIZIBUSZ os látogatáson. Ahol sok csillogó, mosolygós szempárt láthattam. A gyerekeknek nagyon tetszettek az érdekes kísérletek. Én ezt igyekeztem folytatni az idei tanévben is, az alsó és a felső osztályok számára. Meg kell, hogy mondjam én nem vagyok alsós tanító, ezért egy kicsit féltem is, hogy fog sikerülni. Mikor láttam a sok boldog szempárt egy kicsit megnyugodtam. Meglepődve tapasztaltam, hogy menyire aktívak voltak a 2x1 órás foglakozás alatt. A tanító néniknek meg is jegyezték a gyerekek, hogy nagyon hamar elszállt az az 1 órás kísérleti délután. Törekedtem arra, hogy az általuk megtapasztalt, megtanult, átélt törvényszerűségek domináljanak. Teret engedtem a logikus gondolkodásnak, érvelésnek és az oknyomozásnak. A felső tagozatosoknak már az I. félévben szerveztem egy kísérleti délutánt, ahol sok érdeklődő gyerek vett részt. Bízom abban, hogy a gyerekekben sikerült felébreszteni a természet iránti tiszteletet, szeretetet, hiszen a jövő rajtuk múlik. További tervem, hogy még az idei tanévben szeretnék ilyen délutánt szervezni a felsőben. A következő tanévben szeretném a gyerekeket elvinni a Nyíregyházi Főiskolára, ahol minden évben megrendezésre kerül az Őszi Fizikus Napok. Nagy Sándor, biológia-földrajz-fizika szakos tanár Feladatunknak tekintjük, hogy a nemzet nagy egységében kiemeljük és a mindennapos tevékenységünkben hangsúlyozzuk Biharország iránti felelősségvállalásunkat. A verseny több fordulós, 5 fős csapatok képviselik iskolánkat, egy alsós, egy felsős csapat. A szellemi vetélkedőt játékos feladatok, kézműves foglalkozások tarkítják. Az idei vetélkedő eredményei: Alsó tagozat: I. helyezett Körösszakál (Méhész csapat) II. helyezett Nagyvárad (Pákász csapat) III. helyezett Körösszegapáti (Békász csapat) Különdíjas: Biharkeresztes (Juhász csapat) Biharkeresztes (Kanász csapat) Felső tagozat: I. helyezett Nagykereki II. helyezett Biharkeresztes 8.b csapata III. helyezett Szentpéterszeg II. csapata Nagy Zoltánné, intézményvezető

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI április 22-én átadási ünnepség volt a Szivárvány Óvodában. Fenntartónk sikeres pályázatának köszönhetően megtörtént az óvoda szigetelése és a homlokzat festése. Immáron kívül-belül megújult, megszépült épületben várjuk óvodásainkat május 07-én Haszon Beáta és Lupócz Gyuláné óvodapedagógusok vezetésével Átyin Noémi, Mogyorós Dávid, Teremi Anna, Szilágyi Bence, Lupócz Zsuzsa, Hevesi Andrea, Rácz Csegő, Kulcsár Kevin Berettyóújfaluban vettek részt egy Környezetvédelmi vetélkedőn. A vetélkedő célja, a Kukatündér játék használata során elsajátított, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos alapvető ismeretek gyakorlati alkalmazása játékos keretek között. Az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány támogatásával óvodánkban ismét megszerveztük a csoportok tavaszi kirándulásait. A legnagyobbak Bárándon voltak a Koroknai Portán. A középsősök Nyíregyházára a Vadasparkba, a legkisebbek a Debreceni Állatkertbe látogattak el. A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI A 12. évfolyamos diákjaink április 30-án elballagtak. 12.A osztály Osztályfőnök: Szabó Zoltánné Bagdi Zoltán Bajnok Renáta Balla Máté Elek Bende Erika Ceglédi András Farkas Judit Hajdú József Halász Andrea Herczegh Zita Kiss Károly Kovács Gergő Laczi Szilvia Lakatos Gyula Majoros Szandra Mező Zsanett Nagy Bálint Nagy Roland Oláh Roland Pataki Dávid Pető László Pénzes Attila Károly Semlyényi Ákos Seprenyi Gergő Sipos Anita Szabó Lajos Szilágyi Gyula Szőllősi Gergő József 12.B osztály Osztályfőnök: Zsilinyi László Aburdán Attila Bende Imre Bozsódi Balázs Buti Tamás Cserős Szilvia Csorba Gábor Elekes Tamás Gyarmati Dániel Ilisz Vivien Leticia Illés Tóth Máté Juhász Sándor Kardos Zoltán Kovács Róbert Lakatos Norbert Lévai Lajos Miereisz Anita Okos Tamás Oláh Andrea Pető Julianna Rákosi László Szabó Fruzsina Szabó Tamás Szakadát Máté 12.C osztály Osztályfőnök: Lupócz János Balogh Alexandra Daróczi Tamás Fent László Gerebenics Pietro Guba Ferenc Horváth Julianna Horváth Nikolett Kovács Katalin Lénárt Hajnalka Lénárt Irén Papp Anita Papp Sándor Szabó András Szabó Katalin Szalai Rozália Szarvas János Tóth Ibolya Varga Győző Dániel A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium a következő képzéseket indítja a 2009/2010. tanévben: Gimnázium (A osztály): 28 fő Osztályfőnök: Szabóné Balla Henrietta Szakközépiskola (B osztály): kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: 14 fő rendészeti képzés: 14 fő Osztályfőnök: Szabó Zoltánné Szakiskola (C osztály): építészet szakmacsoport: 12 fő informatika szakmacsoport: 12 fő mezőgazdaság szakmacsoport: 12 fő Osztályfőnök: Dézsi Sándor A gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályba korlátozottan még van férőhely. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK A PIRUETT 2009-ES EREDMÉNYEI! február én került megrendezésre a IV. Abigél Regionális Táncverseny Debrecenben, ahol a keresztesi gyerekeknek már szinte kivétel nélkül a junior kategóriában kellet helyt állniuk. Ez az eredményeket látva sikerült is nekik. Kiemelném a Csak csajok című kiscsoportos koreográfiát (amelyet a lányok saját maguk készítettek el), ami az előkelő 2. helyezést érte el, míg duóban Vajas Dorottya- Balogh Vera a Cabaré c. saját készítésű koreográfiával és Bodnár Babett - Ökrös Viktória a Superstar c. saját koreográfiával a fényesen csillogó bronzérmet szerezték meg. Nagyon szépen szerepeltek és dicséret illeti meg a szólistákat is, név szerint: Szathmári Csengét, Kiss Janót, Bodnár Anettet, Vajas Dorottyát és Balogh Verát március én Debrecenben rendezték meg a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség első pontszerző versenyét, ahol a Piruett minden kategóriában amiben indult, befurakodta magát a döntőbe. Összesítésben 4 arany (Gyerek formáció, Kiss Janó és Balogh Vera szóló, Holopovics Zsófia-Ötvös Eszter duó), egy bronz (Vajas Dorottya- Varga Enikő duó), két negyedik (Bodnár Anett és Háló Csenge szóló) egy ötödik (Addig jár a korsó a kútra.. című koreográfiával) és egy hetedik (Vajas Dorottya szóló) helyet sikerült megszerezni a táncosoknak április 4-5.-én Győrújbaráton volt az MDSSZ második pontszerző versenye, ahol szintén csupa döntős helyezéseket sikerült elérniük. Összesen 2 arany (Balogh Vera szóló, H. Zsófi - Ö. Eszter duó), 2 bronz (V. Dorottya - V. Enikő duó, H. Csenge szóló), 2 negyedik (B. Anett szóló, Gyerek formáció,), két ötödik (V. Dorottya szóló, Gyerek kiscsoport BÚ.) és egy hatodik ( Addig jár a korsó a kútra ) helyet sikerült megszerezni. Ezekkel az eredményekkel a gyerek duó, a gyerek formáció valamint a junior csoport, kvalifikálták magukat az idei Európa Bajnokságra, amelyet május 1-3.-ig rendeznek meg Belgrádban. Az Európa Bajnokság előtt volt még egy nagy megmérettetése a Piruettnek, ápr án Dunaújvárosban, ahol kialakult a végleges ranglista, ahol eldőlt a Világbajnokságra való kijutás joga, amelyet novemberben fognak megrendezni Németországban. Az eredményekről bővebben: összesen 3 arany (Kiss Janó és Balogh Vera szóló, Holopovics Zsófia-Ötvös Eszter duó), 1 ezüst (gyerek formáció), 1 negyedik (Bodnár Anett szóló), 1 hatodik (Vajas Dorottya- Varga Enikő duó) és egy hetedik hely (Addig jár a korsó a kútra.. című koreográfiával). A ranglista alapján a riesai világbajnokságra kijutott a gyerek formáció, A tenger titokzatos hangja című koreográfiával (a keresztesi lányok, akik benne szerepelnek: Erőss Bianka, Kiss Tünde, Már Gitta, Vajna Vivien, Vajas Dorottya) Show Tánc Európa Bajnokság, Belgrád (Szerbia) eredmények: Vajas Dorottya- Varga Enikő: A duda őrzői c. koreográfia 12.hely A tenger titokzatos hangja c. koreográfia: 10. hely ( a legjobb magyar csapatként) A junior csapat (Addig jár a korsó a kútra ), egy sajnálatos lábtörés miatt nem tudta képviselni a Piruettet, de ezúton szeretném a lányoknak megköszönni a kemény munkát, és vigasztalja őket, hogy majd a következő évben újult erővel megyünk a nemzetközi versenyekre. Szeretném megköszönni a gyerekek tanárainak, hogy segítik a versenyzőket, megértőek és együttműködőek. Boros Beának és kolléganőinek a sok segítséget, a szülőknek a sok munkát és megértést, és nem utolsó sorban a felkészítő tanároknak: Bandinak, Nikinek és Mesinek a sok munkát! Továbbra is várjuk szponzorok támogatását, melyeket a gyermekek versenyeztetésére, utazási költségekre fordítunk. Szíves támogatásukat az egyesület és a gyerekek nevében előre is köszönettel fogadjuk. Simonyi Kitty 2009 áprilisában újra megnyitotta kapuit a Biharkeresztesi Helytörténeti Gyűjtemény. Az állandó kiállításban régi bútorokat, használati tárgyakat lehet megtekinteni. Az előtérben kaptak helyet a konyhai edények, falvédők, a kenyérsütés és kenderfeldolgozás eszközei. A kiállítást Dr. Vajda Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa rendezte. Májusban városunk bekerült a Biharország kincsei 1 - Bihari tájházak és kiállítóhelyek 1. kötetébe, Sándor Mária szerkesztésével. A kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Bihari Múzeum Baráti Köre adta ki. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

9 9. OLDAL KERESZTESI HÍREK A Magyar Posta szűrőkamionja házhoz jött - méhnyakrák szűrés Biharkeresztesen A nőket érintő daganatos megbetegedések közül a méhnyak daganatos megbetegedése, ami az egyik legkomolyabb problémát jelenti. Szűrése a legrégibb hagyományokkal rendelkezik. A nőgyógyászati vizsgálatokhoz kapcsolva a cytológiai vizsgálatot a korai felismeréssel a betegség gyógyítható. Sajnos magas azon nők száma, akik nem járnak rendszeres nőgyógyászati ellenőrzésre és ezért rendszeres méhnyakrák szűrésre sem. Az elmúlt években, sőt mondhatjuk, hogy évtizedekben a területi kórház onkológiai szakrendelése kiszállásos méhnyakrák szűrést szervezett. Ez a gyakorlat az utóbbi időben megszűnt. Ezt a hiányt pótolta volna a településünkre érkező mobil szűrőállomás. A vizsgálatban érintett éves korosztályból azok kaptak behívó levelet, akik az elmúlt évben ilyen értesítést nem kaptak, illetve szűrővizsgálaton nem vettek részt. A postától kapott szórólapokat az önkormányzat sokszorosította és eljutatta mindazoknak, akik az ÁNTSZ szűrőlistáján szerepelt. Így két behívólevelet is kapott kb. 380 nő. A május 15-én megtartott szűrőnapon 51 nő szűrésére került sor. Az érdeklődés terven felüli volt a szűrésre. A korszerű, higiénikusan felszerelt szűrőkamionban minden feltétel adott volt a szűrés lebonyolítására. 9 és 17 óra között megállás nélkül folyt a szűrés, ami teljes körű nőgyógyászati, mikroszkópos vizsgálatot, kenetvételt és az emlő tapintásos vizsgálatát, és a részletes kórelőzmény felvételét jelentette. Egy-egy páciens vizsgálata ilyen módon percet is igénybe vett. Az, hogy a megvizsgálhatók száma 50 fő, arról csak a vizsgálat megkezdésekor kaptunk tájékoztatást. Városunkban az érdeklődők száma közel 80 fő volt. Így sajnálatos módon a vizsgálatra jelentkezőknek csak kétharmadát sikerült megszűrni. A várakozási idő a jelentkezők nagy száma miatt akár 3 óra is volt. A szűrés helyszínéül az Egészségház közvetlen környezetét terveztük, de a kamion hossza (20 méter) és az áramigény miatt a Művelődési Ház előtti terület maradt. Sokak kifogásolták a várakozás körülményeit. Problémát okozott még, hogy a szűrést az üzemeltető regionálisra tervezte és a környező települések így Ártánd, Told, Bojt lakosainak is ez az időpont lett meghirdetve Biharkeresztes szűrési helyszínnel. A szervezők nem vették figyelembe a behívott lakosság létszámát, sem pedig azt, hogy a környező települések lakosainak megközelíthetőe a szűrés helyszíne. Nem utolsó sorban pedig a nagyszámú érdeklődővel sem számoltak. Ilyen érdeklődés mellett legalább 2 szűrési napra lett volna szükség. A szűrési nap mindenképpen sikeres volt. Azzal, hogy 51 nő szűrésére került sor, ennyi embernek adtunk esély a további zavartalan, egészséges, nyugodt élethez illetve a gyógyuláshoz. Köszönet illeti a Magyar Postát, hogy egy hiánypótló kezdeményezéssel lehetőséget nyújtottak a lakossági szűréshez. A szűrőkamionon a helyi adminisztrációs segítséget a rendelő szakdolgozói és a védőnők biztosították. Az elkövetkező években, -ha lehetőség lesz rá és megmarad ez a szolgáltatás- a város lehetőséget ad e szűrőprogramokhoz. Azok, akik részesülhettek a szolgáltatásban a várakozás kellemetlenségétől eltekintve, örültek a kezdeményezésnek. Akinek pedig nem sikerült a vizsgálatra bejutni csalódottak voltak. Tőlük elnézést kell kérni. A felmerült problémákat továbbítottuk a Posta illetve az ÁNTSZ felé. Május 15. egy újabb sikeres szűrőnap volt a város életében. Azt tapasztalhattuk meg, hogy a tavaszi emlőszűrésen résztvevő 98 nő után újabb 51-en élhettek a szűrés lehetőségével. A város heti programokban az EXPO ideje alatt az első szűrési napon 150, a második napon a SZÉP program keretében pedig közel 400-an keresték a szűrési lehetőségeinket. A szervezésben és a lebonyolításban részt vállaló egészségügyi szakdolgozók törekvései lassan igazolják a programok mottóját: Szűréssel életmódváltással a meghosszabbítható, kockázatmentesebb életért. A szűrések megindultak, a lakossági igények igazolták a szükségességet. Az életmódváltás még hátra van. Talán ebben is tapasztalunk előrelépést a jövőben. Biharkeresztes város Képviselő testülete Virágos kert, rendezett udvar mozgalom keretében versenyt hirdet Biharkeresztesi lakosok részére. A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a hagyományos magyar világ- és kertkultúra felélesztése, élhetőbb környezet kialakítása. A testület a verseny bonyolítására a településfejlesztései és környezetvédelmi bizottságot kéri fel. A bizottság a benevezett portákat értékelési szempontok szerint pontozza. Nevezni név és cím megjelölésével Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) lehet személyesen, vagy az 54/ , 54/ számú telefonon. Nevezési határidő: augusztus 01. A verseny első 3 helyezettje jutalomban részesül: I. helyezett: Ft, II. helyezett: Ft, III. helyezett: Ft, értékű vásárlási utalvány. Eredményhirdetés és díjátadás a augusztus 20-i ünnepségen. Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság.

10 10. OLDAL KERESZTESI HÍREK 10 ÉVE A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN A KERESZTESI HÍREK januárjában indult öt fős stábbal a Keresztesi Hírek, Biharkeresztes Város Önkormányzati közéleti lapja. Útra indítóul kaptuk biztatásként: legyen ez a lap jó tudósító, fóruma a város szellemi életének, ne korlátozza szabadságát senki, s szerkesztői, mint élő lelkiismeret mindannyiunk nevében a jó ügyet, a haladás szellemét képviseljék. Az első szám mindössze 8 oldalnyi szárnypróbálgatásában próbáltuk meghirdetni Az olvasók szerkesztik a rovatot. Együtt a fejlődő Biharkeresztesért készítettünk riportot Balogh Gézával a sportéletről, Bozsódi Erzsikével az induló Drogéria boltjáról, mutattunk be részleteket Tarczali Jenőné tanárnő Közhírré tétetik című könyvéből, s kezdtük meg iskolatörténeti sorozatunk közlését. Bemutattuk Gyarmati Elekné Irmuska néni patchworkvilágát. Az általa készített foltvarrott táskát a mai napig vállamra dobom bevásárláskor. Tudósítottunk az elkerülő út építésének tervezéséről. Feltettük a hónap kérdését: Elégedett-e Ön a város kereskedelmi ellátásával? Nagy Barnabásné (Széles Magdolna) az elsők között üdvözölt bennünket és az olvasókat, közös összefogásra Anyukák, Apukák figyelem! Ahhoz, hogy a világban, az életben érvényesüljünk és több lehetőséghez jussunk, mára már alapvető szükségletté vált, hogy angolul is beszéljünk. A Helen Doron Early English módszerrel és annak pedagógiájával lazán és könnyedén tanulja gyermeketek az angol nyelvet, és minél kisebb korban kezdi, annál inkább válik az angol gyermeketek második anyanyelvévé. Ha angol nyelvoktatás gyerekeknek, akkor Helen Doron Early English, mert - vidám, bátorító a környezet - megtanít alkalmazkodni, játékosan csoportban együtt dolgozni - az otthoni tananyaghallgatás rendszerességre szoktat. szólítva. Kelemen János klubvezető a Nyugdíjas Klubot mutatta be. Tudósítottunk a Nagy Gyula református lelkipásztor által megálmodott és megvalósult Református Zeneiskoláról, s a több évtizedes igazgatói és szaktanári tapasztalattal rendelkező Lavotta Kamilláról. Közöltük Pünkösti József Horgászhírek tudósítását. Helyet adtunk a fiatalok töprengéseinek: Ki a felelős az unalmas hétköznapokért? S áprilisában Biharkeresztes Önkormányzata a várossá válás 10 éves évfordulójáról ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett meg, melynek fővédnöke dr. Járai Zsigmond pénzügyminiszter volt. Róla készítettük A hónap embere rovatot. A 10 éves évfordulót külön ünnepi számmal köszöntöttük. Az ünnepi rendezvénysorozat egyik jelentős eseménye volt Győrfi Lajos szobrászművész O sváth Pált ábrázoló szobrásznak avatása. Az első tanuló év után sokféle témában jelentettünk meg írások, közöltünk tudósításokat, s képviseltük lapunkat az újságírók regionális találkozóin ben változatlanul és töretlenül a város szolgálatában állunk. A szerkesztőbizottság KÖSZÖNET Itt szeretném megköszönni a Biharkeresztesi Motoros Klub tagjainak, név szerint: Papp Gyuszinak, Harsányi Csabinak, Tájok Gyuszinak, Fehér Zolinak és Dézsi Jenőnek az önzetlen segítségüket a drága fiam és férjem sírjának helyreállításában. Nagyon jóleső érzés, és hálás vagyok nekik, hogy halála után sem felejtették el egykori motoros barátjukat, a fiamat. Fiúk! Még egyszer nagyon köszönöm! "Magyar égen Magyar Isten, a motorosoknak párja nincsen" (Blues Company) Sárai Istvánné FELHÍVÁS! ÚSZÁSOKTATÁST SZERVEZÜNK Kovács Magdolna nyelviskola vezető Helye: Berettyóújfalu, strand Ideje: július 13-tól július 24-ig. Mindenkit szeretettel várunk!!! Érdeklődni és jelentkezni lehet: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál Biharkeresztes, Damjanich u. 9. Tel.:

11 11. OLDAL KERESZTESI HÍREK SPORT HÍREK BIHARKERESZTESI VSE csapatának évi megye II-es bajnoki eredménye Megyei másodosztályú labdarúgás déli csoport csapatai között a biharkeresztesi ifjúsági csapat 3. helyezést, a felnőtt csapat 5. helyezést ért el. BIHARKERESZTES FELNŐTT CSAPAT EDZŐ: FURKA TIBOR BARANYI IMRE, BIRIZDÓ JÁNOS, ERDEI ZOLTÁN, KARÁCSONY SÁNDOR, KISS ATTILA, KISS TAMÁS, LAKATOS CSABA, MEZŐ ANTAL, MOHÁCSI SÁNDOR, MOLNÁR JENŐ, OKOS TAMÁS, OLÁH GERGELY, SZŰCS GERGELY, VARGA ISTVÁN ZSOLT, ZSIGMOND CSABA BIHARKERESZTES IFJÚSÁGI CSAPAT EDZŐ: MADARÁSZ ANDRÁS BERECZKI CSABA, BÖRÖCZ NORBERT, BUKA SZABOLCS, CZEGLÉDI GÁBOR, DÓZSA PÉTER, DÚRÓ ERIK, ESZENYI LAJOS, HEGYI RÓBERT, KOZÁK JÓZSEF, LOVAS GÁBOR, LUPÁS FERENC, PATAKI DÁVID, TUKACS TAMÁS, VARGA IMRE OVI-FOCI Barabás Ferenc Polgármester Úr és Balogh Géza kezdeményezésére 2008 őszén a biharkeresztesi Szivárvány Óvodában beindult az Ovi-Foci. A gyerekek edzését Balogh Géza vállalta fel, Rácz Sándor szülő segítségével. A kicsik lelkesedését fokozta, hogy igazi focistákhoz illő felszerelésben játszhattak a mérkőzéseken. A felkészítők szakmai tudásának és türelmének, a gyerekek lelkesedésének és kitartásának köszönhetően a Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő MLSZ NUSI - UPI tornán csapatunk második helyezést ért el. Sikereikhez gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk! Edzők: Rácz Sándor, Balogh Géza A csapat tagjai( fent): Kulcsár Kevin, Patakfalvi Bálint, Rácz Csegő, Rácz Dávid, Rácz Márk, Bokis Máté, (lent) Iosa Rafael, Rácz Kelen, Szilágyi Bence ÚJRA ÚSZUNK! A szülők több fórumon is jelezték: szeretnék, ha az iskolában lehetőség lenne úszástanulásra. Az elmúlt tanévben kezdő és haladó szinten hirdettük meg az úszótanfolyamot, melynek nagy sikere volt a gyerekek körében. Az idén újra próbálkoztunk, most a haladók vállalkoztak arra, hogy tovább fejlesztik úszástudásukat. A tanfolyamon az alsó tagozatos gyerekek közül több mint 20-an vesznek részt. Heti rendszerességgel a kistérségi autóbusszal megyünk Berettyóújfaluba, az uszodába. Itt Balázs bácsi segítségével tökéletesíthetik a gyerekek úszástechnikájukat. Az első órán kiderült, hogy néhányan elfelejtettek úszni, de hamar felidézték a tanult mozdulatokat, szépen pipált a lábuk, helyesen vették a levegőt. A tavaly elsajátított mellúszás mellett most megismerkednek a hátúszás és a gyorsúszás elemeivel is. Az óra végére általában már nagyon elfáradnak a gyerekek, de a ráadás játék idejére megint tele vannak energiával és vígan lubickolnak, birkóznak a vízben. Reméljük, hogy a következő tanévben is lehetőség lesz a tanfolyam megszervezésére, hiszen minden gyerek számára fontos, hogy megtanuljon úszni. Nagyné Nagy Marianna

12 12. OLDAL KERESZTESI HÍREK DIA VIRÁGKÖTÉSZET A PIACTÉREN!!!! Várjuk régi és új vásárlóinkat! Üzletünkben vágott- és cserepes virágok, különböző tápoldatok, virágföldek, kaspók, kosarak stb. kaphatók. Vállaljuk virágcsokrok, virágtálak elkészítését akár az ön elképzelése szerint is. Továbbá kegyeleti díszek /koszorúk sírcsokrok, koporsó- és urnadíszek/ készítését és kiszállítását is. Megrendelést telefonon felveszünk Tel.: A Szerkesztőség névtelen leveleket nem közöl. A hirdetések szövegét változatlan tartalommal közöljük, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk! ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS EGÉSZSÉG- MEGŐRZŐ TORNA Tanfolyamvezető: Dr. Békési Lászlóné Tanfolyam helye: Biharkeresztes, Művelődési Ház, Hősök tere 12. Tanfolyam ideje: hétfő 18.00, szerda 18.00, csütörtök Nyugdíjasoknak! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmónikaajtó gyártása, szerelése. Műanyag ajtó, ablak megrendelhető + szerelés + szállítás. Nagy Zoltán, Biharkeresztes, Petőfi u.8. Tel: 06/ Kiadó: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete Felelős kiadó: Gróza Zoltánné Szerkeszti: A szerkesztőbizottság Megjelenik: 1700 példányban Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen FV.: Becker György vezérigazgató ISSN: X TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS! Temetések lebonyolítását teljes körűen a legmagasabb színvonalon biztosítom. - Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben - Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben tartó szállítás - Színvonalas temetési autó - A környék legbővebb választékát nyújtó bemutatóterem - Szolid árak - Ügyelet éjjel-nappal - Halasztott vagy részletfizetési lehetőség, kamat nélkül Sárköziné Éles Rózsika Biharkeresztes, Kossuth u. 20. Tel: 54/ ; 30/ ; 30/

13 13. OLDAL KERESZTESI HÍREK VÉDJE OTTHONÁT! - Betörésjelző riasztók szerelése és programozása. - CCTV videorendszerek telepítése és programozása. - Családi házak, épületek villanyszerelése. ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL: TÓTH TIBOR (30) Papír-írószer bolt ajánlata: (Biharkeresztes, Széchenyi u. 56.) Iskolatáskák (NIKE is) Tolltartók Dekorációk, játékok, hobbi kellékek Nyomtatványok Fénymásolás, laminálás, spirálozás Szeretettel várjuk minden kedves vásárlónkat! VENYIGE CSABA MŰKŐKÉSZÍTŐ Márvány, gránit, műkő síremlékek, párkányok készítése, takarítása. Egyedi elképzelések megvalósítása rövid határidővel. Részletfizetési lehetőség! Biharkeresztes, Kazinczy u. 26. Tel: MEGNYÍLT!! Biharkeresztes központjában a lottózó mellett a volt Lé-da ajándékbolt helyén az Évi baba és gyermekruházat! Kínálatunkból: -kelengye, minden, ami egy babának kell. -Baba- és gyermekruházat ig! Baby mérettől egészen a felnőtt méretig! Minőség legjobb árakon, valamint olcsó gyerekruhák! Minden héten megújuló árukészlet, ünnepségekre alkalmi ruházat rendelhető! -Kiegészítők: babyjátékok, rágókák, cumik, cumisüvegek, faliszőnyeg, babykomp, 4-részes ágyneműgarnitúrák és huzatok. Bizományba beveszünk: használt kiságyakat, babakocsit, kifogástalan állapotban babaruhákat. Olcsó és egyedi bizsuk: láncok, karkötők, hajpántok és hajráfok, női táskák és pénztárcák minden korosztály részére, valamint olcsó ajándékok! Olcsó használt gyermekruhák. Folyamatosan érkezik női ruházat, kicsitől az xxl méretig, idősebb korosztálynak is. Nyitva tartás: h-p: 9-17 óráig szo.: 8-12 óráig Tel.: 06/30/ VIRÁGBOLT (Gimnázium mellett) Biharkeresztes, Ady E. u. 2. sz. alatt - virág, ajándék - cserepes és vágott virágok - sírcsokrok, koszorúk készítése Nyitva: Kedd - Péntek: 9.oo - 12.oo-ig, 13.oo - 16.oo - ig Szombat : 8.oo - 12.oo -ig Szakállas Józsefné Tel.: BÉRLET BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN ÜZLET ÉS IRODA KIADÓ. Telefon: 06/ Motoralkatrészek: Kiegészítők, tartozékok Motorszervíz: Hengerfúrás, főtengely-javítás Fűrészlánc-készítés 3/8x1,3: Láncélezés Akkumulátorok AH-ig AKCIÓS ÁRON Daróczi Sándor Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 3. Tel.: 20/ Cserépkályhák, kandallók (új és régi) építését, átrakását vállalom. Gáspár István cserépkályhás Biharkeresztes, Kossuth u.113. Tel.: 06/ Delikát ben a játszótérláz során eddig Biharkeresztes 232 kg-ot gyűjtött össze. Általános iskola Hősök tere, Általános iskola Széchenyi utca, Erdélyiné Szőke Tünde kozmetika, Könyvtár, Művelődési Ház, Privát Bolt Hunyadi utca, Jutka boltja, Privát Bolt Kossuth utca, Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt Hősök tere, Zöldséges bolt ABC ÁFÉSZ bolt Teljes körű temetkezési szolgáltatás Temetések ügyintézése és lebonyolítása Temetkezési kellékek árusítása Éjjel-nappali ügyelet BÁRÁNY LÁSZLÓ Biharkeresztes, Rákóczi u. 6. Tel: Mobil: Bemutatóterem: Biharkeresztes, Liszt F. u. 2/a

14 14. OLDAL KERESZTESI HÍREK MADONNA DEPECHE MODE BEYONCE MAMMA MIA DISNEY ON ICE: HIGH SCHOOL MUSICAL SZÍNHÁZJEGYEK SZIGET 2009 BALATON SOUND 2009 VOLT FESZTIVÁL 2009 FORMA -1 (üdülési csekkre is) Lenny Kravitz Jegyek kaphatók: IBUSZ Iroda, Ártánd Határátkelő Tel: 54/ , 20/ Autóalkatrész Gumiszerelés, centírozás Benzin-Diesel zöldkártya Autószerviz Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u.15.sz. TEL: 06-54/ /

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Meghívó Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Időpont 2014. április 25., péntek 8.00-14.00 óráig Helyszín

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 1. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 2. Sütő Emese 1/d Felkészítő tanár: Antal Gáborné Géczi Beáta, Kérdő Gizella Műcím:

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 53/2011. (V. 2.) TKt határozat a Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL. 5-6. osztály. (2 fős csapat) Név Iskola neve Pontszám Helyezés

Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL. 5-6. osztály. (2 fős csapat) Név Iskola neve Pontszám Helyezés Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL 5-6. osztály (2 fős csapat) 1 Tóth Richárd Ibolya Utcai Általános Iskola 2 K. Szabó Mátyás Ibolya Utcai Általános Iskola 3 Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben