Tartalom 1. A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei Programozás, pályáztatás; 3. KEOP a. A KEOP felépítése, pénzügyi tábla b. KIOP,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom 1. A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei Programozás, pályáztatás; 3. KEOP a. A KEOP felépítése, pénzügyi tábla b. KIOP,"

Átírás

1 A depóniagáz hasznosításának pályázati lehetőségei (KEOP) Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása c. konstrukció bemutatása

2 Tartalom 1. A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei Programozás, pályáztatás; 3. KEOP a. A KEOP felépítése, pénzügyi tábla b. KIOP, KA vs. KEOP c. Változások d. Események 4. Energetika a KEOP-ban a. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása b. Hatékony energia-felhasználás prioritási tengely Energetikai hatékonyság fokozása Harmadik feles finanszírozás - KEOP kiegészítés Biogáz, depóniagáz projektek támogatása a KEOP-ból Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása c. konstrukció bemutatása: Támogatható tevékenységek Kedvezményezettek Finanszírozás, keretek, szabályok, a pályáztatás folyamata, határidők Kiválasztási kritériumok

3 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei ; ; mrd Ft

4 Programozás, programozási dokumentumok, fogalmak Programozási Dokumentum Biogáz - relevancia NSRK OP Akcióterv Konstrukció ÚMFT KEOP KEOP AT Megújuló energiaforrásfelhasználás növelése Hő- és/vagy villamosenergiaelőállítás támogatása

5 KEOP pénzügyi tábla Prioritás Támogatási összeg euro Támogatási összeg Ft Százalékos megoszlás % 1. Egészséges tiszta települések ,06 2. Vizeink jó kezelése ,70 3. Természeti értékeink jó kezelése ,75 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése ,15 5. Hatékony energia-felhasználás ,14 6. Fenntartható életmód és fogyasztás ,58 7. Projekt előkészítés ,01 8. Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) ,61 Összesen

6 KIOP, KA vs. KEOP KIOP (SA) környezetvédelmi és energetikai része 171 millió EUR KA környezetvédelmi része 556 millió EUR KIOP: 7 környezetvédelmi intézkedés (1 energia) KEOP = Kohéziós Alap + Strukturális Alap (hazai társfinanszírozással együtt) millió EUR 7 környezetvédelmi prioritás (2 energia)

7 Változások 1 1. Új eljárástípusok Automatikus Egyfordulós (nyílt, meghívásos) Kétfordulós (nyílt, meghívásos) Kiemelt Nagyprojekt (25M fölötti projektek brüsszeli egyedi jóváhagyás) Közvetett támogatás

8 Változások 2 2. Új eljárásrendi határidők 3. Egyszerűsített kifizetés, nyomonkövetés 4. Biztosíték nyújtási kötelezettség egyszerűsödése 5. Új típusú szerződéses viszony a KSZ-ekkel 6. Pályázati dokumentumok egységesedése, koncepcionális változások

9 Események Esemény A Kormány elfogadja az Akcióterveket Az Európai Bizottság elfogadja a KEOP-ot Az NFÜ kiírja az első KEOP pályázatokat Időpont július augusztus szeptember 18. A pályázatok beadhatók október 24.

10 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR kizárva (tükörpályázatok) Költségvetés kb. 69 md Ft Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

11 Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése prioritástengely Célértékek Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Megújuló energiahord ozó bázisú villamosener gia-termelés növekedése GWh/év Megújuló energiahord ozó felhasználás növekedése PJ/év 0 0,0 4,0 20,7 28,8 35,3 36,5 38,0 39,5 41,3 Üvegházhat ású gázok kibocsátás csökkenése kt/év

12 Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése prioritástengely - konstrukciók Konstrukciók, pályázati kiírások : 1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása 2. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

13 1.Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása (KEOP ) Támogatható Tevékenységek Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése: Energiatermeléshez használható előkészített bio-tüzelőanyag (faapríték, pellet, bála), vagy szennyvíziszapból nyert (szárított, brikettált, illetve formázott) tüzelőanyag előállítására szolgáló termelő kapacitások létrehozása. Biomassza-felhasználás: szilárd biomasszával történő, kis kapacitású[1] kapcsolt- és közvetlen villamosenergia termelés vagy közvetlen hőenergia termelés szennyvíziszap, használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai célú felhasználása [1] Legfeljebb 25 MW villamos teljesítményig.

14 Biológiai hulladék alapú biogáz termelés és felhasználás: Növényi és állati eredetű hulladékból, kommunális hulladékból, illetve szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz alapú közvetlen hőtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamosenergiatermelés regionális biogáz-hasznosítók vagy kisméretű egyedi fogyasztói biogáz-hasznosítók kialakításával Támogatható Tevékenységek A visszamaradó szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosítása a projektek keretében elszámolható. Geotermikus energia hasznosítása: közvetlen hőtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamos energia termelés Hőszivattyús rendszerek telepítése

15 Napenergia hasznosítása: Támogatható Tevékenységek napelemek (fotovoltaikus rendszerek) telepítése villamosenergia-termelésre, napkollektoros rendszerek telepítése használati melegvíz és fűtési hőenergia előállítására energiatudatos építészeti megoldások alkalmazása, passzív nap-energiahasználat az épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekében Vízenergia-hasznosítás: Meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása új vízerőművek létesítése[2] Szélenergia-hasznosítás: villamos hálózatra nem termelő lokális vagy közösségi szélerőgépek létesítése Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése [2] Legfeljebb 5 MW villamos teljesítményig.

16 Kedvezményezettek Vállalkozás (nagyvállalkozások is) Költségvetési szerv Nonprofit szervezet Egyéb gazdasági szervezet

17 Elszámolható költségek köre Projekt előkészítésével kapcsolatos költségek (6%) Projektmenedzsment költsége Ingatlanvásárlás költsége Eszközbeszerzés Szolgáltatások Vállalkozói előleg Építési tevékenységek Nem elszámolható költségek köre A pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek; Használt gépek-berendezések beszerzésének költségei; Olyan tárgyi eszköz vételára, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; Olyan alvállalkozói szerződés, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket; Közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződés, amely a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költséget a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással; A hitelkamat, a pénzügyi műveletek díjai, a deviza-átváltási jutalékok és veszteségek és az egyéb, tisztán pénzügyi ráfordítások; Bírságok, kötbérek és perköltségek; ÁFA, ha visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terheli; Egyéb adók és illetékek, ha nem a kedvezményezettet terhelik; A projektmenedzsment költségeken belüli rezsiköltségek.

18 Támogatás formája, mértéke Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Támogatási intenzitás: Támogatás/elszámolható költségek Minimum 10, maximum 50% Meghatározása: finanszírozási hiány módszer alapján Ezt differenciálja: a regionális támogatási térkép. Kapcsolt energiatermelés létesítésénél előnyt élvez az a projekt, amelyik a villamos rendszerirányító szempontjából is szabályozható teljesítőképességet biztosít. Az ezt a képességet lehetővé tevő, költségvetésileg is elkülönített beruházási tevékenység 5 százalékpont támogatási prémiumban részesül. DE: a felső határ (50%) fix!

19 Támogatás összege, rendelkezésre álló keret Támogatás összege: Többségi magántulajdonú nagyvállalatok: millió Ft, Egyéb pályázók millió Ft Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg évre 13,26 milliárd forint. Ezen belül 1,326 milliárd Ft összeg fordítható többségi nagyvállalati tulajdonú vállalkozások projektjeire

20 A pályáztatás folyamata 1. Pályázat benyújtása október 24-től folyamatosan 2. Formai, jogosultsági vizsgálat befogadás! - beérkezéstől számított max. 45 nap alatt A projekt megkezdhető! 3. Értékelés, bíráló bizottság, döntés - beérkezéstől számított max. 75 nap alatt 4. Szerződéskötés dönéstől számított 60 nap 5. Támogatás folyósítása (kifizetés) utólag, számla alapján 6. Projekt zárása max. 24 hónap időtartam

21 1. Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető Megkezdés: Fontosabb szabályok az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva); vagy kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan; eszköz, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az első beszerzendő eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése, vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre az első szerződés megkötésének dátuma; egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;

22 Fontosabb szabályok 2. A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül: eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés, ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerős használatbavételi engedély), egyéb projektelem esetében megvalósulás 3. A projekt megvalósítás ideje max. 24 hónap; ezt követő fenntartási időszak: 5 év 4.A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (Számlapénz, Bankbetét, A pályázó nevére szóló értékpapír, Bankhitel, tagi kölcsön, a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés,

23 Fontosabb szabályok 5. Biztosítékok: A Támogatási Szerződésében vállalt kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a Támogatási Szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás és járulékai összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése érdekében a kedvezményezettnek biztosítékot kell felajánlania. A) Valamennyi kedvezményezett esetében szükséges: azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása; a fejlesztés tárgyára (ingatlan vagyontárgyra) vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom alapítása. a kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása B) Költségvetési szervek, egyház, alapítvány, társadalmi szervezet kivételével nyújtani szükséges a következők közül legalább egy biztosítékot, amelynek értéke a projektmegvalósítás időtartamára a biztosíték értékének a támogatás 100%-ra kell fedezetet nyújtania. :

24 Biztosítékként felajánlható: jelzálog ingatlanra bankgarancia biztosítói szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény garanciaszervezet által vállalt kezesség garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény óvadék, Fontosabb szabályok egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás. A projektek megvalósítását követő fenntartási időszakra vonatkozóan a következőket kell rendelkezésre bocsátani: azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás a fejlesztés tárgyára (ingatlan vagyontárgyra) vonatkozó elidegenítési tilalom a kedvezményezett nyilatkozatai

25 Fontosabb szabályok 6. Minden kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a támogatási összeg 25%-a erejéig előlegre. 7. Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek, melyet előrehaladási jelentés részeként számolnak el) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át, nonprofit és költségvetési szerv, önkormányzatok és társulásaik kedvezményezett esetében a 90%-át. 8. A kedvezményezettnek hat havonta legalább egyszer projekt előrehaladási jelentést (PEJ) kell benyújtania. 9. Amennyiben adott projekt támogatása nem éri el a 10 millió Ft-ot vagy a projekt megvalósításának időtartama nem haladja meg a 12 hónapot, a kedvezményezet egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a közreműködő szervezethez. 10. Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem csak akkor nyújtható be, amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább az 1 millió forintot.

26 A pályázathoz csatolandó fontosabb dokumentumok Megvalósíthatósági tanulmány Beruházás esetén építési engedély, vagy elvi építési engedély és minden egyéb szükséges hatósági engedély, vagy elvi hozzájárulások. (Tervdokumentáció nem szükséges!) Amennyiben fosszilis energiahordozó kiváltása történik A 247 / (XI. 14.) számú Kormányrendelet alapján adatszolgáltatásra kötelezettek körében a évi energiastatisztikai adatlapok másolata A bejelentési kötelezettség alá tartozó pontforrások kibocsátásait tartalmazó évi bevallások másolata A technológia alapanyag ellátását és a termelt energia, melléktermékek beszerzésének és értékesítésének igazolásai: Kimeríthető megújuló energiahordozók felhasználása (pl. tüzifa) esetén beszállítói előszerződések másolatai Villamos energia, és/vagy hő, tüzelőanyag (továbbiakban: termék) értékesítésének és felhasználásának módját igazoló dokumentumok, melyek tartalmazzák a saját felhasználású és/vagy értékesített termék mennyiségét, természetes mértékegységben kifejezve (kwh/év, MJ/év, t/év). Saját felhasználás esetén kötelező érvényű nyilatkozat benyújtása szükséges a megtermelt és felhasznált termékekről, értékesítés esetén az átvevővel kötött előszerződés (átvételi nyilatkozat) csatolása kötelező. A technológia működése során keletkező hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok befogadó nyilatkozatai, melyek a kezelés módját, mennyiségét egyaránt igazolják.

27 Kiválasztási kritériumok Szakmai jogosultsági feltételek A projekt hozzájárul a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk ÜHG- (üvegházhatású gázok) kibocsátását A beruházás a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban van, műszakilag megvalósítható, megfelel az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak Pályázó bizonyítani tudja, hogy az üzemeltetés során keletkező hulladékokat szakszerűen, jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően fogja ártalmatlanítani A projekt feltételezhetően nem káros a biodiverzitásra Az alapanyag-ellátás során a földhasználat intenzitása nem nőtt A beruházás pénzügyi megtérülése eléri a pályázati kiírásban előírt minimális értéket Tartalmi feltételek (ld. külön file)

28 MEGHIRDETÉS szeptember BENYÚJTÁS: október 24. Energia Központ Kht Budapest, Ráday utca

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Kasza György / 4114 KEOP IH NFÜ

30 III. TARTALMI FELTÉTELEK III.1. A pályázó szervezet megfelelősége III.1.1. Intézményi háttér A pályázó szervezet működése és irányítási struktúrája: 3 pt: Költségvetési szerv, nonprofit szervezet, 2 pt: Többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 1 pt: KKV 0 pt: Egyéb III.1.2. Projektmenedzsment (előkészítés/lebonyolítás) megfelelősége A projektmenedzsment szervezet / személyek tapasztalata, szaktudása: 3 pt: Projektmenedzser/menedzsment tagok legalább 3 éve szakirányú tevékenységet folytatnak, és legalább 3 megvalósult beruházás koordinálását végezték együtt/vagy részben együtt 2 pt: Projektmenedzser/ menedzsment tagok legalább 3 éve szakirányú tevékenységet folytatnak, külön-külön volt már hasonló projektmenedzsment tapasztalatuk 1 pt: Projektmenedzser/menedzsment tagok rendelkeznek vezetői/koordinátori tapasztalatokkal, de szakirányú területen még nem kamatoztatták 0 pt: Projektmenedzser/menedzsment tagok első projektvezetői tevékenysége 3 3p 3p III.2. Szakmai kritériumok III.2.1. A projekt illeszkedése az akcióterv céljaihoz A) A projekt által elért eredő ÜHG kibocsátás-csökkenés éves átlagos mértéke 5 pt: 1000 t CO2 egyenérték/év fölött 4 pt: t CO2 egyenérték/év között 3 pt: t CO2 egyenérték/év között 2 pt: t CO2 egyenérték/év között 1 pt: t CO2 egyenérték/év között 0 pt:10 t CO2 egyenérték/év alatt, de nem 0 t CO2/év 5 10p B) A megújulók kizárólagossága és hasznosítási célja a projektben 5 pt: 100%-ban megújuló energiaforrásból villamos és hasznos hőenergia együttes előállítása: EU szerinti nagy hatékonyságúnak minösülő kapcsolt energiatermelés. 4 pt: 100%-ban megújuló energiaforrásból 5

31 - hasznos hőenergia előállítása, vagy - villamos energia termelése, vagy - nem nagy hatékonyságúnak minősülő kapcsolt termelés 3 pt: Megújuló és fosszilis energiaforrás együttes alkalmazása egy technológiában kapcsolt energiatermelésre 2 pt: Megújuló és fosszilis energiaforrás együttes alkalmazása hőenergia termelésére 1 pt: tüzelőanyag előkészítése/gyártása biomasszából (brikett-, pellet-előállítás) III.2.2. A változatelemzés megfelelősége K A fejlesztés szükségessége és indokoltsága (5p) 5 5p III.2.3. A megvalósítandó változat (projekt) értékelése A) A projekt műszaki színvonala, innovativitása (5p). 5 B) A projekt műszaki tartalma 4 pt: 100%-ban megújuló energiaforrásból - villamos és hasznos hőenergia együttes előállítása vagy - EU szerinti nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés. 3 pt: 100%-ban megújuló energiaforrásból - hasznos hőenergia előállítása, vagy - villamos energia termelése, vagy - nem nagy hatékonyságúnak minősülő kapcsolt termelés 2 pt: Megújuló és fosszilis energiaforrás együttes alkalmazása egy technológiában kapcsolt energiatermelésre 1 pt: Megújuló és fosszilis energiaforrás együttes alkalmazása hőenergia termelésére 0 pt: tüzelőanyag előkészítése/gyártása biomasszából (brikett-, pellet-előállítás) 4 13p T C )Megvalósíthatóság vizsgálata (a tulajdonviszonyok és egyéb projekt-területhez kötődő jogviszonyok alapján, illetve ütemezés szempontokból)(2p) D) A projektelemek (projektköltségek) indokoltsága és elszámolhatósága, 2 költséghatékonyság a beruházás terén, kockázatkezelési stratégia megfelelősége (2p) III.2.4. A projekt szakmai fenntarthatóságának vizsgálata A) A működésre/működtetésre vonatkozó szakmai koncepció 3 megfelelősége (3p) B) A kialakítandó üzemeltetési környezet megfelelősége (jogi és2 hatékonysági szempontból, illetve az üzemeltetési költségek alapján)(2p) C) Kockázatkezelési stratégia megfelelősége a fenntartás időszakában1 (1p) III.2.5. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata 6p

32 B) A Haszon-Költség aránt (Benefit-Cost Ratio) 4 pt: 0,85 < B/C 3 pt: 0,70 < B/C <= 0,85 2 pt: 0,6 < B/C <= 0,7 1 pt: 0,5 < B/C <= 0,6 C) Egyszerű megtérülési idő 4 pt: 0-6 év között megtérül 3 pt: 6-9 év között megtérül 2 pt: 9-12 év között megtérül 1 pt: év között megtérül 0 pt: 15 éven túl térül meg D) A felhasználás módja 2 pt: A megtermelt hő és/vagy villamos energiát 100%-ban maga használja fel 1 pt: Részben saját felhasználásra, részben eladásra termelt villamos és/vagy hőenergia 0 pt: Csak eladásra termelt villamos és/vagy hőenergia III.2.6. A projekt környezeti hasznosságának vizsgálata (környezeti fenntarthatóság vizsgálat) A) A hasznosító eljárás alapenergia-struktúrája 3 pt: Kizárólag nem kimeríthető megújuló energiaforrások hasznosítása 2pt: Kizárólag megújuló, de azon belül kimeríthető energiaforrásokat is alkalmazó hasznosítás 1 pt: Kizárólag kimeríthető megújuló energiaforrás hasznosítása 0 pt: Fosszilis energiahordozóból származó alapenergiát is alkalmazó eljárás p 10p B) Fosszilis segédenergia-felhasználás éves átlagos mértéke az üzemeltetés során 4 pt: Az üzemeltetés segédenergia-igénye 3,0%-nál alacsonyabb 1 3 pt: Az üzemeltetés segédenergia-igénye 3,1-6,0% közötti 2 pt: Az üzemeltetés segédenergia-igénye 6,1-9,0% közötti 1 pt: Az üzemeltetés segédenergia-igénye 9,1-12,0% közötti 0 pt: Az üzemeltetés segédenergia-igénye 12,1%-nál magasabb 4 F) Az üzemeltetés során keletkező hulladékok mennyisége, és az ártalmatlanítás módja 2 pt: Pályázó bizonyítja, hogy az üzemeltetés során nem keletkezik hulladék, vagy a keletkező hulladékok 100%-ban újrahasznosíthatók, más folyamatban nyersanyagként felhasználhatók. 1 pt: Pályázó bizonyítja, hogy az üzemeltetés során keletkező hulladékok legalább 50%-a újrahasznosítható/felhasználható. 0 pt: 50 % alatti újrahasznosítás/felhasználás 2 1 A hasznosított megújuló energia évi átlagos mennyiségének (MJ/év, kwh/év stb.) arányában

33 G) Az életciklus végén keletkező hulladékok mennyisége, és az1 ártalmatlanítás módja 1 pt: Az életciklus végén keletkező hulladékok több mint fele újrahasznosítható, más folyamatban felhasználható. 0 pt: Az életciklus végén keletkező hulladékok több mint fele csak lerakással, vagy égetéssel ártalmatlanítható. III.2.7. Természetvédelmi fenntarthatóság III Általános természetvédelmi fenntarthatósági szempontok értékelése 2 A) A projekt biodiverzitásra gyakorolt hatása 2 pt: (1 pt 3 ): A projekt közvetlenül szolgálja a biodiverzitás megőrzését (pl. a fejlesztés természetvédelmi célú beruházás részeként valósul meg, a fejlesztés megvalósulása hozzájárul az eddigi, természetvédelmi szempontból nem előnyös gyakorlat felszámolásához) 0 pt: A projektnek nincs értékelhető hatása biodiverzitás megőrzésére 2 B) A projekt tájképi illesztése 3 pt: (1 pt 3 ): A projekt tervezése során kiemelt figyelmet fordítottak a tájba illesztésre, a tájképi illeszkedést látványtervekkel vizsgálták, esetleg szakértőket vontak be a tervezésbe. A projekt tervezése tájvédelmi szempontból tökéletes. 2 pt (1 pt) adható annak a projektnek, mely tájképi szempontból nem releváns pl. ipartelepeken megvalósuló fejlesztések, stb.) 1 pt: (1 pt 3 ): Alapvetően jelentős hangsúlyt kapott a tájképi értékek megőrzése, a projekt tervezése és várható megvalósítása tájképi szempontból nem kifogásolható. 0 pt: (0 pt.): A fejlesztésnek egyértelmű tájképromboló hatása van. 3 7p C) A technológiai megoldások ökológiai szempontú értékelése 2 pt:(1 pt ): A projekt tervezése közben a technológiák kiválasztása során messzemenőkig figyelembe vették a ökológiai szempontokat, a megvalósulás igazoltan ilyen öko-barát technikákkal (madárbarát szélturbina, hallépcső létesítése a vízenergia hasznosítását célzó berendezéseken, stb.) történik 1 pt: (1 pt.): A projekt tervezése során figyelembe vették a lehetséges ökológiai szempontból kedvező megoldásokat, ezeket nagy részben beépítették, a fejlesztés ökológiai szempontból nem kifogásolható. 0 pt: (0 pt.): A tervezett technológia megoldások nem tartalmaznak ökológia szempontból kedvező megítélésű rendszereket. 2 III Specifikus természetvédelmi fenntarthatósági szempontok értékelése ) 3 Biomassza-felhasználás, illetve a Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése konstrukciókra vonatkozó pontértékek

34 A) Az alapanyagellátás természetvédelmi szempontú 2 fenntarthatósága 2 pt.: az alapanyag legalább 50 %-ban nem energetikai célból termesztett, invazivan terjedő tájidegen fajokból, mezőgazdasági melléktermékből vagy ezek kombinációjából áll 1 pt.: az alapanyag termőhelynek megfelelően választott, őshonos fajokból álló ültetvényből származik 0 pt.: az alapanyag egyéb forrásokból származik B) Az alapanyag és a melléktermékek beszállítási/elszállítási 1 távolsága 1 pt.: A projekt alapanyagellátása és a melléktermékek elszállítása 30 km-en belül valósul meg, vagy nincs anyagigény (pl szélturbina, napkollektor) 0 pt.: A projekt alapanyagellátása és a melléktermékek elszállítása 30 km-en túl valósul meg 3p III Társadalmi fenntarthatósági szempontrendszer (max. 10 pont) A) Munkahelyteremtés és megtartás 4 pt: legalább 11 munkahelyet teremt, 3 pt: 6-10 munkahelyet teremt, 2 pt: 2-5 munkahelyet teremt, 1 pt: legalább 1 munkahelyet teremt 0 pt: nem teremt új munkahelyet 4 B) A projekt területi elhelyezkedése és társadalmi beágyazottsága 3 3 pt.: A fejlesztés a területfejlesztés szempontjából kiemelt térségben és/vagy településen (TeKTT) 4 valósul meg, a térség potenciális partnereinek (KKV, önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek) együttműködésével 2 pt.: A projekt a térség potenciális partnereinek (KKV, önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek) együttműködésével valósul meg 1 pt.: A fejlesztés a területfejlesztés szempontjából kiemelt térségben és/vagy településen (TeKTT) 5 valósul meg 0 pt.: A projekt nem hátrányos térségben valósul meg, együttműködések hiányában C) A térségfejlesztési hatás 1 1 pt.: A projekt eredményét közvetlenül a térségben hasznosítják 0 pt.: A projekt eredményét nem közvetlenül a térségben hasznosítják IV. PÉNZÜGYI KRITÉRIUMOK 8p IV.1. Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata A pénzügyi költség-haszon elemzés számításának helyessége*( 2p) 2 Költségek összegzése, megalapozottsága (3p) 3 5p 4 A területiség elvének érvényesítéséről szóló útmutató alapján 5 A területiség elvének érvényesítéséről szóló útmutató alapján

35 IV.2. A beruházás finanszírozhatósága A) A beruházás pénzügyi megalapozottsága, hasznossága (haszon/költség arány, B/C)*: 4 pt: 0,85 < B/C 3 pt: 0,70 < B/C <= 0,85 2 pt: 0,6 < B/C <= 0,7 1 pt: 0,5 < B/C <= 0,6 4 B) A teljes beruházási költségre vonatkozó támogatási arány az igényelt/igénybe vehető támogatási összeg alapján: 3 pt: támogatási arány < 15 %: 2 pt: 15 % <= támogatási arány < 30%: 1 pt: 30 % <= támogatási arány < 45 %: 0 pt: támogatási arány => 45 %: 3 10p C) Egyszerű megtérülési idő A beruházás 3 pt: 0-6 év között megtérül 2 pt: 6-10 év között megtérül 1 pt: év között megtérül 0 pt: 15 éven túl térül meg 3 V. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK V.1. Az Eu esélyegyenlőségi elveinek való megfelelőség** V.2. A környezeti fenntarthatóság megfelelősége 5p 2p

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén Bánfi József Energetikai szakértő Visszatekintés A megújuló energiaforrások hasznosítása jelentőségét a világ már a 70-es években felismerte

Részletesebben

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály Megnyitó Markó Csaba KvVM Környezetgazdasági Főosztály Biogáz szerves trágyából és települési szilárd hulladékból IMSYS 2007. szeptember 5. Budapest Biogáz - megújuló energia Mi kell ahhoz, hogy a megújuló

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP Sertéstartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.5-16 A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó gazdaságokban a

Részletesebben

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP Beérkezett pályázatok Energetikai pályázati

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztések támogatása című, GINOP számú pályázatról

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztések támogatása című, GINOP számú pályázatról Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása című, GINOP-4.1.2-17 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-2007-3.3.3. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország. VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

ENERGETIKAI HITELPROGRAMOK MIT VÁRUNK AZ IDEI ÉVBEN?

ENERGETIKAI HITELPROGRAMOK MIT VÁRUNK AZ IDEI ÉVBEN? ENERGETIKAI HITELPROGRAMOK MIT VÁRUNK AZ IDEI ÉVBEN? Budapest, 2017.01.18. Naszladi Regina ÁTTEKINTÉS KKV Energia hitel Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

GINOP MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

GINOP MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 GINOP-4.1.2-18 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE Az igényelhető vissza nem

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/B Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Tárgy: és partnereinek városközpont rehabilitációs programja című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 12. naptól

Részletesebben

VP Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

VP Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA VP3-4.2.2-16 A Felhívás célja hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meglévő lakóépületek felújítására és új energiatakarékos lakóházak

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése VP

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése VP Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.3-16 A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó gazdaságokban

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben