BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács évi munkájáról Felterjesztem: Budapest, n... Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos elnök

2 I. Bevezető A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa (Továbbiakban: KTT) működésének szabályozását a 73/2012 számú főigazgatói intézkedés tartalmazza, amely egyértelműen meghatározza, hogy a KTT a tudományos munka tevékenységet tervezi, koordinálja és szervezését irányítja. A KTT alaprendeltetése szerint feltárja a katasztrófavédelem tudományos értékeit, szorgalmazza a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazását és erősíti a tudományos tevékenység tudomány-rendszertani helyét és szerepét. A KTT tudományos munkáját az elnök tervezi és szervezi. A rendészettudomány területén huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervezői munka elismeréseként Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos, a KTT elnöke november 28-án a Belügyminisztériumban Szabó András érdemérmet vehetett át. Szintén a Belügyi Tudományos Tanács oklevelét vehette át eddig kifejtett tudományos tevékenységéért dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a BM OKF Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály főosztályvezetője, a KTT alelnöke. A KTT munkacsoportjai: Felsőoktatási, Tűzvédelmi, Polgári Védelmi, Iparbiztonsági, Logisztikai és Informatikai saját szakterületeiken végezték tudományos munkájukat. A tanács összetétele nem változott, de a személyi változások miatt a esztendőben elengedhetetlen a tagság megújítása, új tagok felvétele. 2

3 II. A tudományos rendezvények áttekintése A KTT feladatait elfogadott munkaterv alapján hajtotta végre ben 2 ülést tartott, 2 rendezvényt szervezett, és több, mint 20 rendezvényen képviselte a Katasztrófavédelmet az elnök vagy valamely tanácstag január 25. Részvétel a Hagyományőrző Tűzoltók I. Országos Szimpóziumán február 11. Részvétel A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság szolgálatában című konferencián február 20. Részvétel a 9. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia című konferencián február 21. Részvétel a Belügyi Tudományos Tanács Ülésén november 4. Részvétel a őszi kari tudományos diákköri konferencián. (NKE Rendészettudományi Kar) március 4. Részvétel az MTA IX. osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottság munkaértekezletén március 11. Részvétel az Iparbiztonsági Szakmai Napon május 9. KTT tavaszi ülése május 29. A KTT pályázatának kiírása március 27. Részvétel az Aktualitások a budapesti Víz Világtalálkozó Tükrében című konferencián április 9. Részvétel Bérczi László tű ddtbk. műhelyvitáján április 10. Részvétel Az Önkormányzati Rendészet lehetőségei és korlátai című konferencián július 2. Részvétel az Országos Erdőtűzvédelmi Konferencián október 1. Részvétel a Katasztrófavédelmi Díj Tudományos Konferencián október 16. Részvétel Bérczi László tű ddtbk. doktori védésén november Részvétel a Vörösiszap katasztrófa az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ váltásparancsnokának szemszögéből - fotókiállítás Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, egyetemi docens fényképeiből című kiállítás megszervezésében november 5-6. Részvétel a Víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás című konferencián november 13. Önkéntesek a Katasztrófavédelemben című tudományos, nemzetközi konferencia megszervezése, lebonyolítása november 28. Részvétel a Belügyi Tudományos Tanács Ülésén, ahol Dr. Papp Antal tű. ezredes Szabó András érdemérmet vehetett át december 2. KTT őszi ülése december 11. Részvétel az NKE által megrendezett országos őszi intézeti konferencián. 3

4 III. Pályázati tevékenység bemutatása A KTT megalakulása óta minden évben hirdet pályázatot, amelynek nem titkolt célja tudományos művek megírására való ösztönzés, a szakmai közösség és a katasztrófavédelem iránt érdeklődők aktivizálása, a tudományos tevékenység, a kutatás előtérbe helyezése. A pályázati kiírásban közzétett témák elsődlegesen a gyakorlatban hasznosítható, konkrét feladatok megoldását érintő pályaműveket preferálják. Közkedvelt téma a kritikus infrastruktúra valamint a klímaváltozás és a természeti katasztrófák összefüggése. A pályázók döntő többsége a hivatásos állomány agilis tagjai, az egyetemeken (többségében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének diákjai) hallgatók és kutató tanárok, akik értékteremtő szándékkal nyújtják be pályaműveiket. A Tanács 2014-ben meghirdetett pályázata az Európai Unió biztonságpolitikai aspektusaival, a védelem igazgatás komplex rendszerével, a katasztrófavédelem aktuális kérdéseivel, annak nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkozott. Jegyzőkönyvezett bontás után a beérkezett dolgozatokat az adott szakterület jeles képviselői, Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő, valamint Kossa György tű. dandártábornok, Országos Iparbiztonsági Főfelügyelő bírálták. A visszaérkezett bírálatok, valamint a Tanács tagjainak rangsorolása alapján az első helyezett 2014-ben Dr. Endrődi István tű. ezredes Úrnak, a BM OKF, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet, katasztrófavédelmi-műveleti tanszéke tanszékvezetőjének, Csepregi Péter tű. őrnagy Úrnak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, polgári védelmi főfelügyelőjének, valamint Teknős László Úrnak, a BM OKF, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet főelőadójának, közösen készített (Az önkéntes polgári védelmi erők új dimenziója, avagy a magyar Felsőoktatási Intézmények Önkéntes Mentőszervezeteinek megalakításának szükségessége, jelentősége a hazai katasztrófavédelmi rendszerben. című) pályaműve lett. Az elismerés a Belügyi Tudományos Tanács Ünnepi Ülésén került átadásra. A pályázatra benyújtott pályaművek száma évről évre csökkenő tendenciát mutat. A következő év egyik kiemelt feladata lesz a pályázati kiírás át- illetve továbbgondolása. A KTT a 2014-es esztendőben nemcsak pályázatot írt ki, hanem aktívan részt vett más szakmai pályázatok elbírálásában, megvalósulásában is. Évek óta a Dr. Balogh Imre Emlékpályázat bírálóbizottságába delegál tagokat. Dr. Nagy Rudolf mk. tű. alezredes a Belügyminisztérium, Oktatási, Kiképzési és Tudományszervezési Főigazgatóságának A parancsnokképzés tudományos, szakmai megalapozása és követése címmel kiírt projektjében készítette el tanulmányát A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél folytatott parancsnoki vezetői felkészítés és képzés elméleti és gyakorlati hátteréről. 4

5 IV. Önkéntesek a katasztrófavédelemben és más rendezvények Elengedhetetlen, hogy a KTT konferenciát szervezzen, illetve tagjai konferenciákon jelenjenek meg, akár mint előadók, akár mint szakmai közönség, mégis a legkiemelkedőbb esemény az Önkéntesek a Katasztrófavédelemben című nemzetközi tudományos konferencia megszervezése volt, amely a Hanns Seidel Alapítvány támogatásával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem segítségével valósult meg november 13-án sikeresen lezajlott a konferencia, melynek helyszínéül a patinás épületben található Ludovika Campus szolgált. Méltó keretet adott a rendezvénynek az egyetem Kápolnája: a délelőtti plenáris ülés itt kezdődött, a késő délutáni záró, értékelő fejezet pedig itt ért véget. A nemzetközi rendezvényen Németország, Ausztria, Románia, Bulgária és Horvátország képviseltette magát. Az esemény védnöke dr. Bakondi György tű. altábornagy Úr volt. A magas színvonalú előadásokon kívül az érdeklődők megtekinthették a rendezvényen megjelenő, katasztrófavédelemhez közel álló cégek kiállításán kívül a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának árvízi fotókiállítását is, valamint hallgathatták a Katasztrófavédelem Központi Zenekara Szent Flórián kvintettjének előadását. Minden megyei katasztrófavédelmi igazgatóság képviseltette magát a nemzetközi konferencián; két szekciót megyei igazgató vezetett: Wéber Antal tű. ezredes, Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója valamint Tóth Tibor mk. tű. ezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Dr. Balázs Gábor tű alezredes, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója előadást tartott az I. szekcióban valamint Varga Ferenc tű. dandártábornok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a plenáris ülésen. Mindezen túlmenően (a teljesség igénye nélkül) az országos tűzoltósági főfelügyelő, megyei polgári védelmi főfelügyelők, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség országos elnöke, az Erdélyi Önkéntes Tűzoltó Szövetség elnöke, az Osztrák Szövetségi Tűzoltó Egyesület alelnöke, valamint több megyei igazgatóság hivatásos állományú tagja tartott előadást, de küldötteket minden megye delegált, akik, mint hallgatóság vettek részt a rendezvényen. A szakmai nap elérte célját, megerősítette az önkéntesek és a katasztrófavédelem közötti köteléket, a további együttműködés lehetőségét, hangsúlyozta a jól szervezett önkéntesek nélkülözhetetlenségét. A katasztrófavédelem népszerűsítése, a tudomány minél több emberhez eljuttatása sarkalta a KTT-t arra, hogy az adott év kiemelkedő fontosságú konferenciáját a Magyar Tudomány 5

6 Ünnepe rendezvénysorozathoz kösse, így a lehető legtöbb fórumon nyilvánosságot biztosítva a rendezvénynek. A népszerűsítésben folyamatosan részt vállal a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma is: számos konferenciát tartanak, kiállításokat rendeznek és nyitnak, vándorkiállítással utazták végig országunk megyéit. Az Egy ország a Duna mentén fotókiállítás az ország valamennyi megyeszékhelyére eljutott. Mindenhol igyekeztek olyan helyszínt választani, (Kormányhivatalok, bevásárló központok), ahol minél több ember részese lehetett. Közös munka eredménye a Vörösiszap katasztrófa az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ váltásparancsnokának szemszögéből - fotókiállítás Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, egyetemi docens fényképeiből című kiállítás megszervezése, amely november hónapban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtárában volt megtekinthető. V. Publikációs tevékenység A Védelem - Katasztrófavédelmi Szemle 2014-es kötete 128 cikket, tanulmányt adott közre. A tudományos eredmények mellett fő feladatának a szakmai tevékenység elméleti és gyakorlati fejlesztését, az új fejlesztési eredmények és az OTSZ fejlődési fázisainak bemutatását tekintette. A magas szakmai színvonalat képviselő szerzők jelenléte, a tudományos igényesség és közérthető stílus a szakmai lektorok közreműködésével az MTA által elismert folyóirattá tette a lapot. Ezzel a lap a Védelem Online virtuális szakkönyvtárral kiegészülve változatlanul a legkiválóbb hazai szakemberek publikációinak teret adva a szakterület vezető szakembereinek fóruma. A lap fejlesztése során jelentős változásokra került sor, ami a korszerűbb formai megjelenésben és a lektori, tudományos követelmények szerinti tartalmi elemek erősítésében jelentkezett. A tudományos és szakmai jelleg erősítésére szorosan együttműködés alakult ki a szakterület társadalmi szervezetivel és a Tudományos Tanáccsal a konferenciák anyagainak közreadásában és a Tudományos pályázatok eredményeinek publikálásában. A fő témakörök OTSZ előkészítése, Veszélyes üzemek, Szén-monoxid és hatásai, az ellene való védekezés lehetőségei, Katasztrófavédelmi Hatósági tevékenység új elemei, Logisztikai biztosítás, Földcsuszamlások, Hőszigetelő anyagok kérdései, CPR és építési kormányrendelet hatásai, Membrán hatás kompozit szerkezeteknél, Számítógépes szimulációk, Gátszakadás okai, Klórtechnológiák veszélyei 6

7 A lap 1200 gépelt oldal terjedelmét és a Védelem Online virtuális szakkönyvtár további 280 publikációját tekintve 3200 oldallal gyarapodott a hazai szakirodalom. Minden jelentős konferencia előadásait, a tudományos pályázatok dolgozatait közreadtuk. A lap iránti érdeklődés különösen a hatósági és a tűzvédelmi szakértői területen érezhetően növekedett. A lap a szakmai publikációkban, szakértői véleményekben és szakirányú dolgozatokban a leggyakrabban idézett forrás. Tapasztalataink szerint cikkeit továbbképzési anyagként használják. A Védelem Online virtuális szakkönyvtár a szakterület virtuális szakkönyvtáraként a katasztrófavédelem vezető szakembereinek szóló információforrásul szolgál. Az internet lehetőségeit kihasználva a bármely anyag kereshető. A mintegy dokumentumát en olvasták 2014-ben. A legtöbben en januárban, a legkevesebben 6140-en augusztusban tallóztak és töltöttek le, közel 400 ezer dokumentumot. A december sem volt holtszezon, mivel 9092 olvasó kattintott a Védelem Online-ra. Az elmúlt évben a rendszeres látogatók (51%) és a tervezői oldalakról átkattintók (18%) száma markánsan emelkedett. A szakdolgozat készítés- és a vizsgaidőszakban érzékelhetően nő a honlap olvasottsága január közepéig stabil szakmai olvasótábort kialakítva 628,5 ezer olvasó 1 millió 784 ezer dokumentumot olvasott el ben a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kutatómunkája eredményeképpen jött létre a Hőseink című kiadvány, amely a szolgálatteljesítés közben elhunyt, hősi halált halt Tűzoltóknak állít örök emléket. Két év elteltével a KTT ismételten ad ki konferenciakötetet; az Önkéntesek a Katasztrófavédelemben című konferencián elhangzott előadásokból. A kiadás várható időpontja: 2015 február. VI. Kapcsolatok A Tanács aktívan együttműködik a Belügyminisztérium alá tartozó szervek Tudományos Tanácsaival, a tudományág kutatásával foglalkozó Társaságokkal, és nyitott a katasztrófavédelemhez kapcsolódó területeken tevékenykedő szervezetekkel való kapcsolattartásra is. Így kapcsolatot tart a Belügyi Tudományos Tanáccsal, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tudományos Tanácsával, Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsával, Magyar Hadtudományi Társaság, Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztályával, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal. A évben előkészítésre került Együttműködési megállapodás megkötése a Rendőrség Tudományos Tanácsával, amely aláírás előtt áll, továbbá felülvizsgáltuk és megújításra javasoltuk a Magyar Rendészettudományi Társasággal 2005-ben megkötött, majd ben módosított megállapodását. A megállapodás szövege az időközben bekövetkezett személyi- és szervezeti változásokra tekintettel aktualitását vesztette. 7

8 A Tanács kapcsolatot tart a Hanns Seidel Alapítvánnyal, amely lehetőségeihez mérten támogatja munkánkat. A évben 5000 eurót kaptunk, amelyet konferencia szervezésre, valamint tanulmánykötet megjelentetésére fordíthattunk. A évre tervezett konferenciához ismételten benyújtottuk pályázatunkat az Alapítványhoz, amelynek lebonyolításához az Alapítvány értesítése alapján euro-t fogunk kapni. Főigazgatói jóváhagyással a A felelős társadalom a katasztrófavédelem és a közoktatás című konferencia kerül megrendezésre a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen. VII. Tehetséggondozás, oktatás A Katasztrófavédelmi Intézet vezetői és oktatói személyében biztosított a jövő tehetségeinek felkutatása és segítése. A tehetségek felkutatását a Tudományos Diákköri Konferenciák, valamint a pályázati kiírások hivatottak elősegíteni ben tavaszi Intézeti Tudományos Diákköri Konferencián 3 szekcióban (katasztrófa műveleti: 5, tűzvédelmi: 5, valamint iparbiztonsági: 5) összesen 15 dolgozat született. Ezek közül Országos TDK-n való szereplésre összesen 4 dolgozat ( megosztásban) lett javasolva. Valamennyi esetben az első 2 helyezettet díjazták, illetve különdíjakat is kaptak (BM OKF részéről 3-at) a résztvevők év őszi Intézeti TDK-n 3 szekcióban (katasztrófa műveleti: 6, tűzvédelmi: 7, valamint iparbiztonsági: 7) összesen 20 dolgozat született. Ezek közül Országos TDK-n való szereplésre összesen 9 dolgozatot ( megosztásban) javasoltak. Valamennyi esetben az első 3 helyezett került díjazásra, illetve különdíjakat szintén kaptak (BM OKF felajánlásában 3-at) a résztvevők évben Országos TDK-t nem hirdettek, így az arra javasolt dolgozatok a évi Országos TDK-n fognak szerepelni. Mindezeken felül a KTT segíti a doktori képzésre jelentkezők témaválasztását, segíti az állomány tagjait a tudományos fokozat megszerzésében, részt vesz műhelyvitákon, doktori védéseken októberében védte meg doktori disszertációját és szerzett tudományos fokozatot a KTT tagja, Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. 8

9 VIII. Az elkövetkező időszak fő feladatai Tudományos vizsgálatok, kutatások ösztönzése az új hatósági feladatok körében; Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság munkájának tudományos támogatása; Együttműködési kapcsolat folytatása a Hanns Seidel Alapítvánnyal; A Rendőrség Tudományos Tanácsával és a Magyar Rendészettudományi Társasággal együttműködési megállapodás véglegesítése illetve újrakötése; Tudományos pályázati tevékenység ösztönzése, színvonalának emelése, a hivatásos állomány minél szélesebb körének bevonásával; Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok bevonása a tudományos életbe, lehetőség szerint legalább olyan aktivitással, mint az Önkéntesek a Katasztrófavédelemben című konferencián, valamint a területükön működő felsőoktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodás szorgalmazása; A rendvédelmi társszervekkel és a katasztrófák elleni védekezésben együttműködő szervezetekkel történő tudományos együttműködés fejlesztése; A szakmai munka eredményességének fokozását szolgáló tudásbázis szélesítése a szakmai kérdésekre fókuszáló doktori kutatási témák meghirdetésével és doktori képzés keretében történő kutatások kezdeményezésével; Főigazgató úr által jóváhagyott A felelős társadalom a katasztrófavédelem és a közoktatás című konferencia megszervezése, színvonalas lebonyolítása Tolna megyében; Megelőzés és reagálás eszközrendszerének bővítését szolgáló kutatások ösztönzése: az árvizek és belvizek-, a külterületi, illetve a lakás- és kéménytüzek-, továbbá a szén-monoxidmérgezéssel járó esetek- feldolgozását érintő témákban; Bátorítani kívánjuk továbbá a kutatókat, doktoranduszokat, hogy a nemzetközi szakmai közönség előtt is vállaljanak szerepet a tűz- és polgári védelem, valamint az iparbiztonság hazai eredményeinek ismertebbé tételében az EFSCA által teremtett kutatási, publikálási lehetőségek fokozottabb kiaknázásával. A Tanács munkájának zavartalan működése érdekében mihamarabb meg kell választani az új tagokat, továbbá szükséges a pályázati kiírás át- illetve továbbgondolása. IX. Összegzés A 2014 év tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a katasztrófavédelmi szervezetnél a tudományos tevékenységet folytatók aktivitása élénkebb volt, az előző évhez viszonyítva, köszönhetően a tudományszervezési tevékenységnek. A tavalyi esztendőben problémát jelentett a publikációk, kiadványok számának csökkenése, ellenben az aktívabb tudományos élet, a kiadás előtt álló konferenciakötet növeli a publikációk számát. A KTT összefogja, összesíti a megyéknél folyó tudományos munkát. Az igazgatóságok negyedévente jelentették, hogy adott időben folyt-e tudományos tevékenység a megyében. Az állomány valamely tagja publikált-e, tartott-e előadást, kik vesznek részt doktori képzésben, kik szerezték meg az abszolutóriumot, kiknek volt műhelyvitája és ki védte meg doktori disszertációját, illetve szerzett tudományos fokozatot, továbbá szerveztek-e, részt vettek-e konferenciákon. 9

10 A felterjesztett jelentésekből megállapítható, hogy a katasztrófavédelem állományának jelentős része konferenciákon tart előadást, publikál, felsőoktatásban tanít, szakmai vizsgaelnöki feladatot lát el. A tudományos életben kivívott elismertség megtartásáért és fejlesztéséért, a katasztrófavédelem népszerűsítéséért a KTT a jövőben is folytatja aktív szerepvállalását a tudományszervezésben, a Katasztrófavédelem tudományos életének koordinálásában. Mellékletek: 1. számú melléklet: K I M U T A T Á S - Az NKE/ZMNE/ KMDI doktoranduszairól, akik honi katasztrófavédelemhez kapcsolódó témákat kutatnak/kutattak 2. számú melléklet: A Védelem - Katasztrófavédelmi Szemlében illetve a VÉDELEM Online-on megjelent jelentősebb cikkek listája 3. számú melléklet: A készülő konferenciakötet borító tervezete 10

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Hónapról hónapra több önkéntes dolgozik a katasztrófavédelem rendszerében

Hónapról hónapra több önkéntes dolgozik a katasztrófavédelem rendszerében Hónapról hónapra több önkéntes dolgozik a katasztrófavédelem rendszerében Több megye önkéntes járási mentőcsoportjai szerezték meg júniusban a nemzeti minősítést. Ez a rendszerbe állítást követő második

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Collegium Talentum Működési szabályzat

Collegium Talentum Működési szabályzat Collegium Talentum Működési szabályzat I. Általános rendelkezések A Magyar Nemzetpolitika, A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket fogalmazza

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben