Tisztelt Olvasó! együttgondolkodást generálhassunk a balatoni horgászokkal és egyesületeikkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! együttgondolkodást generálhassunk a balatoni horgászokkal és egyesületeikkel"

Átírás

1 Tisztelt Olvasó! Ez a kis munka inkább egy digitális képeskönyv mintsem egy valódi prezentáció. Szándékosan nem is annak készült. Sokkal inkább egyfajta vitaindító digitális szórólap, melyet terveink szerint horgászegyesületeknek juttatnánk el. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy végre kreatív vitát, együttgondolkodást generálhassunk a balatoni horgászokkal és egyesületeikkel de talán az ország bármely horgászegyesületének tagságával is az általunk megálmodott jövőről és az oda vezető lehetséges utakról. Az alábbi majd 40 képkocka messze a teljesség igénye nélkül, szinte csak vázlatosan próbálja áttekinteni a problémákat. Igyekeztünk felvázolni az utóbbi időszak általunk vélt, vagy valós jelentősebb ellentmondásait is. Továbbá szerettük volna megmutatni egy külföldön jól működő rendszer példáját, amely nem csak a Balatonra, de talán akár az ország bármely természetes vízterületére adoptálható lehetne. Kellemes sorok közötti olvasást és kreatív együttgondolkodást kívánunk!

2 Horgászturizmus fejlesztési terv BALATON Legfőbb akadályok: A tó ökoszisztémájának, halállományának megmentésére irányuló koncepció teljesen rossz! Szinte minden teendő meghatározása a fenntartani kívánt halkitermelő halászati tevékenység köré épül! --Halászati jogokat gyakorló BHN Zrt.és BH Rt. --Tóparti önkormányzatok --Horgászegyesületek --Halállomány

3 Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit (BHN) Zrt. 40 éve túlhaladott gazdasági stratégia Rosszul meghatározott célok és módszerek Ellenőrizhetetlen gazdálkodás és működés Bizonytalan tudományos teóriák átgondolatlan telepítések, busabomba,stb. Esztelen halgazdálkodás Halőrzés helyett halkitermelés Stb.,stb.,stb.,stb.

4 Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit (BHN) Zrt. Elmulasztott feladatok,bűnök, hibák: halőrzés, haltetem begyűjtés, ívóhelyek karbantartása, iszapkotrás, invazív halfajok visszaszorítása, busa hatékony szelektív halászata, ésszerűtlen telepítések, őshonos halfajok védelme, összehangolt szabályozás, táplálék hiány enyhítésére lépések megtétele, horgászegyesületekkel tervegyeztetés, átgondolt telepítések, stratégiája tudományosan megalapozatlan, stb. És ami teljesült: Sikeres kommunikációs stratégia a közvélemény és horgászok félrevezetése, emelkedő engedély és napijegy árak, csökkenő horgászattal tölthető idő, tilalmi idő eltörlése, csökkenő halállomány, iparszerű halászat, invazív fajok bejutása és térnyerése, a parti kis horgászok zaklatása, őshonos fajok eltűnése, a kívánatos halfajok ipari méretű halkitermelése ívóhelyeken és vermeléskor is, tudatosan egyoldalú haltelepítések, ellenőrizhetetlen gazdálkodás, stb. Eredmény:

5 Időugrás 2008 KIVONAT Kerekasztal beszélgetés vitaindító anyaga a balatoni horgászat jövőjéről, a Balaton és vízrendszerén a halászati jog gyakorlásának önkormányzati kezekbe adásáról,a horgászturizmus jelenlegi helyzetéről,és a tó halállományának megmentéséről. ( Keszthely, 2008.július 24.)...A Következő lépésekre van haladéktalanul szükség: 1. Azonnal be kell szüntetni a minden halászati tevékenységet úgy a Balatonon, mint a Kis-Balatonon, ill. a Balaton teljes vízrendszerén, kivéve a természetes a tógazdasági hasznosítású vízterületeket. 2. Jelentős mennyiségű fogható méretű és ivadékhalat kell telepíteni. A méretes halk telepítésére a horgászturizmus fenntarthatósága érdekében van szükség.. 3. Megfelelő számú és méretű ívóhelyet kell létrehozni, vagy visszaállítani, és és azokat megvédeni előremozdítandó a természetes szaporulat növekedése. 4. hatékony védelmet kell kialakítani az orvhalászok és orvhorgászok ellen. 5. Ideiglenesen vissza kell állítani a fajtatilalmi időszakokon túl az általános tavaszi fogási tilalmat. A fentiek magvalósítása olyan méretű összefogást és anyagi erőforrásokat igényel, hogy ezt csak a tóparti önkormányzatok teljes összefogásával, az általuk alapított szövetség keretében, határozott állami és uniós támogatás mellett lehet csak megvalósítani. Ezért létre kell hozni egy olyan szövetséget, amelynek tagjai a tóparti települések, amely megtervezi és koordinálja és a rendelkezésére álló eszközökkel finanszírozza a tómentő munkát. De vajon mit mondanak a szakértők?

6 BLKI 2008 halsűrűség_2008 Balaton Helyzetjelentés a Balaton vízminőségével kapcsolatban, április hónapban (Kiadva április 14.) Ez év április első hetében hidroakusztikus módszerrel mértük a Balaton három, eltérő trofitású medencéjének nyílvizében a halállományok területegységre eső egyedszámát, méreteloszlását, valamint biomasszáját. Megállapítottuk, hogy mind a halak egyedszáma, mind pedig biomasszája medencénként jelentős eltérést mutat. A pillanatnyi átlagos egyedszám a keleti medencében (Siófok térsége) 2452±261 egyed/ha volt. Az állomány döntő többségét (90 %) a 10 cm-nél kisebb testméretű (egy- és kétnyaras) egyedek alkották, az ivarérettek aránya 10 % körül változott. A tó középső medencéjében (Zánka térsége) a halegyedszám 66 %-kal volt magasabb (1622±179 ind/ha), mint Siófoknál. Zánkánál a fiatal korcsoportok részaránya a felére csökkent (45 %), az állomány nagy részét (55 %) az ivarérettek tették ki. A Balaton nyugati medencéjének nyíltvízi élőhelyein a halegyedszám nagymértékben szórt (min-max: ind/ha), átlagos egyedszáma viszont 3-4- szeresen meghaladta a keleti és a középső térségekben mért népesség sűrűséget. A becsült halbiomassza a tó keleti és középső medencéinek nyílt vizében ellentétes tendenciát mutatott. Siófoknál a halbiomassza mindössze negyede (25±2.7 kg/ha) volt a Zánka térségére becsültnek (91.9±8.3 kg/ha). A Balaton nyílt vizében a legmagasabb haltömeget a keszthelyi öbölben mértük. Az itteni halbiomassza (168.2±28.7 kg/ha) több, mint 6-szorosa volt a Siófok térségében mértnek, és csaknem kétszerese a Zánkánál tapasztaltak.

7 Csak néhány adat a teljesség igénye nélkül Néhány idézet A Balaton halállományának felmérése és az eredmények összevetése a hosszú távú adatsorokkal" --című tanulmányból 2012 Limnológiai Kutató Intézet ben a először a Limnológia történelmében a Keszhelyi-öböl térségében kevesebb halat tudtunk detektálni, mint valaha --ami kevesebb még a keleti medence halállomány sűrűségénél is!... "...A vizsgálatok során 20 halfaj és 2 hibrid, összesen egyedét gyűjtöttük (5. táblázat) Az elmúlt 15 évben a Balatonból kimutatott 33 halfajhoz (Specziár 2010, Specziár és Erős 2010) képest jelen felmérés hatásfoka 61% volt mindössze! A 2012ben kimutatott fajszám jelentősen elmarad a 2010 évitől is, is amikor teljesen azonos mintavétel történt, mind a helyszíneket, mind az intenzitást tekintve!... (Az "is" azt jelenti, hogy 1945 óta ilyen rossz adatot nem kaptunk még soha!!) Felmerül a kérdés, hogy mi okozhatta az elmúlt 100 év során az őshonos halfajok harmadának eltűnését a tóból? Nagyon valószínű okok lehetnek az élőhely módosítások,a Sió zsilip üzemeltetési gyakorlata,valamint az elmúlt időszak erősen gazdasági szemléletű halgazdálkodása!.....a teljes balatoni halállomány 7,7%-a volt található a Keszthelyi-, 21,7%-a Szigligeti-, 33,1%-a Szemesi- és 37,6%-a Siófoki- medencében. Ez meglepő, hiszen eddig a medencék szintjén is mindig markáns csökkenő trendet tapasztaltunk a Keszthelyi medencétől a Siófoki medence irányában. A legutóbbi hasonló felmérésünk során, 2010-ben például a Siófoki medencében a halállomány átlagos sűrűsége mindössze 58%-nak adódott a Keszthelyi medencéhez Viszonyítva!..A Balatonba és vízgyüjtő területére a továbbiakban nem őshonos halfaj és egyéb idegenhonos élőlény betelepítését és véletlen bejutását véglegesen meg kell akadályozni!..

8 Rejtélyes fordulatok Edward Snowden A szeptember 1-én életbe lépett halászati törvény alapján szünetelt a busa gyérítésére végzett halászat a Balatonon. A Nébih határozata alapján vasárnap este a halászatot újrakezdjük. A Nébih határozatban kötelezte a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-t kiemelt közfeladatának, a busa gyérítésének ellátására. A határozat október 01-től a busa halfaj nyakzó hálóval történő gyérítését rendeli el azzal a kitétellel, hogy tilos a védett növény- és állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A határozat indoklásában kifejti, hogy a busa, busa mint idegenhonos halfaj a Balaton vízterületén jelentős veszélyeztető hatással bír az őshonos halfajok táplálékkonkurenseként, valamint esetleges tömeges elhullás az ökológiai problémák mellett idegenforgalmi szempontból is komoly károkat okozna. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek, mint halgazdálkodásra jogosultnak kiemelt közfeladata a Balaton busaállományának a gyérítése, amelynek leghatékonyabb módszere a Balatonon a nagy szembőségű, ezáltal megfelelő szelektivitást biztosító nyakzó háló. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII törvény 10 (3) bekezdése értelmében a halgazdálkodási hatóság az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok állományának felmérésére, illetve az ellenük való védekezés különösen az ökológiai célú, szelektív halászat elvégzésére vagy elvégeztetésére kötelezheti a halgazdálkodásra jogosultat. Bár a Hhvtv 46. (4) bekezdés h.) pontja alapján vízterületen tiltott halfogási eszköznek és módnak minősíti a pontja szerint a nyakzó háló alkalmazását (ami olyan állított halászeszköz, amelynek fogási elve a hal megakadásán alapul és a megfogott egyed rövid időn belül történő elpusztulásához vezet), de a Hhvtv. 47. (3) bekezdése alapján a 46. (4) bekezdés h) pontja szerinti eszköz nem minősül tiltott halfogási eszköznek és módnak, amennyiben a 10. (3) bekezdése szerinti célok megvalósításához, vagy tudományos kutatás, valamint a halállományok felmérése és megőrzése céljából alkalmazzák. A halászati hatóság kötelezése alapján a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013október 6-án ismételten elkezdi kiemelt közfeladatának teljesítését, a busa halászatát."

9 Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatóság November, Budapest Mélyen alábecsültnek tűnik! Minimum ötszörös érték közelítené! Csak az ár függvénye a kereslet! Ez a bevallott hivatalos adat. Vajon mennyi a valódi mennyiség??? Megbízhatatlan adatokból nehéz jó következtetéseket levonni

10 Egy pillantás a tóparti önkormányzatokra Példa 1 TIHANY Idézetek Tihany településfejlesztési koncepciójából oldalon:.. Gyengeségek:..A horgászok keleti partszakasz terhelése akadályozza a minőségi turizmus fejlesztését - Elégtelen közegészségügyi körülmények; - Közterületek elfoglalása Veszélyek címszó alatt a 61. oldalon: 10. Horgászok a partszakaszon - Hová megy WC-re?, hol alszik? - Nem hoz pénzt, hűtőtáskából étkezik, elfoglalja a sétányt, a padokat... Stb.

11 Egy pillantás a tóparti önkormányzatokra Példa 2 Keszthely Példamutató aktivitás 2007 óta. --Kísérlet az horgász egyesületek átszervezésére, összevonására Önkormányzati feljelentés a BHNZrt. ellen. --Számtalan írás, nyilatkozat és kezdeményezés óta a Keszthelyi Önkormányzat nem foglal állást, nem nyilatkozik e témában.

12 .. és a legérintettebbek: Tóparti HORGÁSZEGYESÜLETEK 41? horgászegyesület legalább fő tagság,plusz évente x Balatonhoz látogató vendég horgász ft-os árbevétel a területi jegyekből, Mely összeg felett egyáltalán nem rendelkezik. Vízhasznosítási joga nincs! A tóparti egyesületek továbbra is átláthatatlan, szétforgácsolt együttműködésre alig képes, rendszere okán képtelen a hatékony szerepvállalásra. Tagsága véleményét sem igazán Ismeri. Ismeri Könnyű prédája a háttérben zajló erősebb lobbiérdekeknek, ellenállni képtelen. Tagsága jellemzően passzív. Saját, területileg illetékes önkormányzatai terveiben nem segíti, törekvéseit nem támogatja. Véleményét, céljait képtelen artikulál ni. stb.

13 Körülnéztünk a világban A RUHR-SZÖVETSÉG Nordrhein-Westfalen WISSEN-WERTE-WASSER A térképen világoskék terület 120km hosszú, legnagyobb szélessége 70km Szövetség hasznosítása alá tartozó 8 óriási víztározók a következők Henne, Möhnesee, Sorpe, Bigge, Lister, Ennepe, Verse és Fürwigge

14 "Seit über zehn Jahren können alle Ruhrverbandstalsperren Víztükör ha Vízmennyiség 135 mil. m³ A 8 völgyzárót egy haltenyésztő kezeli a többi völgyzáró is innen kapja a halat, az ivadéktermelő állományt kizárólag a 8 tóból nyerik, az ivadékot mesterségesen felnevelik a Möhnesee-n, majd elosztva helyezik a 8 tóba, szükség szerint. Fontos, hogy kizárólag "Hegefischen" = állománykezelő halászat folyik, ( Markus Kühlmann) oligotrophe Gewässer eingestuft werden und erfüllen damit die Vorgaben der EG-WRRL." magyarul: 10 év óta a Ruhrverband összes völgyzárója oligotróf besorolású, ezért megfelel az Európai Közösség Vízügyi Keretirányvonalainak. (azaz ivóvíz-tározók!). Nincs kereskedelmi célú halászat!

15 Modellezzük a rendszert! 2. Fischereierlaubnisvertrag (FEV) Möhnetalsperre Tages-FEV 6 Euro 2-Tages-FEV 11 Euro Wochen-FEV 20 Euro Jahres-FEV 60 Euro Jugend-Jahres-FEV 30 Euro Hecht 45 Zentimeter Zander 40 Zentimeter See- und Bachforelle 50 Zentimeter Aal 50 Zentimeter Karpfen 35 Zentimeter Schleie 25 Zentimeter A területen gazdálkodó halászati szervezet kizárólag hidro- ökológiai és biológiai halászatot folytat. A cél létrehozni és fenntartani a változatos és egészséges halállományt amely ideálisan alkalmazkodik a tározók bioszférájához, beleértve nem csak a " kereskedelmi hal ", hanem a legkisebb halak, rákok és kagylók tekintetében is. A terület mérete és jellege miatt a halfogási tevékenységet egyedül a szabadidős tevékenységként folytatott horgászatnak engedélyezett. Kizárólag a megfelelő halpopuláció értékeléséhez, annak kezelésére tartja fenn a hivatásos halászatot a Ruhr-Szövetség a területein. A halászok kopoltyúhálókkal, hal csapdákkal, húzó hálókkal, vonóháló és elektromos halászati módszerekkel nyernek ki további tudományos vizsgálatokhoz halakat. A halászok szorosan együttműködnek a Ruhr-szövetség más részlegeivel, mint például a vízgyűjtő-gazdálkodás és a laboratóriumok. A halállomány közvetlen védelmét szolgáló intézkedések : a patakok helyreállítása, az ívóhelyek létrehozása, a fiatal és kifejlett halak természetes élőhelyeinek optimalizálása. Ezért ezek ez területek híresen jó horgászhelyek a Sauerland területen túl is. Ezért nem megengedett a horgászat védett és ivóhelyeken és közelében, a műszaki létesítmények és a tározó szakaszok más célokra vannak szentelve. Így gondoskodik a Ruhr-szövetség arról, hogy a tározók különböző sportolási és horgászati célokra vonzóak maradjanak a távoli jövőben is.

16 A modern ökológiai szemléletű vízgazdálkodás nem boszorkányság! A Ruhr-Szövetség hasznosításában lévő vízterületen érvényes szabályok: csak horgász módszerekkel lehet a vizeiből halat kifogni! területein nincs kereskedelmi célú halászat! nem kerülhet a vízterületei egyikébe sem idegen vizekből, haltenyészetekből hal, ivadék, kagyló, rák, stb.! a kifogott halakat a területről élve nem lehet elszállítani! élő csalihallal horgászni tilos! a fenti szabályok megszegői ellen lopás, és a természetkárosítás elkövetése címén indul eljárás! halászati módszerekkel kifogott halak és egyéb vízi élőlények kizárólag tudományos vizsgálatok céljából kerülhet kifogásra! ( kivétel sporthorgászat) a kíméleti és ívó területek megközelítése partról és minden nemű járművel egyaránt tilos!

17 Haltenyésztés, telepítés, halőrzés --A 8 nagy tározó ivadék szükségleteit egyetlen telephelyen, a Möhnesee partján egy mindössze 200 négyzetméteres halnevelőben és az udvaron elhelyezett 20db medencében termelik meg! A mintavételi halászatot, halőrzést, telepítést, és a környékbeli erdőterületek vadőrzési feladatait 4 (négy) szakember látja el! A víz- és halbiológiai vizsgálatokat a Ruhr-Szövetség tulajdonában lévő kutató állomáson végzik!

18 Mitől működik? Nem lopnak, nem csalnak, nem dolgoznak saját zsebre mert lehetetlen! Külső profit érdekek nem képesek a rendszert befolyásolni, mert az tejesen önfenntartó minden tekintetben. a halőrzést, a haltenyésztést, a kutatási célú és állomány felmérő halászatot ugyan azok végzik. a tórendszer komplett ökoszisztémájával, halfaunájával kapcsolatos kutatásokat végzők nem érdekeltek hamis eredményeket kreálni a tudományos halbiológia állományfelmérési kutatásokhoz szükséges halmennyiségeket kilókban és nem megatonnákban mérik. Mert tisztességes a rendszer!

19 Halszaporítás, haltelepítés Szigorúan csak a 8 tározóból származó tenyészállatok szolgálhatnak szaporítási célokat. Külsős halgazdálkodási érdekeltségektől nem kerülhet a területre sem ivadék, sem növendék hal. A tényleges éves telepítés a 7 völgyzárón: (1999-es adat) angolna , pisztáng , szaibling 1.300, rák 500, óriás maréna , Folyt.

20 Ivadék előállítás, előnevelés eredmény: Európa egyik leghíresebb horgászvize! ponty 5.600, compó tavi pisztráng , tavi szaibling , süllő db, 4 millió csuka, 10 millió kis takarmányhal,stb

21 Ezzel szemben a Balatonnál: idézetek a Balatoni busa intézkedési terv Azonnali intézkedések évekre: 1...A Balatonon folyó szelektív busahalászat új módszerének tesztelése, hatékonyságának elemzése... ( 20 év intenzív szelektív busa halászat után tesztelés?) 2...a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program forrásaira pályázni tudjon (Halastavi Környezetgazdálkodási Program, beruházási támogatások tórekonstrukció és halfeldolgozó építés)., belső forrásátcsoportosítással a balatoni busaállomány felmérésére, monitoringjára, illetve az ökológiai célú szelektív busahalászatra nagyobb forrásokat tudna fordítani a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., így az intézkedési terv elkövetkező éveiben nagyobb busafogási mennyiségekkel tudna tervezni. ( a halállomány elmúlt években történt eltűnéséért leginkább felelős céget pénzhez és még nagyobb lehetőségekhez juttatná a terv. Jutalmazzuk meg a bűnösöket elv keretében?!) 3... állami tógazdaságok esetében meg kell vizsgáltatni a szerződéseket, hogy bármiféle busát érintő termelési korlátozás egyáltalán kivitelezhető-e a haszonbérleti szerződés határozott időtartama alatt. (ezek az állami tulajdonban lévő halgazdaságok juttatták a Balatonba a busát és a többi nem kívánatos halfajt is felbecsülhetetlen kárt okoztak! Miért kéne haladékot kapniuk?? Miért nem bírságolják őket!?) 4... ivadékcsapda alkalmazására való hatósági kötelez és lehetőségének vizsgálata, illetve az ivadékcsapdák ellenőrzése a hatóságok részéről... ( lehetőség, vizsgálat? Ez valami vicc?) Összegezve:Továbbra is a halászati érdekeltségek kapnak jelentős forrásokat, hogy tovább folytathassák elavult gazdálkodásukat, a busa szelektív halászatának álcája mögé rejtett balatoni halkitermelést, továbbá meggondolatlan és ellenőrizetlen telepítéseiket!

22 Ezzel szemben a Balatonnál: Balatoni busa intézkedési terv idézetek a Középtávú intézkedések a évekre: 8. Busa halászat fokozása új módszerek üzemi szintű rendszerek alkalmazásával.felelős: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ( Ez a kecskére káposztát elv 20 éve nem működik!! Miért erőltetni tovább?a busát leghatékonyabban a déli part nagyobb vízhozamú befolyóin a tavaszi felúszásukkor lehet kifogni. A Balaton nyílt vizén történő további szelektív halászat kifejezetten kártékony és tovább folytatása elfogadhatatlan a horgászok számára is.) 9. ETHA forrásokból új, önkéntesen választható intézkedés bevezetése. A busatenyésztést beszüntető gazdaságok kieső jövedelmének kompenzálására a Halastavi Környezetgazdálkodási Program mintájára önálló célprogram kidolgozására teszünk javaslatot,... Az eddig is elképesztő mennyiségű pályázati forráshoz jutó halászati ágazat további segítése, pénzel pumpálása ez a terv. Sem az önkormányzatok, sem a valódi érdekeltek --a horgászegyesületek --semmilyen esélyt, lehetőséget, pénzt nem kapnak e terv szerint. A halászati érdekeltségek a Balaton térségében így még erősebb befolyással fognak bírni a jövőben. Felelőtlen gazdálkodásuk, károkozásuk ellenére segíséget, pénzt, támogatást kapnak. Beláthatatlan ideig folytathatják a busa és egyéb szelektív halászat mögé rejtett elavult halkitermelési tevékenységüket. Ez a terv további hosszú évekre megpecsételi a Balaton halfaunájának és álományának sorsát. A jelenleg már fennálló katasztrofális helyzetet fixálja, és tovább ronhatja. Ez a terv a sporthorgászok népes táborának teljes és végső reményvesztését fogja eredmenyezni, ami a választásokkor esetleg sok százezer kormány ellenes szavazatban is megnyilvánulhat! Egy lehetséges megoldási javaslat :

23 Egy lehetséges forgatókönyv 10 pontban A Balaton vízhasznosítási jogának a tóparti önkormányzatokhoz kell kerülnie. ( vagy az összevont horgászegyesületek szervezetéhez ez a szervezet nem lehet a MOHOSZ!!) 2. A tóparti önkormányzatok feladatait koordináló szervezet létrehozása elengedhetetlen.( 41 tóparti települési önkormányzatot kell összefogni és irányítani. Jó lehetne egy Kht.) 3. Az összes tóparti horgászegyesület összevonása egy név alá, de 4-6 térségileg logikus nagy alközpontokkal. ( a leginkább a jutalékokra spekuláló egyesületek bevonása, vagy ellehetetlenítése egy központosított Kht. tagjaként jó lenne) A BHN Zrt. vízhasznosítási, halászati jogát sürgősen meg kell szüntetni, mert nincs rá ebben a formában szükség.(a BH Rt. birtokában lévő halgazdaságok haszonbérleti jogát vagy 4. az önkormányzati koordinációs Kht.-nak, vagy az összevont horgászegyesületek Kht.-jának kellene átadni.) 5. Ki kell nevezni egy tudományos szervezetet, amely képes elfogulatlan, és alapos vizsgálatokra, helyes következtetésekre a tó átfogó ökoszisztémájának áttekintése érdekében. ( a Tihanyi Limnológiai Intézet sajnos a jelenlegi támogatottsági formájában nem elég ütőképes. Az intézmény adatsorai a vizsgálataihoz rendelkezésére álló technológia és anyagi lehetőségeik szerény mértéke okán sajnos nem elég átfogóak. Gyors és megbízható vizsgálatokat kell végezni a tó valódi haleltartó képességének megismeréséhez.)

24 Egy lehetséges forgatókönyv 10 pontban 6. Meg kellene szüntetni a térségben működő halgazdaságok busa tenyésztését. A megújult halkeltetőket kiszolgáló ivadék előnevelő tavakat kellene preferálni.(pl. Buzsák, Irma-puszta) ( minden eddigi beszállítót, a telepítésekben megrendeléseket kapott halgazdaságok technológiai fegyelmét ki kell vizsgálni triploidok(?) és invazív fajok behurcolása!? Ők a kommerciális haltermelésben kell hogy tovább működjenek) 7. A nagy horgász vagy önkormányzati Kht.-k üzemeltetésében létre kellene hozni kb. 10 tóparti ( logikus területi megosztásban) haltenyésztő egységet, amelyek bőséges ivadék utánpótlásról gondoskodnak a tudományos háttér instrukciói alapján. (egyenként közel akkora kapacitással kell rendelkezniük, mint minimum a Möhnesee példájában láthattuk. Ezekben részben őshonos, horgászati szempontból fontos halfajokat, és TAKARMÁNY halakat kellene előállítaniuk) 8. A tervünk szerint már nem létező BHNZrt. flottáját és technikáját az új tudományos szervezet és/vagy a új összevont HE. Kht. rendelkezésére kellene bocsájtani. ( a tó rendszeres hidrobiológiai és halbiológiai célú kutatásaik fontos eszköze lesz ez a flotta.) 9. A meglévő egyesületek csónak kikötőit engedélyeztetni, és modernizálni kell a Nemzeti Park szakmai együttműködésével. ( a horgászok már nem férnek a vízhez. A csónakkikötők fejlesztése a legolcsóbb és vonzó megoldás. A kis horgászoknak azonnali bevételecskét hozhat a csónakbérbeadás. Így mentesülhet némiképp a vízpartpart a parti horgászoktól. A csónakos horgászok ellenőrzése könnyebb.) 10. A tó haltelepítésére legkézenfekvőbb megoldás nem egyoldalúan a ponty, hanem a ragadozó állomány felé való eltolása. ( oligotróf víz? A tápláléklánc csúcs fajai könnyen takarmányozhatók mesterségesen takarmányhal, bőséges ivadék formájában.természetesen lépéseket kell tenni a tó halfajai számára szükséges tápláléklánc helyreállítására) 2.

25 És mitől fog működni itthon is? Vissza a 17. dia Ebben a rendszerben alakulhat ki egyedül a 40 ezer fős balatoni horgásztársadalom tulajdonosi szemlélete. A tó halállományát a sajátjának fogja érezni. Figyel a rendre, a szabályokra és a haltolvajokra. Ennek hiányában a tó halállománya védhetetlen. Az általános halőri technikák mellett ez a kialakuló új szemlélet védelmet jelenthet a modern rapsicok ellen is. Továbbá temérdek munkahelyet is teremt, mely hosszútávon is bevonja a helyi lakosságot a munkálatokba, és a várható sikerek révén segíti a közösség összekovácsolódását is.

26 A Marcali-tározóban ma busát tenyésztenek annak ellenére, hogy a Duna egyezmény kimondja, hogy Duna vízgyűjtő területén idegen halfajokat csak elkülönített vízrendszerekben, halastóban szabad tenyészteni! ( a Marcali tározó a Duna vízgyűjtőjén van, és főképpen szennyvíz tározó, nem elkülönített halastó!) Ha nem halastóként üzemelne a Marcali tározó, tavasszal, amikor megnyitják a tározó zsilipjét, akkor a Balatonból a busa felúszik és ott egyszerűen kifogható! Egyedül ezzel a technikával több busát lehetne kivenni a Balatonból, mint az egész éven át tartó,költséges szelektív busahalászattal! Így több mint forintot lehetne azonnal megspórolni.

27 Táplálékszegény (Oligotróf) vizekben Ivadékhal, nevelés, telepítés SÜLLŐ (Sander lucioperca,stizostedion lucioperca) Az ívóhelyek száma lecsökkent eliszapolódás A régen létező kidolgozott módszereket kell elővenni! A borókára ívatás technológiája használhatatlan! Mesterséges keretes süllőfészkek kihelyezése (a lerakott ikraszám szinte pontosan meghatározható Csapó-féle síkkeretes rendszer) CSAK olyan halnevelő gazdaságok jöhetnek szóba, melyek KIZÁRÓLAG a Balatonba szánt ivadékot és növendékhalat nevelik! (a tó egyedi genetikai állományának fenntartása!)

28 Egy kis halbiológia --oligotróf? vizeken-vizeken SÜLLŐ A ragadozók lárva állapotukban zooplanktonokkal táplálkoznak (zooplankton,kandicsrákok,vízibolha,szúnyoglárvák,majd 1cm-es átlátszó rákfélék) A ragadozóvá válás átmenete a Balaton természetes környezetében nehézkes! (4-5cm-es kor -lassuló növekedés) A tél beálltáig 7-10cm-es mérettel aligha túlélő! VAN MEGOLDÁS! Intenzív etetés és jól megválasztott tápláléksűrűség mellett 9-10hónap alatt 15-20cm-re növeszthető így kihelyezhető!

29 Egy kis halbiológia Oligotróf? Vizeken - HARCSA (Silurus glanis) balatoni harcsapusztulás 2011 június-július Átértékelődött a harcsa megítélése régen ellenség volt ma a vizek házmestere Intenzív nevelése a legjobban kidolgozott --száraz táppal eredményesen nevelhető re-cirkulációs rendszerekben. A 1,5-2 kg-os méret 9-12 hónap alatt elérhető! Oligotróf vizeken is kiválóan növekszik dögevés, invazív fajok pusztítása, szélsőséges időjárás és vízminőség változásokhoz kiválóan alkalmazkodó, Kiváló sporthal, és a nemzetközi horgászturizmus kifejezett célhala! Szaporítása, előnevelése hagyományos tógazdasági rendszerekben is problémamentes.

30 de mégis -- Mennyibe kerülhet egy Möhnesee típusú és méretű halkeltető telep? A rendszer legköltségesebb technológiai eleme a folyamatos oxigén szint analizáló-, adagoló-, és keringetett szűrőrendszerű automatizált egysége. Egy eleve 10 darab 1m3-es, közösített vízterű, modulrendszerű, bővíthető, kül- és beltéri használatra alkalmas, automatizált vezérlésű halivadék keltető és előnevelő rendszerre kértünk árajánlatot a hazai piacon is jelen lévő, legnagyobb német, vízanalitikai és keringési rendszereket forgalmazó cégtől. Átvehető a gyártó magyarországi telephelyen a megrendeléstől számított 4-6héten belül LCD kijelzős érintő képernyős, programozható kivitelben, logó használattal a fenti paraméterekkel: Ft + ÁFA Beszerelés és helyszínre adoptálás: Ft+ ÁFA Gondoljunk a 26. dián látott összegre.

31 Tilalmak, kíméleti területek, halvédelem, Kis-Balaton A Balaton egész területén több jelentős kíméleti területet kellene kijelölni. Kézenfekvő lenne a tó nagy természetes öbleit így védeni. (Ez viszont a helyi lakosság és a horgászok jogos tiltakozását válthatná ki.) Megfontolandó továbbá a tó teljes belső területeinek, azaz a parti sávtól számított 1,5-2 km-nél távolabb eső összes területét egész éven át tartó horgászati tilalom alá vonni legalább 3-4 évre. ( ez a rendelkezés meggátolná a vitorlásokról történő szinte ellenőrizhetetlen horgászatot, és egyben a halrablást is. Nyugalmat biztosítva a tó halfajainak. Nem utolsó sorban a halőri, halőrzési feladatokat is és a Vízrendészet feladatait is nagyban leegyszerűsítené.) A Balaton ökoszisztémájának rehabilitációja elképzelhetetlen a Kis-Balaton bevonása nélkül! (E terület ma élő, talán egyetlen tudós ökológusa Plósz Sándor, Sándor akinek holisztikus ismeretei e témában pótolhatatlanok.)

32 Plósz Sándor tájrendező ökológus 6 pontban A történeti Kis-Balaton területe és a Zala-völgy alsó szakasza valamikor együtt lélegzett a Balaton víztestével, annak öblözete és litorális régiója volt. E területnek együtt kellene lélegeznie a Balaton víztestével. Ennek működését a vízszintváltozással és árhullámokkal összefüggő viselkedését kellett volna megérteni. Ez alapján a vízvédelmi rendszert megtervezni és működtetni, hogy a Balaton vízminőségének és fajvédelmének kulcsát a Kis-Balatont ne pusztítsák el. A Kis-Balaton pusztulása 1982-től napjainkig folyamatos! Egy kis történelem: 1979-től (a Vízügy a szakmaiság, a tudományos eredmények és a tisztesség mellőzésével) a Vízügy zárt körben építi a Kis-Balaton vízvédelmi rendszert. Már az építés, I. ütem-nek nevezett tározót az elárasztás első éveiben pusztítják, az elárasztott területen a nádas-sásosgyékényes területet zölden levágják, befullasztják. Kialakul az évenkénti rendszeres kék alga (kékbaktérium) tömegszaporulat amely toxinja pusztítja az élővilágot.

33 1984 Kialakul a kék alga toxinja okozta pusztítás. (A víz a kazettába csak a tározón át vezethető be, pl. egy olajfolt elkülönítése és kezelése sem oldható meg a kazettában. Kidobott, kilopott pénz az egész.)

34 közel 4-6Km2 terület már elpusztult! A vízvédelmi rendszer Zala völgyére jutó feladatok (szilárd anyag kiülepítése, a vízhozamok ártéri jellegű lassítása) helyett tározót, halastavat és működésképtelen kazettát építettek.

35 re a Balaton vízminősége katasztrofálissá válik. Elárasztják a terelőtöltésekkel átszabdalt Kis-Balaton északi medencéjét,az eredeti Zala medret megszüntetik. A nádasok területe óriási pusztulásnak indult. A Balaton vízminősége ismét labilissá válik.( Dr. Somlyódi és Dr. Herodek felülvizsgálata alapján megkezdődik az un. algás tó kialakítása és 2002 között leleplezett csalás ellenére sem változtat a Vízügy semmit a beavatkozásán, sem a módszerein. A pusztító algatoxin továbbra is bekerül a Balatonba.

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről.

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Melléklet: a MOHOSZ Elnökség 2011.szeptember 09.-i ülésének 6. sz. napirendjéhez E-20110929-6 Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. A Velencei-tó

Részletesebben

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés

A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés A Kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer II. ütem Kritikai értékelés Bevezető összegzés Napjainkra a környezetvédelmi problémák megoldásnál elvárható a komplex megközelítés, a megelőzésre helyezett hangsúly.

Részletesebben

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 1 / 29 2015.01.26 23:10 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 2015.01.01 5 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon

A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon A horgászat helyzete, szerepe és jövője Magyarországon Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt megjelent Országgyűlési Képviselők! Tisztelt Tanácskozás! Számomra megtisztelő itt a Parlamentben, és olyan szervezet

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 1581 Budapest, Pf. 18. Telefon/Fax: 252-1069 email: harrach@vmri.hu; honlap: http://www.vmri.hu Az Intézet

Részletesebben

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések

2015. április. Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Épül a déli vasút Hogyan tovább, Balaton? Uniós források, balatoni fejlesztések Fotó: Gyarmati László 2 Aktuális Párhuzamos interjúk - azonos témában Sajnos, mindenki elfelejtette, hogy a rendszerváltást

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV Balatoni Szövetség Készült a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének megbízásából, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által 2009. október A franchise kézikönyv

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ ÁLLATI TERMÉK TERMELÉS NEMESÍTÉSI ÉS TARTÁSTECHNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI PROGRAM DOKTORI

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben