A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16"

Átírás

1 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait (illetve a beszámoló kiegészít mellékletének részét képez cash-flow kimutatást), valamint az egyszeres könyvvitellel alátámasztott Egyszersített beszámoló mérlegét és eredménylevezetését találja, melyek kitöltésével eleget tehet a törvény szerinti beszámoló-készítési és közzétételi kötelezettségének. Az alábbi színezett cellákba vigye be vállalkozásának a beszámolón szerepl adatait, melyek kitöltés után automatikusan átíródnak minden egyes beszámolóoldalra. Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAP A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A beszámoló készítésének idpontja: január 31. (keltezés) A beszámoló fordulónapja: december 31. A kitöltés során szükséges a Microsoft Excel program alapszint ismerete. Mindegyik beszámolótipushoz tartozik egy borítólap, valamint a törvénynek megfelel tartalmú nyomtatványlapok. Az alsó füleken jelzett további munkafüzetlapokra történ kattintással tudja elhívni a kitöltött borítólapokat, illetve a kitölthet sémákat. Természetesen csak az Ön vállalkozása által választott beszámolóváltozatot kell kitölteni, a többi (kitöltött) változat szükség esetén összehasonlítási és elemzési célokat szolgálhat. A sémákban csak a színezett cellákat kell kitölteni, a többi cella lapvédelem alatt áll. (Amennyiben vállalkozása sajátosságai megkívánják a beszámoló sorainak átalakítását, akkor az ehhez szükséges szerkesztési munkákat elvégezheti az Excel Eszközök/Lapvédelem menüpontjában a Lapvédelem feloldása után.) Az oldalak A4-es formátumra vannak méretezve, így azok alakítás nékül közvetlenül - az Excel Nyomtatás menüjébl - nyomtathatók. Sikeres kitöltést kívánunk! február 14.

2 Statisztikai számjel A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszersített éves beszámolója 2008.év Keltezés: január 31. az alapítvány képviselje P.H.

3 /3. oldal Statisztikai számjel A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Elz Sorszám helyesbí- év(ek) A tétel megnevezése Elz év Tárgyév tései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. Sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. Sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.sor) C. Saját tke ( Sorok) I. INDULÓ TKE / JEGYZETT TKE II. TKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBL) 16 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBL D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek ( sorok) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 Források összesen ( sor) Keltezés: január 31. P.H. az alapítvány képviselje

4 /3. oldal Statisztikai számjel A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2008.ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elz év Elz év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú mködésre kapott támogatás a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstl 6 c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól 8 e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENT BEVÉTELEK 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelent bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelent bevételek (A./II.+B./2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ebbl továbbutalt támogatás Ráfordításkt jelent eszközváltozások Ráfordításkt jelent elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ráfordításkt jelent eszközváltozások Ráfordításkt jelent elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások

5 /3. oldal Statisztikai számjel A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2008.ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elz év Elz év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredménye (1.+2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0 2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált tárgyévi eredménye 36. (B./2.-F./2.-F./3.) I. Adózás eltti eredmény (B/1-F/1)+H./ J. Fizetend társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény (1+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi adózott (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállakozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J.) A. Személyi jelleg ráfordítások 0 Bérköltség ebbl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak B. 49. C. Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Pénzügyileg rendezett anyag jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelleg ráfordítások E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 7 Keltezés: január 31. P.H. az alapítvány képviselje

6 A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA II. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2008.Év Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás Felhasználás Felhasználás Összege (Ft) idpontja összege (Ft) célja elz évi tárgyévi tárgyévet követ Elszámolás határideje Normatív támogatás Az alapítvány 2008-ban nem kapott költségvetési támogatást az alapítvány vezetje (képviselje)

7 A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA III. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2008.év Megnevezés Elz évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tkeváltozás összege Megnevezés Elz évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tárgyévi eredmény Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezk - értékcsökkenés - rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás - közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége - vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Tao tv. Szerint az alapítvány vezetje (képviselje)

8 A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA IV. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2008.év Juttatás megnevezése közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeli támogatás - adóköteles nem pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli támogatás - adómentes természetbeni támogatás Elz évi összeg Tárgyévi összeg Változás (Ft) (Ft) (%) (Ft) Megjegyzés Juttatás megnevezése Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás - nem pénzbeli támogatás Elz évi összeg Tárgyévi összeg Változás (Ft) (Ft) (%) (Ft) Megjegyzés Az alapítvány 2008-ban nem adott támogatást az alapítvány vezetje (képviselje)

9 A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA V. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Év Sorszám Támogatás (adomány) összeg,értéke Támogató megnevezése Támogatott cél Eltérés Elz évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Más település önkormányzata 7. Magánszemély Egyéni vállalkozó 9. Jogi személyiség gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli szervezet 11. Közhasznú szervezet 12. Közhasznéként be nem sorolt - közalapítvány - alapítvány - társadalmi szervezet - egyház APEH (1% közcélú felajánlás) Összesen: az alapítvány vezetje (képviselje)

10 A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA VI. KIMUTATÁS a vezet tisztségviselknek nyújtott juttatásokról Év Megnevezés Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás - szja mentes - szja köteles Folyósított Kölcsön (elleg): - összege - fordulónapig visszafizetett összeg - fordulónapon fennálló tartozás - legkésöbbi visszafizatési határid - fizetend kamat Egyéb juttatások Összesen: Elz évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Az alapítvány 2008-ben nem adott juttatást az alapítvány vezetje (képviselje)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Közhasznúságijelentés a 29. éves beszámolóhoz A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány 2. 7. 31-én alakult 5. azaz ötvenezer forint induló

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben