BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1

2 BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával maga tette elő a fedezetet. Valamennyi országos programja megvalósításnak alapelve volt a tagszervezeti hálózati együttműködés, amely alapján egyszerre legalább 10 szervezettel dolgozott együtt az egyes programok megvalósításában, az aktív munkacsoport átlagos létszáma fő között mozgott. Az egyes programok megvalósításhoz rendelkezésre álló támogatás 60-88%-a a régiókban szervezett munkára és programokra fordítódott. Ezek a források azonban nem tartalmazhattak bérköltségeket, amit szervezetünknek továbbra is csak a működési célú pályázati programokból van lehetősége előteremteni. A működés alapfeltételeinek megléte mellett rendkívüli hatékonyságú munkára, tagszervezetei számára szakmai feladatok biztosítására képes az MNT, amelyhez mintaként szolgálhat a 2008-ban végzett szervezeti szakmai tevékenység. SZERVEZETI ÉLET KÖZGYŰLÉS, április 4-5. Budapest Az érdekérvényesítés jövőképe. Konferencia a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának lehetőségeiről. (NCA-ÖNSZ-07-A-P-0159) A Magyar Népfőiskolai Társaság április 4 5-én országos konferenciát rendezett Budapesten a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. A tematika az alábbi területeket fogta át: - A regionális szervezeti fejlesztést erősítő NCA program értékelése és elemzése - Szervezeti felkészülés az MNT 20 éves évfordulójára (konferencia az UNESCO dec. 3 6-ai budapesti rendezvényével összehangoltan) - Tájékoztató a felnőttképzés nemzeti cselekvési programjának tervezési folyamatáról - Tájékoztató az EU felnőttképzési programjairól és a támogatási rendszerről (előadó volt Képe Mónika, az EU-bizottságtól)

3 A konferenciát követően került sor az MNT évi tisztújító közgyűlésére, és négy évre megválasztotta az új tisztségviselőket (lásd ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK Négy alkalommal ült össze az elnökség 2008-ban, a részvétel tekintetében valamennyi ülés határozatképes volt, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, határozatok, szakmai háttéranyagok az MNT Intézetben hozzáférhetők. 1.) március 5-6. Kihelyezett két napos ülés Esztergomban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán. A szervezeti ügyeken kívül fő téma az egyetem tanszékével való eddigi együttműködés értékelése és a jövőbeli tevékenység megvitatása, különös tekintettel a hallgatók kötelező gyakorlatára, amelyhez a népfőiskolák helyszínt biztosítanak a jövőben is. 2.) Május 26. Budapest. A tisztújító közgyűlés utáni első ülése az új elnökségnek. A stratégiai egyeztető ülésen a fő szakmai téma a felnőttképzés népszerűsítése című országos program eseményeinek és eredményeinek értékelése volt. 3.) Június 26. Budapest. Kibővített ülés óta évente egy alkalommal kibővített elnökségi ülést tart az MNT, valamennyi táji központ és több népfőiskola képviselőinek a meghívásával. Az országos szintű közös programok közös szakmai előkészítésével foglalkoztak a résztvevők: A művelődés hete a tanulás ünnepe, az UNESCO Budapesten, húsz éves az MNT szakmai konferencia. 4.) November 4. Budapest. Az év szakmai tevékenységének értékelése, a decemberi konferencia előkészületeiről helyzetjelentés, a KIFE-vel elnyert TÁMOP program

4 bemutatása, valamint a Művelődés hete lezajlott eseményeinek értékelése volt a fő tematika. SZAKMAI PROGRAMOK ITTHON AZ MNT NÉPFŐISKOLA INTÉZET IRÁNYÍTÁSÁVAL A KÖZÖSSÉGI FEJLŐDÉS ÚJ LEHETŐSÉGEI Nyilvános kommunikáció a szociális szövetkezetekről (OFA/SZÖVKOM /6) A program azt a célt szolgálta, hogy az OFA szociális szövetkezetek létrehozását támogató pályázati támogatási programjához információs hátteret biztosítson annak érdekében, hogy minél több szociális szövetkezet alapítási kezdeményezés induljon el az országban. A projekt rendezvényeivel, eseményeivel, kiadványaival, fórumaival, írott és elektronikus kommunikációs eszközeivel a szociális szövetkezetek alakításában érdekelt magánszemélyeknek és szervezeteknek közérthető formában adott tájékoztatást a szociális szövetkezet szervezeti formájáról, a törvényi háttérről, a szociális szövetkezésben rejlő előnyökről és lehetőségekről, a nemzetközi tapasztalatokról, a hazai és nemzetközi adat- és információforrásokról. A kommunikációs programmal a célcsoportot, az érintett személyeket - különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű álláskeresőkre és a fiatalokra - az ismeretek megszerzésével motiválni kívántuk a szociális szövetkezetek létrehozására. A projekt valamennyi kommunikációs eszközével világossá kívántuk tenni, hogy a szociális szövetkezetek a rászorulóknak munkafeltételeket teremthetnek. A kommunikációs projekt egy másik általános célja volt, hogy felismertesse a szociális szövetkezeti forma közösségszervező erejét Megvalósulása az MNT szervezeti struktúrájára épült: táji központjai vállalták a régiós szintű események és programok megszervezését, a kommunikációs eszközök terjesztését. A program sikerességének mérője, hogy alapítási szándékkal háromszor annyi pályázó jelentkezett az OFA-nál, mint amennyit előzetesen kalkuláltak. A projekt termékei: - CD 2 x 500 példányban - TV reklám spot - interaktív honlap - 7 regionális fórum (több mint 500 résztvevő) - Kalauz a szociális szövetkezetek alapításához (kiadvány)

5 - országos záró konferencia (100 fő részvételével) A program összköltségvetése: 21 millió forint A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE (FKA-KT-29/2008) Európa számos országában 1992 óta rendezik meg a Felnőtt Tanulók Hete fesztivált a művelődés, a felnőttoktatás fejlesztése, anyagi és erkölcsi támogatottságának növelése érdekében. Az 1997-es V. Felnőttoktatási Világkonferencián az UNESCO valamennyi európai államában bevezetendő rendezvénynek javasolta a fesztivált és a Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa (ICAE) évi közgyűlése már az ENSZ hatókörébe kerülését javasolta, mint Európán kívül is, a különböző kontinensek minél több államában az élethosszig tartó tanulás jegyében meghonosítandó fontos, kulturális eseményt. Magyarországon 1995-ben fogalmazta meg a Magyar Népfőiskolai Társaság a javaslatokat és indokokat a bevezetés fontosságáról. Hosszú útkeresési és próbálkozási szakasz előzte meg a 2002-től kezdődően megvalósuló országos programsorozat rendszeressé válását. A művelődés hete a tanulás ünnepe a nemzetközileg is elfogadott kritériumok alapján, függetlenül az adott év tematikai megközelítésétől, az alábbi társadalmi célok elérésére törekszik: - Népszerűsíteni és előtérbe helyezni a felnőttképzés fontosságát, elsősorban a laikus tömegeket is mozgósítani tudó rendezvényekkel. - Középpontba állítani a felnőtt tanulókat, és oktatóikat, elsősorban a Felnőtt Tanulói és Oktatói díjak átadásával. - Láthatóvá tenni és közel vinni az emberekhez a felnőttképzési kínálatot, teljes sokszínűségében. - Növelni az iskolán kívüli képzés, a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás témájában való média-megjelenéseket. - Létrehozni a szakmai közéletben egy olyan időszakot, mely évi rendszerességgel presztízsértékű, komoly felnőttképzési programoknak ad helyet. - Közösségi és egyéni állampolgári aktivitást elindítani, ami elősegíti a tanulás mindenki számára való hozzáférhetőségét Az országosan már évek óta sikerrel megszervezett és nemzetközileg is terebélyesedő nemzetközi felnőtt tanulók fesztiváljának tematikus megrendezésével különös hangsúlyt kapott az egyenlő tanulási esélyek megteremtésének fontossága. Egyenlő tanulási esélyeket a különböző társadalmai csoportok, a különböző tanulási formák (formális, nem formális) és szintek (alap és felsőfok) között.

6 A programsorozat eseményeinek, rendezvényeinek három fő témakör köré kellett szerveződniük - párhuzamosan a bevezetőben kifejtett társadalmi célok elérésével, amelyeket a nemzetközileg is elfogadott kritériumok határoznak meg -, és az egyes témaköröket különkülön programokban, vagy egy programban együttesen is fel lehetett dolgozni: - a hátrányos helyzetű felnőttek bevonása a képzésbe, tanulásba - középpontban a felnőtt tanuló - a felnőttkori tanulás eszközeivel és módszereivel a kultúrák közötti párbeszéd elősegítéséért. A rendezvények típusai igazodtak a tematikákhoz, a megvalósulás formájában is alárendelten a fő témakörhöz: - tanácskozások, műhelymunkák (csak abban az esetben, ha a célcsoportot közvetlenül megszólaltatják a rendezvényeken) - a sikeres felnőtt tanulók nyilvános életút interjúja (felnőtt tanulói fesztivál jellegű program keretében is) - bemutató jellegű felnőttképzési programok (demonstrációs programok) és azok nyilvános értékelése és megvitatása - nyílt napok szervezése a felnőttképzési intézményekben, az érintettek bevonásával - a felnőttkori tanulás és a kompetencia fejlesztés összefüggései - a felnőttképzéshez kapcsolódó művészeti rendezvények és kiállítások szervezése - a felnőttkori tanulás hatása a foglalkoztatás fejlesztésére kompetencia szakma a foglalkoztatás és felnőttképzés viszonyrendszere A rendezvénysorozatban 106 partner vett részt összességében, akik nyilvános pályázati felhívás keretében nyerték el az országos rendezvénysorozatban való részvétel jogát és kaptak támogatást, 150 programot valósítottak meg, lefedve az egész országot. Az egyes rendezvények megvalósításának időpontja: október A résztvevők összlétszáma: fő A projekt összköltségvetése: 70,5 millió forint, amelyből nyilvános pályázat meghirdetésével 63 millió forint szétosztásra került a résztvevő szervezetek között.

7 A FELNŐTTKÉPZÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE AZ EU ELVÁRÁSOK MEGISMERÉSE (FKA-KT-34/2007) Az elmúlt években több olyan felnőttképzés fejlesztési dokumentum született Európában, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni Magyarországon sem. A dokumentumok közül két bizottsági közlemény, ajánlás a felnőttkori tanulásról, az élethosszig tartó tanulás fejlesztéséről olyan feladatokat fogalmaz meg a tagállamok számára, amelyek gyakorlatba ültetése lendületet adhat a magyar felnőttképzés fejlesztésének is. Az EU Bizottság által jóváhagyott két hivatalos dokumentum kidolgozásában a Magyar Népfőiskolai Társaság - elnöke által - szakértői szinten érintett volt. Több hónapos előkészítő munkával, a legkülönbözőbb szakmai testületek és nemzetközi, illetve tagállami konzultációk eredményeként először 2006 októberében megjelent a Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni (COM) 614 címen az Európai Bizottság Közleménye. Ennek a 2006-os közleménynek - mint szakpolitikai fejlesztési stratégiának - a végrehajtását szolgálja az egy évvel később, 2007-ben kiadott Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról COM(2007) 558-as számú közleménye a bizottságnak. A közleményben körülhatárolt munkaprogram 2010-ig terjedően fogalmaz meg feladatokat a tagállamok számára a lisszaboni célkitűzések keretein belül, amelyek a post-lisszabon alapján 2010-után is nyilvánvalóan folytatódni fognak. Az azonban bizonyos, hogy a következő 2-3 évben ( ) ez a cselekvési program jelenti az európai szintű felnőttoktatás fejlesztési tevékenységének fő irányait. A Magyar Népfőiskolai Társaság (1988), mint a hazai nem-formális felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás egyik szervezete, és munkájában évtizedet is meghaladóan központi szerepet kap a felnőttképzés alapkészség központú elméleti és gyakorlati megközelítése, előterjesztést nyújtott be már 2007-ben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácshoz, hogy a fenti két bizottsági közleményt szakmai körökben megismertesse és egy lehetséges nemzeti cselekvési terv-javaslatot tegyen le a döntéshozók asztalára. Szervezetünk országos hálózati rendszerét felhasználva regionális koordinátorokat választottunk ki és készítettünk fel a projektre, amelyben két kiemelkedő feladat hárult rájuk: - regionális szintű tematikus felnőttképzési jó gyakorlatok gyűjtése, meghatározott, nemzetközileg is elfogadott kritérium rendszer szerinti rendszerezése és értékelő írásos kidolgozása

8 - ezeknek a jó gyakorlatoknak és az EU Bizottsági közleményeinek a bemutatása, értelmezése, megvitatása egy-egy regionális (összesen hét) szakértői konferencia keretében. A program feltáró és elemző munkája mellett folyamatos szolgáltatásként vállalta a Magyar Népfőiskolai Társaság, hogy az aktuális, a legfrissebb hazai és nemzetközi szakmai kérdésekről, eseményekről, rendezvényekről, a legfontosabb dokumentumokról tájékoztatjuk a hazai szakmai közönséget, amelyet a kéthavonta (7 elektronikus hírlevél) megjelenő hírlevél több mint 1300 címre történő kiküldésével tudtunk teljesíteni. Ennek részeként jelentős mennyiségben fordítottunk le és tettünk közzé friss felnőttképzési szakmai anyagokat, illetve összeállítottunk egy olyan (angol nyelvű) szakmai kiskönyvtárat, amely ma naprakészen tartalmazza a legfontosabb nemzetközi felnőttképzési szakirodalom kiadványait. (további információ a honlapon) A feltáró munka során a regionális koordinátorok mellett harmincegy fő dolgozott a jó gyakorlatok gyűjtésén, több hétig tartó munkájuk eredményeként a kiadott kötetbe végül 38 feldolgozott jó gyakorlat került, arányos regionális felosztásban, a Magyarországon jelenleg gyakorlatként működő nem formális felnőttképzés bemutatásának alapkőletételét megvalósítva (Esélyt adunk. Jó gyakorlatok a felnőttképzésben. 244 l. Felelős kiadó Sz. Tóth János. Szerk.: Mihályfi Márta és Trencsényi Imre. Magyar Népfőiskolai Társaság, 2008.). A több száz fő részvételével megvalósuló 1-1 napos regionális konferenciák, tanácskozások, a bemutatott jó gyakorlatokat is figyelembe véve, elsősorban régiós szinten foglalkoztak a felnőttképzéssel különösen a felnőttkori kulcskompetenciák képzésével - átgondolva a hazai cselekvési tervre vonatkozó lehetséges regionális javaslatokat is. (7 regionális konferencia a május június közötti időszakban, összességében több mint 500 fő részvételével) A tanácskozások alapján kialakult megállapításokat, a fejlesztésre vonatkozó magyarországi javaslatokat a magyar munkacsoport nemzetközi műhelymunka keretében, egy több mint tíz országból érkező szakértői teammel tette mérlegre, hasonlította össze más országok álláspontjaival, fejlesztési elképzeléseivel (25 fő részvételével négy napos nemzetközi műhelymunka Balatonszepezden, szeptember )

9 A feltáró és elemző, nemzetközi szakértői véleménycserét is magába foglaló több hónapos munka után egy ötfős szakmai csoport fogott hozzá ahhoz az elméleti munkához, amellyel a bizottság 2007-es közleményének öt kulcsfontosságú irányvonala alapján kidolgozták a magyar felnőttképzés fejlesztését szolgáló cselekvési terv javaslatot. Az elkészült javaslatról - jelentőségét nem eltúlozva biztosan állíthatjuk, hogy a jelenkori magyar felnőttképzés történetében megkerülhetetlen és egyedülálló vállalkozás, amely széleskörű szakmai és társadalmi konszenzus alapjain áll. A megvalósítók törekedtek a program minden fázisába minden érintettet meghívni és bevonni: regionális képző központok, felnőttképzési intézmények, vállalkozások, szövetségek, civil szervezetek, egyetemek, főiskolák tanszékei, önkormányzatok képviselői vettek részt az eseményeken, fejthették ki véleményüket a magyar felnőttképzés helyzetéről, a szükséges fejlesztési kérdésekről. A javaslat kidolgozói pedig olyan szakemberek, akik elméleti felkészültségük mellett hosszú évek óta gyakorló, aktív és elismert szakemberként tevékenykednek a felnőttképzés felsőoktatási, civil, vállalkozói és nem utolsó sorban nemzetközi színterén. (Továbblépni a tervezéstől a tettek felé. Szerk.: Sz. Tóth János és Mihályfi Márta, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 44 old. közzétételére a projekt záró konferenciáján, december 2-án került sor Budapesten, 100 fő részvételével). A projekt összköltségvetése: 28 millió forint. TANULÁSI FORMÁK SOKFÉLESÉGE ÉS EGYENRANGÚSÁGA: HOGYAN TANULUNK? Kutatási projekt a nem formális és informális tanulás mérhetősége és elismertethetősége érdekében. (SZFK-14/2008) Legfontosabb célok: A csak elméleti, s a megvalósított, jó gyakorlat eredményeit nélkülöző kutatások helyett az MNT programja a kutatás számára öt fő célt fogalmaz meg: 2.1 Feltárja a nem formális és az informális tanulás egyenrangúsága hiányának okait, a két tanulási forma eredményességének alkalmazását a formális tanulásban

10 2.2 Feltárja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló kompetenciák, attitűdök, motivációk fejlesztését, a formális tanulás módszereinek fejlesztési szükségességét 2.3 Feltérképezi a háromféle tanulási forma legfontosabb szintereit, az átjárhatóság és együttműködés fejlesztésének akadályait, a tanulásba történő bevonhatóság és a tanulási eredményesség fejlesztése érdekében 2.4 A tanulási eredményközpontúság jegyében a kutatás vizsgálja az nem formális és informális tanulás során szerzett tudás, készség és attitűd elismerésének és beszámítási módjának rendszerére vonatkozó akadályokat és lehetőségeket 2.5 A kutatás számba veszi a nemzetközi gyakorlatokat és a tapasztalatokat, amelyek alkalmazására vonatkozó javaslatot dolgoz ki Tevékenységek a projektben 1. A kutatási szakértői team elkészítette a kutatás részletes koncepcióját és ütemtervét, eszközeit, és feladattervét, a munkamegosztást a team tagjai között. 2. Reprezentatív minta került kiválasztásra úgy tervezve, hogy biztosított legyen a tanulás minden formájában résztvevők, és a nem tanulók megkérdezése is 3. A célcsoport kiválasztásában ügyeltek arra, hogy az iskolai végzettség, korcsoport, női-férfi arány, és a területi eloszlás megfelelő arányai biztosítottak legyenek 4. A kifejlesztett kutatási eszköztár feltárja az egyének tanulás-felfogását (mindhárom formáról), biztosítja az ún. életút feltárást, valamint a konkrét képzésekben történt részvétel tapasztalatait, vagy a nem-részvételi döntés hátterét. 5. Felmérés elvégzése: személyes találkozás keretében lefolytatott - kérdőíves módszerrel, illetve ún. fókuszcsoportos kiegészítő beszélgetésekkel történik. (1 régió 300 felnőtt személy, országos szinten 2100 interjú) 6. Az ún. kutatási asszisztensek és kérdezőbiztosok felkészítő tréningen vettek részt a fogalmak, a kutatási koncepció és eszközök használata és a menedzsment eljárások elsajátítása érdekében. A pályázó Magyar Népfőiskolai Társaság valamennyi régióban rendelkezik népfőiskolai központtal és több népfőiskolai tagszervezettel, akik bekapcsolódtak helyi szinten a kutatómunkába, illetve a helyi felmérés koordinálásába, és akik már részt vettek olyan országos projektekben, amelyekben tapasztalatot szereztek a szakmai felmérések területén. 7. On-line módszerrel és postai úton eljuttatott kérdőívek segítségével további célcsoport megkérdezésére kerül sor. Ezek: döntéshozók, munkaadók, felnőttképzési ellátók) Megyénként 10-10, régiónként összesen tehát 210 intézmény és személy. 8. A kutatás feldolgozott adatgyűjtésének elemzését a kutatói szakértői team irányításával végzik el. A kutatás októberében indult és júniusában fejeződik be. A projekt összköltségvetése 26 millió forint. A NÉPFŐISKOLÁK KÉPZÉSI PROGRAMJAINAK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSBAN Két napos szakmai konferencia az MNT 20 éves évfordulóján. (OFA/NP-K 2008/8141/0011) A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) két napos tematikus konferenciát rendezett, amelyen a résztvevők elemezték az MNT, mint egy szakmai civil szervezet húsz éves tevékenységét, elsősorban az évek alatt kialakult rendszerű és tartalmú képzési programjainak munkaerő piaci és foglalkoztathatósági összefüggéseivel. A rendezvény célja az volt, hogy a feltárt

11 eredmények és a hatékonyság elemzés mutatóinak ismeretében olyan fejlesztési irányvonalat fogadjanak el a népfőiskolák a konferenciát követően, amelynek segítségével hozzájárulnak a nem formális képzés munkaerő piaci szempontból történő elismertetéséhez. A konferencia időpontja és helyszíne: december Budapest. A résztvevők száma: 110 fő A támogatás összege: 2,2 millió forint. A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 2008-BAN Az érdekérvényesítés jövőképe. Beszámoló a Magyar Népfőiskolai Társaság évi tevékenységéről. Szerk.: Trencsényi Imre, Fesztbaum Zsófia és Mihályfi Márta, old. Segély helyett munkát KALAUZ a szociális szövetkezetekhez. Szerk.: Sz. Tóth János és Trencsényi Imre, old.

12 Hét régió tapasztalatai a szociális szövetkezetek területén. A szociális szövetkezetek népszerűsítésének eredményei. Szerk.: Mihályfi Márta és Fesztbaum Zsófia, old. Esélyt adunk. Jó gyakorlatok a felnőttképzésben. 244 l. Felelős kiadó Sz. Tóth János. Szerk.: Mihályfi Márta és Trencsényi Imre. Magyar Népfőiskolai Társaság, old. Továbblépni a tervezéstől a tettek felé. Szerk.: Sz. Tóth János és Mihályfi Márta, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 44 old.

13 MNT Művelődés Népfőiskola Társadalom XV. évf. 1.szám, 2008/tél: 20 éves a Magyar Népfőiskolai Társaság tematikus száma. Szerkesztő: Trencsényi Imre. Budapest, old. Információ: NEMZETKÖZI PROGRAMOK ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1) Nemzetközi együttműködési programok: MoLeYa (Motivating Young Adults to Learn, azaz Hogyan motiváljuk fiatal felnőtteket tanulásra) A német főkoordinátor 7 európai partnert fog össze, így hazánkon kívül partner még: Bulgária, Franciaország, az Egyesült Királyság, Litvánia, Románia és Ausztria Az Alpha 16+ folytatásaként - a októberben indult Grundtvig projekt, melynek fő célja, hogy a korai iskolaelhagyók közül megtalálja azokat, akik még 25 éves koruk előtt valamilyen módon visszakerültek az oktatás /képzés világába és újból írás-olvasás tanulásra adták fejüket. Az ilyen fiatal felnőtteknél működő motivációt, tanítási/tanulási módszereket kutatja ez a projekt 24 hónapon keresztül a résztvevő országok idevágó nemzeti szakirodalmának, fiatal felnőttekkel készült interjúk felhasználásával valamint a képzésükben résztvevő szakemberek nemzeti/nemzetközi tanácskozásának megszervezése révén. 2) Nemzetközi konferenciák az MNT szervezésében: Az MNT fő feladatként kezeli a felnőttképzés európai szintű eredményeinek, gyakorlatának magyarországi adaptálását, hasznosítását. Egy 2007 végén indult - az NSZFI és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott - 14 hónapos szakmai fejlesztési program keretében a Magyar Népfőiskolai Társaság az Élethosszig tartó tanulás népszerűsítését és az EU elvárások megismertetését tűzte ki célul folyamán az MNT 2 havonta elektronikus

14 Hírlevelet jelentetett meg és angol nyelvű szakmai anyagokból gyűjteményt állított össze, ennek kutathatóságát a szakma számára is biztosítva. A felnőttképzés nemzeti szintű fejlesztéséhez ajánlásokat fogalmazott meg a program során a 7 magyarországi régióban összegyűjtött, regionális műhelymunkák keretében analizált és nyomtatásban megjelentetett jó gyakorlat-gyűjtemény alapján. Ennek a programnak a keretében az MNT szeptemberében - közép- és kelet-európai szakemberek részvételével, Belgiumból, Finnországból és Hollandiából hívott előadókkal nemzetközi konferenciát szervezett Balatonszepezden, hogy a meghívott szakemberek bepillantást nyerhessenek különböző országok - felnőttoktatást érintő - nemzeti cselekvési terveinek előkészületeibe november 30 december 1. (Esztergom, Szt. Adalbert) Az egyház társadalmi tanítása és a XXI. századi felnőttoktatás címmel az MNT szemináriumot szervezett közel 30 külföldi - főleg közép-kelet európai - és 20 magyar felnőttképzésben tevékenykedő szakember részvételével, körüljárva a címben megfogalmazott témát és megvitatva egy jövőbeli együttműködés területeit, lehetőségeit.

15 2008. december 2. (Hotel Hélia) Az MNT az EAEA-val közösen szervezett konferenciáján mutatta be új kiadványát, melyben a felnőttképzés magyarországi fejlesztésére tett javaslatait tette közzé, Továbblépni a tervezéstől a tettek felé címmel.

16 3) Az MNT és az EAEA együttműködése: Társaságunk óta tagja az Európai Felnőttképzési Társaságnak (EAEA), amely egy nemzetközi non-profit szervezet, s 41 ország 114 szervezet tartozik tagjai sorába. (European Association for the Education of Adults: ) Az EAEA összekapcsol és képvisel olyan országos és nemzetközi szinten működő szervezeteket, koordinációs testületeket, amelyek a felnőttoktatásban, felnőttkori tanulásban közvetlenül vesznek részt. Tagjai főként olyan nem kormányzati szervezetek, melyeknek legfőbb célja a felnőttek tanulásának elősegítése, mégpedig az oktatás és képzés nem-formális keretei között. Az EAEA céljául tűzte ki, hogy segíti a felnőtt tanulói társadalom kialakulását úgy, hogy a közösségek és egyének különös tekintettel a társadalmilag kirekesztett rétegekre tanulás iránti igényét ösztönzi, motiválja. Az EAEA együttműködik nemzeti és regionális kormányzati szervekkel és nemzetközi intézményrendszerekkel, többek között az Európai Unióval, az Európa Tanáccsal, a Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsával (ICAE), az UNESCOval és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO). Az MNT óta működteti budapesti Kapcsolati Irodáját, mely működés keretében az EAEA-val még szorosabb együttműködést valósít meg. Az EAEA brüsszeli fő irodáján kívül összesen három kapcsolati iroda segíti az európai szintű szervezeti működést: Helsinki, Madrid és Budapest. A Kapcsolati Irodák együttműködésének főbb területei: információszolgáltatatás (honlap) elektronikus hírlevél szerkesztése negyedévente megjelenő nyomtatott EAEA News szerkesztése, kiadása, terjesztése közgyűlés, tematikus konferenciák A Magyar Népfőiskolai Társaság által működtetett Budapesti Kapcsolati Iroda Közép- és Kelet- Európa országai, így természetesen Magyarország felnőttképzési szervezeteinek nyújt információszolgáltatást, képzéseket szervez, és a kapcsolattartást koordinálja. A főképp en történő kapcsolattartás mellett az MNT biztosítja 1-2 fő személyes részvételét a kapcsolati irodák félévente megrendezett találkozóin (Link Office Meetings), így 2008-ban: március (Párizs) szeptember (Dublin) Ezeken a találkozókon készítették elő a kapcsolati irodák munkatársai az EAEA éves közgyűlését (Dublin, október 20.) és tematikus konferenciáját (Budapest, december 2.). Az évek óta folyamatos együttműködés másik alappillére az, hogy Sz. Tóth János, PhD, az MNT elnöke 2002-től 3. alkalommal töltötte be egymás után a választott EAEA elnöki tisztét, így a októberi közgyűlésen az alapszabály értelmében leköszönt, szakmai tevékenységének és közreműködésének fenntartása mellett.

17 A 2008-as elnöki tevékenység összefoglalója: 2008-ban a fő tevékenységek közé tartozott: - a Bajor Népfőiskolai Szövetség közgyűlésén való közreműködés, - az EAEA elnökségi üléseinek előkészítése és lebonyolítása (Brüsszel, Leicester, Szentpétervár, Zürich, Dublin) - az EAEA évi rendkívüli közgyűlésének (Brüsszel alapszabály módosítás), továbbá rendes évi közgyűlés előkészítése, (Írország) - az UNESCO párizsi központja szervezésében az azerbajdzsáni Bakuban sorra került regionális írás-olvasás konferencián előadás tartása, illetve közreműködés a záró dokumentum szerkesztésében. - Az EAEA pályázatai előkészítésében való közreműködés, szerkesztőségi cikkek írása az EAEA hírlevelébe, - részvétel a brüsszeli Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának szekértői ülésein, (téma a felnőttképzési cselekvési terv gyakorlati kivitelezése ) - Előadás tartása Jerevánban az Unió oktatáspolitikájáról. - Közreműködés az Európa Parlament fogadásán Doris Pack képviselőasszonnyal, - előadás tartása párizsi I. Élethosszig tartó tanulás Világkonferencián. - Együttműködés az EAEA az UNESCO Élethosszig tartó tanulás Intézetével a budapesti UNESCO regionális konferencia előkészületeiben. (2008 december). - Együttműködés az amerikai Hall of Fame szervező bizottsággal a Felnőttképzés Nemzetközi Hírnévcsarnoka évi díjazottjainak és a díjátadásnak a megszervezésében. - Felkérésre tanulmány írása a Routledge Nemzetközi Élethosszig tartó tanulás kézikönyvbe az EU szakpolitikai törekvéseiről.

18 TÁJI KÖZPONTOK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE 2008-BAN NYUGAT DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Zala Megyei Népfőiskolai Egyesület Egyesületünknek 2008-ban kiemelt feladata volt a VISSZA A TÁRSADALOMBA című projekt folyamatos működtetése, megvalósítása. Börtön Népfőiskolai tevékenységünket 2004 végén kezdtük meg a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Célunk a fogvatartottak szabadidejének hasznos eltöltése, szabadulásuk után a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, a visszaeső bűnözés csökkentése. Ennek elérése érdekében eddig több pályázatot valósítottunk meg. Legutóbb a évi meghívásos projektünket, melyet az OFA a Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók reszocializációjának elősegítésére másodszor írt ki. A projekt május július 15-ig tartott, 65 fő bevonásával 15 fő munkába állítását vállaltuk, amit 80 fő bevonása mellett 18 fő re teljesítettünk. Legfontosabb eredményünk, hogy a két projektünkben 24 hónap alatt a bevont 149 főből, 75 fő szabadult, akik közül 39 fő munkába helyezését segítettük elő. A fogvatartottak és szabadultak társadalomba visszailleszkedésének elősegítését, munkaerő-piaci esélyeinek javítását, speciális élet-helyzetükből következő lelki sérülések csökkentését szolgáló eredményekkel teli projektünket intézeten belüli személyiségfejlesztő tevékenységünket képzésekkel, kulturális, sport és egyéb programokkal színesítettük. Elképzelésünk komplexitását a kinti családgondozással, szabadulás utáni utógondozással egészítettük ki. A projekt utolsó szakaszában megvalósult néhány főbb programról röviden: A projektben öt csoportban 80 fő személyiségfejlesztő tréningje, 20 fő ECDL képzése, 10 fő kosárfonó képzése valósult meg, amit egyéni szociális munkával, kulturális, sport és egyéb programokkal egészítettünk ki. Ezek közül emelünk ki néhányat: január 24-én a Hevesi Sándor Színház művészei mutatták be a Bánk bánt február án a reneszánsz éve jegyében, kulturális programmal egybekötött szakmai nap keretében mutattuk be módszereinket, a programban résztvevő többi megvalósító szervezetnek. (Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Szombathely) április végén óriási sikerrel zenés, táncos Roma Napot tartottunk. Projektünk fontos elemei voltak a munkajogi és egyéb ismeretterjesztő előadások is.

19 Praktika szakkör keretében a résztvevők több alkalommal készíthettek családtagjaik részére ajándékokat (képeslapot, adventi koszorút), és korongozhattak is. Az általuk készített tárgyakat égetés, mázazás után, ajándékként adhatták át. Nagy sikerrel zárult a több alkalommal megrendezett foci és sakkverseny is. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a szabadságukban korlátozott emberek számára, a lehetőségeinkhez képest megvalósítható programok mit is jelentenek, ezért fontosnak tartjuk, hogy ilyen és ezekhez hasonló programok megszervezéséhez a jövőben is támogatást találjunk. Hiszen programunk, a munkaerőpiac és a büntetés-végrehajtási intézet rendszere közötti híd szerepet vállaló kezdeményezés, mely komplex módon közelíti mindkét problémás területet. Az egyéni szociális munkától kezdve az oktatáson, tréningen keresztül juttatja el a résztvevőket abba a helyzetbe, hogy képesek legyenek szabadulásuk után munkát vállalni, vagy a munkavégzésben részt venni, beilleszkedni a civil életbe. A projekt tevékenysége mintaértékűnek tekinthető abból a szempontból, hogy megmutathatja más intézményeknek, az állampolgároknak, hogy a bűnelkövetőkkel is érdemes foglalkozni, ők is képesek a változásra, fejlődésre, és sokan motiváltak is erre, csak egyedül szinte lehetetlen ezt megvalósítaniuk. Munkánkat nagy érdeklődés övezi, a témával kapcsolatosan több televíziós, rádió interjú, újságcikk jelent meg Célunk programjainkon keresztül, hogy a börtönök és a külvilág közötti falak eltűnjenek, hogy több együttműködés legyen a helyi közösségekkel, így nőjön azoknak a fogvatartottaknak a száma, akik szabadulásuk után sikeresen illeszkednek be a társadalomba. Együttműködő partnereink: Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Zala Megyei Igazságügyi Hivatal, NYD Regionális Munkaügyi Központ, Zala Megyei Önkormányzat, Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló, Első Magyar Dán Termelő Iskola, Szám -Pont Kft, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, akik segítik munkánkat. Kiemelt projektünk megvalósítása közben időrendben még az alábbi tevékenységi körünkbe tartozó feladatokat végeztük: A Magyar Népfőiskolai Társaság partnereként konferenciát szerveztünk a szociális szövetkezetek létrehozásának népszerűsítésére. Eredményként kezeljük, hogy régiónkból információnk szerint 2 nyertes projekt született Szakmai nap szervezése a Bv. Intézetben az OFA programban résztvevő partner szervezetek, fogvatartottak részére ZMJ Város két bizottságához (eü., kulturális) nyújtottunk be pályázatot műveltségi vetélkedő, drogprevenciós programok megszervezésére. A két nyertes pályázat sikeresen teljesült Éves beszámoló elkészítése, elnökségi, közgyűlés keretében a beszámoló elfogadása. Ezek a fórumok lehetőséget adnak arra, hogy részletesen megbeszéljük az egyesület eredményeit, gondjait, problémáit, egyben folyamatos betekintést nyújtsanak a munkába LEADER pályázat keretében zalai kézművesek részére kirándulást szerveztünk a budapesti Néprajzi Múzeumba, Országházba SZMM ESZA KAB-HAT-08 pályázat megírása NCA működési pályázatának megírása. A kapott támogatással biztosítottuk működési költségeink egy részét A MNT partnereként régiós szinten gyűjtöttünk jó gyakorlatokat a felnőttképzés területén, melyben kidolgoztuk börtönprogramunkat is, amit az MNT Esélyt adunk című kiadványában mutatott be.

20 Regionális konferencia szervezése az élethosszig tartó tanulás népszerűsítésére. A régiós jó gyakorlatok bemutatását követően Mihályfi Márta, a Magyar Népfőiskolai Társaság főtitkára ismertette a legfontosabb uniós felnőttképzési irányelveket és a MNT felnőttképzést fejlesztő programját. A konferencia résztvevői felhatalmazták Mihályfi Márta főtitkárt, hogy szakmai fórumokon képviselje a konferencián megfogalmazott javaslatainkat, melyek elősegítetik a felnőttképzés helyzetének javulását Norvég Civil Támogatási Alap pályázatának elkészítése. Ezzel a pályázattal terveztük a zárás előtt álló OFA pályázat folytatását NCA évi működési támogatásának elszámolása OFA börtön projekt zárása LEADER 6.1. projekt elszámolása VISSZA A TÁRSADALOMBA projekt záró konferenciája. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy partnereinknek, az érdeklődőknek a pályázat kiírójának bemutassuk elért eredményeinket MACIKA Roma Kulturális Alap pályázatának megírása MNT A művelődés hete a tanulás ünnepe pályázat elkészítése SZMM ESZA KAB-PR-08/B pályázat megírása MJV működési pályázat megírásával a város kisebb összeggel támogatta egyesületünk működését A művelődés hete a tanulás ünnepe pályázat megvalósítása AZ MNT támogatásával egy előadásaiban egymásra épülő programsorozatot valósítottunk meg, amit kulturális programokkal színesítettünk. Lezárt pályázatunkhoz jól illeszkedett, mivel koncentráltan foglalkoztunk a felnőttkori tanulás lehetőségeinek, szükségességének bemutatásával. Közben régiós koordinátorként segítettük a nyd-i régió nyertes pályázóit, felügyeltük az MNT támogatásával megvalósuló programokat A művelődés hete a tanulás ünnepe pályázat elszámolása ZMJV működési, egészségügyi, kulturális pályázatok elszámolása Bensőséges keretek között elevenítettük fel egyesületünk 1988-ban történt létrehozása óta eltelt 20 év eseményeit. (Fehér Lászlóné, a Zalai Megyei Népfőiskolai Egyesület titkára) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ A régió népfőiskolai tevékenységének jellemzése, értékelése nem könnyű, annak ellenére, hogy számuk, sajnos nem magas. Ebben a helyzetben jött létre a K-D Regionális Felnőttképzési és Népfőiskolai Szövetség, azzal a céllal, hogy a régióban összefogja és képviselje a felnőttképzési, jelesül a népfőiskolai szervezetek érdekeit. Ezen a területen látványos eredmények nem születtek 2008-ban sem. A szövetség aktív szerepet vállalt a MNT területi (ebben az esetben K-D-i) szakmai programjainak előkészítésében, megvalósításában. Ezek közül fontos szerepe, feladata volt a Jó gyakorlat Veszprémben (05.23.) tartott regionális felnőttképzési konferencia előkészítése és megszervezése. Szintén aktívan vettünk részt a Művelődés Hete országos kezdeményezésben együttműködve az MNT szakmai vezetésével -, ennek keretében jelent meg a népfőiskolákat, a népfőiskolai tevékenységet országos kitekintéssel megjelenő Önbizalom és cselekvőképesség c. füzet.

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben