A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE"

Átírás

1 A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG Mozgalom a vallási megújulásért A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

2 Címlapunkon: Treboni Mester: Krisztus feltámadása A címlapon a Treboni Mester Krisztus feltámadása című alkotása látható. A művész nevét fő művéről, az Ágoston-rendiek templomának oltáráról kapta, ami Wittingauban mai nevén Trebonban, Dél-Csehországban állt. A főoltárt 1378-ban szentelték fel, a mű ekkor tehát már készen volt, vagy röviddel ezután készült el. A kompozíció és a színezés tekintetében kiemelkedő jelentőségű alkotás a középeurópai művészetben az internacionális gótika szép példája. A gótikus stíluson belül kibontakozó új tendenciák Európa egész területén, egy időben, hasonló formai jellegzetességekkel jelentek meg: az alakok kifinomultak, a ruhák redőzete lágy, az ábrázolások mély érzésekkel telítettek. A Feltámadás táblán a sírból kiemelkedő Krisztus alakja áll a középpontban. A kőből készült szarkofág zárt fedelén áll a Feltámadott, alvó vagy ébredező katonák között. A megoldás szokatlan, a legtöbb hasonló témájú képen a koporsó fedele félre van húzva, vagy hiányzik, és így lép ki belőle a Krisztus-lény. A festő ezzel érzékelteti, hogy a sírból kilépő Istenember immár nem fizikai testben él: érzékelhetővé sűrűsödött szellemtestben lép elő a halálból, és így jár még negyven napig a földi világban a tanítványok között. Az evangéliumok utalnak erre: a zárt ajtónál egybegyűlt tanítványok körében váratlanul megjelenik a Mester; két társuk mellé szegődik az Emmaus felé vezető úton; megjelenik a vízparton, halászat után, - majd eltűnik szemük elől. Kétségek közt vívódnak, valóban ő-e az - hiszen a feltámadás mérhetetlen nagyságát még nem képesek felfogni ahogyan talán még mi sem, majd kétezer évvel később. A tájat a festő csak jelzésszerűen ábrázolja, a háttérben hegyek, fák és madarak láthatók. A Megváltó törékeny alakja a kőkoporsó hideg szürke fedelén áll, bíborvörös öltözékben, mely látni engedi sebeit. Arca komoly, nincs rajta nyoma a szenvedésnek, szelíd erőt és békét sugároz. A képen túlsúlyban van a vörös szín, szokatlan módon a mennybolt is cinóberpiros, telehintve arany csillagokkal. A vörös az élet színe ez is a feltámadás erőire utal; melegsége megérinti szívünket, s érezzük benne a vér pirosságát is. A festmény ünnepélyes nyugalmat áraszt, a közelgő reneszánsz világias érzülete még teljességgel hiányzik belőle; művészi alázattal mutat rá a Golgotai Misztérium hatalmas eseményére. Alkotója minden bizonnyal mélyen hívő lélek volt, aki szívében hordozta az evangélium szavait és elmélyedve bennük, képpé alakította őket. Hatszáz évvel ezelőtt egy ilyen oltárkép a templomba érkező gyakran írástudatlan - emberek számára talán mélyebb és igazabb tanítást hordozott, és nagyobb hatást gyakorolt lelkükre, mint ahogyan ma ezt el tudjuk képzelni. A festmény ma Prágában, a Nemzeti Galériában látható. Hegedűs Miklós 2

3 Júdás és Ödipusz (Emil Bock: Az Evangélium Elmélkedések az Újszövetségről című könyvéből) A korai kereszténység rámutatott Júdás személyiségének jelentőségére azzal, hogy az emberi végzet egyik tragikus archetipikus alakjához hasonlította: Ödipuszhoz. Így szól a történet. Élt egy Reuben nevű zsidó feleségével, Ciboreával, Jeruzsálemben. Ciborea, mialatt várandós volt, szörnyű álmot álmodott: születendő gyermeke lesz az okozója a legnagyobb gonoszságnak, amelyet ember valaha előidézett. Amikor a gyermek megszületett, a szülők, hogy meggátolják e szörnyűséget, a gyermeket egy ládikába tették, éppen úgy, ahogyan Mózes édesanyja tette volt a csecsemőjével. A ládikát a tenger hullámaira bízták, a hullámok pedig egy szigetre sodorták, amelynek neve: Iscariot. A sziget királynője, akinek az volt a bánata, hogy nem lehetett gyermeke, megtalálta a csecsemőt, saját gyermekének mondta, és felnevelte. A királynő hamarosan saját fiúgyermeknek adott életet, akire most már minden szeretetét fordította. A fiatal Júdás bosszút akart állni mostohatestvérén, aki megfosztotta őt anyja szeretetétől; gyakran veszekedett vele, és gyűlölettől hajtva, megverte. Végül a királynő arra kényszerült, hogy elárulja Júdásnak, hogy ő talált gyermek. Hogy bosszút álljon, Júdás megölte a királyfit, és világgá ment. Sok-sok céltalan bolyongás után Jeruzsálembe ért. Itt Pilátus palotájába szegődött el szolgának. Egy napon Pilátus és Júdás a palota kertjében voltak, átpillantottak a szomszéd kertbe, és Pilátus megkívánta a szomszéd fáján levő almát. Mivel jó szolga volt, Júdás sietett teljesíteni ura kívánságát. Átment a szomszéd kertjébe, ahol szóváltásba keveredett a tulajdonossal, és agyonütötte ezt az embert, nem tudván, hogy az az apja, Reuben. Pilátus, hogy meghálálja szolgája hűségét, neki adta a szomszéd házát, és megkapta feleségül annak özvegyét. Júdás elvette Ciboreát, anélkül hogy tudta volna, hogy ő az édesanyja. Egy napon Ciborea, hogy könnyítsen lelkén, elmesélte, hogyan tette ki gyermekét a tengerre. Júdás ekkor döbbent rá iszonyú végzetére, és elszörnyedt. Ciborea keresztény volt, ő vitte el Júdást Jézushoz, Jézus Krisztus pedig köreibe fogadta. Mitől emelkedhet e példabeli keresztény legenda az egykori Görögország mítoszainak magasságaiba, mitől van ilyen megrendítő tragikus ereje? Feltételezhetjük, hogy nem pusztán az a célja, hogy elmesélje Júdás ifjúságát. A belső végzet képekben jelenik meg előttünk: több ez, mint egy egyedi ember személyes végzete. Mit mond nekünk az Ödipuszról szóló görög tragédia? Ödipusz olyan ember, aki az emberiség fejlődésének egy fontos mérföldkövénél áll. Mielőtt valóra vált a rá vonatkozó jóslat, vagyis hogy meg fogja ölni apját, és nőül veszi anyját, Ödipusz megoldotta a Théba kapuinál álló szfinx találós kérdését. (A kérdés megoldása ez volt: az ember.) 3

4 Ödipusz az ember, aki a fejlődés olyan pontján áll, ahol ő már pusztán csak ember korábban gyermeki vallásosságban élt, egybefonódva az univerzummal, ahol apja az ég, anyja pedig a föld volt. Az emberiség mostanra eloldotta magát ettől a mindent átfogó egységtől, kitépte magát a mennyből, anélkül, hogy értette volna, mi történik, és anélkül, hogy ezt akarta volna. Az emberek a földi dolgok igézetébe kerültek. A menny már nem volt többé a lélek otthona. Elfelejtették a mennyei atyát. A mennyet holt tárgyak népesítették be, amelyek járták a maguk útját, akár az élettelen óraművek. Az atyát megölte a fiú, anélkül, hogy valaha is szándékában lett volna. A Föld, amely egykor Földanya volt, a vágy és az ösztönök, a mohó hatalomvágy és az egoizmus helyszínévé és tárgyává vált. A Föld az ember szajhája lett, anélkül, hogy az ember erre ráeszmélt volna. Valóban, az ember tudja a választ a szfinx feladványára, de nem épp az intellektus volt az a fegyver, amellyel a fiú, mit sem sejtve, agyonsújtotta az apát? Nem az élő szellem változott halott gondolkodássá? Vajon nem követünk-e el minden gondolatunkkal gyilkosságot az Atya szelleme ellen, az ellen, akitől mindannyian származunk? És nem az értelem az, amely ugyanakkor előkészíti az utat a Földdel, anyánkkal való tisztátlan egyesülésünkhöz? Jocasta, Théba megözvegyült királynője hitvesül adja magát Ödipuszhoz, jutalmul azért, mert megoldotta a szfinx feladványát. Ödipusz ráébredt a tragikus végzetre, melyet az apagyilkosság és az anyjával való házasság hozott, majd megvakította magát. Vak királyként bolyongott a Föld hátán. Az értelem jól értesültté teszi az embereket földi dolgokban, ám vakká mindazzal szemben, ami égi. Az Ödipusz-tragédiában az ember vakságra ébred, és ráébred arra a borzalmas veszteségre is, hogy eltűnt a világból az igazi fény. Júdás egy keresztény Ödipusz: vagyis az intellektualizmus szintjére lépő ember. Júdás és Ödipusz végzete minden ember végzete. Itt nem Ödipuszt látjuk, amint megvakítja önmagát, hanem Júdást, aki elárulja Jézus Krisztust, a Krisztus pedig a Világ Világossága. Azáltal, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának okozója lett, Júdás az egész világ szemét megvakította. A Júdás név rámutat, hogy Júdás alakjában a judaizmus és a zsidó nép jellege különös módon fejeződik ki. A zsidó nép akkoriban különleges történelmi helyzetben volt. A rómaiak ott éltek az országban, és bár nem urakként voltak jelen, mégis úgy viselkedtek. Nagyon fontos ebben a kontextusban, hogy megvilágítsuk, hogyan is kerültek annak idején az országba. A szóban forgó időszak előtt másfél évszázaddal élt már egy másik Júdás: Júdás Makkabeus. Ő is tizenkettő közül volt az egyik. Mattathiasnak, a Főpapnak az öt fia állt az ország élén ebben az elnyomatott korszakban, mellettük pedig egy özvegy hét fia bár az utóbbiak inkább szellemi érelemben vett vezetők voltak. A hetek anyjukkal együtt mártírhalált haltak apjuk hitéért és népükért. A zsidó nép ekkor már régóta elkeseredett küzdelmet folytatott szabadságáért a szeleucidákkal, az észak szír uralkodóival szemben. A maroknyi zsidóság hatalmas bátorsága ellenére nem tudta megvédeni magát a félelmetes 4

5 túlerővel szemben. Ekkor határozta el magát sorsdöntő, súlyos következményeket hordozó lépésre Júdás Makkabeus: Rómát hívta segítségül. Róma ekkoriban már magabiztosan ült világhódító trónján, és az egész világ csodálattal tekintett rá. A zsidók, vagyis Júdás Makkabeus szövetségért való folyamodása ebből a tiszteletteljes csodálatból eredt. A rómaiak, akik Júdás Makkabeus idején érkeztek, még mindig ott voltak az Iscarioti Júdás idején. Névleg szövetségesek voltak, valójában azonban urak. A zsidóság még emlékezett a rómaiakkal való egyenrangú szövetségesi viszonyra, amely Júdás Makkabeus idejére nyúlt vissza. A zsidók a félelem és csodálat keverékével néztek a rómaiakra. Szerették volna lerázni az idegen fennhatóságot, ugyanakkor lenyűgözte őket Róma hatalma és szervezettsége. Amit a maguk számára óhajtottak a római elnyomás helyett, az végső soron világbirodalom volt, római mintára. Iscarioti Júdás mindenek felett olyan ember volt, aki félúton áll a júdaizmus és Róma között. Olyan volt, mintha a Makkebeusok döntő tette ismétlődött volna meg az Iscariotiban. Az a másik Júdás behívta a rómaikat az országba. Ez a Júdás saját magában, belül vált rómaivá. Iscarioti Júdás Krisztusba, a mesterébe helyezte reményét, hogy ő egy nap megvalósítja a csodát, megdönti Róma világuralmát és helyette egy fenséges isteni királyságot hoz létre a földön. Olyannak képzelte el ezt az isteni királyságot, amely hasonlít Róma világbirodalmára. Rendkívüli türelmetlenséggel várakozott Krisztus hatalmas, mágikus tettére, amelynek hatására a Római Birodalom összeomlik, és a mindent felölelő Isten országa megszületik a Földön. Azonban a Római Birodalom sem kevesebbnek tüntette fel magát, mint isten országának, mivel az uralkodók tisztelete, isteni eredetükből származott. A császárkultusz vallásos szertartássá tette a politikát birodalom szerte. Vallás és politika egyazon szintre került Rómában. Júdás egy másfajta isteni jelenlétről álmodott; olyanról, amelyben nem a politika határozza meg a vallást, hanem a vallás a politikát. Amely a magasztos, isteni szociális rend hatalmas földi megvalósulása, egy olyan új világ, ahol nincsenek többé szegények. Júdás a végletekig feszült türelmetlenséggel várta a forradalmat, amelyet Krisztus volt hivatott véghez vinni. Nem értette miért késlekedett a Mester. Sok dologban nem értette a Mestert. Júdás a szociális szférára irányuló tett iránt izzott, reformra a krisztusi közösség mentén. Az olyan tiszteletteljes cselekedetek, mint a Mária Magdolna-féle megkenetés Betániában, értelmetlen idő- és pénzpocsékolás volt a számára. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? (János 12.5.) Ahogy türelmetlensége tetőfokára hágott, Júdás úgy érzete, neki kell a Mestert rákényszerítenie, hogy véghez vigye tettét, ami meggyőződése szerint Krisztus földi létének célja volt. Biztos volt abban, hogy csupán a zsidó és a római bírák elé kell vinnie Krisztust, és a nagy csoda azon nyomban megtörténik, nevezetesen, az összes földi hatalom összeomlik. 5

6 Azonban amikor Krisztus elfogadta a halálos ítéletet, anélkül, hogy saját védelmére kelt volna, Júdás várakozása és ezzel együtt Júdás maga is összeomlott. Elszaladt és felakasztotta magát. A dráma végéhez ért. Júdás kivételes tájékozottsága a zsidó vallás és a római szokások terén kulcs lehet az ősi Júdás legendához. Júdea a melegágya a következményekkel terhes intellektualizmusnak. Júdeában történt, hogy egy férfi megölte az apját. Csak halott gondolatok maradtak, mint az atyai szellem holttestei. Rómában az anyával kötött házasság volt a legmagasabb rendű. Az uralkodó tisztelete amolyan vérfertőzés, prostitúció. Ezt a kultuszt túl kevéssé veszik figyelembe a teológusok, pusztán, egy történelmi háttérnek tekintik Krisztus életeseményeihez. Pedig ebben gyökerezik Róma hatalomvágya, az egész anyaföld feldúlásának szándéka pusztán Róma érdekéért, Róma uralmáért fölötte. Sarkos értelmezéssel a következő módon is tekinthetjük a Júdás-legendát: Júdás megölte az apját, azaz egy igaz zsidó volt. Júdás elvette az anyját, azaz legbensőbb lényében titkon elkötelezett volt Róma szelleme iránt. Júdásra általában úgy tekintenek, mint az árulóra, a hitetlenre a gonosz emberre. Nem volt jobban az, mint Ödipusz, a vak király. Júdás sorsa az egész emberiség tragédiája. Akkor kezdjük megérteni Júdás végzetét, amikor az emberi természet legmegrázóbb tragédiájába tekintünk bele. Jeruzsálem politikai berendezkedése Krisztus korában több volt, mint véletlen. Az összjáték Júdea és Róma között olyan, mint annak a két erőnek az összehangolt előlépése, amely erők kísértőként szerepelnek az én-ember fejlődésének folyamatában. Arimán a júdaizmusban, a törvény betűiben megnyilvánuló megmerevedett, a megcsontosodásig gyilkos szellemiségben élt azaz a gondolat korrumpálódásban, az apagyilkosságban. Lucifer a romanizmusban működött, az akarat korrumpálásában; az anyával kötött házasságban. Ezért kellett éppen a római elnyomás alatt élő zsidó nép körében emberré lennie Krisztusnak. Arimán és Lucifer között kellett megszületnie, ha azért jött a földre, hogy megnyerje a harcot, a megváltás e kettős győzelmét. Ami Iskarióti Júdást illeti, Jeruzsálem történelmi és politikai helyzete volt lelkének a végzete. Én-ember volt ő, a maga kettős tragédiájában. Júdás beteljesítette az ÖdipuszÖdipusz legendát ő volt az igaz Ödipusz. Ahogy Krisztus is csak a zsidó emberek között válhatott emberré, ha valóban a megrontott emberiség középpontjába akart belépni, ugyanígy volt szükségszerű, hogy Júdás Krisztus tanítványainak körébe lépjen. Ott történt meg, hogy az emberiség Krisztushoz jött. Pilátus palotája előtt szólták ezeket a szavakat Krisztushoz: Íme az ember Ecce homo. Júdás volt az az ember, ő volt az alsóbbrendű én, Luciferrel és Arimánnal eltelve. Krisztus az Ember, a magasabb én, aki győzedelmesen felülkerekedik Luciferen és Arimánon. 6

7 A feszültség Júdás és Krisztus között, amely egy ilyen elkerülhetetlen drámában bontotta ki magát, olyan feszültség, ami mindannyiunkban jelen van. A magasabb és alacsonyabb énünk közötti feszültség ez. Amint egy ember én-lénnyé válik, Júdássá válik, Ödipusz-Júdás sorsútjára lép. Ez a sors az atyai otthonból való kitaszítottsággal kezdődik. Azonban ha ez az ember az alacsonyabb én szintjén akar megmaradni, akkor a saját eredeti magasabb létének árulójává válik, így Krisztus árulójává. Csak amikor ráébredünk, hogy alsóbb énünk képes és szükséges, hogy magasabb énünk befogadójává és hordozójává váljon, akkor tud a bennünk lévő Júdás Krisztussá válni. Fordította: Barna Györgyi és Tóth Klára Gwendolyn Fischer prédikációja Budapesten, 2013 passió-időszakában Kedves gyülekezet! Felébredésnek nevezzük azt, amikor reggel újra a testünkbe költözünk, magunkra öltjük a testet mint hajlékot, és elfogadjuk a vérünket életünk hordozójaként! Így érkezünk minden reggel abba a világba, amelyben tevékenykedünk. Amint az úrvacsora szent szertartásában a testünk az Ő testévé válik, és a vérünk az Ő vérévé válik, Ő maga válik élővé bennünk. Megjelenik és tevékenyen hat a világunkban. Elkezdjük érezni Őt, KRISZTUST MAGUNKBAN, mint erőt, mint mély egészségérzetet, mint nyugalomból fakadó akaratot a ránk váró feladatok megragadásához. De ez csak az egyik hatás. Azáltal, hogy Krisztus belép a világunkba, tudatosabbá válik bennünk az a szenvedés, amit a világ okoz neki. Égetni kezdi bensőnket minden gyengeségünk, minden mulasztásunk, sőt, a felelősség elhárítása, ideáljaink haloványsága is. ŐVELE együtt jobban szenvedünk a világ miatt és önmagunk miatt. A panaszkodó Én, amelyről a passió időszak imája szól, nem személyes bajról panaszkodik elkeseredetten, hanem arról, amit nélkülöz a VILÁG, ami hiányzik a VILÁGBÓL, mint mélység, igazság és szeretet. Krisztussal együtt aggódik az Én, és Őáltala hívja, reméli a halált legyőzni képes erőket. Így arra tanít bennünket a passió időszak, hogy helyezzük háttérbe személyes szenvedéseinket, és tegyük fel a kérdést: Mitől szenved Krisztus, és hol jelenik meg éppen emiatt, hogy beköltözzön oda, ahol nagy az eltévelyedés? 7

8 Ki tud a magányos embernek tanácsot adni, amikor minden segítség kudarcot vall? A csendes tettek. Hogyan lehet elérni a legmagasabb célt életünk, sorsunk zűrzavarában? Keresd önmagad, de szolgálj másokat. S hogyan találod meg az irányt, amikor hanyatlás fenyegeti csillagod? Bátran gyújtok egy új csillagot. Herbert Hahn Konfirmáció Az ember saját életútja tizennégy éves korában kezdődik el igazán. Addig a szülők és más emberek vezették, ekkor felébred benne a vágy, hogy önmagában találja meg a vezetőt. A konfirmációban találkozhat Krisztussal, a lélek bensőjének vezetőjével, aki az élet valamennyi útján kíséri őt, örömön és szenvedésen keresztül. Idén kilenc gyermek konfirmációjára készülünk. Április 6-án, szombaton a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában óráig A benső vezető megtalálása címmel Gwendolyn Fischer és Silye Imre tart előadást a konfirmációról, szülőknek, keresztszülőknek és minden érdeklődő felnőttnek. Az előadásra és a konfirmációra szeretettel várjuk azokat is, akik gondolkodnak azon, hogy kérik 13 év körüli, 1999-ben vagy 2000-ben született gyermekük konfirmációját jövőre április 30-ig várjuk a szülők jelentkezését a 2014 húsvét időszakában tartandó konfirmációhoz. A felkészülés egy nyári táborral kezdődik, amelyet július 29-től augusztus 4-ig tartunk Nemesvámoson. Huszti Árpád, Kapócs Anna, Kocsis Panna, Méhes Barnabás, Palumby Zora Zsófia, Perecz Sára, Riegel Anna Dorottya, Szőke Abigél és Zöld Edit április 7-én, vasárnap, órakor a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában fogadja a Keresztény Közösség konfirmációjának szentségét. Szeretettel várjuk erre a rendkívüli eseményre, és az ezt követő ünnepi ebédre, együttlétre! Helyszín: 1028 Budapest, Kossuth Lajos u , az iskola aulája Érkezés 9.30 körül. A szertartás előtt húsz perccel énekeket gyakorolva készülünk az eseményre. Kérjük, hogy a szertartás ideje alatt kép- és hangfelvételeket ne készítsenek! A szertartás körül ér véget. Gyermekek részvételét ezen a szertartáson 12 éves kor felett ajánljuk, ha a gyermek maga is érdeklődik iránta, és tudja, hogy számára nagyon hosszúnak tűnhet. Kérjük, szertartás közben ne készítsenek kép- vagy hangfelvételt. Az ünnepi ebéd 12 órakor kezdődik. Utána visszatekintünk a fiatalok felkészülési folyamatára, és derűs életképekkel idézzük fel egyéniségük fejlődését. 16 óra körül zárjuk az ünnepet. 8

9 Megközelítés autóval: A Hűvösvölgyi út folytatásában a Hidegkúti úton a buszvégállomástól az első lámpánál balra kell kanyarodni a Kossuth Lajos utcára. Megközelítés tömegközlekedéssel: A Széll Kálmán tértől a 61-es villamossal a Hűvösvölgy végállomásig, onnan a 64-es, 164-es vagy 257-es busszal az Arad utcai (3.) megállóig, majd egy néhány perces séta a Kossuth Lajos utcán az iskoláig. Stuttgartból jöttünk, mesterségünk címere februárjában egy nyolc fős kis csapat utazott Magyarországról Stuttgartba az ez évi papszentelésekre. Az utazás egyik célja az volt amit Gwendolyn Fischer és Silye Imre nagy tudatossággal készített elő, hogy a mi kis közösségünk is erőt merítsen ebből a nemzetközi eseményből, és talán a papi hivatás iránti érdeklődés is megszólal, vagy megerősödik néhány résztvevőben. Maga a papszentelés egy nagyon mély és különösen jelentős szertartás a Keresztény Közösség szentségeinek sorában. Emellett egy nagy közösségi esemény, ahol több százan vesznek részt, papok és gyülekezeti tagok egyaránt. Több mint száz pap érkezett a világ számos pontjáról, hogy az újonnan avatottakat körükbe fogadják. Ez év februárjában két finn, egy belga, egy cseh, egy angol és öt német pappal bővült a Keresztény Közösségben tevékenykedő papok köre, akik azóta már meg is kezdték papi hivatásuk gyakorlását. A mi kis csapatunkból már ketten úgy indultak útnak, hogy megtegyék a következő konkrét lépésüket. Karácsony Kolos, aki a tavalyi Dortmundi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó által került közel gyülekezetünkhöz, a pappá szentelés átélése mellett azzal a szándékkal utazott Stuttgartba, hogy egy angliai gyakorlatról, és esetleg egy Egyesült Államokban kezdődő papi szemináriumon való tanulás lehetőségről beszélgessen az illetékesekkel. Nagy Miklós pedig találkozni akart a területi vezetőnkkel, Walther Giezendanner úrral és a papi szeminárium vezetőivel is, hogy beszélgethessen velük arról, miként vehetne részt egy jövőbeni szemináriumi képzésen. (Miklós hamarosan elindul Németország felé, egyelőre dolgozni és a német nyelvtudását erősíteni, hogy szeptemberben vagy a következő évben elkezdhesse tanulmányait a papi szemináriumon.) Jómagam, e sorok írója egy sok éve hordozott belső kérdéssel érkeztem Stuttgartba, és azzal az érzéssel, hogy valamire rá kell jönnöm. (Talán, aki átélt már nagy váltást az életében, az ismeri ezt a fajta érzést.) Az ott töltött napok ereje, 9

10 hatása és a közösen átéltek felszínre hozták és megerősítették bennem is, hogy elkezdjem a papi szemináriumot, ha egy mód van rá, már most szeptemberben. Ehhez legfőképpen a német nyelvtudásomat kell felépítenem. A közös utunk hatására Molnár Zsuzsában szintén megerősödött az a régóta megfogalmazódott szándék, hogy még jobban megismerje a Keresztény Közösség életét. Ezért most külföldi gyülekezeti segítői gyakorlatra szeretne menni, ahol megtapasztalhatná, hogy alkalmas lehet-e a további lépésekre, esetleg a papság felé is. Kis csapatunkra tehát ilyen mély és jelentőségteljes hatással volt az az út, amit papjaink szeretettel hordozva készítettek elő. És hogy azokról is írjak néhány sort a teljesség igénye nélkül, akik mindezek hátterét biztosították, hiszen sok-sok összefogás kell a világban a jó cselekedetekhez Köszönet a belföldi és külföldi támogatóknak, akik önkéntes adományaikkal lehetővé teszik gyülekezetünk mindennapos működését, és azt is, hogy ilyen és hasonló nemzetközi találkozókra eljussunk! Köszönet a pappá szenteléseknek helyet adó Stuttgart Mitte közösség tagjainak, akiknek olyan lehet évről-évre ez az esemény, mintha állandóan alapítási ünnepséget tartanának. Felemelő érzés és tudat, hogy a világban gyarapszik a Keresztény Közösség ereje, ezzel együtt pedig egy rendkívüli szervezettséget, jelenlétet igénylő kihívás, hogy fogadják és megvendégeljék mindazokat, akik évről évre tanúi akarnak lenni ennek az eseménynek. (Most, hogy már egy alapítási ünnepségen mi is túl vagyunk, még inkább átélhettük, átérezhettük mindkét minőséget. Hálásak lehetünk, hogy ily módon fogadnak bennünket is, bármerre járunk a világban!) Szintén hála és köszönet azoknak a házigazdáknak, akik befogadtak minket utunk során: a salzburgi gyülekezetnek, valamint Csilla Mahle-nak és családjának! A náluk töltött napok, esték és beszélgetések mind-mind hozzájárultak ehhez az egész Keresztény Közösség számára jelentős folyamathoz. Bozókiné Anna Hogyan biztosítható a papi munka jövője? A gyülekezetalapításra készülve évek óta ez volt az egyik legfontosabb kérdés, ami ma is intenzíven foglalkoztat bennünket. A Keresztény Közösség vezetősége, Walther Giezendanner úr, Gwendolyn Fischer, Silye Imre és a munkatársak egyetértenek abban, hogy egy gyülekezet életében az adott gyülekezet térségében élő, legalább két pap együttműködéséből származhat olyan minőségű munka, amely csökkenti a személyiségek egyoldalúságainak kedvezőtlen hatását és megfelelő szellemi 10

11 impulzusokat tud nyújtani egy közösség fejlődéséhez. Reméljük, hogy Gwendolyn Fischer külföldről látogatva bennünket az eddigiekhez hasonlóan még sokáig tudja segíteni közösségünk épülését, de általa nem tekinthetjük megoldottnak ezt a kérdést. Gajdos András 2011 ősze óta sajnos már nem tagja a papi szeminaristák közösségének. Tavaly elkezdtük mélyíteni a szentségek ismeretét, ahogy ez Engelbert Fischer előadása által és azóta is tapasztalható. A munkatársak közül néhányan egy ideje olyan szinten szívükön viselik a közösségünk jövőjét, hogy saját sorsukra tekintve is hordozzák a pappá válás kérdését. A februári stuttgarti pappá szenteléseken való részvétel rendkívül felerősítette ezt a folyamatot, amely Walther Giezendanner úr, Gwendolyn Fischer és Silye Imre támogatása által a következőket eredményezte: Bozókiné Tengely Anna szeptembertől kezdődően a Stuttgarti Papi Szemináriumon tanulna. Ennek érdekében intenzíven tanul németül. Nagy Miklós idén szeptemberben vagy jövő év szeptemberétől kezdené ugyanott a tanulmányait attól függően, hogy mennyire halad az intenzív német nyelvtanulásban. Mindkettőjüket felvette már a szeminárium vezetősége, de még nem tudjuk, hogyan sikerül az anyagi hátteret biztosítani! Karácsony Kolos március végén néhány hónapos gyakorlatot kezdett a Keresztény Közösség stroudi gyülekezetében (Angliában), ahol a gyakorlat idejére szerény szinten biztosítani tudják a megélhetéséhez szükséges kereteket. Később az Egyesült Államokban működő szemináriumon (Spring Valley, New York) szeretne tanulni legalább egy évet, hogy tisztázza, pappá akar-e válni. Őt is felvették már leendő szeminaristának, de az anyagi háttér számára sem áll még rendelkezésre. Molnár Zsuzsa gyakorlatra szeretne menni, hogy jobban megismerje a Keresztény Közösséget és eldöntse, akar-e a papi szemináriumon tanulni. Jelenleg keressük neki a megfelelő gyakorlati helyet egy németnyelvű gyülekezetben. Mindannyian tudják, hogy a magyar közösség néhány év múlva valószínűleg még nem fog tudni több új papot fogadni. Nyitottak arra is, hogy pappá válásuk esetén akár hosszabb ideig olyan külföldi gyülekezetben szolgáljanak, ahol szükség van rájuk. Kérjük Önöket, hogy kísérjék eleven, segítő figyelemmel útjukat, és ha lehet, anyagilag is támogassák a szeminaristák tanulmányait az egész Keresztény Közösség és a hazai gyülekezetünk érdekében! Gwendolyn Fischerrel együtt szívesen tájékoztatom az érdeklődőket személyesen is a gyakorlaton lévő, illetve szeminarista barátaink további útjáról. Szeretettel: Silye Imre 11

12 ÉS A Keresztény Közösség Nemzetközi Ifjúsági Találkozója Lipcse, május Ellentétek között élünk: éjszaka és nappal, én és a világ, kelet és nyugat, egyéniség és közösség, valós és virtuális világ, férfi és nő Az ÉS szó áll közöttük, mely kapcsolatot teremt, és mégis enged mindent érvényesülni egymás mellett. Milyen lenne a világunk, ha mi is képesek lennénk arra, amit az ÉS tesz? Ha hagynánk egymással ellentétes, egymásnak ellentmondó dolgokat is úgy érvényesülni, mint a saját véleményünket? Fedezzük fel az ÉS lehetőségeit az életünkben rejlő feszültségekben, és figyelmes, bátor gondolkodással próbáljunk kapcsolatot teremteni az ellentétek között. A találkozón a pünkösdi eseményt minden nap a megújított istentisztelettel, az emberszentelő szertartással ünnepeljük különböző nyelveken. Az ÉS témájához kapcsolódó előadások hangzanak el németül és angolul, amelyek lényegét kísérőink magyarra fordítják. Csoportokban lehet majd beszélgetni az elhangzottakról, és a gyakorlati, művészeti foglalkozások élményszerűvé is teszik azt (például színjátszás, zene, euritmia, gimnasztika, sport.). A szervezők lehetőséget teremtenek egyéni kezdeményezésekből létrejövő foglalkozásokra, amelyeket a résztvevők vezetnek: például népzene, ének, tangó tánc, röplabda, élménypedagógiai játékok Esténként művészeti előadások lesznek (színház, kabaré, cirkusz, zene, euritmia), amelyet a nap kultikus zárása követ. Utána az éjszakai kávézóban lehet hangulatos beszélgetéseket folytatni. A részletes program angolul és németül olvasható a honlapon. Szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt, éves korig! A találkozó helyszíne: Waldorf Iskola, Lipcse, Németország kezdete: május 17., péntek óra (regisztráció órától) vége: május 21., kedd dél. Utazás: felnőtt kísérőkkel, autóval vagy kisbusszal Indulás Budapestről: május 16-án, csütörtökön reggel/délelőtt Érkezés Budapestre: május 22-én, szerdán este Szállás: iskolai termekben, saját matraccal és hálózsákkal Étkezés: a rendezők reggelit, ebédet és vacsorát biztosítanak, péntek vacsorával kezdve és kedd reggelivel befejezve. A részvételi díj (étkezéssel és szállással együtt) 200- Euro, amelyhez a szervezők 80 Euro támogatást adnak a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő országokból érkezőknek, így a magyaroknak is. Emellett a gyülekezetünk is támogatja a részvételt, hogy az anyagiak lehetőleg ne akadályozzák az érdeklődők részvételét. Jelentkezni lehet április 15-ig a jelentkezési lap kitöltésével, amely elérhető itt: 12

13 Felhívás a Keresztény Közösség nyári táborának közös alakításához A tábor helyszíne: Fehérlófia Waldorf Iskola (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.). A tábor időpontja: július Szeretnénk az idei tábort közösen alakítani, formálni; ezért kérünk Téged is, hogy ha szeretnél részt venni a táborunkban, akkor jelezd felénk részvételi szándékodat március 31-ig! A táborba szeretettel várunk családokat és család nélküli fiatalokat, felnőtteket, akik szívesen töltenek együtt néhány napot a Balaton-Felvidék lankái között, tartalmi munkával, közös játékokkal, kirándulással, kézműves foglalkozásokkal, énekléssel... és mindazzal, amit közösen alakítunk. Az idei tábor különlegessége, hogy Dan Judith jön hozzánk, akivel sokat fogunk énekelni. Egyrészt az éneklés öröméért, magabiztosságunk megerősítéséért, és nem utolsó sorban azért, hogy a szertatásokon megfelelő ének-választékunkat bővítsük. (Aki volt a 2012-es évi dobogókői alapítási ünnepségen, az megtapasztalhatta Judith nagyszerű képességét és lényét a közös éneklésben, énekeltetésben. Aki még nem ismeri őt, annak meleg szívű találkozásban lehet része a tábor ideje alatt!) Célunk az, hogy a tábor tartalmi és praktikus életét is; a szépségeket és feladatokat egyaránt megosztva hordozzuk. Ezért a mostani felhívás elsődleges célja az, hogy értesüljetek a tábor időpontjáról és helyszínéről! Előjegyezhessétek a naptárotokban, és ehhez is igazíthassátok a nyári terveket. A tábor alakításának további lépései viszont attól is függnek, hogy: milyen korosztályú és összetételű jelenlétre számíthatunk; milyen kérdések, érdeklődési körök merülnek fel bennetek, miről szeretnétek hallani, beszélgetni; milyen felajánlások érkeznek majd be hozzánk a gyerek és felnőtt foglalkozások vezetésére. Ezek alapján fogjuk veletek együtt alakítani a tábor témáját, programját, napirendjét. Amit a helyszínről és a praktikus dolgokról tudni lehet: Étkezés: A helyszínen közösen főzünk. Úgy alakítjuk a napirendet, hogy a konyhai feladatokat együtt, felváltott konyhafőnöki irányítással végezzük el. Mindenki kipróbálhatja magát kisinasként és konyhafőnökként is. 13

14 Természetesen úgy, hogy a napi menü az lesz, ami az adott napi konyhafőnök specialitása. (A költségek csökkentése miatt most is szívesen fogadunk házi finomságokat, alapanyagokat.) Szállás: a Waldorf-iskola tantermeiben (laticel, hálózsák szükséges), vagy az iskola udvarán (egyénileg hozott) sátorban Ft/fő/éj, illetve az iskola által üzemeltetett Pajta Szállóban 2*15 fős hálótermekben, ágyakon, egyénileg hozott hálózsákban, ill. ágyneművel Ft/fő/éj. A tábor költsége tervezetten ezek a tavalyi árak, amiből pontosan kijöttünk: tanteremben/ sátorban alvás esetén: Ft/fő felnőtteknek; Ft/fő gyerekeknek, 7 éves kor alatt ingyenes. (Ez az összeg magában foglalja az ellátás árát, az iskolaépület használatának, a zuhanyozásnak a díját, valamint a foglalkozások anyagköltségét.) Pajta Szállóban alvás esetén: Ft/fő felnőtteknek; Ft/fő gyerekeknek. Ebben az évben is tervezünk egy olyan keretösszeget, amelyből azok kérhetnek támogatást, akiknek az önköltséges hozzájárulás is aránytalanul nagy terhet jelentene, vagy lehetetlenné tenné a részvételét. Pusztán anyagi okok miatt tehát senki se maradjon ki az együtt átélhető élményekből! További kérdésekkel és észrevételekkel keressetek bennünket: Telefonon: Nagy Ágnes: ; Bozókiné Anna: ben: Bozókiné Anna: Silye Imre: * * * Amennyiben tervezed, hogy részt vennél a 2013-as nyári táborunkban, Az alábbi adatokat küldd el április 30-ig az címre: Név: Cím: Elérhetőség: A résztvevő családtagok neve és életkora (gyermekek esetében fontos): Milyen téma érdekel: Milyen foglalkozást vezetnél: Milyen időtartamban, hány alkalommal: Milyen várható költséget jelentenének a foglalkozáshoz szükséges anyagok, eszközök: 14

15 Dan Judit levele a Keresztény Közösség bélesi táboráról Kedves közösségi barátaink! Az idén, július e között szervezzük a bélesi táborunkat. Szeretnénk, ha néhányan tőletek is eljönnének! A körülmények egyszerűek, de zuhanyozni már lehet. Vonzóereje a hely szépsége, fenyves erdő, sziklák, vízesések és minden este tábortűz sok-sok énekléssel, tánccal, meghitt beszélgetésekkel. Meghívót később küldünk, addig részleteket megtudhattok tőlem. Szeretettel üdvözöl mindenkit: Judit ( Családos ünnep kicsiknek és nagyoknak feltámadás és pünkösd napján Szeretettel várjuk a családokat húsvét és pünkösd vasárnapján, a szertartások után, 12 órakor egy közös ünnepre. Ez az első két alkalom, amikor a legkisebb gyerekek is velünk ünnepelhetnek. Énekkel, mesével, finom falatokkal közösen teremtünk egy olyan hangulatot, ami reményeink szerint maradandó lesz. Ezzel olyan ünnepsorozatot indítunk útjára a jeles napokon, ahol együtt ünnepelhetünk mindannyian bevonva a családok legkisebbjeit is. Mészáros Mária és Radics Helga A bécsi gyülekezet látogatása Mennybemenetel napján, május 9-én a bécsi Keresztény Közösséghez tartozó barátaink látogatnak meg bennünket. Együtt ünnepeljük az emberszentelő szertartást 8 órakor, majd egy reggelit követően beszélgetünk és megmutatjuk nekik Budapest néhány nevezetességét. 15

16 Kapcsolattartás A papok címe: Gwendolyn Fischer Messendorfberg 64, Graz, A-8042 Tel.: Silye Imre 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 82. Tel.: , Szertartásokra jelentkezés, hírlevélre feliratkozás és további tájékoztatás: Postacímünk: 1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. Telefonszámunk: 1/ , vagy 30/ A Keresztény Közösség a hét szentséget ápolja. Közösségünk minden szertartása és rendezvénye nyilvános. A munkához szükséges anyagi alapot önkéntes adományok biztosítják, melyeket egyházunk bankszámlájára kérünk: A Keresztény Közösség Vallási Egyesület MagNet Magyar Közösségi Bank Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához technikai számunk: 1926 Köszönjük az eddigi támogatásokat és várjuk a további munkát lehetővé tevő segítséget! A Feltámadott megjelenik a tanítványoknak a sienai dóm oltáráról 16

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta akit ellenségnek gondolunk, széttépjük magunk körül azt, amit meg tudunk ragadni és közben kiszolgáltatottak, betegek, éhesek, szorongók vagyunk, akiket el lehet zavarni. De időnként elönt a vak düh, és

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben