A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE"

Átírás

1 A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG Mozgalom a vallási megújulásért A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

2 Címlapunkon: Treboni Mester: Krisztus feltámadása A címlapon a Treboni Mester Krisztus feltámadása című alkotása látható. A művész nevét fő művéről, az Ágoston-rendiek templomának oltáráról kapta, ami Wittingauban mai nevén Trebonban, Dél-Csehországban állt. A főoltárt 1378-ban szentelték fel, a mű ekkor tehát már készen volt, vagy röviddel ezután készült el. A kompozíció és a színezés tekintetében kiemelkedő jelentőségű alkotás a középeurópai művészetben az internacionális gótika szép példája. A gótikus stíluson belül kibontakozó új tendenciák Európa egész területén, egy időben, hasonló formai jellegzetességekkel jelentek meg: az alakok kifinomultak, a ruhák redőzete lágy, az ábrázolások mély érzésekkel telítettek. A Feltámadás táblán a sírból kiemelkedő Krisztus alakja áll a középpontban. A kőből készült szarkofág zárt fedelén áll a Feltámadott, alvó vagy ébredező katonák között. A megoldás szokatlan, a legtöbb hasonló témájú képen a koporsó fedele félre van húzva, vagy hiányzik, és így lép ki belőle a Krisztus-lény. A festő ezzel érzékelteti, hogy a sírból kilépő Istenember immár nem fizikai testben él: érzékelhetővé sűrűsödött szellemtestben lép elő a halálból, és így jár még negyven napig a földi világban a tanítványok között. Az evangéliumok utalnak erre: a zárt ajtónál egybegyűlt tanítványok körében váratlanul megjelenik a Mester; két társuk mellé szegődik az Emmaus felé vezető úton; megjelenik a vízparton, halászat után, - majd eltűnik szemük elől. Kétségek közt vívódnak, valóban ő-e az - hiszen a feltámadás mérhetetlen nagyságát még nem képesek felfogni ahogyan talán még mi sem, majd kétezer évvel később. A tájat a festő csak jelzésszerűen ábrázolja, a háttérben hegyek, fák és madarak láthatók. A Megváltó törékeny alakja a kőkoporsó hideg szürke fedelén áll, bíborvörös öltözékben, mely látni engedi sebeit. Arca komoly, nincs rajta nyoma a szenvedésnek, szelíd erőt és békét sugároz. A képen túlsúlyban van a vörös szín, szokatlan módon a mennybolt is cinóberpiros, telehintve arany csillagokkal. A vörös az élet színe ez is a feltámadás erőire utal; melegsége megérinti szívünket, s érezzük benne a vér pirosságát is. A festmény ünnepélyes nyugalmat áraszt, a közelgő reneszánsz világias érzülete még teljességgel hiányzik belőle; művészi alázattal mutat rá a Golgotai Misztérium hatalmas eseményére. Alkotója minden bizonnyal mélyen hívő lélek volt, aki szívében hordozta az evangélium szavait és elmélyedve bennük, képpé alakította őket. Hatszáz évvel ezelőtt egy ilyen oltárkép a templomba érkező gyakran írástudatlan - emberek számára talán mélyebb és igazabb tanítást hordozott, és nagyobb hatást gyakorolt lelkükre, mint ahogyan ma ezt el tudjuk képzelni. A festmény ma Prágában, a Nemzeti Galériában látható. Hegedűs Miklós 2

3 Júdás és Ödipusz (Emil Bock: Az Evangélium Elmélkedések az Újszövetségről című könyvéből) A korai kereszténység rámutatott Júdás személyiségének jelentőségére azzal, hogy az emberi végzet egyik tragikus archetipikus alakjához hasonlította: Ödipuszhoz. Így szól a történet. Élt egy Reuben nevű zsidó feleségével, Ciboreával, Jeruzsálemben. Ciborea, mialatt várandós volt, szörnyű álmot álmodott: születendő gyermeke lesz az okozója a legnagyobb gonoszságnak, amelyet ember valaha előidézett. Amikor a gyermek megszületett, a szülők, hogy meggátolják e szörnyűséget, a gyermeket egy ládikába tették, éppen úgy, ahogyan Mózes édesanyja tette volt a csecsemőjével. A ládikát a tenger hullámaira bízták, a hullámok pedig egy szigetre sodorták, amelynek neve: Iscariot. A sziget királynője, akinek az volt a bánata, hogy nem lehetett gyermeke, megtalálta a csecsemőt, saját gyermekének mondta, és felnevelte. A királynő hamarosan saját fiúgyermeknek adott életet, akire most már minden szeretetét fordította. A fiatal Júdás bosszút akart állni mostohatestvérén, aki megfosztotta őt anyja szeretetétől; gyakran veszekedett vele, és gyűlölettől hajtva, megverte. Végül a királynő arra kényszerült, hogy elárulja Júdásnak, hogy ő talált gyermek. Hogy bosszút álljon, Júdás megölte a királyfit, és világgá ment. Sok-sok céltalan bolyongás után Jeruzsálembe ért. Itt Pilátus palotájába szegődött el szolgának. Egy napon Pilátus és Júdás a palota kertjében voltak, átpillantottak a szomszéd kertbe, és Pilátus megkívánta a szomszéd fáján levő almát. Mivel jó szolga volt, Júdás sietett teljesíteni ura kívánságát. Átment a szomszéd kertjébe, ahol szóváltásba keveredett a tulajdonossal, és agyonütötte ezt az embert, nem tudván, hogy az az apja, Reuben. Pilátus, hogy meghálálja szolgája hűségét, neki adta a szomszéd házát, és megkapta feleségül annak özvegyét. Júdás elvette Ciboreát, anélkül hogy tudta volna, hogy ő az édesanyja. Egy napon Ciborea, hogy könnyítsen lelkén, elmesélte, hogyan tette ki gyermekét a tengerre. Júdás ekkor döbbent rá iszonyú végzetére, és elszörnyedt. Ciborea keresztény volt, ő vitte el Júdást Jézushoz, Jézus Krisztus pedig köreibe fogadta. Mitől emelkedhet e példabeli keresztény legenda az egykori Görögország mítoszainak magasságaiba, mitől van ilyen megrendítő tragikus ereje? Feltételezhetjük, hogy nem pusztán az a célja, hogy elmesélje Júdás ifjúságát. A belső végzet képekben jelenik meg előttünk: több ez, mint egy egyedi ember személyes végzete. Mit mond nekünk az Ödipuszról szóló görög tragédia? Ödipusz olyan ember, aki az emberiség fejlődésének egy fontos mérföldkövénél áll. Mielőtt valóra vált a rá vonatkozó jóslat, vagyis hogy meg fogja ölni apját, és nőül veszi anyját, Ödipusz megoldotta a Théba kapuinál álló szfinx találós kérdését. (A kérdés megoldása ez volt: az ember.) 3

4 Ödipusz az ember, aki a fejlődés olyan pontján áll, ahol ő már pusztán csak ember korábban gyermeki vallásosságban élt, egybefonódva az univerzummal, ahol apja az ég, anyja pedig a föld volt. Az emberiség mostanra eloldotta magát ettől a mindent átfogó egységtől, kitépte magát a mennyből, anélkül, hogy értette volna, mi történik, és anélkül, hogy ezt akarta volna. Az emberek a földi dolgok igézetébe kerültek. A menny már nem volt többé a lélek otthona. Elfelejtették a mennyei atyát. A mennyet holt tárgyak népesítették be, amelyek járták a maguk útját, akár az élettelen óraművek. Az atyát megölte a fiú, anélkül, hogy valaha is szándékában lett volna. A Föld, amely egykor Földanya volt, a vágy és az ösztönök, a mohó hatalomvágy és az egoizmus helyszínévé és tárgyává vált. A Föld az ember szajhája lett, anélkül, hogy az ember erre ráeszmélt volna. Valóban, az ember tudja a választ a szfinx feladványára, de nem épp az intellektus volt az a fegyver, amellyel a fiú, mit sem sejtve, agyonsújtotta az apát? Nem az élő szellem változott halott gondolkodássá? Vajon nem követünk-e el minden gondolatunkkal gyilkosságot az Atya szelleme ellen, az ellen, akitől mindannyian származunk? És nem az értelem az, amely ugyanakkor előkészíti az utat a Földdel, anyánkkal való tisztátlan egyesülésünkhöz? Jocasta, Théba megözvegyült királynője hitvesül adja magát Ödipuszhoz, jutalmul azért, mert megoldotta a szfinx feladványát. Ödipusz ráébredt a tragikus végzetre, melyet az apagyilkosság és az anyjával való házasság hozott, majd megvakította magát. Vak királyként bolyongott a Föld hátán. Az értelem jól értesültté teszi az embereket földi dolgokban, ám vakká mindazzal szemben, ami égi. Az Ödipusz-tragédiában az ember vakságra ébred, és ráébred arra a borzalmas veszteségre is, hogy eltűnt a világból az igazi fény. Júdás egy keresztény Ödipusz: vagyis az intellektualizmus szintjére lépő ember. Júdás és Ödipusz végzete minden ember végzete. Itt nem Ödipuszt látjuk, amint megvakítja önmagát, hanem Júdást, aki elárulja Jézus Krisztust, a Krisztus pedig a Világ Világossága. Azáltal, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának okozója lett, Júdás az egész világ szemét megvakította. A Júdás név rámutat, hogy Júdás alakjában a judaizmus és a zsidó nép jellege különös módon fejeződik ki. A zsidó nép akkoriban különleges történelmi helyzetben volt. A rómaiak ott éltek az országban, és bár nem urakként voltak jelen, mégis úgy viselkedtek. Nagyon fontos ebben a kontextusban, hogy megvilágítsuk, hogyan is kerültek annak idején az országba. A szóban forgó időszak előtt másfél évszázaddal élt már egy másik Júdás: Júdás Makkabeus. Ő is tizenkettő közül volt az egyik. Mattathiasnak, a Főpapnak az öt fia állt az ország élén ebben az elnyomatott korszakban, mellettük pedig egy özvegy hét fia bár az utóbbiak inkább szellemi érelemben vett vezetők voltak. A hetek anyjukkal együtt mártírhalált haltak apjuk hitéért és népükért. A zsidó nép ekkor már régóta elkeseredett küzdelmet folytatott szabadságáért a szeleucidákkal, az észak szír uralkodóival szemben. A maroknyi zsidóság hatalmas bátorsága ellenére nem tudta megvédeni magát a félelmetes 4

5 túlerővel szemben. Ekkor határozta el magát sorsdöntő, súlyos következményeket hordozó lépésre Júdás Makkabeus: Rómát hívta segítségül. Róma ekkoriban már magabiztosan ült világhódító trónján, és az egész világ csodálattal tekintett rá. A zsidók, vagyis Júdás Makkabeus szövetségért való folyamodása ebből a tiszteletteljes csodálatból eredt. A rómaiak, akik Júdás Makkabeus idején érkeztek, még mindig ott voltak az Iscarioti Júdás idején. Névleg szövetségesek voltak, valójában azonban urak. A zsidóság még emlékezett a rómaiakkal való egyenrangú szövetségesi viszonyra, amely Júdás Makkabeus idejére nyúlt vissza. A zsidók a félelem és csodálat keverékével néztek a rómaiakra. Szerették volna lerázni az idegen fennhatóságot, ugyanakkor lenyűgözte őket Róma hatalma és szervezettsége. Amit a maguk számára óhajtottak a római elnyomás helyett, az végső soron világbirodalom volt, római mintára. Iscarioti Júdás mindenek felett olyan ember volt, aki félúton áll a júdaizmus és Róma között. Olyan volt, mintha a Makkebeusok döntő tette ismétlődött volna meg az Iscariotiban. Az a másik Júdás behívta a rómaikat az országba. Ez a Júdás saját magában, belül vált rómaivá. Iscarioti Júdás Krisztusba, a mesterébe helyezte reményét, hogy ő egy nap megvalósítja a csodát, megdönti Róma világuralmát és helyette egy fenséges isteni királyságot hoz létre a földön. Olyannak képzelte el ezt az isteni királyságot, amely hasonlít Róma világbirodalmára. Rendkívüli türelmetlenséggel várakozott Krisztus hatalmas, mágikus tettére, amelynek hatására a Római Birodalom összeomlik, és a mindent felölelő Isten országa megszületik a Földön. Azonban a Római Birodalom sem kevesebbnek tüntette fel magát, mint isten országának, mivel az uralkodók tisztelete, isteni eredetükből származott. A császárkultusz vallásos szertartássá tette a politikát birodalom szerte. Vallás és politika egyazon szintre került Rómában. Júdás egy másfajta isteni jelenlétről álmodott; olyanról, amelyben nem a politika határozza meg a vallást, hanem a vallás a politikát. Amely a magasztos, isteni szociális rend hatalmas földi megvalósulása, egy olyan új világ, ahol nincsenek többé szegények. Júdás a végletekig feszült türelmetlenséggel várta a forradalmat, amelyet Krisztus volt hivatott véghez vinni. Nem értette miért késlekedett a Mester. Sok dologban nem értette a Mestert. Júdás a szociális szférára irányuló tett iránt izzott, reformra a krisztusi közösség mentén. Az olyan tiszteletteljes cselekedetek, mint a Mária Magdolna-féle megkenetés Betániában, értelmetlen idő- és pénzpocsékolás volt a számára. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? (János 12.5.) Ahogy türelmetlensége tetőfokára hágott, Júdás úgy érzete, neki kell a Mestert rákényszerítenie, hogy véghez vigye tettét, ami meggyőződése szerint Krisztus földi létének célja volt. Biztos volt abban, hogy csupán a zsidó és a római bírák elé kell vinnie Krisztust, és a nagy csoda azon nyomban megtörténik, nevezetesen, az összes földi hatalom összeomlik. 5

6 Azonban amikor Krisztus elfogadta a halálos ítéletet, anélkül, hogy saját védelmére kelt volna, Júdás várakozása és ezzel együtt Júdás maga is összeomlott. Elszaladt és felakasztotta magát. A dráma végéhez ért. Júdás kivételes tájékozottsága a zsidó vallás és a római szokások terén kulcs lehet az ősi Júdás legendához. Júdea a melegágya a következményekkel terhes intellektualizmusnak. Júdeában történt, hogy egy férfi megölte az apját. Csak halott gondolatok maradtak, mint az atyai szellem holttestei. Rómában az anyával kötött házasság volt a legmagasabb rendű. Az uralkodó tisztelete amolyan vérfertőzés, prostitúció. Ezt a kultuszt túl kevéssé veszik figyelembe a teológusok, pusztán, egy történelmi háttérnek tekintik Krisztus életeseményeihez. Pedig ebben gyökerezik Róma hatalomvágya, az egész anyaföld feldúlásának szándéka pusztán Róma érdekéért, Róma uralmáért fölötte. Sarkos értelmezéssel a következő módon is tekinthetjük a Júdás-legendát: Júdás megölte az apját, azaz egy igaz zsidó volt. Júdás elvette az anyját, azaz legbensőbb lényében titkon elkötelezett volt Róma szelleme iránt. Júdásra általában úgy tekintenek, mint az árulóra, a hitetlenre a gonosz emberre. Nem volt jobban az, mint Ödipusz, a vak király. Júdás sorsa az egész emberiség tragédiája. Akkor kezdjük megérteni Júdás végzetét, amikor az emberi természet legmegrázóbb tragédiájába tekintünk bele. Jeruzsálem politikai berendezkedése Krisztus korában több volt, mint véletlen. Az összjáték Júdea és Róma között olyan, mint annak a két erőnek az összehangolt előlépése, amely erők kísértőként szerepelnek az én-ember fejlődésének folyamatában. Arimán a júdaizmusban, a törvény betűiben megnyilvánuló megmerevedett, a megcsontosodásig gyilkos szellemiségben élt azaz a gondolat korrumpálódásban, az apagyilkosságban. Lucifer a romanizmusban működött, az akarat korrumpálásában; az anyával kötött házasságban. Ezért kellett éppen a római elnyomás alatt élő zsidó nép körében emberré lennie Krisztusnak. Arimán és Lucifer között kellett megszületnie, ha azért jött a földre, hogy megnyerje a harcot, a megváltás e kettős győzelmét. Ami Iskarióti Júdást illeti, Jeruzsálem történelmi és politikai helyzete volt lelkének a végzete. Én-ember volt ő, a maga kettős tragédiájában. Júdás beteljesítette az ÖdipuszÖdipusz legendát ő volt az igaz Ödipusz. Ahogy Krisztus is csak a zsidó emberek között válhatott emberré, ha valóban a megrontott emberiség középpontjába akart belépni, ugyanígy volt szükségszerű, hogy Júdás Krisztus tanítványainak körébe lépjen. Ott történt meg, hogy az emberiség Krisztushoz jött. Pilátus palotája előtt szólták ezeket a szavakat Krisztushoz: Íme az ember Ecce homo. Júdás volt az az ember, ő volt az alsóbbrendű én, Luciferrel és Arimánnal eltelve. Krisztus az Ember, a magasabb én, aki győzedelmesen felülkerekedik Luciferen és Arimánon. 6

7 A feszültség Júdás és Krisztus között, amely egy ilyen elkerülhetetlen drámában bontotta ki magát, olyan feszültség, ami mindannyiunkban jelen van. A magasabb és alacsonyabb énünk közötti feszültség ez. Amint egy ember én-lénnyé válik, Júdássá válik, Ödipusz-Júdás sorsútjára lép. Ez a sors az atyai otthonból való kitaszítottsággal kezdődik. Azonban ha ez az ember az alacsonyabb én szintjén akar megmaradni, akkor a saját eredeti magasabb létének árulójává válik, így Krisztus árulójává. Csak amikor ráébredünk, hogy alsóbb énünk képes és szükséges, hogy magasabb énünk befogadójává és hordozójává váljon, akkor tud a bennünk lévő Júdás Krisztussá válni. Fordította: Barna Györgyi és Tóth Klára Gwendolyn Fischer prédikációja Budapesten, 2013 passió-időszakában Kedves gyülekezet! Felébredésnek nevezzük azt, amikor reggel újra a testünkbe költözünk, magunkra öltjük a testet mint hajlékot, és elfogadjuk a vérünket életünk hordozójaként! Így érkezünk minden reggel abba a világba, amelyben tevékenykedünk. Amint az úrvacsora szent szertartásában a testünk az Ő testévé válik, és a vérünk az Ő vérévé válik, Ő maga válik élővé bennünk. Megjelenik és tevékenyen hat a világunkban. Elkezdjük érezni Őt, KRISZTUST MAGUNKBAN, mint erőt, mint mély egészségérzetet, mint nyugalomból fakadó akaratot a ránk váró feladatok megragadásához. De ez csak az egyik hatás. Azáltal, hogy Krisztus belép a világunkba, tudatosabbá válik bennünk az a szenvedés, amit a világ okoz neki. Égetni kezdi bensőnket minden gyengeségünk, minden mulasztásunk, sőt, a felelősség elhárítása, ideáljaink haloványsága is. ŐVELE együtt jobban szenvedünk a világ miatt és önmagunk miatt. A panaszkodó Én, amelyről a passió időszak imája szól, nem személyes bajról panaszkodik elkeseredetten, hanem arról, amit nélkülöz a VILÁG, ami hiányzik a VILÁGBÓL, mint mélység, igazság és szeretet. Krisztussal együtt aggódik az Én, és Őáltala hívja, reméli a halált legyőzni képes erőket. Így arra tanít bennünket a passió időszak, hogy helyezzük háttérbe személyes szenvedéseinket, és tegyük fel a kérdést: Mitől szenved Krisztus, és hol jelenik meg éppen emiatt, hogy beköltözzön oda, ahol nagy az eltévelyedés? 7

8 Ki tud a magányos embernek tanácsot adni, amikor minden segítség kudarcot vall? A csendes tettek. Hogyan lehet elérni a legmagasabb célt életünk, sorsunk zűrzavarában? Keresd önmagad, de szolgálj másokat. S hogyan találod meg az irányt, amikor hanyatlás fenyegeti csillagod? Bátran gyújtok egy új csillagot. Herbert Hahn Konfirmáció Az ember saját életútja tizennégy éves korában kezdődik el igazán. Addig a szülők és más emberek vezették, ekkor felébred benne a vágy, hogy önmagában találja meg a vezetőt. A konfirmációban találkozhat Krisztussal, a lélek bensőjének vezetőjével, aki az élet valamennyi útján kíséri őt, örömön és szenvedésen keresztül. Idén kilenc gyermek konfirmációjára készülünk. Április 6-án, szombaton a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában óráig A benső vezető megtalálása címmel Gwendolyn Fischer és Silye Imre tart előadást a konfirmációról, szülőknek, keresztszülőknek és minden érdeklődő felnőttnek. Az előadásra és a konfirmációra szeretettel várjuk azokat is, akik gondolkodnak azon, hogy kérik 13 év körüli, 1999-ben vagy 2000-ben született gyermekük konfirmációját jövőre április 30-ig várjuk a szülők jelentkezését a 2014 húsvét időszakában tartandó konfirmációhoz. A felkészülés egy nyári táborral kezdődik, amelyet július 29-től augusztus 4-ig tartunk Nemesvámoson. Huszti Árpád, Kapócs Anna, Kocsis Panna, Méhes Barnabás, Palumby Zora Zsófia, Perecz Sára, Riegel Anna Dorottya, Szőke Abigél és Zöld Edit április 7-én, vasárnap, órakor a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában fogadja a Keresztény Közösség konfirmációjának szentségét. Szeretettel várjuk erre a rendkívüli eseményre, és az ezt követő ünnepi ebédre, együttlétre! Helyszín: 1028 Budapest, Kossuth Lajos u , az iskola aulája Érkezés 9.30 körül. A szertartás előtt húsz perccel énekeket gyakorolva készülünk az eseményre. Kérjük, hogy a szertartás ideje alatt kép- és hangfelvételeket ne készítsenek! A szertartás körül ér véget. Gyermekek részvételét ezen a szertartáson 12 éves kor felett ajánljuk, ha a gyermek maga is érdeklődik iránta, és tudja, hogy számára nagyon hosszúnak tűnhet. Kérjük, szertartás közben ne készítsenek kép- vagy hangfelvételt. Az ünnepi ebéd 12 órakor kezdődik. Utána visszatekintünk a fiatalok felkészülési folyamatára, és derűs életképekkel idézzük fel egyéniségük fejlődését. 16 óra körül zárjuk az ünnepet. 8

9 Megközelítés autóval: A Hűvösvölgyi út folytatásában a Hidegkúti úton a buszvégállomástól az első lámpánál balra kell kanyarodni a Kossuth Lajos utcára. Megközelítés tömegközlekedéssel: A Széll Kálmán tértől a 61-es villamossal a Hűvösvölgy végállomásig, onnan a 64-es, 164-es vagy 257-es busszal az Arad utcai (3.) megállóig, majd egy néhány perces séta a Kossuth Lajos utcán az iskoláig. Stuttgartból jöttünk, mesterségünk címere februárjában egy nyolc fős kis csapat utazott Magyarországról Stuttgartba az ez évi papszentelésekre. Az utazás egyik célja az volt amit Gwendolyn Fischer és Silye Imre nagy tudatossággal készített elő, hogy a mi kis közösségünk is erőt merítsen ebből a nemzetközi eseményből, és talán a papi hivatás iránti érdeklődés is megszólal, vagy megerősödik néhány résztvevőben. Maga a papszentelés egy nagyon mély és különösen jelentős szertartás a Keresztény Közösség szentségeinek sorában. Emellett egy nagy közösségi esemény, ahol több százan vesznek részt, papok és gyülekezeti tagok egyaránt. Több mint száz pap érkezett a világ számos pontjáról, hogy az újonnan avatottakat körükbe fogadják. Ez év februárjában két finn, egy belga, egy cseh, egy angol és öt német pappal bővült a Keresztény Közösségben tevékenykedő papok köre, akik azóta már meg is kezdték papi hivatásuk gyakorlását. A mi kis csapatunkból már ketten úgy indultak útnak, hogy megtegyék a következő konkrét lépésüket. Karácsony Kolos, aki a tavalyi Dortmundi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó által került közel gyülekezetünkhöz, a pappá szentelés átélése mellett azzal a szándékkal utazott Stuttgartba, hogy egy angliai gyakorlatról, és esetleg egy Egyesült Államokban kezdődő papi szemináriumon való tanulás lehetőségről beszélgessen az illetékesekkel. Nagy Miklós pedig találkozni akart a területi vezetőnkkel, Walther Giezendanner úrral és a papi szeminárium vezetőivel is, hogy beszélgethessen velük arról, miként vehetne részt egy jövőbeni szemináriumi képzésen. (Miklós hamarosan elindul Németország felé, egyelőre dolgozni és a német nyelvtudását erősíteni, hogy szeptemberben vagy a következő évben elkezdhesse tanulmányait a papi szemináriumon.) Jómagam, e sorok írója egy sok éve hordozott belső kérdéssel érkeztem Stuttgartba, és azzal az érzéssel, hogy valamire rá kell jönnöm. (Talán, aki átélt már nagy váltást az életében, az ismeri ezt a fajta érzést.) Az ott töltött napok ereje, 9

10 hatása és a közösen átéltek felszínre hozták és megerősítették bennem is, hogy elkezdjem a papi szemináriumot, ha egy mód van rá, már most szeptemberben. Ehhez legfőképpen a német nyelvtudásomat kell felépítenem. A közös utunk hatására Molnár Zsuzsában szintén megerősödött az a régóta megfogalmazódott szándék, hogy még jobban megismerje a Keresztény Közösség életét. Ezért most külföldi gyülekezeti segítői gyakorlatra szeretne menni, ahol megtapasztalhatná, hogy alkalmas lehet-e a további lépésekre, esetleg a papság felé is. Kis csapatunkra tehát ilyen mély és jelentőségteljes hatással volt az az út, amit papjaink szeretettel hordozva készítettek elő. És hogy azokról is írjak néhány sort a teljesség igénye nélkül, akik mindezek hátterét biztosították, hiszen sok-sok összefogás kell a világban a jó cselekedetekhez Köszönet a belföldi és külföldi támogatóknak, akik önkéntes adományaikkal lehetővé teszik gyülekezetünk mindennapos működését, és azt is, hogy ilyen és hasonló nemzetközi találkozókra eljussunk! Köszönet a pappá szenteléseknek helyet adó Stuttgart Mitte közösség tagjainak, akiknek olyan lehet évről-évre ez az esemény, mintha állandóan alapítási ünnepséget tartanának. Felemelő érzés és tudat, hogy a világban gyarapszik a Keresztény Közösség ereje, ezzel együtt pedig egy rendkívüli szervezettséget, jelenlétet igénylő kihívás, hogy fogadják és megvendégeljék mindazokat, akik évről évre tanúi akarnak lenni ennek az eseménynek. (Most, hogy már egy alapítási ünnepségen mi is túl vagyunk, még inkább átélhettük, átérezhettük mindkét minőséget. Hálásak lehetünk, hogy ily módon fogadnak bennünket is, bármerre járunk a világban!) Szintén hála és köszönet azoknak a házigazdáknak, akik befogadtak minket utunk során: a salzburgi gyülekezetnek, valamint Csilla Mahle-nak és családjának! A náluk töltött napok, esték és beszélgetések mind-mind hozzájárultak ehhez az egész Keresztény Közösség számára jelentős folyamathoz. Bozókiné Anna Hogyan biztosítható a papi munka jövője? A gyülekezetalapításra készülve évek óta ez volt az egyik legfontosabb kérdés, ami ma is intenzíven foglalkoztat bennünket. A Keresztény Közösség vezetősége, Walther Giezendanner úr, Gwendolyn Fischer, Silye Imre és a munkatársak egyetértenek abban, hogy egy gyülekezet életében az adott gyülekezet térségében élő, legalább két pap együttműködéséből származhat olyan minőségű munka, amely csökkenti a személyiségek egyoldalúságainak kedvezőtlen hatását és megfelelő szellemi 10

11 impulzusokat tud nyújtani egy közösség fejlődéséhez. Reméljük, hogy Gwendolyn Fischer külföldről látogatva bennünket az eddigiekhez hasonlóan még sokáig tudja segíteni közösségünk épülését, de általa nem tekinthetjük megoldottnak ezt a kérdést. Gajdos András 2011 ősze óta sajnos már nem tagja a papi szeminaristák közösségének. Tavaly elkezdtük mélyíteni a szentségek ismeretét, ahogy ez Engelbert Fischer előadása által és azóta is tapasztalható. A munkatársak közül néhányan egy ideje olyan szinten szívükön viselik a közösségünk jövőjét, hogy saját sorsukra tekintve is hordozzák a pappá válás kérdését. A februári stuttgarti pappá szenteléseken való részvétel rendkívül felerősítette ezt a folyamatot, amely Walther Giezendanner úr, Gwendolyn Fischer és Silye Imre támogatása által a következőket eredményezte: Bozókiné Tengely Anna szeptembertől kezdődően a Stuttgarti Papi Szemináriumon tanulna. Ennek érdekében intenzíven tanul németül. Nagy Miklós idén szeptemberben vagy jövő év szeptemberétől kezdené ugyanott a tanulmányait attól függően, hogy mennyire halad az intenzív német nyelvtanulásban. Mindkettőjüket felvette már a szeminárium vezetősége, de még nem tudjuk, hogyan sikerül az anyagi hátteret biztosítani! Karácsony Kolos március végén néhány hónapos gyakorlatot kezdett a Keresztény Közösség stroudi gyülekezetében (Angliában), ahol a gyakorlat idejére szerény szinten biztosítani tudják a megélhetéséhez szükséges kereteket. Később az Egyesült Államokban működő szemináriumon (Spring Valley, New York) szeretne tanulni legalább egy évet, hogy tisztázza, pappá akar-e válni. Őt is felvették már leendő szeminaristának, de az anyagi háttér számára sem áll még rendelkezésre. Molnár Zsuzsa gyakorlatra szeretne menni, hogy jobban megismerje a Keresztény Közösséget és eldöntse, akar-e a papi szemináriumon tanulni. Jelenleg keressük neki a megfelelő gyakorlati helyet egy németnyelvű gyülekezetben. Mindannyian tudják, hogy a magyar közösség néhány év múlva valószínűleg még nem fog tudni több új papot fogadni. Nyitottak arra is, hogy pappá válásuk esetén akár hosszabb ideig olyan külföldi gyülekezetben szolgáljanak, ahol szükség van rájuk. Kérjük Önöket, hogy kísérjék eleven, segítő figyelemmel útjukat, és ha lehet, anyagilag is támogassák a szeminaristák tanulmányait az egész Keresztény Közösség és a hazai gyülekezetünk érdekében! Gwendolyn Fischerrel együtt szívesen tájékoztatom az érdeklődőket személyesen is a gyakorlaton lévő, illetve szeminarista barátaink további útjáról. Szeretettel: Silye Imre 11

12 ÉS A Keresztény Közösség Nemzetközi Ifjúsági Találkozója Lipcse, május Ellentétek között élünk: éjszaka és nappal, én és a világ, kelet és nyugat, egyéniség és közösség, valós és virtuális világ, férfi és nő Az ÉS szó áll közöttük, mely kapcsolatot teremt, és mégis enged mindent érvényesülni egymás mellett. Milyen lenne a világunk, ha mi is képesek lennénk arra, amit az ÉS tesz? Ha hagynánk egymással ellentétes, egymásnak ellentmondó dolgokat is úgy érvényesülni, mint a saját véleményünket? Fedezzük fel az ÉS lehetőségeit az életünkben rejlő feszültségekben, és figyelmes, bátor gondolkodással próbáljunk kapcsolatot teremteni az ellentétek között. A találkozón a pünkösdi eseményt minden nap a megújított istentisztelettel, az emberszentelő szertartással ünnepeljük különböző nyelveken. Az ÉS témájához kapcsolódó előadások hangzanak el németül és angolul, amelyek lényegét kísérőink magyarra fordítják. Csoportokban lehet majd beszélgetni az elhangzottakról, és a gyakorlati, művészeti foglalkozások élményszerűvé is teszik azt (például színjátszás, zene, euritmia, gimnasztika, sport.). A szervezők lehetőséget teremtenek egyéni kezdeményezésekből létrejövő foglalkozásokra, amelyeket a résztvevők vezetnek: például népzene, ének, tangó tánc, röplabda, élménypedagógiai játékok Esténként művészeti előadások lesznek (színház, kabaré, cirkusz, zene, euritmia), amelyet a nap kultikus zárása követ. Utána az éjszakai kávézóban lehet hangulatos beszélgetéseket folytatni. A részletes program angolul és németül olvasható a honlapon. Szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt, éves korig! A találkozó helyszíne: Waldorf Iskola, Lipcse, Németország kezdete: május 17., péntek óra (regisztráció órától) vége: május 21., kedd dél. Utazás: felnőtt kísérőkkel, autóval vagy kisbusszal Indulás Budapestről: május 16-án, csütörtökön reggel/délelőtt Érkezés Budapestre: május 22-én, szerdán este Szállás: iskolai termekben, saját matraccal és hálózsákkal Étkezés: a rendezők reggelit, ebédet és vacsorát biztosítanak, péntek vacsorával kezdve és kedd reggelivel befejezve. A részvételi díj (étkezéssel és szállással együtt) 200- Euro, amelyhez a szervezők 80 Euro támogatást adnak a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő országokból érkezőknek, így a magyaroknak is. Emellett a gyülekezetünk is támogatja a részvételt, hogy az anyagiak lehetőleg ne akadályozzák az érdeklődők részvételét. Jelentkezni lehet április 15-ig a jelentkezési lap kitöltésével, amely elérhető itt: 12

13 Felhívás a Keresztény Közösség nyári táborának közös alakításához A tábor helyszíne: Fehérlófia Waldorf Iskola (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.). A tábor időpontja: július Szeretnénk az idei tábort közösen alakítani, formálni; ezért kérünk Téged is, hogy ha szeretnél részt venni a táborunkban, akkor jelezd felénk részvételi szándékodat március 31-ig! A táborba szeretettel várunk családokat és család nélküli fiatalokat, felnőtteket, akik szívesen töltenek együtt néhány napot a Balaton-Felvidék lankái között, tartalmi munkával, közös játékokkal, kirándulással, kézműves foglalkozásokkal, énekléssel... és mindazzal, amit közösen alakítunk. Az idei tábor különlegessége, hogy Dan Judith jön hozzánk, akivel sokat fogunk énekelni. Egyrészt az éneklés öröméért, magabiztosságunk megerősítéséért, és nem utolsó sorban azért, hogy a szertatásokon megfelelő ének-választékunkat bővítsük. (Aki volt a 2012-es évi dobogókői alapítási ünnepségen, az megtapasztalhatta Judith nagyszerű képességét és lényét a közös éneklésben, énekeltetésben. Aki még nem ismeri őt, annak meleg szívű találkozásban lehet része a tábor ideje alatt!) Célunk az, hogy a tábor tartalmi és praktikus életét is; a szépségeket és feladatokat egyaránt megosztva hordozzuk. Ezért a mostani felhívás elsődleges célja az, hogy értesüljetek a tábor időpontjáról és helyszínéről! Előjegyezhessétek a naptárotokban, és ehhez is igazíthassátok a nyári terveket. A tábor alakításának további lépései viszont attól is függnek, hogy: milyen korosztályú és összetételű jelenlétre számíthatunk; milyen kérdések, érdeklődési körök merülnek fel bennetek, miről szeretnétek hallani, beszélgetni; milyen felajánlások érkeznek majd be hozzánk a gyerek és felnőtt foglalkozások vezetésére. Ezek alapján fogjuk veletek együtt alakítani a tábor témáját, programját, napirendjét. Amit a helyszínről és a praktikus dolgokról tudni lehet: Étkezés: A helyszínen közösen főzünk. Úgy alakítjuk a napirendet, hogy a konyhai feladatokat együtt, felváltott konyhafőnöki irányítással végezzük el. Mindenki kipróbálhatja magát kisinasként és konyhafőnökként is. 13

14 Természetesen úgy, hogy a napi menü az lesz, ami az adott napi konyhafőnök specialitása. (A költségek csökkentése miatt most is szívesen fogadunk házi finomságokat, alapanyagokat.) Szállás: a Waldorf-iskola tantermeiben (laticel, hálózsák szükséges), vagy az iskola udvarán (egyénileg hozott) sátorban Ft/fő/éj, illetve az iskola által üzemeltetett Pajta Szállóban 2*15 fős hálótermekben, ágyakon, egyénileg hozott hálózsákban, ill. ágyneművel Ft/fő/éj. A tábor költsége tervezetten ezek a tavalyi árak, amiből pontosan kijöttünk: tanteremben/ sátorban alvás esetén: Ft/fő felnőtteknek; Ft/fő gyerekeknek, 7 éves kor alatt ingyenes. (Ez az összeg magában foglalja az ellátás árát, az iskolaépület használatának, a zuhanyozásnak a díját, valamint a foglalkozások anyagköltségét.) Pajta Szállóban alvás esetén: Ft/fő felnőtteknek; Ft/fő gyerekeknek. Ebben az évben is tervezünk egy olyan keretösszeget, amelyből azok kérhetnek támogatást, akiknek az önköltséges hozzájárulás is aránytalanul nagy terhet jelentene, vagy lehetetlenné tenné a részvételét. Pusztán anyagi okok miatt tehát senki se maradjon ki az együtt átélhető élményekből! További kérdésekkel és észrevételekkel keressetek bennünket: Telefonon: Nagy Ágnes: ; Bozókiné Anna: ben: Bozókiné Anna: Silye Imre: * * * Amennyiben tervezed, hogy részt vennél a 2013-as nyári táborunkban, Az alábbi adatokat küldd el április 30-ig az címre: Név: Cím: Elérhetőség: A résztvevő családtagok neve és életkora (gyermekek esetében fontos): Milyen téma érdekel: Milyen foglalkozást vezetnél: Milyen időtartamban, hány alkalommal: Milyen várható költséget jelentenének a foglalkozáshoz szükséges anyagok, eszközök: 14

15 Dan Judit levele a Keresztény Közösség bélesi táboráról Kedves közösségi barátaink! Az idén, július e között szervezzük a bélesi táborunkat. Szeretnénk, ha néhányan tőletek is eljönnének! A körülmények egyszerűek, de zuhanyozni már lehet. Vonzóereje a hely szépsége, fenyves erdő, sziklák, vízesések és minden este tábortűz sok-sok énekléssel, tánccal, meghitt beszélgetésekkel. Meghívót később küldünk, addig részleteket megtudhattok tőlem. Szeretettel üdvözöl mindenkit: Judit ( Családos ünnep kicsiknek és nagyoknak feltámadás és pünkösd napján Szeretettel várjuk a családokat húsvét és pünkösd vasárnapján, a szertartások után, 12 órakor egy közös ünnepre. Ez az első két alkalom, amikor a legkisebb gyerekek is velünk ünnepelhetnek. Énekkel, mesével, finom falatokkal közösen teremtünk egy olyan hangulatot, ami reményeink szerint maradandó lesz. Ezzel olyan ünnepsorozatot indítunk útjára a jeles napokon, ahol együtt ünnepelhetünk mindannyian bevonva a családok legkisebbjeit is. Mészáros Mária és Radics Helga A bécsi gyülekezet látogatása Mennybemenetel napján, május 9-én a bécsi Keresztény Közösséghez tartozó barátaink látogatnak meg bennünket. Együtt ünnepeljük az emberszentelő szertartást 8 órakor, majd egy reggelit követően beszélgetünk és megmutatjuk nekik Budapest néhány nevezetességét. 15

16 Kapcsolattartás A papok címe: Gwendolyn Fischer Messendorfberg 64, Graz, A-8042 Tel.: Silye Imre 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 82. Tel.: , Szertartásokra jelentkezés, hírlevélre feliratkozás és további tájékoztatás: Postacímünk: 1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. Telefonszámunk: 1/ , vagy 30/ A Keresztény Közösség a hét szentséget ápolja. Közösségünk minden szertartása és rendezvénye nyilvános. A munkához szükséges anyagi alapot önkéntes adományok biztosítják, melyeket egyházunk bankszámlájára kérünk: A Keresztény Közösség Vallási Egyesület MagNet Magyar Közösségi Bank Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához technikai számunk: 1926 Köszönjük az eddigi támogatásokat és várjuk a további munkát lehetővé tevő segítséget! A Feltámadott megjelenik a tanítványoknak a sienai dóm oltáráról 16

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE Címlapunkon: a wells-i katedrális Az angol gótikus építészet nagyra becsült értéke, a wells-i katedrális látható a címlapon, amelyet a XII. század végén kezdtek építeni.

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 45. szám, 2011. nov. 6. Milyen egyszerűnek is tetszik ma: fogom magam, és elmegyek vasárnap egy általam kiválasztott

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Youth Handball Festival

Youth Handball Festival 2013 14 20 July 2013 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 3 14 20 JULY www.youthhandballfestival.org 2013 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YHF) Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Fesztivál

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az akkor rendhagyónak számító szakmai hétvégénket hagyományteremtő céllal 2011-ben újra megrendezzük!

Az akkor rendhagyónak számító szakmai hétvégénket hagyományteremtő céllal 2011-ben újra megrendezzük! Kedves Kuvaszos Barátunk! Két évvel ezelőtt, 2009 szeptemberében négy országból több mint 60 kuvaszos kerekedett fel és mutatta meg az országhatárokon átívelő összefogását és tettrekészségét a világnak

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés Beszélı2 (Zsuzsi): Judit, én nem értelek téged. Nagyon szívesen elviszlek a templomba, de mi értelme van? Beszélı1 (Judit): Nekem fontos az Isten, mert szeret engem.

Részletesebben

Youth Basketball Festival

Youth Basketball Festival 2014 20 26 July 2014 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 4 20 26 JULY www.youthbasketballfestival.org 2014 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YBF) Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Kosárlabda Fesztivál

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben