KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, április

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai tevékenység A Felügyelőség adatai Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése évi végrehajtott hatósági feladatok Komplex környezetvédelmi feladatok Hulladékgazdálkodási feladatok Vízgazdálkodási-vízvédelmi feladatok Természetvédelmi feladatok Levegőtisztaság-védelmi feladatok Zaj-és rezgésvédelemi feladatok Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása évi zárolással kapcsolatos intézkedési terv és annak megvalósulása Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előirányzatok évközi változásai Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladat értékelése Kormányzati hatáskörű előirányzat elszámolása A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Létszám szerkezetének változása Illetménybeállás, differenciálás: Személyi juttatások előirányzatának alakulása Jubileumi jutalom Átsorolások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzatának alakulása Dologi kiadások teljesítésének alakulása Nagyobb volumenű tételek Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb központi beruházás Bevételek alakulása Bevételek alakulása és megoszlása kiemelt előirányzatonként Közhatalmi bevételek alakulása Ingatlanbérletből származó bevételek alakulása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Többletbevételek alakulása, felhasználása Bevételtől való elmaradás okai Az UMVP és HOP Technikai segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk Pályázati bevételek bemutatása Követelés állomány alakulása

3 2.3. A költségvetési támogatás alakulása között Előirányzat-maradvány évi előirányzat-maradvány elszámolása Tárgyévben évben - keletkezett előirányzat-maradvány levezetése Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás Tárgyi eszközök és immateriális javak alakulása A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), befolyt bevétel és felhasználása Gazdasági társaságokban való részvétel Társadalmi szervezetek támogatása Kölcsönök Humánszolgáltatások hozzájárulásai Letéti számla forgalma Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai KESZ-en kívüli pénzforgalom Vállalkozási tevékenység Kiszervezett tevékenységek Az intézmény felügyelete alá tartozó alapítványok, gazdasági társaságok Központosított bevételek beszedése célelszámolási forintszámla forgalma Összegzés ZÁRADÉK

4 Beszámoló a Felügyelőség évi gazdasági tevékenységéről 1 Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 A Felügyelőség adatai Intézmény neve, címe: Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Fejezet: 12 Törzsszám: Cím, alcím: 1500 ÁHT azonosító szám: Adószám: Web: Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése Fő tevékenységi körünknek a hatósági és a szakhatósági feladataink tekinthetőek, amihez ellenőrzési, nyilvántartás vezetési, véleményezési feladatok is kapcsolódnak évi végrehajtott hatósági feladatok 1. engedélyezési eljárások lefolytatása: integrált engedélyek: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC) az egyes környezeti elemekre vonatkozó engedélyek: o szennyező forrás üzemeltetési engedélyek, o hulladékkezelési engedélyek, (szilárd, folyékony, veszélyes) o szennyező anyag elhelyezési engedélyek egyéb környezetvédelmi engedélyek vízjogi engedélyek: (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) természetvédelmi engedélyek 4

5 2. kötelezési eljárások lefolytatása: részleges felülvizsgálatra kötelezések kiadása, teljes körű felülvizsgálatra kötelezések kiadása, hulladékgazdálkodási kötelezések kiadása, zajvédelmi kötelezések kiadása, vízvédelmi kötelezések kiadása, levegőtisztaság-védelmi kötelezések kiadása, természetvédelmi kötelezések kiadása, vízjogi kötelezések kiadása vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezések kiadása 3. kármentesítési eljárások lefolytatása: felderítő tényfeltárás elrendelése, részletes tényfeltárás elrendelése, részletes tényfeltárás folytatásának elrendelése, tényfeltárási terv elfogadása, tényfeltárási záródokumentáció elfogadása, tényfeltárási záródokumentáció elfogadása + kármentesítési monitoring tényfeltárási terv elfogadása + műszaki beavatkozási terv műszaki beavatkozási terv benyújtása, műszaki beavatkozási terv elfogadása, műszaki beavatkozás elrendelése, műszaki beavatkozástól való eltérés engedélyezése, utóellenőrzés elrendelése, utóellenőrzési terv elfogadása, bármely szakasz ismételt elrendelése 4. bírságolási eljárások lefolytatása: vízszennyezési bírság, csatornabírság, rendkívüli vízszennyezési és csatornabírság vízvédelmi bírság, hulladékgazdálkodási bírság, levegővédelmi illetve légszennyezési bírság, 5

6 zajbírság, felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos bírság, természetvédelmi bírság, fennmaradási bírság, eljárási bírság VKJ bírság IPPC bírság 5. határérték megállapítások: ideiglenes kibocsátási határérték, zajkibocsátási határérték, egyedi vízvédelmi határérték 6. egyéb anyagi határozatok: egyedi hulladékgazdálkodási terv elfogadása, kárelhárítási terv jóváhagyása, vízmű vízminőség ellenőrzési terv jóváhagyása, szennyvíz önellenőrzési terv jóváhagyása, tartós környezetkárosodás bejegyzése, védelmi övezet megállapítása, tevékenység megtiltása, korlátozása, környezetvédelmi állapotvizsgálat elrendelése, igazolási kérelem elfogadása, felülvizsgálati dokumentáció elfogadása, árvízi tározóba soroló határozat, ex lege jogi jelleg megállapítás, védőidom kijelölése, tűzoltási gyakorlat engedélyezése, mérési jegyzőkönyv alóli felmentés, szennyezéscsökkentési ütemterv elfogadás, 7. eljárási határozatok: határidő hosszabbítás, határozat kiegészítés, 6

7 határozat kijavítás, határozat visszavonás, határozat módosítás, kérelem elutasítás, engedély szüneteltetés, 8. eljárási végzések: formai hiánypótlás, tartalmi hiánypótlás, eljárás felfüggesztés, eljárás megszüntetés, végrehajtás elrendelés, szakértő kirendelés, 9. egyéb feladatok: vízkészletjárulékkal kapcsolatos feladatok, személyes költségmentesség megállapítása (természetes személyek esetében) a hatósági nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos feladatok, panaszügyek intézése, közérdekű bejelentések intézése, bűnvádi és szabálysértési feljelentések, egyéb eljárások: (pl: igazolások kiadása stb) Komplex környezetvédelmi feladatok A évben a legfontosabb környezetvédelmi feladataink voltak: környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása, a környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése, környezetvédelmi kötelezések kiadása és a környezetvédelmi bírságok kiszabása Hulladékgazdálkodási feladatok Hulladékkezelési engedélyezési eljárások lefolytatása, szilárd települési hulladéklerakók engedélyezése, hulladékgazdálkodási tervek határozattal történő jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben, valamint az 7

8 elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben foglaltak érvényesítése, hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtása Vízgazdálkodási-vízvédelmi feladatok A évben tovább erősítettük a vizes hatósági eljárásokban is a környezetvédelmi-és természetvédelmi érdekek érvényre juttatását. Továbbra is a legjelentősebb feladat a vízjogi engedélyek kiadása (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási). Ezen túlmenően jelentős feladatunk volt a vízvédelmi kötelezések kiadása, a bírságok kivetése, a kármentesítési eljárások lefolytatása és a vízkészletjárulékkal kapcsolatos ügyek intézése Természetvédelmi feladatok Legjelentősebb feladat a természetvédelmi engedélyek kiadása volt. Ezen túlmenően jelentős munkát jelentett a természetvédelmi kötelezések kiadása, a bírságok kivetése és a természetvédelmi kártalanítási ügyek intézése Levegőtisztaság-védelmi feladatok A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése előírja, hogy a levegőterhelést okozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez, meglévő bővítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszerűsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához, működésének megkezdéséhez, működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges év volt az utolsó év, amikor még az említett kormányrendeletet alkalmaztuk decemberében került kiadásra a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, mely jogszabály január 16-tól hatályos Zaj-és rezgésvédelemi feladatok Külön említést érdemel, hogy speciális esteben vannak a felügyelőségek, mert meghatározott körben I.fokú hatóságok, illetve a 284/2007. (X. 27.) Korm. rendelet alapján szintén rögzített ügyekben II.fokú hatóságok. Ezeken túl felügyelőségünk országos hatáskörrel is rendelkezik. 8

9 A rendelet 4. (4) bekezdése szerint: A honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az első fokú hatósági jogkört a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyakorolja. 1.3 Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása 1.4 Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az intézmény által ellátott feladat és hatásköri listát döntően a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet rögzíti. Felügyelőségünknek 3 kiemelt, speciális hatásköre is van. A 40/2002. ( ) Korm. rendelet értelmében az ország teljes területén felügyelőségünk az I. fokú szakhatóság a honvédelmi és katonai célú építmények engedélyezési eljárásaiban. A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.. (4) bekezdése alapján I. fokú hatósági jogkört gyakorlunk a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatban, zaj- és rezgésvédelem tárgykörben. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények engedélyezése során A szakmai feladatokban bekövetkezett változásokhoz sorolható két jelentős jogszabály módosítás: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet január 15-től hatályos szeptember 15-vel hatályos a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosítása évben a hatósági engedélyezés keretében 1755 db határozatot és 2196 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Bírsághatározataink száma 119 db, kötelezésből 126 db jutott tárgyi 9

10 évre. Adminisztratív jellegű ellenőrzésünk 4482 db, míg helyszíni ellenőrzésünk 1072 db volt. Kiadott határozatainkból a legnagyobb számban a vízgazdálkodási, azt követően a levegővédelmi, majd ugyanolyan mértékben a hulladékgazdálkodási és a természetvédelmi jellegűek részesültek. 1.5 Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása A feladatellátás feltételrendszerében gyökeres változás nem történt, ezért jelentős szervezeti, illetőleg feladatstruktúra korszerűsítés nem indokolt. A szakmai munka színvonalának emelése, az egységes jogalkalmazás érdekében azonban több intézkedés is történt. Kétheti, havi rendszerességgel osztályértekezleteket tartottunk, konferenciákon vettünk részt, fejlesztettük programjainkat (például a határidőfigyelő programot), továbbá kibővítettük, részben átalakítottuk nyilvántartási rendszereinket évi zárolással kapcsolatos intézkedési terv és annak megvalósulása Személyi juttatások előirányzat és felhasználás alakulása: - Eredeti előirányzat: eft - Zárolás eft - Módosított előirányzat eft Az elvonás során a módosított személyi előirányzaton megtakarítottunk eft-ot, úgy hogy a gyesen lévők, illetve nyugdíjba vonult álláshelye ideiglenesen nem került betöltésre. A felmerült hiányt bevételi többlettel pótoltuk. Dologi előirányzat és felhasználás alakulása: - Eredeti előirányzat: eft - Zárolás eft Éves előirányzat: eft - Maradvány előirányzatosítása e Ft Előirányzat alakulása: eft - Többletbevétel eft 10

11 - Beruházás átcsoportosítás eft - Balaton és nagy tavaink fej.kez ei. 228 eft Éves előirányzat eft Előirányzati intézkedések a likviditás fenntartására: - A tervezett beruházások elhalasztása; előirányzat átcsoportosítása a dologi előirányzatra - Irodaszer beszerzés csökkentése ( csak a minimális ) papír - Telefon használat csökkentése ( mobil telefonokra igazgatói utasítás módosítása) - A posta szerződés módosítása ( -22 eft/hó, a leveleket a gépjárművezetők hozzák reggelente ) - Az ügyfélkapu használatának bevezetése (-50 eft/ hó szakhatok fogadása és küldése) - A fénymásolók karbantartási szerződésének módosítása ( 5% kedvezmény , 3 fénymásolót kivettünk a szerződésekből évi 95 eft - Gk mosatás felére csökkentése - 15.eFt/hó - Védőszemüveg keret 0- ra csökkentése 70.eFt/ hó (átlagban havi 3,5 fő) - Védőital beszerzés nincs - Reprezentációs keret csökkentése minimalizálás 10 eft/hó - Konferencián részvétel nincs ( fizetős) havi eft - Tisztítószer beszerzés minimalizálása (csak WC papír, kézmosó és illatosító) egyéb bútorápoló, domestos, kéztörlő papír beszerzés nincs -400 eft - Egyéb kisebb karbantartások elhalasztása ( informatika, irodaház ) -500 eft - Natura 2000 területek bejegyzésének elhalasztása eft A további kiadásokat a bevételi többlettel, illetve további kiadás átütemezéssel, vagy végleges csökkentéssel fedeztük: - Papír, irodaszer beszerzés átütemezése - Infosys program éves díjának csökkentése - Előfizetések átcsoportosítása, vagy lemondás - Év végi beszerzések átcsoportosítása A dologi előirányzaton összesen eft kiadást sikerült megtakarítani, ami nem fedezte az elvonást. 11

12 2. Az előirányzatok alakulása 2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A évi kiadások megoszlásának alakulása Megnevezés Eredeti előirányzat megoszlása % Teljesítés megoszlása % 1. Működési költségvetés Maradvány átadása 0 0,00% Személyi juttatások ,25% ,49% Munkadókat terhelő járulékok ,01% ,73% Dologi kiadások ,09% ,56% Egyéb műk. célú támogatások, kiadások 174 0,04% Támogás értékű műk. kiadás 0 0,00% 2. Felhalmozási kiadások Intézményi beruházási kiadások ,65% 0 0,00% Felújítás 0 0 0,00% Fejl.célú pénzeszköz átadás ,18% Központi beruházási kiadások 0 0 0,00% 3. Kölcsönök nyújtása 0 0 0,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN % % A működési költségvetés teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 8 %-kal csökkent. A kiadások szerkezetében is - az elvonások következményeképpen történtek változások, amelyet a fent táblázatban foglaltunk össze. Részletesen az alábbi fejezetekben taglaljuk Az előirányzatok évközi változásai Az előirányzatok alakulását a beszámoló 23. űrlapján, valamint szöveges beszámolóhoz csatolt 1.sz. mellékletben mutatjuk be. Eredeti előirányzat Évközi módosítás Ebből: Országgyűlés kormányzati hatáskörű irányító szervi hatáskörű intézményi hatáskörű Módosított előirányzat eft eft eft eft eft eft eft 12

13 A saját hatáskörű előirányzat módosítás: évi maradvány felhasználása eft A irányító szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosításaink : Balaton intézkedési terv és nagytavaink védelme program (10/2/12) Bevételi többlet előirányzatosítása Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 833 eft eft eft A kormány hatáskörű előirányzat módosításaink : 1352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján Költségvetési szerveknél fogl évi kompenzációja Prémium éves foglalkoztatás 1352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján évi elszámolása eft eft 24 eft A országgyűlési hatáskörű előirányzat módosításaink : évi CXIV. Törvény alapján elvonás eft évi kiadások eredeti, módosított költségvetési előirányzatok teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. Célú. Pénzeszk átadás Intézményi beruházási kiadások Fejl. célú pénzeszk. Átadás 13

14 2011. évben az intézményünknek összesen ezer Ft előirányzat módosítása volt, melynek 58,1%-a országgyűlés, 5,3%-a kormány -, 19,1 %-a saját és 17,5 %-a pedig irányítószervi szervi hatáskörű évi gazdálkodásunkat jelentősen befolyásolta a gazdasági - pénzügyi válság. A évi bérkompenzációra eft költségvetési támogatást kaptunk. A évi államháztartási egyensúly fenntartása érdekében az országgyűlés módosította a 2011 évi költségvetést a évi CXIV. törvény alapján. Ez az intézkedés Felügyelőségünket eft elvonásként érintette, amely az eredeti költségvetésünk 21% -a. Év közben kormányhatározat alapján felfüggesztették a jutalom és más jutalom jellegű juttatások kifizetését és beszerzési tilalmat rendeltek el bútorvásárlásra, informatikai eszköz, személygépkocsi beszerzésre. Intézményünk gazdálkodására az elmúlt évben - az előirányzatainkat érintő zárolások valamint a visszatartás következményeképpen - nagyon szigorú fiskális, folyamatos átütemezés, a kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítás, valamint folyamatos likviditás managelés jellemezte a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében. A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet illetve az Áht. Jelentősen megváltoztatta az intézményi illetve az irányító szervi hatáskörben történő előirányzat módosításának rendjét. Ez alapján a bevételi többletből előirányzat módosítást, időarányos és a teljesítményarányos finanszírozás közötti előirányzat átcsoportosítást csak irányítószervi hatáskörben lehet végezni. A módosításokat az új jogszabály alapján végeztük, a tájékoztatást megküldtük a felügyeleti szervnek és a Kincstárnak. Kincstár által nyilvántartott előirányzatok, teljesítések egyezősége A folyamatba épített belső ellenőrzésünkbe beépítettük a kincstári tranzakciós kódok havi teljes körű ellenőrzését. A kincstári adatok egyeztetése (81. és 82. egyeztető űrlap) a számszaki beszámolóba beépült, eltérésünk a kerekítésekből adódik, kiemelt előirányzatonként az előirányzati maradvány számszakilag így felel meg a valóságnak. Ezen tételeket a program nem tudja kezelni űrlapokat a beszámolóhoz mellékeljük. 14

15 Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A költségvetési kiadások és bevételek alakulása Kiemelt előirányzatok,előirányzat csoportok megnevezése Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat % KIADÁSOK Kiadásmegtakarítás 1. Működési költségvetés ,6 96, Maradvány átadása 0 0 0,00 0,0 0 Személyi juttatások ,1 99, Munkadókat terhelő járulékok ,1 96, Dologi kiadások ,2 87, Egyéb műk. célú támogatások, kiadások ,0 100,0 0 Támogás értékű műk. kiadás 0 0 0,0 0, Felhalmozási kiadások ,7 100,0 0 Intézményi beruházási kiadások ,0 0,0 0 Felújítás ,0 0,0 0 Fejlesztési célú pénzeszközátadás ,0 0,0 0 Központi beruházási kiadások ,0 0, Kölcsönök nyújtása ,0 0,0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2 100,0-3 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,3 96, BEVÉTELEK Bevétel többletlemaradás 1.Működési költségvetés ,8 100,0-3 Közhatalmi bevételek ,8 100,0 0 Intézményi működési bevételek ,0-3 2.Felhalmozási bevételek ,0 0 Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 0,0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0, Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 0 0,0 0,0 0 Működési és felhalmozási bevételek összesen ,8 100, Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 0 5.Költségvetési támogatás ,5 100,0 0 Előirányzatmaradvány LÉTSZÁM (fő) ,0 85,

16 Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladat értékelése Balaton intézkedési terv és a nagy tavaink védelme program ( 10/2/12) Megnevezés "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) ezer Ft Személyi Munkaadói Dologi E. működési Összesen juttatás járulékok kiad. támogatások Összesen: A Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme című program keretein belül Felügyelőségünk 2011-ben folytatta, a Tisza-tavi információs és tájékoztató rendszer fejlesztése, üzemeltetése c. munkarész feladatait. Honlapunkon a következő, folyamatosan frissítésre kerülő információkkal szolgáltunk a látogatók felé: Tisza-tavon található szabad strandok vízminősége (Abádszalók, Kisköre, Tiszanána, Sarud, Tiszafüred, Poroszló). Tisza-tó víztereinek vízminősége Meteorológiai információk A fentieken kívül -többek között- a következő, állandó jellegű információkat is közzétettük az érdeklődők számára: Tájékoztató rendszer bemutatása Tisza-tó kialakulása Üzemelési tudnivalók Üzemrend Fürdési tudnivalók Napozási tudnivalók Megközelítés évi üdülési szezonban a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorisággal megkaptuk az abádszalóki, kiskörei, sarudi, tiszanánai, poroszlói, valamint a 16

17 tiszafüredi szabad strand vízminőségi adatait, amelyek honlapunkon folyamatosan frissítésre kerültek, a vízminőséget kategorizálva, színsémákkal feltüntetve. Együttműködési megállapodást kötöttünk a KÖTI-KÖVIZIG-gel, melynek értelmében a megállapodásban rögzített 28 mintavételi pontra vonatkozólag elvégzett vízminőségi vizsgálatok eredményeit Felügyelőségünk felé megküldték, amelyek honlapunkon folyamatos frissítésre kerültek, információkkal szolgálva a honlapra látogatott érdeklődőknek. A évi adatokat a honlapon (http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/tiszato/index.html) archiváltuk. A fentiek alapján a Balaton intézkedési terv és a nagy tavaink védelme programban (20/02/5) vállalt kötelezettséget teljesítettük. A teljesítésről /2011. üi. számú levelünkben a Vidékfejlesztési Minisztérium Helyettes Államtitkárának Dr. Rácz András Úrnak jelentést küldtünk. Az C jelű tábla fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását mutatja be Kormányzati hatáskörű előirányzat elszámolása A évi kompenzáció Az NGM a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) kormányrendelet alapján kapott támogatást az alábbi táblázat mutatja: eft évi kompenzáció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Kapott támogatás Kifizetésre került: Különbözet: Az elszámolásunk november 16-án az előirányzat rendezés a KGF /2011 levele alapján is megtörtént. 17

18 A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Létszám szerkezetének változása január 01-jén engedélyezett létszámunk 85 fő volt. Betöltetlen álláshelyünk év végén nem volt december 31-én engedélyezett létszámunk 85 fő, betöltött álláshelyünk is 85 fő. A munkajogi létszám szerkezete az alábbiak szerint alakult december 31-én: Besorolási osztály I. besorolási osztály 68 ebből vezető 10 II. besorolási osztály 15 Munkavállaló 2 Összesen: 85 Iskolai végzettség szerint Felsőfokú 68 fő Középfokú 15 fő Alsófokú 2 fő dolgozott. Az A jelű tábla az átlaglétszám és álláshelyek alakulását mutatja be Illetménybeállás, differenciálás: december 31-én 13 főnek volt a + differenciálási lehetőség alkalmazva. A beállási szint december 31-én %-os volt. 18

19 Személyi juttatások előirányzatának alakulása eft Eredeti előirányzat Országgyűlési hatáskörbe tart. módosítás Kormány hatáskörű módosítások Irányító szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások -254 Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt A személyi juttatások módosított előirányzata 95,5 %-a az eredeti előirányzatnak. A személyi juttatások teljesítésének alapelvei Az NGM a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) kormányrendelet alapján évre a VM utasítása alapján ft/fő/év volt a caffeteria rendszer éves keretösszege. Ezen belül választható béren kívüli juttatások: Kedvezményes adózású juttatások Étkezési utalvány meleg ( Ft/hó) Egészségpénztár (2.000 Ft/hó) Önkéntes nyugdíjpénztár (1.000 Ft/hó) Üdülési csekk ( Ft/év) Internet támogatás (max. caffeteria keret) Helyi utazási bérlet (max. bérlet ára /hó) Iskolakezdési támogatás ( Ft/gyermek/év) Az Mt hatálya alá tartozó gépkocsivezetőket a túlmunkájukért a törvény szerinti túlóradíjazásban részesítettük 603 eft értékben. A személyi juttatás bemutatása a 34. és 35. űrlapon történik. 19

20 Jubileumi jutalom 2011 évben jubileumi jutalmat nem fizettünk Átsorolások Az év során összesen 30 főnek változott a besorolási/fizetési fokozata Munkaadókat terhelő járulékok eft Eredeti előirányzat Országgyűlési hatáskörbe tart. módosítás Kormány hatáskörű módosítások Irányító szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt A jogszabály szerinti járulékokat Felügyelőségünk kifizette a tárgyévben, áthúzódó kötelezettségünk a 2011 decemberében történt természetbeni juttatások járulék köteles része Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzatának alakulása eft Eredeti előirányzat Országgyűlési hatáskörbe tart. módosítás Kormány hatáskörű módosítások Irányító szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés

21 Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt A Kormány a 1025/2011. (II.11) számú, az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló határozata alapján zárolást rendelt el. Így az eredeti előirányzatunk 70%-a zárolása került. A 1282/2011. (VIII.10.) Korm. határozat a zárolás feloldásra került, de ezzel egy időben a évi CXIV. Tv. végleges elvonásra módosította. Az egész évi gazdálkodásunkra az eredeti előirányzatból eft maradt Dologi kiadások teljesítésének alakulása eft 1. Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen Készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások (közműdíjak,üzemeltetés, karbantartás) általános forgalmi adó kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 778 szellemi tevékenység végzésére kifizetés 897 egyéb dologi kiadások Adók, díjak, befizetések a munkáltató által fizetett SZJA adók, díjak, egyéb befizetések A kiadások teljesítésére évek óta fokozott figyelmet fordítunk, szem előtt tartva a takarékos, ésszerű gazdálkodást. Évek óta optimalizáljuk a papírfelhasználást, megpróbáljuk a számítógépes hálózat kihasználásával a nyomtatás és fénymásolás költségeit a lehető legkevesebbre csökkenteni. Évek óta bevezetett takarékossági intézkedések: o magáncélú telefonbeszélgetések megtérítése, o magán gépjárművek igénybevételének minimálisra szorítása, o hivatali gépjárművek útjainak összehangolása, o konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel szigorítása, 21

22 o közlönyök előfizetésének minimálisra szorítása, helyette a Complex CD használata, illetve előfizetése. Az év során bevezetett intézkedések, valamint a folyamatos szállítóállomány felülvizsgálatához kapcsolódó pénzügyi források biztosításával sikerült az intézmény működőképességét fenntartani Nagyobb volumenű tételek eft ÁFA nélkül 1. III. számú Irodaház üzemeltetési kiadásai 2011-ben Karbantartások kiadásai Gépek, berendezések karbantartása 90 Fénymásolók karbantartása 589 Járművek karbantartása, egyéb működési kiadásai Belső ellenőrzés kiadása Posta költség Benzin költség A III. számú Irodaház (központi irodánk) üzemelési költségei jelentős összeget tesznek ki a dologi kiadások között. A közüzemi szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése okán évről évre növeli az üzemelési költségeket Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Intézményi beruházási kiadások eft Eredeti előirányzat Kormány hatáskörű módosítások Felügyeleti szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások Módosítás összesen Módosított összesen 0 Teljesítés 0 Maradvány 0 A zárolás, majd a végleges elvonás miatt a tervezett beruházásokat el kellett halasztani, mert a dologi kiadásokat kellett finanszírozni. 22

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról

demokratikus jogállam védelme dereguláció jogharmonizációs tevékenység Gazdaságfejlesztés, versenyképesség polgári rendtartásról 2 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a demokratikus jogállam védelme, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében 2009. évben

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben