BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület február 18-ai ülésére! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat megalkotta az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendeletét. A rendelet gyakorlati alkalmazása során derült fény arra, hogy a mozgóbolt szabályozása nem alkalmazható sikerrel, ugyanis a korábbi szabályozás útvonalkénti fizetési kötelezettséget írt elő, ezt azonban szinte lehetetlen ellenőrizni. Ezért javasoljuk, hogy mozgóbolt esetén gépjárműre, és havi díjat állapítson meg a Képviselő-testület azzal, hogy az adott rendszámú gépjármű viszont a kifizetett évre tetszőleges alkalommal beléphet a kerület területére. Az általunk javasolt díjszabás nettó Ft/év/autó, de minimum Ft/év, vagyis 4 autónál kevesebb mozgóbolt létesítésének díjszabása megegyezik. Egyebekben a rendeletben pontosítások szükséges a jogszabályok változása miatt, illetve az elmúlt évek tapasztalatainak okán a pótdíjfizetés alól nem mentesülhet az a személy aki eredetileg is szerződés nélkül használta a közterületet. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása: A végrehajtás feltételei: A tervezet az Önkormányzat számára nem jelent többlet feladatot. A társadalmi hatások összefoglalása: Nincs kimutatható társadalmi hatása. Társadalmi költségek: Nincsenek kimutatható társadalmi költségek. Költségvetési hatások: A tervezet minimális költségvetési többletet jelent. Egészségügyi hatások: Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. Környezeti hatások: Nincsenek kimutatható környezeti hatások. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeleti javaslatot elfogadni szíveskedjen.

2 2 Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2015. (...) önkormányzati rendeletét. (Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az Szmsz. 18. (2) bekezdés a) pontja alapján) Budapest február 10. Láttam: Dr. Csomor Ervin alpolgármester Ancsin László jegyző Mellékletek: 1. sz.: rendelet-tervezet Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

3 1. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X, 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XVF Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 7. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:,,d) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolthoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához;"' A Rendelet 15. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:..(5) A közterületről eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosult csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat." A Rendelet 16. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3...(3) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díjnak megfelelő használati díjat, valamint a használati díj ötszörösének megfelelő, de minimum Ft pótdíjat kell fizetni annak, aki a közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérően, vagy a szerződés megszűnése után használja. A használati díj. valamint pótdíj fizetési kötelezettség a szerződés nélküli használat kezdetétől, valamint a szerződés megszűnésétől, vagy a szerződéstől való eltérés megállapításától az eredeti állapot helyreállításáig tart. Mentesül a pótdíj fizetése alól az. aki a jogcím nélküli használatot a szerződés megszűnésétől számítottan 8 napon belül megszünteti." Hatályát veszti a Rendelet 17. (7) bekezdése. 4-

4 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 6. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet előírásait kell alkalmazni a hatályba lépését követően kötendő szerződéseknél, a szerződések módosításánál, meghosszabbításánál, illetőleg a hatályba lépését követően indult ügyekben, amennyiben az szerződéskötéssel nem jár. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

5 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Képviselő-testület október 21-i ülésén megalkotta az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendeletét. A rendelet alkalmazása során derült fény arra. hogy a mozgóbolti tevékenységre vonatkozó szabályozás alkalmazása nehézségekbe ütközik. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A mozgóbolti tevékenység végzését is engedélyhez köti. 2. -hoz A pótlékfizetési kötelezettség alól a továbbiakban nem mentesülhet az, aki a jogellenes közterület-használatot eredendően is szerződés- vagy jogellenesen kezdte meg. 3. -hoz A Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelés miatt szükséges. 4. -hoz A Mozgóképről szóló törvén}' módosítása miatt szükséges. 5. -hoz A rendelet mellékletébe szigorúbb és egyértelműbb szabályokkal kerül bele a mozgóbolti tevékenység. 6 -hoz Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

6 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete A B C 1) 1 A kategória B kategória (Fgyéb közterületek) 2 Sorszám Közteriilet foglalás célja 3 1-) Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek 4 a.) Építmény (Pavilon, épület) 2640 Ft/nm/hó 1320 Ft/nm/hó 5 b.) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi állvány 6 - levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó 7 - virág 1820 Ft/nm/hó 1450 Ft/nm/hó 8 - pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított magok, léggömb, vattacukor, fagylalt, jégkrém, előre csomagolt édesség, sütemény, ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej, sütőipari termékek 9 -zsűrizett iparművészeti termékek 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó 10 - zöldség, gyümölcs 1820 Ft/nm/hó 1450 Ft/nm/hó 11 - árusító és egyéb automata 5060 Ft/db/hó 5060 Ft/db/hó 12 c.) Idényjellegű árusítás 13 - dinnve 5000 Ft/nm/5nap 5000 Ft/nm/5nap 14 - fenyőfa 5000 Ft/nm/5nap 5000 Ft/nm/5nap 15 d.) Alkalmi árusítás 16 - ünnepek előtti árusítás, vásár (pl. Karácsony Húsvét, Szt. István nap, Szilveszter stb.) 19 e.) Mozgóárusítás tilos tilos 5000 Ft/nm/5nap 5000 Ft/nm/5nap 20 folyamatos 30 napon túli Tilos Ft/hó 21 Mozgóbolt 22 f.) Vendéglátás Ft/jármű/év, de minimum Ft/év Ft/jármű/év, de minimum Ft/év 23 - előkert, terasz 1815 Ft/nm/hó 1340 Ft/nm/hó 24 - sörsátor 275 Ft/nm/nap 1570 Ft/nm/hó

7 2 26 g-) Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény.(30 napnál rövidebb - termékbemutaló, kiállítás egyéb elkerített terület - kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység 730 Ft/nm/nap 730 Ft/nm/nap 1940 Ft/nm/nap 1940 Ft/nm/nap 29 i) Üzemanyagtöltő állomás tilos tilos 30 2.) 31 Építési szerelési munkálatok a terület építését és fenntartását igénylő munkálatok kivételével - állvány, építőanyag törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa 150 Ft/m2/nap 80 Ft/nm/nap 32 - építési konténer elhelyezése 600 Ft/db/nap 360 Ft/db/nap 33 3.) Reklámhordozók felülete és árubemutatások 34 - óriásplakát tilos tilos 35 - hirdetőoszlop (legfeljebb 2 nm plakátozással) 4360 Ft/db/hó 4360 Ft/db/hó hirdetőoszlop (2 nm méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással - reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen 7480 Ft/db/hó 7480 Ft/db/hó 3990 Ft/nm/hó 3990 Ft/nm/hó 38 - homlokzati védőháló reklámmal 1090 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó 39 - portál, üzlethomlokzat reklám nélkül 730 Ft/nm/hó mentes 40 - vitrin reklámmal, valamint választási kampányt szolgáló hirdetőberendezés 1450 Ft/nm/hó 1450 Ft/nm/hó 41 - vitrin reklám nélkül 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó 42 - árubemutató 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó 43 - védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal 730 Ft/nm/hó 730 Ft/nm/hó

8 védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül 45 - köztéri óra reklámmal 46 - köztéri óra reklám nélkül 47 4.) Szórakoztató tevékenységek 48 - mutatványos 49 - pónilovaglás 50 - hőlégballon 51 - tűzijáték 52 - légvár 53 5.) Kulturális és sporttevékenységek ideiglenesen elhelyezett építmény berendezés, egyéb elkerített terület, emléktábla, emlékjel, szobor - kreatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás tilos 2640 Ft/db/hó mentes 275 Ft/nm/nap 275 Ft/nm/nap 1810 Ft/db/nap 9680 Ft/nm/nap 60 Ft/nm/nap 75 Ft/nm/nap mentes mentes 2640 Ft/db/hó mentes 200 Ft/nm/nap 200 Ft/nm/nap 1810 Ft/db/nap 9680 Ft/nm/nap 60 Ft/nm nap 80 Ft/nm/nap mentes 56 - kapcsolódó vendéglátó tevékenység 1090 Ft/nm/nap 1090 Ft/nm/nap 57 - kapcsolódó kereskedelmi tevékenység 410 Ft/nm/nap 410 Ft/nm/nap 58 - kapcsolódó szórakoztató tevékenység 210 Ft/nm/nap 210 Ft/nm/nap 59 6.) Autóparkoló tilos tilos 60 - ideiglenes autóparkoló 200 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 61 7.) Egyéb 62 Gépkocsitárolók elhelyezése 200 Ft/nm/hó 200 Ft/nm/hó 63 Üzemképtelen gépjármű maximum 90 napig, kizárólag mellékútvonalon történő tárolása 3000,-Ft/db/nap 1000,-Ft/db/nap

9 4 64 Közhasználatra még át nem adott mezőgazdasági hasznosítás 150 Ft/nm/év 100 Ft/nm/év 65 Ipari létesítmények raktárak tilos 1270 Ft/nm/év 66 Sírkőkészítő bemutató telephelyek 1270 Ft/nm/hó 1270 Ft/nm/hó Lovasiskola és kutyaiskola erdőben 275 Ft/nm/hó Ft/nm/hó engedélyezhető 840 Ft/nm/év 68 Sportterület és kemping kialakítása 620 Ft/nm/év A megállapított díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák! A. Kategória Közparkok, közkertek, játszóterek, védendő fasorok, erdők, természetvédelmi területek, temető, kegyeleti park illetve az ezeket határoló közterület, 200 m-en belül, középületeteket, műemlék épületeket határoló közterület 100 m-en belül, valamint Omátyásföld területe (a hatályos KVSZ-ben meghatározottak szerint) B. Kategória Minden egyéb közterület mely az A. kategóriába nem tartozik.

10 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat.../2015. (...) önkormányzati rendelettel módosított 31/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Kivonatos formában! Kivonatos formában! Budapest Főváros XVF Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 7- Szerződést kell kötni - ide nem értve a 8. i^-ban foulait kivételeket 7. Szerződést kell kötni - ide nem értve a 8. S-ban foglalt kivételeket a) b) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez, fennmaradásához; a közterületre jogszerűen különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt a) b) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez, fennmaradásához; a közterületre jogszerűen különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt

11 szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához; c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz; d) alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához; e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke. fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére, a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, a megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, létesítéséhez, fennmaradásához.. amennyiben azok nem a közút tartozékai, a közút területén kívül gépjárművárakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához. 0 a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai: g) utcabútor. figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra. kivetítő- és videofal-berendezés szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához; c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz; d) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolthoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához; e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére, a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, a megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség. létesítéséhez, fennmaradásához,, amennyiben azok nem a közút tartozékai, a közút területén kívül gépjárművárakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához. f) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai; g) utcabútor. figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés

12 elhelyezéséhez, fennmaradásához; h) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital. BKVjegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához: i) közterületen lévő. vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére; j) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat. munkateriilet körülhatárolása. irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához; k) film-. televízió-. videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza; 1) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához, vendéglátó-ipari előkert, terasz, kitelepülés céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra; m) sport- és kulturális-, rendezvényekre, kiállítás, vásár, piac továbbá mutatványos tevékenység céljára, valamint utcazenéléshez; n) családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre; o) bármely közúti jármű, külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülű egyéb célú elhelyezéséhez. különösen reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához; p) kerékpár-megőrzésre és kerékpártároló kihelyezésére; q) díszítés céljából, különösen elhelyezéséhez, fennmaradásához; h) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, BKVjegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához; i) közterületen lévő. vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó automata elhelyezésére; j) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat. munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához; k) film-. televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza; 1) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi. vendéglátó-ipari hasznosításához, vendéglátó-ipari előkert, terasz, kitelepülés céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra; m) sport- és kulturális-, rendezvényekre, kiállítás, vásár, piac továbbá mutatványos tevékenység céljára, valamint utcazenéléshez; n) családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre; o) bármely közúti jármű, külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülű egyéb célú elhelyezéséhez. különösen reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához; p) kerékpár-megőrzésre és kerékpártároló kihelyezésére; q) díszítés céljából, különösen

13 r) s) sz) 1) virágláda. virágkosár elhelyezésére, kivéve járdán, ha az a gyalogosforgalmat nem akadályozza és kihelyezője gondozza; fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, bármely olyan tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához mely közterület használattal jár, és nem kapcsolódik a közterület rendeltetésszerű használatához; a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. -ában foglalt esetben: egyéb, e rendelet 1. számú mellékletében részletezett esetben. sz) t) virágláda. virágkosár elhelyezésére, kivéve járdán, ha az a gyalogosforgalmat nem akadályozza és kihelyezője gondozza; fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, bármely olyan tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához mely közterület használattal jár. és nem kapcsolódik a közterület rendeltetésszerű használatához; a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. -ában foglalt esetben; egyéb, e rendelet 1. számú mellékletében részletezett esetben. 6. A közterület-használat megszüntetése A közterület-használat megszüntetése szüntc 15. (1) a: A közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi ok. kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fej lesztésikorszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető. A közterület-használat közérdekből (különösen közbiztonsági, közegészségügyi ok, kiemelt városi rendezvény lebonyolítása, infrastruktúra fejlesztésikorszerűsítési beruházás lebonyolítása, közmű hibaelhárítás érdekében) bármikor, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül megszüntethető. (2) A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a használatba adó egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, vaev egyébként e rendelet előírásainak megfelelően használja. (2) A szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt a használatba adó egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a használó a közterületet nem a szerződésben rögzített célra és módon, vagy egyébként e rendelet előírásainak megfelelően használja. 3) A használót megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga. ha a (3) A használót megilleti a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a

14 használatba adónak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni. Az igénybe nem vett időre befizetett díj a használónak kamatmentesen visszajár, a használatba adó részéről felmerülő költségek levonása nélkül. (4) Ha a használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a használatba adónak bejelenteni. (5) A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az igénybe nem vett időre befizetett díj a használónak kamatmentesen visszajár. (6) A szerződésben rögzített időtartam lejártakor, a használó a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (7) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben felsorolt valamely módon szűnik meg. a befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. (8) Ha a közterületet igénybe vevő a közterületet - önkormányzati vagy olyan infrastruktúra-fejlesztési, korszerűsítési beruházás lebonyolítása miatt, amelyekhez az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását megadta - nem tudja a szerződésben foglalt célra zavartalanul használni, kérelemre a beruházás időtartamára. - a használatba adó döntése alapján -, a korlátozással érintett időszakra előre befizetett közterület használati használatba adónak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon használni. Az igénybe nem vett időre befizetett díj a használónak kamatmentesen visszajár, a használatba adó részéről felmerülő költségek levonása nélkül. (4) Ha a használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a használatba adónak bejelenteni. (5) A közterületről eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosult csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat. (6) A szerződésben rögzített időtartam lejártakor, a használó a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (7) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben felsorolt valamely módon szűnik meg, a befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. (8) Ha a közterületet igénybe vevő a közterületet - önkormányzati vagy olyan infrastruktúra-fejlesztési, korszerűsítési beruházás lebonyolítása miatt, amelyekhez az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását megadta - nem tudja a szerződésben foglalt célra zavartalanul használni, kérelemre a beruházás időtartamára. - a használatba adó döntése alapján -, a korlátozással érintett időszakra előre befizetett közterület használati

15 díj 50 %-a kamatmentesen visszajár, amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a közterület-használat közérdekből nem kerül megszüntetésre. díj 50 %-a kamatmentesen visszajár, amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint a közterület-használat közérdekből nem kerül megszüntetésre. 7. A közterület jogcím nélküli használatának jogkövetkezményei 16. (1) Aki közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérő módon, különösen a szerződésben rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a szerződésben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben illetve e rendelet szabályainak megsértésével használ. köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására a megadott határidőn belül. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére, felszólítás nélkül elvégeztetheti. amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. A helyreállítás, tisztántartás befejezéséig a közterület-használatba vétel nem szűnik meg. Ebben az esetben a megszűnés szerződési időpontja és a tényleges használat időpontja közötti időtartam alatt a jogcím nélküli használat szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár. a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének 7. A közterület jogcím nélküli használatának jogkövetkezményei 16. (1) Aki közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérő módon, különösen a szerződésben rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a szerződésben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben illetve e rendelet szabályainak megsértésével használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására a megadott határidőn belül. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére, felszólítás nélkül elvégeztetheti. amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. A helyreállítás, tisztántartás befejezéséig a közterület-használatba vétel nem szűnik meg. Ebben az esetben a megszűnés szerződési időpontja és a tényleges használat időpontja közötti időtartam alatt a jogcím nélküli használat szabályait kell megfelelően alkalmazni. (2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár. a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének

16 elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogcím nélküli közterület-használó köteles viselni. (3) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díjnak megfelelő használati díjat valamint a használati díj ötszörösének megfelelő. de minimum Ft pótdíjat kell fizetni annak, aki a közterületet szerződés nélkül. vagy a szerződéstől eltérően, vagy a szerződés megszűnése után használja. A használati díj. valamint pótdíj fizetési kötelezettség a szerződés nélküli használat kezdetétől, valamint a szerződés megszűnésétől, vagy a szerződéstől való eltérés megállapításától az eredeti állapot helyreállításáig tart. Mentesül a pótdíj fizetése alól az. aki a jogcím nélküli használatot a szerződés megszűnésétől számítottan. illetve az Önkormányzat ilyen irányú felhívásától számított 3 napon belül megszünteti. elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogcím nélküli közterület-használó köteles viselni. (3) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díjnak megfelelő használati díjat, valamint a használati díj ötszörösének megfelelő, de minimum Ft pótdíjat kell fizetni annak, aki a közterületet szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérően, vagy a szerződés megszűnése után használja. A használati díj, valamint pótdíj fizetési kötelezettség a szerződés nélküli használat kezdetétől, valamint a szerződés megszűnésétől, vagy a szerződéstől való eltérés megállapításától az eredeti állapot helyreállításáig tart. Mentesül a pótdíj fizetése alól az, aki a jogcím nélküli használatot a szerződés megszűnésétől számítottan 8 napon belül megszünteti. (4) A közterületet szerződés nélkül használóval, amennyiben egyébként e rendelet feltételeinek megfelel - kérelemre szerződés köthető. Fzzel azonban a használó nem mentesül a (3) bekezdésben rögzített pótdíjfizetési következmények alól. (5) A közterületről eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosult csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat. (4) A közterületet szerződés nélkül használóval, amennyiben egyébként e rendelet feltételeinek megfelel - kérelemre - szerződés köthető. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (3) bekezdésben rögzített pótdíjfizetési következmények alól. (5) A közterületről eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosult csak az eltávolítás és a tárolás költségeinek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

17 III. fejezet Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása 17. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatási célú közterülethasználattal összefüggő. Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) A filmforgatás céljára történő közterület-használathoz szükséges hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterülethasználattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a zöldfelület kezelője, üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá. III. fejezet Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása 17. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatási célú közterülethasználattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) A filmforgatás céljára történő közterület-használathoz szükséges hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterülethasználattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a zöldfelület kezelője, üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (4) A közterület-használati díjat az Mktv. 3. mellékletében foglalt mindenkori díjtételek alapján kell meghatározni. (5) A díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat (4) A közterület-használati díjat az Mktv. 3. mellékletében foglalt mindenkori díjtételek alapján kell meghatározni. (5) A díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat

18 szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. (6) E rendelet 1. mellékletében meghatározott turisztikailag kiemelt központi területeken a közterülethasználat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át. szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. (6) E rendelet 1. mellékletében meghatározott turisztikailag kiemelt központi területeken a közterülethasználat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át. (7) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz e rendelet szerinti közterülethasználati szerződés szükséges. (7) Hatályát veszti. (8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterülethasználati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni. ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után 10 munkanapon belül, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 3 napon belül újra biztosítani kell. (8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterülethasználati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni. ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után 10 munkanapon belül, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 3 napon belül újra biztosítani kell.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A 26/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet /2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelettel megállapított melléklete (hatályos 2011. november 1-jét l) A díjak ÁFA nélkül értend k. a díjtétel jele A közterület

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról.

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

5. Az R. 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések

5. Az R. 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

E L ŐTERJ E SZT É S önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása E L ŐTERJ E SZT É S önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete a közterületek használatáról 2013. szeptember 30-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzatának

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete

20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete ,. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete a 37/1996. (XI.S.). sz. önkor.mányzati rendelettel és a 9/1997. (II.25.) sz önkor.mányzati rendelettel módosított 7/1996.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/209-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./Csomor Á. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: A közterület használatáról

Részletesebben

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő használatáról és a használat engedélyezéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Zsana Önkormányzatának Polgármestere 6411 Zsana Kossuth u. 3. Tel/Fax: 77/ ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzatának Polgármestere 6411 Zsana Kossuth u. 3. Tel/Fax: 77/ ELŐTERJESZTÉS Zsana Önkormányzatának Polgármestere 6411 Zsana Kossuth u. 3. Tel/Fax: 77/590-055 e-mail: zsana@zsana.hu ELŐTERJESZTÉS Zsana Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély 1 Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(III.18.) Önk. sz. rendelete a közterületek használatáról és rendjéről (egységes szerkezetben) Módosítás: 5/2012.(III.13.) Ör; 16/2012.(XI.14.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tolmács Községi Önkormányzat a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása- előterjesztés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a közterület használatról szóló önkormányzati

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról 1 Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2004. (III. 31.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2008./X.31./rendelete. a közterületek használatának rendjéről. (egységes szerkezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2008./X.31./rendelete. a közterületek használatának rendjéről. (egységes szerkezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008./X.31./rendelete a közterületek használatának rendjéről (egységes szerkezet) 1 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008./X.31./rendelete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerint jelen ülésen vizsgálja felül díjmegállapító rendeleteit,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27 i rendkívüli ülésének 2. számú Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterülethasználat szabályairól és díjairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterülethasználat szabályairól és díjairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterülethasználat szabályairól és díjairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

JJiJ. számú előterjesztés

JJiJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjeszt és JJiJ. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások

Részletesebben

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) KR. számú R E N D E L E T E A 24/2004. (X.28.) és a 12/2005.(VI.29.) 21/2005. (IX.29.), a 8/2011. (V.18.) és a 10/2012.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2003. (IV.23.)Ök.sz. számú rendelete a közterületek használatáról

KOZÁRMISLENY VÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2003. (IV.23.)Ök.sz. számú rendelete a közterületek használatáról KOZÁRMISLENY VÁROSÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2003. (IV.23.)Ök.sz. számú rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 15/2006. (XI.22.) Ök. sz., a 3/2008. (II.18.) Ök. sz., a 16/2009. (X.01.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 1455-8/2015 MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.)

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (VI.24.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (VI.24.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (VI.24.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL (a 9/2012. (V.11.), 14/2012. (VI.22.), a 16/2013. (V.31.), a 23/2013.

Részletesebben

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot.

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot. E LŐTERJESZTÉS a helyi rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi rendeletek

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bóly Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő -testület 2012. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő -testület 2012. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. : 84/504-100 Fax: 84/504-103 ------------------------------------------------------------------------- Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE a képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek meghatározása tárgyában Tisztelt

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben