KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, április

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai tevékenység A Felügyelőség adatai Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése évi végrehajtott hatósági feladatok Komplex környezetvédelmi feladatok Hulladékgazdálkodási feladatok Vízgazdálkodási-vízvédelmi feladatok Természetvédelmi feladatok Levegőtisztaság-védelmi feladatok Zaj-és rezgésvédelemi feladatok Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása évi zárolással kapcsolatos intézkedési terv és annak megvalósulása Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előirányzatok évközi változásai Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladat értékelése Kormányzati hatáskörű előirányzat elszámolása A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Létszám szerkezetének változása Illetménybeállás, differenciálás: Személyi juttatások előirányzatának alakulása Jubileumi jutalom Átsorolások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzatának alakulása Dologi kiadások teljesítésének alakulása Nagyobb volumenű tételek Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb központi beruházás Bevételek alakulása Bevételek alakulása és megoszlása kiemelt előirányzatonként Közhatalmi bevételek alakulása Ingatlanbérletből származó bevételek alakulása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Többletbevételek alakulása, felhasználása Bevételtől való elmaradás okai Az UMVP és HOP Technikai segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk Pályázati bevételek bemutatása Követelés állomány alakulása

3 2.3. A költségvetési támogatás alakulása között Előirányzat-maradvány évi előirányzat-maradvány elszámolása Tárgyévben évben - keletkezett előirányzat-maradvány levezetése Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás Tárgyi eszközök és immateriális javak alakulása A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), befolyt bevétel és felhasználása Gazdasági társaságokban való részvétel Társadalmi szervezetek támogatása Kölcsönök Humánszolgáltatások hozzájárulásai Letéti számla forgalma Kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai KESZ-en kívüli pénzforgalom Vállalkozási tevékenység Kiszervezett tevékenységek Az intézmény felügyelete alá tartozó alapítványok, gazdasági társaságok Központosított bevételek beszedése célelszámolási forintszámla forgalma Összegzés ZÁRADÉK

4 Beszámoló a Felügyelőség évi gazdasági tevékenységéről 1 Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 A Felügyelőség adatai Intézmény neve, címe: Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Fejezet: 12 Törzsszám: Cím, alcím: 1500 ÁHT azonosító szám: Adószám: Web: Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése Fő tevékenységi körünknek a hatósági és a szakhatósági feladataink tekinthetőek, amihez ellenőrzési, nyilvántartás vezetési, véleményezési feladatok is kapcsolódnak évi végrehajtott hatósági feladatok 1. engedélyezési eljárások lefolytatása: integrált engedélyek: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC) az egyes környezeti elemekre vonatkozó engedélyek: o szennyező forrás üzemeltetési engedélyek, o hulladékkezelési engedélyek, (szilárd, folyékony, veszélyes) o szennyező anyag elhelyezési engedélyek egyéb környezetvédelmi engedélyek vízjogi engedélyek: (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) természetvédelmi engedélyek 4

5 2. kötelezési eljárások lefolytatása: részleges felülvizsgálatra kötelezések kiadása, teljes körű felülvizsgálatra kötelezések kiadása, hulladékgazdálkodási kötelezések kiadása, zajvédelmi kötelezések kiadása, vízvédelmi kötelezések kiadása, levegőtisztaság-védelmi kötelezések kiadása, természetvédelmi kötelezések kiadása, vízjogi kötelezések kiadása vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezések kiadása 3. kármentesítési eljárások lefolytatása: felderítő tényfeltárás elrendelése, részletes tényfeltárás elrendelése, részletes tényfeltárás folytatásának elrendelése, tényfeltárási terv elfogadása, tényfeltárási záródokumentáció elfogadása, tényfeltárási záródokumentáció elfogadása + kármentesítési monitoring tényfeltárási terv elfogadása + műszaki beavatkozási terv műszaki beavatkozási terv benyújtása, műszaki beavatkozási terv elfogadása, műszaki beavatkozás elrendelése, műszaki beavatkozástól való eltérés engedélyezése, utóellenőrzés elrendelése, utóellenőrzési terv elfogadása, bármely szakasz ismételt elrendelése 4. bírságolási eljárások lefolytatása: vízszennyezési bírság, csatornabírság, rendkívüli vízszennyezési és csatornabírság vízvédelmi bírság, hulladékgazdálkodási bírság, levegővédelmi illetve légszennyezési bírság, 5

6 zajbírság, felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos bírság, természetvédelmi bírság, fennmaradási bírság, eljárási bírság VKJ bírság IPPC bírság 5. határérték megállapítások: ideiglenes kibocsátási határérték, zajkibocsátási határérték, egyedi vízvédelmi határérték 6. egyéb anyagi határozatok: egyedi hulladékgazdálkodási terv elfogadása, kárelhárítási terv jóváhagyása, vízmű vízminőség ellenőrzési terv jóváhagyása, szennyvíz önellenőrzési terv jóváhagyása, tartós környezetkárosodás bejegyzése, védelmi övezet megállapítása, tevékenység megtiltása, korlátozása, környezetvédelmi állapotvizsgálat elrendelése, igazolási kérelem elfogadása, felülvizsgálati dokumentáció elfogadása, árvízi tározóba soroló határozat, ex lege jogi jelleg megállapítás, védőidom kijelölése, tűzoltási gyakorlat engedélyezése, mérési jegyzőkönyv alóli felmentés, szennyezéscsökkentési ütemterv elfogadás, 7. eljárási határozatok: határidő hosszabbítás, határozat kiegészítés, 6

7 határozat kijavítás, határozat visszavonás, határozat módosítás, kérelem elutasítás, engedély szüneteltetés, 8. eljárási végzések: formai hiánypótlás, tartalmi hiánypótlás, eljárás felfüggesztés, eljárás megszüntetés, végrehajtás elrendelés, szakértő kirendelés, 9. egyéb feladatok: vízkészletjárulékkal kapcsolatos feladatok, személyes költségmentesség megállapítása (természetes személyek esetében) a hatósági nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos feladatok, panaszügyek intézése, közérdekű bejelentések intézése, bűnvádi és szabálysértési feljelentések, egyéb eljárások: (pl: igazolások kiadása stb) Komplex környezetvédelmi feladatok A évben a legfontosabb környezetvédelmi feladataink voltak: környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása, a környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése, környezetvédelmi kötelezések kiadása és a környezetvédelmi bírságok kiszabása Hulladékgazdálkodási feladatok Hulladékkezelési engedélyezési eljárások lefolytatása, szilárd települési hulladéklerakók engedélyezése, hulladékgazdálkodási tervek határozattal történő jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben, valamint az 7

8 elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben foglaltak érvényesítése, hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtása Vízgazdálkodási-vízvédelmi feladatok A évben tovább erősítettük a vizes hatósági eljárásokban is a környezetvédelmi-és természetvédelmi érdekek érvényre juttatását. Továbbra is a legjelentősebb feladat a vízjogi engedélyek kiadása (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási). Ezen túlmenően jelentős feladatunk volt a vízvédelmi kötelezések kiadása, a bírságok kivetése, a kármentesítési eljárások lefolytatása és a vízkészletjárulékkal kapcsolatos ügyek intézése Természetvédelmi feladatok Legjelentősebb feladat a természetvédelmi engedélyek kiadása volt. Ezen túlmenően jelentős munkát jelentett a természetvédelmi kötelezések kiadása, a bírságok kivetése és a természetvédelmi kártalanítási ügyek intézése Levegőtisztaság-védelmi feladatok A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése előírja, hogy a levegőterhelést okozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez, meglévő bővítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszerűsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához, működésének megkezdéséhez, működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges év volt az utolsó év, amikor még az említett kormányrendeletet alkalmaztuk decemberében került kiadásra a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, mely jogszabály január 16-tól hatályos Zaj-és rezgésvédelemi feladatok Külön említést érdemel, hogy speciális esteben vannak a felügyelőségek, mert meghatározott körben I.fokú hatóságok, illetve a 284/2007. (X. 27.) Korm. rendelet alapján szintén rögzített ügyekben II.fokú hatóságok. Ezeken túl felügyelőségünk országos hatáskörrel is rendelkezik. 8

9 A rendelet 4. (4) bekezdése szerint: A honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az első fokú hatósági jogkört a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyakorolja. 1.3 Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása 1.4 Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az intézmény által ellátott feladat és hatásköri listát döntően a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet rögzíti. Felügyelőségünknek 3 kiemelt, speciális hatásköre is van. A 40/2002. ( ) Korm. rendelet értelmében az ország teljes területén felügyelőségünk az I. fokú szakhatóság a honvédelmi és katonai célú építmények engedélyezési eljárásaiban. A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.. (4) bekezdése alapján I. fokú hatósági jogkört gyakorlunk a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatban, zaj- és rezgésvédelem tárgykörben. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények engedélyezése során A szakmai feladatokban bekövetkezett változásokhoz sorolható két jelentős jogszabály módosítás: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet január 15-től hatályos szeptember 15-vel hatályos a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosítása évben a hatósági engedélyezés keretében 1755 db határozatot és 2196 db szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Bírsághatározataink száma 119 db, kötelezésből 126 db jutott tárgyi 9

10 évre. Adminisztratív jellegű ellenőrzésünk 4482 db, míg helyszíni ellenőrzésünk 1072 db volt. Kiadott határozatainkból a legnagyobb számban a vízgazdálkodási, azt követően a levegővédelmi, majd ugyanolyan mértékben a hulladékgazdálkodási és a természetvédelmi jellegűek részesültek. 1.5 Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása A feladatellátás feltételrendszerében gyökeres változás nem történt, ezért jelentős szervezeti, illetőleg feladatstruktúra korszerűsítés nem indokolt. A szakmai munka színvonalának emelése, az egységes jogalkalmazás érdekében azonban több intézkedés is történt. Kétheti, havi rendszerességgel osztályértekezleteket tartottunk, konferenciákon vettünk részt, fejlesztettük programjainkat (például a határidőfigyelő programot), továbbá kibővítettük, részben átalakítottuk nyilvántartási rendszereinket évi zárolással kapcsolatos intézkedési terv és annak megvalósulása Személyi juttatások előirányzat és felhasználás alakulása: - Eredeti előirányzat: eft - Zárolás eft - Módosított előirányzat eft Az elvonás során a módosított személyi előirányzaton megtakarítottunk eft-ot, úgy hogy a gyesen lévők, illetve nyugdíjba vonult álláshelye ideiglenesen nem került betöltésre. A felmerült hiányt bevételi többlettel pótoltuk. Dologi előirányzat és felhasználás alakulása: - Eredeti előirányzat: eft - Zárolás eft Éves előirányzat: eft - Maradvány előirányzatosítása e Ft Előirányzat alakulása: eft - Többletbevétel eft 10

11 - Beruházás átcsoportosítás eft - Balaton és nagy tavaink fej.kez ei. 228 eft Éves előirányzat eft Előirányzati intézkedések a likviditás fenntartására: - A tervezett beruházások elhalasztása; előirányzat átcsoportosítása a dologi előirányzatra - Irodaszer beszerzés csökkentése ( csak a minimális ) papír - Telefon használat csökkentése ( mobil telefonokra igazgatói utasítás módosítása) - A posta szerződés módosítása ( -22 eft/hó, a leveleket a gépjárművezetők hozzák reggelente ) - Az ügyfélkapu használatának bevezetése (-50 eft/ hó szakhatok fogadása és küldése) - A fénymásolók karbantartási szerződésének módosítása ( 5% kedvezmény , 3 fénymásolót kivettünk a szerződésekből évi 95 eft - Gk mosatás felére csökkentése - 15.eFt/hó - Védőszemüveg keret 0- ra csökkentése 70.eFt/ hó (átlagban havi 3,5 fő) - Védőital beszerzés nincs - Reprezentációs keret csökkentése minimalizálás 10 eft/hó - Konferencián részvétel nincs ( fizetős) havi eft - Tisztítószer beszerzés minimalizálása (csak WC papír, kézmosó és illatosító) egyéb bútorápoló, domestos, kéztörlő papír beszerzés nincs -400 eft - Egyéb kisebb karbantartások elhalasztása ( informatika, irodaház ) -500 eft - Natura 2000 területek bejegyzésének elhalasztása eft A további kiadásokat a bevételi többlettel, illetve további kiadás átütemezéssel, vagy végleges csökkentéssel fedeztük: - Papír, irodaszer beszerzés átütemezése - Infosys program éves díjának csökkentése - Előfizetések átcsoportosítása, vagy lemondás - Év végi beszerzések átcsoportosítása A dologi előirányzaton összesen eft kiadást sikerült megtakarítani, ami nem fedezte az elvonást. 11

12 2. Az előirányzatok alakulása 2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A évi kiadások megoszlásának alakulása Megnevezés Eredeti előirányzat megoszlása % Teljesítés megoszlása % 1. Működési költségvetés Maradvány átadása 0 0,00% Személyi juttatások ,25% ,49% Munkadókat terhelő járulékok ,01% ,73% Dologi kiadások ,09% ,56% Egyéb műk. célú támogatások, kiadások 174 0,04% Támogás értékű műk. kiadás 0 0,00% 2. Felhalmozási kiadások Intézményi beruházási kiadások ,65% 0 0,00% Felújítás 0 0 0,00% Fejl.célú pénzeszköz átadás ,18% Központi beruházási kiadások 0 0 0,00% 3. Kölcsönök nyújtása 0 0 0,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN % % A működési költségvetés teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 8 %-kal csökkent. A kiadások szerkezetében is - az elvonások következményeképpen történtek változások, amelyet a fent táblázatban foglaltunk össze. Részletesen az alábbi fejezetekben taglaljuk Az előirányzatok évközi változásai Az előirányzatok alakulását a beszámoló 23. űrlapján, valamint szöveges beszámolóhoz csatolt 1.sz. mellékletben mutatjuk be. Eredeti előirányzat Évközi módosítás Ebből: Országgyűlés kormányzati hatáskörű irányító szervi hatáskörű intézményi hatáskörű Módosított előirányzat eft eft eft eft eft eft eft 12

13 A saját hatáskörű előirányzat módosítás: évi maradvány felhasználása eft A irányító szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módosításaink : Balaton intézkedési terv és nagytavaink védelme program (10/2/12) Bevételi többlet előirányzatosítása Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 833 eft eft eft A kormány hatáskörű előirányzat módosításaink : 1352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján Költségvetési szerveknél fogl évi kompenzációja Prémium éves foglalkoztatás 1352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján évi elszámolása eft eft 24 eft A országgyűlési hatáskörű előirányzat módosításaink : évi CXIV. Törvény alapján elvonás eft évi kiadások eredeti, módosított költségvetési előirányzatok teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. Célú. Pénzeszk átadás Intézményi beruházási kiadások Fejl. célú pénzeszk. Átadás 13

14 2011. évben az intézményünknek összesen ezer Ft előirányzat módosítása volt, melynek 58,1%-a országgyűlés, 5,3%-a kormány -, 19,1 %-a saját és 17,5 %-a pedig irányítószervi szervi hatáskörű évi gazdálkodásunkat jelentősen befolyásolta a gazdasági - pénzügyi válság. A évi bérkompenzációra eft költségvetési támogatást kaptunk. A évi államháztartási egyensúly fenntartása érdekében az országgyűlés módosította a 2011 évi költségvetést a évi CXIV. törvény alapján. Ez az intézkedés Felügyelőségünket eft elvonásként érintette, amely az eredeti költségvetésünk 21% -a. Év közben kormányhatározat alapján felfüggesztették a jutalom és más jutalom jellegű juttatások kifizetését és beszerzési tilalmat rendeltek el bútorvásárlásra, informatikai eszköz, személygépkocsi beszerzésre. Intézményünk gazdálkodására az elmúlt évben - az előirányzatainkat érintő zárolások valamint a visszatartás következményeképpen - nagyon szigorú fiskális, folyamatos átütemezés, a kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítás, valamint folyamatos likviditás managelés jellemezte a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében. A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet illetve az Áht. Jelentősen megváltoztatta az intézményi illetve az irányító szervi hatáskörben történő előirányzat módosításának rendjét. Ez alapján a bevételi többletből előirányzat módosítást, időarányos és a teljesítményarányos finanszírozás közötti előirányzat átcsoportosítást csak irányítószervi hatáskörben lehet végezni. A módosításokat az új jogszabály alapján végeztük, a tájékoztatást megküldtük a felügyeleti szervnek és a Kincstárnak. Kincstár által nyilvántartott előirányzatok, teljesítések egyezősége A folyamatba épített belső ellenőrzésünkbe beépítettük a kincstári tranzakciós kódok havi teljes körű ellenőrzését. A kincstári adatok egyeztetése (81. és 82. egyeztető űrlap) a számszaki beszámolóba beépült, eltérésünk a kerekítésekből adódik, kiemelt előirányzatonként az előirányzati maradvány számszakilag így felel meg a valóságnak. Ezen tételeket a program nem tudja kezelni űrlapokat a beszámolóhoz mellékeljük. 14

15 Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A költségvetési kiadások és bevételek alakulása Kiemelt előirányzatok,előirányzat csoportok megnevezése Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat % KIADÁSOK Kiadásmegtakarítás 1. Működési költségvetés ,6 96, Maradvány átadása 0 0 0,00 0,0 0 Személyi juttatások ,1 99, Munkadókat terhelő járulékok ,1 96, Dologi kiadások ,2 87, Egyéb műk. célú támogatások, kiadások ,0 100,0 0 Támogás értékű műk. kiadás 0 0 0,0 0, Felhalmozási kiadások ,7 100,0 0 Intézményi beruházási kiadások ,0 0,0 0 Felújítás ,0 0,0 0 Fejlesztési célú pénzeszközátadás ,0 0,0 0 Központi beruházási kiadások ,0 0, Kölcsönök nyújtása ,0 0,0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2 100,0-3 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,3 96, BEVÉTELEK Bevétel többletlemaradás 1.Működési költségvetés ,8 100,0-3 Közhatalmi bevételek ,8 100,0 0 Intézményi működési bevételek ,0-3 2.Felhalmozási bevételek ,0 0 Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 0,0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0, Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 0 0,0 0,0 0 Működési és felhalmozási bevételek összesen ,8 100, Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 0 5.Költségvetési támogatás ,5 100,0 0 Előirányzatmaradvány LÉTSZÁM (fő) ,0 85,

16 Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladat értékelése Balaton intézkedési terv és a nagy tavaink védelme program ( 10/2/12) Megnevezés "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) ezer Ft Személyi Munkaadói Dologi E. működési Összesen juttatás járulékok kiad. támogatások Összesen: A Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme című program keretein belül Felügyelőségünk 2011-ben folytatta, a Tisza-tavi információs és tájékoztató rendszer fejlesztése, üzemeltetése c. munkarész feladatait. Honlapunkon a következő, folyamatosan frissítésre kerülő információkkal szolgáltunk a látogatók felé: Tisza-tavon található szabad strandok vízminősége (Abádszalók, Kisköre, Tiszanána, Sarud, Tiszafüred, Poroszló). Tisza-tó víztereinek vízminősége Meteorológiai információk A fentieken kívül -többek között- a következő, állandó jellegű információkat is közzétettük az érdeklődők számára: Tájékoztató rendszer bemutatása Tisza-tó kialakulása Üzemelési tudnivalók Üzemrend Fürdési tudnivalók Napozási tudnivalók Megközelítés évi üdülési szezonban a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorisággal megkaptuk az abádszalóki, kiskörei, sarudi, tiszanánai, poroszlói, valamint a 16

17 tiszafüredi szabad strand vízminőségi adatait, amelyek honlapunkon folyamatosan frissítésre kerültek, a vízminőséget kategorizálva, színsémákkal feltüntetve. Együttműködési megállapodást kötöttünk a KÖTI-KÖVIZIG-gel, melynek értelmében a megállapodásban rögzített 28 mintavételi pontra vonatkozólag elvégzett vízminőségi vizsgálatok eredményeit Felügyelőségünk felé megküldték, amelyek honlapunkon folyamatos frissítésre kerültek, információkkal szolgálva a honlapra látogatott érdeklődőknek. A évi adatokat a honlapon (http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/tiszato/index.html) archiváltuk. A fentiek alapján a Balaton intézkedési terv és a nagy tavaink védelme programban (20/02/5) vállalt kötelezettséget teljesítettük. A teljesítésről /2011. üi. számú levelünkben a Vidékfejlesztési Minisztérium Helyettes Államtitkárának Dr. Rácz András Úrnak jelentést küldtünk. Az C jelű tábla fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását mutatja be Kormányzati hatáskörű előirányzat elszámolása A évi kompenzáció Az NGM a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) kormányrendelet alapján kapott támogatást az alábbi táblázat mutatja: eft évi kompenzáció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Kapott támogatás Kifizetésre került: Különbözet: Az elszámolásunk november 16-án az előirányzat rendezés a KGF /2011 levele alapján is megtörtént. 17

18 A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Létszám szerkezetének változása január 01-jén engedélyezett létszámunk 85 fő volt. Betöltetlen álláshelyünk év végén nem volt december 31-én engedélyezett létszámunk 85 fő, betöltött álláshelyünk is 85 fő. A munkajogi létszám szerkezete az alábbiak szerint alakult december 31-én: Besorolási osztály I. besorolási osztály 68 ebből vezető 10 II. besorolási osztály 15 Munkavállaló 2 Összesen: 85 Iskolai végzettség szerint Felsőfokú 68 fő Középfokú 15 fő Alsófokú 2 fő dolgozott. Az A jelű tábla az átlaglétszám és álláshelyek alakulását mutatja be Illetménybeállás, differenciálás: december 31-én 13 főnek volt a + differenciálási lehetőség alkalmazva. A beállási szint december 31-én %-os volt. 18

19 Személyi juttatások előirányzatának alakulása eft Eredeti előirányzat Országgyűlési hatáskörbe tart. módosítás Kormány hatáskörű módosítások Irányító szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások -254 Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt A személyi juttatások módosított előirányzata 95,5 %-a az eredeti előirányzatnak. A személyi juttatások teljesítésének alapelvei Az NGM a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) kormányrendelet alapján évre a VM utasítása alapján ft/fő/év volt a caffeteria rendszer éves keretösszege. Ezen belül választható béren kívüli juttatások: Kedvezményes adózású juttatások Étkezési utalvány meleg ( Ft/hó) Egészségpénztár (2.000 Ft/hó) Önkéntes nyugdíjpénztár (1.000 Ft/hó) Üdülési csekk ( Ft/év) Internet támogatás (max. caffeteria keret) Helyi utazási bérlet (max. bérlet ára /hó) Iskolakezdési támogatás ( Ft/gyermek/év) Az Mt hatálya alá tartozó gépkocsivezetőket a túlmunkájukért a törvény szerinti túlóradíjazásban részesítettük 603 eft értékben. A személyi juttatás bemutatása a 34. és 35. űrlapon történik. 19

20 Jubileumi jutalom 2011 évben jubileumi jutalmat nem fizettünk Átsorolások Az év során összesen 30 főnek változott a besorolási/fizetési fokozata Munkaadókat terhelő járulékok eft Eredeti előirányzat Országgyűlési hatáskörbe tart. módosítás Kormány hatáskörű módosítások Irányító szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt A jogszabály szerinti járulékokat Felügyelőségünk kifizette a tárgyévben, áthúzódó kötelezettségünk a 2011 decemberében történt természetbeni juttatások járulék köteles része Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzatának alakulása eft Eredeti előirányzat Országgyűlési hatáskörbe tart. módosítás Kormány hatáskörű módosítások Irányító szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés

21 Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt A Kormány a 1025/2011. (II.11) számú, az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló határozata alapján zárolást rendelt el. Így az eredeti előirányzatunk 70%-a zárolása került. A 1282/2011. (VIII.10.) Korm. határozat a zárolás feloldásra került, de ezzel egy időben a évi CXIV. Tv. végleges elvonásra módosította. Az egész évi gazdálkodásunkra az eredeti előirányzatból eft maradt Dologi kiadások teljesítésének alakulása eft 1. Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen Készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások (közműdíjak,üzemeltetés, karbantartás) általános forgalmi adó kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 778 szellemi tevékenység végzésére kifizetés 897 egyéb dologi kiadások Adók, díjak, befizetések a munkáltató által fizetett SZJA adók, díjak, egyéb befizetések A kiadások teljesítésére évek óta fokozott figyelmet fordítunk, szem előtt tartva a takarékos, ésszerű gazdálkodást. Évek óta optimalizáljuk a papírfelhasználást, megpróbáljuk a számítógépes hálózat kihasználásával a nyomtatás és fénymásolás költségeit a lehető legkevesebbre csökkenteni. Évek óta bevezetett takarékossági intézkedések: o magáncélú telefonbeszélgetések megtérítése, o magán gépjárművek igénybevételének minimálisra szorítása, o hivatali gépjárművek útjainak összehangolása, o konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel szigorítása, 21

22 o közlönyök előfizetésének minimálisra szorítása, helyette a Complex CD használata, illetve előfizetése. Az év során bevezetett intézkedések, valamint a folyamatos szállítóállomány felülvizsgálatához kapcsolódó pénzügyi források biztosításával sikerült az intézmény működőképességét fenntartani Nagyobb volumenű tételek eft ÁFA nélkül 1. III. számú Irodaház üzemeltetési kiadásai 2011-ben Karbantartások kiadásai Gépek, berendezések karbantartása 90 Fénymásolók karbantartása 589 Járművek karbantartása, egyéb működési kiadásai Belső ellenőrzés kiadása Posta költség Benzin költség A III. számú Irodaház (központi irodánk) üzemelési költségei jelentős összeget tesznek ki a dologi kiadások között. A közüzemi szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése okán évről évre növeli az üzemelési költségeket Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Intézményi beruházási kiadások eft Eredeti előirányzat Kormány hatáskörű módosítások Felügyeleti szervi hatáskörű módosítások Intézményi hatáskörű módosítások Módosítás összesen Módosított összesen 0 Teljesítés 0 Maradvány 0 A zárolás, majd a végleges elvonás miatt a tervezett beruházásokat el kellett halasztani, mert a dologi kiadásokat kellett finanszírozni. 22

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A Felügyelőség 2005. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben