A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai"

Átírás

1 A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból Válogatta és sajtó alá rendezte: K. Cseh Edit Gyula, 2002

2 Tartalom BEVEZETŐ 15 ADATOK A BÉKÉSI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉHEZ 17 DOKUMENTUMOK 33 Összeírások 1. Az 1799/1800. katonai évre kivetett türelmi adó felosztása Gyula, december Az 1806/7. katonai évre kivetett türelmi adó felosztása Békés, április A Csabai járásban élő zsidók száma és vagyoni helyzete az katonai esztendőben Gyula, december Doboz község izraelita lakosainak évi összeírása Doboz, május Endrőd község izraelita lakosainak évi összeírása Endrőd, június Füzesgyarmat mezőváros izraelita lakosainak évi összeírása Füzesgyarmat, június Békésszentandrás község izraelita lakosainak évi összeírása Békésszentandrás, június Gyoma mezőváros izraelita lakosainak évi összeírása Gyoma, Gyulavári község izraelita lakosainak évi összeírása Gyulavári, Magyargyula mezőváros izraelita lakosainak évi összeírása Gyula, június Németgyula mezőváros izraelita lakosainak évi összeírása Gyula, június Szarvast izraelita lakosok összeírása Szarvas, Békéscsabai izraelita lakosok összeírása Békéscsaba, november 1 74 A hitközségek mindennapjai 14. A zsidók névváltoztatásának szabályozása Nagyvárad, december /a Karkus János tótkomlóst bíró beadványa Pulitzer Simon engedély nélkül letelepedett izraelita ügyében Tótkomlós, december /b Nábráczky Antalnak, Csanád megye főnökének utasítása Pulitzer Simon lakhatásáról Makó, december B Az izraeliták házasságkötéséhez szükséges engedély kiadásának feltételei Makó, június 15 80

3 161b Böhm Sámuel orosházi izraelita házassági engedélyt kér Orosháza, december /a Bonyhády Gyula, Békés vármegye császári és királyi főnöke véleményt kér a tótkomlósi szolgabirótól az izraeliták lakhatásával, birtoklásával, foglalkozásával kapcsolatban Gyula, február /b A Tótkomlósi járás szolgabírájának véleménye az izraelitákkal szemben követendő elvekről Battonya, 1854/február Zsidó községi elöljárók választása Orosháza, június 16 ; A csabai izraeliták házépítésre kérnek engedélyt Békéscsaba, augusztus Békéscsabai izraeliták beadványa a főszolgabíróhoz hitközségi ügyekben Békéscsaba, január A csabai izraeliták téglát kérnek templomuk kerítéséhez Békéscsaba, június Utasítás az izraelita anyakönyvek vezetéséről Gyula, január /a Az orosházi izraelita község saját rabbit szeretne alkalmazni Orosháza, április ft» A megyei hatóság engedélyezi az orosházi hitközség önállóvá válását Gyula, április A gyulai izraelita hitközség rabbi hiányában a békési rabbinátushoz csatlakozik Gyula, május a A csabai szolgabíró jelentése az izraelita hitközségi elöljárók választásáról Békéscsaba, március b A szarvasi szolgabíró jelentése az izraelita hitközségi elöljárók választásáról Szarvas, március Bonyhády Gyula főispáni helytartó jelentése a körösladányi izraeliták rendbontásáról Gyula, augusztus Va A Békés megyei izraeliták kérik, hogy érdekeik képviseletére a községi elöljáróságokba egy tagot delegálhassanak [1865] 94 27/b A főispán támogatja a Békés megyei izraeliták kérését Gyula, július /a Békés vármegye megkapja az izraelita egyetemes gyűlés által hozott és az uralkodó által szentesített szervezési szabályzatot Buda, október 95 28/b A jóváhagyott kongresszusi határozatok Budapest, október /c Izraelita kerületi biztosok kinevezése Buda, október /a Miniszteri rendelet a kongresszusi szabályzatok életbe léptetésének szorgalmazásáról Buda, január /b Karassiay István első alispán a miniszteri rendeletet másolatban kiadja afőszolgabíráknak Gyula, február /c Steinfeld Antal a 21. izraelita kerület biztosa jelentést tesz a csabai és az öcsödi hitközségek óvásáról Debrecen, február /d Jancsovics Pál másodalispán a csabai és a szarvasi főszolgabírók útján utasítja az óvást beadó hitközségeket a kongresszusi szabályzat betartására Gyula, február

4 AATS-U.UN1V.- BIBUOTHEK CÖTTINGEN j 29/e Főszolgabírói jelentések a kongresszusi statútumok betartásáról február-április /f Karassiay István első alispán jelentése a kongresszusi határozatok betartásáról Gyula, április /a Steinfeld Antal kerületi elnök részletes statisztikai adatokat kér a megye területén lakó izraelitákról [1870] ; ; /b Szarvas nagyközség bírójának jelentése Szarvas, május /c Karassiay István első alispán újabb jelentést kér a szarvasi főszolgabírótól Gyula, július A körülmetélési eljáráson át nem esett izraelita fiúgyermekek anyakönyvezése Budapest, február Meghívó a békéscsabai ortodox izraelita templom- és iskolaépület felszentelési ünnepségére Békéscsaba, szeptember /a/l gyulai főszolgabíró elutasítja a kétegyházi izraelita imaház építésének tervét Gyula, május 16 =-, /b Fábry Sándor alispán utasítja a gyulai járás föszolgabiráját I.fokú határozat meghozatalára Gyula, június /a Deutsch József fellebbezése adóügyben Gyula, június /b Polgármesteri határozat Deutsch József adóügyében Gyula, június /c Az izraelita hitközség jelentése a polgármesternek Gyula, július /d Deutsch József hitközségi adójának mérséklését kéri Gyula, március /e A gyulai izraelita hitközség az egyházi adó kivetéséről Gyula, április A békéscsabai ortodox izraelita hitközség fürdőháza felújításának engedélyezése Békéscsaba, július /a A I. világháború kitörése után beköltözött zsidók kiutasítása az országból. A évi internálási rendelet Budapest, szeptember b A számú kiutasítási rendelet kiegészítése ( ) Budapest, november /c Újabb sürgető intézkedés a zsidók kiutasítása ügyében Budapest, december ld Apfel Hermán Henrik szarvasi izraelita kiutasítása és szökése Szarvas, május /e/l megszökött Apfel Hermán családjának Pestre toloncolása Szarvas, június /f A kiutasított Apfel Hermanné kérvényei a főszolgabíróhoz és az alispánhoz [Szarvas, november] /a A szarvasi ortodox izraelita rituális fürdő engedélyezésének feltételei Szarvas, december /b Lakossági panasz a rituális fürdő működése ellen Szarvas, augusztus 27 ' A békéscsabai kongresszusi izraelita hitközség felajánlása a Magyar a magyarért" mozgalom céljára Békéscsaba, december NIEDERS. ^ 7

5 Egyesületek, hitközségek alapszabályai 39. A Mezőberényi Izraelita Jótékony Egylet alapszabályai Mezőberény, augusztus A Mezőberényi Izraelita Status Quo Hitközség alapszabálya Mezőberény, október A Békési Izraelita Betegsegélyező Egylet alapszabályai Békés, április Az Orosházi Izraelita Nőegylet alapszabályai Orosháza, május A Békéscsabai Szegény Izraelita Menyasszonyokat Segélyező Jótékonysági Egyesület (Hachnószasz Kallók) alapszabályai Békéscsaba, november Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület Békéscsabai Fiókjának alapszabályai Békéscsaba, február 16 ; A Békéscsabai Malbisch Arumim Szegény Izraelita Iskolás Gyermekeket Segélyező Egylet módosított alapszabályai Békéscsaba 19[17.] október Békéscsabai Izraelita Leányegyesület alapszabályai Békéscsaba, október A Vésztői Autonóm Ortodox Izraelita Fiókhitközség alapszabályai Vésztő, október A Békéscsabai Izraelita Szent és Kegyes Jótékonyságot Gyakorló Egylet (Chevra Kadisa) alapszabályai Békéscsaba, október A Békési (kongresszusi) Izraelita Hitközség szervezeti szabályzata Békés, január Szerződések, végrendeletek, vagyonleltárak HÁZASSÁGI SZERZŐDÉSEK 51. Beck Lajos és Kohn Klára házassági szerződése Orosháza, június 11 52/a Steiner Paula hozományáról készült leltár Orosháza, október /b Dr. Keller Vilmos és Steiner Paula házassági szerződése Orosháza, október Feuer József és Richtzeil Ida házassági szerződése Orosháza, február VÉGRENDELETEK 54. Víéisz Áron orosházi lakos végrendelete Orosháza, április VCéisz Regina békéscsabai lakos végrendelete Békéscsaba, október Özvegy Wisz Hermanné Léber Johanna végrendelete Orosháza, november Kohn Gyuláné Kohn Helén orosházi lakos végrendelete Orosháza, február

6 ADÓSSÁGI NYILATKOZATOK 58. Hegyi Márton adóssági nyilatkozata Gyula, november Klein Ignác és Rozner Fülöp kölcsönszerződése Gyula, november HÁZASSÁGI VAGYONÁTADÁSI SZERZŐDÉSEK 60. Hoffman Ignác és felesége, Krausz Lina vagyonátadási szerződése Gyula, február Wisz Mór és Spitzer Janka vagyonátadási szerződése Gyula, június Schwartz Jónás és Hoffmann Karolina vagyonátadási szerződése Gyula, november AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS 63. Vdisfeld Sámuel és VCéisfeld Jakab közti ajándékozási szerződés? Orosháza, április BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 64. Stern Sámuel és Spitzer Adolf közötti biztosítási szerződés Orosháza, május HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEK 65. Lübek Jakab és Mayer Mór bérleti szerződése Orosháza, március Rosenthal Márton és Grósz Ferdinánd bérleti szerződése Orosháza, március Rosner Dávid és Schreier Jánosné született Rosner Janka bérleti szerződése Orosháza, június Braun Mór és özvegy Billitz Vümosné bérleti szerződése Gyula, január Wisz Lipót nyilatkozata Orosháza, augusztus TÁRSAS SZERZŐDÉS 70. Reisner Ignác és Dászkál Miklós társas szerződése Gyula, április Az oktatás- és nevelésügy dokumentumai lila Rendelkezés egy izraelita iskolai és oktatási alap (Izraelischer Schul- und Unterrichtsfond) létrehozásáról Nagyvárad, december /b Zsitvay József, Békés-Csanád megye főnöke kiadja az utasítást a főszolgabíróknak az iskolai alapra kivetett megyei kvóta szétosztására Gyula, december /c Főszolgabírói jelentés az izraelita alap részleteinek fizetéséről Békéscsaba, május Dőry Gábor, a Nagyváradi Kerület főispánja a zsidó iskolák átszervezése ügyében Nagyvárad, március

7 73. Bak Ignác gyulai rabbi iskolaügyben benyújtott kérelmét a szolgabíró afőispáni helytartóhoz továbbítja Gyula, február Konter József szarvasi szolgabíró jelentése a helybeli izraelita tanítók fizetéséről Szarvas, június Igaz Károly szeghalmi szolgabíró jelentése és kérelme a helybeli izraelita gyermekek oktatása és nevelése ügyében Szeghalom, július /a A gyulai izraelita közösségnek nincs elegendő anyagi ereje iskola működtetéséhez Gyula, február 26 ; /b A helytartótanács utasítja a vármegyét, hogy szorgalmazza a gyulai izraelita tanoda felállítását Buda, március /a Bachruch VCíchsmann Péter izraelita tanító visszahelyezését kéri a békéscsabai iskolába. Békéscsaba, március /b Bonyhády Gyula főispáni helytartó szerint Bachruch Wichsmann Péter pályázat útján ismét elnyerheti a békéscsabai izraelita tanítói állást Gyula, április le Lázár Imre főszolgabíró jelentése az 1861-ben megszűnt izraelita elemi iskola újraindításáról Békéscsaba, május /d A főispáni helytartó közli a megválasztott tanítók fizetését Gyula, június A békési izraelita elemi iskola fenntartási költségeit a hitközségi tagoknak vagyonuk arányában kell viselni Békés, július 8 : Orosházán több mint negyven iskoláskorú gyermek tanul a hitközség által fenntartott tanodában Orosháza, szeptember /a A tótkomlósi izraelita hitközség segélyért folyamodik, hogy iskolája működhessen Orosháza, január /b Az izraelita iskolai alapból évenként 200 Ft segélyt kaphat a tótkomlósi hitközség, ha biztosítja a tanoda működési feltételeit Buda, május 23 ' l/a Szánthó Alajos szolgabíró a gyulai elemi számára segélyt kér az izraelita iskolai alapból Gyula, január /b A gyulai izraelita tanoda nem kap segélyt az országos izraelita iskolai alapból Buda, szeptember A békéscsabai izraelita elemi támogatásának feltételei Buda, november Miniszteri rendelet az izraelita zugiskolák bezáratásáról Gyula, október /a Bánhegyi István tanfelügyelő jelentést tesz a vallás- és közoktatásügyi miniszternek: A vármegye közigazgatási bizottsága nem támogatja a tótkomlósi izraelita iskola segélyezését Gyula, március /b A tótkomlósi izraelita hitközség mindent megtesz annak érdekében, hogy működjön iskolája Tótkomlós, november /c A vármegyei közigazgatási bizottság hitközségi szervezeti szabályzat hiányára hivatkozva zugiskolának minősíti a tótkomlósi izraelita tanodát Gyula, január A békésszentandrási izraelita hitközség folyamodványa iskolaügyben Békésszentandrás, november

8 86. Assinger Adolf békéscsabai izraelita tanítónak a vármegyei közigazgatási bizottság nem ad engedélyt polgári leányiskola nyitására Gyula, február /a A vármegyei közigazgatási bizottság pénzbírságot szab ki a füzesgyarmati izraelitákra zugiskolafenntartása miatt Gyula, július /b A füzesgyarmati izraeliták sérelmezik iskolájuk betiltását és a rájuk kirótt bírságot Füzesgyarmat, július /c A vallás- és közoktatásügyi minisztérium elutasítja a füzesgyarmati izraeliták fellebbezését Budapest, augusztus /a Miselbach Sándor izraelita tanító Kétegyházán az elemi iskola mellett egy magániskolát szeretne nyitni Kétegyháza, október /b Kétegyházán nincs engedélyezett izraelita hitközség, ezért elemi iskolájukat zugiskolának - minősítették Gyula, december /c TrefortAgoston vallás- és közoktatási miniszter jóváhagyja a kétegyházi elemi zugiskolának minősítését és a kiszabott pénzbírságot Budapest, február 7 ' /a A békéscsabai izraelita hitközségi iskolaszék iskola bővítéshez ingyen telket kér Békéscsaba, június /b Békéscsaba községi mérnöke - bizonyos feltételek mellett -javasolja a kért terület átengedését Békéscsaba, június /a Kner Izidor levele BrandtVilmos főispánhoz a gyomai izraelita iskola fennmaradása ügyében Gyoma, június /b A főispán támogatásáról biztosítja a gyomai izraelita iskolaszék elnökségét Gyula, június /c A gyomai izraelita iskolaszék beadványa az iskolafenntartása érdekében [Gyoma, december] Ritter Ferencné közli a városi tanáccsal, hogy magániskola nyitásához megkapta az engedélyt Gyula, [1931] a A békéscsabai autonóm ortodox izraelita hitközség határozata jesiva fenntartásáról Békéscsaba, június /b Koncz Béla detektív jelentése a jesiva közegészségügyi helyzetéről Békéscsaba, október /c Jelentés a jesivában folytatott közegészségügyi vizsgálatról Békéscsaba, november /d A jesivában tartott helyszíni szemle jegyzökönyve Békéscsaba, december /e A hitközség igazolja, hogy Tigermann Ignác főrabbit megbízták a jesiva vezetésével Békéscsaba, január /f Részlet a jesiva bezárását elrendelő polgármesteri határozatból Békéscsaba, február 7.' lgA hitközség fellebbezése a jesiva betiltása miatt [Békéscsaba, február] /h Békés vármegye alispánja megerősíti a jesiva bezárását kimondó polgármesteri véghatározatot., Gyula, október 6.,

9 A holokauszt időszaka áprilisában elrendelik a zsidók összeírását Szarvas, április Ozv. Wisz Mihályné igazolást kap a városi elöljáróságtól Ignác nevű fia munkaszolgálat alóli mentesítési kérelméhez Gyula, április Megszüntetik a gyulai Erzsébet Szeretetház zsidó gondozottainak támogatását Gyula, április Gyula város polgármesterének jelentése a német alakulatok ellátásáról Gyula, április '. A zsidó tagokat kizárják a MagyarVöröskeresztből Budapest, május Egy békésszentandrási zsidó lakos gettóbehívója Békésszentandrás, május A Csanád megyei zsidók kényszerlakhelyre költöztetése Mezőkovácsháza, május /a Fürszt Jakabné és családja hátrahagyott javai Csanádapáca, május /b Balogh Aladár állatorvos és felesége hátrahagyott javai Csanádapáca, június /a A gyomai gettó szabályzata Gyoma, május /b A gettóban megalakul a zsidótanács Gyoma, május /c Bedő Imre zsidótanácstag igazolványa Gyoma, május A zsidók hátrahagyott vagyonának sorsa Szarvas, május Gyulai városi tisztviselők zsidó üzletek árukészletének kiárusítását kérik Gyula, május /a A gyulai polgármester intézkedése a zsidó temetőről Gyula, június /b A zsidó temető fémtárgyainak hasznosítása Gyula, június /c A városi főmérnök válasza Gyula, december A holokauszt után 105/a Gyulán a hazatért, volt munkaszolgálatosok megalakítják a zsidótanácsot Gyula, november /b A hátrahagyott zsidó vagyon gondnoka a zsidótanács lesz Gyula, november /c Megnövekszik a zsidótanács létszáma Gyula, december /d Újabb létszámnövekedés a zsidótanácsban Gyula, január Gyomán zsidó ügyosztály alakul Gyoma, január A visszatért szarvasi zsidók nem jutnak hozzá hitelintézetekben őrzött pénzükhöz Szarvas, március :,

10 108. Egy gyulai tisztviselő az igazolóbizottság előtt Gyula, március /a Békés megye árvaszéke hivatalos állásfoglalást kér a hátrahagyott zsidó vagyon kezelése ügyében Gyula, április /b A belügyminisztérium állásfoglalása és utasítása a távollévő zsidók vagyonának kezeléséről Budapest, július A kétegyházi árja" orvos önként vállalta a deportálást Kétegyháza, július Az orosházi hitközségnek nincs lelkésze Orosháza, június A II. világháború áldozatainak számbavétele Gyula, április SZEMÉLYNÉVMUTATÓ 442 HELYSÉGNÉVMUTATÓ. 456 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 461 KÉPMELLÉKLET. 463

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

Beregszász a 18-19. században

Beregszász a 18-19. században Csatáry György Beregszász a 18-19. században Beregszász történetét vizsgálva megjegyzendő, hogy múltjának legteljesebb összefoglalása még mindig a Lehoczky Tivadar által 188l-l882-ben megjelent Beregvármegye

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection Magyar Általános Hitelbank Rt. Személyzeti és szervezési osztály (MOL Z 53), 1938 1949 Records of Hungarian General Credit Bank Co. Personnel and Organizational Departments RG 39.020M United States Holocaust

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI IX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. JÚNIUS Idén újra elballagtak városunk ovisai, és a Ramassetter Általános Iskola tanulói. A gyerekeknek jó pihenést a nyári

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay Magyar Holokauszt Emlékév 2014 A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében Konferencia A német megszállást követő időszakról

Részletesebben

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Újkígyósi Önkormányzati Értesítő SAJTÓNYILATKOZAT KAMPÁNY VAGY RÁGALOM avagy a rágalmazás kampányban megengedhető-e? 2010. február 18-án dr. Karsai József, Újkígyós város egyéni országgyűlési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. 1867 1945 Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben