Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert ezeket a ráfordításokat nem lehet az értékesítés során érvényesíteni. Középtávon a felhasználás idôszakos visszafogásával lehet számolni, a hullámzások miatt azonban idôszakosan jelentôs terméskiesés is valószínûsíthetô. ( ) Az intenzív kereskedés és az azok miatti nemzetközi szállítási kötelezettségek egy komolyabb keresleti viszonyrendszerben viszont átmeneti hazai hiánnyal járhatnak, s hosszú távon a hazai szükségletet lényegesen meghaladó többlettermelési kapacitás ellenére idôleges és a helyzet sajátosságaiból fakadóan, a belföldinél rendszerint lényegesen drágább importra is szükség lehet, különösen a jobb minôséget folyamatosan megkövetelô humán étkezési felhasználásban, valamint csúcstechnológiás, nagy abrakigényû hizlalási ágazatokban. E váteszi és sajnálatosan hamar beigazolódó állítások abban a tudósok, kutatók, gyakorlati szakemberek mellett Magyar Agrárkamara szakértôinek közremûködésével két éve készült terjedelmes tanulmányból valók, amely a hazai agrárágazat kitörési lehetôségeit boncolgatja, s gabonatermelésünk viszonyaira vonatkoznak. Igen, az idén (hogy már most márciusban, vagy csak késôbb, még nem tudható) bizony az élénk kereslet miatt jelentôs búza- és nyáron esetleg kukoricaimportra lesz szükségünk. Sokan köztük e sorok írója ezt a tény kényelmetlen érzésekkel, a pesszimistábbak pedig egyenesen egyfajta tragédiaként veszik tudomásul, egyesek szerint viszont egyszerû piaci folyamatokról van szó, a realitásokon mindenesetre túllépni nem lehet. A helyzet kialakult tehát, a kérdés most már sokkal inkább az, hogy miként lehet ebbôl okulni, s valamilyen ésszerû irányba elindulni. Úgy tûnik, a szakma egy ponton ért tökéletesen egyet: a szélsôséges idôjárási viszonyokkal is számolva akár új technológiákkal, akár a jelenlegiek megerôsítésével legalább az uniós versenytársainknál érvényes százalékon belül stabilizálni kellene a hozamokat, mert évi ötmillió tonnás ingadozásokra sem a vállalkozások saját gazdálkodását, sem az ország egészének agrárstratégiáját alapozni nem lehet. Hogy ezt erôteljesebb mûtrágyázással, öntözéssel, netán a szélsôségeket jobban tûrô fajták bevezetésével lehet-e elérni, azt döntsék el a szakemberek, az ágazatot irányító politikusok. De nagyon gyorsan, ha lehet, mert ebben az immár állandósuló hintázásban tönkremegy termelô, kereskedô és feldolgozó egyaránt. Tamás Gábor Kamara 4 Értékelik az elôrehaladást Agrárgazdaság 5 Cukorgyári capriccio 6 Forró agrárpénzre várva Növénytermesztés 12 Nôhet-e a szója vetésterülete? Szántóföldi növényvédelmi melléklet 17 Növényvédelem 2011-ben 20 Gyomirtás idén tavasszal 24 Áttelelt növényeink védelme 28 A kukorica és napraforgó növényvédelme Együttmûködô partnereink: Tartalom 35 Szántóföldi permetezés 39 Új dimenziókat nyitottunk! 40 A tavaszi talaj-elôkészítés 42 Baktériumtrágya gombafertôzések ellen? Terményszárítás 53 Gabonaszárítók: költségek és kényszerek 56 A gabonafélék tárolhatósága Baromfi 59 A baromfiszektor 2010-ben 60 Nemzetközi takarmányválság Kaleidoszkóp tartalom

4 4 Kamara Értékelik az elôrehaladást Segít a kamarai tanácsadó! Március 16-áig több mint 38 ezer gazdálkodó elektronikus monitoring adatszolgáltatását várja a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Ez a kötelezettség ugyanis mindazokra vonatkozik, akik az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz köthetô 39 jogcím bármelyikén tavaly jogerôs támogatási határozattal rendelkeztek, avagy még nem jutottak túl a támogatott beruházásuk, illetve tevékenységük kötelezô fenntartási, üzemeltetési idôszakán. A Farkas Szabolcs tanácsadó Petrovics István boldogi termelônek segít benyújtani a monitoring adatszolgáltatást 18/2009. (III. 6.) FVM rendeleten alapuló kötelezô monitoring adatszolgáltatásnak mindenekelôtt az a célja, hogy a támogatást felügyelô szervezetek képet kapjanak az uniós források felhasználásának hatékonyságáról, a támogatott beruházások, tevékenységek elôrehaladásáról. Nagyon fontos, hogy a most benyújtandó adatszolgáltatás minden arra kötelezettnél a évi gazdálkodási, illetve évi pénzügyi adatokra kérdez rá, függetlenül attól, hogy a többnyire hatéves fenntartási, üzemeltetési idôszakuk hányadik évében tartanak a gazdálkodók. A monitoring adatszolgáltatás elektronikus felülete elérhetô az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu), ahol útmutató is könnyíti a kitöltését. A felhasználóbarát program pedig a hibátlan kitöltésben segít, például addig nem engedi benyújtani az adatlapot, amíg az hiányzó vagy egymással ellentétes adatokat jelez. A sikeres továbbításról az MVH visszaigazoló levelet küld az ügyfélkapuval rendelkezô postafiókjára, illetve értékesítési tárhelyére. Az összesítések azt mutatják, hogy az utóbbi években kimutathatóan javult az adatszolgáltatás teljesítése. Tavaly a kötelezetteknek már a 89 százaléka tett eleget. Az is kitûnt a benyújtások feldolgozásakor, hogy mind többen használják e célra a saját ügyfélkapujukat. Aki azonban még nincs erre felkészülve, vagy ódzkodik az elektronikus ügyintézéstôl, bátran fordulhat a Magyar Agrárkamara által mûködtetett Gazdálkodói Információs Szolgálat 202 tanácsadójához, akik a szükséges informatikai háttéren kívül kellô felkészültséggel, jártassággal is rendelkeznek. Tavaly is igen nagy volt a forgalom az ügyfélszolgálati irodákban. Ez idôtájt, több mint 12 ezer gazdálkodó kereste fel ôket ez ügyben és 4040 alkalommal a tanácsadók saját ügyfélkapujukon keresztül továbbították az adatokat. Ezekben a meghatalmazásos esetekben az eljárásra vonatkozó meghatalmazást is továbbítani kell az MVH-hoz, ráadásul nem csupán elektronikusan, hanem postai úton, vagy személyesen is. A meghatalmazott útján benyújtott adatszolgáltatást emellett dokumentálni is kell. Ez lehetséges egy gazdálkodó által megtett írásos nyilatkozattal, vagy a benyújtott és kinyomtatott KR dokumentum szignálásával illetve aláírásával. Figyelem! Az adatszolgáltatás csak akkor tekinthetô teljes körûnek, ha annak a gazdálkodó minden olyan támogatási jogcím esetében eleget tesz, amelyre vonatkozóan támogatási határozattal rendelkezik. Az erre szolgáló webes felületen azonban egy adatlapon teljesíthetô minden ilyen irányú kötelezettség. Változás, hogy az idén már a 2010 évben jogerôs támogatási határozattal rendelkezô agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülô termelô közül több mint 10 ezren, illetve a nem termelô mezôgazdasági beruházásokhoz, az erdôszerkezet átalakításához, az agrárerdészeti rendszerek mezôgazdasági földterületen való létrehozásához, az erdô-környezetvédelmi intézkedésekhez elnyert támogatások kedvezményezettjei is kötelesek benyújtani a monitoring adatszolgáltatást. A támogatásban részesült fiatal mezôgazdasági termelôknek szintén teljesíteniük kell az adatszolgáltatást, attól függetlenül, hogy az uniós forrást a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet vagy a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében kapták. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Agrárgazdaság 5 Cukorgyári capriccio Az egész cukorcirkusz apró eseménynek számítana a magyar agrárgazdálkodás és népélelmezés történetében, ha nem világítana rá arra a teszetoszaságra, ami ezt a jobb sorsra érdemes ágazatot, meg amúgy az egész világgazdasági igazodásunkat jellemzi. Most ott tartunk, hogy a cukor mûfajában alapanyaggyártóként sem tudunk ottlenni a piacon. A városi ember meg mire rájön, hogy nálunk az (élelmiszer)árak a földön járnak szlogen a nagy átverés része, késô lesz. K ét hét alatt csaknem a duplájára emelkedett a cukor ára Magyarországon, kilóját már alig lehet kapni 300 forint alatt. Míg idehaza igencsak borsos áron, addig a határon túl, a szomszédban jóval olcsóbban árulja ugyanaz a német-osztrák konszern a cukortermékeit. Egyfajta árkartell? Magyarországon az élelmiszeripar privatizációja után az uniós cukorreformra hivatkozva szinte teljesen leépítették a termelést. Az osztrák kézben lévô kaposvári cukorgyár jelenleg a hazai igények harmadát sem fedezi, és konkurencia híján addig drágítja a termékeit, ameddig akarja. Az osztrák Agrana érdekeltségébe tartozó somogyi üzem régi partnerei igényeit is csak részben tudja kielégíteni. Ugyanakkor a szomszédos Ausztriában akár 100 forinttal is olcsóbban juthatunk hozzá a fontos népélelmezési cikkhez, de Szlovákiában is jelentôs az árkülönbözet. Érdekes körülmény az is, hogy az osztrák cég jelentôs támogatáshoz jutott, jut a magyar államtól a kaposvári biogáz-, illetve a szabadegyházi bioetanolüzem mûködtetése révén. A méregdrága hazai cukor a méhészeket is érzékenyen érinti, nem beszélve a szeszipar veszteségeirôl. Szakértôi feltételezések szerint a gyártók és a kereskedôk egyfajta árkartellben tömörülnek, hiszen érdekük a magas ár, és nem igyekeznek olcsóbb cukor után nézni. Ha 2015-ben lejár az uniós cukorrendtartás, akkor teljes szabadpiac várható, és korlátozás nélkül jöhet be a brazil nádcukor. Ki és hogyan tette tönkre a magyar cukorágazatot? teszik fel mostanában a kérdést. Jogosan. Ha végigtekintjük az elmúlt két évtizedet, a végén ott állunk a szomorú ténnyel szemben, hogy két évvel ezelôtt zárt be az utolsó elôtti üzem, a szerencsi gyár, s maradt nekünk végül Kaposvár a maga 105 ezer tonnás kvótájával. Nem titok, a kilencvenes évek elején fillérekért árusították ki a hazai cukoripart a versenytárs multiknak. A Magyar Cukor Rt ban jutott a tönk szélére, s annak ellenére, hogy a termelôk kérték, hogy átvennék az üzemet, az akkori kormány az Agranának adta el. Az akkor még többségében osztrák tulajdonban lévô vállalkozás néhány éven belül bezárta az ercsi, majd az ácsi és a sárvári gyárat, késôbb pedig a sarkadi és mezôhegyesi telepeket eladta a német Eastern Sugar tulajdonában lévô kabai cukorgyárnak ban bezárt a kabai cukorgyár, majd leállították a termelést a Magyar Cukor Zrt. petôházi, illetve a szintén külföldi kézen lévô Mátra Cukor Zrt. szolnoki és szerencsi gyárában. Egy ágazat elsorvasztása A gazdálkodók 2007 végére visszaadták termelési kvótájuk felét, ez ugyanis jelentôs uniós támogatással járt. A német és osztrák kézben lévô cukorgyárak, amelyek tonnánként 520 és 730 euró közötti pénzeket tehettek zsebre, nyilván nem az anyaországi, hanem az itteni kvóták leadásában jeleskedtek, miközben a termelôk támogatására csupán tíz százalékot kellett fordítaniuk az uniós támogatásokból. Jellemzô, hogy a petôházi cukorgyár a 2007/2008-as szezonban szinte a teljes alapanyag-szükségletét a burgenlandi gazdáktól szerezte be. A legújabb fejlemény, hogy Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azonnali vizsgálatot rendelt el cukorügyben. A tárca vezetôje azért utasította a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (MGSZH) a vizsgálat lefolytatására, hogy tisztázódjon, vajon a cukoripar minden piaci szereplôje helyes piaci magatartást tanúsított-e az utóbbi idôben. Uniós lépések A helyzet enyhítése érdekében várhatóan már a jövô héten uniós szinten is döntéseket hoznak. Mintegy tonna cukor importját teszik lehetôvé harmadik országból, várhatóan vámmentesen. Emellett további tonna, az Unió belsô piacán megtalálható cukormennyiséget kvótásítanak. Emellett mintegy tonna folyékony cukor, azaz izoglükóz piacra dobásával is foglalkoznak az EU illetékesei. Mindezek célja, hogy a magas cukorárakat letörjék. Késô bánat, mondhatnánk. A legmodernebb magyar cukorgyárak helyét is szinte sóval hintették be, nehogy feltámadjanak. A hazai cukorrépa-termeléssel és a feldolgozás megszûnésével egy nagyszerû ipari-agrár kultúra veszett oda. Lengyel barátaink, akiknél termelôi kézben maradtak az üzemek, nyilván gond nélkül ellátják magukat az édesítôszerbôl. Pedig ôk is ugyanabba az EU-ba léptek 2004-ben, mint mi persze a lengyel nemzeti érdekekhez igazodva július 1-jétôl ôk lesznek az Unió soros elnöke. Hogy mit tudnak kezdeni az EU rossz szellemével, a WTO-val, amely szervezet talán a legtöbbet tette annak érdekében, hogy Európa mezôgazdaságát elsorvassza, még nem lehet tudni. Valkó Béla

6 6 Agrárgazdaság Forró agrárpénzre várva Beigazolódtak az ôszi agrárkamarai elôrejelzések, de ennek aligha örülnek a köztestület szakemberei (a termelôk meg pláne): A világméretû, rendkívüli gabonakereslet miatt ismét rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a takarmányfogyasztó ágazatok. Sertés- és baromfitartók emiatt a kormányhoz fordultak, segítsen átvészelni a remélhetôleg csak idôleges válságot. Ellehetetlenülés fenyegeti a magyar baromfiágazati szereplôket, mivel a hazai piacon kedvezôtlen viszonyok alakultak ki, fôként a drasztikus takarmánydrágulás miatt. A helyzet azért is súlyos, mert az ágazat ma már egyedülálló módon 95 százalékban magyar gazdák és vállalkozások tulajdonában van, illetve csaknem 60 ezer embernek ad munkát és megélhetést. A baromfipiaci válság a fogyasztókat is veszélyezteti, hiszen a termelés várható csökkenése és a gabonaárak növekedése jelentôs emelkedést vonhat maga után a baromfitermékek kiskereskedelmi áraiban is. ( ) A takarmányárak elképesztôen gyors emelkedése még egy átlagos országban is bajba sodorná (sodorta) az állattenyésztôket. Magyarország és a magyar baromfi szektor önállóan, magára hagyva nem lesz képes megôrizni termelési alapjait és munkahelyeit. ( ) Minél hamarabb kamattámogatásos forgóeszközhitelhez kell juttatni az állattartókat, a baromfiágazati integrátorokat, illetve a tulajdonukban lévô takarmánykeverô üzemeket. Ehhez fel kell gyorsítani a Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálásával folyó elôkészítô egyeztetéseket. További intézkedésként kérjük, hogy a minisztérium soron kívül fizesse ki a tavalyi baromfiágazati állatjóléti támogatásokat az Európai Unió által engedélyezett maximális mértékig. Az idei állatjóléti támogatásokat pedig a tárca hasonlóan a korábbi madárinfluenza pánik idôszakához negyedévenként, ütemesen utalja ki. Azonnali pénzügyi segítséget A fenti sorok abból a nyílt levélbôl származnak, amelyet a Baromfi Termék Tanács küldött március elején Orbán Viktor kormányfônek. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a baromfiágazat az elmúlt tíz évben a sorozatos csôdök (Bábolna, Hajdú-Bét, Carnex) után megtisztulva, súlyának megfelelôen megtalálta helyét mind az európai uniós, mind a hazai piacon. A szakma ereje abból is táplálkozik, hogy a feldolgozóüzemek maguk is érdekeltek a termelési alapok megôrzésében és fejlesztésében, hiszen az évente levágott élôbaromfi több mint kétharmada saját baromfitelepekrôl, illetve integrált termelésbôl származik. Összefogó és összetartó ágazatról van tehát szó, de a szélsôséges kilengések kezeléséhez szükségük van arra, hogy a mindenkori kormánynyal egyeztessenek és együttmûködjenek. A terméktanácsi álláspont szerint a termelési (állattartási) alapokat ma fenyegetô, százalékos csökkenés még megállítható lenne. Ehhez azonban több gyors intézkedésre, egyebek mellett a húsok és a tojás általános forgalmi adójának 10 százalékra csökkentésére, valamint az uniós elôírások engedékenyebb hatósági kezelésére is szükség van, de a túlélés legfontosabb eszköze csakis valamiféle azonnali pénzügyi segítség lehet. Elkülönített milliárdok E ponton azonban a kormányzat súlyos dilemmával kerül szembe, ha valóban segíteni akar. Az intenzív abrakfogyasztó ágazatoknak, tehát elsôsorban és fôként a baromfiés sertéstartóknak az uniós szabályok szerint közvetlen pénzügyi támogatás és bizony a hivatalos besorolás szerint ide tartozik még a kereskedelmi banki finanszírozás támogatása is nem adható, tulajdonképpen még a nyílt levélben emlegetett, most kifizetni sürgetett állatjóléti támogatások 2007-es elfogadtatása a brüsszeli Európai Bizottság illetékeseivel is komoly engedménynek számít. Lényegében ezt erôsítette meg Czerván György, a vidékfejlesztési tárca államtitkára is, aki egyrészt közölte, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium figyelembe veszi a szakmai javaslatokat, de hozzátette azt is, hogy a korábbi egyeztetéseken nem merültek fel kivitelezhetô elképzelések. Ezért a lapzártánkat közvetlenül megelôzô, legfrissebb hírek szerint a VM újabb, várhatóan többfordulós egyeztetést tart a BTT és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) képviselôivel a kialakult hús- és takarmánypiaci helyzetrôl. Emlékeztetett rá: a VM már korábban közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) közremûködésével 15 milliárd forintos új forgóeszközhitel-programot indít el, amelybôl legalább 10 milliárdot az állattenyésztôk takarmányvásárlására különít el. Alulértékelve Úgy tudjuk, pénzügyi szempontból lényegében a vis maioros károkat szenvedett termelôk számára korábban kiírt, összesen hatmilliárd forintos program alapfeltételeihez (kivéve abból természetesen a károk igazolására vonatkozó részt) hasonló módon lehet majd ebbôl a forrásból hitelhez jutni. Az MFB által már mûködtetett, de kereskedelmi bankokon keresztül igénybe vehetô kölcsön kamatának mértéke 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 százalék RKF1 + legfeljebb 2,5 százalék a hitelintézetek részérôl alkalmazható kamatfelár. A hitel futamideje legfeljebb 5 év lehet, és összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint, és nem haladhatja meg az 50 millió forintot, saját erô nem szükséges hozzá. Devizanem: a hitel forintban igényelhetô.

7 Agrárgazdaság 7 Csakhogy ez a hitelforma a hústermelô vállalkozások számára ebben a formában mégsem lehet majd hozzáférhetô, ha csak nem sikerül áthidalni a fedezetet illetô rendkívül súlyos dilemmát. A cégek többségének ugyanis már eleve el van zálogosítva az ingatlanvagyona, ezért a bankoknál eleve kiesnek a hitelezhetôségi körbôl. Mindezzel természetesen tökéletesen tisztában vannak az ágazati vállalkozásokat finanszírozó pénzintézetek is. Úgy tudjuk, több bank az elmúlt hetekben felméréseket készített az esetlegesen fizetésképtelenné váló gazdaságok fedezetként nyilvántartott vagyontárgyainak tényleges piaci értékérôl, potenciális vételáráról az összegzésekbôl az ágazati eszközök jelentôs alulértékeltsége tükrözôdik. Ezért legalábbis egyelôre szakértôi szinten felmerült egy újfajta kölcsönrendszer lehetôsége, amely a megfelelô szakmai és szerzôdéses háttérrel rendelkezô vállalkozások számára kiutat jelenthet. Bár ennek lehetséges futamideje aligha haladhatja meg az egy évet, ám fedezete egy kellôen körülbiztosított szerzôdéses háttér is lehetne. Az elképzelés szerint az a vállalkozás, amely legalább két évre szóló, árgaranciákat és mennyiségeket rögzítô szállítási szerzôdésekkel rendelkezik, kormánygaranciát kaphatna az elôbbiekben vázolt kölcsönfeltételekkel felvehetô forgóeszközhöz jutáshoz. Ha az elképzelés konkrét formát öltene, azt természetesen még el is kell fogadtatni az Európai Unió illetékeseivel, mivel ez épp olyan rendkívüli támogatási formának minôsülne, mint az állatjóléti juttatások. Aggasztó trendek Márpedig az agrárágazatnak most mindenképpen friss forráshoz kell jutnia. Ez ügyben más európai országok gyakorlatához képest bôven van mit behozni: a nemzet teljes hitelállományából a mezôgazdaság társas vállalkozásainak részesedése 2009-ben átlagosan ugyanis csak 4,18 százalék volt, és már ez is elmaradt a 2008-as 4,5 százalékos átlagtól. A mezôgazdaság hiteleinek a négy negyedév átlagában 24,5 százaléka deviza alapú, ami jóval alacsonyabb a nemzetgazdaságra jellemzô 58,7 százalékos értéknél. Az ágazat teljes hitelállománya az elmúlt három év során jelentôsen nem változott, viszont a legutolsó hivatalosan elérhetô összegzés szerint december 31-re az elôzô évhez képest közel 10 százalékkal visszaesett, köszönhetôen a kamattámogatott hitelek konstrukciós sajátosságaiból adódódó hitelkifutásnak és a gazdasági válság miatti banki hitelkínálat szûkülésének. Ebben az idôszakban jelentôsen nôtt a devizahitelek aránya (a 2007-es 15 százalékról év végére 22,6 százalékra). A lejárat szerinti megoszlás (35 40 százalék éven belüli hitelállománnyal) a három év távlatában csak jelentéktelen mértékben módosult és ez a tendencia az elôzetes adatok szerint 2010-ben is folytatódott. A támogatott agrárhitelek állományának csökkenése viszont hasonlóan aggasztó trendet mutat: 2009-ben 68,5 milliárd forint volt, ami 44,8 százalékkal alacsonyabb az elôzô évi állománynál, és ha csökkenô mértékû ütemben is, de hasonló trend érvényesült tavaly is. T. G.

8

9 Pr 9 Agrár Vis Maior Hitelprogram Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány március 14-tôl könnyített fedezeti feltételekkel nyújtja az MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramhoz készfizetô kezességét. Az Alapítvány küldetését azaz a vidéki és agrár kkv-k támogatását szem elôtt tartva úgy döntött, hogy a finanszírozás terén nehézségekbe ütközô, károk miatt mûködésképtelenné vált vagy létfenntartásért küzdô vállalkozások megsegítésére siet, és a Vis maior hitel mögötti kezesség esetében a fedezeti követelmények enyhítésérôl hozott határozatot. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Vidékfejlesztési Minisztériummal egyeztetve november 26-án indította el az Agár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramját. A hitelt elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó vállalkozások vehetik igénybe. További feltétel, hogy a vállalkozásnak rendelkeznie kell vis maior igazolással vagy részesülni kellett agrár-kárenyhítési juttatásban, illetve az igénylôk nem lehetnek az uniós szabályozásban meghatározott nehéz helyzetben. A Vis Maior hitelek futamideje 5 év, a vállalkozásonként folyósítható összeg 1 50 millió forint közötti, ezen belül hektáronként 200 ezer, ültetvényeknél pedig legfeljebb 500 ezer forint lehet. A hitelkeret 6 milliárd forint. A hitelprogramhoz 10 kereskedelmi bank és 23 takarékszövetkezet csatlakozott. A termékhez lehetôség van az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezességét is igénybe venni. Az Alapítvány döntése értelmében a fedezeti követelmények az alábbiak szerint változnak: Az 1 25 millió Ft közötti hiteleknél a 30 százalékos fedezeti követelmény helyett az Alapítvány a kezességgel biztosított kamat nélküli hitelösszeg 10 százalékának megfelelô alapítványi fedezeti értéket ír elô. A millió Ft közötti hiteleknél a 30 százalékos fedezeti követelmény helyett az Alapítvány a kezességgel biztosított kamat nélküli hitelösszeg 20 százalékának megfelelô alapítványi fedezeti értéket ír elô. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány bízik abban, hogy intézkedésével minél több vállalkozás számára elôsegíti a talpra állást és újrakezdést az Agrár Vis Maior Hitelprogramon keresztül. EREDETI NÉMET MINÔSÉG! A jól ismert HW-80-as és HW-180-as pótkocsik megújult külsôvel, erôsített kivitelben ismét kaphatók különbözô felépítményekkel, melyek külön is megvásárolhatók. Teljes eredeti alkatrészellátás. Érdeklôdni lehet: Gyuris Gyula magyarországi képviselônél CONOW-HW Pótkocsi Kft. Szeged Tel./Fax: Mobil:

10

11

12 12 Növénytermesztés Nôhet-e a szója vetésterülete? A szója vetésterülete az utóbbi tíz évben 20 és 36 ezer hektár között mozgott Magyarországon. A legnagyobb területen, 66 ezer hektáron, 1988-ban termesztették. Ez a ezer hektár az a nagyságrend, amelyet a mai korszerû fajtákkal indokolt lenne ismét elérni. A termelôk döntését legjobban a termeszthetôség, az elérhetô hozam és a piac befolyásolja. Az ezekrôl terjengô információk a szóját nem termesztôk körében sokszor hiányosak. H ol termeszthetô a szója? A szója a talajtípus iránt ha a kultúrállapot megfelelô kevésbé igényes. Még a talaj kémhatása iránt sem túlzottan érzékeny. Mivel vízés tápanyagigényes növény, ezért terméketlen vagy gyenge vízgazdálkodású talajokra nem való. A klimatikus adottságok már jobban korlátozzák a szója termeszthetôségét, ugyanis egyaránt szereti a meleget, a napsütést és a vizet, a magkötéshez azonban elsôsorban párára van szüksége. A szója azokban a régiókban termelhetô a legbiztonságosabban, ahol nyáron a virágzás ideje alatt a páratartalom megfelelô. Ilyen terület pedig lényegesen több van, mint ahol jelenleg szóját termesztenek. A kihasználatlan területek közül elsô osztályú termôterületek vannak a Rába, a Sajó, a Hernád és a Bodrog folyók völgyében, a Kisalföldön, a Komárom- Esztergomi síkságon. A kevésbé párás területek közül jó szárazságtûrésû fajtákkal kimondottan jó eredményeket lehet elérni az Alföld több területén, például a Gyomaendrôd Orosháza Gyula háromszögben, Szeghalom Püspökladány Kunhegyes régióban, a Keleti fôcsatorna mentén, valamint Debrecen térségében. Ezen túl is számos olyan terület van, ahol megfelelô a helyi mikroklíma a szója termesztéséhez. A magkötéshez a párára, de a nagy terméshez vízre van szükség. A jó vízgazdálkodású talajokon a 3 t/ha tervezhetô, de kedvezô évben 4 t/ha feletti eredményeket is nagy területeken érnek el a tapasztalt gazdák. Magyarországon igen korai, korai és középérésû fajtákat termesztenek. Mindhárom éréscsoportban vannak igen jó fajták. A termés nagyjából a tenyészidôvel arányos. Sokan használják az igen korai fajtákat, mert az van a köztudatban, hogy Magyarországra ezek valók, ezekkel lehet elkerülni a nyári nagy melegeket. Ez nem igaz, az igen korai fajtákkal jövedelmezô termesztést folytatni nagyon nehéz. Persze még így is lehet értelme termeszteni, mert a vetésforgóba az ôszi vetésû növények elé is beilleszthetôk, remek elôvetemények. A legnagyobb termést hazánkban a középérésû fajtákkal érhetjük el úgy, hogy azok még idejében betakaríthatók. Az évjárattól nagyon függ a betakarítási idôpont. Például a középérésû, a különbözô évjáratokban is stabilan termô Ika fajtát ugyanazon termelô 2009-ben szeptember 23-án, 2010-ben október 11-én vágta le, de a tavalyi egy szélsôségesen csapadékos év volt. A középérésû fajtáknál az ország déli részén a szeptember végi idôszak a legtipikusabb betakarítási idôpont, északra és hûvösebb tájak felé haladva ez öt-tíz nappal késôbbre tolódhat. A termesztéstechnológiának van néhány fontos eleme, melyekre oda kell figyelni. Ezekrôl a vetômag vagy a növényvédô szer forgalmazóktól tájékozódhatunk. A termelôk félnek a szója piacától is, pedig erre semmi ok. Egyre több helyi feldolgozó vagy kereskedô vásárolja fel a jó minôségû, magyar, GMO-mentes szóját. Sajnos az árat nem a hazai termés, hanem a világpiac befolyásolja, de az utóbbi években folyamatosan és egyenletesen növekedett az ára, a szója kiszámítható piacú növénnyé vált. A gazdaságosság számításánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szója kevés nitrogént igényel, viszont sokat hagy a talajban. Oltópor használata és megfelelô termés esetén a szója növény hektáronként kg nitrogént köt meg a légkörbôl, melybôl 50%-ot saját maga használ fel, a többit a talajban hagyja az utónövénynek. A kukoricabogár sajnálatos elterjedésével a szóját megfelelôen alkalmazhatjuk a kukorica monokultúra megtörésére, de búza-kukorica forgóba is jól beilleszthetô. Mátrai Tibor, termékfejlesztô Agromag Kft.

13 Növénytermesztés 13 Kukoricától a szójáig Gabonakutató a jövedelmezô termesztésért A 2010-es év ismét szinte megoldhatatlan kihívások elé állította a hazai termelôket. Évtizedek óta nem látott csapadékmenynyiség hullott a Kárpát-medencére, sok helyen még a tavaszi vetéseket is lehetetlenné téve. Ahol sikerült a vetés, az ismétlôdô felhôszakadás (sokszor jéggel párosulva) nehezítette meg a sikeres termesztést. Vannak olyan körülmények, melyekkel szemben védtelenek vagyunk, viszont a nemesítôk mindent elkövetnek, hogy a gyorsan változó körülményekhez minél jobban igazodó hibrideket biztosítsanak partnereink számára. A kukorica hibridjeink közül a Kenéz eltérô évjáratokban bizonyított már. Éréscsoportjának (FAO 400) meghatározó, legkorábban érô hibridje. Kimagasló terméspotenciálja a középérésû csoport legkedvezôbb vízleadásával párosul. A megtakarított szárítási költségnek és a magas terméseredményeknek köszönhetôen termesztésével tavaly komoly nyereséget lehetett realizálni. A Kenézzel egy idôben került elismerésre a Csanád kukoricánk. A múlt év jelentette az igazi kiugrást, hiszen kiemelkedô termését az intenzív viszonyok között mutatja meg. Korán vethetô, gyors vízleadásának köszönhetôen idôben betakarítható. A legújabb, 2010-ben minôsítést nyert Szegedi 386-os hibridünk is kiváló alkalmazkodó képességével emelkedik ki a sorból. Az elmúlt években az egyre korábbi vetés mellett döntenek a gazdák, erre is megoldás lehet ez a gyors kezdeti fejlôdésû kukorica. A termésszintje korai vetésnél is kimagasló. A talaj tápanyagkészletét az átlagosnál jobban hasznosítja, ezért a kevésbé intenzív termôhelyeken is sikerrel termeszthetô. Az ilyen csapadékos év után újra elôtérbe kerülnek az igen korai hibridek, melyek a hazai vetésterület 5 10%-át foglalják el. Jelentôségük tovább nôhet, hiszen a genetikai termôképességük sokszor eléri a korai hibridekét, a vízleadásuk pedig lényegesen jobb. Kínálatunkból a Sarolta és a GK 288 (fajtajelölt) kukoricák emelhetôk ki. Mindkettô jól tûri a korai vetést, erôs szárú, kiváló egészséges szemtermést adó hibridek. A betakarításuk után ôszi kalászos idôben vethetô. A Gabonakutató kínálata kielégíti a legkülönfélébb igényeket. A kukorica mellett napraforgó és cirok hibridjeink is elérhetôk a termelôk számára. A ciroknemesítôink kidolgozták a hatékony gyomirtás technológiáját, mellyel még sikeresebbé válik a termesztés. A napraforgóink hagyományos kínálata bôvült egy új középérésû hibriddel, a Mandalával. Évek óta növekszik az érdeklôdés a szója termesztése iránt. A termelési költsége alacsonyabb, mint a kukoricáé, és az értékesítési ára stabilan magas. Biztos, kiszámítható jövedelmet ad legismertebb, méltán közkedvelt fajtánk a Pannónia Kincse tôl oltóporos és gombaölô szeres csávázással is kínáljuk. Reményeink szerint kínálatunkból megtalálja az elképzeléseihez illeszkedô, gazdálkodási körülményeinek leginkább megfelelô növényfajokat, fajtákat és hibrideket. Virágné Pintér Gabriella

14 14 Pr Érintés nélküli fizetés a TakarékBanktól Csatlakozott az Integráció a világszerte már sikeresen mûködô PayPass érintésnélküli fizetési rendszerhez, a TakarékPont hálózatban pedig a magyar piacon elsôként egyedi karórát is használhatnak fizetésre. A PayPass bankkártya kibocsátása piaci elônyt jelent az Integráció számára, hiszen a hazai piacon másodikként vezette be az új technológiát, az úgynevezett érintés nélküli fizetésre alkalmas PayPass bankkártyát. A PayPass kártyatechnológia felfutását jól mutatja, hogy a MasterCard kártyatársasággal együttmûködô hitelintézetek kevesebb, mint nyolc év alatt 78 millió PayPass bankkártyát bocsátottak ki, az elfogadóhelyek száma pedig mára világszerte eléri a 245 ezret. Európában elsôként Törökországban fizethettek az ügyfelek másodpercek alatt, ma már a brit, francia, lengyel, német, norvég, olasz, román, spanyol, svájci, szerb, szlovák, szlovén és magyar ügyfelek is használhatják a PayPass rendszert. Magyarországon a TakarékPont hálózat az elsôk között vezette be az érintésnélküli fizetést, ám abban elsô és egyedülálló a piacon, hogy ügyfelei nem csak egy hagyományos plasztik, hanem egy egyedi karóra segítségével is élvezhetik a gyors fizetés elônyeit. A évesek között például már 60 százalék azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik legszívesebben az interneten keresztül bonyolítják le banki ügyleteiket, és ott informálódnak aktuális egyenlegükrôl. A megkérdezett fiatalok közül legtöbben az internetbankot és a bankkártyát tervezik igénybe venni azok közül a szolgáltatások közül, amelyeket még nem használnak. Kritikusan kíváncsiak az adott hitelintézet tevékenységére, az általuk kínált termékekre, és szolgáltatásokra. Arra a kérdésre, hogy mi alapján választanak bankot, a válaszadók többsége azt felelte, hogy minél több ismeretre van szükségük az adott hitelintézetrôl. Miközben a TakarékPont hálózat eddig is a közvetlen ügyfélkapcsolatról és a pontos, közérthetô tájékoztatásról volt ismert a hazai ügyfelek körében, egy másik kiemelt fontosságú aspektus mentén is új banki fejlesztésekbe kezdett. A TakarékBank egy kifejezetten a kis öszszegû költéseket vizsgáló felmérése szerint a évesek körében 3000 forint alatt jellemzôen nagy gyakorisággal vásárolnak a megkérdezettek, és arra a kérdésre, hogy hol bonyolítják le ezeket a tranzakciókat, elsôsorban a szupermarketek, benzinkutak, gyorséttermek, mozik és bevásárlóközpontok szerepelnek a válaszokban. A felmérés szerint a fiatal bankhasználók döntései mögött három kiemelt fontosságú kérdés bújik meg: mennyire könnyen és kényelmesen tudnak azért a bankfiókba menni, hogy számlát nyissanak; van-e kifejezetten nekik szóló szolgáltatás-csomag; és milyen termékekkel rendelkezik a bank, amelyek azonnal segítenek nekik szociális vágyaik kiteljesítésében, amelyekkel életkori társaik körében tiszteletet, elismerést, figyelmet vívhatnak ki. A folyamatos kutatások megállapításai alapján a TakarékPont hálózat az elmúlt idôszakban fejlesztéseinek jelentôs részét a fiatalokat hatásosan megszólító termékek kidolgozására fordította. A tavaly piacra dobott villantós bankkártyát az értékesítés szûk 1 éve alatt több mint 5500 fiatal igényelte, míg csak a TakarékPont hálózatban annak indulása óta összesen csaknem 9000 kifejezetten a fiataloknak szóló számlacsomagot értékesített a hálózat. A TakarékPont hálózatokban november elejétôl igényelhetôk a MasterCard PayPass érintésnélküli fizetési technológiáját alkalmazó bankkártyák és karórák, melyek Magyarországon tranzakciónként maximum 5000 forintos értékhatárig biztosítják a gyors és egyszerû fizetést (PIN kód és aláírás nélkül) az erre alkalmas PayPass elfogadóhelyeken. PayPass kártyát és karórát a TakarékPont meglévô és új ügyfelei is igényelhetik az összes TakarékPont számlacsomag mellé második fizetési eszközként, illetve PayPass kártyát a TakarékBank alapszámlájához is, mint fôkártya vagy társkártya. A PayPass karóra bevezetése a TakarékBank és a TakarékPont hálózat egyedi és innovatív válasza a fiatal generáció dinamikus életformájából adódó igényeire. A karóra bevezetésével azonban világszerte is élvonalban jár a hazai hálózat, hiszen míg a PayPass rendszer már 36 országban elérhetô, karórás fizetési módszert eddig mindössze öt országban (az Egyesült Arab Emirátusokban, Lengyelországban, Szlovákiában, Tajvanon és Törökországban) vezettek be a pénzintézetek a MasterCard adatai szerint. A PayPass karóra egyszerre tetszetôs divattárgy és technikai újdonság, így minden megvan benne ahhoz, hogy vonzó legyen a fiatal, újdonságokra fogékony közönség számára is, akik jó eséllyel felismerik, hogy órával fizetni nem csupán praktikus módja személyes pénzügyeik kezelésének, de egyszerre izgalmas és újfajta élmény. Az óra kapcsolódhat az öszszes TakarékPont számlacsomaghoz, és a már meglévô ügyfelek is igényelhetik. A PayPass kártya és a trendi fizetési formákra vágyók igény szerint választhatnak, hogy csak kártyát, csak karórát (más bankkártya mellett), vagy mindkettôt megrendelik. Mint minden fizetési rendszernek, ennek elterjedése is a fizetôhelyek számán múlik. A TakarékPont hálózat éppen ezért a jelenlegi helyzethez képest robbanásszerû változást kíván elérni azzal, hogy közel ezer elfogadóhelyet szeretne létesíteni a kereskedôknél. Mivel a TakarékPont hálózat tagjainak elsôsorban Budapesten kívül meghatározó a jelenléte, így ez a fejlesztés elsôsorban a vidéki területekre koncentrál. facebook.com/takarékpont

15 Szántóföldi növényvédelmi melléklet

16

17 Szántóföldi növényvédelem 17 Növényvédelem 2011-ben 2011 sok szempontból változást hoz a növényvédô szerek felhasználásának szabályozása terén. A 2010-es év rendkívüli idôjárása a növényvédelemben is új következtetések levonására kényszeríti a termelôket és a kereskedelmet egyaránt. A felhasználás szabályozását illetôen a legfontosabb esemény az Európai Unió által kibocsátott 1107/2009/EK rendelet életbelépése, amely intézkedik a növényvédô szerek forgalomba hozataláról, és korábbi EU-s irányelveket hatályon kívül helyez. Új engedélyezési rendszer A június 14-én életbelépô rendelet deklarált célja, hogy biztosítsa mind az emberek és a állatok egészségének, mind a környezetnek a magas szintû védelmét, és ezzel egyidejûleg megôrizze a közösségi mezôgazdaság versenyképességét. A növényvédô szerek engedélyezését új alapokra helyezô rendelet Európát három zónára osztja Magyarország a középsô zónához tartozik, és a zónákon belüli tagországoknak egy másik tagországban engedélyezett növényvédô szerek engedélyeit el kell fogadniuk. Mindezek elôfeltétele a mezôgazdasági, a növény-egészségügyi és a környezeti (ezen belül éghajlati) feltételek azonos vagy közel azonos volta. A zonális engedélyezési rendszer bevezetésével rövidülhet és egyszerûbbé válhat a növényvédô szerek engedélyezése. Az EU politikája a növényvédô szerek kérdésében kettôs arculatú. Hivatkozva a lakosság egészségének védelmére nagyon szigorú engedélyezési politikát követ, aminek eredményeként a felhasználható növényvédôszer-hatóanyagok száma olyan mértékben lecsökkent, ami már a hatékony termelést veszélyezteti, különösen a speciális kultúrák zöldségfélék, szôlô, gyümölcsök tehát az úgynevezett kis kultúrák esetében. Másfelôl az EU politikája arra irányul, hogy fenntartsák a tagországok világpiaci versenyképességét, amit az egyre inkább megvalósuló szabályozás akadályoz. Az Európai Unió a világ egyik legnagyobb élelmiszer-importôrévé változott, és úgy tûnik, hogy ez a pozíciója nem változik meg egyhamar. Nemzeti cselekvési terv Fontos lépés az EU által elvárt, a tagországok által kidolgozandó nemzeti cselekvési tervek létrehozása a növényvédô szerek fenntartható használatáról. A nemzeti cselekvési tervekben a tagállamok mennyiségi célokat, intézkedéseket és ütemterveket állapítanak meg a növényvédô szerek emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak és kifejtett hatásainak csökkentésére, az integrált növényvédelemre és az alternatív technológiák kifejlesztésének és bevezetésének ösztönzésére, annak érdekében, hogy a növényvédô szerek használata mellett ne csupán kémiai védekezési eljárásokat alkalmazzanak. A Magyarországon kidolgozott nemzeti cselekvési terv bevezetôje megállapítja, hogy az elmúlt 20 évben 60%- kal csökkent Magyarországon a felhasznált növényvédô szerek mennyisége. Az uniós csatlakozás (2004) óta több száz készítmény engedélyét vonták vissza, jelentôs részüket ezért, mert az európai uniós felülvizsgálat során a készítmények hatóanyagairól nem bizonyosodott be, hogy használatuk megfelel a legszigorúbb biztonsági körülményeknek. A növényvédô szerek számának további csökkenése azonban már nem feltétlenül esik egybe a környezeti és egészségügyi kockázatok csökkenésével, ezért a magyar nemzeti cselekvési terv célja már nem a szerhasználat általános mennyiségi csökkentése, hanem a kockázatok mérséklése, az okszerû, szakszerû használat általánossá tétele, a fölösleges, vagy helytelen felhasználás visszaszorítása. Fontos célkitûzés ennek megvalósítására az integrált védekezés elterjesztése, amelyben az AKG-támogatási rendszer korrekt mûködtetése, ellenôrzése, a kifizetések gördülékeny bonyolítása mellett növényspecifikus IPM-útmutatók és új IPM-technológiák kidolgozása és bemutatása egyaránt szerepet játszanak. A klasszikus jó mezôgazdasági gyakorlat alkalmazása ismét cél lesz a sokéves, csak a mennyiségi termelésre törekvô idôszak után. Eszerint a hagyományos termesztési eljárások (pl. talajmûvelés, tápanyagellátás, vetésforgó) alkalmazásával kell elérni, hogy az egészséges növényállomány fenntartásához kevesebb növényvédô szer is elegendô legyen. Ebbe a körbe tartozik az ökológiai, agrotechnikai, biotechnológiai módszerek alkalmazása, amelyek kiegészítik a kémiai védelmet. A felhasználás biztonságának növelése A célok közé tartozik a növényvédô szerek értékesítési követelményeinek fejlesztése: veszélyes növényvédô szereket csak megfelelôen képzett és folyamatos továbbképzésben résztvevô személyeket alkalmazó kereskedelmi egységek árusíthatnak. A rendszeres oktatás a jövôben is fontos szerepet játszik a növényvédelmi szakemberek számára. Fontosnak tarja a cselekvési terv a növényvédô gépek rendszeres felülvizsgálatát és ezáltal a permetlé elsodródás megakadályozását, ezen keresztül pedig a vizek védelmének biztosítását. A vízvédelem tervei között szerepel a koncentrált vízszennyezôdés veszélyének csökkentése. A permetezôgépek feltöltése, kimosása, a fel nem használt permetlé megsemmisítése során tömény szer vagy permetlé szennyezheti a természetes vizeket. A vízek védelmének része a diffúz szennyezés elleni védelem, amelynek során a

18 18 Szántóföldi növényvédelem nagy területre kijuttatott növényvédô szerek heves esôzés, vagy éppenséggel árvíz vagy belvizek kialakulása során kimosódnak és a természetes vizekbe jutnak. Ezt szándékoznak megelôzni természetes akadályokkal: fasorok, bokorsorok, a termesztett területek és a vizek közötti pufferzónák kialakításával, ahol a szennyezôdött víz lehetôség szerint a talajban felszívódhat, így nem kerül a természetes vizekbe. Komoly gondot jelent a méhállomány pusztulása az EU-ban, így hazánkban is. A méhpopulációk és kolóniák pusztulását már régóta tapasztalják. A pusztulást kiváltó okokat mind ez ideig nem sikerült egyértelmûen megállapítani. Kétségtelen tény, hogy a növényvédelmi gyakorlat károkat okozhat a méhállományban, és ezt gyakran mint a méhpusztulás fô okát említik. Az EU engedélyezési gyakorlatában az engedélyezésre javasolt termékeket nagyon alapos vizsgálatnak vetik alá méhkárosító hatásuk szempontjából is. Az elôírások be nem tartása esetén a rovarölô szerek károsíthatják a méheket, és az elôírt technológia figyelmen kívül hagyása esetén jelentôs méhpusztulást okozhatnak. Ezt megelôzendô a felhasználók képzésének fontos része a méhek védelme. A gyártók a termékek címkéjén minden esetben pontosan feltüntetik a méhkárosodás elkerülésére javasolt óvórendszabályokat. Várható növényvédôszer-forgalom 2011-ben Magyarországon évek óta csökken a felhasznált növényvédô szerek mennyisége, mivel egyre hatékonyabb, területegységre számítva egyre kisebb mennyiségben alkalmazandó termékek jelennek meg. Az innovatív növényvédôszergyártó cégek 2011-re vonatkozó elôrejelzései optimisták: várhatóan a 2011-es növényvédôszer-felhasználás meghaladja az elôzô évit. Ezt azzal indokolják, hogy a megemelkedett terményárak miatt megéri a termelôknek a növényvédô szeres kezelések alkalmazása, hiszen tisztában vannak azzal, hogy az intenzív termesztés nem lehetséges agrokemikáliák nélkül. Sajnos az eredeti termékekkel együtt növekszik a hamisított növényvédô szerek felhasználása és illegális kereskedelme. Kínából és Indiából elfogadható minôségû hamisítvány kerülhet az EU-tagországokba, például hazánkba is, ahol az eredeti áruhoz képest olcsóbban árusíthatják, amire pedig mindig akad vevô. A hamisítványok gyakran megtévesztésig azonosnak tûnnek az eredeti termékhez képest, de ez gyakran megtévesztô: A haszon növelése érdekében a hamisító nem a szabadalmaztatott összetételt gyártja. Olcsó segédanyagokat alkalmaznak a kész növényvédô szerben, a hatóanyag mennyiségét hígítással, illetve egyéb módon csökkentik, más esetben egyszerûen egy látszatra teljesen hasonló, de szerencsés esetben hatástalan anyaggal helyettesítik. Elôfordulhatnak teljesen primitív hamisítványok, amelyek legfeljebb a csomagolásukban emlékeztetnek a növényvédô szerekre. Sajnos ezeknek is akadnak vevôik, az emberi hiszékenység és a megtévesztés eredményeként. A hamisított növényvédô szerek ártalmasak. Károsíthatják a kultúrnövényeket, a kijuttatók és a fogyasztók egészségét, nem beszélve a környezeti károsodásról. A növényvédô szerek fenntartható használata Korunk közkedvelt témája a fenntarthatóság. Fenntarthatóan akarnak a fejlett és a fejlôdô országok termelni. A fenntarthatóság célja, hogy a jelen intenzív vagy kevésbé intenzív növénytermesztési technológiáival ne tegyük tönkre gyermekeink és unokáink életét, az által, hogy a környezetünkben visszavonhatatlanul, vagy csak nagy nehézségek árán helyreállítható károsodást okozunk. A növényvédelem és a mûtrágyahasználat csak egy a mezôgazdasági termelés eszköztárában, szükség van a komplex védekezési technológiákra. A növényvédô szerek alkalmazása önmagában természetesen nem képes kompenzálni az idôjárási szélsôségeket, fôleg a szárazságot és az emelkedô áltaghômérsékletet. A felmelegedéssel évente újabb és újabb kártevôk jelennek meg Európában, így Magyarországon is, amelyek ellen a rezisztencia nemesítés hasznos része lehet a védekezési technológiának. A fentiekben felsoroltakon kívül sok fel nem sorolt tényezô biztosíthatja, hogy a kártevôk, gyomok, kórokozók ellen hatékonyan, a környezet és a társadalom igényét igényeit figyelembe vevô eljárásokat alkalmazzunk a növényvédô szerek mellett. A növényvédôszer-gyártó ipar terveivel mindez egybeesik, az ipar minden támogatást megad ahhoz, hogy a fenti elképzelések valóra váljanak. Kádár András, titkár Növényvédôszer-gyártók és Importôrök Szövetsége Egyesület

19 Szántóföldi növényvédelem 19

20 20 Szántóföldi növényvédelem Gyomirtás idén tavasszal Jóllehet, az elmúlt év rendkívüli idôjárása és ennek növényvédelmi, növénytermesztési hatásai minden növénykultúrát érintettek, s ezekrôl több írás, tudósítás jelent már meg, de az elkövetkezendô hetek (hónapok) mezôgazdasági munkálataihoz, a tervezéshez minden esetben figyelemmel kell lenni ezen elmúlt egy évre, amely biztosan negatív hatással lesz a évre is. A év Magyarország tekintetében az elmúlt évszázad legcsapadékosabb éve volt. A sok csapadék (belvíz) több helyen már problémákat okozott a tavaszi mezôgazdasági munkálatoknál, ezt követték a nyári viharok, amelyek soha nem látott jégesôkkel, orkán erejû szelekkel érkeztek. Majd jött az aratás, és a csapadék miatt, soha nem tapasztalt körülmények alakultak ki az Az ôszi vetésû növények állapota 2010 ôszén nemcsak a szükséges ôszi vegyszeres gyomirtások maradtak el nagy területeken, de még a megszokott területnagyságokat sem sikerült elvetni! Az elvetett növények tavaszi általános fejlettségi állapota biztosan kedvezôtlenebb lesz, mint amit megszokhattunk az elôzô években. Az ôsz és a tél viszontagságai biztosan megritkították, meggyengítették az ôszi vetésû növényeinket, sôt nagy valószínûséggel az átlagosnál gyomosabb, a fejlettség tekintetében heterogénebb kultúrnövény- és gyomnövényállományunk lesz a vegetáció beindulásával. Több olyan gyomnövény is megjelenik majd a kultúrnövényeinkben, amelyek eddig nem voltak számottevôek, illetve nem okoztak problémát. Erre pedig fel kell készülnie a termelôknek. A repce is meghálálja a törôdést Gyommentes kukorica állomány országban. A betakarítások után a felázott területeken szinte lehetetlenné váltak az aktuális mezôgazdasági munkálatok, így csúszott, vagy egyszerûen végrehajthatatlan lett az ôszi vetés, a megfelelô színvonalú talaj-elôkészítés. Ezen ismeretek birtokában kijelenthetô, hogy a csapadékmennyiség nemcsak a évre volt hatással, de biztosan negatív hatással lesz a évre is. Az ôszi vetésû kalászosok és az ôszi káposztarepce tekintetében kijelenthetô, hogy az állományok heterogének, több helyen a téli idôjárás nagy károkat okozott. Egy hirtelen felmelegedéssel beköszönô tavasz tovább fogja súlyosbítani a jelenlegi állapotokat. A gyomirtó szerek megválasztásánál még nagyobb figyelemmel kell lenni a fenológiai korlátokra, a gyomnövényspektrumra. Minden esetben segíteni kell majd a kultúrnövényeinket abban, hogy ezen negatív hatásokat, amelyek eddig érték az állományokat, minél elôbb ki tudják nôni, illetve a zavartalan fejlôdés érdekében minden olyan kártevôt, kórokozót sokkal hatékonyabban távol kell majd tartani a kultúrnövényektôl annak érdekében, hogy a lehetô legoptimálisabb körülmények között menjen végbe a fejlôdés és az érés. A tavaszi vetésû növények védelme A tavaszi vetésû kultúrnövényeink tekintetében is elmondható, hogy a sikeres herbicides gyomirtásban az elsô és legfontosabb lépés a vetésforgó tervezése, a tábla kiválasztása. Sajnos ezen szabály már ôsszel több esetben kárt szenvedett, mivel ôsszel több esetben oda vetettünk, ahová tudtunk! Tavasszal pedig oda fogunk vetni, ahol maradt hely, illetve ahová majd sikerülni fog, mivel a cikk írásakor is lehet látni, hogy 2011-ben is maradnak majd ki területek a mûvelésbôl, mivel képtelenség lesz mindenhová elvetni a kultúrnövényeinket. A napraforgó tekintetében a vegyszeres gyomirtás elsôsorban a magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen irányul, mivel az évelô gyomnövények ellen az elôveteményben, vagy annak tarlóján kell védekezni! A hagyományos napraforgó vetômagot vetett termelôknek a vetés utáni-kelés elôtti (Preemergens) technológia nyújt egyedüli lehetôséget, mivel ezen termelôk csak korlátozottan tudnak védekezni a kikelt napraforgó állományban (tehát posztemergensen) a kétszikû gyomnövények ellen. Megfelelô géppark megléte esetén, illetve tökéletesen elvégzett

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Várható változások a csávázás szabályozásában

Várható változások a csávázás szabályozásában Várható változások a csávázás szabályozásában 2014.05.22. VSZT/SGS ESTA fórum Ruthner Szabolcs Előadás tartalma: ESTA minősítések helyzete: Miért alkalmazzuk az ESTA-t? Európai helyzetkép (résztvevő országok,

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Tartalom - Miért van szükség a rendszerre? - Milyen területet

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció

Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció MRTT XIV. Vándorgyűlés Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15 16. Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció Koós Bálint MTA KRTK Klímaváltozásról néhány szó ENSZ

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1 22. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. PE414.222v01-00 13.10.2008

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1 22. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. PE414.222v01-00 13.10.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság PE414.222v01-00 13.10.2008 MÓDOSÍTÁS: 1 22 Neil Parish (PE412.276v01-00) a méhészet helyzetéről AM\746991.doc PE414.222v01-00 AM_Com_NonLegRE

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A hazai és világ kukoricatermesztés eredményességét befolyásoló globális problémák.

A hazai és világ kukoricatermesztés eredményességét befolyásoló globális problémák. A hazai és világ kukoricatermesztés eredményességét befolyásoló globális problémák. A világ kukoricatermesztése az elmúlt időszakban rendkívüli fejlődést mutatott, mind a vetésterületet, mind a termésátlagokat

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és vetőmagtermesztésben,

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz FÓKUSZBAN A GYÖKÉR 100 millió 1 milliárd baktérium grammonként nagy része hasznos, egy része nem FÓKUSZBAN A GYÖKÉR A cégről dióhéjban: Az AGRO.bio

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Mérföldkövek I október Mikro A pályázat 2007 november Mikro B pályázat 2008 február Az első hitelfolyósítás

Mérföldkövek I október Mikro A pályázat 2007 november Mikro B pályázat 2008 február Az első hitelfolyósítás Mérföldkövek I. 2007 október Mikro A pályázat 2007 november Mikro B pályázat 2008 február Az első hitelfolyósítás Cél: a legkisebbek forráshoz-juttatása, Nem szociális mikro-hitel, a KKV-k alulfinanszírozottsága

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Önkormányzati területek összegzése

Önkormányzati területek összegzése Önkormányzati területek összegzése A képviselő testület döntése alapján Gyomaendrőd város önkormányzata a tulajdonában álló termőföldeket maga műveli. Illetve a folyamatban lévő bérleti szerződéseket lejárata

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 42. szám

10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 42. szám 10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám A vidékfejlesztési miniszter 29/2011. (IV. 22.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében Dr. SZŐKE LAJOS főiskolai tanár A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében 37.Meteorológiai Tudományos Napok Az agrometeorológia kihívásai és helyzete Magyarországon

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

MAGYAR AGRÁRKAMARA RKAMARA

MAGYAR AGRÁRKAMARA RKAMARA MAGYAR AGRÁRKAMARA RKAMARA Budapest Növénytermesztési si Osztály ülése 2011.10 10.13. 10:00 00 óra A cukorrépa termesztés középtávú lehetőségei Magyarországon gon Kelemen István CTOSZ főtitkf titkár Cukorgyárak

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 15. hét Előadás áttekintése A kukorica vetőmagtermesztés legfontosabb feltételei A kukorica vetőmagtermesztés

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben