XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm kötet Összesen = 0,56 ifm Raktári hely: 1. doboz Oklevelek 1. 3 db függı pecsét db függı pecsét Születési bizonyítvány 1 db függı pecsét db függı pecsét db függı pecsét Závai városi tanácsos oklevele Vasvári Káptalan a nádor parancsára határjárást végez (27) Batthyány János Rumy György Szwetich András kıszegi városi bíró 1 db függı pecsét német nyelvő irat doboz Oklevelek 12. Születési bizonyítvány (német 1 db függı pecsét nyelvő) (Schlammendiners Mátyás) 13. Neustadt (Ausztria) nemzetség levelet állít ki 1 db függı pecsét Mária Terézia padányi Bíró Mártont Veszprémi püspökké nevei ki. 1 db függı pecsét

2 15. Bíró Márton 1 db függı pecsét 16. II. Lipót 1 db függı pecsét Batthyány Fülöp 1 db függı pecsét Pesti egyetem doktori oklevele Horváth Ferenc szombathelyi pap részére 1 db függı pecsét Mária Terézia aláírásával doktori német nyelvő oklevele Stöckl József Ignác részére 20. Szalay Imre doktori diplomája Pest, doboz Vegyes múzeumi győjtemény 1. 1 folio + pecsét folio Ferdinánd 1 folio I. Miksa adománya 1 folio I. Miksa 1 folio folio folio Sallay János 1 folio folio Rudolf 1 folio folio folio folio folio Radván Mariska - Hollósi Gáspár özvegye záloglevele 1 folio Pölöskei Ördögh Simon 1 folio Batthyány Kristóf és gróf Bánffy 2 folio Rum, Kristóf vallomása Rumy Györgyhöz (1 eredeti, 1 másolat) 18. Rumy Györgynek címezve 2 folio (1 eredeti, 1 másolat) 19. Doroszlai Rumy Györgynek címezve 2 folio Batthyány. (1 eredeti, 1 másolat) 20. Batthyány Ferenc levele Rumy 2 folio Györgyné szül. Batthyány Katához (1 eredeti, 1 másolat) Batthyány János levele Rumy 1 folio Györgyné szül. Batthyány Katához (csak másolat) Batthyány Kristóf Apáti kastélyról 2 folio Batthyány János kölcsön irata Döbrönczöy Anna Rumy Mihály 1 folio Benkeháza, özvegyének 24. Batthyány Kristóf levele Batthyány Jánoshoz (1 eredeti, 1 másolat) 2 folio Egyházasszecsıdi Szecsıdy János 1 folio Hollósy Gáspár zálogos levele 1 folio Falusi Deák levele 1 folio folio Rumy Györgyné szül. Batthyány Kata zálogos levelei (1 eredeti, 1 másolat) 2 folio Batthyány 1 folio Rumy Györgyné (1 eredeti, 1 másolat) 2 folio Kun Ferenc zálogba adja Szecsıdön

3 lévı birtokát 1 folio Bornemissza András Somogy megyei fıszolgabírója vallomása Batthyány Kata és gyerekeinek (1 eredeti, 1 másolat) 2 folio Batthyány Ádám pinkafıiek kötelezettek 1 folio Batthyány Pál pinkafıiek kötelezettségeik 1 folio Kanizsai Miklós tárnokmester oklevele a pinkafıi jogállásáról (1397) (átirat Kanizsai 1424) XIX. századi másolat 37. Szalay Mihály 1 folio Szarvas, folio Záloglevél 1 folio Dobó György temetés költsége 1 folio folio Magyar János 1 folio Hollósi Boldizsár 1 folio Baka Ferenc fılovászmester, Rohonc 1 folio özv. Gillányiné, Nadányi Zsófia alapítványa 1 folio Batthyány Ádám, Németújvár 1 folio Szalay István 2 folio folio Bachmegyei Simon 1 folio VI. Károly 1 folio Flóriáni János nemzetséglevele (Nyitra m.) 1 folio VI. Károly (kötet) 1-53 folio Vasvári káptalan Hollósy családra vonatkozó iratainak jegyzéke 2 folio Galántai Eszterházy József 1 folio folio Keresztelı levél 1 folio Batthyány vizitáció Kissomlyó 1 folio Fagyunak-szappannak és gyertyának taxája 1 folio nemzetségi táblázat (Batthyány) 1 folio fordítás (Mária Terézia után Eszterházy Ferenc) 1 folio 62. Balogh József 1 folio Eszterházy Ferenc 1 folio Zala megyei Lendva mezıváros adózása 10 folio Gyır 2 folio Születési anyakönyvi kivonat - Schtretner István tolnai Festetics György Keszthely 1 folio Szül. anyakönyvi kivonat Körmend 1 folio

4 69. Zalaegerszeg 1 folio Tőzrendészeti elıírás 1 folio Krikker János Svábfalvi út melletti építkezése 1 folio Krikker János kalló felállítása 1 folio Vagner Mihály engedélyt kér a Gubacs malomban gabona ırlésre 1 folio Árlista 1 folio folio Horváth Ádám levele 1 folio Nagybajom, szül. anyakönyv Pitér József 1 folio Zalaegerszeg, Veisz Ferenc 1 folio Buda, Húsáru 1 folio Gyır, Medikusi oklevél 1 folio Gabona árakról 1 folio Számadás 3 folio Oltási bizonyítvány 1 folio Weisz József 2 folio Pénztári elszámolás Pinkafı 4 folio Pénztári elszámolás 4 folio Pénztári elszámolás Pinkafı 4 folio Pénztári elszámolás Pinkafı 4 folio Pénztári elszámolás 5 folio Pénztári elszámolás Pinkafı 3 folio Pénztári elszámolás Strem 5 folio Pénztári elszámolás Pinkafı 4 folio Himlı elleni védıoltás 1 folio Gyır, Kimutatás 1828 után 95. Pozsonyi kórházban gyógykezelt betegekrıl kimutatás (mesterség, felekezet és lakóhely szerint) 1 folio Oltási bizonyítvány 1 folio folio Batthyány levél sóskuti Tárnok Jánosról Ritter Józsefnek 1 folio Nagy József ciráki lakos végrendelete 2 folio Csorna, folio Boros Lajos keszthelyi lakos igazolása 1 folio Himlı elleni védıoltásról igazolás 1 folio Sárvár, Anyakönyvi kivonat 1 folio Várad, Galambos József születési anyakönyv 1 folio Csepreg, Számla 1 folio Oltási bizonyítvány Kopetzky Adalbert 1 folio Sopron, Mária Dorottya fıhercegnıtıl felhívás adakozásra Buda-Pest Asszony-Egyesület nevében 2 folio Buda, A Vas Megyei Gazdasági Egylet bevétel/kiadásáról készült kimutatása 1 folio Számadási füzet 8 folio

5 110. Számla 1 folio Elismervény 1 folio néhai Bıle András szombathelyi megyés püspök gondnokának Zsoldos Ferenc táblabírónak bizonyságtételre felszólítás 1 folio június Steiner Ferenc nevére kiállított számla 1 folio Boros Lajos Keszthelyi lakos útlevele 1 folio Ügyvédi vizsga - Zarka József 1 folio Honvéd 44. Zászlóalj - Élelmezési jegyzéke 7 folio május Kivonat az szombathelyi bizottsági ülés jegyzıkönyvbıl 2 folio Számla 1 folio Sümeg, Számla 1 folio Szombathely, Rohonczy Ignác Farkas Károly pénztárnok ellen vizsgálatot kér 2 folio Ivány Sámuel adószedınek 1 folio március Számla 1 folio Plakát Schwartzenberg Olmütz 1 folio Ferenc József császár Haunau kinevezésérıl 1 folio Balla Mária útlevele 1 folio folio Pozsonyi kórház betegeirıl kimutatás 1 folio Radetzky levele Zalabéri Horváth Imréhez október Koltai Vidos Lajos nagyprépost keresztlevele szül. Sopron, szept. 8. Szhely, folio folio folio Levél 1 folio Soproni Kereskedelmi Kamara számlája 1 folio Számla 1 folio Szombathelyi Prépostnak címezve (Gyöngyösy) 2 folio folio Iskolai bizonyítvány Koller Antalnak 1 folio Számla 1 folio Ürményi Gyula levele Gyöngyösy prépostnak 1 folio Erdélyi memorandum (másolat) Nagyszeben 10 folio Számla 1 folio Paukovics János útlevél 1 folio Cséry Lajos országgyőlési képviselıvé választása 2 folio Számla 1 folio Pozsonyi kórház betegeirıl kimutatás 1 folio 1868.

6 146. Levél 1 folio Szentpéterfa 1 folio Nyugta (Lipp Vilmostól kölcsön) 1 folio március évi virilis névsor (országos) 4 folio Kápláni kinevezés Vidos Lajos 2 folio Elismervény 1 folio Keresztlevél Hidasy József Kornél szombathelyi püspök 1 folio szül , Wiener Zeitny 1 folio Vegyes kisebb iratok 22 folio 155. tőzvédelmi elıírások 1 folio é.n Hollósy, Szápáry és Vágovics család leszármazási táblája 5 folio 157. Rumy cs. 1 folio kötet 0, folio 4. doboz Vas megyei régészeti Egylet naplója és a tagok névjegyzéke (295 pag.) Az Egyesület iratainak átadása Vasvármegyei Múzeum részére 1935 Számadáskönyv (1-92 f.) Szombathely, november 29. /:Kiss Lászlóné:/

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942. 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9

XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942. 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.13. BÁRÓ hatvani HATVANY-DEUTSCH CSALÁD IRATAI 1866-1942 2 doboz 0,26 fm Raktári hely:22/402/9 1879-ben Deutsch Bernát és Deutsch

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

Moór Család történetének kutatása 2000. szeptember

Moór Család történetének kutatása 2000. szeptember 1 Az Ősfa XIV nemzedékre Moór Család történetének kutatása 2000. szeptember (Rövidítések: T.: Tapolca, Bp.: Budapest, R.: Rohonc, A.: Alsóőr, F.: Felsőőr.: M.: Monyorókerék.: Ő: Őrisziget) Dr. Várkonyi

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

2015. 06. szám 2015. Március 02. MATESZ KÖZLEMÉNY

2015. 06. szám 2015. Március 02. MATESZ KÖZLEMÉNY 2015. 06. szám 2015. Március 02. MATESZ KÖZLEMÉNY A versenybizottság a két csapat közös megegyezése alapján hozzájárul, hogy az NB II Dél-nyugati bajnokság 14. fordulójából elhalasztott Bázakerettye SE

Részletesebben

A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista

A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista Az 1979. évi 12. számú törvényerejő rendelettel kihirdetett, az oktatási, tudományos és kulturális

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 21., csütörtök Tartalomjegyzék 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

Megye Körzet Név Telefonszám Megjegyzés Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér

Megye Körzet Név Telefonszám Megjegyzés Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér István 70/326-7485 Bács-Kiskun Bácsalmás Balla Antal 70/374-0370 Bács-Kiskun Bátmonostor Szabados

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. 1867 1945 Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0

A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0 A SzombAthelyi egyházmegye Név- és címtára 2 0 1 0 Martinus Kiadó Szombathely, 2010 Főszerkesztő Déri Péter Szerkesztők Mátyás Zsófia Oroszváriné Gyimesi Gabriella Teklits Tamás Kiadja Martinus Könyv-

Részletesebben

Nyílászárók cseréje / Nyílászárók cseréje / Épületgépészeti rendszerek felújítása / / Hıszigetelés / Épületgépészeti rendszerek felújítása /

Nyílászárók cseréje / Nyílászárók cseréje / Épületgépészeti rendszerek felújítása / / Hıszigetelés / Épületgépészeti rendszerek felújítása / A 2009. július 29-én meghirdetett Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram a pályázatbenyújtási határidı meghosszabbítását követıen 2009 december 31-én lezárult. A csatlakozó dokumentum

Részletesebben

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection Magyar Általános Hitelbank Rt. Személyzeti és szervezési osztály (MOL Z 53), 1938 1949 Records of Hungarian General Credit Bank Co. Personnel and Organizational Departments RG 39.020M United States Holocaust

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben