NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 .. napirendi pont NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A évben a munkák jelentős részét a korábban elkezdett nagyberuházások /szennyvíztisztító telep, volt zsinagóga/ befejezése tette ki. A évi költségvetés fejlesztési, és fejlesztés jellegű kiadásaira fordítható előirányzatok felhasználása november elsején a következőket mutatták: - A fejlesztések-beruházásokra, beruházás jellegű kiadásokra az 6/2006.(II. 24) Ök. rendelettel 6,615 milliárd Ft került jóváhagyásra, ami a költségvetés összes tervezett kiadásának 18,96 %-a. - A kiadási előirányzat jelentős része 85,6 %-a - kötelezettséggel terhelt. - A felvállalt kötelezettségek 73,3 %-áról került számla benyújtásra, ami a módosított előirányzat 62,7 %-a. Az előterjesztés a továbbiakban tartalmazza a évben befejezett, a kivitelezési szakaszban lévő, illetve a közvetlen előkészítési szakaszban lévő beruházásokat, valamint a lakáságazat fejlesztéseit. I. A évben befejezett beruházások: 1. Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése II/B ütem A beruházásról a Tisztelt Közgyűlés a november 09-ei ülésén részletes tájékoztatást kapott, azóta változás nem történt. 2. A volt győri zsinagóga épületének felújítása I. ütem A volt Zsinagóga felújításához kapcsolódó munkákat a kivitelező INTEGRÁL-H. Rt. határidőre befejezte. Az épület ünnepélyes átadása augusztus 28-án megtörtént. A címzett állami támogatás elszámolása folyamatban van. A Tisztelt Közgyűlés által án jóváhagyott öt-oldalú megállapodás alapján az épület vagyonkezelője az INSZOL Zrt. Az épületet a Széchenyi István Egyetem üzemelteti, a templomépület használója a Városi Művészeti Múzeum, és a Széchenyi István Egyetem. 3. Lakóépületek azbesztmentesítése A sikeres pályázattal nyert állami eft-os támogatás felhasználása a támogatási szerződés alapján megtörtént. A munkákat a kivitelezők határidőre befejezték. A pályázat alapján biztosított pénzügyi keret három városrészben került felhasználásra: Adyvárosban 24 épület, (1434 lakás) azbesztmentesítése történik meg. A munkák kivitelezését a VD Azbesztmentesítési Konzorcium végezte. A konzorcium tagjai: - VIDRA Környezetgazdálkodási Kft., Dunamenti Tűzvédelmi Rt. és a Dunamenti Vk Rt. Dél-Nádorvárosban 16 épület (906) lakás), valamint a József Attila lakótelepen 19 épület (786 lakás) azbesztmentesítése készült el. Mindkét városrészben a munkák kivitelezését a WEST Hungária BAU Építő Kft. és társvállalkozója a DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft. végezte. 4. Iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítása (LEP-2004-LA-2 pályázatok) A évben benyújtott 35 db, 1551 db lakásra vonatkozó pályázattal nyertünk, kivitelezése befejeződött, az állami támogatási rész lehívása folyamatban van.

2 2 Eddig év óta összesen 157 db pályázattal nyertünk támogatást, melyből 5338 lakás került energiatakarékos felújításra. Az önkormányzati támogatás eddig ,- Ft. volt, az össz. beruházási költség ,- Ft. volt. 5. Állami (Nemzeti Autópálya) beruházásában épült a Fehérvári út II. Üteme. A kivitelező a Győr-81. Konzorcium 2006, melynek képviselője a Viadom Építőipari Rt (2541 Lábatlan, Dunapart 2.) volt. Mérnöki feladatot az UTIBER Kft. végezte. A munka területének térbeli határa a Tatai úti körforgalmi csomóponttól az Ipar út Szigethy Attila -Fehérvári úti csomópontig terjedt a Fehérvári úton, illetve magába foglalta az Ifjúság körúti jelzőlámpás csomópont kiépítését is. A beruházáshoz a területet az önkormányzat biztosította. II. Folyamatban lévő beruházások 1. Győrszentiván többfunkciós kulturális és közművelődési közösségi tér kialakítása A többfunkciós közösségi épület megvalósításával újfajta szórakozási és közösségi igények biztosítását szolgálja, hozzájárul a kulturális nyilvánosság kiszélesítéséhez. A tervezett létesítmény esztétikus környezete az iskola, templom, óvoda háromszögében egy új, kellemes hangulatú településközpont kialakulását is segíti. A beruházás címzett állami támogatással valósul meg: állami támogatás: ,- eft., önrész: ,- eft., összesen: ,- eft. /a támogatás lehívása a műszaki teljesítés függvényében folyamatos, eddig ,- Ft. állami támogatás került lehívásra ez évben, a korábbiakban ,- Ft./. A beruházás lebonyolításával megbízott szervezet: Veszprémber ZRt. Veszprém Radnóti tér 2/a, megbízását közbeszerzési eljárás során nyerte, megbízási díj bruttó eft. Tervező: CZITA Építésziroda Kft Győr, Zrínyi u. 4/c. tervpályázat nyerteseként kapta a megbízást, tervezési díj: bruttó eft. Kivitelező: Integrál-H Rt. Győr, Bajcsy-Zs. u. 68. közbeszerzési eljáráson nyerte el a kiviteli munkákat, vállalkozási díj: bruttó eft. Szerződés szerinti befejezési határidő május 31. A beruházás fő kapacitás adatai: A tervezett épület nettó alapterülete: 2250 m 2. A tervezett emeletráépítés és összekötő folyosó nettó alapterülete: 321 m 2. Egyidejű befogadóképessége: fő. A fő funkció helyiségei: csarnoktér /közösségi tér 1039m 2 /, a kiszolgáló helyiségekkel, öltözőkkel, vizes blokkokkal, az épület működtetését szolgáló iroda helyiségek, klub- és szakköri termek, az iskola emeletráépítésben szakköri termek lesznek A beruházás része a létesítmény berendezése is /mobiliák: székek, asztalok, sporttechnológia stb/. A beruházás során megvalósul a külső környezet rendezése, a megközelítő út és parkoló kialakítása, a szükséges közművek kiépítése is. A munkaterület átadása én megtörtént, a kivitelezés készültsége az ütemtervben foglaltaknak megfelel. Az iskola épületének kivitelezése /földszint felújítása és az emeletráépítés/ befejeződött, az épületrész használatban van. A főépület eléri a legmagasabb pontját, így a közeli jövőben sor kerülhet a hagyományos bokréta ünnepre, melyet a már hagyományossá váló nyílt nappal kapcsolunk össze. Tekintettel arra, hogy az épület nevét megkívánjuk jeleníteni a homlokzaton döntés szükséges az épület elnevezésére évben felkértük a Győrszentiváni Részönkormányzatot javaslattételre. A részönkormányzat a 8/2005 (05.03.) számú állásfoglalásában 6 igen szavazattal az alábbi elnevezést javasolja: MOLNÁR VID BERTALAN KÖZÖSSÉGI HÁZ.

3 3 Internet: szerint: /Molnár (Vid) Bertalan, szent Ferencz Capucinus-rendi szerzetes, tábori lelkész, czímzetes kanonok, apostoli protonotarius, szül ápr. 14. Szent-Iványon (Győrmegye), szept. 15. lépett a rendbe s ápr. 14. szenteltetett fel; 1843-ban ünnepi hitszónok volt Tatában (Komáromm.), 1848-ban magyar hitszónok Bécsben, Lodiban a katonai ispotály tábori lelkésze; Velenczében a báró Zobel 61. gyalogezred tábori lelkésze. Meghalt 1898 körűl Budapesten. Munkája: Imák és intelmek a magyar kath. hadfiak számára. Mantova, (5. kiadás, 7. kiadás. Pest, 1864., 8. kiadás Eger, és Bpest, 1882.)/. Javasoljuk, hogy a Tisztelt Közgyűlés határozatban értsen egyet az épület elnevezésével. 2. Nádor aluljáró és kapcsolódó úthálózata csomópontokkal: 2/1. Nádor aluljáró A létesítmény elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárását követő forgalomba helyezési eljárások megtörténtek, mely alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a forgalomba helyezési határozatait kiadta. Jelenleg azon munkák elvégzése van folyamatban, melyeket az átadás-átvételi eljárások során a szakhatóságok illetve az eljárásban közreműködök hiánypótlásként előírtak. Szükségesnek tartjuk és el kell végezni a létesítményhez tartozó jelzőlámpás csomópontok programjának felülvizsgálatát, (Szent István út, Tihanyi Árpád út) melyet együtt kell elvégezni, illetve együtt kell kezelni a forgalmi egymásra hatások miatt az ECE csomóponttal, valamint a Szigethy Attila úti jelzőlámpás csomópontokkal. A felülvizsgálattal kapcsolatosan megkeresés történt az UVATERV Zrt-hez, a helyszíni bejárás megtörtént, a javasolt beavatkozások tervezése folyamatban van. A tervdokumentációban szereplő ablak cserék megtörténtek. Az ablakcserékkel érintett több mint 400 lakásban eredetileg csak ablakcserére került volna sor, szellőző- berendezés beépítése, vagy átalakítása nélkül, melyhez semmilyen engedélyezési eljárás nem kapcsolódott. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról szóló 11/2004.(II.13.) GKM rendelet alapján az új gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetés műszaki-biztonsági szabályzata lépett hatályba január 1. napján. A szabályzat Pont előírásainak megfelelően biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő ellátását. A szabályzat pont szerint a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyező anyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza. A szabályzat alapján a kivitelező feladata a megfelelő légbejuttatás biztosítása. Ezen jogszabály alapján viszont az érintett lakásokat tervező által egyedileg meg kell(ett) vizsgálni a légellátás és szellőzés szempontjából. Számítással alátámasztva kell meghatározni a szükséges kivitelezői beavatkozásokat (légbevezetők, szellőztetők.) A lakások passzív zajvédelmének biztosítása keretében vált szükségessé a szolgáltató által előírt légtechnikai, gépészeti beavatkozások beépítései, melyek még kivitelezés alatt vannak. Problémát jelent, hogy az ablakcserével érintett lakók ez utóbbi munkák elvégzését nagy számban megtagadják (83 lakás). A kivitelező nyilatkozott arról, hogy a beruházás folyamán a már beépített ablakok nem fokozottan légelzárók - tekintettel arra, hogy az ablakokba légbevezetők kerültek beépítésre így ezen nyilatkozat alapján kezdeményeztük, hogy az ÉGÁZ a korábban tett nyilatkozatát vizsgálja felül. Kivitelező: STRABAG Építő Zrt (1135 Budapest, Szegedi u ) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: november 30.

4 4 Lebonyolító-Mérnök: ARRABONA KONZORCIUM/UTIBER Kft. (9024 Győr, Körkemence u. 8.) Mérnök szaktanácsadó: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) 2/2. Erfurti út építése Az út forgalomba helyezése megtörtént, melyre vonatkozó határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a GY/ÚT/NS/A/837/33/2006. számú szeptember 22-én kelt határozatával megadta. A növénytelepítés befejezésének szerződéses határideje november 30. volt, a műszaki átadás november 03-án megtörtént. Kivitelező: Swietelsky Építő Kft (9300 Győr, Vasút sor 7.) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: november 30. Lebonyolító-Mérnök: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) 2/3. Zöld utca építése Az út forgalomba helyezése megtörtént, melyre vonatkozó határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a GY/ÚT/NS/A/593/41/2006. számú szeptember 15-én kelt határozatával megadta. A lakók a tervezett zajvédőfal megépítésével kapcsolatosan megosztott véleményen voltak, ezért szükségesnek ítéltük a tényleges zaj mérésének elvégzését. A vizsgálatot a SCORPIO-CAD Mérnökiroda elvégezte, és átadta. A vizsgálat eredménye zaj határérték túllépést jelzett a Páva utcai lakópark térségénél, ezért a Hivatal Környezetvédelmi Irodájának állásfoglalása alapján I. ütemben megvalósításra került a már megtervezett zajvédőfal megépítése a kivitelezői szerződésben vállalt határidőre. Kivitelező: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. ( 1133 Budapest, Pannónia u ) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: október 15. Lebonyolító-Mérnök: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) II. ütemű feladatként külön beruházásban javasolt megvalósítani a többlet szakaszokra vonatkozóan a zajvédőfalak terveinek elkészítését és kiviteleztetését. A hiányzó zajvédőfalak tervei elkészítésére a tervszállítási határidő: november 30. 2/4. Ady-város mögötti út Az útépítési engedély rendelkezésre áll, a vízjogi engedély beszerzése folyamatban. A terület tulajdonjogának rendezése hosszú időt vett igénybe, így a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik. A közbeszerzési dokumentáció elkészült. Az engedélyek beszerzése után kezdődhet a kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárása. Kivitelező: nincs még kiválasztva, kiválasztásra közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Lebonyolító-Mérnök: FŐBER Kft Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Mérnöki Rt Budapest, Rumbach Sebestyén u.14. 2/5. Az Új Bácsai út meghosszabbítása

5 5 Az útépítéshez szükséges terület nem áll rendelkezésre. 3. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások 3/1. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások I. ütem márciusában került sor a I. ütem kivitelezőinek kiválasztására. Az I. ütem teljes költsége összesen bruttó kb millió Ft, a tartalék kerettel együtt. I. csomag: Ipar u; Szigethy A. u; Bartók B. u. Szt. Imre u; Mester u; Töltésszer u. Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: október 15. (Ipar u., Mester u.) Kivitelezés befejezési határideje: november 30. (Szigethy A. út; Bartók B. út. Szt. Imre út; Töltésszer u.) A csomagból az Ipar u. és a Mester u. elkészült. A Töltésszer u. a közmű cégek dolgoznak. A Szigethy A. út; Bartók B. út. Szt. Imre u. a határidő szerint november végén végez a kivitelező. II. csomag: Ipar út Nagy S. u. csp. jelzőlámpa; Szigethy A. út. Zrínyi u. csp. átalakítás Kivitelező: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft Győr, Berkenyefa sor 9. Szerződött összeg: nettó ,- Ft A II. csomagban foglalt beruházások elkészültek, megrendelt pótmunkák miatt a teljes szerződési összeg, nettó , -Ft kifizetésre került. III. csomag: Pinnyédi- híd, Kossuth- híd, Ipar úti felüljáró, Rába kettős-híd felújítása Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft A III. csomagban foglalt híd felújítások elkészültek, a megrendelt pótmunkák miatt a teljes szerződési összeg, nettó , -Ft kifizetésre került. IV. csomag: Álmos u; Lajta u; Királyszéki u; Győri út; Szent László u.; Eszperantó u; Bem tér Lahner Gy. u; Dr. Petz L. u. Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: július 15. (Álmos u; Királyszéki u; Győri út; Szent László u.) Kivitelezés befejezési határideje: október 15. (Lajta u; Eszperantó u; Bem tér Lahner Gy. u; Dr. Petz L. u.) Az Álmos u., Királyszéki u., Győri u.; Szent László u. elkészültek, így kifizetésre került szerződés szerint nettó , - Ft. A Bem tér Lahner Gy. u és a Dr. Petz L. u. elkészült. A Lajta u. közmű problémák merültek fel (víz), ezért a szerződés határidejének módosítása vált szükségessé. V. csomag: Domb u, Páva u; Kandó K. u; Jókai u; Radnóti u; Kunszigeti u. Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: június 18. (Domb u, Páva u; Kandó K. u; Jókai u; Kunszigeti u.) Kivitelezés befejezési határideje: november 12. (Radnóti u.)

6 6 Az V. csomagból eddig elkészült és a forgalom használja Domb u., Páva u., Kandó K. u., Jókai u., Kunszigeti utakat. A Radnóti u. az ÉGÁZ dolgozik jelenleg, levonulása után tud munkaterületet kapni a kivitelező. 3/2. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások II. ütem szeptemberében került sor a II. ütem kivitelezőinek kiválasztására. A II. ütem teljes költsége bruttó kb. 548 millió Ft. A II. ütem finanszírozásához az I. ütem I., IV., V. csomagjainak tartalék kereteiből bruttó 134 millió Ft lett átcsoportosítva. VI. csomag: Hédervári u. (Duna u. Zemplén u.) pályamegerősítés vízelvezetéssel Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: december 15. (előkészítő munkák, közművek, vízelvezetés) Kivitelezés befejezési határideje: április 15. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1493/16/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. VII. csomag: Tihanyi Árpád út belső szervizút (Nővérszálló) buszöböl kialakítása, pályamegerősítés, Zöld utca Jereváni út csomópont átépítése a Jereváni út Zöld u. József A. u. közötti szakasszal együtt, Külső Bácsai út Fenyőszer út csomópont átépítése közösségi közlekedéshez Kivitelező: COLAS Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt Zalaegerszeg, Batthyány u Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1492/16/2006 sz. határozatát a Tihanyi Árpád út belső szervizút útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 20-án volt. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1167/21/2006 sz. határozatát a Zöld utca Jereváni út csomópont átépítésére, amely október 2-án jogerőre emelkedett. VIII. csomag: Sugár u. tömegközlekedési útvonal burkolatszélesítése Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1496/17/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 13-án volt. IX. csomag: Vajda utca tömegközlekedési útvonal burkolatszélesítése Kivitelező: Viadom Építőipari Zrt Lábatlan, Dunapart 1605/2 Szerződött összeg: nettó ,,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31.

7 7 A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1496/17/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 13-án volt. 3/3. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások III. ütem A III. ütemre a fedezet megteremtése esetén a következő utak korszerűsítését célszerű elvégezni: A Bajcsy-Zsilinszky út pálya-megerősítése a Teleki út Tarcsay út, valamint a Jókai út - Zechmeister út között. (20 millió) A Tartsay Vilmos út pálya-megerősítése a Liszt Ferenc utca - Türr István utca, valamint az Árpád út - Bajcsy-Zsilinszky út között. (15 millió) A Pesti út Iparcsatorna ABC közötti szakaszának pálya-megerősítése vízelvezetéssel, süllyesztett szegéllyel, kerékpárút (kerékpársáv) kapcsolat kiépítésével együtt. (180 millió) A Révai út + Városház tér (Vasútállomás - Baross Gábor híd) pálya-megerősítése. (50 millió) Az Erdőtelepi út burkolat-felújítása teljes hosszban (70 millió) Reptéri út (Hűtőházi út Oxigéngyári út) pályamegerősítés és vízelvezetés (160 millió) Kövecses út Római út Esztergető út (Pesti út Pesti út) buszútvonal kiépítés (160 millió) A Bajcsy- Zsilinszky út és a Tartsay u. kivételével útépítési tervek készültek. 4. Keleti elkerülő út II/B ütem a Fehérvári út Tatai u. közötti szakaszon. A GKM, Audi Hungária Kft. és az Önkormányzat szándéknyilatkozatot írt alá a 81. sz. főút és az AHM győri gyártelepének délkeleti bejáratát összekötő út hiányzó szakaszainak megvalósítása, finanszírozása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában áprilisában az alábbiak szerint: Az Önkormányzat vállalta, hogy gondoskodik a korábbi engedélyezési terv felülvizsgálatáról, kezdeményezi az érvényes építési engedély Nemzeti Autópálya Zrt. részére történő kiadását, megszerzi a Fehérvári út Tatai út közötti (B3) szakasz rendezési tervnek megfelelő teljes útterületének tulajdonjogát és beruházáshoz biztosítja ezen ingatlanokat a megszerzésekor fennálló állapotában, valamint hozzájárul illetve kezdeményezi a megszerzett szakasz területének állami tulajdonba adását. Az Önkormányzat továbbá vállalta, hogy az út Győrszentiváni út Audi gyártelep közötti (B5, B6/1, B6/2) szakaszának útterületének tulajdonjogát megszerzi. A Fehérvári út Tatai út közötti szakasz megvalósításáról (az ott lévő közművek, kerítések, épületek, építmények, stb. bontásával esetleges áthelyezésével együtt) és finanszírozásáról a GKM az UKIG és az NA Zrt. bevonásával, a fent felsoroltak teljesítését követően gondoskodik, a közbeszerzési törvény előírásainak figyelembevételével. A Győrszentiváni út Audi gyártelep közötti útszakasz engedélyezési tervének elkészítéséről, megvalósításáról az Audi Hungária Kft. vállalkozott. Az Audi elkészítette az útszakasz engedélyezési terveit. A B5 szakaszra útépítési engedélyére vonatkozó GY/ÚT/NS/A/1815/24/2006. sz. határozatát a Közlekedés Felügyelet október 18-i dátummal adta ki, amelynek jogerősítése folyamatban van. Az útépítési engedélyt a Fehérvári út Tatai út közötti (B3) szakasz a Közlekedés Felügyelet szeptember 13-án adta ki GY/ÚT/NS/A/810/46/2006. sz. határozatát, amely október 11-én jogerőssé vált. Az engedély átcedálása az NA Rt. felé folyamatban van. A területek megszerzése folyamatban van, a B3 szakaszon 5 ingatlan kivételével sikerült megállapodni. A B5 szakaszon a területek közel 50 %-a került megszerzésre. Az Önkormányzat várhatóan január végéig teljesíti a szándéknyilatkozatban vállalt területszerzési kötelezettségét. Jelenleg egy hármas megállapodás (UKIG, Na Rt., Önkormányzat) előkészítése van folyamatban a B3 Fehérvári út Tatai út szakaszra vonatkozóan. A teljes beruházás előirányzott befejezése július vége. 5. Révfalu beépítése - Lakóutak: Kagylós út, Irinyi út műszaki átadásai megkezdődtek. - Az új Bácsai út zajvédőfal garanciális javítását és a közlekedési baleset által okozott kár helyreállítását a Betonút Zrt elvégezte. Az önkormányzat által kifizetett számlát az ALIANZ Biztosítóhoz be kell nyújtani. Kivitelező: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. ( 1133 Budapest, Pannónia u )

8 Szerződött összeg: nettó Ft + 20 % Áfa = ,- Ft 8 6. Vízrendezési feladatok: - Révfalui nagyárok rendezése A Győr Révfalui nagyárokhoz csatlakozó vízgyűjtő, Áldozat u., Duna u., Gyöngy u. csapadékvíz csatorna átépítése. Műszaki adatok: 380 fm csapadékcsatorna építés, víznyelő bekötésekkel, gázvezeték kiváltással, út helyreállítással. A lebonyolító /Győrber Kft. Bp. Nagyida köz 7./ kiválasztás ajánlatkéréssel, megbízási díj bruttó 600 eft, A kivitelező /Liszkai Miklós ev. Ásványráró, Hédervári u. 22./ kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással történt, vállalkozói ár bruttó eft./ A munkaterület átadása én megtörtént, befejezési határidő Szabadhegy vízrendezése - A Győr, József Attila út Jereváni út Szent Imre út - Szauter út által határolt terület csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési és az 1. ütem kiviteli dokumentációja elkészült. A vízjogi létesítési engedélyt kiadták. A közgyűlés november 09-ei döntése alapján a közbeszerzési eljárás az I/B ütem kivitelezőjének kiválasztására megindult. - A vízrendezéshez kapcsolódó tervezések: - Győr - Révfalu városrész felszíni csapadékvíz elvezetésének koncepció terv elkészítésére a vállalkozói szerződés megkötésre került, befejezési határidő december Győr - Szabadhegy városrész egészére egységes csapadékvíz elvezetési terv, valamint a Somogyi I. út Templom út K-re eső, illetve a Szt. Imre út és Pándzsa vf. közötti terület csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terv készítésére vállalkozói szerződés jött létre december 31. befejezési határidővel. - Győr, Révfalu területén a Dózsa György rakpart, Irinyi Dániel út III. jelű út közötti szakasz út- és vízrendezési felülvizsgálati terve elkészült. - A Győr Vasas út 28, 33, 35 számú ingatlanok ivóvíz ellátását biztosító közterületi gerincvezeték kiviteli tervdokumentációja elkészült. - A Ménfőcsanak, Csontváry út 21. szám alatti árok és környezete vízelvezetése vízjogi engedélyes terv készítésére ajánlatot kérés megtörtént, a szerződést a vállalkozó a Hivatal részére megküldte. - A Kisvasút út nyomvonalán a szennyvíz csatorna kiviteli tervdokumentációja elkészült. - Győr város 2006 évi árvíz és belvízvédekezési, lokalizációs, valamint helyi vízkárelhárítási terve elkészült. Az Észak Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a szakmai állásfoglalását kiadta, a dokumentációt jó színvonalúnak minősítette. A tervet az adatok javítását, aktualizálását és a sokszorosítást követően a polgármester úr részére jóváhagyásra benyújtásra került. 7. Iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítása (pályázatok) Az ez évben benyújtott 52 db, 2803 db lakásra vonatkozó pályázatot a rendeletünk szerinti ellenőrzés, bírálat után az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz továbbítottuk a 2. fordulóra. A pályázatok össz. Beruházási költsége ,- Ft., az önkormányzati támogatás ,- Ft. III. Közvetlen előkészítés alatt álló beruházások:

9 9 1. Győr nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer: Az előkészítés állásáról a tisztelt közgyűlést a Győr Nagytérségi hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás külön előterjesztésben tájékoztatja. IV. Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások 1. Családi házas terület előkészítés Evezős, Csónakos, Bárka út előközművesítése során a 23 darab - részben önkormányzati tulajdonú - építési telek előközművesítése megtörtént. Az előközművesítés keretén belül ivóvíz vezeték a telekre történő bekötéssel, szennyvíz csatorna az ingatlanra való bekötéssel, gázvezeték a telekre történő bekötéssel, o,4 kv-os villamos energia rendszer az ingatlanra való bekötéssel, költségtakarékos útépítés murvás szerkezetű burkolattal I. ütem közvilágítással, nyílt rendszerű csapadékvíz szikkasztó árkok kapubejárókkal kivitelezési munkálatok valósultak meg. 2. Marcalváros II. ütem 5/a. és 5/b. ütem terület előkészítés A Bodócs, Holenda, Katód út által körbezárt önkormányzati tulajdonú ingatlan közművesítése során ivóvíz vezeték, egyesített rendszerű csatorna, továbbá úttest, járda, parkoló építése, valamint burkolat megerősítés megtörtént. 3. Építőközösségi kezdeményezésű családi házas terület előkészítés - A 660 fm. hosszúságú Galgóczi Erzsébet út és kettő lakóút útépítési munkálata 50%-os önkormányzati és az ingatlan tulajdonosok (237 érdekelt) további 50%-os érdekeltségi hozzájárulásával három ütemben - megvalósult. A közlekedési létesítmények megvalósításával az úttest, csapadékvíz elvezető rendszer, továbbá önkormányzati finanszírozásban közvilágítás létesült. - A Garan János utcában a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer felújítása a folyásfenék rendezésével és kapubejárók átépítésével megtörtént. - Az Ibolya utcában 325 fm. szilárd burkolatú út és csapadékvíz elvezető rendszer létesítése megtörtént 50%-os önkormányzati és az ingatlan tulajdonosok (30 érdekelt) további 50%-os érdekeltségi hozzájárulásával. - A Korona és Napos utcákban összesen 38 darab acél közvilágítási kandeláber és a hozzájuk tartozó fényforrások felszerelése megkezdődött. - Ötház utcában és a Dohánypajta utcában csomópont kialakítása és kátyúzási munkálatok elkészültek. - Tusnád úti sarok rézsűfelület rendezésének, illetve csapadékvíz elvezetésének kivitelezése megvalósult. - A Hungária utcában lakossági kezdeményezéssel önerős út és járdaépítésére pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása nem történt meg. - A Varga Katalin út József Attila út Kakashegy út által határolt területen megvalósuló építési telkek közművesítéshez, valamint útépítéshez pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása nem történt meg. Kérem T. Közgyűlést tájékoztatóm megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

10 10 HATÁROZATI JAVASLAT 1. A Közgyűlés a beruházások jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Borkai Zsolt polgármester 2. A Közgyűlés egyetért a Győrszentivánon épülő közösségi tér MOLNÁR VID BERTALAN KÖZÖSSÉGI HÁZ elnevezésével. Határidő: azonnal Felelős: Borkai Zsolt polgármester Győr, november 09. Németh Zoltán alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Látta: Dr. Kovács Lajos jegyző Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda, Beruházási és Városüzemeltetési Főmérnökség

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE .. napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL, JAVASLAT A VOLT GYŐRI ZSINAGÓGA FELÚJÍTÁSA FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ 10/2003.

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros Révfalu Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 901 906 922 931

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep SZ1 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út SZ3 Likócs SZ6 Pinnyéd Sziget Révfalu Gyárváros Újváros Eszperantó út, autóbusz-állomás

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Szerződés értéke: az üzemeltetés összes költsége 2008. ápr. 1-től havonta 720.000,- Ft, valamint egyszeri 1.500.000,- Ft + ÁFA 2008.

Szerződés értéke: az üzemeltetés összes költsége 2008. ápr. 1-től havonta 720.000,- Ft, valamint egyszeri 1.500.000,- Ft + ÁFA 2008. 2008. 1. Szerződés tárgya: földvédelmi járulék megfizetése belterületbe vonás Típusa: Megállapodás Szerződő felek megnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és az IMMO- REÁL Ingatlanhasznosító és

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgya nettó bruttó Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése 2 592 000 3 240 000 2009. február 13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati területet rendezésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot)

2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) 2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) Költségvetés összeg 1. Iskola 1.1 Berhidai út 54. 4 db kültéri kandelláber (napelemes) 2 500 elkészült, műszaki átadás megtörtént

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Sor- szám M e g n e v e z é s 2008-2010. évi 2010. évben elmaradt feladatok Elızı években 2011. évre vállalt

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kórház utcai járdaszakasz áthelyezése Előterjesztő:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft Ügyszám: 03/00046/2010. HIRDETMÉNY ) Ajka, Sport u. - Újélet u. közötti szakasz burkolat megerősítő felújítási 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft 2009. október

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 282/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Javaslat a 2012. évi lakóház- és közterületfelújítási programra

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Dezső

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

Kimutatás a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő és meghaladó szerződésekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések 2012.

Kimutatás a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő és meghaladó szerződésekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések 2012. Kimutatás a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő és meghaladó ekről Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött ek 2012. Sorszám Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződést kötő felek megnevezése 1.

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről A rendelet célja 1. A lakossági igények gyorsabb kielégítésének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig)

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 112. alapján Balatonfűzfő Város Önkormányzata a nettó 5 M Ft-ot meghaladó, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére 966-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011.június 29-i ülésére Tárgy: A csatornadíjba beépített fejlesztési hányadból finanszírozott 2011. évi víziközmű fejlesztések megvalósítása Kerekegyházán Az előterjesztést

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés Oldal : 1 14-es út, Árkád üzletház 81-es út, Zöld utca 83-as út, gyirmóti elágazás 83-as út, horgásztó 83-as út, Szentlélek templom 83-as út, TESCO áruház Aba Sámuel utca Agroker Aradi vértanúk útja, Megyeháza

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások I. Intézményi beruházások 1. 370 000 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának 2015. évi KB terve A tárgya és I. Árubeszerzés 2015.07.01.- Földgáz beszerzés 128 000 162 560 nyílt 2015.03-2015.06. nem 2016.10.01. Városházi Híradó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 6543-3/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Többletönerő biztosítása a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben