NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 .. napirendi pont NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A évben a munkák jelentős részét a korábban elkezdett nagyberuházások /szennyvíztisztító telep, volt zsinagóga/ befejezése tette ki. A évi költségvetés fejlesztési, és fejlesztés jellegű kiadásaira fordítható előirányzatok felhasználása november elsején a következőket mutatták: - A fejlesztések-beruházásokra, beruházás jellegű kiadásokra az 6/2006.(II. 24) Ök. rendelettel 6,615 milliárd Ft került jóváhagyásra, ami a költségvetés összes tervezett kiadásának 18,96 %-a. - A kiadási előirányzat jelentős része 85,6 %-a - kötelezettséggel terhelt. - A felvállalt kötelezettségek 73,3 %-áról került számla benyújtásra, ami a módosított előirányzat 62,7 %-a. Az előterjesztés a továbbiakban tartalmazza a évben befejezett, a kivitelezési szakaszban lévő, illetve a közvetlen előkészítési szakaszban lévő beruházásokat, valamint a lakáságazat fejlesztéseit. I. A évben befejezett beruházások: 1. Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése II/B ütem A beruházásról a Tisztelt Közgyűlés a november 09-ei ülésén részletes tájékoztatást kapott, azóta változás nem történt. 2. A volt győri zsinagóga épületének felújítása I. ütem A volt Zsinagóga felújításához kapcsolódó munkákat a kivitelező INTEGRÁL-H. Rt. határidőre befejezte. Az épület ünnepélyes átadása augusztus 28-án megtörtént. A címzett állami támogatás elszámolása folyamatban van. A Tisztelt Közgyűlés által án jóváhagyott öt-oldalú megállapodás alapján az épület vagyonkezelője az INSZOL Zrt. Az épületet a Széchenyi István Egyetem üzemelteti, a templomépület használója a Városi Művészeti Múzeum, és a Széchenyi István Egyetem. 3. Lakóépületek azbesztmentesítése A sikeres pályázattal nyert állami eft-os támogatás felhasználása a támogatási szerződés alapján megtörtént. A munkákat a kivitelezők határidőre befejezték. A pályázat alapján biztosított pénzügyi keret három városrészben került felhasználásra: Adyvárosban 24 épület, (1434 lakás) azbesztmentesítése történik meg. A munkák kivitelezését a VD Azbesztmentesítési Konzorcium végezte. A konzorcium tagjai: - VIDRA Környezetgazdálkodási Kft., Dunamenti Tűzvédelmi Rt. és a Dunamenti Vk Rt. Dél-Nádorvárosban 16 épület (906) lakás), valamint a József Attila lakótelepen 19 épület (786 lakás) azbesztmentesítése készült el. Mindkét városrészben a munkák kivitelezését a WEST Hungária BAU Építő Kft. és társvállalkozója a DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft. végezte. 4. Iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítása (LEP-2004-LA-2 pályázatok) A évben benyújtott 35 db, 1551 db lakásra vonatkozó pályázattal nyertünk, kivitelezése befejeződött, az állami támogatási rész lehívása folyamatban van.

2 2 Eddig év óta összesen 157 db pályázattal nyertünk támogatást, melyből 5338 lakás került energiatakarékos felújításra. Az önkormányzati támogatás eddig ,- Ft. volt, az össz. beruházási költség ,- Ft. volt. 5. Állami (Nemzeti Autópálya) beruházásában épült a Fehérvári út II. Üteme. A kivitelező a Győr-81. Konzorcium 2006, melynek képviselője a Viadom Építőipari Rt (2541 Lábatlan, Dunapart 2.) volt. Mérnöki feladatot az UTIBER Kft. végezte. A munka területének térbeli határa a Tatai úti körforgalmi csomóponttól az Ipar út Szigethy Attila -Fehérvári úti csomópontig terjedt a Fehérvári úton, illetve magába foglalta az Ifjúság körúti jelzőlámpás csomópont kiépítését is. A beruházáshoz a területet az önkormányzat biztosította. II. Folyamatban lévő beruházások 1. Győrszentiván többfunkciós kulturális és közművelődési közösségi tér kialakítása A többfunkciós közösségi épület megvalósításával újfajta szórakozási és közösségi igények biztosítását szolgálja, hozzájárul a kulturális nyilvánosság kiszélesítéséhez. A tervezett létesítmény esztétikus környezete az iskola, templom, óvoda háromszögében egy új, kellemes hangulatú településközpont kialakulását is segíti. A beruházás címzett állami támogatással valósul meg: állami támogatás: ,- eft., önrész: ,- eft., összesen: ,- eft. /a támogatás lehívása a műszaki teljesítés függvényében folyamatos, eddig ,- Ft. állami támogatás került lehívásra ez évben, a korábbiakban ,- Ft./. A beruházás lebonyolításával megbízott szervezet: Veszprémber ZRt. Veszprém Radnóti tér 2/a, megbízását közbeszerzési eljárás során nyerte, megbízási díj bruttó eft. Tervező: CZITA Építésziroda Kft Győr, Zrínyi u. 4/c. tervpályázat nyerteseként kapta a megbízást, tervezési díj: bruttó eft. Kivitelező: Integrál-H Rt. Győr, Bajcsy-Zs. u. 68. közbeszerzési eljáráson nyerte el a kiviteli munkákat, vállalkozási díj: bruttó eft. Szerződés szerinti befejezési határidő május 31. A beruházás fő kapacitás adatai: A tervezett épület nettó alapterülete: 2250 m 2. A tervezett emeletráépítés és összekötő folyosó nettó alapterülete: 321 m 2. Egyidejű befogadóképessége: fő. A fő funkció helyiségei: csarnoktér /közösségi tér 1039m 2 /, a kiszolgáló helyiségekkel, öltözőkkel, vizes blokkokkal, az épület működtetését szolgáló iroda helyiségek, klub- és szakköri termek, az iskola emeletráépítésben szakköri termek lesznek A beruházás része a létesítmény berendezése is /mobiliák: székek, asztalok, sporttechnológia stb/. A beruházás során megvalósul a külső környezet rendezése, a megközelítő út és parkoló kialakítása, a szükséges közművek kiépítése is. A munkaterület átadása én megtörtént, a kivitelezés készültsége az ütemtervben foglaltaknak megfelel. Az iskola épületének kivitelezése /földszint felújítása és az emeletráépítés/ befejeződött, az épületrész használatban van. A főépület eléri a legmagasabb pontját, így a közeli jövőben sor kerülhet a hagyományos bokréta ünnepre, melyet a már hagyományossá váló nyílt nappal kapcsolunk össze. Tekintettel arra, hogy az épület nevét megkívánjuk jeleníteni a homlokzaton döntés szükséges az épület elnevezésére évben felkértük a Győrszentiváni Részönkormányzatot javaslattételre. A részönkormányzat a 8/2005 (05.03.) számú állásfoglalásában 6 igen szavazattal az alábbi elnevezést javasolja: MOLNÁR VID BERTALAN KÖZÖSSÉGI HÁZ.

3 3 Internet: szerint: /Molnár (Vid) Bertalan, szent Ferencz Capucinus-rendi szerzetes, tábori lelkész, czímzetes kanonok, apostoli protonotarius, szül ápr. 14. Szent-Iványon (Győrmegye), szept. 15. lépett a rendbe s ápr. 14. szenteltetett fel; 1843-ban ünnepi hitszónok volt Tatában (Komáromm.), 1848-ban magyar hitszónok Bécsben, Lodiban a katonai ispotály tábori lelkésze; Velenczében a báró Zobel 61. gyalogezred tábori lelkésze. Meghalt 1898 körűl Budapesten. Munkája: Imák és intelmek a magyar kath. hadfiak számára. Mantova, (5. kiadás, 7. kiadás. Pest, 1864., 8. kiadás Eger, és Bpest, 1882.)/. Javasoljuk, hogy a Tisztelt Közgyűlés határozatban értsen egyet az épület elnevezésével. 2. Nádor aluljáró és kapcsolódó úthálózata csomópontokkal: 2/1. Nádor aluljáró A létesítmény elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárását követő forgalomba helyezési eljárások megtörténtek, mely alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a forgalomba helyezési határozatait kiadta. Jelenleg azon munkák elvégzése van folyamatban, melyeket az átadás-átvételi eljárások során a szakhatóságok illetve az eljárásban közreműködök hiánypótlásként előírtak. Szükségesnek tartjuk és el kell végezni a létesítményhez tartozó jelzőlámpás csomópontok programjának felülvizsgálatát, (Szent István út, Tihanyi Árpád út) melyet együtt kell elvégezni, illetve együtt kell kezelni a forgalmi egymásra hatások miatt az ECE csomóponttal, valamint a Szigethy Attila úti jelzőlámpás csomópontokkal. A felülvizsgálattal kapcsolatosan megkeresés történt az UVATERV Zrt-hez, a helyszíni bejárás megtörtént, a javasolt beavatkozások tervezése folyamatban van. A tervdokumentációban szereplő ablak cserék megtörténtek. Az ablakcserékkel érintett több mint 400 lakásban eredetileg csak ablakcserére került volna sor, szellőző- berendezés beépítése, vagy átalakítása nélkül, melyhez semmilyen engedélyezési eljárás nem kapcsolódott. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról szóló 11/2004.(II.13.) GKM rendelet alapján az új gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetés műszaki-biztonsági szabályzata lépett hatályba január 1. napján. A szabályzat Pont előírásainak megfelelően biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő ellátását. A szabályzat pont szerint a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyező anyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza. A szabályzat alapján a kivitelező feladata a megfelelő légbejuttatás biztosítása. Ezen jogszabály alapján viszont az érintett lakásokat tervező által egyedileg meg kell(ett) vizsgálni a légellátás és szellőzés szempontjából. Számítással alátámasztva kell meghatározni a szükséges kivitelezői beavatkozásokat (légbevezetők, szellőztetők.) A lakások passzív zajvédelmének biztosítása keretében vált szükségessé a szolgáltató által előírt légtechnikai, gépészeti beavatkozások beépítései, melyek még kivitelezés alatt vannak. Problémát jelent, hogy az ablakcserével érintett lakók ez utóbbi munkák elvégzését nagy számban megtagadják (83 lakás). A kivitelező nyilatkozott arról, hogy a beruházás folyamán a már beépített ablakok nem fokozottan légelzárók - tekintettel arra, hogy az ablakokba légbevezetők kerültek beépítésre így ezen nyilatkozat alapján kezdeményeztük, hogy az ÉGÁZ a korábban tett nyilatkozatát vizsgálja felül. Kivitelező: STRABAG Építő Zrt (1135 Budapest, Szegedi u ) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: november 30.

4 4 Lebonyolító-Mérnök: ARRABONA KONZORCIUM/UTIBER Kft. (9024 Győr, Körkemence u. 8.) Mérnök szaktanácsadó: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) 2/2. Erfurti út építése Az út forgalomba helyezése megtörtént, melyre vonatkozó határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a GY/ÚT/NS/A/837/33/2006. számú szeptember 22-én kelt határozatával megadta. A növénytelepítés befejezésének szerződéses határideje november 30. volt, a műszaki átadás november 03-án megtörtént. Kivitelező: Swietelsky Építő Kft (9300 Győr, Vasút sor 7.) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: november 30. Lebonyolító-Mérnök: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) 2/3. Zöld utca építése Az út forgalomba helyezése megtörtént, melyre vonatkozó határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet a GY/ÚT/NS/A/593/41/2006. számú szeptember 15-én kelt határozatával megadta. A lakók a tervezett zajvédőfal megépítésével kapcsolatosan megosztott véleményen voltak, ezért szükségesnek ítéltük a tényleges zaj mérésének elvégzését. A vizsgálatot a SCORPIO-CAD Mérnökiroda elvégezte, és átadta. A vizsgálat eredménye zaj határérték túllépést jelzett a Páva utcai lakópark térségénél, ezért a Hivatal Környezetvédelmi Irodájának állásfoglalása alapján I. ütemben megvalósításra került a már megtervezett zajvédőfal megépítése a kivitelezői szerződésben vállalt határidőre. Kivitelező: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. ( 1133 Budapest, Pannónia u ) Szerződött összeg: nettó ,- Ft Szerződés határideje: október 15. Lebonyolító-Mérnök: MHV-Cosinus Mérnöki Kft (1204 Budapest, Szabadság u. 52.) II. ütemű feladatként külön beruházásban javasolt megvalósítani a többlet szakaszokra vonatkozóan a zajvédőfalak terveinek elkészítését és kiviteleztetését. A hiányzó zajvédőfalak tervei elkészítésére a tervszállítási határidő: november 30. 2/4. Ady-város mögötti út Az útépítési engedély rendelkezésre áll, a vízjogi engedély beszerzése folyamatban. A terület tulajdonjogának rendezése hosszú időt vett igénybe, így a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik. A közbeszerzési dokumentáció elkészült. Az engedélyek beszerzése után kezdődhet a kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárása. Kivitelező: nincs még kiválasztva, kiválasztásra közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Lebonyolító-Mérnök: FŐBER Kft Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Mérnöki Rt Budapest, Rumbach Sebestyén u.14. 2/5. Az Új Bácsai út meghosszabbítása

5 5 Az útépítéshez szükséges terület nem áll rendelkezésre. 3. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások 3/1. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások I. ütem márciusában került sor a I. ütem kivitelezőinek kiválasztására. Az I. ütem teljes költsége összesen bruttó kb millió Ft, a tartalék kerettel együtt. I. csomag: Ipar u; Szigethy A. u; Bartók B. u. Szt. Imre u; Mester u; Töltésszer u. Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: október 15. (Ipar u., Mester u.) Kivitelezés befejezési határideje: november 30. (Szigethy A. út; Bartók B. út. Szt. Imre út; Töltésszer u.) A csomagból az Ipar u. és a Mester u. elkészült. A Töltésszer u. a közmű cégek dolgoznak. A Szigethy A. út; Bartók B. út. Szt. Imre u. a határidő szerint november végén végez a kivitelező. II. csomag: Ipar út Nagy S. u. csp. jelzőlámpa; Szigethy A. út. Zrínyi u. csp. átalakítás Kivitelező: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft Győr, Berkenyefa sor 9. Szerződött összeg: nettó ,- Ft A II. csomagban foglalt beruházások elkészültek, megrendelt pótmunkák miatt a teljes szerződési összeg, nettó , -Ft kifizetésre került. III. csomag: Pinnyédi- híd, Kossuth- híd, Ipar úti felüljáró, Rába kettős-híd felújítása Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft A III. csomagban foglalt híd felújítások elkészültek, a megrendelt pótmunkák miatt a teljes szerződési összeg, nettó , -Ft kifizetésre került. IV. csomag: Álmos u; Lajta u; Királyszéki u; Győri út; Szent László u.; Eszperantó u; Bem tér Lahner Gy. u; Dr. Petz L. u. Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: július 15. (Álmos u; Királyszéki u; Győri út; Szent László u.) Kivitelezés befejezési határideje: október 15. (Lajta u; Eszperantó u; Bem tér Lahner Gy. u; Dr. Petz L. u.) Az Álmos u., Királyszéki u., Győri u.; Szent László u. elkészültek, így kifizetésre került szerződés szerint nettó , - Ft. A Bem tér Lahner Gy. u és a Dr. Petz L. u. elkészült. A Lajta u. közmű problémák merültek fel (víz), ezért a szerződés határidejének módosítása vált szükségessé. V. csomag: Domb u, Páva u; Kandó K. u; Jókai u; Radnóti u; Kunszigeti u. Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: június 18. (Domb u, Páva u; Kandó K. u; Jókai u; Kunszigeti u.) Kivitelezés befejezési határideje: november 12. (Radnóti u.)

6 6 Az V. csomagból eddig elkészült és a forgalom használja Domb u., Páva u., Kandó K. u., Jókai u., Kunszigeti utakat. A Radnóti u. az ÉGÁZ dolgozik jelenleg, levonulása után tud munkaterületet kapni a kivitelező. 3/2. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások II. ütem szeptemberében került sor a II. ütem kivitelezőinek kiválasztására. A II. ütem teljes költsége bruttó kb. 548 millió Ft. A II. ütem finanszírozásához az I. ütem I., IV., V. csomagjainak tartalék kereteiből bruttó 134 millió Ft lett átcsoportosítva. VI. csomag: Hédervári u. (Duna u. Zemplén u.) pályamegerősítés vízelvezetéssel Kivitelező: STRABAG ZRT. 1135Budapest, Szegedi utca Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés részhatárideje: december 15. (előkészítő munkák, közművek, vízelvezetés) Kivitelezés befejezési határideje: április 15. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1493/16/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. VII. csomag: Tihanyi Árpád út belső szervizút (Nővérszálló) buszöböl kialakítása, pályamegerősítés, Zöld utca Jereváni út csomópont átépítése a Jereváni út Zöld u. József A. u. közötti szakasszal együtt, Külső Bácsai út Fenyőszer út csomópont átépítése közösségi közlekedéshez Kivitelező: COLAS Dunántúli Út- és Vasútépítő Zrt Zalaegerszeg, Batthyány u Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1492/16/2006 sz. határozatát a Tihanyi Árpád út belső szervizút útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 20-án volt. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1167/21/2006 sz. határozatát a Zöld utca Jereváni út csomópont átépítésére, amely október 2-án jogerőre emelkedett. VIII. csomag: Sugár u. tömegközlekedési útvonal burkolatszélesítése Kivitelező: VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt Budapest, Mogyoród útja 42. Szerződött összeg: nettó ,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31. A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1496/17/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 13-án volt. IX. csomag: Vajda utca tömegközlekedési útvonal burkolatszélesítése Kivitelező: Viadom Építőipari Zrt Lábatlan, Dunapart 1605/2 Szerződött összeg: nettó ,,- Ft Kivitelezés befejezési határideje: december 31.

7 7 A Közlekedés Felügyelet szeptemberében adta ki GY/ÚT/NS/A/1496/17/2006. sz. határozatát az útépítésére, amely október 12-én jogerőre emelkedett. A munkaterület átadás-átvételi eljárás október 13-án volt. 3/3. Győr, évek között tervezett útkorszerűsítések, burkolat-felújítások, pályamegerősítések, hídfelújítások III. ütem A III. ütemre a fedezet megteremtése esetén a következő utak korszerűsítését célszerű elvégezni: A Bajcsy-Zsilinszky út pálya-megerősítése a Teleki út Tarcsay út, valamint a Jókai út - Zechmeister út között. (20 millió) A Tartsay Vilmos út pálya-megerősítése a Liszt Ferenc utca - Türr István utca, valamint az Árpád út - Bajcsy-Zsilinszky út között. (15 millió) A Pesti út Iparcsatorna ABC közötti szakaszának pálya-megerősítése vízelvezetéssel, süllyesztett szegéllyel, kerékpárút (kerékpársáv) kapcsolat kiépítésével együtt. (180 millió) A Révai út + Városház tér (Vasútállomás - Baross Gábor híd) pálya-megerősítése. (50 millió) Az Erdőtelepi út burkolat-felújítása teljes hosszban (70 millió) Reptéri út (Hűtőházi út Oxigéngyári út) pályamegerősítés és vízelvezetés (160 millió) Kövecses út Római út Esztergető út (Pesti út Pesti út) buszútvonal kiépítés (160 millió) A Bajcsy- Zsilinszky út és a Tartsay u. kivételével útépítési tervek készültek. 4. Keleti elkerülő út II/B ütem a Fehérvári út Tatai u. közötti szakaszon. A GKM, Audi Hungária Kft. és az Önkormányzat szándéknyilatkozatot írt alá a 81. sz. főút és az AHM győri gyártelepének délkeleti bejáratát összekötő út hiányzó szakaszainak megvalósítása, finanszírozása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában áprilisában az alábbiak szerint: Az Önkormányzat vállalta, hogy gondoskodik a korábbi engedélyezési terv felülvizsgálatáról, kezdeményezi az érvényes építési engedély Nemzeti Autópálya Zrt. részére történő kiadását, megszerzi a Fehérvári út Tatai út közötti (B3) szakasz rendezési tervnek megfelelő teljes útterületének tulajdonjogát és beruházáshoz biztosítja ezen ingatlanokat a megszerzésekor fennálló állapotában, valamint hozzájárul illetve kezdeményezi a megszerzett szakasz területének állami tulajdonba adását. Az Önkormányzat továbbá vállalta, hogy az út Győrszentiváni út Audi gyártelep közötti (B5, B6/1, B6/2) szakaszának útterületének tulajdonjogát megszerzi. A Fehérvári út Tatai út közötti szakasz megvalósításáról (az ott lévő közművek, kerítések, épületek, építmények, stb. bontásával esetleges áthelyezésével együtt) és finanszírozásáról a GKM az UKIG és az NA Zrt. bevonásával, a fent felsoroltak teljesítését követően gondoskodik, a közbeszerzési törvény előírásainak figyelembevételével. A Győrszentiváni út Audi gyártelep közötti útszakasz engedélyezési tervének elkészítéséről, megvalósításáról az Audi Hungária Kft. vállalkozott. Az Audi elkészítette az útszakasz engedélyezési terveit. A B5 szakaszra útépítési engedélyére vonatkozó GY/ÚT/NS/A/1815/24/2006. sz. határozatát a Közlekedés Felügyelet október 18-i dátummal adta ki, amelynek jogerősítése folyamatban van. Az útépítési engedélyt a Fehérvári út Tatai út közötti (B3) szakasz a Közlekedés Felügyelet szeptember 13-án adta ki GY/ÚT/NS/A/810/46/2006. sz. határozatát, amely október 11-én jogerőssé vált. Az engedély átcedálása az NA Rt. felé folyamatban van. A területek megszerzése folyamatban van, a B3 szakaszon 5 ingatlan kivételével sikerült megállapodni. A B5 szakaszon a területek közel 50 %-a került megszerzésre. Az Önkormányzat várhatóan január végéig teljesíti a szándéknyilatkozatban vállalt területszerzési kötelezettségét. Jelenleg egy hármas megállapodás (UKIG, Na Rt., Önkormányzat) előkészítése van folyamatban a B3 Fehérvári út Tatai út szakaszra vonatkozóan. A teljes beruházás előirányzott befejezése július vége. 5. Révfalu beépítése - Lakóutak: Kagylós út, Irinyi út műszaki átadásai megkezdődtek. - Az új Bácsai út zajvédőfal garanciális javítását és a közlekedési baleset által okozott kár helyreállítását a Betonút Zrt elvégezte. Az önkormányzat által kifizetett számlát az ALIANZ Biztosítóhoz be kell nyújtani. Kivitelező: Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. ( 1133 Budapest, Pannónia u )

8 Szerződött összeg: nettó Ft + 20 % Áfa = ,- Ft 8 6. Vízrendezési feladatok: - Révfalui nagyárok rendezése A Győr Révfalui nagyárokhoz csatlakozó vízgyűjtő, Áldozat u., Duna u., Gyöngy u. csapadékvíz csatorna átépítése. Műszaki adatok: 380 fm csapadékcsatorna építés, víznyelő bekötésekkel, gázvezeték kiváltással, út helyreállítással. A lebonyolító /Győrber Kft. Bp. Nagyida köz 7./ kiválasztás ajánlatkéréssel, megbízási díj bruttó 600 eft, A kivitelező /Liszkai Miklós ev. Ásványráró, Hédervári u. 22./ kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással történt, vállalkozói ár bruttó eft./ A munkaterület átadása én megtörtént, befejezési határidő Szabadhegy vízrendezése - A Győr, József Attila út Jereváni út Szent Imre út - Szauter út által határolt terület csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési és az 1. ütem kiviteli dokumentációja elkészült. A vízjogi létesítési engedélyt kiadták. A közgyűlés november 09-ei döntése alapján a közbeszerzési eljárás az I/B ütem kivitelezőjének kiválasztására megindult. - A vízrendezéshez kapcsolódó tervezések: - Győr - Révfalu városrész felszíni csapadékvíz elvezetésének koncepció terv elkészítésére a vállalkozói szerződés megkötésre került, befejezési határidő december Győr - Szabadhegy városrész egészére egységes csapadékvíz elvezetési terv, valamint a Somogyi I. út Templom út K-re eső, illetve a Szt. Imre út és Pándzsa vf. közötti terület csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terv készítésére vállalkozói szerződés jött létre december 31. befejezési határidővel. - Győr, Révfalu területén a Dózsa György rakpart, Irinyi Dániel út III. jelű út közötti szakasz út- és vízrendezési felülvizsgálati terve elkészült. - A Győr Vasas út 28, 33, 35 számú ingatlanok ivóvíz ellátását biztosító közterületi gerincvezeték kiviteli tervdokumentációja elkészült. - A Ménfőcsanak, Csontváry út 21. szám alatti árok és környezete vízelvezetése vízjogi engedélyes terv készítésére ajánlatot kérés megtörtént, a szerződést a vállalkozó a Hivatal részére megküldte. - A Kisvasút út nyomvonalán a szennyvíz csatorna kiviteli tervdokumentációja elkészült. - Győr város 2006 évi árvíz és belvízvédekezési, lokalizációs, valamint helyi vízkárelhárítási terve elkészült. Az Észak Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a szakmai állásfoglalását kiadta, a dokumentációt jó színvonalúnak minősítette. A tervet az adatok javítását, aktualizálását és a sokszorosítást követően a polgármester úr részére jóváhagyásra benyújtásra került. 7. Iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítása (pályázatok) Az ez évben benyújtott 52 db, 2803 db lakásra vonatkozó pályázatot a rendeletünk szerinti ellenőrzés, bírálat után az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz továbbítottuk a 2. fordulóra. A pályázatok össz. Beruházási költsége ,- Ft., az önkormányzati támogatás ,- Ft. III. Közvetlen előkészítés alatt álló beruházások:

9 9 1. Győr nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer: Az előkészítés állásáról a tisztelt közgyűlést a Győr Nagytérségi hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás külön előterjesztésben tájékoztatja. IV. Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások 1. Családi házas terület előkészítés Evezős, Csónakos, Bárka út előközművesítése során a 23 darab - részben önkormányzati tulajdonú - építési telek előközművesítése megtörtént. Az előközművesítés keretén belül ivóvíz vezeték a telekre történő bekötéssel, szennyvíz csatorna az ingatlanra való bekötéssel, gázvezeték a telekre történő bekötéssel, o,4 kv-os villamos energia rendszer az ingatlanra való bekötéssel, költségtakarékos útépítés murvás szerkezetű burkolattal I. ütem közvilágítással, nyílt rendszerű csapadékvíz szikkasztó árkok kapubejárókkal kivitelezési munkálatok valósultak meg. 2. Marcalváros II. ütem 5/a. és 5/b. ütem terület előkészítés A Bodócs, Holenda, Katód út által körbezárt önkormányzati tulajdonú ingatlan közművesítése során ivóvíz vezeték, egyesített rendszerű csatorna, továbbá úttest, járda, parkoló építése, valamint burkolat megerősítés megtörtént. 3. Építőközösségi kezdeményezésű családi házas terület előkészítés - A 660 fm. hosszúságú Galgóczi Erzsébet út és kettő lakóút útépítési munkálata 50%-os önkormányzati és az ingatlan tulajdonosok (237 érdekelt) további 50%-os érdekeltségi hozzájárulásával három ütemben - megvalósult. A közlekedési létesítmények megvalósításával az úttest, csapadékvíz elvezető rendszer, továbbá önkormányzati finanszírozásban közvilágítás létesült. - A Garan János utcában a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer felújítása a folyásfenék rendezésével és kapubejárók átépítésével megtörtént. - Az Ibolya utcában 325 fm. szilárd burkolatú út és csapadékvíz elvezető rendszer létesítése megtörtént 50%-os önkormányzati és az ingatlan tulajdonosok (30 érdekelt) további 50%-os érdekeltségi hozzájárulásával. - A Korona és Napos utcákban összesen 38 darab acél közvilágítási kandeláber és a hozzájuk tartozó fényforrások felszerelése megkezdődött. - Ötház utcában és a Dohánypajta utcában csomópont kialakítása és kátyúzási munkálatok elkészültek. - Tusnád úti sarok rézsűfelület rendezésének, illetve csapadékvíz elvezetésének kivitelezése megvalósult. - A Hungária utcában lakossági kezdeményezéssel önerős út és járdaépítésére pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása nem történt meg. - A Varga Katalin út József Attila út Kakashegy út által határolt területen megvalósuló építési telkek közművesítéshez, valamint útépítéshez pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása nem történt meg. Kérem T. Közgyűlést tájékoztatóm megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

10 10 HATÁROZATI JAVASLAT 1. A Közgyűlés a beruházások jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Borkai Zsolt polgármester 2. A Közgyűlés egyetért a Győrszentivánon épülő közösségi tér MOLNÁR VID BERTALAN KÖZÖSSÉGI HÁZ elnevezésével. Határidő: azonnal Felelős: Borkai Zsolt polgármester Győr, november 09. Németh Zoltán alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Látta: Dr. Kovács Lajos jegyző Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda, Beruházási és Városüzemeltetési Főmérnökség

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep SZ1 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út SZ3 Likócs SZ6 Pinnyéd Sziget Révfalu Gyárváros Újváros Eszperantó út, autóbusz-állomás

Részletesebben

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE

NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE NYÁRZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉJSZAKAI JÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep 906 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út 931 901 Pinnyéd Újváros Révfalu Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 901 906 922 931

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés

Oldal : 1. Megállóhelyek listája betűrendben. Megnevezés Oldal : 1 14-es út, Árkád üzletház 81-es út, Zöld utca 83-as út, gyirmóti elágazás 83-as út, horgásztó 83-as út, Szentlélek templom 83-as út, TESCO áruház Aba Sámuel utca Agroker Aradi vértanúk útja, Megyeháza

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-16/2007. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Teljes bekerülési költsége bruttó 63.873.861,-Ft + az opciós elemek bruttó 4.816.163,-Ft, azaz bruttó 68.690.024,-Ft.

Teljes bekerülési költsége bruttó 63.873.861,-Ft + az opciós elemek bruttó 4.816.163,-Ft, azaz bruttó 68.690.024,-Ft. Beszámoló az Európai Uniós projektek állásáról, valamint az egyéb fejlesztésekről Európai Uniós projektek: Tisztelt Képviselőtestület! 1. Százszorszép Óvoda felújítása és bővítése Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

I. Fejezet Járdaépítés 1.. 2.. 3..

I. Fejezet Járdaépítés 1.. 2.. 3.. 1 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/1998.(V.29.)KT. r e n d e l e t e A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről /Egységes szerkezetben/ Módosítva:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése tárgya nettó bruttó Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése Várkert utca (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése 2 592 000 3 240 000 2009. február 13.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-317/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. ker. Soroksári Duna

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig)

Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Szerződések közzététele 2013. és 2014. év (2014.05.30-ig) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 112. alapján Balatonfűzfő Város Önkormányzata a nettó 5 M Ft-ot meghaladó, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-25/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Ajánlatkérés 1. Tisztelt Címzettek!

Ajánlatkérés 1. Tisztelt Címzettek! Ajánlatkérés 1. From: Pintér Róbert [mailto:pinter.robert@balatonkenese.hu] Sent: Thursday, June 13, 2013 9:20 AM To: 'Mór és Társa Kft.'; 'Kocsis Elemér'; 'Jánosik Ernő' Cc: 'Udvardy Gábor'; 'Vatics Erzsébet';

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-57/2013. ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az EU Belső-Ferencváros kulturális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 2-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Járda és parkoló építési munkák

Járda és parkoló építési munkák Járda és parkoló építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester Címe:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni.

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni. 130/2015.(VIII.18.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés fejlesztési és általános tartalékát

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (12338/2009)

Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (12338/2009) ,,Ózd, Piac út- Sárli telepi út közötti összekötő út és csomópont építése egyösszegű, átalányáras, a befejezési határidőre prognosztizált vállalkozási szerződés keretében Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása

Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiac és termelői piac kialakítása Ajka város Önkormányzata az Ajkai Ipari Park területén iparcikkpiacot és termelői piacot kíván létesíteni. Az Önkormányzat a piac

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2015. február 1-től GYŐR AUTÓBUSZVONALAI (9700) www.enykk.hu Információs telefonszámok: Diszpécserközpont: Győr, Ipar utca 99. 96/327-474 96/413-438

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Érintett költségvetési év: 2006 Tartalomjegyzék Egyszerű közbeszerzési eljárás - Építési beruházás 2. oldal Nemzeti értékhatárokat

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben