Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz FELHÍVÁST Jászkisér város lakóihoz a település tisztasága érdekében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz FELHÍVÁST Jászkisér város lakóihoz a település tisztasága érdekében."

Átírás

1 2013 MÁRCIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz FELHÍVÁST Jászkisér város lakóihoz a település tisztasága érdekében. Lakókörnyezetét mindenki köteles tisztán tartani. Kérjük közösen akadályozzuk meg az illetéktelen szemétlerakók megjelenését, udvariasan figyelmeztessük a szemét eldobálókat, vegyék fel, amit véletlenül elejtettek. Városunk tisztasága közös ügyünk! Évente több millió forintba kerül a szemétmentesítés, amely összeget hasznos és fontos célokra is lehetne fordítani! Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szerkesztosége

2 2 Megemlékezés március 15-én A lap havonta 400 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIX. évfolyam 3. szám ISSN Fõszerkesztõ: Gál András Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Fazekas Lajos Gál Andrásné Hajagos Katalin Kiss Jánosné Nagypál Sándorné Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 4. Telefon/Fax: (57) Internet cím: hu/telehaz A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 150 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 4. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek! Az idei évben szintén rendhagyó módon ünnepeltük az es Forradalom és Szabadságharc kitörésének kezdõ napját, március 15-t. Ez alkalommal egybeforrt Csete Balázs születésének 120. évfordulójával, aki szintén március 15-én született. Az ünnepség március 14-én a délelõtti órákban kezdõdött. A Csepelrõl érkezõ Csete Balázs Szakközépiskola és Gimnázium diákjait, pedagógusait és a csepeli önkormányzat képviselõit Hajdú László polgármester úr fogadta a városházán. Rövid beszélgetés és frissítõ után a Csete Balázs Helytörténeti Gyûjteményben tettek látogatást, ahol a Csete Balázs Honismereti Egyesület tagjai fogadták a kedves látogatókat. A csepeli iskola igazgatónõje, Kormosné Laboncz Johanna az általuk gyûjtött Csete Balázs relikviákból adományozott a múzeumnak Csete Balázs által írt eredeti leveleket, gyászjelentését és verseit, valamint Szüle Katikának és az egyesületnek is átadta személyes ajándékait. Ezen kívül a csepeli önkormányzat alpolgármestere, Morovik Attila is köszöntötte a helyi vendéglátókat. Ezután Szüle Katika rövid vezetést tartott a Tájházban, a fiatalok megismerkedhettek Csete Balázs nálunk fellelhetõ munkáival, a paraszti használati tárgyakkal, a játszóházi foglalkozás keretében megismerkedhettek a népi gyermekjátékokkal. Most is nagy sikert aratott az ördöglakat, a pálcikababa vagy a fonalbaba. Szabados László jóvoltából még a kovácsmûhelyt is megtekinthették mûködés közben. Innen a csapat a temetõben folytatta a megemlékezéseket. Elõször Csete Balázs sírjánál Áprily Lajos versével emlékeztek meg Jászkisér szülöttérõl és helyezték el a megemlékezés koszorúit, majd Gyõri János sírjánál is elhelyezték virágaikat. Utolsóként Hegedûs Zsigmond jászkapitány sírjánál álltak meg, ahol Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet ismertette röviden a jászkapitány életét és beszélt a jászokról. Ezt követõen a Csete Balázs Általános Iskolánál folytatódott az ünnepség. Az iskola bejáratánál elhelyezett Csete Balázs emléktáblát koszorúzták meg a jelenlévõk, majd Cseh Gáborné és Tóth László igazgatóhelyettesek vezetésével megtekintették felújított iskolánkat. Az ünnepség du. 2 órakor folytatódott a Mûvelõdés Házában, ahol a jászkiséri diákok által elõadott mûsort hallgathatta meg az ünneplõ közönség. Itt került sor Csepel Önkormányzat zászlajának átadására, melyet Morovik Attila alpolgármester úr adott át Hajdú László polgármesternek és Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet zászlóanyának, melyre a Csete Balázs nevét viselõ szervezetek kötöttek szalagot. A mûsor végeztével a Kossuth emléktáblához vonult az ünneplõ közönség, ahol a megemlékezés koszorúit helyezték el az intézmények, egyesületek, egyházak, pártok képviselõi, végül pedig a városháza falán elhelyezett centenáriumi emléktáblánál helyezték el a koszorúkat. A rossz idõ ellenére szép számmal jelentek meg a település lakói, intézményi dolgozók, diákok és megemlékeztek az es Forradalom és Szabadságharc elindító pillanatairól és Jászkisér szülöttérrõl, Csete Balázs pedagógus, néprajzosról. TM

3 3 Csete Balázsra emlékeztünk Március 9.-én szombaton 80 fõ hon- és Szorgalmas ténykedése révén születtek kiállítást rendezett a szolnoki múzeumhagyomány szeretõ gyûlt össze a meg Jászkisér népdalairól, gyermek- ban. Jól érezte magát Szolnokon, s így Napközi Otthon ebédlõjében, hogy játékairól, viseletérõl, legeltetõ társasá- teljesen érthetõ módon Balázs bácsi megemlékezzünk Csete Balázs születésé- gáról, a jászsági subákról és az ólaskertek gyûjtéseinek, rajzainak többsége is a nek 120. és halálának 55. évfordulójáról. életérõl szóló írásai. Adatközlõi révén Damjanich János Múzeum gyûjtemé- Rendezvényünk mottójának Gróf. egészen az 1880-as 1890-es évekig tudott nyébe került (sõt végrendele-tében is Széchenyi István gondolatát vettük. visszanyúlni az emlékezetben. minden gyûjtését, feldolgozását rájuk Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és Az 1948 és 1958 között Jászkiséren hagyta), míg a Jász Múzeum csak kevéske munkálkodhass a jövõn. eltöltött idõszak igen termékeny volt anyagot (gyermekjátékok, rajzok, A Himnusz közös eléneklése után, Csete Balázs számára. A húsznál is több Kaposvári Gyulához írott levelei) õriz Hajdú László polgármester nyitotta meg rövidebb-hosszabb jászkiséri témájú tõle, amely dr. Selmeczi László a megemlékezést, majd Debreczeni- néprajzi dolgozat mellett két nagyobb adományozása révén került a gyûjte- Droppán Béla Honismereti Szövetség lélegzetû munkája is elsõ helyezést ért el ménybe. elnöke köszöntötte a megjelenteket. az országos néprajzi pályázaton Azt sem tudjuk pontosan a késõbbiekben Hortiné Dr. Bathó Edit a Jászberényi Jász ben a Jászkiséri nép bútorai és hagyományos volt-e valamilyen kapcsolata a Jász Múzeum igazgatója emlékezett Csete rendjük a lakószobában (200 tollrajzzal), Múzeummal, erre vonatkozóan ugyanis Balázsra: 1955-ben pedig a Jászkiséri gyermek élete a semmilyen feljegyzést nem találtunk. Csete Balázs, születéstõl a házasságig címû munkájával érdemelte ki az elsõ díjat. Ez utóbbi Mint tudjuk, Csete Balázs sajátos módon a jászsági népélet kutatója munkát 1993-ban, Csete Balázs végezte gyûjtõ munkáját, nemcsak születésének századik évfordulóján kérdezett és megfigyelte a jelenségeket, Csete Balázs neve elválaszthatatlanul jelentette meg a Jász-Nagykun-Szolnok hanem a legtöbbször le is rajzolta, összeforr a Jászságéval. 120 évvel ezelõtt Megyei Múzeumok Igazgatósága, mégpedig kitûnõ érzékkel, mûvészien. Jászkiséren született, s innen indult el a Bereczki Ibolya szerkesztésében. Így születtek egymás után felbecsülreményteli jövõ felé, amely nagyon sok Csete Balázs elkészítette a Jászkiséri hetetlen értékû, ceruza- és tusrajzai, nehézséget és meg próbáltatást tájszótárt is, amelyet beszerkesztettek a amelyek közül szép számmal ma is tartogatott számára. Mindenért nagyon Magyar Tájszótár anyagába. megtalálhatók a szolnoki Damjanich keményen kellett küzdenie, de sok álma, Néprajzi munkásságának elismeréseként János Múzeum, a Néprajzi Múzeum vágya így sem válhatott valóra ben Ortutay Gyula a jászberényi Adattárában, valamint itt, a jászkiséri Szépen induló mûvészi karrierjét az I. Jász Múzeum megüresedett igazgatói helytörténeti gyûjteményben. világháború törte derékba, s a színek, a állására javasolta õt. A jászberényi Múzeum Rajzaiból az elsõ önálló munkát fények, a mûvészet világából az orosz fejlesztésének most igen szép lehetõsége van, s itt Kaposvári Gyula, a Damjanich János frontra, majd pedig a turkesztáni és a a Jászság centrumában a néprajzi munkának Múzeum igazgatója jelentette meg, moszkvai hadifogolytáborba vezetett az nagy jelentõsége van s Csete Balázs, mint amikor a Jászkunsági Füzetek 5. útja. A fogságból hazatérve, feledve ennek a vidéknek kiváló ismerõje, egész köteteként kiadta Csete Balázs: Jászkiséri hányattatásait visszavonhatatlanul elköteszentelheti. írta Ortutay Gyula levelében, nemcsak a jászkiséri gyermek játékéletét tevékenységét a néprajzi kutatásnak gyermekjátékok címû munkáját. A kis füzet lezte magát a pedagógiának és a néprajztudománynak. de kezdeményezése, nem tudni mi okból, mutatja be, de számba veszi a maguk Tanítványait mintegy negyed évszázadon eredménytelen maradt. A Jász Múzeum készítette játékszereket is, s azok hiteles át a rajz és a néphagyomány szeretetére, megüresedett igazgatói állását ekkor rajzát is közli. (A kézirat egy része és 12 megbecsülésére tanította, de mellette az Komáromy József hírlapíró kapta meg. Csete db rajz már 1955-ben megjelent a Népünk egész országot bebarangolva, szorgalmacsalódásként élte meg a sikertelenséget, A könyv elõkészületi munkái már Balázs minden bizonnyal nag y hagyományaiból címû kötetben.) san gyûjtött és rajzolt Különösen a népmûvészet vonzotta, s amin talán csak az enyhített némiképp, ban elkezdõdtek, de a forradalmi bûvölte el szépségével, harmóniájával. hog y K aposvári Gyula meg yei események megakadályozták a befejezé- Balázs bácsi hittel vallotta: A mûvészet az múzeumigazgató lehetõséget biztosított sét. Ez derül ki Csete Balázs ember örök útitársa az emberi lélek szárnya és számára, hogy nyugdíjba vonulása után október 27-én Kaposvári Gyulának írott életörömének legtisztább forrása. néprajzi gyûjtõ és feldolgozó munkáját a levelébõl is: Sorsa további alakulásába ismét beleszólt szolnoki múzeumban, intézményi Gyula! kérlek, kövess el mindent azonnal, a háború és arra késztette, hogy 1948-ban keretek között végezhesse. Csete Balázs hogy a jászkiséri gyermekjátékszerek rajzait és visszatérjen szülõfalujába, hogy a tanítás ig tartó szolnoki munkál- a kísérõ szöveget (de fõként a rajzokat) mellett annak néprajzával is foglal- kodása igen eredményes volt. visszakapd attól a nyomdától ahova küldted! A kozzon, s megmentse az utókornak népi Nagyszabású kutatást szervezett a jelenlegi események és a bizonytalan helyzet kultúránk eme becses értékeit. Így hát megyében a népi gyermekjátékok és sürgetik ezt! Egyelõre úgysem jelenhet meg! És fáradhatatlanul gyûjtött tovább. játékszerek összegyûjtésére, 1954 ha ottmarad, feltétlenül elvesz vagy máris, júniusában pedig jelentõs népi játékszer elveszett, ami irtózatos csapás lenne rám

4 4 nézve S ha még visszajöhet e munkám, múzeumodban lévõ kézirataim után, hogy csak igen kevesen álltak mellette. boldogan mondok le a megjelentetésérõl.a azokba betekintést nyerjen, semmiesetre se add Jászkiséri magányában csupán Kaposvári Damjanich-múzeumban lévõ rajzaimért, hacsak ki munkáimat. Utasítsd, hozzám õket Gyula és Sebestyén Károly támogatása, lehet, egy tehergépkocsit küldök és azokat is engedélyért, hivatkozva tilalmamra. Én barátsága jelentette számára a külvilágot. elhozatom. Rajzaim elkallódása is halálos természetesen nem fogom megengedni. Kaposvári Gyula lehetõségéhez mérten csapás lenne rám nézve! Kutatóknak csak nyomtatásban megjelent mindent elkövetett, hogy kimozdítsa 1958-ben azonban mégis folytatódtak a mûvek lehetnek a forrásai és irányítói, de Balázs bácsit, de szerteágazó elfoglaltsága könyv kiadásának munkálatai, de Balázs semmiesetre sem más kutató kézirata. A miatt nem tudott állandóan a rendelkebácsi folyamatosan elégedetlen volt a Jászalsószentgyörgyön megjelent fiatal zésére állni. dolgok alakulásával. Mikor elõször né prajzosok beszéltek nekem efféle szellemi 1957 májusában, a Damjanich kézbe vette könyvét, egyáltalán nem tolvajlásokról. De másoknak sem engedd meg Múzeumban kiállítást rendezett Balázs nyerte el tetszését, s a következõket írta kéziratos mûveim olvasását, sem rajzaim bácsi alkotásaiból, amelyhez a Néprajzi Kaposvári Gyulának: Én már egész életem nézegetését. Eredményeimhez fárasztó Múzeum gyûjteményébõl is kölcsönát bizonyosan több millió reprodukciót és munkával, sok költséggel és immáron kapta rajzait. illusztrációt láttam, de egyetlenegyszer sem elviselhetetlenné vált életmóddal jutottam hozzá, s 1957 júniusában azonban valószínûleg találkoztam rajtuk azokkal az undorító fekete nem engedek át belõlük egy jottányit sem, könnyû újabb sérelem érte, mert szinte elmenefoltokkal, amelyek játékrajzaimat nemcsak prédául. Eléggé megdézsmálták már az kült Jászkisérrõl Budaörsre. Levelében körül veszik, hanem magukban a rajzokban is Adattárban levõ rajzaimat! Meg nem jelentetik kétségbeesetten így ír errõl: A lelkem benne vannak Különös kegyetlensége õket, csak lopkodják! megrendülten zokogta végig az egész utat a robogó sorsomnak, hogy éppen csak az én rajzaim Csete Balázs egyik legnagyobb bánata az autón. Azt hittem, megszakad a szívem, mert válnak prédáivá tudatlanul garázdálkodó volt, hogy néprajzi gyûjtõmunkáját és teljesen tisztában vagyok azzal, hogy e távozással klisírozóknak. Igen, azt üzenem klisésednek, rajztehetségét ugyan sokan elismerték, de mit veszítettem, - talán mindent. Hiszen az hogy sürgõsen válasszon magának más mégsem tartották õt igazi néprajzosnak, ottani munka tartotta bennem a lelket. Most munkakört, mert nincs joga ahhoz, hogy mások haláláig csupán az önkéntes néprajzi azután egyelõre még nem tudom, hogy mi lesz itt munkáját tönkre tegye, s hogy ezáltal másokat gyûjtõ kategóriába sorolták. Így írnak velem. Adatokat többé nem gyûjthetek, s kompromittáljon! És éppen én lettem a tönkretett róla: Csete Balázs jászkiséri rajztanár azok megfigyeléseket még kevésbé tehetek a távolból, s áldozat, aki olyan pedáns és kényes ízlésû közé az önkéntes néprajzi gyûjtõk közé így hát Jászkisér teljes monográfiája csak töredék vagyok!...szóval fércmunka jelent meg tõlem tartozik, akik ügyszeretetük és szakmai marad. Egy megsemmisült, szép álom. Ugyanez oly hosszú várakozás után. Végleges felkészültségük eredményeképpen bizonyos a sorsa a Jászság népmûvészetének is. És, vajjon, letörésemhez már csak ez hiányzott. Nem, tárgykörökben a legmagasabb követelményeket is ki viszi végbe mindkettõt, ha én nem tehettem? nekem nem érdemes dolgoznom, mert mások kielégítõ gyûjtõmunkát végzik. Munkássága Ugyanez év végén azonban mégis kezén minden munkám elrútul, elpusztul. idõtartamban, mennyiségben és értékben visszatért szülõfalujába, s már nem is Csete Balázs ekkortájt már igen egyaránt kiemelkedik, sõt a maga nemében hagyta el többé. zárkózott és megkeseredett emberré vált. egyedülálló. 55 év telt el azóta, hogy Csete Balázs Úgy érezte, hogy fáradhatatlan munkál- Az elõzõ levélben már említett Luby örökre elment. Úgy gondoljuk, ismerjük kodása a nemes ügyért sokszor nem Margit néprajzkutató 1957-ben õt, pedig aligha. Alakja és munkássága az talál kellõ elismerésre, méltatásra. Óriási Muharay Elemér megbízásából három elmúlt évek során némiképp mítosszá vált néprajzi anyagának és rajzainak legna- alkalommal járt a Jászságban gyûjteni. közöttünk. Pedig õ is csak egy esendõ gyobb részét a múzeumok gyûjte-ménye Természetesen felkereste a Jászság ember volt, tele reménnyel, félelemmel, õrzi és nagyon kevés lehetõsége adódott helytörténeti kutatóit, köztük Csete hibákkal, kétségbeeséssel és bizakodással. munkáinak könyvben, illetve tanulmá- Balázst is, aki nem nagy szívélyességgel Egész életét a hagyományõrzés szolgálanyban való megjelentetésére. Pedig még fogadta õt. Luby Margit a következõket tába állította, s talán azért is volt annyira életében több könyve (pl. Örök írta e találkozásról úti beszámolójában: érzékeny az élet nem mindig örömteli forrásoknál, Mesél az élet, Emlékek, Bagi Imrével mentem át Jászkisérre Csete rezdüléseire. Ugyan élete nagyobb részét Faluról-Falura, Házról-Házra, Jászkiséri Balázst felkeresendõ. Csete Balázs beteg. a szülõföldjétõl távol töltötte, de azért õ gyermekjátékok) és írása is megjelent. Részben kedélye is megtört, nem is annyira mégis örökre a Jászságé maradt. Elkeseredésében mégis megtiltotta, hogy betegsége ennek az oka, mint inkább az, hogy Igazolja mind ezt az a tisztelet, amely a múzeumi gyûjteményekben lévõ nem látja 35 éves néprajzi munkásságának ma is õrzi emlékét. Az utókor nagyra anyagát a néprajzosok felhasználhassák. eredményét nyomtatásban. Módfelett bántja, értékeli mind tanári, mind néprajzi Erre utal március 26-án Kaposvári hogy három-négy szakmunka is közli rajzait, munkásságát, s gyûjtési anyagának, Gyulához írott levele is: Úgy látszik, hogy anélkül, hogy azoknál feltüntették volna azt, rajzainak megjelentetésére is lehetõséget a néprajzosoknak Guszti által is jelzett elsõ hogy a rajz az övé. Ez plágium! Mélyen sérti. találtak. Szülõföldjén és Csepelen a fecskéi megérkeztek a jász falvakba, mert egy ifjú Nem gyõztem vigasztalni. legnagyobb szeretettel emlékeznek rá, hölgy már érdeklõdött utánam az iskolában és Sérelmei, magába fojtott fájdalma utca, szakiskola, honismeretei egyesület, Luby Margit is találkozót kért Apátiból a elszigetelték õt a környezetétõl és a gyûjtemény és emlékplakett viseli nevét. jászsági monográfia ügyében. Ezzel szakmától. Nem fogadott senkit, nem A Jász Múzeum állandó kiállításában is kapcsolatban arra kérlek, hogy ha esetleg a vállalt elõadásokat, mindenkitõl és ott találjuk a Jászság híres emberei kutatók közül bárki is érdeklõdik Nálad a mindentõl elzárkózott. Kortársai közül is sorában.

5 5 Munkássága, a néprajz iránti elkötelezett- Csete Balázs valóban e gondolatok Rendezvényünket Erdélyi áldással zártuk: sége példaértékû mindnyájunk elõtt. szerint élt, s ezt hagyta ránk szellemi Legyen elõtted mindig út, Egy alkalommal a következõket írta egyik örökségként is. Fújjon hátad mögül a szél, tanítványa emlékkönyvébe: Minden Az értékes elõadást, hozzászólások Melegen süsse arcodat a Nap, magyarnak nemzetmentõ módon kell élnie! követték. A Szózat közös eléneklése után Az esõ puhán essen földjeidre Minden magyarnak minden gondolata azon ebéd és baráti beszélgetés kora délutánig S míg újra találkozunk, legyen, hogy miképpen lehetne visszalendíteni õsi tartott. Az érdeklõdõk megtekintették a Hordozzon tenyerén nagysága útjára a magyar sorsot! Tájházat. Az Isten. Benedek József Csete Balázs emlékkiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban március 12-én, kedden délután a Csete Balázs Honismereti Egyesület 20 fõvel indult Szolnokra a Damjanich János Múzeum idõszaki kiállítótermébe, Csete Balázs keze vonása után címû idõszakos kiállítás megnyitására. Tagjaink az általuk készített régies süteményeket is elhozták, amit a folyosón szépen megterített asztalon tálaltak fel, nagy sikere volt, minden elfogyott. 14 órától játszóházi csoportunk fogadta az érdeklõdõ Katolikus Iskola elsõ osztályos gyermekeit, kik nagy érdeklõdéssel figyelték hogyan készülnek a játékok, többen próbálták maguk is elkészíteni. Gyûjtötték a kapott tárgyakat, boldogan vitték magukkal. Nagy sikere volt a pattogatott kukoricából készült nyakláncnak, babáknak, virágoknak, ördöglakatnak, csutkából készült szekérnek. A kiállítás megnyitása 16 órakor kezdõdött a kiállító terem zsúfolásig megtelt. Örömmel vettük tudomásul, hogy sok Jászkisérrõl elszármazott is eljött. Kovácsné Dr. Kaposvári Gyöngyi a Múzeum igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket, majd Hajdú László Jászkisér Város polgármestere nyitotta meg a kiállítást, méltatva Csete Balázs munkásságát, életét. A kiállításon megtekinthetõ többek között Csete Balázs végrendelete, rajztanári oklevele, korabeli fotók, rajzai és osztályig óravázlatai. A kiállítás májusig megtekinthetõ, aki Szolnokon jár, kérjük, nézze meg érdemes. Benedek József

6 6 A lécek siklanak tovább! Sítábor 2013 A 18. sítáborunkat sikerült megszerveznünk 2013 február második felében. A lehetõségeink fénykorához képest, amikor két nagy autóbusszal 83 résztvevõ utazott a szlovákiai Kokava havas lejtõi felé, most 13 fõs lelkes csapat indult útnak az egy hetes síoktatásra. A résztvevõk, az általános iskolás és középiskolás jászkiséri fiatalok, nagy izgalommal várták a tábor kezdetének idõpontját. A csoporttal utazott Korsós Ferenc a már veterán táborozónk, aki a gyerekek és a felszerelés szállításában sokat segített. Megérkezésünkkor kokavai vendéglátóink régi Reménykedünk a jövõ évi sítábor sikeres ismerõsként, barátként üdvözölték a jászkiséri kis megszervezésében, várjuk a kíváncsi jelentkezõket, akik csapatot, a lehetõ legjobb feltételeket biztosítva próbára szeretnék tenni ügyességüket, bátorságukat. számunkra. A táborunkban részt vevõ tanulók sokat Felszerelést biztosítunk, a kezdõknek sítudás nem csiszoltak sítudásukon, a kezdõ gyerekek meglepõen szükséges. gyorsan és jól sajátították el a síelés biztonságos alapjait. Rácz György táborszervezõ Adójának 1%-át a következõ helyi civil szervezeteknek ajánlhatja fel: Az utolsó elõtti napon valamennyi résztvevõ megméretette magát a kis háziversenyünkön, amelynek eredménye idõhiány miatt nem a helyszínen, hanem egy késõbbi idõpontban egy kertipartin kerül kihirdetésre, ez is hozzájárulva a családias baráti hangulat és a természetszeretet megerõsítéséhez. A tábor utolsó napjaiban nem maradhatott el a szülõk és a már felnõtt, egykori sítáborosok látogatása sem, akik 14 fõvel felpezsdítették az amúgy is jó hangulatot. Jó, hogy ez a közel 2 évtizede tartó hagyomány nem szakadt meg, köszönhetõen az iskola megértõ és támogató vezetésének, a Polgármesteri Hivatal és a JÁTI támogatásának, a jászkiséri és pélyi tanár kollégák segítségének, a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete és a Niederlenz-i barátaink támogató és szervezõ munkájának, a Szeremi Tüzép anyagi támogatásának, valamint Berki Bertalan Jászapáti vállalkozó jóindulatának. Csete Balázs Honismereti Egyesület Jazyges Íjász Egyesület Jászkisériek Baráti Egyesülete 1% Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Jászkiséri Mentõkért Alapítvány Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület Jászkiséri Polgárõr Egyesület Kis-Ér Sporthorgász Egyesület Önkéntes Tûzoltó Egyesület Fotó: Torma Márta Pendzsom Néptánc Egyesület Természetjárók Gyermek Egyesülete Támogatásukat elõre is köszönjük!

7 7 Életjel Gratulálunk! Születések Hegedüs Emese Csepke február 8-án Sebõk Botond József február 8-án Balázs Erika Lilián február 24-én Dankó Apollónia február 27-én Duka Mirella Kíra február 28-án Házasság kötés Nem történt Február hónapban! FLORA - Virág-Ajándék Virágkosarak, csokrok készítése Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése Továbbra is várja kedves vásárlóit: Elérhetõségünk: 06/ Tóthné Magdika 5137, Jászkisér, Fõ út 9/A. Emlékezés Kis Balázs halálának 7. évfordulójára Kis Balázsné halálának 3. évfordulójára Az orvosi rendelõ telefonszámai: Dr.Katona Róza Dr.Mike Miklós Dr.Kolláth Bálint Védõnõk Fizioterápia Orvosi ügyelet Jászapáti, Kossuth L. út 10. Tel.: 06-57/ Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig Vasárnap és ünnepnap egész nap Csak az hal meg akit elfelejtenek Örökké él akit nagyon szeretnek. Szeretettel emlékezünk rájuk. Lánya, Fia unokái Mónika ás Balázs Megemlékezés Bodor János halálának 6. évfordulójára A kezedet már nem adod, a szádat nem adod és a ruhámon nem hagyod az édes illatod. Álomban is, jaj, mindig oly hideg vagy, csupa fagy. Már elhagytál álmomban is. Te már sehol se vagy. Fájó szívvel búcsúzik szeretõ Felesége és családja Halálozás Nem történt február hónapban!

8 8

9 9 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a évi tüdõszûrõ vizsgálatot április 03. (szerda) április 16. (kedd) között végzik Jászkiséren. Szûrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti Mûvelõdés Háza épülete. Szûrési idõpontok: Hétfõ: óráig Kedd: 8-13 óráig Szerda: óráig Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-13 óráig utolsó szûrési nap án (kedd) óráig! 1. A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00, illetve óráig jelenjen meg, ellenkezõ esetben a vizsgálatot nem minden esetben tudják elvégezni! 2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szûrés elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges! 3. A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT! 4. A szûrés 40 év alattiak számára térítési díjköteles (1700,- Ft/fõ) és beutaló szükséges. A vizsgálati díj befizetésére vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást! 5. A 18 év alattiak szûrését csak szülõi beleegyezéssel végzik. Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni! családtagok szintén nagy érdeklõdéssel csodálták, keresték, fotózták gyermekük, unokájuk munkáját. Köszönet illeti az óvó néniket, dadusokat, akiknek kifogyhatatlan kreativitásukról most is megbizo- nyosodhattunk. A rajzkiállítás között tekinthetõ meg a Mûvelõdési Ház Galériáján. TM Tengelicek a függõ etetõn A Mûvelõdés Háza Galériáján március 11-én került sor a jászkiséri óvodások alkotásaiból álló rajzkiállítás megnyitására. A kisóvodások tavaszi énekkel, verssel köszöntötték a megjelent vendégeket. Csillik Ferencné óvodavezetõ köszöntõje után, Vári-Nagy Judit a Jászapáti Járás hivatalvezetõje nyitotta meg a kiállítást, aki maga is kötõdik a mûvészetekhez. Az érdeklõdõk, nézelõdõk, szülõk megcsodálhatták a gyermekek különbözõ technikával készült alkotásait, melyeket az óvónõk irányításával, segítségével készítettek el. Kedves rajzokat, festményeket, különbözõ kreatív mûveket nézhettek meg. Köztük fellelhetõek voltak a Játszóházi foglalkozás keretében készített közös munkák is. Öröm volt látni, és hallani csicsergõ hangjukat, hogy a kis mûvészek milyen lelkesedéssel fedezték fel rajzaikat, festményeiket, papírból készült munkájukat, melynek elkészítésénél csak a képzeletük szabott határt. A szülõk, nagyszülõk, Kiállítás az óvodai munkákból Szabó Szidónia jegyzõ

10 10 Magyarország és Brazília közti nagy múltra visszatekintõ akvakultúra kapcsolatokra tekintettel, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, március 3. és 7. között hivatalos magyarországi látogatásra hívta meg Marcelo Crivella brazil halászati és akvakultúra minisztert, melynek helyszínei Budapesten kívül Gödöllõ, Jászkisér és Tihany voltak. Marcelo Crivella miniszter és Borbély Gyula a haltenyésztõ telepnél Brazil-magyar együttmûködés Marcelo Crivella miniszter úr megbeszélést folytatott Fazekas Sándorral, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Halászati, Akvakultúra és Öntözési Kutatóintézet, a Szent István Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyugat- Magyarországi Egyetem és a Balatoni Limnológiai Intézet vezetõivel és szakértõivel. A Vidékfejlesztési Minisztérium ezen kívül találkozót szervezett olyan üzleti szereplõkkel is, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a Brazíliával való halászati és akvakultúra együttmûködésrõl. A két miniszter egyetértett abban, hogy Magyarország és Brazília egymást kiegészítõ adottságokkal rendelkezik az akvakultúra fejlesztés területén, mely képességeket olyan formában lehetne egyesíteni, hogy az gyümölcsözõen hasson a szakértelem átadására, egyúttal mindkét ország gazdaságának fejlõdésére. A találkozók eredményeként a felek megjelölték azokat a területeket, melyeken a két ország már készen áll az együttmûködésre: A pontytenyésztés területén való együttmûködés, beleértve a génállomány javítását, a szakképzést, és genetikai bank létrehozását Brazíliában; Brazíliában megvalósítható befektetési lehetõségek megvizsgálása, valamint a kombinált haltermelésre vonatkozó technológiai ismeretek átadása, különös tekintettel a hidroponikus növény- és zöldségtermelésre; Befektetési lehetõségek vizsgálata, valamint több faj együttes tenyésztésére vonatkozó technológiai ismeretek átadása Brazíliának, melynek során a tó a tóban technológiával magasabb és normál értékû halakat együttesen nevelnek; a Szent István Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel való szorosabb együttmûködés a brazil Tudomány Határok Nélkül (Science without Borders) elnevezésû program égisze alatt, mely lehetõvé teszi a tanulmányi csereprogramok intenzívebbé válását az állatorvostan és az agrármérnök szakokon, különös tekintettel az akvakultúraés haltudományra. Mindkét miniszter meggyõzõdése, hogy a közös erõfeszítések és a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése révén Brazília és Magyarország továbbra is együtt tudnak mûködni annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az élelmiszerbiztonsági és élelmiszerellátási kihívásoknak, valamint, hogy világszerte befolyásolni tudják az élelmiszerminõséget. Ezen felül a két miniszter megállapodott arról, hogy a Magyarország és Brazília közötti akvakultúrával kapcsolatos együttmûködés nem korlátozható a fent megnevezett területekre, továbbá hogy mindkét ország Kormánya együttesen dolgozik azon, hogy megvalósuljon egy, a technológiai ismeretek cseréjét, együttmûködési elképzelések megvalósítását, valamint az üzleti kapcsolatok növelését elõsegítõ Együttmûködési Szándéknyilatkozat elfogadása. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium A Brazi miniszter látogatást tett Jászkiséren a Jászkiséri Halas Kft.-nél, ahol Borbély Gyula a Kft. vezetõje bemutatta az európában méltán egyedülálló Barramundi tenyésztelepet, valamint a jászkiséri halastavakat is. Képeink e látogatás keretében készültek. A haltenyésztõ telep medencéi

11 11 Ideje a gyógyulásnak Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel helytelen táplálkozás következménye. Ilyenkor a szervezet sejtjeinek hiányos a tápanyagellátása, és a sejtek nincsenek kellõképpen felkészítve a normális életfolyamatok elvégzésére. A Emésztési zavarok sejtmagvakban lévõ gének gátolják a sejtek anyagcseréjét. Mindennek az eredménye a fáradság, amely tulajdonképpen a Kezelés természet normális védekezõ reakciója. A fáradság további oka Kerüljük el ezeket a rizikótényezõket, kezdjük el az egészséges, lehet az alacsony vércukorérték (az idegek és az agy nem kap ballasztanyagokban gazdag táplálkozást. Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel elegendõ mennyiségû glukozt, a szénhidrátok legkisebb egysége), A ballasztanyagokban gazdag gyümölcsök és zöldségek amely az idegrendszer legfontosabb energiaforrása. gondoskodnak az egészséges bélmûködésrõl, és gyakran egymagukban is megszüntetik az emésztési zavarokat. Ilyen az Fõzzünk süssünk MÁS-ként alma, sárgabarack, körte, a bogyós gyümölcsök, õszibarack, szilva, Elálló lángos, ahogy Piroska készíti (Vallyon Árpádné, Jászkisér) egres, szõlõ, káposztafélék, brokkoli, cikória, sóska, padlizsán, Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 dl tejföl, 5 dl tej, 3 dkg élesztõ, ízlés sárgarépa, burgonya, karalábé, retek, zeller és spenót. Ezek a szerinti só, csipetnyi cukor, 1 evõkanál olaj, 1 db nylon zacskó a gyümölcsök és zöldségek olyan enzimeket is tartalmaznak, tészta eltevéséhez. amelyek a pancreast részben tehermentesítik. Ideális táplálék a 1. az elkészítést megelõzõ este leheletnyi cukrozott tejben az nyerskoszt a sok vitaminjával. élesztõt felfuttatjuk. Beleöntjük a lisztbe, majd a tejföllel és a A belek áthangolása maradék tejjel, sóval lágy tésztát készítünk. Az emésztési zavarokat okozó rossz bélmûködés másodlagosan 2. kiolajozott nylonzacskóba tesszük, hûtõszekrényben kelesztjük. más szervek mûködését is károsíthatja. A természetgyógyászat 3. fogyasztás elõtt a tésztából pici tenyérnyi mennyiséget tépünk, különösen figyel a harmonikusan mûködõ emésztõrendszere, a azután megformázzuk. tápanyagok optimális feldolgozására és értékesítésére és a 4. bõ, forró olajban aranysárgára sütjük. Tálaláskor ízlés szerint szervezet méregtelenítésére ballasztanyagok által. Sok panasz tejföllel sajttal, vagy fokhagymával, esetleg lekvárral megkenjük. A gyakran a megzavart bélmûködésbõl következik, mivel a nyers lángostészta három-négy napig is eláll a hûtõszekrényben. tápanyagok csak hiányosan jutnak el a rendeltetési helyükre, a szövetekbe. A belek salaktalanítása a táplálkozás átalakulásával Tûnõdõs (Kovács Gyuláné) sikerül csak, és ez az egész szervezet számára nagy haszonnal jár. Hozzávalók a tésztához: 70 dkg finomliszt, 5 dkg élesztõ, 2 tojás, 2 dl natúr joghurt, 1 dl Emlékezetzavarok étolaj, 2 dl tej, 1 evõkanál kristálycukor Kezelés a krémhez: 25 dkg margarin, 1 evõkanál só Speciális, az agymûködésben alapvetõ fontosságú hatóanyagokat a tetejére: 15 dkg reszelt sajt, 1 tojás tartalmazó gyümölcsök és zöldségek fogyasztása. Ezek felfrissítik a krémhez a margarint a sóval habosra keverjük. A tészta az agyat, és mûködésbeli hiányosságokat kiegyenlítik. hozzávalóit összegyúrjuk, majd mikor elértük a megfelelõ állagot, Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel nyolc egyenlõ kis cipóra osztjuk ( nem kelesztjük!) a cipókat kb. 30 A szója különösen gazdag foszfatidil-kolinban, amely egyfajta B- cm átmérõjû kerek formára nyújtjuk. Egyet megkenünk a sózott vitamin, és az idegsejteket burkoló mielin legfontosabb margarinnal, a másikkal pedig betakarjuk, majd jól alkotórésze, továbbá az idegsejtek között az ingerületet közvetítõ és összenyomkodjuk. Tizenhat cikkre vágjuk, és feltekerjük kiflivé. az emlékezet mechanizmusában komoly szerepet játszó Vajjal kikent tepsibe tesszük, percig kelesztjük, utána neurotranszmitter, az acetil-kolin nyersanyaga. megkenjük a felvert tojással és megszórjuk a reszelt sajttal. 200 A többszörösen telítetlen zsírsavak az idegeket védõ koleszterin Celsius- fokon, 25 perc alatt készre sütjük. 64 darab kiflit ad ki ez a szállítását és felhasználhatóságát teszik lehetõvé. Ilyen mennyiség. szempontból ideális táplálékot jelentenek a szójakészítmények, az olívabogyó, a kukorica, a bab és az avokádó. Medvehagyma Az E-vitamin megvédi a koleszterint a szabadgyökök által létrejövõ Napjainkban egyre nagyobb népszerûségnek örvend a oxidációtól az agysejtekben ( analógia: megavasodás ). Kitûnõ erre medvehagyma. Jászkisér piacán is megjelent, magját az új a célra a szója, olívabogyó, növényi olajok. százforintos boltban (ez itt a reklám helye!) lehet kapni. Szaporítása Az idegeket kímélni, a lelket serkenteni kell. egyszerû. Vagy a magvakat szórjuk el, vagy már a kifejlett növényt Sok ember éppen a fordítottját teszi. Pedig az intellektusunk az ültetjük el kertünk legvizenyõsebb részére (orgonabokor, egyedüli olyan munkaeszközünk, amelyet csak rendszeres mogyoróbokor, stb. töve is megteszi) miután a természetben az használattal lehet élesen tartani. Pl. háziasszony tanulmányainak erdõszélek domboldalak, lankák növénye. Ha nem bántja semmi, befejezése után vegye elõ néha régi iskolai füzeteit, jegyzeteit. szépen el fog terjedni. Magját elszórja, de gyökérrõl is szaporítja Vajon meg tudja oldani azt az algebrafeladatot? Keress önmagát. A kifejlett növény általában kettõ levelet hoz, mindig csak intellektuális kihívásokat, olvass igényes irodalmat. Míg a egy levelét csípjük le ügyesen, hogy az anyanövény tovább éljen és mosógép dolgozik, fejts közben például nehéz keresztrejtvényt! magvat tudjon érlelni. A levelét fogyasszuk. Túróba keverhetjük Gyermeked latinul tanul? Príma, tanulj vele latinul. összeaprítva, úgyszintén tojásrántottába, vagy a tepertõs pogácsát dobhatjuk fel vele. Jó ízt ad a joghurtnak kefirnek. Ha sok terem Fáradtság megtisztítva megmosva, lecsepegtetve nylon zacskóba zárva Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel mélyhûtõben tárolhatjuk sokáig. További étkezési felhasználását Nem a hús vagy a szárnyas fokozza leginkább az anyagcserét, kérem keressék ki az Interneten. Gyógyhatásai megegyeznek a hanem a gyümölcsök és a zöldségek, illetve a nyerskoszt és a fokhagymáéval, amelyek érelmeszedés gátló, emésztést elõsegítõ, saláták. Bennük nemcsak kielégítõ aktivitású fehérjék vannak, bélfertõtlenítõ, bélféregûzõ, vérnyomáscsökkentõ, epe- és hanem ezek biológiai hasznosíthatósága is jobb. A naponta májmûködést elõsegítõ hatású. Tápértéke jelentõs, mert elfogyasztott idényzöldségekbõl összeállított nyers hidegtál szénhidrátot, fehérjét, fontos ásványi anyagokat, illóolajat, C felfrissíti az anyagcserét. A hypoglykaemia, amely alacsony vitamint tartalmat. Egyéni ízlés szerint leveseket, fõzelékeket, vércukorértéket jelent, komplex szénhidrátok fogyasztása után salátákat, sülteket, vadas ételeket, vagdalt húsokat, szószokat is csökken, majd megszûnik. Ilyen összetett szénhidrátokat tartalmaz ízesíthetünk a medvehagymával! a burgonya, a rizs és szinte valamennyi zöldségféle. A fáradtság divatos egyfajta modern népbetegség, és többnyire a sok stressz és a Közreadta: Fazekas Lajos

12 12 Jelenleg elérhetõ adások: Összetartozunk Millió puszit küldtél nekem, tudom rá a választ, A köztünk lévõ szeretet, nem csupán csak látszat. A régi Magyarország egységét legyõzte az átok, A testvériség hídján, darabokra széthullva is hozzád találok. Te fegyvered a hited, szabad akarsz lenni, A jó Isten adta, nem lehet elvenni. Gyönyörû szép a táj, ahol talpad nyoma látható, Kívánom, az életedben legyen a jó várható! A Székely zászló mindig éljen, Ahol lobog ott reméljen! Hirdesse nemzeti összetartozásunk, Lélekben soha el nem válunk. Nagypál Sándorné A Fans TV jászkiséri adásai Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi koncertje ( ) Sportbál és riport a sportvezetõkkel ( ) Bemutatkozik a Csete Balázs Általános Iskola A Magyar Kultúra Napja ( ) Felejthetetlen pillanatok a jászkiséri óvodában Interjú Benedek Józseffel a Honismereti Egyesület elnökével A Jászkiséri Polgárõr Egyesület bemutatása Óvodai rajzkiállítás megnyitója Bemutatkozik a Jászkiséri Polgárõr Egyesület A Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény Az adások közvetlenül elérhetõk weboldalunkról a (www.jaszkiser.hu), valamint megtalálhatók a Fans Tv weboldalán (www.fanstv.hu). A jövõben is folyamatos tájékoztatást adunk az elérhetõ videókról. KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK, ELÉRHETÕSÉGEK MENTÕ 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG 107 Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala (5137 Jászkisér, Fõ út 7.) 57/ Közterület-felügyelet: 57/ /122 mellék Hívható: munkaidõben 8.00 h h, szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig. JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda: 57/ JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati telefon: 30/ JÁSZKISÉR Tûzoltóság: 57/ JÁSZKISÉR Mentõállomás: 57/ Polgárõr ügyelet: Háziorvosok: Dr. Katona Róza 57/ Dr. Mike Miklós 57/ Dr. Kolláth Bálint 57/ ORVOSI ÜGYELET (5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.): 57/ JÁSZAPÁTI Rendõrõrs (éjjel nappal hívható) : 57/ Emlékezünk Tóth Tibor halálának 10. évfordulójára Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel már õt nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jön, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Adhat az Isten kincset, márványból palotát, csak egyet nem adhat kétszer szeretõ édesapát Szeretõ szeretteid: ember voltam mindig ezért szeressetek

13 13 A MetLife Biztosító Zrt. munkatársakat keres Amit kínálunk: - stabil nemzetközi háttér, - tudás alapú képzés, - integrált rendszerben történõ csapatmunka - folyamatos karrierépítés A pályázatokat a következõ címre várjuk: e.mail: tel Elõnevelt csirke íratható A Bocskai úti terményboltban, vagy a 30/ , 30/ telefonszámokon. GYEPI GUMI Gumis mûhely szolgáltatásai: autók javítása, szervizelése mûszakira felkészítés, mûszakiztatás, alkatrész beszerzés helyben, autó-, motor-, kerékpár- gumiabroncsok javítása, forgalmazása Ugyanitt forgalmazok, új és használt autó és motor gumiabroncsokat. Jászkisér, Szõlõ út 14. Tel: Nyitva tartás: Hétköznap: 8-16 Szombat: 8-12 Analóg és digitális fotókidolgozás! Ajándékkészítés saját fotó és ötlet felhasználásával! tel: 30/ / Jászapáti Árvai u. 2/a Akar elegáns lenni? SARKIBA A kell menni! SARKI Bolt Kossuth Lajos út 30. Telefon:

14 14 A EGON Lakás,- vagyon.- élet.- utas és balesetbiztosítás. GFB megtakarítás, hitel. Lakáskassza. Lakossági ügyfélszolgálat, elõzetes egyeztetés után, az ügyfélnél. Egyszerû, gyors, kényelmes. Vegye igénybe a szolgáltatásaimat. Kárbejelentés, díjbefizetés, biztosításkötés, átdolgozás, online adatmódosítás. Gondoskodjon Ön a nyugdíjas éveirõl! Más nem fog. A biztos és nyugodt háttér mindennél fontosabb. Hívjon, hogy tájékozódjon lehetõségeirõl! Sebestyén Zoltán az Ön Területi képviselõje. Tel: Most nyíló irodánkba, agilis munkatársakat keresünk! Hasznos internetes linkek civileknek SCORPIO Biztonsági Szolgálat S Jászberény VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA SCORPIO Biztonsági Szolgálat NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE? Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti szerzodést köt, AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK! Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól. Bovebb információ az alábbi telefonszámokon: (57) , (20) , (20) PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Tranzit.hu / Művészek az iskolában 2015. CSÜTÖRTÖK DU. (munkacím) Pályázók: László Gergely (www.tehnicaschweiz.com), Major Virág, Váradi Emese

Tranzit.hu / Művészek az iskolában 2015. CSÜTÖRTÖK DU. (munkacím) Pályázók: László Gergely (www.tehnicaschweiz.com), Major Virág, Váradi Emese Tranzit.hu / Művészek az iskolában 2015 CSÜTÖRTÖK DU. (munkacím) Pályázók: László Gergely (www.tehnicaschweiz.com), Major Virág, Váradi Emese Tranzit.hu / Művészek az iskolában 2015 Csütörtök du. (munkacím)

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS FELADATAI, LEHETŐSÉGEI (OLCSÓN, EGÉSZSÉGESET)

A DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS FELADATAI, LEHETŐSÉGEI (OLCSÓN, EGÉSZSÉGESET) A DIÉTÁS ÉTKEZTETÉS FELADATAI, LEHETŐSÉGEI (OLCSÓN, EGÉSZSÉGESET) SZALAYNÉ KÓNYA ZSUZSA Debreceni Egyetem Klinikai Központ Vezető Dietetikus és Élelmiszeripari mérnök Egészséges alapanyagok egészséges

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut.

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut. 1 MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN Budapesti székhelyű cégünk immár 6 éve foglalkozik a 16-28 közötti korosztályt célzó rendezvények szervezésével. Jókai téri irodánkból évente közel 200 rendezvény megszervezését

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai

Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM SZENTGOTTHÁRD Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-20. A szentgotthárdi Móra Könyvtár programjai Program: Versek és dalok a barátságról Alcím: Óvodás foglalkozás

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben