Belföldi árufuvarozói engedély

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belföldi árufuvarozói engedély"

Átírás

1 Belföldi árufuvarozói engedély Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning Belföldi árufuvarozói engedély Közúti árufuvarozást a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiadott közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhet. 1

2 Hármas követelmény rendszer Jó hírnév Szakmai alkalmasság Megfelelő pénzügyi helyzet Hármas követelmény rendszer Jó hírnév A vezető és a szakmai irányító esetén: Büntetlen előélet Egyéni vállalkozói tevékenységet gyakorolhat közúti árufuvarozóként Nem volt vezető vagy szakmai tanácsadó más felszámolási eljárás alá kerülő GT-nél Illetve engedélye nem lett visszavonva korábban 5 évre visszamenőleg 2

3 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Árufuvarozó-vállalkozói képesítés Jogi ismeretek Gazdasági és pénzügyi vezetői ismeretek Munkaügyi ismeretek Adózási ismeretek Árufuvarozási ismeretek Jármű műszaki, üzemeltetési ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Vámismeretek Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Írásbeli rész Tesztek, Feladatok, Esettanulmányok Szóbeli rész Sikeres írásbeli vizsgát követően 2 óra 2 óra Sikeres a vizsga, ha q Részvizsgák 50-50% q Maximálisan 60% Sikertelenség esetén 1 éven belüli ismétlés 3

4 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Kiegészítő vizsga Feltétele: 10 éven belül legalább 5 éven keresztül igazolhatóan szakirányú szakmai beosztásban dolgozott árufuvarozást végző GT-nél Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Korlátozott érvényességű képesítés Szakmai irányító feladat Belföldi közúti árufuvarozás Mezőgazdasági vontató, vagy lassú jármű és ahhoz kapcsolódó pótkocsi 3,5 t legnagyobb ösztömeg 4

5 Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság Részleges felmentés Feltétele: Szakirányú felsőfokú vagy szakiskolai képesítés Országos Képzési Jegyzék Pl.: BME Közlekedésmérnöki Kar Közúti szakirány és Szállítmányozási menedzser mellékszakirány Sikeres államvizsga:»szállítmányozási menedzsment I.-II. Hármas követelmény rendszer Szakmai alkalmasság folytonossága Szakmai irányító elhalálozása vagy cselekvőképtelensége esetén 1 év + 6 hónap türelmi idő Egyéb esetben: 6 hónap türelmi idő 5

6 Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet Megfelelő tőke a tevékenység megkezdéséhez és zavartalan ügyvitelhez Saját tőke / saját vagyon 1 gjmesetén min Ft + gjmesetén min Ft / gjm Fizetési kötelezettség ellátása: Adó- Vám- Járulék- Közlekedési hatóság Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet -Kivétel Kivétel olyan GT, amely Kizárólag mezőgazdasági vontatót, vagy lassú járművet és ahhoz kapcsolódó pótkocsit üzemeltet 3,5 t legnagyobb ösztömeg esetén A norma 40%-a 6

7 Hármas követelmény rendszer Pénzügyi helyzet igazolása Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálói nyilatkozat Nyitómérleg, vagyonmérleg, vagyonkimutatás (1 év) Vagyoni biztosíték Kezesség, bankgarancia, felelősség biztosítás (1 év) Nemleges tartozás (3 hónap) Engedély kiadása 1. Kérelem elemei: GT neve Azonosító adatai Székhely, telephely(ek) Vezető és szakmai irányító neve, szem. ad.-k Gjm. rendszám(ok) Eredeti okiratok vagy hitelesített másolat EU állampolgárok esetén hiteles magyar fordítás 7

8 Engedély kiadása 2. Területi Közlekedési Felügyelet Max. 5 év 1 eredeti + rendszámokra szóló engedélykivonat Székhelyen Járművön Harmadik személyre nem átruházható Adatváltozás bejelentési kötelezettség Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Kötelező szüneteltetés Tevékenység szüneteltetése esetén Tevékenység megszűnése esetén Érvényességi idő lejártával 8

9 Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Korlátozás esetei: Pénzügyi helyzet nem teljesül Min. saját tőke / járműszerelvény A szakmai; a jármű műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeinek súlyos vagy ismételt megsértése (min. 3 hónap max. 1 év) Az engedély szüneteltetése, korlátozása, visszavonása Visszavonás esetei: Engedély kiadási feltételek nem teljesülnek Nem gyakorolja a tevékenységet (min. 6 hónap) Szüneteltetési engedély nélkül Megsérti a piaci magatartásnormákat Nem elvárt színvonalú szolgáltatás végzés és a szakmai normák megsértése 9

10 Nemzetközi árufuvarozói engedély Feltételei: Közúti Árufuvarozói Engedély (korlátozás nélküli) Közösségi Engedély Területi Közlekedési Felügyelet Közösségi Engedély Érvényességi ideje Visszaszolgáltatási kötelezettség Adatváltozás bejelentési kötelezettség Engedélyek számának nyilvántartása Jogosultság korlátozása Részleges visszavonás (min. 3 hó max. 1 év) Teljes körű visszavonás 10

11 Közösségi Engedély visszavonása Ha a gazdálkodó szervezet: Nem teljesíti a működési feltételeket Nem gyakorolja tevékenységét (min. 6 hónap) Szüneteltetési engedély nélkül Nem elvárt színvonalú szolgáltatás végzés és a szakmai normák megsértése Belföldi engedélyen is fel kell tünteti a nemzetközi jogosultság megszűnését Szakmai érdekvédelem AETR megállapodás Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning

12 Szakmai érdekvédelem Tagok: hazai és nemzetközi viszonylatban közlekedő járművezetők ill. személyszállításban vagy árutovábbításban érdekelt egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok Érdekegyeztetés, szakmai koordináció a tagok között Piaci magatartásformák kialakítása, képviselete Információs szolgáltatások: szakmai ismeretanyagok (technológiai fejlesztések, jogszabályváltozások, tárgyalások fejleményei, hatékony fuvarszervezés, flottakezelés stb.) terjesztése (pl. hírlevél, újság/magazin); adatgazdálkodás, adatszolgáltatás (tagok, nyújtott szolgáltatások, útdíjak, korlátozások, KRESZ-ek, ünnepnapok, engedélykiadás feltételei, bírságok, féldinamikus forgalmi információk stb.) Tagok működési feltételeinek javítása az államigazgatás felé (jogi, gazdasági, pénzügyi értelemben) Piacvédelem, versenyképesség megőrzése, versenyfeltételek harmonizálása Assistance (ügyviteli) szolgáltatások, segélyszolgálat; jogi, adózási és vámügyi tanácsadás Szakmai érdekvédelem Pályázati lehetőségek felkutatása Biztosítások, üzemanyagkártya (kedvezménnyel), AP matrica/kártya értékesítés, jármű kiegészítő felszerelés, nyomtatványok, tachográf korongok; műholdas nyomkövető rendszerek Oktatás: személyszállítási és árutovábbítási engedélyhez szükséges szakmai ismeretanyagok átadása, vizsgázgatás; tájékoztató előadások fontosabb nemzetközi egyezmények gyakorlati alkalmazásáról, alapvető pénzügyi ismeretek vállalat/vállalkozás vezetők részére, rakományrögzítési ismeretek, gépjárművezetők kötelező továbbképzése, vezetéstechnikai ismeretek, tréning; szervezési ismeretek; konferenciák Kapcsolattartás további hazai és nemzetközi szervezetekkel (politikai, gazdasági, érdekvédelmi) Szükség esetén tagok segélyezése A közlekedésbiztonság fokozása, környezetvédelem, a közúti továbbítás renoméjának emelése 12

13 IRU Academy Jelentősebb szakmai érdekvédelmi szervezetek 13

14 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás (AETR) július 1., Genf (ENSZ-EGB; EU annektálta, jelenleg 561/2006/EK és 3821/85/EGK) Magyarország: április 19. EU-csatlakozás: belföldi fuvarozásra is kiterjed Célja: közúti közlekedés biztonságának fokozása, munkavállalási feltételek és munkakörülmények szabályozása, megtartásuk biztosítása 44 tagállam június 16. óta már digitális tachográffal is Az AETR jelentősége Az elmúlt ötven évben 2 millió európai ember 1991 óta 18 ezer magyar ember Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft Közlekedési felügyelet intézményfejlesztése millió Ft 14

15 Az AETR életre hívása Erősödő európai integrációs folyamatok -piacok megnyitása Járművezetők túlhajszoltsága -balesetek számának növekedése Szélesedő társadalmi támogatottság -biztonságos helyváltoztatás joga A nagytőke az egyéni vállalkozók versenyelőnyét próbálja csökkenteni Franciaország, a demokrácia bölcsője - korlátozzák a vezetési időt Európa összefog a közúti közlekedés biztonságának javításáért -AETR Az AETR tartalma Hatálya: áru > 3,5 tonna; személy > 9 fő; megállapodást aláíró országok + az EU területén; kivétel: menetrend szerinti < 50 km; sebesség < 30 km/h; fegyveres szolgálat, polgári védelem, katasztrófavédelem munka közben; szükséghelyzetben (segélyek, mentési munkálatok), közüzemi járművek Járművezető: <7,5t betöltött életév >7,5t 21. betöltött életév vagy speciális vizsga 15

16 Fogalmak Megszakítás: amely időtartam alatt a gjmű-vezető nem vezethet, nem végezhet egyéb munkát, csak regenerálódásra fordítható Pihenőidő: meg nem szakított időtartam, amely alatt a gjmű-vezető szabadon rendelkezhet idejével Hét: hétfő 0:00 vasárnap 24:00 Nap: 0:00 24:00 Vezetési időszak: a napi munkaidő kezdetétől a legalább 8 órás pihenőidő végéig tart (24, ill. 30 óránál rövidebb lehet, de hosszabb nem!) Napi vezetési idő -> Átlagos heti vezetési idő -> Megszakítás nélküli vezetési idő -> Megszakítások (csak regenerálódással tölthető) -> Napi pihenőidő (egy gépkocsivezető esetén) 24 óra alatt -> Engedélyezett csökkentés -> Normál felosztás-> Felosztás -> 9 óra, amely hetente két alkalommal 10 órára növelhető Hetente: max. 56 óra, 6 alkalom során (nemz.sz.65 ó/7 alk;<12!) Bármely két egymást követő hét során összesen: max. 90 óra Max. 4 óra 30 perc (=270 perc) Megszakítás nélküli vezetési idő után min. 45 perc, amely megszakítható: 90 percig min. 15 percre, ill. +30 percig +5 perce A várakozási idő, a haladó járművön a nem vezetéssel eltöltött idő, valamint (kombinált szállítás esetén) kompon, vagy vonaton töltött szállítás ideje megszakításnak minősül Min. 11 óra (megszakítás nélkül) Kombinált fuv. esetén max. 1 órára megszakítható ->13 óra 9 óra (megszakítás nélkül, egy héten 3 alkalommal, pótolni kell) A következő hét vége előtt lehetséges Felosztás esetén 12 órára kell növelni a pihenőidőt, amelyből 3+9 órát megszakítás nélkül kell biztosítani. A pihenőidő eltölthető a jármű fülkéjében, ill. a jármű állásakor is megszakítás nélkül (akár kompon, vonaton is, ha van hálófülke) Napi pihenőidő (két gépkocsivezető esetén) Heti pihenőidő- heti vez./munka után Engedélyezett csökkentés 8 óra megszakítás nélkül, 30 órás időszakonként 45 óra megszakítás nélkül (napi pihenőidőt is beszámítva) 36 óra megszakítás nélkül, amennyiben lakóhelyén vagy a jármű telephelyén tölti el pótolni kell 24 óra megszakítás nélkül, ha máshol tölti el pótolni kell 16

17 Eltérések dokumentálása Rendkívüli helyzetben a megfelelő parkolóhely eléréséig Eltérés módja + oka az adatrögzítő lap hátuljára Pl.: tele a parkoló; baleset miatt torlódás (ha már nem kalkulálható); útépítés miatt torlódás (csak egy alkalommal!) A műszaki háttér fejlődésének szükségessége A versenysemlegesség védelmében nagyobb adat biztonságot megvalósító menetíró berendezés szükséges! Nyitott fedéllel történő üzemeltetés Tű befolyásolása 17

18 A digitális menetíró berendezés Biztonságos impulzus közvetítő vezeték Személyazonosításra alkalmas Chip-kártya kezelés Bővíthető fedélzeti rendszer (vezetés ell. / ir.) Széleskörű adat rögzítés, felhasználás Fekete doboz, energia hatékonyság növ., fuvar szervezés Kiíró szerkezet Tevékenység kapcsoló 1 gk-vezető kártyahely TachoNet A TACHOnet hálózattal kapcsolatos szempontok : A tachográf kártya kibocsátó tagállamok közt gondoskodnia kell a szükséges információk biztonságos áramlásáról. A szükséges adatáramlást a törvény által előírt keretek között kell megvalósítani. A tagállamok vezető kártya kezelő helyi rendszereit terhelő korlátozásokat a szükséges-elégséges határokig kell csökkenteni. A piac nyújtotta lehetőségeket kell kihasználni: rendelkezésre álló infrasturktúra és eszköz rendszer 18

19 Az AETR makrogazdasági hatásai Protekcionizmus megvalósítása (~kvóta rendszer) Termelékenység csökkenés -közút térvesztése Nagy tőke defenzív reakciójának kikényszerítése drágább de biztonságosabb termelékenység növelés Az AETR mikrogazdasági hatásai Esetleges termelékenység csökkenés -díjszint növelés Szakképzettebb járművezetők iránti kereslet növekedés Fuvarszervezés fejlődése Alternatív költségcsökkentési lehetőségek 19

20 Mikrogazdaság - termelékenység csökkenés AETR előtti AETR utáni átlagos vezetési átlagos vezetési idő [óra/hét] idő [óra/hét] Termelékenység csökkenés [%] szükséges díjszint növelés [%] Alternatív költség csökkentés Visszaellenőrizhető vezetési paraméterek Digitális tachográf - valós idejű fogyasztás mérés OBD fejlődése - integrált Digitális Tachográf - GPS, GSM 20

21 Különleges közúti árutovábbítás szabályozása Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) szeptember 30., Genf Magyarország: július 19. EU-csatlakozás: ellenőrzések és szakmai követelmények fokozása Célja: veszélyek kockázati szintjének csökkentése Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások ( A melléklet) Szállítóeszközökre és szállításra vonatkozó előírások ( B melléklet) 21

22 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Hatálya: nemzetközi (ha min. két aláíró országot érint), EU-n belül belföldön is (nemzeti kiegészítés lehetséges) Mentesség: magánszemélyek (kiskereskedelmi forgalomban), vállalkozások tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása 450 literig, kárelhárítás, veszélyhelyzet, életmentés Közbiztonsági előírások: eltulajdonítás, visszaélés visszaszorítására vonatkozó óvintézkedések -> kötelezően biztonsági tanácsadó alkalmazása Szükséges okmányok: fuvarokmány, felelős nyilatkozat, írásbeli utasítás, jármű-jóváhagyási igazolás, ADR oktatási igazolás, útvonal-kijelölés határozat, egyéb 22

23 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Járművek szükséges felszerelése: Veszélyességi bárca Veszélyt jelző tábla Tűzoltó készülék Figyelmeztető jelzés Fényvisszaverő mellény Kézilámpa Személyi védőfelszerelés Kerékkitámasztó ékek Elsősegélynyújtó felszerelés Egyéb Engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk jelzése Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Áruosztályok: 1 osztály: Robbanóanyagok és -tárgyak 2 osztály: Gázok 3 osztály: Gyúlékony folyékony anyagok 4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok 4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 5.1 osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.2 osztály: Szerves peroxidok 6.1 osztály: Mérgező anyagok 6.2 osztály: Fertőző anyagok 7 osztály: Radioaktív anyagok 8 osztály: Maró anyagok 9 osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 23

24 24

25 25

26 26

27 Veszélyes áruk nemzetközi közúti áruszállítása (ADR) Csomagoló eszköz: 1 hordó 5 zsák 2 fahordó 6 összetett csomagolóeszköz 3 kanna 7 (fenntartva) 4 láda 0 finomlemez csomagolóeszköz Csomagolóanyag A acél B alumínium C fa D rétegelt falemez F farostlemez G papírlemez H műanyag L textil M papír (többrétegű) N egyéb fém P üveg, porcelán, vagy kőanyag Veszélyes hulladék szállítása 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról Célja: környezeti ártalmak megelőzése Hulladék jellemzése -> Veszélyesség jellemzése > 500 kg/év -> csak megfelelő járművel továbbítható Tilos: bármilyen más anyaggal keverni hígítás céljából Szállítási engedély: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 27

28 Veszélyes hulladék szállítása Szállítás feltételei: megegyeznek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó feltételekkel (szállítói felelősségkör) Árucsomagolás: SZ kísérőjegy száma + EWC kódszám (ld. hulladékjegyzék) (hulladéktermelő kötelessége) Hulladékmozgás monitoring: kísérőjegyek (a veszélyes áruk továbbításakor kötelező dokumentáción felül) SZ kísérőjegy egyedi szállítás K kísérőjegy begyűjtő járattal történő továbbítás Veszélyes hulladék szállítása SZ kísérőjegy (4 pld): hulladéktermelő tölti ki (helytállóság felelőssége + hulladékkezelő megnevezés kötelezettsége) -> szállítónak adja át -> kezelő visszaigazolja (30 nap!) 1. pld: a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad 2. pld: a szállítónál marad 3. pld: az átvevő (kezelő) a szállítmány átvételét követő 3 munkanapon belül visszaküldi az átadónak (termelő) az átvétel megtörténtének visszaigazolásaképpen, megőrzés céljából 4. pld: a termelőnél marad 28

29 Veszélyes hulladék szállítása K kísérőjegy (2 pld): begyűjtő (szállító) tölti ki (helytállóság felelőssége + hulladékkezelő megnevezés kötelezettsége) -> kezelőnek adja át 1. pld: a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad 2. pld: a begyűjtőnél marad 29

30 Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) 1970, Genf: A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi és belföldi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló európai megállapodás Magyarország: október 22. EU-csatlakozás: nem következett be változás Célja: élelmiszeregészségügyi előírások betartása 30

31 Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) Hatálya: gyorsan romló emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket szállító járművek Járműfajták: hőszigetelt (izotermikus), hűtött, hűtőgépes, fűtőberendezéssel ellátott Mentesülnek az árufuvarozást érintő hétvégi vagy ünnepnapi közlekedési tilalom alól Termoscript: hőmérséklet alakulását mérő és rögzítő műszer -> szalagra rögzít (8, 16, 32 nap); csak 1 pld. -> fuvarozó belső okmánya Szabályozott hőmérsékletű áruk szállítása (ATP) Hőszigetelt szállítóeszköz: felépítménye hőszigetelő határfelületekből áll, korlátozott hőcsere (IN, IR) Hűtött szállítóeszköz: hidegforrás (pl. jég) segítségével hőmérséklet tartása C külső hőmérséklet mellett Hűtőgépes szállítóeszköz: hűtőberendezés segítségével hőmérséklet tartása C külső hőmérséklet mellett (pl. FRA +12 0, FRB , FRC között) Fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz: fűtőberendezés segítségével hőmérséklet tartása C felett Ellenőrzés: első üzem előtt, utána min. 6 évente -> járműbizonyítvány Járműjelzés: ország, gyártó, típus, sorozatsz., gyártás 31

32 32

33 Élőállat szállítása évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről 13/1999 (IV.28.) KHVM-FVM együttes rendelet az állatszállításról Céljuk: az állatok kímélése terelésnél, lábon hajtásnál, szállítóeszközre fel- és lerakásnál, szállításnál (fájdalom, szenvedés és sérülés nélkül) Hatálya: állatok mindennemű továbbításánál alkalmazni kell a rendeletbe foglaltakat (kiv. nem kereskedelmi célú < 50 km, illetve vándoroltatás célú) Külföldre: nemzetközi rendelkezés eltérő követelményei (kijelölt etető és itatóhelyek; gjmű honossága stb.) Alapvető követelmények: Élőállat szállítása Élettani (pl. anyagcsere I/O) és viselkedési (lábraállás, lefekvés) szükségleteit kielégítő feltételek biztosítása (szállító részéről) Szállítóeszköz: sérüléstől és időjárás káros hatásaitól véd, tiszta és fertőtlenített, jelzésképpel ellátott, szilárd és csúszásmentes rakfelület megfelelő alomanyaggal borítva (kiv. más megfelelő megoldás) Felrakás: lábon felhajtás (gépi rakodás tilos!) Gondozás igény esetén megfelelő személyzet biztosítása (kiv. ha jművezető, ha 2x ellátmány biztosított menet közbenre, ha megállóhelyeken látják el azokat) 33

34 Élőállat szállítása Okmányigazolás: állatok eredete és tulajdonosa, szállítás kiindulási és rendeltetési helye, indulás pontos ideje (hatósági állatorvosi ellenőrzés lehetősége!) Állatorvosi igazolás a szállításra való alkalmasságról Írásbeli nyilatkozat: állat-egészségügyi előírások betartása, szállítási feltételek megléte (szállítás módja, szállítójármű) Szállítás megkezdése előtt útiterv készítése (8 órát meghaladó szállítás esetén): útvonal, etetés, itatás, pihentetés helye és ideje állat-egészségügyi igazoláshoz csatolni Szállítás közben a megváltozott egészségi állapotú állatokat el kell különíteni (elsősegély, állatorvosi ellátás, akár kényszervágás) Növények és növényi eredetű anyagok szállítása évi XXXV. tv. a növényvédelemről 7/2001 (I.17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásáról Céljuk: a növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának és elterjedésének megakadályozása az ember egészségének megóvása és a környezet védelme érdekében (nemzetközi!) Továbbítás: csak növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, ill. növényútlevéllel (előállítás, feldolgozás, forgalmazás és tárolás előélet igazolása) 34

35 Növények és növényi eredetű anyagok szállítása Növény-egészségügyi bizonyítvány: < 14 napos kiállítású igazolás, tudományos nevükkel feltüntetett növény- és károsító-megnevezés, magyar, angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok Vizsgálat feltételeinek biztosítása: export feladó; import- szállító Szállítói kötelezettség: jármű és a rakodóeszközök fertőtlensége Nehéz tehergépkocsik közlekedési korlátozása 111/1995 (IX. 21.) Korm. Rendelet: > 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeg Június 15-től augusztus 31-ig Szombat 08:00 vasárnap 22:00 Munkaszüneti napot megelőző 22:00 msz.nap 22:00 Szeptember 1-től június 14-ig Megelőző 22:00 vasárnap és msz.nap 22:00 (hétvégén kiv. nemzetközi forgalomban közlekedők) Nem vonatkozik (igazoló okmány!): rendvédelmi szervek, katasztrófa-védelem, VPOP, kombinált szállítás < 70 km, kommunális feladat ellátás, infrastruktúra építés -Ü&F, betakarítás, gyorsan romló élelmiszerek (ld. ATP), rendezvény szállítás, lakossági költöztetés, betonmixer, posta 35

36 Túlsúlyos, túlméretes közúti járművek közlekedése 4/1999 (II. 12.) KHVM Rendelet: bruttó össztömeg, tengelyterhelés, túlméretes, lánctalpas jmű ill. szerelvény Útkezelő (esetleg más érintett) hozzájárulása szükséges, útvonal-kijelöléssel Díjköteles (már a kérelem benyújtásakor): Ft/km kategóriánként + kiállítási kts Kivétel: közforgalmú személyszállító, kommunális feladatot ellátó, katasztrófaelhárítást -megelőzést végző, 70km-en belül Ro-Ro forgalomban résztvevő járművek 36

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT A kormány 68/2001. (IV.20.) Kormányrendelete a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról A kormány a közúti közlekedésről

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23.

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés. 1. Általános bevezető információk 23. TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? Rövid történeti áttekintés 15. oldal 19. oldal 22. oldal 1. Általános bevezető információk 23. oldal Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Közúti ellenőrzések. 2012. áprilisi állapot

Közúti ellenőrzések. 2012. áprilisi állapot Közúti ellenőrzések 2012. áprilisi állapot HU A BAG közúti ellenőrzései A Szövetségi Áruszállítási Hivatal (BAG) mint a Szövetségi Közlekedési, Építési és Városfejlesztési Minisztérium ügyterületén tevékenykedő

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? 16. oldal 20. oldal 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal Rövid történeti áttekintés Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

Szállítás, logisztika

Szállítás, logisztika Szállítás, logisztika Köszöntő Tisztelt Partnerünk! A több, mint 21 éve a mezőgazdasági piacon tevékenykedő Fertilia Kft. hoszszú évek kitartó munkájának köszönhetően ma már a legfejlettebb logisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2008. (IV.24.) Kt. számú határozatában kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére pályázatot nyújtott be.

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. 1 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. 2014.7.1. óta hatályos szöveg

OptiJUS Opten Kft. 1 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet. 2014.7.1. óta hatályos szöveg OptiJUS Opten Kft. 1 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

1 / 32 2015.01.13. 11:21

1 / 32 2015.01.13. 11:21 1 / 32 2015.01.13. 11:21 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról

A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról A malonitril ügy Esettanulmány a malonitril 2009 decemberi kiszállítása kapcsán felmerült problémákról Összeállította: Toldi Gergely veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó Előzmények 2009.10.12.-én

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!?

Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Január 1-jétől indul az EKAER rendszer!? Tisztelt

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. Cikk: Az 561/2006/EK rendelet

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSI FELADATOK NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 2015. január Az áruk valós útjának nyomon követése,

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

KÉSZ IPARI GYÁRTÓ Kft. Logisztikai folyamatok szabályozása

KÉSZ IPARI GYÁRTÓ Kft. Logisztikai folyamatok szabályozása /4oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Bálint Beáta Jóváhagyta: Kiss

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX. Táblakatalógus ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX

ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX. Táblakatalógus ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX ROBOTEX Kiadói Üzletág Kft. Táblakatalógus Kedves Partnereink! Örömmel nyújtjuk át újabb katalógusunkat, amely reményeink szerint jelentősen segíti a munka- és tűzvédelmi, műszaki és más területeken dolgozó szakemberek

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából?

1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából? 1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából? a) 2005. szeptember 7-én b) 2005. július 9-én. c) 2005. március 7-én. 2. Az alábbiak közül melyek ellenőrzését

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

Felvételi adatlap gépjárművezetői munkakörökre vonatkozóan

Felvételi adatlap gépjárművezetői munkakörökre vonatkozóan 1 CÉGŐR felvételi adatlap - Gépjárművezetői munkakörre vonatkozóan Adatlap azonosító: (az adatkezelő tölti ki) Sorszám: Partnerek által online kutatható adatok 1 Családi és utóneve: 2 Születési éve: 3

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről 2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről I. fejezet Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a közúti gépjárművel végzett fuvarozásra, továbbá közúti

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia. dr. Vereczkey Zoltán elnök

Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia. dr. Vereczkey Zoltán elnök Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia dr. Vereczkey Zoltán elnök Érdekképviseleti gondolatok a használatarányos útdíj bevezetéséről 1. Győztes-győztes konstrukciók 2. Gazdasági környezet

Részletesebben

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai Göttli Józsefné Milyen feladatai vannak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadónak a veszélyes hulladékok szállításánál? Mi a szerepük

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben