Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában"

Átírás

1 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről, egy részükben a többségi népekkel való kapcsolatokra is erőteljesen kitekintve. A könyveim mellett eddig kb. 200 különböző folyóirat, illetve hetilap közleményem, cikkem látott napvilágot, közülük számos külföldön, tíznél több országban. (Ausztria, Csehszlovákia, Horvátország, Jugoszlávia, Románia, Szlovákia, Szovjetunió, Ukrajna, Kanada, USA stb.) Ezen kívül több műfajban (kritikusok fóruma, irodalmi összeállítás, felolvasás, jegyzet stb.) kb. 80 rádió-, valamint televízió műsor készítésében működtem közre előadóként, szakértőként, szerkesztő-riporterként, illetve forgatókönyv íróként. Ezek közül a legjelentősebb a Duna Televízióban, ben sugárzott Rendhagyó történelemóra című sorozat, amelyben Kárpátalja, illetve a Délvidék magyarságának történetéről 12-12, az Őrvidékről (Burgenlandról) 3 részes filmsorozat történész szakértője, előadója voltam. Az elmúlt két évtizedben számos alapítványtól részesültem ösztöndíjban, illetve költségtérítésben tudományos, elsősorban kárpátaljai kutatásaimhoz, amelyeket a Szakmai életrajzom mellékletében sorolok fel. A publikációs jegyzék erőteljesen válogatott. Könyvek Német és szlovák nemzetiségek Komárom megyében ( ). Előszó: Havas Miklós. Kiadja: a HNF [Hazafias Népfront] Komárom megyei Bizottsága és a TIT [Tudományos Ismeretterjesztő Társulat] Komárom megyei Szervezete. Tatabánya, p. Erdély tíz tételben ( ). Előszó: Czine Mihály. Gondozta: SINUS Kiadói Propagandaszervező és Manager Iroda, Budapest. 1988, 253 p., illusztrált. Ez hát a hon Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből Előszó Balla Gyula. Budapest Szeged, Mandátum Kiadó, Univerzum Kiadó. 1991, 300 p. (Társszerző: Dupka György.) Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Ungvár Budapest, Intermix Kiadó. 1993, 359 p., 1 térkép, 5 statisztikai táblázat (Társszerző: Dupka György.) Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek 11. köt.

2 2 Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez Előszó: Szilágyi Károly. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 1994, 343 p. (Társszerző: Csorba Béla, Dudás Károly.) Másodközlés A pályázó által írt, A Drávaszög című fejezet ( p.) azonos címmel folytatásokban újra megjelent. A Drávaszög 1. rész. In: Magyar Képes Újság (Eszék, Horvátország), XLIV. évf. 33. sz október 19., 8. p. 2. rész. 34. sz., október 26., 8. p. 3. rész. 35. sz., november 16., 8. p. 4. rész. 36. sz., november 23., 8. p. 5. rész. 37. sz., november 30., 8. p. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig ( ). Előszó: Gergely Jenő. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó. 1997, 335 p. 2. változatlan kiadás 1998-ban, a Glaube in der 2. Welt Intézet (8702 Zollikon, Bergstr. 6., Svájc) költségtámogatásával. Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX XX. századi gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány. 2000, 328 p., 9 térkép. A kolofonban: Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával a Magyar Millennium alkalmából Gát. Főszerk., előszó Kosáry Domokos. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht. 2001, 233 p., 14 térkép + illusztrált A kolofonban: Megjelent a magyar állam millenniumára A hűség csapdájában. Kovács Vilmos költő, író ( ) emlékének. Pályakép és korrajz. Szerk. Kótyuk Erzsébet. Ungvár Budapest, Intermix Kiadó. 2003, 238 p., 3 térkép + illusztrált Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek, 114. köt. CD-ROM Gát. Főszerk. Kosáry Domokos. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht. ARCANUM Adatbázis Kft. Budapest, A CD-ROM a publikációs jegyzék Szerkesztés, összeállítás c. részében alább felsorolt, és a pályázó által szerkesztett 5 határon túli magyar falumonográfia (Alsóőr, Deáki, Laskó, Szilágynagyfalu, Zabola) anyagát is közreadja. Szerkesztés, összeállítás Éger György Szesztay Ádám: Alsóőr. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Kárpátaljai magyar költők versei. Összeáll.. Kiad. Berzsenyi Társaság. [Kaposvár], p. Lábadi Károly: Laskó. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p.

3 3 Major Miklós: Szilágynagyfalu. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Molnár Imre: Deáki. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Pozsony Ferenc: Zabola. Szerk.. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest, p. Lap-és folyóirat szerkesztés (időrendben) Égtájak rovat szerkesztése. In: Napjaink (Miskolc), június (6. sz.) augusztus (8. sz.) Kritika rovat szerkesztése. In: Napjaink szeptember (9. sz.) május (5. sz.) Magyar égtájak (hetenként jelentkező rovat). In: Magyar Nemzet, április április 10. között, összesen 134 oldal Erdélyi Magyarság (Budapest) Szerkesztőbizottságának tagja: január-december (9. évf. 33. sz. 36. sz.) Együtt (Ungvár), A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának negyedévi folyóirata. Szerkesztőbizottság tagja, júniusától (2. sz.) és jelenleg is. Kötetben, évkönyvben megjelent cikkek 1984 Egyenrangúan a magyarokkal. In: Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll., szerk. Fodor Péter, Kővágó László, Stark Ferenc, Verseghi György. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p Tudományos élet [Komárom megyében]. In: Magyarország megyéi: Komárom. Sor. szerk. Gyenes László, összeáll. Gergely György. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, p Van-e fiatal nemzetiségi értelmiség Komárom megyében? In: Értünk. A Gáll István Kollégium Évkönyve Szerk. Kovács Béla, Neiger M. Tibor és mások. Kiad. Gáll István Kollégium, Tatabánya p Út a munkácsi püspökség felállításáig ( ). In: Hét kereszt alatt felkelek. Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok. Szerk. P. Punykó Mária. Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó. Budapest Beregszász, p.

4 Idegenforgalom Kárpátalján 1940-ben. In: Tízévkönyv. Hatodik Síp antológia Szerk. Németh István, Penckófer János. Budapest Beregszász, Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó. 1999, p. (A kiadvány egyben: Hatodik Síp, 11. évf sz.) 2000 Helyiérdekű vasutak Kárpátalján. In: UngBereg Második Pánsíp-almanach. Szerk. Beniczky Éva. Ungvár Budapest, Nyolcadik Pánsíp-évfolyam, 25. megjelenés p Adalékok a ruszin himnusz történetéhez. In: Календарь-Алманах на 2001 год. Составителі: Лявинец, Антоній; Лявинец, Маріанна; Лявинец, Степан. Ruszin nyelvű Naptár Alamanch Szerkesztők: Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Lyavinecz Sztyepán. Kiad. [Budapest-]Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p. Kárpátalja autonómiájának első időszaka (1939. július december). In: Календарь-Алманах на 2001 год. Составителі: Лявинец, Антоній; Лявинец, Маріанна; Лявинец, Степан. Ruszin nyelvű Naptár Almanach Szerkesztők: Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Lyavinecz Sztyepán. Kiad. [Budapest-]Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p A ruszinok nem ukránok. Görög katolikusok Kárpátalján. In: Kincses Kalendárium a 2004-es esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest, [2003], p Az őrök ivadékai. Kisebbségben Burgenlandban. In: Kincses Kalendárium a 2005-ös esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest [2004], p. Görögkatolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p. Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p. Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom. (Mítoszok és valóság.) In: Kárpát-medencei keresztkötődések. Szerk., előszó Székely András Bertalan. Kiad. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, p.

5 5 Publikált konferencia-előadások (a megjelenés éve szerint) Magyarellenes megtorlások a Kárpát-medencében fordulóján. In: A sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Emlékkonferenciája. Beregszász, november 18. In: Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól ( ). Közread. Dupka György. Ungvár Budapest, Patent Kiadó, Intermix Kiadó, p. Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: Az I. Kárpátmedencei Keresztkötődések konferencia előadásai. Miskolc, november 4. Szervezők: POLISZ folyóirat szerkesztősége, Miskolci Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. In: POLISZ, 51. megjelenés január-február, p. A Ruténföld autonómiája a Magyar Szent Korona alatt ( ). In: A Szentkorona-eszme és a Szent Korona népei. A Millenniumi konferencia előadásai: Budapest, május 18. Szerk. Donáth Lehel, Zelles László. Kiad. Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Budapest, p. Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom. Mítoszok és valóság. In: A történelem faggatása. II. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia előadásai: Leányfalu, november 23. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, POLISZ folyóirat. In: POLISZ, 57. megjelenés február-március, p. Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: A délvidéki magyarság és a szórványlét kérdései. IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Palics (Vajdaság), november 29. december 1. Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz folyóirat. (Előadás november 30-án.) In: PoLíSz, 70. megjelenés április-május, p. A kárpátaljai rutén nép tragédiája az évi összeomlástól napjainkig. In: Tudományos konferencia a Monarchia háborús összeomlásának 85., valamint a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából. Budapest, május 6-7. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem. In: Studia Caroliensia (A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata), IV. évf szám, p. A rutén (ruszin) értelmiség önkormányzati törekvései, In: Az Ezeréves ruszin magyar együttélés a történelem tükrében című konferencia szerkesztett előadásai, leadott tanulmányai március Kiad. Belváros Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, p.

6 6 Tudományos cikkek 1981 A szociográfus tanúságtétele volt. Jócsik Lajos tanulmánya 1938-ból. In: Napjaink, 20. évf. 8. sz augusztus, p A hűség őrhelyén. A pozsonyi Irodalmi Szemle huszonöt évéről. In: Napjaink, XXII. évf. 9. sz szeptember, p Zakarpatszka Ukrajina államiságának létrejötte. A magyar férfilakosság deportálása [1944 novemberében.] In: Szivárvány (Chicago), (29.) X. évf október, p. [Társszerző: Dupka György.] 1990 A kárpátaljai magyarokról. In: Világ (Budapest), 2. évf. 4. sz január 25., p. [Társszerző: Dupka György.] Magyarok Kárpátalján. Hetven év kisebbségben ( ) Oktatásügy. In: A CÉH (Budapest) 1. évf. 5. sz május, p. [Társszerző: Dupka György.] Radarállomás a szétdúlt temető helyén. Egy kárpátaljai magyar falu, Dercen tragédiája (Esszé). In: Szivárvány, (31. sz.) 10. évf június, p A népcsoportok is a háború áldozatai magyar a jugoszláviai Vajdaságban. In: DANUBIUS, das Mitteleuropa-Magazin (Budapest, magyar kiadás), sz p. Két döntés között. Kárpátalja november március 15. In: A CÉH 2. évf. 1. sz január, p. [Társszerző: Dupka György.] Kriegsopfer Volksgruppen. In der Jugoslawischen Wojwodina leben allein Ungarn. In: DANUBIUS, das Mitteleuropa-Magazin (Wien, osztrák kiadás), (sz.), p Tétova csatatéren. [Délvidéki magyar demográfia az és évi jugoszláv népszámlálások tükrében.] In: Erdélyi Magyarság, 4. évf. 14. sz május, p. Végveszélyben a drávaszögi magyarság! Etnikai tisztogatás ENSZ-segítséggel In: Erdélyi Magyarság, 4. évf. 15. sz augusztus, p Másodközlés. Végveszélyben a drávaszögi magyarság! Etnikai tisztogatás ENSZ-segítséggel. In: Új Hídfő Könyvtár (San Francisco, USA), Kiad. Fabó László. 28. évf november, 2-8. p. In: Magyar Képes Újság, XLIII. évf. 3. sz január 20., p. Visszhang.

7 7 Pasza Árpád: Nyílt levél az eszéki Magyar Képes Újság január 20-i számában, Veszélyben a drávaszögi magyarság! címmel megjelent írás szerzőjének. In: Magyar Képes Újság, XLIII. évf. 14. sz április 7., 11. p. Csörgits József: A főszerkesztő válasza. In: Ugyanott 1994 Hogyan veszett el a Felvidék? (1918. november február). In. Erdélyi Magyarság, V. évf. 18. sz május, p. Magyartalanítás Szlovákiában. [Népszámlálások Cseh/Szlovákiában]. In: Erdélyi Magyarság, 5. évf. 17. sz február, 6-7. p. Nem volt hazának elég. Délvidék. A félelem évei ( ). In: Havi Magyar Fórum, 2. évf. 10. sz október, p. Újrakezdés a Délvidéken In: Magyar Élet (Budapest), 11. évf. 2. új folyam 5. sz május, p A második bécsi döntés [1940. augusztus 30.] In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 23. sz július-augusztus-szeptember, p. A munkácsi püspökség eredetének vitás kérdései. In: Havi Magyar Fórum, 3. évf. 12. sz december, p A kárpátaljai görög katolikusokról az ungvári unió jubileumán. In: Havi Magyar Fórum 4. évf. 8. sz augusztus, p. Az ungvári unió. 350 éves a kárpátaljai görögkatolikus egyház. In: Erdélyi Magyarság, VII. évf. 27. sz július-augusztus-szeptember, p. Trianoni pszichózis. In. Erdélyi Magyarság, VII. évf. 25. sz január-február-március, p. Út a munkácsi püspökség felállításig ( ). In: Hatodik Síp, VIII. évf Tavasz. Melléklet, p A kárpátaljai honismeret. In: Honismeret, 25. évf. 5. sz október, p. A magyar-csehszlovák határ kijelölése Kárpátalján ( ). In: Erdélyi Magyarság, XI. évf. 41. sz január-február-március, p. Egán Ede, a ruszin nép apostola. In: Havi Magyar Fórum, 5. évf. 3. sz március, p. Egy szemtanú vallomásai Kárpátaljáról. Ötven éve gyilkolták meg Romzsa Tódor görög katolikus püspököt. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 31. sz július-augusztusszeptember, p.

8 8 Kárpátalja ismét Magyarországé március október. In: Honismeret, XXV. évf. 2. sz április, p. Népek hazája: Kárpátalja. Történeti barangolás a béke szigetén. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 29. sz január-február-március, p Görög katolikusok Kárpátalján. In: Korunk (Kolozsvár), Harmadik folyam, IX/1. sz január, p A kárpátaljai magyarság sorsformáló eseményei In. Hatodik Síp, 12. évf sz p. Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján merre tovább? In: POLISZ, 51. megjelenés január-február, p. Magyar ellenállási mozgalmak Kárpátalján a csehszlovák uralom ellen ( ) 1. rész. In: Honismeret, XXVIII. évf. 3. sz június, p. 2. rész. 4. sz. augusztus, p. Már Trianon előtt elvégeztetett. Kárpátalja csehszlovák és román megszállása és elcsatolása (1919. január szeptember). In: Kisebbségkutatás, 9. évf sz p. T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus T. G. Masaryk ta Zakarpattjá. Red.: Ivan Latko. Užhorod, [Masaryk és Kárpátalja]. In: Világtörténet, Új folyam, tavasz nyár, p. Volosin Kárpátalján. In: Valóság, XLIII. évf. 12. sz december, p Egan Ede, a rutén nép oltalmazója. In. Honismeret, XXIX. évf. 6. sz december, p. Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom. (Mítoszok és valóság.) In: POLISZ, 57. megjelenés február-március p. Volt egyszer egy Szernye-mocsár. 1. rész. In. Honismeret, XXIX. évf. 5. sz október, p.; 2. rész 6. sz., december, p A hűség csapdájában. (Kovács Vilmos / / pályaképe és korrajz.) Részlet. In: Együtt, sz p. Lutskay Michael Лучкай Михaйло: Historia Carpato-Ruthenorum. Історія карпатських русинів. Том. І-ІІ. Ужгород, [A kárpáti rutének története. Lutskay Mihály latin nyelvű kéziratának ukrán kiadása]. In: Világtörténet. Új folyam, ősz tél, p.

9 9 T. G. Masaryk a Podkarpatská Rus T. G. Masaryk ta Zakarpattjá. Red.: Ivan Latko. Užhorod, [Masaryk és Kárpátalja]. In: Világtörténet, Új folyam, tavasz nyár, p Impériumváltozás a Délvidéken (1918. október június 4.) In: PoLíSz, 70. megjelenés április-május, p. Kárpátalja mint Zakarpatszka-Ukrajna autonóm szovjet tagköztársaság (1944. november január 22.) I. rész. In: Valóság, XLVI. évf. 10. sz október, p.; II. rész. 11. sz. november, p Volt egyszer egy Ruszka-Krajna (1918. december március 20.) 1. rész. In: Kárpáti Igaz Szó (Ungvár),Hóvége c. havi Közművelődési melléklet. 77. sz május 27. I., VII. p.; 2. rész. 92. sz június 24. I., III. p.; 3. rész sz július 29. I. p. Népszerűsítő cikkek 1981 Az erdélyi magyar önismeret krónikása. A riporter Beke Györgyről. In: Napjaink, 20. évf. 12. sz december, p. Dreisprachiger Kindergarten. Nationalitätenpolitik. In: Budapester Rundschau, XV. Jahrgang [évf.], Nr. 3. [sz.] 19. Januar [január 19.] 2-3. p 1982 A Zokogó majom én vagyok. Portré Bálint Tiborról. In: Napjaink, XXI. évf. 10. sz október, p. Másodközlés. In: Vallomás repedt tükör előtt. Bálint Tibor emlékezete. Szerk. Bálint Júlia, Demény Péter. Kolozsvár, Polis Könyvkiadó. 2007, p. Összefüggések és reflexiók. Vladimir Mináč: Összefüggések. In. Új Forrás, 14. évf. 6. sz december, p A kölcsönös hídépítés az egyetlen út. Beszélgetés Csuka Zoltánnal. In: Olvasó Nép, Tavasz, p. Bosnyák István: Szóakció. In: Somogy, 11. évf. 4. sz július-augusztus, p. Másodközlés. Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kísérletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve. Budapest, Dotnet Kft. 2006, p.

10 10 Elmenedzseltem az életemet. A bodorpáli jelenség a romániai magyar irodalomban. In: Napjaink, XXII. évf. 8. sz augusztus, p Majtényi Mihály, a garabonciás. In: Somogy, XII. évf. 5. sz szeptember-október, p Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. I. Csehszlovákia. In: Napjaink, 24. évf. 10. sz október, p. Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. II. Jugoszlávia. III. Kárpát- Ukrajna. In: Napjaink, 24. évf. 11. sz november, p. Határon túli irodalmunk. Feljegyzések egy tanulmányhoz. IV. Románia. In: Napjaink, 24. évf. 12. sz december, p. Három jugoszláviai magyar könyvről. (Bosnyák István: Szóakció II., Lévay Endre: Terhes örökség, Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában.) In: Somogy, XIII. évf. 5. sz szeptember-október, p. Másodközlés. Bosnyák István: Szóakció II. In: Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kísérletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve. Budapest, Dotnet Kft. 2006, p. Szóakcióban. Interjú Bosnyák István újvidéki irodalomtörténésszel. In: Új Forrás, 17. évf. 1. sz február, p. Másodközlés. In: Baranyai B. István: Vallani mindent? Konfessziók és interjúk Budapest, Dotnet Kft. 2008, p A hűség nyelve. [Csehszlovákiai magyar írók vallomásai az anyanyelvről]. In: Kritika, június (6. sz.), 21. p. A magyar nyelvű színház. [Magyar Területi Színház, Komárom Komárno.] In: Olvasó Nép (27.), VIII. évf sz p. A szabadkai 7 Nap negyven esztendeje. In: Élet és Irodalom, 30. évf. 37. sz szeptember 12., 8. p. Tonalitás tolnaitás totalitás. Jegyzetek Tolnai Ottó műveiről. In: Forrás, XVIII. évf. 2. sz február, p A Bácska és a Bánát krónikása. Jegyzetek Kalapis Zoltán szociográfiai köteteiről. In: Somogy, XV. évf. 2. sz március-április, p. A vajdasági magyar irodalom és a Kalangya. Jegyzetek Utasi Csaba monográfiájáról. In: Somogy, XV. évf. 5. sz szeptember-október, p.

11 11 Emlékezetes indulások. A szlovákiai magyar irodalom és az Irodalmi Szemle. In: Napjaink, XXVI. évf. 1. sz január, p. Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók In: Kritika, szeptember (9. sz.) p. Realista és szociográfiai vonulat a jugoszláviai magyar irodalomban. Tanulmányvázlat: 1919-től napjainkig. In: Forrás, 19. évf. 9. sz szeptember, p. Sugaras utakon. Olvasónapló. [A kárpátontúli (kárpátaljai) magyar irodalom antológiája ] In: Kritika, március (3. sz.), p A magyarsághoz tartozni. Beszélgetés a kárpátaljai magyar szellemi életről [Dupka György ungvári íróval, szerkesztővel]. In. Élet és Irodalom, 32. évf. 3. sz január 15., 7. p. A prózaíró Tamás Menyhért. In: Somogy, 16. évf. 5. sz szeptember-október, p. Egy kisváros a Duna mentén. Adalékok a szlovákiai Komárom közötti történetéhez. In: Napjaink, XXVII. évf. 6. sz június, p. Kijövetel a reménységbe. [A bukovinai székelyek május-júniusi hazatelepítéséről a visszatért Bácskába.] In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 10. sz március 4., p. Meghagyni valamit magunkból az utókornak. Látogatóban az érdi Bukovinai Székely Népdalkörnél. In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 9. sz február 26., p. Zoborvidéki üzenet [az ott élő kisebbségi magyarság múltjáról, jelenéről.] In: Magyar Ifjúság, XXXII. évf. 27. sz július 1., p A tömeges restséget kellene leküzdenünk Beszélgetés Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai magyar íróval. In: Napjaink, 28. évf. 4. sz április, p. Б., Й. [Ботлик, Йожеф]: Исторический музей в Мукачевском замке. Венгерская культура в Закарпатье. [Történeti múzeum a munkácsi várban. Magyar kultúra Kárpátalján.] In: Венгерские Новости, [число / szám] 10/1989. [стр.] 7. Kárpátalja magyar irodalmából. Hetven év kisebbségben In: Napjaink, 28. évf. 9. sz szeptember, p. [Dupka Györggyel társszerzőségben.] Kárpátaljai magyar helységnévszótár. Magyar, ukrán, orosz Orosz, ukrán, magyar. In: Szovjet Irodalom, sz p. [Dupka Györggyel társszerzőségben.] Nem játszhatunk a latroknak. A Gion Nándor-i jelenség a jugoszláviai magyar irodalomban. In: Somogy, 16. évf. 4. sz július-augusztus, p.

12 12 Vendégünk: Mózsi Ferenc [költő, a chicagói Szivárvány c. folyóirat szerkesztője; interjú]. In: Élet és Irodalom, 33. évf március 24., 7. p Csak a tehetetlenséget érzi az ember. Egy magyar falu [Nagyszelmenc Kisszelmenc] két országban (1.)[rész.] In: Magyar Nemzet, július 21., 7. p.; Ennél jobban már nem lehet lepusztulni. Egy magyar falu két országban (2.)[rész.]. Ugyanott: Július 22., 7. p. Másodközlés. In: Magyar Vasárnap Kalendárium Szerk. Elzer Ferenc. Kürt (Szlovákia), Horváth Kiadó. 1994, p Kárpátaljai kormány. In. Erdélyi Magyarság, 4. évf. 16. sz november, p. [Kárpátaljai ruszin értelmiségiek Ideiglenes Kárpátaljai Kormányt alakítottak a helyi ruszin nemzeti érdekek képviseletére] Negyedszázadnyi történelem. Szerbia. [Mészáros Sándor újvidéki történészprofesszor a délvidéki magyarság közötti helyzetéről, tragédiáiról.] In: Világszövetség (Budapest), 2. évf. 15. sz július 20., 21. p A Kolozsvári Bolyai Egyetem. Ötvenéves lenne. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 22. sz április-május-június, p. A pozsonyligetfalusi magyar tömegsír titka. A belügyesek ma már megnevezhetők. [Interjú Janics Kálmán politikus-közíróval.] In: Szabad Újság (Pozsony), augusztus 10., 11. p. Magyar sors a Délvidéken. Beszélgetés Kasza József szabadkai polgármesterrel. In: Erdélyi Magyarság, 5. évf. 19. sz augusztus, p. Miért halt meg Alexander Dubček? [Interjú Janics Kálmán szlovákiai politikussal, közíróval.] In: Új Demokrata (Budapest), 1. évf. 12. sz november 3., p. Az elítélt etnikum. Fél évszázada történt: a felvidéki magyarság kálváriája. In: Új Demokrata, 2. évf. (2. sz.) január 12., p. Benzinkút a tömegsír felett. Fél évszázada történt: deportálások Kárpátalján. In. Új Demokrata, 2. évf. (1. sz.) január 5., p. Másodközlés. In: Kapu, sz p. (bo-j): Ötvenéves a kasai kormányprogram. In: Magyar Fórum, VII. évf április 13., 10. p. p. Gyűlölet minden mennyiségben. Mirnics Károly demográfus a délvidéki magyarságról. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 21. sz január-február-március, p.

13 13 Kárpátalja nem ősi ukrán föld. [Interjú Fodor István professzorral, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatójával.] In: Magyar Fórum, VII. évf április 20., 10. p. Magyarirtás Erdélyben. [A román Maniu-gárdák kegyetlenkedése Erdélyben ősz]. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 24. sz október-november-december, p Magyar önkormányzatok és a megmaradás. In. Erdélyi Magyarság, VI. évf. 24. sz., október-november-december, 41. p. Trianon II. In: Magyar Fórum, VII. évf május 11., 5. p. Tűzáldozat. [Beszélgetés Vasváry József hadtörténésszel a Drezda ellen február én, az angol és amerikai légierő által végrehajtott terrorbombázásról.] In: Magyar Fórum, VII. évf május 4., 4. p Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Kiállítás és tudományos konferencia Budapesten. In: Erdélyi Magyarság, VII. évf. 28. sz október-november-december, 7-9. p. Nyelvháború Szlovákiában. In: Magyarok Világlapja (Budapest), VI. évf. 1. sz első negyedév, p Elkobzott vagyonok. Több száz milliárd forint az elkobzott magyar vagyon értéke a Kárpát-medencében. In: Vasárnap (Pozsony), XXX. évf. 25. sz június 18., 3. p. Mü mindig lejjebb vagyunk. Beszélgetés Halász Péter néprajzkutatóval a moldvai csángókról. In: Nyelvünk és Kultúránk, 97. sz január március, p. Őrzik még az anyanyelvet Őrvidéken. In: Nyelvünk és Kultúránk, 97. sz januármárcius, p. Ukrajnában ukránul! Janus-arcú politika nemzetállami törekvések. [Interjú Tóth Mihállyal, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az UMDSZ elnökével, a kijevi parlament egyetlen magyar nemzetiségű képviselőjével]. In: Erdélyi Magyarság, VIII. évf. 32. sz október-november-december, 2-3. p A csereháti faló. A székelyudvarhelyi kisegítő iskola hétéves krónikája. In: Demokrata, február 26. (8. sz.), p. Magyarok a pokol bugyraiban. [Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba, Mandrik Erzsébet: A pokol bugyraiban. Egy viski parasztlány a sztálini lágerekben] In: Honismeret, XXVI. évf sz p. Megkövetésre várva. A megtizedelt Illyés Közalapítványról. In: Magyar Demokrata, 2. évf. 32. sz augusztus 13., p. Néprajzi elvek alapján első ízben. A csehszlovák delegációnak nem volt részletes tárgyalási anyaga, tagjainak csak vázlatos fogalmuk volt a nemzetiségi viszonyokról. [Az

14 november 2-i első bécsi döntés 60. évfordulóján.] In: Vasárnap (Pozsony), november 11., 4. p A rutén nép jótevője. Százötven éve született Egan Ede. In: Heti Válasz, július 6., p. Beregszász újra megyei jogú város. In: Heti Válasz, június 15., 27. p. Feldarabolt magyarlakta területek. Trianon óta a nyolcadik közigazgatási átszervezés a Felvidéken. In: Heti Válasz, szeptember 28., p. Kinek a földjén arattak a Felvidéken? A beneši dekrétumok továbbra is sújtják a magyarokat. In: Heti Válasz, augusztus 17., p. Lejár a visszaigénylés határideje. Államosított ingatlanok Romániában. In: Heti Válasz, augusztus 10., 27. p. Lexikon szócikkek 2002 Révai Új Lexikona. X. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó In: Jugoszláviai magyarság, jugoszláviai magyar oktatás p Révai Új Lexikona. XI. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó In: Kárpátalja p. Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon Magyarellenes megtorlások a Kárpát-medencében fordulóján. In: A sztálinizmus kárpátaljai áldozatai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Emlékkonferenciája. Beregszász, november 18. Görög katolikus magyarok és ruszinok. In: Az 1100 éves ruszin magyar békés együttélés példaértékű lehet Közép-Európa népei számára. IV. Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia, Budapest, június Szervezők: Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet, Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Budapest XII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Előadás június 22-én) Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom. Mítoszok és valóság. In: II. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Leányfalu, november 23. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, POLISZ folyóirat A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja-Ruténföld közigazgatási-területi önkormányzata ( ). In: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület X. Magyar Történelmi Iskolája. Szentendre, augusztus (Előadás augusztus 9-én)

15 15 Magyar önkormányzatiság Kárpátalján. In: A Károlyi Palota Kulturális Központ rendezésében tartott Kárpátaljai nap keretében szervezett konferencián elhangzott előadás. Budapest, szeptember 11. Egan Ede magyar kormánybiztos, a ruszinok jótevője és a hegyvidéki akció. In: Emlékkonferencia Egan Ede halálának 100. évfordulója alkalmából. Ungvár, szeptember 21. Kárpátaljai Nemzetiségek Kulturális Központja. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Duhnovics Társaság (Ungvár) Kárpátalja autonómiája a között, a Magyarországgal való újraegyesülés után. In: Autonómia-koncepciók Kárpátalján a XX. században. Gát község (Kárpátalja), december 1. A konferencia szervezője: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár). Magyar helytörténeti kutatás a Kárpát-medencében. In: A falukutatás helyzete Kárpátalján. Tiszapéterfalva (Kárpátalja), augusztus 9. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár), A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia (Budapest), Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (Tiszapéterfalva) Impériumváltozás a Délvidéken In: A délvidéki magyarság és a szórványlét kérdései. IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések konferencia. Palics (Vajdaság), november 29. december 1. Szervező: Kráter Műhely Egyesület, PoLíSz folyóirat. (Előadás november 30-án.) A kárpátaljai rutén nép tragédiája az évi összeomlástól napjainkig. In: Tudományos konferencia a Monarchia háborús összeomlásának 85., valamint a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából. Budapest, május 6-7. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem. (Előadás május 7-én) Kovács Vilmos szellemi öröksége és a kárpátaljai magyar polgárjogi (civil) mozgalom. In: II. Magyar Alkotók Fóruma. Tiszapéterfalva (Kárpátalja), augusztus 9. Szervezők: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár), Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (Tiszapéterfalva) Hodinka Antal és Kárpátalja autonómiája. In: Nemzetközi emlékkonferencia Hodinka Antal akadémikus születésének 140. évfordulója alkalmából. Budapest, február 6. Szervezők: Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat A rutén (ruszin) értelmiség önkormányzati törekvései, In: Ezeréves ruszin magyar együttélés a történelem tükrében. Nemzetközi konferencia. Budapest, március Szervező: Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (Előadás március 19-én)

16 16 Televízió műsorok (időrendben) Haza csak ott van, ahol jog is van. Ukrajnai magyar autonómia. Szerkesztő-riporter:. In: Panoráma 322. adása. Magyar Televízió 1. műsor december 6. 21,15 óra. Időtartam: 6,03 perc. Kárpátalja Magyar Autonóm Körzet. Tudósítás az december 1-jei ukrajnai népszavazásról. Szerkesztő-riporter:. In: Panoráma 321. adása. Magyar Televízió 1. műsor november ,15 óra. Időtartam 7,12 perc. Vajdaság. (Megrázó riport mutatja be a vajdasági magyarságot fenyegető veszedelmet, a tömeges katonai behívásokat, az önkéntesként elhurcolt fiatalok pusztulását. Szerkesztő-riporter:. In: Új Világ 48. adása. Magyar Televízió, 1. műsor december 5. 21,15 óra. Időtartam: 45,20 perc. Kárpátalja az utóbbi 100 esztendőben. (Beszélgetés) In: Duna Televízió, november ,45-21,25 óra. Műsorvezető: Szakály Sándor történész. (Ismétlés: november ,25-13,05 óra) Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatása a határon túli magyarság körében. In: Kötő-jel. Műsorvezető: Botlik József. Résztvevők: M. Kiss Sándor történész, Dupka György közíró (Ungvár, Kárpátalja), Kudlik Gábor, a Délvidéki 56-os Műhely elnöke (Szabadka). Duna Televízió, október 28., 23,15-0,05 óra, Rendhagyó történelemóra c. sorozat a Duna Televízióban (történész-előadó, egyben szakértő, az egyenként 40 perces adásban) Kárpátalja a magyar történelemben 1. rész. A mai Kárpátalja a magyar történelemben. Időpont: december 16.; 8,50-9,30 óra 2. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig. Időpont: december 23.; 8,50-9,30 óra 3. rész. A mohácsi vésztől a Rákóczi-szabadságharcig ( ). Időpont: január 6.; 8,55-9,35 óra 4. rész. Abszolutizmus, reformkor, szabadságharc ( /1849). Időpont: január 13.; 8,45-9,25 óra 5. rész. A Bach-korszak. A boldog békeidők Kárpátalján ( ). Időpont: január 20.; 8,50-9,30 óra 6. rész. Sorsfordulók: az első világháború és Időpont: január 27.; 8,50-9,30. óra 7. rész. Kárpátalja Csehszlovákia kebelében ( ). Időpont: február 3.; 8,55-9,35 óra

17 17 8. rész. Magyarként újra szabadon ( ). Időpont: február 10.; 8,50-9,30 óra 9. rész. Hadműveletek a Kárpátokban, szeptember-október. Időpont: február 17.; 8,45-9,25 óra 10. rész. A kárpátaljai magyarság deportálása 1944 őszén. Időpont: február 24.; 8,50-9,30 óra 11. rész. Megbélyegezetten a Szovjetunióban ( ). Időpont: március 3.; 8,40-9,20 óra 12. rész Kárpátalján. Időpont: március 10.; 8,45-9,25 óra Délvidék a magyar történelemben 1. rész. Délvidék a magyar történelemben. Időpont: március 17.; 8,20-9,00 óra 2. rész. A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig ( ). Időpont: március 24.; 8,50-9,30 óra 3. rész. Az Anjou-kortól a mohácsi vészig ( ). Időpont: április 7.; 8,50-9,30 óra 4. rész. A mohácsi vésztől a zentai csatáig ( ). Időpont: április 14.; 8,45-9,25 óra 5. rész. Telepítések, újjáépítés a Délvidéken a 18. században Időpont: árpilis 21.; 8,50-9,30 óra 6. rész. Délvidék a reformkorban és a szabadságharcban. Időpont április 28.; 8,50-9,30 óra 7. rész. Az abszolutizmus és a kiegyezés kora. ( ). Időpont: május 5.; 8,50-9,30 óra 8. rész. Délvidék az első világháborúban ( ). Időpont: május 12.; 8,50-9,30 óra 9. rész. Kisebbségi sorsban ( ). Időpont: május 26.; 8,40-9,20 óra 10. rész. Újra szabadon, magyarként (1941. április szeptember). Időpont: június 2.; 8,50-9,30 óra 11. rész. Egyetlen bűnük a magyarságuk volt. Időpont: június 9.; 8,50-9,30 óra 12. rész. A szabadság illúziója ( ). Időpont: június 16.; 7,55-8,35 óra Őrvidék (a mai Burgenland) a magyar történelemben 1. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig ( ).Időpont: szeptember 15.; 8,50-9,30 óra

18 18 2. rész. A mohácsi vésztől az első világháborúig ( ). Időpont: szeptember 22.; 10,00-10,40 óra 3. rész. Kisebbségi sorsban ( ). Időpont: szeptember 29.; 10,05-10,45 óra A háromrészes Őrvidék-sorozatot a Duna Televízió február 11-én 15,25 órától, február 18-án 15,05 órától, és február 25-én 15,25 órától ismétlésben újra sugározta. Megjegyzés: Az összesen 27 részből álló Rendhagyó történelemóra című műsoromat a Duna Televízió másnap, hétfőn délután ismétlésben sugározta. * * * * * A PhD fokozat megszerzése utáni publikációk Könyvek Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. [kötet]. Magyarok, ruszinok csehek és ukránok: Szerk. és az előszót írta Udvari István. Kiadja: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, Nyíregyháza, 2005 [április]. 552 p. 8 térkép + illusztrált Sorozat: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7. Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. [kötet]. A Magyarországhoz történt visszatérés után: Szerk. és az előszót írta Udvari István. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005 [október]. 445 p. 1 térkép + illusztrált Sorozat: Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 9. Nyugat-Magyarország sorsa Dr. Für Lajos, volt honvédelmi miniszter ajánlásával. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, p., 2 térkép + illusztrált (fotók) Eduard Beneš and Podkarpatská Rus. Hungarians, Rusins and Czechs in Subcarpathia /1939. Translated and edited by Peter Csermely. Corvinus Publishing. Printed in the United States of America, p A kolofonban, Library of Congress No.: CD-ROM Czechoslovakia s ethnic policy in Subcarpathia. /Podkarpatskaja Rus or Ruthenia/ /1939. [Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján. Podkárpátszkaja Rusz vagy Ruténia /1939.] Translated and edited by P. Csermely. [Kiad.] Corvinus Publishing. Hamilton (Ontario, Kanada), [ car.] Sorozat: Corvinus Library További lelőhely: Internet

19 19 Kötetben megjelent cikkek 2004 Az őrök ivadékai. Kisebbségben Burgenlandban. In: Kincses Kalendárium a 2005-ös esztendőre évf. Fel. szerk. Budai Horváth József. Budapest, [2004], p A külföldi hospesektől a magyar szórványokig. Kárpátalja mai demográfiájának történelmi háttere. In: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban. Szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán. Kiad. Erdélyi Könyv Egylet. Stockholm, p. Tudományos cikkek 2004 A Kárpátalja fogalom kialakulása és változása. 1. rész. In: Együtt, VI. évf sz. (augusztus) p.; 2. rész sz p Az őrvidéki magyarság sorsa a Harmadik Birodalom peremén In: Pro Minoritate Tavasz, p. Cseh kolonizáció Kárpátalján ( ) In: Erdélyi Magyarság, XV. évf. 58. sz január- március, p. Magyar rutén kétnyelvűség Kárpátalján július október. In. Honismeret, XXIII. évf. 4. sz augusztus, p. Makacs tények és adatok a trianoni békediktátum 85. évfordulóján. In. Aracs (Szabadka), V. évf sz december p. Mit tett a magyar kormányzat Kárpátalja népeiért? március október. In: Együtt (Ungvár), VII. évf sz p A miniszterelnöki bársonyszéktől a börtönig. Bródy András politikai pályája október február közt. In: Együtt (Ungvár), sz p. A szabadságharc eltiprását Kárpátaljáról vezényelték. Magyar fiatalok gulágra hurcolása ötvenhatos tevékenységük miatt. In. Valóság, XLIX. évf. 10. sz október, p. Kárpátalja mai demográfiai helyzetének történelmi előzményei. In. Együtt (Ungvár), sz p.

20 A magyar közalkalmazottak tömeges kiűzése Burgenlandból In: Kisebbségkutatás, 16. évf sz p. A nyugat-magyarországi felkelés. (1921. augusztus 28. október 4.) I. rész. In: Valóság, L. évf. 3. szám, március, p.; II. rész. 4. szám, április, p. Az őrvidéki (burgenlandi) magyarság sorsa az első Osztrák Köztársaságban. In. Életünk (Szombathely), XLV. évf sz p. Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) történetéhez. I. rész. A gyepűtől az Őrségig ( ). In: Honismeret, XXXV. évf sz p.; II. rész. Újabb német betelepítések, Habsburg hódoltságban ( ). 5. sz p. Szövetséges társállamból területkövetelő szomszéd. Ausztria és Nyugat-Magyarország (Westungarn) ben. I. rész. In: Vasi Szemle, LXI. évf sz p. II. rész sz p A nemzeti önfeladás politikája. (A Károlyi-kormány pacifizmusának csődje november decemberében). In: Valóság, LI. évf sz., p. Az őrvidéki (burgenlandi) magyarság sorsa. Az első két év: In: Vasi Szemle, LXII. Évf sz p. Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) történetéhez. III. rész. Nyugat-Magyarország / Westungarn az ország egyik legfejlettebb vidéké válik ( ). In: Honismeret, XXX- VI. évf sz p. Népszerűsítő cikkek 2006 Kárpátaljai ötvenhatos magyarok a gulágokon. In. Új Horizont (Veszprém), XXXIV. évf sz p. Sopron hűsége. In: Heti Válasz, VI. évf. 50. sz december p 2007 Csehszlovák földreform betelepítéssel. In: Kárpátaljai Hírmondó, III. évf., 2. szám, június, p. Együttélés: magyarok és ruszinok. Arasznyi történelem. In: Kárpátaljai Hírmondó, III. évf. 1. sz március, p. 2008

KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK

KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK egy konferenciasorozat tükrében Szerkesztette és az előszót írta Székely András Bertalan Pomáz, 2004 KERESŐ Székely András Bertalan: A szerkesztő előszava 5 Mit s miért?

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Beregszász Fórum A 22

Beregszász Fórum A 22 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bányászok Baráti Társasága, B 411 Aknaszlatina Aknaszlatinai Közkönyvtár Asztély Pro Patria Szövetség, B 414 Bene Benei Faluház, B 411 A Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára.

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára. Meghívó Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, valamint a Gazdaságetika.hu Szerkesztősége meghívja Önt Nemzetpolitika és magyarságtudomány című nemzetközi

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939

I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939 Tartalom 5 Tartalom Az ismeretlen ismerős Kárpátalja... 15 I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939 1. A soknemzetiségű Magyar Királyság felbomlása... 19 1.1. Előzmények,

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kocsis Károly A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 10. Fórum Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Kolozsvár, 2011 A Kárpát-medence mint magyar geopolitikai

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I.

Kámán Ágnes művelődésszervező IV. évf. Dolgozatának címe: A BDF image-nek PR-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár I. XXV. OTDK 2001. Pethő Andrea orosz nyelv és irodalom szakos tanár angol IV. Dolgozatának címe: Állatokkal kapcsolatos beszédfordulatok (orosz-magyar vonatkozások) Témavezető: Dr. Jankovics Mária főiskolai

Részletesebben