2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:"

Átírás

1 NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.), továbbiakban: Szervező, valamint a TRIAD, s.r.o., Brigádnická 27, Bratislava, Slovenská Republika továbbiakban: Megbízott által szervezett, a oldalon (a továbbiakban: internetes oldal) elérhető nyereményjátékban (továbbiakban: Játék ) kizárólag azon 3. pont második mondatában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: Játékos ) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt az internetes oldalon regisztrál és megadja nevét és címét, születésének időpontját melyek felhasználásához hozzájárul a Nyertessel való kapcsolatfelvétel érdekében, illetve statisztikai és marketing célból, továbbá feliratkozik a Játék időtartama alatt hetente megjelenő elektronikus hírlevelünkre, mindezen túl feltölt legalább három kódot a limitált kiadású 0,5 l dobozos Kozel sör (a továbbiakban: Promóciós Termék) nyitófülekről, és kijelenti, hogy részt akar venni a nyereményjátékban, és a jelen játékszabályzat ( Játékszabály ) feltételeit elfogadja. Az a Játékos, aki nem járul hozzá a szükséges adatok hozzáféréséhez, nem vehet részt a nyereményjátékban. Abban az esetben, ha a Játékos a Promóciós Terméket a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben vásárolta, lehetősége van a vásárlási bizonylaton található AP kódot (1 db kódot) is feltölteni további nyereményekért, ha a fent olvasható feltételeket teljesítette és elfogadta. Egy Játékos naponta legfeljebb 5 db, különböző vásárlást igazoló AP kódot tölthet fel a rendszerbe. A Játékos köteles az AP kód feltöltésével egyidejűleg az AP kódot tartalmazó vásárlási bizonylat (blokk) minden tartalmi elemre kiterjedően olvasható képét is feltölteni a rendszerbe. A fentiek szerinti, egy adott vásárlási bizonylatról készült fénykép kizárólag egy AP kódhoz tölthető fel, egy AP kódhoz azonban több különböző vásárlást igazoló bizonylat is tartozhat, figyelemmel arra, hogy az AP kód a vásárlást lebonyolító pénztárgép egyedi azonosítója, nem pedig egy adott vásárlás illetőleg a vásárlást igazoló bizonylat egyedi azonosítója. Az AP kód feltöltése a hozzá tartozó vásárlási bizonylat fénykép feltöltésével válik érvényessé. A Szervező a feltöltött AP kódok és vásárlási bizonylat fényképek adatit utólagosan összeveti és ellenőrzi. Amennyiben a feltöltött AP kód és a vásárlást igazoló bizonylat fénykép adatai nem fedik egymást, úgy a feltöltés érvénytelen, mely alapján a Játékos nyereményre nem jogosult. A Játékban lehetőség van ajándék kódok megszerzésére és feltöltésére is a 2. c) pontban foglaltak szerint. A Játék időtartama: a nyitófülün található és ajándék kód esetében október november 30., a SPAR AP kód esetében október november A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: a) a Promóciós Termék nyitófülén található kódot, b) vásárlási bizonylaton található AP kódot, amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt a Promóciós Terméket a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben vásárolta, c) ajándék kódot, amelyek megszerzésére az alábbi módokon kerülhet sor: i. a Facebookon keresztül oly módon, hogy az ajándék kód egy poszt szövegezésében jelenik meg. Ezen ajándék kód nem egyedi kód, mindenki számára egyforma, egy személy ezt a kódot csak alkalommal tudja feltölteni. ii. hírlevélben adott kódok: a kódsorok nem jelennek meg a szövegben, a hírlevélen a megfelelő részre kattintva regisztrál be az oldalon a Játékos, mely esetben az oldal automatikusan két kódot jóváír a Játékos számára. A kódok mindegyike cssk egy alkalommal kerül jóváírásra az internetes oldalon iii. barát meghívása:

2 a meghívott személy: a kapott meghívón lévő linkre kattint, regisztráció után részére két kódot írunk jóvá, meghívó személy: ha a meghívott személy már beregisztrált a meghívó személy részére automatikusan jóváírásra kerül egy grátisz kód. FIGYELEM: A iii pont alatti lehetőség a promóció egy későbbi időszakában lesz elérhető! Minden Játékos, aki legalább a 4. pont szerinti darabszámú kódot feltöltött, a Játék teljes időtartama alatt versenyben van a nyereményekért. Minden feltöltött kód versenyben marad a Játék teljes időtartama alatt. A Játékosok minden további, a 4. pont szerinti darabszámú feltöltött kóddal növelhetik esélyeiket a nyereményjátékban. 3. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a jelen Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Megbízott munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1 (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 4. Nyeremények: Azon Játékosok között, akik beküldenek legalább három, a Promóciós Termékhez tartozó nyitófülön található kódot vagy a 2/c) pontban meghatározott ajándék kódot, két naponta kisorsolásra kerül a harminc tálca Kozel sör egyike, illetve hetente az összesen hét, idegenvezetéssel biztosított Velké Popovice-i gyárlátogatással egybekötött prágai kirándulás egyike. A kirándulás időpontját és a programot a Szervező egyoldalúan határozza meg. A kirándulással kapcsolatos út tartalmazza: a kiutazást, visszautazást, programok és szállás közötti közös csoportos utazást, kétszeri reggelit és vacsorát, háromszori ebédet. Az egyes étkezéseknél megadott menű elfogyasztására van lehetőség, amelyhez egy korsó sör vagy üdítő jár. A szállás biztosítására legalább háromcsillagos szállodában kerül sor, nyertesenként egy szoba foglalásával két fő részére. Azon Játékosok között, akik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiből származó vásárlási bizonylaton található legalább 1 db AP kódot töltenek fel az internetes oldalra, kétnaponta kisorsolásra kerül a hatvan darab hat darabos Kozel söröskorsó készlet egyike. A lehetséges Nyertesek száma minden sorsolás esetén 2 fő. A sorsolás számítógéppel történik, ennek során a feltételeknek megfelelő Játékosok közül kerül véletszerűen kiválasztásra a számítógép által a Nyertes valamint a Pótnyertes. Ezt követően a Megbízott ellenőrzi, hogy a Nyertes illetőleg a Pótnyertes személye megfelel-e a 3. pontban meghatározott feltételeknek. 5. A Nyertest az általa megadott címen értesítjük a nyereményről, a tárgynyeremény átvételének részleteiről illetőleg a kiránduláson történő részvétellel kapcsolatos tudnivalókról, legkésőbb 30 nappal a sorsolás után. Abban az esetben, ha az értesítés időpontjától számított 7 naptári napon belül a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Megbízottal, nem küldi el a tárgynyereménnyel kapcsolatos szállítási cím adatait, nem adja meg telefonszámát, a Nyertessel a telefonos kapcsolatfelvétel többszöri próbálkozás ellenére sem lehetséges, vagy a Nyertes nem felel meg a 3. pontban meghatározott feltételeknek és összeférhetetlenségi szabályoknak, illetőleg nem adja át a Szervező részére a nyereményre való jogosultságot igazoló nyitófület, minden külön értesítés nélkül a helyébe a Pótnyertes lép, aki ezt követően tekintendő a Nyertesnek, vele szemben a jelen Játékszabály Nyertesre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

3 A Nyertes illetőleg a Pótnyertes jogosultságát a nyitófüllel, AP kód bizonylattal, személyi okiratokkal, átvételi elismervénnyel kell igazolnia. 6. A Nyertes a tárgynyereményt postai úton veheti át a Nyertes ben való értesítése után, a kiránduláson való részvétellel kapcsolatos tudnivalókat a Megbízott a Nyertessel telefonon egyezteti a Nyertes által megadott telefonszámon. 7. A Nyeremény készpénzre át nem váltható, másra át nem ruházható. 8. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 9. A Játékban való részvétel és a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a jelen Játékszabály és a benne foglalt adatkezelési szabályok figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Játékban való részvétellel a Játékosok az adatkezelés szabályait illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 9.1 Amennyiben a Játékos nyer, vezeték, és keresztnevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a weboldalon ; 9.2 megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja; 9.3 a Játékosokról és a nyeremények átadásáról illetve a nyereményúton kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy Megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett; és 9.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabály minden rendelkezését. 10. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Dreher Sörgyárak Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi út Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak Megbízottja a külön nyilatkozatban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó

4 nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Dreher Sörgyárak Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi út Az adatkezelés célja: a Játékos által megadott adatokat a Szervező mind a nyereményjáték szerencsés nyerteseinek kiértesítése, mind marketingstratégiai célokból kezeli. Az adatkezelésben résztvevő(k): Az adatkezelést a Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest Jászberényi út 7-11.) Szervező, mint adatkezelő, végzi. Az adatkezelés időtartama: a Szervező a Játék illetve a promóciós kampány lezárását követő legfeljebb 150 napig őrzi meg a részvételhez kapcsolódóan a rendelkezésére bocsátott adatokat, míg abban az esetben, ha a nyeremény illetve promóciós ajándék átadásának bármilyen adóvonzatát a Szervező viselte, úgy a Nyertes illetve az átvevő adatait a mindenkor hatályos számviteli és adójogszabályok által előírt megőrzési idő leteltéig kezeli, azonban a 150 napot meghaladóan kizárólag a számviteli szabályok szerinti megőrzés az adatkezelés célja. A Játékos büntető- és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, azokat sajátjaként adta meg, valamint jog- cselekvőképességét korlátozó körülmény nem állt fent. A Dreher Sörgyárak Zrt. adatkezelőként, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény összhangban végzik tevékenységét, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). által vezetett adatvédelmi nyilvántartásába vett adatkezelő. Regisztrációs száma: NAIH Az a Játékos, aki úgy érzi, hogy bármely adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti NAIH segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény tartalmazza. 11. A nyereményjáték kapcsán a díjat nyert Játékost terhelő személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségnek a Szervező tesz eleget oly módon, hogy a nyereményjáték kapcsán felmerülő személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget a Szervező magára vállalja, melyet adott esetben az illetékes hatóság részére megfizet. 12. A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játékban kizárólag a saját kockázatára vesz részt. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék résztvevői által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli. 13. A fenti okok következtében a Szervező illetve Megbízottja a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, Megbízottját nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következmény kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Játék alkalmazás használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését,

5 adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. 14. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető Nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. 15. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező a weboldalon. 16. Amennyiben a Játékos bármely, a jelen Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a tárgynyereményét nem veszi át, a nyereményúttal kapcsolatos részletek egyeztetése érdekében elérhetetlenné válik, a nyeremények átadása, igénybevétele érdekében nem tanúsít megfelelő együttműködést, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult. 17. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 18. A Szervező a Játékszabályt a címen teszi közzé. 19. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása és kártalanítása nélkül megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi a weboldalon. Budapest, Dreher Sörgyárak Zrt. Szervező

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben