JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete május 27-én órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete május 27-én órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester Kanizsai Éva képviselő Karádiné Tislér Mária képviselő Proszenyák István képviselő Steyer Ferenc képviselő Pscher János képviselő Távol maradt: Dobos Lajos képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Nyakó Melinda Takácsné Kollár Viola Ódor László Karádi Gyula körjegyző pénzügyi előadó MKK Kft. Ügyv. Igazgatója MKK Kft. Felügyelő Biz. Elnöke Meghívottak: Takács Józsefné jegyzőkönyvvezető Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Dobos Lajos képviselő nem jelezte távol maradásának okát, Proszenyák István képviselő a Kompetencia Központ Felügyelő Bizottsági ülésén van, később érkezik meg. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a meghívót és az írásos előterjesztéseket mindenki kézhez kapta. Kérte, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy egyéb észrevétele van, azt tegye meg. Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. A képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan a következő napirendet fogadta el. 1/14

2 N A P I R E N D : 1. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 2. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának megtárgyalása 3. Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása 4. Molnári Horgász Egyesület évi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Markulia Péter Molnári Horgászegyesület elnöke 5. Építésügyi hatósági jogkör ellátására vonatkozó Társulási megállapodás módosítása 6. Letenye Város Tűzoltóságának támogatási kérelme 7. Molnári Kompetencia Központ Kft. beszámolójának megtárgyalása 8. Egyéb ügyek Napirendi pontok megtárgyalása: 1. Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása 2/14

3 Vuk István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez ügyben volt a társulás tagjainak értekezlet és ott jelezték azt is, hogy a jegyzőket is meg fogják keresni. A lényeg az, hogy a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakhatósági ellenőrzést kapott, megállapították, hogy a működési (személyi) feltételeknek akkor felelne meg az intézmény, ha az ellátási körzethez és az ellátandó települések létszámához előírt szakember létszámot további négy fő alkalmazása biztosítaná. A megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személyzet felvétele éves szinten több mint 10 millió Ft plusz támogatást jelenthet a fenntartóknak. Proszenyák István képviselő órakor megérkezett az ülésre. Vuk István polgármester elmondta, hogy most a Szolgálat úgy működik, hogy az állami normatívából éppen fedezhető. Tárgyalások történtek a fenntartók között az ügyben, hogy miként lehet az előírásoknak megfelelően, és minimális kiadásnövelés mellett az intézményt fenntartani. Mivel a pénzügyi keret nem bővithető, ha szolgálat az elképzelések szerint, önálló intézményekké válik ketté, lesznek a későbbiekben alapítók, és lesznek olyan települések, akik ellátási szerződés alapján veszik igénybe az intézményektől az állátásokat. Ezért van szűkség az alapító okiratok és megállapodások módosításokra. Határozati javaslat az írásos anyagban megtalálható, kérte, aki a javaslatnak megfelelően egyetért, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 35/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szepetnek, Petőfi út 70.) Társulási Megállapodásának, Alapító Okiratának módosítását, valamint a Módosító Okiratot a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja és jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás, Alapító Okirat módosításának, valamint a Módosító Okirat aláírására, és a döntés közlésével az érintettek részére. Határidő: május Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának megtárgyalása 3/14

4 Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy az írásos anyagot kézhez kapta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan működik. A Szolgálat pénzügyi beszámolója elfogadásra került. Molnári gyermekvédelmi szempontból a nem veszélyeztetett települések, közé tartozik. Kérte a képviselőket, ha esetleg valakinek kérdése, javaslata, észrevétele van, az tegye meg. Kérdés, javaslat, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester szavazásra tette fel - az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolójának elfogadását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 36/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetértett és elfogadta a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szepetnek, Petőfi út 70.) évi szakmai beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adminisztráció elvégeztetésére. Határidő: május Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestületének évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az írásos előterjesztést kézhez kapták, mely a 2. napirend beszámolójával összefügg és átadta a szót Takács Józsefné szociális ügyintézőnek. Takács Józsefné szociális ügyintéző elmondta a képviselőknek, hogy a beszámolót minden évben el kell készíteni, és a testületnek május 31-ig meg kell tárgyalni. Elég részletesen ki van dolgozva, ezt röviden tájékoztatta a jelen lévőket a beszámolóban leírtakról. Kérte, ha valakinek kérdése van, az tegye fel. Kérdés, észrevétel nem volt. 4/14

5 Vuk István polgármester szavazást rendelt el, kérte aki egyetért az Önkormányzat évi gyerekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról szóló írásos beszámolójával, azt kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az alábbi 37/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetértett és az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Molnári Önkormányzat gyerekjóléti és gyermekvédelmi ellátásáról szóló évi beszámolóját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adminisztráció elvégeztetésére. Határidő: május Molnári Horgász Egyesület évi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Markulia Péter Molnári Horgászegyesület elnöke Vuk István polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy sokadik kérésre megérkezett a Molnári Horgászegyesülettől az írásos anyag, közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat formájában, melyet mindenki kézhez kapott. Az egyesület képviselői nem érkeztek meg. A képviselők rövid vita után kialakított véleménye szerint a benyújtott jegyzőkönyvet nem fogadják el, mert az Önkormányzat által nyújtott évi támogatásról kellett volna beszámolniuk. Nyakó Melinda körjegyző megerősítette, hogy a támogatásról szóló beszámolónak azt kell tartalmaznia, hogy a évi Önkormányzati támogatást az egyesület mire használta fel. Vuk István polgármester jelezte, hogy határozat kivonatot kellett volna küldeni a jegyzőkönyvükből. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy a közmeghallgatáson is elhangzott egy-két dolog a Horgászegyesület képviselői részéről, akkor valóban felvetődtek többekben kérdések is. Úgy gondolja ebben a jegyzőkönyvben, sem kaptak ezekre, a kérdésekre választ, ez nem beszámoló. Proszenyák István képviselő véleménye szerint, ez nem beszámoló, hanem jegyzőkönyv. Nem tudja, hogy meddig kell, egy egyesületet felszólítgatni azért, hogy benyújtson egy elszámolást az önkormányzat támogatásáról. 5/14

6 Ha nem képesek 5 percben elmondani, hogy pénzügyileg mi történt, nem érdemlik meg a támogatást. Nyakó Melinda körjegyző felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület a költségvetési rendelet értelmében eldöntötte, hogy nem tart igényt a évi támogatásra, mivel azok, akik határidőre nem számolnak el érdemben a évi támogatás felhasználásáról, a következő naptári évben nem jogosultak támogatásra. Benne van a helyi szabályozásban: Az előző évi beszámoló beterjesztése feltétele a következő évi támogatás nyújtásának. Vuk István polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a Horgászegyesület által benyújtott jegyzőkönyvet, a évi pénzügyi támogatás beszámoló helyett nem fogadja el, az kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, és az alábbi 38/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Horgászegyesület által benyújtott írásos anyagot, az egyesület által január 10-én megtartott taggyűlésről szóló jegyzőkönyvet, a évi önkormányzati támogatás pénzügyi beszámolójaként nem fogadja el. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az egyesület részére határozat kivonatot küldje meg. Határidő: május Építésügyi hatósági jogkör ellátására vonatkozó Társulási megállapodás módosítása Vuk István polgármester elmondta, hogy a Szepetnek-i Önkormányzattól kapta a képviselőtestület a megkeresést, melyet a képviselők kézhez kaptak. Az Önkormányzat, a március 1. napjával társuló Önkormányzatoktól azt kéri, hogy a megkötött Megállapodás, december 31-ig érvényes, határozott idejűre módosítsák. Elmondta, hogy az Feitli János építési előadó a munkáját elvégzi, kérte a képviselők véleményét. Nyakó Melinda körjegyző javasolta, hogy amennyiben az építési előadó munkájával meg vannak elégedve, akkor maradjon az Önkormányzat a társulásban. Annyit szeretne módosítani, hogy ez nem építésügyi hatósági jogkör, mert erre nincs meg a szakmai képesítése, ezt a feladatot jelenleg 6/14

7 Letenye Önkormányzata Hivatalának illetékes osztálya látja el Molnári, Semjénháza és Petrivente tekintetében. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy Ő úgy értelmezte ezt a levelet, hogy az építész eddig, határozatlan ideig van alkalmazva, és most arra kérnek tőlünk választ, hogy egyezzünk bele a december 31-ig határozott ideig köthessék meg a szerződést. Véleménye szerint felelőtlenség lenne ebben állást foglalni. Várják meg az őszi választásokat és a következő megválasztott testület, tegye meg ezt a lépést. Vuk István polgármester véleménye szerint fel kell kérni Szepetnek Önkormányzatát, hogy a módosított Megállapodás tervezetet küldje meg, és majd az alapján tudnak dönteni. Abban konkrétan le lesz írva minden. Kérte, ha a képviselők ezzel egyetértenek, kézfenntartással szavazzanak. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúan elfogadta, és az alábbi 39/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy készítsen el egy módosított Megállapodás tervezetet, és majd annak tartalma alapján a helyi testület meghozza döntését. Határidő: december Letenye Város Tűzoltóságának támogatási kérelme Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy érkezett egy írásos kérelem, melyet mindenki kézhez kapott. Olyan variáció került napirendre, hogy a Letenyei tűzoltók a veszélyes fákat kivágják, gyakorlás címén. Sajnos ez nem jött össze, mivel a fák nagyon veszélyesek, és technikailag, szakmailag nincsenek felkészülve az ilyen fajta veszélyes fakivágási feladatokra. A tűzoltóparancsnok többször megnézte a fákat, visszajeleztek, hogy nem tudják elvállalni. Ettől függetlenül 10 ezer Ft támogatást javasolt. Steyer Ferenc képviselő javasolt 20 ezer Ft támogatást biztosítani. Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a 10 ezer Ft támogatás nyújtásával, kézfenntartással, szavazzon. A képviselőtestület 7 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. 7/14

8 Vuk István polgármester kérte, aki egyetért a 20 ezer Ft támogatás nyújtásával, kézfenntartással, szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazatta,l egyhangúan elfogadta, és az alábbi 40/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága és a Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesület szervezésében június 13-án Zala Megyei Tűzoltó Szövetség önkéntes tűzoltó csapatok versenyének megrendezéséhez 20 ezer Ft, azaz húszezer forint, támogatást biztosít. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatás átutaltatásáról gondoskodjon. Határidő: május Molnári Kompetencia Központ Kft. beszámolójának megtárgyalása Vuk István polgármester köszöntötte a Molnári Kompetencia Központ Kft. képviselőit, és a szót átadta Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatójának. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, hogy az intézményi akkredítáció is megszületett. A kiosztott írásos beszámolónak megfelelően tájékoztatta a képviselőket a pályázatok gyakorlati eredményéről. Elmondta, hogy a második negyedév valószínű kedvezőbb lesz. Az első negyedéves munka abból ált, hogy a nyertes pályázati programot elindították. Ebbe a programba többen is bekapcsolódtak, így láthatták, hogy elég komoly munka hárul a település önkormányzatára és a cégre is. A közbeszerzésekkel kapcsolatban, ami január 21-én indult el, a polgármester Úr részt vett egy megbeszélésen a tegnapi nap folyamán. El kell gondolkodni azon, hogy ki milyennek ítéli meg a munkát, és ki hogyan áll hozzá. A program akkredítáció mellett, most már külső megbízatásokat is tudnak vállalni. Ennek köszönhetően május, június hónapban ezer Ft szerződéses bevétel van rögzítve, ebből május hónapban 520 ezer Ft-ot utaltak át, a hátralévő összeget júniusban teljesítik. A legfontosabb a működés szempontjából az, hogy megtörtént a bekérés a könyvelő foglalkoztatásáról. Az árajánlatok ismeretében a Felügyelő Bizottság a menedzsmenttel közösen a szintén kiosztásra került írásos anyagnak megfelelően az AUDIT NK Bt.-t bízza meg a könyvelési szolgáltatás végrehajtásával. Az AUDIT NK Bt. a költségeket a kimutatás alapján vállalja el. A Bizottsági ülésen megvitatták a többi árajánlatot és a Bizottság véleménye alapján, választották ki a Bt.-t. A második feladat az volt, hogy a sikerdíjat, vállalkozási díjat megállapítsák. Ennek a kidolgozását a Bizottság elnöke 8/14

9 Karádi Gyula hajtotta végre, a javaslatok alapján. A szót átadta Karádi Gyulának a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnökének. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatást adott a jelenlévőknek az írásos anyagnak megfelelően a táblázatban leírtakról. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója kiegészítésként elmondta, hogy lényeg az, hogy a táblázatban leírt adatok, amit el is fogadtak az maximum plafon. A pályázatnak az elkészítése maximum ennyibe kerülhet. De nyilvánvaló, hogy a piaci viszonyok nagyban befolyásolják a pályázat elkészítésének díját. Valamint, mit vár el a megrendelő. Az a cél, hogy a pályázatot írjanak és megnyerjék. Ez a táblázat egy keretet biztosít. Elfogadta a táblázatban leírtakat, és megjegyzésben megjegyezte, hogy a tulajdonosi kör felé, mindenképpen pozitív diszkriminációt kell alkalmazni. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnökének véleménye szerint nevesíteni kell az ügyvezető igazgató munkáját, és azt el kell mondani, hogy nincs a környéken pályázatíró cég, aki ilyen árakkal dolgozik. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy van olyan pályázat az Önkormányzatnál, amit a Kompetencia Központ dolgozott ki. Nyakó Melinda körjegyző megkérdezte, hogy az alapdíj tartalmazza a projektmenedzsment munkadíját, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó költségét pl. útiköltség, telefondíj, a dokumentáció technikai előállítási díját, és tartalmazza pályázattól függően a szükséges hatósági engedélyek díját is? Plusz, ezen felül még a sikerdíj is szóba jöhet? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy igen így van. Alternatívaként ott van, hogy a pályázat elkészítési díja kiváltásra kerül a pályázat nyújtotta projektmenedzsment költségekkel. Nyakó Melinda körjegyző feltette a kérdést, ha nagyon jól működik a kompetencia Központ, sok pályázatot ír, beszedi az alapdíjat, majd sikerdíjakat kap, de mit kap az Önkormányzat? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a céget az Önkormányzat azért hozta létre, hogy pluszforrásokat teremtsen. Ez egy Nonprofit Kft. melynek az a célja, hogy az Önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódóan költheti el a megtermelt javakat is. Ez az Önkormányzati költségek csökkentő tétele. Tárgyalási alap, hogy melyek azok a feladatok, melyeket a MKK Kft. fedez, és nem a költségvetési forrásból kell előteremteni. 9/14

10 Proszenyák István képviselő véleménye szerint, ebben az ügyben döntési helyzetben a Felügyelő Bizottság van, és nem az Önkormányzat képviselőtestülete. Ezt a Felügyelő Bizottság el is fogadta. Nyakó Melinda körjegyző jelezte, hogy csak tájékoztatást szeretett volna ez, ügyben, mivel a Kompetencia Központtal kapcsolatban mindig merültek fel kérdések. Nem mindenki tájékozott sikerdíj, alapdíj, egyéb fogalmakban, mint aki gyakorlott pályázatíró. Ezek tisztázása kedvéért tette fel a kérdéseket. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy tudni kell, hogy Ódor László a pályázatokkal nagyon sokat dolgozott, és a fizetése le lett csökkentve a minimálbérre. Furcsa dolog az, hogy Ő minimálbérért dolgozik és Molnárinak már megnyert egy pár milliót. Ezért gondoltak a sikerdíjra, mert nem mindegy, hogy milyen ember írja a pályázatokat és milyen sikerrel. Lényeg az, hogy minél több nyertes pályázat legyen. 30 milliós pályázat után 300 ezer Ft a sikerdíj. Ami annak a személynek szól, aki a pályázatot megírta. Pscher János képviselő véleménye szerint a megnyert pályázatok után Ódor Lászlónak ki kell fizetni a megállapított sikerdíjat. De nem tudja elfogadni azt, hogy az Önkormányzat saját pályázata után megnyert pénzből jóváírja a kölcsönadott összeget. A pénzt abból a pályázati pénzből adja vissza, melyet külsősen nyert meg és megkapja a sikerdíjat. Saját pénzéből az Önkormányzat ne adja vissza kölcsönadott pénzt. Karádi Gyula a Molnári Kompetencia Kft. Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy szeretné, ha Ódor László munkája nevesítve lenne. Vuk István polgármester véleménye szerint a hitelt ki kell egyenlíteni. 0-ról kell indulni, ezt csak pályázati támogatásból tudja megtenni. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy mindenkivel egyet tud érteni. Van egy álláspontja. Ahogy az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a Kompetencia Központért, és a Kompetencia Központ pedig a kötelezettségvállalás anyagi vonzatát a későbbiekben kívánja érvényesíteni, ne vitassuk azt a jogot, hogy a Kompetencia Központ által elvégzett munkának is értéke van. Egyetlen egy pályázat beadását sem erőltették a képviselőkre. Határozatban hoztak döntést. A bizottság és jómaga is azon az állásponton van, hogy tessék számszerűsíteni, hogy mennyit értek a megnyert pályázatok. Legyen egy érték. Önök meghitelezték és tegyék hozzá, hogy a munkája mennyit ért. Proszenyák István képviselő elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, amely a Felügyelő Bizottság döntését tartalmazza. Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ennek a településnek az IKSZT, a Zöld óvoda, az óvoda rekonstrukció, a 10/14

11 látogatóközpont, a tanulmányterv, a falunapi program pályázatok millió Ft-ot érnek. Ennek egy részét nyerte a Kompetencia Központ, de biztos abban, hogy a következő évben túl sok pályázati mozgástér már nem lesz. A település nyakán viszont lesz egy halom projekt, amit le kell bonyolítani, végre kell hajtani, meg kell oldani. A stratégiai döntés arról is kell, hogy szóljon, hogy látni kell, hogy a Kompetencia Központ belső pályázati forrásokat nem fog tudni elérni és az Önkormányzat sem fog tudni megbízást adni. Jelenleg előzetesen elbírálták az informatikai képzés, a kutatás és a kis falunapi pályázatot. Jelenleg van még egy TÁMOP-os pályázat, ami elbírálásra vár. Ezeket valakinek, az Önkormányzatnak meg kell majd finanszírozni, amennyiben elnyerik. Két év alatt Molnárinak a beruházásokat végre kell hajtani. Itt el kell gondolkodni azon, hogy milyen feladatokat szánnak a Kompetencia Központnak. Az írásos beszámolóban szerepelnek az első negyedéves anyagok, pénzügyileg is, minden szempontból, mi lesz, mi várható még. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy Ódor László bérére és járulékaira a Kompetencia Központnak lett átadva előleg. Mennyi lesz még az a kölcsönösszeg amennyit ebben az évben még adni, kell? Eddig 450 és 350 ezer Ft-ot utalt. Mennyivel emeljék meg az előirányzatot? Ódor László MKK Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy június 16-ig kell, hogy kapjanak ezer Ft-ot. Reménykedik abban, hogy havonta 1-2 millió Ft-ot kapni fognak. Úgy gondolja, hogy július után nem kell kölcsönt igénybe venni. Most jelenleg van a számlán 600 ezer Ft. Kérte a testületet, hogy nevesítse a megnyert pályázatok értékét. Karádiné Tislér Mária képviselő elmondta, hogy úgy gondolja, hogy muszáj olyan formában a képviselők elé hozni és mindenféleképpen papíron megjelentetni dolgokat, ahol egyértelműen és tisztán ki van mutatva, mely pályázatot nyert a Kompetencia Központ, milyen mértékben növelte az életminőségét a falunak. Az volt a kérdése, hogy a táblázat melyet megkaptak erre miért nem alkalmas? Megkérdezte, hogy milyen célra készült ez a táblázat? Akkor jó ez a kimutatás, előttünk van papíron, feketén-fehéren, hogy mi lett a bevétel, ebből mit költöttünk, mit fizettünk ki Ódor Lászlónak és utána a képviselő-testület, döntse el, hogy egy összegben kéri vissza a hitelt, vagy részletekben. Ezt Ódor László dolgozza ki és a következő ülésen, beszéljük meg. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, akinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétele, vagy kérdése azt tegye meg. Kérdés, észrevétel nem volt. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésnek megfelelően a Molnári Kompetencia Központ Kft január 1-től március 31-ig szóló beszámolójával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 11/14

12 A képviselőtestület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és a következő 41/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft január 1-től március 31-ig szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Határidő: május 27. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki a Felügyelő Bizottság döntését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 42/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft. Felügyelő Bizottságának döntését a díjazásról, sikerdíjról az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. Határidő: május 27. Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a 800 ezer Ft kölcsönnel meg kell emelni az előirányzatot. Erről a képviselő-testület határozatban döntsön. Nyakó Melinda körjegyző megkérdezte, hogy milyen 800 ezer Ft-ról van szó? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy amit átadtak a Kompetencia Központnak a költségek fedezésére. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 800 ezer Ft támogatási kölcsönnel, - amit a Zöld Óvoda projekt keretében került felhasználásra az Önkormányzat pénzéből az alvállalkozói számlák kifizetésére, - növelve legyen a támogatott kölcsön összege, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 43/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Kompetencia Központ Kft. részére nyújtott támogatási hitel összegét 800 ezer Ft-tal megnöveli. Határidő: május /14

13 8. Egyéb ügyek Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a.) Fakivágással kapcsolatos tájékoztatás Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az építési vállalkozó a korábban tárgyalt veszélyes három db fa kivágását 100 ezer Ft + ÁFA munkadíj összegért vállalja. Megadott egy fakereskedői címet is, ahol értékesíthetik a fákat. A fakereskedőt még nem hívta fel. Elmondta, hogy rövidesen meg fogja tenni. Steyer Ferenc képviselővel voltak az egyezkedésen, a fák kb köbméter famennyiség hasznosítható. Kérte, hogy aki a munka megrendelésével egyetért az elmondottak alapján, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi 44/2010. (V. 21.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Vuk István polgármester 3 db veszélyes fa kivágásának munkálatait Furján Gábor vállalkozótól megrendelje. Határidő: július 20. Proszenyák István és Pscher János képviselők órakor a testületi ülést elhagyták. b.) Zalai Hírlap falujárás Vuk István polgármester a falubejárással kapcsolatban elmondta, hogy jövő héten, kedden lesz egy bejárás, amikor megjelennek a színháztól, a szerkesztő a Zalai Hírlaptól és megbeszélik a június 6-ai programot, teendőket. Vasárnap 12 órakor indul a program egy munkaebéddel, amit az Önkormányzat biztosít. Szeretné, ha a képviselők mindenképpen ott lennének. Kérték a településen lévő vállalkozások meghívását elbeszélgetésre. Itt gondolt a Palmetta Kft-re, Piskóta I. Bt.-re, Molnári Kompetencia Központ Kft-re, Horvát kisebbségi Önkormányzatra, Települési Önkormányzatra, Sport-, Horgász-, Polgárőr Egyesületekre, Asszonykórusra, Andrasek Pálra, Kotnyek Gábornéra, ifj. Brodács Lászlóra, György Antalnéra. Ők be tudják mutatni a falu életét. Az Óvodások, iskolások, asszonykórus egy rövid programot fog előadni a du. folyamán. Ezután következik a sorsolás és a színház műsora, valamint egy állófogadásos vacsora. Ennyit szeretet volna elmondani a falujárással kapcsolatban. 13/14

14 b.) Településőr munkaköri leírása, feladatellátása Steyer Ferenc képviselő, településőr tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Ő végzi a településőri tevékenységet a faluban, és szeretné, ha végre elkészülne a munkaköri leírása, hogy milyen feladatokat lásson el, mit kell tennie. Sajnos a képviselők, soha nincsenek teljes létszámban jelen, hogy dönteni tudjanak, véleményüket elmondhassák. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy el kellene dönteni, hogy mi legyen az étkezésével? Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy a rendelet tartalmazza, hogy a főállású dolgozók ingyen ebédet kapnak, tehát Steyer Ferencnek is jár az ebéd. Valamint kérte a képviselőket, hogy döntsenek abban, mivel Brodács László volt aláírásra jogosult az alpolgármestert érintő kifizetések esetében és lemondásával, választani kell új aláírásra jogosult személyt. A képviselők Karádiné Tislér Mária képviselőt javasolták. Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki Karádiné Tislér Mária képviselő személyét elfogadja, aláírásra jogosultnak, kézfenntartással szavazzon. A képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi 45/2010. (V. 21.) számú Önkormányzati határozat: Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert (Glo govecz Lászlóné) érintő kifizetések esetében, Karádiné Tislér Mária képviselőt hatalmazza fel a bizonylatok szakmai teljesítésének igazolására, illetve utalványozásra. A megbízás, február 11-től a évi helyhatósági választásokig hatályos. Határidő: május 27. Vuk István polgármester megköszönte a jelen lévőknek a részvételt és a nyílt ülést órakor bezárta. K. m. f. t. Vuk István polgármester Nyakó Melinda körjegyző 14/14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-28 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben