Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában"

Átírás

1 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről, egy részükben a többségi népekkel való kapcsolatokra is erőteljesen kitekintve. A könyveim mellett eddig kb. 200 különböző folyóirat, illetve hetilap közleményem, cikkem látott napvilágot, közülük számos külföldön, tíznél több országban. (Ausztria, Csehszlovákia, Horvátország, Jugoszlávia, Románia, Szlovákia, Szovjetunió, Ukrajna, Kanada, USA stb.) Ezen kívül több műfajban (kritikusok fóruma, irodalmi összeállítás, felolvasás, jegyzet stb.) kb. 80 rádió-, valamint televízió műsor készítésében működtem közre előadóként, szakértőként, szerkesztő-riporterként, illetve forgatókönyv íróként. Ezek közül a legjelentősebb a Duna Televízióban, ben sugárzott Rendhagyó történelemóra című sorozat, amelyben Kárpátalja, illetve a Délvidék magyarságának történetéről 12-12, az Őrvidékről (Burgenlandról) 3 részes filmsorozat történész szakértője, előadója voltam. Az elmúlt két évtizedben számos alapítványtól részesültem ösztöndíjban, illetve költségtérítésben tudományos, elsősorban kárpátaljai kutatásaimhoz, amelyeket a Szakmai életrajzom mellékletében sorolok fel. A publikációs jegyzék erőteljesen válogatott. Könyvek Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében ( ). Előszó: Havas Miklós. Kiadja: a HNF [Hazafias Népfront] Komárom megyei Bizottsága és a TIT [Tudományos Ismeretterjesztő Társulat] Komárom megyei Szervezete. Tatabánya, p. Erdély tíz tételben ( ). Előszó: Czine Mihály. Gondozta: SINUS Kiadói Propagandaszervező és Manager Iroda, Budapest. 1988, 253 p., illusztrált. Ez hát a hon Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből Előszó Balla Gyula. Budapest Szeged, Mandátum Kiadó, Univerzum Kiadó. 1991, 300 p. (Társszerző: Dupka György.) Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár Budapest, Intermix Kiadó. 1993, 359 p., 1 térkép, 5 statisztikai táblázat (Társszerző: Dupka György.) Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek 11. köt.

2 2 Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez Előszó: Szilágyi Károly. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 1994, 343 p. (Társszerző: Csorba Béla, Dudás Károly.) Másodközlés A pályázó által írt, A Drávaszög című fejezet ( p.) azonos címmel folytatásokban újra megjelent. A Drávaszög 1. rész. In: Magyar Képes Újság (Eszék, Horvátország), XLIV. évf. 33. sz október 19., 8. p. 2. rész. 34. sz., október 26., 8. p. 3. rész. 35. sz., november 16., 8. p. 4. rész. 36. sz., november 23., 8. p. 5. rész. 37. sz., november 30., 8. p. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig ( ). Előszó: Gergely Jenő. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó. 1997, 335 p. 2. változatlan kiadás 1998-ban, a Glaube in der 2. Welt Intézet (8702 Zollikon, Bergstr. 6., Svájc) költségtámogatásával. Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX XX. századi gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány. 2000, 328 p., 9 térkép. A kolofonban: Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával a Magyar Millennium alkalmából Gát. Főszerk., előszó Kosáry Domokos. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht. 2001, 233 p., 14 térkép + illusztrált A kolofonban: Megjelent a magyar állam millenniumára A hűség csapdájában. Kovács Vilmos költő, író ( ) emlékének. Pályakép és korrajz. Szerk. Kótyuk Erzsébet. Ungvár Budapest, Intermix Kiadó. 2003, 238 p., 3 térkép + illusztrált Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek, 114. köt. CD-ROM Gát. Főszerk. Kosáry Domokos. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht. ARCANUM Adatbázis Kft. Budapest, A CD-ROM a publikációs jegyzék Szerkesztés, összeállítás c. részében alább felsorolt, és a pályázó által szerkesztett 5 határon túli magyar falumonográfia (Alsóőr, Deáki, Laskó, Szilágynagyfalu, Zabola) anyagát is közreadja. Szerkesztés, összeállítás Éger György Szesztay Ádám: Alsóőr. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Kárpátaljai magyar költők versei. Összeáll.. Kiad. Berzsenyi Társaság. [Kaposvár], p. Lábadi Károly: Laskó. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p.

3 3 Major Miklós: Szilágynagyfalu. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Molnár Imre: Deáki. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Pozsony Ferenc: Zabola. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Lap-és folyóirat szerkesztés (időrendben) Égtájak rovat szerkesztése. In: Napjaink (Miskolc), június (6. sz.) augusztus (8. sz.) Kritika rovat szerkesztése. In: Napjaink szeptember (9. sz.) május (5. sz.) Magyar égtájak (hetenként jelentkező rovat). In: Magyar Nemzet, április április 10. között, összesen 134 oldal Erdélyi Magyarság (Budapest) Szerkesztőbizottságának tagja: január-december (9. évf. 33. sz. 36. sz.) Együtt (Ungvár), A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának negyedévi folyóirata. Szerkesztőbizottság tagja, júniusától (2. sz.) és jelenleg is. Kötetben, évkönyvben megjelent cikkek 1984 Egyenrangúan a magyarokkal. In: Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll., szerk. Fodor Péter, Kővágó László, Stark Ferenc, Verseghi György. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p Tudományos élet [Komárom megyében]. In: Magyarország megyéi: Komárom. Sor. szerk. Gyenes László, összeáll. Gergely György. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, p Van-e fiatal nemzetiségi értelmiség Komárom megyében? In: Értünk. A Gáll István Kollégium Évkönyve Szerk. Kovács Béla, Neiger M. Tibor és mások. Kiad. Gáll István Kollégium, Tatabánya p Út a munkácsi püspökség felállításáig ( ). In: Hét kereszt alatt felkelek. Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok. Szerk. P. Punykó Mária. Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó. Budapest Beregszász, p.

4 Idegenforgalom Kárpátalján 1940-ben. In: Tízévkönyv. Hatodik Síp antológia Szerk. Németh István, Penckófer János. Budapest Beregszász, Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó. 1999, p. (A kiadvány egyben: Hatodik Síp, 11. évf sz.) 2000 Helyiérdekű vasutak Kárpátalján. In: UngBereg Második Pánsíp-almanach. Szerk. Beniczky Éva. Ungvár Budapest, Nyolcadik Pánsíp-évfolyam, 25. megjelenés p Adalékok a ruszin himnusz történetéhez. In: Календарь-Алманах на 2001 год. Составителі: Лявинец, Антоній; Лявинец, Маріанна; Лявинец, Степан. Ruszin nyelvű Naptár Alamanch Szerkesztők: Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Lyavinecz Sztyepán. Kiad. [Budapest-]Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p. Kárpátalja autonómiájának első időszaka (1939. július december). In: Календарь-Алманах на 2001 год. Составителі: Лявинец, Антоній; Лявинец, Маріанна; Лявинец, Степан. Ruszin nyelvű Naptár Almanach Szerkesztők: Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Lyavinecz Sztyepán. Kiad. [Budapest-]Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p A ruszinok nem ukránok. Görög katolikusok Kárpátalján. In: Kincses Kalendárium a 2004-es esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest, [2003], p Az őrök ivadékai. Kisebbségben Burgenlandban. In: Kincses Kalendárium a 2005-ös esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest [2004], p. Görögkatolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p. Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p. Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom. (Mítoszok és valóság.) In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p.

5 5 Publikált konferencia-előadások (a megjelenés éve szerint) Magyarellenes megtorlások a Kárpát-medencében fordulóján. In: A sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Emlékkonferenciája. Beregszász, november 18. In: Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól ( ). Közread. Dupka György. Ungvár Budapest, Patent Kiadó, Intermix Kiadó, p. Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: Az I. Kárpátmedencei Keresztkötődések konferencia előadásai. Miskolc, november 4. Szervezők: POLISZ folyóirat szerkesztősége, Miskolci Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. In: POLISZ, 51. megjelenés január-február, p. A Ruténföld autonómiája a Magyar Szent Korona alatt ( ). In: A Szentkorona-eszme és a Szent Korona népei. A Millenniumi konferencia előadásai: Budapest, május 18. Szerk. Donáth Lehel, Zelles László. Kiad. Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p. Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom. Mítoszok és valóság. In: A történelem faggatása. II. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia előadásai: Leányfalu, november 23. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, POLISZ folyóirat. In: POLISZ, 57. megjelenés február-március, p. Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: A délvidéki magyarság és a szórványlét kérdései. IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Palics (Vajdaság), november 29. december 1. Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz folyóirat. (Előadás november 30-án.) In: PoLíSz, 70. megjelenés április-május, p. A kárpátaljai rutén nép tragédiája az évi összeomlástól napjainkig. In: Tudományos konferencia a Monarchia háborús összeomlásának 85., valamint a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából. Budapest, május 6-7. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem. In: Studia Caroliensia (A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata), IV. évf szám, p. A rutén (ruszin) értelmiség önkormányzati törekvései, In: Az Ezeréves ruszin magyar együttélés a történelem tükrében című konferencia szerkesztett előadásai, leadott tanulmányai március Kiad. Belváros Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, p.

6 6 Tudományos cikkek 1981 A szociográfus tanúságtétele volt. Jócsik Lajos tanulmánya 1938-ból. In: Napjaink, 20. évf. 8. sz augusztus, p A hűség őrhelyén. A pozsonyi Irodalmi Szemle huszonöt évéről. In: Napjaink, XXII. évf. 9. sz szeptember, p Zakarpatszka Ukrajina államiságának létrejötte. A magyar férfilakosság deportálása [1944 novemberében.] In: Szivárvány (Chicago), (29.) X. évf október, p. [Társszerző: Dupka György.] 1990 A kárpátaljai magyarokról. In: Világ (Budapest), 2. évf. 4. sz január 25., p. [Társszerző: Dupka György.] Magyarok Kárpátalján. Hetven év kisebbségben ( ) Oktatásügy. In: A CÉH (Budapest) 1. évf. 5. sz május, p. [Társszerző: Dupka György.] Radarállomás a szétdúlt temető helyén. Egy kárpátaljai magyar falu, Dercen tragédiája (Esszé). In: Szivárvány, (31. sz.) 10. évf június, p A népcsoportok is a háború áldozatai magyar a jugoszláviai Vajdaságban. In: DANUBIUS, das Mitteleuropa-Magazin (Budapest, magyar kiadás), sz p. Két döntés között. Kárpátalja november március 15. In: A CÉH 2. évf. 1. sz január, p. [Társszerző: Dupka György.] Kriegsopfer Volksgruppen. In der Jugoslawischen Wojwodina leben allein Ungarn. In: DANUBIUS, das Mitteleuropa-Magazin (Wien, osztrák kiadás), (sz.), p Tétova csatatéren. [Délvidéki magyar demográfia az és évi jugoszláv népszámlálások tükrében.] In: Erdélyi Magyarság, 4. évf. 14. sz május, p. Végveszélyben a drávaszögi magyarság! Etnikai tisztogatás ENSZ-segítséggel In: Erdélyi Magyarság, 4. évf. 15. sz augusztus, p Másodközlés. Végveszélyben a drávaszögi magyarság! Etnikai tisztogatás ENSZ-segítséggel. In: Új Hídfő Könyvtár (San Francisco, USA), Kiad. Fabó László. 28. évf november, 2-8. p. In: Magyar Képes Újság, XLIII. évf. 3. sz január 20., p. Visszhang.

7 7 Pasza Árpád: Nyílt levél az eszéki Magyar Képes Újság január 20-i számában, Veszélyben a drávaszögi magyarság! címmel megjelent írás szerzőjének. In: Magyar Képes Újság, XLIII. évf. 14. sz április 7., 11. p. Csörgits József: A főszerkesztő válasza. In: Ugyanott 1994 Hogyan veszett el a Felvidék? (1918. november február). In. Erdélyi Magyarság, V. évf. 18. sz május, p. Magyartalanítás Szlovákiában. [Népszámlálások Cseh/Szlovákiában]. In: Erdélyi Magyarság, 5. évf. 17. sz február, 6-7. p. Nem volt hazának elég. Délvidék. A félelem évei ( ). In: Havi Magyar Fórum, 2. évf. 10. sz október, p. Újrakezdés a Délvidéken In: Magyar Élet (Budapest), 11. évf. 2. új folyam 5. sz május, p A második bécsi döntés [1940. augusztus 30.] In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 23. sz július-augusztus-szeptember, p. A munkácsi püspökség eredetének vitás kérdései. In: Havi Magyar Fórum, 3. évf. 12. sz december, p A kárpátaljai görög katolikusokról az ungvári unió jubileumán. In: Havi Magyar Fórum 4. évf. 8. sz augusztus, p. Az ungvári unió. 350 éves a kárpátaljai görögkatolikus egyház. In: Erdélyi Magyarság, VII. évf. 27. sz július-augusztus-szeptember, p. Trianoni pszichózis. In. Erdélyi Magyarság, VII. évf. 25. sz január-február-március, p. Út a munkácsi püspökség felállításig ( ). In: Hatodik Síp, VIII. évf Tavasz. Melléklet, p A kárpátaljai honismeret. In: Honismeret, 25. évf. 5. sz október, p. A magyar-csehszlovák határ kijelölése Kárpátalján ( ). In: Erdélyi Magyarság, XI. évf. 41. sz január-február-március, p. Egán Ede, a ruszin nép apostola. In: Havi Magyar Fórum, 5. évf. 3. sz március, p. Egy szemtanú vallomásai Kárpátaljáról. Ötven éve gyilkolták meg Romzsa Tódor görög katolikus püspököt. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 31. sz július-augusztusszeptember, p.

8 8 Kárpátalja ismét Magyarországé március október. In: Honismeret, XXV. évf. 2. sz április, p. Népek hazája: Kárpátalja. Történeti barangolás a béke szigetén. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 29. sz január-február-március, p Görög katolikusok Kárpátalján. In: Korunk (Kolozsvár), Harmadik folyam, IX/1. sz január, p A kárpátaljai magyarság sorsformáló eseményei In. Hatodik Síp, 12. évf sz p. Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: POLISZ, 51. megjelenés január-február, p. Magyar ellenállási mozgalmak Kárpátalján a csehszlovák uralom ellen ( ) 1. rész. In: Honismeret, XXVIII. évf. 3. sz június, p. 2. rész. 4. sz. augusztus, p. Már Trianon előtt elvégeztetett. Kárpátalja csehszlovák és román megszállása és elcsatolása (1919. január szeptember). In: Kisebbségkutatás, 9. évf sz p. T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus T. G. Masaryk ta Zakarpattjá. Red.: Ivan Latko. Užhorod, [Masaryk és Kárpátalja]. In: Világtörténet, Új folyam, tavasz nyár, p. Volosin Kárpátalján. In: Valóság, XLIII. évf. 12. sz december, p Egan Ede, a rutén nép oltalmazója. In. Honismeret, XXIX. évf. 6. sz december, p. Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom. (Mítoszok és valóság.) In: POLISZ, 57. megjelenés február-március p. Volt egyszer egy Szernye-mocsár. 1. rész. In. Honismeret, XXIX. évf. 5. sz október, p.; 2. rész 6. sz., december, p A hűség csapdájában. (Kovács Vilmos / / pályaképe és korrajz.) Részlet. In: Együtt, sz p. Lutskay Michael Лучкай Михaйло: Historia Carpato-Ruthenorum. Історія карпатських русинів. Том. І-ІІ. Ужгород, [A kárpáti rutének története. Lutskay Mihály latin nyelvű kéziratának ukrán kiadása]. In: Világtörténet. Új folyam, ősz tél, p.

9 9 T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus T. G. Masaryk ta Zakarpattjá. Red.: Ivan Latko. Užhorod, [Masaryk és Kárpátalja]. In: Világtörténet, Új folyam, tavasz nyár, p Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: PoLíSz, 70. megjelenés április-május, p. Kárpátalja mint Zakarpatszka-Ukrajna autonóm szovjet tagköztársaság (1944. november január 22.) I. rész. In: Valóság, XLVI. évf. 10. sz október, p.; II. rész. 11. sz. november, p Volt egyszer egy Ruszka-Krajna (1918. december március 20.) 1. rész. In: Kárpáti Igaz Szó (Ungvár),Hóvége c. havi Közművelődési melléklet. 77. sz május 27. I., VII. p.; 2. rész. 92. sz június 24. I., III. p.; 3. rész sz július 29. I. p. Népszerűsítő cikkek 1981 Az erdélyi magyar önismeret krónikása. A riporter Beke Györgyről. In: Napjaink, 20. évf. 12. sz december, p. Dreisprachiger Kindergarten. Nationalitätenpolitik. In: Budapester Rundschau, XV. Jahrgang [évf.], Nr. 3. [sz.] 19. Januar [január 19.] 2-3. p 1982 A Zokogó majom én vagyok. Portré Bálint Tiborról. In: Napjaink, XXI. évf. 10. sz október, p. Másodközlés. In: Vallomás repedt tükör előtt. Bálint Tibor emlékezete. Szerk. Bálint Júlia, Demény Péter. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó. 2007, p. Összefüggések és reflexiók. Vladimir Mináč: Összefüggések. In. Új Forrás, 14. évf. 6. sz december, p A kölcsönös hídépítés az egyetlen út. Beszélgetés Csuka Zoltánnal. In: Olvasó Nép, Tavasz, p. Bosnyák István: Szóakció. In: Somogy, 11. évf. 4. sz július-augusztus, p. Másodközlés. Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kísérletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve. Budapest, Dotnet Kft. 2006, p.

10 10 Elmenedzseltem az életemet. A bodorpáli jelenség a romániai magyar irodalomban. In: Napjaink, XXII. évf. 8. sz augusztus, p Majtényi Mihály, a garabonciás. In: Somogy, XII. évf. 5. sz szeptember-október, p Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. I. Csehszlovákia. In: Napjaink, 24. évf. 10. sz október, p. Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. II. Jugoszlávia. III. Kárpát- Ukrajna. In: Napjaink, 24. évf. 11. sz november, p. Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. IV. Románia. In: Napjaink, 24. évf. 12. sz december, p. Három jugoszláviai magyar könyvről. (Bosnyák István: Szóakció II., Lévay Endre: Terhes örökség, Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában.) In: Somogy, XIII. évf. 5. sz szeptember-október, p. Másodközlés. Bosnyák István: Szóakció II. In: Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kísérletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve. Budapest, Dotnet Kft. 2006, p. Szóakcióban. Interjú Bosnyák István újvidéki irodalomtörténésszel. In: Új Forrás, 17. évf. 1. sz február, p. Másodközlés. In: Baranyai B. István: Vallani mindent? Konfessziók és interjúk Budapest, Dotnet Kft. 2008, p A hűség nyelve. [Csehszlovákiai magyar írók vallomásai az anyanyelvről]. In: Kritika, június (6. sz.), 21. p. A magyar nyelvű színház. [Magyar Területi Színház, Komárom Komárno.] In: Olvasó Nép (27.), VIII. évf sz p. A szabadkai 7 Nap negyven esztendeje. In: Élet és Irodalom, 30. évf. 37. sz szeptember 12., 8. p. Tonalitás tolnaitás totalitás. Jegyzetek Tolnai Ottó műveiről. In: Forrás, XVIII. évf. 2. sz február, p A Bácska és a Bánát krónikása. Jegyzetek Kalapis Zoltán szociográfiai köteteiről. In: Somogy, XV. évf. 2. sz március-április, p. A vajdasági magyar irodalom és a Kalangya. Jegyzetek Utasi Csaba monográfiájáról. In: Somogy, XV. évf. 5. sz szeptember-október, p.

11 11 Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. In: Napjaink, XXVI. évf. 1. sz január, p. Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók In: Kritika, szeptember (9. sz.) p. Realista és szociográfiai vonulat a jugoszláviai magyar irodalomban. Tanulmányvázlat: 1919-től napjainkig. In: Forrás, 19. évf. 9. sz szeptember, p. Sugaras utakon. Olvasónapló. [A kárpátontúli (kárpátaljai) magyar irodalom antológiája ] In: Kritika, március (3. sz.), p A magyarsághoz tartozni. Beszélgetés a kárpátaljai magyar szellemi életről [Dupka György ungvári íróval, szerkesztővel]. In. Élet és Irodalom, 32. évf. 3. sz január 15., 7. p. A prózaíró Tamás Menyhért. In: Somogy, 16. évf. 5. sz szeptember-október, p. Egy kisváros a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom közötti történetéhez. In: Napjaink, XXVII. évf. 6. sz június, p. Kijövetel a reménységbe. [A bukovinai székelyek május-júniusi hazatelepítéséről a visszatért Bácskába.] In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 10. sz március 4., p. Meghagyni valamit magunkból az utókornak. Látogatóban az érdi Bukovinai Székely Népdalkörnél. In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 9. sz február 26., p. Zoborvidéki üzenet [az ott élő kisebbségi magyarság múltjáról, jelenéről.] In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 27. sz július 1., p A tömeges restséget kellene leküzdenünk Beszélgetés Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai magyar íróval. In: Napjaink, 28. évf. 4. sz április, p. Б., Й. [Ботлик, Йожеф]: Исторический музей в Мукачевском замке. Венгерская культура в Закарпатье. [Történeti múzeum a munkácsi várban. Magyar kultúra Kárpátalján.] In: Венгерские Новости, [число / szám] 10/1989. [стр.] 7. Kárpátalja magyar irodalmából. Hetven év kisebbségben In: Napjaink, 28. évf. 9. sz szeptember, p. [Dupka Györggyel társszerzőségben.] Kárpátaljai magyar helységnévszótár. Magyar, ukrán, orosz Orosz, ukrán, magyar. In: Szovjet Irodalom, sz p. [Dupka Györggyel társszerzőségben.] Nem játszhatunk a latroknak. A Gion Nándor-i jelenség a jugoszláviai magyar irodalomban. In: Somogy, 16. évf. 4. sz július-augusztus, p.

12 12 Vendégünk: Mózsi Ferenc [költő, a chicagói Szivárvány c. folyóirat szerkesztője; interjú]. In: Élet és Irodalom, 33. évf március 24., 7. p Csak a tehetetlenséget érzi az ember. Egy magyar falu [Nagyszelmenc Kisszelmenc] két országban (1.)[rész.] In: Magyar Nemzet, július 21., 7. p.; Ennél jobban már nem lehet lepusztulni. Egy magyar falu két országban (2.)[rész.]. Ugyanott: Július 22., 7. p. Másodközlés. In: Magyar Vasárnap Kalendárium Szerk. Elzer Ferenc. Kürt (Szlovákia), Horváth Kiadó. 1994, p Kárpátaljai kormány. In. Erdélyi Magyarság, 4. évf. 16. sz november, p. [Kárpátaljai ruszin értelmiségiek Ideiglenes Kárpátaljai Kormányt alakítottak a helyi ruszin nemzeti érdekek képviseletére] Negyedszázadnyi történelem. Szerbia. [Mészáros Sándor újvidéki történészprofesszor a délvidéki magyarság közötti helyzetéről, tragédiáiról.] In: Világszövetség (Budapest), 2. évf. 15. sz július 20., 21. p A Kolozsvári Bolyai Egyetem. Ötvenéves lenne. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 22. sz április-május-június, p. A pozsonyligetfalusi magyar tömegsír titka. A belügyesek ma már megnevezhetők. [Interjú Janics Kálmán politikus-közíróval.] In: Szabad Újság (Pozsony), augusztus 10., 11. p. Magyar sors a Délvidéken. Beszélgetés Kasza József szabadkai polgármesterrel. In: Erdélyi Magyarság, 5. évf. 19. sz augusztus, p. Miért halt meg Alexander Dubček? [Interjú Janics Kálmán szlovákiai politikussal, közíróval.] In: Új Demokrata (Budapest), 1. évf. 12. sz november 3., p. Az elítélt etnikum. Fél évszázada történt: a felvidéki magyarság kálváriája. In: Új Demokrata, 2. évf. (2. sz.) január 12., p. Benzinkút a tömegsír felett. Fél évszázada történt: deportálások Kárpátalján. In. Új Demokrata, 2. évf. (1. sz.) január 5., p. Másodközlés. In: Kapu, sz p. (bo-j): Ötvenéves a kasai kormányprogram. In: Magyar Fórum, VII. évf április 13., 10. p. p. Gyűlölet minden mennyiségben. Mirnics Károly demográfus a délvidéki magyarságról. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 21. sz január-február-március, p.

13 13 Kárpátalja nem ősi ukrán föld. [Interjú Fodor István professzorral, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatójával.] In: Magyar Fórum, VII. évf április 20., 10. p. Magyarirtás Erdélyben. [A román Maniu-gárdák kegyetlenkedése Erdélyben ősz]. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 24. sz október-november-december, p Magyar önkormányzatok és a megmaradás. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 24. sz., október-november-december, 41. p. Trianon II. In: Magyar Fórum, VII. évf május 11., 5. p. Tűzáldozat. [Beszélgetés Vasváry József hadtörténésszel a Drezda ellen február én, az angol és amerikai légierő által végrehajtott terrorbombázásról.] In: Magyar Fórum, VII. évf május 4., 4. p Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállítás és tudományos konferencia Budapesten. In: Erdélyi Magyarság, VII. évf. 28. sz október-november-december, 7-9. p. Nyelvháború Szlovákiában. In: Magyarok Világlapja (Budapest), VI. évf. 1. sz első negyedév, p Elkobzott vagyonok. Több száz milliárd forint az elkobzott magyar vagyon értéke a Kárpát-medencében. In: Vasárnap (Pozsony), XXX. évf. 25. sz június 18., 3. p. Mü mindig lejjebb vagyunk. Beszélgetés Halász Péter néprajzkutatóval a moldvai csángókról. In: Nyelvünk és Kultúránk, 97. sz január március, p. Őrzik még az anyanyelvet Őrvidéken. In: Nyelvünk és Kultúránk, 97. sz januármárcius, p. Ukrajnában ukránul! Janus-arcú politika nemzetállami törekvések. [Interjú Tóth Mihállyal, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az UMDSZ elnökével, a kijevi parlament egyetlen magyar nemzetiségű képviselőjével]. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 32. sz október-november-december, 2-3. p A csereháti faló. A székelyudvarhelyi kisegítő iskola hétéves krónikája. In: Demokrata, február 26. (8. sz.), p. Magyarok a pokol bugyraiban. [Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba, Mandrik Erzsébet: A pokol bugyraiban. Egy viski parasztlány a sztálini lágerekben] In: Honismeret, XXVI. évf sz p. Megkövetésre várva. A megtizedelt Illyés Közalapítványról. In: Magyar Demokrata, 2. évf. 32. sz augusztus 13., p. Néprajzi elvek alapján első ízben. A csehszlovák delegációnak nem volt részletes tárgyalási anyaga, tagjainak csak vázlatos fogalmuk volt a nemzetiségi viszonyokról. [Az

14 november 2-i első bécsi döntés 60. évfordulóján.] In: Vasárnap (Pozsony), november 11., 4. p A rutén nép jótevője. Százötven éve született Egan Ede. In: Heti Válasz, július 6., p. Beregszász újra megyei jogú város. In: Heti Válasz, június 15., 27. p. Feldarabolt magyarlakta területek. Trianon óta a nyolcadik közigazgatási átszervezés a Felvidéken. In: Heti Válasz, szeptember 28., p. Kinek a földjén arattak a Felvidéken? A beneši dekrétumok továbbra is sújtják a magyarokat. In: Heti Válasz, augusztus 17., p. Lejár a visszaigénylés határideje. Államosított ingatlanok Romániában. In: Heti Válasz, augusztus 10., 27. p. Lexikon szócikkek 2002 Révai Új Lexikona. X. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó In: Jugoszláviai magyarság, jugoszláviai magyar oktatás p Révai Új Lexikona. XI. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó In: Kárpátalja p. Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon Magyarellenes megtorlások a Kárpát-medencében fordulóján. In: A sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Emlékkonferenciája. Beregszász, november 18. Görög katolikus magyarok és ruszinok. In: Az 1100 éves ruszin magyar békés együttélés példaértékű lehet Közép-Európa népei számára. IV. Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia, Budapest, június Szervezők: Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet, Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Budapest XII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Előadás június 22-én) Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom. Mítoszok és valóság. In: II. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Leányfalu, november 23. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, POLISZ folyóirat A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja-Ruténföld közigazgatási-területi önkormányzata ( ). In: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület X. Magyar Történelmi Iskolája. Szentendre, augusztus (Előadás augusztus 9-én)

15 15 Magyar önkormányzatiság Kárpátalján. In: A Károlyi Palota Kulturális Központ rendezésében tartott Kárpátaljai nap keretében szervezett konferencián elhangzott előadás. Budapest, szeptember 11. Egan Ede magyar kormánybiztos, a ruszinok jótevője és a hegyvidéki akció. In: Emlékkonferencia Egan Ede halálának 100. évfordulója alkalmából. Ungvár, szeptember 21. Kárpátaljai Nemzetiségek Kulturális Központja. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Duhnovics Társaság (Ungvár) Kárpátalja autonómiája a között, a Magyarországgal való újraegyesülés után. In: Autonómia-koncepciók Kárpátalján a XX. században. Gát község (Kárpátalja), december 1. A konferencia szervezője: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár). Magyar helytörténeti kutatás a Kárpát-medencében. In: A falukutatás helyzete Kárpátalján. Tiszapéterfalva (Kárpátalja), augusztus 9. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár), A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia (Budapest), Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (Tiszapéterfalva) Impériumváltozás a Délvidéken In: A délvidéki magyarság és a szórványlét kérdései. IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Palics (Vajdaság), november 29. december 1. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz folyóirat. (Előadás november 30-án.) A kárpátaljai rutén nép tragédiája az évi összeomlástól napjainkig. In: Tudományos konferencia a Monarchia háborús összeomlásának 85., valamint a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából. Budapest, május 6-7. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem. (Előadás május 7-én) Kovács Vilmos szellemi öröksége és a kárpátaljai magyar polgárjogi (civil) mozgalom. In: II. Magyar Alkotók Fóruma. Tiszapéterfalva (Kárpátalja), augusztus 9. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár), Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (Tiszapéterfalva) Hodinka Antal és Kárpátalja autonómiája. In: Nemzetközi emlékkonferencia Hodinka Antal akadémikus születésének 140. évfordulója alkalmából. Budapest, február 6. Szervezők: Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A rutén (ruszin) értelmiség önkormányzati törekvései, In: Ezeréves ruszin magyar együttélés a történelem tükrében. Nemzetközi konferencia. Budapest, március Szervező: Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Előadás március 19-én)

16 16 Televízió műsorok (időrendben) Haza csak ott van, ahol jog is van. Ukrajnai magyar autonómia. Szerkesztő-riporter:. In: Panoráma 322. adása. Magyar Televízió 1. műsor december 6. 21,15 óra. Időtartam: 6,03 perc. Kárpátalja Magyar Autonóm Körzet. Tudósítás az december 1-jei ukrajnai népszavazásról. Szerkesztő-riporter:. In: Panoráma 321. adása. Magyar Televízió 1. műsor november ,15 óra. Időtartam 7,12 perc. Vajdaság. (Megrázó riport mutatja be a vajdasági magyarságot fenyegető veszedelmet, a tömeges katonai behívásokat, az önkéntesként elhurcolt fiatalok pusztulását. Szerkesztő-riporter:. In: Új Világ 48. adása. Magyar Televízió, 1. műsor december 5. 21,15 óra. Időtartam: 45,20 perc. Kárpátalja az utóbbi 100 esztendőben. (Beszélgetés) In: Duna Televízió, november ,45-21,25 óra. Műsorvezető: Szakály Sándor történész. (Ismétlés: november ,25-13,05 óra) Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatása a határon túli magyarság körében. In: Kötő-jel. Műsorvezető: Botlik József. Résztvevők: M. Kiss Sándor történész, Dupka György közíró (Ungvár, Kárpátalja), Kudlik Gábor, a Délvidéki 56-os Műhely elnöke (Szabadka). Duna Televízió, október 28., 23,15-0,05 óra, Rendhagyó történelemóra c. sorozat a Duna Televízióban (történész-előadó, egyben szakértő, az egyenként 40 perces adásban) Kárpátalja a magyar történelemben 1. rész. A mai Kárpátalja a magyar történelemben. Időpont: december 16.; 8,50-9,30 óra 2. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig. Időpont: december 23.; 8,50-9,30 óra 3. rész. A mohácsi vésztől a Rákóczi-szabadságharcig ( ). Időpont: január 6.; 8,55-9,35 óra 4. rész. Abszolutizmus, reformkor, szabadságharc ( /1849). Időpont: január 13.; 8,45-9,25 óra 5. rész. A Bach-korszak. A boldog békeidők Kárpátalján ( ). Időpont: január 20.; 8,50-9,30 óra 6. rész. Sorsfordulók: az első világháború és Időpont: január 27.; 8,50-9,30. óra 7. rész. Kárpátalja Csehszlovákia kebelében ( ). Időpont: február 3.; 8,55-9,35 óra

17 17 8. rész. Magyarként újra szabadon ( ). Időpont: február 10.; 8,50-9,30 óra 9. rész. Hadműveletek a Kárpátokban, szeptember-október. Időpont: február 17.; 8,45-9,25 óra 10. rész. A kárpátaljai magyarság deportálása 1944 őszén. Időpont: február 24.; 8,50-9,30 óra 11. rész. Megbélyegezetten a Szovjetunióban ( ). Időpont: március 3.; 8,40-9,20 óra 12. rész Kárpátalján. Időpont: március 10.; 8,45-9,25 óra Délvidék a magyar történelemben 1. rész. Délvidék a magyar történelemben. Időpont: március 17.; 8,20-9,00 óra 2. rész. A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig ( ). Időpont: március 24.; 8,50-9,30 óra 3. rész. Az Anjou-kortól a mohácsi vészig ( ). Időpont: április 7.; 8,50-9,30 óra 4. rész. A mohácsi vésztől a zentai csatáig ( ). Időpont: április 14.; 8,45-9,25 óra 5. rész. Telepítések, újjáépítés a Délvidéken a 18. században Időpont: árpilis 21.; 8,50-9,30 óra 6. rész. Délvidék a reformkorban és a szabadságharcban. Időpont április 28.; 8,50-9,30 óra 7. rész. Az abszolutizmus és a kiegyezés kora. ( ). Időpont: május 5.; 8,50-9,30 óra 8. rész. Délvidék az első világháborúban ( ). Időpont: május 12.; 8,50-9,30 óra 9. rész. Kisebbségi sorsban ( ). Időpont: május 26.; 8,40-9,20 óra 10. rész. Újra szabadon, magyarként (1941. április szeptember). Időpont: június 2.; 8,50-9,30 óra 11. rész. Egyetlen bűnük a magyarságuk volt. Időpont: június 9.; 8,50-9,30 óra 12. rész. A szabadság illúziója ( ). Időpont: június 16.; 7,55-8,35 óra Őrvidék (a mai Burgenland) a magyar történelemben 1. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig ( ).Időpont: szeptember 15.; 8,50-9,30 óra

18 18 2. rész. A mohácsi vésztől az első világháborúig ( ). Időpont: szeptember 22.; 10,00-10,40 óra 3. rész. Kisebbségi sorsban ( ). Időpont: szeptember 29.; 10,05-10,45 óra A háromrészes Őrvidék-sorozatot a Duna Televízió február 11-én 15,25 órától, február 18-án 15,05 órától, és február 25-én 15,25 órától ismétlésben újra sugározta. Megjegyzés: Az összesen 27 részből álló Rendhagyó történelemóra című műsoromat a Duna Televízió másnap, hétfőn délután ismétlésben sugározta. * * * * * A PhD fokozat megszerzése utáni publikációk Könyvek Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. [kötet]. Magyarok, ruszinok csehek és ukránok: Szerk. és az előszót írta Udvari István. Kiadja: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, Nyíregyháza, 2005 [április]. 552 p. 8 térkép + illusztrált Sorozat: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7. Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. [kötet]. A Magyarországhoz történt visszatérés után: Szerk. és az előszót írta Udvari István. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005 [október]. 445 p. 1 térkép + illusztrált Sorozat: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 9. Nyugat-Magyarország sorsa Dr. Für Lajos, volt honvédelmi miniszter ajánlásával. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, p., 2 térkép + illusztrált (fotók) Eduard Beneš and Podkarpatská Rus. Hungarians, Rusins and Czechs in Subcarpathia /1939. Translated and edited by Peter Csermely. Corvinus Publishing. Printed in the United States of America, p A kolofonban, Library of Congress No.: CD-ROM Czechoslovakia s ethnic policy in Subcarpathia. /Podkarpatskaja Rus or Ruthenia/ /1939. [Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján. Podkárpátszkaja Rusz vagy Ruténia /1939.] Translated and edited by P. Csermely. [Kiad.] Corvinus Publishing. Hamilton (Ontario, Kanada), [ car.] Sorozat: Corvinus Library További lelőhely: Internet

19 19 Kötetben megjelent cikkek 2004 Az őrök ivadékai. Kisebbségben Burgenlandban. In: Kincses Kalendárium a 2005-ös esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest, [2004], p A külföldi hospesektől a magyar szórványokig. Kárpátalja mai demográfiájának történelmi háttere. In: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban. Szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán. Kiad. Erdélyi Könyv Egylet. Stockholm, p. Tudományos cikkek 2004 A Kárpátalja fogalom kialakulása és változása. 1. rész. In: Együtt, VI. évf sz. (augusztus) p.; 2. rész sz p Az őrvidéki magyarság sorsa a Harmadik Birodalom peremén In: Pro Minoritate Tavasz, p. Cseh kolonizáció Kárpátalján ( ) In: Erdélyi Magyarság, XV. évf. 58. sz január- március, p. Magyar rutén kétnyelvűség Kárpátalján július október. In. Honismeret, XXIII. évf. 4. sz augusztus, p. Makacs tények és adatok a trianoni békediktátum 85. évfordulóján. In. Aracs (Szabadka), V. évf sz december p. Mit tett a magyar kormányzat Kárpátalja népeiért? március október. In: Együtt (Ungvár), VII. évf sz p A miniszterelnöki bársonyszéktől a börtönig. Bródy András politikai pályája október február közt. In: Együtt (Ungvár), sz p. A szabadságharc eltiprását Kárpátaljáról vezényelték. Magyar fiatalok gulágra hurcolása ötvenhatos tevékenységük miatt. In. Valóság, XLIX. évf. 10. sz október, p. Kárpátalja mai demográfiai helyzetének történelmi előzményei. In. Együtt (Ungvár), sz p.

20 A magyar közalkalmazottak tömeges kiűzése Burgenlandból In: Kisebbségkutatás, 16. évf sz p. A nyugat-magyarországi felkelés. (1921. augusztus 28. október 4.) I. rész. In: Valóság, L. évf. 3. szám, március, p.; II. rész. 4. szám, április, p. Az őrvidéki (burgenlandi) magyarság sorsa az első Osztrák Köztársaságban. In. Életünk (Szombathely), XLV. évf sz p. Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) történetéhez. I. rész. A gyepűtől az Őrségig ( ). In: Honismeret, XXXV. évf sz p.; II. rész. Újabb német betelepítések, Habsburg hódoltságban ( ). 5. sz p. Szövetséges társállamból területkövetelő szomszéd. Ausztria és Nyugat-Magyarország (Westungarn) ben. I. rész. In: Vasi Szemle, LXI. évf sz p. II. rész sz p A nemzeti önfeladás politikája. (A Károlyi-kormány pacifizmusának csődje november decemberében). In: Valóság, LI. évf sz., p. Az őrvidéki (burgenlandi) magyarság sorsa. Az első két év: In: Vasi Szemle, LXII. Évf sz p. Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) történetéhez. III. rész. Nyugat-Magyarország / Westungarn az ország egyik legfejlettebb vidéké válik ( ). In: Honismeret, XXX- VI. évf sz p. Népszerűsítő cikkek 2006 Kárpátaljai ötvenhatos magyarok a gulágokon. In. Új Horizont (Veszprém), XXXIV. évf sz p. Sopron hűsége. In: Heti Válasz, VI. évf. 50. sz december p 2007 Csehszlovák földreform betelepítéssel. In: Kárpátaljai Hírmondó, III. évf., 2. szám, június, p. Együttélés: magyarok és ruszinok. Arasznyi történelem. In: Kárpátaljai Hírmondó, III. évf. 1. sz március, p. 2008

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. ANTALL JÓZSEF A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL CSERES TIBOR, DOBAI PÉTER, KUKORELLY ENDRE ÍRÁSA PÁRIZSBÓL KÖZÉP-EURÓPÁRÓL

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról *

A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * Bakos.qxd 2012.10.17. 16:15 Page 3 KÉRDEZ AZ IDŐ BAKOS ISTVÁN A nyugati magyar örökség magyarországi fogadásáról * A z elmúlt évtizedekben számos írásban, előadásban, vitán, sőt főfoglalkozásban és társadalmi

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

A MI GOLGOTÁNK. Dupka György A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN

A MI GOLGOTÁNK. Dupka György A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN Dupka György A MI GOLGOTÁNK A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében,

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Hírlevél

Rendvédelem-történeti Hírlevél Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35 36. szám Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 XX.

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3.

Határon Túli Magyarok Hivatala. kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Előszó. 2. 1. Nyugat-Európa.. 4. 2. Észak-Amerika 19. 3. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2004. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Nyugat-Európa.. 4 2. Észak-Amerika 19 3. Dél-Amerika

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben