Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában"

Átírás

1 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről, egy részükben a többségi népekkel való kapcsolatokra is erőteljesen kitekintve. A könyveim mellett eddig kb. 200 különböző folyóirat, illetve hetilap közleményem, cikkem látott napvilágot, közülük számos külföldön, tíznél több országban. (Ausztria, Csehszlovákia, Horvátország, Jugoszlávia, Románia, Szlovákia, Szovjetunió, Ukrajna, Kanada, USA stb.) Ezen kívül több műfajban (kritikusok fóruma, irodalmi összeállítás, felolvasás, jegyzet stb.) kb. 80 rádió-, valamint televízió műsor készítésében működtem közre előadóként, szakértőként, szerkesztő-riporterként, illetve forgatókönyv íróként. Ezek közül a legjelentősebb a Duna Televízióban, ben sugárzott Rendhagyó történelemóra című sorozat, amelyben Kárpátalja, illetve a Délvidék magyarságának történetéről 12-12, az Őrvidékről (Burgenlandról) 3 részes filmsorozat történész szakértője, előadója voltam. Az elmúlt két évtizedben számos alapítványtól részesültem ösztöndíjban, illetve költségtérítésben tudományos, elsősorban kárpátaljai kutatásaimhoz, amelyeket a Szakmai életrajzom mellékletében sorolok fel. A publikációs jegyzék erőteljesen válogatott. Könyvek Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében ( ). Előszó: Havas Miklós. Kiadja: a HNF [Hazafias Népfront] Komárom megyei Bizottsága és a TIT [Tudományos Ismeretterjesztő Társulat] Komárom megyei Szervezete. Tatabánya, p. Erdély tíz tételben ( ). Előszó: Czine Mihály. Gondozta: SINUS Kiadói Propagandaszervező és Manager Iroda, Budapest. 1988, 253 p., illusztrált. Ez hát a hon Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből Előszó Balla Gyula. Budapest Szeged, Mandátum Kiadó, Univerzum Kiadó. 1991, 300 p. (Társszerző: Dupka György.) Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár Budapest, Intermix Kiadó. 1993, 359 p., 1 térkép, 5 statisztikai táblázat (Társszerző: Dupka György.) Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek 11. köt.

2 2 Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez Előszó: Szilágyi Károly. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 1994, 343 p. (Társszerző: Csorba Béla, Dudás Károly.) Másodközlés A pályázó által írt, A Drávaszög című fejezet ( p.) azonos címmel folytatásokban újra megjelent. A Drávaszög 1. rész. In: Magyar Képes Újság (Eszék, Horvátország), XLIV. évf. 33. sz október 19., 8. p. 2. rész. 34. sz., október 26., 8. p. 3. rész. 35. sz., november 16., 8. p. 4. rész. 36. sz., november 23., 8. p. 5. rész. 37. sz., november 30., 8. p. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig ( ). Előszó: Gergely Jenő. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó. 1997, 335 p. 2. változatlan kiadás 1998-ban, a Glaube in der 2. Welt Intézet (8702 Zollikon, Bergstr. 6., Svájc) költségtámogatásával. Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX XX. századi gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány. 2000, 328 p., 9 térkép. A kolofonban: Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával a Magyar Millennium alkalmából Gát. Főszerk., előszó Kosáry Domokos. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht. 2001, 233 p., 14 térkép + illusztrált A kolofonban: Megjelent a magyar állam millenniumára A hűség csapdájában. Kovács Vilmos költő, író ( ) emlékének. Pályakép és korrajz. Szerk. Kótyuk Erzsébet. Ungvár Budapest, Intermix Kiadó. 2003, 238 p., 3 térkép + illusztrált Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek, 114. köt. CD-ROM Gát. Főszerk. Kosáry Domokos. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht. ARCANUM Adatbázis Kft. Budapest, A CD-ROM a publikációs jegyzék Szerkesztés, összeállítás c. részében alább felsorolt, és a pályázó által szerkesztett 5 határon túli magyar falumonográfia (Alsóőr, Deáki, Laskó, Szilágynagyfalu, Zabola) anyagát is közreadja. Szerkesztés, összeállítás Éger György Szesztay Ádám: Alsóőr. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Kárpátaljai magyar költők versei. Összeáll.. Kiad. Berzsenyi Társaság. [Kaposvár], p. Lábadi Károly: Laskó. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p.

3 3 Major Miklós: Szilágynagyfalu. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Molnár Imre: Deáki. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Pozsony Ferenc: Zabola. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Lap-és folyóirat szerkesztés (időrendben) Égtájak rovat szerkesztése. In: Napjaink (Miskolc), június (6. sz.) augusztus (8. sz.) Kritika rovat szerkesztése. In: Napjaink szeptember (9. sz.) május (5. sz.) Magyar égtájak (hetenként jelentkező rovat). In: Magyar Nemzet, április április 10. között, összesen 134 oldal Erdélyi Magyarság (Budapest) Szerkesztőbizottságának tagja: január-december (9. évf. 33. sz. 36. sz.) Együtt (Ungvár), A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának negyedévi folyóirata. Szerkesztőbizottság tagja, júniusától (2. sz.) és jelenleg is. Kötetben, évkönyvben megjelent cikkek 1984 Egyenrangúan a magyarokkal. In: Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll., szerk. Fodor Péter, Kővágó László, Stark Ferenc, Verseghi György. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p Tudományos élet [Komárom megyében]. In: Magyarország megyéi: Komárom. Sor. szerk. Gyenes László, összeáll. Gergely György. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, p Van-e fiatal nemzetiségi értelmiség Komárom megyében? In: Értünk. A Gáll István Kollégium Évkönyve Szerk. Kovács Béla, Neiger M. Tibor és mások. Kiad. Gáll István Kollégium, Tatabánya p Út a munkácsi püspökség felállításáig ( ). In: Hét kereszt alatt felkelek. Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok. Szerk. P. Punykó Mária. Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó. Budapest Beregszász, p.

4 Idegenforgalom Kárpátalján 1940-ben. In: Tízévkönyv. Hatodik Síp antológia Szerk. Németh István, Penckófer János. Budapest Beregszász, Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó. 1999, p. (A kiadvány egyben: Hatodik Síp, 11. évf sz.) 2000 Helyiérdekű vasutak Kárpátalján. In: UngBereg Második Pánsíp-almanach. Szerk. Beniczky Éva. Ungvár Budapest, Nyolcadik Pánsíp-évfolyam, 25. megjelenés p Adalékok a ruszin himnusz történetéhez. In: Календарь-Алманах на 2001 год. Составителі: Лявинец, Антоній; Лявинец, Маріанна; Лявинец, Степан. Ruszin nyelvű Naptár Alamanch Szerkesztők: Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Lyavinecz Sztyepán. Kiad. [Budapest-]Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p. Kárpátalja autonómiájának első időszaka (1939. július december). In: Календарь-Алманах на 2001 год. Составителі: Лявинец, Антоній; Лявинец, Маріанна; Лявинец, Степан. Ruszin nyelvű Naptár Almanach Szerkesztők: Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Lyavinecz Sztyepán. Kiad. [Budapest-]Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p A ruszinok nem ukránok. Görög katolikusok Kárpátalján. In: Kincses Kalendárium a 2004-es esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest, [2003], p Az őrök ivadékai. Kisebbségben Burgenlandban. In: Kincses Kalendárium a 2005-ös esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest [2004], p. Görögkatolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p. Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p. Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom. (Mítoszok és valóság.) In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p.

5 5 Publikált konferencia-előadások (a megjelenés éve szerint) Magyarellenes megtorlások a Kárpát-medencében fordulóján. In: A sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Emlékkonferenciája. Beregszász, november 18. In: Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól ( ). Közread. Dupka György. Ungvár Budapest, Patent Kiadó, Intermix Kiadó, p. Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: Az I. Kárpátmedencei Keresztkötődések konferencia előadásai. Miskolc, november 4. Szervezők: POLISZ folyóirat szerkesztősége, Miskolci Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. In: POLISZ, 51. megjelenés január-február, p. A Ruténföld autonómiája a Magyar Szent Korona alatt ( ). In: A Szentkorona-eszme és a Szent Korona népei. A Millenniumi konferencia előadásai: Budapest, május 18. Szerk. Donáth Lehel, Zelles László. Kiad. Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p. Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom. Mítoszok és valóság. In: A történelem faggatása. II. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia előadásai: Leányfalu, november 23. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, POLISZ folyóirat. In: POLISZ, 57. megjelenés február-március, p. Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: A délvidéki magyarság és a szórványlét kérdései. IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Palics (Vajdaság), november 29. december 1. Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz folyóirat. (Előadás november 30-án.) In: PoLíSz, 70. megjelenés április-május, p. A kárpátaljai rutén nép tragédiája az évi összeomlástól napjainkig. In: Tudományos konferencia a Monarchia háborús összeomlásának 85., valamint a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából. Budapest, május 6-7. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem. In: Studia Caroliensia (A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata), IV. évf szám, p. A rutén (ruszin) értelmiség önkormányzati törekvései, In: Az Ezeréves ruszin magyar együttélés a történelem tükrében című konferencia szerkesztett előadásai, leadott tanulmányai március Kiad. Belváros Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, p.

6 6 Tudományos cikkek 1981 A szociográfus tanúságtétele volt. Jócsik Lajos tanulmánya 1938-ból. In: Napjaink, 20. évf. 8. sz augusztus, p A hűség őrhelyén. A pozsonyi Irodalmi Szemle huszonöt évéről. In: Napjaink, XXII. évf. 9. sz szeptember, p Zakarpatszka Ukrajina államiságának létrejötte. A magyar férfilakosság deportálása [1944 novemberében.] In: Szivárvány (Chicago), (29.) X. évf október, p. [Társszerző: Dupka György.] 1990 A kárpátaljai magyarokról. In: Világ (Budapest), 2. évf. 4. sz január 25., p. [Társszerző: Dupka György.] Magyarok Kárpátalján. Hetven év kisebbségben ( ) Oktatásügy. In: A CÉH (Budapest) 1. évf. 5. sz május, p. [Társszerző: Dupka György.] Radarállomás a szétdúlt temető helyén. Egy kárpátaljai magyar falu, Dercen tragédiája (Esszé). In: Szivárvány, (31. sz.) 10. évf június, p A népcsoportok is a háború áldozatai magyar a jugoszláviai Vajdaságban. In: DANUBIUS, das Mitteleuropa-Magazin (Budapest, magyar kiadás), sz p. Két döntés között. Kárpátalja november március 15. In: A CÉH 2. évf. 1. sz január, p. [Társszerző: Dupka György.] Kriegsopfer Volksgruppen. In der Jugoslawischen Wojwodina leben allein Ungarn. In: DANUBIUS, das Mitteleuropa-Magazin (Wien, osztrák kiadás), (sz.), p Tétova csatatéren. [Délvidéki magyar demográfia az és évi jugoszláv népszámlálások tükrében.] In: Erdélyi Magyarság, 4. évf. 14. sz május, p. Végveszélyben a drávaszögi magyarság! Etnikai tisztogatás ENSZ-segítséggel In: Erdélyi Magyarság, 4. évf. 15. sz augusztus, p Másodközlés. Végveszélyben a drávaszögi magyarság! Etnikai tisztogatás ENSZ-segítséggel. In: Új Hídfő Könyvtár (San Francisco, USA), Kiad. Fabó László. 28. évf november, 2-8. p. In: Magyar Képes Újság, XLIII. évf. 3. sz január 20., p. Visszhang.

7 7 Pasza Árpád: Nyílt levél az eszéki Magyar Képes Újság január 20-i számában, Veszélyben a drávaszögi magyarság! címmel megjelent írás szerzőjének. In: Magyar Képes Újság, XLIII. évf. 14. sz április 7., 11. p. Csörgits József: A főszerkesztő válasza. In: Ugyanott 1994 Hogyan veszett el a Felvidék? (1918. november február). In. Erdélyi Magyarság, V. évf. 18. sz május, p. Magyartalanítás Szlovákiában. [Népszámlálások Cseh/Szlovákiában]. In: Erdélyi Magyarság, 5. évf. 17. sz február, 6-7. p. Nem volt hazának elég. Délvidék. A félelem évei ( ). In: Havi Magyar Fórum, 2. évf. 10. sz október, p. Újrakezdés a Délvidéken In: Magyar Élet (Budapest), 11. évf. 2. új folyam 5. sz május, p A második bécsi döntés [1940. augusztus 30.] In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 23. sz július-augusztus-szeptember, p. A munkácsi püspökség eredetének vitás kérdései. In: Havi Magyar Fórum, 3. évf. 12. sz december, p A kárpátaljai görög katolikusokról az ungvári unió jubileumán. In: Havi Magyar Fórum 4. évf. 8. sz augusztus, p. Az ungvári unió. 350 éves a kárpátaljai görögkatolikus egyház. In: Erdélyi Magyarság, VII. évf. 27. sz július-augusztus-szeptember, p. Trianoni pszichózis. In. Erdélyi Magyarság, VII. évf. 25. sz január-február-március, p. Út a munkácsi püspökség felállításig ( ). In: Hatodik Síp, VIII. évf Tavasz. Melléklet, p A kárpátaljai honismeret. In: Honismeret, 25. évf. 5. sz október, p. A magyar-csehszlovák határ kijelölése Kárpátalján ( ). In: Erdélyi Magyarság, XI. évf. 41. sz január-február-március, p. Egán Ede, a ruszin nép apostola. In: Havi Magyar Fórum, 5. évf. 3. sz március, p. Egy szemtanú vallomásai Kárpátaljáról. Ötven éve gyilkolták meg Romzsa Tódor görög katolikus püspököt. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 31. sz július-augusztusszeptember, p.

8 8 Kárpátalja ismét Magyarországé március október. In: Honismeret, XXV. évf. 2. sz április, p. Népek hazája: Kárpátalja. Történeti barangolás a béke szigetén. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 29. sz január-február-március, p Görög katolikusok Kárpátalján. In: Korunk (Kolozsvár), Harmadik folyam, IX/1. sz január, p A kárpátaljai magyarság sorsformáló eseményei In. Hatodik Síp, 12. évf sz p. Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: POLISZ, 51. megjelenés január-február, p. Magyar ellenállási mozgalmak Kárpátalján a csehszlovák uralom ellen ( ) 1. rész. In: Honismeret, XXVIII. évf. 3. sz június, p. 2. rész. 4. sz. augusztus, p. Már Trianon előtt elvégeztetett. Kárpátalja csehszlovák és román megszállása és elcsatolása (1919. január szeptember). In: Kisebbségkutatás, 9. évf sz p. T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus T. G. Masaryk ta Zakarpattjá. Red.: Ivan Latko. Užhorod, [Masaryk és Kárpátalja]. In: Világtörténet, Új folyam, tavasz nyár, p. Volosin Kárpátalján. In: Valóság, XLIII. évf. 12. sz december, p Egan Ede, a rutén nép oltalmazója. In. Honismeret, XXIX. évf. 6. sz december, p. Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom. (Mítoszok és valóság.) In: POLISZ, 57. megjelenés február-március p. Volt egyszer egy Szernye-mocsár. 1. rész. In. Honismeret, XXIX. évf. 5. sz október, p.; 2. rész 6. sz., december, p A hűség csapdájában. (Kovács Vilmos / / pályaképe és korrajz.) Részlet. In: Együtt, sz p. Lutskay Michael Лучкай Михaйло: Historia Carpato-Ruthenorum. Історія карпатських русинів. Том. І-ІІ. Ужгород, [A kárpáti rutének története. Lutskay Mihály latin nyelvű kéziratának ukrán kiadása]. In: Világtörténet. Új folyam, ősz tél, p.

9 9 T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus T. G. Masaryk ta Zakarpattjá. Red.: Ivan Latko. Užhorod, [Masaryk és Kárpátalja]. In: Világtörténet, Új folyam, tavasz nyár, p Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: PoLíSz, 70. megjelenés április-május, p. Kárpátalja mint Zakarpatszka-Ukrajna autonóm szovjet tagköztársaság (1944. november január 22.) I. rész. In: Valóság, XLVI. évf. 10. sz október, p.; II. rész. 11. sz. november, p Volt egyszer egy Ruszka-Krajna (1918. december március 20.) 1. rész. In: Kárpáti Igaz Szó (Ungvár),Hóvége c. havi Közművelődési melléklet. 77. sz május 27. I., VII. p.; 2. rész. 92. sz június 24. I., III. p.; 3. rész sz július 29. I. p. Népszerűsítő cikkek 1981 Az erdélyi magyar önismeret krónikása. A riporter Beke Györgyről. In: Napjaink, 20. évf. 12. sz december, p. Dreisprachiger Kindergarten. Nationalitätenpolitik. In: Budapester Rundschau, XV. Jahrgang [évf.], Nr. 3. [sz.] 19. Januar [január 19.] 2-3. p 1982 A Zokogó majom én vagyok. Portré Bálint Tiborról. In: Napjaink, XXI. évf. 10. sz október, p. Másodközlés. In: Vallomás repedt tükör előtt. Bálint Tibor emlékezete. Szerk. Bálint Júlia, Demény Péter. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó. 2007, p. Összefüggések és reflexiók. Vladimir Mináč: Összefüggések. In. Új Forrás, 14. évf. 6. sz december, p A kölcsönös hídépítés az egyetlen út. Beszélgetés Csuka Zoltánnal. In: Olvasó Nép, Tavasz, p. Bosnyák István: Szóakció. In: Somogy, 11. évf. 4. sz július-augusztus, p. Másodközlés. Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kísérletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve. Budapest, Dotnet Kft. 2006, p.

10 10 Elmenedzseltem az életemet. A bodorpáli jelenség a romániai magyar irodalomban. In: Napjaink, XXII. évf. 8. sz augusztus, p Majtényi Mihály, a garabonciás. In: Somogy, XII. évf. 5. sz szeptember-október, p Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. I. Csehszlovákia. In: Napjaink, 24. évf. 10. sz október, p. Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. II. Jugoszlávia. III. Kárpát- Ukrajna. In: Napjaink, 24. évf. 11. sz november, p. Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. IV. Románia. In: Napjaink, 24. évf. 12. sz december, p. Három jugoszláviai magyar könyvről. (Bosnyák István: Szóakció II., Lévay Endre: Terhes örökség, Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában.) In: Somogy, XIII. évf. 5. sz szeptember-október, p. Másodközlés. Bosnyák István: Szóakció II. In: Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kísérletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve. Budapest, Dotnet Kft. 2006, p. Szóakcióban. Interjú Bosnyák István újvidéki irodalomtörténésszel. In: Új Forrás, 17. évf. 1. sz február, p. Másodközlés. In: Baranyai B. István: Vallani mindent? Konfessziók és interjúk Budapest, Dotnet Kft. 2008, p A hűség nyelve. [Csehszlovákiai magyar írók vallomásai az anyanyelvről]. In: Kritika, június (6. sz.), 21. p. A magyar nyelvű színház. [Magyar Területi Színház, Komárom Komárno.] In: Olvasó Nép (27.), VIII. évf sz p. A szabadkai 7 Nap negyven esztendeje. In: Élet és Irodalom, 30. évf. 37. sz szeptember 12., 8. p. Tonalitás tolnaitás totalitás. Jegyzetek Tolnai Ottó műveiről. In: Forrás, XVIII. évf. 2. sz február, p A Bácska és a Bánát krónikása. Jegyzetek Kalapis Zoltán szociográfiai köteteiről. In: Somogy, XV. évf. 2. sz március-április, p. A vajdasági magyar irodalom és a Kalangya. Jegyzetek Utasi Csaba monográfiájáról. In: Somogy, XV. évf. 5. sz szeptember-október, p.

11 11 Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. In: Napjaink, XXVI. évf. 1. sz január, p. Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók In: Kritika, szeptember (9. sz.) p. Realista és szociográfiai vonulat a jugoszláviai magyar irodalomban. Tanulmányvázlat: 1919-től napjainkig. In: Forrás, 19. évf. 9. sz szeptember, p. Sugaras utakon. Olvasónapló. [A kárpátontúli (kárpátaljai) magyar irodalom antológiája ] In: Kritika, március (3. sz.), p A magyarsághoz tartozni. Beszélgetés a kárpátaljai magyar szellemi életről [Dupka György ungvári íróval, szerkesztővel]. In. Élet és Irodalom, 32. évf. 3. sz január 15., 7. p. A prózaíró Tamás Menyhért. In: Somogy, 16. évf. 5. sz szeptember-október, p. Egy kisváros a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom közötti történetéhez. In: Napjaink, XXVII. évf. 6. sz június, p. Kijövetel a reménységbe. [A bukovinai székelyek május-júniusi hazatelepítéséről a visszatért Bácskába.] In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 10. sz március 4., p. Meghagyni valamit magunkból az utókornak. Látogatóban az érdi Bukovinai Székely Népdalkörnél. In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 9. sz február 26., p. Zoborvidéki üzenet [az ott élő kisebbségi magyarság múltjáról, jelenéről.] In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 27. sz július 1., p A tömeges restséget kellene leküzdenünk Beszélgetés Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai magyar íróval. In: Napjaink, 28. évf. 4. sz április, p. Б., Й. [Ботлик, Йожеф]: Исторический музей в Мукачевском замке. Венгерская культура в Закарпатье. [Történeti múzeum a munkácsi várban. Magyar kultúra Kárpátalján.] In: Венгерские Новости, [число / szám] 10/1989. [стр.] 7. Kárpátalja magyar irodalmából. Hetven év kisebbségben In: Napjaink, 28. évf. 9. sz szeptember, p. [Dupka Györggyel társszerzőségben.] Kárpátaljai magyar helységnévszótár. Magyar, ukrán, orosz Orosz, ukrán, magyar. In: Szovjet Irodalom, sz p. [Dupka Györggyel társszerzőségben.] Nem játszhatunk a latroknak. A Gion Nándor-i jelenség a jugoszláviai magyar irodalomban. In: Somogy, 16. évf. 4. sz július-augusztus, p.

12 12 Vendégünk: Mózsi Ferenc [költő, a chicagói Szivárvány c. folyóirat szerkesztője; interjú]. In: Élet és Irodalom, 33. évf március 24., 7. p Csak a tehetetlenséget érzi az ember. Egy magyar falu [Nagyszelmenc Kisszelmenc] két országban (1.)[rész.] In: Magyar Nemzet, július 21., 7. p.; Ennél jobban már nem lehet lepusztulni. Egy magyar falu két országban (2.)[rész.]. Ugyanott: Július 22., 7. p. Másodközlés. In: Magyar Vasárnap Kalendárium Szerk. Elzer Ferenc. Kürt (Szlovákia), Horváth Kiadó. 1994, p Kárpátaljai kormány. In. Erdélyi Magyarság, 4. évf. 16. sz november, p. [Kárpátaljai ruszin értelmiségiek Ideiglenes Kárpátaljai Kormányt alakítottak a helyi ruszin nemzeti érdekek képviseletére] Negyedszázadnyi történelem. Szerbia. [Mészáros Sándor újvidéki történészprofesszor a délvidéki magyarság közötti helyzetéről, tragédiáiról.] In: Világszövetség (Budapest), 2. évf. 15. sz július 20., 21. p A Kolozsvári Bolyai Egyetem. Ötvenéves lenne. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 22. sz április-május-június, p. A pozsonyligetfalusi magyar tömegsír titka. A belügyesek ma már megnevezhetők. [Interjú Janics Kálmán politikus-közíróval.] In: Szabad Újság (Pozsony), augusztus 10., 11. p. Magyar sors a Délvidéken. Beszélgetés Kasza József szabadkai polgármesterrel. In: Erdélyi Magyarság, 5. évf. 19. sz augusztus, p. Miért halt meg Alexander Dubček? [Interjú Janics Kálmán szlovákiai politikussal, közíróval.] In: Új Demokrata (Budapest), 1. évf. 12. sz november 3., p. Az elítélt etnikum. Fél évszázada történt: a felvidéki magyarság kálváriája. In: Új Demokrata, 2. évf. (2. sz.) január 12., p. Benzinkút a tömegsír felett. Fél évszázada történt: deportálások Kárpátalján. In. Új Demokrata, 2. évf. (1. sz.) január 5., p. Másodközlés. In: Kapu, sz p. (bo-j): Ötvenéves a kasai kormányprogram. In: Magyar Fórum, VII. évf április 13., 10. p. p. Gyűlölet minden mennyiségben. Mirnics Károly demográfus a délvidéki magyarságról. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 21. sz január-február-március, p.

13 13 Kárpátalja nem ősi ukrán föld. [Interjú Fodor István professzorral, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatójával.] In: Magyar Fórum, VII. évf április 20., 10. p. Magyarirtás Erdélyben. [A román Maniu-gárdák kegyetlenkedése Erdélyben ősz]. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 24. sz október-november-december, p Magyar önkormányzatok és a megmaradás. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 24. sz., október-november-december, 41. p. Trianon II. In: Magyar Fórum, VII. évf május 11., 5. p. Tűzáldozat. [Beszélgetés Vasváry József hadtörténésszel a Drezda ellen február én, az angol és amerikai légierő által végrehajtott terrorbombázásról.] In: Magyar Fórum, VII. évf május 4., 4. p Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállítás és tudományos konferencia Budapesten. In: Erdélyi Magyarság, VII. évf. 28. sz október-november-december, 7-9. p. Nyelvháború Szlovákiában. In: Magyarok Világlapja (Budapest), VI. évf. 1. sz első negyedév, p Elkobzott vagyonok. Több száz milliárd forint az elkobzott magyar vagyon értéke a Kárpát-medencében. In: Vasárnap (Pozsony), XXX. évf. 25. sz június 18., 3. p. Mü mindig lejjebb vagyunk. Beszélgetés Halász Péter néprajzkutatóval a moldvai csángókról. In: Nyelvünk és Kultúránk, 97. sz január március, p. Őrzik még az anyanyelvet Őrvidéken. In: Nyelvünk és Kultúránk, 97. sz januármárcius, p. Ukrajnában ukránul! Janus-arcú politika nemzetállami törekvések. [Interjú Tóth Mihállyal, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az UMDSZ elnökével, a kijevi parlament egyetlen magyar nemzetiségű képviselőjével]. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 32. sz október-november-december, 2-3. p A csereháti faló. A székelyudvarhelyi kisegítő iskola hétéves krónikája. In: Demokrata, február 26. (8. sz.), p. Magyarok a pokol bugyraiban. [Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba, Mandrik Erzsébet: A pokol bugyraiban. Egy viski parasztlány a sztálini lágerekben] In: Honismeret, XXVI. évf sz p. Megkövetésre várva. A megtizedelt Illyés Közalapítványról. In: Magyar Demokrata, 2. évf. 32. sz augusztus 13., p. Néprajzi elvek alapján első ízben. A csehszlovák delegációnak nem volt részletes tárgyalási anyaga, tagjainak csak vázlatos fogalmuk volt a nemzetiségi viszonyokról. [Az

14 november 2-i első bécsi döntés 60. évfordulóján.] In: Vasárnap (Pozsony), november 11., 4. p A rutén nép jótevője. Százötven éve született Egan Ede. In: Heti Válasz, július 6., p. Beregszász újra megyei jogú város. In: Heti Válasz, június 15., 27. p. Feldarabolt magyarlakta területek. Trianon óta a nyolcadik közigazgatási átszervezés a Felvidéken. In: Heti Válasz, szeptember 28., p. Kinek a földjén arattak a Felvidéken? A beneši dekrétumok továbbra is sújtják a magyarokat. In: Heti Válasz, augusztus 17., p. Lejár a visszaigénylés határideje. Államosított ingatlanok Romániában. In: Heti Válasz, augusztus 10., 27. p. Lexikon szócikkek 2002 Révai Új Lexikona. X. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó In: Jugoszláviai magyarság, jugoszláviai magyar oktatás p Révai Új Lexikona. XI. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó In: Kárpátalja p. Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon Magyarellenes megtorlások a Kárpát-medencében fordulóján. In: A sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Emlékkonferenciája. Beregszász, november 18. Görög katolikus magyarok és ruszinok. In: Az 1100 éves ruszin magyar békés együttélés példaértékű lehet Közép-Európa népei számára. IV. Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia, Budapest, június Szervezők: Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet, Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Budapest XII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Előadás június 22-én) Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom. Mítoszok és valóság. In: II. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Leányfalu, november 23. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, POLISZ folyóirat A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja-Ruténföld közigazgatási-területi önkormányzata ( ). In: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület X. Magyar Történelmi Iskolája. Szentendre, augusztus (Előadás augusztus 9-én)

15 15 Magyar önkormányzatiság Kárpátalján. In: A Károlyi Palota Kulturális Központ rendezésében tartott Kárpátaljai nap keretében szervezett konferencián elhangzott előadás. Budapest, szeptember 11. Egan Ede magyar kormánybiztos, a ruszinok jótevője és a hegyvidéki akció. In: Emlékkonferencia Egan Ede halálának 100. évfordulója alkalmából. Ungvár, szeptember 21. Kárpátaljai Nemzetiségek Kulturális Központja. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Duhnovics Társaság (Ungvár) Kárpátalja autonómiája a között, a Magyarországgal való újraegyesülés után. In: Autonómia-koncepciók Kárpátalján a XX. században. Gát község (Kárpátalja), december 1. A konferencia szervezője: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár). Magyar helytörténeti kutatás a Kárpát-medencében. In: A falukutatás helyzete Kárpátalján. Tiszapéterfalva (Kárpátalja), augusztus 9. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár), A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia (Budapest), Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (Tiszapéterfalva) Impériumváltozás a Délvidéken In: A délvidéki magyarság és a szórványlét kérdései. IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Palics (Vajdaság), november 29. december 1. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz folyóirat. (Előadás november 30-án.) A kárpátaljai rutén nép tragédiája az évi összeomlástól napjainkig. In: Tudományos konferencia a Monarchia háborús összeomlásának 85., valamint a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából. Budapest, május 6-7. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem. (Előadás május 7-én) Kovács Vilmos szellemi öröksége és a kárpátaljai magyar polgárjogi (civil) mozgalom. In: II. Magyar Alkotók Fóruma. Tiszapéterfalva (Kárpátalja), augusztus 9. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár), Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (Tiszapéterfalva) Hodinka Antal és Kárpátalja autonómiája. In: Nemzetközi emlékkonferencia Hodinka Antal akadémikus születésének 140. évfordulója alkalmából. Budapest, február 6. Szervezők: Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A rutén (ruszin) értelmiség önkormányzati törekvései, In: Ezeréves ruszin magyar együttélés a történelem tükrében. Nemzetközi konferencia. Budapest, március Szervező: Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Előadás március 19-én)

16 16 Televízió műsorok (időrendben) Haza csak ott van, ahol jog is van. Ukrajnai magyar autonómia. Szerkesztő-riporter:. In: Panoráma 322. adása. Magyar Televízió 1. műsor december 6. 21,15 óra. Időtartam: 6,03 perc. Kárpátalja Magyar Autonóm Körzet. Tudósítás az december 1-jei ukrajnai népszavazásról. Szerkesztő-riporter:. In: Panoráma 321. adása. Magyar Televízió 1. műsor november ,15 óra. Időtartam 7,12 perc. Vajdaság. (Megrázó riport mutatja be a vajdasági magyarságot fenyegető veszedelmet, a tömeges katonai behívásokat, az önkéntesként elhurcolt fiatalok pusztulását. Szerkesztő-riporter:. In: Új Világ 48. adása. Magyar Televízió, 1. műsor december 5. 21,15 óra. Időtartam: 45,20 perc. Kárpátalja az utóbbi 100 esztendőben. (Beszélgetés) In: Duna Televízió, november ,45-21,25 óra. Műsorvezető: Szakály Sándor történész. (Ismétlés: november ,25-13,05 óra) Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatása a határon túli magyarság körében. In: Kötő-jel. Műsorvezető: Botlik József. Résztvevők: M. Kiss Sándor történész, Dupka György közíró (Ungvár, Kárpátalja), Kudlik Gábor, a Délvidéki 56-os Műhely elnöke (Szabadka). Duna Televízió, október 28., 23,15-0,05 óra, Rendhagyó történelemóra c. sorozat a Duna Televízióban (történész-előadó, egyben szakértő, az egyenként 40 perces adásban) Kárpátalja a magyar történelemben 1. rész. A mai Kárpátalja a magyar történelemben. Időpont: december 16.; 8,50-9,30 óra 2. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig. Időpont: december 23.; 8,50-9,30 óra 3. rész. A mohácsi vésztől a Rákóczi-szabadságharcig ( ). Időpont: január 6.; 8,55-9,35 óra 4. rész. Abszolutizmus, reformkor, szabadságharc ( /1849). Időpont: január 13.; 8,45-9,25 óra 5. rész. A Bach-korszak. A boldog békeidők Kárpátalján ( ). Időpont: január 20.; 8,50-9,30 óra 6. rész. Sorsfordulók: az első világháború és Időpont: január 27.; 8,50-9,30. óra 7. rész. Kárpátalja Csehszlovákia kebelében ( ). Időpont: február 3.; 8,55-9,35 óra

17 17 8. rész. Magyarként újra szabadon ( ). Időpont: február 10.; 8,50-9,30 óra 9. rész. Hadműveletek a Kárpátokban, szeptember-október. Időpont: február 17.; 8,45-9,25 óra 10. rész. A kárpátaljai magyarság deportálása 1944 őszén. Időpont: február 24.; 8,50-9,30 óra 11. rész. Megbélyegezetten a Szovjetunióban ( ). Időpont: március 3.; 8,40-9,20 óra 12. rész Kárpátalján. Időpont: március 10.; 8,45-9,25 óra Délvidék a magyar történelemben 1. rész. Délvidék a magyar történelemben. Időpont: március 17.; 8,20-9,00 óra 2. rész. A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig ( ). Időpont: március 24.; 8,50-9,30 óra 3. rész. Az Anjou-kortól a mohácsi vészig ( ). Időpont: április 7.; 8,50-9,30 óra 4. rész. A mohácsi vésztől a zentai csatáig ( ). Időpont: április 14.; 8,45-9,25 óra 5. rész. Telepítések, újjáépítés a Délvidéken a 18. században Időpont: árpilis 21.; 8,50-9,30 óra 6. rész. Délvidék a reformkorban és a szabadságharcban. Időpont április 28.; 8,50-9,30 óra 7. rész. Az abszolutizmus és a kiegyezés kora. ( ). Időpont: május 5.; 8,50-9,30 óra 8. rész. Délvidék az első világháborúban ( ). Időpont: május 12.; 8,50-9,30 óra 9. rész. Kisebbségi sorsban ( ). Időpont: május 26.; 8,40-9,20 óra 10. rész. Újra szabadon, magyarként (1941. április szeptember). Időpont: június 2.; 8,50-9,30 óra 11. rész. Egyetlen bűnük a magyarságuk volt. Időpont: június 9.; 8,50-9,30 óra 12. rész. A szabadság illúziója ( ). Időpont: június 16.; 7,55-8,35 óra Őrvidék (a mai Burgenland) a magyar történelemben 1. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig ( ).Időpont: szeptember 15.; 8,50-9,30 óra

18 18 2. rész. A mohácsi vésztől az első világháborúig ( ). Időpont: szeptember 22.; 10,00-10,40 óra 3. rész. Kisebbségi sorsban ( ). Időpont: szeptember 29.; 10,05-10,45 óra A háromrészes Őrvidék-sorozatot a Duna Televízió február 11-én 15,25 órától, február 18-án 15,05 órától, és február 25-én 15,25 órától ismétlésben újra sugározta. Megjegyzés: Az összesen 27 részből álló Rendhagyó történelemóra című műsoromat a Duna Televízió másnap, hétfőn délután ismétlésben sugározta. * * * * * A PhD fokozat megszerzése utáni publikációk Könyvek Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. [kötet]. Magyarok, ruszinok csehek és ukránok: Szerk. és az előszót írta Udvari István. Kiadja: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, Nyíregyháza, 2005 [április]. 552 p. 8 térkép + illusztrált Sorozat: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7. Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. [kötet]. A Magyarországhoz történt visszatérés után: Szerk. és az előszót írta Udvari István. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005 [október]. 445 p. 1 térkép + illusztrált Sorozat: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 9. Nyugat-Magyarország sorsa Dr. Für Lajos, volt honvédelmi miniszter ajánlásával. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, p., 2 térkép + illusztrált (fotók) Eduard Beneš and Podkarpatská Rus. Hungarians, Rusins and Czechs in Subcarpathia /1939. Translated and edited by Peter Csermely. Corvinus Publishing. Printed in the United States of America, p A kolofonban, Library of Congress No.: CD-ROM Czechoslovakia s ethnic policy in Subcarpathia. /Podkarpatskaja Rus or Ruthenia/ /1939. [Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján. Podkárpátszkaja Rusz vagy Ruténia /1939.] Translated and edited by P. Csermely. [Kiad.] Corvinus Publishing. Hamilton (Ontario, Kanada), [ car.] Sorozat: Corvinus Library További lelőhely: Internet

19 19 Kötetben megjelent cikkek 2004 Az őrök ivadékai. Kisebbségben Burgenlandban. In: Kincses Kalendárium a 2005-ös esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest, [2004], p A külföldi hospesektől a magyar szórványokig. Kárpátalja mai demográfiájának történelmi háttere. In: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban. Szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán. Kiad. Erdélyi Könyv Egylet. Stockholm, p. Tudományos cikkek 2004 A Kárpátalja fogalom kialakulása és változása. 1. rész. In: Együtt, VI. évf sz. (augusztus) p.; 2. rész sz p Az őrvidéki magyarság sorsa a Harmadik Birodalom peremén In: Pro Minoritate Tavasz, p. Cseh kolonizáció Kárpátalján ( ) In: Erdélyi Magyarság, XV. évf. 58. sz január- március, p. Magyar rutén kétnyelvűség Kárpátalján július október. In. Honismeret, XXIII. évf. 4. sz augusztus, p. Makacs tények és adatok a trianoni békediktátum 85. évfordulóján. In. Aracs (Szabadka), V. évf sz december p. Mit tett a magyar kormányzat Kárpátalja népeiért? március október. In: Együtt (Ungvár), VII. évf sz p A miniszterelnöki bársonyszéktől a börtönig. Bródy András politikai pályája október február közt. In: Együtt (Ungvár), sz p. A szabadságharc eltiprását Kárpátaljáról vezényelték. Magyar fiatalok gulágra hurcolása ötvenhatos tevékenységük miatt. In. Valóság, XLIX. évf. 10. sz október, p. Kárpátalja mai demográfiai helyzetének történelmi előzményei. In. Együtt (Ungvár), sz p.

20 A magyar közalkalmazottak tömeges kiűzése Burgenlandból In: Kisebbségkutatás, 16. évf sz p. A nyugat-magyarországi felkelés. (1921. augusztus 28. október 4.) I. rész. In: Valóság, L. évf. 3. szám, március, p.; II. rész. 4. szám, április, p. Az őrvidéki (burgenlandi) magyarság sorsa az első Osztrák Köztársaságban. In. Életünk (Szombathely), XLV. évf sz p. Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) történetéhez. I. rész. A gyepűtől az Őrségig ( ). In: Honismeret, XXXV. évf sz p.; II. rész. Újabb német betelepítések, Habsburg hódoltságban ( ). 5. sz p. Szövetséges társállamból területkövetelő szomszéd. Ausztria és Nyugat-Magyarország (Westungarn) ben. I. rész. In: Vasi Szemle, LXI. évf sz p. II. rész sz p A nemzeti önfeladás politikája. (A Károlyi-kormány pacifizmusának csődje november decemberében). In: Valóság, LI. évf sz., p. Az őrvidéki (burgenlandi) magyarság sorsa. Az első két év: In: Vasi Szemle, LXII. Évf sz p. Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) történetéhez. III. rész. Nyugat-Magyarország / Westungarn az ország egyik legfejlettebb vidéké válik ( ). In: Honismeret, XXX- VI. évf sz p. Népszerűsítő cikkek 2006 Kárpátaljai ötvenhatos magyarok a gulágokon. In. Új Horizont (Veszprém), XXXIV. évf sz p. Sopron hűsége. In: Heti Válasz, VI. évf. 50. sz december p 2007 Csehszlovák földreform betelepítéssel. In: Kárpátaljai Hírmondó, III. évf., 2. szám, június, p. Együttélés: magyarok és ruszinok. Arasznyi történelem. In: Kárpátaljai Hírmondó, III. évf. 1. sz március, p. 2008

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK

KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK egy konferenciasorozat tükrében Szerkesztette és az előszót írta Székely András Bertalan Pomáz, 2004 KERESŐ Székely András Bertalan: A szerkesztő előszava 5 Mit s miért?

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Beregszász Fórum A 22

Beregszász Fórum A 22 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bányászok Baráti Társasága, B 411 Aknaszlatina Aknaszlatinai Közkönyvtár Asztély Pro Patria Szövetség, B 414 Bene Benei Faluház, B 411 A Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA SZABADKA MAGYARKANIZSA ZENTA ZOMBOR ÚJVIDÉK 2015. OKTÓBER 12 21. SZABADKA OKTÓBER 12., LIFKA SÁNDOR ART MOZI 12.00 óra LIFKA SÁNDOR MELLSZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA 19.00 óra

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben