HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság"

Átírás

1 MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok 15 Könyvismertető 17 Főszerkesztő: Lengyel Imre MTA RTB elnöke Szerkesztő: Káposzta József MTA RTB titkára Lapzárta: megjelenés előtti hónap 20-án. Tervezett megjelenés kéthavonta. 1 4 B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje szerint a tudományos bizottság ellátja az Akadémia feladataiból a tudományágra háruló teendőket, elvégzi mindazt a tevékenységet, amellyel a tudományos osztály megbízza. Ennek keretében a bizottság fontosabb feladatai: figyelemmel kíséri az általa gondozott tudományág hazai helyzetét, tudományos üléseket szervez, állást foglal a tudományág körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésben. Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága szeptemberében történt újraválasztását követően az új elnökség abból indult ki, hogy között a hazai regionális tudomány, mint tudományág előtt álló egyik legfontosabb feladat a tudományos közösség kohéziójának megerősítése, amelyet a Bizottságunknál regisztrált köztestületi tagok megnövekedett létszáma és a tagok eltérő szakmai háttere miatt a korábbiaktól eltérő módon és eszközökkel célszerű elősegíteni. Fontosabb információk a Regionális Tudományos Bizottság köztestületi tagságáról: A) Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága regisztrált köztestületi tagjainak száma dinamikusan emelkedett az elmúlt évtizedben. Miközben az MTA összes köztestületi tagságának létszáma az végi kb. 10 ezer főről 2011-ben 15 ezer főre változott, azaz 50 %-kal nőtt, addig ebben az időszakban a Bizottsághoz tartozó köztestületi tagoké 225 %-kal: december: 28 fő + 1 fő MTA tagja június: 66 fő + 2 fő MTA tagja október: 91 fő + 3 fő MTA tagja (Benedek Józsefet külső taggá választották 2010-ben). B) A Regionális Tudományos Bizottság köztestületi tagjai a regionális tudomány jellegéből adódóan interdiszciplináris szakmai közösséget alkotnak, különböző szakmai háttérrel bírnak és igen eltérő munkahelyeken tevékenykednek: 26 eltérő munkaszervezetben dolgoznak (+ nyugdíjasok), 16 településen élnek az ország különböző pontjain, 16 felsőoktatási intézményben oktatnak (főállás szerint: 11 egyetemről 39 fő, 5 főiskoláról 7 fő), az MTA 4 intézetében kutatnak (kiemelkedik: az RKK 14 fővel), Minisztériumoknál és ügynökségeknél dolgoznak. A fenti körülményeket is mérlegelve, a Regionális Tudományos Bizottság márciusi ülésén a időszakra elfogadott célok, teendők és szempontok a létszámában megnőtt és sokszínűségében megerősödött tudományos közösség igényeinek próbáltak megfelelni: Fő szervezeti cél: a fiatal minősített oktatók/kutatók bevonása az MTA köztestületébe és a hazai regionális tudományi közéletbe. Fő tudományos cél: a regionális tudományhoz kötődő mesterszakok és doktori programok ismeretanyagának színvonalas kidolgozása.

2 2 III. évfolyam 5. szám A Bizottság működésének megszervezésekor két alapvető körülményre tekintettel kellett lennünk: Az MTA anyagilag nem támogatja a Bizottságokat, azaz semmilyen forrást nem nyújt a működésükhöz, a főépületben tartandó összejövetelekért is terembérleti díjat számol fel, ingyenesen csak a Nádor utcai épületben lehet termet igényelni. Rendszeresen tartanak rendezvényeket a regionális tudományhoz kötődő különböző műhelyek (tanszékek, intézetek, doktori iskolák stb.) és szervezetek is, amelyekre a Regionális Tudományos Bizottság munkatervének kialakításakor figyelemmel kellett lennünk (pl. a Magyar Regionális Tudományi Társaság minden év őszén tartja éves konferenciáját). Az pozitívum, hogy a szakma igen sok rendezvényt tart az ország különböző térségeiben, emiatt viszont igen nehézkes a Bizottsági ülések megszervezése. Erre tekintettel nem a rendezvények szervezésére, hanem inkább a tudományos műhelyek közötti kapcsolatok, hálózatok megerősítésére törekedtünk. A fenti célok eléréséhez szükséges teendők és szempontok: Az RTB köztestületi tagságán belüli információ áramlás hátterének kialakítása. Albizottságokat létrehozva interaktív véleménycserére, vitára alkalmas kisebb tudományos fórumok szervezése. Rendezvények szervezése, elsősorban a fiatal kutatók aktivitására építő kezdeményezések koordinálása. Az RTB elnökségén kívül minél több bizottsági és köztestületi tagnak lehetőség nyújtása a szervezésre, a tudományos közéletben való aktív részvételre. A fentiek mérlegelése alapján állt össze a Bizottság munkaterve, amelyet márciusi ülésünkön elfogadtunk. A munkatervben szereplő teendők és teljesítésük: 1. Információáramlás Hírlevél (kéthavonta): az RTB titkára (Káposzta József) rendszeresen bekérte a regionális tudományi műhelyekből, RTB köztestületi tagoktól a tudományos jellegű (konferenciák, kiadványok, védések stb.) információkat. Évente 5-5 Hírlevél készült (a nyári időszakban nem jelentek meg), en a köztestületi tagoknak elküldtük, honlapokon (2 helyen) bárki által elérhető: Kör rendszer: alkalmanként rövid, aktuális információk elküldése (rendszeresen alkalmaztuk) 2. A Regionális Tudományos Bizottság működése: Évente bizottsági ülést szerveztünk, amelyen megvitattuk az aktuális ügyeket, avagy állásfoglalást alakítottunk ki. Az MTA doktori eljárás megindításához elvárt habitus vizsgálati feltételek aktualizálása (publikációs követelmények, pontozás stb.): az RTB Doktori Testülete elvégezte, a IX. osztály elfogadta (2009. szeptemberében), a folyóiratlista aktualizálása megtörtént tavaszán, a IX. osztályon történő átszervezések (bizottságok öszszevonása) miatt az egységesítésre még nem került sor. A regionális tudományi doktori iskolákban folyó képzések szakmai feltételeiről, az elvárt ismeretkörökről RTB javaslat, állásfoglalás kidolgozása: megtörtént (2009. decemberében), közreadtuk a Hírlevélben, elküldtük az illetékes szervezeteknek. Modern regionális tudomány könyvsorozat szakmai támogatása: az Akadémiai Kiadónál 2008-ban elindult sorozatban eddig 6 kötet jelent meg, további 6 kötet megjelentetése pedig folyamatban van. Könyvbemutatók szervezése, főleg több regionális műhely részvételével született tudományos munkáké: eseti jelleggel történt. 3. A Regionális Tudományos Bizottság rendezvényei: Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata (közösen a Település-tudományi Bizottsággal), vitaülés november 12-én (kb. 30 résztvevő). Fiatal regionalisták konferenciája (kétévente Győrött szerveződik a doktoranduszoknak), az RTB társszervezésében: két alkalommal megtörtént, június 4-5-én és október én, nagy érdeklődés mellett (70-80 fő részvételével). Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori konferencia: megszerveződött április án Szegeden, 9 fiatal kollégánk mutatkozott be, előadásukhoz felkért hozzászólók fűztek észrevételeket (kb fő vett rajta részt). A II. posztdoktori konferencia a tervek szerint tavaszán újra megszerveződik Szegeden. Tudományos ülés a 80 éves Enyedi György tiszteletére című rendezvényt november 10-én, Gödöllőn tartottuk, az ünnepelt méltatását követően, ebéd után egy vitaülést szerveztünk (kb fő vett rajta részt). Innováció és együttműködés A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása konferenciát az MTA RKK Nyugat-magyarországi Intézetével közösen szerveztük április 14-én az MTA székházában (kb fő vett rajta részt).

3 3 III. évfolyam 5. szám 4. Albizottságok Egy-egy szűkebb tudományos téma köré szerveződve, vitaüléseket szervezve lehetőséget adtak az interaktív véleménycserére (nemcsak RTB tagok részvételével): az Albizottságok többsége megalakult és működött. Az Albizottságok rendezvényeiről az aktuális Hírlevélben részletes beszámolók találhatók: Innovációkutatási albizottság, elnöke: Varga Attila Képzési albizottság, elnöke: Lengyel Imre Közigazgatási kutatási albizottság, elnöke: Pálné Kovács Ilona Kutatásmódszertani albizottság, elnöke: Nemes Nagy József Területpolitikai albizottság, elnöke: Rechnitzer János Regionális szociológiai albizottság, elnöke: Szirmai Viktória Régiókutatási albizottság, elnöke: Baranyi Béla A fentiek alapján Bizottságunkban újraszerveződött az információs háló, új fórumok jöttek létre, a fiatal köztestületi tagok aktívan be tudtak kapcsolódni a tudományos közéletbe. Örvendetes, hogy a IX. osztályon a tudományos bizottságok számának közelmúltbeli csökkentésekor a Regionális Tudományos Bizottság önálló tudott maradni, részben magas köztestületi taglétszámunknak, köztük a 15 fő MTA doktorának, részben a Bizottság elismert, aktív tudományszervező tevékenységének köszönhetően. Nemcsak szakmai testületként maradtunk önállóak, hanem az MTA doktora címre pályázók habitus vizsgálata is Bizottságunk hatáskörében maradt (amihez minimum 10 fő MTA doktorának kell tagként szerepelnie a Bizottságban). Sajnos az elmúlt 3 évben regionális tudományból senki sem pályázott MTA doktora címre, bízunk benne, hogy az elkövetkező években jelentkezik majd több kollégánk. A Regionális Tudományos Bizottság elnöksége nevében megköszönöm a kollégák, főleg az Albizottságok vezetőinek, illetve a többi közreműködőnek részvételét a Bizottság működésében! Az új bizottságnak és elnökségének sok sikert kívánunk! Szeged, november 15. A leköszönő elnökség nevében: Lengyel Imre elnök A Regionális Tudományos Bizottság szavazási eredményei A jelöltek a szavazást szervező intézet kérésére en nyilatkoznak, hogy elfogadják-e a bizottsági tagságot. Az MTA IX. osztálya november 23-i ülésén fogadja el a bizottságok új összetételét, tagságát. Ezt követően az osztály elnöke hívja össze az új RTB alakuló ülését, amelyen megtörténik a bizottsági tisztségviselők (elnök, elnökhelyettesek, titkár) megválasztása. A jelölt neve, szavazatok száma, tudományos fokozata (letöltve okt ): 1. Nemes Nagy József, 40, MTA doktora 2. Lengyel Imre, 37, MTA doktora 3. Horváth Gyula, 36, MTA doktora 4. Pálné Kovács Ilona, 34, MTA doktora 5. Illés Iván, 33, MTA doktora 6. Barta Györgyi, 32, MTA doktora 7. Rechnitzer János, 32, tudomány doktora 8. Varga Attila, 29, MTA doktora 9. Gál Zoltán, 27, kandidátus 10. Korompai Attila, 26, kandidátus 11. Szirmai Viktória, 26, tudomány doktora 12. Káposzta József, 25, kandidátus 13. Faragó László, 24, PhD 14. Baranyi Béla, 23, MTA doktora 15. Lados Mihály, 23, kandidátus 16. Kóródi József, 22, tudomány doktora 17. Fábián Attila, 21, PhD 18. Hardi Tamás, 21, PhD 19. Dusek Tamás, 19, PhD 20. Gadócziné Fekete Éva, 16, kandidátus Az újraválasztott RTB-ben 11 fő az MTA doktora (+ az itt regisztrált MTA tagjai), azaz a következő időszakban az MTA doktora habitusvizsgálat lefolytatható a Regionális Tudományos Bizottságban.

4 4 III. évfolyam 5. szám K Ö S Z Ö N T É S Buday-Sántha Attila köszöntése november 10-én került sor Buday-Sántha Attila, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár köszöntésére 70. születésnapja alkalmából Pécsett, a PTE Közgazdaságtudományi Kar épületében. A rendezvényt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Magyar Regionális Tudományi Társaság szervezte. Az ünnepelt érdemeit méltatta többek között Enyedi György akadémikus, Lengyel Imre, a Regionális Tudományi Bizottság elnöke, Varga Attila, a Bizottság alelnöke, Horváth Gyula, Rechnitzer János, valamint Zeller Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese és Ulbert József, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánja. Vincze Mária kolozsvári és Somogyi Sándor szabadkai professzor levélben méltatta az ünnepelt életművét. Az ünnepségen került sor az Agrárátalakulás, környezeti változások, regionális fejlődés. Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára c. tanulmánykötet bemutatására és átadására. A Mezei Cecília és Bakucz Márta által szerkesztett kötetben 44 szerző 41 különböző műfajú tanulmánya olvasható köztük egy interjú is magával az ünnepelttel. A szerzők között, akik valamennyien a professzor úr kollégái, barátai vagy tanítványai, öt akadémikus, 22 MTA doktora és 24 egyetemi tanár is van. Rappai Gábor szavaival élve ( ) már a szerzők száma és tudományos elismertsége is mutatja, hogy nem mindennapi Ünnepeltet ( ) köszöntöttünk. A kötet szerkezete, az öt tematikai blokk: Település- és térségfejlődés; Vidékpolitika és vidékfejlesztés; Agárgazdasági folyamatok; Fenntarthatóság; Társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok, jól illeszkedik Buday-Sántha Attila kutatói tevékenységéhez, aki az agrárgazdaság és -politika, a környezetgazdaságtan és a területi gazdaságtan témakörökben egyaránt jelentős hatású publikációkat jegyez. Nem véletlen, hogy a kötet szinte valamennyi tanulmányában hivatkozzák az ő munkáit, az ő tudományos eredményeit, avagy éppen a kiemelkedő utánpótlásnevelési, iskolaépítő szerepét. Ünneplő kötethez képest is szokatlanul személyes hangvételű írások olvashatók a könyvben. Mindez egyenes következménye a professzor úr azon hitvallásának, amely szerint az emberi kapcsolatok, a közösségépítés a legfontosabb még egy ilyen tudományos műhelyben is, mint amit ő épített fel az elmúlt évtizedekben. A kötet hangulata őt igazolja, és jelzi, hogy a tudományos eredményeken túl, amellyel már számos elismerést szerzett, valóban jó munkát végzett a közösségépítés terén is. Az ünnepi tanulmánykötet bemutatás és átadása mellett az ünnepségen került sor a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évi Évkönyvének hivatalos bemutatására is. Ebben a könyvben a Doktori Iskola hallgatóinak az írásai jelentek meg. A 24 tanulmányt a szerzők Buday-Sántha Attilának, a Doktori Iskola vezetőjének ajánlották 70. születésnapja alkalmából. A kötet a Doktori Iskola Évkönyv sorozatának jubileumi, 10. darabja.

5 5 III. évfolyam 5. szám E L I S M E R É S Varga Attila tudományos kitüntetése az Egyesült Államokban szeptember 26-án a Nyugat Virginiai Egyetem Regionális Kutató Intézete (West Virginia University, Regional Research Institute) kiemelkedő alumni tudós" kitüntetésben részesítette Varga Attilát, az RTB alelnökét. Az RRI a regionális közgazdasági kutatások nemzetközileg vezető központja. Itt végezte Varga Attila Ph.D. kutatásait 1994 és 1997 között. A díj értékét emeli, hogy az elmúlt több, mint húsz évben csak három esetben került kiosztásra, legutoljára 1995-ben. A 2011-es díj az első, amit nem az USA-ban dolgozó kutató kapott. További részleteket az eseményről itt találhat: M Ű H E L Y V I T A Sikeres műhelyvita október 19-én, 11 órától került sor Győrffy Ildikó egyetemi adjunktus Elérhetőségi viszonyok területi diszparitásra irányuló hatása a magyarországi kistérségek esetében című PhD értekezésének nyilvános vitájára, melyet summa cum laude minősítéssel védett meg. Az értekezés opponensei Dr. Korompai Attila, egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdaságföldrajz Tanszék) és Dr. Tóth Géza, vezető-tanácsos (Központi Statisztikai Hivatal) voltak. Szép Tekla

6 6 III. évfolyam 5. szám K O N F E R E N C I Á K, RENDEZVÉNYEK INVITATION Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences and the MTA-VITA Foundation kindly invite you to their international conference and book publishing ceremony on Urban Sprawl in Europe to be held on 18 November am 5 pm. In the Centre for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences Jakobinus Hall 1014 Budapest, Országház utca 30. The official language of the event is English. Conference PROGRAM Opening of the Conference Chair: Prof. Dr. Viktória Szirmai DSc. Head of Department for Research on Integration and Social Change of the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences Opening address by Her Excellency Siri Ellen Sletner, Ambassador of the Kingdom of Norway Welcome speech by Prof. Dr. György Enyedi, Member of the Hungarian Academy of Sciences Some lessons of the project titled Sustainable Consumption, Production and Communication by Prof. Dr. Sándor Kerekes, leader of the Research Consortium, University Professor, Vice Rector of the Corvinus University of Budapest Theoretical Background Urban Sprawl in Europe: An Introduction. Prof. Dr. Viktória Szirmai DSc., leader of the research programme called The social mechanisms and interests determining consumption models. The model of sustainable territorial consumption Coffee break

7 7 III. évfolyam 5. szám Urban Sprawl in the Different Metropolitan Regions Chair Dr. Gábor Csanádi, PhD. Associate Professor, Eötvös Loránd University, Budapest Fairytales from the Fingerplan: Representing Strategies for Suburban Copenhagen Dr. Henrik Reeh, Associate Professor, University of Copenhagen Prof. Martin Zerlang, University Professor, University of Copenhagen Urban Sprawl in the Paris Metropolitan Area Prof. Nadine Cattan, Director of Research at CNRS UMR Gépographie-cités, Spatial and Social Development Trends of Metropolitan Vienna: An Overview Dr. Peter Görgl, Research Fellow, Austrian Academy of Sciences Dr. Marco Helbich, Postdoc at the GIScience, University of Heidelberg, Germany Dr. Walter Matznetter, Associate Professor, University of Vienna Univ.-Prof. Dr. Heinz Fassmann Vice Rector of the University of Vienna and Director of the Institute for Urban and Regional Research of the Austrian Academy of Sciences Urban Sprawl and its Spatial, Social Consequences in the Budapest Metropolitan Region Zsuzsanna Váradi, PhD Student, Research Assistant, Institute of Sociology of HAS Szilvia Kovács, PhD Student, Research Assistant, Institute of Sociology of HAS Nóra Baranyai, PhD Student, Research Assistant, Centre for Regional Studies of HAS Júlia Schuchmann, PhD Student, Project Manager, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Hungary Discussion Lunch break Urban Sprawl and Gentrification in the City Centres Chair Dr. Tamás Egedy PhD. Senior research fellow, Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences Gentrification Trends in Vienna Yvonne Franz, University Assistant, University of Vienna Urban Renewal and Gentrification in Budapest City Centre Dr. Gábor Csanádi, PhD. Associate Professor, Head of Centre for Urban and Regional Research, Eötvös Loránd University, Budapest Dr. Adrienne Csizmady, PhD. Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest Gergely Olt PhD. Student at Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest Discussion Conclusions: Similarities or/and Differences Prof. Dr. Viktória Szirmai Coffee break Urban Sprawl In Europe - Book presentation Introduction by the editor: Prof. Dr. Viktória Szirmai Book presentation Prof. Dr. Eric Corijn, Professor of Social and Cultural Geography at the Free University of Brussels, Director of COSMOPOLIS - City, Culture & Society Prof. Dr. Zoltán Kovács, Head of Department of Economic and Social Geography, University of Szeged Champagne Reception

8 8 III. évfolyam 5. szám A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, november Selye János Egyetem 3. körlevél PROGRAMTERVEZET november Közgyűlés Alapszabály módosítása A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a évi közgyűlés óta A évi programtervezet vitája Regionális tagozatok beszámolói Tisztségviselők választása Ebéd Vándorgyűlés A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Köszöntők OKENKA IMRICH, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja MAREK ANTON, Komárno Város polgármestere (felkérés alatt) A folyóvizek és tavak a tér alakításának kitüntetett szereplői. Történelmi léptékben meghatározták egy térség belső szerkezetét, s mind a mai napig olyan erőforrást nyújtanak, ami a regionális fejlődés nehezen túlbecsülhető része. Ugyanakkor ezt az erőforrást oly módon használhatjuk csak fel, hogy tekintettel kell lennünk arra a sajátos ökológiai rendszerre, amelynek megóvása nélkül a vízre épülő gazdálkodásunk, de térségeink térszerkezete is összeomolhat. Magyarország ebben a tekintetben különösen kényes helyzetben van, hiszen a fenntarthatóság ökológiai és gazdasági vonatkozásai mellett kiemelt figyelmet kell fordítania arra is, hogy vízhasználata nemzetközi kérdéseket is felvet, miután folyóvizeinek döntő hányada határon kívülről érkezik. Mindemellett figyelnünk kell arra is, hogy az éghajlatváltozás felértékeli ezt a sok problémát okozó, ugyanakkor kiemelt értéket képviselő természeti kincset. Plenáris ülés BARSINÉ PATAKY ETELKA, EU Duna Régió Stratégiával összefüggő kormányzati tevékenység irányításáért felelős kormánybiztos A Duna-stratégia és a területi fejlődés DURAY BALÁZS osztályvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Határ menti vizeink szerepe a területi kohézióban G.-TÓTH LÁSZLÓ egyetemi tanár, Szent István Egyetem; osztályvezető, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Az Európai Unió Víz keretirányelve, a vízminősítés elemei, értékhatárok, interkalibráció és alkalmazás HAJDÚ ZOLTÁN tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Vízienergiapotenciál-hasznosítási viták Magyarországon: Változó államterület, változó rendszerek, változó szereplők, de a vita örök? HARDI TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A dunai fejlesztések és azok elmaradásának geopolitikai háttere NAGY IMRE egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar A Duna és a Tisza térségformáló szerepe Szerbiában NÉMETH TAMÁS főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia Víz TAMÁS JÁNOS egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Földhasználat és vízkészlet-gazdálkodás Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása Fogadás

9 9 III. évfolyam 5. szám november Szekcióülések 1. szekció: Politikai, történeti, közigazgatási kérdések BARANYI BÉLA tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet BARANYI BÉLA tudományos osztályvezető, MTA RKK ATI; tanszékvezető egyetemi tanár, DE AGTC Határmentiség új dimenziókban TAMÁS JÁNOS intézetvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma FEHÉR JÁNOS c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó, VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Víziközmű-fejlesztések regionális értékelése SALLAI JÁNOS főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola Trianon dilemmái határfolyók, határvizek geopolitikája NAGY SÁNDOR önkormányzati képviselő, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata; PhD-hallgató, DE AGTC Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola Gondolatok a Víz keretirányelv megvalósulásáról Debrecen régiójában FÓRIÁN SÁNDOR egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Műszaki Kar A Felső-Tisza vízminőségi jellemzői a magyar ukrán határtérségben VERDÓ GYÖRGY igazgató, Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.; PhD-hallgató, DE AGTC Kerpely Kálmán Növénytermesztési, Kertészeti és Regionális Tudományok Doktori Iskola A Keleti-főcsatorna létesítésének körülményei és szerepe a Tiszántúl vízgazdálkodásában KOVÁCS ANDRÁS egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Határon átnyúló tényezőáramlásokat befolyásoló politikai szabályozók a magyar szlovák ukrán határszögletben a határ menti kiskereskedelem példáján 2. szekció: A folyó mint gazdasági (ipari, innovációs) tengely BARTA GYÖRGYI tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet BAJMÓCY ZOLTÁN egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar A regionális innovációpolitika jóléti aspektusai, avagy a differenciált innovációpolitika sablonos voltáról BÁLINT ISTVÁN publicista A Duna mint Vajdaság nagy esélye CZUPPON VIKTÓRIA egyetemi adjunktus, irodavezető, Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda A Kaposvári Egyetem innovációs tevékenysége Dráván innen, Dráván túl DANKA SÁNDOR PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az építőipar fejlődése és válsága a Dél-Dunántúlon KOVÁCS SZILÁRD PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Újraiparosítási folyamatok a Dél- Dunántúlon az elmúlt tíz évben PÁGER BALÁZS PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A víz mint a zöldipar egyik meghatározó tényezője RECHNITZER JÁNOS egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem A járműipar szerepe Kelet-Közép-Európa versenyképességében 3. szekció: Közlekedés, logisztika ERDŐSI FERENC tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet BAJOR TIBOR főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola Társadalomismereti Tanszék A selyemút vége KOVÁCS ÁRON PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Korridor X-es autópálya és a folyami közlekedés kapcsolata Vajdaságban LEPESI ZOLTÁN LÁSZLÓ területi igazgató, MÁV Zrt. A hazai vasúti és vízi közlekedés kapcsolódási pontjai MARTON TAMÁS osztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Víziközlekedési Osztály A fenntartható gazdálkodás és a vízi közlekedés TINER TIBOR tudományos igazgatóhelyettes, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet A közlekedési feltételek változásának hatása egy Duna menti kisváros (Szob) és kistérsége fejlődésére TÓTH GÉZA vezető-tanácsos, Központi Statisztikai Hivatal A folyó menti települések közúti megközelítési helyzete 4. szekció: Vidékfejlesztés, agrárgazdálkodás, környezeti kérdések, turizmus BUDAY-SÁNTHA ATTILA tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar DARABOS JÓZSEF ATTILA programmenedzser, Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program Közös Szakmai Titkárság Vízgazdálkodási beruházások az Észak-erdélyi régióban GERGELY SÁNDOR igazgató, Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ Lokalitás, állam, Hangya nemzeti szövetkezet GODA PÁl PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Rendszerszemléletű rendszervizsgálati módok szintézise a vidék- és területfejlesztésben HORECZKI RÉKA PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Dél-Dunántúl mezőgazdaságának főbb jellemzői 1990-től napjainkig KASSAI ZSUZSANNA PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Helyi vidékfejlesztési partnerség (Leader-partnerségek), mint a vidéki kormányzás innovatív eszközei

10 10 III. évfolyam 5. szám KOLLÁR KITTI PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A földhasználat és a területi versenyképesség főbb közgazdasági összefüggései, különös tekintettel a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségekre PÁSZTI-TÓTH ERZSÉBET PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alulról szerveződő településfejlesztés módszere PINKE ZSOLT PhD-hallgató, Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Adatok és következtetések a belvizes területek vizes élőhellyé alakításához 5. szekció: Humán erőforrások, munkaerőpiac, migráció, kultúra, identitás SZABÓ INGRID dékánhelyettes, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar BOKOR BÉLA kuratóriumi elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány; egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Települési és térségi identitás EGRI ZOLTÁN egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar A gazdasági hatékonyság területi vetülete a regionális Európában ERDŐS KATALIN egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Népesedési tendenciák a Déldunántúli régióban 1990 és 2010 között ERŐSS ÁGNES tudományos segédmunkatárs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet VÁRADI MONIKA MÁRIA tudományos főmunkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet Migráció, emlékezet és a zene (kísérlet a jugóbuli értelmezésére) KOVÁCS ESZTER PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola A magyarországi bérlakáshelyzet és -politika és hatásai a migrációra SMAHÓ MELINDA egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem A tudás mint versenytényező a járműiparban TAKÁCS ZOLTÁN doktorjelölt, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Határon átívelő felsőoktatási kapcsolatok TIMÁR JUDIT tudományos főmunkatárs VELKEY GÁBOR tudományos munkatárs, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kiegyensúlyozatlan nemi arányok az Észak-alföldi régióban Migrációs válaszok két Tisza-parti település fejlődési problémáira SZABÓ INGRID dékánhelyettes, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Humán erőforrások a dél-szlovákiai régióban 6. szekció: Komplex határ menti együttműködések LADOS MIHÁLY intézetvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet FÜZI ANITA PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Határon átnyúló többszintű kormányzás a közép-európai térségben a Centrope régió esete GARAJ ERIKA K+F-szakértő, kutatásvezető, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda INNOVORG Research a határ menti együttműködés lehetőségei az innovációkutatásban HAKSZER RICHARD szakelőadó, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Régiófejlesztési Ügynökség Magyarország Szlovákia határ menti együttműködési programok és ezek eredményei KÁSA KATALIN Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága Tájékoztatási Osztály Statisztikai adatok a határ menti együttműködésekben KOÓS BÁLINT tudományos munkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet Határon átívelő várostérségek formálódása a határok átjárhatóságának megteremtése után KOVÁCS SÁNDOR ZSOLT tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet Határon átnyúló együttműködések a Dráva mentén VISSI ANDRÁS ügyvezető, c. egyetemi docens, Scardobona Consulting Kft. TÓTH BALÁZS PhD-hallgató, Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Határon átnyúló vízi turisztikai együttműködés a Lajta folyón és annak térségfejlesztési hatásai LADOS MIHÁLY intézetvezető, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területi integráció a Centrope régióban 7. szekció: The socio-economic effects of the Danube developments in Southeast Europe HARDI TAMÁS tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet HARDI, TAMÁS senior research fellow, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies New and old development plans for the exploitation of the Danube river s possibilities CHAVDAR, MLADENOV professor KAZAKOV, BORIS research fellow, Bulgarian Academy of Sciences Institute of Geography, Sofia Some problems of the sustainable development of Bulgarian Danubian Areas DOGARU, DIANA research fellow, Romanian Academy of Sciences Institute of Geography, Bucharest Human Dimensions of Global Change in the Danube Basin and Perspectives of Development under the Danube Strategy OKENKA, IMRICH professor, dean, Univerzita J. Selyeho PÁLKOVÁ, ZUZANA vice rector, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra TOMÁŠ, RODNÝ Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra Precise irrigation process support by using a computer based algorithm of heuristics PTACEK, PAVEL associate professor, Palacky University Department of Geography, Olomouc Water and regional development in the Czech Republic STOJIC KARANOVIC, EDITA professor, president, International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd Serbia's Participation in the Action Plan of the Danube Region Strategy Participants from Austria, Bulgaria, Czech Republic, Romania, Serbia, Slovakia are invited Ebéd Erődlátogatás A Központi erőd (Új- és Öregvár) csoportos megtekintése vezetővel

11 11 III. évfolyam 5. szám A vándorgyűlés társrendezője Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Helyszín Selye János Egyetem Konferenciaközpont Szlovákia Komárno, Hradná ul. 2. Térkép Szállás Szállásokkal kapcsolatos információkat találhat az alábbi címen: Kapcsolattartó Rácz Szilárd mb. titkár 72/

12 12 III. évfolyam 5. szám 9th World Congress of the Regional Science Association International The 9th World Congress of the Regional Science Association International with the theme Changing Spatial Patterns in Globalising World will take place in Timisoara, Romania, on 9-12 May It is organized by the West University of Timisoara - Faculty of Economics and Business Administration (http://www.uvt.ro/en/academic/facul...) and the Romanian Regional Science Association (www.rrsa.ro). Abstract / Paper Submission is now OPENED. Deadline of submission of abstracts and papers: Submission of abstracts November 21st, 2011 Notification of abstract acceptance January 15th, 2011 Payment of reduced registration fee January 31st, 2012 Paper submission for CD-ROM February 28th, 2012 For more information please see: 52nd European Congress of the ERSA/RSAI 21st August -25th August 2012 Bratislava, Slovakia The submission of abstracts/papers for the ERSA Congress 2012 IS NOT OPEN.

13 13 III. évfolyam 5. szám Regional Studies Association European Conference 2012 Sunday 13th - Wednesday 16th May 2012 (Field trip on Sunday 13th May) Delft University of Technology, Delft, Netherlands Networked regions and cities in times of fragmentation: Developing smart, sustainable and inclusive places Call for papers For the most up-to to-date version of this call for papers visit: Regions and cities are increasingly interdependent; economically, socially and environmentally. They are, for example, becoming more reliant on interregional flows of trade, labour and resources. Patterns of interactions between regions are experiencing rapid changes as a result of dramatic shifts in production and consumption patterns, advances in communication technologies and the development of transport infrastructure. These changes pose many challenges for the analysis and management of regions. They are also leading to new patterns of activities and relationships and new forms of clustering and networking between regions. At the same time, regions are becoming increasingly fragmented in many ways; economically, socially, environmentally and also politically. Classic forms of government based on clear cut arrangements between administrative levels, policy sectors and the public and private domain are no longer sufficient. The governance of regions faces multi-level, multi-actor and multi-sectoral challenges. New spatial interactions at new scales demand new approaches for consultation and coordination. More flexible ( softer ) forms of governance are beginning to emerge which seek to work around traditional governmental arrangements. The result is a complex pattern of overlapping governance and fuzzy boundaries, not just in a territorial sense but also in terms of the role of both public and private actors. These new arrangements pose many as yet unresolved dilemmas concerning the transparency, accountability and legitimacy of decision-making. The 2012 RSA conference in Delft provides a timely opportunity for participants to come together and reflect on the various strengths, weaknesses, challenges and opportunities of networked cities and regions within these different contexts of fragmentation. Papers that consider these issues in relation to the development of smart, sustainable and inclusive places (the three dimensions of the Europe 2020 Strategy) are particularly encouraged. Deadline for Abstract submission: 10th February 2012 Gateway Themes A. EU Regional policy and practice B. Climate change, energy and sustainability C. Migration, housing and labour markets D. Social and environmental justice and inclusive places E. Rural and peripheral challenges F. Territorial cohesion and cooperation G. City-regions, networks and urban systems H. Spatial analysis and regional economies I. Borders, border regions and cross-border learning J. Industries, entrepreneurship, and regional competitiveness K. Innovation and knowledge economies L. Creativity, identities and branding M. Territorial governance: planning policy and practice N. Infrastructure and development O. Local and regional economic development Organisers welcome proposals for special sessions, themed workshops and innovative forms of networking and collaboration. If you would like to organise or offer a session to the conference please contact: Elizabeth Mitchell at and we will assist you. Academic organisers: Wil Zonneveld: Evert Meijers: E.J Dominic Stead: RSA Organiser: Elizabeth Mitchell: Regional Studies Association, PO Box 2058, Seaford, BN25 4QU, United Kingdom Tel: (0) Fax: (0) Reg. Charity No Reg. in England and Wales No facebook.com/regionalstudiesassociation linkedin.com/in/regionalstudiesassociation twitter.com/rsa_learned thersablog.com

14 14 III. évfolyam 5. szám Regional Studies Association Global Conference 2012 Sun 24th -Tue 26th June 2012 (Field trip on 27th June 2012) Beijing Conference Center, Beijing, China Sustaining Regional Futures Call for Papers For the most up-to to-date version of this call for papers visit: The Regional Studies Association is concerned with the analysis of regions and sub-national issues and promotes interest and research on regional economies throughout the world. For the first time, the annual conference is being held outside Europe and is being organised with our partner, the Chinese Academy of Sciences, around the theme of Sustaining Regional Futures in Beijing, China. As well as the plenary sessions at the Beijing conference, where keynote speakers will address some of the biggest issues facing regions and sub-national areas around the world, gateways are being organised on the causes and implications of different patterns of regional development. The gateways are dedicated to assessing the forms and successes of regional policies in managing regional disparities; establishing basic public services; supporting endogenous growth and the comparative advantages of regions; promoting regional competitiveness and sustaining harmony between the economy, society and the environment. Offers of papers on each of these themes are encouraged - on different countries and regions experiences, and on comparative studies. Papers on aspects of social justice, territorial politics, governance, and peripheral and marginal regions are also welcome to address what has been happening in these times of rapid national growth and global upheaval. Additional topics in which we particularly encourage contributions are city-regions, spatial planning and analysis which may look at the position in China but which may focus elsewhere. Debate and discussion, contrast and comparisons are essential to the success of Regional Studies Association conferences and to academic endeavour. Critical analyses and sharing of experiences in all these topic areas will ensure the Beijing conference achieves the aims that the Regional Studies Association and its partners have set out for it. Deadline for Abstract submission: 10th February 2012 Gateway Themes A. Environmental sustainability B. Migration and labour markets C. Social justice and civil society D. Rural challenges E. Territorial politics and policy F. City-regions and urban transformations G. Spatial econometrics H. Borders, border regions and peripherality I. Industries, entrepreneurship, and regional competitiveness J. Innovation and knowledge economies K. Creativity, identities, and branding L. Spatial planning and practice M. Banking, finance and financialisation N. Infrastructure and Development Organisers welcome proposals for special sessions, themed workshops and innovative forms of networking and collaboration. If you would like to organise or offer a session to the conference please contact Jimmy Ancheta Jr. at Academic Organising Committee: Co-chairs chairs, Liu Yi: Andrew Beer: Secretary, Weidong Liu: Members, Henry Yeung: He Can Fei: Anthony Yeh: Mike Danson: Pedro Marques: RSA Organiser: Jimmy Ancheta Jr. Regional Studies Association, PO Box 2058, Seaford, BN25 4QU, United Kingdom Tel: (0) Fax: (0) Reg. Charity No Reg. in England and Wales No facebook.com/regionalstudiesassociation linkedin.com/in/regionalstudiesassociation twitter.com/rsa_learned thersablog.com

15 15 III. évfolyam 5. szám S Z A K M A I FOLYÓIRATOK T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA 14. (51.) ÉVFOLYAM 5. SZÁM SZEPTEMBER TARTALOM Feleljünk együtt a jövőért! dr. Vukovich Gabriella 451 NÉPSZÁMLÁLÁSOK A területiség jelentősége a magyar népszámlálások történetében dr. Lakatos Miklós 452 A évi magyarországi népszámlálás területi előkészítése Kátainé Csincsák Éva Borbély András Erdei Virág Lakatos Gábor Miklós 469 Oroszország: a évi népszámlálás és a területi mobilitás Holka László 483 Az Egyesült Államok népszámlálási gyakorlata dr. Kulcsár J. László 495 A kínai társadalom néhány új jelensége a népszámlálási adatok tükrében dr. Hajnal Béla 506 TANULMÁNYOK Város és vidéke. Erdei Ferenc és Bibó István területi-társadalomszervezési elgondolásairól Miklóssy Endre 511 A magyar középvárosok teljesítménye a területi tőke tükrében Tóth Balázs István 530 A földhivatalok területi elhelyezkedésének vizsgálata Budaházy György 544 VITA A hazai kistérségek versenyképességéről és versenyképességi besorolásáról dr. Németh Nándor 557 A szerzők válasza Németh Nándor hozzászólására dr. Lukovics Miklós dr. Kovács Péter 562 ISMERTETŐK Magyarország névjegykártyája dr. Tóth Géza 565 Társfolyóiratok tartalma 568 A kéziratok formai és szerkezeti követelményei 569 Falu, Város Régió 2011/1. Európa élén A magyar EU Elnökség eredményei az európai területpolitikában és várospolitikában Tartalom: Radvánszki Ádám: Szerkesztői bevezető Dr. Nyikos Györgyi: Bevezető Drahos Zsuzsanna és Nyikos Györgyi: A területi szempont hangsúlyos megjelenése a fejlesztéspolitikában átalakuló struktúra?(az elmúlt időszak eseményei és a TA2020) Radvánszki Ádám - Sütő Attila - Salamin Géza: Territorial State and Perspectives revised Iván Andrea: A magyar EU elnökség eredményei a városfejlesztés területén Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna - Tomay Kyra - Tosics Iván: Az európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre Kohán Zoltán - Dr. Péti Márton - Rideg Adrienn: Kézikönyv a városoknak a városokról Dr. Kai Böhme: Building-up momentum Reflections on the Hungarian EU Presidency / Visszaadni a lendületet Gondolatok a magyar EU-elnökségről Andreas Faludi: The Territorial Agenda 2020 in Context/ a Területi Agenda 2020 kontextusa Dr. Csatári Bálint: Az új, 2020-ig szóló, európai Területi Agenda üzeneteinek egy lehetséges interpretációja a magyar vidékfejlesztés számára Gere László Kelenné Török Lívia: Beszámoló Városfejlesztés aktuális kérdései c. konferenciáról

16 16 III. évfolyam 5. szám Tér és társadalom 25. évf. 3. sz. / 2011 Tartalomjegyzék Tanulmányok Heterarchia és fejlődési pályaváltás. Új elméleti megközelítés a kistérségkutatásban Judit Keller Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából Edit Somlyódyné Pfeil A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése Gábor Velkey Kitekintés Feltalálói kapcsolatok szerepe a high-tech szektorban. Sokféleség és specializáció a hálózatok tükrében Tamás Sebestyén, Andrea Parag, Ferenc Kruzslicz Közösségi tervezés 2.0: a participáció új perspektívái a webkettő fényében Zsolt Rényi Ténykép A környezeti politika fejlesztéspolitikai integráltságnak helyzete az etnikai-politikai válság után Észak-Írországban Viktor Varjú A közép-európai régió nagyvárosainak gazdaságirányító szerepe György Csomós Kistáj, járás, kistérség egy etnográfus szemével Attila Paládi-Kovács Könyvszemle Horváth Gyula, Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban Margit Kőszegi Wendelin Strubelt (ed.): German Annual of Spatial Research and Policy 2008 Guiding Principles for Spatial Development in Germany Mátyás Jaschitz David N. Livingstone: Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge Zoltán Gyimesi Tudományos élet Magyary Zoltán és a magyar közigazgatás Ilona Pálné Kovács A tudás szerepe a regionális fejlődésben. Beszámoló a Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. vándorgyűléséről Sándor Zsolt Kovács Fiatal Geográfusok Országos Találkozója Erna Varga A regionális tudomány térelméleti és módszertani iskolája az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Ákos Jakobi Kedves Kollégák! Szeretném felhívni figyelmeteket a Springer által indított új folyóiratra a Journal of Innovation and Entrepreneurship -re, amely a témakör interdiszciplináris, idő- és térbeli megközelítését egyaránt fontosnak tartja. A folyóirat egyik főszerkesztője az amerikai Elias G. Carayannis, George, de a szerkesztőbizottság tárelnöke például Danuta Hübner is. Emellett a szerkesztőbizottságában jó néhány kelet-európai kolléga neve is szerepel. Bízom benne, hogy ez is egyfajta biztosítéka lesz annak, hogy a szerkesztőség a régiónkból érkező tanulmányokat is prioritásként fogja kezeli. detailspage=editorialboard Üdvözlettel: Gál Zoltán

17 17 III. évfolyam 5. szám K Ö N Y V I S M E R T E T Ő Rechnitzer János és Smahó Melinda TERÜLETI POLITIKA ISBN Bolti ár: 4750 Ft. Internetes ár (-20%): 3800 Ft. A területi politika mint az egyik új közpolitika arra hivatott, hogy állami és különféle közösségi szintekről megoldásokat ajánljon a területi erőforrások legkedvezőbb hasznosítására s egyben a különbségek mérséklésére. A mű komplexen vizsgálja a területi folyamatokba való beavatkozások elméleti és gyakorlati rendszereit. Szakszerű és alapos eligazítást nyújt a (leendő) szakembereknek a térbeli gazdasági és társadalmi folyamatok megértéséhez és befolyásolásához, de nagy haszonnal forgathatják azok a laikusok is, akik a területi adottságok, erőforrások alakításában valamilyen módon szerepet vállalnak. Glatz Ferenc az MTA volt elnöke Hazánkban, de Európa más országaiban is, egyre növekednek a területi-társadalmi különbségek - nem kevés feszültséget keltve. E különbségek mérséklése az Európai Unió és az egyes tagországok részéről kiemelten fontos célkitűzés. A jelentős közösségi ráfordítások eredménye azonban szerény, mert a szakpolitika ritkán ismeri azoknak a térfolyamatoknak az új típusú törvényszerűségeit, melyekbe beavatkozik, és a tudományos alapkutatás sem gyakran jut el az eredmények alkalmazhatóvá tételéhez. E hiánypótló mű kiváló kombinációja a térfolyamatok alapos feltárásának és a fejlesztési politika megújításának. Enyedi György az MTA rendes tagja

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE. Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés 2009. november 12. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŐLÉSE Határ menti és határokon átnyúló együttmőködés Szabadka, 2009. november 12 13. Szabadka, Városháza PROGRAM 11.00 Közgyőlés A

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L N Ö K I KÖSZÖNTİ. Regionális Tudományos Bizottság január. I. évfolyam, 1. szám (bemutatkozó) Fıszerkesztı: MTA RTB elnöke

HÍRLEVÉL E L N Ö K I KÖSZÖNTİ. Regionális Tudományos Bizottság január. I. évfolyam, 1. szám (bemutatkozó) Fıszerkesztı: MTA RTB elnöke MTA Regionális Tudományos Bizottság I. évfolyam, 1. szám (bemutatkozó) HÍRLEVÉL 2009. január A T A R T A L O M B Ó L : Az MTA IX. Osztály Regionális Tudományos Bizottsága Tisztségviselői és Tagjai MTA

Részletesebben

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pannon Egyetem Veszprém University of Pannonia Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem 2013. április 18-19. Rektori Hivatal 6720 Szeged,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE. Új elemek a vidékfejlesztésben. Gödöllı, december Szent István Egyetem 2008. december 11. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. VÁNDORGYŐLÉSE Gödöllı, 2008. december 11 12. Szent István Egyetem PROGRAM 11.00 Közgyőlés A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége

Részletesebben

Nemzetközi konferencia és könyvbemutató 1. Urban sprawl in Europe Similarities or Differences

Nemzetközi konferencia és könyvbemutató 1. Urban sprawl in Europe Similarities or Differences Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Nemzetközi konferencia és könyvbemutató 1 Urban sprawl in Europe Similarities or Differences KOVÁCS SZILVIA, VÁRADI ZSUZSANNA Az elmúlt évtizedek

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre MEGHÍVÓ A M A G Y A R T U D O M Á N Y Ü N N E PE A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottságának Agro- és Hidrometeorológiai Albizottsága, valamint Éghajlati

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Pécs, Hotel Palatinus City Center Nádor Terem 2012. október 24. - délelőtt APP4INNO projekt nyitókonferencia Új megközelítések és eszközök létrehozása és támogatása a primer szektor

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2004 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és települési

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL. című konferenciára. Győr, 2012. november 23. Széchenyi István Egyetem. 3. körlevél

GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL. című konferenciára. Győr, 2012. november 23. Széchenyi István Egyetem. 3. körlevél A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben tisztelettel meghívja a térrel foglalkozó tudományok képviselőit

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 2. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I4C eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC eredmények Learning by sharing Tanulás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra Debreceni S Z E M L E tudomány kultúra 2 0 1 4 1 Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle,

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

T utudomány és kultúra d o

T utudomány és kultúra d o T Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Bazsa György szerkesztőbizottsági elnök Virágos Márta Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Pusztai Gábor

Részletesebben