2011. január HírTV - KÜLPOLITIKAI PERCEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. január 24. 7.42 HírTV - KÜLPOLITIKAI PERCEK"

Átírás

1 2011. január HírTV - KÜLPOLITIKAI PERCEK Műsorvezető: Varga Szilveszter Mv.: - Köszöntöm a stúdióban Glatz Ferencet aki éppen pénteken vagy szombaton járt Szerbiában és találkozott a szerbiai bizottság vezetőivel. Miről beszélgettek milyen célokat tűztek ki maguk elé? Glatz Ferenc a Történettudományi Intézet igazgatója: - A világháborút egyszer be kell fejezni. A mi most már nyugdíjhoz közeledő nemzedékünknek ez talán az egyik életcélja. Másrészt pedig egy új Európát kell fölépíteni le kell zárni ezt a 150 éves a nemzetállami különbségekre és a különbségekből nem a pozitívumokra a nemzeti identitásra hanem a szomszédok veszekedéseire épülő európai politikát le kell zárni. Ez az egész Szerbia és Magyarország a szerb értelmi ség a magyar értelmiség a szerb lakosság és a magyar lakosság között a második világháborúban csúcsára jutott konfliktussorozat ennek a 20. századi történelemnek a része. Nem szívesen hallom amikor azt hiszik hogy mi most éppen itten magyarok húzzuk egymás fülét meg cibáljuk egymás haját és nemzeti veszekedésekben elmerülünk. Nem ez egy nagyon európai folyamat. 918-ban a nagy átrendeződések idején állami átrendeződések idején amikor szétbontották a történeti Magyarországot 'amikor az Osztrák-Magyar Monarchiát szétbontották amikor keletkeztek a régi Dél-Ausztria az osztrák-olasz ellentétek a Dél-Tirol. Azután jött anémet-francia ellentétsorozat. Aztán gondolja csak el létrejött 918-ban kihasították Finnországot az önálló finn államot. Most ezek mind olyan nemzeti konfliktussorozatokat idéztek elő amelyek a második világháborúban nem oldódtak föl és elkezdődtek a 960-as "években Nyugat-Európában föloldódni. Minálunk a történeti Magyarországból fölbontásából és a második világháborúban keletkezett konfliktusok a diktatúrák idején nem oldódhattak föl és most kezdenek föloldódni. Mi tehát amikor a szerb kollegákkal arról beszélünk hogya múltat be kell vallani és hogyahalottainkat független milyen politikai oldalon álltak el kell temetni emlékhelyeket vagyunk a úgy mondjam a részei. kell állítani akkor egy nagyon is európai folyamatnak J

2 Mv.: - Annál is inkább mert a második világháborút követően a megtorlásban körülbelül 2 millió embert gyilkoltak meg és 14 millió embert űztek el hazájából. Ez de mindettől függetlenül a Vajdaság ügye ez mégis csak a mi ügyünk. Glatz Ferenc: - A Vajdaság ügye a mi ügyünk de nem csak a mi ügyünk. Gondolja el hogy ebben a sokszínű társadalmi és etnikai térségben a szerbek horvátok most nem beszélek a délről bejövő muszlim iszlám vallású népekről az albánok a horvátok a szlovákok a románok egymásnak estek. És végül is amikor mi arról beszélünk hogy mi a halottainkat akik ott ben többnyire tömegmészárlások sőt legtöbbször törvénytelen ítélkezések eredményeként egyszerűen agyon lettek verve. Nem tudjuk azt mi történészek elképzelni amikor nézzük a holokausztnak az áldozatait aztán nézzük a kitelepítetteket nem tudjuk elképzelni mi az amikor forró vízbe élő embert belemártanak ben. Amikor baltával agyonvemek embereket és embereknek ezreit tízezreit. Tehát itt tulajdonképpen nagyon sok ember szenvedett ettől és i! elsősorban az új diktatúra a titóista diktatúra bevezetése következtében előállott politikai módszerektől. Amiről például listánk van már nem nekünk hanem az ottani kollegáknak akik 80-valahányezren ezer nyilvántartottról beszélnek. Ez a ezer között ilyen áldozat között több mint 40 ezer szerb van. Tehát a másként gondolkodó a csetnikeket akik egy demokratikus vagy monarchikus Szerbiát akartak berendezni... Mv.: - Hát persze a Balkánon azért hagyománya van a különös rétű kegyetlenségnek és sajnos a vajdasági magyarok is ennek lettek áldozatai. Hadd kérdezzem meg hogya szerb bizottság elnöke amikor kinevezték akkor azt mondta hogy akár az inkákkal is foglalkozna annyit ért hozzá. Az ön tapasztalata szerint most már beledolgozta magát a vajdasági kérdésbe? Glatz Ferenc: - A szerb akadémia elnöke egy európai értelmiségi. Sztanovcsicsnak hívják európai kisebbségi problémákkal foglalkozik valóban nem történész. De ennek ez a tudománypolitikai kultúrpolitikai része ennek a szerepnek. És a legfontosabb az hogy mi akadémikusok akik a két állam közötti megbékélési folyamatban ebben részt veszünk nyitottak legyünk. Nyitottak legyünk arra hogy tudjuk a másik szemével is nézni a világot. Ez a Sztanovcsics akadémikus 81 éves tehát valamivel idősebb mint

3 én tapasztalt ember világjárt ember. Ez ugyanolyan nyitott a szerb mint a magyar áldozatok iránti megértés vagy a zsidó áldozatok iránti megértés iránt. Itt háromszor annyi zsidó öltek meg. Mindig azt mondják hogy mi bántottuk csak a zsidókat előtte két évvel lenn a Délvidéken. Nem kérem itt négyszer annyi németet öltek vertek agyon és öltek agyon mint magyart. Tehát itt egy olyan szerb magatartás szükséges és a szerb bizottság ezt képviseli és most a szerb politika is képviseli amelyik nyitott a világra és valóban Szerbiát egy európai demokratikus államként a szerb akadémiát pedig egy Európára és a világra nyitott tudományos intézményként akarja berendezni. Mv.: - Ennek ellenére azért Szerbiában még nagyon kevesen foglalkoztak vagy foglalkoznak ezzel a témával és Magyarországon is igen kevesen. Sajti Enikőt lehet esetleg említeni vagy pedig Cseres Tibort aki megírta a Vérbosszú Bácskában című könyvet. Ön is tartott egy beszédet Szabadkán egy alkalommal erről a témáról. Mennyire van ez benne a magyar köztudatban? Glatz Ferenc: - A különböző szándékok találkoznak itt. Sokkal több a vajdasági magyar levéltárosokban kutatókban itt beszélhetek Fodor Istvánról Mezei Zsuzsáról Molnár Tiborról és a többiekről sokkal több a lendület és sokkal több az eredményük. Vagy itt van például a Matuska Márton aki 1990-től következetes en tárja föl az eltemetett sírokat. Itt vannak ezek a levéltárosok akik számba veszik különösen 2001 után nagy lendülettel a vajdasági levéltárakban meglévő anyagokat. Gondolja el 80 folyóméternyi anyag Mezei Zsuzsa tartott erről épp egy előadást 80 folyóméternyi anyagot kell földolgoznunk olyan kimutatásokat statisztikákat amelyeknek.. forráskritikailag is nagyon nehéz az értékelhetősége. Ez találkozik most egy politikai szándékkal találkozik egy társadalmi elvárással. Hiszen ne felejtse el még egyszer mondom a holtakat el kell temetni és a holtaknak emléket lkell állítani. Tehát egyszerű emberek Mv.: - De hogy a holtakat eltemessük... elnézést hogy a holtakat eltemessük a tömegsírokat fel kell támi. A Vajdaság terü1etén amennyire én tudom körülbelül 80 tömegsír van. Ezt mikor kezdik meg a tömegsírok feltárását? Mert úgy tudom hogy Szerbiában voltak próbafeltárások és úgy tudom hogya Vajdaság előtérben van ebben a kérdésben.

4 Glatz Ferenc: - A szerb-magyar vegyes bizottságnak a programja nem fogok itt most tanári órát tartani természetesen de elmondom gyorsan. Egyrészt a világ elé támi tudományosan ennek a délkelet-európai és ezen belül is a vajdasági tragédiáknak a figyelmeztető figyelmeztetését. Kettő emlékhelyeket állítani egy nagy nemzeti megemlékező-helyet létrehívni ahová elmehetünk mindnyájan magyarok és a helyi emlékhelyektől fiiggetlenül leróhatjuk a kegyeletünket. Három a történeti feltáró munkának a feltételeit biztosítani megteremteni. És nem utolsó sorban megmutatni azt hogy mennyi a közös érdek. Nézze a történésznek nem csak azt kell látnia hogy mi történt ben mi történt ben de azt is látnia kell mi történt 45-ben és az elmúlt 20 évben az elmúlt 20 évben a két nép között. Meg vagyok. - " \.. róla győződve mint történész először több a közös érdek mint az ellentét. Nekünk nagyon sok ellentétünk volt a szerbekkel a történelemben. Családon belül is. Az én családomban is vannak szerbek. Mv.: - Hadd kérdezz em meg hogy a sírok feltárása és mind az amit elmondott a kiállítások a monográfiák esetleges megjelentetése )' ~ melyik fontosabb az hogy a sírokat feltárj ák és az embereket én amennyire... Glatz Ferenc: - Ott kell kezdeni. Mv.: -... amennyire én jártam ott és amennyire ismerem a helyzetet az emberek mindenekelőtt rehabilitálni szeretnék a hozzátartozóikat. Glatz Ferenc: - Nagyon sok helyi mozgalom indult meg. Teleki Júlia aztán itt vannak a temeriniek Ágoston és csapata akik Matuska és a többiek akik remek helyi monográfiákat készítettek már az elmúlt 15 esztendőben. Ezeket kell most nekünk egy kataszterben összesíteni. Az én elképzelésem szakmai elképzelésem az hogy részben a sírfeltárások részben a tárgyi emlékek föltárása -részben pedig az írott emlékeknek forrásoknak levéltári forrásoknak egy földrajzi kataszterbe hozásával belátható időn belül tehát 3-4 éven belül - németek már régebben csinálják - meg tudjuk körülbelül mondani hogy mi is történt a Délvidéken. És hadd mondjak még valamit. Van bennünk egy nagy szakmai kíváncsiság én bennem is. Olyan sokat beszélünk a multikultiról a subkulturális szépségről a multikulturalitás veszekedésekkel jár. Nemcsak Magyarországon vannak cigány nem cigány román s a többi problémák. A

5 Vajdaság egy csodálatos történelmi tanulmányozási tárgy. Nemzetközi projektet akarunk levinni mert azért ennek az együttélésnek nemcsak veszekedései meg beleket kiöntései voltak. Ennek csodálatos közös konyhaművészete szokásrendi sokszínűsége ami a magyar konyhára ugyanúgy átjött mint a magatartásformára. A szerbek ugyanúgy tanultak tőlünk mint mi tanultunk őtőlük. Tehát ennek az együttélésnek most a veszekedés részét tisztázzuk és ki kell veszekedni magunkat. Mv.: - Ha ezt tisztázni szeretnénk elnézést akkor van még egy nagyon fontos téma amit nem tartalmaz az a feljegyzés sem amelyet az önök bizottsága készített. Az pedig arról szól hogy a kollektív bűnösség megvonása illetve a kollektív bűnösség feloldása. Hiszen Szerbia most úgy közeledik az Európai Unió felé hogy a vajdasági magyarokat illetve a magyarokat még mindig kollektív bűnösséggel sújtja. Glatz Ferenc: - Én úgy tudom hogy a szerb kormány más politikát csinál. EmIíthetném fiatal barátom Forró Lajos esetét akinek a fölmenőit szintén agyon... szintén elpusztították. Bírósághoz fordult és a bíróság a szerb bíróság kimondta a gyilkosok felelősségét fölmentette rehabilitálták. Mv.: - Ez két-három ilyen eset van a Vajdaságban rajta kívül. Glatz Ferenc: - Most indul valahol el kell kezdeni. Nekünk a mi bizottságunknak értelmiségi embereknek az is a feladatunk;' bemutassuk a politikának nem csak azt hogy mi történt hanem hogy mit javaslunk. Mv.: - És javasolják-e a kollektív bűnösség féloldását? Glatz Ferenc: - Eleve nem vagyunk hajlandók elfogadni a kollektív bűnösség illetve a kollektív felelősség tényét. Egyébként a történettudomány ezt 945 óta nem fogadja el. És most is azon a véleményen vagyunk hogy ezt a tudományos felfogást ezt a köznapi felfogásban is el kell fogadtatni. Tehát nincs vad rác nincs sunyi magyar nincs ilyen meg ilyen. Ez mi közöttünk nem IS téma. De ezt a közfelfogás megváltoztatását lehet hogy nehezebben fogjuk elérni mint a jó politikai megoldásokat. Mv.: - Glatz úr nagyon szépen köszönöm hogy befáradt a stúdióba. Glatz Ferenc: - Én köszönörn hogy figyelnek rá.

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán?

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán? Matuska Márton Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán? Csakugyan elérkezett a várva várt alkalom, s elkezdődik az 1944 végén, 1945 elején a Délvidéken lezajlott magyarirtás történetének tudományos feltárása?

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt?

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt? Dr. Berán Ferenc, újlaki plébános és teológia tanár Bodor Virág - Én úgy érzem, és ezzel nem mondok rendkívüli dolgot, hogy az európai identitáshoz nagyon szorosan hozzá kötıdik a keresztény kultúra. A

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS LESZ. Interjú Pritz Pállal, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzorával Modern Magyarország: Mesélne valamit

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 7-én, kedden 9 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről A jegyzőkönyv

Részletesebben

A kisebbségi kérdés és az unió

A kisebbségi kérdés és az unió A KISEBBSÉGI KÉRDÉS ÉS AZ UNIÓ GÁL KINGA A kisebbségi kérdés és az unió A kisebbségek és az autonómia kérdése minden pillanatban ötvözi a politikát és a szakmát. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő

Részletesebben

"Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű"

Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű Szilágyi Imre "Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű" Ciril Zlobec költő, a szlovén nemzeti kérdéssel foglalkozó számos értelmiségi egyike fogalmazta meg a fenti gondolatot. Ha az ember végigutazik

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Jól szervezett intézményt vett át, amikor 2008-ban a Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeum igazgatója lett. Elismeréssel, tisztelettel beszél elődje munkájáról,

Részletesebben

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT 2015. FEBRUÁR 21. 200 FORINT BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVEDELMET, BIZTOS MEGÉLHETÉST! 2015. FEBRUÁR 21. 2 MUNKÁSPÁRT BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

Lehet félni, de nem ez a dolgunk

Lehet félni, de nem ez a dolgunk Lehet félni, de nem ez a dolgunk Crnkovity Gabriellával, Huszta Dániellel és Mészáros Gáborral Berényi Emõke, Bózsó Izabella, Brenner János és Magó Attila beszélget Bózsó Izabella: A következő egy órában

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde 2013. évi (I. évfolyam) IV. szám (Június hó) Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde Nemzetes Magyar Gyülekezet! Meghatottan állok itt Erdélyben és örülök, hogy újra köztetek lehetek. Büszkeséggel

Részletesebben

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről -

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Csepeli György Lukács Péter szerző: Szunyogh Szabolcs Gyakran használjuk, általában anélkül,

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Tíz éves a Zurgó. Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével

Tíz éves a Zurgó. Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével Tíz éves a Zurgó Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével Néhány napja zajlott le a Csángó Ünnep nevű rendezvény, amelynek keretén belül emlékezett meg a Zurgó együttes fennállásának 10. évfordulójáról.

Részletesebben

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke 478 interjú intézményekben dolgoznak, vagy a városok, ahol ezek az intézmények működnek, akkor azt látjuk, hogy nem örülnek neki, hiszen megszűnik egy kulturális centrum, az értelmiségiek elmennek, foglalkoztatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben