J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Liszt Ferenc Hangversenyterem (2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4.) Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné, Stefanik Zsolt, Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, Török Mátyás külsős biz. tag, Véghné Bágya Ildikó közműv. előadó, Urbán Miklósné óvodavezető, Szarvas Tibor és Viola Károlyné Aries Kft. Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket, megnyitja a testületi ülést. Megállapítja, hogy a testület vel határozatképes. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Györök Zsolt Zoltánné és Stefanik Zsolt jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban jelzi, a 17.-ként jelzett HATE ügyvezető és FEB napirendet a zárt ülés után, HATE Kft. taggyűlése keretében kívánja megtárgyalni. Kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot. Napirend előtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről Előadó: Szentgyörgyi József polgármester Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Szentgyörgyi József polgármester NAPIRENDEK: évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása 2. Beszámoló a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 3. Halásztelek Város évi költségvetési koncepciója 4. Köztisztviselők illetménykiegészítése évre Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 5. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (V. 28.) rendelet módosítása 6. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló többször módosított 1/2006.(I.24.) rendelet módosítására 7. Javaslat a IV. házi orvosi körzet kialakítására Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 8. Az Önkormányzat évi ellenőrzési tervének elfogadása Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

2 9. Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 10. Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok évi bérleti díjának megállapítása Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 11. A Halásztelki Tündérkert Óvoda óvodai beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 12. A Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározása Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 13. Halásztelki Tündérkert Óvoda munkaterve a 2014/2015. nevelési évre Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 14. Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető 15. Halásztelki Hírmondó 16. A Képviselő-testület évi munkaterve 17. Egyebek - Fővárosi Vízművek részére tulajdonosi hozzájárulás Zárt ülés: 1. Halásztelki Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázat elbírálása HATE Kft. taggyűlés: 1. HATE ügyvezető és FEB Szentgyörgyi József megállapítja, a testület egyhangúlag elfogadta a napirendeket. Ismerteti, néhány napirenddel kapcsolatban egyeztetést folytatott az érintettekkel, ezért az elmúlt időszak eseményeiről mivel az előző ülés óta alig három hét telt el a napirendeknél számol be. A továbbiakban beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 101/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.,, 0 tartózkodással elfogadva 102/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendelettervezetben a testület bizottságainak nevét az alábbiak szerint rövidíti: - Kulturális Bizottság, - Pénzügyi Bizottság, - Szociális Bizottság, - Ügyrendi Bizottság.,, 0 tartózkodással elfogadva 103/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselőtestülete a Képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezet szövegét az előterjesztő által befogadott módosításokkal, valamint a 102/2014.(XI.28.)számú határozattal módosítva elfogadja.,, 0 tartózkodással elfogadva Tudomásul véve Rendelet kihirdetésre került 2

3 104/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóbevételek I-III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.,, 0 tartózkodással elfogadva 105/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 25/2012.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét az előterjesztő által befogadott módosítással elfogadja. 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadva 106/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.,, 0 tartózkodással elfogadva 107/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2014/2015. nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatóját elfogadja.,, 0 tartózkodással elfogadva 108/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázatáról szóló tájékoztatóját elfogadja.,, 0 tartózkodással elfogadva 109/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésében meghatározott bevétel tervezett teljesítése érdekében úgy dönt, hogy a 2314 Halásztelek, Diófasor utca 80. hrsz.: 1606 alatti, 806 m2 alapterületű ingatlant nyílt licites eljárásban értékesíti Ft induló áron. 1. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a nyílt licites versenytárgyalást bonyolítsa le, a sikeres és a legjobb ajánlatot tevővel az adásvételi szerződést készítse el. 2. Felkéri a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá.,, 0 tartózkodással elfogadva 110/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elmaradt bérleti díj 50 %-ának a rendezése esetén december hónapra, a fennmaradó 50 % rendezése után december 31-éig megköti a bérleti szerződés a 3 Holló Húskészítmény Kft-vel.,, 0 tartózkodással elfogadva 111/2014.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Tárulás Tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésével kapcsolatos beruházásban a 700/2500 tulajdoni hányadát 833,333/2500-ra módosítsa. A Képviselő-testület a társulási szerződésen való átvezetéséhez hozzájárulását adja.,, 0 tartózkodással elfogadva Tudomásul véve Rendelet kihirdetésre került Rendelet kihirdetésre került Tudomásul véve Pályázat elbírálása napirenden A nyílt licites versenytárgyalás meghirdetve. Bérleti szerződés december hónapra megkötve, aláírva. Határozat megküldésre került. Napirend 1. pontja: évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása (írásos, rendeletalkotás) Szentgyörgyi József kéri a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a bizottság a költségvetési rendelet módosítását, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. 3

4 javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.21.)számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Az állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2. -ában megállapított kiadási főösszeget ezer forinttal megemeli, bevételi főösszeget ezer forinttal megemeli és Halásztelek Város évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg. 112/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.21.)számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Az állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2. -ában megállapított kiadási főösszeget ezer forinttal megemeli bevételi főösszeget ezer forinttal megemeli és Halásztelek Város évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, megalkotta a rendeletet. Napirend 2. pontja: Beszámoló a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről (írásos) Szentgyörgyi József kéri a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 4

5 Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a bizottság a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítés Teljesítés alakulása (%-ban) Kiadások főösszege ,94 Bevételek főösszege ,74 113/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítés Teljesítés alakulása (%-ban) Kiadások főösszege ,94 Bevételek főösszege ,74 Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 3. pontja: Halásztelek Város évi költségvetési koncepciója Szentgyörgyi József ismerteti, az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok döntését. Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a pénzügyi bizottság a évi koncepció elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória (képviselő) ismerteti, a kulturális bizottság a évi koncepció elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. 5

6 Végváriné Nyíri Lídia (képviselő) ismerteti, a szociális bizottság a évi koncepció elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. Hanfeldt István (képviselő) ismerteti, az ügyrendi bizottság a évi koncepció elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepcióját a következőkben határozza meg: 1. A évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az ön kormányzat által kötelezően ellátandó feladatok. 2. A helyi adók mértéke az elfogadott rendeletnek megfelelően kerül kivetésre. 3. Kerüljön tervezésre térinformatikai rendszer beszerzésére keret a Polgármesteri Hivatalhoz. 4. A térítési díjak nem emelkednek. 5. Elsődleges az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosítása. 6. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámai nem változnak. 7. A cafetéria keret köztisztviselők esetében ,-Ft/év, közalkalmazottak és munka törvénykönyve alá tartozók esetében ,-Ft/év. 8. A több éve tervezésre kerülő idősek nappali foglalkoztatójára kerüljön tervezésre összeg a megvalósulás érdekében. 9. Az önkormányzat saját hatáskörben adott segélyei, támogatásai a tavalyi évi szinten kerül jenek tervezésre. 10. A megemelkedett védőnői létszám indokolttá teszi áthelyezésüket nagyobb épületbe. 11. Elengedhetetlen az ételszállító gépkocsi cseréje, akár vásárlás akár tartós lízing, avagy bérlet formájában. 12. Az eltolódott ingatlanvásárlás és aszfaltozás kiadásai kerüljenek tervezésre. 13. A Márai Sándor Közművelődési Intézmény Szent László téri épületének tetőjavítására kerüljön tervezésre 3 millió forint. 14. Járdaépítésre kerüljön tervezésre 10 millió forint. 15. A háziorvosi körzet kialakításához kerüljön tervezésre 9 millió forint. 16. Kerüljön céltartalék tervezésre pályázati önrészek biztosítására. 17. A évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít általános tartalék tervezésére. 114/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepcióját a következőkben határozza meg: 1. A évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az ön kormányzat által kötelezően ellátandó feladatok. 2. A helyi adók mértéke az elfogadott rendeletnek megfelelően kerül kivetésre. 3. Kerüljön tervezésre térinformatikai rendszer beszerzésére keret a Polgármesteri Hivatalhoz. 4. A térítési díjak nem emelkednek. 5. Elsődleges az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosítása. 6. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámai nem változnak. 7. A cafetéria keret köztisztviselők esetében ,-Ft/év, közalkalmazottak és munka törvénykönyve alá tartozók esetében ,-Ft/év. 6

7 8. A több éve tervezésre kerülő idősek nappali foglalkoztatójára kerüljön tervezésre összeg a megvalósulás érdekében. 9. Az önkormányzat saját hatáskörben adott segélyei, támogatásai a tavalyi évi szinten kerül jenek tervezésre. 10. A megemelkedett védőnői létszám indokolttá teszi áthelyezésüket nagyobb épületbe. 11. Elengedhetetlen az ételszállító gépkocsi cseréje, akár vásárlás akár tartós lízing, avagy bérlet formájában. 12. Az eltolódott ingatlanvásárlás és aszfaltozás kiadásai kerüljenek tervezésre. 13. A Márai Sándor Közművelődési Intézmény Szent László téri épületének tetőjavítására kerüljön tervezésre 3 millió forint. 14. Járdaépítésre kerüljön tervezésre 10 millió forint. 15. A háziorvosi körzet kialakításához kerüljön tervezésre 9 millió forint. 16. Kerüljön céltartalék tervezésre pályázati önrészek biztosítására. 17. A évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít általános tartalék tervezésére. Határidő: évi költségvetés készítése Szentgyörgyi József polgármester Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 4. pontja: Köztisztviselők illetménykiegészítése évre (írásos, rendeletalkotás) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Szentgyörgyi József kéri a pénzügyi, valamint az ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a pénzügyi bizottság a köztisztviselők évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. Hanfeldt István (képviselő) ismerteti, az ügyrendi bizottság a köztisztviselők évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot, a rendelet megalkotását. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 7

8 115/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014.(XII.18.)számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, megalkotta a rendeletet. Napirend 5. pontja: Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (V. 28.) rendelet módosítása (írásos, rendeletalkotás) Szentgyörgyi József kéri az ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Hanfeldt István (képviselő) ismerteti, a bizottság az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003.(V.28.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot, a rendelet megalkotását. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003.(V.28.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 116/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003.(V.28.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 8

9 Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.18.)számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 11/2003.(V.28.) rendelet módosításáról 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, megalkotta a rendeletet. Napirend 6. pontja: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló többször módosított 1/2006.(I.24.) rendelet módosítására (írásos, rendeletalkotás) Szentgyörgyi József kéri az ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Hanfeldt István (képviselő) ismerteti, a bizottság a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló többször módosított 1/2006.(I.24.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot, a rendelet megalkotását. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló többször módosított 1/2006.(I.24.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. 117/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló többször módosított 1/2006.(I.24.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester 9

10 Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló többször módosított 1/2006.(I.24.) rendelet módosításáról 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, megalkotta a rendeletet. Napirend 7. pontja: Javaslat a IV. házi orvosi körzet kialakítására (írásos, rendeletalkotás) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Szentgyörgyi József mint a bevezetőben jelezte, ennél a napirendi pontnál tájékoztatásként elmondja, az előző héten egyeztetést kezdeményezett a jelenlegi három házi orvossal a területhatárok kijelölésével kapcsolatban. Az egyeztetés először kicsit feszült hangulatú volt, mert az orvosok véleménye szerint nekik ez kártyaszám esést fog okozni, mely finanszírozás kiesést jelent és a negyedik háziorvosnak nem lesz elegendő kártyája, így nem lesz forrása egy év után a finanszírozásra. Végül eljutottak addig, hogy különösebb ellenállás nem volt a kérdésben. Szól arról, hogy bár a körzetkialakítás kötelező feladat, de mivel szabad orvosválasztás van, mindenki ott adja le a kártyáját, ahol akarja. A körzetek kijelölése annyit jelent, hogy ha valaki abban a körzetben lakik, akkor őt az illetékes háziorvosnak kötelessége fogadni. Jelenleg arról döntenek, hogy elinduljon a negyedik háziorvosi körzet, kiírják a pályázatot. A pályázatban egy olyan támogatási feltételrendszer jelenik meg, ami összeköti az ügyeleti idő csökkentését a háziorvosi rendelő kialakításához adandó önkormányzati támogatással. Az új rendelési idő megállapítása a képviselő-testület jogköre, ezért javasolja a negyedik körzet rendelési idejének meghatározását úgy, hogy hétfő-szerdán 16,00 20,00 óráig, pénteken 14,00 18,00 óráig, ezáltal heti 8 órával csökkenne a megrendelt orvosi ügyeleti idő. A jelenlegi számok szerint ez a konstrukció 1-1,5 mft megtakarítást fog hozni évente. A negyedik háziorvosi rendelő kialakításához egyszeri 9,5 mft-os támogatást nyújt az önkormányzat, melyet három lépcsőben kerülne kifizetésre. Az első időszakban megkezdené a rendelést az ügyeleti helyiségben, melyhez 3 mft eszköztámogatást kapna, majd a saját rendelő építése folyamán 50 és 100 %-os készültségnél kapna 3 és 3,5 mft. Ez a támogatási összeg szerepel a költségvetési koncepcióban, de nem tartja valószínűnek, hogy egy éven belül jelentkezik majd a teljes összeg. Összességében azt gondolja, hasznos lesz a negyedik körzet kialakítása, bízik abban, hogy életképes konstrukció kerül kialakításra. Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok döntését. Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a negyedik háziorvosi körzet kialakítását, a rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását, a pályázat kiírását. 10

11 Végváriné Nyíri Lídia (képviselő) ismerteti, a szociális bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a negyedik háziorvosi körzet kialakítását, a rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását, a pályázat kiírását. Hanfeldt István (képviselő) ismerteti, az ügyrendi bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek a negyedik háziorvosi körzet kialakítását, a rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását, a pályázat kiírását. javaslatot. 1. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy március 1- jével létrehozza a IV. háziorvosi körzetet. Határidő: február 28. Szentgyörgyi József polgármester 2. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester 3. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV. háziorvos körzet létrehozásához, önálló rendelő kialakításához, és felszereléséhez 9,5 mft támogatást biztosít a pályázatot elnyerő háziorvosnak, amennyiben a rendelési idejét úgy alakítja ki, hogy havonta legalább 32 óra ügyeleti időt kivált, és vállalja, hogy 10 évig folyamatosan ellátja a háziorvosi feladatokat. Határidő: folyamatos Szentgyörgyi József polgármester 4. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV. háziorvosi körzet ellátására jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. Határidő: azonnal Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 118/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 1. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy március 1-vel létrehozza a IV. háziorvosi körzetet. Határidő: február 28. Szentgyörgyi József polgármester 2. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester 3. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV. háziorvos körzet létrehozásához, önálló rendelő kialakításához, és felszereléséhez 9,5 mft támogatást biztosít a pályázatot elnyerő háziorvosnak, amennyiben a rendelési idejét úgy alakítja ki, hogy havonta legalább 32 óra ügyeleti időt kivált, és vállalja, hogy 10 évig folyamatosan ellátja a háziorvosi feladatokat. Határidő: folyamatos Szentgyörgyi József polgármester 11

12 4. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV. háziorvosi körzet ellátására jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. Határidő: azonnal Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 118/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Halásztelek IV. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására Ellátandó településrész: Halásztelek Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 23/2014.(XII.18.)számú önkormányzati rendeletének 1.számú mellékletében megállapított IV. számú felnőtt háziorvosi körzet Ellátandó lakosságszám: 1282 fő Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként Munkavégzés helye (a háziorvosi rendelő címe): Egészségház 2314 Halásztelek Kisgyár u. 2. Saját rendelőben a körzethez közel eső helyen a településen belül. Az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 10 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez - minden esetben - személyes közreműködésével, a rendelő kialakításához, és felszereléséhez 9,5M Ft támogatást kap az önkormányzattól, külön megállapodásban rögzített ütemezés szerint. Pályázati feltételek: - büntetlen előélet; - az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. -ában előírt képesítés; - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása; - B kategóriás jogosítvány; 12

13 - saját gépkocsi; - egészségügyi alkalmasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - igazolás működési nyilvántartásba vételéről, - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata, - gyakorlat igazolása, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - szakmai és személyes önéletrajz, - egészségi alkalmasság igazolása, - Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. - Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti. - Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri A pályázat benyújtásának határideje: január 30. A pályázat elbírálásának határideje: soron következő testületi ülés A pályázat benyújtásának módja: postai úton 1 eredeti példányban és elektronikus formában Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (2314 Halásztelek Posta köz 1., A zárt borítékra kérjük ráírni: Háziorvosi pályázat Területi ellátási kötelezettséggel: Igen A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal Egyéb információk: Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit. A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján történik. További információ: Baloghné dr. Nagy Edit jegyzőtől kérhető a 24/ es telefonszámon A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 13

14 Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 0 tartózkodás m e g a l k o t v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, megalkotta a rendeletet. Napirend 8. pontja: Az Önkormányzat évi ellenőrzési tervének elfogadása (írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Szentgyörgyi József kéri a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a bizottság az önkormányzat évi ellenőrzési tervének elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi ellenőrzési tervét elfogadja. 119/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 9. pontja: Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata (írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző Szentgyörgyi József kéri a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 14

15 Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletében; - a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati rendeletében; - az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletében; - egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2012.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletében; - bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak összegét évre változatlanul hagyja. 120/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006.(VI.28.) számú önkormányzati rendeletében; - a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati rendeletében; - az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletében; - egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2012.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletében; - bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak összegét évre változatlanul hagyja. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. Napirend 10. pontja: Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok évi bérleti díjának megállapítása (írásos) Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 15

16 Szentgyörgyi József kéri a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Erdődi Sándorné (képviselő) ismerteti, a bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok bérleti díjait január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: Sorsz. Megnevezés MÓD KFT Ft/hó 2. Halásztelek, Posta köz 1. (garázs) Ft/hó 3. 3 Holló Húskészítmény Kft Ft/hó 4. ELOHIM KFT Ft/hó 5. Garázs - Dózsa Gy. Út 0 Ft 6. GLOBÁL SANSZ KFT Ft/hó 7. TITÁN CIRKON BT Ft/hó Ft/hó 8. Telenor Magyarország Zrt Ft/év 9. EURO BAU-KORR Kft Ft/év 10. OTP Bank automata Ft/hó 121/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok bérleti díjait január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: Sorsz. Megnevezés MÓD KFT Ft/hó 2. Halásztelek, Posta köz 1. (garázs) Ft/hó 3. 3 Holló Húskészítmény Kft Ft/hó 4. ELOHIM KFT Ft/hó 5. Garázs - Dózsa Gy. Út 0 Ft 6. GLOBÁL SANSZ KFT Ft/hó 7. TITÁN CIRKON BT Ft/hó Ft/hó 8. Telenor Magyarország Zrt Ft/év 9. EURO BAU-KORR Kft Ft/év 10. OTP Bank automata Ft/hó Határidő: azonnal Baloghné dr. Nagy Edit jegyző 16

17 8 igen 1 tartózkodás e l f o g a d v a Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. Napirend 11. pontja: A Halásztelki Tündérkert Óvoda óvodai beiratkozási időpontjának meghatározása (írásos) Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető Szentgyörgyi József kéri a kulturális bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória (képviselő) ismerteti, a bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. Szentgyörgyi József hozzászólásnak ad helyt. Soltész Zoltánné (képviselő) bejelenti, érintettsége miatt az óvodával kapcsolatos döntésekben nem szavaz. Szentgyörgyi József további kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvodába a 2015/2016. nevelési évre történő jelentkezés módját és a felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg: Az óvodai beiratkozás időpontja: április április 24. (hétfőtől péntekig) 8.00 órától óráig Helyszíne: Halásztelki Tündérkert Óvoda, Halásztelek, Óvoda u /2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvodába a 2015/2016. nevelési évre történő jelentkezés módját és a felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg: Az óvodai beiratkozás időpontja: április április 24. (hétfőtől péntekig) 8.00 órától óráig Helyszíne: Halásztelki Tündérkert Óvoda, Halásztelek, Óvoda u. 3. Határidő: azonnal Urbán Miklósné óvodavezető 8 igen Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. 17

18 Napirend 12. pontja: A Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározása (írásos) Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető Szentgyörgyi József kéri a kulturális bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória (képviselő) ismerteti, a bizottság az óvoda éves nyitvatartási rendjének elfogadását úgy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iskolai szünetek időtartama alatt összevont csoportokkal üzemeljen az óvoda, ha 10 főnél több gyermek részére igénylik az óvodai ellátást. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg a 2014/2015-ös nevelési évre: - Az iskolai szünetek időtartama alatt összevont csoportokkal üzemel, ha 10 főnél több gyermek részére igénylik az óvodai ellátást. 123/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg a 2014/2015-ös nevelési évre: - Az iskolai szünetek időtartama alatt összevont csoportokkal üzemel, ha 10 főnél több gyermek részére igénylik az óvodai ellátást. Határidő: azonnal Urbán Miklósné óvodavezető 8 igen Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. Napirend 13. pontja: Halásztelki Tündérkert Óvoda munkaterve a 2014/2015. nevelési évre (írásos) Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető Szentgyörgyi József kéri a kulturális bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória (képviselő) ismerteti, a bizottság az óvoda munkatervének elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 18

19 124/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervét elfogadja. Határidő: azonnal Urbán Miklósné óvodavezető 8 igen Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatot. Napirend 14. pontja: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása (írásos) Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető Szentgyörgyi József kéri a kulturális bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória (képviselő) ismerteti, a bizottság a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásának elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek. javaslatot. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére jelen határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki. 125/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére jelen határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki. Határidő: azonnal Szentgyörgyi József polgármester 8 igen 125/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 19

20 Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbi tartalommal és szövegezéssel: P á l y á z a t i f e l h í v á s Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre, március 1-jétől február 28- áig. Munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Posta köz 1. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magasabb vezetői feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az e törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: a 150/1992. (XI.20.) Kormány Rendelet 6/A (1) bekezdése szerint: - felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; - a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek, vagy nem szakirányú egyetemi végzettségnek és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat; - kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez; valamint büntetlen előélet; magyar állampolgárság. Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, kreativitás, problémamegoldás. A beosztás betölthetőségének időpontja: március 1. A pályázat benyújtásának határideje: A internetes oldalon való megjelenéstől számított 30. nap, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit jegyző nyújt, a 06/ telefonszám /106-es mellék. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás pályázat jeligével zárt borítékban 1 eredeti példányban kell leadni Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalnál (2314 Halásztelek, Posta köz 1.). A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kulturális Bizottság javaslata alapján Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: o a pályázó részletes szakmai önéletrajza o az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program) o 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány o szakmai végzettséget igazoló oklevelek másolata o nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 20

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. február 12-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.01.21 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben