Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz FELHÍVÁST Jászkisér város lakóihoz a település tisztasága érdekében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz FELHÍVÁST Jászkisér város lakóihoz a település tisztasága érdekében."

Átírás

1 2013 MÁRCIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz FELHÍVÁST Jászkisér város lakóihoz a település tisztasága érdekében. Lakókörnyezetét mindenki köteles tisztán tartani. Kérjük közösen akadályozzuk meg az illetéktelen szemétlerakók megjelenését, udvariasan figyelmeztessük a szemét eldobálókat, vegyék fel, amit véletlenül elejtettek. Városunk tisztasága közös ügyünk! Évente több millió forintba kerül a szemétmentesítés, amely összeget hasznos és fontos célokra is lehetne fordítani! Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szerkesztosége

2 2 Megemlékezés március 15-én A lap havonta 400 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIX. évfolyam 3. szám ISSN Fõszerkesztõ: Gál András Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Fazekas Lajos Gál Andrásné Hajagos Katalin Kiss Jánosné Nagypál Sándorné Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 4. Telefon/Fax: (57) Internet cím: hu/telehaz A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 150 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 4. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek! Az idei évben szintén rendhagyó módon ünnepeltük az es Forradalom és Szabadságharc kitörésének kezdõ napját, március 15-t. Ez alkalommal egybeforrt Csete Balázs születésének 120. évfordulójával, aki szintén március 15-én született. Az ünnepség március 14-én a délelõtti órákban kezdõdött. A Csepelrõl érkezõ Csete Balázs Szakközépiskola és Gimnázium diákjait, pedagógusait és a csepeli önkormányzat képviselõit Hajdú László polgármester úr fogadta a városházán. Rövid beszélgetés és frissítõ után a Csete Balázs Helytörténeti Gyûjteményben tettek látogatást, ahol a Csete Balázs Honismereti Egyesület tagjai fogadták a kedves látogatókat. A csepeli iskola igazgatónõje, Kormosné Laboncz Johanna az általuk gyûjtött Csete Balázs relikviákból adományozott a múzeumnak Csete Balázs által írt eredeti leveleket, gyászjelentését és verseit, valamint Szüle Katikának és az egyesületnek is átadta személyes ajándékait. Ezen kívül a csepeli önkormányzat alpolgármestere, Morovik Attila is köszöntötte a helyi vendéglátókat. Ezután Szüle Katika rövid vezetést tartott a Tájházban, a fiatalok megismerkedhettek Csete Balázs nálunk fellelhetõ munkáival, a paraszti használati tárgyakkal, a játszóházi foglalkozás keretében megismerkedhettek a népi gyermekjátékokkal. Most is nagy sikert aratott az ördöglakat, a pálcikababa vagy a fonalbaba. Szabados László jóvoltából még a kovácsmûhelyt is megtekinthették mûködés közben. Innen a csapat a temetõben folytatta a megemlékezéseket. Elõször Csete Balázs sírjánál Áprily Lajos versével emlékeztek meg Jászkisér szülöttérõl és helyezték el a megemlékezés koszorúit, majd Gyõri János sírjánál is elhelyezték virágaikat. Utolsóként Hegedûs Zsigmond jászkapitány sírjánál álltak meg, ahol Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet ismertette röviden a jászkapitány életét és beszélt a jászokról. Ezt követõen a Csete Balázs Általános Iskolánál folytatódott az ünnepség. Az iskola bejáratánál elhelyezett Csete Balázs emléktáblát koszorúzták meg a jelenlévõk, majd Cseh Gáborné és Tóth László igazgatóhelyettesek vezetésével megtekintették felújított iskolánkat. Az ünnepség du. 2 órakor folytatódott a Mûvelõdés Házában, ahol a jászkiséri diákok által elõadott mûsort hallgathatta meg az ünneplõ közönség. Itt került sor Csepel Önkormányzat zászlajának átadására, melyet Morovik Attila alpolgármester úr adott át Hajdú László polgármesternek és Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet zászlóanyának, melyre a Csete Balázs nevét viselõ szervezetek kötöttek szalagot. A mûsor végeztével a Kossuth emléktáblához vonult az ünneplõ közönség, ahol a megemlékezés koszorúit helyezték el az intézmények, egyesületek, egyházak, pártok képviselõi, végül pedig a városháza falán elhelyezett centenáriumi emléktáblánál helyezték el a koszorúkat. A rossz idõ ellenére szép számmal jelentek meg a település lakói, intézményi dolgozók, diákok és megemlékeztek az es Forradalom és Szabadságharc elindító pillanatairól és Jászkisér szülöttérrõl, Csete Balázs pedagógus, néprajzosról. TM

3 3 Csete Balázsra emlékeztünk Március 9.-én szombaton 80 fõ hon- és Szorgalmas ténykedése révén születtek kiállítást rendezett a szolnoki múzeumhagyomány szeretõ gyûlt össze a meg Jászkisér népdalairól, gyermek- ban. Jól érezte magát Szolnokon, s így Napközi Otthon ebédlõjében, hogy játékairól, viseletérõl, legeltetõ társasá- teljesen érthetõ módon Balázs bácsi megemlékezzünk Csete Balázs születésé- gáról, a jászsági subákról és az ólaskertek gyûjtéseinek, rajzainak többsége is a nek 120. és halálának 55. évfordulójáról. életérõl szóló írásai. Adatközlõi révén Damjanich János Múzeum gyûjtemé- Rendezvényünk mottójának Gróf. egészen az 1880-as 1890-es évekig tudott nyébe került (sõt végrendele-tében is Széchenyi István gondolatát vettük. visszanyúlni az emlékezetben. minden gyûjtését, feldolgozását rájuk Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és Az 1948 és 1958 között Jászkiséren hagyta), míg a Jász Múzeum csak kevéske munkálkodhass a jövõn. eltöltött idõszak igen termékeny volt anyagot (gyermekjátékok, rajzok, A Himnusz közös eléneklése után, Csete Balázs számára. A húsznál is több Kaposvári Gyulához írott levelei) õriz Hajdú László polgármester nyitotta meg rövidebb-hosszabb jászkiséri témájú tõle, amely dr. Selmeczi László a megemlékezést, majd Debreczeni- néprajzi dolgozat mellett két nagyobb adományozása révén került a gyûjte- Droppán Béla Honismereti Szövetség lélegzetû munkája is elsõ helyezést ért el ménybe. elnöke köszöntötte a megjelenteket. az országos néprajzi pályázaton Azt sem tudjuk pontosan a késõbbiekben Hortiné Dr. Bathó Edit a Jászberényi Jász ben a Jászkiséri nép bútorai és hagyományos volt-e valamilyen kapcsolata a Jász Múzeum igazgatója emlékezett Csete rendjük a lakószobában (200 tollrajzzal), Múzeummal, erre vonatkozóan ugyanis Balázsra: 1955-ben pedig a Jászkiséri gyermek élete a semmilyen feljegyzést nem találtunk. Csete Balázs, születéstõl a házasságig címû munkájával érdemelte ki az elsõ díjat. Ez utóbbi Mint tudjuk, Csete Balázs sajátos módon a jászsági népélet kutatója munkát 1993-ban, Csete Balázs végezte gyûjtõ munkáját, nemcsak születésének századik évfordulóján kérdezett és megfigyelte a jelenségeket, Csete Balázs neve elválaszthatatlanul jelentette meg a Jász-Nagykun-Szolnok hanem a legtöbbször le is rajzolta, összeforr a Jászságéval. 120 évvel ezelõtt Megyei Múzeumok Igazgatósága, mégpedig kitûnõ érzékkel, mûvészien. Jászkiséren született, s innen indult el a Bereczki Ibolya szerkesztésében. Így születtek egymás után felbecsülreményteli jövõ felé, amely nagyon sok Csete Balázs elkészítette a Jászkiséri hetetlen értékû, ceruza- és tusrajzai, nehézséget és meg próbáltatást tájszótárt is, amelyet beszerkesztettek a amelyek közül szép számmal ma is tartogatott számára. Mindenért nagyon Magyar Tájszótár anyagába. megtalálhatók a szolnoki Damjanich keményen kellett küzdenie, de sok álma, Néprajzi munkásságának elismeréseként János Múzeum, a Néprajzi Múzeum vágya így sem válhatott valóra ben Ortutay Gyula a jászberényi Adattárában, valamint itt, a jászkiséri Szépen induló mûvészi karrierjét az I. Jász Múzeum megüresedett igazgatói helytörténeti gyûjteményben. világháború törte derékba, s a színek, a állására javasolta õt. A jászberényi Múzeum Rajzaiból az elsõ önálló munkát fények, a mûvészet világából az orosz fejlesztésének most igen szép lehetõsége van, s itt Kaposvári Gyula, a Damjanich János frontra, majd pedig a turkesztáni és a a Jászság centrumában a néprajzi munkának Múzeum igazgatója jelentette meg, moszkvai hadifogolytáborba vezetett az nagy jelentõsége van s Csete Balázs, mint amikor a Jászkunsági Füzetek 5. útja. A fogságból hazatérve, feledve ennek a vidéknek kiváló ismerõje, egész köteteként kiadta Csete Balázs: Jászkiséri hányattatásait visszavonhatatlanul elköteszentelheti. írta Ortutay Gyula levelében, nemcsak a jászkiséri gyermek játékéletét tevékenységét a néprajzi kutatásnak gyermekjátékok címû munkáját. A kis füzet lezte magát a pedagógiának és a néprajztudománynak. de kezdeményezése, nem tudni mi okból, mutatja be, de számba veszi a maguk Tanítványait mintegy negyed évszázadon eredménytelen maradt. A Jász Múzeum készítette játékszereket is, s azok hiteles át a rajz és a néphagyomány szeretetére, megüresedett igazgatói állását ekkor rajzát is közli. (A kézirat egy része és 12 megbecsülésére tanította, de mellette az Komáromy József hírlapíró kapta meg. Csete db rajz már 1955-ben megjelent a Népünk egész országot bebarangolva, szorgalmacsalódásként élte meg a sikertelenséget, A könyv elõkészületi munkái már Balázs minden bizonnyal nag y hagyományaiból címû kötetben.) san gyûjtött és rajzolt Különösen a népmûvészet vonzotta, s amin talán csak az enyhített némiképp, ban elkezdõdtek, de a forradalmi bûvölte el szépségével, harmóniájával. hog y K aposvári Gyula meg yei események megakadályozták a befejezé- Balázs bácsi hittel vallotta: A mûvészet az múzeumigazgató lehetõséget biztosított sét. Ez derül ki Csete Balázs ember örök útitársa az emberi lélek szárnya és számára, hogy nyugdíjba vonulása után október 27-én Kaposvári Gyulának írott életörömének legtisztább forrása. néprajzi gyûjtõ és feldolgozó munkáját a levelébõl is: Sorsa további alakulásába ismét beleszólt szolnoki múzeumban, intézményi Gyula! kérlek, kövess el mindent azonnal, a háború és arra késztette, hogy 1948-ban keretek között végezhesse. Csete Balázs hogy a jászkiséri gyermekjátékszerek rajzait és visszatérjen szülõfalujába, hogy a tanítás ig tartó szolnoki munkál- a kísérõ szöveget (de fõként a rajzokat) mellett annak néprajzával is foglal- kodása igen eredményes volt. visszakapd attól a nyomdától ahova küldted! A kozzon, s megmentse az utókornak népi Nagyszabású kutatást szervezett a jelenlegi események és a bizonytalan helyzet kultúránk eme becses értékeit. Így hát megyében a népi gyermekjátékok és sürgetik ezt! Egyelõre úgysem jelenhet meg! És fáradhatatlanul gyûjtött tovább. játékszerek összegyûjtésére, 1954 ha ottmarad, feltétlenül elvesz vagy máris, júniusában pedig jelentõs népi játékszer elveszett, ami irtózatos csapás lenne rám

4 4 nézve S ha még visszajöhet e munkám, múzeumodban lévõ kézirataim után, hogy csak igen kevesen álltak mellette. boldogan mondok le a megjelentetésérõl.a azokba betekintést nyerjen, semmiesetre se add Jászkiséri magányában csupán Kaposvári Damjanich-múzeumban lévõ rajzaimért, hacsak ki munkáimat. Utasítsd, hozzám õket Gyula és Sebestyén Károly támogatása, lehet, egy tehergépkocsit küldök és azokat is engedélyért, hivatkozva tilalmamra. Én barátsága jelentette számára a külvilágot. elhozatom. Rajzaim elkallódása is halálos természetesen nem fogom megengedni. Kaposvári Gyula lehetõségéhez mérten csapás lenne rám nézve! Kutatóknak csak nyomtatásban megjelent mindent elkövetett, hogy kimozdítsa 1958-ben azonban mégis folytatódtak a mûvek lehetnek a forrásai és irányítói, de Balázs bácsit, de szerteágazó elfoglaltsága könyv kiadásának munkálatai, de Balázs semmiesetre sem más kutató kézirata. A miatt nem tudott állandóan a rendelkebácsi folyamatosan elégedetlen volt a Jászalsószentgyörgyön megjelent fiatal zésére állni. dolgok alakulásával. Mikor elõször né prajzosok beszéltek nekem efféle szellemi 1957 májusában, a Damjanich kézbe vette könyvét, egyáltalán nem tolvajlásokról. De másoknak sem engedd meg Múzeumban kiállítást rendezett Balázs nyerte el tetszését, s a következõket írta kéziratos mûveim olvasását, sem rajzaim bácsi alkotásaiból, amelyhez a Néprajzi Kaposvári Gyulának: Én már egész életem nézegetését. Eredményeimhez fárasztó Múzeum gyûjteményébõl is kölcsönát bizonyosan több millió reprodukciót és munkával, sok költséggel és immáron kapta rajzait. illusztrációt láttam, de egyetlenegyszer sem elviselhetetlenné vált életmóddal jutottam hozzá, s 1957 júniusában azonban valószínûleg találkoztam rajtuk azokkal az undorító fekete nem engedek át belõlük egy jottányit sem, könnyû újabb sérelem érte, mert szinte elmenefoltokkal, amelyek játékrajzaimat nemcsak prédául. Eléggé megdézsmálták már az kült Jászkisérrõl Budaörsre. Levelében körül veszik, hanem magukban a rajzokban is Adattárban levõ rajzaimat! Meg nem jelentetik kétségbeesetten így ír errõl: A lelkem benne vannak Különös kegyetlensége õket, csak lopkodják! megrendülten zokogta végig az egész utat a robogó sorsomnak, hogy éppen csak az én rajzaim Csete Balázs egyik legnagyobb bánata az autón. Azt hittem, megszakad a szívem, mert válnak prédáivá tudatlanul garázdálkodó volt, hogy néprajzi gyûjtõmunkáját és teljesen tisztában vagyok azzal, hogy e távozással klisírozóknak. Igen, azt üzenem klisésednek, rajztehetségét ugyan sokan elismerték, de mit veszítettem, - talán mindent. Hiszen az hogy sürgõsen válasszon magának más mégsem tartották õt igazi néprajzosnak, ottani munka tartotta bennem a lelket. Most munkakört, mert nincs joga ahhoz, hogy mások haláláig csupán az önkéntes néprajzi azután egyelõre még nem tudom, hogy mi lesz itt munkáját tönkre tegye, s hogy ezáltal másokat gyûjtõ kategóriába sorolták. Így írnak velem. Adatokat többé nem gyûjthetek, s kompromittáljon! És éppen én lettem a tönkretett róla: Csete Balázs jászkiséri rajztanár azok megfigyeléseket még kevésbé tehetek a távolból, s áldozat, aki olyan pedáns és kényes ízlésû közé az önkéntes néprajzi gyûjtõk közé így hát Jászkisér teljes monográfiája csak töredék vagyok!...szóval fércmunka jelent meg tõlem tartozik, akik ügyszeretetük és szakmai marad. Egy megsemmisült, szép álom. Ugyanez oly hosszú várakozás után. Végleges felkészültségük eredményeképpen bizonyos a sorsa a Jászság népmûvészetének is. És, vajjon, letörésemhez már csak ez hiányzott. Nem, tárgykörökben a legmagasabb követelményeket is ki viszi végbe mindkettõt, ha én nem tehettem? nekem nem érdemes dolgoznom, mert mások kielégítõ gyûjtõmunkát végzik. Munkássága Ugyanez év végén azonban mégis kezén minden munkám elrútul, elpusztul. idõtartamban, mennyiségben és értékben visszatért szülõfalujába, s már nem is Csete Balázs ekkortájt már igen egyaránt kiemelkedik, sõt a maga nemében hagyta el többé. zárkózott és megkeseredett emberré vált. egyedülálló. 55 év telt el azóta, hogy Csete Balázs Úgy érezte, hogy fáradhatatlan munkál- Az elõzõ levélben már említett Luby örökre elment. Úgy gondoljuk, ismerjük kodása a nemes ügyért sokszor nem Margit néprajzkutató 1957-ben õt, pedig aligha. Alakja és munkássága az talál kellõ elismerésre, méltatásra. Óriási Muharay Elemér megbízásából három elmúlt évek során némiképp mítosszá vált néprajzi anyagának és rajzainak legna- alkalommal járt a Jászságban gyûjteni. közöttünk. Pedig õ is csak egy esendõ gyobb részét a múzeumok gyûjte-ménye Természetesen felkereste a Jászság ember volt, tele reménnyel, félelemmel, õrzi és nagyon kevés lehetõsége adódott helytörténeti kutatóit, köztük Csete hibákkal, kétségbeeséssel és bizakodással. munkáinak könyvben, illetve tanulmá- Balázst is, aki nem nagy szívélyességgel Egész életét a hagyományõrzés szolgálanyban való megjelentetésére. Pedig még fogadta õt. Luby Margit a következõket tába állította, s talán azért is volt annyira életében több könyve (pl. Örök írta e találkozásról úti beszámolójában: érzékeny az élet nem mindig örömteli forrásoknál, Mesél az élet, Emlékek, Bagi Imrével mentem át Jászkisérre Csete rezdüléseire. Ugyan élete nagyobb részét Faluról-Falura, Házról-Házra, Jászkiséri Balázst felkeresendõ. Csete Balázs beteg. a szülõföldjétõl távol töltötte, de azért õ gyermekjátékok) és írása is megjelent. Részben kedélye is megtört, nem is annyira mégis örökre a Jászságé maradt. Elkeseredésében mégis megtiltotta, hogy betegsége ennek az oka, mint inkább az, hogy Igazolja mind ezt az a tisztelet, amely a múzeumi gyûjteményekben lévõ nem látja 35 éves néprajzi munkásságának ma is õrzi emlékét. Az utókor nagyra anyagát a néprajzosok felhasználhassák. eredményét nyomtatásban. Módfelett bántja, értékeli mind tanári, mind néprajzi Erre utal március 26-án Kaposvári hogy három-négy szakmunka is közli rajzait, munkásságát, s gyûjtési anyagának, Gyulához írott levele is: Úgy látszik, hogy anélkül, hogy azoknál feltüntették volna azt, rajzainak megjelentetésére is lehetõséget a néprajzosoknak Guszti által is jelzett elsõ hogy a rajz az övé. Ez plágium! Mélyen sérti. találtak. Szülõföldjén és Csepelen a fecskéi megérkeztek a jász falvakba, mert egy ifjú Nem gyõztem vigasztalni. legnagyobb szeretettel emlékeznek rá, hölgy már érdeklõdött utánam az iskolában és Sérelmei, magába fojtott fájdalma utca, szakiskola, honismeretei egyesület, Luby Margit is találkozót kért Apátiból a elszigetelték õt a környezetétõl és a gyûjtemény és emlékplakett viseli nevét. jászsági monográfia ügyében. Ezzel szakmától. Nem fogadott senkit, nem A Jász Múzeum állandó kiállításában is kapcsolatban arra kérlek, hogy ha esetleg a vállalt elõadásokat, mindenkitõl és ott találjuk a Jászság híres emberei kutatók közül bárki is érdeklõdik Nálad a mindentõl elzárkózott. Kortársai közül is sorában.

5 5 Munkássága, a néprajz iránti elkötelezett- Csete Balázs valóban e gondolatok Rendezvényünket Erdélyi áldással zártuk: sége példaértékû mindnyájunk elõtt. szerint élt, s ezt hagyta ránk szellemi Legyen elõtted mindig út, Egy alkalommal a következõket írta egyik örökségként is. Fújjon hátad mögül a szél, tanítványa emlékkönyvébe: Minden Az értékes elõadást, hozzászólások Melegen süsse arcodat a Nap, magyarnak nemzetmentõ módon kell élnie! követték. A Szózat közös eléneklése után Az esõ puhán essen földjeidre Minden magyarnak minden gondolata azon ebéd és baráti beszélgetés kora délutánig S míg újra találkozunk, legyen, hogy miképpen lehetne visszalendíteni õsi tartott. Az érdeklõdõk megtekintették a Hordozzon tenyerén nagysága útjára a magyar sorsot! Tájházat. Az Isten. Benedek József Csete Balázs emlékkiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban március 12-én, kedden délután a Csete Balázs Honismereti Egyesület 20 fõvel indult Szolnokra a Damjanich János Múzeum idõszaki kiállítótermébe, Csete Balázs keze vonása után címû idõszakos kiállítás megnyitására. Tagjaink az általuk készített régies süteményeket is elhozták, amit a folyosón szépen megterített asztalon tálaltak fel, nagy sikere volt, minden elfogyott. 14 órától játszóházi csoportunk fogadta az érdeklõdõ Katolikus Iskola elsõ osztályos gyermekeit, kik nagy érdeklõdéssel figyelték hogyan készülnek a játékok, többen próbálták maguk is elkészíteni. Gyûjtötték a kapott tárgyakat, boldogan vitték magukkal. Nagy sikere volt a pattogatott kukoricából készült nyakláncnak, babáknak, virágoknak, ördöglakatnak, csutkából készült szekérnek. A kiállítás megnyitása 16 órakor kezdõdött a kiállító terem zsúfolásig megtelt. Örömmel vettük tudomásul, hogy sok Jászkisérrõl elszármazott is eljött. Kovácsné Dr. Kaposvári Gyöngyi a Múzeum igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd Hajdú László Jászkisér Város polgármestere nyitotta meg a kiállítást, méltatva Csete Balázs munkásságát, életét. A kiállításon megtekinthetõ többek között Csete Balázs végrendelete, rajztanári oklevele, korabeli fotók, rajzai és osztályig óravázlatai. A kiállítás májusig megtekinthetõ, aki Szolnokon jár, kérjük, nézze meg érdemes. Benedek József

6 6 A lécek siklanak tovább! Sítábor 2013 A 18. sítáborunkat sikerült megszerveznünk 2013 február második felében. A lehetõségeink fénykorához képest, amikor két nagy autóbusszal 83 résztvevõ utazott a szlovákiai Kokava havas lejtõi felé, most 13 fõs lelkes csapat indult útnak az egy hetes síoktatásra. A résztvevõk, az általános iskolás és középiskolás jászkiséri fiatalok, nagy izgalommal várták a tábor kezdetének idõpontját. A csoporttal utazott Korsós Ferenc a már veterán táborozónk, aki a gyerekek és a felszerelés szállításában sokat segített. Megérkezésünkkor kokavai vendéglátóink régi Reménykedünk a jövõ évi sítábor sikeres ismerõsként, barátként üdvözölték a jászkiséri kis megszervezésében, várjuk a kíváncsi jelentkezõket, akik csapatot, a lehetõ legjobb feltételeket biztosítva próbára szeretnék tenni ügyességüket, bátorságukat. számunkra. A táborunkban részt vevõ tanulók sokat Felszerelést biztosítunk, a kezdõknek sítudás nem csiszoltak sítudásukon, a kezdõ gyerekek meglepõen szükséges. gyorsan és jól sajátították el a síelés biztonságos alapjait. Rácz György táborszervezõ Adójának 1%-át a következõ helyi civil szervezeteknek ajánlhatja fel: Az utolsó elõtti napon valamennyi résztvevõ megméretette magát a kis háziversenyünkön, amelynek eredménye idõhiány miatt nem a helyszínen, hanem egy késõbbi idõpontban egy kertipartin kerül kihirdetésre, ez is hozzájárulva a családias baráti hangulat és a természetszeretet megerõsítéséhez. A tábor utolsó napjaiban nem maradhatott el a szülõk és a már felnõtt, egykori sítáborosok látogatása sem, akik 14 fõvel felpezsdítették az amúgy is jó hangulatot. Jó, hogy ez a közel 2 évtizede tartó hagyomány nem szakadt meg, köszönhetõen az iskola megértõ és támogató vezetésének, a Polgármesteri Hivatal és a JÁTI támogatásának, a jászkiséri és pélyi tanár kollégák segítségének, a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete és a Niederlenz-i barátaink támogató és szervezõ munkájának, a Szeremi Tüzép anyagi támogatásának, valamint Berki Bertalan Jászapáti vállalkozó jóindulatának. Csete Balázs Honismereti Egyesület Jazyges Íjász Egyesület Jászkisériek Baráti Egyesülete 1% Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Jászkiséri Mentõkért Alapítvány Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület Jászkiséri Polgárõr Egyesület Kis-Ér Sporthorgász Egyesület Önkéntes Tûzoltó Egyesület Fotó: Torma Márta Pendzsom Néptánc Egyesület Természetjárók Gyermek Egyesülete Támogatásukat elõre is köszönjük!

7 7 Életjel Gratulálunk! Születések Hegedüs Emese Csepke február 8-án Sebõk Botond József február 8-án Balázs Erika Lilián február 24-én Dankó Apollónia február 27-én Duka Mirella Kíra február 28-án Házasság kötés Nem történt Február hónapban! FLORA - Virág-Ajándék Virágkosarak, csokrok készítése Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése Továbbra is várja kedves vásárlóit: Elérhetõségünk: 06/ Tóthné Magdika 5137, Jászkisér, Fõ út 9/A. Emlékezés Kis Balázs halálának 7. évfordulójára Kis Balázsné halálának 3. évfordulójára Az orvosi rendelõ telefonszámai: Dr.Katona Róza Dr.Mike Miklós Dr.Kolláth Bálint Védõnõk Fizioterápia Orvosi ügyelet Jászapáti, Kossuth L. út 10. Tel.: 06-57/ Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig Vasárnap és ünnepnap egész nap Csak az hal meg akit elfelejtenek Örökké él akit nagyon szeretnek. Szeretettel emlékezünk rájuk. Lánya, Fia unokái Mónika ás Balázs Megemlékezés Bodor János halálának 6. évfordulójára A kezedet már nem adod, a szádat nem adod és a ruhámon nem hagyod az édes illatod. Álomban is, jaj, mindig oly hideg vagy, csupa fagy. Már elhagytál álmomban is. Te már sehol se vagy. Fájó szívvel búcsúzik szeretõ Felesége és családja Halálozás Nem történt február hónapban!

8 8

9 9 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a évi tüdõszûrõ vizsgálatot április 03. (szerda) április 16. (kedd) között végzik Jászkiséren. Szûrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti Mûvelõdés Háza épülete. Szûrési idõpontok: Hétfõ: óráig Kedd: 8-13 óráig Szerda: óráig Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-13 óráig utolsó szûrési nap án (kedd) óráig! 1. A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00, illetve óráig jelenjen meg, ellenkezõ esetben a vizsgálatot nem minden esetben tudják elvégezni! 2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szûrés elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges! 3. A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT! 4. A szûrés 40 év alattiak számára térítési díjköteles (1700,- Ft/fõ) és beutaló szükséges. A vizsgálati díj befizetésére vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást! 5. A 18 év alattiak szûrését csak szülõi beleegyezéssel végzik. Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni! családtagok szintén nagy érdeklõdéssel csodálták, keresték, fotózták gyermekük, unokájuk munkáját. Köszönet illeti az óvó néniket, dadusokat, akiknek kifogyhatatlan kreativitásukról most is megbizo- nyosodhattunk. A rajzkiállítás között tekinthetõ meg a Mûvelõdési Ház Galériáján. TM Tengelicek a függõ etetõn A Mûvelõdés Háza Galériáján március 11-én került sor a jászkiséri óvodások alkotásaiból álló rajzkiállítás megnyitására. A kisóvodások tavaszi énekkel, verssel köszöntötték a megjelent vendégeket. Csillik Ferencné óvodavezetõ köszöntõje után, Vári-Nagy Judit a Jászapáti Járás hivatalvezetõje nyitotta meg a kiállítást, aki maga is kötõdik a mûvészetekhez. Az érdeklõdõk, nézelõdõk, szülõk megcsodálhatták a gyermekek különbözõ technikával készült alkotásait, melyeket az óvónõk irányításával, segítségével készítettek el. Kedves rajzokat, festményeket, különbözõ kreatív mûveket nézhettek meg. Köztük fellelhetõek voltak a Játszóházi foglalkozás keretében készített közös munkák is. Öröm volt látni, és hallani csicsergõ hangjukat, hogy a kis mûvészek milyen lelkesedéssel fedezték fel rajzaikat, festményeiket, papírból készült munkájukat, melynek elkészítésénél csak a képzeletük szabott határt. A szülõk, nagyszülõk, Kiállítás az óvodai munkákból Szabó Szidónia jegyzõ

10 10 Magyarország és Brazília közti nagy múltra visszatekintõ akvakultúra kapcsolatokra tekintettel, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, március 3. és 7. között hivatalos magyarországi látogatásra hívta meg Marcelo Crivella brazil halászati és akvakultúra minisztert, melynek helyszínei Budapesten kívül Gödöllõ, Jászkisér és Tihany voltak. Marcelo Crivella miniszter és Borbély Gyula a haltenyésztõ telepnél Brazil-magyar együttmûködés Marcelo Crivella miniszter úr megbeszélést folytatott Fazekas Sándorral, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Halászati, Akvakultúra és Öntözési Kutatóintézet, a Szent István Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyugat- Magyarországi Egyetem és a Balatoni Limnológiai Intézet vezetõivel és szakértõivel. A Vidékfejlesztési Minisztérium ezen kívül találkozót szervezett olyan üzleti szereplõkkel is, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a Brazíliával való halászati és akvakultúra együttmûködésrõl. A két miniszter egyetértett abban, hogy Magyarország és Brazília egymást kiegészítõ adottságokkal rendelkezik az akvakultúra fejlesztés területén, mely képességeket olyan formában lehetne egyesíteni, hogy az gyümölcsözõen hasson a szakértelem átadására, egyúttal mindkét ország gazdaságának fejlõdésére. A találkozók eredményeként a felek megjelölték azokat a területeket, melyeken a két ország már készen áll az együttmûködésre: A pontytenyésztés területén való együttmûködés, beleértve a génállomány javítását, a szakképzést, és genetikai bank létrehozását Brazíliában; Brazíliában megvalósítható befektetési lehetõségek megvizsgálása, valamint a kombinált haltermelésre vonatkozó technológiai ismeretek átadása, különös tekintettel a hidroponikus növény- és zöldségtermelésre; Befektetési lehetõségek vizsgálata, valamint több faj együttes tenyésztésére vonatkozó technológiai ismeretek átadása Brazíliának, melynek során a tó a tóban technológiával magasabb és normál értékû halakat együttesen nevelnek; a Szent István Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel való szorosabb együttmûködés a brazil Tudomány Határok Nélkül (Science without Borders) elnevezésû program égisze alatt, mely lehetõvé teszi a tanulmányi csereprogramok intenzívebbé válását az állatorvostan és az agrármérnök szakokon, különös tekintettel az akvakultúraés haltudományra. Mindkét miniszter meggyõzõdése, hogy a közös erõfeszítések és a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése révén Brazília és Magyarország továbbra is együtt tudnak mûködni annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az élelmiszerbiztonsági és élelmiszerellátási kihívásoknak, valamint, hogy világszerte befolyásolni tudják az élelmiszerminõséget. Ezen felül a két miniszter megállapodott arról, hogy a Magyarország és Brazília közötti akvakultúrával kapcsolatos együttmûködés nem korlátozható a fent megnevezett területekre, továbbá hogy mindkét ország Kormánya együttesen dolgozik azon, hogy megvalósuljon egy, a technológiai ismeretek cseréjét, együttmûködési elképzelések megvalósítását, valamint az üzleti kapcsolatok növelését elõsegítõ Együttmûködési Szándéknyilatkozat elfogadása. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium A Brazi miniszter látogatást tett Jászkiséren a Jászkiséri Halas Kft.-nél, ahol Borbély Gyula a Kft. vezetõje bemutatta az európában méltán egyedülálló Barramundi tenyésztelepet, valamint a jászkiséri halastavakat is. Képeink e látogatás keretében készültek. A haltenyésztõ telep medencéi

11 11 Ideje a gyógyulásnak Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel helytelen táplálkozás következménye. Ilyenkor a szervezet sejtjeinek hiányos a tápanyagellátása, és a sejtek nincsenek kellõképpen felkészítve a normális életfolyamatok elvégzésére. A Emésztési zavarok sejtmagvakban lévõ gének gátolják a sejtek anyagcseréjét. Mindennek az eredménye a fáradság, amely tulajdonképpen a Kezelés természet normális védekezõ reakciója. A fáradság további oka Kerüljük el ezeket a rizikótényezõket, kezdjük el az egészséges, lehet az alacsony vércukorérték (az idegek és az agy nem kap ballasztanyagokban gazdag táplálkozást. Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel elegendõ mennyiségû glukozt, a szénhidrátok legkisebb egysége), A ballasztanyagokban gazdag gyümölcsök és zöldségek amely az idegrendszer legfontosabb energiaforrása. gondoskodnak az egészséges bélmûködésrõl, és gyakran egymagukban is megszüntetik az emésztési zavarokat. Ilyen az Fõzzünk süssünk MÁS-ként alma, sárgabarack, körte, a bogyós gyümölcsök, õszibarack, szilva, Elálló lángos, ahogy Piroska készíti (Vallyon Árpádné, Jászkisér) egres, szõlõ, káposztafélék, brokkoli, cikória, sóska, padlizsán, Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 dl tejföl, 5 dl tej, 3 dkg élesztõ, ízlés sárgarépa, burgonya, karalábé, retek, zeller és spenót. Ezek a szerinti só, csipetnyi cukor, 1 evõkanál olaj, 1 db nylon zacskó a gyümölcsök és zöldségek olyan enzimeket is tartalmaznak, tészta eltevéséhez. amelyek a pancreast részben tehermentesítik. Ideális táplálék a 1. az elkészítést megelõzõ este leheletnyi cukrozott tejben az nyerskoszt a sok vitaminjával. élesztõt felfuttatjuk. Beleöntjük a lisztbe, majd a tejföllel és a A belek áthangolása maradék tejjel, sóval lágy tésztát készítünk. Az emésztési zavarokat okozó rossz bélmûködés másodlagosan 2. kiolajozott nylonzacskóba tesszük, hûtõszekrényben kelesztjük. más szervek mûködését is károsíthatja. A természetgyógyászat 3. fogyasztás elõtt a tésztából pici tenyérnyi mennyiséget tépünk, különösen figyel a harmonikusan mûködõ emésztõrendszere, a azután megformázzuk. tápanyagok optimális feldolgozására és értékesítésére és a 4. bõ, forró olajban aranysárgára sütjük. Tálaláskor ízlés szerint szervezet méregtelenítésére ballasztanyagok által. Sok panasz tejföllel sajttal, vagy fokhagymával, esetleg lekvárral megkenjük. A gyakran a megzavart bélmûködésbõl következik, mivel a nyers lángostészta három-négy napig is eláll a hûtõszekrényben. tápanyagok csak hiányosan jutnak el a rendeltetési helyükre, a szövetekbe. A belek salaktalanítása a táplálkozás átalakulásával Tûnõdõs (Kovács Gyuláné) sikerül csak, és ez az egész szervezet számára nagy haszonnal jár. Hozzávalók a tésztához: 70 dkg finomliszt, 5 dkg élesztõ, 2 tojás, 2 dl natúr joghurt, 1 dl Emlékezetzavarok étolaj, 2 dl tej, 1 evõkanál kristálycukor Kezelés a krémhez: 25 dkg margarin, 1 evõkanál só Speciális, az agymûködésben alapvetõ fontosságú hatóanyagokat a tetejére: 15 dkg reszelt sajt, 1 tojás tartalmazó gyümölcsök és zöldségek fogyasztása. Ezek felfrissítik a krémhez a margarint a sóval habosra keverjük. A tészta az agyat, és mûködésbeli hiányosságokat kiegyenlítik. hozzávalóit összegyúrjuk, majd mikor elértük a megfelelõ állagot, Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel nyolc egyenlõ kis cipóra osztjuk ( nem kelesztjük!) a cipókat kb. 30 A szója különösen gazdag foszfatidil-kolinban, amely egyfajta B- cm átmérõjû kerek formára nyújtjuk. Egyet megkenünk a sózott vitamin, és az idegsejteket burkoló mielin legfontosabb margarinnal, a másikkal pedig betakarjuk, majd jól alkotórésze, továbbá az idegsejtek között az ingerületet közvetítõ és összenyomkodjuk. Tizenhat cikkre vágjuk, és feltekerjük kiflivé. az emlékezet mechanizmusában komoly szerepet játszó Vajjal kikent tepsibe tesszük, percig kelesztjük, utána neurotranszmitter, az acetil-kolin nyersanyaga. megkenjük a felvert tojással és megszórjuk a reszelt sajttal. 200 A többszörösen telítetlen zsírsavak az idegeket védõ koleszterin Celsius- fokon, 25 perc alatt készre sütjük. 64 darab kiflit ad ki ez a szállítását és felhasználhatóságát teszik lehetõvé. Ilyen mennyiség. szempontból ideális táplálékot jelentenek a szójakészítmények, az olívabogyó, a kukorica, a bab és az avokádó. Medvehagyma Az E-vitamin megvédi a koleszterint a szabadgyökök által létrejövõ Napjainkban egyre nagyobb népszerûségnek örvend a oxidációtól az agysejtekben ( analógia: megavasodás ). Kitûnõ erre medvehagyma. Jászkisér piacán is megjelent, magját az új a célra a szója, olívabogyó, növényi olajok. százforintos boltban (ez itt a reklám helye!) lehet kapni. Szaporítása Az idegeket kímélni, a lelket serkenteni kell. egyszerû. Vagy a magvakat szórjuk el, vagy már a kifejlett növényt Sok ember éppen a fordítottját teszi. Pedig az intellektusunk az ültetjük el kertünk legvizenyõsebb részére (orgonabokor, egyedüli olyan munkaeszközünk, amelyet csak rendszeres mogyoróbokor, stb. töve is megteszi) miután a természetben az használattal lehet élesen tartani. Pl. háziasszony tanulmányainak erdõszélek domboldalak, lankák növénye. Ha nem bántja semmi, befejezése után vegye elõ néha régi iskolai füzeteit, jegyzeteit. szépen el fog terjedni. Magját elszórja, de gyökérrõl is szaporítja Vajon meg tudja oldani azt az algebrafeladatot? Keress önmagát. A kifejlett növény általában kettõ levelet hoz, mindig csak intellektuális kihívásokat, olvass igényes irodalmat. Míg a egy levelét csípjük le ügyesen, hogy az anyanövény tovább éljen és mosógép dolgozik, fejts közben például nehéz keresztrejtvényt! magvat tudjon érlelni. A levelét fogyasszuk. Túróba keverhetjük Gyermeked latinul tanul? Príma, tanulj vele latinul. összeaprítva, úgyszintén tojásrántottába, vagy a tepertõs pogácsát dobhatjuk fel vele. Jó ízt ad a joghurtnak kefirnek. Ha sok terem Fáradtság megtisztítva megmosva, lecsepegtetve nylon zacskóba zárva Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel mélyhûtõben tárolhatjuk sokáig. További étkezési felhasználását Nem a hús vagy a szárnyas fokozza leginkább az anyagcserét, kérem keressék ki az Interneten. Gyógyhatásai megegyeznek a hanem a gyümölcsök és a zöldségek, illetve a nyerskoszt és a fokhagymáéval, amelyek érelmeszedés gátló, emésztést elõsegítõ, saláták. Bennük nemcsak kielégítõ aktivitású fehérjék vannak, bélfertõtlenítõ, bélféregûzõ, vérnyomáscsökkentõ, epe- és hanem ezek biológiai hasznosíthatósága is jobb. A naponta májmûködést elõsegítõ hatású. Tápértéke jelentõs, mert elfogyasztott idényzöldségekbõl összeállított nyers hidegtál szénhidrátot, fehérjét, fontos ásványi anyagokat, illóolajat, C felfrissíti az anyagcserét. A hypoglykaemia, amely alacsony vitamint tartalmat. Egyéni ízlés szerint leveseket, fõzelékeket, vércukorértéket jelent, komplex szénhidrátok fogyasztása után salátákat, sülteket, vadas ételeket, vagdalt húsokat, szószokat is csökken, majd megszûnik. Ilyen összetett szénhidrátokat tartalmaz ízesíthetünk a medvehagymával! a burgonya, a rizs és szinte valamennyi zöldségféle. A fáradtság divatos egyfajta modern népbetegség, és többnyire a sok stressz és a Közreadta: Fazekas Lajos

12 12 Jelenleg elérhetõ adások: Összetartozunk Millió puszit küldtél nekem, tudom rá a választ, A köztünk lévõ szeretet, nem csupán csak látszat. A régi Magyarország egységét legyõzte az átok, A testvériség hídján, darabokra széthullva is hozzád találok. Te fegyvered a hited, szabad akarsz lenni, A jó Isten adta, nem lehet elvenni. Gyönyörû szép a táj, ahol talpad nyoma látható, Kívánom, az életedben legyen a jó várható! A Székely zászló mindig éljen, Ahol lobog ott reméljen! Hirdesse nemzeti összetartozásunk, Lélekben soha el nem válunk. Nagypál Sándorné A Fans TV jászkiséri adásai Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi koncertje ( ) Sportbál és riport a sportvezetõkkel ( ) Bemutatkozik a Csete Balázs Általános Iskola A Magyar Kultúra Napja ( ) Felejthetetlen pillanatok a jászkiséri óvodában Interjú Benedek Józseffel a Honismereti Egyesület elnökével A Jászkiséri Polgárõr Egyesület bemutatása Óvodai rajzkiállítás megnyitója Bemutatkozik a Jászkiséri Polgárõr Egyesület A Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény Az adások közvetlenül elérhetõk weboldalunkról a (www.jaszkiser.hu), valamint megtalálhatók a Fans Tv weboldalán (www.fanstv.hu). A jövõben is folyamatos tájékoztatást adunk az elérhetõ videókról. KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK, ELÉRHETÕSÉGEK MENTÕ 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG 107 Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala (5137 Jászkisér, Fõ út 7.) 57/ Közterület-felügyelet: 57/ /122 mellék Hívható: munkaidõben 8.00 h h, szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig. JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda: 57/ JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon: 30/ JÁSZKISÉR Tûzoltóság: 57/ JÁSZKISÉR Mentõállomás: 57/ Polgárõr ügyelet: Háziorvosok: Dr. Katona Róza 57/ Dr. Mike Miklós 57/ Dr. Kolláth Bálint 57/ ORVOSI ÜGYELET (5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.): 57/ JÁSZAPÁTI Rendõrõrs (éjjel nappal hívható) : 57/ Emlékezünk Tóth Tibor halálának 10. évfordulójára Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel már õt nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jön, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Adhat az Isten kincset, márványból palotát, csak egyet nem adhat kétszer szeretõ édesapát Szeretõ szeretteid: ember voltam mindig ezért szeressetek

13 13 A MetLife Biztosító Zrt. munkatársakat keres Amit kínálunk: - stabil nemzetközi háttér, - tudás alapú képzés, - integrált rendszerben történõ csapatmunka - folyamatos karrierépítés A pályázatokat a következõ címre várjuk: e.mail: tel Elõnevelt csirke íratható A Bocskai úti terményboltban, vagy a 30/ , 30/ telefonszámokon. GYEPI GUMI Gumis mûhely szolgáltatásai: autók javítása, szervizelése mûszakira felkészítés, mûszakiztatás, alkatrész beszerzés helyben, autó-, motor-, kerékpár- gumiabroncsok javítása, forgalmazása Ugyanitt forgalmazok, új és használt autó és motor gumiabroncsokat. Jászkisér, Szõlõ út 14. Tel: Nyitva tartás: Hétköznap: 8-16 Szombat: 8-12 Analóg és digitális fotókidolgozás! Ajándékkészítés saját fotó és ötlet felhasználásával! tel: 30/ / Jászapáti Árvai u. 2/a Akar elegáns lenni? SARKIBA A kell menni! SARKI Bolt Kossuth Lajos út 30. Telefon:

14 14 A EGON Lakás,- vagyon.- élet.- utas és balesetbiztosítás. GFB megtakarítás, hitel. Lakáskassza. Lakossági ügyfélszolgálat, elõzetes egyeztetés után, az ügyfélnél. Egyszerû, gyors, kényelmes. Vegye igénybe a szolgáltatásaimat. Kárbejelentés, díjbefizetés, biztosításkötés, átdolgozás, online adatmódosítás. Gondoskodjon Ön a nyugdíjas éveirõl! Más nem fog. A biztos és nyugodt háttér mindennél fontosabb. Hívjon, hogy tájékozódjon lehetõségeirõl! Sebestyén Zoltán az Ön Területi képviselõje. Tel: Most nyíló irodánkba, agilis munkatársakat keresünk! Hasznos internetes linkek civileknek SCORPIO Biztonsági Szolgálat S Jászberény VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA SCORPIO Biztonsági Szolgálat NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE? Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti szerzodést köt, AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK! Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól. Bovebb információ az alábbi telefonszámokon: (57) , (20) , (20) PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Díjátadás a Magyar Kultúra Napján

Díjátadás a Magyar Kultúra Napján XVII. évfolyam 1. szám, 2013. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Díjátadás a Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírásának évfordulóján tartott megemlékezésen adták át idén is a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet Page 1 Az évszakok színei Évszakok színei Z. Soós István festészetében címmel nyílt új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 24. szám 2014. december 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert Radics

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben