BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1

2 BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával maga tette elő a fedezetet. Valamennyi országos programja megvalósításnak alapelve volt a tagszervezeti hálózati együttműködés, amely alapján egyszerre legalább 10 szervezettel dolgozott együtt az egyes programok megvalósításában, az aktív munkacsoport átlagos létszáma fő között mozgott. Az egyes programok megvalósításhoz rendelkezésre álló támogatás 60-88%-a a régiókban szervezett munkára és programokra fordítódott. Ezek a források azonban nem tartalmazhattak bérköltségeket, amit szervezetünknek továbbra is csak a működési célú pályázati programokból van lehetősége előteremteni. A működés alapfeltételeinek megléte mellett rendkívüli hatékonyságú munkára, tagszervezetei számára szakmai feladatok biztosítására képes az MNT, amelyhez mintaként szolgálhat a 2008-ban végzett szervezeti szakmai tevékenység. SZERVEZETI ÉLET KÖZGYŰLÉS, április 4-5. Budapest Az érdekérvényesítés jövőképe. Konferencia a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának lehetőségeiről. (NCA-ÖNSZ-07-A-P-0159) A Magyar Népfőiskolai Társaság április 4 5-én országos konferenciát rendezett Budapesten a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. A tematika az alábbi területeket fogta át: - A regionális szervezeti fejlesztést erősítő NCA program értékelése és elemzése - Szervezeti felkészülés az MNT 20 éves évfordulójára (konferencia az UNESCO dec. 3 6-ai budapesti rendezvényével összehangoltan) - Tájékoztató a felnőttképzés nemzeti cselekvési programjának tervezési folyamatáról - Tájékoztató az EU felnőttképzési programjairól és a támogatási rendszerről (előadó volt Képe Mónika, az EU-bizottságtól)

3 A konferenciát követően került sor az MNT évi tisztújító közgyűlésére, és négy évre megválasztotta az új tisztségviselőket (lásd ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK Négy alkalommal ült össze az elnökség 2008-ban, a részvétel tekintetében valamennyi ülés határozatképes volt, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, határozatok, szakmai háttéranyagok az MNT Intézetben hozzáférhetők. 1.) március 5-6. Kihelyezett két napos ülés Esztergomban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán. A szervezeti ügyeken kívül fő téma az egyetem tanszékével való eddigi együttműködés értékelése és a jövőbeli tevékenység megvitatása, különös tekintettel a hallgatók kötelező gyakorlatára, amelyhez a népfőiskolák helyszínt biztosítanak a jövőben is. 2.) Május 26. Budapest. A tisztújító közgyűlés utáni első ülése az új elnökségnek. A stratégiai egyeztető ülésen a fő szakmai téma a felnőttképzés népszerűsítése című országos program eseményeinek és eredményeinek értékelése volt. 3.) Június 26. Budapest. Kibővített ülés óta évente egy alkalommal kibővített elnökségi ülést tart az MNT, valamennyi táji központ és több népfőiskola képviselőinek a meghívásával. Az országos szintű közös programok közös szakmai előkészítésével foglalkoztak a résztvevők: A művelődés hete a tanulás ünnepe, az UNESCO Budapesten, húsz éves az MNT szakmai konferencia. 4.) November 4. Budapest. Az év szakmai tevékenységének értékelése, a decemberi konferencia előkészületeiről helyzetjelentés, a KIFE-vel elnyert TÁMOP program

4 bemutatása, valamint a Művelődés hete lezajlott eseményeinek értékelése volt a fő tematika. SZAKMAI PROGRAMOK ITTHON AZ MNT NÉPFŐISKOLA INTÉZET IRÁNYÍTÁSÁVAL A KÖZÖSSÉGI FEJLŐDÉS ÚJ LEHETŐSÉGEI Nyilvános kommunikáció a szociális szövetkezetekről (OFA/SZÖVKOM /6) A program azt a célt szolgálta, hogy az OFA szociális szövetkezetek létrehozását támogató pályázati támogatási programjához információs hátteret biztosítson annak érdekében, hogy minél több szociális szövetkezet alapítási kezdeményezés induljon el az országban. A projekt rendezvényeivel, eseményeivel, kiadványaival, fórumaival, írott és elektronikus kommunikációs eszközeivel a szociális szövetkezetek alakításában érdekelt magánszemélyeknek és szervezeteknek közérthető formában adott tájékoztatást a szociális szövetkezet szervezeti formájáról, a törvényi háttérről, a szociális szövetkezésben rejlő előnyökről és lehetőségekről, a nemzetközi tapasztalatokról, a hazai és nemzetközi adat- és információforrásokról. A kommunikációs programmal a célcsoportot, az érintett személyeket - különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű álláskeresőkre és a fiatalokra - az ismeretek megszerzésével motiválni kívántuk a szociális szövetkezetek létrehozására. A projekt valamennyi kommunikációs eszközével világossá kívántuk tenni, hogy a szociális szövetkezetek a rászorulóknak munkafeltételeket teremthetnek. A kommunikációs projekt egy másik általános célja volt, hogy felismertesse a szociális szövetkezeti forma közösségszervező erejét Megvalósulása az MNT szervezeti struktúrájára épült: táji központjai vállalták a régiós szintű események és programok megszervezését, a kommunikációs eszközök terjesztését. A program sikerességének mérője, hogy alapítási szándékkal háromszor annyi pályázó jelentkezett az OFA-nál, mint amennyit előzetesen kalkuláltak. A projekt termékei: - CD 2 x 500 példányban - TV reklám spot - interaktív honlap - 7 regionális fórum (több mint 500 résztvevő) - Kalauz a szociális szövetkezetek alapításához (kiadvány)

5 - országos záró konferencia (100 fő részvételével) A program összköltségvetése: 21 millió forint A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE (FKA-KT-29/2008) Európa számos országában 1992 óta rendezik meg a Felnőtt Tanulók Hete fesztivált a művelődés, a felnőttoktatás fejlesztése, anyagi és erkölcsi támogatottságának növelése érdekében. Az 1997-es V. Felnőttoktatási Világkonferencián az UNESCO valamennyi európai államában bevezetendő rendezvénynek javasolta a fesztivált és a Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa (ICAE) évi közgyűlése már az ENSZ hatókörébe kerülését javasolta, mint Európán kívül is, a különböző kontinensek minél több államában az élethosszig tartó tanulás jegyében meghonosítandó fontos, kulturális eseményt. Magyarországon 1995-ben fogalmazta meg a Magyar Népfőiskolai Társaság a javaslatokat és indokokat a bevezetés fontosságáról. Hosszú útkeresési és próbálkozási szakasz előzte meg a 2002-től kezdődően megvalósuló országos programsorozat rendszeressé válását. A művelődés hete a tanulás ünnepe a nemzetközileg is elfogadott kritériumok alapján, függetlenül az adott év tematikai megközelítésétől, az alábbi társadalmi célok elérésére törekszik: - Népszerűsíteni és előtérbe helyezni a felnőttképzés fontosságát, elsősorban a laikus tömegeket is mozgósítani tudó rendezvényekkel. - Középpontba állítani a felnőtt tanulókat, és oktatóikat, elsősorban a Felnőtt Tanulói és Oktatói díjak átadásával. - Láthatóvá tenni és közel vinni az emberekhez a felnőttképzési kínálatot, teljes sokszínűségében. - Növelni az iskolán kívüli képzés, a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás témájában való média-megjelenéseket. - Létrehozni a szakmai közéletben egy olyan időszakot, mely évi rendszerességgel presztízsértékű, komoly felnőttképzési programoknak ad helyet. - Közösségi és egyéni állampolgári aktivitást elindítani, ami elősegíti a tanulás mindenki számára való hozzáférhetőségét Az országosan már évek óta sikerrel megszervezett és nemzetközileg is terebélyesedő nemzetközi felnőtt tanulók fesztiváljának tematikus megrendezésével különös hangsúlyt kapott az egyenlő tanulási esélyek megteremtésének fontossága. Egyenlő tanulási esélyeket a különböző társadalmai csoportok, a különböző tanulási formák (formális, nem formális) és szintek (alap és felsőfok) között.

6 A programsorozat eseményeinek, rendezvényeinek három fő témakör köré kellett szerveződniük - párhuzamosan a bevezetőben kifejtett társadalmi célok elérésével, amelyeket a nemzetközileg is elfogadott kritériumok határoznak meg -, és az egyes témaköröket különkülön programokban, vagy egy programban együttesen is fel lehetett dolgozni: - a hátrányos helyzetű felnőttek bevonása a képzésbe, tanulásba - középpontban a felnőtt tanuló - a felnőttkori tanulás eszközeivel és módszereivel a kultúrák közötti párbeszéd elősegítéséért. A rendezvények típusai igazodtak a tematikákhoz, a megvalósulás formájában is alárendelten a fő témakörhöz: - tanácskozások, műhelymunkák (csak abban az esetben, ha a célcsoportot közvetlenül megszólaltatják a rendezvényeken) - a sikeres felnőtt tanulók nyilvános életút interjúja (felnőtt tanulói fesztivál jellegű program keretében is) - bemutató jellegű felnőttképzési programok (demonstrációs programok) és azok nyilvános értékelése és megvitatása - nyílt napok szervezése a felnőttképzési intézményekben, az érintettek bevonásával - a felnőttkori tanulás és a kompetencia fejlesztés összefüggései - a felnőttképzéshez kapcsolódó művészeti rendezvények és kiállítások szervezése - a felnőttkori tanulás hatása a foglalkoztatás fejlesztésére kompetencia szakma a foglalkoztatás és felnőttképzés viszonyrendszere A rendezvénysorozatban 106 partner vett részt összességében, akik nyilvános pályázati felhívás keretében nyerték el az országos rendezvénysorozatban való részvétel jogát és kaptak támogatást, 150 programot valósítottak meg, lefedve az egész országot. Az egyes rendezvények megvalósításának időpontja: október A résztvevők összlétszáma: fő A projekt összköltségvetése: 70,5 millió forint, amelyből nyilvános pályázat meghirdetésével 63 millió forint szétosztásra került a résztvevő szervezetek között.

7 A FELNŐTTKÉPZÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE AZ EU ELVÁRÁSOK MEGISMERÉSE (FKA-KT-34/2007) Az elmúlt években több olyan felnőttképzés fejlesztési dokumentum született Európában, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni Magyarországon sem. A dokumentumok közül két bizottsági közlemény, ajánlás a felnőttkori tanulásról, az élethosszig tartó tanulás fejlesztéséről olyan feladatokat fogalmaz meg a tagállamok számára, amelyek gyakorlatba ültetése lendületet adhat a magyar felnőttképzés fejlesztésének is. Az EU Bizottság által jóváhagyott két hivatalos dokumentum kidolgozásában a Magyar Népfőiskolai Társaság - elnöke által - szakértői szinten érintett volt. Több hónapos előkészítő munkával, a legkülönbözőbb szakmai testületek és nemzetközi, illetve tagállami konzultációk eredményeként először 2006 októberében megjelent a Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni (COM) 614 címen az Európai Bizottság Közleménye. Ennek a 2006-os közleménynek - mint szakpolitikai fejlesztési stratégiának - a végrehajtását szolgálja az egy évvel később, 2007-ben kiadott Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról COM(2007) 558-as számú közleménye a bizottságnak. A közleményben körülhatárolt munkaprogram 2010-ig terjedően fogalmaz meg feladatokat a tagállamok számára a lisszaboni célkitűzések keretein belül, amelyek a post-lisszabon alapján 2010-után is nyilvánvalóan folytatódni fognak. Az azonban bizonyos, hogy a következő 2-3 évben ( ) ez a cselekvési program jelenti az európai szintű felnőttoktatás fejlesztési tevékenységének fő irányait. A Magyar Népfőiskolai Társaság (1988), mint a hazai nem-formális felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás egyik szervezete, és munkájában évtizedet is meghaladóan központi szerepet kap a felnőttképzés alapkészség központú elméleti és gyakorlati megközelítése, előterjesztést nyújtott be már 2007-ben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácshoz, hogy a fenti két bizottsági közleményt szakmai körökben megismertesse és egy lehetséges nemzeti cselekvési terv-javaslatot tegyen le a döntéshozók asztalára. Szervezetünk országos hálózati rendszerét felhasználva regionális koordinátorokat választottunk ki és készítettünk fel a projektre, amelyben két kiemelkedő feladat hárult rájuk: - regionális szintű tematikus felnőttképzési jó gyakorlatok gyűjtése, meghatározott, nemzetközileg is elfogadott kritérium rendszer szerinti rendszerezése és értékelő írásos kidolgozása

8 - ezeknek a jó gyakorlatoknak és az EU Bizottsági közleményeinek a bemutatása, értelmezése, megvitatása egy-egy regionális (összesen hét) szakértői konferencia keretében. A program feltáró és elemző munkája mellett folyamatos szolgáltatásként vállalta a Magyar Népfőiskolai Társaság, hogy az aktuális, a legfrissebb hazai és nemzetközi szakmai kérdésekről, eseményekről, rendezvényekről, a legfontosabb dokumentumokról tájékoztatjuk a hazai szakmai közönséget, amelyet a kéthavonta (7 elektronikus hírlevél) megjelenő hírlevél több mint 1300 címre történő kiküldésével tudtunk teljesíteni. Ennek részeként jelentős mennyiségben fordítottunk le és tettünk közzé friss felnőttképzési szakmai anyagokat, illetve összeállítottunk egy olyan (angol nyelvű) szakmai kiskönyvtárat, amely ma naprakészen tartalmazza a legfontosabb nemzetközi felnőttképzési szakirodalom kiadványait. (további információ a honlapon) A feltáró munka során a regionális koordinátorok mellett harmincegy fő dolgozott a jó gyakorlatok gyűjtésén, több hétig tartó munkájuk eredményeként a kiadott kötetbe végül 38 feldolgozott jó gyakorlat került, arányos regionális felosztásban, a Magyarországon jelenleg gyakorlatként működő nem formális felnőttképzés bemutatásának alapkőletételét megvalósítva (Esélyt adunk. Jó gyakorlatok a felnőttképzésben. 244 l. Felelős kiadó Sz. Tóth János. Szerk.: Mihályfi Márta és Trencsényi Imre. Magyar Népfőiskolai Társaság, 2008.). A több száz fő részvételével megvalósuló 1-1 napos regionális konferenciák, tanácskozások, a bemutatott jó gyakorlatokat is figyelembe véve, elsősorban régiós szinten foglalkoztak a felnőttképzéssel különösen a felnőttkori kulcskompetenciák képzésével - átgondolva a hazai cselekvési tervre vonatkozó lehetséges regionális javaslatokat is. (7 regionális konferencia a május június közötti időszakban, összességében több mint 500 fő részvételével) A tanácskozások alapján kialakult megállapításokat, a fejlesztésre vonatkozó magyarországi javaslatokat a magyar munkacsoport nemzetközi műhelymunka keretében, egy több mint tíz országból érkező szakértői teammel tette mérlegre, hasonlította össze más országok álláspontjaival, fejlesztési elképzeléseivel (25 fő részvételével négy napos nemzetközi műhelymunka Balatonszepezden, szeptember )

9 A feltáró és elemző, nemzetközi szakértői véleménycserét is magába foglaló több hónapos munka után egy ötfős szakmai csoport fogott hozzá ahhoz az elméleti munkához, amellyel a bizottság 2007-es közleményének öt kulcsfontosságú irányvonala alapján kidolgozták a magyar felnőttképzés fejlesztését szolgáló cselekvési terv javaslatot. Az elkészült javaslatról - jelentőségét nem eltúlozva biztosan állíthatjuk, hogy a jelenkori magyar felnőttképzés történetében megkerülhetetlen és egyedülálló vállalkozás, amely széleskörű szakmai és társadalmi konszenzus alapjain áll. A megvalósítók törekedtek a program minden fázisába minden érintettet meghívni és bevonni: regionális képző központok, felnőttképzési intézmények, vállalkozások, szövetségek, civil szervezetek, egyetemek, főiskolák tanszékei, önkormányzatok képviselői vettek részt az eseményeken, fejthették ki véleményüket a magyar felnőttképzés helyzetéről, a szükséges fejlesztési kérdésekről. A javaslat kidolgozói pedig olyan szakemberek, akik elméleti felkészültségük mellett hosszú évek óta gyakorló, aktív és elismert szakemberként tevékenykednek a felnőttképzés felsőoktatási, civil, vállalkozói és nem utolsó sorban nemzetközi színterén. (Továbblépni a tervezéstől a tettek felé. Szerk.: Sz. Tóth János és Mihályfi Márta, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 44 old. közzétételére a projekt záró konferenciáján, december 2-án került sor Budapesten, 100 fő részvételével). A projekt összköltségvetése: 28 millió forint. TANULÁSI FORMÁK SOKFÉLESÉGE ÉS EGYENRANGÚSÁGA: HOGYAN TANULUNK? Kutatási projekt a nem formális és informális tanulás mérhetősége és elismertethetősége érdekében. (SZFK-14/2008) Legfontosabb célok: A csak elméleti, s a megvalósított, jó gyakorlat eredményeit nélkülöző kutatások helyett az MNT programja a kutatás számára öt fő célt fogalmaz meg: 2.1 Feltárja a nem formális és az informális tanulás egyenrangúsága hiányának okait, a két tanulási forma eredményességének alkalmazását a formális tanulásban

10 2.2 Feltárja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló kompetenciák, attitűdök, motivációk fejlesztését, a formális tanulás módszereinek fejlesztési szükségességét 2.3 Feltérképezi a háromféle tanulási forma legfontosabb szintereit, az átjárhatóság és együttműködés fejlesztésének akadályait, a tanulásba történő bevonhatóság és a tanulási eredményesség fejlesztése érdekében 2.4 A tanulási eredményközpontúság jegyében a kutatás vizsgálja az nem formális és informális tanulás során szerzett tudás, készség és attitűd elismerésének és beszámítási módjának rendszerére vonatkozó akadályokat és lehetőségeket 2.5 A kutatás számba veszi a nemzetközi gyakorlatokat és a tapasztalatokat, amelyek alkalmazására vonatkozó javaslatot dolgoz ki Tevékenységek a projektben 1. A kutatási szakértői team elkészítette a kutatás részletes koncepcióját és ütemtervét, eszközeit, és feladattervét, a munkamegosztást a team tagjai között. 2. Reprezentatív minta került kiválasztásra úgy tervezve, hogy biztosított legyen a tanulás minden formájában résztvevők, és a nem tanulók megkérdezése is 3. A célcsoport kiválasztásában ügyeltek arra, hogy az iskolai végzettség, korcsoport, női-férfi arány, és a területi eloszlás megfelelő arányai biztosítottak legyenek 4. A kifejlesztett kutatási eszköztár feltárja az egyének tanulás-felfogását (mindhárom formáról), biztosítja az ún. életút feltárást, valamint a konkrét képzésekben történt részvétel tapasztalatait, vagy a nem-részvételi döntés hátterét. 5. Felmérés elvégzése: személyes találkozás keretében lefolytatott - kérdőíves módszerrel, illetve ún. fókuszcsoportos kiegészítő beszélgetésekkel történik. (1 régió 300 felnőtt személy, országos szinten 2100 interjú) 6. Az ún. kutatási asszisztensek és kérdezőbiztosok felkészítő tréningen vettek részt a fogalmak, a kutatási koncepció és eszközök használata és a menedzsment eljárások elsajátítása érdekében. A pályázó Magyar Népfőiskolai Társaság valamennyi régióban rendelkezik népfőiskolai központtal és több népfőiskolai tagszervezettel, akik bekapcsolódtak helyi szinten a kutatómunkába, illetve a helyi felmérés koordinálásába, és akik már részt vettek olyan országos projektekben, amelyekben tapasztalatot szereztek a szakmai felmérések területén. 7. On-line módszerrel és postai úton eljuttatott kérdőívek segítségével további célcsoport megkérdezésére kerül sor. Ezek: döntéshozók, munkaadók, felnőttképzési ellátók) Megyénként 10-10, régiónként összesen tehát 210 intézmény és személy. 8. A kutatás feldolgozott adatgyűjtésének elemzését a kutatói szakértői team irányításával végzik el. A kutatás októberében indult és júniusában fejeződik be. A projekt összköltségvetése 26 millió forint. A NÉPFŐISKOLÁK KÉPZÉSI PROGRAMJAINAK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁSBAN Két napos szakmai konferencia az MNT 20 éves évfordulóján. (OFA/NP-K 2008/8141/0011) A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) két napos tematikus konferenciát rendezett, amelyen a résztvevők elemezték az MNT, mint egy szakmai civil szervezet húsz éves tevékenységét, elsősorban az évek alatt kialakult rendszerű és tartalmú képzési programjainak munkaerő piaci és foglalkoztathatósági összefüggéseivel. A rendezvény célja az volt, hogy a feltárt

11 eredmények és a hatékonyság elemzés mutatóinak ismeretében olyan fejlesztési irányvonalat fogadjanak el a népfőiskolák a konferenciát követően, amelynek segítségével hozzájárulnak a nem formális képzés munkaerő piaci szempontból történő elismertetéséhez. A konferencia időpontja és helyszíne: december Budapest. A résztvevők száma: 110 fő A támogatás összege: 2,2 millió forint. A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI 2008-BAN Az érdekérvényesítés jövőképe. Beszámoló a Magyar Népfőiskolai Társaság évi tevékenységéről. Szerk.: Trencsényi Imre, Fesztbaum Zsófia és Mihályfi Márta, old. Segély helyett munkát KALAUZ a szociális szövetkezetekhez. Szerk.: Sz. Tóth János és Trencsényi Imre, old.

12 Hét régió tapasztalatai a szociális szövetkezetek területén. A szociális szövetkezetek népszerűsítésének eredményei. Szerk.: Mihályfi Márta és Fesztbaum Zsófia, old. Esélyt adunk. Jó gyakorlatok a felnőttképzésben. 244 l. Felelős kiadó Sz. Tóth János. Szerk.: Mihályfi Márta és Trencsényi Imre. Magyar Népfőiskolai Társaság, old. Továbblépni a tervezéstől a tettek felé. Szerk.: Sz. Tóth János és Mihályfi Márta, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 44 old.

13 MNT Művelődés Népfőiskola Társadalom XV. évf. 1.szám, 2008/tél: 20 éves a Magyar Népfőiskolai Társaság tematikus száma. Szerkesztő: Trencsényi Imre. Budapest, old. Információ: NEMZETKÖZI PROGRAMOK ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1) Nemzetközi együttműködési programok: MoLeYa (Motivating Young Adults to Learn, azaz Hogyan motiváljuk fiatal felnőtteket tanulásra) A német főkoordinátor 7 európai partnert fog össze, így hazánkon kívül partner még: Bulgária, Franciaország, az Egyesült Királyság, Litvánia, Románia és Ausztria Az Alpha 16+ folytatásaként - a októberben indult Grundtvig projekt, melynek fő célja, hogy a korai iskolaelhagyók közül megtalálja azokat, akik még 25 éves koruk előtt valamilyen módon visszakerültek az oktatás /képzés világába és újból írás-olvasás tanulásra adták fejüket. Az ilyen fiatal felnőtteknél működő motivációt, tanítási/tanulási módszereket kutatja ez a projekt 24 hónapon keresztül a résztvevő országok idevágó nemzeti szakirodalmának, fiatal felnőttekkel készült interjúk felhasználásával valamint a képzésükben résztvevő szakemberek nemzeti/nemzetközi tanácskozásának megszervezése révén. 2) Nemzetközi konferenciák az MNT szervezésében: Az MNT fő feladatként kezeli a felnőttképzés európai szintű eredményeinek, gyakorlatának magyarországi adaptálását, hasznosítását. Egy 2007 végén indult - az NSZFI és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott - 14 hónapos szakmai fejlesztési program keretében a Magyar Népfőiskolai Társaság az Élethosszig tartó tanulás népszerűsítését és az EU elvárások megismertetését tűzte ki célul folyamán az MNT 2 havonta elektronikus

14 Hírlevelet jelentetett meg és angol nyelvű szakmai anyagokból gyűjteményt állított össze, ennek kutathatóságát a szakma számára is biztosítva. A felnőttképzés nemzeti szintű fejlesztéséhez ajánlásokat fogalmazott meg a program során a 7 magyarországi régióban összegyűjtött, regionális műhelymunkák keretében analizált és nyomtatásban megjelentetett jó gyakorlat-gyűjtemény alapján. Ennek a programnak a keretében az MNT szeptemberében - közép- és kelet-európai szakemberek részvételével, Belgiumból, Finnországból és Hollandiából hívott előadókkal nemzetközi konferenciát szervezett Balatonszepezden, hogy a meghívott szakemberek bepillantást nyerhessenek különböző országok - felnőttoktatást érintő - nemzeti cselekvési terveinek előkészületeibe november 30 december 1. (Esztergom, Szt. Adalbert) Az egyház társadalmi tanítása és a XXI. századi felnőttoktatás címmel az MNT szemináriumot szervezett közel 30 külföldi - főleg közép-kelet európai - és 20 magyar felnőttképzésben tevékenykedő szakember részvételével, körüljárva a címben megfogalmazott témát és megvitatva egy jövőbeli együttműködés területeit, lehetőségeit.

15 2008. december 2. (Hotel Hélia) Az MNT az EAEA-val közösen szervezett konferenciáján mutatta be új kiadványát, melyben a felnőttképzés magyarországi fejlesztésére tett javaslatait tette közzé, Továbblépni a tervezéstől a tettek felé címmel.

16 3) Az MNT és az EAEA együttműködése: Társaságunk óta tagja az Európai Felnőttképzési Társaságnak (EAEA), amely egy nemzetközi non-profit szervezet, s 41 ország 114 szervezet tartozik tagjai sorába. (European Association for the Education of Adults: ) Az EAEA összekapcsol és képvisel olyan országos és nemzetközi szinten működő szervezeteket, koordinációs testületeket, amelyek a felnőttoktatásban, felnőttkori tanulásban közvetlenül vesznek részt. Tagjai főként olyan nem kormányzati szervezetek, melyeknek legfőbb célja a felnőttek tanulásának elősegítése, mégpedig az oktatás és képzés nem-formális keretei között. Az EAEA céljául tűzte ki, hogy segíti a felnőtt tanulói társadalom kialakulását úgy, hogy a közösségek és egyének különös tekintettel a társadalmilag kirekesztett rétegekre tanulás iránti igényét ösztönzi, motiválja. Az EAEA együttműködik nemzeti és regionális kormányzati szervekkel és nemzetközi intézményrendszerekkel, többek között az Európai Unióval, az Európa Tanáccsal, a Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsával (ICAE), az UNESCOval és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO). Az MNT óta működteti budapesti Kapcsolati Irodáját, mely működés keretében az EAEA-val még szorosabb együttműködést valósít meg. Az EAEA brüsszeli fő irodáján kívül összesen három kapcsolati iroda segíti az európai szintű szervezeti működést: Helsinki, Madrid és Budapest. A Kapcsolati Irodák együttműködésének főbb területei: információszolgáltatatás (honlap) elektronikus hírlevél szerkesztése negyedévente megjelenő nyomtatott EAEA News szerkesztése, kiadása, terjesztése közgyűlés, tematikus konferenciák A Magyar Népfőiskolai Társaság által működtetett Budapesti Kapcsolati Iroda Közép- és Kelet- Európa országai, így természetesen Magyarország felnőttképzési szervezeteinek nyújt információszolgáltatást, képzéseket szervez, és a kapcsolattartást koordinálja. A főképp en történő kapcsolattartás mellett az MNT biztosítja 1-2 fő személyes részvételét a kapcsolati irodák félévente megrendezett találkozóin (Link Office Meetings), így 2008-ban: március (Párizs) szeptember (Dublin) Ezeken a találkozókon készítették elő a kapcsolati irodák munkatársai az EAEA éves közgyűlését (Dublin, október 20.) és tematikus konferenciáját (Budapest, december 2.). Az évek óta folyamatos együttműködés másik alappillére az, hogy Sz. Tóth János, PhD, az MNT elnöke 2002-től 3. alkalommal töltötte be egymás után a választott EAEA elnöki tisztét, így a októberi közgyűlésen az alapszabály értelmében leköszönt, szakmai tevékenységének és közreműködésének fenntartása mellett.

17 A 2008-as elnöki tevékenység összefoglalója: 2008-ban a fő tevékenységek közé tartozott: - a Bajor Népfőiskolai Szövetség közgyűlésén való közreműködés, - az EAEA elnökségi üléseinek előkészítése és lebonyolítása (Brüsszel, Leicester, Szentpétervár, Zürich, Dublin) - az EAEA évi rendkívüli közgyűlésének (Brüsszel alapszabály módosítás), továbbá rendes évi közgyűlés előkészítése, (Írország) - az UNESCO párizsi központja szervezésében az azerbajdzsáni Bakuban sorra került regionális írás-olvasás konferencián előadás tartása, illetve közreműködés a záró dokumentum szerkesztésében. - Az EAEA pályázatai előkészítésében való közreműködés, szerkesztőségi cikkek írása az EAEA hírlevelébe, - részvétel a brüsszeli Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának szekértői ülésein, (téma a felnőttképzési cselekvési terv gyakorlati kivitelezése ) - Előadás tartása Jerevánban az Unió oktatáspolitikájáról. - Közreműködés az Európa Parlament fogadásán Doris Pack képviselőasszonnyal, - előadás tartása párizsi I. Élethosszig tartó tanulás Világkonferencián. - Együttműködés az EAEA az UNESCO Élethosszig tartó tanulás Intézetével a budapesti UNESCO regionális konferencia előkészületeiben. (2008 december). - Együttműködés az amerikai Hall of Fame szervező bizottsággal a Felnőttképzés Nemzetközi Hírnévcsarnoka évi díjazottjainak és a díjátadásnak a megszervezésében. - Felkérésre tanulmány írása a Routledge Nemzetközi Élethosszig tartó tanulás kézikönyvbe az EU szakpolitikai törekvéseiről.

18 TÁJI KÖZPONTOK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE 2008-BAN NYUGAT DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Zala Megyei Népfőiskolai Egyesület Egyesületünknek 2008-ban kiemelt feladata volt a VISSZA A TÁRSADALOMBA című projekt folyamatos működtetése, megvalósítása. Börtön Népfőiskolai tevékenységünket 2004 végén kezdtük meg a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Célunk a fogvatartottak szabadidejének hasznos eltöltése, szabadulásuk után a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, a visszaeső bűnözés csökkentése. Ennek elérése érdekében eddig több pályázatot valósítottunk meg. Legutóbb a évi meghívásos projektünket, melyet az OFA a Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók reszocializációjának elősegítésére másodszor írt ki. A projekt május július 15-ig tartott, 65 fő bevonásával 15 fő munkába állítását vállaltuk, amit 80 fő bevonása mellett 18 fő re teljesítettünk. Legfontosabb eredményünk, hogy a két projektünkben 24 hónap alatt a bevont 149 főből, 75 fő szabadult, akik közül 39 fő munkába helyezését segítettük elő. A fogvatartottak és szabadultak társadalomba visszailleszkedésének elősegítését, munkaerő-piaci esélyeinek javítását, speciális élet-helyzetükből következő lelki sérülések csökkentését szolgáló eredményekkel teli projektünket intézeten belüli személyiségfejlesztő tevékenységünket képzésekkel, kulturális, sport és egyéb programokkal színesítettük. Elképzelésünk komplexitását a kinti családgondozással, szabadulás utáni utógondozással egészítettük ki. A projekt utolsó szakaszában megvalósult néhány főbb programról röviden: A projektben öt csoportban 80 fő személyiségfejlesztő tréningje, 20 fő ECDL képzése, 10 fő kosárfonó képzése valósult meg, amit egyéni szociális munkával, kulturális, sport és egyéb programokkal egészítettünk ki. Ezek közül emelünk ki néhányat: január 24-én a Hevesi Sándor Színház művészei mutatták be a Bánk bánt február án a reneszánsz éve jegyében, kulturális programmal egybekötött szakmai nap keretében mutattuk be módszereinket, a programban résztvevő többi megvalósító szervezetnek. (Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Szombathely) április végén óriási sikerrel zenés, táncos Roma Napot tartottunk. Projektünk fontos elemei voltak a munkajogi és egyéb ismeretterjesztő előadások is.

19 Praktika szakkör keretében a résztvevők több alkalommal készíthettek családtagjaik részére ajándékokat (képeslapot, adventi koszorút), és korongozhattak is. Az általuk készített tárgyakat égetés, mázazás után, ajándékként adhatták át. Nagy sikerrel zárult a több alkalommal megrendezett foci és sakkverseny is. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a szabadságukban korlátozott emberek számára, a lehetőségeinkhez képest megvalósítható programok mit is jelentenek, ezért fontosnak tartjuk, hogy ilyen és ezekhez hasonló programok megszervezéséhez a jövőben is támogatást találjunk. Hiszen programunk, a munkaerőpiac és a büntetés-végrehajtási intézet rendszere közötti híd szerepet vállaló kezdeményezés, mely komplex módon közelíti mindkét problémás területet. Az egyéni szociális munkától kezdve az oktatáson, tréningen keresztül juttatja el a résztvevőket abba a helyzetbe, hogy képesek legyenek szabadulásuk után munkát vállalni, vagy a munkavégzésben részt venni, beilleszkedni a civil életbe. A projekt tevékenysége mintaértékűnek tekinthető abból a szempontból, hogy megmutathatja más intézményeknek, az állampolgároknak, hogy a bűnelkövetőkkel is érdemes foglalkozni, ők is képesek a változásra, fejlődésre, és sokan motiváltak is erre, csak egyedül szinte lehetetlen ezt megvalósítaniuk. Munkánkat nagy érdeklődés övezi, a témával kapcsolatosan több televíziós, rádió interjú, újságcikk jelent meg Célunk programjainkon keresztül, hogy a börtönök és a külvilág közötti falak eltűnjenek, hogy több együttműködés legyen a helyi közösségekkel, így nőjön azoknak a fogvatartottaknak a száma, akik szabadulásuk után sikeresen illeszkednek be a társadalomba. Együttműködő partnereink: Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Zala Megyei Igazságügyi Hivatal, NYD Regionális Munkaügyi Központ, Zala Megyei Önkormányzat, Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló, Első Magyar Dán Termelő Iskola, Szám -Pont Kft, Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, akik segítik munkánkat. Kiemelt projektünk megvalósítása közben időrendben még az alábbi tevékenységi körünkbe tartozó feladatokat végeztük: A Magyar Népfőiskolai Társaság partnereként konferenciát szerveztünk a szociális szövetkezetek létrehozásának népszerűsítésére. Eredményként kezeljük, hogy régiónkból információnk szerint 2 nyertes projekt született Szakmai nap szervezése a Bv. Intézetben az OFA programban résztvevő partner szervezetek, fogvatartottak részére ZMJ Város két bizottságához (eü., kulturális) nyújtottunk be pályázatot műveltségi vetélkedő, drogprevenciós programok megszervezésére. A két nyertes pályázat sikeresen teljesült Éves beszámoló elkészítése, elnökségi, közgyűlés keretében a beszámoló elfogadása. Ezek a fórumok lehetőséget adnak arra, hogy részletesen megbeszéljük az egyesület eredményeit, gondjait, problémáit, egyben folyamatos betekintést nyújtsanak a munkába LEADER pályázat keretében zalai kézművesek részére kirándulást szerveztünk a budapesti Néprajzi Múzeumba, Országházba SZMM ESZA KAB-HAT-08 pályázat megírása NCA működési pályázatának megírása. A kapott támogatással biztosítottuk működési költségeink egy részét A MNT partnereként régiós szinten gyűjtöttünk jó gyakorlatokat a felnőttképzés területén, melyben kidolgoztuk börtönprogramunkat is, amit az MNT Esélyt adunk című kiadványában mutatott be.

20 Regionális konferencia szervezése az élethosszig tartó tanulás népszerűsítésére. A régiós jó gyakorlatok bemutatását követően Mihályfi Márta, a Magyar Népfőiskolai Társaság főtitkára ismertette a legfontosabb uniós felnőttképzési irányelveket és a MNT felnőttképzést fejlesztő programját. A konferencia résztvevői felhatalmazták Mihályfi Márta főtitkárt, hogy szakmai fórumokon képviselje a konferencián megfogalmazott javaslatainkat, melyek elősegítetik a felnőttképzés helyzetének javulását Norvég Civil Támogatási Alap pályázatának elkészítése. Ezzel a pályázattal terveztük a zárás előtt álló OFA pályázat folytatását NCA évi működési támogatásának elszámolása OFA börtön projekt zárása LEADER 6.1. projekt elszámolása VISSZA A TÁRSADALOMBA projekt záró konferenciája. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy partnereinknek, az érdeklődőknek a pályázat kiírójának bemutassuk elért eredményeinket MACIKA Roma Kulturális Alap pályázatának megírása MNT A művelődés hete a tanulás ünnepe pályázat elkészítése SZMM ESZA KAB-PR-08/B pályázat megírása MJV működési pályázat megírásával a város kisebb összeggel támogatta egyesületünk működését A művelődés hete a tanulás ünnepe pályázat megvalósítása AZ MNT támogatásával egy előadásaiban egymásra épülő programsorozatot valósítottunk meg, amit kulturális programokkal színesítettünk. Lezárt pályázatunkhoz jól illeszkedett, mivel koncentráltan foglalkoztunk a felnőttkori tanulás lehetőségeinek, szükségességének bemutatásával. Közben régiós koordinátorként segítettük a nyd-i régió nyertes pályázóit, felügyeltük az MNT támogatásával megvalósuló programokat A művelődés hete a tanulás ünnepe pályázat elszámolása ZMJV működési, egészségügyi, kulturális pályázatok elszámolása Bensőséges keretek között elevenítettük fel egyesületünk 1988-ban történt létrehozása óta eltelt 20 év eseményeit. (Fehér Lászlóné, a Zalai Megyei Népfőiskolai Egyesület titkára) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ A régió népfőiskolai tevékenységének jellemzése, értékelése nem könnyű, annak ellenére, hogy számuk, sajnos nem magas. Ebben a helyzetben jött létre a K-D Regionális Felnőttképzési és Népfőiskolai Szövetség, azzal a céllal, hogy a régióban összefogja és képviselje a felnőttképzési, jelesül a népfőiskolai szervezetek érdekeit. Ezen a területen látványos eredmények nem születtek 2008-ban sem. A szövetség aktív szerepet vállalt a MNT területi (ebben az esetben K-D-i) szakmai programjainak előkészítésében, megvalósításában. Ezek közül fontos szerepe, feladata volt a Jó gyakorlat Veszprémben (05.23.) tartott regionális felnőttképzési konferencia előkészítése és megszervezése. Szintén aktívan vettünk részt a Művelődés Hete országos kezdeményezésben együttműködve az MNT szakmai vezetésével -, ennek keretében jelent meg a népfőiskolákat, a népfőiskolai tevékenységet országos kitekintéssel megjelenő Önbizalom és cselekvőképesség c. füzet.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. JÚNIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSNAPRA Sztevanovity Dusán ÉLET TANÁR ÚR Szép tanárnők, bús tanárok, kopott

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben