Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 G RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET Kisvárda 3/2010. számú HIRDETMÉNY Érvényes: től 1

2 PASSZÍV KAMATLÁBAK Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, díj-jutalék-, és költség kondíciói, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételek: I. Pénzforgalmi számla: Pénzforgalmi számla Évi 0,5 % EBKM: 0,503 % Számlanyitási díj: Nincs Kötelezően elhelyezendő összeg: ,-Ft Tartozik forgalom jutaléka: -önkormányzati intézmények között 0,0% - bankból kimenő átutalások esetén - VIBER átutalás díja 1 ezrelék 0,75 százalék, minimum Ft -sorban állási díj tételenként Nincs -pénztári kifizetések díjtétele 1 ezrelék - csoportos átutalás díja 30 Ft/tétel Számlakivonat postaköltsége: díjtalan Pótkivonat: 200,-Ft Zárlati díj: 100,- Ft/forgalmat bonyolító naponként Banki igazolások: Díjmentes Csekkfüzet díja: 120 Ft/csekkfüzet Költség elszámolás havonta Kamat elszámolás havonta Elkülönített számla Évi 0,5% EBKM: 0,503% II. Lekötött betétek: A lekötött betétbe minimálisan elhelyezhető összeg ,-Ft Fix kamatláb egyszeri vagy periodikus lekötés ( egy lekötési perióduson belül a kamatláb fix, kamatláb változtatási lehetőség a periódus végén) Lekötés időtartama Éves kamatláb 1 hónap 3,50 % EBKM: 3,54 % 2 hónap 3,75 % EBKM: 3,80 % 3 hónap 4,00 % EBKM: 4,05 % Az Önkormányzatok betéteire az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki. 2

3 Vállalkozások, kisvállalkozások egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, díj- jutalék-és költség kondíciói, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételek: A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megadásra. Lejárat előtti felmondás esetén fizetett kamat: - a pénzforgalmi számla kamata ( évi 0,50 ) I. Kamatmértékek 1. Pénzforgalmi számla kamata: évi 0,50% EBKM: 0,50 % 2. Ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók letéti számla: évi 0,5% EBKM: 0,50 % 3. Elkülönített számla: évi 0,5% EBKM:0,50 % 4. Devizafedezeti számla: évi 0,5 % EBKM: 0,50 % 5. Lekötött betétek A lekötött betétbe minimálisan elhelyezhető összeg ,-Ft Fix kamatláb egyszeri vagy periodikus lekötés ( egy lekötési perióduson belül a kamatláb fix, kamatláb változtatási lehetőség a periódus végén ) Lekötési idő nap Éves kamatláb % EBKM % Éves kamatláb% EBKM % Éves Kamatláb % EBKM % 200 e-1 millió között 1 millió-5 millió Ft között 5 millió felett 1-6 2,0 2,03 2,5 2,53 2,8 2, ,2 2,23 3,0 3,04 3,0 3, ,0 3,04 3,2 3,24 3,5 3, ,5 3,55 3,6 3,65 3,8 3, ,6 3,65 3,8 3,85 4,0 4, ,7 3,75 4,0 4,06 4,3 4, ,0 4,06 4,3 4,36 4,6 4,66 3

4 II. Betétbiztosítási feltételek Az Alap által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétekre terjed ki. A fentiekben felsorolt betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által - az alább felsoroltak kivételével biztosítva vannak. A betétbiztosítás feltételeit a többször módosított, a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló Évi CXII. Törvény tartalmazza. Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki: a tartósan 100 %-ban állami tulajdonban lévő cégek, a költségvetési szervek, az önkormányzatok, a biztosító intézetek, befektetési alapok, a pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, a hitelintézet vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább öt százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyek közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, valamint ezen személyek befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet ( Ptk c.pontja ) által elhelyezett betétekre, az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot, vagy más vagyoni előnyt kap. III. Számlavezetés során felszámítandó jutalékok és díjak: A számlatulajdonosok bankszámláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után a forgalmi jutalék mértéke, ha az éves forgalom az 50 millió Ft-ot nem éri el. (ide nem értve a készpénzfelvételt) VIBER átutalás A pénzforgalmi számla vezetéséért felszámításra kerülő minimális számlavezetési díj, amennyiben a számla tartozik forgalma után számított forgalmi jutalék ezt az összeget nem éri el. Pénztári készpénzfelvétel forgalmi jutaléka Sorban álló tételek után felszámítandó díj mértéke Pénzforgalmi számla egyszeri számlanyitási díja Fedezetigazolások kiadásáért felszámítandó díj mértéke a fedezetigazoláson szereplő összegre vetítve Saját kérésre nyújtott bankinformáció kiadásáért felszámított díj 1,45 ezrelék minimum 120 Ft tétel 0,75 százalék, minimum Ft/db 2000,-Ft/hó 2,2 ezrelék, min. 500 Ft 200 Ft/tétel 3.000,-Ft 1 ezrelék, de minimum 500 Ft Ft/db 4

5 ELECTRA ( házi bank szolgáltatás díjai ) Telepítés: 20 millió Ft/év tartozik számlaforgalmat meghaladó ügyfeleknek ingyenes, egyéb esetekben ,-Ft/gép Üzemeltetési díj: ingyenes Számlavezetési jutalék: a Tartozik forgalom 1,3 ezreléke, minimum 100 Ft/tétel. Ügyfél hibájából az újratelepítés díja: Ft/alkalom Mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól a takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítés ( stornó tétel) Takarékszövetkezeten belül átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára Takarékszövetkezeten belül a számlatulajdonos saját számlái közötti átvezetés IV.Költségek: 1. A bankszámla vezetési tevékenység során felmerülő postaköltség díjtalan kivonatonként: 2. Zárlati díj: 150,- Ft/forgalmat bonyolító naponként 3. Kifizetési utalvány összege után felszámított postaköltség: Tényleges költség 4. Készpénz átutalási megbízással történő szolgáltatás Tényleges postaköltség 5.Távirati úton továbbított kifizetési utalványok után: Tényleges költség+ 200Ft utalványonként 6. Számlatulajdonos kérésére történő, adott időszakra vonatkozó tételes számlakivonat kiadásáért: 600 Ft/kivonat 7. Számlatulajdonos kérelmére kiadott számlakivonat könyvelési bizonylat másolásáért 100Ft/db 8. Számlatulajdonos kérelmére, a számlatulajdonos által benyújtott, 15Ft/oldal / A/4 ív/ állami támogatással kapcsolatos elszámolás, számlák, hitel felhasználását igazoló számlák fénymásolata stb. 9. Számlatulajdonos igénylése alapján kiadott nyomtatványokért, 20Ft/db ( átutalási megbízás, készpénz átutalási megbízás HUF): 10. Deviza átutalási megbízás 60 Ft/db 11. Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefon 300 Ft ( telefax igénybevétele esetén ) 12. A számlaforgalom bonyolításához igényelt csekkfüzet díja: 240 Ft/csekkfüzet 5

6 Természetes személyek (fogyasztók) részére vezetett pénzforgalmi számla, lekötött betét számla kamat-, díj-, jutalék- és költségkondíciói, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételek: Lejárat előtti felmondás esetén: 0,5 % I. Kamatmértékek: Éves kamatláb: 1. Pénzforgalmi számla lekötés nélkül: évi 0,5 % EBKM: 0,51 % 1/a. Start számla ( babakötvény ) évi 4,0 % EBKM: 4,07 % 2.lekötött betétszámla: Fix kamatozású, periódikus lekötésű (BOSS szla tip. 505) Minimálisan elhelyezhető összeg: Ft, maximum elhelyezhető összeg: Ft Lekötési idő hónap Éves kamatláb % EBKM % Éves kamatláb% EBKM % Éves Kamatláb % Ft alatt millió Ft között 1 millió felett EBKM % 1 3,7 3,76 4,0 4,06 4,3 4,36 2 4,0 4,06 4,2 4,26 4,5 4,56 3 4,1 4,16 4,3 4,36 4,8 4,87 6 3,9 3,95 4,1 4,16 4,7 4,77 3. Lekötött betétszámla: Változó kamatozású Minimálisan elhelyezhető összeg Ft szeptember 13. előtt elhelyezett betétek kamata Lekötési idő Éves kamatláb % EBKM % 1 hónap 4,0 4,05 2 hónap 4,5 4,57 3 hónap 4,6 4, január 9-től elhelyezett betétek és a szeptember 13-tól indult akció keretében elhelyezett változó kamatozású betétek az alábbiak szerint kamatoznak. Forduló naptól a évi akciós betétek kamata: Lekötési idő Éves kamatláb % EBKM % 1 hónap 4,0 4,05 2 hónap 4,5 4,57 3 hónap 5,0 5,07 6

7 Változó kamatozású jegybanki alapkamathoz kötött betét AKCIÓS BETÉT! Július 05.-től újra elhelyezhető! 365 napra JBK- 0,05, jelenleg* évi 5,20 % EBKM: 5,27 % JBK- jegybanki alapkamat * től érvényes jegybanki alapkamat (5,25 %) figyelembe vételével 4. Gyámhatósági betét: évi 4,5 % EBKM: 4,51% A lejárat előtt felmondott betétekre látra szóló kamatot térít a Takarékszövetkezet ( jelenleg: 0,5 %) II. Betétbiztosítási feltételek betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva vannak. A betétbiztosítás feltételeit a többször módosított, a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló Évi CXII. Törvény tartalmazza III. Számlavezetés során felszámítandó jutalékok és díjak 1./ A számlatulajdonosok pénzforgalmi számláinak vezetésért, a pénzforgalom lebonyolításáért a Tartozik forgalom után a forgalmi jutalék mértéke, (ide nem értve a készpénzfelvételt) VIBER átutalás 1 ezrelék, minimum 70Ft/tétel 0,75 százalék minimum Ft 2. Kivonat posta költsége Ingyenes, külön kérésre 100Ft/kivonat 3. Számlaforgalomról és egyenlegről saját kérésre kiadott igazolás 200Ft/db 4. Zárlati díj: 200 Ft/hó 5. Bankon belüli utalás /átvezetés/ Díjmentes 6/a. Pénztári készpénzfelvétel forgalmi jutaléka 6/b. Munkavállalói számla pénztári készpénzfelvétel forgalmi jutaléka ingyenes 1,45 ezrelék minimum 250 Ft/tétel maximum Ft 7. Start számla ( babakötvény ) számlavezetési költsége Év végi áll. 1,00 %-a 7

8 Lakossági (fogyasztói) és vállalkozói pénzforgalmi számlákhoz igényelhető bankkártyák Kártyatermékek: Kölyök kártya C/M Zseb. Web Cirrus/ Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business Kártyadíjak Éves díj 0 Ft Ft Ft Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft Ft nem lehetséges* nem lehetséges* Opcionális biztosítás havi díja** nem lehetséges 165 Ft 165 Ft 165 Ft nem lehetséges nem lehetséges Kártyapótlás díja (kártya letiltást 0 Ft éves díj éves díj éves díj éves díj Ft követően) PIN újragyártás díja 0 Ft 500 Ft Ft Ft 500 Ft Kártya újragyártás díja (sérülés 0 Ft 500 Ft Ft Ft Ft esetén) Kártya letiltás díja 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 0 Ft 50 Ft + 0,3 % 60Ft+0,3% 60Ft+0,3% ATM kp. felvét (integrációs) 0 Ft 50 Ft +0,3 % 60Ft+0,3% 60Ft+0,3% Havi egy készpénzfelvétel (saját + integrációs) díjmentes, ezt meghaladó készpénzfelvétel esetén a táblázat szerinti érték ATM kp. felvét nem lehetséges (idegen belföldi) 400 Ft 250Ft+0,3% 250Ft+0,3% ATM kp. felvét külföldön nem lehetséges 1%+3EUR 4 EUR + 1% 1% + 4 EUR ATM egyenleg lekérdezés (saját) 25 Ft 50 Ft 100 Ft 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés 25 Ft 100 Ft 50 Ft 50 Ft (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét nem lehetséges (saját) 75Ft+0,3% 100Ft+0,3% nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét nem lehetséges nem 75Ft+0,3% 100Ft+0,3% (integrációs) lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét nem lehetséges (idegen belföldi) 450 Ft 350+0,3% nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét nem lehetséges külföldön 1%+4 EUR 5 EUR+0,3% nem lehetséges Kp. felvét postán nem lehetséges 450 Ft 350Ft+0,3% nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) nem lehetséges nem lehetséges 60 Ft 100 Ft 50 Ft 60 Ft 100 Ft 50 Ft Vásárlás belföldön nem lehetséges díjmentes Vásárlás külföldön nem lehetséges díjmentes Kártyalimitek Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Aggregált limit Az ATM és a POS limit közül a nagyobbik érték. * A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető 8

9 ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről MasterCard Electronic Hitelkártya kondíciói (lakosság részére) Hitelkártya számlához kapcsolódó kamatok díjak - havi hitelkamat 2,5% - látra szóló betéti kamat 0% - minimum törlesztés összege 5 % - késedelmi díj Ft - kivonat díja ügyfél kérésére 500 Ft -késedelmi kamat évi 6% -overdraft hitel kamata évi 40% - hitelkártya annuitásos hitel kamata évi 36% THM: 36,26% 1 Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek - éves bankkártya díj 2.990,-Ft -Társkártya éves díja -Opcionális biztosítás havi díja( akkor kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről ) 3.000,-Ft 165,-Ft - Kártyapótlás díja ( kártya letiltást követően ) Éves díj - PIN újragyártás díja 1.000,-Ft - Kártya újragyártás díja ( sérülés esetén) 2.000,-Ft - Kártya letiltás díja 5.000,-Ft Tranzakciós díjak: - ATM kp. felvét ( saját) 2% min. 500 Ft - ATM kp. felvét ( integrációs) 2% min. 500 Ft - ATM kp. felvét ( idegen belföldi ) 2% min. 500 Ft - ATM kp. felvét külföldön 1%+ 3 EUR - ATM egyenleg lekérdezés ( saját ) 50 Ft - ATM egyenleg lekérdezés ( integrációs ) 50 Ft - Bankpénztári POS kp. felvét NEM LEHETSÉGES - Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés ( saját) 50 Ft - Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés ( integrációs) 50 Ft - Vásárlás belföldön Díjmentes - Vásárlás külföldön Díjmentes Kártya limitek - Napi ATM limit Napi POS limit ( készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen ) Aggregált limit ATM és a POS limit közül a nagyobbik érték. 1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 9

10 Széchenyi Kártya kondíciói: (egyéni és társas vállalkozások részére) Kártya díja: II. A Széchenyi Kártya kondíciói Megnevezés Díjtétel Esedékesség ,- Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft 3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Kártya díja millió Ft-os hitelkeret ,- Ft esetén Kártya 7-10 millió Ft-os hitelkeret igénylésekor ,- Ft esetén millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Megnevezés Díjtétel Esedékesség Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft Társkártya igénylésekor Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) 100,- Ft + 0,3% ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,3% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) 100,- Ft + 0,3% ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,3% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) 350 Ft + 0,3% ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,3% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) 5 EUR + 1% ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1% Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft Vásárlás belföldön díjmentes - Vásárlás külföldön díjmentes - Elszámolás beérkezésének napja Kártyaletiltás Ft Bejelentés beérkezésének napja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Ft Új kártya gyártásakor 2 A kártya díja alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a Széchenyi Bankkártya rendelkezésre bocsátásának díja együttesen értendő. 3 Amennyiben a Takarékszövetkeze az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés felülvizsgálatakor esedékes kártyadíj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott kártyadíj összegével egyezik meg. 10

11 PIN újragyártatás díja 1.000,- Ft PIN újragyártásakor Kártya gyártatás díja (sérülés esetén) 1.500,- Ft Új kártya gyártásakor Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. 10 db / nap - felvét + POS vásárlás) Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. Gazdakártya - Gazdakártya Hitel III. A Gazdakártya kondíciói Megnevezés Díjtétel Esedékesség Kártya díja millió Ft-os hitelkeret esetén ,- Ft Kártya igénylésekor 5 Társkártya díja kártyánként (maximum 3 társkártya) 4.000,- Ft Társkártya igénylésekor Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,3% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,3% Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) Nem lehetséges ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,3% Elszámolás Bankpénztári POS készpénzfelvétel Nem lehetséges beérkezésének napja (külföldön) ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1% Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 50,- Ft ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50,- Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 50,- Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50,- Ft Vásárlás belföldön díjmentes - Vásárlás külföldön díjmentes - 4 A kártya díja alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a Széchenyi Bankkártya rendelkezésre bocsátásának díja együttesen értendő. 5 Amennyiben a Takarékszövetkezet/Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, ezen szerződés felülvizsgálatakor esedékes kártyadíj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes (szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott kártyadíj összegével egyezik meg. 11

12 Kártyaletiltás Ft Bejelentés beérkezésének napja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Ft Új kártya gyártásakor PIN újragyártatás díja 500,- Ft PIN újragyártáskor Kártya gyártatás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) 1.000,- Ft Új kártya gyártásakor Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya Ft - Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) Ft - Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - Napi tranzakció szám maximum (POS kp. 10 db / nap - felvét + POS vásárlás) Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. IV. Gazdakártya Hitel kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Hitelösszeg: Futamidő: Ügyleti kamat: Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó): ,- Ft-tól ,- Ft-ig, egymillió-forintonként emelkedő összegben minimum 91 nap maximum 2 év. Referenciakamat: 1 havi BUBOR Kamatfelár: 4,5 %pont /év Késedelmes tétel esetén a kamatfeláron felül 4%/pont /év felszámítható 0,8 %/ év Naptári negyedévente, negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kamat megfizetése a hitelkeret terhére is történhet) Naptári negyedévente, negyedév utolsó munkanapján esedékes (a kezelési költség megfizetése a hitelkeret terhére történhet) is 12

13 Késedelmi kamat: Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kezesség díja: 6% /év A késedelmes tőketartozásra: ügyleti kamat % + 6 % pont %év A kezesség egyedi díja agrár- vagy általános vállalkozói kezességi kategóriában (a továbbiakban: támogatott kezesség) az un. átmeneti kezességvállalás formájában nyújtott támogatás jogcímen nyújtott kezesség kivételével - egy éves futamidőig a kezességgel biztosított hitelösszeg egyszeri 0,4 %-a, egy és két év közötti futamidőig 0,7 %. A december 31-ig nyújtható un. átmeneti kezességvállalás formájában nyújtott támogatás jogcímen igényelt/nyújtott kezesség esetén (ügyfél agrár/halászati de minimis keretét kimerítette) a díj mértéke: piaci díj 25%- kal csökkentett mértéke. A december 31-ig nyújtható kezesség igénybevételéhez meg kell adni a évi személyi jellegű ráfordítások összegét, illetve január 01. után alapított vállalkozás esetén a működés első két évére vonatkozó becsült éves személyi jellegű ráfordításainak összegét a számvitelről szóló évi C. törvény 79. -a szerint. A piaci kezességi kategóriában pedig az Alapítvány mindenkor hatályos e szerinti évenkénti piaci díj Piaci díjon történt kezességvállalás esetén, amennyiben a futamidő és/vagy a kezességgel biztosított hitelösszeg növelésre kerül, abban az esetben az Alapítvány hatályos Üzletszabályzata alapján kell eljárni. Piaci kezességi kategóriában az Alapítvány mindenkor hatályos ének megfelelő piaci díj kizárólag abban az esetben kerül felszámításra, ha a vállalkozás nem jogosult támogatott kategóriában nyújtható kezesség igénybevételére. (Ilyen eset pl.: ha a vállalkozás által igénybe vett de minimis támogatás meghaladja a mindenkor hatályos jogszabályban előírt összeget.) A támogatott kezesség mellett nyújtott hitel (a konstrukcióra vonatkozó) maximális futamidőn belüli futamidő hosszabbítása esetén az új futamidőnek megfelelő, támogatási kategóriára meghatározott díjat ismételten meg kell fizetni, kezességgel biztosított összeg növelése esetén a növekményre eső támogatási kategóriára meghatározott díjat kell téríteni, futamidő növelése és a kezességgel biztosított keretösszeg egyidejű módosítása esetén, az új futamidőhöz tartozó támogatási kategóriára meghatározott díj a teljes összegre megfizetendő. 6 A díj megfizetése a kezesség hatálybalépéséne k feltétele augusztus 10-től kerül bevezetésre, a július 1-ét követően befogadott hitelkérelmek tekintetében kell alkalmazni 13

14 szerződés kötési díj Egyszeri regisztrációs díj Havi díj: szolgáltatás kondíciók: 200,- Ft 500,- Ft - 200,- Ft - IVR (Hívjon) 300,- Ft - SMS (Hírnök + Strázsa) 0,- Ft SMS díj ( Szolgáltatási, normál ) SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén Technikai SMS Letiltás feloldásának díja Pénzforgalmi jutalék keresztül adott megbízás esetén: 30,- Ft/SMS 30,- Ft/SMS 0,- Ft 0,- Ft - ügyfél számlái közötti átvezetés esetén 0,- Ft - bankon belüli forgalom esetén Lakossági (fogyasztói) számla Vállalkozói számla - bankon kívüli forgalom esetén Lakossági (fogyasztói) Vállalkozói 0,09 %, min 70,- Ft 0,12 %, min 100,- Ft 0,09 %, min 70,- Ft 0,13 %, min 100,- Ft A pénzforgalmi jutalék mértéke a megadott kondíciók szerint kerülnek felszámolásra. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kamatkondíciói, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételek: Változó kamatozású betétek. A lejárat előtt felmondott betétekre kamatot nem térítünk. Klasszikus betétek a) Kamatozó takarékbetétkönyv Éves kamatláb % EBKM % -Látra szóló betét 0,5 0,50-1 évre lekötött betét 2,5 2,51-2 évre lekötött betét 3,5 3,51-3 évre lekötött betét 4,0 4,01 14

15 b) Takaréklevél betét - egy éven túl 3,5 3,51 - két éven túl 3,8 3,81 - három éven túl 4,0 4,01 Éven belüli felvét esetén kamatot nem térítünk Számlabetétek a) Lakáscélú betétek 3,0 3,07 b) Takarék számla betét Lekötési idő 3 hó 3,5 3,59 6 hó 3,8 3,86 1 év 4,0 4,01 2 év 4,2 4,21 3 év 4,3 4,31 Egyéb, speciális megtakarítási betétek Takarékszelvények: Fix, sávos kamatozású, 3 hónapos lejáratú betét, amelyre lejáratkor kamatos kamat jár, lejárat után nem kamatozik. a) Takarékszelvény (okmányos) 1.hónap 1,5 2.hónap 2,5 3.hónap 8,0 Átlag kamat 3,98 3,80 b) Takarékszelvény betéti számla 1.hónap 2,0 2.hónap 3,0 3.hónap 9,0 Átlagkamat 4,67 4,64 c) MÉHECSKE takarékszelvény Éves kamatláb % EBKM % Fix, sávos kamatozású, 181 napos lejáratú betét, lejárat után nem kamatozik napra 1, napra 2, napra 3, napra 5, napra 7, napra 9,0 181 napra 14,0 Elérhető hozama 4,63 4,70 Lejárat után tovább nem kamatozik 15

16 d) SZUMMA diszkontbetét Szumma-Mobil napos lekötés esetén 3,0 3, napos lekötés esetén 3,1 3, napos lekötés esetén 3,2 3, napos lekötés esetén 3,3 3,30 Szumma-fix 30 napos lekötés esetén 3,0 3,00 90 napos lekötés esetén 3,1 3, napos lekötés esetén 3,2 3, napos lekötés esetén 3,3 3,30 Lekötés előtti felvét esetén kamatot nem térítünk e) Kamatjegy okmányos Változó, sávos kamatozású, egy éves lejáratú betét, lejárat után nem kamatozik Lekötés Éves kamatláb % Lekötés Éves kamatláb % 1.hónapra 0,5 7.hónapra 2,9 2.hónapra 1,5 8.hónapra 3,2 3.hónapra 2,0 9.hónapra 3,5 4.hónapra 2,3 10.hónapra 4,0 5.hónapra 2,5 11.hónapra 5,0 6.hónapra 2,7 12.hónapra 7,0 EBKM: 4,15 % Kamatprémium: az egyben visszaváltott kamatszelvényekre 1,0 % e) Kamatjegy szerződéses Változó, sávos kamatozású, egy éves lejáratú betét, lejárat után nem kamatozik Lekötés Éves kamatláb % Lekötés Éves kamatláb % 1. hónapra 0,5 7. hónapra 3,0 2. hónapra 1,5 8. hónapra 3,5 3. hónapra 2,0 9.hónapra 4,0 4. hónapra 2,3 10.hónapra 5,0 5. hónapra 2,5 11.hónapra 6,0 6.hónapra 2,7 12.hónapra 8,0 EBKM: 4,49% Kamatprémium: 1,0 %, ha a kamat lejáratkor a tőkével együtt kerül kifizetésre. 16

17 II. Betétbiztosítási feltételek: A fentiekben felsorolt, Június 30-át megelőzően elhelyezett betétekre s azok mindenkori kamatára az állam jogszabályban vállalt visszafizetési garanciája vonatkozik. Az Június 30-át követően elhelyezett névre szóló betétek Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítva vannak. A betétbiztosítás feltételeit a többször módosított a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló Évi CXII. Törvény tartalmazza. Az Alap által nyújtott betétbiztosítás nem terjed ki: a takarékszövetkezet vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, a takarékszövetkezetben legalább öt százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói által elhelyezett betétekre, az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap. III. Adózási feltételek : Az December 12-én elfogadott és többször módosított Személyi jövedelemadóról szóló törvény 65. értelmében: A kamatjövedelem után az adó mértéke 20 százalék. Az adóst- amennyiben a kamatjövedelem- kifizetőtől származik- a megszerzés időpontjára a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be Kamatjövedelemnek minősül: bármely hitelintézet betét ( takarékbetét ) folyószámla, bankszámla követelés-egyenlege esetében a magánszemély és a hitelintézet között fennálló nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés ( ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is ) alapján jóváírt és/ vagy tőkésített kamat 17

18 AKTÍV ÜZLETÁG KONDICIÓI A megadott kamatmértékek 365 napos bázison kerültek megállapításra. LAKOSSÁGI HITELEK: A kamatmértékek havi egyenletes tőke- és kamatfizetés mellett kerültek kialakításra. Az értékbecslés díja: egységesen Ft/ingatlan. 1. Lakás hitelek: A 324/2004 ( XII.6.) Korm. Rendelettel módosított 41/ 1997 ( III.5.) Korm. rendelet lakáshitelekre vonatkozó főbb rendelkezései: - lakáscélú állami támogatásokról szóló Korm. Rendelet alapján állami kamattámogatással nyújtott kölcsönöknél az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a támogatás jogszabályban meghatározott időtartamáig - az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem meghatározható időpontokban folyósított kölcsön esetén úgy kell tekinteni, hogy az egész kölcsön az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre - lakáskölcsönök esetén a THM értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hiteltermékekre kell meghatározni - lakás takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a kölcsön összege 1 millió forint, futamideje 5 év - más pénzügyi intézmény által nyújtott lakáskölcsönnél a kölcsön összege 5 millió forint, futamideje 20 év Felszámított kamatok, díjak Éves kamatláb %, díjak, költségek Ft A) Kiegészítő kamattámogatással, egyenletes törlesztéssel, egyenletes kamatfizetés mellett( új lakás építése, vásárlása, ) ( a konstrukció megszűnt, új kölcsön nem adható ) - kamat: változó, de kamatperióduson belül fix, az aktuális kamatokat a Takarékszövetkezet havonta teszi közzé Ügyfél által fizetendő kamat: 5,885 % ( től) Kezelési költség : 0,0% (A től kötött szerződések esetében) Megelőlegező hitel kezelési költség 1,0% Nyomtatvány költség: 0 Ft Szerződés módosítási díj: Ft Előtörlesztési díj: a fennálló kölcsöntartozás 2%-a Előtörlesztési díj tól kötött 0% szerződések esetében Maximális lejárati idő: 20 év THM: 7 6,04% 7 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 18

19 B) lakáscélú felhasználásnak minősülő hitelek a./ igazolt jövedelmen alapuló lakáscélú hitel a1.) Lakótelek vásárlás, új és használt lakás vásárlása; Kamata: 6,0% Kezelési költség havi 0,5% Bírálati díj: 2.000Ft Nyomtatvány költség: 0,-Ft Levelezési költség: 500,-Ft Szerződésmódosítási díj: Ft Maximális lejárati idő: 20 év Értékbecslés díja: Ft THM: 8 12,80 % C) ÉDES OTTHON lakásvásárlási hitel ( től szerződött hitelekre is érvényes ) (Új kölcsön nem nyújtható!) Kamata: 5,0% Kezelési költség havi 0,5% Bírálati díj: 2.000Ft Nyomtatvány költség: 0,-Ft Levelezési költség: 500,-Ft Szerződésmódosítási díj: Ft Maximális lejárati idő: 15 év THM: 3 11,59% D) Lakáscélú felhasználásnak nem minősülő hitelek Felújítás, tatarozás, korszerűsítés Új kölcsön nem nyújtható! közművesítés Kamat: 7,0% Kezelési költség havi 0,5 % Bírálati díj: Ft Nyomtatvány költség 0,-Ft Levelezési költség 500,-Ft Szerződésmódosítási díj Ft Maximális lejárati idő 20 év THM: 9 13,82 % E. Új lakás/ház építésére, vásárlására nyújtott CHF alapú hitelek ( a terméket átmenetileg nem forgalmazzuk ) 8 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 9 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 19

20 Kamat (évi) 1,24 % Kezelési költség: (havi) 0,35 % Bírálati díj: 0 Ft Szerződéskötési díj: (Ft) A svájci frank kölcsön, a bírálat napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékének 0,5 %-a. A szerződéskötési díj esedékessége a szerződés aláírásának napja. Előtörlesztési/szerződés módosítási díj: A szerződés módosításakor fennálló tőke, módosítás napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékének az 1,5 %-a minimum Ft Konverziós jutalék: 0 % Késedelmi kamat: (évi) Hitelkamat + 6 % Forintosított lejárt hitel után fizetendő kamat: A mindenkori legmagasabb éven túli fogyasztási hitel kamata + 6 % Futamidő: 13-tól 300 hónapig THM: 10 5,73% F. Használt lakás vásárlására nyújtott CHF alapú hitelek ( a terméket átmenetileg nem forgalmazzuk ) Kamat (évi) 1,24 % Kezelési költség: (havi) 0,35 % Bírálati díj: 0 Ft Szerződéskötési díj: (Ft) A svájci frank kölcsön, a bírálat napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékének 1,0 %-a. A szerződéskötési díj esedékessége a szerződés aláírásának napja. Előtörlesztési/szerződés módosítási díj: A szerződés módosításakor fennálló tőke, módosítás napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint ellenértékének az 1,5 %-a minimum Ft Konverziós jutalék: 0 % Késedelmi kamat: (évi) Hitelkamat + 6 % Forintosított lejárt hitel után fizetendő kamat: A mindenkori legmagasabb éven túli fogyasztási hitel kamata + 6 % Futamidő 13-tól 240 hónapig THM: 5 5,79% 10 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és árfolyamkockázatát. 20

21 2./ Személyi jellegű hitelek: a.) áruvásárlásra: ügyintézés kereskedőnél: Hitel összeg: ,-Ft-tól ,-Ft-ig Futamidő: 6 hónaptól 36 hónapig Kamat évi 25% Bírálati díj 0,-Ft Szerződésmódosítási díj Egyszeri a folyósított összeg 3,0%-a Zárlati költség: 3 ezrelék Levelezési költség 500,-Ft THM: 11 28,90% Ügyintézés a Takarékszövetkezet fiókjaiban: Kezelési költség egyszeri a kölcsön 3 % folyósításakor kerül befizetésre Kamat évi 24 % Bírálati díj 1.000,-Ft Zárlati költség: 3 ezrelék Nyomtatványköltség 0,-Ft Levelezési költség 500,-Ft Szerződésmódosítási díj Egyszeri a folyósított összeg 3,0%-a THM: 6 31,06% a1) számítógép, számítástechnikai eszközök és alkatrészek vásárlására nyújtott hitel ügyintézés kereskedőnél: Hitel összeg: ,-Ft-tól ,-Ft-ig Futamidő: 6 hónaptól 36 hónapig Kamat évi 20 % Bírálati díj 0,-Ft Szerződésmódosítási díj Egyszeri a folyósított összeg 3,0%-a Zárlati költség: 3 ezrelék Levelezési költség 500,-Ft THM: 12 22,78% b.) Egyéb személyi célú hitelek 11 A Takarékszövetkezet áruvásárlási kölcsönt Ft-ig nyújt, ezért a THM meghatározása nem Ft kölcsönösszegre történt 3 éves futamidő figyelembevételével, hanem a 41/1997 Korm.rendelet 11/D (3) bekezdése alapján Ft kölcsönösszegre 3 éves futamidő figyelembevételével. 12 A Takarékszövetkezet számítógép vásárlására kölcsönt Ft-ig nyújt, ezért a THM meghatározása nem Ft kölcsönösszegre történt 3 éves futamidő figyelembevételével, hanem a 41/1997 Korm.rendelet 11/D (3) bekezdése alapján Ft kölcsönösszegre 3 éves futamidő figyelembevételével. 21

22 - Sztenderd hitel A ( Ft-tól Ft-ig) Kamat: - kölcsön fedezeti életbiztosítással: évi 13,4 %* THM: 13 34,77 % Kezelési költség: havi 0,8% Adminisztrációs díj: egyszeri költség a kölcsön mértéke: a folyósított összeg 8%- folyósításakor kerül levonásra a Bírálati díj: Ft - Zárlati költség: 3 ezrelék - Levelezési költség: 500,-Ft - Szerződés módosítási díj: Egyszeri a folyósított hitel összegének 3%-a - Sztenderd hitel B ( Ft-tól Ft-ig) Kamat: - kölcsön fedezeti életbiztosítással: évi 13,4 %* THM: 8 30,65 % % Kezelési költség: havi 0,8% Adminisztrációs díj: egyszeri költség a kölcsön mértéke: a folyósított összeg 4%- folyósításakor kerül levonásra a Bírálati díj: Ft - Zárlati költség: 3 ezrelék - Levelezési költség: 500,-Ft - Szerződés módosítási díj: Egyszeri a folyósított hitel összegének 3%-a - Sztenderd hitel NYUGDÍJAS ( Ft-tól Ft-ig) Kamat: - kölcsön fedezeti életbiztosítás nélkül: évi 14,9 %* THM: 8 37,86 % % Kezelési költség: havi 1% Adminisztrációs díj: egyszeri költség a kölcsön mértéke: a kölcsön összeg 6%-a folyósításakor kerül levonásra Bírálati díj: Ft - Zárlati költség: 3 ezrelék - Levelezési költség: 500,-Ft - Szerződés módosítási díj: Egyszeri a folyósított hitel összegének 3%-a 22

23 - Sztenderd hitel JELZÁLOGGAL fedezett ( Ft-tól Ft-ig) Kamat: évi 15% THM: 8 18,19% Kezelési költség: havi 0,1% Folyósítási jutalék: egyszeri költség a kölcsön folyósításakor kerül levonásra A szerződött kölcsönösszeg 1%- a. - Szerződés módosítási díj: Egyszeri a folyósított hitel összegének 1%-a - Előtörlesztési díj: Egyszeri díj, a folyósított összeg 0,5%-a Ingatlan értékbecslésének díja: Ft 8- A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát december 1 előtt folyósított fogyasztási hitelek kondíciói december 1-től. Ha a kölcsönhöz kölcsönfedezeti életbiztosítás is kapcsolódik és annak díját a Takarékszövetkezet fizeti, akkor az éves kamaton felül további évi 1,5% kamatfelárat érvényesítünk. Folyósítási időszak Kezelési költség (havi) % Kamat ( éves) % től ig folyósított 0 23 kölcsönök től folyósított kölcsönök 0,8 13,4 c) Szabad felhasználású, annuitásos svájci frank alapú hitel( min Ft-nak megfelelő deviza + folyósítási jutalék max Ft-nak megfelelő deviza + folyósítási jutalék ) ( terméket átmenetileg nem forgalmazzuk ) Kamat: Évi 5,25% Kezelési költség: Havi 0,5% Folyósítási jutalék: A kölcsön összeg 2 %-a Bírálati díj: Ft Előtörlesztési/szerződésmódosítási díj Szerződés módosításkor fennálló tőke 1,5%-a minimum Ftnak megfelelő CHF Konverziós jutalék: 0% Késedelmi kamat: ( évi) Hitelkamat+6% Forintosított, lejárt hitel után fizetendő kamat: A mindenkori legmagasabb éven túli fogyasztási hitel kamata +6% Futamidő: 13-tól 72 hónapig THM: 9 13,91% 23

24 d) ingatlan fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású, annuitásos svájci frank alapú hitel ( a terméket átmenetileg nem forgalmazzuk ) Kamat: Évi 1,24% Kezelési költség: Havi: 0,42% Folyósítási jutalék: A kölcsön összeg 2,0 %-a Bírálati díj: 0,- Ft Előtörlesztési/szerződésmódosítási díj Szerződés módosításkor fennálló tőke 1,5%-a minimum Ftnak megfelelő CHF Konverziós jutalék: 0% Késedelmi kamat: ( évi) Forintosított lejárt hitel után fizetendő kamat: Hitelkamat+6% A mindenkori legmagasabb éven túli fogyasztási hitel kamata +6% Értékbecslési díj: 0,-Ft Egy darab tulajdoni lap lekérése a TakarNet ingyenes rendszerből THM: 9 6,83 % 9 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és árfolyamkockázatát. e) NYUGDÍJAS-HITEL től ig folyósított kölcsönök kondíciói Kamat: Évi 10,0% THM: 10 29,35 % Kezelési költség: havi 1,0% Adminisztrációs díj: egyszeri költség a kölcsön mértéke: a folyósított összeg 4%-a folyósításakor kerül levonásra Bírálati díj: 2.000,- Ft - Zárlati költség: 3 ezrelék - Levelezési költség: 500,-Ft - Szerződés módosítási díj: 0% előtt folyósított kölcsönök kondíciói Folyósítási időszak től ig folyósított kölcsönök Kezelési költség Kamat ( éves) (havi) % % A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 24

25 g./ Lakossági (fogyasztói) számlához kapcsolódó hitelkeret ( Hitelösszeg: Ft-tól Ft-ig ) Kamat évi:* 21 % Rendelkezésre tartási jutalék havi ** 0,5% Ügyintézési díj: Szerződés módosítási díj: a díj számításának az alapja, a már meglévő hitel összeg és kérelmezett új hitel összeg különbözete (csak keretemelési kérelemnél számítandó fel) Egyszeri 2.000,- Ft Egyszeri 3 %, Minimum 1.000,-Ft Maximális lejárati idő 12 hónap Levelezési költség: 500 Ft THM: 10 23,69 % **Érvényes től, egységesen a korábban folyósított hitelekre is * Egységesen a korábban folyósított hiteleknél is. h./ Kényszerhitel - kamata évi 31 % Hiteldíj mutató: A Teljes Hiteldíj Mutató ( a továbbiakban : THM ) az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitelfolyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban fizetett összes költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításnál az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítésnél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni. A teljes hiteldíjba nem tartoznak bele az alábbi költségek: - prolongálási költség, - késedelmi kamat, - biztosítási és garanciadíjak, - pénzátutalási díjak, - minden egyéb olyan díj, amelyek a hitelfelvevő kötelezettségvállalásának nem teljesüléséből erednek. A teljes hiteldíj mutató kiszámítása egyenletes tőke törlesztés, egy időpontban történő hitelfolyósítás mellett történik A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Forint hitelek esetében a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Devizahitel esetében a THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és a hitel árfolyamkockázatát. 10 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 25

26 II. VÁLLALKOZÓI HITELEK A kondíciós listában szereplő hitelek estében a kamatmértékek havi kamatfizetés feltételezése mellett kerültek kialakításra. Ha a kamat fizetése nem havonta, hanem negyedévente történik a közölt kamatlábak 0,5 százalékponttal magasabbak. Bírálati díj: Ft * Érvényes április 01-től Vállalkozói hitelekre egyszeri bonyolítási díjat számítunk fel ( kivétel a Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámla hitel ), melynek mértéke:** ,-Ft hitel összegig a hitel 1%-a ,-Ft hitel összeg felett ,-Ft + az ,-Ft feletti hitelösszeg 0,5%-a Meglévő hitel eredeti futamidőn belüli módosítása esetén, csak a különbözetre kell megfizetni. (pl. 10 millió Ft összegű hitel összegét 15 millió Ft-ra kérik emelni, akkor 10 millió Ft-ra a vállalkozás már megfizette a bonyolítási díjat és csak 5 millió Ft-ra kell megfizetnie. A teljes hitelösszeg 15 millió Ft így a folyósítandó 5 millió Ft az 5 millió Ft-os sávba esik, így a bonyolítási költség mértéke 0,5 %) ** Az általános mértékű bonyolítási díjtól eltérő mértékű díj kerül felszámításra az egyszerűsített vállalkozói folyószámlahitelnél. Szerződés módosítási díj, beleértve a prolongációt is: Ft 1. Önkormányzatok hitelei: Önkormányzatok részére nyújtott pénzforgalmi számlához kapcsolódó hitelkeret Kamat % - betét vagy értékpapír Jegybaki alapkamat + 2 % kamat marge fedezet mellett - egyéb fedezet mellett Jegybanki alapkamat 3 % kamat marge Önkormányzatok részére nyújtott rövidlejáratú eseti, illetve rulirozó hitel - betét fedezet mellett Jegybanki alapkamat + 2 % kamat marge - értékpapír fedezet mellett Jegybanki alapkamat + 2 % kamat marge - egyéb fedezet mellett Jegybanki alapkamat + 3 % kamat marge - prolongálási díj 1,50-3, 50% - technikai folyósítási 1,00-1,50% jutalék Beruházási, fejlesztési hitel éves futamidő esetén Jegybaki alapkamat % kamat marge - Technikai folyósítási 1,00-2,00 % jutalék Konzorciális hitel A konzorciumban résztvevők és az Önkormányzat közötti egyedi megállapodás alapján 26

27 2. Egyéb vállalkozói hitelek PRIME RATE: 8,0% (2010. Május 15.-től) Alacsonykockázatú biztosíték: magánszemély által elhelyezett óvadék 1. Vállalkozások és vállalkozók részére nyújtott éven belüli eseti hitel: Ügyfél minősítési kategória Éves kamatláb Alacsonykockázatú biztosíték Prime rate A minősítésű ügyfél Prime rate + 1 százalékpont B minősítésű ügyfél Prime rate + 2 százalékpont C minősítésű ügyfél Prime rate + 3 százalékpont Kezdő vállalkozás ügyfél minősítéstől függetlenül Prime rate + 3 százalékpont Egyéb díjak: Technikai folyósítási jutalék 1,0% Maximális lejárati idő 12 hónap 2. Pénzforgalmi számlához kapcsolódó hitelkeret Ügyfél minősítési kategória Éves kamatláb Alacsonykockázatú biztosíték Prime rate A minősítésű ügyfél Prime rate+ 1,5 százalékpont B minősítésű ügyfél Prime rate + 2,5 százalékpont C minősítésű ügyfél Prime rate + 3,5 százalékpont Rendelkezésre tartási jutalék Havi 0,5%* * Érvényes: től egységesen a korábban folyósított hitelekre is. 3. Széchenyi kártyához kapcsolódó hitelkeret kondíciói Megnevezés Mérték Esedékesség Bruttó kamat: Kamattámogatás a 2005-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2006-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2007-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2008-ban létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamatbázis + Kamatfelár: 1 havi BUBOR + 4 % Nettó kamat fizetendő negyedévente, a zárlat napján, Amennyiben a NFGM a kamattámogatás folyósítását bármely okból megtagadja vagy felfüggeszti, ezen összeg esedékessége a NFGM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja. 2 % - 2 % (10 millió Ft értékig) 1 % (10 millió Ft értékig) 1 % (10 millió Ft értékig)

28 Kamattámogatás a 2009-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kamattámogatás a 2010-ben létrejött ügyletek esetén egységesen: Kezelési költség (kamattal megegyező módon számítandó): Késedelmi kamat: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díja 2 % (10 millió Ft értékig) 1 % (10 millió Ft értékig) 0,8 % negyedévente, a zárlat napján évi bruttó ügyleti kamat + 6 % Lásd: alábbi táblázat szerint - Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások ügyleti kamat és kezelési költség után havonta, minden hó végi záráskor, illetve a lejárt tartozás érvényesítéskor esedékes. 50 %-a a hitelkeret megnyitásakor, Amennyiben a NFGM a garanciadíj támogatás folyósítását bármely okból megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj támogatás összegével megegyező összeg esedékessége a NFGM ez irányú értesítésének kézhezvétele napja IV. Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak Megnevezés Mérték Esedékesség Szerződéskötési díj (csökkenő hitelkeret rendelkezésre tartása esetén kerül felszámításra) Különdíj (a Bankszámla Hitelszerződésben előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve kerül felszámításra egy összegben) egyszeri 3% 1% 14 Bankszámla Hitelszerződés hatályba lépésének napján A Bankszámla Hitelszerződés megszűnésének napján, illetve pozitív felülvizsgálati döntés esetén a Hitel lejárata napján 14 vetítési alapja az egy év alatt csökkentésre kerülő hitelrész 28

29 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás összegét az alábbi táblázat mutatja: A./ A garanciadíjak, illetve a garancia díj-támogatás összege jelenleg minden Széchenyi Kártya esetén (kivéve a B./ pontban foglalt esetet) az alábbi táblázat szerint alakul 1,7 %-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat figyelembe véve: Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás díja (1,7%) (Ft) Vállalkozások által fizetendő rész (Ft) Állami garanciadíj támogatás (Ft)

30 B./ A garanciadíjak, illetve a garancia díj-támogatás összege azon felülvizsgálati eljárás keretében jóváhagyott Széchenyi Kártyák esetén (az 1+1 éves hitelszerződés második évére), ahol az eredeti hitel és ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalási szerződésben 1,5 %-os mértékű készfizető kezességvállalási díj szerepelt, az alábbi táblázat szerint alakul: Hitelkeret összege (Ft) A készfizető kezességvállalás díja (1,5%) (Ft) Vállalkozások által fizetendő rész (Ft) Állami garanciadíj támogatás (Ft) Garancia,kezességvállalás Kockázatmentes biztosíték esetében Évi 0,5% min Ft - A minősítési kategória esetében Évi 2,0% - B min ősítési kategória esetében Évi 3,5% 30

31 5./ Vállalkozások részére nyújtott mezőgazdasági hitel Éven belüli lejáratú forgóeszköz hitel Ügyfél minősítési kategória Éves kamatláb Alacsonykockázatú biztosíték PRIME RATE + 0,5 százalékpont A minősítésű működő társas vállalkozás PRIME RATE + 2 százalékpont Egyéb ügyfelek esetében PRIME RATE + 3 százalékpont Egyéb díjak Technikai folyósítási jutalék 1,00% Maximális lejárati idő 365 nap 6.) Vállalkozások és vállalkozók részére nyújtott éven túli lejáratú beruházási hitel (mezőgazdasági vállalkozások is) Ügyfél minősítési kategória Alacsonykockázatú biztosíték A minősítésű ügyfél B minősítésű ügyfél C minősítésű ügyfél Kezdő vállalkozás ügyfél minősítéstől függetlenül Éves kamatláb Prime rate Prime rate+ 1,5 százalékpont Prime rate + 2,5 százalékpont Prime rate + 3 százalékpont Prime Rate + 3 százalékpont Egyéb díjak: Technikai folyósítási jutalék 1,0% Maximális lejárati idő 5 év 7.) Egyszerűsített vállalkozói annuitásos hitel svájci frankban és forintban Svájci frankban: ( a termék forgalmazása átmenetileg szünetel ) Kamat: Évi 4,5% változtatható(kamatperióduson belül fix) Kezelési költség: Évi 1% Bírálati díj: Ft Szerződéskötési díj: Ft Szerződés módosítási díj : Ft Előtörlesztési díj: Ft 31

32 Forintban: Kamat ( évi): Szerződéskötéskor érvényes jegybaki alapkamat +5 %(kamatperióduson belül fix) Kezelési költség: Évi 1% Bírálati díj: Ft Szerződéskötési díj: Ft Szerződés módosítási díj : Ft Előtörlesztési díj: Ft 8) Egyszerűsített vállalkozói pénzforgalmi számlához kapcsolódó hitelkeret: Kamat ( évi): Jegybanki alapkamat +4 % A jegybanki alapkamat változásakor automatikusan változik. Rendelkezésre tartási jutalék: Havi 0,1% Bírálati díj: Ft Bonyolítási költség: Ft Szerződés módosítási díj : Egyszeri a folyósított összeg 2%-a A takarékszövetkezet által kifolyósított bármely kölcsönnel kapcsolatos az adós által kért igazolás kiadásának díja : Ft/db A takarékszövetkezet hitel kondícióinál közölt levelezési költség tartalmazza az ügyféllel bármilyen címen küldött értesítés (egyenlegközlő, adós-kezes felszólítása, felmondás, szerződésmódosítás stb.) postai díját. Kondíciók megváltoztatása fogyasztó és mikro-vállalkozás esetében: augusztus 01-ét követően Fogyasztó és mikro-vállalkozás Ügyféllel kötött hitel/kölcsönszerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására a Takarékszövetkezetnek akkor van lehetősége, ha a következőkben meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. a) a jogi, szabályozói környezet változása a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése; b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; a bankközi hitelkamatok változása; a fogyasztói árindex változása; 32

Érvényes 2013. szeptember 16-tól

Érvényes 2013. szeptember 16-tól 15/2013. Érvényes 2013. szeptember 16-tól LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2013.szeptember 16-tól Forgalmi jutalék - Küls köri papíros alapú megbízás 0,42%, min. 299 Ft, max. 12.000

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK I. Vállalkozói hitelek kondíciói I.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%)

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%) HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2013. február 22-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. augusztus15. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: A 3 havi BUBOR referencia kamat mellett nyújtott hitelek kamatának, THMjének módosulása, a TakarékPont Személyi Kölcsön, a Classic

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2015. április 2-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági fizetési számla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os fizetési számlák jutalék és költség

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Igényelhető hitelkeret (Ft) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Éves kártyadíj Hitelkártya teljes megnevezése Devizanem Kártya típusa Kártya érvényességi ideje (év) Min. Max. mentes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2013. november 11 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2012. február 1-től Közzététel napja: 2012. január 31. 1 1. FHB Fundamenta Otthon+

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés, betételhelyezés, bankkártya és egyéb számlavezetési szolgáltatások kondíciói Kihirdetve: 2012.10.27. Érvényes: 2012.11.12.

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos 2015. augusztus 15-től

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT KONDÍCIÓKRÓL

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84 HIRDETMÉNY 1. Piaci kamatozású forint lakáshitel és Fundamenta kompakt hitel kondíciói: A kölcsön összege: 500.000 Ft - 20.000.000 Ft A kölcsön futamideje: 12 hónap - 240 hónap Kamat 1 : Hatályos 2013.

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6 Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Lakossági passzív üzletág Sorszám: LP/2015-6 Hatályos: 2015. május 26. Indoklás: A Hpt. 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. december 10-től LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS Az Lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai,

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 14/2010.06.28. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 07.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 14/2010.06.28. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 07.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kondíciói 14/2010.06.28. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 07.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes 2015.09.07. 1.hónap (0-30 napig) 0,50 0,51

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes 2015.09.07. 1.hónap (0-30 napig) 0,50 0,51 H I R D E T M É N Y A jogelőd Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet (4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. Cg.15-02-050267 adószáma: 10045576-2-15) által önkormányzatok és önkormányzati irányítású szervezetek

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2016. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2014.02.26. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMLAVEZETÉSE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMLAVEZETÉSE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. december 10-től TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMLAVEZETÉSE A pénzforgalmi-, elkülönített-, illetve fedezeti számlák vezetéséért, a pénzforgalom

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 I. MATRAC BETÉTJEGY...5 II. KÖNYVESBETÉTEK...5 2.1. Egy éves lekötésű betét...5 2.3. Két

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H É N Y I K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H É N Y I K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H É N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2015. január 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Érvényes: 2014. március 01-től Havi számlavezetési díj 2.305 Ft Számlanyitási díj 3.602

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetményben feltüntetett Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, lakáskölcsönök esetén a jogszabályban előírt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1 Vállalati és Önkormányzati hitel HIRDETMÉNY 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2014.03.01-től 1. NEM TÁMOGATOTT HITELEK... 4 1.1. Beruházási hitel... 4 1.2. Forgóeszköz hitel... 5 1.3. Rulirozó hitel... 6 1.4.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben