Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)"

Átírás

1 magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki Mátyás Beszámoló a vezetőség munkájáról... 2 dr. kiss katalin A KOMT évi közhasznúsági beszámolójából... 3 Sokan úgy fogalmaznak, hogy tetteink beszéljenek helyettünk, Jézus igéjének hirdetésére többször felszólítást kaptunk. Az apostolokat a közvetlen élmény lelkesítette: saját szemükkel látták a keresztre feszítést és a feltámadottat is. Húsvét ünnepének elmúltával bennünk is élni kell a fenti mondatnak: elmondani, hirdetni családunkban, betegeinknek, munkatársainknak, minden lehető alkalommal azt az örömet, hogy valóban feltámadott az Úr! Sok lélekben még csak ébredezik a gondolat nem mi, hanem a Szentlélek lebbenti fel a fátylat az erről az emberi ésszel fel nem fogható nagyszerű eseményről. Mondanunk és a következményeit vállalnunk kell. Mi a következmény? Lehet üldözés, szenvedés, de lelki nyugalom, béke, végül is nagy-nagy öröm a Szentlélekben. Jöjj Szentlélek! Örüljetek! Mindig csak örüljetek! Kapaszkodni Jézus kezébe és örömötöket senki nem veszi el! Dr. Magittay Erzsébet Egyesületünk története és lelkisége Bojtor István Orvosi találkozók Göncruszkán... 4 Dr. Nagy Emese Xénia és dr. Surman Katalin SERVE, SHARE, SHINE első résztvételünk egy ICMDA világkonferencián... 7 Dr. Margittay Erzsébet Hátra arc Török Tibor előadása... 8 Győriné Dr. Drenyovszky Irén Őrállóvá tettelek téged... 9 Dr. Gieszerné Győri Júlia Orvos avatás Innen-onnan Dr. Záborszky magda Dr. Pálmai Pálma ( ) dr. Kormány Zsolt és felesége Erzsébet Isten dolgozik a helyzeteden dr. Süle Ferenc A tudomány és a hit harca Zoboki Andrea Bensőséges kapcsolat az Úrral dr. Jámbor Imre Orvos misszionárius Ajkán Dr. Horváth Anna Toborzó dr. kiss katalin Érezzétek Magatokat otthon! Dr. Margittay Erzsébet Teljes szívvel bízzál az Úrban

2 a vezetőség munkája Beszámoló a vezetőség munkájáról Szudáni asszonyok Szeretnék rövid tájékoztatást adni a kedves tagságnak az elmúlt, nyárba rohanó hónapok néhány eseményéről. A legfontosabb esemény az előző lapszám óta a május 17-re tervezett közgyűlés volt, melynek során tisztújítást is terveztünk. Azt megelőzendően azonban Szenczy Sándort üdvözölhettük körünkben, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat vezetőjét, akit már nem csak országunkban, de nemzetközi szinten is jól ismernek a szervezet elképesztő teljesítménye által. Most sem egyedül érkezett közénk, hanem dr. Varga Éva gyermekgyógyász és aneszteziológus szakorvossal, aki nemrégiben Dél-Szudánban teljesített szolgálatot. A szeretetszolgálat vezetője rövid bevezetőt tartott, buzdítva minket a szervezet megalakulásának és első missziós tevékenységeinek bizonyságtételével. Emberileg lehetetlen dolgok valósultak meg, sok esetben azon az áron, hogy bolondnak nézték Isten szolgáját azért, amit hitt, ígért és kimondott. Ezt követően Éva vette át a szót és megdöbbentő képek vetítése közben számolt be az Afrikában töltött hónapokról, az ottani állapotokról és megtapasztalásokról. (A szolgálat honlapján el is olvashatják a beszámolót az érdeklődők.) A doktornő lénye maga is élő bizonyságtétel, hiszen egy törékeny hölgy állt előttünk, aki tapasztalatánál fogva már magánrendeléseken vehetne részt, kényelmes, jól fizető állást tölthetne be. Mégis aktuális hazai ügyeleteivel zsonglőrködve próbál időt szakítani ezekre a hosszú, kényelmetlen, igen fárasztó utakra, hogy Isten szeretetét tükrözhesse vissza ezeken az Isten háta mögötti helyeken. Sajnos nem jött el annyi érdeklődő, amennyit ilyen színvonalú előadók megérdemeltek volna. A létszám természetesen az előadókat nem zavarta. Megismerkedtünk viszont néhány kedves aktív tagunkkal, akik a jövőben készek lesznek belépni a vezetőségbe és szerepet vállalni a munkavégzésben. A vezetőség javaslata alapján a megjelent tagok létszámát figyelembe véve a tisztújítás ezen a na pon elmaradt. KOMT október Szegeden megrendezésre kerülő konferencia alkalmával egyidőben, közgyűlésünk alkalmával tartjuk meg. A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag támogatták. Tehát ebben az évben a tisztújítás a megszokott keretek között, az országos konferencián, Szegeden kerül megrendezésre, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! További részletek az újságban megtalálhatók! A nyár nagy eseménye a Rotterdamban megrendezett ICMDA világkonferencia, melyre több tagunk ellátogatott, és voltak magyar előadók is. Az ezzel kapcsolatos beszámolókat is hamarosan olvasni lehet. Kívánok minden kedves testvéremnek teljes feltöltődést a nyári sza bad hetek folyamán és sok erőt azoknak akik a szabadságolások alatt dolgoznak! Az Úr töltsön fel minden körülmények között Benneteket! Dr. Ujlaki Mátyás (főtitkár) 2 Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám augusztus

3 a vezetőség munkája A KOMT évi közhasznúsági beszámolójából Központi költségvetésből kapott támogatás Társaságunk, 2013-ban állami támogatásban (működési és szakmai program pályázat keretében) nem részesült. Egyedi támogatás igényt nyújtottunk be, Balogh Zoltán Emberi Erőforrás miniszterhez. Cél: KOMT 2013.évi konferencia és közgyűlés támogatása. (NEA-E ). Egyedi támogatás megnyert összege: Ft. Az SZJA 1% Ft-ot kaptunk, melyet a negyedévente megjelenő Tál és Kendő folyóirat megjelentetésével kapcsolatos költségekre használtunk fel. Az egyesület vagyona, tárgyévi pénzügyi eredménye a mellékelt évi beszámoló és közhasznúsági jelentésben részletesen megtalálható. (www.komt.hu) Az egyesület nem nyújtott célszerinti juttatást Háromhavonta megjelenő folyóiratból a környező országokban élő magyar orvosok számára több példányt térítésmentesen küldtünk. Rendezvényeink mindenki számára ingyenesek és nyitottak. Éves konferenciánkra, a határon túlról érkező kollégák részvételét ebben az évben nem tudtuk támogatni. Kiáltás az Életért Egyesülettel a Válságterhességi Központban, felkérésre térítésmentesen tartunk előadásokat Kölcsönösen segítjük egymást. Gazdasági társaságoktól és magánszemélyektől kapott támogatások elszámolása Magánszemélytől, gazdasági társaságtól kapott adományokat, működésre, rendezvényszervezésre és társaságunk kiadványának megjelenésével kapcsolatos kiadásra fordítottuk. Vezető tisztséget betöltők támogatása, bérezése: 0 Ft. Tevékenységünk, szakmai beszámoló Társaságunk célja a teljes ember testi-lelki-szellemi egészségre segítése, erre törek szünk megelőző, nevelő, gyógyító, utógondozó, rehabilitációs munkánkban. Társaságunk a Jézus Krisztust uruknak valló orvosokat, orvostanhallgatókat és egészségügyi dolgozókat tagként fogja össze. Segíteni akarunk az etikus, minden ránk bízottat személyiségében megbecsülő egészségügyi ellátásban és az egészségügyi dolgozók ehhez szükséges lelki tartásának erősítésében. Budapesten kéthavonta előadásokat, találkozókat tartottunk. Vidéken regionális csoportjaink működnek, Pécsett, Deve cse rben, Gyulán, Szerencsen és Fonyban. Országszerte segítjük a helyi csoportok megalakulását és erősödését. Tál és Kendő című lapunk negyedévenként jelenik meg. programok / tagdíj évi Országos konferenciánkat október 4 5-ig Budapesten rendeztük meg november 16-án több fórumon meghirdetett, imádkozást tartottunk az egészségügyben dolgozókért. Továbbképző tanfolyamok helyi megszervezését társszervezetünk, az IHS Alapítvány végzi. Társaságunk nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik, tagja vagyunk a Keresztény Orvosok és Fogorvosok Nemzetközi Társaságának, az ICMDA-nak és a Keresztények az Egészségügyben (HCFI) nevű világszervezetnek is, képviseltetjük magunkat ezek vezetőségében és rendezvényein (világkongresszusok, regionális konferenciák). Hazai más, hasonló célú egyesületekkel, alapítványokkal is együttműködünk. Az Ökumenikus Életvédő Alapítvánnyal, valamint a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületével és a Magyar Bioetikai Társasággal és Baptisták az egészségért munkacsoporttal. Budapest, május 15. Dr. Kiss Katalin (Elnök)» szeptember 12. (péntek) Biblia-imaóra. Bevezeti: Dr. Drenyovszky Kálmánné Helyszín: Budapest XI. Bocskai út 10. Kelenföldi Evangélikus Lelkészi Hivatal» október Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága XVIII. Országos konferencia és XXIII. közgyűlés» Előadások és plenáris ülések helyszíne: Szent-Györgyi Albert Oktató Központ, Szeged Dóm tér 13.» Tagdíj összege évre: Orvos: Ft/év. Rezidens, tanuló, nyugdíjas: Ft/év. Pártoló tag: Ft/év. Kérjük, ha évi tagdíját már rendezte, akkor a különbözet befizetését évközben tegye meg augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 3

4 Egyesületünk története és lelkisége Orvosi találkozók Göncruszkán Göncruszka, augusztus 29. péntek A református parókia tenyérnyi nagyságú dolgozószobámban az íróasztalomra könyököltem. A nyitott ajtón, ablakon át friss, beáramló levegő simogatott. A forró nyár nyomában nesztelenül lopakodik az ősz. Udvarunkon még illatozó, színes virágok sütkéreznek a napfényben. Meditálok. Az elröpült idők elmosódott emlékei villannak föl előttem, fiatalok, akik egyedül vagy csoportosan, néha száznál is többen látogattak hozzánk, mert éhezték, szomjúhozták az evangéliumot. Sokfelé bujkáltunk gonosz szemek elől. Sátrat vertünk a Hernád folyó partján, erdélyi fiatalokkal táboroztunk a Hargitán, megtévesztve a szekuritáte nyomozóit. Ifjakkal utaztunk Csehszlovákiába, Lengyelországba és Keletnémetbe, hogy keresztyénekkel találkozzunk, erősítsük, vidámítsuk egymást, mert a diktatúrában súlyos törvénytelenség, illegalitás volt, ha a lelkipásztor köré fiatalok gyülekeztek. Mi pedig hálát adtunk Istennek, ha egy önmagával és emberekkel meghasonlott, elveszett bárány viszszatért a Jó pásztorhoz, Jézus Krisztushoz. Áldottuk Megváltónkat azokért, akik újjászülettek! A második világháború utáni évtizedekben, a szocializálódott lakosság 96 98%-a mindig az egyetlen kommunista párt jelöltjeire szavazott. A marxista ideológia fundamentális tétele volt, hogy az egyházak 25 év múlva megszűnnek, bár az is elképzelhető, hogy halálos vergődésük, szaknyelven az exitus, hosszabbra nyúlik. Az egyházak lelkészei megoszlottak: békepapságra és hitvallókra. A gyülekezetek kisebb része tradicionális maradt. A békepapság arra törekedett, hogy jó kapcsolatot szövögessen az állam és egyház között, mert így megmenthetjük magunkat. Adjuk föl épületeinket, lelki-anyagi javainkat, hagyjuk abba a missziót. Teológiát is fogalmaztak hozzá János evangélium 3,16. alapján: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érette. Itt megálltak és elhallgatták, hogy valaki, hiszen Őbenne, örök élete legyen. Lényeg, hogy a világot, az embert és a szocializmust szolgálni kell. Ezzel szemben a hitvallók Jézus Krisztus megváltását hirdették, hogy a bűntől, nyomorúságtól, kárhozattól csak Ő szabadít meg. Folytatták János 3,16-ot: valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen. Mivel legfőbbképpen az Úr akaratát keresték, ezért megvádolták, és pellengérre állították őket, hogy Isten ellenesek, ember ellenesek és egyház ellenes pietista szakadárok. A békepapok Galata 3,28-ra is hivatkoztak, amiben az van megírva, hogy nincs zsidó, se görög, nincs szolga, se szabad, nincsenek szövetségek, tehát nincs külön gyermek istentisztelet, se ifjúsági összejövetel, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban. A Biblia szerint csak a templom az a hely, ahol minden keresztyén szabadon, legálisan összegyűlhet. Ez a teológia egyezett a kommunista ideológiával, amely szerint pap dolga a Miatyánk, vagyis a lelkész egy héten át üljön a parókián, vasárnap menjen templomba, útközben kerülje az embereket, a szószékről pedig prédikálja a munkát, valamint a békeharcot, és induljon haza. Magyarországon vallásszabadság van, de a templomon kívüli vallásos propaganda és vallásos agresszió szigorúan tilos! Természetesen a konfeszionális keresztyének is a Bibliára hivatkoztak, hogy mindig, mindenkinek kötelesek vagyunk Krisztust prédikálni. 1Kor 1,23, 2: 2. Jézus a zsinagógán kívül szabadon beszélgetett a gazdag ifjúval és magához hívogatott gyermekeket. Márk 10,14,20. Augusztus végén meditálok. Visszagondolok a múlt év bűneire, botlásaira, Krisztus kegyelmére és gazdag áldására. Próbálom megérteni jelenünket, és Isten akaratát keresem a jövendőben. Jólesik ez a rövid nyugalom, hiszen évek óta figyelik, lesik mozdulataimat. Néha gyülekezetünk tagjai besurrannak a lakásunkba és elsuttogják, hogy tiszteletes úr, ma is érdeklődött a rendőrség nálunk. De ne tudja meg senki, hogy itt jártam a parókián. A tanácselnökünk és esperes úr köteles jelenteni rólam. Besúgó lelkészek barátkoznának velem és érdeklődnek a dolgaimról. Az egyházi hatóság táviratilag rendel magához kihallgatásra, hogy ne maradjon dokumentum. A rendőrség autón hozza ki átvételi elismervénnyel a behívót. Esperes úr szerint feltűnési vágyból foglalkozom a fiatalokkal, hogy saját fejemre nyomjam saját készítésű koszorúmat. Püspök úr azért haragszik, mert én vagyok a kerület legrongyabb lelkésze. Megkérdezte, hogy ott akarsz elrohadni Göncruszkán, vagy kivágjalak egy rongyabb helyre? Figyelnek, fenyegetnek, ijesztgetnek, és időnként csüggedten kérdezem: Uram valóban Te indítottál föl reá? Isten a Cselekedetek könyve 9. és 26. rész 16-ik versével válaszol: Azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, és megmutatom, menynyit kell az én nevemért szenvedni. Feszültségem Pá apostol által küldött mennyei üzenettel oldódik, hogyha önmagamnak, vagy embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. (Galata 1,10) 4 Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám augusztus

5 Egyesületünk története és lelkisége Lehajtott fejjel kérem: Atyám, mutasd meg nékem, hogy mit kell és mit tilos cselekedni? A közeledő gépkocsi motorjának hangja erősödött, aztán hirtelen megszűnt a parókia előtt. Csapódott az ajtaja, és tudtam, hogy hozzánk jöttek. Nagyot lélegezve találgattam, vajon ki lehet? Rendőrség, Állami Egyházügyi Hivatal, esperes, valamelyik besúgó lelkész, barát vagy testvér? Ha szembe nézek velük, arc és testmozdulataikról azonnal felismerem a Szentlélek által, hogy ki kicsoda? Néhány pillanatot várok, míg lassul fölgyorsult szívdobogásom, aztán magabiztosságot mutatva kilépek az udvarra látogatóm fogadására. Már behajtotta a vaskaput. Középkorú, értelmiségi, elegáns férfi barátsággal közeledik felém. Are you pastor Steven Bodzstor? My name is medical doctor Luke, Lukas, from Holland. Kezet fogunk. Yes, I am. Please. come udvariaskodom, but at first the care The care Doktor Lukács érti a konspirációt, mai divatos kifejezéssel interaktív kapcsolattal kinyitom a nagy kaput, és óriási Mercédeszével bekanyarodik az udvarra. Kerüljük a nyilvánosságot. Jó szemmértékkel látom, hogy kocsijának szélessége éppen annyi, mint Trabant autónk hosszúsága. Szándékosan hallgatok arról, honnan jött, hová megy, kitől kapta címemet, Drenyovszky Irénkétől, Böszörményi Dalmától, Németh Gézától, vagy más valakitől? Autója rendszáma sem érdekel, mert valószínűleg rövidesen behívat a felsőbbség, és megkérdezi: hogy hívták, honnan jött, hová ment és mi az autója rendszáma? Nyugodt lelkiismerettel válaszolom, hogy elfelejtettem tudakozódni róla. Szolgálataimról és műemlék templomunkról beszélgettünk. Hellyel kínálom dolgozószobámban, süteményt, teát hozok és mentegetőzöm: Sajnos a feleségem nincs itthon, Gönc Zöldért vállalatnál irodavezető, haza telefonáljam? Doktor Lukács tiltakozott nem, nem szükséges. Amint beszélgetünk, mindent elhiszek neki, csak azt az egyet nem, hogy valóban Lukács doktornak hívják, mint az Újszövetségben a harmadik evangélistát: Lukácsot, aki orvos és történetíró volt. Segíthetek valamiben? Igen, és rátér jövetelének céljára. Úgy érzem, mintha számon kérne, elmarasztalna, és bátorítana egyszerre. Mondd, miért nincs Magyarországon keresztyén orvosoknak evangéliumi közössége? Meglepődve csodálkozom. Soha nem gondoltam ilyenre. Lukács doktor határozottan rám mutat. Összehívnád őket Göncruszkára? Karomat mellemre szorítom. Én ide, falusi parókiára orvosokat konferenciázni? Igen te, mert a keresztyén orvosoknak is szüksége van élő kenyérre, élő vízre, Aki az Úr Jézus Krisztus. Éreztem, az első pillanattól bizonyosságom volt arról, hogy Lukács doktort az Úr küldte hozzánk, és az Úr szólt rajta keresztül. Igen, összehívom őket, miután megbeszélem hívő testvéreimmel. Milyen gyakran gondolod? Évente legalább egyszer. Legközelebb? Jövő év nyár végén, ősz elején. Én is szeretnék részt venni rajta. Imádkozunk, öleléssel búcsúzunk, azután Lukács doktor elporzott az óriási Mercédesszel. Uzonkám öt óra táján sápadtan érkezett haza. Íróasztalommal szemben lévő kanapéra ereszkedik, és sorolni kezdi a Vállalatnál történt mai eseményeket. Türelemmel végig hallgatom. Aztán derűsen nézek reá. Képzeld, ma délelőtt Dr. Lukács orvost fogadtam Hollandiából. Megegyeztünk abban, hogy ha az Úr is akarja, akkor Göncruszkán keresztyén orvosokat hívjak össze. Feleségem elmosolyodott. Áldja meg az Úr ezt a szándékunkat. Először Miskolcon Bartha Árpáddal beszéltem róla, aki Isten országáért minden kockázatot és áldozatot vállaló családorvos. Halála előtti napon édesanyámat látogatta és azzal köszönt el tőle, hogy a céltalan, kárhozat felé sodródó nyomorult embereknek hirdetni kell az evangéliumot. A keresztyén orvosok találkozója azért fontos, mert az Úr erősíteni fog hitünkben, tanácsol kérdéseinkben, és vezet a hétköznapok kanyargós ösvényein. Major László korházi főorvos mindenben kész volt segíteni. Juhász Imre nőgyógyász véleménye volt Szegeden, hogy hamarabb kellett volna. Drenyovszky Irén, nagytekintélyű főorvos naponta ezért imádkozik Budapesten. Korondi Klára főorvos vállalta, hogy igyekszik összehívni az érdeklődőket. A többiek is mind egy akarattal vállalták. Az orvosi találkozóra szóló 30 darab meghívót mindig levelezőlapra és kézzel írtam, hogy ezzel is a cenzúrának segítsek, mert könnyebben átfut rajta. Három-négy héttel hamarabb dobtam postaládába, hogy a meghívottak idejében programjukba iktassák. A levelezőlapokat egymástól távolról lévő posták ládájába dobtam, pl. Encsen, Miskolcon, vagy Sárospatakon. Házasságkötésünk óta vendégkönyvbe írnak a látogatóink. Az orvosi találkozók kimaradtak a bejegyzésből, hogy a felsőbb hatóság számára kimagyarázhassam, hogy en voltak, de a nevükre már nem emlékszem. Az egészségügyről beszélgettek, majd élvezettel hallgatták a műemlék templomunkban tartott orgona hangversenyt augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 5

6 Egyesületünk története és lelkisége Az első orvosi találkozó szeptember 12-én volt Göncruszkán a gyülekezeti otthonunkban. Tíz éven át mindig szombaton érkeztek Budapestről, Miskolcról, Debrecenből, Szegedről, Nyíregyházáról és a környékről is. Frissítővel, süteménynyel fogadtuk őket és az első pillanattól testvéri légkör volt közöttünk. Valószínű, hogy némelyik orvosnak jó kapcsolata alakult főbelügyessel, de soha nem éreztem, hogy félelemből, karriervágyból, rosszindulattal beárulták volna összejövetelünket. Első alkalommal huszonnégyen érkeztek. Kiosztott, majd visszakért Hallelujah énekeskönyvből dicsértük az Urat, és a bevezető áhítatot mindig valamelyik orvos, tartotta. Az elsőt Major László főorvos, ami után két előadás, majd hozzászólás következett. Lukács doktor Biblia és gyógyítás, somathologia és psychotherapia összefüggéseiről beszélt. Az es nagy orosz forradalom után törölték a psychologiát, és csak évek multán vették vissza. A marxizmus szerint ugyanis a tudomány tárgyát csak objektív, fiziológiai folyamatok képezhetik. A psychológiának, mint magasabb rendű idegműködésnek, föltételes reflexeknek nincs objektív jelentősége, ezért kiesnek a tudományos kutatás területéről. Újabb marxista tudósok szerint van psychológia, aminek célja a kommunista ember minőségének kialakítása, a gyermekek és ifjak kommunista nevelése. Ezzel szemben Lukács doktor új, merész hangot ütött meg és 1981-ben már azt hangsúlyozta, hogy fizikai állapotunk a phsyhétől is függ, testi bajok lelki gyógyítással is orvosolhatók. Hozzátette, hogy minden orvosi rendelő mellé jó volna egy lelkigondozói szobát is nyitni. (Lukács doktor =Dr Peuchen, felesége Nel, kommunista államokban szervezte a keresztyén orvosok közösségét. Többször járt Budapesten, ott szólította magához az Úr.) Második előadást fiatal, tudós, konfeszionális lelkész, Fekete Péter mondta el a megtérés (metanoia) teológiájáról, ami élet halál kérdése az ember számára. Keresztelő János a Jordán folyó partján, Jézus a názáreti zsinagógában ezzel kezdte szolgálatát, hogy térjetek meg! Máté 3,21., 4,17. Az Istentől elfordult embernek, egyháznak és nemzetnek vissza kell fordulni Mennyei Atyjához, Aki magához ölel bennünket Jézus Krisztus halála és feltámadása, valamint a Szentlélek által. Az előadások után kötetlen beszélgetés folyt, majd a 900 éves templomban vettünk részt orgona hangversenyen. A záró áhítatot mindig Bojtor István végezte, azután közös ebédet fogyasztottunk el fölszabadult légkörben. Az Úrral és egymással való kapcsolatunk megerősödött. Noteszemben csak időpontokat jegyeztem föl: augusztus 29. péntek, dr. Lukács látogatott Göncruszkára. Első alkalom szeptember 12., amelyen 24-en vettek részt augusztus november 5-én, 41-en voltunk június 8., május 24., 52-en voltunk, lelkészekkel, egészségügyi könyvajánló dolgozókkal együtt május 23., október 8., áhítatott dr. Vígh Attila tartott, egyik előadónk dr. Major László főorvos június május 5-én Juhász Imre főorvos a Bibliáról és testi lelki gyógyításról beszélt. A Reform újságban írták, hogy Bojtor István a gyermekeken kívül a környékbeli orvosokat is Göncruszkára hozta össze. TV-sek és rádiósok riportokat készítettek és megalakult a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága. Balatonaligán nemzetközi orvos konferenciát rendeztek május 2 5. között. Reggeli elcsendesedéseinken a vérfolyásos asszony történetét olvastam és magyaráztam. Dr. Sipos Zsuzsa házat épített Fonyban és 2004-től Abaúj és Zemplén megye térségei ben először a lakásán, 2011-től az önkormányzat nagytermében tavasszal hívta össze az orvosi konferenciát Korondi Klára főorvosnővel. Szerencsen is től a Keresztény Orvosok Társasága rendez minden ősszel orvosi, egészségügyi találkozót, amelyen érdeklődők is részt vehetnek. Bojtor István református lelkipásztor, tanár Nyugdíjas pszichiáter vagyok a volt Lipót, Valláslélektani Pszichiátriai osztályának főorvosaként dolgoztam. A több mint 55 éves szakmai munkásságom alatt összegyűjtöttem a családi élettel kapcsolatosan azokat a pozitív lélektani hatásokat, amelyek a házaspár és az utódok személyiségfejlődésére, lelki egészségére kifejezetten pozitív hatást gyakorolnak. A könyvhétre jelent meg: Egy új világ építése című könyv (Kairosz kiadó 2013.). Könyvtárnyi irodalom van arra, hogyan kell a gyermekeket nevelni, de hogy a gyerekek léte milyen áldásos lélek tani hatással, kreatív megoldásokat kívánó kihívással van a szülőkre, arról alig találhatunk valamit. Országunkban a természetes népesség alakulása szomorú kérdésével sok irányból foglalkoznak, Hiányoznak azonban azok a konkrét, lélektanilag bizonyítható hatáselemzések, amiket a családi élet a szülőkre és a felnövő gyermekek személyiségfejlődésére gyakorol. Könyvem ebből a szempontból tárgyalja összegyűjtött tapasztalataimat. A családok anyagi támogatását fontosnak tartom, de hasonlóan fontos és azonban elhanyagoltabb kérdés a család lélektani értékeinek, szellemi fejlődésre gyakorolt pozitív lehetőségeinek megismerése, kultúrájának növelése. dr. Süle Ferenc 6 Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám augusztus

7 Egyesületünk története és lelkisége SERVE, SHARE, SHINE első résztvételünk egy ICMDA világkonferencián Nagy örömöt és egyben megtiszteltetést is jelentett számunkra, hogy részt vehettünk az ICMDA jubileumi, Rotterdamban megrendezett, 50. világkongresszusán. Izgatottan vártuk, a nagy napot, július 19-ét, a konferencia kezdőidőpontját. Szorgos készülődést és szervezést követően érkeztünk meg a rotterdami De Doelen központba, a konferencia helyszínére. A kezdetekben 80 fővel induló, jelenleg több, mint 80 országot képviselő szervezet 1963-ban, Amszterdamban alakult meg, ezért került ismét Hollandiába megrendezésre az ICMDA konferencia. Az ifjúsági konferencia és a fő kongresszus ugyanazt a témát dolgozta fel más aspektusból. A konferencia központi témája az volt, hogy a ma társadalmában hogyan lehet keresztény orvosként hitelesen szolgálni, megosztani hitünket másokkal és világítani az életünkkel. A wales-i származású Lindsay Brown, aki a FEUER (Fellowship of Evangelists in the Universities of Europe) vezetője, az orvostanhallgatókat és a fiatal orvosokat a Kolossébeliekhez írt levélből bátorította a reggeli Biblia tanulmányozás keretein belül. Az előadó a keresztény ember fejlődéséről beszélt, és arról tanított, hogyan lehet a mai modern civilizációban szolgálni Jézust, anélkül, hogy kívülállóvá válnánk a világ számára. Különböző országokból származó orvosokat hívtak meg fő előadóknak. Minden szolgáló a maga kulturális nézőpontjából világított rá a bibliai igazságokra, mely által méginkább kiszélesedhetett a konferencián résztvevő egyének látóköre. Ami leginkább megragadott Nagy Emese Xénia, Surman Katalin és Liisi Taly (Észtország) minket, az Pablo Martinez, Spanyolországból származó keresztény pszichiátertől hangzott el: Elsősorban ne a siker legyen a célod, hanem, az hogy gyümölcsöt teremj Isten dicsőségére! A ma társadalma az egocentrikusságot hirdeti, ezzel ellentétben Isten Igéje a Kol 3,17- ben és a Mt 6,33-ban azt mondja: hogy Krisztus legyen az első helyen az életünkben. A legmagasabb rendű szeretet az AGAPE, amely önzetlen módon mások érdekeit helyezi önmaga elé, akár a saját életének feláldozása árán is, oly módon, hogy ezáltal Isten akarata tud megvalósulni. Jézus erre az élő példa. Az elhangzottakat minden nap kiscsoportokban történő beszélgetések során vitattuk meg.» Folytatás a 8. oldalon augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 7

8 Egyesületünk története és lelkisége SERVE, SHARE, SHINE» Folytatás a 7. oldalról Délutánonként szemináriumokon, vagy kurzusokon lehetett részt venni az egyén érdeklődési körének megfelelően. Az esti órákban a konferencia különleges programokkal végződött, mint például: a dicsőítés, a nemzetközi kiállítás, vagy a gálavacsora. Szállásadónk egy fiatal keresztény házaspár volt: Andries és Andrea. Krisztusi szeretettel fogadtak minket és nagy odaadással gondoskodtak rólunk. Nemcsak az otthonukat, hanem a szívüket is megnyitották előttünk. A velük közösen töltött idő áldás volt számunkra, ugyanúgy, mint ahogy a konferencián megismert testvérekkel való kapcsolat is. Nagyon hálásak vagyunk elsősorban Istennek és mindazoknak a kedves embereknek, akik lehetővé tették számunkra, hogy képviselhessük hazánkat ezen az emlékezetes rendezvényen. Hisszük azt, hogy a kongresszus minden résztvevője a világ azon területein, ahová az Úr elhívta őket, tud világítani, és kiárad rajtunk keresztül Isten szeretete munkatársaink és pacienseink felé. Az Úr Drága Szelleme vezessen és segítsen mindegyikünket ebben! Dr. Nagy Emese Xénia és dr. Surman Katalin Szállásadónk egy fiatal keresztény házaspár volt: Andries és Andrea. Krisztusi szeretettel fogadtak minket és nagy odaadással gondoskodtak rólunk. Nemcsak az otthonukat, hanem a szívüket is megnyitották előttünk. Az előadó különösebb vallásos nevelést nem kapott, inkább kinevette, de semmiképpen nem érdekelte a bibliaórák világa, nehezen jutott előre, anyagi problémái is voltak, megnősült, gyermeke született, ám ekkor olyan helyzetbe került, melyből az átlagpolgár számára hajmeresztő útra lépett. Utcai verekedések, rablás, iszákosság, különféle kapcsolatok mindez váláshoz, teljes kiégéshez suicid elhatározáshoz vezette. És ekkor belépett az életébe Jézus. Már régen nem hallottam ilyen megrázó, teljesen reális alapokon nyugvó bizonyságtételt. Jézus megszólította, és több hónapi vergődés után, börtönbüntetés lehetőségével jutott el a felismerésre, hogy szembenézzen életével. Cselekedeteinek Hátra arc Török Tibor előadása Török Tibor testvérünk bemutatkozásakor, kézszorításával, fehér szakállával, különösebb észrevételekre nem adott okot. Az első mondatok, udvarias bemutatkozás után az előadó felugrott, és azt mondta: mindig öröm fog el, amikor Jézusról beszélnek. Ezután egy nem szokványos élet út története következett. értékelése végül is bűnbánathoz vezette. Az utcai rabló, iszákos, züllött csavargóból egy megváltozott, valóban új ember alakult. Isten olyan emberekkel hozta össze, olyan helyzetekben, hogy észre kellett vennie: Jézus él, benne él és elfogadja nyomorúságos helyzetét. Egy belső hang sürgetésére visszament feleségéhez és kislányához, akik szeretettel, (!) és szemrehányás nélkül és örömmel visszafogadták. Ez a szeretet megérintette, képes volt imádkozni, Bibliát olvasni, s hívő emberek között új életet kezdeni. Döbbenetes volt számomra az a biztonságérzés, ami ebből az emberből áradt. Megtalálta ami elveszett és sugárzó örömmel tudott új életet kezdeni. Megtérése 15 éve történt. 8 Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám augusztus

9 Egyesületünk története és lelkisége Az első percben alázatos és törékeny felesége szememben sugárzó óriássá nőtt, ki a szó szoros értelemben kiimádkozta férje hazatérését. Tudjuk, hogy ilyen esetek vannak, de én még nem találkoztam ennyire mélyről, ilyen magasra kerülő emberrel, Jézus nyilvánvaló közbelépésével és szeretetével, ennek a szeretetnek, kegyelemnek ilyen hatalmas átalakító erejével. Megtérését leírta a Hátra arc című könyvében mely könyvesboltokban kapható. A megtért rossz életben felismerte Jézus személyes megváltását, azt, hogy Isten őt szereti, és hogy ez a tény olyan örömmel tölti el, melyet el kell mondani a világnak. Evangélium. Örömhír. Őrállóvá tettelek téged (Ez 3,17) Krisztus Urunkat követni igyekvő orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi dolgozók kötelességünknek tartjuk, hogy az emberek életét védjük a fogantatástól a természetes halálig. Hisszük, hogy Isten az embert saját képére teremtette, a Vele való kapcsolat lehetőségével, Krisztusban megváltotta,mindnyájunk életét számon tartja és számon kéri Betegségeket meg előző,kezelő, gyógyító, gondozó, rehabilitáló munkánk során a test-lélek-szellem egységében tiszteljük az emberi méltóságot (még,ha ez esetenként nehéz is), hiszen tudjuk,hogy Krisztus Urunk halálával és feltámadásával lehetőségünk nyílt, hogy higgyünk Benne és boldog örök életünk legyen! Ki-ki a maga területén kell, hogy felelős őrálló legyen. Felelősek vagyunk azonban az emberi életet védő törvényekért és rendelkezésekért, létrejöttükért, megtűrésükért is! Álljon előttünk példaként Ft. Bíró László püspök úr harmadik levele (előzőek: 2013 november 18. és december 6.), melyet az Európai Parlament magyar képviselőinek írt. Az őrállás kitartó és folyamatos feladat, segítsük egymást a helytállásban! Győriné Dr. Drenyovszky Irén Jézus megszólította, és több hónapi vergődés után, börtönbüntetés lehetőségével jutott el a felismerésre, hogy szembenézzen életével. Cselekedeteinek értékelése végül is bűnbánathoz vezette. Az utcai rabló, iszákos, züllött csavargóból egy megváltozott, valóban új ember alakult. Ahogy néztem ezt a két embert egy kicsit az apostolok örömére gondoltam, amivel százakat néhány év alatt ezreket tudtak megnyerni Krisztus ügyének. Nagy hálával köszöntem meg, hogy hallgatója, picit részese lehettem ennek a történetnek. Valamint azzal a biztos tudattal gazdagodtam, hogy az Evangélium valóban örömhír, amely képes ma is embereket, nemzeteket, az egész világot megváltoztatni. Köszönetet mondtam azért, hogy lehetőségem szerint tovább adhatom az örömhírt mely igaz. Jézus él! Dr. Margittay Erzsébet augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 9

10 Egyesületünk története és lelkisége Orvos avatás Reményik Sándor Az orvos Lassan egy hónapja volt az orvossá avatásom napja. A nap, melyet hónapok óta nagyon vártam. A nap, melyen végre letehettem a lantot, s felvehettem egy másikat, egy szebben muzsikálót. Sok ékesen hangzó, nagy szó hangzott el azon a napon a Papp László Sportarénában, mely valószínűleg minden avatandó orvosdoktor szívét megdobogtatta. Kivéve az enyémet. Az én szívem most egészen más miatt kalapált. Pontosabban valaki más szíve felett kalapált. Elsőszülött kisfiúnk mint ahogy sokan viccelődtek diplomával született. Az ő érkezésének közeledtével járó izgalom mellett minden eltörpült. Szép és motiváló gondolat, hogy az ember segíthet másokon hivatásával, azonban talán semmi sem hasonlítható ahhoz az áldott állapothoz, mikor az ember életet adhat valaki másnak. Hálát adok a Teremtőnek, hogy átélhettem ezt a csodát június 28. Semmelweis Egyetem Dr. Gieszerné Győri Júlia Egy képet láttam drága, öreg úrnak S nagy orvosnak a szobája falán: Jézus, az Orvos. Ül az ágyszélén szelídkomolyan. Az ágyban fekszik egy beteg leány. Csak ül és fogja a leány kezét És néz rá hosszasan, Tekintetében gyógyító erő, Áldás és béke van. A nagy orvos, a drága öreg úr Azóta elpihent. De emlékéből, mint a fali képből Sugárzik az erő S leszáll a szívemre a csend. Ő ama názáreti örök Orvos Hű követője volt. A beteg fölé szívével hajolt. Nem mondotta sokat: Uram, Uram. De: Aki cselekszi az én igémet - Az velem van. És én most minden igaz orvos arcán, Ki szeretettel fogja meg kezem, Az ő arcát s az örök Orvos arcát Felismerem. (Az ünnepségen Takács Bence színművész szavalta el.) A SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI ESKÜJE Én, ( ) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam. 10 Tál és kendő XXV. évfolyam 1. szám március

11 A kronosz Érettségi után nem vették fel az egyetemre, ezért egy évig a radiológiai klinikán végzett segédápolói munkát. Az egyetem elvégzése után a budapesti bőrklinikán töltötte a gyakorlati időt. Szakvizsgája után Monoron kapott állást márciusában kerültem Monorra. Öregségi nyugdíjba vonulásomig én voltam a főnöke. Utána mondtam Neki, hogy pályázd meg, elég érett bőrgyógyász vagy ahhoz, hogy főorvos légy. Így is történt. Utána én, mint boldog beosztottja, dolgoztam vele tavaszáig. Több mint 10 éve kezdődött a betegsége. A diagnózis megrettentette. Rendszeres Biblia olvasó lévén legnagyobb meglepetésére a Királyok könyvében azt az igét találta, hogy még adok neked 14 évet. Viszonylag tünetmentesen élt márciusáig. Onnantól fogva haladt a kórfolyamata. Mikor szaporodtak az áttétei, mondtam neki, hogy még nem telt le a 14 év. Isten meg szokta tartani az ígéretét. Mikor utoljára voltam nála, többet hallgattunk, mint beszéltünk. Ő gyakran elbóbiskolt. Végül a Mélységből kiáltok Hozzád Uram. zsoltárt próbáltam felolvasni, ahogy a sírásunk mellett lehetett. A kairosz Kairosz alcím alatt azt szeretném elmondani, hogy mit kaptam Pálmától lelkileg. Harmónia a munkahelyen Monori működésem első heteiben felfedeztük, hogy világnézetileg azonos nyelvet beszélünk. Pálma református volt, én katolikus vagyok. Felekezeti különbözőségeink ellenére tiszteltük a másik meggyőződését. Soha, egy fél mondat erejéig sem volt közöttünk hitvita. Mindketten él tük a hitünket. Szakmailag nyilvánvalóan sokban különböztünk. Az ő kezelési módja modernebb volt, én koromnál fogva régimódi vagyok. So ha nem voltunk féltékenyek egymásra, nem kritizáltuk egymást. Ez volt a másik titka annak, hogy a 25 év nagy harmóniában telt el. Én személy szerint Pálma családjával is baráti kapcsolatban voltam, sőt a nagyon népes családom is ismerte, és szerette Pálmát. Karácsonyaink Nemcsak karácsonyfa állításból, és egymásnak adott kisebb ajándékok adásából, ünnepi jó kívánságokból állt. Többnyire a Lukács evangélium ide vonatkozó szakaszát olvasta fel valaki közülünk, majd halkan énekeltük valamelyik karácsonyi éneket. Mindezt déltájban, takarítási szünet idején, a két műszak átfedési idején lehetett megoldani ot írtunk akkor! Még javában a Kádár rendszerben éltünk. Személyes bátorság is kellett akkor hozzá. Ő még akkor pályája kezdetén volt. Más a helyében építette volna a karrierjét. Neki eszébe se jutott, hogy ezzel valamit is kockáztat. Szerencsére az asszisztensnők se viszonyultak ellenségesen a hithez. Tavaly karácsonykor, mikor már nem volt velünk, felhívtuk, a telefonba olvastuk be az igét, majd énekeltünk, közben nyeltük a könynyünket. Így is megvalósult a lelki egység. Karácsonykor ő már odaát volt. Isten hűséges volt, megtartotta ígéretét, 14 évet adott még neki. innen-onnan Dr. Pálmai Pálma ( ) Az ima ereje 1996-ban történt. Az egyik asszisztensnő 17 éves fia elveszett, nem jött haza az iskolából. Elrepült Párizsba az Idegenlégióba akart állni. Mindenki megpróbált minden követ megmozgatni. Az Idegenlégió állam az államban, még a Nemzetközi Vöröskeresztnek se adnak információt. Teltek a hónapok. Egyszer egy reggel telefonál az asszisztensnőnk. A jó Isten meghallgatta az imádságunkat. A fiúnk épségben hazakerült. Nem vették fel a légióba, mert még nem töltötte be a 18. évét. Azóta két gyermekes, boldog családapa. Gyermek imalánc Pálma betegsége idején történt, hogy egyszer a kilenc éves unokám esti imájába foglalta. Édes Istenem, gyógyítsd meg Pálma nénit. Különös módon más baráti család kis gyermekei is ugyanezt kérték, nagyjából egy időben. Valami javulás be is állt az állapotában. Tovább mesélve az örömhírt Pálma egyik gyógyszerész barátnőjének, ő is fellelkesült. Neki is vannak unokái, hadd segítsenek ők is imádkozni! Így egy spontán gyermek imalánc indult. A gyermekek imája sokkal kedvesebb Isten előtt, mint a miénk. Pálma soha nem lázadozott Isten rendelése ellen, de még soha azt se hallottam a szájából, hogy Uram, miért kell elmenni, miért kell szenvedni? Segítőkészsége, nagylelkűsége felülmúlhatatlan volt. Mindent egybevetve, igaz barát távozott közülünk. Dr. Záborszky magda március Tál és kendő XXV. évfolyam 1. szám 11

12 a vezetőség munkája Isten dolgozik a helyzeteden A szobrász látja az alakot a kőben, a festő is a képet, mielőtt elkészítené a művet. Miért lenne meglepő, hogy a világmindenség tervezőjének és alkotójának terve és célja, volt és van a teremtett világgal. Isten mindent végiggondolt, ami hatással lehet az életedre, beleértve a különböző időket és alkalmakat, a világtörténelem eseményei politikai vezetők döntéseik, sőt még azt is hány szál haj legyen a fejeden (Lk 12,7), Isten terve nem csupán azokat a körülményeket foglalja magába, amelyek nincsenek irányításod alatt, de azokat is, amelyekről azt hiszed, hogy te tartod kezedben. Lehet, hogy azt hiszed: te döntesz időről, hogy melyik úton menj, mit vásárolj a boltban, de valójában az Úr dönt, arról mit kell tenned. (Péld 20,24) Minden döntésed a kezedben van, nem csupán a jók. Isten fel tud használni arra, hogy véghez tudd vinni az Ő tervét, és ha már emberek hibáit valami jóra tudja használni, miért lepődsz meg azon, hogy a te hibáidat is fel tudja használni úgy, hogy elérje az Ő célját?! Ez reményt ad mindenkinek. Bízzál az Úrban! Ne aggódj minden terv szerint halad. Isten országa épül, jól végezted munkádat (Mt 11,45). Mi a földi gondok megoldását várjuk, míg Jézus az örökkévaló ország építésén fáradt, tehát legközelebb, amikor úgy tűnik Isten nem a várakozásodnak megfelelően cselekszik, az nem azt jelenti, hogy nem törődik veled, csupán azt, hogy Ő látja a teljes képet, és éppen olyan dolgokat intéz, amiket fel sem tudnál fogni tehát csak bízzál benne dolgozik a helyzeteden. Csodatévő Urunk van. 91 zsoltárt olvassuk személyesen magunkra vonatkozóan is. Ragaszkodom Hozzá Ő megszabadít engem Felmagasztal, mert ismerem Nevét. Segítségül aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. (Ef 1,11) hívom, ezért meghallgat, velem van megment és megerősít. Hosszú élettel elégít meg, megmutatja nekem szabadítását. A megváltás célja, hogy bekerülhessünk Isten jelenlétébe. Isten igazságban jelenik meg. Nem e világból való, fontos, hogy Jézusról reális igaz képünk legyen, ne hamis Istenképhez ragaszkodjunk, ma is csodatevő, ma is betölti szükségeinket. Ha azt gondoljuk, hogy esetenként cselekedett csodát, ez tévedés. Rendszeresen cselekszik csodákat és nem csak időnként akkor, amikor a földön járt, nem foszthatjuk meg Jézust a csodáitól, ne legyen hamis képünk vagy misztikus képünk, a valós kép a legfontosabb. Örömmel várjuk mindannyian, miért is ment el? Végre visszatér. Van bennünk ilyen öröm? (Lk 8,40) A názáreti Jézust az előzményei miatt várták: gyógyított, szabadított, tanított. Futótűzként terjedt Jairushoz a hír, hogy halottak is feltámadnak, Jairus zsinagógai elöljáró volt és felébredt benne a remény: Ez az én emberem, nem személyválogató! Ideje az emberek szolgálatában van. Orvosok ideje kinek a szolgálatában van? Jairus családjában, a mi családjainkban is volt, van és lesz is probléma. Szükség van Isten beavatkozására. Bíznunk kell abban, hogy ugyanolyan erővel cselekszik, mint 2000 évvel ezelőtt, más csodákat is tett előfordult, hogy érintésére is áradt belőle a szabadítás. A hit lényege a Menny és Föld közötti csatorna, járat, érintésről szól. Romolhatatlan világot tudunk megérinteni Jézus Krisztuson keresztül, csodavárónak lenni nem bűn a természetes világ Isten Teremtő erejének csodatévő műve. Az embert is ő a csodatevő Isten teremtette. A mennyei világot Jézus Krisztus érezteti közöttünk mindenkit meg akar érinteni, az Isten országa valóság, nem e világból való. A belépőhöz követelmény a hit. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, azt írja az Ige bűn az, hogy nem hittek énbennem. Egy: meg kell alázattal vallani bűneinket. Kettő: el kell hagyni, megelőzni. Ha bűnben járunk, nem tudjuk fogadni felfogni Isten érintését, felfogni azt, hogy milyen hatalmas csodatévő Urunk van. A bűn eltorzítja Isten képét bennünk. Bűnbocsánatot nyerve lehet igaz istenképünk. dr. Kormány Zsolt és felesége Erzsébet» Bevezető gondolatok a márciusi (Bocskai úti) Szabó Lajos: Gyógyító sorrend imaalkalomról Belekezdtem megint valamibe, De már látom, hogy nem érek a végére.. Elhatároztam ismét: elindulok, de annyira merev és nehéz még a lábam Kitaláltam a biztos megoldást, De titokként őrzöm magamban Istenem, megint meg kell tanulnom, hogy igazán mindent én akartam gondoltam én terveztem én kiviteleztem Taníts meg végre új gondolkodásmódra, hogy ne saját magam mögött járjak, hanem utánad egyszerűen és engedelmesen. 12 Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám augusztus

13 a vezetőség munkája A tudomány és a hit harca 1. Az előadás alapja: A volt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Lipót) Valláslélektani Pszichiátriai Osztályán a korszellem által az emberi specifikumukban lelki, szellemi valójukban legsújtottabban sérült betegeit kezeltük. Olyan betegeket vettünk fel az osztályra, akinél a pszichiátriai zavar a komoly vallási, spirituális élet valamilyen formájával keveredve jelent meg. Az osztály különösen jó lehetőséget nyújtott a vallási és spirituális élet kapcsolata kérdéseinek gyakorlati lélektani vizsgálatára. A gyógyulás tapasztalatainak közvetlen visszajelzései az alkalmazott gondolatok és beavatkozások közvetlen értékelésére adtak lehetőséget. 2. A történelem során a keresztény egyházak Jézus hármas küldetéséből az evangélium hirdetése, a betegek gyógyítása és az ördögök kiűzése az utóbbi kettőről lényegében lemondtak. Ezeket a feladatokat a középkortól egyre inkább a tudományok területén dolgozók vették át. A folyamat súlyos kríziseken, emberáldozatokon keresztül zajlott. A tudományok fejlődése következtében az emberek világképe egyre jobban kitágult és a vallásos világképpel összeegyeztethetlenül szembekerültek. Galilei után ugyan egy hallgatólagos megegyezés jött létre a két terület között: a tudományok a természeti világgal foglalkoznak és vallásoké marad a természet feletti terület. A tudományok és a vallás ütközésének három nagy fázisát külö níthetjük el, melyek érdekes sajá tosságokkal rendelkeznek. A legfontosabb jellegzetesség ezek között, hogy az embertől legtávolabbi területekről indult ki és az emberi specifikumhoz, az emberi élet lényegéhez fokozatosan került közelebb. A küzdelem a kezdeti véres formától máglyahalál, vallásháborúk egyre inkább keresztényibb formákat öltött és jelenleg már az együttműködés keresése a jellemzőbb. Minket, orvosokat és különösen a pszichiátereket a probléma közvetlenül érint. Tapasztalataim alapján erről kívánom néhány gondolatomat közre adni. Jézus a szívünk mélyén, a tudattalanban lakik és munkálkodik bennünk. Az alapkérdés mit teszünk Vele. Mit teszünk a bennünk szóló szelíd csendes hanggal, az ajtónk előtt álló és zörgető Jézussal? Nem törődünk vele, elfojtjuk, kiöljük magunkból vagy másokból? Ez a tudatos egónk felelőssége. Ő meg tud bocsátani, és ha megöltük is feltámadott. Ez az emberi tévedés, bűn igazi megoldása és a belső vezetés. Ez a keresztény örömhír! 3. Az általános szakrális világkép megbomlása a középkor végén kezdődött. A reneszánsz a három spirituális értékdimenzió közül (igazság, szépség és jóság) a művészetek, majd a tudományok felkarolását eredményezte. A kor kritikus momentuma volt ebben a pápaválasztás (Bakócz vagy Medici? Üdvösségcédulák.) és a reformáció kibontakozása, melyekre most nem térhetek ki. A természettudományok és az egyház ütközésének és szétválásának első szakasza ekkor zajlott. A XV. századtól a csillagászat, földrajz, matematika, kémia, fizika jelentős fejlődésnek indult. Új földrészeket fedeztek fel, a hajózás és a kereskedelem egyre növekedett, a világban való tájékozódás egyre fontosabbá vált. A geocentrikus és heliocentrikus világkép azonban súlyosan ütközött egymással. A második szakasznak a XVII XIX. századot vehetjük, amikor a technikai tudományok a gépek, műszerek feltalálásával a biológia és az orvostudomány fejlődését hozták létre. Ez már közelebb állt az emberek mindennapi életéhez, az emberek testi működését is közvetlenebbül érintette. A krízis a világ fejlődéselméletében, különösen az ember kialakulásának a darvini elméletében csúcsosodott ki. Bár az Isten éltető szeretetében élő ember számára, ha nem is ismeri a rendszerelmélet alaptéziseit egy rendszer fejlődéséről, az a csodálatos fejlődési ív, amit a Bibliában és a tudományokban lát éppen ennek az éltető szeretetnek megnyilvánulása, mégis ennek belátása sokáig hiányzott.. A tudományok fejlődése a XIX XX. században ért el a harmadik szakaszhoz, az ember specifikum, azaz lelki, szellemi voltunk kutatásához, ami jelenkorunk szellemi feladata is. A mélylélektanok egy része Jung, Frankl, Rogers, a Transzperszonális pszichológusok többsége, stb. már az emberi lélek terültén is kezdi megtalálni a Biblia emberre vonatkozó alapigazságait. 4. Bibliával élő keresztényeknek fontos látnunk, hogy a természettudományok az addigi és korabeli világfelfogással, világképpel ütköztek nem a keresztény élő hit, a bibliai alapigazságok szemléletének lényegével. Ezt szeretném kifejteni.» Folytatás a 14. oldalon augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 13

14 Innen-onnan» Folytatás a 13. oldalról A különböző vallásokat a minden emberben lévő spirituális szükséglet, törekvés történelmileg és földrajzilag kialakult kultúráinak tekinthetjük. A vallás az emberi lélek jelensége, máshol nem találjuk. A pszichológia illetékessége tehát adott. A vallásos világképek többsége, köztük a keresztényeké is úgy mondjuk projektív, azaz a szellemi tartalmakat a külvilágba kivetített volt. A görögök istenei például még a lakosság között járkáltak, Dante a kozmosz képéről részletes térképet közölt velünk. A szellemvilágot a vallások többsége tehát a külsővilágunkban, vagy annak ismeretlen területeiben képzelte el, és isteneiket érzékszerveinkkel külsőleg is észlelhető valóságnak vélték. A természettudományok fejlődése azonban ezt a projektív világfelfogást fokozatosan teljesen lehetetlenné tette, de ez a folyamat csak lassan tudatosodik. A közvetlenül érzékelhető valóságban se távcsövünkkel, se mikroszkópunkkal nem található a szellemvilág. Ez a projekció visszavonására kényszeríti az embert és ez az elvallástalanodásának egyik fő lélektani oka korunkban. De, hol van akkor a szellemvilág, az Isten országa? kérdezhetjük. A Biblia azt tanítja: Istent soha senki nem látta (1Jn 4,12). Az Isten nem lakik emberkéz alkotta templomokban. (ApCsel 17,24; 1Kir 8,27; Ézs 42,5). Maga Jézus azonban pontosan meghatározza: Az Isten országa tibennetek van ezért, az emberben, az emberek közötti viszonyokban keresendő. (Lk 17,20 21). Az Isten temploma maga az ember, ahogy Jézus magát nevezi (Mt 26,61), és Pál kérdi a korintusiaktól: nem tudjátok, hogy a ti testetek, amit Istentől kaptatok az a bennetek lévő Szentszellem (Szentlélek) temploma? (1Kor 6,19). Az embernek ez kitüntetett volta, hogy szemben az állatvilággal az érzékszereinek, közvetlen érzékelésén túli képességei is vannak: például gondolkodik, értékminőségeket érzékel (igazság, szépség, jóság), tud tudatosan absztrahálni, fantáziálni, az ismeretlenről intuitív megérzései vannak. A spirituális érzékelés az istenképűségre teremtettségünk méltósága. A tudomány tehát akaratán kívül tisztította a keresztény világképet. 5. Lélektani értelemben vallása mindenkinek van, ebben a Biblia és a mélylélektan megegyezik, még akkor is, ha egyeseknek a hasuk, vagy egyéb szervük, vagy a mammon az istenük, ahogy az Írás is mondja. Nyugati kultúránkban a keresztény gyökereink megtagadása a tudományok ismeretének hiányából is származik és a spirituális életet romboló, destruktív folyamat jele. 6. Jézus azt mondja én vagyok az út, az igazság és az élet. Út és nem állomás. A keresztény ember kereső ember. (Mt 6,33). Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Jézus a szívünk mélyén, a tudattalanban lakik és munkálkodik bennünk. Az alapkérdés mit teszünk Vele. Mit teszünk a bennünk szóló szelíd csendes hanggal, az ajtónk előtt álló és zörgető Jézussal? Nem törődünk vele, elfojtjuk, kiöljük magunkból vagy másokból? Ez a tudatos egónk felelőssége. Ő meg tud bocsátani, és ha megöltük is feltámadott. Ez az emberi tévedés, bűn igazi megoldása és a belső vezetés. Ez a keresztény örömhír! A keresztben megláthattuk milyen az ember és milyen az Isten. dr. Süle Ferenc» A Nagykovácsi református gyülekezetben elhangzott előadás alapján helyreigazítások A év decemberi számában Igaza van-e Tertulliánusnak? című cikk második hasábjában értelemzavaró mondat került. Így kellett volna megjelenni: A második világháború alatt a katyni mészárlással nem merült ki a lengyelek megfélemlítése. Ha valaki nem látta Andrzej Wajda 2008-ban Oscarra jelölt filmjét, akkor itt röviden emlékeztetek rá, hogy a szovjetek több mint 15 ezer lengyel tisztet, és civilt hurcoltak el 1939 szeptemberében, és öltek meg Katyinban. Utána folytatódhat a szöveg a Kazahsztánba elhurcolt 1 millió lengyelről, akiknek a felük útközben meghalt. A Tűnődés a KOMT-ról című írásom második bekezdése kimaradt. Így hangzik: Örömünkre okot ad az újságunk léte, mely a társaságunk megszületésével szinte egyszerre indult, Dr Margittay Erzsébet szárnyai alatt. Tőle származik a név, a Tál és Kendő. Milyen jó, hogy azóta is folyamatosan megjelenik, és merjük hozzátenni, lapunk egyre színvonalasabb. Hány nagybeteg kollegának jelent sokat, sőt mindent, ha olvashatja! Sok évvel ezelőtt mesélte Dr. Hervey Sarolta neonatológus kolleganőnk, hogy, ha nagybeteg orvost látogat, viszi a TÁL és Kendőt, és olvas fel belőle. Ő már nem látogat beteget, ő is látogatásra szorul. Akitől most búcsúzok, Dr. Pálmai Pálma számára is az újságunk jelentette azt a köldökzsinórt, amin keresztül bent maradhatott a társaságunk vérkeringésében. 14 Tál és kendő XXV. évfolyam 1. szám március

15 Innen-onnan Bensőséges kapcsolat az Úrral Az Úr indított ezeknek a soroknak a megírására. Csak azt tudom átadni, ami bennem van. Éppen ezért a teljesség igénye nélkül teszem, hiszen mindenki másképp éli meg a kapcsolatát az Úrral. Hagyom, hogy kiömöljön a folyam, ami bennem van és éltet, amit az Úr szerelme táplál bennem. Napról-napra változik bennem, nö vekszik, tágul és egyre drágább nekem. A jelenlétében olyan élni, mintha mindig rám sütne a Nap és beragyogná az Eget, hogy örömet szerezzen nekem. Olyan, mint a friss harmat reggel. (Jn 15,16) Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Így kezdődött. Kiválasztott magának az Úr. Megszólított igent mondtam neki. Nevemen szólított, azt mondta enyém vagy. Ismertem az Igét, amit a Jn 10,27 mond: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Ez az ige indított arra, hogy vágytam hallani a hangját és megismerni Őt. Csodálatos élményként éltem meg, amikor először hallottam, ahogy személyesen nekem kijelenti magát. Egyre jobban és jobban vágytam megtudni ki is az, akire az életemet bíztam. Ezek az alkalmak vittek egészen közel hozzá. Így alakult ki az a bensőséges kapcsolatom az Úrral, ami azóta is tart. Ebből a kapcsolatból nyerek erőt, amit sehol másutt nem lelhetek meg. Azt is mondta: mindennap veletek vagyok a világ végezetéig. (Mt 28,20) Én pedig elhittem. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Már bizonyosan tudhatom, hogy soha egy percre sem fog magamra hagyni. Bízom benne. Ismer és tudja milyen a természetem. Nem hagy magamra a döntéseimben. Ebben Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! (Zsid 4,7) Jézus vár és hív! Menj be az Ő nyugalmába, hogy kijelenthesse magát neked is! Legyél áldott és bátor Vele élni az életed minden pillanatát! a bizalomban járhatom a sokszor göröngyös utamat. Amikor a hullámok a fejem fölé csapnak, akkor is tudom, hogy bízhatok benne. Amit megígért azt beteljesíti. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék... (4Móz 23,19) Türelmes és erőt ad a kitartásra. Nem vádol és nem kárhoztat, ha kell fegyelmez. A legnehezebb pillanataimban mindig felemel és két karjában visz tovább, mert szeret. Feltétel nélkül szeret. Jól tudja a ti mennyei Atyátok mire van szükségetek mielőtt kérnétek tőle. (Mt 6,8) Biztonságot ad ez a kapcsolat. Nem baj, ha hibázom bármikor mehetek hozzá, megbocsát. Az Ő kezéből senki ki nem ragadhat. (Jn 10,28) Az Igéjében azt mondja: Én vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők, aki énbennem marad én pedig őbenne az terem sok gyümölcsöt. (Jn 15,5) Benne maradni! Nem kívülről szemlélni erre hív, s jönnek a gyümölcsök. A Galata levél írja a Lélek gyümölcsei: A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Gal 5,22 23) Eggyé válni vele, részévé lenni. Egy igemagyarázat kapcsán olvastam, és megmaradt bennem a következő példa. A fekete kávét, a vizet, a tejszínt, amikor összekeverjük ízletes itallá, már nem lehet benne felfedezni külön az alkotóelemeket (kávét, vizet, tejszínt). Az már egy más, új valami. Így van ez, amikor egyesülünk az Úrral már nem lehet különválasztani magunkat tőle. Új teremtmény jön létre. (2Kor 5,17) Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Te, aki olvasod ezeket a sorokat, arra hívlak, hogy közeledj Istenhez, mert Ő közeledni fog hozzád. Hívd be az életedbe Jézust! Engedd, hogy életed Uraként éljen benned, te pedig Őbenne. Mondd el neki, hogy szükséged van rá. Ne hagyd ki életed legnagyobb lehetőségét. Csak akiben Jézus van, csak ott van Élet. Alakítsd úgy napjaid, hogy legyen mindig időd elvonulni kettesben az Úrral. Ez az intim vele töltött idő átalakít téged. Ha minden változik is Ő nem változik. Vágyik arra, hogy megismerd, mert csak akkor nem tud félrevezetni az ördög. Személyesen vallhatom, hogy bármilyen helyzetben vagyok Ő mindig megerősít, megnyugtat. Csak nála van olyan békesség, amit a világ nem tud megadni. Mindig a javunkat akarja, ő a legnagyobb drukkolónk. Azt akarja, hogy áldott életet éljünk, és ez csak a neki való engedelmesség által lehetséges. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! (Zsid 4,7) Jézus vár és hív! Menj be az Ő nyugalmába, hogy kijelenthesse magát neked is! Legyél áldott és bátor Vele élni az életed minden pillanatát! Zoboki Andrea március Tál és kendő XXV. évfolyam 1. szám 15

16 Innen-onnan Orvos misszionárius Ajkán Május 16-án az ajkai református egyház gyülekezeti termében dr. Keszi Krisztina gyermekorvos, a Liebenzelli Protestáns Misszió munkatársa zambiai munkájáról tartott beszámolót. Ezen az előadáson a Keresztény orvosok ajkai csoportjának több tagja is részt vett. A kolléganő elmondta, hogy hívő családból származik, és Isten elhívására választotta a missziói munkát. A misszió előbb Kanadába küldte nyelvet tanulni, majd Londonba ment, hogy megszerezze a trópusi betegségek gyógyítására képesítő oklevelet. Molnár Mária a két világháború között működött és a 1943-ban a japánok által meggyilkolt misszionáriusnő nyomdokait követve ő is a polinéziai szigetvilágba szeretett volna menni, de elfogadta, hogy a misszió vezetői Zambiába küldték, ahol már 9 éve teljesít szolgálatot. Egyedüli orvosként szolgál az ország elmaradott északi részén lévő egészségügyi központban a Mungwi Mission Clinic-ben. A település 100 km-es körzetében látja el a betegeket az intézetnek fekvőbeteg és ambuláns részlegén egyaránt. Fizetést nem kap az államtól, a misszió a beérkezett adományokból teszi lehetővé azt, hogy ott dolgozhat. Az ajkai református egyház is támogatja kisebb összegekkel ezt a munkát, ezen alkalommal is közel százezer forint adomány gyűlt össze. Az egészségügyi központ viszonylag jól fel van szerelve az ottani baptista egyház adományai révén, van RTG, labor, víz és áramellátás azonban gyakran kimarad. A szakképzett személyzet, önállóan is sokféle problémát meg tud oldani. A doktornő végzi az ő továbbképzésüket is. A betegek többnyire családjukkal együtt jönnek az intézménybe, és a fekvőbetegekről a családjuk gondoskodik, a családtagok is a kórtermekben alszanak. Ezért mindig nagy a zsúfoltság. A gyógyszereket, diagnosztikai teszteket ingyenesen biztosítja a misszió. A betegek között sok a maláriás, tbc-s, hepatitises és HIV fertőzött. Gyakori a kígyómarás, parazitás betegségek és veszettség is előfordul. A bennszülöttek gyógyulási hajlama jó, amire szükség is van, mert például a kígyómarás ellen nincs szérum, csak tüneti terápiát alkalmaznak. A doktornő munkaideje reggel fél nyolctól a sötétedésig tart ebédszünet nélkül. Hetente egy szabadnapja van. Az orvosi munkán kívül hirdeti az evangéliumot, Bibliákat, vallásos irodalmat kölcsönöz a betegeknek. Vasárnapi iskolában gyermekekkel foglalkozik, vallásos programokat, játékokat szervez nekik. Mivel az ország keresztény, ezért a vallási Mindegy, hogy a világ melyik részén élünk, valamennyien rászorulunk Isten kegyelmére, és nekünk is a magunk helyén miszszionáriusnak kell lennünk. tevékenységet megengedik. A környéken van négy kis erdei falu is, ahol még a minimális infrastruktúra sincs meg. Ide is rendszeresen kijár, hogy a gyermekek hitoktatását segítse. A munkája miatt megtanulta a helyi nyelvjárást a bemba nyelvet. Mindegy, hogy a világ melyik részén élünk, valamennyien rászorulunk Isten kegyelmére, és nekünk is a magunk helyén misszionáriusnak kell lennünk. Végezetül megtanított a hallgatóságnak egy keresztény gyermekdalt bemba nyelven. Lesa amiple szavakkal búcsúzott, ami az ottani nyelven azt jeleni. Isten áldjon meg benneteket. dr. Jámbor Imre 16 Tál és kendő XXV. évfolyam 1. szám március

17 innen-onnan Kedves Kollégák! Kedves Testvérek! Azért ragadtam tollat, mert szeretnélek elérni, és megfertőzni titeket azzal az érzéssel amit én érzek akkor, amikor az országos konferenciákra készülök. Férjem gyakran figyelmeztet, hogy álljak le, de úgy érzem erre a szolgálatra hívott el engem az én Istenem. Ezért mutatta meg 22 évvel ezelőtt a KOMT felé vezető utat, hogy eltaláljak ahhoz a közösséghez, amely az én közösségem, és akikkel együtt lenni jó. Akikkel együtt dicsérni az Istent fantasztikus érzés. Ahol én otthon vagyok. Ahol nem kell megjátszani magam, ha fáradt vagyok, ahol nem kell szégyellni magam, ha hibáztam, ahol bevallhatom aggodalmaimat, gyengeségemet. Ahol erőre kapok. Mert a gyengeségemet átvettétek és volt kibe kapaszkodnom az Úr Jézus felé vezető úton. Ezt érzem én akkor, amikor az országos konferenciára készülök, és rátok gondolok. Tudom, hogy sokfélék vagyunk és hogy az utóbbi tehetetlen, lehetetlen vezetőség választás sokunkat megtépázott. De legyünk hálásak Istennek, hogy mégis adott valakit nekünk Kiss Kati személyében, aki sajátjának, feladatának érezte érzi a KOMT ügyét. Hogy te vagy én nem mindent így képzeltünk? Lehet. De ez még inkább arra sarkall, hogy ne hagyjuk magára a vezetőnket. Segítsünk neki a munkában és segítsünk neki megtalálni azt a mentalitást, amellyel a mi sokszínű csapatunkat vezetni tudja, ha naponként elkéri az Úrtól a vezetést. Márpedig Kati ilyen kolléga. Hogy nincs neki gyakorlata még, hogy a mi sokszínűségünkkel hogy bánjon? Lehet. De igyekszik megismerni minket. Igyekszünk mi is megismerni őt? Ha nem találkozunk, ha nem jöttök el a konferenciára, ho- Toborzó Szeged-Honvéd Téri Református templom Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. (Mk 10,45) gyan ismerjen meg minket, vagy hogyan akarod megismerni őt? Gyere el! Mutassuk meg egymásnak, hogy mi igazi közösség vagyunk. Az Úr Jézus gyermekei, Krisztus követők, akik szolgálni szeretnének egymásnak, mert azt bízta rájuk a Megváltó. Azzal, ha eljössz, meghallgatod a társadat, együtt örülünk, énekelünk, hallgatjuk az Isten igéjét, szolgáljuk a közösséget, mert az Úr szeretne szolgálni nekünk az előadókon, a többieken keresztül. Gyere! Különben nem tudod meg, hogy tudsz-e még előítéletek nélkül felhőtlenül örülni a közösségednek, a kollégáidnak, akikkel évről évre találkozol. Hozd a fiatalokat is! Szegeden sikerült helyet szerezni a gyerekeknek is a reformátusok altemplomában, ha esik az eső. Ha szép idő lesz akkor nagyon sok hely van, ahova el lehet menni játszani, s a gyerekekkel együtt is figyelni az Úrra. Próbáljuk mozgósítani a szegedi gyülekezeteket segítők szervezésében. Szeged gyönyörű város. Még egy közös Tisza parti vacsorát is be lehet iktatni. Persze ehhez tudni kellene, ki jön, mikor érkezik, hány napra?» Folytatás a 18. oldalon augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 17

18 innen-onnan» Folytatás a 17. oldalról Tehát segíts azzal, hogy eljuttatod a jelentkezésedet minél előbb, hogy lehessen tervezni. Szeged az ifjúság városa is. Jó lenne a fiatalokból is látni egy csapatot, akik kóstolgatják velünk az együttléteket, nem csak a mindig panaszkodó fáradt nyugdíjast látni bennünk, hanem a Krisztusban örvendezni tudó, élete minden szakaszának örülni tudó, idős, tapasztalt, Istenben bízó, Istenre hagyatkozni tudó testvért is. Ezért persze mi, idősebbek vagyunk felelősek, hogy jól érezzék magukat közöttünk a fiatalok és hogy ők is szóhoz jussanak. Látod, mennyi feladat vár rád, akár idős vagy, akár fiatal. Erre a közösségi együttlétre hívlak. Gyere! Várunk. Te is vársz engem? Az Úr Jézus bizonyosan vár rád! Imádkozom azért, hogy áldja meg Szentlelkével, szeretetével békéjével együttlétünket, hogy igazi lelki felüdülés legyen találkozásunk. Dr. Horváth Anna Dr. Szilva Anna halálhírére Néhány órája jutott el hozzám a hír, Szilva Anna testvérem, testvérünk eltávozott az Örökkévalóhoz. A KOMT vezetőségének oszlopos tagja, a dömösi kékkeresztes gyógyintézet gyógyító orvosa volt. Sok kedves emlék, jóízű beszélgetések kavarognak bennem. Fiatal orvostanhallgatóként ismerhettem meg, majd gyógyító konferenciákon találkoztunk újra, Isten hűséges szolgájaként. Szerény, csendes életével mindig kész volt az Urat szolgálni. Az elmenetel, a hiánya fájdalmas sokunknak. Az Úr adjon mindannyiunknak vigasztalást, békességet, s a boldog viszontlátás reménységét. Neki köszönjük Annát és a sok-sok áldást, amit rajta keresztül árasztott reánk. Hiszem és tudom, hogy találkozunk a Mennyei Honban. Dr. Korondi Klára KOMT vezetőségi tag Érezzétek Magatokat Azt mondja az Ige: Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. (Jer 33,3) Tudakozzuk meg az Úrtól, mi az Ő akarata, terve a magyar egészségüggyel és ebben nekünk mi a részünk? Emeljük fel Jézus nevét, menjünk elé hálaadással, dicsérettel, imádattal... Nem számít, hogy milyen közösségbe, gyülekezetbe jársz, milyen felekezethez tartozol, mert az Úr egy! Adjuk át egymásnak tapasztalatainkat, öntsünk egymásba hitet, reményt és szeretetet, hogy megerősödvén az Úrban a három nap során, tudjuk Őt szolgálni a hétköznapokban, áldássá válni környezetünk és betegeink számára, valamint merjük bátran felvállalni az Evangélium hirdetését. Ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra otthon! Kedves Kollégáim és Testvéreim az Úrban! Sok szeretettel hívlak Benneteket Szegeden rendezendő konferenciánkra! Gyertek, és együtt álljunk oda a Menynyei Atya elé a magyar egészségügyért és országunkért! nézzünk, és valljuk meg együtt a Jer 29,11 14-t: Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra mondja az Örökkévaló, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Akkor majd segítségül hívtok, hozzám jöttök, és könyörögtök én pedig meghallgatlak titeket, és teljesítem kéréseiteket. Kerestek majd engem, és meg is találtok, mert teljes szívvel-lélekkel kerestek. Igen megengedem, hogy megtaláljatok, mondja az Örökkévaló. Éljük meg a személyes találkozást az Úrral és a Szent Szellem által a közösséget egymással! Érezzétek Magatokat otthon! Legyetek szabadok Krisztusban! Hívjatok másokat is! Az Úr ott lesz és Te? Áldjon az Úr Benneteket! dr. Kiss Katalin (elnök) 18 Tál és kendő XXV. évfolyam 1. szám március

19 innen-onnan Az orvos imája Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új életet és re ményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben, bölcsesség ben és tisztességben teljesítsük! Adj nekünk tudást és szorgalmat a betegségek megelőzéséhez, fel ismeréséhez és kezeléséhez! Te segíts vi gasztalást nyújtani félelemben és szo morúságban! Tégy szabaddá önző tö rekvéseinktől! Legyünk őszinték mind abban, amit mondunk és teszünk! Ha el fáradunk, segíts a helytállás ban! Őrizd meg bennünk a meg váltásba ve tett hitünket s bizalmunkat, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk végleg legyőz te a halált. Ámen címlapfotó: Kiadja a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága NONPROFIT kiadvány Teljes szívvel bízzál Napjainkban barátainkkal találkozva, szinte mindenki aggódik valamiért nem észrevéve a fejlődést, újonnan alakuló egyesületek, kulturális működő intézményeket, iskolák fejlődését. Panaszkodnak az emberek annak ellenére, hogy Magyarországon ma jelenleg kevesebb gazdasági, politikai átláthatatlan problémánk van. A médiában kizárólag politikáról és sportról beszélünk, valamint időjárásról, észre nem véve városfejlesztést és a folyamatosan alakuló egyesületeket, kulturális intézménye, táncházak, énekkarok fejlődését. Rossz szájízzel kapcsolom ki este a tévét, ahol az esti műsorban a pártok egymással vitatkoznak. Vajon nem lehetne-e híradásokban tájékoztatni házasságokról, kisbabák születéséről, pozitív ifjúsági csoportok, és jóakaratú emberek kezdeményezéséről a rémségek helyett, az utcán dolgozó fiatal lányok preventív neveléséről, és szép családi életekről? Fontosabb volna, mint negatív események taglalása, hiszen látjuk hova visz, ha eltér az alapvető irány Isten útjáról. A direkt istentiszteletet bemutató képek tudat alatt is hatnak. az Úrban... Boldogság kiáltvány A munkádat végezd szeretettel! Énekelj szívből! Gyakorold a kedvességet! Indulj el befelé! Kérdezd meg a belső hangodat! Légy nyugodt most, majd újra és újra! Ragyogjon a fényed! Üdvözölj egy idegent! Szeresd, akivel vagy! Látogass meg szép természeti helyeket! Ébredj hálával! Puszild meg a barátodat! Szeress a bőrödben lenni! Hagyd, hogy a szeretet gyógyítson! Értsd meg, hogy mind egy család vagyunk! Segíts ahol tudsz! Fogd meg a kezét valakinek! Legyen hited! Próbálj gyöngéd lenni! Merjünk már egyszer főműsorainkban szépet, jót, igazat, Isten törvényeit hirdetni, s a családok széthullása helyett Isten szent családját építeni! Igazodjunk az Isten által nekünk mutatott léptekhez. A békétlenségtől, depressziótól, újabb háborúktól, bűntől, ments meg minket Uram! Irgalmazz nekünk! Dr. Margittay Erzsébet E számunk szerkesztésében részt vettek: dr. Drenyovszky Irén, dr. Kiss Katalin, dr. Margittay Erzsébet, dr. Makó János, Rezessy Szabolcs, dr. Ujlaki Mátyás, Felelős szerkesztő: Dr. Margittay Erzsébet A szerkesztőség címe: 1013 Budapest, Attila út 25. ISSN Kiadványunk megjelenik negyedévenként Programok / elérhetőségek» Előadást és összejövetelt tartunk: Pécs minden hónap második hétfőjén 18 órakor a Caritas előadótermében (Janus Pannónius u.4.) Ajka-Devecser minden hónap utolsó keddjén este 7 órakor kezdődnek a Devecseri Plébánián (Petőfi u.9.) Gyula-Pándy Kálmán kórház Bibiliakö re minden páros hét hétfőjén 17 órakor tartja a alkalmait a kórház kápolnájában.» Címek, elérhetőségek: Elnök: Dr. Kiss Katalin. Tiszteletbeli elnök: Dr. Drenyovszky Irén. Székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 23. Iroda: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. Tel: óráig. Mobil: Honlap: www. komt.hu, hu. Adószám bankszámlaszám: augusztus Tál és kendő XXV. évfolyam 2 3. szám 19

20 keresztény orvosok magyarországi társasága MEGHÍVÓ A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának XVIII. Országos Konferenciája és XXIII. Közgyűlése Szeged, október Téma: Gyógyító szolgálat, szolgáló szeretet előadások, plenáris ülések helyszíne: Szent-Györgyi Albert Oktató központ, Szeged, Dóm tér 13. Program: október 10. péntek október 11. szombat KOMT Regisztráció helye: Szent-Györgyi Albert Oktató Központ Dóm tér Konferencia megnyitó Dr. Kiss Katalin KOMT elnök Dicsőítés: Új Remény Baptista Gyülekezet, Áhitat: Sípos Márk lelkipásztor Dr. Boda Domokos köszöntő Plenáris ülés, üléselnök: Dr. Győri Gábor Rick Paul A József bátyám 1 rész Szünet Dr. Füzesi Judit bizonyságtétel Dr. Tóth Judit Jogklinika Rászorultaknak jogi segítségnyújtás Prof. Dr. Kellermayer Miklós Helyünk a világmindenségben Dr. Kereszthy Éva Védtelen a családban Szünet Vacsora KOMT XXIII. Tisztújító Közgyűlése Napirend: Igeolvasás, ima 1. Főtitkári beszámoló. 2. Területi csoportok és szekciók beszámolói: Pécsi-, Ajka-Devecseri-, Gyulai-, Miskolci-, Sze rencs-fónyi csoport. Kiáltás az Életért Szekció. 3. Gazdasági beszámoló Előterjesztés, határozatok. 4. El lenőrző Bizottság jelentése. 5. Tál és Kendő főszerkesztőjének beszámolója. 6. Választás: Jelölő Bizottság Szavazatszámláló Bizottság. 7. A megválasztott tisztségviselők köszöntése. 8. Zárszó 8.30 Dicsőítés: Szeged-Baptista gyülekezet ifjúsága Áhitat: Balogh Barnabás lelkipásztor Plenáris ülés, üléselnök: Dr. Rivasz-Tóth Krisztina 9.15 Dr. Somody Imre A szolgáló orvos: feladatok a páciensek, az orvos-kollégák és a nemzet viszonylatában 9.35 Rick Paul A József bátyám 2 rész Szünet Plenáris ülés, üléselnök: Dr. Jámbor Imre Dr. Pintér Gábor Helytállás egy vidéki szájsebészeten Nagy Dániel Felüdítő szolgálat a hétköznapokban Dr. Kiss Katalin Alkalmas és alkalmatlan időben Hozzászólások Ebéd Plenáris ülés, üléselnök: Dr. Korondi Klára Kerekasztalbeszélgetés: Az orvosi hivatás szolgálat Vezeti: Dr.Makó János. Tagjai: Dr. Bodnár Ákos, Dr. Csáky Tünde, Dr. Ferencz Péter, Dr. Győri József, Dr. Molitor Ágota, Dr.Oroszi Pál (Munkács), Dr.Tamás György, Dr.Vörös Gabriella (Szatmárnémeti) Dr. Tolnay Lajos Szolgálat vagy szolgáltatás? Dr. Csókay András Krisztus segítsége a gyermektragédiákban Dr. Böszörményi Dalma A KOMT-szerepe a társadalmi missziókban Vacsora Esti közösségi program. Szervezi dr. Patakfalvi Zsolt október 12. vasárnap 8.30 Dicsőítés és áhítat Plenáris ülés, üléselnök: Dr. Ferencz Péter 9.15 Rick Paul A József bátyám 3 rész dr. Petz Zsuzsa és dr. Sóti László Isten szeret Téged KOMT elnök köszöntője, konferencia zárása Istentisztelet/Mise Dóm tér, Fogadalmi templom Ebéd Konferencia jelentkezés és regisztráció módja: Elektronikusan/honlapon keresztül. Jelentkezési lap beküldésével ben (scanelve). cím: Postán: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. Információ: Telefon: Szombaton, a gyermekek számára foglalkozást szervezünk. Jelentkezési és befizetési határidő: szeptember 7. Regisztrációs díj: Orvosoknak: 8000 Ft, 35 év alatt: 6000 Ft. Egészségügyi dolgozó: 4000 Ft. Pártoló tag, kísérő, medikus és nyugdíjas részére: 4000 Ft. Szállás: Art Hotel Szeged, Somogyi u. 16. (Az előadótól 3 perc. Bejelentkezés: péntek órától. 2 ágyas szoba: 9000 Ft/fő/éj (2 fős elhelyezés). 2 ágyas szoba: 1 fős elhelyezés: Ft/fő/éj. Parkolás: szállást igénylők részére, a szálloda mélygarázsában Ft/éj. Semmelweis Ignác kollégium Szeged, Semmelweis u. 4. Az előadótól 8 perc. Bejelentkezés: péntek órától. 3 ágyas szoba: Ft/fő/éj. 3 ágyas szobában, pótágyon Ft/fő/éj. Szent János Hotel Szeged Gutenberg u. 12. Az előadótól 10 perc. Bejelentkezés: péntek órától. 2 ágyas szoba: Ft/fő/éj. 3 ágyas szoba: 6.000Ft/fő/éj. Parkolás: szállást igénylők részére, a szálloda mélygarázsában Ft/éj. Étkezés: Semmelweis Ignác kollégium, étterem. Szeged, Semmelweis u 4. Ebéd: 1400 Ft. Vacsora: 1100 Ft. Napijegy igénylés helyszínen: Orvosoknak: 4000 Ft/nap. Orvosoknak (35 év alatt): 3000 Ft/nap. Egészségügyi dolgozó: 2000 Ft/nap.

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben