HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás"

Átírás

1 1/24 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. Piac utca 77. Kapcsolattartási pont(ok): Varga László és Ábri Balázs ügy vezetők, MAGYARORSZÁG, 4024 Debrecen, Piac u. 77. II. emelet ügyvezetői tárgyaló Címzett: Varga László és Ábri Balázs ügy vezetők 4025 Debrecen MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály Személyesen vagy futár útján: Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 35. iroda Címzett: Dudás Edit, dr. Garancsy Georgina 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Bmsk Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály, Személyesen vagy futár útján: Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 35. iroda Címzett: Dudás Edit, dr. Garancsy Georgina 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: S205 1/24

2 2/24 I.2) I.3) I.4) Fax: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály, Személyesen vagy futár útján: Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 35. iroda. Címzett: Dudás Edit, dr. Garancsy Georgina 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Az ajánlatkérő típusa Egyéb: Kft. Fő tevékenység Egyéb: sport Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Debrecen Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkálatai. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye: Kivitelezés tekintetében: Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete: Magyarország, Hajdú- Bihar megye, Debrecen közigazgatási területe, Debrecen II. kerület és a hrsz. ingatlanok területe, az áttelepítendő fák tekintetében pedig a hrsz-ú, a Nyírerdő Zrt. kezelésében lévő erdőrész ingatlan területe. Tervezés tekintetében: Magyarország közigazgatási területe. NUTS-kód HU321 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Debrecen Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok és a kivitelezéshez szükséges vagyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló kiviteli tervek elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése, valamint szükség esetén - amennyiben az építési engedélyek, illetve létesítési engedélyek módosítása válik szükségessé - a tervek módosítása és az azokhoz tartozó engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése vállalkozási szerződés keretében. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. S205 2/24

3 3/24 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) fő befogadóképességű, fedett lelátójú, UEFA 4. kategóriának megfelelő Debrecen Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok és a kivitelezéshez szükséges vagyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló kiviteli tervek elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése, valamint szükség esetén - amennyiben az építési engedélyek, illetve létesítési engedélyek módosítása válik szükségessé - a tervek módosítása és az azokhoz tartozó engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése vállalkozási szerződés keretében. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a használatba vételi engedélyek Építtető (ajánlatkérő) nevében történő megszerzése. A véghatáridő utolsó napjára az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő (Építtető) nevében megszerezni a használatba vételi engedély(ek)et, továbbá szükséges a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Az engedélyezési/használatbavételi engedély(ek) kiadására irányuló eljárások során fizetendő illetékeket, díjakat az ajánlatkérő, mint Építtető viseli. Főbb munkanemek és mennyiségek a következőek: UEFA 4. kategóriájú, fedett lelátójú - multifunkcionális- labdarugó stadion kialakítása a Nagyerdei Stadion rekonstrukciójával, fő befogadó képességgel, a hozzá kapcsolódó közlekedési, közmű, park, parkoló, kiszolgáló és kereskedelmi infrastruktúrával. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kiadott építési engedély alapján (ügyiratszám: IX- B-005/ /2012.): Megépítendő összes nettó terület: ,42 m² melyből: Parkszinten (+0,00): ,1 m². Félemeleti szint (+3,75): 3 755,74 m². Érkezési szint (+7,50): 8 546,68 m². VIP szint (+13,00): 2 510,24 m². Sky boksz szint (+17,80): 1 750,66 m². Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák pontos mennyiségét és részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza: Meglévő stadion elbontandó részeinek bontási munkái, földmunkái. Fejépület: m³, lelátó: m³, kerítés: m, Földmunkák föld elszállításával: m³, Földmunkák elszállítás nélkül: m³ m³, Előre gyártott vasbeton szerkezetek: m³, Előre gyártott vasbeton lelátó elem: m², Monolit vasbeton szerkezetek: m³, S205 3/24

4 4/24 Falazott szerkezetek: m², Száraz építés: 2160 m², Rácsos tartó: m², Fedés: PTFE m², Másodlagos acélszerkezet: m², Liftek: 14 db, mozgólépcső: 2 db, Fűtött, drénezett labdarugó pálya: 1 db, Teljes víz-csatorna építés, Klimatizálás, szellőzés szerelés, Erősáramú rendszerek, Gyengeáramú rendszerek: tűzjelző hálózat,cctv, belső beléptetés, riasztó és vagyonvédelem, épülethangosítás, IT, telefon, TV, épületfelügyelet, labdarugó mérkőzések biztonsági rendszere, közönség beléptető rendszer, Pályavilágítás, Közlekedési rendszerek: térburkolatok: m², utak: m², parkolók: m², Park építés: erdős területen: m², fa kivágás: 172 db, korona alakító metszés: 51 db, fa átültetés: 376 db, fa ültetés: 51 db, cserjetisztítás m², Park és közvilágítás, Külső közművek: víz hálózat, szennyvíz hálózat, erős áramú berendezések, csapadékvíz csatorna, szikkasztó rendszer, csapadékvíz tározók. A kiviteli terveket papír alapon 10 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 3 példányban köteles nyertes ajánlattevő leszállítani. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, valamint a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet előírásainak. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és konténeres elszállítása 25 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 48. (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. (6) bekezdése alapján S205 4/24

5 5/24 II.2.2) II.2.3) II.3) - egyenértékű megajánlásokat elfogad. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 15 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126 (1) bekezdése alapján - a teljesítés időtartamára és a garanciavállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: a) Késedelmi kötbér; b) Hibás teljesítési kötbér; c) Meghiúsulási kötbér; d) Jótállási kötelezettség; e) Teljesítési biztosíték, a Nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 3 %-a; f) Jólteljesítési biztosíték, a Teljesítési biztosíték lejártát követő naptári nap 0:00 órától számított legalább 12 hónapon keresztül a Nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 5 %-a, a 12. hónapot követő 3. munkanaptól kezdődően a Nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 3 %-a; g) Előleg-visszafizetési biztosíték; h) Likviditási biztosíték. Ajánlatkérő a teljesítés során megvalósítandó szakaszokhoz kíván részteljesítési határidőket és kötbéreket rendelni. A kötbérterhes teljesítési szakaszok és határidők az alábbiak: 1.) A tervellenőr által kivitelezésre alkalmas nyilatkozattal ellátott, alapozási kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30. (harmincadik) naptári nap. 2.) A tervellenőr által kivitelezésre alkalmas nyilatkozattal ellátott, vázszerkezet előre gyártott elemei kiviteli tervdokumentációja átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 45. (negyvenötödik) naptári nap. 3.) A tervellenőr által kivitelezésre alkalmas nyilatkozattal ellátott, teljes körű kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 110. (száztizedik) naptári nap. 4.) A szerkezetkész állapot készre jelentésének részhatárideje: a nyertes ajánlattevő által az ajánlatba becsatolt megvalósítási, időbeli, műszaki-technológiai ütemezési tervben megadott határidő. 5.) A véghatáridő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 hónap. A véghatáridő utolsó napjára az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő (Építtető) nevében megszerezni a használatba vételi engedély(ek)et, továbbá szükséges a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Az egyes szakaszokhoz kapcsolódó pontos műszaki tartalmat (alapozási kivitelei tervek, vázszerkezet előre gyártott elemeinek kiviteli tervei, épület szerkezetkész állapota) Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírás részében definiálta. S205 5/24

6 6/24 Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A késedelmi kötbért a szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridők vonatkozásában önállóan érvényesíti az Ajánlatkérő. Az 1. szakasz (alapozási kiviteli tervezés) esetén a napi késedelmi kötbér mértéke HUF/nap. A 2. szakasz (vázszerkezet előre gyártott elemeinek kiviteli tervezése) esetén a napi késedelmi kötbér mértéke HUF/nap. A 3. szakasz (teljes körű kiviteli tervdokumentáció leszállítása) esetén a napi késedelmi kötbér mértéke HUF/nap. A 4. szakasz (épület szerkezetkész elkészültének) esetén a napi késedelmi kötbér mértéke HUF/nap. A késedelmi kötbér maximuma az 1-4. szakaszok esetén késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát. A rendkívüli felmondás jogát Ajánlatkérő a 30 késedelmes naptári napot követően 15 napon belül érvényesítheti. A véghatáridő esetén a napi késedelmi kötbér mértéke HUF/nap. A 30 naptári napot meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát. A rendkívüli felmondás jogát Ajánlatkérő a 30 késedelmes naptári napot követően érvényesítheti. Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének 3 %-a/hibás teljesítés. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással az 1-4. szakaszok esetén a rendelkezésre álló 15 napon belül, a véghatáridő esetén pedig határidőre tekintet nélkül megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: Az 1. szakasz (alapozási kiviteli tervezés) esetén HUF. A 2. szakasz (vázszerkezet előre gyártott elemeinek kiviteli tervezése) esetén HUF. A 3. szakasz (teljes körű kiviteli tervdokumentáció tervezése) esetén HUF. A 4. szakasz (épület szerkezetkész elkészültének) esetén HUF. A véghatáridő esetén HUF. A kötbér esedékessé válik: a) a késedelmi kötbér: amikor a késedelem megszűnik, vagy a késedelem eléri a 30 napot; b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg hiba kijavítása esetén - ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér jár - a késedelemre vonatkozó szabályok szerint; c) meghiúsulási kötbér esetén a felmondás közlésével. Jótállás: A jótállási időszak a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. Ajánlatkérő teljes körű jótállás (Hiba bejelentési időszak) vállalását írja elő a jótállási időszak kezdetétől kezdődően minimum 12 hónap, maximum 60 hónapra, melyet Ajánlatkérő a bírálati szempontok között kíván értékelni. Határidők számítása: A határidők tekintetében a napokban, a hónapokban vagy az években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez S205 6/24

7 7/24 a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a Nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 3 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtania, és azt a szerződés aláírásának időpontjára rendelkezésre bocsátania eredetiben. A teljesítési biztosítéknak az építményre kiadott használatbavételi engedély Ajánlatkérő általi kézhezvételének napján, 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. Ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt (5) bekezdése alapján nyilatkozniuk kell a Teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. A teljesítési biztosíték rendelkezésre-bocsátásának elmaradása a szerződés meghiúsulásának minősül. Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a Nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 5 %-ának megfelelő mértékű Jólteljesítési biztosíték -ot kell nyújtania a jótállási időszakra, a Teljesítési biztosíték lejártát követő naptári nap 0:00 órától számított legalább 12 hónapon keresztül. A 12. hónapot követő 3. munkanaptól kezdődően a jólteljesítési biztosíték mértéke a Nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 3 %-ra csökkenhet. A Jólteljesítési biztosíték -nak a vállalt jótállási idő lejártát követő 70. (hetvenedik) naptári napig kell rendelkezésre állnia. Ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt (5) bekezdése alapján nyilatkozniuk kell a Jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték a Nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható a bankgarancia formájában, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy az Ajánlatkérő Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számú HUF számlájára történő átutalással is. Amennyiben a biztosíték adására a bankgarancia formáját választja a Nyertes ajánlattevő, a bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát az Ajánlatkérőnek át kell adni. Ajánlatkérő kizárólag olyan bankgarancia nyilatkozatot köteles elfogadni, amelyben a bank vállalja, hogy amennyiben az Ajánlatkérő arról tájékoztatja, miszerint a Nyertes ajánlattevő bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségeinek, úgy a Nyertes ajánlattevő helyett az Ajánlatkérő első felszólítására átutalja a bankgaranciából az Ajánlatkérő által megjelölt összeget az Ajánlatkérő bankszámlájára. A bankgaranciában rögzíteni kell, hogy a bank a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Nyertes ajánlattevőnek a szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, az Ajánlatkérővel szembeni követeléseit érvényesítse. Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben a Nyertes ajánlattevő előleget igényel, arra akkor jogosult, ha az előleggel azonos mértékű biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérővel együtt a Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja eredetiben az előleg-visszafizetési biztosítékot is. Átutalás esetén szükséges az összeg Ajánlatkérő számláján történő jóváírása is. Átutalás esetén Ajánlatkérő azt tekinti eredeti előleg- visszafizetési biztosítéknak, amennyiben a Nyertes ajánlattevő az átutalás megtörténtéről az igazolást a banktól hozza. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy az Előlegvisszafizetési biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt (5) bekezdés). A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig. Az Előleg-visszafizetési biztosíték, a Nyertes Ajánlattevő választása szerint - lásd Kbt (6) bekezdés a) pontja - teljesíthető: a meghatározott összeg Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számú HUF számlájára történő befizetéssel, vagy, S205 7/24

8 8/24 III.1.2) a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy, a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. A biztosítékok kedvezményezettje a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. A Teljesítési biztosíték, valamint a Jólteljesítési biztosíték a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerülő nem megfelelő (ide értve a késedelmes és/vagy hibás) vagy nem teljesítésének (meghiúsulás) részbeni fedezetéül szolgál. A Kbt (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Likviditási biztosíték jelen felhívás VI.3.) 26.) pontja alapján: Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdésére tekintettel egyéb biztosítékot (likviditási biztosíték) köt ki, mely szerint Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek összesen) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott legnagyobb értékű részteljesítéshez tartozó anyagköltség és munkadíj forrásával, de legalább 1,5 milliárd Ft szabad pénzügyi forrással (likvid pénzeszköz és/vagy likvid értékpapír és/vagy banki hitelforrás). A Kbt (6) bekezdés b.) pontjára tekintettel a biztosítéki forma a pénzügyi intézmény(ek)től származó feltétel nélküli és visszavonhatatlan nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő rendelkezik a szerződésben meghatározott legnagyobb értékű részteljesítéshez tartozó anyagköltség és munkadíj forrásával, de legalább 1,5 milliárd HUF szabad pénzeszközzel vagy hitelkerettel (likvid pénzeszköz és/vagy likvid értékpapír és/vagy banki hitelforrás). Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint az egyéb biztosíték (likviditási biztosíték) teljesíthető bármelyik az előbb megjelölt biztosítéki formán felül - a Kbt (6) bekezdés b.) pontjára tekintettel - vagy az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot Nyertes Ajánlattevőnek - a Kbt (4) bekezdése alapján - a szerződéskötés időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Ajánlatkérő azt a szerződéskötés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulásának tekinti, és jogosulttá válik az ajánlati biztosíték lehívására. A pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat, vagy az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésnek vagy feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításának, vagy feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénynek a keltezése a felhívás megjelenése és a szerződés megkötése közötti időszakba kell, hogy essen. Az egyéb biztosítéknak (likviditási biztosítéknak) a szerződéskötést követő 30. napján, 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Nyertes ajánlattevő a Kbt értelmében jogosult a teljes szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb HUF, azaz tízmillió forint előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben Nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, Ajánlatkérő a Kbt alapján az igényelt előleg összegéhez igazodó mértékű -előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki a szerződéskötés időpontjától kezdődően. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Nyertes ajánlattevő - választása szerint - teljesítheti az igényelt előleg összegével megegyező összegű, a Kbt (6) bekezdés a) pontjában említett biztosítékok bármelyikének rendelkezésre bocsátásával. Az előleg kifizetésének a feltétele a biztosíték rendelkezésre bocsátása, S205 8/24

9 9/24 Az előleget az Ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt, az eredeti példányban benyújtandó előlegvisszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz az első résszámla összegéből levonásra kerül. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy vég teljesítés igazolás alapján, összesen legfeljebb 9 (kilenc) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint: Részszámlák: 1) a műszaki előrehaladás 10 %-ának elérésekor, a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének 10 %- áról; 2) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor, de nem korábban, mint május 31. napján a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról; 3) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének újabb 10 %-áról; 4) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról; 5) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról; 6) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról; 7) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról; 8) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról; 9) a műszaki előrehaladás következő 10 %-ának elérésekor a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének további 10 %-áról. A Nyertes ajánlattevő által az ajánlatba becsatolt megvalósítási, időbeli, műszaki-technológiai ütemezési terv a fentiekkel összhangban kell, hogy benyújtásra kerüljön. Műszaki előrehaladás (beleértve a tervezési szakaszt is) százalékos értéke alatt Ajánlatkérő a Vállalkozó, által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, a műszaki ellenőrök által elfogadott építőipari teljesítmény - az ajánlatba becsatolt, árazott költségvetési tételekkel beárazott - nettó értékének a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. Nyertes ajánlattevő az építményre kiadott használatbavételi engedély Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, de nem korábban, mint a műszaki átadás átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének fennmaradó 10 %-áról, valamint az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozói díj maximum 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről számlát benyújtani, amely egyben végszámlának is minősül. Részszámlák és végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A számlák (részszámlák és végszámla) fizetési határideje: a Kbt (3) bekezdése alapján a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári nap. S205 9/24

10 10/24 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A részszámlák és a végszámla kifizetésére, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. -ában foglalt rendelkezések is alkalmazandóak. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. -a, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (1) bekezdés, b.) pontjára. Az építési beruházás állami támogatásból valósul meg, továbbá a 166/2012. (VII.19.) Korm. rendelet alapján az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem követelmény. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, Ajánlatkérő a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 306.) 8. (1) bekezdése alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja), Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 310.) a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdés), Az ajánlattevőnek választása szerint: a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)- d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, vagy S205 10/24

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben