Az XML dokumentumok adatmodellje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az XML dokumentumok adatmodellje"

Átírás

1 Az XML dokumentumok adatmodellje dr. Kovács László XML dokumentumok reprezentációs formái Az XML dokumentumok egyik érdekessége, hogy többarcúak, különböző megközelítésből más és más alakban jellennek meg. Alapesetben az XML dokumentum egy megfelő jelölő szavakat tartalmazó szöveges állomány. Ez alapvetően igaz is, de az XML dokumentumok feldolgozása során a különböző feldolgozó programok más és más részt tartanak fontosnak a dokumentumból. Nézzük sorra, milyen nézetei is vannak az XML dokumentumoknak. Vegyünk egy induló XML dokumentumot, melynek tartalma a következő: <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM "a.dtd"> <x:kerdes xmlns:x="a.h"> Hello &#11;! </x:kerdes> Az XML dokumentum azon arcát, amit a szövegszerkesztővel láthatunk, nevezzük el primér XML dokumentumnak. Az így látott kép azonban szükségszerűen különbözik a tényleges, felolgozandó tartalomtó, hiszen vannak benne olyan jelek, mint például a &#11; melyek egy másik jelnek,egy karakternek a pótlására, jelölésére szolgál. A dokumentum ezen nézetét szekundér XML dokumentumnak nevezhetjük. A minta primér dokumentumhoz a következő szekundér dokumentum lehet rendelni: <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE SYSTEM "a.dtd" > <x:kerdes xmlns:x="a.h"> 1

2 Hello a! </x:kerdes> A dokumentum értelmezés következő szintje a tartalom értelmezési módjához kapcsolódik. A dokumentum fizikai oldala azt adja meg, hogy a dokumentum mely állományokból, forrásokból épül fel. A példánkban az DTD definícióhoz és a &#11; jel értelmezéséhez kell külön egységhez fordulni. A dokumentumot felépítő tárolási egységeket nevezik egyednek (entity). <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE kerdes [ <!ELEMENT kerdes (#PCDATA) > ]> <x:kerdes xmlns:x="a.h"> Hello a! </x:kerdes> A fizikai vetület mellett a dokumentumhoz logikai vetület is rendelhető. A logikai vetület a dokumetumot alkotó jelölő elemeket és azok viszonyát mutatja. Az elemek egymásba ágyazottak lehetnek és rendelkezhetnek elemjellemzőkkel. A elemekre épülő logikai modellben nem szerepelnek olyan fontos részletek, mint például a névterek használata. A dokumentum teljas tartalmának lefedésére egy kibővített logikai modell szükséges, mely szintén a megismert hierarchia struktúrára épül. Az elkészített XML feldolgozók alapvetően, néhány kivételtől eltekintve fát építenek fel a dokumentumból. A faszerkezethez egy illeszkedő művelethalmaz és tulajdonsághalmaz társul, amely meghatározza a dokumentum kezelésének jellegét. A faszerkezet szerepének fontosságát jól mutatja az a tény, hogy a W3C konzorcium szabványosította az XML-t belsőleg leíró fa struktúráját, ahol a szabvány a fa elemeinek ábrázolását öleli fel. Az egyik kapcsolódó szabvány az XML információs készlet modellje (XML Information Set, 2004) és a XDM adatmodell (Xquery and XPath Data Model, XDM, 2007). Ebben a fejezetben ezen modelleket tekintjük át. Az Infoset leírás elsődleges célja, hogy megadja az XML feldolgozó programok számára az XML dokumentumokban tárolt információk 2

3 az XML fa szerkezetére illeszkedő struktúráját. Az Infoset egy absztrakt leírással adja meg az XML dokumentumok legfontosabbnak tartott információ elemeit. Azonban az Infoset modell sem terjed ki minden részletre, hiszen többek között nincs külön információs csomópont a DTD egyes elemire, az elemjellemzők sorrendjére. A modell az XML feldolgozók elemzési feladataira koncentrál, s figyelmen kívül hagyja, ami más feldolgozó, pl. a DTD feldolgozó feladata. A feldolgozás során a primér reprezentációs formából kiindulva halad a feldolgozás a belső dokumentum-fa reprezentáció felé. A feldolgozás eredményeként előálló XML dokumentumot viszont újra a felhasználó által megszokott és értelmezhető formába, a primér reprezentációba kell hozni. Emiatt szükség van a belső formátumok primér formátumra alakítására is. A belső formátumról a külső szöveges alakra történő konverziót végző egységet szerializáló(serialization) modulnak nevezzük. A XML dokumentum különböző reprezentációs formái közötti kapcsolatokat összesítve mutatja be az alábbi ábra. primér secunder (infoset) dokumentum-fa primér [megjelenítő] [elő-feldolgozó] [feldolgozó] [serializer] Infoset modell A belső XML fastruktúra leírásának induló és absztraktabb modellje az Infoset, XML Information Set modell. A modell definiálja a fa csomópont típusait, és a csomópontok legfontosabb jellemzőit. A modellben a dokumenmtumot reprezentáló teljes fát nevezik információs készletnek (information set, vagy rövidítve inofset), s a fát alkotó komponenseket, csomópontokat információs elemeknek (information item) nevezik. Az infoset fa modellje azonban nem tekinthető az egyedüli XML fa modellnek. A későbbi XML feldolgozó felületek, mint például a DOM vagy XPath szabványok által használt fa struktúrák bizonyos elemekben eltérő fa modellt használnak. Ahogy már azt korábban láthattuk, az XML fában különböző típusú csomópontok szerepelhetnek, melyek eltérő szerkezettel rendelkeznek. A Infoset modellben ennek megfelelően több information item típus létezik. A modell tizenegy information item típust definiál: dokumentum egység (az XML fa gyökere) 3

4 jelölőelem egység (element) elemjellemző (attribute) feldolgozási utasítás (processing instruction) egyedhivatkozás (entity reference) formátumjelölő (notation) karakter egység (character) megjegyzés (comment) DTD egység (dokumentum séma szerkezete) névtér egység (namespace) nem-elemzendő egyed (unparsed entity) Az egyes egységtípusok közötti legfontosabb különbség a egységet leíró jellemzőkben rejlik. A modell minden egségtípusra megadja az értelmezett tulajdonságok körét. A legtöbb leíró tulajdonsággal a dokumentum és a jelölőelem rendelkezik. A másik végen, a legegyszerűbb típusok közé tartozik többek között a megjegyzés és a névtér is. A dokumentum egység tulajdonságai: gyermek információs elemek listája (children), a lehetséges csomópont típusok listája: jelölőelem, feldolgozási utasítás, megjegyzés és DTDegység. dokumentum gyökér eleme (document element) formátum jelölés (notation) : a DTD-ben definiált NOTATION elemeket adja meg nem-elemzendő egyedek (unparsed entity): a beépített és a DTD-ben megadott ENTITY definíciókat tartalmazza dokumentum URI azonosítója (base URI) karakter kódolási szabvány (character encoding schema) XML verziója (version) önálló dokumentum-e (standalone) 4

5 A jelölőelem tulajdonságai: lokális neve (local name) névtér (namespace name) a név előtagja (prefix) gyermek információs elemek listája (children), a lehetséges típusok listája: elem, feldolgozási utasítás, egyedhivatkozás, karakter és megjegyzés. elemjellemzők listája (attributes) itt definiált névterek listája (namespace attributes) érvényes névterek listája (in-scope namespaces) szülő elem (parent) elem URI azonosítója (base URI) Az elemjellemző csomópont tulajdonságai: lokális neve (local name) névtér (namespace name) a név előtagja (prefix) értéke (normalized value) explicit szerepelt-e az érték (specified) jellemző típusa, pl. IDREF, ENTITY (attribute type) hivatkozott értékek listája (references) szülő elem (owner element) A feldolgozási utasítás jellemzői: feldolgozó (target) utasítás (content) URI érték (base URI) jelmagyarázat (notation) 5

6 szülő csomópont (parent) Egy nem kifejtett egyedhivatkozási csomópont: hivatkozott egyed neve (name) külső hivatkozás (system identifier) nyilvános hivatkozás (public identifier) elérés azonosító (base URI) szülő csomópont (parent) Karakter leíró csomópont karakter kódja (character code) szóköz jelző (element contetnt whitespace) szülő csomópont (parent) Megjegyzés leíró: tartalom (content) szülő csomóont (parent) DTD-t leíró csomópont: külső hivatkozás (system identifier) nyilvános hivatkozás (public identifier) tartalmazott csomópontok (children) csomópont (parent) Fel nem oldott egyed csomópontja: egyed neve (name) külső hivatkozás (system identifier) nyilvános hivatkozás (public identifier) elérés azonosító (base URI) 6

7 jelmagyarázat (notation) A formátum jelölő csomópont jellemzői: azonosító név (name) külső hivatkozás (system identifier) nyilvános hivatkozás (public identifier) elérés azonosító (base URI) Névtércsomópont jellemzői: előtag (prefix) érték (namespace name) Az infoset modell bemutatására vegyük az alábbi XML állományt: <?xml version="1.0"?> <!-- mintapélda --> <!DOCTYPE konyvek SYSTEM "x//pp//ktar" [ <!-- struktúra --> <!NOTATION cl SYSTEM "x//pp//claus"> <!ELEMENT konyvek (konyv*) > <!ELEMENT konyv (#PCDATA) > <!ATTLIST konyv isbn CDATA #REQUIRED> <!ENTITY me SYSTEM "x//pp/me" NDATA c1 > ]> <!-- adatresz --> <?me mod="rule"?> <m:konyvtar xmlns:m="a.a" > <konyv isbn="i1"> A & <![CDATA[x>y]]> </konyv> </m:konyvtar> 7

8 Az infoset modell legfontosabb eleme a dokumnetum egység, ami összefogja az XML dokumentumot. A gyermek csomópontok között nem szerepel az első xml verziót megadó feldolgozási utasítás. A dokumentumban az alábbi gyerekcsomópontok szerelnek: Egy megjegyzés csomópont (meg-1): <!-- mintapélda --> Egy DTD leíró comópont (dtd-1): <!DOCTYPE konyvek SYSTEM "x//pp//ktar" [ <!-- struktúra --> <!NOTATION cl SYSTEM "x//pp//claus"> <!ELEMENT konyvek (konyv*) > <!ELEMENT konyv (#PCDATA) > <!ATTLIST konyv isbn CDATA #REQUIRED> <!ENTITY me SYSTEM "x//pp/me" NDATA c1 > ]> Egy további megjegyzés csomópont (meg-2): <!-- adatresz --> Feldolgozási utasítás csomópont (pi-1): <?me mod="rule"?> Gyökér elem csomópont (ele-1): <m:konyvtar xmlns:m="a.a" > <konyv isbn="i1"> A & <![CDATA[x>y]]> </konyv> </m:konyvtar> A további tulajdonságokat az alábbi lista adja meg: csomópont típusa: dokumentum csomópont azonosító: dok-1 gyermek információs elemek listája: (meg-1, dtd-1, meg-2,pi-1, ele-1) dokumentum gyökér eleme: ele-1 formátum jelölések: not-1 8

9 nem-elemzendő egyedek: (ent-1, ent-quot, ent-apos, ent-amp, ent-gt, ent-lt) dokumentum URI azonosítója: file://a.a XML verziója: 1.0 önálló dokumentum-e : nem A megjegyzéseket leíró információs csomópontok igen egyszerű szerkezetűek: csomópont típusa: megjegyzés csomópont azonosító: meg-1 tartalom: mintapélda szülő: dok-1 csomópont típusa: megjegyzés csomópont azonosító: meg-2 tartalom: adatresz szülő: dok-1 A DTD-t leíró csomópont felépítése: csomópont típusa: DTD leíró csomópont azonosító: dtd-1 külső hivatkozás: x/p/ktar nyilvános hivatkozás: tartalmazott csomópontok: meg-3 szülő csomópont: dok-1 A DTD-ben foglalt részek közül csak a megjegyzés és felodolgozási utasítások részt emeli ki. A befoglalt megjegyzés csomópont tartalma: csomópont típusa: megjegyzés csomópont azonosító: meg-3 9

10 tartalom: struktura szülő: dtd-1 A feldoglozási utasítás leírása: csomópont típusa: feldolgozási utasítás csomópont azonosító: pi-1 feldolgozó: me utasítás: mod= rule URI érték: file://a.a jelmagyarázat: szülő csomópont: dok-1 A gyökérelemnél a tartalmát leíró részben karakter-egyed szintig kerül lobontásra a struktúra. A gyökérelem leírása: csomópont típusa: jelölőelem csomópont azonosító: ele-1 lokális neve: konyvtar névtér: a.a a név előtagja: m gyermek információs elemek listája: (kar-1, kar-2, ele-2, kar-3, kar-4) elemjellemzők listája: itt definiált névterek listája: jel-1 érvényes névterek listája: nms-1 szülő elem: dok-1 elem URI azonosítója: file://a.a A karakterek megadása: 10

11 csomópont azonosító: kar-1 kód: 10 szóköz-jelző: hamis szülő: ele-1 csomópont azonosító: kar-2 kód: 32 szóköz-jelző: igaz szülő: ele-1 A befoglalt konyv elem szerkezete: csomópont típusa: jelölőelem csomópont azonosító: ele-2 lokális neve: konyv névtér: a név előtagja: gyermek információs elemek listája: (kar-5, kar-6, kar-7, kar-8, kar-9, kar-10, kar-11, kar-12, kar-13, kar-14, kar-15, kar-16) elemjellemzők listája: jel-1 itt definiált névterek listája: érvényes névterek listája: nms-1 szülő elem: ele-1 elem URI azonosítója: file://a.a csomópont azonosító: kar-3 11

12 kód: 10 szóköz-jelző: hamis szülő: ele-1 csomópont azonosító: kar-4 kód: 32 szóköz-jelző: igaz szülő: ele-1 A névtér csomópont felépítése: csomópont típusa: névtér csomópont azonosító: nms-1 előtag: m érték: a.a csomópont típusa: elemjellemző csomópont azonosító: jel-1 lokális neve: m névtér: a név előtagja: értéke : i1 explicit szerepelt-e az érték: igaz jellemző típusa: CDATA hivatkozott értékek listája: szülő elem: ele-2 A konyv elem tartalmát leíró karakter egyedek adatai: 12

13 csomópont azonosító: kar-5 kód: 10 szóköz-jelző: hamis szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-6 kód: 32 szóköz-jelző: igaz szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-7 kód: A szóköz-jelző: hamis szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-8 kód: 32 szóköz-jelző: igaz szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-9 kód: & szóköz-jelző: hamis 13

14 szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-10 kód: 32 szóköz-jelző: igaz szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-11 kód: x szóköz-jelző: hamis szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-12 kód: szóköz-jelző: hamis szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-13 kód: y szóköz-jelző: hamis szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-14 kód: 10 14

15 szóköz-jelző: hamis szülő: ele-2 csomópont azonosító: kar-15 kód: 32 szóköz-jelző: igaz szülő: ele-2 Az Infoset modell tehát egy olyan absztrakt modell, melyben a megszokott jelölőelem szintaktika (a kacsacsőr zárójelek) nem szerepelnek, az egyedek tárolási formátuma, kerete szabadon módosítható. Az Infoset a dokumentum feldolgozás lelkét jelentő struktúráltságot írja le. Az Infoset szerepét jól szemlélteti Gudgin megállapítása: XML started as a markup language, but it has eveloped into a platform, the heart of which is not XML 1.0, but the XML Infoset.(Az XML jelölő nyelvként jött létre, de ma már külön platformként jelenik meg, melynek magjában nem az XML 1.0 szabvány, hanem az XML Inforset sabvány áll). Vagyis a XML technológia elméleti alapját a most bemutatott Infoset szabvány jelenti. XDM adatmodell Az Infoset modell 2004-ben készült el, s az azóta eltelt időben bekövekezett egy lényeges változás az XML alapmodellben. Az Infoset modellben a DTD szerepelt sémaintegritási eszközként. A DTD viszonylag szerényebb integritási lehetőségeit időközben felváltotta az XMLSchema gazdagabb eszköztára. Az XMLSchema lényeges változást jelent az alapmodellben, hiszen számos új modellelem megjelent, többek között a típusfigyelés, gazdagabb integritási szabályhalmaz. A megváltozott lehetőségek a alap absztrakciós modell továbbfejlesztését hozták magukkal. A legújabb eredmény ezen a területen a 2007-ben kiadott új W3C XML alapmodell, az XDM (Xquery and Xpath Data Model). Az XDM alapvetően az Infoset modellre épül, de kiegészíti azt az alábbi elemekkel: típuskezelés, az XMLSchema adattípusainak bevonása összetett szerkezeti struktúrák megjelenése szekvencia bevezetése 15

16 elemek rendezettségének figyelése a szekvencián belül Az XDM modellben az XML dokumentum egy szekveniának felel meg. A szekvencia tételek (item) rendezett litája, mindíg egyszintű, a lista egyetlen eleme sem lehet újra lista. A tétel fogalma magába foglalja a dokumentumháló egy tetszőleges csomópontját vagy atomi értékű levelét. Dokumentum alatt azt a hálót értjük,melynek gyökere a dokumentum elem. Ha a fa gyökere nem a dokumentum, akor a fát részfának (fragment) nevezzük. Mivel az XML dokumentumokat a lemezes tárolás során legtöbbször szöveges formátumban, helyesen formált XML dokumentumként tárolják, s ez a szöveges alak jelenik meg a közvetlen megtekintéskor (legyen az sima szövegszerkesztő vagy Internet böngésző), a felhasználókban óhatatlanul egy-egy pozíció is rendelődik az egyes elemekhez. Mivel a szöveges dokumentum egy linearizálása, sorosítása az XML dokumentumfának, ebben a sorosításban van értelme jobb és baloldali szomszédról, illetve elemek elhelyezkedési sorrendjéről beszélni. A forrás szöveges állomány alapján vett csomópont sorrendet nevezik dokumentum alapú sorrendnek. Szemléletes első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy egy A elemet megelőz egy másik B elem, ha a B záró tagja előbb van a szöveges dokumentumban, mint az A nyitó tagja. Két elem pedig akkor szomszédos, ha záró és nyitó tagjaik között nem szerepel más elem nyitó vagy záró tagja. A szülő-gyerek viszony figyelembe vételével egy kicsit módosítani kell az előbbi egyszerűsített értelmezésen. A hivatalos dokumentum sorrendiség a fának egy fentről lefelé történő bejárásán alapszik. A sorrendiség értelmezésre vonatkozó legfontosabb szabályok: A dokumentum gyökere a legelső csomópont Minden csomópont előbb van, mint a gyermek és leszármazott csomópontjai A névtér csomópont előbb van mint az elemtulajdonság csomópont Az elemtulajdonság csomópontok előbb vannak mint az elemgyermekek A testvér elemgyermekek sorrendje balról jobbra való bejáráson alapul A leszármazottak előbb vannak, mint a testvérek Az XDM modellben a csomópontoknál hét különböző típust lehet megkülönböztetni a az Infosetben értelmezett tizenegytípus helyett. Az XDM az alábbi típusokat ismeri: dokumentum egység (az XML fa gyökere) jelölőelem egység (element) 16

17 elemjellemző (attribute) szöveg (text) névtér egység (namespace) feldolgozási utasítás (processing instruction) Az Inofset modellel összevetve hat típus közvetlenül átjött, egy típus módosulva került át, míg négy típus kimaradt. A módosulással átvett típus a karakteregység, melynél az XDM összevonja az egymásután következő karaktereket egy nagyobb, szövegegységbe. A kimaradt egységek alapvetően a DTD fogalomvilágához kötődnek, mint például a DTD-egység vagy a formátum jelölő. Ezek kimaradását a DTD elhagyása indokolja. Az XDM új eleme az adattípusok támogatása. A típusrendszer alapvetően az XMLSchema típusrendszerére épül, kiegészítve azt néhány további elemmel. A típusok egy hierarchiát alkotnak. A hierarchia tetején egy általános, minden típus szlőjeként kezel típus áll. A típusrendszer mind skalár mind összetett típusokat értelmez. A legfontosabb XDM adattípusok: anytype: minden típus őse anysimpletype: általános skalár és lista őstipus anyatomictype: általános skalár őstipus IDREFS, NMTOKENS, ENTITIES: lista típusok untyped: nem elemzett adat típusa user-defined compelx type: felhasználó által definiált összetett szerkezet integer: numerikus egész double: duplapontosságú numerikus long: hosszú numerikus egész short: rövid numerikus egész string: szöveg ID : azonosító IDREF: azonosító hivatkozás ENTITY: egyed 17

18 date: dátum time: időpont boolean: logikai A csomópontknál is viszonylag egyszerűbb a szerkezet, hiszen kevesebb tulajdonságot kell tárolni az egyes előfordlásoknál. A dokumetum csomópont szerkezete: csomópont típusa: dokumentum gyermek információs elemek listája (children), a lehetséges csomópont típusok listája: jelölőelem, feldolgozási utasítás, megjegyzés és szöveg. nem-elemzendő egyedek (unparsed entity): a beépített és a DTD-ben megadott ENTITY definíciókat tartalmazza, ha ez szerepel a dokumentumban dokumentum URI azonosítója (base URI) a befoglalt, leszármazott karakter elemekből összeállított szövegérték (string-value) a befoglalt elemekből összeállított értéklista (typed-value) A modell egyik alaptulajdonsága, hogy egyetlen csomópontnál sem lehet két szomszédos testvér mindegyike szöveg típusú, azaz szöveg típusú elemnek nem lehet szöveg típusú szomszéd testvére. A szövegcsompont a leghosszabb képezhető karakterláncot tartalmazza. A jelölőelem tulajdonságai: elem neve (node name) szülő elem (parent) típusának neve (az XMLschema alapján) elem URI azonosítója (base URI) gyermek csomópontok listája (children), a lehetséges típusok listája: elem, feldolgozási utasítás, megjegyzés és szöveg. itt definiált névterek listája (namespace attributes) 18

19 a befoglalt, leszármazott karakter elemekből összeállított szövegérték (string-value) a befoglalt elemekből összeállított értéklista (typed-value) ID szerepkörű-e az elem vagy sem (is ID) ID-REF szerepkörű-e az elem vagy sem (is IDREFS) Az elem neve tulajdonság értke magába foglalja mind a lokális nevet, a prefixet és a névtér értéket. Az elemjellemző csomópont tulajdonságai: elem jellemző neve (node name) szülő elem (parent) típusának neve (az XMLschema alapján) a befoglalt, leszármazott karakter elemekből összeállított szövegérték (string-value) a befoglalt elemekből összeállított értéklista (typed-value) ID szerepkörű-e az elem vagy sem (is ID) ID-REF szerepkörű-e az elem vagy sem (is IDREFS) Névtér csomópont tulajdonságai: előtag (prefix) szülő elem (parent) érték (URI) Feldolgozási utasítás csomópontja előtag (prefix) szülő elem (parent) érték (URI) Megjegyzés csomópont: 19

20 érték, szövege (content) szülő elem (parent) Szöveg-csomópont tulajdonságai: feldolgozó (target) utasítás (content) URI érték (base URI) szülő csomópont (parent) 20

21 References [1] N. Bradley: Az XML kézikönyv, SZAK Kiadó,

Dokumentumformátumok Jelölő nyelvek XML XML. Sass Bálint sass@digitus.itk.ppke.hu. Bevezetés a nyelvtechnológiába 2. gyakorlat 2007. szeptember 20.

Dokumentumformátumok Jelölő nyelvek XML XML. Sass Bálint sass@digitus.itk.ppke.hu. Bevezetés a nyelvtechnológiába 2. gyakorlat 2007. szeptember 20. XML Sass Bálint sass@digitus.itk.ppke.hu Bevezetés a nyelvtechnológiába 2. gyakorlat 2007. szeptember 20. 1 DOKUMENTUMFORMÁTUMOK 2 JELÖLŐ NYELVEK 3 XML 1 DOKUMENTUMFORMÁTUMOK 2 JELÖLŐ NYELVEK 3 XML DOKUMENTUMFORMÁTUMOK

Részletesebben

XML sémanyelvek Jeszenszky, Péter

XML sémanyelvek Jeszenszky, Péter XML sémanyelvek Jeszenszky, Péter XML sémanyelvek Jeszenszky, Péter Publication date 2010 Szerzői jog 2010 Jeszenszky Péter A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika

Részletesebben

XML alapú adatbázis-kezelés. (Katona Endre diái alapján)

XML alapú adatbázis-kezelés. (Katona Endre diái alapján) XML alapú adatbázis-kezelés Adatstruktúrák: Digitális kép, hang: teljesen strukturálatlan A web (linkek): részben strukturált Relációs: teljesen strukturált Motiváció: (Katona Endre diái alapján) Ismeretlen

Részletesebben

XML és XSLT (a színfalak mögül)

XML és XSLT (a színfalak mögül) XML és XSLT (a színfalak mögül) Írta: Nagy Tamás Motiváció Ez a dokumentum eredetileg egy előadás írott változatának készült. Már az előadásra való felkészülés során, több könyv és Internetes oldal elolvasása

Részletesebben

34. Elsődleges kulcs megadása XMLSchema-ban... 11 35. Idegen kulcs megadása XMLSchema-ban... 12 36. Típusok kategóriái és saját típus megadásának

34. Elsődleges kulcs megadása XMLSchema-ban... 11 35. Idegen kulcs megadása XMLSchema-ban... 12 36. Típusok kategóriái és saját típus megadásának 1 Kérdések 1. XML kialakulása, története... 5 2. XML jellemzése, előnyei, szerepe... 5 3. XML megjelenési alakjai:... 5 4. XDM modell jellemzése, csomóponttípusok:... 5 5. XML helyesen formáltsága... 6

Részletesebben

DTD Dokumentumtípus definició

DTD Dokumentumtípus definició DTD Dokumentumtípus definició XML sémák - alapok jól formázott egy XML dokumentum, ha betartja a formai követelményeket minden nyitó címkének van záró párja az attribútumok ténylegesen kulcs-érték alakúak

Részletesebben

Adatkezelési mőveletek az XML nyelvben XQuery - XML dokumentumok lekérdezésére szolgáló lekérdezınyelv kifejezı ereje az OQL nyelvével egyenértékő.

Adatkezelési mőveletek az XML nyelvben XQuery - XML dokumentumok lekérdezésére szolgáló lekérdezınyelv kifejezı ereje az OQL nyelvével egyenértékő. Adatkezelési mőveletek az XML nyelvben XQuery - XML dokumentumok lekérdezésére szolgáló lekérdezınyelv kifejezı ereje az OQL nyelvével egyenértékő. más nyelvek: XML-QL, XQL, Lorel, de jelenleg valószínő,

Részletesebben

XML adatkezelés. 11. témakör. Az XQuery nyelv alapjai. XQuery. XQuery célja egy imperatív lekérdező nyelv biztosítása. XQuery.

XML adatkezelés. 11. témakör. Az XQuery nyelv alapjai. XQuery. XQuery célja egy imperatív lekérdező nyelv biztosítása. XQuery. XML adatkezelés 11. témakör Az nyelv alapjai ME GEIAL dr Kovács Lászl szló célja egy imperatív lekérdező nyelv biztosítása SQL XPath XSLT (nem XML) XDM Forrás XML processzor Eredmény XML 1 jellemzői --

Részletesebben

XML adatkezelés I. Az SAX szabvány. Dr. Kovács László Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. XML adatok kezelési lehetőségei

XML adatkezelés I. Az SAX szabvány. Dr. Kovács László Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. XML adatok kezelési lehetőségei XML adatkezelés I. Az szabvány Dr. Kovács László Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék XML adatok kezelési lehetőségei szövegszerkesztő API XML DOM API XSL XQUERY Az XML dokumentumok feldolgozó

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

Az XML szabvány. Az XML rövid története. Az XML szabvány

Az XML szabvány. Az XML rövid története. Az XML szabvány Az XML szabvány Az XML rövid története 1969-ben egy IBM munkacsoport kidolgozott egy GML (Generalized Markup Language Általánosított Jelölo Nyelv) nevu leíró nyelvet különbözo rendszereken alkalmazott

Részletesebben

Adatbázisok II. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A

Adatbázisok II. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A Adatbázisok II. 6 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A XQUERY 6 XQUERY jellemzői XML dokumentumok lekérdezésére szolgáló lekérdezőnyelv W3C szabvány 2007 óta; a böngészők és ABKR értik

Részletesebben

XML (DTD) (XSD) DOM SAX XSL. XML feldolgozás

XML (DTD) (XSD) DOM SAX XSL. XML feldolgozás XML feldolgozás Áttekintés XML -bevezetés (XML érvényességének vizsgálata (DTD, XSD)) XML feldolgozók (DOM, SAX) XML transformációk (XSLT) Áttekintés XML -bevezetés (XML érvényességének vizsgálata (DTD,

Részletesebben

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Elektronikus számla - XML definíciók a) Számla 1. ábra Számla 1 2. ábra Számla fejléce eladó és vevő tekintetében 2 3. ábra Számla fejléce képviselő és számlainformáció tekintetében

Részletesebben

XPath. dr. Paller Gábor. XML technológiák

XPath. dr. Paller Gábor. XML technológiák XPath dr. Paller Gábor XPath Az XPath nyelv más specifikációkat szolgál ki. Elsődlegesen az XSLT céljaira készült. Funkciói XML dokumentum részeinek kiválasztása, címzése. Mintaillesztés (van-e olyan XML

Részletesebben

Az XML alapjai BME VIK BSc. Intelligens Rendszerek ágazat, Kooperatív rendszerek labor

Az XML alapjai BME VIK BSc. Intelligens Rendszerek ágazat, Kooperatív rendszerek labor Az XML alapjai BME VIK BSc. Intelligens Rendszerek ágazat, Kooperatív rendszerek labor Kidolgozta: Mészáros Tamás, BME MIT Hogyan néz ki egy XML dokumentum? Ebben a fejezetben megismerkedünk az XML dokumentum

Részletesebben

SQLServer. DB Recovery modes

SQLServer. DB Recovery modes SQLServer 13. téma Szöveges állományok kezelése XML DB Recovery modes A DML műveletek hatékonyságának fontos eleme a naplózás módozata: - FULL Recovery mode: minden elemi művelet naplózódik költséges,

Részletesebben

XML technikák II Kovács, László

XML technikák II Kovács, László XML technikák II Kovács, László XML technikák II Kovács, László Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638 Lektor Dr. Johanyák

Részletesebben

Webes űrlapok és az XForms ajánlás

Webes űrlapok és az XForms ajánlás Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes űrlapok és az XForms ajánlás Témavezető: Dr. Adamkó Attila egyetemi adjunktus Készítette: Hetei György programtervező Informatikus Debrecen 2010 Bevezetés 3 A HTML

Részletesebben

XmlGessünk 13. rész - Az XML Schema II.

XmlGessünk 13. rész - Az XML Schema II. XmlGessünk 13. rész - Az XML Schema II. Az elz részben láthattuk, hogyan kell közvetlen egymásba ágyazással, referenciákkal és típusok definiálásával egyszerbb sémákat szerkeszteni. Részletesen megnéztük

Részletesebben

Orvos Bejelentő Program (OBP) rekordkép 2. verzió XML formátum

Orvos Bejelentő Program (OBP) rekordkép 2. verzió XML formátum Orvos Bejelentő Program (OBP) rekordkép 2. verzió XML formátum Az adatszolgáltatás jogi alapjáról, rendjéről, jelentési határidőkről és az orvosok jogviszony szerinti besorolásáról további fontos információkat

Részletesebben

Az XML-DTD áttekintése

Az XML-DTD áttekintése Az XML-DTD áttekintése dr. Kovács László Az XML-DTD modell szerepe Az XML dokumentumok szerepe egy általános adatcsere formátum biztosítása a különböző plattformon futó programok között. Az XML részben

Részletesebben

Az XML kidolgozásakor a fejlesztés szempontjait tíz pontban foglalták össze:

Az XML kidolgozásakor a fejlesztés szempontjait tíz pontban foglalták össze: 1 XML XML... 1 FELÉPÍTÉS... 2 KARAKTEREK, ELNEVEZÉSEK... 3 NÉVTEREK (NAMESPACES)... 4 Név konfliktus.... 4 Megoldás név előtéttel... 4 Megoldás névtér használatával.... 5 TULAJDONSÁGOK... 5 DTD (DOCUMENT

Részletesebben

Zenetár a webszerverünkön,

Zenetár a webszerverünkön, Zenetár a webszerverünkön, avagy XML használata PHP 5 alatt. Ercsey Balázs (laze) netpeople.hu Zenetár a webszerverünkön Miről lesz szó? XML Objektum orientált szemléletmód PHP4 PHP5 Az XML W3C szabvány

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Az XML alapnyelv. dr. Paller Gábor. XML technológiák

Az XML alapnyelv. dr. Paller Gábor. XML technológiák Az XML alapnyelv dr. Paller Gábor Az XML gyökerei 1969: egy IBM kutatási projekt kifejleszti a GML-t (Generalized Markup Language). A GML már rendelkezik azzal a képességgel, hogy dokumentumformátumok

Részletesebben

A szoftver és hardverfüggetlen adatbázis

A szoftver és hardverfüggetlen adatbázis A szoftver és hardverfüggetlen adatbázis http:///korszeru_xml/ Példa tove jani reminder don't forget

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

Szerver oldali Java programozás 2007-08/II. 1. óra. Elemkönyvtárak. Elemkönyvtárak használata Saját elemkönyvtár készítése. szenasi.sandor@nik.bmf.

Szerver oldali Java programozás 2007-08/II. 1. óra. Elemkönyvtárak. Elemkönyvtárak használata Saját elemkönyvtár készítése. szenasi.sandor@nik.bmf. Szerver oldali Java programozás 2007-08/II. 1. óra Elemkönyvtárak Elemkönyvtárak használata Saját elemkönyvtár készítése szenasi.sandor@nik.bmf.hu Adatbázisok elérése Témakörök Elemkönyvtárak használata

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS 2.ELŐADÁS A VB programozási nyelv Az Excel programozása 2 A VB programozási nyelv Adattípusok Adatok kezelése Vezérlőszerkezetek Adattípusok és műveletek Egész adattípusok

Részletesebben

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem Budapest Főváros Levéltára, 2014. május 6. MÓDSZERTANI

Részletesebben

Operációs Rendszerek II. labor. 2. alkalom

Operációs Rendszerek II. labor. 2. alkalom Operációs Rendszerek II. labor 2. alkalom Mai témák (e)grep Shell programozás (részletesebben, példákon keresztül) grep Alapvető működés: mintákat keres a bemeneti csatorna (STDIN vagy fájl) soraiban,

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Relációs modell ADATBÁZIS-KEZELÉS Relációs modell Relációséma neve attribútumok ORSZÁGOK Azon Ország Terület Lakosság Főváros Földrész 131 Magyarország 93036 10041000 Budapest Európa 3 Algéria 2381740 33769669 Algír Afrika

Részletesebben

URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Országos Széchényi Könyvtár Könyvtár-informatikai M hely Budapest, június 12.

URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Országos Széchényi Könyvtár Könyvtár-informatikai M hely Budapest, június 12. URN használata hálózati dokumentumok azonosításában Országos Széchényi Könyvtár Könyvtár-informatikai M hely Budapest, 2003. június 12. Horváth Ádám OSZK informatikai f igazgató- helyettes Napirend OSZKKM

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 4. Előadás Visual Basic 1. Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 4. Előadás Visual Basic 1. Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 4. Előadás Visual Basic 1. Dr. Bécsi Tamás Bevezetés A BASIC (Beginner s All-purpose Symbolic Instruction Code) programnyelvet oktatási célokra hozták létre 1964-ben. Az általános

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Programozás I. 3. előadás Tömbök a C#-ban Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Szoftvertechnológia

Részletesebben

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Szindikálás, aggregálás - RSS, Atom Tartalom betáplálás Gyakran frissül! webszájtok Új felhasználói igények el!fizetési igény az új tartalomra a tartalom újrafelhasználása eltér!

Részletesebben

Adatbázis rendszerek I

Adatbázis rendszerek I Normalizálás 1NF 2NF BCNF Adatbázis rendszerek I 20111201 1NF 2NF BCNF Ha BCNF 2NF A B B A 2NF BCNF 2NF részkulcsból indul ki FD létezik FD, amely nem jelölt kulcsból indul ki Jelölt kulcs olyan mezőcsoport

Részletesebben

Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban

Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban Adatexport útmutató Könyvvizsgálói program számára átadott adatok XML formátumban v.1.0.1.6 (2011-01-10) Adatexport útmutató - 1.0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Az XML tartalmi követelménye 3 1.1 Általános leírás

Részletesebben

Web-fejlesztés NGM_IN002_1

Web-fejlesztés NGM_IN002_1 Web-fejlesztés NGM_IN002_1 XML - Bevezetés Az XML extensible Markup Language egyszer!bb SGML (részhalmaz), korlátozásokkal meta markup language hordozható adatformátum (prezentációs megoldás) kommunikációs

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Egyirányban láncolt lista

Egyirányban láncolt lista Egyirányban láncolt lista A tárhely (listaelem) az adatelem értékén kívül egy mutatót tartalmaz, amely a következő listaelem címét tartalmazza. A láncolt lista első elemének címét egy, a láncszerkezeten

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Regionális forduló november 19.

Regionális forduló november 19. Regionális forduló 2016. november 19. 9-10. osztályosok feladata Feladat Írjatok Markdown HTML konvertert! A markdown egy nagyon népszerű, nyílt forráskódú projektekben gyakran használt, jól olvasható

Részletesebben

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata:

Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: ADATSZERVEZÉS Az adatok a vállalat kulcsfontosságú erőforrásai. Az információs rendszer adatai kezelésének két alapvető változata: fájlrendszerek (a konvencionális módszer) és adatbázis rendszerek (a haladóbb

Részletesebben

7. BINÁRIS FÁK 7.1. A bináris fa absztrakt adattípus 7.2. A bináris fa absztrakt adatszerkezet

7. BINÁRIS FÁK 7.1. A bináris fa absztrakt adattípus 7.2. A bináris fa absztrakt adatszerkezet 7. BINÁRIS FÁK Az előző fejezetekben már találkoztunk bináris fákkal. Ezt a központi fontosságú adatszerkezetet most vezetjük be a saját helyén és az általános fák szerepét szűkítve, csak a bináris fát

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Modellek ADATBÁZIS-KEZELÉS Modellek MODELLEZÉS Információsűrítés, egyszerűsítés Absztrakciós lépésekkel eljutunk egy egyszerűbb modellig, mely hűen tükrözi a modellezni kívánt világot. ADATMODELL Információ vagy

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 02. 19. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve az annak

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS PANDUR BÉLA TERMÉKTERVEZÉS

TERMÉKTERVEZÉS PANDUR BÉLA TERMÉKTERVEZÉS TERMÉKTERVEZÉS A SZOFTVERFEJLESZTÉS STRUKTÚRÁJA Szoftverfejlesztés: magában foglalja mindazon elveket, módszereket és eszközöket, amelyek célja a programok megbízható és hatékony elkészítésének támogatása.

Részletesebben

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis IHM-ITEM 48/2002 Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti osztály oravecz@nytud.hu Bevezetés a jelenlegi helyzet: nincs az informatikai

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR INFORMATIKAI RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA INTEGRÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (XML, INTEGRÁCIÓ A FELHŐVEL, INTELLIGENS RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA, ELSŐDLEGES SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Temporális adatbázisok. Kunok Balázs szakdolgozata alapján

Temporális adatbázisok. Kunok Balázs szakdolgozata alapján Temporális adatbázisok Kunok Balázs szakdolgozata alapján Miért? Döntéshozatalok körülményeinek meghatározása. Nem csak az a lényeges, hogy hogyan változott az adat, hanem az is, hogy miért. Adatok helyreállíthatók

Részletesebben

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Könczöl Tamás konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Sulinet Expressz Program Sulinet Expressz program főbb pillérei: digitális tartalomfejlesztés módszertani megújulás: digitális pedagógia IKT az oktatásban:

Részletesebben

Multimédiás adatbázisok

Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázis kezelő Olyan adatbázis kezelő, mely támogatja multimédiás adatok (dokumentum, kép, hang, videó) tárolását, módosítását és visszakeresését Minimális elvárás

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Az alábbi kód egy JSON objektumot definiál, amiből az adtokat JavaScript segítségével a weboldal tartalmába ágyazzuk.

Az alábbi kód egy JSON objektumot definiál, amiből az adtokat JavaScript segítségével a weboldal tartalmába ágyazzuk. JSON tutorial Készítette: Cyber Zero Web: www.cyberzero.tk E-mail: cyberzero@freemail.hu Msn: cyberzero@mailpont.hu Skype: cyberzero_cz Fb: https://www.facebook.com/cyberzero.cz BEVEZETÉS: A JSON (JavaScript

Részletesebben

GS Pláza API dokumentáció

GS Pláza API dokumentáció GS Pláza API dokumentáció A GS Pláza adminisztrátori felületén megadható két hivatkozás, amin keresztül az alkalmazás kapcsolat tart külső partnereivel. Az egyik ilyen a Termék API link, amely a termékek

Részletesebben

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell

Adatmodellezés. 1. Fogalmi modell Adatmodellezés MODELL: a bonyolult (és időben változó) valóság leegyszerűsített mása, egy adott vizsgálat céljából. A modellben többnyire a vizsgálat szempontjából releváns jellemzőket (tulajdonságokat)

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 9. ELŐADÁS - OOP TERVEZÉS 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív paradigma

Részletesebben

Már megismert fogalmak áttekintése

Már megismert fogalmak áttekintése Interfészek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Polimorfizmus áttekintése Interfészek Interfészek kiterjesztése Eseménykezelési módszerek 2 Már megismert fogalmak

Részletesebben

XML az Extensible Markup Language (Kiterjeszthet jelöl nyelv) szavak rövidítése. XML a World Wide Web Konzorcium (W3C) ajánlása, amely kompatíbilis

XML az Extensible Markup Language (Kiterjeszthet jelöl nyelv) szavak rövidítése. XML a World Wide Web Konzorcium (W3C) ajánlása, amely kompatíbilis XML XML az Extensible Markup Language (Kiterjeszthet jelöl nyelv) szavak rövidítése. XML a World Wide Web Konzorcium (W3C) ajánlása, amely kompatíbilis egy sokkal régebbi, SGML (Standard Generalized Markup

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 7. előadás State of the art

Adatbázis rendszerek 7. előadás State of the art Adatbázis rendszerek 7. előadás State of the art Molnár Bence Szerkesztette: Koppányi Zoltán Osztott adatbázisok Osztott rendszerek Mi is ez? Mi teszi lehetővé? Nagy sebességű hálózat Egyre olcsóbb, és

Részletesebben

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési Utasítás Linux/Unix jogosultságok és fájlok kezelése Linux fájlrendszerek és jogosultságok Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések szabályozása érdekében a fájlokhoz tulajdonost, csoportot

Részletesebben

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) "közönséges" felhasználók

SQL*Plus. Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP (dolgozó), DEPT (osztály) közönséges felhasználók SQL*Plus Felhasználók: SYS: rendszergazda SCOTT: demonstrációs adatbázis, táblái: EMP dolgozó), DEPT osztály) "közönséges" felhasználók Adatszótár: metaadatokat tartalmazó, csak olvasható táblák táblanév-prefixek:

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla

3. SZÁMÚ MELLÉKLET. Elektronikus számla - XML definíciók. a) Számla. 1. ábra Számla 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Elektronikus számla - XML definíciók a) Számla 1. ábra Számla 2. ábra Számla fejléce 3. ábra Számlatételek 4. ábra Számla összesítése DTD definíció

Részletesebben

Az annotáció elvei. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu. MANYE vitaülés 2006. február 20.

Az annotáció elvei. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu. MANYE vitaülés 2006. február 20. Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet {oravecz}@nytud.hu MANYE vitaülés 2006. február 20. Bevezetés Nyelvi erőforrások, szöveges adatbázisok növekvő jelentősége. Bevezetés Nyelvi erőforrások, szöveges

Részletesebben

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv PHP A PHP rövidítés jelentése hivatalosan: PHP Hypertext Preprocessor. Ez egy kiszolgáló-oldali parancsnyelv, amit jellemzően HTML oldalakon használnak. A különbség a két nyelv között az, hogy a kiszolgáló

Részletesebben

C programozási nyelv

C programozási nyelv C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások Dr Schuster György 2011 május 3 Dr Schuster György () C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások 2011 május 3 1 / 15 A fordítás menete Dr Schuster György

Részletesebben

Általános nyomtatványok xml szerkezete. (v1.3)

Általános nyomtatványok xml szerkezete. (v1.3) Általános nyomtatványok xml szerkezete (v1.3) BEVEZETŐ... 3 1.1 FOGALOMMAGYARÁZAT... 3 2 A NYOMTATVÁNYOK XML FORMÁTUMA... 4 2.1 AZ XML MODELL... 4 2.2 A NYOMTATVÁNYOK XML FELÉPÍTÉSE... 4 2.2.1 Megkötések...

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Szűcs Béla. Debrecen 2009. PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

DIPLOMAMUNKA. Szűcs Béla. Debrecen 2009. PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com DIPLOMAMUNKA Szűcs Béla Debrecen 2009 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Debreceni Egyetem Informatika Kar XML ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK Témavezető: Dr. Adamkó Attila egyetemi adjunktus

Részletesebben

Programozás III CSOMAGOK. Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek.

Programozás III CSOMAGOK. Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek. Programozás III CSOMAGOK Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek. A Java is csomagok halmaza: csomagokban van a fejlesztő környezet és az osztálykönyvtárak is: rt.jar fájl

Részletesebben

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2 ColourSMS Protokol definíció Version 1.2 1.1 HTTP request A ColourSMS(Westel/Pannon) alkalmazások által kiadott HTTP request formátuma a következő: http://third_party_url/path_to_application A third_party_url

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla 1. Az adatbázistábla létrehozása a, Ha még nem hoztunk létre egy adatbázistáblát sem, akkor a jobb egérrel a DDIC-objekt. könyvtárra kattintva, majd a Létrehozás és az Adatbázistábla menüpontokat választva

Részletesebben

H N S A d a t K a p c s o l a t

H N S A d a t K a p c s o l a t HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI)

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI) Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás (ASP.NET WebAPI) 2016 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto A webszolgáltatás

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közlekedési adatbázisok

Részletesebben

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

30. ERŐSEN ÜSSZEFÜGGŐ KOMPONENSEK

30. ERŐSEN ÜSSZEFÜGGŐ KOMPONENSEK 30. ERŐSEN ÜSSZEFÜGGŐ KOMPONENSEK A gráfos alkalmazások között is találkozunk olyan problémákkal, amelyeket megoldását a részekre bontott gráfon határozzuk meg, majd ezeket alkalmas módon teljes megoldássá

Részletesebben

XCZ állományok ellenőrzése, átadása elektronikus beküldésre és közvetlen beküldése parancssori funkcióval az ÁNYK programban

XCZ állományok ellenőrzése, átadása elektronikus beküldésre és közvetlen beküldése parancssori funkcióval az ÁNYK programban XCZ állományok ellenőrzése, átadása elektronikus beküldésre és közvetlen beküldése parancssori funkcióval az ÁNYK programban 1. XCZ állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre 2. Nyomtatvány

Részletesebben

XML. XML dokumentumok alapszerkezete. XML ( / ) 5

XML. XML dokumentumok alapszerkezete. XML (  / ) 5 XML ( www.logos2000.hu / cs.veg@xsys.hu ) 5 XML Egy általános leíró (Generalized Markup) formátum elve már a '60-as évek elején megjelent, azonban csak az SGML[2] nevű változat vált széleskörűen ismertté,

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Adatszerkezetek I. 7. előadás. (Horváth Gyula anyagai felhasználásával)

Adatszerkezetek I. 7. előadás. (Horváth Gyula anyagai felhasználásával) Adatszerkezetek I. 7. előadás (Horváth Gyula anyagai felhasználásával) Bináris fa A fa (bináris fa) rekurzív adatszerkezet: BinFa:= Fa := ÜresFa Rekord(Elem,BinFa,BinFa) ÜresFa Rekord(Elem,Fák) 2/37 Bináris

Részletesebben

KML Keyhole Markup Language

KML Keyhole Markup Language KML Bevezetés KML Keyhole Markup Language Földrajzi jellemzők (pontok, vonalak, képek, sokszögek és megjelenítési modellek) tárolására és modellezésére szolgáló XML fájlformátum a Google Föld, a Google

Részletesebben

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Súgó a magyarországi központi Agrárstatisztikai és Piaci Árinformációs rendszer publikus moduljához. 1 Publikus felhasználói regisztráció A publikus felület Regisztráció

Részletesebben

Bevezetés, a C++ osztályok. Pere László

Bevezetés, a C++ osztályok. Pere László Programozás módszertan II. p. Programozás módszertan II. Bevezetés, a C++ osztályok Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK

Részletesebben

Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke

Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke SZABVÁNY/SZABÁLYZAT LEVÁLTÓ NEMZETKÖZI SZABVÁNY KORÁBBAN (A visszavont szabványok piros színnel kiemelve.) MSZ ISO 4:2000 Információ és dokumentáció. A kiadványok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment Minőségmenedzsment Bäckerstraße 5/3, A- 1010 Wien Tel: +43-513 27 36-0 Fax: +43-513 27 36-5 http://www.boc-hu.com E-Mail: boc@boc-hu.com AZ ADONIS ÉS A MINŐSÉGMENEDZSMENT / ISO 9000:2000 A sikeres és dinamikus

Részletesebben