JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete május 27-én órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete május 27-én órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester Kanizsai Éva képviselő Karádiné Tislér Mária képviselő Proszenyák István képviselő Steyer Ferenc képviselő Pscher János képviselő Távol maradt: Dobos Lajos képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Nyakó Melinda Takácsné Kollár Viola Ódor László Karádi Gyula körjegyző pénzügyi előadó MKK Kft. Ügyv. Igazgatója MKK Kft. Felügyelő Biz. Elnöke Meghívottak: Takács Józsefné jegyzőkönyvvezető Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Dobos Lajos képviselő nem jelezte távol maradásának okát, Proszenyák István képviselő a Kompetencia Központ Felügyelő Bizottsági ülésén van, később érkezik meg. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a meghívót és az írásos előterjesztéseket mindenki kézhez kapta. Kérte, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy egyéb észrevétele van, azt tegye meg. Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. A képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő napirendet fogadta el. 1/14

2 N A P I R E N D : 1. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 2. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának megtárgyalása 3. Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása 4. Molnári Horgász Egyesület évi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Markulia Péter Molnári Horgászegyesület elnöke 5. Építésügyi hatósági jogkör ellátására vonatkozó Társulási megállapodás módosítása 6. Letenye Város Tűzoltóságának támogatási kérelme 7. Molnári Kompetencia Központ Kft. beszámolójának megtárgyalása 8. Egyéb ügyek Napirendi pontok megtárgyalása: 1. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 2/14

3 Vuk István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez ügyben volt a társulás tagjainak értekezlet és ott jelezték azt is, hogy a jegyzőket is meg fogják keresni. A lényeg az, hogy a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakhatósági ellenőrzést kapott, megállapították, hogy a működési (személyi) feltételeknek akkor felelne meg az intézmény, ha az ellátási körzethez és az ellátandó települések létszámához előírt szakember létszámot további négy fő alkalmazása biztosítaná. A megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személyzet felvétele éves szinten több mint 10 millió Ft plusz támogatást jelenthet a fenntartóknak. Proszenyák István képviselő órakor megérkezett az ülésre. Vuk István polgármester elmondta, hogy most a Szolgálat úgy működik, hogy az állami normatívából éppen fedezhető. Tárgyalások történtek a fenntartók között az ügyben, hogy miként lehet az előírásoknak megfelelően, és minimális kiadásnövelés mellett az intézményt fenntartani. Mivel a pénzügyi keret nem bővithető, ha szolgálat az elképzelések szerint, önálló intézményekké válik ketté, lesznek a későbbiekben alapítók, és lesznek olyan települések, akik ellátási szerződés alapján veszik igénybe az intézményektől az állátásokat. Ezért van szűkség az alapító okiratok és megállapodások módosításokra. Határozati javaslat az írásos anyagban megtalálható, kérte, aki a javaslatnak megfelelően egyetért, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 35/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szepetnek, Petőfi út 70.) Társulási Megállapodásának, Alapító Okiratának módosítását, valamint a Módosító Okiratot a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosításának, valamint a Módosító Okirat aláírására, és a döntés közlésével az érintettek részére. Határidő: május Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának megtárgyalása 3/14

4 Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy az írásos anyagot kézhez kapta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan működik. A Szolgálat pénzügyi beszámolója elfogadásra került. Molnári gyermekvédelmi szempontból a nem veszélyeztetett települések, közé tartozik. Kérte a képviselőket, ha esetleg valakinek kérdése, javaslata, észrevétele van, az tegye meg. Kérdés, javaslat, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester szavazásra tette fel - az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának elfogadását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 36/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetértett és elfogadta a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szepetnek, Petőfi út 70.) évi szakmai beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adminisztráció elvégeztetésére. Határidő: május Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az írásos előterjesztést kézhez kapták, mely a 2. napirend beszámolójával összefügg és átadta a szót Takács Józsefné szociális ügyintézőnek. Takács Józsefné szociális ügyintéző elmondta a képviselőknek, hogy a beszámolót minden évben el kell készíteni, és a testületnek május 31-ig meg kell tárgyalni. Elég részletesen ki van dolgozva, ezt röviden tájékoztatta a jelen lévőket a beszámolóban leírtakról. Kérte, ha valakinek kérdése van, az tegye fel. Kérdés, észrevétel nem volt. 4/14

5 Vuk István polgármester szavazást rendelt el, kérte aki egyetért az Önkormányzat évi gyerekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról szóló írásos beszámolójával, azt kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az alábbi 37/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetértett és az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Molnári Önkormányzat gyerekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról szóló évi beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adminisztráció elvégeztetésére. Határidő: május Molnári Horgász Egyesület évi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Markulia Péter Molnári Horgászegyesület elnöke Vuk István polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy sokadik kérésre megérkezett a Molnári Horgászegyesülettől az írásos anyag, közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat formájában, melyet mindenki kézhez kapott. Az egyesület képviselői nem érkeztek meg. A képviselők rövid vita után kialakított véleménye szerint a benyújtott jegyzőkönyvet nem fogadják el, mert az Önkormányzat által nyújtott évi támogatásról kellett volna beszámolniuk. Nyakó Melinda körjegyző megerősítette, hogy a támogatásról szóló beszámolónak azt kell tartalmaznia, hogy a évi Önkormányzati támogatást az egyesület mire használta fel. Vuk István polgármester jelezte, hogy határozat kivonatot kellett volna küldeni a jegyzőkönyvükből. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy a közmeghallgatáson is elhangzott egy-két dolog a Horgászegyesület képviselői részéről, akkor valóban felvetődtek többekben kérdések is. Úgy gondolja ebben a jegyzőkönyvben, sem kaptak ezekre, a kérdésekre választ, ez nem beszámoló. Proszenyák István képviselő véleménye szerint, ez nem beszámoló, hanem jegyzőkönyv. Nem tudja, hogy meddig kell, egy egyesületet felszólítgatni azért, hogy benyújtson egy elszámolást az önkormányzat támogatásáról. 5/14

6 Ha nem képesek 5 percben elmondani, hogy pénzügyileg mi történt, nem érdemlik meg a támogatást. Nyakó Melinda körjegyző felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület a költségvetési rendelet értelmében eldöntötte, hogy nem tart igényt a évi támogatásra, mivel azok, akik határidőre nem számolnak el érdemben a évi támogatás felhasználásáról, a következő naptári évben nem jogosultak támogatásra. Benne van a helyi szabályozásban: Az előző évi beszámoló beterjesztése feltétele a következő évi támogatás nyújtásának. Vuk István polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Horgászegyesület által benyújtott jegyzőkönyvet, a évi pénzügyi támogatás beszámoló helyett nem fogadja el, az kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az alábbi 38/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Horgászegyesület által benyújtott írásos anyagot, az egyesület által január 10-én megtartott taggyűlésről szóló jegyzőkönyvet, a évi önkormányzati támogatás pénzügyi beszámolójaként nem fogadja el. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az egyesület részére határozat kivonatot küldje meg. Határidő: május Építésügyi hatósági jogkör ellátására vonatkozó Társulási megállapodás módosítása Vuk István polgármester elmondta, hogy a Szepetnek-i Önkormányzattól kapta a képviselőtestület a megkeresést, melyet a képviselők kézhez kaptak. Az Önkormányzat, a március 1. napjával társuló Önkormányzatoktól azt kéri, hogy a megkötött Megállapodás, december 31-ig érvényes, határozott idejűre módosítsák. Elmondta, hogy az Feitli János építési előadó a munkáját elvégzi, kérte a képviselők véleményét. Nyakó Melinda körjegyző javasolta, hogy amennyiben az építési előadó munkájával meg vannak elégedve, akkor maradjon az Önkormányzat a társulásban. Annyit szeretne módosítani, hogy ez nem építésügyi hatósági jogkör, mert erre nincs meg a szakmai képesítése, ezt a feladatot jelenleg 6/14

7 Letenye Önkormányzata Hivatalának illetékes osztálya látja el Molnári, Semjénháza és Petrivente tekintetében. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy Ő úgy értelmezte ezt a levelet, hogy az építész eddig, határozatlan ideig van alkalmazva, és most arra kérnek tőlünk választ, hogy egyezzünk bele a december 31-ig határozott ideig köthessék meg a szerződést. Véleménye szerint felelőtlenség lenne ebben állást foglalni. Várják meg az őszi választásokat és a következő megválasztott testület, tegye meg ezt a lépést. Vuk István polgármester véleménye szerint fel kell kérni Szepetnek Önkormányzatát, hogy a módosított Megállapodás tervezetet küldje meg, és majd az alapján tudnak dönteni. Abban konkrétan le lesz írva minden. Kérte, ha a képviselők ezzel egyetértenek, kézfenntartással szavazzanak. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúan elfogadta, és az alábbi 39/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy készítsen el egy módosított Megállapodás tervezetet, és majd annak tartalma alapján a helyi testület meghozza döntését. Határidő: december Letenye Város Tűzoltóságának támogatási kérelme Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy érkezett egy írásos kérelem, melyet mindenki kézhez kapott. Olyan variáció került napirendre, hogy a Letenyei tűzoltók a veszélyes fákat kivágják, gyakorlás címén. Sajnos ez nem jött össze, mivel a fák nagyon veszélyesek, és technikailag, szakmailag nincsenek felkészülve az ilyen fajta veszélyes fakivágási feladatokra. A tűzoltóparancsnok többször megnézte a fákat, visszajeleztek, hogy nem tudják elvállalni. Ettől függetlenül 10 ezer Ft támogatást javasolt. Steyer Ferenc képviselő javasolt 20 ezer Ft támogatást biztosítani. Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a 10 ezer Ft támogatás nyújtásával, kézfenntartással, szavazzon. A képviselőtestület 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. 7/14

8 Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a 20 ezer Ft támogatás nyújtásával, kézfenntartással, szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúan elfogadta, és az alábbi 40/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága és a Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesület szervezésében június 13-án Zala Megyei Tűzoltó Szövetség önkéntes tűzoltó csapatok versenyének megrendezéséhez 20 ezer Ft, azaz húszezer forint, támogatást biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatás átutaltatásáról gondoskodjon. Határidő: május Molnári Kompetencia Központ Kft. beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester köszöntötte a Molnári Kompetencia Központ Kft. képviselőit, és a szót átadta Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatójának. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, hogy az intézményi akkredítáció is megszületett. A kiosztott írásos beszámolónak megfelelően tájékoztatta a képviselőket a pályázatok gyakorlati eredményéről. Elmondta, hogy a második negyedév valószínű kedvezőbb lesz. Az első negyedéves munka abból ált, hogy a nyertes pályázati programot elindították. Ebbe a programba többen is bekapcsolódtak, így láthatták, hogy elég komoly munka hárul a település önkormányzatára és a cégre is. A közbeszerzésekkel kapcsolatban, ami január 21-én indult el, a polgármester Úr részt vett egy megbeszélésen a tegnapi nap folyamán. El kell gondolkodni azon, hogy ki milyennek ítéli meg a munkát, és ki hogyan áll hozzá. A program akkredítáció mellett, most már külső megbízatásokat is tudnak vállalni. Ennek köszönhetően május, június hónapban ezer Ft szerződéses bevétel van rögzítve, ebből május hónapban 520 ezer Ft-ot utaltak át, a hátralévő összeget júniusban teljesítik. A legfontosabb a működés szempontjából az, hogy megtörtént a bekérés a könyvelő foglalkoztatásáról. Az árajánlatok ismeretében a Felügyelő Bizottság a menedzsmenttel közösen a szintén kiosztásra került írásos anyagnak megfelelően az AUDIT NK Bt.-t bízza meg a könyvelési szolgáltatás végrehajtásával. Az AUDIT NK Bt. a költségeket a kimutatás alapján vállalja el. A Bizottsági ülésen megvitatták a többi árajánlatot és a Bizottság véleménye alapján, választották ki a Bt.-t. A második feladat az volt, hogy a sikerdíjat, vállalkozási díjat megállapítsák. Ennek a kidolgozását a Bizottság elnöke 8/14

9 Karádi Gyula hajtotta végre, a javaslatok alapján. A szót átadta Karádi Gyulának a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnökének. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatást adott a jelenlévőknek az írásos anyagnak megfelelően a táblázatban leírtakról. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója kiegészítésként elmondta, hogy lényeg az, hogy a táblázatban leírt adatok, amit el is fogadtak az maximum plafon. A pályázatnak az elkészítése maximum ennyibe kerülhet. De nyilvánvaló, hogy a piaci viszonyok nagyban befolyásolják a pályázat elkészítésének díját. Valamint, mit vár el a megrendelő. Az a cél, hogy a pályázatot írjanak és megnyerjék. Ez a táblázat egy keretet biztosít. Elfogadta a táblázatban leírtakat, és megjegyzésben megjegyezte, hogy a tulajdonosi kör felé, mindenképpen pozitív diszkriminációt kell alkalmazni. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnökének véleménye szerint nevesíteni kell az ügyvezető igazgató munkáját, és azt el kell mondani, hogy nincs a környéken pályázatíró cég, aki ilyen árakkal dolgozik. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy van olyan pályázat az Önkormányzatnál, amit a Kompetencia Központ dolgozott ki. Nyakó Melinda körjegyző megkérdezte, hogy az alapdíj tartalmazza a projektmenedzsment munkadíját, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségét pl. útiköltség, telefondíj, a dokumentáció technikai előállítási díját, és tartalmazza pályázattól függően a szükséges hatósági engedélyek díját is? Plusz, ezen felül még a sikerdíj is szóba jöhet? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy igen így van. Alternatívaként ott van, hogy a pályázat elkészítési díja kiváltásra kerül a pályázat nyújtotta projektmenedzsment költségekkel. Nyakó Melinda körjegyző feltette a kérdést, ha nagyon jól működik a kompetencia Központ, sok pályázatot ír, beszedi az alapdíjat, majd sikerdíjakat kap, de mit kap az Önkormányzat? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a céget az Önkormányzat azért hozta létre, hogy pluszforrásokat teremtsen. Ez egy Nonprofit Kft. melynek az a célja, hogy az Önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódóan költheti el a megtermelt javakat is. Ez az Önkormányzati költségek csökkentő tétele. Tárgyalási alap, hogy melyek azok a feladatok, melyeket a MKK Kft. fedez, és nem a költségvetési forrásból kell előteremteni. 9/14

10 Proszenyák István képviselő véleménye szerint, ebben az ügyben döntési helyzetben a Felügyelő Bizottság van, és nem az Önkormányzat képviselőtestülete. Ezt a Felügyelő Bizottság el is fogadta. Nyakó Melinda körjegyző jelezte, hogy csak tájékoztatást szeretett volna ez, ügyben, mivel a Kompetencia Központtal kapcsolatban mindig merültek fel kérdések. Nem mindenki tájékozott sikerdíj, alapdíj, egyéb fogalmakban, mint aki gyakorlott pályázatíró. Ezek tisztázása kedvéért tette fel a kérdéseket. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy tudni kell, hogy Ódor László a pályázatokkal nagyon sokat dolgozott, és a fizetése le lett csökkentve a minimálbérre. Furcsa dolog az, hogy Ő minimálbérért dolgozik és Molnárinak már megnyert egy pár milliót. Ezért gondoltak a sikerdíjra, mert nem mindegy, hogy milyen ember írja a pályázatokat és milyen sikerrel. Lényeg az, hogy minél több nyertes pályázat legyen. 30 milliós pályázat után 300 ezer Ft a sikerdíj. Ami annak a személynek szól, aki a pályázatot megírta. Pscher János képviselő véleménye szerint a megnyert pályázatok után Ódor Lászlónak ki kell fizetni a megállapított sikerdíjat. De nem tudja elfogadni azt, hogy az Önkormányzat saját pályázata után megnyert pénzből jóváírja a kölcsönadott összeget. A pénzt abból a pályázati pénzből adja vissza, melyet külsősen nyert meg és megkapja a sikerdíjat. Saját pénzéből az Önkormányzat ne adja vissza kölcsönadott pénzt. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy szeretné, ha Ódor László munkája nevesítve lenne. Vuk István polgármester véleménye szerint a hitelt ki kell egyenlíteni. 0-ról kell indulni, ezt csak pályázati támogatásból tudja megtenni. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy mindenkivel egyet tud érteni. Van egy álláspontja. Ahogy az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a Kompetencia Központért, és a Kompetencia Központ pedig a kötelezettségvállalás anyagi vonzatát a későbbiekben kívánja érvényesíteni, ne vitassuk azt a jogot, hogy a Kompetencia Központ által elvégzett munkának is értéke van. Egyetlen egy pályázat beadását sem erőltették a képviselőkre. Határozatban hoztak döntést. A bizottság és jómaga is azon az állásponton van, hogy tessék számszerűsíteni, hogy mennyit értek a megnyert pályázatok. Legyen egy érték. Önök meghitelezték és tegyék hozzá, hogy a munkája mennyit ért. Proszenyák István képviselő elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, amely a Felügyelő Bizottság döntését tartalmazza. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ennek a településnek az IKSZT, a Zöld óvoda, az óvoda rekonstrukció, a 10/14

11 látogatóközpont, a tanulmányterv, a falunapi program pályázatok millió Ft-ot érnek. Ennek egy részét nyerte a Kompetencia Központ, de biztos abban, hogy a következő évben túl sok pályázati mozgástér már nem lesz. A település nyakán viszont lesz egy halom projekt, amit le kell bonyolítani, végre kell hajtani, meg kell oldani. A stratégiai döntés arról is kell, hogy szóljon, hogy látni kell, hogy a Kompetencia Központ belső pályázati forrásokat nem fog tudni elérni és az Önkormányzat sem fog tudni megbízást adni. Jelenleg előzetesen elbírálták az informatikai képzés, a kutatás és a kis falunapi pályázatot. Jelenleg van még egy TÁMOP-os pályázat, ami elbírálásra vár. Ezeket valakinek, az Önkormányzatnak meg kell majd finanszírozni, amennyiben elnyerik. Két év alatt Molnárinak a beruházásokat végre kell hajtani. Itt el kell gondolkodni azon, hogy milyen feladatokat szánnak a Kompetencia Központnak. Az írásos beszámolóban szerepelnek az első negyedéves anyagok, pénzügyileg is, minden szempontból, mi lesz, mi várható még. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy Ódor László bérére és járulékaira a Kompetencia Központnak lett átadva előleg. Mennyi lesz még az a kölcsönösszeg amennyit ebben az évben még adni, kell? Eddig 450 és 350 ezer Ft-ot utalt. Mennyivel emeljék meg az előirányzatot? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy június 16-ig kell, hogy kapjanak ezer Ft-ot. Reménykedik abban, hogy havonta 1-2 millió Ft-ot kapni fognak. Úgy gondolja, hogy július után nem kell kölcsönt igénybe venni. Most jelenleg van a számlán 600 ezer Ft. Kérte a testületet, hogy nevesítse a megnyert pályázatok értékét. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy úgy gondolja, hogy muszáj olyan formában a képviselők elé hozni és mindenféleképpen papíron megjelentetni dolgokat, ahol egyértelműen és tisztán ki van mutatva, mely pályázatot nyert a Kompetencia Központ, milyen mértékben növelte az életminőségét a falunak. Az volt a kérdése, hogy a táblázat melyet megkaptak erre miért nem alkalmas? Megkérdezte, hogy milyen célra készült ez a táblázat? Akkor jó ez a kimutatás, előttünk van papíron, feketén-fehéren, hogy mi lett a bevétel, ebből mit költöttünk, mit fizettünk ki Ódor Lászlónak és utána a képviselő-testület, döntse el, hogy egy összegben kéri vissza a hitelt, vagy részletekben. Ezt Ódor László dolgozza ki és a következő ülésen, beszéljük meg. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, akinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétele, vagy kérdése azt tegye meg. Kérdés, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésnek megfelelően a Molnári Kompetencia Központ Kft január 1-től március 31-ig szóló beszámolójával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 11/14

12 A képviselőtestület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és a következő 41/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft január 1-től március 31-ig szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Határidő: május 27. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki a Felügyelő Bizottság döntését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 42/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft. Felügyelő Bizottságának döntését a díjazásról, sikerdíjról az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Határidő: május 27. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a 800 ezer Ft kölcsönnel meg kell emelni az előirányzatot. Erről a képviselő-testület határozatban döntsön. Nyakó Melinda körjegyző megkérdezte, hogy milyen 800 ezer Ft-ról van szó? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy amit átadtak a Kompetencia Központnak a költségek fedezésére. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 800 ezer Ft támogatási kölcsönnel, - amit a Zöld Óvoda projekt keretében került felhasználásra az Önkormányzat pénzéből az alvállalkozói számlák kifizetésére, - növelve legyen a támogatott kölcsön összege, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 43/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft. részére nyújtott támogatási hitel összegét 800 ezer Ft-tal megnöveli. Határidő: május /14

13 8. Egyéb ügyek Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a.) Fakivágással kapcsolatos tájékoztatás Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az építési vállalkozó a korábban tárgyalt veszélyes három db fa kivágását 100 ezer Ft + ÁFA munkadíj összegért vállalja. Megadott egy fakereskedői címet is, ahol értékesíthetik a fákat. A fakereskedőt még nem hívta fel. Elmondta, hogy rövidesen meg fogja tenni. Steyer Ferenc képviselővel voltak az egyezkedésen, a fák kb köbméter famennyiség hasznosítható. Kérte, hogy aki a munka megrendelésével egyetért az elmondottak alapján, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi 44/2010. (V. 21.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Vuk István polgármester 3 db veszélyes fa kivágásának munkálatait Furján Gábor vállalkozótól megrendelje. Határidő: július 20. Proszenyák István és Pscher János képviselők órakor a testületi ülést elhagyták. b.) Zalai Hírlap falujárás Vuk István polgármester a falubejárással kapcsolatban elmondta, hogy jövő héten, kedden lesz egy bejárás, amikor megjelennek a színháztól, a szerkesztő a Zalai Hírlaptól és megbeszélik a június 6-ai programot, teendőket. Vasárnap 12 órakor indul a program egy munkaebéddel, amit az Önkormányzat biztosít. Szeretné, ha a képviselők mindenképpen ott lennének. Kérték a településen lévő vállalkozások meghívását elbeszélgetésre. Itt gondolt a Palmetta Kft-re, Piskóta I. Bt.-re, Molnári Kompetencia Központ Kft-re, Horvát kisebbségi Önkormányzatra, Települési Önkormányzatra, Sport-, Horgász-, Polgárőr Egyesületekre, Asszonykórusra, Andrasek Pálra, Kotnyek Gábornéra, ifj. Brodács Lászlóra, György Antalnéra. Ők be tudják mutatni a falu életét. Az Óvodások, iskolások, asszonykórus egy rövid programot fog előadni a du. folyamán. Ezután következik a sorsolás és a színház műsora, valamint egy állófogadásos vacsora. Ennyit szeretet volna elmondani a falujárással kapcsolatban. 13/14

14 b.) Településőr munkaköri leírása, feladatellátása Steyer Ferenc képviselő, településőr tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Ő végzi a településőri tevékenységet a faluban, és szeretné, ha végre elkészülne a munkaköri leírása, hogy milyen feladatokat lásson el, mit kell tennie. Sajnos a képviselők, soha nincsenek teljes létszámban jelen, hogy dönteni tudjanak, véleményüket elmondhassák. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy el kellene dönteni, hogy mi legyen az étkezésével? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a rendelet tartalmazza, hogy a főállású dolgozók ingyen ebédet kapnak, tehát Steyer Ferencnek is jár az ebéd. Valamint kérte a képviselőket, hogy döntsenek abban, mivel Brodács László volt aláírásra jogosult az alpolgármestert érintő kifizetések esetében és lemondásával, választani kell új aláírásra jogosult személyt. A képviselők Karádiné Tislér Mária képviselőt javasolták. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki Karádiné Tislér Mária képviselő személyét elfogadja, aláírásra jogosultnak, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi 45/2010. (V. 21.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert (Glo govecz Lászlóné) érintő kifizetések esetében, Karádiné Tislér Mária képviselőt hatalmazza fel a bizonylatok szakmai teljesítésének igazolására, illetve utalványozásra. A megbízás, február 11-től a évi helyhatósági választásokig hatályos. Határidő: május 27. Vuk István polgármester megköszönte a jelen lévőknek a részvételt és a nyílt ülést órakor bezárta. K. m. f. t. Vuk István polgármester Nyakó Melinda körjegyző 14/14

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 13-ai nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 13-ai nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 13-án 17, 00 órakor megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Glogovecz Lászlóné Dobos Lajos Brodács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-ai nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-ai nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 30-án 16, 00 órakor megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Karádiné Tislér Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 31-én 15. 30 órakor megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Karádiné Tislér Mária Kanizsai

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2013. november 27-én

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2013. november 27-én 2-12/2013. M. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. november 27-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 94/2013.(XI. 27.) C 5 95/2013.(XI.

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-ei nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV

Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-ei nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 27-én 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester Brodács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 8/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben