Belföldi árufuvarozói engedély

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belföldi árufuvarozói engedély"

Átírás

1 Belföldi árufuvarozói engedély Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning Belföldi árufuvarozói engedély Közúti árufuvarozást a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiadott közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhet. 1

2 Hármas követelmény rendszer Jó hírnév Szakmai alkalmasság Megfelelő pénzügyi helyzet Hármas követelmény rendszer Jó hírnév A vezető és a szakmai irányító esetén: Büntetlen előélet Egyéni vállalkozói tevékenységet gyakorolhat közúti árufuvarozóként Nem volt vezető vagy szakmai tanácsadó más felszámolási eljárás alá kerülő GT-nél Illetve engedélye nem lett visszavonva korábban 5 évre visszamenőleg 2

3 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Árufuvarozó-vállalkozói képesítés Jogi ismeretek Gazdasági és pénzügyi vezetői ismeretek Munkaügyi ismeretek Adózási ismeretek Árufuvarozási ismeretek Jármű műszaki, üzemeltetési ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Vámismeretek Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Írásbeli rész Tesztek, Feladatok, Esettanulmányok Szóbeli rész Sikeres írásbeli vizsgát követően 2 óra 2 óra Sikeres a vizsga, ha q Részvizsgák 50-50% q Maximálisan 60% Sikertelenség esetén 1 éven belüli ismétlés 3

4 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Kiegészítő vizsga Feltétele: 10 éven belül legalább 5 éven keresztül igazolhatóan szakirányú szakmai beosztásban dolgozott árufuvarozást végző GT-nél Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Korlátozott érvényességű képesítés Szakmai irányító feladat Belföldi közúti árufuvarozás Mezőgazdasági vontató, vagy lassú jármű és ahhoz kapcsolódó pótkocsi 3,5 t legnagyobb ösztömeg 4

5 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Részleges felmentés Feltétele: Szakirányú felsőfokú vagy szakiskolai képesítés Országos Képzési Jegyzék Pl.: BME Közlekedésmérnöki Kar Közúti szakirány és Szállítmányozási menedzser mellékszakirány Sikeres államvizsga:»szállítmányozási menedzsment I.-II. Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság folytonossága Szakmai irányító elhalálozása vagy cselekvőképtelensége esetén 1 év + 6 hónap türelmi idő Egyéb esetben: 6 hónap türelmi idő 5

6 Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet Megfelelő tőke a tevékenység megkezdéséhez és zavartalan ügyvitelhez Saját tőke / saját vagyon 1 gjmesetén min Ft + gjmesetén min Ft / gjm Fizetési kötelezettség ellátása: Adó- Vám- Járulék- Közlekedési hatóság Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet -Kivétel Kivétel olyan GT, amely Kizárólag mezőgazdasági vontatót, vagy lassú járművet és ahhoz kapcsolódó pótkocsit üzemeltet 3,5 t legnagyobb ösztömeg esetén A norma 40%-a 6

7 Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet igazolása Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálói nyilatkozat Nyitómérleg, vagyonmérleg, vagyonkimutatás (1 év) Vagyoni biztosíték Kezesség, bankgarancia, felelősség biztosítás (1 év) Nemleges tartozás (3 hónap) Engedély kiadása 1. Kérelem elemei: GT neve Azonosító adatai Székhely, telephely(ek) Vezető és szakmai irányító neve, szem. ad.-k Gjm. rendszám(ok) Eredeti okiratok vagy hitelesített másolat EU állampolgárok esetén hiteles magyar fordítás 7

8 Engedély kiadása 2. Területi Közlekedési Felügyelet Max. 5 év 1 eredeti + rendszámokra szóló engedélykivonat Székhelyen Járművön Harmadik személyre nem átruházható Adatváltozás bejelentési kötelezettség Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Kötelező szüneteltetés Tevékenység szüneteltetése esetén Tevékenység megszűnése esetén Érvényességi idő lejártával 8

9 Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Korlátozás esetei: Pénzügyi helyzet nem teljesül Min. saját tőke / járműszerelvény A szakmai; a jármű műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeinek súlyos vagy ismételt megsértése (min. 3 hónap max. 1 év) Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Visszavonás esetei: Engedély kiadási feltételek nem teljesülnek Nem gyakorolja a tevékenységet (min. 6 hónap) Szüneteltetési engedély nélkül Megsérti a piaci magatartásnormákat Nem elvárt színvonalú szolgáltatás végzés és a szakmai normák megsértése 9

10 Nemzetközi árufuvarozói engedély Feltételei: Közúti Árufuvarozói Engedély (korlátozás nélküli) Közösségi Engedély Területi Közlekedési Felügyelet Közösségi Engedély Érvényességi ideje Visszaszolgáltatási kötelezettség Adatváltozás bejelentési kötelezettség Engedélyek számának nyilvántartása Jogosultság korlátozása Részleges visszavonás (min. 3 hó max. 1 év) Teljes körű visszavonás 10

11 Közösségi Engedély visszavonása Ha a gazdálkodó szervezet: Nem teljesíti a működési feltételeket Nem gyakorolja tevékenységét (min. 6 hónap) Szüneteltetési engedély nélkül Nem elvárt színvonalú szolgáltatás végzés és a szakmai normák megsértése Belföldi engedélyen is fel kell tünteti a nemzetközi jogosultság megszűnését Szakmai érdekvédelem AETR megállapodás Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning

12 Szakmai érdekvédelem Tagok: hazai és nemzetközi viszonylatban közlekedő járművezetők ill. személyszállításban vagy árutovábbításban érdekelt egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok Érdekegyeztetés, szakmai koordináció a tagok között Piaci magatartásformák kialakítása, képviselete Információs szolgáltatások: szakmai ismeretanyagok (technológiai fejlesztések, jogszabályváltozások, tárgyalások fejleményei, hatékony fuvarszervezés, flottakezelés stb.) terjesztése (pl. hírlevél, újság/magazin); adatgazdálkodás, adatszolgáltatás (tagok, nyújtott szolgáltatások, útdíjak, korlátozások, KRESZ-ek, ünnepnapok, engedélykiadás feltételei, bírságok, féldinamikus forgalmi információk stb.) Tagok működési feltételeinek javítása az államigazgatás felé (jogi, gazdasági, pénzügyi értelemben) Piacvédelem, versenyképesség megőrzése, versenyfeltételek harmonizálása Assistance (ügyviteli) szolgáltatások, segélyszolgálat; jogi, adózási és vámügyi tanácsadás Szakmai érdekvédelem Pályázati lehetőségek felkutatása Biztosítások, üzemanyagkártya (kedvezménnyel), AP matrica/kártya értékesítés, jármű kiegészítő felszerelés, nyomtatványok, tachográf korongok; műholdas nyomkövető rendszerek Oktatás: személyszállítási és árutovábbítási engedélyhez szükséges szakmai ismeretanyagok átadása, vizsgázgatás; tájékoztató előadások fontosabb nemzetközi egyezmények gyakorlati alkalmazásáról, alapvető pénzügyi ismeretek vállalat/vállalkozás vezetők részére, rakományrögzítési ismeretek, gépjárművezetők kötelező továbbképzése, vezetéstechnikai ismeretek, tréning; szervezési ismeretek; konferenciák Kapcsolattartás további hazai és nemzetközi szervezetekkel (politikai, gazdasági, érdekvédelmi) Szükség esetén tagok segélyezése A közlekedésbiztonság fokozása, környezetvédelem, a közúti továbbítás renoméjának emelése 12

13 IRU Academy Jelentősebb szakmai érdekvédelmi szervezetek 13

14 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás (AETR) július 1., Genf (ENSZ-EGB; EU annektálta, jelenleg 561/2006/EK és 3821/85/EGK) Magyarország: április 19. EU-csatlakozás: belföldi fuvarozásra is kiterjed Célja: közúti közlekedés biztonságának fokozása, munkavállalási feltételek és munkakörülmények szabályozása, megtartásuk biztosítása 44 tagállam június 16. óta már digitális tachográffal is Az AETR jelentősége Az elmúlt ötven évben 2 millió európai ember 1991 óta 18 ezer magyar ember Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft 14

15 Az AETR életre hívása Erősödő európai integrációs folyamatok -piacok megnyitása Járművezetők túlhajszoltsága -balesetek számának növekedése Szélesedő társadalmi támogatottság -biztonságos helyváltoztatás joga A nagytőke az egyéni vállalkozók versenyelőnyét próbálja csökkenteni Franciaország, a demokrácia bölcsője - korlátozzák a vezetési időt Európa összefog a közúti közlekedés biztonságának javításáért -AETR Az AETR tartalma Hatálya: áru > 3,5 tonna; személy > 9 fő; megállapodást aláíró országok + az EU területén; kivétel: menetrend szerinti < 50 km; sebesség < 30 km/h; fegyveres szolgálat, polgári védelem, katasztrófavédelem munka közben; szükséghelyzetben (segélyek, mentési munkálatok), közüzemi járművek Járművezető: <7,5t betöltött életév >7,5t 21. betöltött életév vagy speciális vizsga 15

16 Fogalmak Megszakítás: amely időtartam alatt a gjmű-vezető nem vezethet, nem végezhet egyéb munkát, csak regenerálódásra fordítható Pihenőidő: meg nem szakított időtartam, amely alatt a gjmű-vezető szabadon rendelkezhet idejével Hét: hétfő 0:00 vasárnap 24:00 Nap: 0:00 24:00 Vezetési időszak: a napi munkaidő kezdetétől a legalább 8 órás pihenőidő végéig tart (24, ill. 30 óránál rövidebb lehet, de hosszabb nem!) Napi vezetési idő -> Átlagos heti vezetési idő -> Megszakítás nélküli vezetési idő -> Megszakítások (csak regenerálódással tölthető) -> Napi pihenőidő (egy gépkocsivezető esetén) 24 óra alatt -> Engedélyezett csökkentés -> Normál felosztás-> Felosztás -> 9 óra, amely hetente két alkalommal 10 órára növelhető Hetente: max. 56 óra, 6 alkalom során (nemz.sz.65 ó/7 alk;<12!) Bármely két egymást követő hét során összesen: max. 90 óra Max. 4 óra 30 perc (=270 perc) Megszakítás nélküli vezetési idő után min. 45 perc, amely megszakítható: 90 percig min. 15 percre, ill. +30 percig +5 perce A várakozási idő, a haladó járművön a nem vezetéssel eltöltött idő, valamint (kombinált szállítás esetén) kompon, vagy vonaton töltött szállítás ideje megszakításnak minősül Min. 11 óra (megszakítás nélkül) Kombinált fuv. esetén max. 1 órára megszakítható ->13 óra 9 óra (megszakítás nélkül, egy héten 3 alkalommal, pótolni kell) A következő hét vége előtt lehetséges Felosztás esetén 12 órára kell növelni a pihenőidőt, amelyből 3+9 órát megszakítás nélkül kell biztosítani. A pihenőidő eltölthető a jármű fülkéjében, ill. a jármű állásakor is megszakítás nélkül (akár kompon, vonaton is, ha van hálófülke) Napi pihenőidő (két gépkocsivezető esetén) Heti pihenőidő- heti vez./munka után Engedélyezett csökkentés 8 óra megszakítás nélkül, 30 órás időszakonként 45 óra megszakítás nélkül (napi pihenőidőt is beszámítva) 36 óra megszakítás nélkül, amennyiben lakóhelyén vagy a jármű telephelyén tölti el pótolni kell 24 óra megszakítás nélkül, ha máshol tölti el pótolni kell 16

17 Eltérések dokumentálása Rendkívüli helyzetben a megfelelő parkolóhely eléréséig Eltérés módja + oka az adatrögzítő lap hátuljára Pl.: tele a parkoló; baleset miatt torlódás (ha már nem kalkulálható); útépítés miatt torlódás (csak egy alkalommal!) A műszaki háttér fejlődésének szükségessége A versenysemlegesség védelmében nagyobb adat biztonságot megvalósító menetíró berendezés szükséges! Nyitott fedéllel történő üzemeltetés Tű befolyásolása 17

18 A digitális menetíró berendezés Biztonságos impulzus közvetítő vezeték Személyazonosításra alkalmas Chip-kártya kezelés Bővíthető fedélzeti rendszer (vezetés ell. / ir.) Széleskörű adat rögzítés, felhasználás Fekete doboz, energia hatékonyság növ., fuvar szervezés Kiíró szerkezet Tevékenység kapcsoló 1 gk-vezető kártyahely TachoNet A TACHOnet hálózattal kapcsolatos szempontok : A tachográf kártya kibocsátó tagállamok közt gondoskodnia kell a szükséges információk biztonságos áramlásáról. A szükséges adatáramlást a törvény által előírt keretek között kell megvalósítani. A tagállamok vezető kártya kezelő helyi rendszereit terhelő korlátozásokat a szükséges-elégséges határokig kell csökkenteni. A piac nyújtotta lehetőségeket kell kihasználni: rendelkezésre álló infrasturktúra és eszköz rendszer 18

19 Az AETR makrogazdasági hatásai Protekcionizmus megvalósítása (~kvóta rendszer) Termelékenység csökkenés -közút térvesztése Nagy tőke defenzív reakciójának kikényszerítése drágább de biztonságosabb termelékenység növelés Az AETR mikrogazdasági hatásai Esetleges termelékenység csökkenés -díjszint növelés Szakképzettebb járművezetők iránti kereslet növekedés Fuvarszervezés fejlődése Alternatív költségcsökkentési lehetőségek 19

20 Mikrogazdaság - termelékenység csökkenés AETR előtti AETR utáni átlagos vezetési átlagos vezetési idő [óra/hét] idő [óra/hét] Termelékenység csökkenés [%] szükséges díjszint növelés [%] Alternatív költség csökkentés Visszaellenőrizhető vezetési paraméterek Digitális tachográf - valós idejű fogyasztás mérés OBD fejlődése - integrált Digitális Tachográf - GPS, GSM 20

21 Különleges közúti árutovábbítás szabályozása Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) szeptember 30., Genf Magyarország: július 19. EU-csatlakozás: ellenőrzések és szakmai követelmények fokozása Célja: veszélyek kockázati szintjének csökkentése Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások ( A melléklet) Szállítóeszközökre és szállításra vonatkozó előírások ( B melléklet) 21

22 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Hatálya: nemzetközi (ha min. két aláíró országot érint), EU-n belül belföldön is (nemzeti kiegészítés lehetséges) Mentesség: magánszemélyek (kiskereskedelmi forgalomban), vállalkozások tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása 450 literig, kárelhárítás, veszélyhelyzet, életmentés Közbiztonsági előírások: eltulajdonítás, visszaélés visszaszorítására vonatkozó óvintézkedések -> kötelezően biztonsági tanácsadó alkalmazása Szükséges okmányok: fuvarokmány, felelős nyilatkozat, írásbeli utasítás, jármű-jóváhagyási igazolás, ADR oktatási igazolás, útvonal-kijelölés határozat, egyéb 22

23 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Járművek szükséges felszerelése: Veszélyességi bárca Veszélyt jelző tábla Tűzoltó készülék Figyelmeztető jelzés Fényvisszaverő mellény Kézilámpa Személyi védőfelszerelés Kerékkitámasztó ékek Elsősegélynyújtó felszerelés Egyéb Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk jelzése Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Áruosztályok: 1 osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak 2 osztály: Gázok 3 osztály: Gyúlékony folyékony anyagok 4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok 4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.2 osztály: Szerves peroxidok 6.1 osztály: Mérgező anyagok 6.2 osztály: Fertőző anyagok 7 osztály: Radioaktív anyagok 8 osztály: Maró anyagok 9 osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 23

24 24

25 25

26 26

27 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Csomagoló eszköz: 1 hordó 5 zsák 2 fahordó 6 összetett csomagolóeszköz 3 kanna 7 (fenntartva) 4 láda 0 finomlemez csomagolóeszköz Csomagolóanyag A acél B alumínium C fa D rétegelt falemez F farostlemez G papírlemez H műanyag L textil M papír (többrétegű) N egyéb fém P üveg, porcelán, vagy kőanyag Veszélyes hulladék szállítása 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról Célja: környezeti ártalmak megelőzése Hulladék jellemzése -> Veszélyesség jellemzése > 500 kg/év -> csak megfelelő járművel továbbítható Tilos: bármilyen más anyaggal keverni hígítás céljából Szállítási engedély: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 27

28 Veszélyes hulladék szállítása Szállítás feltételei: megegyeznek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó feltételekkel (szállítói felelősségkör) Árucsomagolás: SZ kísérőjegy száma + EWC kódszám (ld. hulladékjegyzék) (hulladéktermelő kötelessége) Hulladékmozgás monitoring: kísérőjegyek (a veszélyes áruk továbbításakor kötelező dokumentáción felül) SZ kísérőjegy egyedi szállítás K kísérőjegy begyűjtő járattal történő továbbítás Veszélyes hulladék szállítása SZ kísérőjegy (4 pld): hulladéktermelő tölti ki (helytállóság felelőssége + hulladékkezelő megnevezés kötelezettsége) -> szállítónak adja át -> kezelő visszaigazolja (30 nap!) 1. pld: a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad 2. pld: a szállítónál marad 3. pld: az átvevő (kezelő) a szállítmány átvételét követő 3 munkanapon belül visszaküldi az átadónak (termelő) az átvétel megtörténtének visszaigazolásaképpen, megőrzés céljából 4. pld: a termelőnél marad 28

29 Veszélyes hulladék szállítása K kísérőjegy (2 pld): begyűjtő (szállító) tölti ki (helytállóság felelőssége + hulladékkezelő megnevezés kötelezettsége) -> kezelőnek adja át 1. pld: a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad 2. pld: a begyűjtőnél marad 29

30 Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) 1970, Genf: A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi és belföldi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló európai megállapodás Magyarország: október 22. EU-csatlakozás: nem következett be változás Célja: élelmiszeregészségügyi előírások betartása 30

31 Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) Hatálya: gyorsan romló emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket szállító járművek Járműfajták: hőszigetelt (izotermikus), hűtött, hűtőgépes, fűtőberendezéssel ellátott Mentesülnek az árufuvarozást érintő hétvégi vagy ünnepnapi közlekedési tilalom alól Termoscript: hőmérséklet alakulását mérő és rögzítő műszer -> szalagra rögzít (8, 16, 32 nap); csak 1 pld. -> fuvarozó belső okmánya Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) Hőszigetelt szállítóeszköz: felépítménye hőszigetelő határfelületekből áll, korlátozott hőcsere (IN, IR) Hűtött szállítóeszköz: hidegforrás (pl. jég) segítségével hőmérséklet tartása C külső hőmérséklet mellett Hűtőgépes szállítóeszköz: hűtőberendezés segítségével hőmérséklet tartása C külső hőmérséklet mellett (pl. FRA +12 0, FRB , FRC között) Fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz: fűtőberendezés segítségével hőmérséklet tartása C felett Ellenőrzés: első üzem előtt, utána min. 6 évente -> járműbizonyítvány Járműjelzés: ország, gyártó, típus, sorozatsz., gyártás 31

32 32

33 Élőállat szállítása évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről 13/1999 (IV.28.) KHVM-FVM együttes rendelet az állatszállításról Céljuk: az állatok kímélése terelésnél, lábon hajtásnál, szállítóeszközre fel- és lerakásnál, szállításnál (fájdalom, szenvedés és sérülés nélkül) Hatálya: állatok mindennemű továbbításánál alkalmazni kell a rendeletbe foglaltakat (kiv. nem kereskedelmi célú < 50 km, illetve vándoroltatás célú) Külföldre: nemzetközi rendelkezés eltérő követelményei (kijelölt etető és itatóhelyek; gjmű honossága stb.) Alapvető követelmények: Élőállat szállítása Élettani (pl. anyagcsere I/O) és viselkedési (lábraállás, lefekvés) szükségleteit kielégítő feltételek biztosítása (szállító részéről) Szállítóeszköz: sérüléstől és időjárás káros hatásaitól véd, tiszta és fertőtlenített, jelzésképpel ellátott, szilárd és csúszásmentes rakfelület megfelelő alomanyaggal borítva (kiv. más megfelelő megoldás) Felrakás: lábon felhajtás (gépi rakodás tilos!) Gondozás igény esetén megfelelő személyzet biztosítása (kiv. ha jművezető, ha 2x ellátmány biztosított menet közbenre, ha megállóhelyeken látják el azokat) 33

34 Élőállat szállítása Okmányigazolás: állatok eredete és tulajdonosa, szállítás kiindulási és rendeltetési helye, indulás pontos ideje (hatósági állatorvosi ellenőrzés lehetősége!) Állatorvosi igazolás a szállításra való alkalmasságról Írásbeli nyilatkozat: állat-egészségügyi előírások betartása, szállítási feltételek megléte (szállítás módja, szállítójármű) Szállítás megkezdése előtt útiterv készítése (8 órát meghaladó szállítás esetén): útvonal, etetés, itatás, pihentetés helye és ideje állat-egészségügyi igazoláshoz csatolni Szállítás közben a megváltozott egészségi állapotú állatokat el kell különíteni (elsősegély, állatorvosi ellátás, akár kényszervágás) Növények és növényi eredetű anyagok szállítása évi XXXV. tv. a növényvédelemről 7/2001 (I.17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásáról Céljuk: a növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának és elterjedésének megakadályozása az ember egészségének megóvása és a környezet védelme érdekében (nemzetközi!) Továbbítás: csak növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, ill. növényútlevéllel (előállítás, feldolgozás, forgalmazás és tárolás előélet igazolása) 34

35 Növények és növényi eredetű anyagok szállítása Növény-egészségügyi bizonyítvány: < 14 napos kiállítású igazolás, tudományos nevükkel feltüntetett növény- és károsító-megnevezés, magyar, angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok Vizsgálat feltételeinek biztosítása: export feladó; import- szállító Szállítói kötelezettség: jármű és a rakodóeszközök fertőtlensége Nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozása 111/1995 (IX. 21.) Korm. Rendelet: > 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeg Június 15-től augusztus 31-ig Szombat 08:00 vasárnap 22:00 Munkaszüneti napot megelőző 22:00 msz.nap 22:00 Szeptember 1-től június 14-ig Megelőző 22:00 vasárnap és msz.nap 22:00 (hétvégén kiv. nemzetközi forgalomban közlekedők) Nem vonatkozik (igazoló okmány!): rendvédelmi szervek, katasztrófa-védelem, VPOP, kombinált szállítás < 70 km, kommunális feladat ellátás, infrastruktúra építés -Ü&F, betakarítás, gyorsan romló élelmiszerek (ld. ATP), rendezvény szállítás, lakossági költöztetés, betonmixer, posta 35

36 Túlsúlyos, túlméretes közúti járművek közlekedése 4/1999 (II. 12.) KHVM Rendelet: bruttó össztömeg, tengelyterhelés, túlméretes, lánctalpas jmű ill. szerelvény Útkezelő (esetleg más érintett) hozzájárulása szükséges, útvonal-kijelöléssel Díjköteles (már a kérelem benyújtásakor): Ft/km kategóriánként + kiállítási kts Kivétel: közforgalmú személyszállító, kommunális feladatot ellátó, katasztrófaelhárítást -megelőzést végző, 70km-en belül Ro-Ro forgalomban résztvevő járművek 36

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben