J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület december 16-án, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Liszt Ferenc Hangversenyterem (2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4.) Jelen vannak:, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné, Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Török Mátyás külsős biz. tag., Véghné Bágya Ildikó közműv.előadó Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a testület vel határozatképes. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Stefanik Zsolt és Végváriné Nyíri Lídia jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jelzi, az idei évben még egy ülésre HATE taggyűlés keretében szükség lenne a HATE Kft. megszüntetésével kapcsolatban, ezért javasolja, hogy pénteken, december 18-án, reggel 8,00 órakor tartsanak egy rendkívüli testületi ülést. Megállapítja, az időpont a jelenlévő képviselőknek megfelelő, a meghívó és az előterjesztés kiküldésre kerül. Napirend előtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban) Előadó: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban) Előadó: Szentgyörgyi József beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 82/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 83/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 84/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek Hosszú távú Településfejlesztési Koncepciójának időszakra vonatkozó JÖVŐKÉP és CÉLRENDSZER egyeztetési anyagát jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy az egyeztetési anyagot a véleményezési eljárásban érintettek részére küldje meg. 85/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászte- Rendelet kihirdetésre került Rendelet kihirdetésre került Érintettek részére megküldésre került Ajánlat kérés megtör-

2 lek, 06/70 hrsz. alatti külterületi telek belterületbe-vonásával egyetért. Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyi telek belterületbe-vonására vonatkozóan nyújtson be kérelmet az illetékes földhivatalhoz. 86/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, 032/49 hrsz. alatti külterületi ingatlan, valamint a Halásztelek, 032/22 hrsz. alatti út belterületbe-vonásával egyetért. Felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyi ingatlanok belterületbevonására vonatkozóan nyújtson be kérelmet az illetékes földhivatalhoz. 87/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utca elnevezéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. (Üstökös utca) 88/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Halásztelek 068/6 hrsz. 1 ha 1510 m2 területű szántó művelési ágú ingatlan 1/6 tulajdoni hányadát az árverési eljárás keretében legfeljebb ,- Ft-ért megvásárolja. 89/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóbevételek I-III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 90/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok bérleti díjait január 1-jétől jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 91/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2014/2015. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 92/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvodába a 2016/2017. nevelési évre történő jelentkezés módját és a felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg: Az óvodai beiratkozás időpontja: április április 29. (hétfőtől péntekig) 8.00 órától óráig Helyszíne: Halásztelki Tündérkert Óvoda, Halásztelek, Óvoda u /2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg a 2014/2015-ös nevelési évre: - Az iskolai szünetek időtartama alatt ügyeletet biztosít, ha 10 főnél több gyermek részére igénylik az óvodai ellátást. - A nyári zárás időtartama: július 04-tól július 17-ig. 94/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2015/2016. nevelési évre szóló munkatervét elfogadja. 95/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 96/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda Házirendjét elfogadja. tént, megállapodás folyamatban Kérelmező intézi Rendelet kihirdetésre került Árverés megtörtént, a terület megvásárlásra került 192 eft-ért. Tudomásul véve Bérlők kiértesítése megtörtént Határozat megküldve Határozat megküldve Határozat megküldve Határozat megküldve Határoztat megküldve Határozat megküldve 2

3 97/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda Pedagógiai Programját elfogadja. 98/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva a Kulturális Bizottság javaslatát úgy dönt, hogy támogatja a Halásztelek közterületén álló Petőfi szobor cseréjét, valamint új Petőfi szobor állítását. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot a pályáztatásra és a döntés előkészítésére. 99/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vargáné Bereczki Mártával (2314 Halásztelek, Bethlen Gábor u. 57.) kötendő ingatlanhasználati szerződést elfogadja. 100/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HATE Kft. tulajdonában lévő 2314 Halásztelek, 886/0/A/14 hrsz. Rákóczi F. út I. emelet 5. szám alatti ingatlant ,- Ft-ért megvásárolja, mely összeget a HATE Kft. tartozásai rendezésére, elsősorban a NAV-nál fennálló tartozására fordít, így biztosítva a Kft december 31-ével történő akadálytalan megszüntetését. 101/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2314 Halásztelek, 804 hrsz-ú, Bethlen Gábor u. 49. szám alatti 621 m2 területű ingatlant ,- Ft-ért, azaz Harmincmillió forintért megvásárolja, a vételár két részletben történő megfizetésével. Az első részletet az idei évben a szerződés aláírásával egyidejűleg, míg a vételár második ,- Ft-os összegét március 31-éig egyenlíti ki. 102/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város megfelelő szakmai színvonalú orvosi ügyeleti ellátásának érdekében biztosítja a jogszabályban meghatározott szakmai minimum feltételeket, gondoskodik az ügyelet működéséhez szükséges személygépkocsi beszerzéséről oly módon, hogy az új személygépkocsi vételárából ,- Ft-ot, azaz Egymillió-hétszáznegyvenezer forintot egyösszegben azonnal fizet meg, a fennmaradó 50 % vételárhátralékot 36 hónap alatt fizeti meg az Önkormányzat. 103/2015.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXIII. törvénnyel módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 136. (8)-(9) bekezdéseiben foglaltakra - a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak szerint dönt: A Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait január 1- jétől továbbiakban is Halásztelek Város Önkormányzatának fenntartásában működő Halásztelki Humánszolgáltató Központ útján kívánja ellátni a 2314 Halásztelek Somogyi B. u szám alatti telephelyen, szakmai tekintetben önálló intézményegységként Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat néven. Határozat megküldve A meghívásos pályázat kiküldésre került Szerződés aláírásra került A szerződés aláírásra került, a vételár januárban kerül átutalásra A szerződés aláírásra, az első részlet kifizetésre került A személygépkocsi teljes vételára kifizetésre került Tudomásul véve 3

4 Szentgyörgyi József kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti, a napirendek megegyeznek a meghívóban jelzettekkel, egyéb javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a napirendeket. NAPIRENDEK: évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása (rendeletalkotás, írásos) Beszámoló a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről (írásos) Előterjesztő: 2. Köztisztviselők illetménykiegészítése évre (rendeletalkotás, írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 3. Az Önkormányzat évi ellenőrzési tervének elfogadása (írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 4. Döntés magántulajdonú utak önkormányzati tulajdonba adásáról (írásos) Előterjesztő: 5. Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata (írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 6. Dr. Gál Péter Zoltán háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása (írásos) Előterjesztő: 7. Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának támogatása (írásos) Előterjesztő: 8. Törvényességi felhívás (írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendeket. Napirend 1. pontja: évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása Beszámoló a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné ismerteti, a Bizottság a évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.12.) számú rendelet II. számú módosítását a kiadási és bevételi főösszeg eft-tal történő megemelésével, így ezer forint módosított kiadási és bevételi főösszeggel egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szentgyörgyi József kiegészítésként hozzáteszi, a költségvetés 46,7 mft-tal nőtt meg saját adóbevételből, valamint az állami normatíva módosulásával. Az év végi zárás az utolsó módosításnál lesz látható februárban. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 4

5 104/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. azonnal 8 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 8 igen 1 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné ismerteti, a bizottság a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 105/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. azonnal Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. 5

6 Napirend 2. pontja: Köztisztviselők illetménykiegészítése évre Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság a évi CXCIX. törvény 234. alapján a köztisztviselők évi illetménykiegészítését felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30 %-ában, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-ában javasolja megállapítani a Képviselő-testületnek. Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság a a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 106/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. azonnal Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(XII.17.)számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta. 6

7 Napirend 3. pontja: Az Önkormányzat évi ellenőrzési tervének elfogadása Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné ismerteti, a bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a évi ellenőrzési terv elfogadását. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi ellenőrzési tervét elfogadja. 107/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi ellenőrzési tervét elfogadja. azonnal Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. Napirend 4. pontja: Döntés magántulajdonú utak önkormányzati tulajdonba adásáról Előterjesztő: Szentgyörgyi József kiegészítésként elmondja, külön-külön kell szavazni az ingatlanokról. Az ingatlanok vagy ingyenesen felajánlottak, vagy maximum 1,- Ft/m 2 áron veszi át az önkormányzat azokat. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné ismerteti, a Bánki Donát utcai ingatlanokról két határozatot hozott a bizottság, a további ingatlanokról összevontan egy határozatot. A bizottság minden egyes ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. Szentgyörgyi József kérdésnek, hozzászólásnak ad helyt. Hanfeldt István elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén szó esett az utcák szélességéről is. Véleménye szerint egyértelműen rögzíteni kellene, hogy ami az előterjesztésekben szerepel 10 méteres utca szélesség nem találkozik a Képviselő-testület elképzeléseivel, személy szerint ragaszkodik a 12 méterhez. Szeretné megerősíteni azt, hogy ne menjen ki úgy elő- 7

8 terjesztés, hogy valamelyik kollega mást gondol erről az egészről. A 12 métert is eléggé keskenynek tartja, de az annál keskenyebb utcák sok gondot okoznak jelenleg is. Szentgyörgyi József válasza, a HÉSZ jelenleg köti az utcák szélességét, szabályozását. Három utca van, ami a Megyedűlőről balra nyílik, mindháromban három-három ház épült, tehát az utca 10 méteres szélessége kialakult a beépítéssel. Ki kell menni és megvizsgálni, mert itt teljesen más a szituáció. Hangsúlyozza, az előterjesztésnek alapvetően az utca szélességével nem is kellett volna foglalkoznia. Azt gondolja, lehet, hogy a problémát az utca egyirányúsítása fogja megoldani, mert viszonylag könnyen körbe autózható kis területről van szó. Szabó Tibor megjegyzi, a szóban forgó területen sok, drága kerítés van. Továbbá szomorú tapasztalat, hogy ezen a területen az utcán tartják az autókat, azonban ezekben a 10 méteres utcákban nincs vízelvezető árok, nincs járda, az autók a kerítés mellett parkolnak és így tud elmenni az út közepén egy irányba egy autó. Szentgyörgyi József válasza, ezért gondolta, hogy megtarthatják a 10 méteres szélességet, de akkor egyirányúsítani kell az utcát. ovábbi kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd név szerinti szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek 6045 hrsz., 6043/1 hrsz. (Bánki Donát utcához csatolandó) telkek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 108/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek 6045 hrsz., 6043/1 hrsz. (Bánki Donát utcához csatolandó) telkek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 30 nap SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ 8

9 SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Donát utca 6038 hrsz. alatti telkének önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetés az örökösökkel, valamint azt követően készítesse el a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében - azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 109/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Donát utca 6038 hrsz. alatti telkének önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetés az örökösökkel, valamint azt követően készítesse el a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében - azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 60 nap SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Gábor Dénes utca 6051 hrsz. és 6018 hrsz. alatti telkek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja 9

10 alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 110/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Gábor Dénes utca 6051 hrsz. és 6018 hrsz. alatti telkek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 30 nap SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Jedlik Ányos utca 6052 hrsz. alatti telek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonosi felajánlásokat elfogadja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 111/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Jedlik Ányos utca 6052 hrsz. alatti telek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonosi felajánlásokat elfogadja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 30 nap 10

11 SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Kandó Kálmán utca 6048 hrsz., 6026/2 hrsz. és 6028 hrsz. alatti telkek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 112/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Kandó Kálmán utca 6048 hrsz., 6026/2 hrsz. és 6028 hrsz. alatti telkek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 30 nap SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA 11

12 Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Semmelweis Ignác utca 6062 hrsz. alatti telek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 113/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Semmelweis Ignác utca 6062 hrsz. alatti telek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 30 nap SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Szilárd Leó utca 6161 hrsz. alatti telek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. 12

13 114/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Szilárd Leó utca 6161 hrsz. alatti telek önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tulajdonosi felajánlásokat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó adásvételi szerződést maximum 1,- Ft/m 2 áron történő megszerzés érdekében készítesse el, azt írja alá, valamint kezdeményezzen intézkedést a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetés érdekében. elfogadásra: azonnal adásvételi szerződés megkötésére: 30 nap SZENTGYÖRGYI JÓZSEF STEFANIK ZSOLT BAGAMÉRY ÁBELNÉ HATVANY VIKTÓRIA ERDŐDI SÁNDORNÉ GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ HANFELDT ISTVÁN SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ SZABÓ TIBOR VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatokat. Napirend 5. pontja: Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Hanfeldt István ismerteti, a bizottság a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006.(VI.28.) számú, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú, az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.(XI.27.) számú, az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2012.(XII.14.) számú, valamint a bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak összegének változatlanul hagyását javasolja a Képviselő-testületnek a évre. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 13

14 Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletében; - a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati rendeletében; - az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletében; - egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2012.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletében; - bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak összegét évre változatlanul hagyja. 115/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletében; - a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati rendeletében; - az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletében; - egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2012.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletében; - bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak összegét évre változatlanul hagyja. azonnal Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 6. pontja: Dr. Gál Péter Zoltán háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása Előterjesztő: Szentgyörgyi József kéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Végváriné Nyíri Lídia ismerteti, a bizottság a Dr. Gál Péter Zoltán háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 14

15 Szentgyörgyi József kiegészítésként elmondja, a szerződés módosítása azért került be a Képviselő-testület elé, mert amikor dr. Gál Péterrel megkötötték a szerződést, akkor a péntek délutáni rendelési időt előírták számára, azonban a Doktor úr, amikor meghirdette a rendelési idejét, nem tette bele a péntek délutáni rendelést, ezért az OEP módosítóját nem írta alá, hiszen az a testületi döntéssel ellentétes lett volna. Dr. Gál Péter azt mondja, ha a többi orvos is rendel vállal a péntek délutáni rendelésből, akkor ő is vállalja. Ha péntek délután nem rendel, akkor az önkormányzatnak plusz 200 eft-ot jelent az, hogy pénteken déltől indul az ügyelet. A dilemma az, hogy a testület nyújtsa-e azt a kedvezményt az orvosoknak, hogy átvállalja a 200 eft-os többletet a péntek déltől történő ügyeleti ellátáshoz, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy ez rendeződjön és ez a teher ne nyomja az önkormányzat vállát. Mindkét oldalon vannak pro és kontra érvek. Örülnek annak, hogy négy háziorvos működik, és egyes napokon este 7-ig rendel, ami egy-egy órával csökkenti az ügyeleti idő megkezdését. Eddig az a megoldás volt, hogy nem adtak az orvosoknak működési támogatást, hanem kiváltották a péntek délutáni rendelési idővel, melyre az ügyelet keretében havi 200 eft-ot költött az önkormányzat, azaz ezt lefordítva minden háziorvos havi 50 eft támogatást kapott ezzel, mely éves szinten orvosonként 600 eft-ot jelent. Most megtehetik, hogy elhalasztják a döntést és még egyeztetnek dr. Gál Péterrel, majd januárban ismét tárgyalják. Más program miatt nem tudott részt venni a Szociális Bizottság ülésén, ahol szerette volna mindezt elmondani. Végváriné Nyíri Lídia javasolja levenni napirendről és tisztázni. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Gál Péter Zoltán háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést elveszi napirendjéről. 116/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Gál Péter Zoltán háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést leveszi napirendjéről. azonnal 8 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 7. pontja: Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának támogatása Előterjesztő: 15

16 Szentgyörgyi József kiegészítésként elmondja, Budapest és 183 önkormányzat már jóváhagyta az önálló régióvá válást, 7 testület még most tárgyalja. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Hanfeldt István ismerteti, a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogassa Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását; továbbá kérje fel a Polgármestert a Képviselő-testület határozatának továbbítására Pest Megye Önkormányzata részére. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását; 2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére. 117/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását; 2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére. azonnal Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 8. pontja: Törvényességi felhívás Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző Szentgyörgyi József kiegészítésként elmondja, a törvényességi felhívás keretében azt kifogásolták, hogy a polgármester jutalmazása szabályos volt, azonban nyílt ülés keretében kellett volna tárgyalni. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Hanfeldt István ismerteti, a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1884-1/2015. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltak tudomásul vételét azzal, hogy a jövőben a Képviselő-testület Magyarország helyi önkor- 16

17 mányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bekezdésében foglaltak szerint járjon el. Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1884-1/2015. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltak tudomásul veszi azzal, hogy a jövőben a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 118/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1884-1/2015. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltak tudomásul veszi azzal, hogy a jövőben a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el. elfogadásra: azonnal Kormányhivatal felé történő továbbításra: január 13. Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén 14,40 órakor az ülést bezárja. Jegyzőkönyv hiteléül: 17

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. február 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: 2013. évi költségvetési rendelet IV. számú

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t 2011. szeptember 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: 2011. évi költségvetési rendelet II. módosítása 167/2011.(IX.14.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. április 20-án, szerdán 14,30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Halásztelek Város Önkormányzatának 2016. évi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. november 8-án, kedden 14,00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 27-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember 15-én, kedden 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 24-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 11-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április hó 10. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. június 22-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. július 16-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t o k

H a t á r o z a t k i v o n a t o k H a t á r o z a t k i v o n a t o k Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 68/2011. (III.24.) számú Képviselő-testület határozata:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak: Izsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 6-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 6-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 6-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat, Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben