XX. századi Magyar Tudósnők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. századi Magyar Tudósnők"

Átírás

1 XX. századi Magyar Tudósnők

2 Ács Zsuzsanna orvos, neuroendokrinológus (Budapest, Budapest, ) Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy által termelt hormonok hatása és elválasztásának szabályozása volt. Kandidátusi értekezése sikeres megvédése után megbízták a Központi Izotóp-és Hormonlaboratórium vezetésével, és annak tudományos főmunkatársává nevezték ki, majd doktori fokozatának megszerzése után tudományos tanácsadó lett. Élete Ács Zsuzsanna édesapja eltűnt a második világháborúban, édesanyja, Süveg Erzsébet nevelte fel. Középiskolai tanulmányainak befejezése után a Budapesti Orvostudományi Egyetemen tanult tovább, 1961-ben általános orvosi oklevelet szerzett. Első és egyetlen munkahelye a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete volt, ahol tudományos pályafutását az ACTH (adrenokortikotrop-hormon) Kutatócsoport tagjaként kezdte meg. Munkássága Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy által termelt hormonok hatása és elválasztásának szabályozása volt. Az ACTH a mellékvesekéreg hormontermelését szabályozó hormon, amelynek szintje az agyalapi mirigy, illetve a mellékvesék betegségei esetén emelkedhet vagy csökkenhet. Az ACTH-t az agyalapi mirigy termeli, a hormon feladata a mellékvesék serkentése, a kortizol és más hormon elválasztásának stimulálása. Ács Zsuzsanna a mellékvese kortikoidszekrécióját vizsgálta altatott és éber állatokban. Vizsgálata során elsőként igazolta, hogy a mellékvese működése visszacsatolással gátolja az ACTH elválasztását. Az ACTHkortizol hormonszabályozási rendszer, illetve a transzkortinreceptor kortikoszteroid hatásának vizsgálatából 1975-ben védte meg kandidátusi értekezését, a növekedésihormon-elválasztás sajátosságainak élettani összefoglalásával 1994-ben szerezte meg az MTA doktora címet. Kandidátusi értekezése sikeres megvédése után megbízták a Központi Izotóp-és Hormonlaboratórium vezetésével, és annak tudományos főmunkatársává nevezték ki, majd doktori fokozatának megszerzése után tudományos tanácsadó lett. Tudományos tevékenysége elismeréseként 1968-tól tagja lett az Endocrine Societynek, és 1992-ben a European Neuroendocrine Association is a tagja közé választotta. Fő művei A transzkortin-receptor kortikoszteroid hatása. Kandidátusi értekezés. Budapest, Gamma-Aminobutryc Acid Stimulates Pituitary Growth Hormone Secretion in the Neonatal Rat. A Superfusion Study. Többekkel. Endocrinology, Role of Hypothalamic Factors in the Regulation of Growth Hormone Secretion. Társszerző: Lóránt György és Makar B. Gábor. Neuroendocrinology, Possible Mediation of GABA Induced Growth Hormone Secretion. Társszerző. Zsom Lajos és Makara B. Gábor. Life Sciences, A növekedési hormon elválasztás GABAerg szabályozása. Élettani sajátosságok. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1994.

3 Balázs Júlia csillagász (Budapest, Budapest, ) A rövid periódusú (RR Lyrae, delta Cephei) változócsillagok megfigyelésében és feldolgozásában ért el jelentős eredményeket. A csillagok fényesség ingadozásának nagyságában és menetében fellépő változások tanulmányozásával nemzetközi elismerést szerzett. Tanulmányainak egy részét férjével, Detre Lászlóval publikálta.1959-ben a bambergi változócsillag-konferencián beterjesztette az RR Lyrae változócsillag periódusváltozásának elméletét. Ezt a felismerést nevezik Balázs Júlia-féle elméletnek. Élete Balázs Júlia értelmiségi családban született, édesapja a Szépművészeti Múzeum gazdasági igazgatója volt. Férje Detre László csillagász, az MTA tagja. Szakmai körökben ugyanúgy együtt említik őket, mint a világhírű Curie házaspárt. Gyermekeik: Csaba geológus, Villő Ybl-díjas belsőépítész, Szabolcs és Zsolt ikrek, gépészmérnökök, olimpiai bronzérmes vitorlázók. Balázs Júlia a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori diplomát 1930-ban ben a fizikai (csillagászati) tudományok kandidátusa tudományos fokozatot kapta. Egyetemi tanulmányai befejezése után előbb a Budapesti Műszaki Egyetemen molekulaspektroszkópiai laboratóriumában volt gyakornok, ahol a molekulaszínképekkel foglalkozott, és e tárgyból készítette egyetemi doktori értekezését is tól a Svábhegyi Csillagvizsgáló gyakornoka, 1938-tól tudományos munkatárs, 1965-től tudományos főmunkatárs. Detre Lászlóval 1938-ban kötött házasságot, akivel együtt folytatták az intézetben kutatómunkájukat; nevükhöz fűződik a magyarországi változócsillag-kutatási program kidolgozása, amely a mai napig egyik fő programja az intézetnek. Munkássága Kutatásuk jelentősége abban áll, hogy felismerték és fizikai magyarázatot is adtak a pulzáló változócsillagok azon tulajdonságára, melynek felhasználásával fontos információkhoz lehet jutni a csillagok távoli világából. A felismerés több csillagászati összefüggést vagy rejtélyt oldott meg a későbbiekben. Kutatásaik alapján 1959-ben a bambergi változócsillag-konferencián beterjesztette az RR Lyrae változócsillag periódusváltozásának elméletét, amely szerint a csillagok mágneses pólusainál periódikus kitörések következnek be, s ahol a forgástengely különbözik a mágneses tengelytől, a forgásidő modulálja a fényességváltozást. Tanulmányait részben férjével, Detre Lászlóval közösen publikálta a csillagvizsgáló közleményeiben, valamint az Astronomische Nachrichtenben. Számos ismeretterjesztő cikket írt többek között a Búvár és a Csillagászati Lapok hasábjain. A Nemzetközi Csillagászati Unió Változócsillag Bizottságának, valamint az Astronomische Gesellschaft tagja volt. Főbb művei A NO és CO molekula sávjainak Zeemann-effektusa. Budapest, Über den Lichtwechsel und die Periode von RR Leonis. Astronomische Nachrichten, Der photometrische Doppelsternsystem WY Tauri. Társszerző: Detre László. Budapest, Szoros kettőscsillagok. Csillagászati Lapok, Mit tudunk az üstökösökről? Budapest, Über den mehrfachperiodischen Lichtwechsel von RR Lyrae und RW Draconis. Társszerző: Detre László. Bamberg, 1961.

4 Csapody Vera tanár, botanikus, növényrajzoló, muzeológus (Budapest, Budapest, ) "Én mindig azt mondom, hogy növényrajzoló vagyok, tehát nem művész, s nem is tudós, hanem a természetnek egy alázatos másolója. Az én munkám a megfigyelés és a valósághoz hű visszaadás." A növényvilág tudományos ábrázolásának művésze március 29-én született Budapesten. Orvos édesapja biztatására kezdett rajzolni - festeni ban sikeres érettségi vizsga után külön engedéllyel iratkozott be a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakára, ahol ban a nők közül elsőként szerzett diplomát. Az I. világháborúban önkéntes ápolónő ben szerzett egyetemi doktorátust tól a Sacre Coeur Sophianum katolikus leánygimnáziumban tanított matematikát és a fizikát. 32 évig volt a leánygimnázium tanára, az utolsó tíz évben az igazgatója. Soha nem alapított családot ben a Természettudományi Múzeum Növénytárának tudományos főmunkatársa lett ban "hivatalosan" nyugdíjba vonult, ekkor Entz-Ferenc éremmel tüntették ki. További két évtizeden át folytatta munkáját, élete szinte utolsó napjáig. Tanári munkája mellett már az 1910-es évektől kezdve foglalkozott növényakvarellek készítésével Első növényfestmény kiállításán ban abban találkozott először Jávorka Sándorral. Közös nagy munkájuk: A Magyar Flóra Képekben. A 60 év során általa illusztrált növényhatározók, flóraművek, tan- és kézikönyvek, lexikonok ma is példamutatóak. Alapvető munkája volt a hazánkban első csíranövényhatározó összeállítása (1968), de jelentőset alkotott a muzeológiában és a magyar növénynevek gyűjtése terén is. Jávorka ösztönzésére kezdett tusrajzokat készíteni a növényekről. Ezzel a módszerrel gyorsabbá vált az ábrázolás hosszan tartó, nagy figyelmet igénylő munkája ben a Természettudományi Múzeum Növénytárának munkatársa lett, számtalan botanikai gyűjtőúton vett részt. Egyik legnépszerűbb alkotása Jávorkával közös, Erdők Mezők virágai című műve, amely élőhely szerinti praktikus csoportosításban tartalmazza a növények rövid leírását, ebben ő készítette a növények ábrázolásait. A középiskoláknak készített Simon Tibor-Csapody Vera Kis növényhatározó is számos kiadást ért meg. Növénytári működése során mintegy 5000 növényfestményt készített el. Nevéhez fűződik a csíranövény gyűjtemény létrehozása, amely 821 nemzetség 2281 faját mutatja be. Előrehaladott kora ellenére 1970-től Debreczy Zsolt munkatársaként a több kötetesre tervezett "Dendrológiai Atlasz" összeállításában vett részt. Hat évtizedes munkássága során munkatársai felmérése szerint mintegy 12 ezer akvarellt, 3 ezer táblarajzot készített. A Természettudományi Múzeum Növénytárában a "Jávorka Sándor emlékszobában" nél is több eredeti akvarellje található. További főbb munkái Jávorka S. -- Csapody V.: Kerti virágaink, Budapest 1962., Csapody V. Toth.: Flowering trees and shrubs, Budapest 1982., Jávorka Sándor-Csapody Vera: Kerti virágaink. Közép-Európai dísznövények színes atlasza. Bp., lap tábla. Csapody Vera-Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek szótára. Bp., lap. Csapody István-Csapody Vera-Rott Ferenc: Erdei fák és cserjék. Bp., lap tábla + függelék 36 lap.

5 Csongor Éva az első magyar atomfizikus nő (Gyula, Budapest, ) Kutatóként főként az atommagok gerjesztett állapotait vizsgálta. Részese volt az első magyarországi Geiger-Müller-számlálócsövek kifejlesztésének és elkészítésének. Eredményes módszert dolgozott ki a magnézium mikro-elektrokémiai leválasztására, jelentős szerepet vállalt a koronastabilizátor-csövek kidolgozásában. Élete Csongor Éva eredeti neve Chilla ben elhunyt férjét, Szalay Sándort szintén neves fizikusként és kiváló tudományszervezőként ismerte a szakma. Két gyermekük született: Sándor és András, mindketten fizikusok. Testvérei: Chilla Raymond jezsuita szerzetes, Csongor József radiokémikus, húga Csongor Jusztina műszaki rajzoló. Csongor Éva Békéscsabán, a Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnáziumban érettségizett 1940-ben, majd a debreceni Tisza István Tudományegyetemen végzett 1944-ben matematika-fizika szakos tanárként. Két év múlva doktorált, 1960-ban lett a fizikai tudományok kandidátusa. Az új nevén Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetének már tanulmányai befejezésekor gyakornoka, majd tanársegédje, 1946-tól 1952-ig adjunktusa, ezután docense től 1991-ig az MTA debreceni Atommagkutató Intézetének tudományos főmunkatársa. Nyugállományba vonulása után a Kossuth Lajos Tudományegyetem címzetes docense. Munkássága Kutatói tevékenységében főként az atommagok gerjesztett állapotait vizsgálta. Részese volt az első magyarországi Geiger-Müller-számlálócsövek kifejlesztésének és elkészítésének. Eredményes módszert dolgozott ki a magnézium mikro-elektrokémiai leválasztására, jelentős szerepet vállalt a koronastabilizátor-csövek kidolgozásában. A hidegháború évtizedeiben, a nukleárisfegyver-kísérletek idején fontos méréseket végzett a légkörbe és a csapadékba került hasadványok mennyiségének megállapítására. Részt vett a csernobili atomerőmű-baleset Magyarországon is mérhető hatásának vizsgálatában. Sikeresen végezte a 14 C-izotóp mennyiségének mérését a geológiai rétegekben és a régészeti leletekben. Tagja volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségének és a Tudományos Ismeretterjesztő Társaságnak. Tudományos tevékenységének elismeréséül 1988-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetem emlékérmét, 1999-ben emlékplakettjét, 1988-ban a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Fődíját, 2000-ben az Eötvös Loránd-emlékérmet kapta meg. Főbb művei Vizsgálatok a magnéziumnak polonium-alfa-sugarakkal történő bombázást kísérő gamma-sugárzásról. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, Determination of Radioactive Content of Rocks by Means of Geiger- Müller Counters. Társszerző: Szalay Sándor. Science, Stabilizált hálózati feszültségforrás Geiger-Müller-számlálócsövek táplálására. Társszerző: Nagy János. Magyar Fizikai Folyóirat, Vizsgálatok a 24 Mg, 25Mg, 26Mg izotópoknak polónium-alfa-sugaraival történő bombázását kísérő gammasugárzásra vonatkozólag. Kandidátusi értekezés is. Magyar Fizikai Folyóirat, Polónium-alfa-sugaraival létrehozott magreakciók. Fizikai Szemle, Kr az atmoszférában. Fizikai Szemle, Fission Products in the Atmospheric Precipitation in Debrecen, Hungary, during 1968 and Társszerző: Szalay Sándor. Acta Physica, 1970.

6 Dömötör Tekla néprajztudós, folklórkutató, egyetemi tanár, a történettudományok (néprajz) doktora (Budapest, Budapest, ) A magyar néprajz nagyasszonya. Fővárosi polgárcsaládban született. A budapesti egyetemen ban szerzett tanári diplomát, rá egy évre bölcsészdoktori címet is a német passiójátékokról írt tanulmányával. Ezek után egy évet hallgatott a Sorbonne-on. Elsősorban a középkori irodalom, színháztörténet, a klasszika filológia és a folklorisztika érdekelte. Első tudományos cikke az Etnographia 1938-as évfolyamában jelent meg. A háború alatt főként fordítással foglalkozott ig nem dolgozhatott és nem is publikálhatott között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa volt. Ortutay Gyula meghívására került az ELTE Folklór tanszékére oktatónak 1953-ban. Ekkor indult újra tudományos munkássága is ban kandidátusi fokozatot szerzett. Néprajzkutatók nemzedékeit tanította 1973-tól 1981-ig tanszékvezető egyetemi tanárként. Professzori tevékenységét Ortutay Gyula a következő szavakkal jellemezte: Szemléletében együtt van a szakma szenvedélyes szeretete, a filológiai módszer tisztelete és a következetes munka megkövetelése. Valószínűleg ezért szerették és tisztelték tanítványai és munkatársai egyaránt. Egyetemi előadásai nagyon népszerűek voltak, nemcsak a saját tanszékén, de vendégelőadóként neves európai és amerikai egyetemeken is ban Norvégiában a bergeni egyetem díszdoktorává avatta. Hatalmas munkabírása révén (összekapcsolva érdeklődési és kutatási témáit) a Színháztudományi Intézet osztályvezetőjeként is tevékenykedett 1958 és 1966 között. Sorra jelentek meg cikkei, tanulmányai hazai és külföldi tudományos és szaklapokban. Írásai ugyanúgy, ahogyan a könyvei is, elsősorban a népi mesevilággal, színjátszással, szokásokkal és hitvilággal foglalkoztak ben jelent meg A magyar népszokások című könyve, amely azóta a hazai folklorisztika egyik alapműve. A kötetet angolra, németre és franciára is lefordították, szerzője számára pedig nagydoktori címet jelentett. Aktív tagja, egy időben alelnöke is volt a Magyar Néprajzi Társaságnak, egy ideig szerkesztője az Etnographia című szakfolyóiratnak is. 40 éves tudományos tevékenységét a hazai folklórtudomány képviselői az Etnographia 1976/4. számával ismerték el ben ment nyugdíjba, de természetesen továbbra is aktívan irt és dolgozott. Élete során 11 szakkönyve, számos kisebb-nagyobb publikációja, recenziója jelent meg, nyolc lexikonnak volt szerzője, szerkesztője ben kiérdemelte a Herder díjat. Hivatalos elismerései mellett megkapta a hazai folklorisztika legmagasabb elismeréseit: a Györffy István és az Ortutay Gyula emlékérmet is november 16-án hunyt el. Halálának évében jelent meg önéletrajzi ihletésű írása, a Táltosok Pest-Budán és környékén. A könyv egy nagyszerű tudósasszony életének őszinte summázata és egyben korés kultúrtörténet is.

7 Götz Irén Júlia vegyész, egyetemi oktató, kémiai szakíró (Magyaróvár, Ufa, Szovjetunió, ) Életútja Gimnáziumi tanulmányait a Veres Pálné utcában lévő budapesti nőgimnáziumban végezte, ahol kiváló tanárai voltak. Később fizikát, matematikát, kémiát és filozófiát hallgatott a Budapesti Tudományegyetemen. Kémia fizika matematika szakon szerzett doktorátust 1911-ben. Már egyetemista korában igen tájékozott volt a radioaktivitás témakörében, jól ismerte Rutherford és a Curie-házaspár munkásságát. Doktori értekezésének megvédését követően egy évig Madame Curie párizsi laboratóriumában posztgraduális tanulmányokat folytatott tól az Állatélettani Kísérleti Állomás munkatársa volt. Részt vett a Galilei Kör tevékenységében. A Tanácsköztársaság alatt egyetemi katedrát kapott (1919-ben), és első nőként elméleti előadásokat tartott heti három órában ben jelent meg a Magyar Chemiai Folyóirat márciusi számában a Folyadékok keverésekor beálló térfogatváltozások okairól című cikke, amely januárjában előadás formájában is elhangzott a Természettudományi Társulat ülésén, ahol nagy elismerést aratott. A Tanácsköztársaság bukása után bujkálnia kellett. Emigrált, 1920 őszétől Bukarestben dolgozott, majd ig a kolozsvári Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa, 1925-től előadótanár volt az orvosi karon őszén családjával Berlinbe költözött től Moszkvában a Nitrogén Kutató Intézet munkatársa, 1941-ben hamis vádak alapján meghurcolták, majd szabadlábra helyezték. A börtönben szerzett tífuszban hunyt el 1941 végén. Kísérleteihez tiszta, híg rádiumbromid-oldatot használt, amelyből az emanációt a készülék evakuálása után átszívással vitte át. A feladat egy méréstechnikai nehézség kiküszöbölése volt, amit a rádiumemanáció gyors átalakulása során keletkezett, egészen különböző aktivitású termékek okoztak. Méréseit, a többi doktoranduszhoz hasonlóan, ő is a Weszelszky Gyula által kifejlesztett készülékkel végzete, amelynek lényege az volt, hogy egy kondenzátor egyik lemezére ismert mennyiségű töltést visznek föl, és a kisülés sebességét mérik. Mérőeszközként elektroszkópot használtak, amelynek elmozdulása az elveszített elektromos töltéssel arányos. Ez azért történik, mert a radioaktív sugárzás ionizálja a levegőt, így az vezető lesz. Dolgozatában írt a radioaktív bomlási sorokról és a háromféle emanációról (rádium, tórium, aktínium). Fontos észrevétele volt az, hogy a bomlások során egyensúlyi állapot következett be. Ennek beállása után megfigyelte és követte az exponenciális csökkenést. Mérései kiértékelésénél utalt arra, hogy az átalakulási termékek lerakódnak, erre használták akkoriban azt a kifejezést, hogy indukálja a készüléket. Azért választotta az emanáció vizsgálatát, mivel a gázt könnyű felfogni. Főbb művei A rádium emanatio quantitatív meghatározásáról. Bp., Folyadék keverésekor beálló térfogatváltozások okairól. Magyar Kémiai Folyóirat A tudomány harca a világnézetért. Napkelet (Kolozsvár) Harc Einstein körül. Korunk. (Kolozsvár), sz. Az elemek átváltozása és a modern anyagfogalom. Korunk (Kolozsvár), sz.

8 Kol Erzsébet botanikus, algológus, a kriobiológia tudományág megteremtője, egyetemi tanár (Kolozsvár, Budapest, ) július 8-án, Kolozsváron született, jómódú, polgári családban. Középiskolai és egyetemi tanulmányait itt végezte. Természetrajz-kémia szakos tanárként, 1925-ben bölcsészdoktorként végzett a Ferenc József Tudományegyetemen ben magántanári képesítést szerzett, az első nők között. A járommoszatokkal kapcsolatos munkáit tartalmazó az Előmunkálatok hazánk Desmidiaceái monográfiájához című értekezésével elnyerte a Bugát díjat ben elnyerte az Amerikai Egyetemet Végzett Nők Crusade nagydíját, így alkalma nyílott arra, hogy az Egyesült Államokban W. R. Taylor mellett dolgozzon, majd később egy újabb ösztöndíj segítségével eljutott Észak-Amerikán, Kanadán át egészen Alaszkáig. A gyűjtött anyag feldolgozása évekig tartott, sorban jelentek meg munkái Észak-Amerika hóalgáiról, Alaszka gleccsereiről, a Yellowstone park zöld haváról. A kolozsvári egyetem tanáraként ( ) főleg a borvízlápok algavegetációját és a Kárpátok színes havait kutatta. A Múzeumi Füzetek közölte Erdély borvizeinek hydrobiológiája, valamint Észak-Erdély 87 borvízforrása mikrovegetációjának általános összehasonlítása c. tanulmányait, míg az Acta Bolyaiana hasábjain egy új mikroszervezetről, az általa elnevezett Chlamydomonas Bolyaianáról számol be ban került a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárába, miután el kellett hagynia a Kolozsvári Egyetemet. Értékes élőalga gyűjteményét szinte szökve, hozta át a határon. A Növénytárban is folytatta kriobiológiai tanulmányait. Közleményei jelentek meg a Kárpátok, az Alpok, a Pirin- és Rila hegység, Albánia és Görögország hóalgáiról. Munkássága összefoglalása a Kryobiologie című könyve, ami a ma napig is alapműnek számít. Kriobiológiai munkássága mellett Foglalkozott a Balaton, a Bakony, a Pécselypatak, az Aszófői- Séd, gémeskutak, rizsföldek, borvizek, tőzegmohalápok és még számos más terület algáival. Élete végéig dolgozott Desmidiacea monográfiáján, ami azonban csak halála után, Felföldy Lajos átdolgozásában jelenhetett meg. Főbb művei Algák a Lomniczi csúcs tetejéről, (Folia Cryptogamica, 1926.) Über ein neues Mitglied des Krzoplanktons der Hohen Tatra, Ankistrodesmus Tatrae Kol nova species, (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Warszawa, 1927.) Snow Algae from the Valley of the Morske Oko Lake in the High Tatra, (Annales Historico- Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1966.) Kryobiologie: I. Kryovegetation, (Stuttgart 1968.), a világ krioplankton monográfiája A hó elszíneződéséről tudományos szempontból a magyar olvasók először a Brehm-kötetben olvashattak Kol Erzsébettől: Az ostorosok társaságába tartozó élőlények tömeges előfordulása idéz elő olyan természeti jelenségeket is, melyeknek megszemlélése és csodálása csak kevés embernek jut osztályrészül Ismeretes veres, zöld, sárga, fekete, sőt kék hó is A veres havat legtöbb esetben a Chlamydomonas nivali okozza A hó piros színeződését más ostorosok is előidézhetik, pl. több más Chlamydomonas; a Pteromonas nivalis rózsaszínű festődést idéz elő Leggyakoribb jelenség a fekete hó, utána a veres hó következik. Zöld és sárga hó már igen jelenség..a sárga hó előidézője szintén ostoros, éspedig a Chlamydomonas

9 Lomb Kató tolmács, műfordító, az első szinkrontolmácsok egyike (Pécs, Budapest, ) Lomb Kató (Szilárd Kató) február 09-én Pécset született. Édesapja Szilárd Ármin, zsidó orvos volt. Férje Lomb Frigyes villamosmérnök, egy fia született János. Tanuló korában a nyelvtudása nem volt kiemelkedő. Fizikából és kémiából doktorált, de érdeklődése hamar a nyelvek felé irányult. Az elsőként tanult nyelve a német volt, majd ezt követte a francia, az angol és az orosz. Munkássága Munkássága során kilenc-tíz nyelven tolmácsolt, illetve hat nyelven fordított szakirodalmat és olvasott szépirodalmat. A publicisztikai szövegeket további kb. tizenegy nyelven tudta megérteni. Mint fogalmazott, összesen tizenhat nyelvvel keresett pénzt (angol, bolgár, dán, francia, héber, japán, kínai, latin, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák, ukrán). E nyelveket javarészt önerejéből, autodidaktaként tanulta meg. Önmagát legszívesebben lingvistának nevezte, olyan emberre utalva, aki praktikus célokból, érdeklődésének kielégítése végett sajátít el több nyelvet. Kedvenc nyelve az orosz volt. Módszerei: a három autó és a kontextus Kidolgozott egy használható módszert, úgy fogalmazott, hogy a nyelvek világában három autó -val lehet közlekedni. Ezek az autolexia, az autográfia és az autologia. Az autolexia az önmagunknak való olvasást jelenti: a könyv, amit egyedül fedezünk fel. Az autográfia az önmagunknak való írást jelenti. Az autologia az önmagunkkal való beszélgetést jelenti, amikor a gondolatainkat, vagy amit épp az utcán látunk, megpróbálunk jártomban-keltemben a tanult nyelven kifejezni. Hosszú életét nem a nyelvtudás, hanem a nyelvtanulás világította be. Ennek örömét több kiadást megért műveiben, rádiós és nyomtatott interjúkban, beszélgetéseken próbálta átadni újabb és újabb generációknak. Tolmácsként mind az öt kontinenst bejárta a világ negyven országában megfordult, s utazásai során szerzett élményeiről, átélt kalandjairól külön könyvében számolt be (Egy tolmács a világ körül) ben a Gondolat Könyvkiadó Nívódíját vette át, 1984-ben pedig a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki szeptemberében került sor rubindiplomájának átvételére a Pécsi Tudományegyetemen június 09-én bekövetkezett haláláig folyamatosan tanult. Életének utolsó éveiben az ivrit nyelvvel birkózott. Főbb művei Így tanulok nyelveket, Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései, Budapest Egy tolmács a világ körül. Budapest 1979 Nyelvekről jut eszembe. Budapest 1983 Bábeli harmónia. Interjúk Európa híres soknyelvű embereivel. Budapest, 1988.

10 Pécsi Eszter az első magyar mérnöknő (Kecskemét, New York, ) Pollák Eszter néven született. Kecskeméten nőtt fel nehéz anyagi körülmények között hét testvérével együtt.1915 és 1919 között a Technische Hochschule hallgatója volt Berlin-Charlottenburgban. Amikor ben a budapesti Műegyetem megnyílt a nők előtt, hazatért és itthon fejezte be tanulmányait. Így ő volt az egyike az első négy nőnek, akik a Budapesti Műszaki Egyetemen tanultak március 8-án pedig az első magyar mérnöknőként szerezte meg az építész oklevelet, majd a budapesti Guth és Gergely mérnökirodában dolgozott egészen 1930-ig. Itt rövid idő alatt vezető tervező lett, részt vett a CIAM (Congres Internationaux d Architecture Moderne) magyar csoportjának munkájában december 3-án házasságot kötött Fischer Józseffel. Egy szakmában dolgoztak, mégis más-más módon szereztek elismerést a magyar építészetben. Gyakran dolgoztak együtt, de Eszter sok más építész munkájában is közreműködött tól 1948-ig saját irodát tartott fenn. Terveiben eredeti szerkezeti megoldásokat alkalmazott, ő készítette a margitszigeti fedett uszoda, a Fiumei úti baleseti kórház, a Kútvölgyi úti kórház, és több modern Villa szerkezeti terveit. Pécsi Eszter építette statikusként olyan építésznagyságok házát, mint Breuer Marcell vagy Moholy-Nagy Jánosét. Persze más házak megépítésére is jutott ideje. A páros nem csak magánvillák emelésében jeleskedett az itthon töltött 1956-ig tartó alkotói időszakuk alatt. Később Amerikába vitte az útja. Neki mindegy volt, hogy az épület csontvázát acélvázas épületből csinálja, vagy vasbetonvázas épületet emel, mindkettő elég jól ment neki. Munkája során zsebszámológépet sem használt, minden számítást logarléccel végzett től a KGMTI (Kohó-és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái) munkatársa volt, de 1957-ben politikai okok miatt elbocsátották. Ezután Bécsben a Krapfenbauer építészirodában dolgozva ő készítette a statikai terveket az első belvárosi többemeletes parkolóházhoz az Opera mellett ban New Yorkba költözött, ahol előbb a Farkas & Barron mérnökirodában volt statikus, majd Breuer Marcellel is dolgozott a New York-i Egyetem több épületén. A SOM (Skidmore, Owings & Merill) irodánál dolgozott, és többek között ő készítette a Hotel Americana, valamint a Columbia Egyetem két toronyházának statikai terveit. Férje 1964-ben szintén az Egyesül Államokba emigrált, ahol végre ismét együtt lehettek ben Pécsi Eszter kapta Az év legjobb statikusa címet azért a különleges alapozási módszerét, melyet a Hudson folyó partján épülő toronyházak építéséhez fejlesztett ki ben súlyos agyvérzést kapott és öt év múlva, 1975-ben New Yorkban hunyt el. Hamvait Magyarországra hozták és a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

11 Róna Erzsébet (Rona, Elizabeth) fizikus, vegyész, geofizius (Budapest, Oak Ridge, USA, ) 1911-ben a budapesti tudományegyetemen kémiai, fizikai és geofizikai képesítést szerzett. Már másodéves korában az Állatorvosi Főiskola kémiai laboratóriumában dolgozott önkéntesként. Doktori értekezése (1912) teljes mértékben kémiai témájú, címe: A bróm és az egyértékű telített aliphás alkoholok. Később a III. számú Kémiai Intézetben végezte kísérleteit. További munkássága azonban teljes mértékben nukleáris témakörökhöz kapcsolódott. Tanulmányai befejezése után nyolc hónapig Karlsruhe-ban dolgozott, abban az időben, amikor Fajans bejelentette az (akkor még plejádoknak nevezett) izotópok felfedezését. A radioaktivitás terén végzett kutatásait követően kémiai jellegű kurzusok vezetésében is részt vett a budapesti egyetem hallgatói számára. Ennek az az érdekessége, hogy ezek szerint ő az első nő, aki egyetemen hallgatókkal foglalkozott, ha nem is tartott rendszeres előadásokat, mint Götz Irén. Első publikációja 1914-ben 24 éves korában jelent meg, és ebben az urán bomlási sorozatának vizsgálati eredményeit közli. A Tanácsköztársaság leverése után a fehérterror elől Berlinbe ment, majd 1924-től a bécsi Rádium Intézetben folytatta munkáját, ahol hamarosan komoly elismerést vívott ki magának. Ebben az időben még szinte senki sem volt tudatában a rádium veszélyének. Róna Erzsébet az elsők között ha nem a legelsőnek ismerte fel a védekezés szükségességét. Amikor gázálarcot kért az igazgatótól, az kinevette, mire ő a saját zsebéből vásárolt kettőt. Röviddel ezután két rádiumkészítményt tartalmazó ampulla is felrobbant. Az, hogy majd négy évtized múltan leírhatta tapasztalatait, minden bizonnyal a gázálarcnak köszönhető. Az Intézet megbízásából Irene Curie munkatársaként is tevékenykedett Párizsban, a Curie Intézetben. Polóniumot állított elő, amelyet aztán a Bécsi Intézet kapott meg kutatási célokra. Eközben első kézből, a helyszínen élte át az első mesterséges radioaktív elem felfedezését, amelyért a Joliot-Curie-házaspár Nobel-díjat kapott tól kezdve 12 éven át minden nyáron felkereste a svédországi Bornö oceanográfiai intézetét, ahol a tengerfenék és a tengervíz radioaktivitását mérte ben az USA-ba távozott, a Carnegie Intézet geofizikai laboratóriumában, Washingtonban kapott állást. A háború alatt a Manhattan projektben vett részt. A háború alatti munkáját titkosnak nyilvánították től 1965-ig az Oak Ridge Institute of Nuclear Studies, majd ezt követően egy évtizedig a miami egyetem tengerkutató intézete (Institute of Marine Sciences) volt a munkahelye. Az izotópok elválasztásának és a radiogeokronológiának nemzetközileg elismert szakértője volt ban megírta életének és munkásságának történetét. Főbb művei A rádium-emanáczió diffúzióállandója és atomátmérője. Magy. Chem. Folyóirat, (Hevesy Gy. ): Die Lösungsgeschwindigskeit molekularer Schichten. Z. Phys. Chem., Laboratory Contamination in the early Period of Radiation Research. Health Physics, How it came about: Radioactivity, Nuclear Physics, Atomic Energy. Oak Ridge, 1978.

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek!

ZÖLDKÖZNAPOK. Kedves gyerekek! ZÖLDKÖZNAPOK Kedves gyerekek! Az idei Zöldköznapok versenyben nagyon sokféle tudományterülethez tartozó feladattal fogtok találkozni. A közös bennük az, hogy mindegyik feladat magyar természettudóshoz

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627 Őslénytan előadás II. földtudományi BSc Kázmér Miklós Őslénytani Tanszék Déli tömb 0.211. szoba /8627 mkazmer@gmail.com http://kazmer.web.elte.hu 1 Időbeosztás 1 Hétfő du. 2-5 3 x 45 perc Mikor kezdjünk?

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Kémia 7-8. osztály. 1. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc)

Kémia 7-8. osztály. 1. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc) OM 037757 NÉV: IV. Tollforgató 2012.03.31. Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

Götz Irén és Róna Erzsébet munkássága

Götz Irén és Róna Erzsébet munkássága Götz Irén és Róna Erzsébet munkássága Radnóti Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Írásomban két, hazánkban kevésbé ismert tudósasszonyt

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Gárdonyi Géza, (Ziegler)

Gárdonyi Géza, (Ziegler) Az Egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője. A síron ez a három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

Az Elméleti Fizikai Tanszék

Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék első vezetője Ortvay Rudolf (1885 1945) volt. Ortvay Rudolf Farkas Gyula (1847 1930) tanítványa a kolozsvári egyetemen. Ortvay Rudolf élete hosszú

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA MHT STSZ félévzáró rendezvény Bódis Gábor titkár 2015. 06.12. Tiszteleti tag (legrégebbi, legrangosabb) Kvassay Jenı díj (kimagasló tudományos, oktató, tervezı, kivitelezı vagy igazgatási

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza TUDOMÁNYTÖRTÉNET Voigt Vilmos A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza 80 éve (1924-ben) született a mai magyar etnológia megszervező és vezető egyénisége, Bodrogi Tibor (eredeti családi nevén Fradi),

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Dr. Orosz Bálint okl. építészmérnök, okl. mûemlékvédelmi szakmérnök (1953 2014) Sorozatunkban most olyasvalakit mutatunk be Dr.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

(1908 2003) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat

(1908 2003) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat Teller Ede (1908 2003) Élete és munkássága Készítette: Berek ee Gábor Mesterségem címere pályázat FURKÓSBOT ÉS SZÜRKEMEDVE Teller Ede a Szabad Világ védelmében 1908 január 15 én született Budapesten. Tellerről

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente habilitált egyetemi docens Kertészettudományi Kar Biometria és Agrárinformatika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1991-1997 ELTE TTK, okleveles biológus SZIE KeTK, Kertészeti növényvédelem ELTE TTK,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben