A DIAK- ES IFJUSAGI UJSAGIROK ORSZAGOS EGYESOLETE EVI KOZHASZNUSAGI JELENTESE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DIAK- ES IFJUSAGI UJSAGIROK ORSZAGOS EGYESOLETE 2011. EVI KOZHASZNUSAGI JELENTESE"

Átírás

1 A DIAK ES IFJUSAGI UJSAGIROK ORSZAGOS EGYESOLETE 211. EVI KOZHASZNUSAGI JELENTESE a DUE 212. majus lli k6zgyolese altai elfogadva A) Egyszerusftett szamviteli beszamol6 (merleg, eredmenylevezetes, tamogatasok) B) Kimutatas a vagyon felhasznalasar61 C) Kimutatas a k61tsegvetesi tamogatas felhasznalasar61 D) Cel szerinti juttatasok E) Tisztvisel6knek nyujtott juttatasok F) K6zhasznusagi melleklet

2 Statisztikai szamjel, Dhik es Ifjtisagi Ujsagir6k Orszagos Egyesiilete 1148 Budapest, Ors vezer tere 11. Kozhasznti tarsadalmi szervezetek kozhasznti egyszeriisitett beszamol6ja 211 Keltezes: 212. majus 6.

3 Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszamlaszam) 211 EV MERLEG A tetel megnevezese EIOz6 ev Sorszam adatok EFtban EI6z6 ev(ek) Targyev helyesbitf,..,o a b c d e 1 A. Befektetett eszkozok 214 o I. IMMATERlALIS JAVAK II. TARGYI ESZKOZOK III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 5 B. Forg6eszkozok o KESZLETEK 7 II. KOVETELESEK III. ERTEKPAPIROK IV. PENZESZKOZOK ESZKOZOK OSSZESEN! o I C. Sajat toke o INDULO TOKE 13 II. TOKEVALTozAs III. LEKOTOTT TARTALEK 15 IV. TAAGYEVI EREDMENY ALAPTEvEKENYSEGBOL, KOZHASZNU TEVEKENYSEGBOL V. TAAGYEVI EREDMENY VALLALKOZASI TEVEKENYSEGBOL D. Tartalek 18 E. Celtartalekok 19 F. Kotelezettsegek 4415 o HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 21 II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK FoRRAsOK OSSZESEN Keltezes: 212. majus 6. G OK,,,"

4 Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszamlaszam) EREDMENYLEVEZETES Sorszam a A tetel megnevezese b A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE (1.+11.) I. Penziigyileg rendezett bevetelel{ ( ) 1. K6zhasznu celu muk6desre kapott tamogatas a) alapit6t61 b) k6zponti k61tsegvetestol c) helyi onkormanyzatt61 d) tarsadalombiztositasi e) tovabbutalasi cellal kapott f) egyeb tamogatas 2. Palyazati uton elnyert tamogatas 3. Kozhasznu tevekenysegbol szarmazo bevetel 4. Tagdijbol szarmaz6 bevetel 5. Egyeb bevetel II. Penzbevetelt nem jelell't6 bevetelek B. VALLALKOzAs1 TEVEKENYSEG BEVETELE (1.+2.) 1. PenzUgyileg rendezett bevetelek 2. Penzbevetelt nem jelento bevetelek C. TENYLEGES PENZBEVETELEK (A./I.+B.ll.) D. PENZBEVETELT NEM JELENTO BEVETELEK (A.m.+B.l2.) E. KOZHASZNU TEVEKENYSEG RAFORDiTASAI ( ) 1. Raforditaskent ervenyesitheto kiadasok ebbol: tovabbutalt tamogatasok 2. Raforditast jelento eszkozvaltozasok 3. Raforditast j elento elszamolasok 4. Raforditaskent nem ervenyesitheto kiadasok F. VALLALKOzAs1 TEVEKENYSEG RAFORDiTASA1 ( ) 1. Raforditaskent ervenyesitheto kiadasok 2. Raforditast jelento eszk6zvaltozasok 3. Raforditast jelento elszamolasok 4. Raforditaskent nem ervenyesitheto kiadasok Keltezes: 212. majus 6. I adatok Eftban El6z6 ev(ek) EIOz6 ev helyesbitesei Targyev c d e IJ EV 1.ldal \...G tt6k o atiisadllbrbret6eke viselo'e (p )

5 Statisztikai szamjel vagy ad6szam (csekkszimlaszam) EREDMENYLEVEZETES Sorszam a A tetel megnevezese b G. TARGYEVI PENZUGYI EREDMENY (±1.±2.) l. Kozhasznu tevekenyseg targyevi penzugyi eredmenye (A.ll.E.ll.E.l4.) 2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi penzugyi eredmenye (B.ll.F.ll.F.l4.) H. NEM PENZBEN REALIZALT EREDMENY (±l.±2.) l. K6zhasznu tevekenyseg nem penzben realiult eredmenye (A.lILE./2.E.l3.) 2. Vallalkozasi tevekenyseg nem penzben realiz<ilt eredmenye (B./2.F./2.F./3.) 1. ADOzAs ELGTTI EREDMENY (B./l.F.ll.)±H.I2. J. Fizetendo tarsasagi ad6 K. TARGYEVI EREDMENY (±l.±2.) l. K6zhasznu tevekenyseg targyevi eredmenye (A.lI.+A./IL)(E.ll.+E.l2.+E.l3.) 2. Vallalkozasi tevekenyseg targyevi eredmenye (1.1.) 211 EV 2.o1dal adatok Eftban Elozo ev(ek) Elozo ev belyesbitesei Targyev c d e TAJEKOZTATO ADATOK 42 A. Penzugyileg rendezett szemelyi jellegu rafordftasok l. Berkoltseg ebbol: megbizasi dijak 45 tiszteletdijak Szemelyi j ellegu egyeb kifizetesek Berjarulekok B. A szervezet altai nytijtott tamogatasok (penzugyileg rendezett) c. Targyevben az APEH altai kiutalt 1% osszege I I 195 Keltezes: 212. majus 6. \{lok,, a tisadalm [boje (kepviseloje)

6 Kie2eszito melleklet himo2ahisok b k6d ossz Penziigyileg rendezett bevetelek Kozhasznli celli mfikodesre kapott tamogatas 1896 a) alapft6t61 b) kozponti koltsegvetest NCA miikodesi es projekttamogatils %os felqianlas 195 c) helyi onkormanyzatt61 d) tarsadalombiztosftasi e) tovabbutahisi cellal kapott f) egyeb tamogatas 525 Vodafone Alapitvany 1 Oktatasert Kozalapitvany 6 TOV Rheinland 2 Mtelekom Palyazati uton elnyert illmogatas 3. Kozhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel (illbor+sajt6igazolvany) Tagdfjb61 szarmaz6 bevetel Egyeb bevetel (kamat, arfolyam nyereseg) Vallalkozasi Mashova nem sorolhat6 karterftes el6z6 eveket erinto gazd. Esemenyekb61

7 Diak es Ifjusagi Ujsaglr6k Orszagos EgyesOlete 211. evi Vagyoni helyzet alakulasa

8 Diak es Ifjlisagi Ujsagir6k Orszagos Egyesillete 211. evi Vagyoni helyzet alakulasa 1. Immaterialis javak, ingatlanok, targyi eszkozok A targyi eszk6z6k allomanyanak alakulasat a I. melleklet mutatja. Az ertekcs6kkenes allomany targyevi n6vekedese kizar61ag terv szerinti ertekcs6kkeneseb61 szarmazik, targyi eszk6z ertekesftesere nem kerult sor. Osszessegeben a targyi eszk6z allomany brutt6 erteke 6177 eftot, netto erteke a 31 eftot tett ki. Az immaterialis javak brutt6 erteke 1248 eft, netto erteke 466 eft. 2. Befektetett penzogyi eszkozok A DUE befektetett eszk6zokkel nem rendelkezik. 3. Keszletek es kovetelesek A DUE keszletekkel nem rendelkezik. Kovetelesei kozott a vev6k eft tesznek ki, egyeb koveteles 96 eft 4. Ertekpaplrok A DUE a mukodes soran keletkez6 szabad penzeszkozoket a szamlavezet6 banknal nyitott ertekpapfr szamlan tartja es a konzervativ befektetesi politikanak megfelel6en kezeli. 21. evi zaro allomany 211. evi zaro allomany eft eft Az ertekpapfr portfolio 211 ev vegi piaci erteke eftot tett ki, ami azt jelenti, hogy 856 eft penzugyileg nem realizalt arfolyam nyereseget ertlink el S. Penzeszkozok A bank es penztar egyenleg a 21. evi 2.56 eftrol 436 eftra csokkent, melyb61 9 eft a penztar zaro egyenlege. A csokkenes oka, hogy a szabad penzeszk6zoket ertekpapfrokba helyeztlik. Az egyesulet teljes eszkozallomanya (vagyona) a 21. evi eftroi17.656eftra csokkent.

9 Dia es Ifjlisagi Ojsagir6k Orszagos Egyesiilete.. TE megnevezese I atlanqk,.., aterioilis javak ai, igazg. berend. rb!kii targyi eszktlztlk Osszesen:1 " Itarg)'cvi brutt,) n)'ito allomany Targyi eszkoz allomany osszesitve 211.ev niivckedk It:\rgyevi esiikkenk I , , I I bruttel ;1l!.r6 alloman)' I ertkk,es Ita'evi novekedes Itargycvi csokkcncs I ertcesokkencs Inettel droallomany I oyjl a om' ny osszesen. I I I I I

10 Diak es Ifjusagi Ujsagir6k Orszagos EgyesUiete 211. evi Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61

11 Szamlaosszesito Ikt.sz: 1211 Kotelezettsegvallal6 neve: Diik as Ifjusilgi Ojsilgir6k Orszilgos EgyesUlete Szamlatulajdonos neve: Megitl llt osszeg: 1 Ft Szamlaosszesito sorszama: SZQ3672 Palyazati azonosit6: NCAORSZ1oS18 Beszamol6 azonosit6ja: NCAORSZ1o8181 Aktualis megitelt osszeg: 1 Ft onzjm koltsigvetsi sor bizonylat sonzima bizonylat ilsszege timogatis terhen ilnerli I egyeb romi! osszesen elszamolva sszerendels benyu.jtott megjegyus lelszimolva terhere elszamolva titusza 1 Al IM tett gen Rilgrltett gcd 3 l ' Rilgzftett cn 4 ial rr ilgzitctt gcn 5!AI IPIO irogzitett en 6!AI :tnrl irllgzitett geji 7 At' R1lgzftett igen Al Rilgzitett gen AI' Rllgzftett gen 1 l(jsa f1iiip y!ai Joo Rllgzftett RligzItett gen gen 12 fi ".// r lat !Rllgzitett gen

12 13 Al !RlIgzftett jgen Rligzitett gen 15 1A !ss irligzitett gen 16 1A R1Igzftett igen 17 A4!w9SA irllgzitett igen 18 A ; iriigzitett igen ;i876!rligzitett gen O irilgzitett igen 1 1A !ss lrilgzitett gen 2 1A4 1u9SA Rligzitett gen jss76!s876 irllgzftett gen Z3 1M e oo irligzitett jigen 5 1A7 b !suo!s12!s12!rllgzftett gen 6 1A P948!Riigzitett gen 7 7 1' R1igzitett gen, 128 1A R1igzitett gen 9 1A7 ianse IRligzftett ligen O 1A7!s / 12695!Rligzftett ligen )sagil4,, A "..., '1"., b2 't\ 1u9SA ,7,. /1/ 954 Rligzitett gen A : Rllgzitett gen!s3a

13 3 A9 1w9SA Rllgzitett igen 4 l\u 1/ Rllgzitett gen MP Rllgzitett gen / Rligzitett gen "sszesen: ISeszamol6 veglegesiteslmek datuma: INyomtatas datuma: I Alulirott, buntetojogi felelc5ssegem teljes tudataban kijelentem, hogy a tamogatas felhasznalasa a palyazati projekt megval6sitilsa erdekeben, a tamogatilsi szerzc5desben foglaltaknak megfeleloen tortent. Igazolom, hogy a szamlaosszesitc5 mellekleteklmt megkuldott bizonylatok, dokumentumok val6diak, hitelesek es masolatuk az eredetivel megegyezik. (Alairasa kotelezol) Kelt: b.>'o A?d.T llo".'.og. Alair6(k) neve nyomtatott betlivel: \L,<:C5. t ST tj. I,,..> I ''!a Karja/(, ne feledje, hogy jelen Szamla(jsszesft6hOz me6e/4p"'ogatas felhaszna/asat, koitsagek, kiadasok felmeroleset igazo/6 zaradekolt es hite/esftett szamviteli bizonylatokat es nyilatkozatokat, as minden hez a p{mzilgyi teljesftest (kifizetest) igazol6 hitelesftett bizonylatot is. NYILATKOZAT 'lyazat eseteben a tfjmogatas 2o/oanak merlekeig nem nyujtja be a bizonylatokat, akkor a/airasa kotelez6!)

14 Szamlaosszesit6 Ikt.sz: KotelezettsegVallal6 neve: Diak as Ifjusagi Ojsagir6k Orszagos EgyesUiete Szamlatulajdonos neve: Megitelt osszeg: OOOOO Ft Szamlaosszeslto sorszama: SZ557 Palyazati azonosit6: NCACRSZ Beszamol6 azonoslt6ja: NCACRSZ Aktualis megltelt osszeg: OOOOO Ft onum Iklilt3egvetisi sor bizonylat bizonylat Osszege bizonylat kelte amogatas terherf liner6 I egyeb ossusen osszerendeles benyujtott megjegyziis lionzam. I.szamolva orras terber< el.szamolva tatnsza elszamolvli 1 A4!U9SA Rogzitett igeo 2 1A ROgzitett igeo 3 A4 fl ROgzitett igeo Rilgzitett igeo \>.PS1,C I,,.,' "fr. : ""lb\szarveglegesltesenek datuma: INyomtatas datuma: r ',".... I. irottdntetoj9i felelossegem teljes tudataban kijelentem, hogy a tamogatas felhasznfdasa a palyazati projekt megval6sitasa erdekeben, a Og I szerzodesben foglaltaknak megfeleloen tortlmt. Igazolom, hogy a szamlaosszesito mellekletekemt megktildott tizonylatok, dokumentumok 3 (Alairasa kotelez6!) Kelt: DA7\ 'l.dl.lo I Kedvezmenyezett cegszeru alairasa Alair6(k) neve nyomtatott betavel:

15 /I I /c<" _.."""lg'( u # 1.2' "'h "\!,,)' "."\... :'''..;J W..... {"<,j...\a.:.:) "'.i \,,. 4.. (. (szemely/szervezet kepviseleteben eljar6 s..y..<iv. alairas) >";/ ;Z.},'V\C "Ilf..... ' /'J:,' 'Lscs 1$T Kerjak, ne fe/edje, hogy jf}/en Szam/aosszesit6Mz melleke/ni kell a tamogauis fe/haszna/asat, koltsegek, kiadasok fe/mero/eset igazo/6 zaradekolt es hite/esitett szamviteli bizonylatokat es nyilatkozatokat, es minden kiadasi tete/hez a penzogyi te/jesitest (kifizetest) igazo/6 hitelesitett bizonylatot is. NYILATKOZAT (Ha NCA pa/yazat eseteben a f8.mogaf8.s 2%anak menekeig nem nyujtja be a bizony/atokat, akkor alajrasa kote/ez6!) A Nemzeti Civil Alapprogram kereteben nyujtott tamogatas eseteben a p{mzogyi e/szamo/as osszeallftasakbr a teljes j6vahagyott tamogatasi osszeg /egfeljebb 2%nak menekeig nem kell benyujtani a p{mzogyi e/szamo/as reszekent az egyenk{mt 1. forint brutt6 osszeget meg nem ha/ad6 tamogatas tana/mu szamviteli baonylatok, az ahhoz kapcso/6d6 penzqgyi teljesitest (kifizetest) igazola bizony/atok as dokumentumok hite/esltett maso/atait (Iasd (III. 12.) SZMM rende/et 19. (4) as 28. (2) bekezdese) Alulirott, bontetojogi felel6ssegem teljes tudataban kijelentem. hogy a tamogatas terhere elszamolt. a penzugyi elszamolas reszekent be nem kuldott 1. Ft brutt6 osszeget meg nem halad6 tamogatas tartalmu, az EPER ben szerepl6 Iizonylatok adatai helytall6ak, azon lizonylatokes kapcsol6d6 dokumentumok a tamogatas elszamohisara vonatkoz6. a tamogatasi szerz6des reszet kepez6 utmutat6ban as penzugyi utmutat6ban foglalt felteteleknek teljes mertekben megfelelnek. A tamogatas terhere elszamolt valamennyi felmeroltkoltseget igazol6 lizonylatok. kapcsol6d6 dokumentumok. szabalyosan rendelkezasre allnak. a vonatkoz6 szamvitell el6irasoknak megfelelc5en konyvelesre keriiltek. :::::"".. Kelt: Kedvezmenyezett cegszeru alairasa Alair6(k) neve nyomtatott betovel: (szervezet kepviseleteben eljar6 szemely alairasa)

16 Nyilatkozat eel szerinti juttatasokr61 A Diak es Ifjusagi Ujsaglr6k Orszagos Egyesulete mint kiemelkedoen kozhasznu tarsadalmi szervezet 211 evben eel szerinti juttataskent penztamogatast mas szervezetnek, illetve szemelynek nem adott. Budapest, 212. majus 11.

17 NYILATKOZAT TISZTSEGVISELOKNEK NYUJTOTT JUTTATASOKROL A Diak es Ifjusagi Ujsagfr6k Orszagos Egyesulete kiemelked6en k6zhasznu szervezet vezet6 tisztsegvisel6i 211. ev folyaman tisztsegvisel6i tevekenysegukert tiszteletdijban, illetve egyeb juttatasban nem reszesultek. Budapest, 212. majus 11.

18 Diak es Ifjusagi Ujsagfr6k Orszagos Egyeslilete Kozhasznusagi melleklet 211. A DUE kozhasznusagi programjanak f6kuszaban 211ben az oktatas, ismeretterjesztes, tehetseggondozas, civil szervezetek kommunikaci6s kepzese, a media es a kommunikaci6 irant erdeklodo fiatalok szakmai segftese, informaci6kkal val6 ellatasa alit. Az egyesolet 211ben is a fiatalok mediaerteset, mediahasznalatat kfvanta segfteni. A megval6sftott programok es a rendezvenyek celja tobbek kozott az volt, hogy az internet es a televfzi6 elott felnovo nemzedek tudatosan, okosan, kritikusan fogyassza a mediatermekeket, biztonsagosan hasznalja a jelenkori kommunikaci6s csatornakat. A DUE annak a feladatanak is eleget tett, hogy a kornyezetokben velemenyformal6 diakujsagfr6kat es diakradi6sokat a minosegi mediatermekek eloallftasara es az ujsagfr6i etika szabalyainak betartasara tanftsa, erre mutasson nekik peldakat. Az egyesolet tevekenysegenek celcsoportja a fiatalok, elsosorban a kozepiskolasok es egyetemistak. A kepzesek es programok fokent oket sz61ftottak meg. A lebonyolitasban a DUE onkentesei nagy szamban vettek reszt, az onkentesek egy resze mar felnott, dolgoz6, tobbnyire a DUE aktiv egyetemista tagjai kozoi nottek ki. Kiemelkedoen kozhasznu egyesolet az bonyolitotta Ie: alabbi ilyen temaju programokat, projekteket Rendezvenyek, kepzesek: 211. januar Tehetsegkutat6 diakmedia palyazat kifrasa 211. januar Civil Kommunikaci6s Akademia eloadassorozat a Barabas Villaban, Budapest 211. februar VezetOkepzo es aktivista felkeszfto trening, Sarl6spuszta 211. marcius Az ujsagkeszftes muhelytitkai c. szakkonyv elkeszftese, megjelentetese, Budapest 211. aprilis Megujult a DUE Online 211. majus 58. Youth Media Around Europe konferencia, Budapest 211. majus Orszagos Ifjusagi Sajt6fesztival, Budapest, Millenaris Park Tehetsegkutat6 diakmedia palyazat eredmenyhirdetese, Ifjusagi Sajt6dfj atadasa 211. majus 6. Civil Kommunikaci6s Akademia, zar6konferencia, Budapest, Millenaris Park 211. juniusokt6ber Kommentor online tanacsad6 szolgaltatas 211. julius Kommunikaci6s es Media Szaktabor, Balatonfenyves Gyakorlati kepzes ifjusagi ujsagfr6knak, radi6soknak es teveseknek. Szakmai eloadasok, naponta workshop, mintalapok, radi6musorok es tevemusorok elkeszftese az oktatas kereteben julius Hello holnap! fenntarthat6sagi kepzes,balatonfenyves 211. okt6ber Ifjusag es media konferencia pedag6gusoknak, Budapesti Kommunikaci6s es Uzleti Foiskola 211. okt6ber 22. XI. DUE Mediatalalkoz6, Budapesti Kommunikaci6s es Uzleti Foiskola 211. okt6ber 22. Hello holnap! fenntarthat6sagi kepzes, Budapesti Kommunikaci6s es Uzleti Foiskola 211. november212. marcius Kozepfoku ujsagfr6 tanfolyam, Budapest 211. december Ev vegi kozossegi talalkoz6 Kepzes, tehetseggondozels A DUE 211 evi Tehetsegkutat6 diakmedia palyazatara tobb mint 5 palyamunka erkezett 7 kateg6riaban: az ev diakujsagfr6ja, diaklapja, diakradi6sajdiakradi6ja, diakfot6sa, online diakmediuma, diakvide6ujsagfr6ja es mentora. A palyamunkak elbfralasat a DUE onkentes

19 felnott ujsagir6szakemberei vegeztek. A legtehetsegesebb fiatalok Unnepelyes dijatad6n vehettek reszt az Orszagos Ifjusagi Sajt6fesztivalon, es reszveteli lehetoseget biztosftott szamukra az egyesulet a 211 evi Kommunikaci6s es Media Szaktaboraban. A DUE 211ben is megszervezte a Kommunikaci6s es Media Szaktaborat a fiatalok kareben velemenyformal6 diakradi6sok es diakujsagfr6k szamara, illetve a DUE Tehetsegkutat6 Diakmedia Palyazat legjobbjainak. A Kommunikaci6s es Media Szaktaborban az ujsagfras szakmai alapjainak elsajatftasa mellett a fiatal ujsagfr6knak lehetoseguk nyflt arra, hogy a gyakorlatban is kipr6baljak az elmeletben elsajatftottakat. Ilyen forma ban ez a kepzes egyedulall6, rendkfvul hatekony, hianyp6tl6. Profi szakemberek iranyftasaval szakmai csoportokban zajlott a gyakorlati kepzes. Ujsagfr6, radi6s, fot6s, teves es online csoportok dolgoztak, amelyek a tabor folyaman anal16 produktumokat, radi6 es tevemusorokat, lapokat es tematikus blogokat allftottak elo. Naponta keszftettek a fiatalok ujsagokat, radi6s es televfzi6s musorokat, es minden elkeszult anyagot feltaltattek az internetre is. Az ujsagkeszftes muhelytitkait ismero fiatalok val6ban tudatosan hasznaljak a mediat. A tiznapos program kazassegformal6 erejet minden taborlak6 erzi, ezert is taboroznak szfvesen a DUEval. A tabor kb. 8 to reszvetelevel es 2 fo ankentes szervezo es szakmai vezeto segitsegevel val6sult meg. A taborban megszerzett tapasztalataikat a fiatalok iskolai lapjaikban, iskolaradi6jukban is kamatoztatjak. Tehetseggondoz6 programja kereteben 211ben a DUE arra is lehetoseget biztosftott a legjobbaknak, hogy a DUE Tall6z6 cimu, orszagos terjesztesu ifjusagi lapunkban, valamint a DUE Radi6ban es a DUE Onlineon is megmutathattak magukat, tudasukat. DUEhonlap: Napi frissitesu informaci6s portalt mukadtetett ebben az evben is a DUE, amelyen folyamatos tajekoztatast adott es beszamol6kat tett kazze az egyeslilet foly6 programjair61. A honlapr61 nyilvanosan elerheto a DUE altai vezetett adatbazis az orszag diaklapjair61 es iskolaradi6ir61. A k6zhasznusagi esemenyekrol a DUE Hfrek, a DUE Tall6z6 (valamint tabb helyi sajt6organum), a honlap reszletesen beszamolt. A DUE 211 evi programjain, rendezvenyein asszesen kazel 28 fiatal vett reszt szemelyesen. Online feluleteinkkel (www.due.hu. Facebookoldalak es csoportok), online szolgaltatasainkkal, hfrleveleinkkel, a DUE Radi6val es a DUE Tall6z6val az ev folyaman masfelmilli6 kontaktust teremtetwnk a korosztaly tagjaival. A 976 regisztralt taggal rendelkezo egyesulet munkajat, a programok, kepzesek megval6sitasat 1 foallasu alkalmazott es 78 ankentes segftette. Az egyesulet szolgaltatasai a szervezet tagjain es ankentesein kfvui barki szamara hozzmerhetoek. Rendezvenyeinket mindig akadalymentesftett helyszinre szervezzuk, es lehetoseget biztositunk hatranyos, es halmozottan hatranyos helyzetu fiataloknak a kedvezmenyes, ill. ingyenes reszvetelre programjainkon. Budapest, 211. majus 6.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 2010. ev

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 2010. ev Adoszam: 183229-1-41 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 21. ev NF Magyarorszag 1133 Budapest. Vaci ut 6. "A kozzetett adatok kdnyvvizsgalo altal nincsenek

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: 19007562-1-43 Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság

Részletesebben