KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... 2 D Támogatási kérelem Fılap... 4 D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap... 9 D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap D Termelıi csoport/tész tagság igazolása D Termelıi csoport/tész tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata Kitöltési útmutató 1. számú melléklete... 22

2 Általános tudnivalók 1. A támogatási kérelem formanyomtatványainak kitöltése elıtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményt! 2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok sználtóak: Kötelezıen benyújtandó formanyomtatványok: - D Támogatási kérelem Fılap - Üzleti terv - D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap - D Támogatási kérelem Pénzügyi terv betétlap Értékeléshez szükséges formanyomtatvány(ok): - D Termelıi Csoport/TÉSZ tagság igazolása - D Termelıi Csoport/TÉSZ tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata Kötelezıen csatolandó melléklet: - a szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata; 3. A támogatási kérelem szükséges formanyomtatványait a weboldalról töltse le és géppel vagy tollal, olvastóan töltse ki. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetıek (kitölthetı PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader) nem menthetı el, csak nyomtattó! 4. Benyújtás elıtt a D Támogatási kérelem 2009 Fılap elnevezéső kitöltött formanyomtatványt feltétlenül írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti aláírással fogadtó el. FIGYELEM! Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 5. A támogatási kérelem szeptember 15. és október 15. között nyújttó be. A támogatási kérelem benyújtási dátumának a borítékon szereplı postai bélyegzı dátumát tekintjük. FIGYELEM! A nem táridıben, nem postai úton, vagy nem formanyomtatványon történı benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 6. A támogatási kérelmet postai úton, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakhely vagy székhely szerinti megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. Javasoljuk, hogy a kérelmet tértivevényes küldeményként adja postára. 7. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és ırizze meg a mőködtetési idıszak alatt. Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelemmel érintett mővelet vonatkozásában az iratokat (intézkedéssel összefüggı külön analitikát, bizonylatot, könyvet, nyilvántartást stb.) a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megıriznie. 2

3 8. Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes megyei MVH kirendeltséghez. FONTOS! Mielıtt a támogatási kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött, és minden szükséges dokumentumot csatolt, továbbá minden kötelezıen elıírt helyen aláírta a kérelmet! 3

4 D Támogatási kérelem Fılap Kötelezıen benyújtandó A támogatási kérelemnek ezt a részét az MVH tölti ki, kérjük, ide ne írjon semmit, gyja üresen! 2. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal, ezt a rovatot gyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfélregisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévı regisztráció esetén a korábban benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthetı a weboldalról. FONTOS! Ha a támogatást igénylı még nem regisztrált ügyfél, és támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 3. Ügyfél adatai Ügyfél születési dátuma: ebben a rovatban adja meg születési dátumát év/hónap/nap formátumban. Elıtag: Kérjük, ügyeljen arra, hogy az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében elıtaggal (dr., ifj., id. stb.) regisztráltatta nevét, akkor a személynévhez tartozó elıtagot itt is adja meg. Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amelyet az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerében megadott. Cégforma: Kérjük, ezt a mezıt gyja üresen. 4

5 4. Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetıségét a telefonszám, fax-szám és cím feltüntetésével. Amennyiben a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerébe bejelentett adatokkal, akkor ezt az adatblokkot nem kötelezı kitölteni. Célszerő olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyben tájékozott, illetve gyorsan fel tudja venni Önnel a kapcsolatot az MVH esetleges megkeresése esetén. Ez az információ segíthet ügyintézıinknek kérelme gyorsabb és tékonyabb kezelésében. FIGYELEM! Az MVH az ügyfeleivel történı hivatalos levelezést az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az MVH Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében módosíttja az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthetı G002 Regisztráció módosító lap segítségével. 5. Gazdaságra vonatkozó információk Az Új gazdaságot hozok létre (vagy) Gazdaságot veszek át jelölı mezık közül csak az egyiket jelölje meg, azt, amelyik Önre érvényes. Kizárólag abban az esetben jelölje meg a Gazdaságot veszek át jelölı mezıt, olyan gazdálkodótól vesz át gazdaságot, aki támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezıgazdasági termelık gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirıl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet alapján az MVH-hoz. Abban az esetben, olyan gazdálkodótól vesz át termelési egységeket, aki nem nyújtott be kérelmet a mezıgazdasági termelık gazdaságátadásához, akkor az Új gazdaságot hozok létre jelölı mezıt jelölje meg. A mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzem mérete mezı kitöltése: FONTOS! Ezt a mezıt csak azután töltse ki, miután kitöltötte a D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap elnevezéső formanyomtatványt, és az adott évekre vonatkozóan megállapította a vállalt üzemméretet. Az SFH táblázat 4. év elnevezéső oszlopában megadott SFH értékek alapján kiszámított üzemméretet kell megadnia Európai Mértékegységben (EUME) a Fılap mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzem mérete mezıben. 5

6 Az egyes évekre vállalt EUME méretek kiszámításához segítséget nyújt a Közlemény 9. számú mellékleteként megjelentetett EUME számítási segédtáblázat (xls file). Ez a táblázat a támogatási kérelemnek nem kötelezıen csatolandó melléklete, kérjük, a támogatási kérelemhez ne csatolja! 6. Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok A vállalt tevékenységemmel releváns Termelıi csoport/tész tagja vagyok: Jelölje meg a mezıt, a támogatási kérelem SFH-betétlapján vállalt termékekhez köthetı termelıi csoport/tész tagja, és ennek igazolására csatolta a D Termelıi csoport/tész tagság igazolása elnevezéső formanyomtatványt. A vállalt tevékenységemmel releváns Termelıi csoport/tész tagja kívánok lenni: Jelölje meg a mezıt, a támogatási kérelem SFH-betétlapján vállalt termékekhez köthetı termelıi csoport/tész tagja kíván lenni, és ennek igazolására csatolta a D Termelıi csoport/tész tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata elnevezéső formanyomtatványt. FIGYELEM! A két jelölı mezı közül csak az egyiket jelölje meg! Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag termelıi csoport, zöldség-gyümölcs termelıi csoport és termelıi szervezet által kiadott tagsági igazolás, vagy tagfelvételi szándéknyilatkozat fogadtó el! Termelıi csoport: a termelıi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelıi csoport. Zöldség-gyümölcs termelıi csoport: a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. a) pontja szerinti csoport (elızetesen elismert TÉSZ). Termelıi szervezet: a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ). Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy szándéknyilatkozat esetén, amennyiben egy vállalt tevékenységgel releváns TCS/TÉSZ a kifizetési kérelem benyújtásakor nem igazolja vissza a tagságot, a kifizetési kérelem elutasításra kerül. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a vállalt tevékenységet többféle termékcsoportban tervezi megvalósítani, úgy elegendı, csak az egyik vállalt termékcsoportban mőködı termelıi 6

7 csoport, zöldség-gyümölcs termelıi csoport és termelıi szervezet által kiadott tagsági igazolással, vagy tagfelvételi szándéknyilatkozattal rendelkezik. Roma származású vagyok: jelölje meg, a megállapítás érvényes Önre. Nı vagyok: jelölje meg, a megállapítás érvényes Önre. Fogyatékkal élı vagyok: jelölje meg, a megállapítás érvényes Önre. Állandó lakóhelyem (település): Adja meg azt a települést, amely a személyi igazolványához tartozó Lakcímet igazoló tósági igazolványon (továbbiakban: Lakcímkártya) Lakóhelyként van feltüntetve. A kérelembenyújtást megelızıen, legalább egy éve az állandó lakóhelyem a megnevezett településen van: jelölje meg, az állítás érvényes Önre. A mőködtetési idıszak 4. évének végére a lakóhelyemhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül találtó: jelölje meg, vállalja, hogy a mőködtetési idıszak 4. évének végére a bejelentett állandó lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül találtó. Felhívjuk a figyelmét, hogy az értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok valósságát az MVH a mőködtetési idıszak alatt ellenırizheti. Meg nem felelés esetén a rendelet 9. (6) és (7) bekezdése alkalmazandó. 7. Végzettségre vonatkozó információk Végzettség tekintetében a legmagasabb szakirányú iskolai végzettséget kell feltüntetni! Amennyiben felsıfokú agrárvégzettséggel rendelkezik, adja meg a Felsıfokú agrár végzettség megnevezése mezıben a végzettséget igazoló dokumentumon szereplı felsıfokú agrár végzettség megnevezését. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet számú melléklete szerinti végzettségek fogadtóak el felsıfokú agrárvégzettségnek. Amennyiben nem rendelkezik felsıfokú végzettséggel, a Szakirányú képzettség azonosító száma és a Szakirányú képzettség megnevezése mezıkben tüntesse fel a szakirányú képzettségét igazoló dokumentumon szereplı azonosító számot és megnevezést. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti szakképzettségek fogadtóak el szakirányú képzettségként, az azonosító szám és a megnevezés együttes megfelelése esetén. 7

8 8. Nyilatkozatok Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatblokkban szereplı nyilatkozatokat! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, a nyilatkozatokkal egyetért. A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a támogatás odaítéléséhez vizsgálandó jogsértéseket elkövetı foglalkoztatók adatai megtaláltók az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF) honlapján (www.ommf.gov.hu) a HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS menüpontban, és az Egyenlı Bánásmód Hatóság (EBH) honlapján (www.egyenlobanasmod.hu) a RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETELMÉNYÉNEK MEG NEM FELELİ MUNKÁLTATÓKRÓL menüpontban. A jogszabály értelmében az MVH az OMMF és az EBH hivatkozott adatai alapján végzi a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó ellenırzést a kérelem elbírálásakor. 9. Kitöltési dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá a kérelmet! FIGYELEM! Amennyiben aláírás nélkül küldi el a támogatási kérelem fılapját, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem fılapjának minden oldalán az ügyfél-regisztrációs szám mezıt! Postára adás elıtt ellenırizze, hogy valamennyi formanyomtatványt, kötelezı mellékletet csatolt, a kérelmet aláírta, és az ügyfél-regisztrációs számot minden oldalon, az erre szolgáló mezıben kitöltötte. 8

9 D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap Kötelezıen benyújtandó 9

10 Kérjük, ezekbe az adatblokkba ne írjon semmit, gyja üresen! 1. Azonosítási-információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! FONTOS! A betétlap 2. és 3. oldalának bal alsó részén találtó ügyfél-regisztrációs szám mezıbe is írja be az ügyfél-regisztrációs számot! 3. SFH táblázat Az SFH táblázat annak megtározását célozza, hogy a kérelmet benyújtó induló gazdálkodó a mőködtetési idıszak alatt milyen tevékenységet fog folytatni, milyen mérető vállalkozást tervez megvalósítani. Az SFH a Standard Fedezeti Hozzájárulás rövidítése. Célja, hogy segítségével a mezıgazdasági vállalkozások típusa és mérete megtároztó legyen. Az SFH értéke a magyar tesztüzemi adatbázis segítségével kerül megtározásra oly módon, hogy az egyes megfigyelt tevékenységek fedezeti hozzájárulásának (termelési érték és változó költségek különbözete) 3 évi adatát átlagolják. Az SFH értékek képezik egy gazdaság Európai Mértékegységben (EUME) történı kiszámítását. A besorolást segítendı, a Kitöltési útmutató 1. számú melléklete tartalmazza az ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalmát. A SFH táblázat fejlécében (Termelési szerkezet (/db/m 2 /állat stb.)) az évek 0. évtıl az 5. évig kerültek feltüntetésre. A 0. év elnevezéső elsı oszlop a támogatási tározat kézhezvételének az évét jelenti, mely a kiindulási állapot rögzítésére szolgál. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezik EUME mértékegységben megtároztó üzemmérettel, akkor ennek megfelelıen töltse ki a 0. év elnevezéső oszlopot, ellenkezı esetben az elsı oszlopot gyja üresen. A második oszlop a mőködtetési idıszak elsı éve, amely a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évet jelenti, az 5. év elnevezéső oszlop pedig a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évtıl számított ötödik naptári év. Tekintettel arra, hogy a támogatási tározatokat az MVH vártóan elsı negyedévében hozza meg, azaz a tározatok 2010-ben emelkednek jogerıre, a mőködtetési idıszak a jogerıre emelkedést követı évtıl, azaz vártóan január 1-tıl indul és december 31-ig tart. 10

11 Felhívjuk figyelmét, hogy az üzemméret teljesülését az MVH csak a mőködtetési idıszakra vonatkozóan ellenırzi. FONTOS! Minden tevékenységét a táblázatban megjelölt mértékegységek szerint hektárban, állatlétszámban, I02 Gomba esetén 100m 2 -ben, J18 Méhcsaládok esetén kaptáronként, vagy egyes esetekben 100 darabonként (pl.: J14 - J16D baromfihoz tartozó SFH kódok esetében) pontosan írja be, mert a vállalkozása mérete csak így tároztó meg reálisan! Tört számban kifejezett SFH értékek esetén a kerekítést két tizedes jegyig kérjük elvégezni! Kizárólag a D Támogatási kérelem Üzleti terv - SFH betétlap elnevezéső formanyomtatványon szereplı SFH kódokhoz tartozó mezıgazdasági termékek alapján lehet az üzemméretet megtározni. Amennyiben folytat olyan mezıgazdasági tevékenységet, amelyhez a táblázatban SFH kód nem tartozik, akkor azt a tevékenységet ne tüntesse fel. Ugyanez vonatkozik a nem mezıgazdasági jellegő tevékenységekre is. A vállalt EUME méretet a kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a mőködtetési idıszak egésze alatt. A szeptember 15. és október 15. között benyújtott támogatási kérelmek esetében az EUME méretet a mőködtetési idıszak valamennyi évére - a január 1-én érvényes EKB árfolyam alapján - 266,7 Ft/euró árfolyammal kell megállapítani. Az EUME méret kiszámításának képlete: Σ(SFH érték*mennyiség)/1200*266,7 FIGYELEM! Az SFH táblázat 4. év elnevezéső oszlopában megadott SFH értékek alapján kiszámított üzemméretet kell megadnia Európai Mértékegységben (EUME) a D Támogatási kérelem Fılap formanyomtatvány 5. Gazdaságra vonatkozó információk adatblokkjában feltüntetett A mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzem mérete elnevezéső mezıben. D Támogatási kérelem 2009 Fılap: Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám tekintetében a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszámot kell figyelembe venni (beleértve a szervizperiódust is), amelyet az MVH a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérıl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenıriz. Az állatlétszámot azon SFH kódhoz írja be, amely kategóriában az állat a gazdaságnak értéket képez (Pl.: tenyészkoca), vagy bevételként megjelenik (Pl.: malac, hízó). A mőködtetési idıszak 4. évének végére vállalt üzemméret (EUME cél) 3. év végéig történı teljesítésének vállalása esetén az SFH betétlapon már a rmadik évben úgy kell megtervezni és beírni az SFH értékeket, hogy az azokból számított EUME érték megfeleljen a negyedik évre vállalt EUME érték százalékos arányának (71-80%-ban vállalja; 81-90%-ban vállalja; %-ban vállalja). 11

12 Amennyiben az ügyfél vállalja, hogy az állattenyésztés részaránya a mőködtetési idıszak 4. évére vállalt EUME értékbıl 50% vagy azt megladó arány, akkor az SFH tábla 4. év elnevezéső oszlopában ennek megfelelıen tervezze meg az SFH értékek alapján számított üzemméretet. 12

13 I. A pénzügyi terv célja D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv betétlap Kötelezıen benyújtandó Jelen útmutató célja, hogy segítséget adjon a támogatást igénylık számára a támogatásigénylési csomagban találtó pénzügyi terv kitöltéséhez és benyújtásához. Fontos, hogy az útmutatót figyelmesen olvassa el, és az abban foglalt pontokat lépésrıl lépésre követve töltse ki a támogatás igénylés pénzügyi tábláit. A pénzügyi tervezés célja, hogy valós képet kapjon mind a támogatást igénylı, mind pedig a finanszírozó arról, hogy az adott beruházás pénzügyileg is életképes, annak végrejtása nem fenyegeti a vállalkozás tevékenységének a továbbvitelét, jövıjét. Az egyes támogatás igénylések összesonlítása (pontozás) mellett a pénzügyi terv az Ön érdekeit is szolgálja, segítségével a vállalkozás vezetése is képet kapt a beruházás megvalósításának pénzügyi kockázatairól! A pénzügyi tervben az adatokat 0. évtıl az 5. évig kell megtervezni. Tekintettel arra, hogy a támogatási tározatok az MVH vártóan elsı negyedévében hozza meg, azaz a tározatok 2010-ben emelkednek jogerıre, a támogatási összeg 90%-a még évben igényelhetı (legkésıbb a támogatási tározat jogerıre emelkedését követıen másodikként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idıszak végéig be kell nyújtani a kifizetési kérelmet). A jogerıre emelkedés évét 0. évnek kell tekinteni, vártóan a 0. évben kerül kifizetésre a támogatási összeg 90%-a, tehát ezt az összeget a 0. év elnevezéső oszlopban célszerő feltüntetni az egyszeri tıkejuttatás sorában. A második oszlop a mőködtetési idıszak elsı éve, amely a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évet jelenti, az 5. év elnevezéső oszlop pedig a támogatási kérelmet jóvágyó tározat jogerıre emelkedését követı évtıl számított ötödik naptári év. A táblázat elsı sorában kell megadni az ÁFA rendszer kódját. Az ügyfélnek a pénzügyi terv megtervezésekor lehetısége van arra, hogy a mőködtetési idıszak bármelyik évében ÁFA rendszert váltson. FIGYELEM! A Pénzügyi terv betétlapon az értékeket forintban adja meg! (Ne ezer forintban!) II. Pénzügyi terv táblázatában találtó sorok jelentése Bevételek Egyszeri tıkejuttatás: Fiatal agrárvállalkozók induló támogatása Kamattámogatás: rövid- és hosszúlejáratú hitelek kamattámogatása Egyéb támogatás: bevételt növelı, illetve termelési költséget csökkentı közvetlen termelıi támogatás (SAPS, AKG stb.) Növénytermesztés, kertészet, szılı- és gyümölcstermesztés: a szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás árbevétele, szabadföldi-, üvegházi-, és fólia alatti zöldségtermesztés, virág és dísznövénytermesztés, faiskola és egyéb kertészet, szılıés bortermelés, gyümölcstermesztés árbevétele Állattenyésztés: állatok és állati termékek árbevétele, vadgazdálkodás, állatok bértartása 13

14 Mezıgazdasági szolgáltatásból származó árbevétel: másoknak végzett gépi munka és gépbérlet árbevétele Egyéb tevékenységek árbevétele: az egyéni vállalkozás fent nem szerepeltetett további árbevételei pl. erdıgazdálkodás, falusi turizmus stb. Egyéb bevétel: hitel- kölcsönfelvétel, a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat ne ezen a soron tüntesse fel! ÁFA: Elızetesen felszámított ÁFA. Az ÁFA számításra vonatkozó elıírást a pénzügyi, tervezési alapelvek között találja. Kiadások Befektetett eszközök ráfordításai: immateriális javak, tárgyi eszközök (tenyészállatok, földterület, ültetvény, épületek, épületrészek, építmények, erıgépek, erıgépek munkagépei, növénytermesztés és állattenyésztés stabil gépei, mőszaki berendezések, egyéb jármővek, irodai berendezések, felszerelések stb.) Kiemelt anyagjellegő kiadások a növénytermesztésben, kertészetben, szılı- és gyümölcstermesztésben: Vásárolt vetımag, szaporítóanyag, mőtrágyák, növényvédı szerek, főtıanyag, áramdíj, vízdíj, jtó- és kenıanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához sznált egyéb anyagok, gazdasági épületek és meliorációs létesítmények folyó karbantartásához sznált anyagok a növénytermesztés egyéb közvetlen anyagjellegő ráfordításai. Kiemelt anyagjellegő kiadások az állattenyésztésben: Állatvásárlás, vásárolt takarmány költsége, főtıanyag, áramdíj, vízdíj, jtó- és kenıanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához sznált egyéb anyagok, gazdasági épületek és meliorációs létesítmények folyó karbantartásához sznált anyagok az állattenyésztés egyéb anyagjellegő ráfordításai. Igénybevett szolgáltatások kiadásai: talajvizsgálati díjak, fémzárolási költségek, postaés telefonköltség, szállítás-rakodás, raktározás költségei, ki-betárolás, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propaganda költségek, oktatás és továbbképzés költségei, könyvviteli szolgáltatás költségei, bérszárítás, bértisztítás, bérvállalkozók által a földterületen végzett mezıgazdasági gépi munka és gépbérlet. Fizetett kamatok: a felvett hitel(ek), kölcsön(ök) kamatterhei. Egyéb kiadások: bérleti díj, tósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, bankköltségek (kivéve a kamatot), felvett hitelek tıketörlesztései, biztosítási díjak és adók (fizetendı ÁFÁ-t nem itt kell feltüntetni!). Fizetendı ÁFA: beszerzések után fizetett ÁFA. Bér- és járulékai: bérek, bérjellegő természetbeni juttatások, munkáltatót terhelı nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás stb. Vállalkozói kivét: a családtagok személyes közremőködésének ellenértékeként kivett összeg. III. Pénzügyi, tervezési alapelvek: A pénzügyi táblázatot pénzforgalmi szemléletben kell kitölteni. Tehát a bevételeket és ráfordításokat abban az évben kell feltüntetni, amikor azok ténylegesen kifizetésre kerülnek, azaz a vártó pénzforgalmi teljesülés alapján tervezzen. 14

15 1. A bankszámla egyenlegének minden évben a vállalkozás eredményével kell növekednie. 2. A bankszámla egyenlege nem lehet negatív. Ha a bank folyószámla hitelt biztosít, akkor azt hitelfelvételként tüntesse fel. 3. A következı kiemelt anyag jellegő ráfordításokat arányosan kell felosztani a növénytermesztés és az állattenyésztés között: főtıanyag, áramdíj, vízdíj, jtó- és kenıanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához sznált egyéb anyagok, gazdasági épületek karbantartásához felsznált anyagok. 4. A kiadások között értékcsökkenési leírást ne tüntessen fel. 5. A táblázatban a különbözı ágazatokhoz tartozó értékesítést nettó módon kell feltüntetni. Az ÁFA tartalmat értelemszerően ÁFA soron kell nyilvántartani. Hasonlóképpen kell eljárni a beszerzések esetében is. A részletezı sorokhoz tartozó beszerzési kiadásokat nettó módon kell kimutatni, az ÁFA tartalmat a fizetendı ÁFA soron kell feltüntetni. 6. ÁFA számítása: a. Különleges jogállású mezıgazdasági termelı (Kód 0): ÁFA sor: a évi LXXIV. ÁFA törvény 4. számú mellékletében megtározott termékek körére kompenzációs felárként felszámított összeg. A ráfordítások ÁFA tartalmát a fizetendı ÁFA soron kell feltüntetni. b. Alanyi adómentes termelı(kód 1): ÁFA sor: a évi LXXIV. ÁFA törvény XI. fejezete alapján az értékesített termékek és szolgáltatásokra nem számít fel ÁFÁ-t. A fizetendı ÁFA soron a ráfordítások ÁFA tartalmát fel kell tüntetni. c. ÁFA általános szabályai szerinti adózók (Kód 2): Az értékesített termékek és szolgáltatások, valamint a ráfordítások ÁFA tartalmát értelemszerően a megfelelı soron kell feltüntetni. Azonban figyelembe kell venni, hogy az ÁFA különbözetet az egyéni vállalkozó túl fizetés esetén visszakapja, ellenkezı esetben viszont befizeti. Példa: Értékesítésbıl származó bevétel:1000ft+250ft ÁFA, anyagjellegő kiadás: 500 Ft+125 Ft ÁFA. A táblázat kitöltése a következı: Bevételek összesen: 1250 Értékesítésbıl származó bevételek ö.: 1000 Ebbıl: növénytermesztés: 1000 ÁFA: 250 Kiadások összesen: 700 Kiemelt anyagjellegő kiadás: 500 Fizetendı ÁFA: 125+( )=250 Tehát összességében 125 Ft adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyet az adótóságnak megfizetve ÁFA egyenleg nem keletkezik. Így 125 Ft ÁFA-t ki kell fizetni a szállítónak és további 125 Ft-ot az adótóságnak, ez összesen 250 Ft. d. Egyszerősített vállalkozói adó (EVA) (Kód 3): Az értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ÁFÁ-t az ÁFA soron kell, a ráfordítások ÁFÁ-ját a kiadások között a fizetendı ÁFA soron kell feltüntetni. Az egyéb kiadások között kell figyelembe venni az egyszerősített vállalkozói adót is. 15

16 D Termelıi csoport/tész tagság igazolása Ezt az igazolást abban az esetben csatolja a támogatási kérelemhez, Ön a kérelmében megadott, a mőködtetési idıszakra tervezett tevékenységével releváns elismert termelıi csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelıi csoport, termelıi szervezet tagja, és ezt a D Támogatási kérelem - Fılap elnevezéső formanyomtatványon a 6. Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok adatblokkban is jelezte. Amennyiben nem nyújtja be az igazolást, úgy esetleges tagságát a pontozásnál nem tudjuk figyelembe venni! 16

17 1. Igazolás iratkódja Kérjük, ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, gyja üresen! 2. Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatás esetén a mezıbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 3. TCS/TÉSZ szervezet tagjának adatai Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a tag nevére az MVH által kiadott ügyfélregisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! Név: Adja meg az ügyfél nevét. A névnek egyeznie kell a regisztrációs számhoz bejelentett névvel. 4. Szervezet adatai TCS ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a termelıi csoportnak az MVH által - kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyennel. TCS/TÉSZ neve: Adja meg a TCS/TÉSZ teljes nevét. TCS-elismerı tározat ügyiratszáma: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiállított, termelıi csoportot elismerı tározaton szereplı ügyiratszámot. 17

18 TÉSZ - elızetes elismerési szám: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a zöldség-gyümölcs termelıi csoport nevére kiállított tározaton szereplı elızetes elismerési számot. TÉSZ - végleges elismerési szám: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a termelıi szervezet nevére kiállított tározaton szereplı végleges elismerési számot. 5. Igazolás Értelemszerően adja meg az ügyfél (tag) és a TCS/TÉSZ teljes nevét. 6. Kitöltési dátum és aláírás Dátum: A kitöltés idıpontját kell beírni. Szervezet cégszerő aláírása: A TCS/TÉSZ cégszerő aláírása szükséges. [Cégszerő aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy megtalmazása alapján teljesített aláírása. Az aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betővel kiírt) teljes neve és aláírása, és van, a szervezet bélyegzılenyomata.] 18

19 D Termelıi csoport/tész tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozata Ezt az igazolást abban az esetben csatolja a támogatási kérelemhez, a támogatási kérelmében megadott, a mőködtetési idıszakra tervezett tevékenységgel releváns elismert termelıi csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelıi csoporthoz, termelıi szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte a D Támogatási kérelem - Fılap elnevezéső formanyomtatványon a 6. Értékeléshez kapcsolódó nyilatkozatok adatblokkban, és vállalja, hogy legkésıbb a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni fogja a megadott tevékenységgel releváns elismert termelı csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelıi csoport, termelıi szervezeti tagsági igazolását (D Termelıi csoport/tész tagság igazolása elnevezéső formanyomtatványon). Amennyiben nem nyújtja be a tagfelvételrıl szóló szándéknyilatkozatot, úgy esetleges tagsági szándékát a pontozásnál nem tudjuk figyelembe venni! 19

20 1. Igazolás iratkódja Kérjük, ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, gyja üresen! 2. Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatás esetén a mezıbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 3. TCS/TÉSZ szervezet leendı tagjának adatai Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a leendı tag nevére az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számot! Név: Adja meg az ügyfél nevét. A névnek egyeznie kell a regisztrációs számhoz bejelentett névvel. 4. Szervezet adatai TCS ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a termelıi csoportnak az MVH által - kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplı 10 jegyő azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyennel. TCS/TÉSZ neve: Adja meg a TCS/TÉSZ teljes nevét. TCS-elismerı tározat ügyiratszáma: Adja meg a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiállított, termelıi csoportot elismerı tározaton szereplı ügyiratszámot. 20

Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma

Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma Ágazatok Standard Fedezeti Hozzájárulási kódjainak tartalma Forrás: 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet Kód D01 Megnevezés (FSS) Közönséges búza és tönköly Mértékegység Tartalom EU búza (durum nélkül): Triticum

Részletesebben

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája 1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évtől nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez A Felhívás 4/D számú szakmai melléklete Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez Bevezető Vidékfejlesztési Program Jelen segédlet a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.123.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 93. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mez gazdasági termel k indulásához a 2012. évben igényelhet támogatások részletes feltételeir l Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a 6.126.02.01 Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: ültetvények korszerűsítése, telepítése - 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

(2) Az R. 2. (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

(2) Az R. 2. (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki: MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 156. szám 38233 A vidékfejlesztési miniszter 124/2011. (XII. 21.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer R1008 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSBAN érintett területek és állatállomány kötelezettségvállalójának személyében bekövetkező változást bejelentő kérelem

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP Adatlap verzió száma: 00/06/MG MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz Aktuális állapotra vonatkozóan, melynek dátuma:. A Lízingbevevő / Adós

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0700-01 KÉRELEM -

Részletesebben

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím:

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímhez.

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ 1. A támogatási kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D1707-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben