JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete május 27-én órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete május 27-én órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester Kanizsai Éva képviselő Karádiné Tislér Mária képviselő Proszenyák István képviselő Steyer Ferenc képviselő Pscher János képviselő Távol maradt: Dobos Lajos képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Nyakó Melinda Takácsné Kollár Viola Ódor László Karádi Gyula körjegyző pénzügyi előadó MKK Kft. Ügyv. Igazgatója MKK Kft. Felügyelő Biz. Elnöke Meghívottak: Takács Józsefné jegyzőkönyvvezető Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Dobos Lajos képviselő nem jelezte távol maradásának okát, Proszenyák István képviselő a Kompetencia Központ Felügyelő Bizottsági ülésén van, később érkezik meg. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a meghívót és az írásos előterjesztéseket mindenki kézhez kapta. Kérte, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy egyéb észrevétele van, azt tegye meg. Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. A képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő napirendet fogadta el. 1/14

2 N A P I R E N D : 1. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 2. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának megtárgyalása 3. Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása 4. Molnári Horgász Egyesület évi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Markulia Péter Molnári Horgászegyesület elnöke 5. Építésügyi hatósági jogkör ellátására vonatkozó Társulási megállapodás módosítása 6. Letenye Város Tűzoltóságának támogatási kérelme 7. Molnári Kompetencia Központ Kft. beszámolójának megtárgyalása 8. Egyéb ügyek Napirendi pontok megtárgyalása: 1. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 2/14

3 Vuk István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez ügyben volt a társulás tagjainak értekezlet és ott jelezték azt is, hogy a jegyzőket is meg fogják keresni. A lényeg az, hogy a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakhatósági ellenőrzést kapott, megállapították, hogy a működési (személyi) feltételeknek akkor felelne meg az intézmény, ha az ellátási körzethez és az ellátandó települések létszámához előírt szakember létszámot további négy fő alkalmazása biztosítaná. A megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személyzet felvétele éves szinten több mint 10 millió Ft plusz támogatást jelenthet a fenntartóknak. Proszenyák István képviselő órakor megérkezett az ülésre. Vuk István polgármester elmondta, hogy most a Szolgálat úgy működik, hogy az állami normatívából éppen fedezhető. Tárgyalások történtek a fenntartók között az ügyben, hogy miként lehet az előírásoknak megfelelően, és minimális kiadásnövelés mellett az intézményt fenntartani. Mivel a pénzügyi keret nem bővithető, ha szolgálat az elképzelések szerint, önálló intézményekké válik ketté, lesznek a későbbiekben alapítók, és lesznek olyan települések, akik ellátási szerződés alapján veszik igénybe az intézményektől az állátásokat. Ezért van szűkség az alapító okiratok és megállapodások módosításokra. Határozati javaslat az írásos anyagban megtalálható, kérte, aki a javaslatnak megfelelően egyetért, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 35/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szepetnek, Petőfi út 70.) Társulási Megállapodásának, Alapító Okiratának módosítását, valamint a Módosító Okiratot a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosításának, valamint a Módosító Okirat aláírására, és a döntés közlésével az érintettek részére. Határidő: május Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának megtárgyalása 3/14

4 Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy az írásos anyagot kézhez kapta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan működik. A Szolgálat pénzügyi beszámolója elfogadásra került. Molnári gyermekvédelmi szempontból a nem veszélyeztetett települések, közé tartozik. Kérte a képviselőket, ha esetleg valakinek kérdése, javaslata, észrevétele van, az tegye meg. Kérdés, javaslat, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester szavazásra tette fel - az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának elfogadását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 36/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetértett és elfogadta a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szepetnek, Petőfi út 70.) évi szakmai beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adminisztráció elvégeztetésére. Határidő: május Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az írásos előterjesztést kézhez kapták, mely a 2. napirend beszámolójával összefügg és átadta a szót Takács Józsefné szociális ügyintézőnek. Takács Józsefné szociális ügyintéző elmondta a képviselőknek, hogy a beszámolót minden évben el kell készíteni, és a testületnek május 31-ig meg kell tárgyalni. Elég részletesen ki van dolgozva, ezt röviden tájékoztatta a jelen lévőket a beszámolóban leírtakról. Kérte, ha valakinek kérdése van, az tegye fel. Kérdés, észrevétel nem volt. 4/14

5 Vuk István polgármester szavazást rendelt el, kérte aki egyetért az Önkormányzat évi gyerekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról szóló írásos beszámolójával, azt kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az alábbi 37/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetértett és az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Molnári Önkormányzat gyerekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról szóló évi beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adminisztráció elvégeztetésére. Határidő: május Molnári Horgász Egyesület évi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Markulia Péter Molnári Horgászegyesület elnöke Vuk István polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy sokadik kérésre megérkezett a Molnári Horgászegyesülettől az írásos anyag, közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat formájában, melyet mindenki kézhez kapott. Az egyesület képviselői nem érkeztek meg. A képviselők rövid vita után kialakított véleménye szerint a benyújtott jegyzőkönyvet nem fogadják el, mert az Önkormányzat által nyújtott évi támogatásról kellett volna beszámolniuk. Nyakó Melinda körjegyző megerősítette, hogy a támogatásról szóló beszámolónak azt kell tartalmaznia, hogy a évi Önkormányzati támogatást az egyesület mire használta fel. Vuk István polgármester jelezte, hogy határozat kivonatot kellett volna küldeni a jegyzőkönyvükből. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy a közmeghallgatáson is elhangzott egy-két dolog a Horgászegyesület képviselői részéről, akkor valóban felvetődtek többekben kérdések is. Úgy gondolja ebben a jegyzőkönyvben, sem kaptak ezekre, a kérdésekre választ, ez nem beszámoló. Proszenyák István képviselő véleménye szerint, ez nem beszámoló, hanem jegyzőkönyv. Nem tudja, hogy meddig kell, egy egyesületet felszólítgatni azért, hogy benyújtson egy elszámolást az önkormányzat támogatásáról. 5/14

6 Ha nem képesek 5 percben elmondani, hogy pénzügyileg mi történt, nem érdemlik meg a támogatást. Nyakó Melinda körjegyző felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület a költségvetési rendelet értelmében eldöntötte, hogy nem tart igényt a évi támogatásra, mivel azok, akik határidőre nem számolnak el érdemben a évi támogatás felhasználásáról, a következő naptári évben nem jogosultak támogatásra. Benne van a helyi szabályozásban: Az előző évi beszámoló beterjesztése feltétele a következő évi támogatás nyújtásának. Vuk István polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Horgászegyesület által benyújtott jegyzőkönyvet, a évi pénzügyi támogatás beszámoló helyett nem fogadja el, az kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az alábbi 38/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Horgászegyesület által benyújtott írásos anyagot, az egyesület által január 10-én megtartott taggyűlésről szóló jegyzőkönyvet, a évi önkormányzati támogatás pénzügyi beszámolójaként nem fogadja el. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az egyesület részére határozat kivonatot küldje meg. Határidő: május Építésügyi hatósági jogkör ellátására vonatkozó Társulási megállapodás módosítása Vuk István polgármester elmondta, hogy a Szepetnek-i Önkormányzattól kapta a képviselőtestület a megkeresést, melyet a képviselők kézhez kaptak. Az Önkormányzat, a március 1. napjával társuló Önkormányzatoktól azt kéri, hogy a megkötött Megállapodás, december 31-ig érvényes, határozott idejűre módosítsák. Elmondta, hogy az Feitli János építési előadó a munkáját elvégzi, kérte a képviselők véleményét. Nyakó Melinda körjegyző javasolta, hogy amennyiben az építési előadó munkájával meg vannak elégedve, akkor maradjon az Önkormányzat a társulásban. Annyit szeretne módosítani, hogy ez nem építésügyi hatósági jogkör, mert erre nincs meg a szakmai képesítése, ezt a feladatot jelenleg 6/14

7 Letenye Önkormányzata Hivatalának illetékes osztálya látja el Molnári, Semjénháza és Petrivente tekintetében. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy Ő úgy értelmezte ezt a levelet, hogy az építész eddig, határozatlan ideig van alkalmazva, és most arra kérnek tőlünk választ, hogy egyezzünk bele a december 31-ig határozott ideig köthessék meg a szerződést. Véleménye szerint felelőtlenség lenne ebben állást foglalni. Várják meg az őszi választásokat és a következő megválasztott testület, tegye meg ezt a lépést. Vuk István polgármester véleménye szerint fel kell kérni Szepetnek Önkormányzatát, hogy a módosított Megállapodás tervezetet küldje meg, és majd az alapján tudnak dönteni. Abban konkrétan le lesz írva minden. Kérte, ha a képviselők ezzel egyetértenek, kézfenntartással szavazzanak. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúan elfogadta, és az alábbi 39/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy készítsen el egy módosított Megállapodás tervezetet, és majd annak tartalma alapján a helyi testület meghozza döntését. Határidő: december Letenye Város Tűzoltóságának támogatási kérelme Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy érkezett egy írásos kérelem, melyet mindenki kézhez kapott. Olyan variáció került napirendre, hogy a Letenyei tűzoltók a veszélyes fákat kivágják, gyakorlás címén. Sajnos ez nem jött össze, mivel a fák nagyon veszélyesek, és technikailag, szakmailag nincsenek felkészülve az ilyen fajta veszélyes fakivágási feladatokra. A tűzoltóparancsnok többször megnézte a fákat, visszajeleztek, hogy nem tudják elvállalni. Ettől függetlenül 10 ezer Ft támogatást javasolt. Steyer Ferenc képviselő javasolt 20 ezer Ft támogatást biztosítani. Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a 10 ezer Ft támogatás nyújtásával, kézfenntartással, szavazzon. A képviselőtestület 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. 7/14

8 Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a 20 ezer Ft támogatás nyújtásával, kézfenntartással, szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúan elfogadta, és az alábbi 40/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága és a Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesület szervezésében június 13-án Zala Megyei Tűzoltó Szövetség önkéntes tűzoltó csapatok versenyének megrendezéséhez 20 ezer Ft, azaz húszezer forint, támogatást biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatás átutaltatásáról gondoskodjon. Határidő: május Molnári Kompetencia Központ Kft. beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester köszöntötte a Molnári Kompetencia Központ Kft. képviselőit, és a szót átadta Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatójának. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, hogy az intézményi akkredítáció is megszületett. A kiosztott írásos beszámolónak megfelelően tájékoztatta a képviselőket a pályázatok gyakorlati eredményéről. Elmondta, hogy a második negyedév valószínű kedvezőbb lesz. Az első negyedéves munka abból ált, hogy a nyertes pályázati programot elindították. Ebbe a programba többen is bekapcsolódtak, így láthatták, hogy elég komoly munka hárul a település önkormányzatára és a cégre is. A közbeszerzésekkel kapcsolatban, ami január 21-én indult el, a polgármester Úr részt vett egy megbeszélésen a tegnapi nap folyamán. El kell gondolkodni azon, hogy ki milyennek ítéli meg a munkát, és ki hogyan áll hozzá. A program akkredítáció mellett, most már külső megbízatásokat is tudnak vállalni. Ennek köszönhetően május, június hónapban ezer Ft szerződéses bevétel van rögzítve, ebből május hónapban 520 ezer Ft-ot utaltak át, a hátralévő összeget júniusban teljesítik. A legfontosabb a működés szempontjából az, hogy megtörtént a bekérés a könyvelő foglalkoztatásáról. Az árajánlatok ismeretében a Felügyelő Bizottság a menedzsmenttel közösen a szintén kiosztásra került írásos anyagnak megfelelően az AUDIT NK Bt.-t bízza meg a könyvelési szolgáltatás végrehajtásával. Az AUDIT NK Bt. a költségeket a kimutatás alapján vállalja el. A Bizottsági ülésen megvitatták a többi árajánlatot és a Bizottság véleménye alapján, választották ki a Bt.-t. A második feladat az volt, hogy a sikerdíjat, vállalkozási díjat megállapítsák. Ennek a kidolgozását a Bizottság elnöke 8/14

9 Karádi Gyula hajtotta végre, a javaslatok alapján. A szót átadta Karádi Gyulának a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnökének. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatást adott a jelenlévőknek az írásos anyagnak megfelelően a táblázatban leírtakról. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója kiegészítésként elmondta, hogy lényeg az, hogy a táblázatban leírt adatok, amit el is fogadtak az maximum plafon. A pályázatnak az elkészítése maximum ennyibe kerülhet. De nyilvánvaló, hogy a piaci viszonyok nagyban befolyásolják a pályázat elkészítésének díját. Valamint, mit vár el a megrendelő. Az a cél, hogy a pályázatot írjanak és megnyerjék. Ez a táblázat egy keretet biztosít. Elfogadta a táblázatban leírtakat, és megjegyzésben megjegyezte, hogy a tulajdonosi kör felé, mindenképpen pozitív diszkriminációt kell alkalmazni. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnökének véleménye szerint nevesíteni kell az ügyvezető igazgató munkáját, és azt el kell mondani, hogy nincs a környéken pályázatíró cég, aki ilyen árakkal dolgozik. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy van olyan pályázat az Önkormányzatnál, amit a Kompetencia Központ dolgozott ki. Nyakó Melinda körjegyző megkérdezte, hogy az alapdíj tartalmazza a projektmenedzsment munkadíját, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségét pl. útiköltség, telefondíj, a dokumentáció technikai előállítási díját, és tartalmazza pályázattól függően a szükséges hatósági engedélyek díját is? Plusz, ezen felül még a sikerdíj is szóba jöhet? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy igen így van. Alternatívaként ott van, hogy a pályázat elkészítési díja kiváltásra kerül a pályázat nyújtotta projektmenedzsment költségekkel. Nyakó Melinda körjegyző feltette a kérdést, ha nagyon jól működik a kompetencia Központ, sok pályázatot ír, beszedi az alapdíjat, majd sikerdíjakat kap, de mit kap az Önkormányzat? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a céget az Önkormányzat azért hozta létre, hogy pluszforrásokat teremtsen. Ez egy Nonprofit Kft. melynek az a célja, hogy az Önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódóan költheti el a megtermelt javakat is. Ez az Önkormányzati költségek csökkentő tétele. Tárgyalási alap, hogy melyek azok a feladatok, melyeket a MKK Kft. fedez, és nem a költségvetési forrásból kell előteremteni. 9/14

10 Proszenyák István képviselő véleménye szerint, ebben az ügyben döntési helyzetben a Felügyelő Bizottság van, és nem az Önkormányzat képviselőtestülete. Ezt a Felügyelő Bizottság el is fogadta. Nyakó Melinda körjegyző jelezte, hogy csak tájékoztatást szeretett volna ez, ügyben, mivel a Kompetencia Központtal kapcsolatban mindig merültek fel kérdések. Nem mindenki tájékozott sikerdíj, alapdíj, egyéb fogalmakban, mint aki gyakorlott pályázatíró. Ezek tisztázása kedvéért tette fel a kérdéseket. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy tudni kell, hogy Ódor László a pályázatokkal nagyon sokat dolgozott, és a fizetése le lett csökkentve a minimálbérre. Furcsa dolog az, hogy Ő minimálbérért dolgozik és Molnárinak már megnyert egy pár milliót. Ezért gondoltak a sikerdíjra, mert nem mindegy, hogy milyen ember írja a pályázatokat és milyen sikerrel. Lényeg az, hogy minél több nyertes pályázat legyen. 30 milliós pályázat után 300 ezer Ft a sikerdíj. Ami annak a személynek szól, aki a pályázatot megírta. Pscher János képviselő véleménye szerint a megnyert pályázatok után Ódor Lászlónak ki kell fizetni a megállapított sikerdíjat. De nem tudja elfogadni azt, hogy az Önkormányzat saját pályázata után megnyert pénzből jóváírja a kölcsönadott összeget. A pénzt abból a pályázati pénzből adja vissza, melyet külsősen nyert meg és megkapja a sikerdíjat. Saját pénzéből az Önkormányzat ne adja vissza kölcsönadott pénzt. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy szeretné, ha Ódor László munkája nevesítve lenne. Vuk István polgármester véleménye szerint a hitelt ki kell egyenlíteni. 0-ról kell indulni, ezt csak pályázati támogatásból tudja megtenni. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy mindenkivel egyet tud érteni. Van egy álláspontja. Ahogy az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a Kompetencia Központért, és a Kompetencia Központ pedig a kötelezettségvállalás anyagi vonzatát a későbbiekben kívánja érvényesíteni, ne vitassuk azt a jogot, hogy a Kompetencia Központ által elvégzett munkának is értéke van. Egyetlen egy pályázat beadását sem erőltették a képviselőkre. Határozatban hoztak döntést. A bizottság és jómaga is azon az állásponton van, hogy tessék számszerűsíteni, hogy mennyit értek a megnyert pályázatok. Legyen egy érték. Önök meghitelezték és tegyék hozzá, hogy a munkája mennyit ért. Proszenyák István képviselő elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, amely a Felügyelő Bizottság döntését tartalmazza. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ennek a településnek az IKSZT, a Zöld óvoda, az óvoda rekonstrukció, a 10/14

11 látogatóközpont, a tanulmányterv, a falunapi program pályázatok millió Ft-ot érnek. Ennek egy részét nyerte a Kompetencia Központ, de biztos abban, hogy a következő évben túl sok pályázati mozgástér már nem lesz. A település nyakán viszont lesz egy halom projekt, amit le kell bonyolítani, végre kell hajtani, meg kell oldani. A stratégiai döntés arról is kell, hogy szóljon, hogy látni kell, hogy a Kompetencia Központ belső pályázati forrásokat nem fog tudni elérni és az Önkormányzat sem fog tudni megbízást adni. Jelenleg előzetesen elbírálták az informatikai képzés, a kutatás és a kis falunapi pályázatot. Jelenleg van még egy TÁMOP-os pályázat, ami elbírálásra vár. Ezeket valakinek, az Önkormányzatnak meg kell majd finanszírozni, amennyiben elnyerik. Két év alatt Molnárinak a beruházásokat végre kell hajtani. Itt el kell gondolkodni azon, hogy milyen feladatokat szánnak a Kompetencia Központnak. Az írásos beszámolóban szerepelnek az első negyedéves anyagok, pénzügyileg is, minden szempontból, mi lesz, mi várható még. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy Ódor László bérére és járulékaira a Kompetencia Központnak lett átadva előleg. Mennyi lesz még az a kölcsönösszeg amennyit ebben az évben még adni, kell? Eddig 450 és 350 ezer Ft-ot utalt. Mennyivel emeljék meg az előirányzatot? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy június 16-ig kell, hogy kapjanak ezer Ft-ot. Reménykedik abban, hogy havonta 1-2 millió Ft-ot kapni fognak. Úgy gondolja, hogy július után nem kell kölcsönt igénybe venni. Most jelenleg van a számlán 600 ezer Ft. Kérte a testületet, hogy nevesítse a megnyert pályázatok értékét. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy úgy gondolja, hogy muszáj olyan formában a képviselők elé hozni és mindenféleképpen papíron megjelentetni dolgokat, ahol egyértelműen és tisztán ki van mutatva, mely pályázatot nyert a Kompetencia Központ, milyen mértékben növelte az életminőségét a falunak. Az volt a kérdése, hogy a táblázat melyet megkaptak erre miért nem alkalmas? Megkérdezte, hogy milyen célra készült ez a táblázat? Akkor jó ez a kimutatás, előttünk van papíron, feketén-fehéren, hogy mi lett a bevétel, ebből mit költöttünk, mit fizettünk ki Ódor Lászlónak és utána a képviselő-testület, döntse el, hogy egy összegben kéri vissza a hitelt, vagy részletekben. Ezt Ódor László dolgozza ki és a következő ülésen, beszéljük meg. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, akinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétele, vagy kérdése azt tegye meg. Kérdés, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésnek megfelelően a Molnári Kompetencia Központ Kft január 1-től március 31-ig szóló beszámolójával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 11/14

12 A képviselőtestület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és a következő 41/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft január 1-től március 31-ig szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Határidő: május 27. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki a Felügyelő Bizottság döntését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 42/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft. Felügyelő Bizottságának döntését a díjazásról, sikerdíjról az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Határidő: május 27. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a 800 ezer Ft kölcsönnel meg kell emelni az előirányzatot. Erről a képviselő-testület határozatban döntsön. Nyakó Melinda körjegyző megkérdezte, hogy milyen 800 ezer Ft-ról van szó? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy amit átadtak a Kompetencia Központnak a költségek fedezésére. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 800 ezer Ft támogatási kölcsönnel, - amit a Zöld Óvoda projekt keretében került felhasználásra az Önkormányzat pénzéből az alvállalkozói számlák kifizetésére, - növelve legyen a támogatott kölcsön összege, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 43/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft. részére nyújtott támogatási hitel összegét 800 ezer Ft-tal megnöveli. Határidő: május /14

13 8. Egyéb ügyek Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a.) Fakivágással kapcsolatos tájékoztatás Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az építési vállalkozó a korábban tárgyalt veszélyes három db fa kivágását 100 ezer Ft + ÁFA munkadíj összegért vállalja. Megadott egy fakereskedői címet is, ahol értékesíthetik a fákat. A fakereskedőt még nem hívta fel. Elmondta, hogy rövidesen meg fogja tenni. Steyer Ferenc képviselővel voltak az egyezkedésen, a fák kb köbméter famennyiség hasznosítható. Kérte, hogy aki a munka megrendelésével egyetért az elmondottak alapján, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi 44/2010. (V. 21.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Vuk István polgármester 3 db veszélyes fa kivágásának munkálatait Furján Gábor vállalkozótól megrendelje. Határidő: július 20. Proszenyák István és Pscher János képviselők órakor a testületi ülést elhagyták. b.) Zalai Hírlap falujárás Vuk István polgármester a falubejárással kapcsolatban elmondta, hogy jövő héten, kedden lesz egy bejárás, amikor megjelennek a színháztól, a szerkesztő a Zalai Hírlaptól és megbeszélik a június 6-ai programot, teendőket. Vasárnap 12 órakor indul a program egy munkaebéddel, amit az Önkormányzat biztosít. Szeretné, ha a képviselők mindenképpen ott lennének. Kérték a településen lévő vállalkozások meghívását elbeszélgetésre. Itt gondolt a Palmetta Kft-re, Piskóta I. Bt.-re, Molnári Kompetencia Központ Kft-re, Horvát kisebbségi Önkormányzatra, Települési Önkormányzatra, Sport-, Horgász-, Polgárőr Egyesületekre, Asszonykórusra, Andrasek Pálra, Kotnyek Gábornéra, ifj. Brodács Lászlóra, György Antalnéra. Ők be tudják mutatni a falu életét. Az Óvodások, iskolások, asszonykórus egy rövid programot fog előadni a du. folyamán. Ezután következik a sorsolás és a színház műsora, valamint egy állófogadásos vacsora. Ennyit szeretet volna elmondani a falujárással kapcsolatban. 13/14

14 b.) Településőr munkaköri leírása, feladatellátása Steyer Ferenc képviselő, településőr tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Ő végzi a településőri tevékenységet a faluban, és szeretné, ha végre elkészülne a munkaköri leírása, hogy milyen feladatokat lásson el, mit kell tennie. Sajnos a képviselők, soha nincsenek teljes létszámban jelen, hogy dönteni tudjanak, véleményüket elmondhassák. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy el kellene dönteni, hogy mi legyen az étkezésével? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a rendelet tartalmazza, hogy a főállású dolgozók ingyen ebédet kapnak, tehát Steyer Ferencnek is jár az ebéd. Valamint kérte a képviselőket, hogy döntsenek abban, mivel Brodács László volt aláírásra jogosult az alpolgármestert érintő kifizetések esetében és lemondásával, választani kell új aláírásra jogosult személyt. A képviselők Karádiné Tislér Mária képviselőt javasolták. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki Karádiné Tislér Mária képviselő személyét elfogadja, aláírásra jogosultnak, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi 45/2010. (V. 21.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert (Glo govecz Lászlóné) érintő kifizetések esetében, Karádiné Tislér Mária képviselőt hatalmazza fel a bizonylatok szakmai teljesítésének igazolására, illetve utalványozásra. A megbízás, február 11-től a évi helyhatósági választásokig hatályos. Határidő: május 27. Vuk István polgármester megköszönte a jelen lévőknek a részvételt és a nyílt ülést órakor bezárta. K. m. f. t. Vuk István polgármester Nyakó Melinda körjegyző 14/14

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

~ 429 ~ 73-19/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 429 ~ 73-19/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 73-19/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 208/2012.(XI.14.) 209/2012.(XI.14.) 210/2012.(XI.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

N A P I R E N D E T 1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Márvány Gyuláné polgármester. 2./ Vegyes, aktuális ügyek

N A P I R E N D E T 1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Márvány Gyuláné polgármester. 2./ Vegyes, aktuális ügyek Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. augusztus 31.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor, Dr. Balatoni Gyöngyi al, Dr. Péter Mihály al, Antal Istvánné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 8/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben