Beton előállítása kőzetszemcsék újrahasznosításával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beton előállítása kőzetszemcsék újrahasznosításával"

Átírás

1 EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Beton előállítása kőzetszemcsék újrahasznosításával Tárgyszavak: betongyártás; kőzetszemcse; újrahasznosítás; mechanikai jellemzők. Minden építési tevékenység során hulladék is keletkezik. Az érvényben levő hulladéktörvény minden olyan keletkező terméket és anyagot, amelyek nem a tulajdonképpeni tevékenység eredményei, a hulladékokhoz sorolja. Ez a hulladék két részre oszlik: lehet lerakásra kerülő és lehet hasznosítható hulladék. A hulladéktörvényben a törvényhozó a képződő ásványi anyagok lehetőleg értelmes hasznosítását követeli meg. Jelentős mennyiségű hulladék kerül újrahasznosításra az út-, közútépítésben, valamint a földmunkákban. Ezeken a területeken azonban az ásványi anyagok hasznosítható mennyisége korlátozott, mivel ipari melléktermékeket is hasznosítanak ezeken a létesítményeken. A törvényhozó szándékainak megfelelő hasznosítási lehetőség az ásványi törmelék felhasználása adalékként a beton DIN 1045 szerinti előállításakor. Kutatási program keretén belül tisztázták, milyen peremfeltételek mellett van lehetőség az újrahasznosítandó anyagok betongyártási adalékként való felhasználására. Beton Méretezés Amennyiben újrahasznosítható kőzetszemcsét használunk fel adalékként a DIN szabvány szerint előállított betonhoz, ennek tulajdonságai olyanok legyenek, hogy ugyanolyan előírások szerint lehessen méretezni, mint a normál vagy nehéz kőzetszemcsézetű betonból készült építőelemek esetében. Ebben az esetben betonszerkezetek tervezésekor és méretezésekor ugyanúgy lehet eljárni, mint normálbeton felhasználásakor. Eleve feltételezik, hogy a teljes adalékmennyiséget úgy korlátozzák, hogy biztosítsák a betontól elvárt tulajdonságok ugyanakkora szórását, mint amilyenre méretezés szempontjából, a normál kőzetszemcsézetű beton esetében számítani lehet.

2 Amennyiben a teljes adalék visszaforgatott kőzetszemcsézetből áll, a normál adalékszemcsézetű betontól való eltérés hatását a tulajdonságokra figyelembe kell venni. Ezt azzal lehet elérni, hogy a betont könnyűbetonra érvényes szabályok szerint méretezik. Belsőépítészeti szerkezeti elemek esetében, az X0 és XC1 minőségek céljaira korlátlanul felhasználhatók. Amennyiben a visszaforgatott kőzetszemcsékre vonatkozó (1. táblázat) mennyiségi előírásokat betartjuk, a méretezés a DIN 1045 szerint történhet. 1. táblázat A betonadalékban maximálisan megengedhető, visszaforgatott kőzetszemcsézet részaránya, amennyiben a betonelemet a normális kőzetszemcsézetű adalék felhasználásának esetére érvényes szabályok szerint méretezik Alkalmazási területek, külső igénybevételi osztályozás szerint Korlátozások 1. W0 esetén: beton C25/30-ig beton C30/37-ig 2. WF esetén: csak, ha eredete nem ismert vagy szakvéleményezés alapján 3. Az alábbi esetekben: fagy vegyi hatással szembeni ellenállás ellenállás víz behatolásával szemben X0 XC1, XC2, XC3, XC4 XF1, XF3 XA1 Betontörmelék és -homok 2 mm, %(V/V) A frissbeton előállítása és tulajdonságai A beton előállításakor a visszaforgatott kőzetszemcsézet vízfelszívó képességét kétféleképpen lehet figyelembe venni: előállítás állandó víztartalommal és előállítás állandó konzisztenciával. A tömeg szerinti bemérésnél mindkét esetben figyelembe kell venni az adalék víztartalmát. A beton előállítása állandó víztartalommal Ebben az esetben az előállítás a betonkeverőben állandó adalékvízmennyiséggel történik. Ezt a mennyiséget az első ellenőrzés során állapítják meg. A keverési folyamat végén elérendő konzisztenciára vannak tekintettel. Az adalékvíz-mennyiség számításakor figyelembe kell venni, hogy a szem-

3 csék felületét (becslés szerint) milyen mennyiségű víz nedvesíthette. Tekintettel a termelési idő alatti víztartalom-változásra, a friss beton szilárdulása a feldolgozás időpontjáig eltérő lesz. A konzisztenciának ezt a változását ebben az időpontban egy folyósítóanyag hozzáadásával visszafordítják, így a beton a kívánt konzisztenciával fog rendelkezni. A folyósítóanyag adagolási mennyiségét az első ellenőrzés eredményeit figyelembe véve egy adagolási utasításból lehet meghatározni. A szükséges folyósítóközeg-mennyiség függ az építési munkahelyre érkező beton konzisztenciája és a bedolgozandó betontól megkívánt konzisztencia különbségétől. Beton előállítása állandó konzisztenciával A konzisztencia alapján irányított beton-előállítás esetében a keverési folyamat végén az anyag az előírt konzisztenciával rendelkezik. A keverési folyamathoz szükséges adalékvíz-mennyiség figyelembe veszi a keverőeszköz működés közben felvett teljesítményét. A konzisztencia és a teljesítményfelvétel közötti összefüggést az első ellenőrzés keretein belül kell meghatározni. Csupán az adalék tömeg szerinti bemérésekor veszik számszerűen figyelembe az adalék magjának és felületének eltérő víztartalmát. Az 1. típusú visszaforgatott kőzetszemcsézet felhasználásakor azért van lehetőség ilyen eljárásra, mert számos mérés bizonyította, szoros összefüggés van a konzisztencia és a víztartalom között. Ennek oka, hogy az adalék viszonylag gyorsan felszívja a vizet. Ez a körülmény azt is lehetővé teszi, hogy a keverési folyamat végén a konzisztencia beállításakor a beton szilárdulását úgy kompenzálják, hogy a beton bedolgozásának időpontjában létrejöjjön a kívánt konzisztencia. Az első ellenőrzés során kell meghatározni az adalék vízszívása és a konzisztenciaváltozás közötti összefüggést. Ettől függetlenül folyósítóanyag hozzáadásával végrehajtható a konzisztencia korrekciója. A szilárd beton tulajdonságai A különböző kőzetszemcsézettségű betonok nyomószilárdságának alakulását mutatja be az 1. ábra. Szitasor felhasználásával állítottak elő olyan betonokat, amelyekben az adalék 4/8 és 8/16 szemcseméretcsoporthoz tartozott. Normális kőzetszemcsézetű betont és téglatörmeléket tartalmazó anyag került felhasználásra. A 0/4 szemcseméretcsoport minden beton esetében normál kőzetszemcsézetű volt. Az 1. típusú adalékkal készült beton szakítószilárdságának a nyomószilárdsághoz való viszonya a normálbetonnál ismert határok között van. A 15 cm élhosszúságú kockákon meghatározott hasadási szakítószilárdság ugyanolyan függvénnyel határozható meg a nyomószilárdságból, mint amelyik a normál kőzetszemcsézettségű adalékkal készült beton esetére érvényes.

4 1,2 relatív nyomószilárdság 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 normál adalék 1. típus: betonzúzalék/betonhomok 2. típus: építményzúzalék/építményhomok 3. típus: falazatzúzalék/falazathomok vegyes zúzalék/homok 0, idő, nap 1. ábra A DIN szerinti 1, 2, 3 és 4 szállítmánytípusokhoz tartozó betonok nyomószilárdságának alakulása normál és reciklált hulladék mint adalék felhasználása esetén rugalmassági modulus (N/mm 2 ) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 f ct(sz) = k f c, cube 2/3 1. típusú adalék 2., 3. típusú adalék w/z = 0,55 CEM I 32,5 R idő = 28 napos 150 mm élű kocka nyomószilárdság (N/mm 2 ) 2. A DIN szerinti 1, 2 és 3 típusokhoz tartozó, reciklált hulladékkal mint adalékkal előállított betonok hasadási szakítószilárdsága a nyomószilárdság függvényében Azoknak a betonoknak, amelyeknek az adalékanyaga fokozott mennyiségű téglatörmeléket tartalmazott (2. és 3. típusú), a nyomószilárdsága változatlan, viszont a szakítószilárdság enyhén csökken. A szakítószilárdságnak ez a csökkenése azzal magyarázható, hogy kisebb az adalék nyers sűrűsége és

5 ennek megfelelően a szemcseszilárdság is kisebb lesz. A 2. ábra tüneti fel az f ct(sz) hasadási szakítószilárdság és az f c,cube nyomószilárdság közötti összefüggést a visszaforgatott kőzetszemcsézettel adalékolt beton esetében. Amennyiben a hasadási szakítószilárdság és a kockán mért nyomószilárdság közötti összefüggést az f ct(sz) = k f c,cube 2/3 kapcsolattal fejezzük ki, akkor az 1. típusú adalékkal készült betonok nagyjából összevethetők a normál kőzetszemcsézettségű betonok adataival, viszont a 2. és 3. típusú adalék felhasználása esetében a hasadási szakítószilárdság jellege a k = 0,15 0,27 értékekkel jellemezhető görbéket követi. A beton rugalmassági modulusa a szemcsék nyers sűrűségével, ill. a szemcsék rugalmassági modulusával arányosan csökken. Ha például betontörmelékből származó visszaforgatott kőzetszemcsézetet használunk fel a beton előállításához, akkor egyébként azonos körülmények között, a rugalmassági modulus kisebb, mint normál kőzetszemcsézettségű adalék felhasználása esetében. Amennyiben a normális kőzetszemcsézettségű adalékot teljesen visszaforgatott kőzetszemcsézettségű anyaggal váltjuk fel, a csökkenés elérheti a 15 30%-ot. A téglatörmelékből származó adalékanyagot tartalmazó betonok rugalmassági modulusa 50%-ig csökkenhet (3. ábra) reciklált, 1. típusú adalék reciklált, 3. típusú adalék recilált, 1/3 típusú adalék az 1. és 3. típusú visszatáplált adalék részaránya a 4/16 adalékban, %(m/m) 3. ábra A DIN szerint 1 és 3 típusú, a 4/16 szemcsemérethez tartozó visszatáplált adalékanyag részarányának hatása a rugalmassági modulusra Amennyiben egy építőelem merevsége a méretezésnél különleges szerepet játszik, meg kell határozni a tényleges rugalmassági modulust, és annak értékét figyelembe kell venni.

6 Normális kőzetszemcsézettségű adalékkal készült betonok esetében az alapanyag hatása elsősorban a kúszási tulajdonságokon érvényesül. Ebben az alakváltozásban az adalékanyag, kis kúszási képessége következtében, egyébként azonos körülmények között, csak alárendelt szerepet tölt be. A visszaforgatott kőzetszemcsézettel készült betonok esetében már nem érvényesül ez az előfeltétel. A visszaforgatott kőzetszemcsézet esetleges heterogén összetétele következtében a régi cementkő-alapanyag alkotói is jelen lehetnek, és a kúszási képességet növelhetik. A kísérletek azt mutatják, hogy a visszatáplált kőzetszemcsézetű adalékot tartalmazó beton kúszási alakváltozása szélsőséges esetekben akár 40%-kal is nagyobb lehet, mint a normális szemcsézetet tartalmazó betonét (4. ábra). Ha betonadalékként betontörmelék-homokot használunk, a kúszási alakváltozás meg is kétszereződhet fajlagos kúszás, N/mm normál adalék reciklált, 1. típusú adalék reciklált, 3. típusú adalék terhelési időtartam, nap 4. ábra A normál, 16 mm szemcseméretű és a DIN szerinti 1 és 4 típusú, 4/16 szemcseméretű, reciklált adalékok hatása a betonok kúszási tulajdonságaira Ipari betongyártás Állandó vízadagolásos technológia Üzemi jellegű feltételek között 460 m 3 beton állítottak elő. A B35 szilárdsági osztályozású betont egy vállalati székház építéséhez használták fel.

7 A keverőberendezésbe adagolt vízmennyiség állandóan 170 kg/m 3 volt. Kapacitív módszerrel határozták meg a felületi nedvességtartalmat, és azt az adagolásnál figyelembe vették. További nedvesség-ellenőrzést nem végeztek. Az állandó vízadagolás módszere esetében a visszaforgatott anyagrészecskék változó nedvességtartalma következtében a friss beton végső konzisztenciája és szilárdulási viselkedése ingadozóan változott. A beton bedolgozásához szükséges konzisztencia elérése érdekében a már említetteknek megfelelően, folyósítóanyagot adagoltak. A szükséges folyósítóanyag-mennyiség az építési munkahelyre beérkező beton konzisztenciájától függ, ami viszont ennél a módszernél erősen ingadozó érték (5. ábra) nyomószilárdság, N/mm a keverőberendezésen mért nyomószilárdság (t = 10 perc) az építési munkahelyen mért nyomószilárdság (t=60 perc) folyósítóanyag-adalék folyósítóanyag-mennyiség, ml/kg cement a kockaminták sorszáma 5. ábra A nyomószilárdság és a folyósítóanyag mennyisége 26 független minta esetén Mivel a teljes termelési idő alatt az adalék összetétele és szárazsűrűsége állandó minőségű volt (2,40 kg/dm 3 ), arra lehet következtetni, hogy a beton nyomószilárdságának szórása elsősorban a betonadalék-szemcsék belső nedvességtartalmára vezethető vissza. Ennek következtében a cementhabarcs hatékony víztartalma befolyásolja a konzisztenciát, amelyik egy adott

8 időpontban megmérve, az elérhető nyomószilárdság közvetlen mértéke lehet, amit a 6. ábrán látható, egyértelmű korreláció is igazol. nyomószilárdság, N/mm 2 szórás a folyósítóanyag adagolása előtt, t = 30 perc (cm) 6. ábra A 30 perc utáni nyomószilárdság és a szórás közötti összefüggés A szórásnégyzet nagysága a számítás szerint s a = 5,5 cm. Betonozási naponként és 25 m 3 betononként három kockából álló sorozatokat állítottak elő. A próbatestek élhosszúsága 150 mm volt. A mintákat közvetlenül a keverés után (t = 10 perc) a transzportbeton-berendezésről és az építési munkahelyen a folyósítóanyag adagolása, ill. az átkeverés után (t = 60 perc) vették. Az összesen 26 független kockasorozat értékelése a 7. ábrán feltüntetett gyakorisági eloszlást eredményezte. Bár a víz- és az adalékadagolásnál nem vették figyelembe a szemcsék belső nedvességtartalmát, a mérési eredmények átlagos szórásnégyzete mindössze 3,0 N/mm 2 4,2 N/mm 2 volt. Állandó frissbeton-konzisztencia A frissbeton konzisztenciája és nyomószilárdsága közötti összefüggés teszi indokolttá a konzisztencia alapján irányított előállítást. Az állandó szilárdulás biztosítása érdekében, a betonozás megkezdése előtt, a visszaforgatott adalékot permetezéssel nedvesítették, amikor az időjárási viszonyok azt szük-

9 ségessé tették. Ezzel a rendszabállyal kiküszöbölhető a visszaforgatott kőzetszemcsézet vízfelvétele által előidézett szilárdulás. relatív gyakoriság 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 x M = 45,0 N/mm 2 s = 4,2 N/mm 2 a keverőberendezésnél, t = 10 perc az építési munkahelyen, t = 60 perc x M = 46,5 N/mm 2 s = 3,0 N/mm 2 0,04 0,02 0, nyomószilárdság, N/mm 2 7. ábra A nyomószilárdság eloszlása (félüzemi kísérlet) A kívánt konzisztencia elérése érdekében a termelési folyamat alatt a teljes adalékmennyiség saját nedvességtartalmát figyelembe véve történik a víz adagolása. A visszaforgatott anyag előzetes nedvesítése alapján állandó szilárdulásra lehetett számítani ( a = perc). A konzisztencia alapján irányított gyártási folyamat, beleértve a visszaforgatott adalék előnedvesítését is, azt a célt szolgálta, hogy az építési munkahelyre érkező beton konzisztenciájának szórása kisebb legyen, és ezáltal jobban be lehessen állítani a konzisztenciát korrigáló folyósítóközeg adagolási mennyiségét, ugyanakkor csökkenteni lehessen a beton nyomószilárdságának szórását. Egy lakóépület építéséhez a vasbetonra vonatkozó előírásoknak megfelelő, 12 E m 3 betont használtak fel. A beton összetétele az akkor még érvényes, a visszaforgatott adalékokkal előállított anyagra vonatkozó előírásoknak felelt meg. A szabályzatnak megfelelően a beszállított adalékanyagot hetente ellenőrizték anyagösszetétel, nyers szemcsesűrűség és vízfelvétel szempontjából. A 8/16 szemcseméretű frakció anyagösszetételére való tekintettel (betontör-

10 melék és természetes adalék 95%) a határértékeket szigorúan betartották, ami az állandóan nagy nyers szemcsesűrűség formájában is érvényesült. Az egymással ellentétes irányú adatsorok ismét bizonyították a nyers szemcsesűrűség és a vízfelvétel közötti összefüggést. A szilárdulás értéke 10 perc és 45 perc között eléggé állandó ( a = 3 cm) marad (8. ábra). Az átlagos szórásnégyzet értéke s = 3,37 cm, ami részben természetes szórás: a kísérlet szakszerű elvégzésekor s = 1,50 2,00 értéket kaptak. 0,14 relatív gyakoriság 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 x M = 34 N/mm 2 s = 3,2 N/mm 2 x M = 37 N/mm 2 s = 3,4 N/mm 2 a = 3 cm a 45 a 10 0, szórás, cm 8. ábra Szórás eloszlása konzisztencia szerint irányított betonelőállítás esetén A frissbeton konzisztenciáját a keverés alatt optikailag egy keverőkamerával, mechanikailag a keverődob ellenállásának mérése révén (az ún. konzisztorméterrel) ellenőrzik. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy amit eddig csupán a keverőmester tapasztalatai és képességei alapján lehetett kompenzálni, most már az eltérés objektív meghatározásával értékeljenek. A padozatlemez betonanyagának viszonylag kis szórása jórészt annak tudható be, hogy ebből nagy mennyiségű adagot igényeltek, és így a kívánt érték könnyebben volt beállítható. Ennél az M2 minőségnél lényegesen kisebb mennyiségben igényelték az M1 minőséget. Ezért ebben az esetben a keverőmesternek sokkal több nehézséget okoz több napon keresztül állandó minőségű keverék előállítása. Ennek ellenére az s = 3,80 N/mm 2 szórás a gyártás szempontjából biztonságos tartományban maradt.

11 Összefoglalás Azokat az építőelemeket, amelyeket visszaforgatott adalék felhasználásával, az irányelveknek megfelelően állítottak elő, a DIN 1045 szabvány szerint lehet méretezni. A visszaforgatott adalék kőzetszemcsézetét azonban csak természetes kőzetszemcsézettel együttesen szabad felhasználni. Egy tartószerkezet tervezője a méretezést a később ténylegesen felhasználásra kerülő adalék ismerete nélkül végezheti el. Amennyiben a visszaforgatott kőzetszemcsézetet felhasználó betont olyan szerkezet előállítására veszik igénybe, amelynél az alakváltozás különösen fontos szerepet játszik, a DIN 1045 szabvány által megkövetelt pontosabb alakváltozás-ellenőrzésre is szükség van. A visszaforgatott adalék nagyobb részarányban való felhasználásához további, a beton fagyállóságára és alkáliérzékenységére vonatkozó vizsgálatokra van szükség. Az építőipari hulladékból visszaforgatott adalékanyag felhasználásának bővítése a hulladéklerakó helyek iránti igényt fokozott mértékben csökkenti és a természeti erőforrásokkal való takarékossághoz is hozzájárul. (Dr. Barna Györgyné) Grübl, P.; Rühl, M.: Beton unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung. = Die Fachzeitschrift für Bau + Technik, 52. k. 5. sz p Topçu, B. į.; Uğurlu, A.: Effect of the use of mineral filler on the properties of concrete. = Cement and Concrete Research, sajtó alatt, elérhető online, febr. 1.

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

A betonok összetételének tervezése

A betonok összetételének tervezése A betonok összetételének tervezése A beton összetételének tervezése: (1m 3 ) A megoldásakor figyelembe kell venni: - az előírt betonszilárdságot - megfelelő tartósságot (környezeti hatások) - az adalékanyag

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN Dr. Kovács Imre PhD. tanszékvezető főiskolai docens 1 Vizsgálataink szintjei Numerikus szimuláció lineáris,

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO

Részletesebben

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található. Zúzottkő vagy zúzottbeton (betontörmelék) adalékanyagú beton tervezése a Bolomey-Palotás féle képletek alapján, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány követelményeinek figyelembevételével MEGJEGYZÉS: A hivatkozott

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:+36 20 454 7171 +36 30 653 16

TERMÉKISMERTETŐ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:+36 20 454 7171 +36 30 653 16 TERMÉKISMERTETŐ BARITMIX -I-II-III SUGÁRVÉDŐ, ÖNTÖMÖRÖDŐ NEHÉZ BETON ÉS NEHÉZ VAKOLAT ALAPANYAGOK RUDABÁNYA 2014 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA ISTVÁN vezérigazgató tel:+36 20 454 7171 +36 30 653 16 BARITMIX -I-II-III

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete: A beton készítése A betonkészítés munkamenete: - alapanyagok fogadása és tárolása - betonösszetevők mérése és adagolása - a beton keverése - a friss betonkeverék szállítása - a beton bedolgozása és tömörítése

Részletesebben

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek: Mapecure SRA A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére alkalmazható belső utókezelő szer LEÍRÁS A Mapegrout termékcsalád (Mapegrout T40, Mapegrout T60, Mapegrout Tissotropico,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával

Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával EGYÉB HULLADÉKOK 6.5 Az aszfaltburkolat újrafeldolgozása hidegen, habbitumen alkalmazásával Tárgyszavak: habbitumen; előállítás és tulajdonságok; gépek; technológia; útburkolat jellemzése. Gazdasági és

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. ANYAGTUDOMÁNY Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. Dr. Salem G. Nehme PhD. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Kovács Imre PhD. Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

Habképző és szivattyúzhatóság-javító adalékszer folyós kitöltőanyagokhoz

Habképző és szivattyúzhatóság-javító adalékszer folyós kitöltőanyagokhoz [Mapei logo] Mapeplast LA Polvere Habképző és szivattyúzhatóság-javító adalékszer folyós kitöltőanyagokhoz és könnyűbetonokhoz LEÍRÁS A Mapeplast LA Polvere habképző por alakú betonadalékszer, amellyel

Részletesebben

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Tartalomjegyzék Oldal Európai előszó... 6 1. Alkalmazási terület... 7 2. Rendelkező hivatkozások... 7 3. Szakkifejezések és meghatározásuk... 8 4. Alapanyagok és gyártás... 13

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 798-:200 (MSZ EN 206-:2002) alkalmazásáról Monolit ház. A biztos megoldás. A Holcim Hungária Zrt., mint Magyarország egyik vezető

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással Mapemix R64 Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapemix R64 olyan rugalmasan adagolható folyékony betonadalékszer, amely alacsonyabb adagoláskor képlékenyítőként, magasabb

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 13

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió

1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 2. Vizsgálataink az M0 Északi Duna-hídon Betonvizsgálatok és tapasztalatok Acélvizsgálatok

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Brassnyó László Knauf Insulation Kft. Szálas szigetelőanyagok szabványai MSZ EN 13162 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-)

Részletesebben

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200 1 / 7 Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 200 A terméktípus jelölőkódja PROD0747 StoCrete TF 200 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3)

Részletesebben

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete TF 204 1 / 7 Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez A terméktípus jelölőkódja PROD1134 Alkalmazási cél felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása

Részletesebben

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA ÁVF GM szak 2010 ősz KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA A MINTAVÉTEL BECSLÉS A sokasági átlag becslése 2010 ősz Utoljára módosítva: 2010-09-07 ÁVF Oktató: Lipécz György 1 A becslés alapfeladata Pl. Hányan láttak

Részletesebben

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Mezei Sándor tű. hadnagy Kecskemét, 2015. december 14. HŐTERHELÉS HATÁSA A SZERKEZETRE Delft 2009. június 10. Delft, 2008. május 13. Az

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton

Részletesebben

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások Betonok Betonkeverés hagyományos és korszerő felfogásban??? Új betonkeverési elvek, eljárások A beton mesterséges kı Teherátadásnál meghatározó szempontok: szemcseváz minısége (teherátadás a szemcsevázon

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Különleges tulajdonságú betonok

Különleges tulajdonságú betonok Csoportosítások Különleges tulajdonságú betonok Ezek lényegében normál összetételű kavics betonok, de kötőanyaguk vagy adalékszer adagolásuk miatt válnak különleges tulajdonságúvá. Például: szulfátálló,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz Dynamon SX 14 A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 14 új, folyékony hiperfolyósító

Részletesebben

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE ÁRLISTA. Érvényes 2016. február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE ÁRLISTA. Érvényes 2016. február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA AUGUSZTIN KFT ÁRLISTA Érvényes 2016. február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA ZAMÁRDI ENDRÉDI ÚT Augusztin Kft Székhely: 8200 Veszprém, Batthyány u. 17/D Telephely:

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. MAPEFLUID N200 Folyósító adalékszer betonhoz LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. ALKALMAZÁSI TERÜLET Mivel

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai

Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.3 Az SPC (statisztikai folyamatszabályozás) ingadozásai Tárgyszavak: statisztikai folyamatszabályozás; Shewhart-féle szabályozókártya; többváltozós szabályozás.

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft. 305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása CREATON Hungary Kft. 1. Kerámia tetőcserepek 2. Sík- és hullámpala 3. Szerelt homlokzatburkolatok Kerámia tetőcserepek Legfontosabb változások

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Pozzolith 90 Univerzális megoldás transzportbeton készítéséhez

Pozzolith 90 Univerzális megoldás transzportbeton készítéséhez Pozzolith 90 Univerzális megoldás transzportbeton készítéséhez Adding Value to Concrete A világelsõ A BASF Csoport Betonadalékszer üzletága a folyamatos innováció és az értéknövelt megoldások által kiváló

Részletesebben

BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment

BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment Budapest University of Technology and Economics A MECHANIKAI JELLEMZŐK MÉRÉSE AZ ATOMERŐMŰVI KÁBELEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATÁBAN Zoltán Ádám TAMUS e-mail: tamus.adam@vet.bme.hu A MECHANIKAI JELLEMZŐK MÉRÉSE AZ

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Utak tervezése, építése és fenntartása

Utak tervezése, építése és fenntartása BSc. - KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS I. Utak tervezése, építése és fenntartása Dr. Timár András professor emeritus Pécsi Tudományegyetem - Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék Pécs, 2016 9. Előadás HAJLÉKONY

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994.

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994. EXTRACEM KFT. Különleges Építőanyagipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt felelősségű társaság Extracem GmbH für Herstellung und Umsatz von specialen Baustoffprodukten Cím: 2832, Héreg, Damjanich

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor - 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT Dr. Kausay Tibor A beton nyomószilárdsága megfelelőségének megítélése szempontjából sarkalatos kérdés a jellemző

Részletesebben