Az oktató személyi-szakmai adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az oktató személyi-szakmai adatai"

Átírás

1 Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Vitál Attila Születési év: Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve okleveles szociológus, ELTE, általános szociális munk. DOTE, újságíró, VJTF, Jelenlegi munkahely Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Kommunikáció Intézet főiskolai adjunktus Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság PhD fokozatszerzés folyamatban (BCE) Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja - Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben, stb.) Andragógia BA szakon Marketing- és piackutatás Politikatudomány Művelődésszociológia Gazdálkodási és menedzsment és Sportszervező BA szakon Bevezetés a szociológiába kurzus oktatása, előadások tartása és szemináriumok vezetése, vizsgáztatás, szakdolgozat vezetés. Kommunikáció és médiatudomány BA szakon és hagyományos főiskolai képzésben Társadalmi kommunikáció Közvélemény- és piackutatás Politikatudomány Politikai kommunikáció Üzleti kommunikáció és PR szakirány gyakorlat Művelődésszervező főiskolai szakon Kutatásmódszertan Művelődésszociológia PR gyakorlat

2 Politikai szociológia Non-porfit szakirány gyakorlat Társadalmi tanulmányok BA szakon Bevezetés a szociológiába Társadalomszerkezet Társadalompolitika Életmód, életstílus Adatfelvételi módszerek I-II. Közvélemény- és piackutatás Esettanulmány elemzése Politikaelmélet Politikai szociológia Érdekérvényesítés Szociálpedagógia BA szakon és hagyományos főiskolai képzésben Szociálpolitika I-II. Ágazati szocálpolitikák vezetés, tananyagfejlesztés. Felnőttképzési szakértő posztgraduális képzésben Társadalomtudományi kutatások módszertana tárgyakból előadás tartása, szeminárium vezetése, vizsgáztatás, szakdolgozat vezetés, jegyzetírás. Oktatásban töltött idő: 12 év. Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek 1. Vitál Attila (szerk.) [2009] A háztartási adósságkezelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Salgótarján. 248 p. 2. Fónai Mihály Vitál Attila [2008] A tiszavasvári magyarcigány és oláhcigány lakosság szociális helyzete és egészségi állapota. In Bódi Ferenc (szerk.): Helyi szociális ellátórendszer. Budapest, MTA Politikatudományok Intézete. pp ISBN Vitál Attila (szerk.) [2007] Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? A cigány népesség élethelyzete és kitörési lehetőségei Északkelet-Magyarországon. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza (Társszerkesztők: Fónai Mihály, Pénzes Mariann) 291 p. ISBN Vitál Attila [2006] Kutatásmódszertan kézikönyv és példatár. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. 227 p. ISBN

3 5. Kinyik Margit Vitál Attila [2005] Közfeladatok ellátása a non-profit szektorban. Civil Szemle 2. szám. pp ISSN Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések Általános és középiskolai tanulók pályaorientációi és továbbtanulási preferenciái Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. TÁMOP /2-2F sz. program keretében. - kutatásvezető Önkéntesek részvétele közösségi humán szolgáltatásokat nyújtó intézmények tevékenységében A Nemzeti Civil Alap által támogatott CIV-09-C sz. program - kutató Az integrált oktatás céljából megvalósult intézményi átszervezés tapasztalatai Nyíregyházán A Nemzeti Civil Alap által támogatott CIV-B-P sz. program - kutató, programvezető A lakhatással összefüggő hátralékkezelés szociálpolitikai eszközrendszere Magyarországon - Egyéni kutatási program A Nemzeti Civil Alapprogram hatásvizsgálata. A Nemzeti Civil Alap által támogatott kutatási program - kutató A Nemzeti Civil Alapprogram hatásvizsgálata A Nemzeti Civil Alap által támogatott kutatási program - kutató Civil szervezetek fenntarthatósági problémái A Soros Alapítvány által támogatott kutatási program - kutató Szociális szolgáltatástervezés az Észak-alföldi régióban Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által támogatott kutatási program - tanácsadó Tiszavasvári város szociálpolitikai fejlesztési koncepciója Tiszavasvári Város Önkormányzata által támogatott kutatási program - kutatásvezető Közszolgáltatások ellátása közfeladat-ellátási szerződéssel a civil szektorban Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által támogatott kutatási program - kutató Egészségügyi és szociális helyzet összefüggése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigányság körében Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által támogatott kutatási program - kutató A Lobogó utcai fecskelakásokban élők lakásmobilitási esélyei A nyíregyházi Piac és Vagyonkezelő Kft. által támogatott kutatási program - kutatásvezető Értelmiségkép a posztszocialista átmenet médiájában Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram által támogatott kutatási program - kutató Tartós munkanélküliek helyzete Nyíregyházán Nyíregyháza Megyei Jogú Város által támogatott kutatási program - kutatásvezető A decentralizáció hatása a szociálpolitikára

4 Nemzetközi összehasonlító empirikus kutatás, Litvánia, Ukrajna, Magyarország A Világbank támogatásával és a budapesti SORT Kft. megbízásából végzett adatgyűjtés - kutató A nyíregyházi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének hatásvizsgálata A nyíregyházi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által támogatott kutatási program - kutatásvezető A díjhátralék probléma megelőzési lehetőségei helyi szinten. Országos empirikus vizsgálat. Helyi önkormányzati Know-how program Az angol Know -how Found támogatásával és a nagykovácsi Pontes Kft. megbízásából végzett adatgyűjtés - kutató Nyíregyháza Város Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciója - helyzetelemzés és irányelvek Nyíregyháza Megyei Jogú Város által támogatott kutatási program - kutatásvezető Szociális segélyezésben részesülő háztartások életkörülményei országos empirikus vizsgálat A Központi Statisztikai Hivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város által támogatott kutatási program - kutató Szociálpolitikai szakmai tevékenyég: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest Az adósságterhekkel küzdők körében végzett szociális munka gyakorlatának módszertani irányelvei című szakmai dokumentáció kidolgozása Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Salgótarján A háztartási adósságkezelés elmélete és gyakorlata című jegyzet szerkesztése és fejezetrészek írása között Háztartási Adósságkezelési Tanácsadó Iroda, Nyíregyháza - m. irodavezető Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Salgótarján Az adósságkezelési szolgáltatás adósságkezelési tanácsadói tanfolyam oktatási programjának kidolgozása Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest munkacsoport vezető - Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó standardok és protokollok projekt a Lakhatási gondokkal küzdők(lgk) szociális szolgáltatásainak irányelvei című szakmai dokumentáció kidolgozása projektvezető - Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ, Nyíregyháza Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Roma munkaerő-piaci szolgáltató hálózat programja programkoordinátor - A lakossági közüzemi díjhátralék felhalmozódásának előrefizetős fogyasztásmérő készülék alkalmazásával történő megelőzésére program. Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest tanácsadó - Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest. Miniszteri felkérésre részvétel a lakhatási támogatási rendszer szabályozásában

5 között regionális programvezető - Adósságkezelési tanácsadás regionális módszertani hálózat program. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest között intézményfenntartó szervezet vezetője - Városi Családsegítő Szolgálat Nyíregyháza között szakértő - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest. Három éves szociális kistérségi felzárkóztató programok monitorozása a Pásztói kistérségben Családügyi, Idősügyi, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium Német Szövetségi Köztársaság Social Dialogue in central-europre (Szociális párbeszéd Kelet-Európában) című nemzetközi konferencia szervezése Magyarországon - konferencia szervező között tanfolyamvezető, oktató, vizsgáztató az adósságkezelési tanácsadó szaktanfolyamokon - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (jogelőd intézménye Népjóléti Képzési Központ), Salgótarján Szakértő - Szociális és Családügyi Minisztérium és jogelődje, Budapest Gyermekvédelmi és családsegítő tevékenységgel kapcsolatos pályázatok szakmai-pénzügyi monitorozása Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ESZCSM Népjóléti Képzési Központ - munkacsoport tag - Adósságkezelési tanácsadói tanfolyami képzés tematikájának kidolgozása, képzők tréningje Szakmai-közéleti tevékenyég alapító tag, elnök Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ, Nyíregyháza Külföldi tanulmányutak, konferenciák Portugália, Coimbra, Lissbon Szociális bérlakásrendszer és lakossági hátralékkezelés. Szakmai tanulmányút a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezésében Skócia, Edingburgh Közfeladat átvállalás a civil szektorban kiszerződési gyakorlatok és a szociális gazdaság skót modelljének megismerése. Szakmai tanulmányút a Nemzeti Civl Alap finanszírozásában Németország, Frankfurt Nemzetközi Konferencia (Vierte Fachkonferenz mit neuen EU Mitgliedstaaten. Der soziale Dialog in Mitteleuropa Ein Erfahrungsaustausch zu socialen Diensten und damit zusammenhängenden Fragen.) Írország, Dublin Szakmai tanulmányút. (Money Advice and Budgeting Service. National Advice Training and Community Education Service)

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek Önéletrajz Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com Főbb tématerületek 1 Munkaerőpiac 2 Politikai rendszerek, szélsőjobb 3 Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

2.4. A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere

2.4. A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (főszerk): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p. cikk frissített változata. Frissítés időpontja: 2013.

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19.

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19. Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) 2012-2013 évi tevékenységei Rézműves Melinda Szakmai tanácsadó Budapest, 2013. február 19. ELŐZMÉNY: A Roma Integrációs Programiroda 2007 májusában jött létre ÚMVP

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

A felnőttképzés lehetőségei a végzettséghez juttatásban. Kádárné dr. Balla Anita osztályvezető Türr István Képző és Kutató Intézet

A felnőttképzés lehetőségei a végzettséghez juttatásban. Kádárné dr. Balla Anita osztályvezető Türr István Képző és Kutató Intézet A felnőttképzés lehetőségei a végzettséghez juttatásban Kádárné dr. Balla Anita osztályvezető Türr István Képző és Kutató Intézet A felnőttképzés fogalma A felnőttképzés fogalma komplex. a hazánkban élő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Az egyéni és a szervezeti tudás érvényesítésének módja felsőoktatási keretekben. Validációs lehetőség az Észak-alföldi Régióban.

Az egyéni és a szervezeti tudás érvényesítésének módja felsőoktatási keretekben. Validációs lehetőség az Észak-alföldi Régióban. Az egyéni és a szervezeti tudás érvényesítésének módja felsőoktatási keretekben. Validációs lehetőség az Észak-alföldi Régióban. The validation of individual and organisational knowledge in higher education.

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban

Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban Szak neve Partner szervezet, intézmény neve Nemzetközi Szociológia BA A 20. század hangja Archívum és Kutatóhely kutatási képzés, kutatás szakmai gyakorlati

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben