Hírlevél. Tisztújításra készülve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Tisztújításra készülve"

Átírás

1 RÉPCESZEMEREI Hírlevél IX. évfolyam, 1. szám június Tisztújításra készülve A Répceszemeréért Egyesület egy évtizedes működés után ismét tisztújításra készül. Az elnökség ötéves mandátuma alatt végzett munkájáról részletesen be fog számolni. Ezúton csupán arról kívánok szót ejteni, hogy az egyesület megalapításakor a meghatározott általános célokból mit, és milyen mértékben sikerült megvalósítani, és melyek azok, amelyekkel adósak maradtunk. Az egyesület főbb céljai: Elsősorban intézményesített szervezeti keretet kívántunk biztosítani a községünkért, annak lakóiért, életünk és környezetünk komfortosabbá tételéért tenni kívánók számára. Feladatunknak tekintettük községünk múltjának tárgyi, írásbeli, képi, valamint személyes emlékeinek feltárását, feldolgozását, megóvását és jelenünk dokumentálását. Segíteni és kezdeményezni kívántuk az életkor, Mit sikerült megvalósítani? Eredményesnek értékelhetjük a községünk önkormányzatával, civil szervezeteivel és vallási közösségeivel való együttműködést. Megfelelően sikerült megoldani az elszármazottak és a helyben lakók rendszeres tájékoztatását. Különböző pályázatok, rendezvények formájában az aktív bekapcsolódást is lehetővé tettük. Szervezeti életünk tervszerű, rendszeres és megfelelően dokumentált volt. Anyagi eszközeinkkel takarékosan és céltudatosan gazdálkodtunk és megfelelő tartalékot képeztünk. A politikától és a pártoktól távol tartottuk a szervezetet. Mivel maradtunk adósak? Több évtizedes, sőt a vallási közösségekre jellemző több évszázados társadalmi beágyazottság az egy érdeklődés, vagy egyéb szempontból azonos évtizedes múltra visszatekintő egyesületünktől csoportba tartozók közösségé szervezését. Szervezetté és rendszeressé kívántuk tenni a helyben lakók és az elszármazottak közötti kapcsolatot, lehetővé téve az elszármazottak részére is az aktív részvételt a fenti célok elérésében. Támogató együttműködést kívántunk kialakítani községünk önkormányzatával, civil szervezeteivel és vallási közösségeivel, de távol kívántuk tartani magunkat a politikai csatározásoktól, bármely politikai irányzat vagy párt támogatásától. természetesen nem kérhető számon, e téren mégis joggal van hiányérzetünk. Tagságunkon belül feltűnően alacsony a helyben lakók aránya. Aligha csak arról van szó, hogy az elszármazottak szorosabban kötődnek szülőföldjükhöz. Annak ellenére alakult ez így, hogy mi minden lehetséges alkalommal és módon hívtuk a helyben lakókat szervezetünkbe, de nem noszogattuk, zaklattuk őket. A következő évek fogják eldönteni, hogy egyesületünk hosszútávra és szervesen beépült, Répceszemerei Hírlevél 1

2 beépül-e községünk életébe, vagy csak egy múló epizódot jelentett abban. Elnökségünk munkája kemény kritikájaként értékeli a helyben lakók tartózkodó magatartását, annak ellenére, hogy a társadalmi, gazdasági és politikai téren egyaránt gyorsan változó korunk nem igazán kedvez a civil szféra virágzásának. Mi optimistán tekintünk a jövőbe. Ha sikerül az új elnökségnek megtalálni a helyben lakókhoz vezető utat, és sikeresen tovább működtetni az egyesületet, az igazolni fogja, hogy az eltelt évtized nem volt elvesztegetett idő. Más opcióval nincs értelme foglakozni. Befejezésül Az egyesület leköszönő elnöksége nevében mindenkinek megköszönöm a bizalmat és azt a munkát, amit községünkért, céljaink megvalósulásáért, akár egyesületünk tagjaként, akár társegyesületünk valamelyikében, akár ezeken kívül végeztek. Fogadják köszönetünket továbbá azok is, akik passzívan ugyan, de empátiával figyelték munkálkodásunkat. ENDRÉDI JÁNOS ELNÖK RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET ÉVI MUNKATERVE 1. Szakmailag támogatjuk a település és az Önkormányzat fejlesztéseit, segítünk a jövőkép és a konkrét projektek kidolgozásában. 2. Falunap előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában közreműködünk. 3. A Kultúrház díszítése céljából kézimunka pályázat résztvevőinek felkészítését megszervezzük. 4. Évente kétszer Hírlevélben összefoglaljuk az Egyesület, társegyesületek és intézmények tevékenységére, terveire, feladataira vonatkozó legfontosabb témákat. 5. Elnökségi üléseket, Felügyelő Bizottsági üléseket és rendes és tisztújító Közgyűlést tartunk. 6. Megpályáztuk a Fő utca 33. Közösségi Ház külső felújítását, melyet a pályázat megnyerése esetén lebonyolítunk. 7. Megemlékező rendezvénnyel és emléktábla avatásával emlékezünk meg Dr. Mesteri Dezső Dénesről és a Dunántúli Történetkedvelők Társasága megalakításáról. 8. Emléklapot készítünk Egyesületünk megalakításának 10. éves évfordulója alkalmából. 9. Répceszemere krónikáját megörökítjük CD-n és minden tagunknak és minden répceszemerei háztartásnak 1 pld-t eljuttatunk. 10. A környezetvédelmi pályázat kivitelezésében közreműködünk. Fentieken kívül feladatunkat képezi az Elnökség és a Közgyűlés által hozott határozatok folyamatos elvégzése és ellenőrzése. Továbbá rendszeresen támogató jelleggel tartjuk a kapcsolatot a RÉPCESZEMERE KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-tel, RÉPCESZEMEREI IDŐSBARÁT EGYESÜLET-tel és a RÉPCESZEMEREI VIRGONCOK IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET-tel. Répceszemere, február 23. ENDRÉDI JÁNOS ELNÖK Répceszemerei Hírlevél 2

3 RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA Bevételek megnevezése Terv Tény Működési támogatás helyi önkormányzattól Pályázati úton elnyert támogatás NCA Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 1% Egyéb bevétel kamat Egyéb bevétel (Adomány) Tárgyévi bevétel összesen: Nyitó pénzkészlet: Bevételek összesen: Kiadások megnevezése Terv 100 alatti eszközbeszerzés Bankköltségek Bérleti díjak (iroda, klub) Egyéb anyagktg Tagdíj (LEADER) Nyomtatvány, irodaszer 20 0 Pályázat saját Posta, tel.komm.ktg Rendezvények költsége Szakkönyv, előfizetés 2 0 További szolg. (Hírlevél, tagkártya) Utazás, kiküldetés Tárgyévi kiadások összesen: Tartalék (Zárókészlet) Kiadások összesen: Tárgyévi eredmény: RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET ÉVI PÉNZÜGYI TERVE Bevételek megnevezése Terv Működési támogatás helyi 290 önkormányzattól Pályázati úton elnyert támogatás NCA 250 Pályázati úton elnyert támogatás Tagdíjból származó bevétel 100 Egyéb bevétel 1% 150 Egyéb bevétel kamat 40 Egyéb bevétel (Adomány) 100 Tárgyévi bevétel összesen: Nyitó pénzkészlet: Bevételek összesen: Kiadások megnevezése Terv 100 alatti eszközbeszerzés 100 Bankköltségek 20 Bérleti díjak (iroda, klub) 240 Egyéb anyagktg 200 Tagdíj (LEADER) 10 Nyomtatvány, irodaszer 20 Pe átadás 600 Posta, tel.komm.ktg 100 Rendezvények költsége 200 További szolg. (Hírlevél, tagkártya) 150 Utazás, kiküldetés 200 Tárgyévi kiadások összesen: Tartalék (Zárókészlet) Kiadások összesen: Tervezett tárgyévi eredmény: 240 Répceszemerei Hírlevél 3

4 Az elmúlt félév eseményei képekben Januártól új munkatársunk van Horváth Tamara projekt menedzser A kazánprogram eredményei Védőfelszereléseket és szerszámokat kaptak dolgozóink Egy MTZ 80-as segíti a munkánkat Megérkezett az ágaprító-gép Az átalakított tüzelőanyag-tároló és kazánház Répceszemerei Hírlevél 4

5 A Tűzoltó Egyesület Tűzoltási gyakorlat a Ruisz Díszfaiskola területén Flórián napi ünnep Az Evangélikus Imaház is megújul Megkezdődött a külső felújítás Tisztelt Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önöket az Idősbarát Egyesület nevében! Gyorsan telnek a hónapok, de kis közösségünk a munkatervünk szerint éli mindennapjait. Összejöveteleink jó hangulatúak, jókat beszélgetünk, megosztjuk egymással gondjainkat, örömünket. A tavaszi időszak kiemelkedő eseménye lett volna a csáfordjánosfai tőzikés erdei séta. Sajnos a tavaszi tél közbeszólt, az utat és az erdőt víz borította. Mi azonban nem hátráltunk meg. A fertőszentmiklósi Nyugdíjas Klub tagjaival - akik elfogadták meghívásunkat - tettünk egy sétát a faluban, látták a kiáradt Répcét, s távolból az erdőt is. Utána a Kultúrotthonban a tavalyi kirándulás képeinek vetítésével egy kicsit odavarázsoltuk a gyönyörű virágos erdőt. Majd forró tea és finom zsíros kenyér mellett közösen énekeltük egymás dalait. Kellemes hangulatú délután volt, ahol minden résztvevő remekül érezte magát. Tagjaink részt vettek a beledi Nyugdíjas Olimpián, valamint megyei kártyaversenyen is. Egyesületünk pályázati pénzekből és egyéb támogatásokból tartja fenn magát. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Ruisz Hugó képviselőnek, aki évek óta anyagilag támogatja Egyesületünket, valamint Ruisz Artúr vállalkozónak, akitől pólókat kaptunk ajándékba. BELEZNAY JULIANNA egyesületi titkár Répceszemerei Hírlevél 5

6 Beszámoló a június 1-én rendezett GYERMEKNAP 2013 rendezvényről A répceszemerei Virgoncok Ifjúságért Egyesület a Kommunikációs-, kulturális-, szociális- és sport szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása célterületen benyújtott Lehetőséget az ifjúságnak című projekt keretében Ft támogatást nyert az Ifjúsági Házban vizesblokk kialakítására, az épületen napelem elhelyezésére, valamint sportpálya építésére. Az épület a fejlesztések után alkalmas közösségépítő rendezvények megtartására, valamint a fiatalok hasznos szabadidejének eltöltéséhez biztosít lehetőséget. A projekt keretein belül megrendeztük június 1- én a GYERMEKNAP 2013 rendezvényt a Virgoncok Ifjúságért Egyesület szervezésében. Az Egyesület meghívta a környékbeli települések Csáfordjánosfa, Iván és Csér- Önkormányzatait, gyerekeit. A program célcsoportja a gyerekek, de a rendezvényen minden korosztály képviseltette magát. A gyerekek és szülők mellett Répceszemere civil szervezetei is (Répceszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Idősbarát Egyesület, Répceszemeréért Egyesület) részt vettek a Gyermeknapon, így kb fő részvételével zajlott a rendezvény. A Gyermeknapot délután 4 órakor Radics László polgármester nyitotta meg. A gyerekek számára számos sportolási lehetőség adódott, a legkisebbektől a nagyokig különféle versenyszámokban mérhették össze erejüket. A gyerekek jelentkezése után sorversennyel kezdődött a sportnap, majd aszfaltrajzverseny, kötélhúzó-verseny, kerékpáros ügyességi verseny, zsákbafutás és lufi-fújó verseny következett. Az egyéni versenyszámokkal párhuzamosan zajlott a ping-pong verseny és foci bajnokság. Pihenésképpen a gyerekeket testfestés és csillámtetoválás készítés is várta. A feladatok közben az egyesület fagyival várta a részt vevő gyerekeket. A sportrendezvények délután fél 7-kor zárultak, a projekt keretében vásárolt 50 db színes oklevél átadásával, amelyet minden versenyszámban az első 3 helyezett gyerek vehetett át. Jó hangulatban telt el a délután, amely este a helyi egyesületek szervezésében szalonnasütéssel zárult. RUISZNÉ BENE JÚLIA Virgoncok Ifjúságért Egyesület elnöke Répceszemerei Hírlevél 6

7 Az én Szemerém. Darabos János EMLÉKEIM SZÜLŐFALUMRÓL Örömmel adjuk hírül, hogy az évekkel ezelőtti felhívásunkra ha lassan is, de - érkeznek a visszaemlékezések, beszámolók. Tervünk, hogy mikor születik meg Az én Szemerém című könyv, csak Önökön múlik. Ezúttal Darabos János írását közöljük, bíztatva mindenkit, hogy ragadjon tollat, írógépet, számítógépet és legyen szerzője közös könyvünknek. * ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton Valahányszor hazalátogatok, mindig Radnóti örökéletű sorai jutnak az eszembe, egyben szomorúság tölt el a kiszáradt, növényekkel benőtt nagytó ( nattó ) látványától. Pedig milyen jó volt annak idején a felcsatolható korcsolyán korizni rajta, Jégtörő Mátyást követően pedig a kivágott jégtáblákon tutajozni, nyaranként néha még fürdeni is lehetett benne. A Vasút soron laktunk, a kovácsműhellyel szemben. A ház mögötti réten, vagy a műhely udvarán rúgtuk a bőrt - a kovácsmester, Szalai bácsi - gyakran jogos neheztelésével. (A nagybátyám, Várnagy László Sárváron dolgozott, és egy maszek bőrgyártó kisiparossal csináltatott egy valódi fűzős bőrfocit.) A baráti társaságot Szalai Pityu, Németh Karcsi és én alkottuk, de a csapathoz tartoztak a Veiczer gyerekek (Jóska, Feri, Jancsi), Baranyai Laci. A hó elmúltával mentünk hóvirágot szedni a jánosfai erdőre. Gumicsizma kellett, mert a Répce néha kiöntött, de a talajvíz is magasan állt a hóttérban. Az erdőben térdig ért a gyönyörű tőzike, csak le kellett hajolni érte. Pamuttal csokorba kötve pálcára kötöttük és mentünk haza. A falun végig haladva az asszonyok egy forintért vették csokrát. Csak annyit hagytunk, hogy a szüleinknek jusson és a rokonoknak, a többit eladtuk. Lehetett nápolyi törmeléket venni a boltban a Szűcs bácsitól stanicliban két forintért, vagy bocskorszíjat. Az iskolába a Takács majoron (géptelepen) keresztül volt rövidebb az út (és árnyékosabb is). A Pomper majorban disznóhízlalás folyt. Volt egy tehenészeti telep is, ahol a fiatal agronómus Nagy Ferenc szakmai bemutatóját követően megismerhettük a fejőgépek működését. (Ő később nagynéném, Várnagy Márta óvónő férje lett.) Az iskolák megosztottak voltak: a valamikori keresztes nővérek zárdájában a felső tagozat működött, az alsó osztályokban összevontan 1-3 Polgár Istvánné, 2-4 Németh Jánosné tanítónők öntötték a tudást a nebulók fejébe. Nem volt könnyű az iskola, mivel édesanyám, Darabos Jánosné is itt tanított. Örökösen gyanúsítottak: könnyű neked, mindig tudod, mikor felelsz, mikor és milyen dolgozatot írunk! Drága anyám, sohasem volt részrehajló! Nekem mindig kétszer annyit kellet produkálnom, mint bármelyik osztálytársamnak és nemcsak az ő tárgyaiból! Tanítóinkat tiszteltük. Még rossz álmunkban sem vetődött föl, hogy akármiben is ellentmondjunk, vagy ne fogadjunk szót. A nyomaték kedvéért pedig néha elcsattant egy-egy frász - de mindig megérdemelten! Felejthetetlen élmény volt az ISKOLA TV műsor indítása. A jéghideg kultúrházban, nagykabátban a Munkácsi tv-n nézhettük fekete-fehérben az egysejtűek (papucsállatkák) életét és az Amazonas őserdők állat- és növényvilágát. VIT vonatozás, csillebérc (hegyek és a völgyek között zakatol a vonat...) Mi úgy is gondoltuk és hittük: csodás világ, csodálatos perspektíva. Kár, hogy ez lett a vége Lelki vezetőnk Gálos József plébános úr volt. Ami a léleknek jó, szép és nemes minden ismeretet igyekezett átadni, több-kevesebb sikerrel. Ministrálhattam falunk hőse: Radics Péter törzsőrmester temetésén, aki élete feláldozásával mentette az árvízben rekedt embereket. Motiváltak voltunk, különben miért keltünk volna decemberben hajnalban, hogy ministrálhassunk a roráté miséken a jéghideg templomban. Hittük, és ma is hiszem, hogy a Jóisten valahol jegyzi ezeket a cselekedeteket. Írhatnék még a gombaszedésekről a réten, a nyári fürdésekről és pecázásokról a Répcén, stb. de mást is szeretnék szóhoz jutni engedni. nekem ezek jutottak az eszembe Répceszemerei Hírlevél 7

8 RÉPCESZEMERE REJTETT KINCSEI REJTVÉNY A fotón megörökített részlet Répceszemerén található. Ha tudják, hol, írják meg nekünk! Címünk: Répceszemeréért Egyesület, 9375 Répceszemere, Fő utca Répceszemere rejtett kincsei A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki. Böröndi Lajos Répceszemere Hol nem volt Répceszemere Elsüllyedt nyarak mélyire Elsüllyedt telek rejtik el Ott rejlik kutak mélyiben Nagyanyám emlékeiben Temetők sírgödreiben Anyám félelmeiben Apám morgásaiban Első tíz évem ott ragyog Ahol a Répce kanyarog Vadeper fröccsen talp alatt Feküdtem körtefa alatt Milyen furcsa hogy ennyi év Elszelelt s mégis itt van még A szívbe zárva s nem kopik emléke elvezet holnapig IMPRESSZUM: Kiadja a RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET Felelős kiadó: Endrédi János elnök Szerkesztőbizottság: Endrédi János, Dr. Kovács András, Radics László Szerkesztőség: 9375 Répceszemere, Fő utca 60. Elérhetőségek: Tel/Fax: 99/ Mobil: 06-30/ Répceszemerei Hírlevél 8

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

A BODROGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGJELENTETETT ÚJSÁG A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN POLITIKAMENTES KIADÁSBAN M E G H Í V Ó

A BODROGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGJELENTETETT ÚJSÁG A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN POLITIKAMENTES KIADÁSBAN M E G H Í V Ó XVIII. évfolyam 1. szám A BODROGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGJELENTETETT ÚJSÁG A LEHETŐSÉGEKHEZ MÉRTEN POLITIKAMENTES KIADÁSBAN Nemzeti ünnepünk rendezvényei: Március 14.(péntek) M E G H Í V Ó 19.00 óra Ünnepi

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Barátok, ismerõs arcok

Barátok, ismerõs arcok Biztonságosabb biciklizni Elkészült a kerékpárút Bük és Bõ között. A 66 millió forintos fejlesztés keretében csaknem három kilométer hosszú bicikli utat építettek, így biztonságosabbá válik a fürdõ megközelítése

Részletesebben

Búcsúzunk... Mortuos plango: A halottakat siratom. Megszenteltük a búcsúztató kápolnát. XIV. évfolyam 3. szám 2010. június

Búcsúzunk... Mortuos plango: A halottakat siratom. Megszenteltük a búcsúztató kápolnát. XIV. évfolyam 3. szám 2010. június XIV. évfolyam 3. szám Mortuos plango: A halottakat siratom Megszenteltük a búcsúztató kápolnát Az emberi kultúra a világ különböző tájain eltérően viszonyul a halálhoz. Függ ez hitünktől, vallásunktól,

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Az első napok, a kezdetek.

Az első napok, a kezdetek. XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. NOVEMBER KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Tisztelt medgyesi és bánkúti Polgártársam! Kedves Barátom! Engedje meg, hogy köszönetemet és tiszteletemet fejezzem ki, abból az alkalomból,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Patalomi hírek Patalomi hírek 1 3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Tisztelt Patalomiak! Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatta a szeretet örök csöngettyûjét.

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 4. szám, 2012. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL 1 oldal Krónika Kiliti 2014. szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal 2 Cyan Magenta

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben