ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap III. Évfolyam 29. szám-2009 szeptember HU ISSN (Online) Ajánló: old. - Falunap Falunap képekben Közérdekű infó Iskola Napközis tábor Nagyértékű adomány Műv.ház programok Jeles napok Rékasi Kazula Sakkverseny Hitélet Anyakönyvi hírek Labdarúgás Medigames Ismét Bicogó Kisújszálláson Küldjön egy képet Ismerjük jogainkat Kék hírek Testületi Zagyvarékasért emlékérem Legeza Mihálynak Zagyvarékas Díszpolgára cím Valkó Mihálynak A augusztus 15-én megtartott falunapon, a délutáni kulturális műsor nyitányaként került sor Zagyvarékas legrangosabb elismeréseinek átadására. A Zagyvarékasért emlékérem kitüntetésben Legeza Mihály részesült, míg a Zagyvarékas Díszpolgára elismerést Valkó Mihály kapta. A kitüntetésben részesülteket a településen szinte mindenki ismeri. Legeza Mihály szeptember 1-je óta dolgozik Zagyvarékason tornatanárként, majd hosszú ideig igazgatóhelyettesként. Szeretett tanítani. Mindene volt a tanítás. Élt- halt a gyerekekért, és a gyerekek is rajongásig szerették őt. Nem törekedett arra, hogy minél korábban nyugdíjba vonuljon. 45 évig volt pedagógus. Nem tudnánk összeszámolni, hogy a 45 év pedagógiai munkája alatt hány gyerek fejlődött testileg, szellemileg egyaránt. A keze alatt felnövekvő generációk nem csak rengeteg ismeretet és tudást kaptak tőle, hanem az egész életre kiható nevelésben is részesültek. Így általa vált sok egykori diáknak máig meghatározó életformájává a sportos életmód. Tanulói sokszor szerepeltek megyei sportversenyben eredményesen, legtöbbször az elsők között végeztek. Irányításával megtanultak küzdeni, harcolni az eredményekért ben az országos úttörő atlétikai versenyen is szerepeltek, miután a zagyvarékasi csapat megnyerte a megyei bajokságot. A zagyvarékasi csapat volt az egyetlen ebben az országos döntőben, amely falusi csapatként vett részt a küzdelemben. A többi mind városi csapat volt, és sok városi csapatot megelőzve 8. helyezést ért el Zagyvarékas. A Tanár úr sokoldalú ember. Sokan általa szerettük meg a labdarúgást, de tőle tanultunk meg kézilabdázni, pingpongozni, röplabdázni, síelni. Emellett eredményesen tanított néptáncot is a gyerekeknek. Olyan eredményesen, hogy a szolnoki Szigligeti Színházban is telt ház előtt mutathattuk be sikeres műsorunkat. Mindig a gyerekek között volt. Nem csak a kötelező foglalkozásokon, hanem hétvégenként is. Kiapadhatatlan energiával végzett mindent, amit feladatának tekintett, legyen az órára való felkészülés, vagy a gyerekekkel

2 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ való tanításon túli foglalkozás. A fegyelmet ugyanúgy elvárta tanulóitól, ahogyan saját magától is. Legendás pontosságával és precizitásával a környezete átfogó tiszteletét vívta ki. Ha a gyerekekkel volt, vidámság töltötte be a teret. A diákoknak szánt humoros megszólításai, biztatásai ma már felejthetetlen szállóigévé váltak az egykori tanítványok között. Nem csak a gyerekek között volt meghatározó személyiség. A kartársai, a pedagógusok is tisztelik, szeretik. Nehéz pillanatokban vidámsága, segítőkészsége lelket tudott önteni a munkatársaiba is. Én magam is tanítottam vele több éven keresztül. Büszke voltam, büszke vagyok rá, hogy volt tanítványaként együtt taníthattam vele. Legeza Mihály igazi pedagógus. Ekkora hatása, ilyen maradandóan mély nyomokat hagyó hatása kevés pedagógusnak van, volt a gyerekekre. Nem csak pedagógusként tevékenykedett a településen. Több évtizeden keresztül, a rendszerváltás után is elnöke volt a helyi választási bizottságnak, és ma 84 évesen is tagja ennek a testületnek. A helyi futball- csapat középhátvédje volt hosszú éveken keresztül. Több éven át, szintén társadalmi tevékenységként, a labdarúgó csapat edzőjét segítve vezette az év elején az alapozó, kondícióba hozó edzéseket. Valkó Mihály tanár úr Zagyvarékas szülötte. Élete, tevékenysége túlmutat a falu határain. Elkerült innen, de soha nem felejtette el övéit, nem felejtette el a falut, ahol gyermekkorát töltötte, ahol az általános, illetve az elemi iskolát végezte. Az elemi iskola elvégzése után Vácra került középiskolába, majd Jász- Nagykun Szolnok megye akkori legjobb, leghíresebb gimnáziumába a Verseghy Ferenc Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait. Az érettségi után az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanult magyar-francia szakon. Itt szerzett középiskolai tanári oklevelet. A diplomaosztás után visszajött Szolnok megyébe oda, ahonnan elindult. Tanár lett a Verseghy Gimnáziumban, amely akkor is a megye legjobb gimnáziuma volt. Tele sok-sok feltörekvő fiatallal, szinte kivétel nélkül fiúkkal. A fiatal tanárnak mindig nagyobbak a lehetőségei az idősebb tanárokhoz képest, hogy a szó szoros értelmében magával ragadja az ismeretet, az ismereteket habzsoló, a világot megismerni akaró fiatalokat. Valkó Mihály élt ezzel a lehetőséggel. Új pezsgést hozott a gimnázium életébe. Magyar nyelv és irodalmat, valamint francia nyelvet tanított. A sok-sok diák között több rékasi tanuló is tanítványa volt. Köztük jómagam is. Szerették a tanulók széles látóköréért, határozottságáért. Nem ismert félmegoldást, a saját ismeretszerzésében sem. Amilyen szigorú volt önmagához, olyan akaratot, szorgalmat követelt, várt el tanítványaitól is. Nem volt könnyű útja az egyetemi diploma megszerzéséig. A II. világháborúban meghalt az édesapja. Édesanyja egyedül nevelte. Önszorgalmának, kitartásának, vas- akaratának köszönhette, és természetesen tehetségének is, hogy a háború utáni nehéz években sokszor társadalmi ellenszélben is elérte célját. Szigorú, de jóindulatú tanár volt. Örülünk, örülök, hogy tanítványai lehettünk. Ezekben az években sem szakadt el Zagyvarékastól. Zagyvarékason élt, és itt is lakott. Tagja volt a zagyvarékasi futball- csapatnak. A pályán nem ismert lehetetlent. Bekapcsolódott a község közösségi életébe. Tekintélye volt a településen. Az 1956-os forradalom helyi eseményeiben kikérték a véleményét, felkérték a helyi tanácskozás levezetésére. Valkó Mihály többre hivatott annál, hogy csak a középiskolában tanítson. Képességei, széleskörű látásmódja elszólították a katedrától. Új teret, új, tágabb lehetőségeket kapott. Újságíró lett, hogy még szélesebb körben nyerhesse meg az embereket a kultúrának. Újságírói tevékenysége mellett a Megyei Népművelési Tanácsadó Szervezet vezetője lett. A Szegedi Tanárképző Főiskola szolnoki tagozatán irodalmat tanított től a megyei Néplap kulturális rovatának vezetője lett. Ma is gyakran jelennek meg cikkei az Új Néplapban. 20 év újságírói munka után 1990-ben ment nyugdíjba. Újságírói munkáját Aranytoll szakmai díjjal ismerték el 1994-ben ben megkapta Szolnok város Kulturális Díját ban, mint az Új Néplapban is olvashattuk, a megyei Príma Díj birtokosa lett. Ugyan már nyugdíjas, de még mindig aktív. - Jász- Nagykun- Szolnok megye és Pikár (franciaországi régió) Baráti Társaság elnöke - Az Idegennyelv Tanítását, Oktatását Segítő Megyei Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szülőfalujával, Zagyvarékassal mindig élő volt, ma is az a kapcsolata. A falu valamennyi jelentős ünnepségén megjelenik. A zagyvarékasi Móricz Zsigmond Társaság elnöke. Együtt rezdül a településsel. Tanácsaival, tevékenységével segíti, hogy Zagyvarékast minél szélesebb körben megismerjék. Legeza Mihály tanár úr évtizedeken átnyúló, a helyi közösséget meghatározó munkájával méltó arra, hogy a Zagyvarékasért emlékérem tulajdonosa legyen. Valkó Mihály tanár úr életútjával, a községgel való eleven kapcsolatával vált a Zagyvarékas díszpolgára cím méltó tulajdonosává. Ezúton is szeretnénk megköszönni a tisztelt tanár uraknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a zagyvarékasiak és egykori zagyvarékasiak segítéséhez, Zagyvarékas ismertségének növeléséhez. Kívánunk nekik további tevékeny éveket és hozzá jó egészséget! 2 Agócs Gyula polgármester

3 Az idei Falunap, mely augusztus 15-én került megrendezésre, horgászversennyel vette kezdetét. Már hajnali négy óra előtt gyülekeztek a horgászat megszállottjai, ifjak és idősebbek egyaránt, akik e nemes vetélkedéssel kezdték a napot. Faragó Gyula vezényletével elkezdődött a helyek kisorsolása, majd a horgászat. # A község életét mindig befolyásolta a Zagyva folyó, amely majdnem körülöleli a falut. Ebben halásztak, mostak, fürödtek az emberek. Most viszont, a Falunap alkalmából horgászversenyt rendeztünk, mely talán a község életében még soha nem volt. A hely előkészítése kezdetben nem volt zökkenőmentes, de maga a verseny már szervezetten, jó hangulatban zajlott le. A fogási eredmény nem volt rekord, de akik neveztek (15 fő), és részt vettek (12 fő) a versenyen, mind pozitívan értékelték a kezdeményezést. Azokat akik azt kifogásolnák, hogy a helyek és a víz gazos, füves, növényekkel benőtt, korán van a kezdés stb. meg kell nyugtatnom, hogy a helyeket és a területet kitakarítottuk és a versenyben nagyszerű élményekkel gazdagodtunk. Köszönet az önkormányzatnál dolgozóknak és a barátaimnak, akik nem kis munkával segítettek. Külön köszönöm a falunapi szervezőbizottságnak a támogatását, és nem utolsósorban a Horgászszövetségnek, aki biztosította a vízterületet a verseny lebonyolítására. Szeretném ha a kezdeményezés a jövőben is megismétlődhetne. Helyezettek: I. helyezett Tarjányi József II. helyezett III. helyezett Rédai Zsolt Pásztor János Faragó Gyula Falunap és finom körömpörköltek rotyogtak a bográcsokban. Volt olyan csapat is, akik inkább a szabadon választott kategória mellett döntött, de olyanok is akadtak, akik mind a kötelező, mind a szabadon választott kategóriában bemutatták főzőtudományukat. Az öt tagú zsűrinek mint mindig - nehéz volt a feladata, amikor el kellett dönteni 13 órakor a helyezéseket, hiszen mindenki étele nagyon finom volt. Végül a zsűri az alábbi helyezéseket adományozta a csapatoknak: Kötelező kategória: I. helyezett Tűzoltó Egyesület csapata II. helyezett Ballók és csapata III. helyezett Jánosi Boldizsár és csapata Szabadon választott kategória: I. helyezett Kifli úti csapat II. helyezett Dora és csapata III. helyezett Szedett-vedett csapat 8 órakor a művelődési háztól Agócs Gyula polgármester úr, Jenesné Paróczai Erika jegyző asszony, Polónyi László képviselő úr, valamint a helyi mazsorett csoportok felvonulásával zenés ébresztőben lehetett része a falunak az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar kíséretében. # Korai órákban vette kezdetét a főzőverseny is, hiszen a már előző napokban felállított pagoda környékén több csapat szorgoskodott. A fát az idei évben is a Polgármesteri Hivatal biztosította. A tüzelő konyhakész állapotáról Nagy Gábor és csapata gondoskodott, ugyanúgy, mint a sátrak felállításáról, a terület tisztaságáról, rendjéről. Az idei évben a főzéshez a körmöt a Polgármesteri Hivatal biztosította az igénylőknek. 11 csapat élt az alkalommal, A Kisszögben Polgármester úr köszöntötte a vendégeket, majd elkezdődtek a programok. # A falunap alkalmával megrendezett kispályás labdarúgás a Zagyvarékasi Önkormányzat és a Zagyvarékasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyitó mérkőzésével kezdődött, melyen eredményül igazságos 1:1-es döntetlen született. Öt csapat adta le nevezését a tornára, melynek üde szífoltja volt a Real Margit néven szereplő csapat, ami a helyi általános iskolába járó gyerekekből állt össze. Az öt csapat körmérkőzéses rendszerben játszott (tehát mindenki játszott mindenki ellen). Az I. helyen a Szabadsajtó utca, II. helyen a Major FC, a III. helyen a Kézér Szervíz, a IV. helyen a Szedett-vedettek és az V. 3

4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ helyen pedig a már említett Real Margit csapata végzett. Tóth Csaba # A nap folyamán vendégeink között köszönthettük két országgyűlési képviselőnket, Botka Lajosnét és Szalay Ferencet. 9 órától 17 óráig a Szolnoki Sportcentrum és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai várták a gyermekeket ingyenes játszóházzal, arcfestéssel, különböző ügyességi vetélkedőkkel, játékokkal. Az idei év slágere az arcfestés mellett a lisztfújás és az édesség levágó verseny volt. Ingyenes légvár is várta az ifjakat a nap folyamán a gyermekek nagy örömére. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai saját készítésű helyi népi süteményeket kínáltak az érdeklődők számára. A sok finomság hamar elfogyott. A rendőrségi sátorban teszteket tölthettek ki mind a gyermekek, mind a felnőttek, melyért csoki jutalom és egyéb apró ajándékok jártak. Be lehetett ülni a rendőrségi kocsikba, ki lehetett próbálni a szirénát. Délelőtt a tűzoltók is bemutatót tartottak. Mindenki érdeklődve figyelte a nagy füsttel járó tűz eloltását. A gyermekeknek lehetőségük volt a tűzoltókocsi volánja mellé is beülni, és néhány pillanatra ők is tűzoltóvá válhattak. A nap folyamán lehetőség nyílt vérnyomás- és cukormérésre is Jánosiné Juhász Julianna közreműködésével. Miklós János plébános úr délben megáldotta az új kenyeret a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport közreműködésével. A finom kenyérről Papp György pék gondoskodott. A meghívott vendégek és szervezők számára a finom ételeket a Damjanich János Általános Iskola konyhájának dolgozói készítették. Az ételhez való húsok egy részét felajánlásként kaptuk. Felajánlók: Kis Gyula, Zoufal Béla, Perjési Andor és felesége. A finom réteseket Búzás Attila készítette, a kenyereket és a pogácsákat Papp György. A reprezentációs sátorban a vendégeket az idén is a Polgármesteri Hivatal dolgozói szolgálták ki, mindenki megelégedésére. Meglepetésként az ebéd mellé Lajsz András koktéljait ihatták a szerencsésebbek. # Falunapi rendezvényünkön önkormányzat meghívására tiszteletét tette Lajsz András mixer király, aki mindnyájunk örömére meglepetést okozott azzal, hogy az általa és a kollégájával kevert koktélok a nagy melegben kellemesen hűsítette azokat, akik hozzájutottak! A koktélok elfogyasztása után énekesi tehetségét is megmutatta, örültünk, hogy itt volt és lehetőségünkhöz mérten a jövőben is szeretettel várjuk. Egy pár sort Bandiról: 1957-ben született Debrecenben. A szakmai létrán fokozatosan haladt felfelé. Számtalan hazai és nemzetközi versenyen ért el kimagasló eredményeket. Többszörös magyar bajnok, 2000-ben Szingapúrban megrendezett vb-n 3. helyezést ért el. A magyar mixer szövetség alapító tagja. A magyar nemzeti gasztronómiai szövetség elnökségi tagja, a mixer bizottság elnöke ben kezdett tanítani. A mixer társadalom legismertebb tagja. Több televíziós produkció állandó résztvevője évben az év gasztronómusa, 2006-ban a Fehér asztal lovagrend sorai közéválasztották és a parlamentben lovaggá ütötték. Mester Bantender szövetségi zsűritag. Kis Gyula # A délutáni programok között is megtalálhatta mindenki a neki kedvezőt. Fél egykor kezdődött a Megyei II. ifi labdarúgó mérkőzés Zagyvarékas-Pusztamonostor között (3:2). A Zöldpont Íjász és Szabadidő Egyesület színvonalas és látványos íjászbemutatóját is érdeklődés kísérte, ahol a bátrabbak ki is próbálhatták egy-egy célba lövésre az íjakat. A délután egyik új színfoltja volt a helyi motorosok felvonulása a falu központjából a Kiszögbe, ahol Pepe motoros showjával folytatódott a programsorozat. # A falunapot a szervezőbizottság szerette volna olyan műsorral színesíteni, amelyet Zagyvarékas lakossága Zagyvarékason még nem látott. Innen jött az ötlet, hogy hívjunk el egy motorost, aki egykerekezéssel, gumiégetéssel, látványos bemutatót tud tartani. Természetesen a szűkös költségvetést figyelembe véve kerestük az alkalmas személyt. Végül is Szőllősi Péter, Pepe, került a látókörünkbe, akit a tószegi motoros találkozón személyesen is megnéztünk, és aki vállalta a zagyvarékasi fellépést. Némi fenntartásunk volt a rendelkezésre álló hely miatt, de bíztunk a show sikerében. A Kisebbségi Önkormányzat segítségével az aszfaltos út két szélét kiszalagoztuk a biztonságos lebonyolítás érdekében. Fél kettő körül megérkezett Pepe, aki egy társat is hozott magával. Ő egy ETZ típusú motorral tesztelte az aszfalt teherbírását, Pepe pedig egy 600-as Yamaha motorral verte fel a Kisszög csendjét. A műsor előtt színesítette a délutánt, hogy két órától a zagyvarékasi és vidéki motorosok gyülekeztek a műv. ház előtti parkolóban, ahonnan fél háromkor szirénázó rendőrautó felvezetésével indultunk a Kisszögbe. Csatlakozott hozzánk négy terepjáró autó is, akik szintén ígértek egy kis bemutatót. Miután a felvonuló motorosok kiértek a kisszögbe, elindult a streetfighter show. Pepe rövid bemutatkozása után megérkezett felkért speakerünk is, aki vállalta a bemutató kommentálását. Feldüböröghetett hát a motor. Viszonylag rövid távon km/h-ra felgyorsult motor első keréken, hátsó keréken ámította a 4

5 kíváncsi tömeget. Jó volt látni, hogy az egészen kicsi gyerekek, fiatalok között az idősebb korosztály, férfi és hölgy nézői is tátott szájjal figyelték, hogy mire képes a gép és az ember, hogyan lehet egy ilyen teljesítményű gépet kezes bárányként irányítani, sok esetben ellentmondva a fizika törvényeinek. Érdekes látvány volt a motorra erősített létrás bemutató, amit a faágak sajnos néha akadályoztak, továbbá Pepe társa, aki egy ETZ motort bírt rá a különös mutatványokra. Nagy taps övezte a gumifüstölést, ami egy időre elnyomta a fortyogó pörkölt illatát. Az izgalmat tovább fokozva Pepe a közönség soraiból egy-egy vállalkozó szellemű társat kiválasztva két személlyel egy keréken folytatta bemutatóját. A rendelkezésre álló helytől függetlenül színvonalas műsort láthattunk Pepééktől. A motoros bemutató után a Kisszög bejáratánál a négy terepjáró autó a kubik gödörben hamarjában épített pályán utaztatta a gyerekeinket hatalmas érdeklődés közepette, bemutatva ennek a szakágnak néhány érdekességét a meredek le és felhajtón a fák és cserjék között. Köszönjük a rendőrség segítségét, köszönjük Pepének a színvonalas bemutatót, köszönjük Szabó Pistinek és csapatának a terepjáró autó bemutatóját. Reméljük jól szórakozott a zagyvarékasi közönség. Köszönjük a Kisebbségi Önkormányzatnak is, hogy segített a bemutató biztosításában. Kézér Zoltán # A megyei II. felnőtt labdarúgó mérkőzés a népes szurkoló tábor ellenére sajnos vereséggel végződött (Zagyvarékas Pusztamonostor 0:3). 17 órakor az emlékérmek átadására került sor. A műsor kezdeteként Sülyi Károly előadásában Erkel Ferenc Bánk bán operájából a Hazám hazám című dalt, majd ifjú Cinka István tolmácsolásában Vass Albert Üzenet haza című versét hallhattuk. Ezt követően Agócs Gyula polgármester úr köszöntötte a kitüntetetteket, valamint átadta az emlékérmeket és az okleveleket. A Zagyvarékas Díszpolgára oklevelet és emlékérmet Valkó Mihály tanár úr, a Zagyvarékasért oklevelet és emlékérmet Legeza Mihály tanár úr kapta. Valkó Mihály meleg szavakkal köszönte meg a kitüntetést. Az ünnepséget a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei kalocsai táncokkal zárták. A lányokat felkészítette: Koncsek Erzsébet és Simonné Dora Magdolna tanító nénik. A kulturális műsort a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola mazsorett és tánc csoportjai folytatták. Az iskolában két csoport működik: a kisebbek (első osztálytól-negyedik osztályig) a Gyöngyvirág Mazsorett és Tánccsoportban pomponoznak. Vezetőjük: Kézérné Tótok Bernadett tanárnő. Az első és a harmadik műsorszámot a kicsik adták elő, akik közül néhányan most szerepeltek először a színpadon. A felső tagozatosok által alkotott csapat neve: Napsugár Mazsorett Csoport, ők már mazsorett botokat is forgatnak tánc közben. Vezetőjük: Polónyi Katalin tanárnő. Az 5-6. osztályos lányok már 3 éve dolgoznak együtt. Első koreográfiájuk a több hónapja slágerlista vezető Poker face című számra készült. Felkészítőjük Polónyi Katalin tanárnő. Negyedik produkcióként az 5, 6, és 7. osztályos lányok bemutatója következett. Már hetekkel ezelőtt megkezdték a felkészülést, hiszen ezt a koreográfiát kimondottan a Falunapra tanulták be a Girls, girls, girls című zeneszámra. A következő fellépők a Községi Mazsorett Csoport tagjai voltak ben alakultak 14 fővel. Számos rendezvényen léptek már fel tól még 2 csoport alakult, amelyek óvodás és kisiskolás gyerekekből állnak. Jelenleg 26 taggal működnek. Társastáncosaink, Gál Tamás és Kókai Réka a Szolnoki Melody-Táncklub táncosai. Két hónapja táncolnak együtt. Jelenleg készülnek az ősszel induló versenyre. Felkészülésükben Szakali Ildikó segít. A latin amerikai táncok közül: szamba, cha-cha-cha, rumba, és jin táncokat láthattunk előadásukban. A Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zagyvarékasi tánccsoportja sárközi ugróst mutatott be. A táncot betanította Szász Anita, a szolnoki Tiszatánc együttes kiváló tagja, és Miklós Szilvia. Őket a Fashion Dance, a Dalma-Dance Club Zagyvarékasi Tagozata követte. A csoport már öt éve működik Zagyvarékason. A zagyvarékasi tagozat 34 főből áll, mely négy csoportra oszlik. Próbáikat a Művelődési Házban hetente egy alkalommal tartják. Számos rendezvény szereplői: farsang, falunap, sportbál, óvodai rendezvény, szolnoki kiállítás és vásár, szolnoki COOP napok, Tiszaligeti majális, Szolnoki Interspar roadshow. A nagyobb lányok rendszeres fellépői a budapesti Fashion Dance Országos táncversenyeknek, kimagasló teljesítményekkel. Ebben a tanévben a nagyok serdülő kategóriában, országos helyezést értek el. Az elmúlt öt évben minden tavaszi és őszi táncveresenyen részt vettek. Serdülő kategóriában: öt alkalommal arany, háromszor ezüst és két alkalommal bronzérmesek lettek. Felnőtt kategóriában: három alkalommal arany, négy alkalommal ezüstérmet szereztek. A táncokat betanította: Nyemeczné Nagy Adrienn. A kulturális műsor zárásaként Sülyi Károly népdal- és operett énekes előadását hallhattuk. Partnernőjével, Lugosi Klaudiával egy színvonalas előadás részesei lehettünk. Ezt követően tombolasorsolásra került sor. A fődíj, egy mikrohullámú sütő, Virág István felajánlása volt. Sok szép ajándék gyűlt össze, melyet ezúton is köszönünk minden felajánlónak. A sztárvendég előtt, meglepetésként egy helyi érdekeltségű rockzenekar is fellépett a színpadon. # Egy kis csúszással indult felkért rockzenekarunk fellépése. A Perplex nevű zenekar érdekes színfoltja volt az estének. Közismert külföldi és magyar számok hangzottak el és ami számunkra, rékasiak számára különösen érdekessé tette a koncertet, hogy a dobok mögött egy helyi fiú: ifj. Borsányi Zoli ült. Gratulálunk a fiúknak a teljesítményükhöz, id. Borsányi Zoltán- 5

6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ nak a fiához, és kívánunk sok sikert zenei pályájukon. Kézér Zoltán # 20,30 órakor a sztárvendég, Baby Gabi előadását hallgathatták a vendégek. A nézők lelkesen tapsoltak, valamint énekelték a művésznővel együtt a számokat. A két saját táncosa mellé az énekesnő a nézők közül három gyermeket is felhívott szerepelni. Hatalmas sikert aratott a műsor. Ezt követően a szolnoki Újvárosi DSE ugróköteles csoportjának bemutatóját láthattuk. A lányok már 10 éve gyakorolják a számokat, mindig újabb és újabb elemekkel gazdagítva a repertoárt. Ezután a Községi Sportegyesület Dream Dance Mazsorett Csoportjának UV-s műsorát csodálhattuk meg. A csoport 1998-ban alakult általános és középiskolás diáklányokból. A Vasúti Újtelep lakói részére a szállítást felajánlásként a DIÁK-BUSZ Kft vállalta. Az egész napos hangosításról Lakatos István gondoskodott. A fényképeket Tálas Zsolt, a videofelvételt Polónyi László készítette. Köszönjük szponzorainknak, a szervezőknek, lebonyolítóinknak, szereplőknek, tombolatárgy felajánlóinknak, hogy támogatásukkal hozzájárultak a Falunap sikeréhez. Fő támogatóink: Zagyvarékas Község Önkormányzata Kaposvári Kázmér - VCSM SZATEV Rt. Tolnai Tamás és családja - Fail-Safe Kft Támogatók: Agócs Gyula polgármester Balázs Adrienn Ballók Sándorné Bánó K. Zoltánné Barta Eszter Bekő László Borsányi Jánosné Botka Lajosné országgy. képv. Búzás Attila Cigány Kisebbségi Önkormányzat COOP Zrt. Csasztvan Csilla Csasztvanné Ballók Éva Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Détár Istvánné Détár Katalin Devil 06 Kft Maródi Norbert DIÁKBUSZ Kft Támogatók Dr. László Domonkos Dr. Sándor Erzsébet Eke István Fábián Fatime Fakan Józsefné Faragó Ernőné Faragó Gyula képviselő Faragó Gyuláné Farkas Éva Ferbor Kft Földes Imre és felesége Gál Csabáné Gyöngyösi Csabáné Horváth Gábor és felesége Ignácz Sándor Jánosi Boldizsár és családja Jánosi Lászlóné Jánosiné Juhász Julianna Jenesné Paróczai Erika jegyzőaszszony Kanyóné Csomor Eszter Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport Kézér Imre és családja Kézér Zoltán képviselő Kézérné Tótok Bernadett Kis Gyula képviselő Kocza Antal Kókai Attila Koncsek Erzsébet Kovács Boglárka Kovács Gáborné Kovács Zoltán Kurucz Gyuláné Lakatos István és családja Lakatos Tamás Lázár Imréné Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet Lukácsi Tamás Magyar Béláné től a Zagyvarékasi Községi Sport Egyesület szakosztályaként működik. Fellépéseiket az egész országban megcsodálhatják az emberek. Külföldi fellépések közül meg kell említeni Görögországot, ahol nagy sikerrel szerepeltek. A lányok újdonságként igazi tüzes tánccal örvendeztettek meg bennünket. Hatalmas bátorsággal és ügyességgel forgatták a láncon függő tűzfészkeket. Ezt a számot a Falunapon mutatták be először. Emellett új koreográfiákkal világító és szalagos végű botokkal is láthattunk tőlük előadást kitűnő zenére. A táncot betanította: Nyemeczné Nagy Adrienn, és mint mindig most is hatalmas sikert aratott. A Falunapot az elmaradhatatlan tűzijáték zárta, mely az idén még szebb és csodálatosabb volt, mint a tavalyi. Csasztvanné Ballók Éva Miklós Szilvia Miklós Tiborné Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Nagy Ferenc Pékber Nagy Gábor képviselő Nagy Gáborné (Horgony út) Nyemeczné Nagy Adrienn Osztásné Szabó Hajnalka Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Pálinkás Ágnes Papp György Perjési Andor és felesége Pintér Ágnes Pintér László Polgárőrség Polónyi Gáborné Polónyi Istvánné Polónyi Katalin Polónyi László képviselő Rácz János és felesége Rácz Sándor Révész Istvánné Révészné Szűcs Edit Ribár Zsuzsanna - Sportcentrum Simon István Simonné Dora Magdolna Szabó Béla és felesége Szabó Csaba és felesége Szabó Dezsőné Szalay Ferenc országgy. képv. Tálas Zsolt Telsat Kft Tóth Csaba Tóth Jánosné Tűzoltó Egyesület Urbán Zoltán Virágh István Zoufal Béla képviselő

7 7

8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 8

9 9

10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 10

11 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ AMIT JÓ TUDNI A VÁSÁRLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMÉKBEMUTATÓKRÓL Manapság gyakran találunk postaládánkban olyan szórólapot, melyen árubemutatóval egybekötött utazásra invitálnak bennünket. Az úti cél mely rendszerint, valamilyen városnézéssel összekötött szabadidős program - mellett minden esetben kilátásba helyeznek a résztvevőknek ajándékokat, a lényeg azonban a kirándulók számára nyújtott termékbemutatókkal egybekötött vásárlásokban rejlik. Előre nem tudhatjuk, mit kínálnak fel számunkra, de azzal számolhatunk, hogy a termékismertetés szerint, minden bemutatott termék csodákra képes tulajdonságokkal rendelkezik, megvéd, óv, megelőz, csak ott és csak akkor, csak nekünk áll kedvezményekkel rendelkezésre. Jellemzően nincs gond, ha nem vásárolunk. Azonban ha szembesülünk a vásárlási döntésünk eredményeivel, kételyeink támadnak, ekkor fordulunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy ha az eljárás során vita keletkezik békéltető testülethez. Fontos, hogy ha vásárlási szándékunk van egy termékbemutatón, tisztában legyünk már a szerződéskötéskor jogainkkal és gyakorolni is tudjuk azokat. Jó tudni, hogy az ilyen vásárlás, üzleten kívül kötött szerződésnek minősül és a fogyasztókat az üzletben történő szokásos vásárlásokhoz mérten, többlet jogok illetik meg. Így pl. jogszabályi kötelezettsége a vállalkozásnak, hogy a fogyasztót legkésőbb a szerződés megkötésekor írásban tájékoztassa; - a fogyasztót megillető elállási jogról, valamint - annak a személynek a nevéről, címéről, (elektronikus levelezési címéről), akivel szemben a fogyasztó e jogát gyakorolhatja. Egyik leglényegesebb garanciális szabály, hogy a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. A fogyasztó elállási jogáról érvényesen nem mondhat le, és annak gyakorlása feltételhez A gázenergia szolgáltatókra vonatkozó lakossági fogyasztói panaszok intézését július 1.-étől - érintő változásokról sem köthető. Érdemes a kapott ajándékokra is odafigyelni, mert azok is forgalmazott terméknek minősülnek. Így természetesen az ajándékba adott termékeknek is meg kell felelniük a fogyasztói forgalomba hozott árukra alkalmazandó rendelkezéseknek. A szerződés megkötésekor kért foglalót a teljesítéskor a termék vételárába be kell számítani. Abban az esetben viszont, ha a fogyasztó a jogszabály által biztosított 8 munkanapon belüli, indokolás nélküli elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás köteles a foglalót visszafizetni. Bánatpénz kikötése ilyen esetben nem jogszerű és kötbérfizetési kötelezettség sem keletkezhet. A legtöbb termékbemutatón lehetőség van az áruvásárlási kölcsön igénylésével való vásárlásra. Lényeges tudni, hogy nem a terméket forgalmazó vállalkozással állapodunk meg a megvásárolt termék ellenértékének részletekben való teljesítésében, hanem pénzintézeti kölcsönszerződés alapján, az aktuális áruvásárlási hitelkamatok felszámításával juthatunk hitelhez. Ezért a terméket forgalmazó vállalkozásnak tájékoztatni kell a fogyasztót arról is, hogy az általuk megkötött szerződés jogi sorsa a hitelkérelem elutasítása esetén hogyan alakul tovább. A tapasztalatok alapján a termékbemutatók rendszeres látogatói az idősebb korosztályból kerülnek ki, olyan személyek, akik befolyásolhatóbbak döntéseikben. Ezért kívánatos arra is felhívni a figyelmet, hogy a fogyasztó szerződéskötésre nem kényszeríthető, a vásárlásról olyan információk alapján kell döntenie, amelyek sem megtévesztését, sem azt nem eredményezhetik, hogy a szerződés megkötése szempontjából tévedésbe essen. Törvény tiltja a megtévesztő, agresszív tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. Jó tudni, hogy a termékbemutatókon történt vásárlásokból eredő jogvita esetén a békéltető testületekhez lehet fordulni, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat észlelése esetén, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni július 1.-től a földgázellátásról szóló törvény értelmében a közüzemi földgázszolgáltatást a versenypiaci kereskedelem az ún. egyetemes szolgáltatás váltja fel. A piacnyitás a lakossági fogyasztók számára is fontos változásokat hoz. Azon túlmenően, hogy a fogyasztó szabadon szolgáltatót válthat, a fogyasztóvédelem területén is helyileg közelebb került a panasz kérelmek orvoslása a lakossághoz. Elsősorban a lakossági fogyasztókat érintően ugyanis június 30.-át követően, a villamos energia szolgáltatáshoz hasonlóan - a Magyar Energia Hivatal mellett és hatáskörének tiszteletben tartásával-, nagyobb szerepet kap a földgázszolgáltatásra irányuló fogyasztói panaszok intézésében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. A fogyasztóvédelmi hatóságok a lakossági fogyasztók azon panaszaival foglalkoznak, amelyek a gázszolgáltatók - elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolásra vonatkozó-, jogsértő magatartását kifogásolják. 11

12 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ A gázszolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálása illetékmentesen kérhető a fogyasztóvédelmi hatóság szerveitől. A kérelmeket a fogyasztási hely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz kell benyújtani, aki hiánytalan kérelem esetén - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - a hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogosult eljárni a szolgáltató üzletszabályzatban meghatározott, egyoldalúan változtatható feltételek várható módosítása esetén kötelező előzetes közzététel és értesítés, valamint az egységárak bármely változása esetén kötelező személyre szóló tájékoztatás szabályainak, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén is. Az Észak alföldi Régióban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelőségének elérhetősége és postacíme, ahol a panaszkérelmek benyújthatók: Szolnoki Kirendeltség Kirendeltség vezető: Dr. Boieru Ildikó 5000 Szolnok, Kossuth L. út Szolnok, Pf Telefonszám: Telefax: ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Integrációs Program a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolában és Óvodában Óvodai fejlesztő és iskolai képesség-kibontakoztató, integrációs program indul a 2009/2010-es tanév folyamán. Ezen program célja, támogatással ösztönözni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és a képességek fejlesztéséből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó óvodai-iskolai, nevelés és oktatás megszervezését. (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, finom motorikát, nagymozgást, térlátást fejlesztő, segítő eszközök, stb.). Kulturális rendezvényekre jutás támogatása A programban résztvevő gyermekek részére kulturális rendezvényeken való részvétel, belépők biztosítása, utazás költsége. Az óvodai fejlesztő programra fordítható összeg Ft. Az iskolai képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést elősegítő programra fordítható összeg pedig Ft A támogatás összegét, az óvoda az alábbi célra, valamint feladatokra használhatja fel: Szociális hátrányok enyhítése Ezen belül a programban résztvevő gyermekek részére (mesekönyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sporteszközök, kiránduláson való részvétel biztosítása, táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása). Együttműködések partneri kapcsolatok erősítése Szabadidős tevékenységek, programok szervezésével (farsang, táncház, egészségnap stb.) Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele A programban részt vevő gyermekek számára (pl. gyógytestnevelő, pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása. A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök beszerzése Szakmai, tartalmi fejlesztés Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek. Projektnap Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése. Az óvodai fejlesztő program támogatásának összegét, az óvoda teljes mértékben a fent említett tevékenységekre kívánja felhasználni. Az iskolai képesség-kibontakoztató, integrációs programon nyert támogatást az iskola az alábbi tevékenységekre, célokra használja fel. Szociális hátrányok enyhítése A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére (tanszerek, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sporteszközök; osztálykiránduláson, táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása). Együttműködő-partnerkapcsolatok erősítése Az IPR alkalmazását támogató az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítése tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek, programok szervezésére. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás 12

13 IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több alkalommal, a tanév végi intézményi önértékelés felülvizsgálata. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elősegítő tevékenységek Elsősorban tanórán kívüli, mentori, programok támogatása. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele A felkészítésben részt vevő tanulók számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása. Kulturális rendezvényekre jutás támogatása A programban résztvevő tanulók részére kulturális rendezvényeken való részvétel, belépők biztosítása, utazás költsége. Szakmai, tartalmi fejlesztés Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és egyéb költségek. Projektnap Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése. Minden tanuló aki az iskolai képeség-kibontakoztató, integrációs programban részt vesz, egyéni fejlesztési támogatásban részesül és negyedévente a tanuló valamint szülei számára fogadóórát tart az iskola, amelyen a tanuló elért eredményeiről kap tájékoztatást a szülő. A fogadóórán való megjelenés a szülők részéről kötelező, amennyiben nem jelenik meg gyermeke a további támogatásban, nem részesül. A Damjanich János Általános Iskola és Óvoda ezen programot a támogatások felhasználásával a 2009/2010- es tanévben kívánja megvalósítani. A program célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. Bízunk a program sikeres megvalósulásában. A szakmai háttér és anyagi támogatás biztosított, de mindemellett nélkülözhetetlen a programban résztvevő gyermekek szüleinek támogató együttműködése. Bízom abban, hogy a most elinduló programunk a rékasi gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását fogja szolgálni. Polónyi László igazgató Kompetencia alapú oktatás Zagyvarékason A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették. A közoktatás hosszú távú stratégiája már pontosan megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét Mindezek figyelembevételével több program is indult az előbb említett eredmények javítása érdekében. Az egyik ilyen program a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program), amelyre a Damjanich János Általános Iskola és Óvoda is benyújtotta pályázatát és a sikeres pályázat eredményeként Ft-ot nyert. A program keretében így sor kerülhet Zagyvarékason a kompetencia alapú oktatás bevezetésére. A rendelkezésre álló összeg az alábbiakra fordítható: továbbképzés, szaktanácsadás, mentorálás, és jó-gyakorlat átvétele, továbbá iskolai taneszköz hiány pótlására, kompetenciát fejlesztő csomagok megvásárlására, irodai-igazgatási felszerelések beszerzésére, irodaszer, postaköltség fedezésére. Az óvodában, egy csoportban kerül bevezetésre a kompetencia alapú nevelés. Az iskolában pedig hat osztályban szeptember 1-től vezetjük be matematikából, magyarból valamint angolból a kompetencia alapú nevelést-oktatást. Az első év elsősorban tanuló év lesz mind a gyerekek, mind a programban résztvevő nevelők, pedagógusok számára. Reméljük a jövőben az új rendszer hasznos lesz diákjaink kompetencia eredményeinek javítására. Bízunk abban hogy ez a program, amely a Nemzeti Fejlesztési Terv, Európai Szociális Alap, Országos Közoktatási Minisztérium támogatásával valósult meg, hozzájárul a zagyvarékasi oktatás megújításához. Polónyi László igazgató 13

14 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kisdiákként minden bizonnyal magam is egyértelműen igennel válaszolnék! Gyermekkorom legszebb emlékei közé tartoznak a nyári táborok élményei. Pedagógusként természetesen már másként látom a dolgokat, hiszen a gyerekek táboroztatásával óriási felelősséget vállalunk magunkra, leginkább szabadságunk terhére. Az utóbbi években még nehezebb tábort szervezni, hiszen mind a szülők, mind a szponzorok anyagi lehetőségi korlátozódtak. Ennek ellenére sikerült 16. alkalommal megrendezni iskolánk szociálisan rászoruló tanulói számára nyári napközis táborunkat. Sajnos a tavalyihoz hasonlóan, most is csak négy napot tervezhettünk, július 14 és 17-e között. A szülőktől hozzájárulásként 2500 forintot kértünk összesen. A tényleges költségeink ettől természetesen jóval magasabbak voltak. A különbözetet támogatóink, szponzoraink segítségével fedeztük. A táborozáson résztvevő 38 gyermek felügyeletét három pedagógus kollegámmal valamint a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársaival láttuk el. Gyerekekre vigyázni fizikálisan-lelkileg egyaránt megterhelő. A szülők többsége bizonyára egyetért megállapításommal, hiszen ez még két-három saját gyermek esetében sem egyszerű feladat. Különösen ébernek kell lenni a strandolásnál. Egyrészt a fokozott balesetveszély miatt, másrészt a fürdőzők tömegében jobban elvegyülnek a gyerekek. Számukra mégis ez a legnagyobb öröm, ezért mind a négy tábori napon töltöttünk néhány órát a Tiszaligeti Termál- és Élményfürdőben. A tábori terv összeállításánál most is két cél vezérelt bennünket: kellemesen és hasznosan eltölteni a négy napot. Ezért a csúszdázás és lubickolás élményei mellett hasznos programokról is gondoskodtunk. Első nap, kedden ellátogattunk városszomszédunkba, Újszászra. Itt megtekintettük a Művelődési Házat, a Sportcsarnokot és a Kastélyotthont. Nyári napközis tábor /Táborozni jó?/ Szerdán első utunk az ország egyik legjelentősebb szabadtéri vízügyi múzeumához vezetett: a Közép-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság Milléri szivattyútelepére. A Millér egykor jelentős vízfolyás volt, ma belvízi főcsatorna. Ennek tiszai torkolatánál 1862-ben épült zsilip, majd 1895-ben a szivattyútelep. Itt az eredetihez hasonló környezetben van a vízügyi, vízgazdálkodási gépeket, eszközöket, berendezéseket bemutató múzeum, ahol Varjú Lajos szakaszmérnök fogadott bennünket. A szivattyútelep Röck-gyártmányú gépezete még ma is üzemképes. A kiállítóteremben a Közép-Tisza-vidék kétszáz éves vízgazdálkodásának történetével ismerkedhet meg a látogató. A Milléri Vízügyi Múzeum megtekintését ajánlom minden kedves olvasónk szíves figyelmébe. Nincs azonban meghatározott nyitvatartás, ezért előzetes bejelentkezés, egyeztetés szükséges. Csütörtök délelőtt a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtári Részlegének dolgozói bábelőadással várták csoportunkat. Teleki Józsefné osztályvezető irányításával olyan lelkiismeretes, ötletgazdag munka folyik itt, melynek motorja csak a hivatástudat lehet. Pedagógusként is csodálattal tekintek türelmükre, gyermekszeretetükre, melyet második alkalommal volt módunk közvetlenül is megtapasztalni. Tavaly a könyvtárosok által megtervezett és összeállított, nagy kreativitást és figyelmet igénylő társasjátékkal közel három órán keresztül játszottak gyerekeink. Most Cini Samu és Bálna Béla kalandos történetével ismerkedhettek meg a tanítványaink, bábelőadás formájában. Az előzményekről el kell mondanom, hogy Mikulásra készülve december 5-től tartanak ilyen bemutatókat a gyermekkönyvtárban. Az első előadás címe: Két Mikulás nem fér meg egy erdőben. A sikeren felbuzdulva a gyermekkönyvtár dolgozói elhatározták, hogy minden hónap utolsó szombatján családi nap keretén bemutatót tartanak. Az elmúlt fél év bábelőadásai: A bűvös kendő, Amikor a Tél is fázott, Az Aranyváros muzsikusa, Tündérszép Ilona és Árgyélus június 27. a Szent Iván-éj a könyvtárban rendezvénysorozat keretében újra előadták a gyerekek kívánságára "Az Aranyváros muzsikusa" és "A bűvös kendő" című darabokat. A siker július 16-án a zagyvarékasi táborozóknak tartott előadáson sem maradt el. Köszönjük a Cini Samu és Bálna Béla előadás szereplőinek, Telekiné Fodor Ildikó, Gyulai Lászlóné, Kocsis And- 14

15 rea, Munkácsiné Szabó Katalin könyvtárosoknak, hogy felejthetetlen élménnyel ajándékozták meg tanulóinkat. Pénteken, az utolsó tábori napon a Szolnoki Vadaspark lakóival barátkozhattak a gyerekek. Ez utóbbi sem volt könnyű, hiszen az állatok a tikkasztó hőségben leginkább árnyékos helyre húzódva, békésen heverésztek. Aki még nem fáradt el kellőképpen, kipróbálhatta a Vadaspark melletti játszótér ötletes játékait. A táborzárót a szolnoki McDonald s étteremben tartottuk. Támogatásuknak köszönhetően mindenki elfogyaszthatott egy adag fagylaltot, sültburgonyát és üdítőt. Cikkem elején már említettem, hogy a gyerekek táboroztatása felelősségteljes munka, mely sok türelmet, időt és kitartást igényel. Mégis megérte, ha közel negyven gyerekünket sikerült örömökkel és élményekkel gazdagítanunk ezen a négy napon. A tábor előkészítésében, lebonyolításában segítőim voltak: Simonné Dóra Magdolna, Békési Attila, Cinka Istvánné pedagógusok, valamint a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat munkatársai: Jenes Orsolya, Kohlberger Éva, Osztásné Szabó Hajnalka Köszönjük támogatóink, szponzoraink segítségét, hiszen nélkülük nem tudtuk volna a tábor anyagi fedezetét, hátterét biztosítani Rékasi Kisdiákokért Alapítvány Zagyvarékas község Polgármesteri Hivatala Képviselőtestülete Újszász-és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet Damjanich János Általános Iskola Szülői Szervezete Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok Kistérség Többcélú Társulása Zagyvamenti Integrált Központjának vezetője és munkatársai Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár-Gyermekkönyvtári részlege Dr. Sándor Erzsébet-Iskola út Tombor Attila-Tünde Gyógyszertár Molnár Istvánné-Liszt Ferenc út Szabó Tibor vállalkozó és felesége-dr. Taródi Béla út Cinka István Nagyértékű könyvadomány iskolánknak Morvai Sándorné, Lenke nénit sokan ismerték Zagyvarékason, hiszen évtizedeken keresztül a helyi termelőszövetkezetben dolgozott, sokáig vezető beosztásban is. Nyugdíjasként sem vonult vissza a közélettől. Főleg a vasúti Újtelep kulturális életének szervezésében vállalt aktív szerepet. Erős akaraterővel rendelkező, határozott jellemű emberként ismertem meg Lenke nénit. Ezért is reménykedtem, bizakodtam, hogy legyőzi a betegségét. Sajnos nem így történt. Halálhíréről is csak később értesültünk. Unokája kereste meg levélben iskolánkat, hogy közölje elhunyt nagymamája végrendeletének intézményünket érintő részét. Lenke néni végakaratában gyerekeinkre, tanítványainkra gondolt. Iskolánkra hagyta könyveit, videó-és hangkazettáit valamint hanglemezeit. Minden felajánlásnak, ajándéknak nagyon örülünk. Ez az alkalom mégis szomorúsággal tölt el bennünket, hiszen tragikus eseményhez kötődik július 7-én Polónyi László igazgató úrral átvettük az adományt és az iskolába szállítottuk. Erről a Szolnok Tv munkatársai is készítettek rövid riportot. Szeretnénk ennek a több száz darabból álló gyűjteménynek is méltó gazdái lenni, ezzel is őrizve Lenke néni emlékét. Több tucat olyan könyv van ebben a kis könyvtárban - szépirodalom, lexikon, útikönyvmelyet közvetlenül is tudunk használni mindennapi oktató-nevelő munkánkban. Köszönjük az unokák: Pinczi Gábor és Pinczi Tamás segítségét, közreműködését! 15 Cinka István

16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Szeptemberi Programok: ,30 óra Dalma Dance Csoport szülői értekezlete ,00 óra Vass Lajos Népzenei Minősítő elődöntője óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület rendezvénye ,00 óra Süteménysütő verseny ,00 óra Községi Nőklub rendezvénye Klubok, Szakkörök Dalma Dance divat és tánc tanfolyam: hétfő 16,30 óra, péntek 15 óra Dream Dance Mazsorett Tánccsoport: szombat 14 óra, Gyémánt és Smaragd Mazsorett Csoport: péntek 15 óra Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 17 óra Napsugár Mazsorett Csoport: szerda 16 óra, szombat 10 óra Nyugdíjas Klub: vasárnap 13 óra, minden hónap első szerdája 16 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14 óra Pátria Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportja: kedd és csütörtök 16,30 óra Polgárőrség: a hónap utolsó péntekje 18 óra Szolgáltatás: Gazdajegyző: csütörtök 08,00-12,00 Jogi tanácsadás: kedden ; csütörtök (páros hét) 16,00- Brenda Joyce: Halálos viszonyok Francesca Cahill, az okos, ám minden lében kanál milliomoslány és a sármos rendőrfőnök, Rick Bragg újabb rejtélyes bűnügy felgöngyőlítésén dolgoznak együtt. A vehemens fiatal lány ismét belekeveredik egy rendőrségi ügy felderítésébe, aminek a jóképű rendőrfőkapitány egyáltalán nem örül. Francesca ugyanis saját életét is kockára téve nyomozásba kezd egy rejtélyes és hátborzongató sorozatgyilkossági ügyben, amelyben az áldozatok brutálisan meggyilkolt fiatal, egyedülálló anyák, nem mellesleg egymás barátnői. Brenda Joyce legújabb regénye a szerelemről, szenvedélyről, veszélyről és bosszúvágyról szóló, letehetetlenül izgalmas és fordulatos történet, amelyben senki sem az, akinek első pillantásban látszik. 18,00 Háziorvosi rendelés a Közösségi Házban: hétfő Vásárok 03. Szemvizsgálat Új szerzeményeink: Wiggs: A nevenincs lány Fable: Mennyből a csontváz Eisler: Mindennapi memóriánk Állatkert Hobbiállatok Bradford: Megérdemelt jutalom Marsh: Az olajfák árnyékában Bradford: Ravenscar örökösei Palmer. Sivatagi vihar Wharton: A szerelem nyara Stilton: A Tenebrax család titka Ryan: A vér kötelez Camp. Váratlan szerelem Rodriquez: Csizmás kandúr A dzsungel fia Mojetta: A Földközi-tenger Busquets: Hófehérke és a hét törpe Robins: Különleges hatások Noddy Nagy mesekönyv 1. Noddy Nagy mesekönyv 2. Noddy Nagy mesekönyv 3. Noddy Nagy mesekönyv 4. Noddy Nagy mesekönyv 5. Noddy Nagy mesekönyv 6. Busquets: Nyári kalandok Pinokkió Rodriquez: Piroska és a farkas McGuire: Randi vagy nem randi? Rodins: Sablonok és lenyomatok McGuire: A szerelem színre lép Disney. Toppancs és a formák Nicholson: A világ művészete McGuire: Viszlát, jó kislány! Észak-Alföldi régió Langello: Az alzheimer kúra Könyvajánló 16 Sheldon: Anyalok dühe Wiggs: Aranyló nyár Dodd: A baj magassarkúban érkezik Collins: CSI: Szorul a hurok Steel: Egy rendkívüli nő Chandler: Az emeleti ablak Vanderberg: A fáraók átka Vanderberg: A fáraók völgye Christie: A fogorvos széke Dodd: Forró szenvedély Boissard: Gyermekek háza Lőrincz: Halálkiáltók Joyce: Halálos szerelem Joyce: Halálos viszonyok King: A hármak elhivatása James: Könnyű léptek Quick: Különös kérő Macomber: Magántanárnő Tétova mennyasszony Simeon. Maigret és a padon üldögélő ember Roberts: A mama albérlője Még egyszer, érzéssel Courths-Mahler: Mona kálváriája Anderson: A nap érintése Graham: Rajzold le holtan Gelsey: Scooby-Doo!: Titkos akták 1.: Rémes énem Gelsey: Scooby-Doo!: Titkos atkák 2.: A mihaszna lovag Gelsey: Scooby-Doo és a félelmetes bikalovas Gelsey: Scooby-Doo és a maszkos mágus King: Susannah dala Roberts: Szent bűnök Szerelemkönyv Roberts: Tűnékeny szerelem Courths-Mahler: Úrnő a javából King: Varázsló és üveg Flynn: Védelmi hiba Vandenberg: A zöld skarabeusz Barbara Taylor Bradford: Ravenscar örökösei Edward Deravenel kiderítette, kik és miért gyilkolták meg apját, öccsét, nagybátyját és unokatestvérét. És bosszút állt. Most már a Derívenel Vállalat feje, gyönyörű felesége van, hat szép gyermeke, kedves és okos szeretője, ő az élet császára. A világháború véget ért, a vállalat virágzik. De azért mégsem tökéletes minden: Elizabeth, a felesége mohó és féltékeny, pletykálásával sok bajt okoz. George, az öccse, a helyére pályázik, és igyekszik annyit ártani a testvérének, amennyit csak tud. A színpad kész, jönnek a huszadik század húszas-harmincas évei, és olyan felfordulások következnek a kiterjedt Derívenel család életében, amilyenekre senki sem számít. Mire a könyv végére érünk, a világ felismerhetetlenségig megváltozik

17 Szeptemberi jeles napok Szeptember 1. - A II. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉNEK EMLÉKNAPJA szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A hat évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el. A PEST-SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA 1847 A rövid életű Magyar Középponti Vasúti Társaság az ország második vasútvonalát az július15én üzembe helyezett első, pest-váci vonal elkészülte után alig több mint egy évvel nyitotta meg. Az Nyugati Pályaudvarról indult két gőzvontatású szerelvényt a szolnoki Tiszapályaudvaron ünneplő tömeg fogadta. Az ünnepi beszédet Kossuth Lajos mondta el, a rendezvényen részt vett Széchenyi István is. Petőfi már 1847-ben végigutazott a Szolnokig megnyitott vonalon. Ez az utazás ihlette a Vasuton című vers megírására. Szeptember 7.- A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJA Buda visszafoglalásának emlékére tartják A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJÁt. XI. Ince pápa kezdeményezésére jött létre 1684ben a Szent Liga: a Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence törökellenes szövetsége, amelyhez később csatlakozott Oroszország, és a bajor, szász, brandenburgi választófejedelem is küldött zsoldosokat. Négy év alatt szorították vissza a törököket ban, 145 év után vált szabaddá Buda. Bár a seregben nagy számmal harcoltak magyar katonák is, formailag Magyarország nem volt tagja a Szent Ligának. Így aztán további árat kellett fizetnie az országnak a török kiűzéséért: a bécsi haditanács a szövetséges hadsereg eltartási költségének 70%-át a parasztokra rótta. A császári tisztek a porciók behajtásán kívül raboltak, zsaroltak. Az erdők, nádasok menekültekkel teltek meg. Szeptember 8. - AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJA szeptember 8-án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot AZ ÍRNIOLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémá- jára. A világon még mindig egy milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő. Minden évben ezen a napon az UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen. Szeptember TAKARÍTÁSI VILÁGNAP A TAKARÍTÁSI VILÁGNAP nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon a Magyar Cserkész Szövetség erdőtakarítási és szemétgyűjtési akciókat szervez. Szeptember A KERESZTÉNY EGYSÉG NAPJA A KERESZTÉNY EGYSÉG NAPJÁt 1996 szeptembere óta tartják az ezeréves fennállását ünneplő Pannonhalmi főapátságban. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. Szeptember A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJA 1981-ben az ENSZ Közgyűlésének nyitónapján úgy határoztak, hogy minden év szeptemberének harmadik keddjén ünneplik A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJÁt. Egy 2001-es határozat értelmében 2002 óta szeptember 21-én tartjuk ezt a napot. Az ENSZ Közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának. Szeptember AZ ÓZONPAJZS MEGŐRZÉSÉNEK NEMZETKÖZI NAPJA Az ENSZ Közgyűlése 1994-ben szeptember 16-át nyilvánította AZ ÓZONPAJZS MEGŐRZÉSÉNEK NEMZETKÖZI NAPJÁvá, mivel 1987-ben e napon írták alá a Föld ózonrétegének megóvása érdekében született Montreáli Egyezményt. Ezen a napon a résztvevő államok különös figyelmet fordítanak az olyan eseményekre, akciókra, melyek megegyeznek az Egyezmény céljaival és annak módosításaival. 17

18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonlyuk található. SZENT-GYÖRGYI ALBERT 1893; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1937 SZENT-GYÖRGYI ALBERT [Albert von Szent-Györgyi] (Budapest, szeptember 16. Woods Hole, október 22.): A Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán 1917-ben nyert orvosdoktori diplomát. Ezután hollandiai, németországi, angliai és amerikai egyetemeken dolgozott ban hívta meg Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a szegedi egyetemre. Katedráját 1930-ban foglalta el, és folytatta korábban megkezdett kutatásait a biológiai oxidációs folyamatok mechanizmusával és az általa felfedezett C-vitaminnal kapcsolatban. Nagyon jelentős volt annak a felfedezése, hogy a szegedi zöldpaprikában különlegesen nagy az aszkorbinsav koncentrációja. Ez lehetővé tette, hogy addig elképzelhetetlenül nagy mennyiségben állítsák elő, és mind biológiai, mind pedig kémiai szempontból világszerte sokrétű kísérleteket végezzenek vele ben orvosi Nobel-díjat kapott a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéséért, különösen a C-vitamin, valamint a fumársav-katalízis vonatkozásában től az Egyesült Államokban élt. Szeptember PUSKÁS TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA 1844 Szeptember A ROKKANTAK NAPJA 1981-ben a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott nemzeti szervező bizottság e napot nyilvánította A ROKKANTAK NAPJÁvá. Szeptember 19. KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSNAPJA 1802 Szeptember 20. A GYERMEKEK VILÁGNAPJA 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk A GYERMEKEK VILÁGNAPJÁt, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait. TAMÁSI ÁRON SZÜLETÉSNAPJA 1897 Szeptember 21. A MAGYAR DRÁMA NAPJA A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik A MAGYAR DRÁ- MA NAPJÁt, annak emlékére hogy 1883-ban ezen napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A művet Paulay Ede állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint, hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására. SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA 1791 SZÉCHENYI ISTVÁN (Bécs, szept. 21. Döbling 18 [Ausztria], ápr. 8.): politikai író, gondolkodó, nemzetnevelő. AZ ELSŐ BALATONI GŐZHAJÓ ELINDULÁSA 1846 Szeptember 23. ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. (A déli féltekén e napon kezdődik a csillagászati tavasz.) Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. A meteorológiai ősz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont már augusztus elején megülték az ősz kezdőünnepét, náluk az őszi napéjegyenlőség napja az évszak zenitje, annak eszmei közepét foglalta el. A kínai naptárban például az ősz augusztus 7-én kezdődik és november 6-ig tart s az őszpont az évszakot majdnem pontosan kétszer másfél holdhónapra, 46 illetve 44 napra osztja. A kínai és japán őszt a krizantém-ünnepek aranyozzák be. Ez a virág, melyet Európa csak a XVIII. század végén ismert meg, a japánok és kínaiak őszi rózsája volt. Nyílásának ideje miatt e gondolatot Európa is átvette, így lett a krizantém őszszimbólum, a temetők halottak napi dísze nálunk is. NEMZETKÖZI HULLADÉKGYŰJTŐ NAP Szeptember 26. SZENT JUSZTINA Antiókhiai Szent Jusztina (szept. 26.) legendája fő vonalaiban a többi szűz mártírét követi. A keresztényfaló Diocletianus idejében történt állítólag, hogy egy antiochiai mágus, bizonyos Cyprianus beleszeretett a keresztény szűzbe, és mindenféle ördögi praktikával megpróbálta a magáévá tenni. Még a sátánt is megidézte, de az felvilágosította, hogy helyzete reménytelen, mert Jusztina (Iustina) Jézus jegyese, és keresztvetésére az ő, mármint az ördög minden hatalma semmivé foszlik. Cyprianus ettől észhez tért, megkeresztelkedett, majd városa püspöke lett. Az üldözések során együtt haltak vértanúhalált Nikomédiában. Szurokkal, viasszal, zsírral teli katlanban főzték őket, de miután az nem ártott nekik, lefejezték őket, testüket pedig kutyáknak vetették eledelül. Szeptember 27. A SZÍV VILÁGNAPJA A Szív Világszövetség (World Heart Federation) 1998-ban alakult az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság (International Society of Cardiology) tagjaiból. A ben kiadott missziós nyilatkozat szerint egy hosszabb és jobb minőségű élet eléréséhez segítik az embereket a szívbetegségek és a stroke megelőzése és gondozása által, különös tekintettel a szegény és a közepes jövedelmű országokra. Az Egyesület a WHO-val szoros együttműködésben dolgozik. Legismertebb kezdeményezésük A SZÍV VILÁGNAPJA, amelyet 2000 óta tartanak meg, mindig szeptember hónap utolsó vasárnapján. Szeptember 29. A PÁKOZDI CSATA szeptember 11-én Jellasics Habsburg császári altábornagy 35 ezer főnyi seregével átlépte a Drávát. A forradalmi Magyarországot amelynek törvényes kormányát (felelős magyar minisztérium) a Habsburg uralkodó nevezte ki, ezzel nyílt katonai támadás érte. A magyar seregek élén álló többségükben volt császári tisztek hátráltak, feladták az egész

19 Dunántúlt. Már Pest is veszélybe került, Bécs pedig Magyarország alávetésére készült szeptember 29-én Sukoró és Pákozd között a Móga altábornagy vezette túlnyomórészt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jellasics parancsnoksága alatt álló, császári erőkkel (sorezredek, határőrök, horvát nemzetőrök). A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok felett. Jellasics Bécs irányában, menekülve hagyta el az országot. Csasztvanné Ballók Éva igazgató KÖZÉLET A zagyvarékasi miseruháról - mégegyszer Hónapra pontosan kilenc évvel ezelőtt a Rékasi Hírekben beszámoltam Rékas történetének minden bizonnyal legrégibb tárgyi emlékéről, a váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény által őrzött ún. zagyvarékasi miseruháról. Beszámolóm természetesen nem volt - nem lehetett - teljes körű. Több kérdés is felmerült, melyekre akkor nem volt válasz. Így, nem volt világos, miként lehetséges, hogy valaki 1709-ben egy nem mindennapi szépségű miseruhát ajándékozott a rékasi templomnak, mikor a falu egyházközségi élete csak 1724-ben vette kezdetét, legalábbis a törökdúlás miatt bekövetkezett többszöri elnéptelenedés után. A templom 100 éves jubileuma kínálta az alkalmat, hogy újabb információkra tegyünk szert. Pálos Frigyes prépostkanonok úr készséggel bocsátott rendelkezésünkre több, nyomtatásban megjelent anyagot, melyek alkalmasak ismereteink bővítésére. Ezek közül érdemes szó szerint idézni Koncz Józseftől A Váczi Székesegyház Kincstárának Útmutatóját (1910) : "RÉKASI KAZULA. Munkás műremek. Anyaga vörös selyembársony, aranyhímzésű zsinórozással s aranyfonalakból hímzett ananász- és szőlőfürtmotívumú remek applikációkkal. A kazulát Zagyvarékasról szerezte Csáky Károly Emmanuel gróf megyés főpásztor 1910-ben s az ő költségén renováltatott. A zagyvarékasi templomnak ben a gróf Bercsényi család valamelyik tagja adományozta, mert rajta a Bercsényi és Zichy grófok egyesített címere látható, Mivel a dekorációul szolgáló ananászok és szőlőfürtök el vannak itt-ott metszve a kazulán, valószínű, hogy eredetileg nem kazulára készültek, hanem vagy fejedelmi palástról, vagy pluviáléról applikáltattak már egyszer az elrongyolódott kék alapra. Becsértéke 6000 korona." Az idézett ismertető némileg pontatlan, mert a két család együttes címerének jelenlétéből csak az egyikről állítja, hogy ők voltak az adományozók. Ugyanígy állíthatná, hogy a másik, azaz a Zichy család valamely tagja adományozta a miseruhát a rékasi templomnak. Az igazán izgalmas kérdés azonban az, mi késztette adakozásra az adományozót. A források nem szólnak arról, hogy a két família mint birtokos játszott volna szerepet Rékas életében. A falu ebben az időben még alig létezett. A török uralom alatt nem egyszer elnéptelenedett, majd átmeneti időre újból benépesült. A végleges újranépesülés 1700 táján kezdődhetett, bár itt nem árt némi óvatosság. Ugyanis tény, hogy 1675-ben Újfalusi János licenciátus szolgálta a rékasiakat, s lehetséges, hogy ezután már nem beszélhetünk teljes lakatlanságról, jóllehet egy összeírás 1690-ben néptelen helységként jelöli. Az közismert, hogy az ben kelt, a Rékas nevét először említő okiratban szereplő, a falu jelentőségét bizonyító kőtemplom 1700 tájára lényegében romba dőlt, s a helyén, pontosabban a romokon egy nádból tákolt építmény szolgált templomként. A miseruha adományozója tehát egy nádviskót tisztelt meg adományával 1709-ben. Vajon mi volt az indítéka? Erre nincs válaszunk, és kétséges, lesz-e valaha is. Rékas tehát létezett 1724 előtt is. Egyházilag Szolnok filiája volt, és 1715-ből ismert, hogy Goitza Imre nevű licenciátus szolgálta a híveket. Feltételezhető, hogy ő volt a falu laikus lelkipásztora az adományozás évében is. Chobot Ferenc A váczi egyházmegye történeti névtára (1915) c. munkájában közli, hogy Althann M. Frigyes püspök a rékasi plébániát 1724-ben újraalapította Képzeljük el a kontrasztot; Jánosi István, az első plébános az ütött-kopott szükségtemplomban egy tüneményes szépségű miseruhában mutatta be a szentmisét, valahányszor a vörös szín volt kötelező az ünnep jellege miatt. Tette mindezt 1737-ig, amikorra Althann M. Károly püspök a plébános és a hívek hozzájárulásával templomot építtetett Szent Imre tiszteletére.( Ez volt a mai templom elődje.) Jánosi István az új templomban már csupán két évig használhatta a miseruhát, mert 1739-ben elkerült Rékasról. Két évszázad alatt a jeles darabot megviselte az idő. Csáky Károly püspök nyilván a megmentés szándékával vitette Vácra, és restaurálása után ezért helyezte el a székesegyházi kincstárban.(a rékasi plébánia Historia Domusa talán még további adalékkal is tudna szolgálni.) A kazula időnként megjelenik az egyházmegyei gyűjtemény kiállításain. Megjegyzés: tekintettel a szövegben előforduló idegen szavakra, szükségesnek gondolom ezek rövid, csak a lényegre szorítkozó magyarázatát. Tehát: kazula = miseruha, legalábbis egy bizonyos típusú miseruha; pluviálé = misén kívüli szertartásoknál használt papi palást; licenciátus = a török hódoltság alatt papok hiányában a hívek alapvető lelki igényeit szolgáló világi férfi; historia domus = egy plébánia és tágabb környezetének eseményeit megörökítő feljegyzések gyüjteménye. Fehér Tibor 19

20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ augusztus 8-án 10 órakor kezdődött meg az idei sakkverseny a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. Az idén is két korcsoportra osztva vártuk a versenyzőket. Az ifi kategóriában négy gyermek jelentkezett, hogy összemérje tudását, a felnőtt kategóriában pedig öten versenyeztek. Az előző évekhez képest most egy hölgytagja is volt a felnőtt küzdőknek. A szünetekben egy kis stangli és ásványvíz állt rendelkezésére azoknak, akik megszomjaztak, vagy megéheztek. Szoros küzdelemben az alábbi helyezéseket érték el a versenyzők: Ifi kategória: I helyezett: Simon Bálint II. helyezett: Gál Tamás III. helyezett: Kiss Kristóf Felnőtt kategória: Sakkverseny és mesedélelőtt I helyezett: Habony János II. helyezett: Farkas Ferenc III. helyezett: Révész Gábor Örülök annak, hogy már a nők is képviseltették magukat a versenyen. Remélem jövőre bővül mind a hölgyek, mind az urak száma. A nyerteseknek gratulálok a sikeres játékhoz, és további jó versenyzést kívánok nekik az elkövetkező évekre is. Mesedélelőtt a könyvtárban Augusztusban minden szerda délelőtt mesefilmek vetítésére vártuk a gyermekeket. Sajnos az érdeklődés elég csekély volt, pedig 144 mesefilm közül választhattak a kicsik és nagyobbak egyaránt. A jelenlévők, mivel mindenki kislány volt, a Barbie meséket választották és nézték meg. Remélem jövőre több gyermek látogat el hozzánk ezekre a vetítésekre. Csasztvanné Ballók Éva A Kisebbségi Önkormányzat falunapi közreműködése Igaz, hogy augusztus hónap, mire ezek a sorok a kedves Olvasókhoz jutnak, már el is múlt, amikor azonban először leírtam az alábbi sorokat, akkor még nem tudtam, hogy augusztus folyamán a Hírmondó nem jelenik meg, mégis jónak láttam így utólag is hogy némi változtatással megjelenjen az augusztusra szánt cikk. Augusztus hónapban Egyházunknak jelentős ünnepei irányítják figyelmünket hitünk lényeges igazságaira épp úgy, mint a hit hősi tanúira. A Kisebbségi Önkormányzat nagyra értékeli, hogy a Szervező Bizottság bevont bennünket a falunap előkészítésébe és lebonyolításába. A Kisebbségi Önkormányzat 10 főt biztosított a motoros bemutatóra, a közönség és a motorosok biztonsága érdekében. Részt vettünk a főzőversenyen és akik meglátogatták a sátorunkat, megkínáltuk őket ebéddel. Úgy látjuk, a Képviselőtestület azon van, hogy a két önkormányzat között szorosabb legyen a kapcsolat. Polónyi László, Kézér Zoltán, Zoufal Béla képviselők velünk együtt arra törekednek, hogy ezen a településen úgy kezeljük egymást, mint barátok, ne úgy, mint ellenségek. A Kisebbségi Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így működjön. A cigányságot tájékoztattam arról, hogy a motorosok helyi lakosok, bemutatót tartanak annak érdekében, hogy színesebb legyen a falunapi program. Úgy látom, hogy elég sok cigány kint volt a falunapon. Szerintünk a falunapi rendezvény színvonalas volt. Tudomásom szerint problémamentesen zajlott le a falunap, nem volt konfliktus, tettlegességre nem került sor. A Kisebbségi Önkormányzat arra törekszik, ha a jövőben erre lesz alkalom, hogy bemutassa a hagyományát, tánccal, énekkel színesebbé tenné a rendezvényt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az összlakosság érdekét képviseli. Arra törekszünk, hogy a cigányság és a magyarság békességben éljen, mint ahogyan szüleink, nagyszüleink idejében. Nem foglalkozunk semmilyen politikával, ezt mellőzzük. Rácz Sándor elnök AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI A tanúk sorában, mindenek előtt a teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni a Franciaország déli részén lévő kis Ars nevű falucska plébánosát, Vianney Szent Jánost, aki idén 150 éve, azaz 1859 augusztus 4-én halt meg. XVI. Benedek pápa ezen jeles évfordulóhoz kapcsolta a papság évét. Ki volt Vienney Szent János? Egy egyszerű paraszt család gyermeke, aki a nagynak nevezett francia forradalom polgárháborús körülményei miatt tanulmányait csak je- 20

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért 2013. szeptember Szinergia Egyesület 14. Hírlevél Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért Szabadon terjeszthető, ingyenes, elektronikus kiadvány Tisztelt Olvasó, Pályázó! Szeptember havi hírlevelünk legfontosabb

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2013. (..) EMMI rendelete. az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

Az emberi erőforrások minisztere. /2013. (..) EMMI rendelete. az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról Melléklet a 28269- /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. (..) EMMI rendelete az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók:

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók: A Boldog Diákévekért alapítványt az alapítók a Ptk. 74/A-F -aiban meghatározottak figyelembe vételével tartós közérdekű célra hozták létre. Az alapítók gyermekei az 1995/96. tanévben a Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Elérhetőségeink: Tárt Kapu ingyenes sportolási, pályahasználati lehetőség a lakosság részére. Nordic Walking Érdeklődni: Borsányiné Ildikó 70/221-5417

Elérhetőségeink: Tárt Kapu ingyenes sportolási, pályahasználati lehetőség a lakosság részére. Nordic Walking Érdeklődni: Borsányiné Ildikó 70/221-5417 Városi Sportcsarnok elől Zöld Ház tornaterem Széchenyi Ltp. Műfüves pálya Nordic Walking Érdeklődni: Borsányiné Ildikó 70/221-5417 Senior torna Könnyed, zenés torna szépkorúak részére Tárt Kapu ingyenes

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-15/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Iskolánk pedagógusainak névsora:. Szűcs Pálné tanár, igazgató 2. Nagyné Lenge Margit tanár, általános igazgatóhelyettes 3. Koncz Erzsébet tanító, igazgatóhelyettes 4. Antal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben