SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS"

Átírás

1 SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra, továbbá jogi, közgazdasági, politológiai, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és diplomáciai ismeretükre támaszkodva képesek a nemzetközi gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális élet legkülönbözőbb területein itthon és külszolgálatban országunk számára előnyös külkapcsolatok építésére és irányítására. Képzésért felelős egység: Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola A szakirányú továbbképzésért felelős oktató neve: Dr. N. Szabó József, tanszékvezető főiskolai tanár, a politikatudományok kandidátusa, aki akadémiai doktori értekezéseit diplomáciatörténet témaköréből készítette. A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók és az általuk tanított tantárgyak: oktató Dr. N. Szabó József Tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus Dr. Nagy Andrea Főiskolai adjunktus (PhD. ösztöndíjas) Dr. Nádasdi József Tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus Dr. Egri Imre Tanszékvezető főiskolai docens, kandidátus Dr. Bereczki József Főiskolai docens Hegedűs László Főiskolai adjunktus (aspiráns) Katona Miklós Főiskolai adjunktus (PhD. ösztöndíjas) Dr. Kiss Kálmán (PhD) Főiskolai tanár Dr. Szabó Tibor Főiskolai docens Dr. Laczik Mária Főiskolai docens (PhD. ösztöndíjas) Sóvári Judit (PhD. ösztöndíjas) Tantárgy neve Diplomáciatörténet, A magyar diplomácia története ( ), Kultúrdiplomácia Nemzetközi jog, Európai jog, Nemzetközi intézmények Európai Uniós ismeretek Gazdasági diplomácia, Külgazdaságpolitika és menedzsment, Világgazdaságtan, Konjukturalizmus Nemzetközi Kapcsolatok, Integrációs ismeretek Gazdaságpolitikai ismeretek Pénzügyi ismeretek, Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok Diplomáciai nyelv (német) Diplomáciai nyelv (angol) Diplomáciai nyelv (olasz, orosz) Diplomáciai nyelv (francia) 1

2 Gazdaságpolitika makro-mikroökonómia Tantárgy kódja: SD 1001 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 6 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (12+10) Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Hegedüs László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus A tantárgy célja: a hallgatók ismerjék meg a mikro- és makrogazdaság alapvető összefüggéseit. A tantárgy feladta: a makrogazdaság ismereteinek feldolgozása, aktualizálása a szakdiplomácia területén. A tantárgy tartalma: A fogyasztók preferenciarendszerének elmélete és optimális választásuk meghatározása. A keresletrugalmasságok kiszámítása és hatásuk az árbevételre és kiadásra. A vállalkozások működésének sémája. A termelés elemzése izokvantokkal és parciális termelési függvényekkel. A rövid- és hosszú távú költségek elemzése. Profitmaximális rövid- és hosszú távon kompetitív és monopol piacokon. Az erőforrások kereslete és kínálatok kompetitív piacon. A termelési tényezők piacainak ismertetése: munka-, tőke- és a természeti tényezők piaca. Az externáliák kialakulása, fajtái és az internalizálás módjai. A gazdasági javak csoportosítása, kínálatuk biztosítása. A makrogazdaság. A gazdasági teljesítmény szerepe. Infláció és foglalkoztatottság. Hosszú távú növekedési modell. Költségvetés és monetáris politika. Rövid távú ingadozások. Az IS-LM modell, teljes modell. Makrogazgasági politika. A fogyasztás-kereslet, a beruházási kereslet. Külkereskedelem és valutaárfolyam. Költségvetési hiány és aggregát kereslet. A monetáris rendszer. A munkapiac. Az aggregát dinamika és áringadozás. A makrogazdasági politika. A világgazdaság. 2

3 Világgazdaságtan Tantárgy kódja: SD 1002 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 6 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (12+10) Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Dr. Egri Imre Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens, kandidátus A tantárgy célja: világ gazdasági rendje, nemzetközi, pénzügyi és kereskedelmi rend, nemzetközi erőforrás-áramlás A tantárgy feladta: a hallgatók ismerjék meg a II. világháború után kialakult nemzetközi gazdasági szervezeteket, azok működésének mechanizmusait. A tantárgy tartalma: Világgazdaság fejlődéstörténetének vázlata. A nemzetközi gazdaságtan főbb elméletei. Nemzetközi kereskedelem fogalma, szerepe. Nemzetközi pénzforgalom. Nemzetközi gazdasági egyensúly kérdései. A nemzetközi munkamegosztás alapelvei. Erőforrás áramlása a világgazdaságban. Külföldi tőkeberuházások gazdaságtana. Aszimmetrikus és strukturális egyensúlytalanság a világgazdaságban. A globális egyensúlytalanság elméletei. A II. világháború után létrehozott nemzetközi gazdasági rend főbb vonásai és intézményei. Kétezer év gazdasági kihívásai. 3

4 Nemzetközi jog Tantárgy kódja: SD 1003 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 6 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Andrea Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus Célja: A szuverenitás fogalmi elemeivel megadott államik egymással való kapcsolatának rendezésére. A legfontosabb célja a háború, mint eszköz elkerülése. A szuverén államok által létrehozott különféle nemzetközi szervezetek működtetésére. Feladata: Legfontosabb feladata, hogy megadja azokat a kritériumokat amelyek alapján egy adott állam létrejöhet, illetve a többi állam elfogadhatja. Megadja azokat a cselekvési formákat, amelyek szerint az államok egymással szembeni konfliktusaikat rendezhetik. Modern felfogás szerint a mai államok már nem egymástól függetlenek, hanem olyan egységek, amelyek sorsa nagyon is összefügg. Fontos, hogy a közel azonos érdeküket valamilyen szinten közösen képviselhessék. Tartalma: Ha a nemzetközi jogról beszélünk ez alatt elsődlegesen nemzetközi közjogot kell érteni. A téma szempontjából fontos azonban kitekintés szintjén beszélni a nemzetközi magánjogról is, ahol az államok nem szuverének, hanem a magánszemélyekkel azonos jogállásuak. Beszélni kell a kollizió fogalmáról, kapcsoló normákról is. Legfontosabb terület a nemzetközi közjog. Ezen belül beszélni kell az állam fogalmi elemeiről (lakosság, terület, kormányzat, szuverenitás) államok egymással szembeni viszonyait rendező jogi normákról. A mai államokra jellemző nemzetközi szervezetek adják a második nagy tematikus részt. Foglalkozni kell a nemzetközi szerződések létrejöttével (tárgyalások, aláírás, ratifikáció, fenntartások). A nemzetközi szervezetek fogalmi elemeinek bemutatása. 4

5 Gazdaságpolitika makro-mikroökonómia Tantárgy kódja: SD 1004 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 6 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (12+10) Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1001 Tantárgyfelelős neve: Hegedüs László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus A tantárgy célja: a hallgatók ismerjék meg a mikro- és makrogazdaság alapvető összefüggéseit. A tantárgy feladta: a makrogazdaság ismereteinek feldolgozása, aktualizálása a szakdiplomácia területén. A tantárgy tartalma: A fogyasztók preferenciarendszerének elmélete és optimális választásuk meghatározása. A keresletrugalmasságok kiszámítása és hatásuk az árbevételre és kiadásra. A vállalkozások működésének sémája. A termelés elemzése izokvantokkal és parciális termelési függvényekkel. A rövid- és hosszú távú költségek elemzése. Profitmaximális rövid- és hosszú távon kompetitív és monopol piacokon. Az erőforrások kereslete és kínálatok kompetitív piacon. A termelési tényezők piacainak ismertetése: munka-, tőke- és a természeti tényezők piaca. Az externáliák kialakulása, fajtái és az internalizálás módjai. A gazdasági javak csoportosítása, kínálatuk biztosítása. A makrogazdaság. A gazdasági teljesítmény szerepe. Infláció és foglalkoztatottság. Hosszú távú növekedési modell. Költségvetés és monetáris politika. Rövid távú ingadozások. Az IS-LM modell, teljes modell. Makrogazgasági politika. A fogyasztás-kereslet, a beruházási kereslet. Külkereskedelem és valutaárfolyam. Költségvetési hiány és aggregát kereslet. A monetáris rendszer. A munkapiac. Az aggregát dinamika és áringadozás. A makrogazdasági politika. A világgazdaság. 5

6 Pénzügyi ismeretek Tantárgy kódja: SD 1005 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 3 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (10+12) Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1001 Tantárgyfelelős neve: Katona Miklós Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus A tantárgy célja: megismertesse a tanulókkal a monetáris és a fiskális politika eszköz- és intézményrendszerét, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszert; rámutasson a belföldi és a nemzetközi pénzforgalom lebonyolításának különböző módozataira; képessé tegye a tanulókat az adójogszabályok alkalmazására, az adóbevallások határidejének betartására; segítsen eligazodni a pénzpiac (a tőkepiac) kínálta befektetési lehetőségek között; megalapozza gazdaságossági számítás és elemzési ismeretekkel a tanuló döntését a különböző befektetési alternatívák között; megismertesse a hosszú távú befektetési döntések finanszírozási forrásait. A tantárgy feladata: a hallgató képes lesz definiálni a makro- és mikroszintű pénzügyi rendszert, a monetáris irányítás eszköz- és intézményrendszerét, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszert; az államháztartás rendszerének, az alrendszerek szerepének ismeretében átlátni a feladatok teljesítésének a gazdálkodó szervezet tevékenységeire gyakorolt hatásait. A tantárgy tartalma: A pénzügyi rendszer mikro- és makroszinten, a monetáris irányítás, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer, az államháztartás Belföldi és nemzetközi pénzforgalom, az alapvető pénzügyi szolgáltatások (váltó, lízing, faktoring és forfait ügyletek) Valuta- és devizarendszer, a valuta- és devizaárfolyamok Az adó- és támogatási rendszer, vám és az illetékek Pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusai, pénzügyi számítások Befektetési döntések megalapozását szolgáló számítások, befektetések és beruházások finanszírozása 6

7 Világgazdaságtan II Tantárgy kódja: SD 1006 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 6 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (12+10) Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1002 Tantárgyfelelős neve: Dr. Egri Imre Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens, kandidátus A tantárgy célja: világ gazdasági rendje, nemzetközi, pénzügyi és kereskedelmi rend, nemzetközi erőforrás-áramlás A tantárgy feladta: a hallgatók ismerjék meg a II. világháború után kialakult nemzetközi gazdasági szervezeteket, azok működésének mechanizmusait. A tantárgy tartalma: Világgazdaság fejlődéstörténetének vázlata. A nemzetközi gazdaságtan főbb elméletei. Nemzetközi kereskedelem fogalma, szerepe. Nemzetközi pénzforgalom. Nemzetközi gazdasági egyensúly kérdései. A nemzetközi munkamegosztás alapelvei. Erőforrás áramlása a világgazdaságban. Külföldi tőkeberuházások gazdaságtana. Aszimmetrikus és strukturális egyensúlytalanság a világgazdaságban. A globális egyensúlytalanság elméletei. A II. világháború után létrehozott nemzetközi gazdasági rend főbb vonásai és intézményei. Kétezer év gazdasági kihívásai. 7

8 Európai uniós ismeretek Tantárgy kódja: SD 1007 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 3 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1002 Tantárgyfelelős neve: Dr. Nádasdi József Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár, kandidátus Célja: Olyan elméleti felkészültséggel és gyakorlatorientált ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik sikeresen működhetnek közre Magyarország EU-hoz történő csatlakozása előkészítésében ill. a csatlakozás megvalósításában. Feladata: Az Európai Unióra vonatkozó olyan átfogó gazdasági, társadalmi, politikai, jogi és kulturális ismeretek oktatása, melyek elősegítik a csatlakozásból adódó speciális feladatok megoldását. Tartalma: Nyugat-Európa a II. világháború után (történeti áttekintés)., Az Európai Közösség megalakulása, céljai, intézményi felépítése. A Római Szerződés lényege, célkitűzései. Az integrációs folyamat főbb állomásai és eredményei. Az EU intézményrendszere (Miniszterek tanácsa, az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai parlament, az Európai Bizottság, a Számvevőszék, az Európai Tanács). Döntéshozatali mechanizmus az Európai Unióban. A Közösségi jog alapjai, jellege, forrásai, a közösségi jog szintjei, a Közösségen belüli jogharmonizáció és ennek eszközei, a közösségi jog elsődlegessége. Az EU negyven éve: gazdasági, szociális- és kulturális fejlődés eredményei. A magyar EU kapcsolatok történetének áttekintése. Az EU ágazati programjai, különös tekintettel a mezőgazdaságra. A Közös Agrárpolitika (CAP). Magyarország csatlakozási feladatai (főként mezőgazdaság). Magyarország csatlakozási esélyei. 8

9 Külgazdaságpolitika és menedzsment Tantárgy kódja: SD 1008 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (12+10) Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1001 SD 1002 Tantárgyfelelős neve: Dr. Egri Imre Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens, kandidátus A tantárgy célja: nemzetközi gazdasági A tantárgy feladta: a nemzetközi gazdasági szervezetek, integrációk, a kereskedelem működése a gyakorlatban. A tantárgy tartalma: A nemzetgazdaság nyitottsága. A nemzetközi kereskedelem elméletei. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutáris összefüggései. Kereskedelempolitika. Nemzetközi gazdasági integrációk. Világgazdasági tendenciák magyar külkereskedelem. Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. Nemzetközi piac és vállalkozás. Magyarország és a nemzetközi gazdasági és politikai szervezetek. A külföldi működő tőke a magyar gazdaságban. A vállalati szféra és a külkereskedelem. Témakörönként zárthelyi dolgozat írása, házidolgozat. 9

10 Nemzetközi jog Tantárgy kódja: SD 1009 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 6 Összóraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1003 Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Andrea Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus Célja: A szuverenitás fogalmi elemeivel megadott államik egymással való kapcsolatának rendezésére. A legfontosabb célja a háború, mint eszköz elkerülése. A szuverén államok által létrehozott különféle nemzetközi szervezetek működtetésére. Feladata: Legfontosabb feladata, hogy megadja azokat a kritériumokat amelyek alapján egy adott állam létrejöhet, illetve a többi állam elfogadhatja. Megadja azokat a cselekvési formákat, amelyek szerint az államok egymással szembeni konfliktusaikat rendezhetik. Modern felfogás szerint a mai államok már nem egymástól függetlenek, hanem olyan egységek, amelyek sorsa nagyon is összefügg. Fontos, hogy a közel azonos érdeküket valamilyen szinten közösen képviselhessék. Tartalma: Ha a nemzetközi jogról beszélünk ez alatt elsődlegesen nemzetközi közjogot kell érteni. A téma szempontjából fontos azonban kitekintés szintjén beszélni a nemzetközi magánjogról is, ahol az államok nem szuverének, hanem a magánszemélyekkel azonos jogállásuak. Beszélni kell a kollizió fogalmáról, kapcsoló normákról is. Legfontosabb terület a nemzetközi közjog. Ezen belül beszélni kell az állam fogalmi elemeiről (lakosság, terület, kormányzat, szuverenitás) államok egymással szembeni viszonyait rendező jogi normákról. A mai államokra jellemző nemzetközi szervezetek adják a második nagy tematikus részt. Foglalkozni kell a nemzetközi szerződések létrejöttével (tárgyalások, aláírás, ratifikáció, fenntartások). A nemzetközi szervezetek fogalmi elemeinek bemutatása. 10

11 Pénzügyi ismeretek Tantárgy kódja: SD 1010 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 3 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (10+12) Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1005 Tantárgyfelelős neve: Katona Miklós Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus A tantárgy célja: megismertesse a tanulókkal a monetáris és a fiskális politika eszköz- és intézményrendszerét, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszert; rámutasson a belföldi és a nemzetközi pénzforgalom lebonyolításának különböző módozataira; képessé tegye a tanulókat az adójogszabályok alkalmazására, az adóbevallások határidejének betartására; segítsen eligazodni a pénzpiac (a tőkepiac) kínálta befektetési lehetőségek között; megalapozza gazdaságossági számítás és elemzési ismeretekkel a tanuló döntését a különböző befektetési alternatívák között; megismertesse a hosszú távú befektetési döntések finanszírozási forrásait. A tantárgy feladata: a hallgató képes lesz definiálni a makro- és mikroszintű pénzügyi rendszert, a monetáris irányítás eszköz- és intézményrendszerét, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszert; az államháztartás rendszerének, az alrendszerek szerepének ismeretében átlátni a feladatok teljesítésének a gazdálkodó szervezet tevékenységeire gyakorolt hatásait. A tantárgy tartalma: A pénzügyi rendszer mikro- és makroszinten, a monetáris irányítás, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer, az államháztartás Belföldi és nemzetközi pénzforgalom, az alapvető pénzügyi szolgáltatások (váltó, lízing, faktoring és forfait ügyletek) Valuta- és devizarendszer, a valuta- és devizaárfolyamok Az adó- és támogatási rendszer, vám és az illetékek Pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusai, pénzügyi számítások Befektetési döntések megalapozását szolgáló számítások, befektetések és beruházások finanszírozása 11

12 Európai uniós ismeretek Tantárgy kódja: SD 1011 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 3 Összóraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1007 Tantárgyfelelős neve: Dr. Nádasdi Imre Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár, kandidátus Célja: Olyan elméleti felkészültséggel és gyakorlatorientált ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik sikeresen működhetnek közre Magyarország EU-hoz történő csatlakozása előkészítésében ill. a csatlakozás megvalósításában. Feladata: Az Európai Unióra vonatkozó olyan átfogó gazdasági, társadalmi, politikai, jogi és kulturális ismeretek oktatása, melyek elősegítik a csatlakozásból adódó speciális feladatok megoldását. Tartalma: Nyugat-Európa a II. világháború után (történeti áttekintés)., Az Európai Közösség megalakulása, céljai, intézményi felépítése. A Római Szerződés lényege, célkitűzései. Az integrációs folyamat főbb állomásai és eredményei. Az EU intézményrendszere (Miniszterek tanácsa, az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai parlament, az Európai Bizottság, a Számvevőszék, az Európai Tanács). Döntéshozatali mechanizmus az Európai Unióban. A Közösségi jog alapjai, jellege, forrásai, a közösségi jog szintjei, a Közösségen belüli jogharmonizáció és ennek eszközei, a közösségi jog elsődlegessége. Az EU negyven éve: gazdasági, szociális- és kulturális fejlődés eredményei. A magyar EU kapcsolatok történetének áttekintése. Az EU ágazati programjai, különös tekintettel a mezőgazdaságra. A Közös Agrárpolitika (CAP). Magyarország csatlakozási feladatai (főként mezőgazdaság). Magyarország csatlakozási esélyei. 12

13 Külgazdaságpolitika és menedzsment Tantárgy kódja: SD 1012 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 3 Összóraszám (elm+gyak): 22 óra (12+10) Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1008 Tantárgyfelelős neve: Dr. Egri Imre Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens, kandidátus A tantárgy célja: nemzetközi gazdasági A tantárgy feladta: a nemzetközi gazdasági szervezetek, integrációk, a kereskedelem működése a gyakorlatban. A tantárgy tartalma: A nemzetgazdaság nyitottsága. A nemzetközi kereskedelem elméletei. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutáris összefüggései. Kereskedelempolitika. Nemzetközi gazdasági integrációk. Világgazdasági tendenciák magyar külkereskedelem. Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. Nemzetközi piac és vállalkozás. Magyarország és a nemzetközi gazdasági és politikai szervezetek. A külföldi működő tőke a magyar gazdaságban. A vállalati szféra és a külkereskedelem. A tantárgy szigorlattal zárul. Témakörönként zárthelyi dolgozat írása, házidolgozat. 13

14 Nemzetközi kapcsolatok Tantárgy kódja: SD 1013 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 3 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1009 Tantárgyfelelős neve: Dr. Bereczki József Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Célja: A hallgatóknak szakterületükhöz kapcsolódva- olyan ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal kell rendelkezniük, hogy alapvetően el tudjanak igazodni a nemzetközi viszonyokban, erőviszonyokban és kapcsolatokban. Ehhez megfelelő szemléletet is el kell sajátítaniuk. Feladata: Megismertetni a hallgatókat az alapvető nemzetközi viszonyok és kapcsolatok bonyolult összetevőivel és ezek fontosságával. Elméletileg szilárd és gyakorlatiasan konkrét ismeretek birtokában képesek legyenek önálló tervezésre és feladatmegoldásra is. Tartalma: A nemzetközi politikai viszonyok és kapcsolatok elméleti alapjai. Világ- vagy nemzetközi rend, nemzetközi közösség, nemzetek felettiség, nemzeti önérdekűség. Állami és nem állami szervezetek és kapcsolatrendszerek. Szereplők és csoportok: együttműködés, szövetségek, paktumok, normák. Konfliktus, konfrontáció, erőszak, háború és béke a nemzetközi politikában. Az ENSZ, a NATO és az Európai Unió. Bipolaritás, multipolarítás és egyelvűség: a hidegháborútól a globalizálódó világrendig. A kelet-európai rendszerváltás nemzetközi hatása. Az Észak-Dél konfliktus, a harmadik világ avagy a civilizáció háborúja? Globális fejlődés- globális problémák: a gazdaság és a környezetpolitika konfliktusai. 14

15 Konzuli diplomácia Tantárgy kódja: SD 1014 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 2002 SD 2003 Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Feladata: a hallgatók az elsajátított tudományos és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmassá válnak konzuli szolgálat teljesítésére, külkapcsolati tevékenységük során a konzuli ismeterek alkalmazására. Tartalma: a konzuli intézmény kialakítása, történelmi fejlődése, magyar vonatkozások. A konzuli diplomácia sajátosságai. A konzuli kapcsolatok nemzetközi és belső jogi szabályozása. A konzuli kapcsolatok joga. A magyar konzuli jog. A diplomáciai és konzuli védelem összefüggései. Magyar állampolgárok (jogi személyek) konzuli védelme külföldön, segítség, támogatásnyújtás. Konzuli kapcsolatok létesítése, képviselet létrehozása, a konzuli jogállás megszűnése. A konzuli képviselet tagjai, harmadik állambeli polgárok konzuli védelme, a tiszteletbeli konzuli intézmény. A tiszteletbeli konzul és konzuli képviselő, működésük feltételei. A konzuli igazgatás feladatai, szervezete (1963. évi Bécsi Egyezmény ). Az alapvető jogok és konzuli igazgatás. Önálló és átruházott közigazgatási feladatok. Rendészeti igazgatás. Fontosabb konzuli egyezmények, azok elemzése. 15

16 Konzuli diplomácia Tantárgy kódja: SD 1016 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 4 Összóraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1014 Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Feladata: a hallgatók az elsajátított tudományos és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmassá válnak konzuli szolgálat teljesítésére, külkapcsolati tevékenységük során a konzuli ismeterek alkalmazására. Tartalma: a konzuli intézmény kialakítása, történelmi fejlődése, magyar vonatkozások. A konzuli diplomácia sajátosságai. A konzuli kapcsolatok nemzetközi és belső jogi szabályozása. A konzuli kapcsolatok joga. A magyar konzuli jog. A diplomáciai és konzuli védelem összefüggései. Magyar állampolgárok (jogi személyek) konzuli védelme külföldön, segítség, támogatásnyújtás. Konzuli kapcsolatok létesítése, képviselet létrehozása, a konzuli jogállás megszűnése. A konzuli képviselet tagjai, harmadik állambeli polgárok konzuli védelme, a tiszteletbeli konzuli intézmény. A tiszteletbeli konzul és konzuli képviselő, működésük feltételei. A konzuli igazgatás feladatai, szervezete (1963. évi Bécsi Egyezmény ). Az alapvető jogok és konzuli igazgatás. Önálló és átruházott közigazgatási feladatok. Rendészeti igazgatás. Fontosabb konzuli egyezmények, azok elemzése. 16

17 Public Relations Tantárgy kódja: DS 1018 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 4 Összóraszám (elm+gyak): 12 óra Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Hegedüs László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjuntus A tantárgy célja: a hallgatók ismerkedjenek meg a vállalati külső és belső kommunikáció formáival. A tantárgy feladta: olyan ismeretek megszerzése, amely hatékony kamatoztatható a szakdiplomácia területén. A tantárgy tartalma: A PR definíciója és értelmezési módjai. Célcsoportképzési eljárások a PR tevékenységen belül. Kommunikációs problémák és azok megoldási módjai. A vezetés és szervezés mint PR elem. A marketing és a PR szervezetorientált területeinek meghatározása és összekapcsolódó, ill. különálló funkcióinak körülhatárolása. A forprofit szervezetek PR tevékenysége. A PR tevékenység alkalmazása a nemzetközi diplomáciában. 17

18 Nemzetközi intézmények és szervezetek Tantárgy kódja: SD 2001 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Andrea Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus Célja: A modern államok együttműködésének kereteit egy általuk létrehozott szervezetbe terelje. Másik oldalról fontos célja, hogy a nemzetközi szervezeteken keresztül az alapvető emberi jogokat deklarálja, illetve mechanikusain keresztül azokat betartassa. Feladata: A nemzetközi szervezetek fajtájától függően kooperálja vagy integrálja a tagok érdekeit. A kevésbé szorosabb együttműködésre épít a kooperációs szervezet. A másik forma, ahol a létrehozott nemzetközi szervezet egyre inkább több feladatot vesz át az alapítóktól, integrálja a tagok érdekeit. Fontos feladat, hogy az emberi jogok tiszteletét beépítsék a szervezet követelményrendszerébe, és így a felvételi kritériumokkal rászorítsák a tagokat a plurális demokrácia, joguralom alapelveinek bevezetésére, illetve alkalmazására. Tartalma: Először a nemzetközi szervezet általános jellemzőire kell kitérni. Felépítésénél beszélni kell az általános megoldási módozatokról (közgyűlés, Bizottság, Titkárság). A nemzetközi tisztségviselőket jellemezni kell az országukhoz való viszonyuk intenzitása szerint (diplomáciai szinttől az eurobürokratákig ). Ezek után az egyes szervezetekre kell kitérni. Beszélni kell az ENSZ-ről, létrehozataláról, intézményeiről, hatékonyságáról. A GATT-ot a világkereskedelmet alakító tényező aspektusából kell vizsgálni. Európában az Európa Tanács, EBESZ feladat és hatáskörét kell bemutatni. Itt a legfontosabb kulcsszó az emberi jogok védelme, itt kell szólni az Emberi jogok Európai Bíróságáról, ezen felül felépítéséről, illetve gyakorlatáról. 18

19 Diplomáciatörténet Tantárgy kódja: SD 2002 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Dr. N. Szabó József Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár, kandidátus Célja: A diplomáciatörténet megismertetése, olyan ismeretek nyújtása, amelyek hozzájárulnak napjaink nemzetközi tevékenységének a megértéséhez. Feladata: Az elsajátított tudományos ismeretek birtokában a végzett hallgatók a diplomácia különböző területein alkalmassá vállnak az ország számára előnyös külkapcsolatok építésére és irányítására. Tartalma: Az oktatás első szakaszában a modern diplomácia kialakulása, és a dinasztikus politika diplomáciájának megismertetésére kerül sor. Ezt követően a feudalizmus bomlása utáni európai és egyetemes diplomáciai tevékenység feldolgozását végezzük el. Bemutatjuk azt a nagyhatalmi versengést, amely a különböző szövetségesek létrejötte után az I. világháborúhoz vezetett. Feldolgozzuk a versaillesi békeszerződés körüli diplomáciai aktivitást. Sokoldalú elemzés tárgya a két világháború közötti időszak nemzetközi és diplomáciai tevékenységének a feltárása, a II. világháború alatti és utáni diplomáciai aktivitás, valamint a bipoláris világrendszer idején kialakult erőviszonyok diplomáciai mozgásterének a leírása. Képet adunk a detente nemzetközi és diplomáciai tevékenységéről, valamint a kommunizmus bukása utáni világrend diplomáciájáról. 19

20 A magyar diplomácia története Tantárgy kódja: SD 2003 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 2002 Tantárgyfelelős neve: Dr. N. Szabó József Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár, kandidátus Célja: A magyar diplomácia azon sajátosságainak a bemutatása, amely az I. világháborút lezáró trianoni békéhez, valamint annak a diplomáciai tevékenységnek a feldolgozása, amely a II. világháborút elveszítő Magyarország nemzetközi tevékenységét jellemezte a kommunizmus összeomlásáig. Feladata: A hallgatók képet kapjanak arról, hogy mi is determinálta a magyar dipomáciát, milyen lehetősége volt a kényszerpályán mozgó magyar külkapcsolatoknak. Tartalma: Az I. világháború utáni viszonyok feltárása, a kiépülő nemzetközi kapcsolatok bemutatása. A revíziót előkészítő diplomácia megismertetése, az új szövetségi kapcsolatok érdekében kifejtett diplomáciai erőfeszítések feldolgozása. Fontos feladata a képzésnek annak a külpolitikai kényszerpályának a megismertetése, amelyen Magyarország a két világháború között mozgott. Bemutatjuk a háborús évek diplomáciai erőfeszítéseit, valamint a II. világháború utáni időszak leszűkült nemzetközi kapcsolatait. Feldolgozzuk a hidegháború időszakának külkapcsolatait. Részletes elemzés tárgya a detente korszaka. 20

21 Európa jog Tantárgy kódja: SD 2004 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): Előfeltétel (tantárgyi kód): SD 1003 Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Andrea Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus Célja: Legfontosabb célja az, hogy a Római Szerződéssel létrehozott szupranacionális integrációk megvalósítását elősegítse. Közvetlen célja, hogy a Maastrichen-ban elhatározott Európai Unió megvalósítását biztosítsa. Feladata: 1958-ban a gazdasági integráció volt a legfontosabb. Ekkor a tagállamok fokozatosan kötelezettséget vállaltak arra, egy az általuk létrehozott nemzetközi szervezetnek egyre nagyobb hatáskört átadnak. Ilyen volt a jogalkotási hatáskör része is. További fontos elem is, hogy a tagállamok el is fogadják a fokozatosan kialakított közösségi jog szupremációját. Így a világon egyedülálló határi integrációt segítik elő. Tartalma: Elsődlegesen z Európai Unió szervezeti rendszerének bemutatása (Tanács, Bizottság, Európa Parlament, Bíróság). Ki kell emelni az EU Bíróság jogkifejtő szerepét. Az európa jog kapremációjánál beszélni kell arról a folyamatról, ami során kialakul a közvetlen szabály (horizontális, vertikális). Beszélni kell, hogy ez milyen gyakorlati következményekkel jár a magyar joggyakorlatra. Mindezt a közösségi joggyakorlat szerint keresztül történik. Be kell mutatni közösségi jog elsődleges (alapító kez.) ill. másodlagos (irányelve, rendeletek, döntés, határozat) jogforrásairól. 21

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben