NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 .. napirendi pont NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A évben a munkák jelentős részét a korábban elkezdett nagyberuházások /szennyvíztisztító telep, volt zsinagóga/ befejezése tette ki. A évi költségvetés fejlesztési, és fejlesztés jellegű kiadásaira fordítható előirányzatok felhasználása november elsején a következőket mutatták: - A fejlesztések-beruházásokra, beruházás jellegű kiadásokra az 6/2006.(II. 24) Ök. rendelettel 6,615 milliárd Ft került jóváhagyásra, ami a költségvetés összes tervezett kiadásának 18,96 %-a. - A kiadási előirányzat jelentős része 85,6 %-a - kötelezettséggel terhelt. - A felvállalt kötelezettségek 73,3 %-áról került számla benyújtásra, ami a módosított előirányzat 62,7 %-a. Az előterjesztés a továbbiakban tartalmazza a évben befejezett, a kivitelezési szakaszban lévő, illetve a közvetlen előkészítési szakaszban lévő beruházásokat, valamint a lakáságazat fejlesztéseit. I. A évben befejezett beruházások: 1. Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése II/B ütem A beruházásról a Tisztelt Közgyűlés a november 09-ei ülésén részletes tájékoztatást kapott, azóta változás nem történt. 2. A volt győri zsinagóga épületének felújítása I. ütem A volt Zsinagóga felújításához kapcsolódó munkákat a kivitelező INTEGRÁL-H. Rt. határidőre befejezte. Az épület ünnepélyes átadása augusztus 28-án megtörtént. A címzett állami támogatás elszámolása folyamatban van. A Tisztelt Közgyűlés által án jóváhagyott öt-oldalú megállapodás alapján az épület vagyonkezelője az INSZOL Zrt. Az épületet a Széchenyi István Egyetem üzemelteti, a templomépület használója a Városi Művészeti Múzeum, és a Széchenyi István Egyetem. 3. Lakóépületek azbesztmentesítése A sikeres pályázattal nyert állami eft-os támogatás felhasználása a támogatási szerződés alapján megtörtént. A munkákat a kivitelezők határidőre befejezték. A pályázat alapján biztosított pénzügyi keret három városrészben került felhasználásra: Adyvárosban 24 épület, (1434 lakás) azbesztmentesítése történik meg. A munkák kivitelezését a VD Azbesztmentesítési Konzorcium végezte. A konzorcium tagjai: - VIDRA Környezetgazdálkodási Kft., Dunamenti Tűzvédelmi Rt. és a Dunamenti Vk Rt. Dél-Nádorvárosban 16 épület (906) lakás), valamint a József Attila lakótelepen 19 épület (786 lakás) azbesztmentesítése készült el. Mindkét városrészben a munkák kivitelezését a WEST Hungária BAU Építő Kft. és társvállalkozója a DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft. végezte. 4. Iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítása (LEP-2004-LA-2 pályázatok) A évben benyújtott 35 db, 1551 db lakásra vonatkozó pályázattal nyertünk, kivitelezése befejeződött, az állami támogatási rész lehívása folyamatban van.

2 2 Eddig év óta összesen 157 db pályázattal nyertünk támogatást, melyből 5338 lakás került energiatakarékos felújításra. Az önkormányzati támogatás eddig ,- Ft. volt, az össz. beruházási költség ,- Ft. volt. 5. Állami (Nemzeti Autópálya) beruházásában épült a Fehérvári út II. Üteme. A kivitelező a Győr-81. Konzorcium 2006, melynek képviselője a Viadom Építőipari Rt (2541 Lábatlan, Dunapart 2.) volt. Mérnöki feladatot az UTIBER Kft. végezte. A munka területének térbeli határa a Tatai úti körforgalmi csomóponttól az Ipar út Szigethy Attila -Fehérvári úti csomópontig terjedt a Fehérvári úton, illetve magába foglalta az Ifjúság körúti jelzőlámpás csomópont kiépítését is. A beruházáshoz a területet az önkormányzat biztosította. II. Folyamatban lévő beruházások 1. Győrszentiván többfunkciós kulturális és közművelődési közösségi tér kialakítása A többfunkciós közösségi épület megvalósításával újfajta szórakozási és közösségi igények biztosítását szolgálja, hozzájárul a kulturális nyilvánosság kiszélesítéséhez. A tervezett létesítmény esztétikus környezete az iskola, templom, óvoda háromszögében egy új, kellemes hangulatú településközpont kialakulását is segíti. A beruházás címzett állami támogatással valósul meg: állami támogatás: ,- eft., önrész: ,- eft., összesen: ,- eft. /a támogatás lehívása a műszaki teljesítés függvényében folyamatos, eddig ,- Ft. állami támogatás került lehívásra ez évben, a korábbiakban ,- Ft./. A beruházás lebonyolításával megbízott szervezet: Veszprémber ZRt. Veszprém Radnóti tér 2/a, megbízását közbeszerzési eljárás során nyerte, megbízási díj bruttó eft. Tervező: CZITA Építésziroda Kft Győr, Zrínyi u. 4/c. tervpályázat nyerteseként kapta a megbízást, tervezési díj: bruttó eft. Kivitelező: Integrál-H Rt. Győr, Bajcsy-Zs. u. 68. közbeszerzési eljáráson nyerte el a kiviteli munkákat, vállalkozási díj: bruttó eft. Szerződés szerinti befejezési határidő május 31. A beruházás fő kapacitás adatai: A tervezett épület nettó alapterülete: 2250 m 2. A tervezett emeletráépítés és összekötő folyosó nettó alapterülete: 321 m 2. Egyidejű befogadóképessége: fő. A fő funkció helyiségei: csarnoktér /közösségi tér 1039m 2 /, a kiszolgáló helyiségekkel, öltözőkkel, vizes blokkokkal, az épület működtetését szolgáló iroda helyiségek, klub- és szakköri termek, az iskola emeletráépítésben szakköri termek lesznek A beruházás része a létesítmény berendezése is /mobiliák: székek, asztalok, sporttechnológia stb/. A beruházás során megvalósul a külső környezet rendezése, a megközelítő út és parkoló kialakítása, a szükséges közművek kiépítése is. A munkaterület átadása én megtörtént, a kivitelezés készültsége az ütemtervben foglaltaknak megfelel. Az iskola épületének kivitelezése /földszint felújítása és az emeletráépítés/ befejeződött, az épületrész használatban van. A főépület eléri a legmagasabb pontját, így a közeli jövőben sor kerülhet a hagyományos bokréta ünnepre, melyet a már hagyományossá váló nyílt nappal kapcsolunk össze. Tekintettel arra, hogy az épület nevét megkívánjuk jeleníteni a homlokzaton döntés szükséges az épület elnevezésére évben felkértük a Győrszentiváni Részönkormányzatot javaslattételre. A részönkormányzat a 8/2005 (05.03.) számú állásfoglalásában 6 igen szavazattal az alábbi elnevezést javasolja: MOLNÁR VID BERTALAN KÖZÖSSÉGI HÁZ.

3 3 Internet: szerint: /Molnár (Vid) Bertalan, szent Ferencz Capucinus-rendi szerzetes, tábori lelkész, czímzetes kanonok, apostoli protonotarius, szül ápr. 14. Szent-Iványon (Győrmegye), szept. 15. lépett a rendbe s ápr. 14. szenteltetett fel; 1843-ban ünnepi hitszónok volt Tatában (Komáromm.), 1848-ban magyar hitszónok Bécsben, Lodiban a katonai ispotály tábori lelkésze; Velenczében a báró Zobel 61. gyalogezred tábori lelkésze. Meghalt 1898 körűl Budapesten. Munkája: Imák és intelmek a magyar kath. hadfiak számára. Mantova, (5. kiadás, 7. kiadás. Pest, 1864., 8. kiadás Eger, és Bpest, 1882.)/. Javasoljuk, hogy a Tisztelt Közgyűlés határozatban értsen egyet az épület elnevezésével. 2. Nádor aluljáró és kapcsolódó úthálózata csomópontokkal: 2/1. Nádor aluljáró A létesítmény elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárását követő forgalomba helyezési eljárások megtörténtek, mely alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a forgalomba helyezési határozatait kiadta. Jelenleg azon munkák elvégzése van folyamatban, melyeket az átadás-átvételi eljárások során a szakhatóságok illetve az eljárásban közreműködök hiánypótlásként előírtak. Szükségesnek tartjuk és el kell végezni a létesítményhez tartozó jelzőlámpás csomópontok programjának felülvizsgálatát, (Szent István út, Tihanyi Árpád út) melyet együtt kell elvégezni, illetve együtt kell kezelni a forgalmi egymásra hatások miatt az ECE csomóponttal, valamint a Szigethy Attila úti jelzőlámpás csomópontokkal. A felülvizsgálattal kapcsolatosan megkeresés történt az UVATERV Zrt-hez, a helyszíni bejárás megtörtént, a javasolt beavatkozások tervezése folyamatban van. A tervdokumentációban szereplő ablak cserék megtörténtek. Az ablakcserékkel érintett több mint 400 lakásban eredetileg csak ablakcserére került volna sor, szellőző- berendezés beépítése, vagy átalakítása nélkül, melyhez semmilyen engedélyezési eljárás nem kapcsolódott. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról szóló 11/2004.(II.13.) GKM rendelet alapján az új gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetés műszaki-biztonsági szabályzata lépett hatályba január 1. napján. A szabályzat Pont előírásainak megfelelően biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő ellátását. A szabályzat pont szerint a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyező anyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza. A szabályzat alapján a kivitelező feladata a megfelelő légbejuttatás biztosítása. Ezen jogszabály alapján viszont az érintett lakásokat tervező által egyedileg meg kell(ett) vizsgálni a légellátás és szellőzés szempontjából. Számítással alátámasztva kell meghatározni a szükséges kivitelezői beavatkozásokat (légbevezetők, szellőztetők.) A lakások passzív zajvédelmének biztosítása keretében vált szükségessé a szolgáltató által előírt légtechnikai, gépészeti beavatkozások beépítései, melyek még kivitelezés alatt vannak. Problémát jelent, hogy az ablakcserével érintett lakók ez utóbbi munkák elvégzését nagy számban megtagadják (83 lakás). A kivitelező nyilatkozott arról, hogy a beruházás folyamán a már beépített ablakok nem fokozottan légelzárók - tekintettel arra, hogy az ablakokba légbevezetők kerültek beépítésre így ezen nyilatkozat alapján kezdeményeztük, hogy az ÉGÁZ a korábban tett nyilatkozatát vizsgálja felül. Kivitelező: STRABAG Építő Zrt (1135 Budapest, Szegedi u ) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: november 30.

4 4 Lebonyolító-Mérnök: ARRABONA KONZORCIUM/UTIBER Kft. (9024 Győr, Körkemence u. 8.) Mérnök szaktanácsadó: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) 2/2. Erfurti út építése Az út forgalomba helyezése megtörtént, melyre vonatkozó határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a GY/ÚT/NS/A/837/33/2006. számú szeptember 22-én kelt határozatával megadta. A növénytelepítés befejezésének szerződéses határideje november 30. volt, a műszaki átadás november 03-án megtörtént. Kivitelező: Swietelsky Építő Kft (9300 Győr, Vasút sor 7.) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: november 30. Lebonyolító-Mérnök: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) 2/3. Zöld utca építése Az út forgalomba helyezése megtörtént, melyre vonatkozó határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a GY/ÚT/NS/A/593/41/2006. számú szeptember 15-én kelt határozatával megadta. A lakók a tervezett zajvédőfal megépítésével kapcsolatosan megosztott véleményen voltak, ezért szükségesnek ítéltük a tényleges zaj mérésének elvégzését. A vizsgálatot a SCORPIO-CAD Mérnökiroda elvégezte, és átadta. A vizsgálat eredménye zaj határérték túllépést jelzett a Páva utcai lakópark térségénél, ezért a Hivatal Környezetvédelmi Irodájának állásfoglalása alapján I. ütemben megvalósításra került a már megtervezett zajvédőfal megépítése a kivitelezői szerződésben vállalt határidőre. Kivitelező: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. ( 1133 Budapest, Pannónia u ) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: október 15. Lebonyolító-Mérnök: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) II. ütemű feladatként külön beruházásban javasolt megvalósítani a többlet szakaszokra vonatkozóan a zajvédőfalak terveinek elkészítését és kiviteleztetését. A hiányzó zajvédőfalak tervei elkészítésére a tervszállítási határidő: november 30. 2/4. Ady-város mögötti út Az útépítési engedély rendelkezésre áll, a vízjogi engedély beszerzése folyamatban. A terület tulajdonjogának rendezése hosszú időt vett igénybe, így a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik. A közbeszerzési dokumentáció elkészült. Az engedélyek beszerzése után kezdődhet a kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárása. Kivitelező: nincs még kiválasztva, kiválasztásra közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Lebonyolító-Mérnök: FŐBER Kft Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Mérnöki Rt Budapest, Rumbach Sebestyén u.14. 2/5. Az Új Bácsai út meghosszabbítása

5 5 Az útépítéshez szükséges terület nem áll rendelkezésre. 3. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások 3/1. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások I. ütem márciusában került sor a I. ütem kivitelezőinek kiválasztására. Az I. ütem teljes költsége összesen bruttó kb millió Ft, a tartalék kerettel együtt. I. csomag: Ipar u; Szigethy A. u; Bartók B. u. Szt. Imre u; Mester u; Töltésszer u. Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: október 15. (Ipar u., Mester u.) Kivitelezés befejezési határideje: november 30. (Szigethy A. út; Bartók B. út. Szt. Imre út; Töltésszer u.) A csomagból az Ipar u. és a Mester u. elkészült. A Töltésszer u. a közmű cégek dolgoznak. A Szigethy A. út; Bartók B. út. Szt. Imre u. a határidő szerint november végén végez a kivitelező. II. csomag: Ipar út Nagy S. u. csp. jelzőlámpa; Szigethy A. út. Zrínyi u. csp. átalakítás Kivitelező: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft Győr, Berkenyefa sor 9. Szerződött összeg: nettó ,- Ft A II. csomagban foglalt beruházások elkészültek, megrendelt pótmunkák miatt a teljes szerződési összeg, nettó , -Ft kifizetésre került. III. csomag: Pinnyédi- híd, Kossuth- híd, Ipar úti felüljáró, Rába kettős-híd felújítása Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft A III. csomagban foglalt híd felújítások elkészültek, a megrendelt pótmunkák miatt a teljes szerződési összeg, nettó , -Ft kifizetésre került. IV. csomag: Álmos u; Lajta u; Királyszéki u; Győri út; Szent László u.; Eszperantó u; Bem tér Lahner Gy. u; Dr. Petz L. u. Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: július 15. (Álmos u; Királyszéki u; Győri út; Szent László u.) Kivitelezés befejezési határideje: október 15. (Lajta u; Eszperantó u; Bem tér Lahner Gy. u; Dr. Petz L. u.) Az Álmos u., Királyszéki u., Győri u.; Szent László u. elkészültek, így kifizetésre került szerződés szerint nettó , - Ft. A Bem tér Lahner Gy. u és a Dr. Petz L. u. elkészült. A Lajta u. közmű problémák merültek fel (víz), ezért a szerződés határidejének módosítása vált szükségessé. V. csomag: Domb u, Páva u; Kandó K. u; Jókai u; Radnóti u; Kunszigeti u. Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: június 18. (Domb u, Páva u; Kandó K. u; Jókai u; Kunszigeti u.) Kivitelezés befejezési határideje: november 12. (Radnóti u.)

6 6 Az V. csomagból eddig elkészült és a forgalom használja Domb u., Páva u., Kandó K. u., Jókai u., Kunszigeti utakat. A Radnóti u. az ÉGÁZ dolgozik jelenleg, levonulása után tud munkaterületet kapni a kivitelező. 3/2. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások II. ütem szeptemberében került sor a II. ütem kivitelezőinek kiválasztására. A II. ütem teljes költsége bruttó kb. 548 millió Ft. A II. ütem finanszírozásához az I. ütem I., IV., V. csomagjainak tartalék kereteiből bruttó 134 millió Ft lett átcsoportosítva. VI. csomag: Hédervári u. (Duna u. Zemplén u.) pályamegerősítés vízelvezetéssel Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: december 15. (előkészítő munkák, közművek, vízelvezetés) Kivitelezés befejezési határideje: április 15. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1493/16/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. VII. csomag: Tihanyi Árpád út belső szervizút (Nővérszálló) buszöböl kialakítása, pályamegerősítés, Zöld utca Jereváni út csomópont átépítése a Jereváni út Zöld u. József A. u. közötti szakasszal együtt, Külső Bácsai út Fenyőszer út csomópont átépítése közösségi közlekedéshez Kivitelező: COLAS Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt Zalaegerszeg, Batthyány u Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1492/16/2006 sz. határozatát a Tihanyi Árpád út belső szervizút útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 20-án volt. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1167/21/2006 sz. határozatát a Zöld utca Jereváni út csomópont átépítésére, amely október 2-án jogerőre emelkedett. VIII. csomag: Sugár u. tömegközlekedési útvonal burkolatszélesítése Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1496/17/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 13-án volt. IX. csomag: Vajda utca tömegközlekedési útvonal burkolatszélesítése Kivitelező: Viadom Építőipari Zrt Lábatlan, Dunapart 1605/2 Szerződött összeg: nettó ,,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31.

7 7 A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1496/17/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 13-án volt. 3/3. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások III. ütem A III. ütemre a fedezet megteremtése esetén a következő utak korszerűsítését célszerű elvégezni: A Bajcsy-Zsilinszky út pálya-megerősítése a Teleki út Tarcsay út, valamint a Jókai út - Zechmeister út között. (20 millió) A Tartsay Vilmos út pálya-megerősítése a Liszt Ferenc utca - Türr István utca, valamint az Árpád út - Bajcsy-Zsilinszky út között. (15 millió) A Pesti út Iparcsatorna ABC közötti szakaszának pálya-megerősítése vízelvezetéssel, süllyesztett szegéllyel, kerékpárút (kerékpársáv) kapcsolat kiépítésével együtt. (180 millió) A Révai út + Városház tér (Vasútállomás - Baross Gábor híd) pálya-megerősítése. (50 millió) Az Erdőtelepi út burkolat-felújítása teljes hosszban (70 millió) Reptéri út (Hűtőházi út Oxigéngyári út) pályamegerősítés és vízelvezetés (160 millió) Kövecses út Római út Esztergető út (Pesti út Pesti út) buszútvonal kiépítés (160 millió) A Bajcsy- Zsilinszky út és a Tartsay u. kivételével útépítési tervek készültek. 4. Keleti elkerülő út II/B ütem a Fehérvári út Tatai u. közötti szakaszon. A GKM, Audi Hungária Kft. és az Önkormányzat szándéknyilatkozatot írt alá a 81. sz. főút és az AHM győri gyártelepének délkeleti bejáratát összekötő út hiányzó szakaszainak megvalósítása, finanszírozása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában áprilisában az alábbiak szerint: Az Önkormányzat vállalta, hogy gondoskodik a korábbi engedélyezési terv felülvizsgálatáról, kezdeményezi az érvényes építési engedély Nemzeti Autópálya Zrt. részére történő kiadását, megszerzi a Fehérvári út Tatai út közötti (B3) szakasz rendezési tervnek megfelelő teljes útterületének tulajdonjogát és beruházáshoz biztosítja ezen ingatlanokat a megszerzésekor fennálló állapotában, valamint hozzájárul illetve kezdeményezi a megszerzett szakasz területének állami tulajdonba adását. Az Önkormányzat továbbá vállalta, hogy az út Győrszentiváni út Audi gyártelep közötti (B5, B6/1, B6/2) szakaszának útterületének tulajdonjogát megszerzi. A Fehérvári út Tatai út közötti szakasz megvalósításáról (az ott lévő közművek, kerítések, épületek, építmények, stb. bontásával esetleges áthelyezésével együtt) és finanszírozásáról a GKM az UKIG és az NA Zrt. bevonásával, a fent felsoroltak teljesítését követően gondoskodik, a közbeszerzési törvény előírásainak figyelembevételével. A Győrszentiváni út Audi gyártelep közötti útszakasz engedélyezési tervének elkészítéséről, megvalósításáról az Audi Hungária Kft. vállalkozott. Az Audi elkészítette az útszakasz engedélyezési terveit. A B5 szakaszra útépítési engedélyére vonatkozó GY/ÚT/NS/A/1815/24/2006. sz. határozatát a Közlekedés Felügyelet október 18-i dátummal adta ki, amelynek jogerősítése folyamatban van. Az útépítési engedélyt a Fehérvári út Tatai út közötti (B3) szakasz a Közlekedés Felügyelet szeptember 13-án adta ki GY/ÚT/NS/A/810/46/2006. sz. határozatát, amely október 11-én jogerőssé vált. Az engedély átcedálása az NA Rt. felé folyamatban van. A területek megszerzése folyamatban van, a B3 szakaszon 5 ingatlan kivételével sikerült megállapodni. A B5 szakaszon a területek közel 50 %-a került megszerzésre. Az Önkormányzat várhatóan január végéig teljesíti a szándéknyilatkozatban vállalt területszerzési kötelezettségét. Jelenleg egy hármas megállapodás (UKIG, Na Rt., Önkormányzat) előkészítése van folyamatban a B3 Fehérvári út Tatai út szakaszra vonatkozóan. A teljes beruházás előirányzott befejezése július vége. 5. Révfalu beépítése - Lakóutak: Kagylós út, Irinyi út műszaki átadásai megkezdődtek. - Az új Bácsai út zajvédőfal garanciális javítását és a közlekedési baleset által okozott kár helyreállítását a Betonút Zrt elvégezte. Az önkormányzat által kifizetett számlát az ALIANZ Biztosítóhoz be kell nyújtani. Kivitelező: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. ( 1133 Budapest, Pannónia u )

8 Szerződött összeg: nettó Ft + 20 % Áfa = ,- Ft 8 6. Vízrendezési feladatok: - Révfalui nagyárok rendezése A Győr Révfalui nagyárokhoz csatlakozó vízgyűjtő, Áldozat u., Duna u., Gyöngy u. csapadékvíz csatorna átépítése. Műszaki adatok: 380 fm csapadékcsatorna építés, víznyelő bekötésekkel, gázvezeték kiváltással, út helyreállítással. A lebonyolító /Győrber Kft. Bp. Nagyida köz 7./ kiválasztás ajánlatkéréssel, megbízási díj bruttó 600 eft, A kivitelező /Liszkai Miklós ev. Ásványráró, Hédervári u. 22./ kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással történt, vállalkozói ár bruttó eft./ A munkaterület átadása én megtörtént, befejezési határidő Szabadhegy vízrendezése - A Győr, József Attila út Jereváni út Szent Imre út - Szauter út által határolt terület csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési és az 1. ütem kiviteli dokumentációja elkészült. A vízjogi létesítési engedélyt kiadták. A közgyűlés november 09-ei döntése alapján a közbeszerzési eljárás az I/B ütem kivitelezőjének kiválasztására megindult. - A vízrendezéshez kapcsolódó tervezések: - Győr - Révfalu városrész felszíni csapadékvíz elvezetésének koncepció terv elkészítésére a vállalkozói szerződés megkötésre került, befejezési határidő december Győr - Szabadhegy városrész egészére egységes csapadékvíz elvezetési terv, valamint a Somogyi I. út Templom út K-re eső, illetve a Szt. Imre út és Pándzsa vf. közötti terület csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terv készítésére vállalkozói szerződés jött létre december 31. befejezési határidővel. - Győr, Révfalu területén a Dózsa György rakpart, Irinyi Dániel út III. jelű út közötti szakasz út- és vízrendezési felülvizsgálati terve elkészült. - A Győr Vasas út 28, 33, 35 számú ingatlanok ivóvíz ellátását biztosító közterületi gerincvezeték kiviteli tervdokumentációja elkészült. - A Ménfőcsanak, Csontváry út 21. szám alatti árok és környezete vízelvezetése vízjogi engedélyes terv készítésére ajánlatot kérés megtörtént, a szerződést a vállalkozó a Hivatal részére megküldte. - A Kisvasút út nyomvonalán a szennyvíz csatorna kiviteli tervdokumentációja elkészült. - Győr város 2006 évi árvíz és belvízvédekezési, lokalizációs, valamint helyi vízkárelhárítási terve elkészült. Az Észak Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a szakmai állásfoglalását kiadta, a dokumentációt jó színvonalúnak minősítette. A tervet az adatok javítását, aktualizálását és a sokszorosítást követően a polgármester úr részére jóváhagyásra benyújtásra került. 7. Iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítása (pályázatok) Az ez évben benyújtott 52 db, 2803 db lakásra vonatkozó pályázatot a rendeletünk szerinti ellenőrzés, bírálat után az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz továbbítottuk a 2. fordulóra. A pályázatok össz. Beruházási költsége ,- Ft., az önkormányzati támogatás ,- Ft. III. Közvetlen előkészítés alatt álló beruházások:

9 9 1. Győr nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer: Az előkészítés állásáról a tisztelt közgyűlést a Győr Nagytérségi hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás külön előterjesztésben tájékoztatja. IV. Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások 1. Családi házas terület előkészítés Evezős, Csónakos, Bárka út előközművesítése során a 23 darab - részben önkormányzati tulajdonú - építési telek előközművesítése megtörtént. Az előközművesítés keretén belül ivóvíz vezeték a telekre történő bekötéssel, szennyvíz csatorna az ingatlanra való bekötéssel, gázvezeték a telekre történő bekötéssel, o,4 kv-os villamos energia rendszer az ingatlanra való bekötéssel, költségtakarékos útépítés murvás szerkezetű burkolattal I. ütem közvilágítással, nyílt rendszerű csapadékvíz szikkasztó árkok kapubejárókkal kivitelezési munkálatok valósultak meg. 2. Marcalváros II. ütem 5/a. és 5/b. ütem terület előkészítés A Bodócs, Holenda, Katód út által körbezárt önkormányzati tulajdonú ingatlan közművesítése során ivóvíz vezeték, egyesített rendszerű csatorna, továbbá úttest, járda, parkoló építése, valamint burkolat megerősítés megtörtént. 3. Építőközösségi kezdeményezésű családi házas terület előkészítés - A 660 fm. hosszúságú Galgóczi Erzsébet út és kettő lakóút útépítési munkálata 50%-os önkormányzati és az ingatlan tulajdonosok (237 érdekelt) további 50%-os érdekeltségi hozzájárulásával három ütemben - megvalósult. A közlekedési létesítmények megvalósításával az úttest, csapadékvíz elvezető rendszer, továbbá önkormányzati finanszírozásban közvilágítás létesült. - A Garan János utcában a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer felújítása a folyásfenék rendezésével és kapubejárók átépítésével megtörtént. - Az Ibolya utcában 325 fm. szilárd burkolatú út és csapadékvíz elvezető rendszer létesítése megtörtént 50%-os önkormányzati és az ingatlan tulajdonosok (30 érdekelt) további 50%-os érdekeltségi hozzájárulásával. - A Korona és Napos utcákban összesen 38 darab acél közvilágítási kandeláber és a hozzájuk tartozó fényforrások felszerelése megkezdődött. - Ötház utcában és a Dohánypajta utcában csomópont kialakítása és kátyúzási munkálatok elkészültek. - Tusnád úti sarok rézsűfelület rendezésének, illetve csapadékvíz elvezetésének kivitelezése megvalósult. - A Hungária utcában lakossági kezdeményezéssel önerős út és járdaépítésére pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása nem történt meg. - A Varga Katalin út József Attila út Kakashegy út által határolt területen megvalósuló építési telkek közművesítéshez, valamint útépítéshez pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása nem történt meg. Kérem T. Közgyűlést tájékoztatóm megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

10 10 HATÁROZATI JAVASLAT 1. A Közgyűlés a beruházások jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Borkai Zsolt polgármester 2. A Közgyűlés egyetért a Győrszentivánon épülő közösségi tér MOLNÁR VID BERTALAN KÖZÖSSÉGI HÁZ elnevezésével. Határidő: azonnal Felelős: Borkai Zsolt polgármester Győr, november 09. Németh Zoltán alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Látta: Dr. Kovács Lajos jegyző Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda, Beruházási és Városüzemeltetési Főmérnökség

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben