PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT FÜGGELÉKEK 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT FÜGGELÉKEK 2."

Átírás

1 A HUSK//2../053 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT 2. ELŐREHALADÁSI JELENTÉSE FÜGGELÉKEK 2. KÖTET Készítette: Budapest, 204. május 5.

2 F 7/. függelék Activity 7 Jelentés a Perőcsény-Tésa vízbázison és környezetében végzett geofizikai kutatásokról GeoGold Kárpátia Kft., 204. május 5.

3 A HUSK//2../053 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT JELENTÉS A PERŐCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZISON ÉS KÖRNYEZETÉBEN VÉGZETT GEOFIZIKAI KUTATÁSOKRÓL Készítette: Budapest, 204. május 5.

4 Jelentés Projekt címe: Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén (Joint Ipoly Catchment Management) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatott projekt Projekt száma: Szerződés tárgya: Munkafázis: HUSK//2../053 Megbízási szerződés műszaki tanulmányok kidolgozására és vizsgálatok elvégzésére a HUSK//2../053 számú projekt keretében 2. előrehaladási jelentés Teljesítés: 204. május 5. Megbízó: Megbízott: Nemzeti Környezetügyi Intézet KSZI Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. 37 Budapest, Kolostor u. 3. Képviselő: Kisgyörgy Bence ügyvezető Közreműködtek: GeoGold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Kft.

5 Tartalomjegyzék. ELŐZMÉNYEK A VERTIKÁLIS ELEKTROMOS SZONDÁZÁS ÉS A MUNKAFÁZISOK BEMUTATÁSA Mérési eljárás VESZ mérések kiértékelése A MÉRÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA DISZKUSSZIÓ IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE...9

6 . ELŐZMÉNYEK A HUSK//2../053 azonosítószámú, Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén (Joint Ipoly Catchment Management) tárgyú pályázaton a Nemzeti Környezetügyi Intézet támogatást nyert pályázatával. A Magyarország Szlovákia határon átnyúló projekt kiterjed a határon átnyúló üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok, így a Perőcsény-Tésa felszín alatti ivóvízbázisok, védelmére. A Nemzeti Környezetügyi Intézet (Megbízó) 204. január -én nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően szerződést kötött a KSZI Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft-vel (Vállalkozó, címe 32 Budapest, Kresz Géza u. 8.) "a HUSK//2../053 azonosítószámú projekthez kapcsolódó műszaki tanulmányok kidolgozására és vizsgálatok elvégzésére vonatkozó feladatok ellátása" tárgyában. A szerződés IV/5. pontja alapján a feladat 2. ütemében a szerződés. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott feladatok közül a Megbízóval előzetesen egyeztetett feladatokat kell megvalósítani, melynek határideje 204. május 5. A Megbízóval történt egyeztetésnek és a Vállalkozó által benyújtott Ajánlatnak megfelelően a 2. ütem keretében Vállalkozó a projekt 204. február. május 5. közötti előrehaladásáról "2. előrehaladási jelentés" címen jelentést készített. E munkálatok részét képezi a jelen dokumentumban kidolgozott felszíni geofizikai vizsgálatok, melyet alvállalkozóként a GeoGold Kárpátia Kft. (483 Kaba, Mátyás király u. 59.) végzett. Jelen pályázat célja többek között, hogy a Perőcsény-Tésa üzemelő sérülékeny vízbázison a védőterületek kijelölésre kerüljenek. A geofizikai modellszámítások után vízföldtani paraméterek meghatározására kerül sor, amelyek felhasználásával számítógépes modellezéssel védőidom-számításokat végzünk. A geofizikai vizsgálatok megvalósítása a Tésai Önkormányzattal való szóbeli egyeztetésével történt. A megrendelő kívánsága szerint a vízbázis terültén összesen 40 vertikális elektromos szondázást (AB200-as elektróda távolsággal) telepítettünk, melyeket igyekezetünk szerint úgy pozícionáltunk, hogy kiegészítsük/bővítsük az 997 novemberében, a Háromkő Bt. által végzett szondázási hálót. A mérési pontok távolságát

7 egy szelvény mentén m-nek választottuk. A mérések helyszínrajza, valamint a vízbázis területén lévő monitoring és vízmű kutak helyzete az. Mellékletben látható. A méréseket a Háromkő Bt.-hez hasonlóan (HÁROMKŐ BT. 998), Diapir-R műszerrel végeztük, Schlumberger-féle elrendezést alkalmazva. Így a mérések egymással összevethetők, ami fontos az eredmények értelmezése szempontjából. A kutatási terület az Ipoly folyó bal partján, annak közvetlen közelében helyezkedik el, a folyótól keletre. A kutatott terület lényegében sík 5-40 mbf magasságokkal jellemezhető. A vizsgálati terület fedett földtani térképe a 2. Mellékletben látható. Felszíni elterjedésben főként az Ipoly folyó fiatal, negyedidőszaki üledékei találhatók (agyag, kőzetliszt, homok) az Alsó-Ipoly-völgynek megfelelően. Ezek alatt további folyóvízi és eolikus eredetű üledékek (homok, kavicsos homok, lösz) települnek. Néhány foltban, a negyedidőszaki képződmények alól előbukkan a Szilágyi Agyagmárga Formációt képviselő agyagos üledékek, ami terepen nehezen elkülöníthető az előbb említett képződményektől. A végzett geofizikai vizsgálatok a fent felsorolt földtani képződmények elkülönítésére, felszín alatti helyzetük meghatározására irányultak m mélységtartományban. A mérés közben készült fotódokumentáció a 9. Mellékletben található. 2. A VERTIKÁLIS ELEKTROMOS SZONDÁZÁS ÉS A MUNKAFÁZISOK BEMUTATÁSA Az általunk alkalmazott geofizikai módszer az ún. vertikális elektromos szondázás (VESZ), ami egy mesterségesen gerjesztett áramterű geoelektromos módszer, mely gyorsasága és alacsony költségei révén széles körben elterjedt. 3.. Mérési eljárás Néhány deciméteres tápáram elektródát (A, B) a talajba mélyítve, majd rajtuk keresztül egyenáramot, vagy alacsony frekvenciás (f < Hz-es) I erősségű áramot vezetve a felszín alatti térben (féltérben) kialakul egy mesterségesen gerjesztett elektromos tér (. ábra). 2

8 . ábra. A vertikális elektromos szondázás áramvonalképének alakulása a felszín alatt. (FLATHE & LEIBOLD 976 alapján) A felszínen, az A- és B-től különböző pontokban, szintén a talajba mélyített mérőelektródák (M, N) között mérhető feszültség esés ( U) az I tápárammal alkotott hányadosa adja a látszólagos fajlagos ellenállást (ρ a ). ρ a = k U I A fenti képletben lévő k szorzótényező az ún. geometriai tényező, mely az elektródák egymáshoz képesti elhelyezkedéséből számítható. A tápáram behatolási mélysége, ezáltal a mérés vonatkozási mélysége is, az elektródatávolságok változtatásával szabályozható. Így az elektróda elrendezésének középpontját nem változtatva, azonban az elektródatávolságokat fokozatosan növelve felvehető az ún. terepi görbe, mely a különböző vonatkozási mélységhez tartozó látszólagos fajlagos ellenállás értékeket mutatja. A táp- és mérőelektródák kölcsönös helyzetétől függően számos elrendezésben mérhető a látszólagos fajlagos ellenállás. A leggyakrabban használt mérési elrendezés a Schlumberger-féle (2. ábra), melyet a méréseink során cégünk is alkalmazott. 2. ábra. A Schlumberger mérési elrendezés elvi vázlata, L >>3a 3

9 Az AB tápelektróda távolságának ¼ része az a mélységtartomány, amelyről még a gyakorlati céloknak megfelelő pontosságú információ várható. Ez a mélységtartomány függ a rétegek ellenállás kontrasztjaitól és azok vastagságának viszonyaitól, valamint a mérési és a modellezési eredetű zajok hatásától. A méréseket Diapir-R típusú geoelektromos műszerrel végeztük. A VESZ készülék és a mérés menete a 3. ábrán látható. A 3. Mellékletben a GeoGold Kárpátia Kft. által végzett mérések terepi adatai, míg a 4. Mellékletben a Háromkő Bt. 997-ben végzett mérései találhatók. 3. ábra. VESZ mérés Tésa határában 3.2. VESZ mérések kiértékelése A terepen mérhető látszólagos fajlagos ellenállás egy olyan homogén féltér fajlagos ellenállása, amely adott tápáramnál és mérési elrendezés mellett hatását illetően helyettesíti a rétegzett félteret. A mérések kiértékelése során a látszólagos fajlagos ellenállás értékek fajlagos ellenállás értékekre, a vonatkozási mélységek pedig rétegvastagságra való konvertálása a feladat. Ezek már igazi fizikai paraméterek, melyből következtetések vonhatók le a felszín alatt lévő kőzetek típusára és vastagságára vonatkozóan. A mérési eredmények kiértékelése az INTERPEX D inverziós szoftver alkalmazásával készült. A szoftver egy kiindulási modell paramétereit módosítja a legkisebb négyzetek elvén alapuló iterációs számítással. Ezután van lehetőség ekvivalencia analízisre, valamint módosítani, felülírni a végeredmény modellt. Ez áll n számú fajlagos ellenállás értékből és n- számú rétegvastagság értékből (4. ábra és. táblázat). A meghatározott paraméterekből számított terepi görbe és a ténylegesen mért terepi görbe 4

10 közötti eltérést adja meg az RMS érték (root mean square), így az információt nyújt az inverziós számítás minőségéről. A szoftverrel ezen túlmenően lehetőség nyílik a 4-5 réteges fajlagos ellenállás modellek további finomítására. Ez lényegében nem jelent mást mint, hogy az elsődlegesen számított modellt további rétegekre osztjuk. Ezzel szemléletesebb megjelenítést, pontosabb értelmezést és alacsonyabb illesztési hibát érhetünk el (4. ábra). Az inverziós módszerrel számított "hagyományos" és simított modellek értékei táblázatként az 5. és 6. Mellékletben, megjelenítve a 7. Mellékletben találhatók. T V _gg_i _ 0. geogold A pparent R esistivity (O hm -m ) D epth (m ) 0 A B /2 (m ) R esistivity (O hm -m ) 4. ábra. A terepi görbe (bal oldal) valamint az inverziós úton meghatározott négy réteges fajlagos ellenállás modell (piros) és annak simítással kapott megfelelője (zöld) a TV_gg_I_ mérőpontban (RMS faktor a négy réteges modellnél:,8%; simított modellnél:,4%) A legjobb módszer arra, hogy egy realisztikus interpretációt kapjuk, az ha a kapott eredményeket fúrási rétegsorokkal hasonlítjuk össze. Rendszerint a kiértékelésnél kapott eredmények egymástól nagyban függenek, úgy ahogy egy szondázás során az egymással szomszédos szondázási pontok. A kvantitatív interpretáció végső eredménye egy geológiai modell (általában keresztszelvény), amely a szondázási adatok alapján számított adatok inverziós eljárással kiértékelt rétegmodelljéből áll. Az eredmények alapján egyes kiemelten fontos rétegek vastagsági viszonyait, vagy mélységbeli helyzetét szemléltető kontúr térképek is szerkeszthetőek, kellő számú szondázási adatból. Fontos megemlíteni, hogy a 5

11 módszer segítségével előállított rétegeknek nem feleltethetőek meg valódi kőzettani határoknak, ezek a rétegek elektromos tulajdonságokat reprezentálnak. Az elektromos tulajdonság megváltozását számos tényező alakíthatja, pl.: az előbb említett kőzettani határ, eltérő mineralizációs fok vagy éppen a felszín alatti víz szintje stb.. táblázat. A TV_gg_I_ VESZ pont 4 réteges modell paraméterei ρ (Ωm) Talp mélység [m] A VESZ mérési eredményeinek kiértékelésekor figyelembe kell vennünk a területre jellemző földtani felépítést, hogy a kapott ellenállásokat a megfelelő közeggel azonosíthassuk. A mérések célja a geológiai értelmezés, így a mért ellenállások egyeztetése a rendelkezésre álló kőzetinformációkkal elengedhetetlen, továbbá figyelembe kell venni a kőzetellenállás víztartalomtól való függését is (2. táblázat). 2. táblázat. Száraz és nedves porózus kőzetek fajlagos ellenállása (E RKEL, SAL ÁT & SZABADVÁRY 970 alapján) Kőzet Fajlagos ellenállás [Ωm] Kavics - Kiszáradt állapotban Vízzel telítve 50-0 Homok - Kiszáradt állapotban Vízzel telítve 5-4. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA A PERŐCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén a felszín alatti tér fajlagos ellenállás viszonyairól a 8. Mellékletben látható szelvények adnak felvilágosítást. A 50 Ωm-nél nagyobb értékek a kőzetlisztnek, homoknak és kavicsos homoknak a kiszáradásos jelenségéhez köthetők. A szelvényeken ezek fehér színnel vannak jelezve. Ugyanilyen kőzetek vízzel telítve Ωm fajlagos ellenállással jellemezhetőek, melyek a szelvényeken narancs-vörös színezettel jelennek meg. Az agyag, kőzetlisztes agyag ettől 6

12 alacsonyabb, tehát 50 Ωm-nél kisebb értékekkel jellemezhetőek, mely a színskálán zöld és kék színeknek feletethető meg. A terület Ny-i részén, az Ipoly folyó mentén húzódik az I. szelvény (8/. Melléklet). A szelvény hosszúsága lehetővé teszi a vízadó, jelen esetben kavicsos homok összlet, geometriájának eddigiekhez képest jobb megfigyelését. A 3. és 4. Vízműkút környezetében az -20 Ωm fajlagos ellenállású agyag - homokos agyag feküre esetenként 5-6 m-t meghaladó vastagságú kavicsos homok települ. Ez a réteg D-felé kiékelődik, É- felé pedig csökkenő ellenállással és vastagsággal folytatódik. Vastagsága az. és 2. Vízműkutak magasságában már felére csökken, ahogyan a fajlagos ellenállása is lecsökken. Ez magyarázatot ad arra, hogy mi játszhatott közre az. Vízműkút elhomokolódásában és még üzemelése idején is rossz vízadó szerepében. A kavicsos homok fedője Ωm fajlagos ellenállással rendelkező agyag, kőzetliszt, amely a szelvény É-i és D-i részén átmegy száraz, kőzetlisztes homokba. A 6 és 7 számú VESZ pont között a fekü agyag fácies váltása figyelhető meg. A II. szelvény a terület ÉK-i "sarkán" fut végig, ÉNy-DK irányban (8/2. Melléklet). A szelvény ÉNy-i szélén magas, Ωm fajlagos ellenállású réteg helyezkedik el, melynek tetőszintje 5-20 m-es mélységben kezdődik. EZ DK-felé fokozatosan átmegy -20 Ωm fajlagos ellenállással jellemezhető agyagba. Az előbbi magas anomáliáról fúrás híján csak a VESZ mérés szolgáltat információt. Konvenciónk alapján durva szemű homok, kavicsos homok teraszról lehet szó, amihez hasonló szintén jelentkezik a szelvény DK-i szélén, azonban a szondázás behatolási mélysége nem érte el határozottan ezt a réteget, ezért ez csak a terepi görbéken fedezhető fel. Erre települ az alacsony (-30 Ωm) fajlagos ellenállású agyag-kőzetliszt. A szelvényeken nem egészen, de a 7. Mellékleben ábrázolt modelleken határozottan látszik, hogy a felső nagyon magas (> Ωm) fajlagos ellenállású, kiszáradt homok-kőzetliszt és az előbb említett finomszemcsés frakció között megbúvik egy 7-8 m vastag vízzel telt homok réteg (50-50 Ωm). A 8/3. Mellékletben látható a III. szelvény, amely mentén a felszín alatti tér, a II. szelvénytől eltérő módon -,5 m-es nem teljesen kiszáradt homokos-humuszos felső réteggel jellemezhető. A magas, 50 Ωm feletti ellenállású zónák e réteg alatt helyezkednek el, foltokban. Ez alatt szinte folyamatos az átmenet a homokostól az agyagos fekü rétegekig, mely a szelvény D-i részén mélyebben kezdődik, mint az É-in. 7

13 A IV. szelvény (8/4. Melléklet), mely a másodikkal párhuzamos, hasonló, kiszáradt felszín közeli, -2 m vastag homok és kőzetliszt váltakozásából álló réteget mutat. A szelvény DK-i részén a dombok felé haladva, azonban a felső -2 m-es réteg Ωm fajlagos ellenállású agyag, nedves humusz réteg. Ezek alatt következik a már vízzel telt homok-kavicsos homok réteg. Ezen túlmenően a 2 és 3 számú VESZ pontnál elkülöníthető egy Ωm fajlagos ellenállású homokos összlet, amely a felső homokos rétegtől egy vékony, 2-3 m-es Ωm f. ellenállású finomszemcsés réteggel különül el. A fekü, a már ismerős -20 Ωm-es agyag. Az V. szelvény (8/5. Melléklet) az I. szelvénnyel párhuzamosan húzódik, az országút mellett. A terepszint 3-4 méterrel magasabb volta miatt és a dombok közelségéből fakadóan egy felső -5 m vastag kiszáradt kőzetlisztes agyagréteg látható. Ez alatt települ egy 2-4 m vastag Ωm-es ellenállással jellemezhető uralkodóan kőzetlisztes réteg. Tovább haladva lefelé egy magas (50-30 Ωm) fajlagos ellenállással rendelkező 5-7 m vastag kavicsos homokréteg helyezkedik el, amely a szelvény D-i részén markánsabban jelentkezik és a 2 VESZ pont-nál hiányzik az összeköttetés az É-i részével. A fekü ez alatt helyezkedik el, ami -20 Ωm-es agyagnak adódik. 5. DISZKUSSZIÓ Összességében elmondható, hogy a PERŐCSÉNY-TÉSAI vízbázis területén cégünk által végzett VESZ vizsgálatok eredményesen zárultak. Összesen 40 pontban telepítettünk mérést AB200 maximális elektróda távolsággal. Figyelembe véve a Háromkő Bt. 7 évvel ezelőtti méréseit, a területről származó információ mennyiség megduplázódott. A mérések kompatibilitása biztosított, így lehetővé vált a régi mérések az újakkal való re-interpretációja. Az értelmezés szerint a jó vízadó kavicsos homok réteg a vízműkutak környezetében helyezkedik el. Ezen a területen mérsékelten alacsony fajlagos ellenállású fedőképződményről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy az ideálistól rosszabb záró képességű. A vízadó összlet D-i irányban kiékelődik, azonban É-irányban nincs ilyen egyértelmű lehatárolás. Legvalószínűbb az, hogy a kavicsos homok rétegről lefűződő homokréteg felszín közelbe jut. E réteg kiszáradt változata jelenik meg az É-i szelvények magas fajlagos ellenállásával jellemezhető felső zónáiban. 8

14 K-i irányban a Börzsöny elődombjai határt szabnak a kavicsos homok rétegnek, ami ezekre feküdve kiékelődik. További geofizikai mérések elvégzését kívánja a vízadó réteg Ny-i irányú lehatárolása. Ez Szlovákia területén végzendő méréseket jelent, ami vélhetően a projekt zárása előtt megvalósul. A vertikális elektromos szondázások révén megismert geoelektromos paraméterek egyben a kialakítandó hidrogeológiai modell bemenő paramétereit jelentik. A fajlagos ellenállás értékek permeabilitás értékekké való konverziója a következő munkafázis tárgyát képezi. 6. IRODALOMJEGYZÉK ERKEL, A., SALÁT, P. & SZABADVÁRY, L. (970): Geoelektromos módszerek, Geofizikai kutatási módszerek III., Felszíni geofizika, FLATHE, H. & LEIBOLD, W. (976): A manual for field work in direct current resistivity sounding, Federal Institute For Geoscience and Natural Resources, Hannover, Germany, 54. HÁROMKŐ FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI BT. (998): Jelentés a Tésai Vízbázison és környezetében végzett geofizikai kutatásról in Szöveges melléklet a GEOHIDROTERV (998): Perőcsény-Tésa üzemelő, sérülékeny vízbázis biztonságba helyezése, I. diagnosztikai fázis, Összefoglaló értékelő dokumentáció, Budapest SÍKHEGYI, F. (ED.) & GYALOG, L. (ED.) (2005): Magyarország fedett földtani térképe, M Levice (Bernecebaráti), : 000, MÁFI, Budapest 7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE. Melléklet: Összefoglaló térkép a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett geofizikai mérésekrõl 2. Melléklet: A PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS és környezetének fedett földtani térképe (Gyalog et al alapján), valamint az elvégezett geofizikai mérések helyzete 3. Melléklet: PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek (ρ a [Ohmm]) - GeoGold Kárpátia Kft március 9

15 4. Melléklet: PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek (ρ a [Ohmm]) - Háromkő Bt november 5. Melléklet: PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ mérések D s inverziós kiértékelése 6. Melléklet: PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, simított modell 7. Melléklet: Terepi görbék és kiértékelt modellek 8. Melléklet: VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinti eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén 9. Melléklet: Fotódokumentáció. Melléklet: Terepi jegyzőkönyv

16 . Melléklet Összefoglaló térkép a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett geofizikai mérésekrõl GeoGold Kft. VESZ pont Háromkõ Bt.VESZ pont Régi monitoring kút Vízmûkút Új ideiglenes monitoring kút Új végleges monitoring kút

17 2. Melléklet A PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS és környezetének fedett földtani térképe (Gyalog et al alapján), valamint az elvégezett geofizikai mérések helyzete GeoGold Kft. VESZ pont Háromkõ Bt.VESZ pont Régi monitoring kút Vízmûkút Új ideiglenes monitoring kút Új végleges monitoring kút

18 3. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) /4 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_gg_I_0 TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_8 TV_gg_I_9 TV_gg_I_ TV_gg_I_ n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a..9.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. GeoGold Kárpátia Kft március

19 3. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 2/4 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_8 TV_gg_II_0 TV_gg_II_ TV_gg_II_2 TV_gg_II_ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. GeoGold Kárpátia Kft március

20 3. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 3/4 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_gg_II_4 TV_gg_II_5 TV_gg_II_6 TV_gg_II_7 TV_gg_III_0 TV_gg_III_ TV_gg_III_2 TV_gg_III_3 TV_gg_IV_0 TV_gg_IV_ TV_gg_IV_ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. GeoGold Kárpátia Kft március

21 3. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 4/4 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_gg_IV_3 TV_gg_IV_4 TV_gg_IV_5 TV_gg_V_0 TV_gg_V_ TV_gg_V_ n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. GeoGold Kárpátia Kft március

22 4. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) /5 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_3ko_I_0 TV_3ko_I_ TV_3ko_I_2 TV_3ko_I_3 TV_3ko_I_4 TV_3ko_I_5 TV_3ko_I_6 TV_3ko_I_7 TV_3ko_II_0 TV_3ko_II_ n.a n.a. n.a n.a. n.a Háromkő Bt november

23 4. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 2/5 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] n.a n.a TV_3ko_II_2 TV_3ko_II_3 TV_3ko_II_4 TV_3ko_II_5 TV_3ko_II_6 TV_3ko_II_7 TV_3ko_II_8 TV_3ko_II_9 TV_3ko_III_0 TV_3ko_III_ n.a. n.a n.a. 4.8 n.a. n.a n.a. n.a. 4.6 n.a. n.a Háromkő Bt november

24 4. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 3/5 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_3ko_III_2 TV_3ko_III_3 TV_3ko_III_4 TV_3ko_III_5 TV_3ko_III_6 TV_3ko_III_7 TV_3ko_III_8 TV_3ko_III_9 TV_3ko_IV_ n.a. 9.8 Háromkő Bt november

25 4. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 4/5 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] n.a TV_3ko_IV_ _NS TV_3ko_IV_0 TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_2 TV_3ko_IV_3 TV_3ko_IV_4 TV_3ko_IV_5 TV_3ko_V_0 TV_3ko_V_ n.a n.a n.a. 6.3 Háromkő Bt november

26 4. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén felvett VESZ pontok és a mért látszólagos fajlagos ellenállás értékek ( a [Ohmm]) 5/5 EOVY [m] EOVX [m] Z [m] AB [m] MN [m] TV_3ko_V_2 TV_3ko_V_3 TV_3ko_V_4 TV_3ko_VI_0 TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_2 TV_3ko_VI_3 TV_3ko_VI_ n.a n.a. n.a n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a Háromkő Bt november

27 5. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ mérések D s inverziós kiértékelése VESZ pont h h 2 h 3 h 4 RMS [%] TV_gg_I_ n.a n.a. 2.2 TV_gg_I_ n.a n.a..8 TV_gg_I_ n.a n.a. 3.5 TV_gg_I_ n.a n.a. 5. TV_gg_I_ n.a n.a. 2.7 TV_gg_I_ n.a n.a. 2.0 TV_gg_I_ n.a n.a..2 TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ n.a n.a. 3.2 TV_gg_I_ TV_gg_I_ n.a n.a..6 TV_gg_I_ n.a n.a. 2.2 TV_gg_I_ n.a n.a..4 TV_gg_I_ n.a n.a. 2.2 TV_gg_I_ n.a n.a. 2.3 TV_gg_I_ n.a n.a. 2.4 TV_gg_I_ n.a n.a..7 TV_gg_I_ na n.a na n.a TV_gg_II_ n.a n.a. 3.3 TV_gg_II_ n.a n.a. 6. TV_gg_II_ n.a n.a. 4.0 TV_gg_II_ n.a n.a. 3.2 TV_gg_II_ n.a n.a..9 TV_gg_II_ n.a n.a. 2.7 TV_gg_II_ n.a n.a. 5.9 TV_gg_II_ n.a. n.a n.a. n.a. 5.7 TV_gg_III_ n.a n.a. 2. TV_gg_III_ n.a n.a. 4.2 TV_gg_III_ n.a n.a. 5.7 TV_gg_III_ n.a n.a. 3.0 TV_gg_ IV_ TV_gg_IV_ n.a. n.a n.a. n.a. 4. TV_gg_IV_ n.a n.a. 5.7 TV_gg_IV_ n.a n.a..9 TV_gg_IV_ n.a n.a..9 TV_gg_IV_ n.a. n.a n.a. n.a. 3. TV_gg_V_ n.a n.a. 0.8 TV_gg_V_ V na n.a na n.a TV_gg_V_ n.a n.a. 3.4 TV_3ko_I_ n.a n.a. 2.7 TV_3ko_I_ n.a n.a. 4.6 TV_3ko_I_ n.a n.a. 4.6 TV_3ko_I_ n.a n.a. 4.2 TV_3ko_I_ n.a n.a. 4. TV_3ko_I_ n.a n.a. 4.0 TV_3ko_I_ n.a n.a. 4.5 TV_3ko_I_ n.a n.a. 6.3 TV_3ko_II_ n.a n.a. 2.6 GeoGold Kárpátia Kft. 204 /2

28 5. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ mérések D s inverziós kiértékelése VESZ pont h h 2 h 3 h 4 RMS [%] TV_3ko_II_ n.a n.a. 3.2 TV_3ko_II_ n.a n.a. 3. TV_3ko_II_ n.a n.a. 4.7 TV_3ko_II_ n.a n.a. 2.8 TV_3ko_II_ n.a n.a. 5.3 TV_3ko_II_ n.a n.a. 6. TV_3ko_II_ n.a n.a. 3.5 TV_3ko_II_ n.a n.a. 3.7 TV_3ko_III_ n.a n.a. 2.4 TV_3ko_III_ n.a n.a. 4.9 TV_3ko_III_ n.a n.a. 2.4 TV_3ko_III_ n.a n.a. 3.5 TV_3ko_III_ n.a n.a. 4.6 TV_3ko_III_ n.a n.a. 3.8 TV_3ko_III_ n.a n.a. 5. TV_3ko_III_ n.a n.a. 3.3 TV_3ko_III_ n.a n.a. 3.8 TV_3ko_III_ n.a n.a. 6.6 TV_3ko_IV_ na n.a na n.a TV_3ko_IV_ n.a n.a. 4.5 TV_3ko_IV_ n.a n.a. 3.6 TV_3ko_IV_ n.a n.a. 2.5 TV_3ko_IV_ n.a n.a. 4.2 TV_3ko_IV_ n.a n.a. 4.5 TV_3ko_IV_ n.a n.a. 3.9 TV_3ko_V_ n.a n.a. 4.2 TV_3ko_V_ n.a n.a. 3.8 TV_3ko_V_ n.a n.a. 6.0 TV_3ko_V_ n.a n.a. 2.9 TV_3ko_V_ n.a n.a. 6.8 TV_3ko_VI_ n.a n.a. 2.9 TV_ 3ko_ VI_ n.a n.a. 2.6 TV_3ko_VI_ n.a n.a. 2. TV_3ko_VI_ n.a n.a. 2.6 TV_3ko_VI_ n.a n.a /2 GeoGold Kárpátia Kft. 204

29 6. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, símított modell /6 VESZ pont h TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_II_ TV_gg_III_ TV_gg_III_ GeoGold Kárpátia Kft. 204

30 6. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, símított modell 2/6 VESZ pont TV_gg_I_0 TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_8 TV_gg_I_9 TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_8 TV_gg_II_0 TV_gg_II_ TV_gg_II_2 TV_gg_II_3 TV_gg_II_4 TV_gg_II_5 TV_gg_II_6 TV_gg_II_7 TV_gg_III_0 TV_gg_III_ h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h h h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 RMS [%] GeoGold Kárpátia Kft. 204

31 6. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, símított modell 3/6 VESZ pont h TV_gg_III_ TV_gg_III_ TV_gg_IV_ TV_gg_IV_ TV_gg_IV_ TV_gg_IV_ TV_gg_IV_ TV_gg_IV_ TV_gg_V_ TV_gg_V_ TV_gg_V_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_I_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ TV_3ko_II_ na n.a. na n.a. na n.a TV_3ko_II_ GeoGold Kárpátia Kft. 204

32 6. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, símított modell 4/6 VESZ pont TV_gg_III_2 TV_gg_III_3 TV_gg_IV_0 TV_gg_IV_ TV_gg_IV_2 TV_gg_IV_3 TV_gg_IV_4 TV_gg_IV_5 TV_gg_V_0 TV_gg_V_ TV_gg_V_2 TV_3ko_I_0 TV_3ko_I_ TV_3ko_I_2 TV_3ko_I_3 TV_3ko_I_4 TV_3ko_I_5 TV_3ko_I_6 TV_3ko_I_7 TV_3ko_II_0 TV_3ko_II_ TV_3ko_II_2 TV_3ko_II_3 TV_3ko_II_4 TV_3ko_II_5 TV_3ko_II_6 TV_3ko_II_7 TV_3ko_II_8 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h h h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 RMS [%] na n.a. na n.a. na n.a GeoGold Kárpátia Kft. 204

33 6. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, símított modell 5/6 VESZ pont h TV_3ko_III_ n.a. n.a. n.a. n.a..0 TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_V_0 V TV_3ko_V_ TV_3ko_V_ TV_3ko_V_ TV_3ko_V_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_4 VI GeoGold Kárpátia Kft. 204

34 6. Melléklet PERŐCSÉNY TÉSAI VÍZBÁZIS területén végzett VESZ érések D s inverziós kiértékelése, símított modell 6/6 VESZ pont h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h h h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 RMS [%] TV_3ko_III_ n.a. n.a. n.a. n.a. 2. TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_III_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_IV_ TV_3ko_V_0 V TV_3ko_V_ TV_3ko_V_ TV_3ko_V_ TV_3ko_V_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_4 VI GeoGold Kárpátia Kft. 204

35 7/. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_I_0 0. geogold TV_gg_I_ 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_I_ geogold TV_gg_I_3 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 Resistivity (Ohm-m) AB/ geogold TV_gg_I_5 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_I_4 Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m)

36 7/2. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_I_6 0. geogold TV_gg_I_7 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_I_ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 Resistivity (Ohm-m) AB/ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 geogold TV_gg_I_ Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_I_ geogold TV_gg_I_9 Resistivity (Ohm-m) AB/2 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m)

37 7/3. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_I_2 0. geogold TV_gg_I_3 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_I_ geogold TV_gg_I_5 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 Resistivity (Ohm-m) AB/ geogold TV_gg_I_7 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_I_6 Resistivity (Ohm-m) AB/2 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m)

38 7/4. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_I_8 0. geogold TV_gg_II_ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 geogold TV_gg_II_ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 0 geogold TV_gg_II_4 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_II_3 0 0 geogold TV_gg_II_2 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 4 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) 0

39 7/5. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_II_ geogold TV_gg_II_ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 AB/2 geogold TV_gg_II_ geogold 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 0 geogold TV_gg_III_2 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_III_ TV_gg_III_ Resistivity (Ohm-m) 0 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) 0

40 7/6. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_III_ geogold TV_gg_IV_ Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_IV_ geogold 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/ geogold Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/ TV_gg_IV_4 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_IV_3 0 0 TV_gg_IV_2 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) 0

41 7/7. Melléklet Terepi görbék és kiértékelt modellek (piros: egyszerűsített modell, zöld: simított modell) geogold TV_gg_IV_5 0. geogold TV_gg_V_0 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 geogold TV_gg_V_ 0. 0 geogold TV_gg_V_2 0. Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) Depth (m) Apparent Resistivity (Ohm-m) AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) AB/2 Resistivity (Ohm-m) GeoGold Kárpátia Kft március AB/2 0 Resistivity (Ohm-m) 0

42 8/. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén 0 SSW NNE N Apparent Resistivity (Ohm-m) TV_3ko_VI_4 TV_3ko_VI_3 TV_3ko_VI_2 TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_0 TV_gg_I_0 TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_8 TV_gg_I_9 TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_ Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

43 N 8/2. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén Apparent Resistivity (Ohm-m) TV_gg_II_0 0 NW TV_gg_II TV_gg_II_2 TV_gg_II_3 TV_gg_II_4 TV_gg_II_5 TV_gg_II_6 TV_gg_II_7 SE 20 0 Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

44 8/3. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén 0 SSW NNE N Apparent Resistivity (Ohm-m) TV_gg_III_3 TV_gg_III_2 TV_gg_III_ TV_gg_III_0 TV_3ko_III_3 Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

45 N 8/4. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 TV_3ko_II_0 NW TV_gg_IV_0 TV_gg_IV_ TV_gg_IV_2 TV_gg_IV_3 TV_gg_IV_4 TV_gg_IV_5 SE Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

46 8/5. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén N Apparent Resistivity (Ohm-m) SSW TV_3ko_V_ T V _ g g _ V _ 2 T V _ g g _ V _ T V _ g g _ V _ 0 NNE Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

47 8/. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén 0 SSW NNE N Apparent Resistivity (Ohm-m) TV_3ko_VI_4 TV_3ko_VI_3 TV_3ko_VI_2 TV_3ko_VI_ TV_3ko_VI_0 TV_gg_I_0 TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_8 TV_gg_I_9 TV_gg_I_ TV_gg_I_ TV_gg_I_2 TV_gg_I_3 TV_gg_I_4 TV_gg_I_5 TV_gg_I_6 TV_gg_I_7 TV_gg_I_ Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

48 N 8/2. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén Apparent Resistivity (Ohm-m) TV_gg_II_0 0 NW TV_gg_II TV_gg_II_2 TV_gg_II_3 TV_gg_II_4 TV_gg_II_5 TV_gg_II_6 TV_gg_II_7 SE 20 0 Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

49 8/3. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén 0 SSW NNE N Apparent Resistivity (Ohm-m) TV_gg_III_3 TV_gg_III_2 TV_gg_III_ TV_gg_III_0 TV_3ko_III_3 Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

50 N 8/4. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén Apparent Resistivity (Ohm-m) 0 TV_3ko_II_0 NW TV_gg_IV_0 TV_gg_IV_ TV_gg_IV_2 TV_gg_IV_3 TV_gg_IV_4 TV_gg_IV_5 SE Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

51 8/5. Melléklet VESZ terepi görbék szelvény menti ábrázolása (felül), valamint a fajlagos ellenállás mélység szerinit eloszlása (alul) a PERÕCSÉNY-TÉSAI VÍZBÁZIS területén N Apparent Resistivity (Ohm-m) SSW TV_3ko_V_ T V _ g g _ V _ 2 T V _ g g _ V _ T V _ g g _ V _ 0 NNE Elevation (m) Resistivity (Ohm-m) Profile Distance (m)

52 9/. Melléklet Fotódokumentáció a Perõcsény-Tésai Vízbázis területén végzett geofizikai vizsgálatokról. kép.: A mérés során alkalmazott Diapir-R mûszer 2. kép: Mérés Tésa határában, a 4. Vízmûkúttól D-re 3. kép: Mérés Tésa határában, a 4. Vízmúkút mellett

53 9/2. Melléklet Fotódokumentáció a Perõcsény-Tésai Vízbázis területén végzett geofizikai vizsgálatokról 4. kép: Mérés Tésa határában, terepjáróból, erdészeti út mentén 5. kép: Mérés Tésa határában, az Ipoly folyó mentén 6. kép: Mérés Tésa határában, telepített erdõben

54 ~ 4 _. ~. L_ ~ ~ ' ---', -J. Jelzés "'. AB K MNI MN 725; EOVX EOVY 2b'o >z.o Lr<:>o 4c"::lifC fo3.c {J..J C'jlo ti I. / '"~""' JMl'4i4 TV-~ 7Y-tJtJ2.24/t 4r3 /S";.t..!-6 /J,j-,IJ;g' fi/%',i'~3 IJJ 2/.2' JiO 2~ ;lt;g,,ó J!l;~./J,2 ~o 3'l;l J~.3.J5iö J5f" "'j/jj, ~ 35;3.3J,R.»~ JJ.!.!i"f 3/,S'.30l\....2~ ~./;'t.?lt~ 24,J.J ~4 ~(),g fl/' ~,o JZ JJ74o t!j7%f {33 05{ 7Jl-ll,I/ -,va» I P,! 2>;2-.( t: '/ Jror! 2, 'Lt dg/:{ 2 +-./J:.,3 J_/ I +. 6,3 2.3 / t '""; 2- ll_l.; 2-2. f.. 'J 3, 7-2t/f k2.cí / '":t- l2.,jr > 2..~, 5 :2g 3 "52.., ':J 3 >? ~4~- 33, e, 25,? 33,2-. 2~ ~ J..rti f- a., ~ ll3r~ ;0 2t;'5,/ &,, "' '/3,.6;4 4;4// 4/ l3(!' 2o.);/.3?8 Z5~ G,>>2/r, (,33/f7 l3;~.,f2; f :l.. t 't., 7. - tfl ~ ( ~ /V-a:t) 7V-é(I( 7Y-tX>f E;4 ;)._:;. ' <(, + s- ).M Q.<; \ g ;se_\ ~.!( ~,cs-r l's\s- ~~6 2-!l \ ~ ;i ~ \ 5 ~.?->\- J-t,.2_ e;; \!.\ J4 g J..(;\ 2-~ \ o } JO ;t9 \J;,!2._~~'Q fig J ~a, "l ó0 ~ J,3 35\ <is ~?:>\~.3I s-+, fp ~ I~.334 6i \ <;r l:!:>s/(<;) 4Jl. )\ ~ '~ "' 4t~L 4StL 40, ~ ~ 3,~.J3t 3 \ <6,~ I.J,2- ;2.'iS,..- -~, 9 M 4 Uk 2-~ \ q J J:g.\~, <:;" A~,.g ' 3/t.{k \l-t. c 9-- A9.-2- J.i.t l - f{)/f.{ ~..- :\2' \ok )5.555.tf!Gt ~f~ {$~ ~,JíS C53J2,( ~,,_ TV~ TY'~ 7V-6CJ 7V--af 7'-02- \Zi 2g f ~ :0~, ~.)_ ~ \ ~ ~ j6s /j/p.\. 3Íi!f Jf()\ Jt J..S\ ~ ~g9 '~ \2( 66 \ ~ J._ k\ <:>..25;. {/-~ 'J) 2>9, 3 ~J.t\~ 2(0 "llf\ JS;g ~2i,;{, j.jitj...)'co J(),b\ \!ifo 2~, J.-0G' )~.U2 ' tm ;)_;+,=i ). ~,+ J.5í0 ~' -~!.2. :LG 5 ).4, I\ ~-(/ 5í'.Jo 2.J ~. o ~} \ / 2s.',tS,,Z 2.Jg l 2:> \ e; J.. 'b/j LS 2~- ~. ~.2.o '~ l. A/\ /~Jf.2:3.t 3~J )j_ 5"' J.. A <ö.fl o,!!/;! 2f/ - {'3 \()..9 ).li ~4;,j-,.?4,g,/.-!S, <;, ~ G, <;;.li2- J,2,0 LO,'f ~ ~, ~ A~, 0 flf,/(),4.f!;o ~ 2> ~i \ ~ 6i2 Z,/' 5;9 ~~ \ ~ A.?-, G./~7 {, 2 3& H d J,8 A...,o A 9.-\ ~ I ~I.9- '.'.L )~ -- ~ fig tf2, 2 Aa.. 0 l!-.\c /j.3,2-.5-!4& ~+glö 2~~03:5 IJjff.'r? l~jj4 ~532?5 b33ft4 ~33 'ly;; r; '333tl>" G33JJ

55 --., é_ - L L- L ~, IÍ J _... Jelzés - AB MN t 3 32MNIO s EOVX EOVY Ti"=t!:)o.._ K 77/~ 7//-oll i24 ':(.. '2>3~ 8.2!l_;;,,-S ~ J_2; 4.~ \ ,. 3 \ ) :!.4- I í -2Y{ ~,o 24.4 l f;,,f} ~Á, 'j J..!; b 0 ~ A 33.4 :b o! Cf)S :-, )~ '35" i'::f-,o , s- j_<g \ ,~.2 S-.l-\ ~->: 3 ;JJL(ő 34.4 JJ ;.{'g \~\ ) :f-,3 l ~ \ ~ l4 ~ t- Jk \ ;z_ 24.6 A ~ 2 -~ \~ l> ~<;;'' ll<jf5oa Jf5% (;;53 lt-3 C57> rf~ '"" Mérés ideje: } 04. ttlj(. I 7V-0/6 w -ar;; TV-o«IY-olf 2:, A 0 ~,~ 't.5" 3 Jt~, :i... i~,;( W- '8 5'5 lj_(":, ) ko,:i. :2-A,o {)._G ~ ':fa \ '-t 6+-lf{( ~c>j )Ő g_ :+- \s- 'rt":+ t G ~\ ~ \ () lt~ if l ~~ J.:J, ~ 6~, cg Ol- ' bj -4 'Q j_ \ -,,,. ~ '? J..~ "" ~,?:; { <~\0 ctc' rg ~S- " ' ~s- \ ~ A~, G ~'&J.\ ~~ <;;'~~ 2.'3 I~ ~~ \ ~ ~ ~\ ~ " 2:>. J-t :::f-e 2-, J-~~ \ ~ ' 0~,~ 7)G~.;2"~ \ J_ 2:>~ e; 5C\0.'.l~\~ b \; ;o,~3\ G..2_.S 2:> " 5~r0 Jt~,o :b o ~b.2:>-4 s-- ~~- ó A \9- ~i\ ~, l 0 ; )!j, 6~. "' "o ~ \.fl!jj_.fo!ts- fo)/ (()S\..L. ~~~,o ::,ok l 0 őj,{:>.; \ ~ 00 (.P- ~ ~ \Ó.-"'. \. Cj -2 \ 2- ~0 G ~ l g_.~ \ 2-. l9,~ <j._ L4 \D ~'8\ ~ ~ i,~ ij_\ g -::+.' "'<t4~, ;L~ t ~~\'""',4;r, ~ ~A,.'L A 0 - i_ :y~~ z~ ggtj 2.5? rn P <O~!:>~ b&j'sf!c! b5357l \un, :' ~, ~o- "'- b"" ~ rl/-of~ - W-5 7V- I~ í\t-~0 '5... 7é/- /fj2- '3,- J.Gt-, ö lt2b,,( 2-4> 7- EJJ i{5s i -38~.{~if4 260;ft V~+iyz 8',o ~5 ;.. ~4f'-.., ~~ ~-2; - J&'.3~ ~.f#tt ~J.J. :;._ JJ,2 <({'.:f~i.l :33S- (~5 4~ 7- Mk,~ 3io A~G \:::f\ 2_l07 5 IJ'lt t l~s- Á~b\O ~~- J.5~\l-t (j_z~ ~ /5; {5(6 ts.=t D..J \ Ji.,"'o,..t33 \~ V'? i/.75,s-,f!jó,r Áű.3,J 4~ + ~M...~,~ ~l /{o" '- lfl$ 35'H J),4. l:p\,é l~~/ 5!~l~ fn ~l ~::,, i.. Jo.~ '80(; /(f+;3 /7;2 't~4 ~S J.< tit ~ l5' 7!,5 ~3? j Ci_, ~, l!j}, se,~ 55:~ - 5;3 5S- ~ g ~ '6 \k :50, ft.p,( ~/;ó kl. \~ ~ ~! 2>~ :l 2~ 3íl3 Si, O ~ D't).l{j ~Q\J\.l 4 2.fj.J5j Z.'.:> \ <(; ;fi,;.. A-_ 5 \.._ J,2_ {~j, Ai, o ' g 2 :)S-,c9-. ; ~ f.2 /;,,dg J-S '-j JJ ck.o \l-t 2&,. 0 /2,5 4A Á ~ e: ~ J-t S- G' /J/5' ff+..,j.~ \.\ \ 4 J.jf~ 2SSCQJ 2.fY?JG,/,I 25~f;)../- ZJJ5f/!.~ '::'.> >rg' ( ) ~5[;5_ fj533- (55 2f2. ':33X &0Zt G~~-""Jr~ ~!}f _-- 3 Z - Co rp

56 5i: \ i...-. L... L..._ J - ; - - ; _...i -----' _ ' Mérés helyszme: J elzés AB.2oi4., D3.:)!/. T n TV- ic-< '4, Jk,~ L -- -e;d 0... Mérés ideje: j()/f ~.5..Zí. f t:f3 / r ( /-il tj/li.tk~ K i'j-~<jg l Y-tril- rv#öt lw--<%2. f~:~; l7y~jo3 I W-J..<Yt JY#!i{)f l tv~~j.. l-r\t-60) V~ I T\t-. ~ l.;lo:7 t.i. 3J~o -~9 j(~\ ;~'T 5'~ o 9J;/ IA5.t- G f/{,:/ ~ -ff.:tr 'i? A~~ SI & o l 'í?h \J..._!X(o Aft ~-O=f ' ~, ~ t(..fo l..tt~ 4~ 0 ~o.{s'h l.h~ l (Ű o IA4s-,C) j A~f?t,t [ ~~~~ ] 6!f 0 ~H_' l- ~ -~~JL ---~~~-L ~==t <e] _i_~~~ S-\ I At(r~ J.Q..~ GI,L~D ~Y-.~o~,~ -T=-3r>/ ~-- A=t--Z'f~,o f{j) ~'<i? h )A2-!. hg, G ~AB--,s- ot,~ tol ~o~:.!0 - I ~2. A~.:r<; -55,t l,$ IRJ.t, ~ l H?+ 5GH 3.2 A03 \ 4 ) J5;-l.~oo, s- fi 6-I ~.fj- \ [ A SJ /íb,o\ ll $:-" J.\~ J.~-=;. J ~ 'G~~ ~l~ I /~O -f~o ~ l lf~i l 4.J, l,.t~~~ flt,o jt AÍs; l 0 tg2- -c::i~:~ rt~c i~\ ö f(,4 -«/J. ~0 '8 Í(C: sf~,ts-~ ~~& ~ z. AG.t- &,~ ~, ~.t,~ 4tg dfto-- [ S;TP P r ~/'.a~\.:l- l~iy ltif~ ["'2>-.--I ~tbl 'gg\' G0,0 #!Ji2 ~r JiG~ l lf,ö r Jj'óTt ;{re~~ 4/J/ ~0 - Ail?'~ ~I~ g~,.l 3 32MNI '50\SÍ ~g '4/f 6Q ~ l C:3 2 ~/ ~ J-,./f5; 0 ~5?" 9~\D ::t-~ <? ~-,L 3 32MNIO 25.2 s=+li..i '],!,/' g5"ff J.t+6 /b"l4 ~4 /~~J-. l.j~4 Af4L l!{a3ltl_<ae'p / 92-:S ~\A I a-;r./ (jp r'2>-g\~--' ~fs- I ~9 G.Ol..-I /6) 8'6; 0 ~Ji (;it,~ I '6[) (_ l-j 49,l ~/. ~ :~ f 3,! [ l,őjz [.5'8, ~ ~/t [ tj. y -(; ~ ~ [ 5.. c;-f Y0---: ~~.. L ~~ ~s i~~t::j ":5~~.!i5í.? ~::+,L/ t5;& $6 [ ~ 3, I &.Q SG', G /).-0\ ~ L)Jig,,~? ~: ~ ~,s- 3q..> 6G";G ;2 ~ J{O ~-~ ö<:;:g ~0:2 3.4 ~s-i 7(R ~ r J'JJ \3~ -i [.2.i>'~.24;-R l 00.~ -3Ó~ Yq 0 ~2) \ 3 2' 6C' , ~ ;(, 0,J, ~ \.:f,'g I //> ~ l 9.. \ i_ J,g 0 IA J-G\ ~ J.f i-- ~~ I~ i~ l 0 s;& I ~;. ~Jr, ~c; u [ lt; 9 45/4 f A<i, ; [ I J, J.o;~ ~~,<;;,3; A50 l ~o.[- -J [,... if>~ [3? l 2,7- [ ~C'~,t. [ 5f -j.µ;.s- J 5 ~ AQ,~',,<;;)-~ EOVX ~~~~~ 2JJ3H ~3)7j -f~s~~tj2~ttso 2~f~~~~Jf~~2.rar l - 2.J~ ~~CjS::f~3~~~S\':f~ EOVY ~?>~~ll I ffil(ií- &m l~o5:) l04- lkj2 l03 j~j ~~~~ o~ / ($4 gj IG2.tt &_:tj G~kttl.:tl \;Oí\ ~~

57 - L...-!...-! i ~....., i.--j ~.. J ----J. J ---J ---J ---J -..J 4 - "' Jelzés AB K íy-j06 7l!4JI TV f{/-w.~ >~ 5 l2 SC, 3P ~(2 \~ ' \ ~8Í{ "?;o,i ~4, '-t - ~f, 0 \,,_, -~ '.'.).,0 l2f;3 rro,s- 50,"5 jr -...:., '\ \.. \ ) ~ij- Cf.D / 5 3o.s- Q,o t ~ 8 Sh 0 30, 4 2.3/-r sg~ I ' G~,ó \ GO ':::f 2.9rf ~~ ~~ ~- \ \. \~.2-3,b.2...S g JS!!:>\~ ' " U, I -2>iP GJ.t ~~ J-+-r {) 2'?> (3 G'.. \ ~6,0 \ : C.QJJ ~ ha;l \ [ 3 32MNt ~,J (" 25,::-- 55,- H /.:) 3 32MNIO ~5"""" 3 0;~ 52,.'),3 GG,h IL / ~~~ )5~.0 J:}, re, 2..-t, s.lf ~.e; ( ~3'b Q(~ C ",~ ~,J k :f-', '\ 's~jo 53li. 24-> Xr8.~.h Q 't is-,.:+ 20 ~ I" 2J. 2'\ fíg,'>-i O..S f k :'0 )f/!( '. j_[),q "=+,>t ).._::+,' r;;, f~,6 Jp,o ' I AC'.~ '-k ~ :~ J.,l~ 4,3 I~ Ak,'a_ L3 (!;- fl/j3.~,e ~?..J_."Y... <?,2 EOVX EOVY l 3-~':) ~~ l!2.~-? f7:-~7m.~6?3 G~s-36-35~2. 03~ ~!ilt. \ "... IJ \..._\ -- -,,. ) -~~

58 F 7/2. függelék Activity 7 Tartós szivattyúzás egymásrahatás-vizsgálatokkal GeoGold Kárpátia Kft., 204. május 5.

59 A HUSK//2../053 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT Tartós szivattyúzás egymásrahatás-vizsgálatokkal 2. ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Készítette: Budapest, 204. május 5.

60 Jelentés Projekt címe: Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén (Joint Ipoly Catchment Management) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatott projekt Projekt száma: Munkafázis: HUSK//2../ előrehaladási jelentés Teljesítés határideje: 204. május 5. Megbízó: Nemzeti Környezetügyi Intézet Megbízott: KSZI Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. 37 Budapest, Kolostor u. 3. Törvényes képviselő: Kisgyörgy Bence, ügyvezető Közreműködtek: GeoGold Kárpátia Kft. (483 Kaba, Mátyás király u. 59.) 2

61 Tartalomjegyzék. Előzmények Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal A monitoring kutak szivattyúteszt-vizsgálata A szivattyúteszt-vizsgálatok eredményei Összefoglalás

62 . Előzmények A HUSK//2../053 azonosítószámú, Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén (Joint Ipoly Catchment Management) tárgyú pályázaton a Nemzeti Környezetügyi Intézet támogatást nyert pályázatával. A Magyarország Szlovákia határon átnyúló projekt kiterjed a határon átnyúló üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok, így a Perőcsény-Tésa felszín alatti ivóvízbázisok, védelmére. A Nemzeti Környezetügyi Intézet (Megbízó) 204. január -én nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően szerződést kötött a KSZI Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft-vel (Vállalkozó, címe 32 Budapest, Kresz Géza u. 8.) "a HUSK//2../053 azonosítószámú projekthez kapcsolódó műszaki tanulmányok kidolgozására és vizsgálatok elvégzésére vonatkozó feladatok ellátása" tárgyában. A szerződés IV/5. pontja alapján a feladat 2. ütemében a szerződés. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott feladatok közül a Megbízóval előzetesen egyeztetett feladatokat kell megvalósítani, melynek határideje 204. május 5. A Megbízóval történt egyeztetésnek és a Vállalkozó által benyújtott Ajánlatnak megfelelően a 2. ütem keretében Vállalkozó a projekt 204. február. május 5. közötti előrehaladásáról "2. előrehaladási jelentés" címen jelentést készített. E munkálatok részét képezi a jelen dokumentumban kidolgozott, a vízmű- és a megfigyelőkutakból történő tartós szivattyúzás-teszt és a kutak egymásrahatásának vizsgálata, melyet alvállalkozóként a GeoGold Kárpátia Kft. (483 Kaba, Mátyás király u. 59.) végzett 204. március-május közötti időszakban. Jelen pályázat célja többek között, hogy a Perőcsény-Tésa üzemelő sérülékeny vízbázison a védőterületek kijelölésre kerüljenek. A vízföldtani paraméterek meghatározása után számítógépes modellezéssel védőidom-számításokat végzünk. A jelen vizsgálatok elengedhetetlen feltételei a hidrodinamikai modellnek annak alapparamétereit képezve, valamint a mért adatsorokkal lehet kalibrálni a modell által számított különböző vízföltani értékeket. 4

63 A Tartós szivattyúzás munkafázis megvalósulása az üzemeltető Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. egyetértésével és együttműködésével történt. A munkafázisról készült fotódokumentácó a Mellékletben található. 2. Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal A szivárgási tényezőt legpontosabban a vízkivétel által a vízmű- és figyelőkutakban előidézett vízszintváltozásból (leszívás-visszatöltődés) számíthatjuk ki. A depressziós tér alakulásából és a felszínalatti áramlási viszonyokra gyakorolt hatás kimutatására hidraulikai vizsgálatokat végeztünk a vízmű termelő- és figyelőkútjain. A vizsgálatok elengedhetetlen feltételei a hidrodinamikai modellnek. Az egymásrahatás-vizsgálatok során automata vízszintregisztráló műszereket (Dataqua DA-S- LTRB 222) telepítettünk a 3 db termelőkútba (II., III. és IV. sz. vízműkút) és a létrehozott figyelőkutakba (2 db) (. ábra).. ábra A megfigyelőkutakba (bal) és a vízműkutakba telepített vízszint- és hőmérséklet-regisztráló mérőműszer, az adatok kinyeréséhez nélkülözhetetlen laptopppal A lefolytatandó vizsgálatok alapján, a modellezés folyamatában kell vizsgálni a felszín alatti vízkészlet és a vízbázis környezetében található egyéb esetleges vízkivételi művek kölcsönhatását különböző termelési körülmények között. Terepi mérésekkel kell vizsgálni a rétegben uralkodó rétegnyomás-viszonyokat. A felépített hidrogeológiai modell lehetőséget nyújt arra, hogy a legfontosabb meghatározó paraméterek változtatásával különböző mértékadó helyzetekben vizsgálni lehessen a várható következményeket. 5

64 A termelőkutak nyomás alatti rétegvízre szűrőzöttek, ezért a termeltetés közben nehéz megállapítani, hogy melyik rétegből mennyi víz érkezik. A tartós szivattyúzás során a termelőkutat termeljük, a depressziós tér alakulását, az esetlegesen jelentkező nyomásváltozást, illetve az egymásrahatást a különböző mélységekben létesítendő figyelőkutakban észleljük. A műszereket a tartós szivattyúzás megkezdése előtt három nappal betelepítettük, hogy a normál üzemben kialakuló nyomásszinteket is rögzíteni lehessen. A termeltetni kívánt kutat a teszt megkezdése előtt huzamosabb ideig (a lakossági ivóvízellátást figyelembe véve több óra hosszáig) leállítottuk, hogy a nyugalmi nyomásszint beálljon. Mivel a Tésai vízbázis jelenleg üzemel, ezért a műszerek kezdeti betelepítésekor még nem tudtunk nyugalmi állapotot regisztrálni, erre a későbbi, irányított termelési ciklusok mellett nyílt lehetőség. A teszt során mindhárom termelőkút együttes folyamatos üzeme mellett kialakuló depressziós teret is meghatároztuk, mely a permanens modell kalibrációjához elengedhetetlenül szükséges. Az adatok letöltéséhez és feldolgozásához szükséges laptop a megfelelő Smart-PC RS232 interfész USB kábellel, a műszerek telepítéséhez és az adatok kiolvasásához szükséges szoftver (Smart Admin ) rendelkezésre állt (2. ábra). 2. ábra A szivattyúteszthez használt Dataqua DA-S-LTRB 222 mérőműszer A mérőműszer paraméterei: Méret (átmérő): 22 mm Kábelhossz: 30 m Pontosság: ±0,2 %, ±0,2 o C Méréstartomány: o C Adatmemória: 30 ezer 20 ezer adat Tápfeszültség: lítium elem, 3,6 V Telep élettartama: 5 év (ha a mérési időközök nem gyakoribbak 5 percnél) Átviteli sebesség: 9600 bit/s Védettség: IP68 Adatforma: az adatok ASH formátumban tárolt fájlok, feldolgozhatók Excel, Lotus, Similar programokkal Az egymásrahatás-vizsgálatok során, a szignifikáns vízszintváltozások alapján, a vízhozamváltozások ismeretében lehet értékelhető eredményeket kapni. Az egymásrahatásvizsgálatokat a vízbázis termelőkútjának körzetében, a termelőkút leállítási, illetve vízhozamváltoztatási lehetőségeinek figyelembevételével terveztük az alábbiak szerint: 6

65 az egymásrahatás-vizsgálatok időtartamát a nem permanens folyamatok közelítőszámításával kell meghatározni úgy, hogy a kijelölt figyelőkutaknál szignifikáns vízszint-, illetve nyomásváltozás legyen mérhető, amennyiben lehetőség van, megadott ritmus szerinti vízhozam-változtatásokra (pulzálás), akkor a hatások nagyobb körzetben is észlelhetők, esetleg megkülönböztetők az egyéb változások által okozott háttérzaj -tól. az egymásrahatás-vizsgálatok értékelése alapján rétegirányú és esetleg a vertikális szivárgási tényezők, a tárolási tényezők határozhatók meg. Az adatok feldolgozását, kiértékelését úgy végeztük, hogy a hidrodinamikai modell felépítéséhez szükséges szivárgáshidraulikai paraméterek rendelkezésre álljanak. A munkafázis során a Tésa területén található II., III. és IV. vízműkutak és ezek környezetében telepített 2 db monitoring kút (I. vízműkút, T-, T-2, T-2a, T-3, T-4, T-, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8 monitoring kutak) egymásrahatását vizsgáltuk a vízműkutak különböző ütemű termeltetése mellett. Tettük ezt annak érdekében, hogy a felszín alatti vízáramlás jellegét pontosíthassuk, a leszívás- és visszatöltődési ciklusokat regisztrálhassuk, a különböző földtani rétegek szivárgási tényezőjét (majd effektív porozitását) a hidrodinamikai modellbe beépíthessük, s a felépítendő modell kalibrálhatóvá váljon (3 ábra). 3. ábra A műszer telepítése a vízműkutak környezetében található megfigyelőkutakba A 4. ábra a tésai vízműkutak és a megfigyelőkutak átnézetes helyszínrajzát mutatja. 7

66 4. ábra A tésai vízműkutak és a megfigyelőkutak átnézetes helyszínrajza (Az ideieglenes talajvízkutakat mára eltömedékelték, azokat a helyszínen nem tudtuk azonosítani.) 8

67 A tesztek során az említett három termelőkutat (K-4, K-5, K-6 kataszteri számú vízműkutak) felváltva, illetve egyszerre üzemeltettük, miközben az összes kút vízszintváltozását mértük és rögzítettük automata vízszintregisztráló műszerekkel. A tésai vízműkutak lakossági fogyasztásra termelnek, ellátják ivóvízzel Tésán kívül Perőcsényt, Bernecebarátit és Kemencét, a KSH 203-as adatai alapján 226 főt. A rendszerbe tartozó három termelőkút Tésa területén található, az I. és II. számú vízműkút a 076/, a III. számú vízműkút a 06/2, a IV. számú vízműkút a 06/4 helyrajzi számú területen található. A Tésa-Perőcsény vízbázis szerepel a sérülékeny vízbázisok listáján AID626 VOR kóddal, vízbázis kóddal, a VKKI (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) által meghatározott védendő termelés a három kútra 0 m 3 /nap. A vízbázis típusa e lista alapján T Q3 Fm kódú rétegvízre telepített vízbázis, a szűrőzött szakaszok terepszinttől 3,7-8,7 m között találhatók (5. ábra). 5. ábra A tésai I. számú vízműkút A vízműkutak vízföldtani naplója és üzemeltetési engedélye, valamint a területen végzett geofizikai vizsgálatok alapján a vízbázis területén a vízadó rétegeket pleisztocén és miocén korú iszapos homok-, iszapos agyagrétegek közé ékelt 3-5 m vastag pleisztocén korú kavicsos murvás homok, és homokos murvás kavics jelenti. 9

68 Az 978-ban létesített I. számú vízműkút talpmélysége,5 m, szűrőzése 3,7-8,7 méterig tart. Az ugyanebben az évben telepített II. vízműkút talpmélysége,2 m, szűrőzését 5,0-8,0 m között egy ablakban alakították ki. A III. és IV. számú kutakat 986-ban és 988-ban létesítették, előbbi talpmélysége 3,0 m (szűrő: 3,7-8,7), utóbbi 2,0 m talpmélységű (szűrő: 5,0-8,0). Az I. számú vízműkút mely 988 óta termelési problémák miatt üzemen kívül van létesítéskori nyugalmi vízszintje -3,5 m volt terepszinttől, a szivattyúteszt ideje alatt ( perc) mért nyugalmi vízszintje -3,8 m volt a csőperemtől, mely a terepszinttől -2,763 m. A legnagyobb leszívás -3,202 m-nek adódott a csőperemtől számítva, ezt az értéket több esetben is regisztráltuk. A kútban e vízszintváltozás a hozzávetőlegesen m-re található II. számú vízműkút kb. 300 l/p termeltetésének hatására következett be. Az II. számú vízműkút létesítéskori nyugalmi vízszintje -3,2 m volt a terepszinttől, a szivattyúteszt ideje alatt mért nyugalmi vízszintje -2,678 m volt a terepszinttől. A legnagyobb leszívási értéket, -3,649 m-t a terepszinttől számítva 204. április -jén 9.52 perckor regisztráltuk kb. 300 l/p hozam mellett (ekkor a IV. sz. kút is termelt kb. 500 l/p hozammal). A kút létesítéskori állandó üzemben kitermelhető vízhozama 500 l/p (6. ábra). 6. ábra Vízszint- és hőmérséklet-regisztrálás a II. sz. vízműkútban Az III. számú vízműkút létesítéskori nyugalmi vízszintje -4,2 m volt a terepszinttől, a szivattyúteszt ideje alatt mért nyugalmi vízszintje -2,804 m volt a terepszinttől. A legnagyobb leszívási értéket, -3,7 m-t a terepszinttől számítva többször regisztráltuk a szivattyúteszt során. Ezt a legnagyobb vízszintcsökkenést a II. kút kb. 300 l/p hozamú és a III. számú kút kb. 540 l/p hozamú termeltetése mellett mértük. A III. számú kút létesítéskori állandó üzemben kitermelhető vízhozama 600 l/p (7. ábra).

69 7. ábra A III. számú termelőkút vizsgálata Az IV. számú vízműkút létesítéskori nyugalmi vízszintje -3,0 m volt a terepszinttől, a szivattyúteszt ideje alatt mért nyugalmi vízszintje m volt a terepszinttől. A legnagyobb leszívási értéket, -3,063 m-t a terepszinttől számítva 204. április -jén este regisztráltuk. Ezt a legnagyobb vízszintcsökkenést a II. kút kb. 300 l/p hozamú és a IV. számú kút kb. 500 l/p hozamú termeltetése mellett mértük. A kút létesítéskori állandó üzemben kitermelhető vízhozama 800 l/p. A termelőkutak sekélyebb rétegre szűrőzöttek, mint a T-2, T-2, T-3, T-9, TSZ-, TSZ-2 megfigyelőkutak, így ezekben a kutakban nem volt várható változás a vízműkutak termelésének hatására. Ugyanakkor a többi monitoring kút (T-2a, T-4, T-, T-4, T-5, T- 7, T-8) ugyanarra a murvás, homokos kavicsrétegre szűrőzött, mint a vízműkutak, ezekben vártunk vízszintváltozást. Az alábbi táblázat a vizsgált kutak legfontosabb paramétereit mutatja, a projekt keretein belül mért szintadatokkal (. táblázat).

70 Kút neve Létesítés éve EOV X EOV Y Terepszint (mbf) Csőkiállás terepszinttől (m) Talpmélység (tereptől, m) Szűrőzött szakasz (m) I. vízműkút (K-3) (98 óta nem üzemel) ,7-8,7 II. vízműkút (K-4) ,0-8,0 III. vízműkút (K-5) ,7-8,7 IV. vízműkút (K-6) ,0-8,0 T- monitoring ,2-,2 T-2 monitoring ,8-7,5 T-2a monitoring ,9-4,9 T-3 monitoring ,8-9,2 T-4 monitoring ,0-8,0 T- monitoring ,3-7,3 T- monitoring ,-6, T-2 monitoring ,9-,9 T-3 monitoring ,6-,6 T-4 monitoring ,3-7,3 T-5 monitoring ,5-6,5 T-6 monitoring ,8-7,8 T-7 monitoring ,6-5,6 T-8 monitoring ,2-9,2 T-9 monitoring ,-9, Tsz- monitoring ,5-9,5 Tsz-2 monitoring ,3-,3. táblázat A vizsgált kutak paraméterei Tésa területén, kiemelve a vízműkutakkal egyező mélységközben szűrőzött megfigyelőkutakat (terepszinthez viszonyítva) A termelőkutak két különböző vízműtelepen találhatók. A szűrőzött mélységben megjelenő vízadó homokos, murvás kavicsrétegre várt horizontális hidraulikus vezetőképesség-érték szakirodami adatok alapján -0 méter/nap ( -2-3 m/s). Így a tesztek során az ezekre a képződményekre jellemző szivárgási értékekre számítottunk (FREEZE & CHERRY, 979). A tesztek során az említett négy termelőkutat felváltva, illetve egyszerre üzemeltettük, miközben az összes kút vízszintváltozását mértük és rögzítettük automata vízszintregisztráló műszerekkel. 2

71 Az elvégzett vizsgálatok:. ciklus: a II. számú kút egyedüli üzemeltetése nyugalmi állapotról indulva március 27-én, csütörtökön óráig maximális (kb. 300 l/p) hozammal. Ezt követően a kút visszatöltődött kb. 3 óra alatt. A kút nyugalmi vízszint értéke a szivattyúteszt kezdetekor - 2,698 m volt terepszinttől, mely -3,57 m-re csökkent a termelés hatására. A leszívás mértéke 0,873 m. 8. ábra A II. számú vízműkút vízszintadatai 204. március 24. és április 2. között 9. ábra Leszívás- és visszatöltődés-mérés a II. vízműkútban 204. április 27-én óra között 3

72 2. ciklus: a III. számú kút egyedüli üzemeltetése nyugalmi állapotról indulva március 28- án, pénteken óráig maximális (kb. 540 l/p) hozammal. Ezt követően a kút visszatöltődött 3 óra alatt. A kút nyugalmi vízszint értéke a szivattyúteszt kezdetekor -2,864 m volt terepszinttől, mely -3,674 m-re csökkent a termelés hatására. A leszívás mértéke 0,8 m.. ábra A III. számú vízműkút vízszintadatai 204. március 24. és április 2. között. ábra Leszívás- és visszatöltődés-mérés a III. vízműkútban 204. március 28-án óra között 4

73 3. ciklus: a IV. számú kút egyedüli üzemeltetése nyugalmi állapotról indulva március 3- én, hétfőn, 7:2-.5 óráig maximális (kb. 500 l/p) hozammal. Ezt követően a kút visszatöltődött kb. 4 óra alatt. A kút nyugalmi vízszint értéke a szivattyúteszt kezdetekor - 2,472 m volt terepszinttől, mely -3,027 m-re csökkent a termelés hatására. A leszívás mértéke 0,555 m. 2. ábra A III. számú vízműkút vízszintadatai 204. március 24. és április 2. között 3. ábra Leszívás- és visszatöltődés-mérés a IV. vízműkútban 204. március 3-én óra között 5

74 4. ciklus: A II., III. és IV. számú vízműkutak (K-4, K-5, K-6 kataszteri számú kutak) együttes termeltetése nyugalmi állapotról indulva április -jén, kedden 7:00-kor maximális hozammal.00 óráig, majd visszatöltődés a kutakban. A 4. ábra a tésai termelőkutak szivattyúteszt-ciklusait mutatja. Az egyes ciklusok mellett megfigyelhető a normál üzemű termelés mellett kialakuló depresszió is. 4. ábra A tésai termelőkutak szivattyúteszt-ciklusai 204. március 24. és április 2. között 3. A monitoring kutak szivattyúteszt-vizsgálata A megfigyelőkutak szivattyútesztje során Grundfos búvárszivattyúval 5-20 liter/perces hozammal szivattyúztuk a kutakat, majd elvégeztük az in situ méréseket (5. ábra). 6

75 A munkához használt Grundfos búvárszivattyú paraméterei: Feszültség: 230 V Teljesítmény: 0,-0,63 kw Max. szállítási kapacitás: 30 liter/perc Max. emelőmagasság: 44 méter Homoktűrőképesség: 50 g/m3 Max. bemerülési mélység: méter Nyomócsatlakozás: 5/4 coll Súlya: 4,25 kg 5. ábra monitoring kutak szivattyútesztje során alkalmazott szivattyú A 9,0 méter talpmélységű T-2 figyelőkút nyugalmi vízszintje a mérés idején 4,44 méter mélységben volt a terepszinttől viszonyítva. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a 2. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 6. ábra mutatja. A kút visszatöltődésének üteme nagyon gyorsnak mutatkozott, a beszűrőzött réteg szivárgási tényezője és transzmisszivitása magas. A mérés hossza elegendő volt a visszatöltődés sebességéhez képest. A kifolyó víz hőmérséklete,4 o C, ph-ja 7,33, vezetőképessége 65 μs/cm volt A T-2 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 7 l/perc) Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,4 o C ph = 7,33 Vez.kép = 65 μs/cm Idő (perc) 6. ábra Szivattyúteszt és in situ mérések a tésai T-2 monitoring kútban 7

76 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-4,44 0-5,23-4,96-4,57 2-5,08 2-4,49 3-5,3 3-4,48 4-5,6 4-4,47 6-5,23 6-4,46 8-5,23 8-4,45-5,23-4,45 2. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-2 monitoring kútban A 5,8 méter talpmélységű T-2a figyelőkút nyugalmi vízszintje a mérés idején,79 méter mélységben volt a terepszinttől viszonyítva. A leszívás és a visszatöltődés a T-2 kúthoz képest lassabb volt. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a 7. ábra és a 3. táblázat tartalmazza. A kifolyó víz hőmérséklete,6 o C, ph-ja 7,54, vezetőképessége 467 μs/cm volt A T-2a monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 7 l/perc) Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,6 o C ph = 7,54 Vez.kép = 467 μs/cm Idő (perc) 7. ábra Szivattyúteszt és in situ mérések a tésai T-2a monitoring kútban 8

77 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0 -,79 0-5,72-2,66-4,52 2-3,52 2-3,70 3-3,95 3-3,03 4-4,46 4-2,66 5-5,00 5-2,7 6-5,30 6 -,94 8-5,40 8 -,84-5,48 -,77 5-5,53 5 -, , , , , , ,72 3. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-2a monitoring kútban A 8,5 méter talpmélységű T-4 monitoring kút nyugalmi vízszintje a mérés idején 2,60 méter mélységben volt a terepszinttől viszonyítva, a maximális leszívási érték -4,47 m. A leszívásés visszatöltődés eredményeket a 8. ábra és a 4. táblázat tartalmazza. A kifolyó víz hőmérséklete,0 o C, ph-ja 7,35, vezetőképessége 462 μs/cm volt A T-4 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,0 o C ph = 7,35 Vez.kép = 462 μs/cm Idő (perc) 8. ábra A T-4 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata in situ mérésekkel 9

78 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-2,60 0-4,47-3,58-3,44 2-3,88 2-2,96 3-4,3 3-2,79 4-4,2 4-2,73 6-4,28 6-2,70 8-4,3 8-2,69-4,43-2,68 5-4,47 5-2, , ,66 4. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-4 monitoring kútban A 8,85 méter talpmélységű T- figyelőkút nyugalmi vízszintje a mérés idején 2,57 méter mélységben volt a terepszinttől viszonyítva. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket az 5. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 9. ábra mutatja. A mérés hossza elegendő volt a visszatöltődés sebességéhez képest. A kifolyó víz hőmérséklete,2 o C, ph-ja 7,39, vezetőképessége 570 μs/cm volt A T- monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) Mélység terepszinttől (m) T kif. =,2 o C ph = 7,39 Vez.kép = 570 μs/cm Idő (perc) 9. ábra A T- monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata 20

79 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-2,57 0-7,62-4,56-6,87 2-5,72 2-6,35 3-6,82 3-5,80 4-7,09 4-5,34 6-7,62 6-4,72 8-7,62 8-4, -3,64 5-3, , , , ,65 5. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T- monitoring kútban A T-4 monitoring kút kezdeti vízszint értéke 3,85 m mélységben volt terepszinthez viszonyítva, melyet a szivattyú 6-8 perc alatt 7,62 m-re szívott le. A kút visszatöltődése hozzávetőlegesen 30 perc volt. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a 6. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 20. ábra mutatja. A kifolyó víz hőmérséklete,3 o C, ph-ja 7,33, vezetőképessége 942 μs/cm A T-4 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 7 l/perc) Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,3 o C ph = 7,33 Vez.kép = 942 μs/cm Idő (perc) 20. ábra A T-4 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata 2

80 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-3,85 0-7,7-5,49-5,93 2-6,2 2-4,73 3-6,54 3-4,35 4-6,72 4-4,05 6-6,95 6-3,97 8-7,08 8-3,94-7,44-3,93 5-7,7 5-3, , táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-4 monitoring kútban A T-5 monitoring kút kezdeti vízszint értéke,5 m mélységben volt terepszinthez viszonyítva, melyet a szivattyú 6-8 perc alatt 2,22 m-re szívott le. A kút visszatöltődése hozzávetőlegesen 5 percbe telt. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a 7. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 2. ábra mutatja. A kifolyó víz hőmérséklete,4 o C, ph-ja 7,03, vezetőképessége 642 μs/cm. A T-5 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) -.30 Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,4 o C ph = 7,03 Vez.kép = 642 μs/cm Idő (perc) 2. ábra A T-5 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata 22

81 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0 -,5 0-2,22-2,09 -,62 2-2,4 2 -,58 3-2,5 3 -,57 4-2,9 4 -,56 6-2,22 6 -,55 8-2,22 8 -,55 -,54 5 -,53 7. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-5 monitoring kútban A 7, m talpmélységű T-7 monitoring kút kezdeti vízszint értéke,93 m mélységben volt terepszinthez viszonyítva, melyet a szivattyú 4 perc alatt 5,90 m-re szívott le. A kút visszatöltődése hozzávetőlegesen 30 percbe telt. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a 8. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 22. ábra mutatja. A kifolyó víz hőmérséklete,8 o C, ph-ja 6,96, vezetőképessége 540 μs/cm volt A T-7 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,8 o C ph = 6,96 Vez.kép = 540 μs/cm Idő (perc) 22. ábra A T-7 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata in situ mérésekkel 23

82 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0 -,93 0-5,90-3,65-5,65 2-4,75 2-5,44 3-5,90 3-5,22 4-5,90 4-5,00 6-4,79 8-4,50-4,8 5-3, , ,95 8. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-7 monitoring kútban A T-8 monitoring kút kezdeti vízszint értéke 5,90 m mélységben volt terepszinthez viszonyítva, melyet a szivattyú 4 perc alatt 8,42 m-re szívott le. A kút visszatöltődése hozzávetőlegesen 40 percbe telt. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a 9. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 23. ábra mutatja. A kifolyó víz hőmérséklete,8 o C, ph-ja 7,54, vezetőképessége 497 μs/cm volt. Mélység terepszinttől (m) A T-8 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) Idő (perc) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,8 o C ph = 7,54 Vez.kép = 497 μs/cm 23. ábra A T-8 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata in situ mérésekkel 24

83 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-5,30 0-8,42-6,92-7,59 2-7,67 2-7,2 3-8,42 3-6,80 4-8,42 4-6,08 6-5,90 8-5,69-5,62 5-5, , , ,43 9. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-8 monitoring kútban A,8 méter talpmélységű T-9 figyelőkút nyugalmi vízszintje a mérés idején 5,97 méter mélységben volt a terepszinttől viszonyítva. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 24. ábra mutatja. A mérés hossza elegendő volt a visszatöltődés sebességéhez képest. A kifolyó víz hőmérséklete,7 o C, ph-ja 7,46, vezetőképessége 420 μs/cm volt. -5 A T-9 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) -5.5 Mélység terepszinttől (m) Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. =,7 o C ph = 7,46 Vez.kép = 420 μs/cm Idő (perc) 24. ábra A T-9 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata 25

84 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-5,97 0-8,99-7,46-7,83 2-8,99 2-7,36 3-7,4 4-6,52 6-6,24 8-6,2-6,8 5-6, 20-6, , ,97. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a T-9 monitoring kútban A TSZ-2 monitoring kút kezdeti vízszint értéke 5,90 m mélységben volt terepszinthez viszonyítva, melyet a szivattyú 4 perc alatt 8,42 m-re szívott le. A kút visszatöltődése hozzávetőlegesen 40 percbe telt. A leszívás- és visszatöltődés eredményeket a. táblázat tartalmazza, a szivattyúteszt és az in situ mérések eredményeit a 25. ábra mutatja. A kifolyó víz hőmérséklete 2,0 o C, ph-ja 7,33, vezetőképessége 86 μs/cm volt. -6 A TSZ-2 monitoring kút leszívás-visszatöltődés diagramja a szivattyúteszt hatására (hozam: 9 l/perc) -6,2 Terepszint (mbf) -6,4-6,6-6,47-6,53-6,5-6,50-6,50-6,49 Vízszint a terepszinthez viszonyítva (m) T kif. = 2,0 o C ph = 7,33 Vez.kép = 86 μs/cm -6,8-7 -6,94-6,98-6,96-6,97-6,98-6,98-6,98-7, Idő (perc) 25. ábra A TSZ-2 monitoring kút szivattyúteszt-vizsgálata 26

85 Leszívás Visszatöltődés Idő (perc) Vízszint (m) Vízszint (m) Idő (perc) terepszinttől terepszinttől 0-6,47 0-8,99-6,94-6,53 2-6,96 2-6,5 3-6,97 3-6,5 4-6,98 4-6,5 6-6,98 6-6,49 8-6,98-6,98. táblázat Leszívás- és visszatöltődés-mérés a TSZ-2 monitoring kútban A következő ábra a vízmintavételnél in situ mért paramétereket mutatja összesítve (2. táblázat): Minta jele ph Hőmérséklet Vezetőképesség ( C) (µs/cm) II. vízműkút 7,38,4 630 III. vízműkút 7,44 2,0 653 IV. vízműkút 7,37,5 637 T-2 monitoring 7,33,4 65 T-2a monitoring 7,54,6 467 T-4 monitoring 7,35,0 462 T- monitoring 7,39,2 570 T-4 monitoring 7,33,3 942 T-5 monitoring 7,03,4 642 T-7 monitoring 6,96,8 540 T-8 monitoring 7,54,8 497 T-9 monitoring 7,46,7 420 TSZ-2 monitoring 7,33 2, táblázat A szivattyúteszt során vett vízminták in situ mérésének eredményei 4. A vizsgálatok eredményei A szivattyúteszt során a település termelőkútjait szivattyúztuk a szükséges szivárgáshidraulikai rétegparaméterek és változékonyságuk meghatározása érdekében, miközben az összes kút vízszintjét automata vízszintregisztráló műszerek percenként mérték és rögzítették. A kutak rétegsorát és a szűrőzési mélységeket figyelembe véve Tésán a vízadó 27

86 réteg pleisztocén homokos, murvás kavicsösszlet. A tesztek során az erre a formációkra jellemző szivárgási tényező értékeket vártunk. A vízműkutaknál a kútakna tiszta, vízmentes volt, a műszer telepítése az illetékes DMRV Zrt. munkatársának helyszíni szakfelügyele mellett akadálymentesen zajlott. Az első telepítéskor, 204. március 24-én észlelt vízszint-értékek a terepszinttől számítva a következőképpen alakultak: I. sz. vízműkút (K-3): II sz. vízműkút (K-4): III. sz. vízműkút (K-5): IV. sz. vízműkút (K-6): T- monitoring kút: T-2 monitoring kút: T-2a monitoring kút: T-3 monitoring kút: T-4 monitoring kút: T- monitoring kút: T-3 monitoring kút: T-4 monitoring kút: T-5 monitoring kút: T-7 monitoring kút: T-8 monitoring kút: -2,775 m -2,686 m -2,860 m -2,485 m -5,240 m -4,420 m -,72 m -,383 m -2,6 m -2,589 m -6,820 m -3,869 m -,490 m -2,080 m -5,385 m Azon monitoring kutakban, melyekbe nem telepítettünk Dataqua műszert, kézi vízszintmérést végeztünk. Az adatokból megszerkeszthetővé vált a vízbázisra jellemző aktuális potencimetrikus felszín. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy mivel az Ipoly vízállása befolyásolja a folyóhoz közel telepített monitoring kutak vízállását ez a potencimetrikus kép folyamatosan változik az időjárásnak megfelelően (26. ábra). 28

87 26. ábra A mérés ideje alatt regisztrált nyugalmi vízszintekből szerkesztett potenciometrikus térkép A vizsgálat 204. április 3-án ért véget, a műszerek kitelepítése ekkor történt. Az automata mérőműszerek által vizsgált időtartam a kutakban nap volt. Az adatok letöltése és a műszerek ellenőrzése folyamatosan, több alkalommal történt, egyrészt az adatok letöltése, a mérőműszer újratelepítése, másrészt az ellenőrzés és az esetleges hibák elkerülése végett. Az adatregisztrálás során így az I. számú vízműkútnál 3074 db, a II. számú vízműkútnál 2880 db, A III. számú vízműkútnál 290 db, a IV. számú vízműkútnál 2979 db vízszint- és hőmérsékletadatot kaptunk. 29

88 Az alábbi ábrákon a kiértékelt típusgörbék láthatóak. A 30. ábrán a három termelőkút adatsora látható. Az egy grafikonon történő ábrázolás az egymásrahatások kimutatását szolgálja. 27. ábra A Tésai szivattyúteszt termelési ciklusai A 28. ábra látható a II. vízműkút termeltetésének és visszatöltődésének a hatása a kúttól m-re nyugatra található I. számú vízműkútra, melyet 988 óta nem használnak lakossági termelésre: a vízműkútban bekövetkező vízszintcsökkenés jelentkezik a megfigyelőkútban is, csakúgy, mint a termelés megállítását követő vízszintemelkedés. Az II. sz. vízműkút 204. március 24-i 8 óra 2 perckor történő egyedüli elindítása három órán belül 2,5 cm vízszintcsökkenést okozott az I. vízműkútban, ez volt a figyelőkútban a maximális depresszió ebben az időszakban. A vízműkút termeltetése a tőle kb. m-re ÉK-re található T-8 monitoring kútban is változást okozott, itt 3 óra alatt 3 cm volt a depresszió. A 29. ábra a II. vízműkút termeltetésének hatását mutatja az I. vízműkútra. 30

MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika Egyenáramú geoelektromos módszerek Alkalmazott földfizika A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk. Kőzetek fajlagos ellenállása

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400, Sopron, Csatkai E. 6-8. Tel.: 99/508-340 Fax.: 99/508-355 www.ggki.

Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400, Sopron, Csatkai E. 6-8. Tel.: 99/508-340 Fax.: 99/508-355 www.ggki. Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400, Sopron, Csatkai E. 6-8. Tel.: 99/508-340 Fax.: 99/508-355 www.ggki.hu JELENTÉS A Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN. Bevezetés

FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN. Bevezetés FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN Dr. Nyári Zsuzsanna 1, Dr. Juhászné Virág Margit 2,, Dr. Szűcs Péter 3 Bevezetés Az 1997 óta folyó ivóvízbázis-védelmi diagnosztikai munkák végrehajtása

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. 03. 12 13. TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A KARSZTKUTATÁSBAN VERESS MÁRTOM SCHLÄFFER ROLAND A karszt Fedett karszt rejtett kőzethatár fedett karsztos

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: VISNOVITZ FERENC KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Környezetfizika-környezetföldtan szakirány Témavezető: Mádlné Dr.

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Tengerszem

Részletesebben

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig Péntek Csilla Környezettudomány 2011. június 1. Vázlat Célkitűzések Módszerek A terület bemutatása Archív

Részletesebben

Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében

Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében Dr. Füle László Kiss Szabolcs XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5. Siófok A munka keretei Távlati Vízbázisok

Részletesebben

A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása

A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása 800 7 700 6 600 5 0 4 400 3 300 2 200 1 100 0 A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása Gyenes Gáborné Bucsi Szabó László Rudabányán az ércek és ásványok bányászata

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer a klímaváltozás lehetséges hatásainak regionális léptékű előrejelzése és az alkalmazkodási intézkedések megalapozása érdekében Szőcs Teodóra, Kovács Attila,

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Magyar-Szlovák határmenti közös felszínalatti víztestek környezetállapota és fenntartható használata (ENWAT)

Magyar-Szlovák határmenti közös felszínalatti víztestek környezetállapota és fenntartható használata (ENWAT) Magyar-Szlovák határmenti közös felszínalatti víztestek környezetállapota és fenntartható használata (ENWAT) Szőcs Teodóra, Tóth György, Brezsnyánszky Károly, Gaál Gábor Magyar Állami Földtani Intézet

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén

Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén Molnár Attila műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 514-500 Telefax: (48) 514-582 E-mail: info@ervzrt.hu

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2016. április 6-7. Siófok Szongoth Gábor Hegedűs Sándor A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban A Geo-Log megalakulása A cég fejlődése Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban?

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS Copyright, 2000 Karotázs Tudományos Műszaki és Kereskedelmi KFT & DIAL Szolgáltató Bt.. Köszönet Köszönet mindenkinek, akik a nagyszerű munkákat véghezvitték és azoknak akik a

Részletesebben

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök Lanna Kft. 2525 Máriahalom, Petőfi u. 23. Fax: 33/481-910, Mobil: 30/325-4437 Web: www.zoldho.hu E-mail: lannakft@gmail.com Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A Víz Keretirányelv keretében a felszín alatti víztestek határvízi szintű egyeztetéséhez szükséges alapanyagok előkészítése és az egyeztetések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens DR. GYULAI ÁKOS okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi

Részletesebben

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat? Új utak a földtudományban Budapest Szongoth Gábor * Hogyan vízadókat? * az ábrák egy része Buránszki Józseftől (Geo-Log Kft.) származik Tartalom Bevezetés Kút típusok, kútszerkezetek Gyűrűstér tömedékelés

Részletesebben

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata

Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Készítette: Ormándi Szilva Környezettan BSc Témavezető: Dr. Józsa Sándor egyetemi adjunktus 1 1.Cél Munkám célja: a felszínen keletkező kozmogén

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1 Bevezetés A felszíni vizekhez hasonlóan a Kárpát-medence a felszín alatti vízkészletek mennyiségét

Részletesebben

Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet

Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz Intézet Ideális interpolációs módszer keresése a talajvízszint ingadozás talajfejlődésre gyakorolt hatásának térinformatikai vizsgálatához Dr. Dobos Endre, Vadnai Péter Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

Részletesebben

Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0801/047 Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE Dallos Emília Bernadett Környezettudomány szak Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Témavezető: Mádlné

Részletesebben

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES M ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ EURÓPAI RÉGIR GIÓRA Wittmann Géza, Ph.D. PhD eredmények a magyar geofizikában Magyar Tudományos Akadémia 2005. október 28. Mesterséges holdak

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Szanyi János 1 Kovács Balázs 1 Szongoth Gábor 2 szanyi@iif.u-szeged.hu kovacs.balazs@gama-geo.hu posta@geo-log.hu 1 SZTE, Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 463-2043 http://www.epito.bme.hu/geotechnika-es-mernokgeologia-tanszek Mérnökgeológiai

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Balla Zoltán Bevezetés Az Üveghutai-telephely kutatása során keletkezett

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

Boda Erika. Budapest

Boda Erika. Budapest Geotermikus energiavagyon becslésének módszere Boda Erika Külsı konzulens: Dr.Zilahi-Sebess László Belsı konzulens: Dr. Szabó Csaba Budapest 2009.06.10 A geotermikus energiavagyon becslés során meghatározandó

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

ÚJ FÖLDTANI KUTATÁSI ÉS DOKUMENTÁLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A BÁTAAPÁTI FÖLDTANI KUTATÁS SORÁN

ÚJ FÖLDTANI KUTATÁSI ÉS DOKUMENTÁLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A BÁTAAPÁTI FÖLDTANI KUTATÁS SORÁN ÚJ FÖLDTANI KUTATÁSI ÉS DOKUMENTÁLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A BÁTAAPÁTI FÖLDTANI KUTATÁS SORÁN GYALOG László, BALLA Zoltán, MAROS Gyula Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Budapest Vágattérképek, árokdokumentálási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Felszín alatti vizek, mint a globális vízkörforgalom elemei Légkör víztartalma (néhány nap) Biomassza

Részletesebben

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM ELTE Geofizikai Tanszék Geomega Kft. Budapest Dr. Tóth T Tamás ELİAD ADÁSVÁZLAT Egyenáram ramú elektromos mérésekm Szeizmikus (akusztikus) mérések Radar (elektromágneses)

Részletesebben

Mennyiségi és minőségi problémák, lehetséges megoldások a Gödöllői rétegvizes vízbázisok esetében

Mennyiségi és minőségi problémák, lehetséges megoldások a Gödöllői rétegvizes vízbázisok esetében Mennyiségi és minőségi problémák, lehetséges megoldások a Gödöllői rétegvizes vízbázisok esetében 1. Előzmények, feladat pontosítása KDV VIZIG beruházásában 2000.-2003. diagnosztikai vizsgálatok (É-D)

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI

ThermoMap módszertan, eredmények. Merényi László MFGI ThermoMap módszertan, eredmények Merényi László MFGI Tartalom Sekély-geotermikus potenciáltérkép: alapfelvetés, problémák Párhuzamok/különbségek a ThermoMap és a Nemzeti Cselekvési Terv sekély-geotermikus

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben

A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben Turai Endre egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata Geofizikai, földtani, bányászati, fluidumbányászati és környezetvédelmi Vándorgyűlés és kiállítás Pécs, Palatinus Szálló 2009. szeptember 24-26. Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban

Részletesebben

Talajvízszintek változása Debrecenben - különös tekintettel a Nagyerdőre

Talajvízszintek változása Debrecenben - különös tekintettel a Nagyerdőre Talajvízszintek változása Debrecenben - különös tekintettel a Nagyerdőre XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2010. március 24-25. Újlaki Péter Debreceni Vízmű Zrt. 2010.04.23. 1 A talajvízszint

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ELŐZMÉNYEK...1 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 2.1. Napfénytartam...1 2.2. Léghőmérséklet...1 2.3. Csapadék- és hóviszonyok...1 2.4. Párolgás...2 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 3.1. Alapadatok...2

Részletesebben

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY 2015. ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL 6. Kőkor Kerekasztal 2015. december 11. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Pannon-tenger Múzeum Zandler Krisztián

Részletesebben

(KEOP-2.2.3/A/ )

(KEOP-2.2.3/A/ ) Tájékoztató szerződésmódosításról - "Pázmándfalu sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata (KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0003) című projekt teljes körű kivitelezése (5. számú szerződésmódosítás) Közbeszerzési

Részletesebben

MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL

MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés tézisei MODERN HULLADÉKLERAKÓK ALJZATSZIGETELÉSI VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÓDSZEREKKEL Írta: BARACZA MÁTYÁS KRISZTIÁN Tudományos vezető: DR.

Részletesebben

A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben

A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben BUDAPEST, 28. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben Készítette: ORBÁN ILDIKÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi

Részletesebben

Agyagos homokkő formáció szelvénykiértékelése

Agyagos homokkő formáció szelvénykiértékelése Agyagos homokkő formáció szelvénykiértékelése A keresztül fúrt homokkő formációra vonatkozóan, az alábbi információkat gyűjtötték össze a fúrás, az iszapszelvényezés és a gyors kvalitatív mélyfúrási geofizikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén

Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén 1. A Tarna és a Gortva forrásvidékének általános jellemzői A Tarna és a Gortva folyók forrásvidéke Magyarország és Szlovákia kevéssé kutatott,

Részletesebben

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével A sérülékeny vízbázisok védelme három fő irányból közelíthető meg Adminisztratív

Részletesebben

Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége

Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége Gondolatok a sikeres kármentesítés egyik gátló tényezőjéről A finomszemcsés képződményekbe diffundált szerves szennyezők jelentősége Halmóczki Szabolcs, Dr. Gondi Ferenc BGT Hungaria Kft. Sikeres és tanulságos

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Dunántúli középhegység két része a paleozoikum szempontjából Középhegységi egység (Bakony, Vértes) Balatonfői vonal Balatoni kristályos Kis felszíni elterjedés Balatonfelvidék Velencei

Részletesebben

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai 2/23 M6/M60 autópálya (E73, V/C folyosó) tervezése 1998 2007 3/23 Geresdi dombság o ÉNY - DK-i dombhátak és völgyek o ÉK - DNY-i

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben