Belföldi árufuvarozói engedély

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belföldi árufuvarozói engedély"

Átírás

1 Belföldi árufuvarozói engedély Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning Belföldi árufuvarozói engedély Közúti árufuvarozást a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiadott közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhet. 1

2 Hármas követelmény rendszer Jó hírnév Szakmai alkalmasság Megfelelő pénzügyi helyzet Hármas követelmény rendszer Jó hírnév A vezető és a szakmai irányító esetén: Büntetlen előélet Egyéni vállalkozói tevékenységet gyakorolhat közúti árufuvarozóként Nem volt vezető vagy szakmai tanácsadó más felszámolási eljárás alá kerülő GT-nél Illetve engedélye nem lett visszavonva korábban 5 évre visszamenőleg 2

3 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Árufuvarozó-vállalkozói képesítés Jogi ismeretek Gazdasági és pénzügyi vezetői ismeretek Munkaügyi ismeretek Adózási ismeretek Árufuvarozási ismeretek Jármű műszaki, üzemeltetési ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Vámismeretek Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Írásbeli rész Tesztek, Feladatok, Esettanulmányok Szóbeli rész Sikeres írásbeli vizsgát követően 2 óra 2 óra Sikeres a vizsga, ha q Részvizsgák 50-50% q Maximálisan 60% Sikertelenség esetén 1 éven belüli ismétlés 3

4 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Kiegészítő vizsga Feltétele: 10 éven belül legalább 5 éven keresztül igazolhatóan szakirányú szakmai beosztásban dolgozott árufuvarozást végző GT-nél Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Korlátozott érvényességű képesítés Szakmai irányító feladat Belföldi közúti árufuvarozás Mezőgazdasági vontató, vagy lassú jármű és ahhoz kapcsolódó pótkocsi 3,5 t legnagyobb ösztömeg 4

5 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Részleges felmentés Feltétele: Szakirányú felsőfokú vagy szakiskolai képesítés Országos Képzési Jegyzék Pl.: BME Közlekedésmérnöki Kar Közúti szakirány és Szállítmányozási menedzser mellékszakirány Sikeres államvizsga:»szállítmányozási menedzsment I.-II. Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság folytonossága Szakmai irányító elhalálozása vagy cselekvőképtelensége esetén 1 év + 6 hónap türelmi idő Egyéb esetben: 6 hónap türelmi idő 5

6 Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet Megfelelő tőke a tevékenység megkezdéséhez és zavartalan ügyvitelhez Saját tőke / saját vagyon 1 gjmesetén min Ft + gjmesetén min Ft / gjm Fizetési kötelezettség ellátása: Adó- Vám- Járulék- Közlekedési hatóság Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet -Kivétel Kivétel olyan GT, amely Kizárólag mezőgazdasági vontatót, vagy lassú járművet és ahhoz kapcsolódó pótkocsit üzemeltet 3,5 t legnagyobb ösztömeg esetén A norma 40%-a 6

7 Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet igazolása Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálói nyilatkozat Nyitómérleg, vagyonmérleg, vagyonkimutatás (1 év) Vagyoni biztosíték Kezesség, bankgarancia, felelősség biztosítás (1 év) Nemleges tartozás (3 hónap) Engedély kiadása 1. Kérelem elemei: GT neve Azonosító adatai Székhely, telephely(ek) Vezető és szakmai irányító neve, szem. ad.-k Gjm. rendszám(ok) Eredeti okiratok vagy hitelesített másolat EU állampolgárok esetén hiteles magyar fordítás 7

8 Engedély kiadása 2. Területi Közlekedési Felügyelet Max. 5 év 1 eredeti + rendszámokra szóló engedélykivonat Székhelyen Járművön Harmadik személyre nem átruházható Adatváltozás bejelentési kötelezettség Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Kötelező szüneteltetés Tevékenység szüneteltetése esetén Tevékenység megszűnése esetén Érvényességi idő lejártával 8

9 Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Korlátozás esetei: Pénzügyi helyzet nem teljesül Min. saját tőke / járműszerelvény A szakmai; a jármű műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeinek súlyos vagy ismételt megsértése (min. 3 hónap max. 1 év) Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Visszavonás esetei: Engedély kiadási feltételek nem teljesülnek Nem gyakorolja a tevékenységet (min. 6 hónap) Szüneteltetési engedély nélkül Megsérti a piaci magatartásnormákat Nem elvárt színvonalú szolgáltatás végzés és a szakmai normák megsértése 9

10 Nemzetközi árufuvarozói engedély Feltételei: Közúti Árufuvarozói Engedély (korlátozás nélküli) Közösségi Engedély Területi Közlekedési Felügyelet Közösségi Engedély Érvényességi ideje Visszaszolgáltatási kötelezettség Adatváltozás bejelentési kötelezettség Engedélyek számának nyilvántartása Jogosultság korlátozása Részleges visszavonás (min. 3 hó max. 1 év) Teljes körű visszavonás 10

11 Közösségi Engedély visszavonása Ha a gazdálkodó szervezet: Nem teljesíti a működési feltételeket Nem gyakorolja tevékenységét (min. 6 hónap) Szüneteltetési engedély nélkül Nem elvárt színvonalú szolgáltatás végzés és a szakmai normák megsértése Belföldi engedélyen is fel kell tünteti a nemzetközi jogosultság megszűnését Szakmai érdekvédelem AETR megállapodás Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning

12 Szakmai érdekvédelem Tagok: hazai és nemzetközi viszonylatban közlekedő járművezetők ill. személyszállításban vagy árutovábbításban érdekelt egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok Érdekegyeztetés, szakmai koordináció a tagok között Piaci magatartásformák kialakítása, képviselete Információs szolgáltatások: szakmai ismeretanyagok (technológiai fejlesztések, jogszabályváltozások, tárgyalások fejleményei, hatékony fuvarszervezés, flottakezelés stb.) terjesztése (pl. hírlevél, újság/magazin); adatgazdálkodás, adatszolgáltatás (tagok, nyújtott szolgáltatások, útdíjak, korlátozások, KRESZ-ek, ünnepnapok, engedélykiadás feltételei, bírságok, féldinamikus forgalmi információk stb.) Tagok működési feltételeinek javítása az államigazgatás felé (jogi, gazdasági, pénzügyi értelemben) Piacvédelem, versenyképesség megőrzése, versenyfeltételek harmonizálása Assistance (ügyviteli) szolgáltatások, segélyszolgálat; jogi, adózási és vámügyi tanácsadás Szakmai érdekvédelem Pályázati lehetőségek felkutatása Biztosítások, üzemanyagkártya (kedvezménnyel), AP matrica/kártya értékesítés, jármű kiegészítő felszerelés, nyomtatványok, tachográf korongok; műholdas nyomkövető rendszerek Oktatás: személyszállítási és árutovábbítási engedélyhez szükséges szakmai ismeretanyagok átadása, vizsgázgatás; tájékoztató előadások fontosabb nemzetközi egyezmények gyakorlati alkalmazásáról, alapvető pénzügyi ismeretek vállalat/vállalkozás vezetők részére, rakományrögzítési ismeretek, gépjárművezetők kötelező továbbképzése, vezetéstechnikai ismeretek, tréning; szervezési ismeretek; konferenciák Kapcsolattartás további hazai és nemzetközi szervezetekkel (politikai, gazdasági, érdekvédelmi) Szükség esetén tagok segélyezése A közlekedésbiztonság fokozása, környezetvédelem, a közúti továbbítás renoméjának emelése 12

13 IRU Academy Jelentősebb szakmai érdekvédelmi szervezetek 13

14 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás (AETR) július 1., Genf (ENSZ-EGB; EU annektálta, jelenleg 561/2006/EK és 3821/85/EGK) Magyarország: április 19. EU-csatlakozás: belföldi fuvarozásra is kiterjed Célja: közúti közlekedés biztonságának fokozása, munkavállalási feltételek és munkakörülmények szabályozása, megtartásuk biztosítása 44 tagállam június 16. óta már digitális tachográffal is Az AETR jelentősége Az elmúlt ötven évben 2 millió európai ember 1991 óta 18 ezer magyar ember Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft 14

15 Az AETR életre hívása Erősödő európai integrációs folyamatok -piacok megnyitása Járművezetők túlhajszoltsága -balesetek számának növekedése Szélesedő társadalmi támogatottság -biztonságos helyváltoztatás joga A nagytőke az egyéni vállalkozók versenyelőnyét próbálja csökkenteni Franciaország, a demokrácia bölcsője - korlátozzák a vezetési időt Európa összefog a közúti közlekedés biztonságának javításáért -AETR Az AETR tartalma Hatálya: áru > 3,5 tonna; személy > 9 fő; megállapodást aláíró országok + az EU területén; kivétel: menetrend szerinti < 50 km; sebesség < 30 km/h; fegyveres szolgálat, polgári védelem, katasztrófavédelem munka közben; szükséghelyzetben (segélyek, mentési munkálatok), közüzemi járművek Járművezető: <7,5t betöltött életév >7,5t 21. betöltött életév vagy speciális vizsga 15

16 Fogalmak Megszakítás: amely időtartam alatt a gjmű-vezető nem vezethet, nem végezhet egyéb munkát, csak regenerálódásra fordítható Pihenőidő: meg nem szakított időtartam, amely alatt a gjmű-vezető szabadon rendelkezhet idejével Hét: hétfő 0:00 vasárnap 24:00 Nap: 0:00 24:00 Vezetési időszak: a napi munkaidő kezdetétől a legalább 8 órás pihenőidő végéig tart (24, ill. 30 óránál rövidebb lehet, de hosszabb nem!) Napi vezetési idő -> Átlagos heti vezetési idő -> Megszakítás nélküli vezetési idő -> Megszakítások (csak regenerálódással tölthető) -> Napi pihenőidő (egy gépkocsivezető esetén) 24 óra alatt -> Engedélyezett csökkentés -> Normál felosztás-> Felosztás -> 9 óra, amely hetente két alkalommal 10 órára növelhető Hetente: max. 56 óra, 6 alkalom során (nemz.sz.65 ó/7 alk;<12!) Bármely két egymást követő hét során összesen: max. 90 óra Max. 4 óra 30 perc (=270 perc) Megszakítás nélküli vezetési idő után min. 45 perc, amely megszakítható: 90 percig min. 15 percre, ill. +30 percig +5 perce A várakozási idő, a haladó járművön a nem vezetéssel eltöltött idő, valamint (kombinált szállítás esetén) kompon, vagy vonaton töltött szállítás ideje megszakításnak minősül Min. 11 óra (megszakítás nélkül) Kombinált fuv. esetén max. 1 órára megszakítható ->13 óra 9 óra (megszakítás nélkül, egy héten 3 alkalommal, pótolni kell) A következő hét vége előtt lehetséges Felosztás esetén 12 órára kell növelni a pihenőidőt, amelyből 3+9 órát megszakítás nélkül kell biztosítani. A pihenőidő eltölthető a jármű fülkéjében, ill. a jármű állásakor is megszakítás nélkül (akár kompon, vonaton is, ha van hálófülke) Napi pihenőidő (két gépkocsivezető esetén) Heti pihenőidő- heti vez./munka után Engedélyezett csökkentés 8 óra megszakítás nélkül, 30 órás időszakonként 45 óra megszakítás nélkül (napi pihenőidőt is beszámítva) 36 óra megszakítás nélkül, amennyiben lakóhelyén vagy a jármű telephelyén tölti el pótolni kell 24 óra megszakítás nélkül, ha máshol tölti el pótolni kell 16

17 Eltérések dokumentálása Rendkívüli helyzetben a megfelelő parkolóhely eléréséig Eltérés módja + oka az adatrögzítő lap hátuljára Pl.: tele a parkoló; baleset miatt torlódás (ha már nem kalkulálható); útépítés miatt torlódás (csak egy alkalommal!) A műszaki háttér fejlődésének szükségessége A versenysemlegesség védelmében nagyobb adat biztonságot megvalósító menetíró berendezés szükséges! Nyitott fedéllel történő üzemeltetés Tű befolyásolása 17

18 A digitális menetíró berendezés Biztonságos impulzus közvetítő vezeték Személyazonosításra alkalmas Chip-kártya kezelés Bővíthető fedélzeti rendszer (vezetés ell. / ir.) Széleskörű adat rögzítés, felhasználás Fekete doboz, energia hatékonyság növ., fuvar szervezés Kiíró szerkezet Tevékenység kapcsoló 1 gk-vezető kártyahely TachoNet A TACHOnet hálózattal kapcsolatos szempontok : A tachográf kártya kibocsátó tagállamok közt gondoskodnia kell a szükséges információk biztonságos áramlásáról. A szükséges adatáramlást a törvény által előírt keretek között kell megvalósítani. A tagállamok vezető kártya kezelő helyi rendszereit terhelő korlátozásokat a szükséges-elégséges határokig kell csökkenteni. A piac nyújtotta lehetőségeket kell kihasználni: rendelkezésre álló infrasturktúra és eszköz rendszer 18

19 Az AETR makrogazdasági hatásai Protekcionizmus megvalósítása (~kvóta rendszer) Termelékenység csökkenés -közút térvesztése Nagy tőke defenzív reakciójának kikényszerítése drágább de biztonságosabb termelékenység növelés Az AETR mikrogazdasági hatásai Esetleges termelékenység csökkenés -díjszint növelés Szakképzettebb járművezetők iránti kereslet növekedés Fuvarszervezés fejlődése Alternatív költségcsökkentési lehetőségek 19

20 Mikrogazdaság - termelékenység csökkenés AETR előtti AETR utáni átlagos vezetési átlagos vezetési idő [óra/hét] idő [óra/hét] Termelékenység csökkenés [%] szükséges díjszint növelés [%] Alternatív költség csökkentés Visszaellenőrizhető vezetési paraméterek Digitális tachográf - valós idejű fogyasztás mérés OBD fejlődése - integrált Digitális Tachográf - GPS, GSM 20

21 Különleges közúti árutovábbítás szabályozása Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) szeptember 30., Genf Magyarország: július 19. EU-csatlakozás: ellenőrzések és szakmai követelmények fokozása Célja: veszélyek kockázati szintjének csökkentése Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások ( A melléklet) Szállítóeszközökre és szállításra vonatkozó előírások ( B melléklet) 21

22 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Hatálya: nemzetközi (ha min. két aláíró országot érint), EU-n belül belföldön is (nemzeti kiegészítés lehetséges) Mentesség: magánszemélyek (kiskereskedelmi forgalomban), vállalkozások tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása 450 literig, kárelhárítás, veszélyhelyzet, életmentés Közbiztonsági előírások: eltulajdonítás, visszaélés visszaszorítására vonatkozó óvintézkedések -> kötelezően biztonsági tanácsadó alkalmazása Szükséges okmányok: fuvarokmány, felelős nyilatkozat, írásbeli utasítás, jármű-jóváhagyási igazolás, ADR oktatási igazolás, útvonal-kijelölés határozat, egyéb 22

23 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Járművek szükséges felszerelése: Veszélyességi bárca Veszélyt jelző tábla Tűzoltó készülék Figyelmeztető jelzés Fényvisszaverő mellény Kézilámpa Személyi védőfelszerelés Kerékkitámasztó ékek Elsősegélynyújtó felszerelés Egyéb Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk jelzése Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Áruosztályok: 1 osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak 2 osztály: Gázok 3 osztály: Gyúlékony folyékony anyagok 4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok 4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.2 osztály: Szerves peroxidok 6.1 osztály: Mérgező anyagok 6.2 osztály: Fertőző anyagok 7 osztály: Radioaktív anyagok 8 osztály: Maró anyagok 9 osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 23

24 24

25 25

26 26

27 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Csomagoló eszköz: 1 hordó 5 zsák 2 fahordó 6 összetett csomagolóeszköz 3 kanna 7 (fenntartva) 4 láda 0 finomlemez csomagolóeszköz Csomagolóanyag A acél B alumínium C fa D rétegelt falemez F farostlemez G papírlemez H műanyag L textil M papír (többrétegű) N egyéb fém P üveg, porcelán, vagy kőanyag Veszélyes hulladék szállítása 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról Célja: környezeti ártalmak megelőzése Hulladék jellemzése -> Veszélyesség jellemzése > 500 kg/év -> csak megfelelő járművel továbbítható Tilos: bármilyen más anyaggal keverni hígítás céljából Szállítási engedély: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 27

28 Veszélyes hulladék szállítása Szállítás feltételei: megegyeznek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó feltételekkel (szállítói felelősségkör) Árucsomagolás: SZ kísérőjegy száma + EWC kódszám (ld. hulladékjegyzék) (hulladéktermelő kötelessége) Hulladékmozgás monitoring: kísérőjegyek (a veszélyes áruk továbbításakor kötelező dokumentáción felül) SZ kísérőjegy egyedi szállítás K kísérőjegy begyűjtő járattal történő továbbítás Veszélyes hulladék szállítása SZ kísérőjegy (4 pld): hulladéktermelő tölti ki (helytállóság felelőssége + hulladékkezelő megnevezés kötelezettsége) -> szállítónak adja át -> kezelő visszaigazolja (30 nap!) 1. pld: a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad 2. pld: a szállítónál marad 3. pld: az átvevő (kezelő) a szállítmány átvételét követő 3 munkanapon belül visszaküldi az átadónak (termelő) az átvétel megtörténtének visszaigazolásaképpen, megőrzés céljából 4. pld: a termelőnél marad 28

29 Veszélyes hulladék szállítása K kísérőjegy (2 pld): begyűjtő (szállító) tölti ki (helytállóság felelőssége + hulladékkezelő megnevezés kötelezettsége) -> kezelőnek adja át 1. pld: a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad 2. pld: a begyűjtőnél marad 29

30 Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) 1970, Genf: A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi és belföldi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló európai megállapodás Magyarország: október 22. EU-csatlakozás: nem következett be változás Célja: élelmiszeregészségügyi előírások betartása 30

31 Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) Hatálya: gyorsan romló emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket szállító járművek Járműfajták: hőszigetelt (izotermikus), hűtött, hűtőgépes, fűtőberendezéssel ellátott Mentesülnek az árufuvarozást érintő hétvégi vagy ünnepnapi közlekedési tilalom alól Termoscript: hőmérséklet alakulását mérő és rögzítő műszer -> szalagra rögzít (8, 16, 32 nap); csak 1 pld. -> fuvarozó belső okmánya Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) Hőszigetelt szállítóeszköz: felépítménye hőszigetelő határfelületekből áll, korlátozott hőcsere (IN, IR) Hűtött szállítóeszköz: hidegforrás (pl. jég) segítségével hőmérséklet tartása C külső hőmérséklet mellett Hűtőgépes szállítóeszköz: hűtőberendezés segítségével hőmérséklet tartása C külső hőmérséklet mellett (pl. FRA +12 0, FRB , FRC között) Fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz: fűtőberendezés segítségével hőmérséklet tartása C felett Ellenőrzés: első üzem előtt, utána min. 6 évente -> járműbizonyítvány Járműjelzés: ország, gyártó, típus, sorozatsz., gyártás 31

32 32

33 Élőállat szállítása évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről 13/1999 (IV.28.) KHVM-FVM együttes rendelet az állatszállításról Céljuk: az állatok kímélése terelésnél, lábon hajtásnál, szállítóeszközre fel- és lerakásnál, szállításnál (fájdalom, szenvedés és sérülés nélkül) Hatálya: állatok mindennemű továbbításánál alkalmazni kell a rendeletbe foglaltakat (kiv. nem kereskedelmi célú < 50 km, illetve vándoroltatás célú) Külföldre: nemzetközi rendelkezés eltérő követelményei (kijelölt etető és itatóhelyek; gjmű honossága stb.) Alapvető követelmények: Élőállat szállítása Élettani (pl. anyagcsere I/O) és viselkedési (lábraállás, lefekvés) szükségleteit kielégítő feltételek biztosítása (szállító részéről) Szállítóeszköz: sérüléstől és időjárás káros hatásaitól véd, tiszta és fertőtlenített, jelzésképpel ellátott, szilárd és csúszásmentes rakfelület megfelelő alomanyaggal borítva (kiv. más megfelelő megoldás) Felrakás: lábon felhajtás (gépi rakodás tilos!) Gondozás igény esetén megfelelő személyzet biztosítása (kiv. ha jművezető, ha 2x ellátmány biztosított menet közbenre, ha megállóhelyeken látják el azokat) 33

34 Élőállat szállítása Okmányigazolás: állatok eredete és tulajdonosa, szállítás kiindulási és rendeltetési helye, indulás pontos ideje (hatósági állatorvosi ellenőrzés lehetősége!) Állatorvosi igazolás a szállításra való alkalmasságról Írásbeli nyilatkozat: állat-egészségügyi előírások betartása, szállítási feltételek megléte (szállítás módja, szállítójármű) Szállítás megkezdése előtt útiterv készítése (8 órát meghaladó szállítás esetén): útvonal, etetés, itatás, pihentetés helye és ideje állat-egészségügyi igazoláshoz csatolni Szállítás közben a megváltozott egészségi állapotú állatokat el kell különíteni (elsősegély, állatorvosi ellátás, akár kényszervágás) Növények és növényi eredetű anyagok szállítása évi XXXV. tv. a növényvédelemről 7/2001 (I.17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásáról Céljuk: a növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának és elterjedésének megakadályozása az ember egészségének megóvása és a környezet védelme érdekében (nemzetközi!) Továbbítás: csak növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, ill. növényútlevéllel (előállítás, feldolgozás, forgalmazás és tárolás előélet igazolása) 34

35 Növények és növényi eredetű anyagok szállítása Növény-egészségügyi bizonyítvány: < 14 napos kiállítású igazolás, tudományos nevükkel feltüntetett növény- és károsító-megnevezés, magyar, angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok Vizsgálat feltételeinek biztosítása: export feladó; import- szállító Szállítói kötelezettség: jármű és a rakodóeszközök fertőtlensége Nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozása 111/1995 (IX. 21.) Korm. Rendelet: > 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeg Június 15-től augusztus 31-ig Szombat 08:00 vasárnap 22:00 Munkaszüneti napot megelőző 22:00 msz.nap 22:00 Szeptember 1-től június 14-ig Megelőző 22:00 vasárnap és msz.nap 22:00 (hétvégén kiv. nemzetközi forgalomban közlekedők) Nem vonatkozik (igazoló okmány!): rendvédelmi szervek, katasztrófa-védelem, VPOP, kombinált szállítás < 70 km, kommunális feladat ellátás, infrastruktúra építés -Ü&F, betakarítás, gyorsan romló élelmiszerek (ld. ATP), rendezvény szállítás, lakossági költöztetés, betonmixer, posta 35

36 Túlsúlyos, túlméretes közúti járművek közlekedése 4/1999 (II. 12.) KHVM Rendelet: bruttó össztömeg, tengelyterhelés, túlméretes, lánctalpas jmű ill. szerelvény Útkezelő (esetleg más érintett) hozzájárulása szükséges, útvonal-kijelöléssel Díjköteles (már a kérelem benyújtásakor): Ft/km kategóriánként + kiállítási kts Kivétel: közforgalmú személyszállító, kommunális feladatot ellátó, katasztrófaelhárítást -megelőzést végző, 70km-en belül Ro-Ro forgalomban résztvevő járművek 36

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 34676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AETRControl rendszer

AETRControl rendszer AETRControl rendszer Jogi szabályozás Kiolvasási kötelezettség digitális tachográfoknál 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. (5) A vezetői kártyát 28 naponta, a készüléket pedig 90 naponta köteles az üzembentartó

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT A kormány 68/2001. (IV.20.) Kormányrendelete a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról A kormány a közúti közlekedésről

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Veszélyes áru csomagolási előírások

Veszélyes áru csomagolási előírások Veszélyes áru csomagolási előírások ADR 6. RÉSZ 1 Csomagoló eszközök gyártása, vizsgálata /6. rész Csomagolás 2.oszt. 6.2.oszt. 7.oszt. 2 Minősített csomagoló eszközök 6.1 6.5 6.6 HAGYOMÁNYOS CSOMAGOLÁSOK

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23.

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23. TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés 15. oldal 19. oldal 22. oldal 1. Általános bevezető információk 23. oldal Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

Közúti ellenőrzések. 2012. áprilisi állapot

Közúti ellenőrzések. 2012. áprilisi állapot Közúti ellenőrzések 2012. áprilisi állapot HU A BAG közúti ellenőrzései A Szövetségi Áruszállítási Hivatal (BAG) mint a Szövetségi Közlekedési, Építési és Városfejlesztési Minisztérium ügyterületén tevékenykedő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

MEGHATÁROZÁSOK. pihenő vagy szünet. vezetés munka készenlét. napi vezetési idő. napi teljes munkaidő VEZETÉSI IDŐ

MEGHATÁROZÁSOK. pihenő vagy szünet. vezetés munka készenlét. napi vezetési idő. napi teljes munkaidő VEZETÉSI IDŐ ADMINISZTRÁCIÓ A sofőrnél kell lennie korongos tachográf esetén az adott napi plusz visszamenőleg 28 (naptári) napnyi korongnak, vagy annak hiányában az időszakra vonatkozó igazolásnak. Ez lehet tevékenység

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet

156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet 156/2009. (VII. 29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. A 2011.12.08. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. A 2011.12.08. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék Opten Törvénytár Opten Kft. I. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, sak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

153. sz. Egyezmény. a munka- és pihenőidőről a közúti szállításban

153. sz. Egyezmény. a munka- és pihenőidőről a közúti szállításban 153. sz. Egyezmény a munka- és pihenőidőről a közúti szállításban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

ADMINISZTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSOK

ADMINISZTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓ A sofőrnél kell lennie korongos tachográf esetén az adott napi, plusz visszamenőleg 28 (naptári) napnyi korongnak. Digitális tachográf esetén a sofőrnél kell lennie a kártyájának illetve

Részletesebben

1. rész. Ekáer élesben

1. rész. Ekáer élesben 1. rész Ekáer élesben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A rendszer célja és lényege Elektronikus, mert az interneten lehet csak bejelenteni Közúti, mert csak a közúton

Részletesebben