A DIAK- ES IFJUSAGI UJSAGIROK ORSZAGOS EGYESOLETE EVI KOZHASZNUSAGI JELENTESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DIAK- ES IFJUSAGI UJSAGIROK ORSZAGOS EGYESOLETE 2011. EVI KOZHASZNUSAGI JELENTESE"

Átírás

1 A DIAK ES IFJUSAGI UJSAGIROK ORSZAGOS EGYESOLETE 211. EVI KOZHASZNUSAGI JELENTESE a DUE 212. majus lli k6zgyolese altai elfogadva A) Egyszerusftett szamviteli beszamol6 (merleg, eredmenylevezetes, tamogatasok) B) Kimutatas a vagyon felhasznalasar61 C) Kimutatas a k61tsegvetesi tamogatas felhasznalasar61 D) Cel szerinti juttatasok E) Tisztvisel6knek nyujtott juttatasok F) K6zhasznusagi melleklet

2 Statisztikai szamjel, Dhik es Ifjtisagi Ujsagir6k Orszagos Egyesiilete 1148 Budapest, Ors vezer tere 11. Kozhasznti tarsadalmi szervezetek kozhasznti egyszeriisitett beszamol6ja 211 Keltezes: 212. majus 6.

3 Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszamlaszam) 211 EV MERLEG A tetel megnevezese EIOz6 ev Sorszam adatok EFtban EI6z6 ev(ek) Targyev helyesbitf,..,o a b c d e 1 A. Befektetett eszkozok 214 o I. IMMATERlALIS JAVAK II. TARGYI ESZKOZOK III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 5 B. Forg6eszkozok o KESZLETEK 7 II. KOVETELESEK III. ERTEKPAPIROK IV. PENZESZKOZOK ESZKOZOK OSSZESEN! o I C. Sajat toke o INDULO TOKE 13 II. TOKEVALTozAs III. LEKOTOTT TARTALEK 15 IV. TAAGYEVI EREDMENY ALAPTEvEKENYSEGBOL, KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL V. TAAGYEVI EREDMENY VALLALKOZASI TEVEKENYSEGBOL D. Tartalek 18 E. Celtartalekok 19 F. Kotelezettsegek 4415 o HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 21 II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK FoRRAsOK OSSZESEN Keltezes: 212. majus 6. G OK,,,"

4 Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszamlaszam) EREDMENYLEVEZETES Sorszam a A tetel megnevezese b A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE (1.+11.) I. Penziigyileg rendezett bevetelel{ ( ) 1. K6zhasznu celu muk6desre kapott tamogatas a) alapit6t61 b) k6zponti k61tsegvetestol c) helyi onkormanyzatt61 d) tarsadalombiztositasi e) tovabbutalasi cellal kapott f) egyeb tamogatas 2. Palyazati uton elnyert tamogatas 3. Kozhasznu tevekenysegbol szarmazo bevetel 4. Tagdijbol szarmaz6 bevetel 5. Egyeb bevetel II. Penzbevetelt nem jelell't6 bevetelek B. VALLALKOzAs1 TEVEKENYSEG BEVETELE (1.+2.) 1. PenzUgyileg rendezett bevetelek 2. Penzbevetelt nem jelento bevetelek C. TENYLEGES PENZBEVETELEK (A./I.+B.ll.) D. PENZBEVETELT NEM JELENTO BEVETELEK (A.m.+B.l2.) E. KOZHASZNU TEVEKENYSEG RAFORDiTASAI ( ) 1. Raforditaskent ervenyesitheto kiadasok ebbol: tovabbutalt tamogatasok 2. Raforditast jelento eszkozvaltozasok 3. Raforditast j elento elszamolasok 4. Raforditaskent nem ervenyesitheto kiadasok F. VALLALKOzAs1 TEVEKENYSEG RAFORDiTASA1 ( ) 1. Raforditaskent ervenyesitheto kiadasok 2. Raforditast jelento eszk6zvaltozasok 3. Raforditast jelento elszamolasok 4. Raforditaskent nem ervenyesitheto kiadasok Keltezes: 212. majus 6. I adatok Eftban El6z6 ev(ek) EIOz6 ev helyesbitesei Targyev c d e IJ EV 1.ldal \...G tt6k o atiisadllbrbret6eke viselo'e (p )

5 Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszimlaszam) EREDMENYLEVEZETES Sorszam a A tetel megnevezese b G. TARGYEVI PENZUGYI EREDMENY (±1.±2.) l. Kozhasznu tevekenyseg targyevi penzugyi eredmenye (A.ll.E.ll.E.l4.) 2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penzugyi eredmenye (B.ll.F.ll.F.l4.) H. NEM PENZBEN REALIZALT EREDMENY (±l.±2.) l. K6zhasznu tevekenyseg nem penzben realiult eredmenye (A.lILE./2.E.l3.) 2. Vallalkozasi tevekenyseg nem penzben realiz<ilt eredmenye (B./2.F./2.F./3.) 1. ADOzAs ELGTTI EREDMENY (B./l.F.ll.)±H.I2. J. Fizetendo tarsasagi ad6 K. TARGYEVI EREDMENY (±l.±2.) l. K6zhasznu tevekenyseg targyevi eredmenye (A.lI.+A./IL)(E.ll.+E.l2.+E.l3.) 2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi eredmenye (1.1.) 211 EV 2.o1dal adatok Eftban Elozo ev(ek) Elozo ev belyesbitesei Targyev c d e TAJEKOZTATO ADATOK 42 A. Penzugyileg rendezett szemelyi jellegu rafordftasok l. Berkoltseg ebbol: megbizasi dijak 45 tiszteletdijak Szemelyi j ellegu egyeb kifizetesek Berjarulekok B. A szervezet altai nytijtott tamogatasok (penzugyileg rendezett) c. Targyevben az APEH altai kiutalt 1% osszege I I 195 Keltezes: 212. majus 6. \{lok,, a tisadalm [boje (kepviseloje)

6 Kie2eszito melleklet himo2ahisok b k6d ossz Penziigyileg rendezett bevetelek Kozhasznli celli mfikodesre kapott tamogatas 1896 a) alapft6t61 b) kozponti koltsegvetest NCA miikodesi es projekttamogatils %os felqianlas 195 c) helyi onkormanyzatt61 d) tarsadalombiztosftasi e) tovabbutahisi cellal kapott f) egyeb tamogatas 525 Vodafone Alapitvany 1 Oktatasert Kozalapitvany 6 TOV Rheinland 2 Mtelekom Palyazati uton elnyert illmogatas 3. Kozhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel (illbor+sajt6igazolvany) Tagdfjb61 szarmaz6 bevetel Egyeb bevetel (kamat, arfolyam nyereseg) Vallalkozasi Mashova nem sorolhat6 karterftes el6z6 eveket erinto gazd. Esemenyekb61

7 Diak es Ifjusagi Ujsaglr6k Orszagos EgyesOlete 211. evi Vagyoni helyzet alakulasa

8 Diak es Ifjlisagi Ujsagir6k Orszagos Egyesillete 211. evi Vagyoni helyzet alakulasa 1. Immaterialis javak, ingatlanok, targyi eszkozok A targyi eszk6z6k allomanyanak alakulasat a I. melleklet mutatja. Az ertekcs6kkenes allomany targyevi n6vekedese kizar61ag terv szerinti ertekcs6kkeneseb61 szarmazik, targyi eszk6z ertekesftesere nem kerult sor. Osszessegeben a targyi eszk6z allomany brutt6 erteke 6177 eftot, netto erteke a 31 eftot tett ki. Az immaterialis javak brutt6 erteke 1248 eft, netto erteke 466 eft. 2. Befektetett penzogyi eszkozok A DUE befektetett eszk6zokkel nem rendelkezik. 3. Keszletek es kovetelesek A DUE keszletekkel nem rendelkezik. Kovetelesei kozott a vev6k eft tesznek ki, egyeb koveteles 96 eft 4. Ertekpaplrok A DUE a mukodes soran keletkez6 szabad penzeszkozoket a szamlavezet6 banknal nyitott ertekpapfr szamlan tartja es a konzervativ befektetesi politikanak megfelel6en kezeli. 21. evi zaro allomany 211. evi zaro allomany eft eft Az ertekpapfr portfolio 211 ev vegi piaci erteke eftot tett ki, ami azt jelenti, hogy 856 eft penzugyileg nem realizalt arfolyam nyereseget ertlink el S. Penzeszkozok A bank es penztar egyenleg a 21. evi 2.56 eftrol 436 eftra csokkent, melyb61 9 eft a penztar zaro egyenlege. A csokkenes oka, hogy a szabad penzeszk6zoket ertekpapfrokba helyeztlik. Az egyesulet teljes eszkozallomanya (vagyona) a 21. evi eftroi17.656eftra csokkent.

9 Dia es Ifjlisagi Ojsagir6k Orszagos Egyesiilete.. TE megnevezese I atlanqk,.., aterioilis javak ai, igazg. berend. rb!kii targyi eszktlztlk Osszesen:1 " Itarg)'cvi brutt,) n)'ito allomany Targyi eszkoz allomany osszesitve 211.ev niivckedk It:\rgyevi esiikkenk I , , I I bruttel ;1l!.r6 alloman)' I ertkk,es Ita'evi novekedes Itargycvi csokkcncs I ertcesokkencs Inettel droallomany I oyjl a om' ny osszesen. I I I I I

10 Diak es Ifjusagi Ujsagir6k Orszagos EgyesUiete 211. evi Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61

11 Szamlaosszesito Ikt.sz: 1211 Kotelezettsegvallal6 neve: Diik as Ifjusilgi Ojsilgir6k Orszilgos EgyesUlete Szamlatulajdonos neve: Megitl llt osszeg: 1 Ft Szamlaosszesito sorszama: SZQ3672 Palyazati azonosit6: NCAORSZ1oS18 Beszamol6 azonosit6ja: NCAORSZ1o8181 Aktualis megitelt osszeg: 1 Ft onzjm koltsigvetsi sor bizonylat sonzima bizonylat ilsszege timogatis terhen ilnerli I egyeb romi! osszesen elszamolva sszerendels benyu.jtott megjegyus lelszimolva terhere elszamolva titusza 1 Al IM tett gen Rilgrltett gcd 3 l ' Rilgzftett cn 4 ial rr ilgzitctt gcn 5!AI IPIO irogzitett en 6!AI :tnrl irllgzitett geji 7 At' R1lgzftett igen Al Rilgzitett gen AI' Rllgzftett gen 1 l(jsa f1iiip y!ai Joo Rllgzftett RligzItett gen gen 12 fi ".// r lat !Rllgzitett gen

12 13 Al !RlIgzftett jgen Rligzitett gen 15 1A !ss irligzitett gen 16 1A R1Igzftett igen 17 A4!w9SA irllgzitett igen 18 A ; iriigzitett igen ;i876!rligzitett gen O irilgzitett igen 1 1A !ss lrilgzitett gen 2 1A4 1u9SA Rligzitett gen jss76!s876 irllgzftett gen Z3 1M e oo irligzitett jigen 5 1A7 b !suo!s12!s12!rllgzftett gen 6 1A P948!Riigzitett gen 7 7 1' R1igzitett gen, 128 1A R1igzitett gen 9 1A7 ianse IRligzftett ligen O 1A7!s / 12695!Rligzftett ligen )sagil4,, A "..., '1"., b2 't\ 1u9SA ,7,. /1/ 954 Rligzitett gen A : Rllgzitett gen!s3a

13 3 A9 1w9SA Rllgzitett igen 4 l\u 1/ Rllgzitett gen MP Rllgzitett gen / Rligzitett gen "sszesen: ISeszamol6 veglegesiteslmek datuma: INyomtatas datuma: I Alulirott, buntetojogi felelc5ssegem teljes tudataban kijelentem, hogy a tamogatas felhasznalasa a palyazati projekt megval6sitilsa erdekeben, a tamogatilsi szerzc5desben foglaltaknak megfeleloen tortent. Igazolom, hogy a szamlaosszesitc5 mellekleteklmt megkuldott bizonylatok, dokumentumok val6diak, hitelesek es masolatuk az eredetivel megegyezik. (Alairasa kotelezol) Kelt: b.>'o A?d.T llo".'.og. Alair6(k) neve nyomtatott betlivel: \L,<:C5. t ST tj. I,,..> I ''!a Karja/(, ne feledje, hogy jelen Szamla(jsszesft6hOz me6e/4p"'ogatas felhaszna/asat, koitsagek, kiadasok felmeroleset igazo/6 zaradekolt es hite/esftett szamviteli bizonylatokat es nyilatkozatokat, as minden hez a p{mzilgyi teljesftest (kifizetest) igazol6 hitelesftett bizonylatot is. NYILATKOZAT 'lyazat eseteben a tfjmogatas 2o/oanak merlekeig nem nyujtja be a bizonylatokat, akkor a/airasa kotelez6!)

14 Szamlaosszesit6 Ikt.sz: KotelezettsegVallal6 neve: Diak as Ifjusagi Ojsagir6k Orszagos EgyesUiete Szamlatulajdonos neve: Megitelt osszeg: OOOOO Ft Szamlaosszeslto sorszama: SZ557 Palyazati azonosit6: NCACRSZ Beszamol6 azonoslt6ja: NCACRSZ Aktualis megltelt osszeg: OOOOO Ft onum Iklilt3egvetisi sor bizonylat bizonylat Osszege bizonylat kelte amogatas terherf liner6 I egyeb ossusen osszerendeles benyujtott megjegyziis lionzam. I.szamolva orras terber< el.szamolva tatnsza elszamolvli 1 A4!U9SA Rogzitett igeo 2 1A ROgzitett igeo 3 A4 fl ROgzitett igeo Rilgzitett igeo \>.PS1,C I,,.,' "fr. : ""lb\szarveglegesltesenek datuma: INyomtatas datuma: r ',".... I. irottdntetoj9i felelossegem teljes tudataban kijelentem, hogy a tamogatas felhasznfdasa a palyazati projekt megval6sitasa erdekeben, a Og I szerzodesben foglaltaknak megfeleloen tortlmt. Igazolom, hogy a szamlaosszesito mellekletekemt megktildott tizonylatok, dokumentumok 3 (Alairasa kotelez6!) Kelt: DA7\ 'l.dl.lo I Kedvezmenyezett cegszeru alairasa Alair6(k) neve nyomtatott betavel:

15 /I I /c<" _.."""lg'( u # 1.2' "'h "\!,,)' "."\... :'''..;J W..... {"<,j...\a.:.:) "'.i \,,. 4.. (. (szemely/szervezet kepviseleteben eljar6 s..y..<iv. alairas) >";/ ;Z.},'V\C "Ilf..... ' /'J:,' 'Lscs 1$T Kerjak, ne fe/edje, hogy jf}/en Szam/aosszesit6Mz melleke/ni kell a tamogauis fe/haszna/asat, koltsegek, kiadasok fe/mero/eset igazo/6 zaradekolt es hite/esitett szamviteli bizonylatokat es nyilatkozatokat, es minden kiadasi tete/hez a penzogyi te/jesitest (kifizetest) igazo/6 hitelesitett bizonylatot is. NYILATKOZAT (Ha NCA pa/yazat eseteben a f8.mogaf8.s 2%anak menekeig nem nyujtja be a bizony/atokat, akkor alajrasa kote/ez6!) A Nemzeti Civil Alapprogram kereteben nyujtott tamogatas eseteben a p{mzogyi e/szamo/as osszeallftasakbr a teljes j6vahagyott tamogatasi osszeg /egfeljebb 2%nak menekeig nem kell benyujtani a p{mzogyi e/szamo/as reszekent az egyenk{mt 1. forint brutt6 osszeget meg nem ha/ad6 tamogatas tana/mu szamviteli baonylatok, az ahhoz kapcso/6d6 penzqgyi teljesitest (kifizetest) igazola bizony/atok as dokumentumok hite/esltett maso/atait (Iasd (III. 12.) SZMM rende/et 19. (4) as 28. (2) bekezdese) Alulirott, bontetojogi felel6ssegem teljes tudataban kijelentem. hogy a tamogatas terhere elszamolt. a penzugyi elszamolas reszekent be nem kuldott 1. Ft brutt6 osszeget meg nem halad6 tamogatas tartalmu, az EPER ben szerepl6 Iizonylatok adatai helytall6ak, azon lizonylatokes kapcsol6d6 dokumentumok a tamogatas elszamohisara vonatkoz6. a tamogatasi szerz6des reszet kepez6 utmutat6ban as penzugyi utmutat6ban foglalt felteteleknek teljes mertekben megfelelnek. A tamogatas terhere elszamolt valamennyi felmeroltkoltseget igazol6 lizonylatok. kapcsol6d6 dokumentumok. szabalyosan rendelkezasre allnak. a vonatkoz6 szamvitell el6irasoknak megfelelc5en konyvelesre keriiltek. :::::"".. Kelt: Kedvezmenyezett cegszeru alairasa Alair6(k) neve nyomtatott betovel: (szervezet kepviseleteben eljar6 szemely alairasa)

16 Nyilatkozat eel szerinti juttatasokr61 A Diak es Ifjusagi Ujsaglr6k Orszagos Egyesulete mint kiemelkedoen kozhasznu tarsadalmi szervezet 211 evben eel szerinti juttataskent penztamogatast mas szervezetnek, illetve szemelynek nem adott. Budapest, 212. majus 11.

17 NYILATKOZAT TISZTSEGVISELOKNEK NYUJTOTT JUTTATASOKROL A Diak es Ifjusagi Ujsagfr6k Orszagos Egyesulete kiemelked6en k6zhasznu szervezet vezet6 tisztsegvisel6i 211. ev folyaman tisztsegvisel6i tevekenysegukert tiszteletdijban, illetve egyeb juttatasban nem reszesultek. Budapest, 212. majus 11.

18 Diak es Ifjusagi Ujsagfr6k Orszagos Egyeslilete Kozhasznusagi melleklet 211. A DUE kozhasznusagi programjanak f6kuszaban 211ben az oktatas, ismeretterjesztes, tehetseggondozas, civil szervezetek kommunikaci6s kepzese, a media es a kommunikaci6 irant erdeklodo fiatalok szakmai segftese, informaci6kkal val6 ellatasa alit. Az egyesolet 211ben is a fiatalok mediaerteset, mediahasznalatat kfvanta segfteni. A megval6sftott programok es a rendezvenyek celja tobbek kozott az volt, hogy az internet es a televfzi6 elott felnovo nemzedek tudatosan, okosan, kritikusan fogyassza a mediatermekeket, biztonsagosan hasznalja a jelenkori kommunikaci6s csatornakat. A DUE annak a feladatanak is eleget tett, hogy a kornyezetokben velemenyformal6 diakujsagfr6kat es diakradi6sokat a minosegi mediatermekek eloallftasara es az ujsagfr6i etika szabalyainak betartasara tanftsa, erre mutasson nekik peldakat. Az egyesolet tevekenysegenek celcsoportja a fiatalok, elsosorban a kozepiskolasok es egyetemistak. A kepzesek es programok fokent oket sz61ftottak meg. A lebonyolitasban a DUE onkentesei nagy szamban vettek reszt, az onkentesek egy resze mar felnott, dolgoz6, tobbnyire a DUE aktiv egyetemista tagjai kozoi nottek ki. Kiemelkedoen kozhasznu egyesolet az bonyolitotta Ie: alabbi ilyen temaju programokat, projekteket Rendezvenyek, kepzesek: 211. januar Tehetsegkutat6 diakmedia palyazat kifrasa 211. januar Civil Kommunikaci6s Akademia eloadassorozat a Barabas Villaban, Budapest 211. februar VezetOkepzo es aktivista felkeszfto trening, Sarl6spuszta 211. marcius Az ujsagkeszftes muhelytitkai c. szakkonyv elkeszftese, megjelentetese, Budapest 211. aprilis Megujult a DUE Online 211. majus 58. Youth Media Around Europe konferencia, Budapest 211. majus Orszagos Ifjusagi Sajt6fesztival, Budapest, Millenaris Park Tehetsegkutat6 diakmedia palyazat eredmenyhirdetese, Ifjusagi Sajt6dfj atadasa 211. majus 6. Civil Kommunikaci6s Akademia, zar6konferencia, Budapest, Millenaris Park 211. juniusokt6ber Kommentor online tanacsad6 szolgaltatas 211. julius Kommunikaci6s es Media Szaktabor, Balatonfenyves Gyakorlati kepzes ifjusagi ujsagfr6knak, radi6soknak es teveseknek. Szakmai eloadasok, naponta workshop, mintalapok, radi6musorok es tevemusorok elkeszftese az oktatas kereteben julius Hello holnap! fenntarthat6sagi kepzes,balatonfenyves 211. okt6ber Ifjusag es media konferencia pedag6gusoknak, Budapesti Kommunikaci6s es Uzleti Foiskola 211. okt6ber 22. XI. DUE Mediatalalkoz6, Budapesti Kommunikaci6s es Uzleti Foiskola 211. okt6ber 22. Hello holnap! fenntarthat6sagi kepzes, Budapesti Kommunikaci6s es Uzleti Foiskola 211. november212. marcius Kozepfoku ujsagfr6 tanfolyam, Budapest 211. december Ev vegi kozossegi talalkoz6 Kepzes, tehetseggondozels A DUE 211 evi Tehetsegkutat6 diakmedia palyazatara tobb mint 5 palyamunka erkezett 7 kateg6riaban: az ev diakujsagfr6ja, diaklapja, diakradi6sajdiakradi6ja, diakfot6sa, online diakmediuma, diakvide6ujsagfr6ja es mentora. A palyamunkak elbfralasat a DUE onkentes

19 felnott ujsagir6szakemberei vegeztek. A legtehetsegesebb fiatalok Unnepelyes dijatad6n vehettek reszt az Orszagos Ifjusagi Sajt6fesztivalon, es reszveteli lehetoseget biztosftott szamukra az egyesulet a 211 evi Kommunikaci6s es Media Szaktaboraban. A DUE 211ben is megszervezte a Kommunikaci6s es Media Szaktaborat a fiatalok kareben velemenyformal6 diakradi6sok es diakujsagfr6k szamara, illetve a DUE Tehetsegkutat6 Diakmedia Palyazat legjobbjainak. A Kommunikaci6s es Media Szaktaborban az ujsagfras szakmai alapjainak elsajatftasa mellett a fiatal ujsagfr6knak lehetoseguk nyflt arra, hogy a gyakorlatban is kipr6baljak az elmeletben elsajatftottakat. Ilyen forma ban ez a kepzes egyedulall6, rendkfvul hatekony, hianyp6tl6. Profi szakemberek iranyftasaval szakmai csoportokban zajlott a gyakorlati kepzes. Ujsagfr6, radi6s, fot6s, teves es online csoportok dolgoztak, amelyek a tabor folyaman anal16 produktumokat, radi6 es tevemusorokat, lapokat es tematikus blogokat allftottak elo. Naponta keszftettek a fiatalok ujsagokat, radi6s es televfzi6s musorokat, es minden elkeszult anyagot feltaltattek az internetre is. Az ujsagkeszftes muhelytitkait ismero fiatalok val6ban tudatosan hasznaljak a mediat. A tiznapos program kazassegformal6 erejet minden taborlak6 erzi, ezert is taboroznak szfvesen a DUEval. A tabor kb. 8 to reszvetelevel es 2 fo ankentes szervezo es szakmai vezeto segitsegevel val6sult meg. A taborban megszerzett tapasztalataikat a fiatalok iskolai lapjaikban, iskolaradi6jukban is kamatoztatjak. Tehetseggondoz6 programja kereteben 211ben a DUE arra is lehetoseget biztosftott a legjobbaknak, hogy a DUE Tall6z6 cimu, orszagos terjesztesu ifjusagi lapunkban, valamint a DUE Radi6ban es a DUE Onlineon is megmutathattak magukat, tudasukat. DUEhonlap: Napi frissitesu informaci6s portalt mukadtetett ebben az evben is a DUE, amelyen folyamatos tajekoztatast adott es beszamol6kat tett kazze az egyeslilet foly6 programjair61. A honlapr61 nyilvanosan elerheto a DUE altai vezetett adatbazis az orszag diaklapjair61 es iskolaradi6ir61. A k6zhasznusagi esemenyekrol a DUE Hfrek, a DUE Tall6z6 (valamint tabb helyi sajt6organum), a honlap reszletesen beszamolt. A DUE 211 evi programjain, rendezvenyein asszesen kazel 28 fiatal vett reszt szemelyesen. Online feluleteinkkel (www.due.hu. Facebookoldalak es csoportok), online szolgaltatasainkkal, hfrleveleinkkel, a DUE Radi6val es a DUE Tall6z6val az ev folyaman masfelmilli6 kontaktust teremtetwnk a korosztaly tagjaival. A 976 regisztralt taggal rendelkezo egyesulet munkajat, a programok, kepzesek megval6sitasat 1 foallasu alkalmazott es 78 ankentes segftette. Az egyesulet szolgaltatasai a szervezet tagjain es ankentesein kfvui barki szamara hozzmerhetoek. Rendezvenyeinket mindig akadalymentesftett helyszinre szervezzuk, es lehetoseget biztositunk hatranyos, es halmozottan hatranyos helyzetu fiataloknak a kedvezmenyes, ill. ingyenes reszvetelre programjainkon. Budapest, 211. majus 6.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

Kettos konywitelt vezeto Tarsadalmi Szervezetek Kozhasznu egszerusiteu eves beszamoleia 2011. ev

Kettos konywitelt vezeto Tarsadalmi Szervezetek Kozhasznu egszerusiteu eves beszamoleia 2011. ev Stabszfikai szamjel vagy addszam Kettos konywitelt vezeto Tarsadalmi Szervezetek Kozhasznu egszerusiteu eves beszamoleia 2011. ev Nepegeszsegugyi Tudomanyos Tarsasag 1097 Budapest, Gyali ut 2-6. Keltez6s:

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2013. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Zarándokút Egyesület 2030 Érd, Alsó utca 11. 18035746-1-13 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Érd, 2011 január 25.... elnök 1. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Zarándokút Egyesület 2010. évben közhasznú

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 21. JANUÁR 1. - 21. DECEMBER 31. 21 Kelt:

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

Biblia Centrum Alapítvány

Biblia Centrum Alapítvány H-227 DÖMÖS, Kossuth L. u. 173. Tel: +36 (33) 482 316 www.bibliacentrum.org info@bibliacentrum.org Bankszámlaszám: 1171134-247515 A B I B L I A C E N T R U M A L A P Í T V Á N Y A D Ó S Z Á M A : 1 9 7

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

6. Egyesiilet altai kapott koitsegvetesi tamogatasok merteke

6. Egyesiilet altai kapott koitsegvetesi tamogatasok merteke ,~... HORTUS PANNONICUS EGYESULET 211. EV! KOZHASZNUSAGI JELENTESE 1. Szakmai beszamolo Az egyesilletet 21. alapitottak. Celja a Pecsi Egyhazmegye teriileten talalhat6 r6mai katoli kus plebaniak, kegyhelyek,

Részletesebben

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1821323-9499-529-1 PRIZMA KOLLEKTÍVA KORTÁRS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 164 Budapest, Vörösmarty utca 59. 3/24. KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 211. JANUÁR 1. - 211. DECEMBER

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

AZ ÉNEKLÉS ÖRÖMÉÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ ÉNEKLÉS ÖRÖMÉÉRT ALAPÍTVÁNY AZ ÉNEKLÉS ÖRÖMÉÉRT ALAPÍTVÁNY 1078 Budapest, Marek József u. 40. -2. em. 17 2011. évi Közhasznúsági jelentése székhely: 1078 Budapest, Marek József utca 40.. adószám: 18197574-1-42 statisztikai számjel:

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány. 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány. 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 2009. január 01. 2009. december 31. KERNSTOK KÁROLY MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2800 TATABÁNYA, Fİ TÉR 4. Adószám: 19148580-1-11

Részletesebben

PRIMER IMMUNHIANYOS BETEGEK EGYESULETE 2009. EVI KOZHASZNU BESZAMOLO TARTALMI BESZAMOLO 2009. EV

PRIMER IMMUNHIANYOS BETEGEK EGYESULETE 2009. EVI KOZHASZNU BESZAMOLO TARTALMI BESZAMOLO 2009. EV Primer Immunhianyos Befegek Egyesiilete 1 118 Budapest. Retkoi u, 14. K u z H A s z N u s z F R v z F I Nyilvaniartasl sziun: 1 26 _ Adoszdm: 18122813-1-43 _ PRIMER IMMUNHIANYOS BETEGEK EGYESULETE 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 2010. ev

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 2010. ev Adoszam: 183229-1-41 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 21. ev NF Magyarorszag 1133 Budapest. Vaci ut 6. "A kozzetett adatok kdnyvvizsgalo altal nincsenek

Részletesebben

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Mérleg év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. NÉV Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület CÍM 7150 Bonyhád, István u. 18. 18142165-9499-529-17 Fordulónap: 2010.12.31. Megnevezés Előző évi Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés

2 0 1 3 ÉV adatok ezer Forintban Sor- Megnevezés 1 9 3 3 0 3 3 6 1 0 5 9 3 2 9 5 2 9 0 5 adószáma KSH száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út.59. KETTŐS

Részletesebben

KOZHASZNU JELENTES 2011. januar 1.-2011. december31.

KOZHASZNU JELENTES 2011. januar 1.-2011. december31. Ormezoi Morus Szent Tamas Egyesiilet 1112 Budapest, Jegvirag u. 6/B. Adoszam: 18056824-1-43 KOZHASZNU JELENTES 2011. januar 1.-2011. december31. Tartalom: - Egyszeriisitett merleg - Eredmenylevezetes -

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2014.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2015.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója év Adószám: 18131598-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2008. év Cri Du Chat Baráti Társaság "A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva."

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Ronald McDollald Gyermeksegely Alapitvany Kozhasznusagi jelentese 2012.ev

Ronald McDollald Gyermeksegely Alapitvany Kozhasznusagi jelentese 2012.ev Ronald McDollald Gyermeksegely Alapitvany Kozhasznusagi jelentese 2012.ev Budapest: 2013. IDarcius 05. Ronald McDonald Gyermeksegely Alapitvimy 1097 Budapest, Gyali lit 3/b. Adoszam: 18048353-1-43 CIB

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Adószám: 18771929-1-14 A szervezet megnevezése: Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány A szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK,

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

szöveges rész A KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

szöveges rész A KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év szöveges rész A KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 27. év 1. Az 1993 óta működő Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat fenntartása, a hívások ingyenességének finanszírozása.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2011. március 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev. Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev. Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege 18135365-1-41 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6ja 2009.ev Klimabarat TeJepiilesek Szovetsege 1038 Budapest, Templom utea 64. Budapest, 2010. januar

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.év Páka, 2012. május 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége

Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége 2009. évi M É R L E G A. Befektetett eszközök 573 I. Immateriális javak - II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 1055 Budapest, Balaton utca 22. VI./3. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 1055 Budapest, Balaton utca 22. VI./3. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 1055 Budapest, Balaton utca 22. VI./3. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2013. április 30. elnök 1 BEVEZETŐ RÉSZ Az Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány

Részletesebben

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás a kapott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Budapest, 2003. április 05.

Budapest, 2003. április 05. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: 1111. Budapest, Muegyetem rakpart 9. adószám: 18241611-2-43 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A.

Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. Academia Humana Alapítvány 1112 Budapest, Brassó út 26/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. Kiss Sándor Kuratóriumi elnök Áttekintő adatok Az Academia Humana Wagner Nándor Művész

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I/A Mérleg I/B Közhasznú eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

KOZHAsZNUsAGI JELENTES

KOZHAsZNUsAGI JELENTES MUS-E Magyarorszag Egyesiilet Sz6khely: 1147 Budapest, Ffuesz u. 55/a. Statisztikai szamjel: 18173280-9133-52942 C6gjegyzeksziun: PK60305/200 1 KOZHAsZNUsAGI JELENTES 2011. EVROL Budapest, 201 2. majus

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben