VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ"

Átírás

1 VÁMOSPÉRCS KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÕ ORVOSTECHNOLÓGIAI KIVITELI TERV VERZIÓ: Július

2 EGÉSZSÉG TERVEZÕ MÛHELY KFT Budapest, Füredi utca 44. Tel: +36/ Létesítmény: Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet ORVOSTECHNOLÓGIAI KIVITELI TERV Július

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 RAJZJEGYZÉK... 3 TERVEZÕI NYILATKOZAT... 4 ELÕZMÉNYEK... 5 ORVOSTECHNOLÓGIAI LEÍRÁS... 6 Az új szakrendelõ bemutatása...6 Gyógyszertár...11 ORVOSTECHNOLÓGIAI MÛSZAKI LEÍRÁS GYÓGYSZERTÁR MÛSZAKI ELVÁRÁSAI TAKARÍTÁSTECHNOLÓGIA, HIGIÉNÉS FEJEZET Definíciók...30 Takarító személyzetre vonatkozó elvárások:...30 Az egészségügyi intézmény egységeire vonatkozó takarítási elvárások fõbb egységekre bontva...31 KEZELÕK, VIZSGÁLÓHELYSÉGEK...31 Speciális elvégzendõ feladatok...31 TEAKONYHA...32 Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok...32 FÜRDÕK, MOSDÓK, WC-K, ÁGYTÁLKIÖNTÕK, SZENNYES-TÁROLÓ HELYISÉGEK...33 Speciális elvégzendõ feladatok...33 IRODA, ORVOSI SZOBA, NÕVÉRTARTÓZKODÓ, KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEK, TARTÓZKODÓK, ÖLTÖZÕK...34 Speciális elvégzendõ feladatok...35 KÖZLEKEDÕK, FOLYOSÓK...35 Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok...35 Speciálisan elvégzendõ feladatok...35 FELSZERELÉSI JEGYZÉK HELYISÉGENKÉNT Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 2

4 RAJZJEGYZÉK OT - 1 OT 2 OM - 1 OM 2 Orvostechnológiai és bútor elrendezési terv Földszint M=1:50 Orvostechnológiai és bútor elrendezési terv Emelet M=1:50 Mûszaki csatlakozási terv Földszint M=1:50 Mûszaki csatlakozási terv Emelet M=1:50 Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 3

5 az építtetõ neve, megnevezése TERVEZÕI NYILATKOZAT Vámospércs Kistérség gazdasági társulása a tervezett építési tevékenység helye: Vámospércs HRSZ: 476/13 az ingatlan címe: Vámospércs HRSZ: 476/13 helyrajzi száma: HRSZ: 476/13 a tervezett építési tevékenység rövid leírása (tartalma): A szakrendelõ a Társadalmi Infrastruktura Operatív Program (T.I.O.P 2.1.2) keretében meghirdetett Kistérségi járóbetegszakellátó központként fejlesztéseként valósul meg. a tervezett építési tevékenység jellemzõi: Új zöldmezõs építés Igazolom, hogy a tervek a hatályos jogszabályok - különösen az építési, környezetvédelmi, munkavédelmi, tûzvédelmi jogszabályok - elõírásainak betartásával készültek. A munkavédelemrõl szóló1993. évi XCIII. törvény alapján nyilatkozzuk, hogy a munkahely, létesítmény, technológia tervezése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban - így különösen az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeirõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EüM együttes rendeletben - meghatározottak szerint, illetve ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történt. A tervezés során betartottuk az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl kiadott 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és annak módosított 13/2010. rendelet elõírásait. Tervezésre jogosultsággal rendelkezünk, ezt a névjegyzéki bejegyzését megállapító vagy annak megújítását (érvényességét) bizonyító döntés egy másolati példányával igazoljuk. A tervek a jogerõs építési engedélyben elõírtaknak megfelelnek. A 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen nyilatkozunk, hogy a dokumentáció a jogszabályok, a mûszaki és egyéb elõírások, valamint az alapadatokban és okiratokban foglalt követelmények betartásával készült. A dokumentáció a jogerõs és végrehajtható építési (létesítési) engedélyben és a hozzá tartozó engedélyezési tervekben foglaltaknak megfelel. Meghatározott gyártmányú, eredetû, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetõleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmû és közérthetõ meghatározása érdekében történt. Minden ilyen esetben egyenértékû mûszaki megoldásra is adható ajánlat. Budapest, május. A dokumentációt készítette: Finta Gábor okl. egészségügyi mérnök címe: 1144 Budapest, Füredi út 44. EG-T Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 4

6 ELÕZMÉNYEK Az Egészségügyi Minisztérium által kidolgozott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül meghirdetett TIOP 2.1.2/07/1 Kistérségi járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése címû pályázatán indult a Vámospércs kistérség. A települések közös megegyezés alapján, az új egészségügyi létesítményt Vámospércs Város középpontján kerülne kialakításra. Mivel jelenleg az Egészségházban 70 szakorvosi óra mûködik, a pályázat, pedig min. 200 szakorvosi és max. 120 nem szakorvosi órát írt elõ, ezért Kapacitás befogadási adatlapot küldtek az Országos Egészségpénztár felé. Ebben foglaltakat figyelembe véve került kialakításra az új szakorvosi rendelõintézet. Részletesebben az Orvostechnológiai leírás tartalmazza a megvalósítandó orvosi szakrendeléseket. Az épületben szakorvosi rendelõk, háziorvosi rendelõk, gyermek háziorvosi rendelõ, fogorvosi rendelõ, röntgen diagnosztikai egység, 10 ágyas nappali kórház, J0 laboratórium, valamint egy közforgalmú gyógyszertár kerül elhelyezésre. Az épület három szintes. A földszinten kerül kialakításra a Központ fõbejárata, ezen keresztül megközelíthetõen a fizikoterápiás egység (rendelõ, tornaterem a kiszolgáló helyiségekkel), reumatológia, sebészet, ortopédia, pszichiátria, neurológia szakrendelések, valamint a röntgen diagnosztikai egység (röntgen, mammográfia) és az ultrahang vizsgáló. A földszinten található továbbá teljesen elkülönítve, külön-külön egészséges és beteg gyermek részleggel, önálló bejáratokkal- a gyermekrendelõ egység. A földszint harmadik funkcionális egysége a külön külsõ megközelítéssel rendelkezõ közforgalmú gyógyszertár. Az emeleten szakorvosi rendelések (belgyógyászat, kardiológia, szülészet-nõgyógyászat, szemészet, tüdõgyógyászat, fül-orr-gége, bõr-nemi gondozás, urulógia), fogorvosi rendelõ, háziorvosi rendelõegység, J0 laboratórium, valamint egy 10 ágyas nappali kórház egység kerül kialakításra. Szintén ezen a szinten kerül kialakításra az igazgatási rész. A tetõtérben a személyzeti öltözõk, valamint a gépészeti helyiségek találhatók. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 5

7 ORVOSTECHNOLÓGIAI LEÍRÁS Az új szakrendelõ bemutatása A szakrendelõ kialakításakor a TIOP 2.1.2/08/1 Európai Uniós pályázati kiírást, illetve az érvényben lévõ jogszabályokat, törvényeket és elvárásokat tartottuk szem elõtt. A rendelõ nagyságát a pályázatban felülrõl korlátozták (max. nettó 1500 m2), ezért a szakmákat a rendelõben való elhelyezésükhöz párosítani kellett. A párosításkor figyelembe vettük a higiénés elvárásokat, illetve az illetékes ÁNTSZ javaslatát. Földszinten elhelyezett funkciók: - Gyógyszertár - Büfé - Gyógyászati segédeszközbolt - Kardiológia/Pulmonológia - Beteg gyermekorvosi szakrendelõ, elkülönített váróval - Sebészet/Ortopédia/Traumatológia - Gipszelõ - Röntgen diagnosztika - UH diagnosztika - Vérvétel J0-ás laboratórium - Bõrgyógyászat/Pszichiátria Emeleten elhelyezett funkciók: - Szemészet/ Reumatológia - Belgyógyászat - Fül, orr-, gégészet/neurológia - Urológia/Szülészet/Nõgyógyászat - Központimini sterilizáló - Igazgatás - Egészséges népnevelõ tanácsadás - 8á nappali kórház - Fizikóterápia (a gyûjtõnév alatt: elektroterápia, mechanoterápia, gyógytorna) Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 6

8 A ház forgalma: 1. Betegforgalom A leendõ páciensek az épületet 2 elkülönített bejáraton keresztül közelíthetik meg. A szakorvosi rendelésekre érkezõ betegek a fõbejárati szélfogón át érkeznek a rendelõbe. A recepciós pultnál adják le beutalóikat, mutatják be TAJ kártyáikat. Errõl a helyrõl irányítják Õket a szakrendelések irányába. Ez egyes rendelések elõtt tágas várókban ülhetnek le, ahol behívásukig várakozhatnak. A várókhoz megfelelõ számú vizesblokkok tartoznak, mozgássérültek számára külön mozgássérült mosdó-wc került kialakításra. A gyerek szakrendeléshez ugyanezen a fõbejáraton érkeznek az emberek, de külön várót alakítottunk ki, gyerekkocsi tárolóval, pólyázó/szoptató helyiséggel, külön vizesblokkal. A fizikóterápiára érkezõk számára kétnemû akadálymentes öltözõblokk tervezett. A nappali kórházba igyekvõk az egység bejáratánál jelentkeznek be, és innen küldik Õket tovább a kezelõhelyre. Infúziós kezelések végeztével a páciensek otthonukba távozhatnak. Az emeleten az Urológia és a Nõgyógyászai rendelés noha 1 rendelõre van szervezve, mégis elkülönítetten napi bontásban történik. Minden nap zárófertõtlenítés van a rendelõben. 2. Személyzet forgalma A szakorvosok, és a szakdolgozók (gyógytornászok, masszõrök, asszisztensek) szintén a fõbejáraton keresztül jutnak az épületbe. Utcai ruhájukat a részükre az emeleten kialakított személyzeti öltözõben vehetik át belsõ munkaruhára. A kétnemû személyzeti öltözõkben a szakrendelõben tervezett dolgozói összlétszámnak megfelelõ mennyiségû fekete/fehér öltözõszekrény helyezhetõ el. A tisztálkodási lehetõséget az intézetben egyidejûleg jelenlévõ létszámra méretezett WC-mosdó-tusoló egység biztosítja. Munkaruhába történt átöltözés után mindenki elfoglalhatja a munkahelyét, majd a rendelési idõ leteltével a központi öltözõben vehetik magukra utcai ruhájukat és így távozhatnak az épületbõl. A munka közi pihenõjüket a személyzeti tartózkodóban tölthetik el. Itt fogyasztják el a reggelijüket/tízóraijukat/uzsonnájukat és lehetõség nyílik egy-egy üdítõ/kávé/tea elfogyasztására is. Egy idõben az orvosok és szakasszisztensek létszáma: maximum 25 fõ. 3. Anyagforgalom 3.1. Tiszta anyag forgalom A gyógyítás, a kezelések során használatos tiszta, EH és steril anyagok az épület gazdasági bejáratán, a fõforgalmú bejárattól elkülönítetten érkezik a házba. Ezek Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 7

9 tárolására központi raktárakat terveztünk. Az egyes rendelõket, fizioterápiás kezelõket ebbõl a raktárakból töltjük fel naponta tiszta anyaggal Gyógyszer-infúzió - kötszer forgalom A gyógyítás, a kezelések során használatos gyógyszerek, EH anyagok szintén gazdasági bejáratán keresztül érkeznek a házba, ahol az egyes rendelõkben, kerül elhelyezésre Szennyes és hulladék anyag forgalom A gyógyítás, a kezelések során az egyes betegellátó helyen keletkezõ szennyes textília, veszélyes hulladék tárolására központi raktárakat terveztünk. Az egyes rendelõkben a napi rendelési idõ lejártával összegyûlt anyagokat ebben/ezekben a raktárban/raktárakban gyûjtik össze, elszállításig. Amennyiben 48 órán belül ezen anyagok nem kerülnek elszállításra, hûtött tárolásukról gondoskodni kell. (Pl. hûtõszekrény beállításával). A többször használatos szennyes textília az egészségügyi létesítménnyel szerzõdésben álló mosodába kerülnek, termodezinfekciós mosásra. A veszélyes hulladékok szintén a szerzõdött hulladék megsemmisítõbe kerülnek elszállításra. A kommunális hulladék átmeneti tárolására külön raktárt alakítottunk ki, melyet a Köztisztasági Hivatal szállít el a rendelõbõl. SZENNYES MÛSZEREK KEZELÉSE: A többször használatos mûszerek, eszközök a szakrendelõ emeletén kialakított központi sterilizálóba kerülnek, ahol korszerû mûszermosogató gép kerül elhelyezésre, a csomagolóban, pedig egy mini gõzsterilizáló berendezés. A mûszer fertõtlenítése az elõírások szerint dokumentálható, nyomon követhetõ, így fertõzés esetén visszakereshetõ a sterilizálás idõpontja, illetve a sterilizálást végzõ személy neve. A rendelõkben való egyéni mûszer kézi mosogatását és hõlégsterilizálóban végzett fertõtlenítés a kórházhigiénikusok által már sok - sok éve nem javasolt megoldás. 4. Orvostechnológia A szakrendelõk méretezése a korbábban bemutatott szakmai struktúrára épül. Egy-egy szakrendelõben a legjobb kihasználtság érdekében több szakma használja. Egy-egy rendelõ napi órában fog üzemelni. A párosításokat egyrészt a szakmai igények, másrészt a Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 8

10 szerzõdött óraszámok figyelembevételével állítottuk össze. A sebészeti rendelõhöz gipszelõ helyiség is tartozik. Elhelyezésükkor törekedtünk arra, hogy közel kerüljön a diagnosztikai egységhez. Diagnosztikai hátteret a labordiagnosztika és a képalkotó diagnosztika biztosítja a házban. A labordiagnosztikához J0 laboratóriumot tervezünk, ahol mintavételi funkciót végeznek. A levett mintákat a szakrendelõvel szerzõdött kórház központi laboratóriumába viszik analízisre, majd onnan internetes hálózaton visszaküldik az eredményeket a vizsgálatot kérõ orvosnak. A vérvételhez kapcsolódik még 2 vizeletleadó mellékhelyiség, amibõl az egyik kielégíti a komplex akadálymentesség fogalmait. A képalkotó diagnosztikai eljárások közül rtg és UH vizsgálóberendezéseket tervezünk, melyek teljes egészében ellátják valamennyi szakma igényét. Belgyógyászati, urológiai diagnózisok felállításához UH vizsgálatokat végeznek majd, ezért nem tervezett a rtg munkahelyhez elõkészítõ/wc csoport. A rtg berendezés digitális rendszerû felvételi/átvilágító szerkezet; a felvételeket távdiagnosztizálásra is el lehet küldeni a szakrendelõvel szerzõdõ kórház radiológiai osztályára. A röntgen munkahelyre külön Sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervet készítettünk, és az illetékes Sugárvédelmi decentrumnál engedélyeztetjük. Korszerû röntgen munkahely Ultrahang készülék Az UH berendezés univerzális vizsgálatokra (általános hasi, nõgyógyászati, urológiai) vizsgálatok elvégzésére lesz alkalmas, a softwarenek és a különbözõ vizsgáló fejeknek köszönhetõen. A Földszinten kerül kialakításra a Sebészeti szakrendelõ és a Gipszelõ helyiség. Az emeleti blokkban kerül kialakításra Fül orr gégészeti vizsgáló. A berendezése a XXI. század elvárásainak megfelelõen lett megtervezve. A fülmosásra, szívásra bekerül egy komplett kezelõgép. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 9

11 A Fizikoterápiás elnevezés gyûjtõneve a csak tisztán fizikai energiát alkalmazó kezeléseknek. Ezen belül megkülönböztetjük elektroterápiás kezeléseket, a Termoterápiát, a illetve a Mechanoterápiát. Elektroterápia: a 4 kezelõágyon az alábbi kezelési fajták közül rendelhet el a szakorvos: 1. Kisfrekvenciás kezelések: ( Hz-ig) történhetnek csupán elektromos árammal. Az alacsony frekvenciás áram nemcsak tünetikezelésre alkalmas, hanem a bénult vagy gyengült izomzat mesterségesen ingerelhetõ, ereje növelhetõ, a bénulás, vagy a gyengült mûködés miatt anyagcseréje helyreállítható, vagy szintén növelhetõ. 2. A középfrekvenciás kezelések ( Hz-ig) tüneti kezelésre alkalmasak. Kisfrekvenciás kezelésekkel szemben kevésbé izgatják a bõrben lévõ érzõ végkészülékeket, a kezelés a betegeknek így kényelmesebb 3. Az elektroterápiás készülékek mellett elhelyezésre kerül egy mágnesterápiás készülék is. Mechanoterápia: ez a fizioterápia legjelentõsebb kezelési ága. Ide tartozik a gyógytorna, a masszázs, az ultrahang és a különbözõ ún. húzó kezelések. TERAPI MASTER Függesztett mechanoterápiás kezelés Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 10

12 Gyógyszertár A közforgalmú gyógyszertárt, a 41/2007. (IX.19.) EüM rendeletben foglaltak szerint alakítottuk ki. A patikát az egészségházból és külön is megközelíthetõ. A gazdasági bejáratot az épület oldalában a fõbejárattól jól elkülönítetten helyeztük el. Ezen keresztül történik a gyógyszertár feltöltése, illetve a személyzet forgalma is.. A Gyógyszertárhoz tartozó parkolók közül a lehetõ legközelebbit jelöltük ki a mozgáskorlátozottak számára, így a gyógyszertár megközelítése a mozgásukban korlátozott személyeknek nem okozhat gondot. A gyógyszertárban az alábbi helyiségek kialakítása szükséges: Officina (ügyféltér): a gyógyszertár betegforgalom bonyolítására, gyógyszerkiadására szolgáló helyiség. A helyiségnek világos, száraz, fûthetõ és szellõztethetõnek kell lennie. Padozata rés és hézagmentes, falfelülete mosható, fertõtleníthetõ. A berendezést úgy kell kialakítani, hogy a munkaterület és a betegforgalmi rész elkülönített legyen. A kiadó tárat a gyógyszerbiztonsági szempontokra figyelemmel úgy kell kialakítani, hogy a gyógyszerész szükség esetén közvetlenül megközelíthesse a betegforgalom céljára szolgáló helyiségrészt. Laboratórium-vénmyezõ: a gyógyszeranyagok (alapanyagok) vizsgálatára, valamint magisztrális gyógyszerek ellenõrzésére, készítésére szolgáló helyiség. A helyiség világos, száraz, szellõztethetõ, padozata résmentes, bútorzata, falfelülete az ajtó magasságig vegyszeresen tisztítható. Gyógyszerraktár: Hûvösraktár: Iroda: Mosogató: a gyógyszerek szakszerû tárolására szolgáló helyiség. Padozata résmentes. hûtve tárolandó (15-18 C-on) gyógyszerek raktára A hûvös raktárt egy erre a célra épített speciális hûtõszekrénnyel elégítjük ki. a gyógyszertár mûködését irányító, vezetõi szoba, mely adott esetben ügyeletre is alkalmas a gyógyszertárban az üvegek és eszközök mosogatására alkalmas helyiség. Résmentes padozatú, szellõztethetõ, padlóösszefolyóval ellátott és legalább ajtó magasságig vegyszeresen tisztítható helyiség. Takarítószer tároló: A gyógyszertár takarításához használt eszközök tárolására alkalmas hely. A fertõtlenítõszerrel elõre kevert vízvételezési lehetõség a felmosáshoz ebben a helyiségben található. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 11

13 Göngyöleg raktár: itt kerülnek elhelyezésre a felhasznált vények. A fent felsorolt helyiségeken kívül a gyógyszertár dolgozóinak biztosítunk szociális helyiséget (öltözõ + személyzeti WC), valamint személyzeti pihenõt, ahol kényelmesen és biztonságban elfogyaszthatják ebédjüket, megihatják kávéjukat. A közforgalmú gyógyszertárban biztosítjuk az elõírásoknak megfelelõen: - a gyógyszerek, illetve a gyógyszertárak által forgalmazható termékek tárolására és kiadására alkalmas bútorzatot; - a kábítószerek és pszichotrop anyagok termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, raktározásának és használatának szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározottak szerinti biztonsági zárral ellátott rögzített vaskazettát vagy erõs falú és biztonsági zárral ellátott fülkét vagy fémszekrényt; - tûzveszélyes anyagok tárolására alkalmas edényt és szekrényt; - maró anyagok, savak tárolására alkalmas szekrényt; - hûtõszekrényeket; - a rendeletben meghatározott minimális mûszereket. A személyzet (4 fõ) személyzeti öltözõ, teakonyha áll rendelkezésre, melyet a gyógyszertár gazdasági bejáratához közel helyeztünk el. Az adminisztrációs munkát az irodában lehet elvégezni. Az egységet gyógyászati segédeszköz raktárral egészítik ki. A gyógyszertár egésze klimatizált, így a nagy figyelmet igénylõ gyógyszer kiadás nyári idõszakban is nagy biztonságban történhet. Az officinát a gyógyszer reklámok, illetve a gyógyszerkönyv digitális változatának használatához a vendégek számára egy érintõképernyõs számítógép kerül felszerelésre. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 12

14 ORVOSTECHNOLÓGIAI MÛSZAKI LEÍRÁS Az adatszolgáltatásunkban az intézmény technológiai helyiségeire vonatkozó építészeti, épületgépészeti, elektromos elvárásokat adjuk meg. (Ha a helyiségfelsorolásnál nincs külön kiemelve, akkor a helyiség MSZ 2040 alapján történõ besorolása: általános helyiség!) Általánosságban Hajlatlábazat meleg burkolatoknál Hajlatlábazat alatt orvostechnológiai és higiénés szempontból az alábbiakat értem: A Linóleum, Kaucsuk, PVC padlóburkolatoknál a padló és a fal találkozásánál egy fém profil beépítése szükséges a burkolat alá, melynek sugara mm-es majd az anyagot ezen keresztül kell felhajtani az oldalfalra kb cm magasságig. Szakágankénti mûszaki elvárások Elõterek, Várók, Közlekedõk Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok, pl. kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz minimálisan 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Duplaszárnyú ajtó esetében legalább az egyik nyitható ajtószárny 90 cm kell legyen. Küszöböket mellõzni kell! Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Közlekedõkön a tûzrendészeti elõírásoknak megfelelõen a menekülési irányba akkumulátoros irányfények telepítése szükséges. Ez lehet egyedi akkumulátoros lámpa, vagy központi inverteres, de ebben az esetben az Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 13

15 invertertõl tûzgátló kábel kell, hogy fusson az adott tûzszakasz határáig. A tûzjelzõnél hang és fényjelzés is szükséges az akadálymentesítés miatt is. Általános megvilágítás: min.: 200 lux Dugalj: A közlekedõre kb. 10 m-enként takarítógép csatlakoztatására szolgáló 230 V, 50 Hz-es dugaljakat kell felszerelni. Várótermekben javasolt TV csatlakozási lehetõség kiépítése. Beteghívó rendszert kell kiépíteni. A várókban központi hívótáblát kell elhelyezni, mely lehetõség szerint minden várótermi padból látható legyen, legalább 3 soros kijelzõvel rendelkezzen. Légtechnika: Lehetõség szerint természetes szellõzés a biztosítandó, amennyiben ez nem lehetséges kiegészítõ gépi szellõzéssel kell megoldani a szükséges légcserét. Nyomásviszonyok kiegyenlítettek, szûrõfokozatok: B2 + C /EU-4, EU-8/ Légcsere: 2-3-szoros A füst és hõelvezetésrõl mindig gondoskodni kell az aktuális tûzrendészeti szabványoknak megfelelõen. Raktár (szennyes raktár, veszélyes hulladék, hulladék) Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, legalább az ajtótok magasságig falon csempe készüljön. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a PVC, vagy kaucsuk, Linóleum illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm tiszta szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben takarítás céljára 1 db Épületgépészet (víz, csatorna): A raktárakban hideg-melegvizes kézmosót kell elhelyezni csuklókaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. Légtechnika: Gépi szellõzés, depressziós üzemmóddal, B2+C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel. Légcsere: 6-8-szoros Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 14

16 Raktár (tisztaruha) Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a PVC, vagy kaucsuk, Linóleum illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm tiszta szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben takarítás céljára 1 db Épületgépészet (víz, csatorna): A raktárakban hideg-melegvizes kézmosót kiépítése nem szükséges. Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó, amennyiben ez nem lehetséges gépi szellõzés, kiegyenlített nyomásviszonnyal, B2+C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel. Légcsere: 1-2-szeres Takarítószer kamra, mosdók, WC-k, fürdõk Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, legalább ajtótok magasságig falon csempe. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a kerámia. A helyiséget kenhetõ vízszigeteléssel kell ellátni. A helyiségekben padlóösszefolyó építendõ ki. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni csuklókaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. A Takarítószer raktárakban javasolt elhelyezni hideg-melegvizes kombinált kézmosó-kiöntõt, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolót, illetve a felmosó víz elõállítást végzõ fertõtlenítõszer keverõ-adagoló berendezést. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 15

17 Javasolt kiöntõ a takarítószer raktárban Ilyen pl. az Agrikon Alfa Kft. által forgalmazott G N típusú lábon álló rozsdamentes acélból készült kombinált kézmosó kiöntõ berendezés. Ez a gépész költségvetésben kell szerepeltetni. A kombinált fertõtlenítõszer keverõ adagoló berendezés pl. a Dr. Weigert által forgalmazott NEOMATIK típusú készülék. A fertõtlenítõszer keverõ- adagolóberendezésnek szükséges egy -os elzáró szeleppel ellátott hidegvíz kiállás a kiöntõ szélénél balra vagy jobbra 1300 mm magasan, hogy a takarító kocsit alá lehessen tolni. Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben fertõtlenítõszer keverõ adagoló berendezésnek 1 db 230V, 50 Hz es dugaljat kel elhelyezni a kiöntõ felett, padló vonaltól 1600 mm magasan. Légtechnika: Gépi szellõzés, depressziós nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 10-szeres WC-kben: m 3 /óra Egyéni fürdõkben: m 3 /óra Csoportos zuhanyzókban: Gépi ködtelenítõ szellõzés, depressziós üzemmóddal, B2 /EU-4/ fokozatú szûréssel Légcsere: csop.zuhanyzóban 250 m 3 /óra Vizsgáló, kezelõk, Háziorvosi rendelõk, Tanácsadó, Vérvétel Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. A kézmosó körül a falfelületet le kell csempézni. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges. Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz minimálisan 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Kívülrõl kilincs helyett gomb található, kívülrõl csak kulccsal vagy mágneszár esetén kártyával lehessen nyitni. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 16

18 Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás szükséges, szükség esetén az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni, illetve legalább egy ablakra szúnyogháló szerelendõ!!! A helyiségek a zajtól védettek legyenek Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni lengõkaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. Illusztráció egy orvosi mosdó kialakításáról: - orvosi könyökkel mûködtethetõ csaptelep - szappanadagoló (amennyiben kombinált szappan és fertõtlenítõszert használnak, abban az esetben ez elhagyható) - könyökkel mûködtethetõ kézfertõtlenítõszer adagoló - papírtörülközõ adagoló - lábpedállal nyitható kuka Villamosenergia ellátás: elektromedikai hálózatról, illetve biztonsági hálózatról amennyiben létesül. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 500 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben legalább 1 darab medikai tábla szerelendõ 2 db 230 V, 50 Hz es, 10A-es biztosítékkal, visszajelzõ lámpával 4 darab fali dugaljjal és EPHval. A tábla alsó éle min mm-en kezdõdjön. Amennyiben telepítésre kerül az aggregátoros hálózat, úgy abban az esetben javasolt a kezelõkben, vizsgálókban elhelyezett 1db gyógyszerhûtõknek folyamatos tápellátás biztosítani. Figyelem: A nõgyógyászati rendelõt és az urológiai rendelõt leválasztott hálózatról javasolt üzemeltetni, annak ellenére, hogy az MSZ 2040 nem rendelkezik így. Ebben az esetben a leválasztó transzformátor mérete: kb. 2,5kW Csúcsteljesítmény: (elektromedikai hálózatról) 2,5 kw/ helyiség, aminél 70 %- os egyidejûséget lehet számolni. EPH hálózat. Minden fémes tárgyat be kell kötni. Fémszekrény, vizsgálóágy, csaptelep fém szifonja, ablak, stb. Szünetmentes ellátás: Számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztetett színû konnektorral, vagy max.15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 17

19 Gyengeáram: helyiségben számítógépes hálózat pályázat elõírásainak megfelelõen CAT 6-os SFTP kábelezés, telefon szükséges. A rendelõkbe automatikus beteghívó rendszer kerül kiépítésre. Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó. Igény esetén a rendelõk hûtése javasolt, oly módon, hogy a hideg levegõ ne áramoljon közvetlenül a betegre, azaz legszerencsésebb megoldás az ablak elé a falra felszerelt parapetes fain cool, amely alatt lehet takarítani. Amennyiben a vizsgáló zárt terû, úgy abban az esetben gépi szellõzés szükséges, kiegyenlített nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 3-szoros Elõírt ideális hõmérséklet: Nyáron: kinti hõmérsékletnél 6 C-kal hûvösebb Télen: C Megjegyzés: Javasolt, de nem kötelezõ, beruházói döntés kérdése, hogy a háziorvosi védõnõi rendelõket külön hûtsük, az üzemeltetési költségek egyértelmû elszámolhatósága miatt. Személyzeti öltözõ Építészet, statika: Falfelületek: mosható festékekkel kell festeni. A kézmosó körül a falfelületet le kell csempézni. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a PVC, a kaucsuk, Linóleum illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. A meleg hatás miatt az elsõ 3 fajta burkolóanyag javasolt. Zuhanyzókat kenhetõ vízszigeteléssel kell ellátni. A helyiségekben padlóösszefolyó építendõ ki. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Kívülrõl kilincs helyett gomb található, kívülrõl csak kulccsal vagy mágneszár esetén kártyával lehessen nyitni. Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás nem szükséges, de, ha az ablak fekvése szükségessé teszi, akkor az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni. Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: 1 db 230V, 50 Hz es dugaljat kel elhelyezni a takarításra Zuhanyzóban vagy öltözõben az elõírásoknak megfelelõ védelem betartásával hajszárításra dugaljat kell biztosítani. Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni hagyományos csapteleppel, szappan, papírtörülközõ adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 18

20 Zuhanyzókban, ha lehetséges kerülni kell a zuhanytálcát. A padlóban megfelelõ lejtéssel célszerû biztosítani a lefolyást. Légtechnika: Gépi szellõzés, depressziós nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 10-szeres WC-kben: m 3 /óra Egyéni fürdõkben: m 3 /óra Csoportos zuhanyzókban: Gépi ködtelenítõ szellõzés, depressziós üzemmóddal, B2 /EU-4/ fokozatú szûréssel Légcsere: csop.zuhanyzóban 250 m 3 /óra Személyzeti pihenõ, Teakonyha Építészet, statika: Falfelületek: mosható festékekkel kell festeni. A kézmosó körül a falfelületet, illetve a konyhapult feletti részt 60 cm magasságig le kell csempézni (Padlóvonal felett cm között.) Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen, pl. a PVC, Linóleum, a kaucsuk, illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás javasolt, de, ha az ablak fekvése szükségessé teszi, akkor az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni. Legalább az egyik ablakszárnyra szúnyoghálót kell felszerelni. Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: 3 db 230V, 50 Hz es dugaljat kel elhelyezni a konyhapult fölé a padló vonaltól 1200 mm-re. Csúcsteljesítmény: általános hálózatról 2,5 kw/ helyiség, aminél 70 %-os egyidejûséget lehet számolni. Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes kézmosót kell elhelyezni hagyományos csapteleppel, szappan, papírtörülközõ adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. A konyhapultba 1 medencés mosogató szükséges. Igény esetén a mosogatógépnek csatlakozást kell biztosítani. Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó. Amennyiben a helyiség zárt terû, úgy abban az esetben gépi szellõzés szükséges, depressziós nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 3-4-szeres Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 19

21 Nappali Kórház Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. A kézmosó körül a falfelületet le kell csempézni. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges. Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz minimálisan 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Kívülrõl kilincs helyett gomb található, kívülrõl csak kulccsal vagy mágneszár esetén kártyával lehessen nyitni. Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás szükséges, szükség esetén az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni, illetve legalább egy ablakra szúnyogháló szerelendõ!!! A helyiségek a zajtól védettek legyenek Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni lengõkaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. Illusztráció egy orvosi mosdó kialakításáról: - orvosi könyökkel mûködtethetõ csaptelep - szappanadagoló (amennyiben kombinált szappan és fertõtlenítõszert használnak, abban az esetben ez elhagyható) - könyökkel mûködtethetõ kézfertõtlenítõszer adagoló - papírtörülközõ adagoló - lábpedállal nyitható kuka Villamosenergia ellátás: elektromedikai hálózatról, illetve biztonsági hálózatról amennyiben létesül. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 500 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Mivel a betegek ülnek vagy hanyatt feküdnek, ezért indirekt lámpatesteket szabad csak alkalmazni. Dugalj: A helyiségben ágyanként legalább 1 darab medikai tábla szerelendõ 1db 230 V, 50 Hz es, 10A-es biztosítékkal, visszajelzõ lámpával 2 darab fali dugaljjal és EPH-val. A tábla alsó éle min mm-en kezdõdjön. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 20

22 Amennyiben telepítésre kerül az aggregátoros hálózat, úgy abban az esetben javasolt a kezelõkben, vizsgálókban elhelyezett 1db gyógyszerhûtõknek folyamatos tápellátás biztosítani. Csúcsteljesítmény: (elektromedikai hálózatról) 3,5 kw/ helyiség, aminél 70 %- os egyidejûséget lehet számolni. EPH hálózat. Minden fémes tárgyat be kell kötni. Fémszekrény, vizsgálóágy, csaptelep fém szifonja, ablak, stb. Szünetmentes ellátás: Számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztetett színû konnektorral, vagy max.15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges. Gyengeáram: helyiségben számítógépes hálózat pályázat elõírásainak megfelelõen CAT 6-os SFTP kábelezés, telefon szükséges. Minden ágy mellett a táblában 1 db végpont kiépítése szükséges, hogy az infúziós pumpát rá lehessen csatlakoztatni, ezzel nyomon követhetõ legyen a kezelés teljes folyamata. A rendelõkbe automatikus beteghívó rendszer kerül kiépítésre. Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó. Igény esetén hûtése javasolt, oly módon, hogy a hideg levegõ ne áramoljon közvetlenül a betegre, azaz legszerencsésebb megoldás az ablak elé a falra felszerelt parapetes fain cool, amely alatt lehet takarítani. Amennyiben a vizsgáló zárt terû, úgy abban az esetben gépi szellõzés szükséges, kiegyenlített nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 3-szoros Elõírt ideális hõmérséklet: Nyáron: kinti hõmérsékletnél 6 C-kal hûvösebb Télen: C Központi mûszerkezelõ helyiségei (Mûszermosogató, Csomagoló) Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. A kézmosó és mosogató körül a falfelületet le kell csempézni. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. Bejárati ajtók: : figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz minimálisan 105 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Kívülrõl kilincs helyett gomb található, kívülrõl csak kulccsal vagy mágneszár esetén kártyával lehessen nyitni. Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás szükséges, szükség esetén az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni, illetve legalább egy ablakra szúnyogháló szerelendõ!!! A helyiségek a zajtól védettek legyenek Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozot kézmosót kell elhelyezni lengõkaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. Tehát a mosdóhoz orvos csaptelep szerelendõ. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 21

23 A mosogatóban a hárommedencés mosogatót kell beépíteni. Ehhez javasolt egy fertõtlenítõszer keverõ-adagoló berendezést beépíteni. A mosogatóban a mosogatógépnek lágyított, és ioncserélt víz igénye van. A csomagolóban az autoklávnak ioncserélt víz igénye van. Villamosenergia ellátás: elektromedikai hálózatról, illetve biztonsági hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 500 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben legalább 1 darab medikai tábla szerelendõ 2 db 230 V, 50 Hz es, 10A-es biztosítékkal visszajelzõ lámpával 4 darab fali dugaljjal és EPH-val. A tábla alsó éle min mm-en kezdõdjön. Csúcsteljesítmény: (elektromedikai hálózatról) 2,5 kw/ helyiség, aminél 70 %-os egyidejûséget lehet számolni. EPH hálózat. Minden fémes tárgyat be kell kötni. Fémszekrény, vizsgálóágy, csaptelep fém szifonja, ablak, stb. Szünetmentes ellátás: Számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztette színû konnektorral, vagy max. 15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges. Gyengeáram: helyiségben számítógépes hálózat min CAT 6-os kábelezés, telefon szükséges. A mûszermosogatógépnek leválasztókapcsolót kell beépíteni. Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó. Igény esetén a mosogató és csomagoló hûtése javasolt, oly módon, hogy a hideg levegõ ne áramoljon közvetlenül a a dolgozó személyzetre, azaz falra felfúrt parapetes fain cool, amely alatt lehet takarítani. Gépi szellõzés szükséges, kiegyenlített nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 6-8-szoros A mosogatógéphez helyi elszívó ernyõt kell beépíteni a kiáramló gõz miatt. Elõírt ideális hõmérséklet: Nyáron: kinti hõmérsékletnél 6 C-kal hûvösebb Télen: C Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 22

24 Képalkotó diagnosztika helyiségei Sugárvédelmi kialakításhoz lásd még a SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI ÉS SUGÁRVÉDELMI TERVFEJEZET-ben leírtakat! Építészet, statika: Röntgen vizsgáló Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. A kézmosó és mosogató körül a falfelületet le kell csempézni. Szórt sugárzás ellen az oldalfalak, és a nyílászárók legalább 1 mm ólom-egyenértékû sugárvédelmet kell, hogy biztosítsanak. A röntgenhelyiség belsõ válaszfalait (beleértve a vezérlõ röntgenberendezés felõli falát is) tömör, kisméretû téglából, gondos fúgatömörítéssel, 12 cm vastagságban kell megépíteni, vagy ezzel egyenértékû ólomkasírozott gipszkartonból. A legalább 20 cm vastag beton réteg(ek)et tartalmazó szokásos födémszerkezetek megfelelõ sugárvédelmet biztosítanak. Ólomüveg ablak a vezérlõ és a vizsgáló között A vezérlõ ólomüveg ablakának ólom-egyenértéke legalább 1.5 mm Pb ekv legyen. Tekintettel a távvezérelt átvilágításokra, az ólomüveg ablak mérete legalább 80 cm x 100 cm legyen. Az ólomüveg ablakot a tömör téglafalba hézagmentesen, a fallal legalább 5 cm-es átfedéssel kell behelyezni. Egy feltételezett, de meg nem engedett hézagot 1 mm vastag ólomlemezzel kell lefedni. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes antisztatikus burkolatok. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. A padló terhelhetõségét mindenkor a statikus tervezõ határozza meg a kapott mûszaki adatok alapján. A vizsgálószerkezet elhelyezésének, rögzítésének módját (gépalap, vagy teherelosztó lemez) szintén statikus tervezõ adja meg. A vizsgálóasztal alatt gépbeton minõségû gépalapot kell kialakítani. A berendezés alatt a furatok helyén nem lehet vasalat! A berendezés rögzítése HILTIdübelekkel történik. Vizsgálóasztal súlya: 998 kg (statikus terhelés), amely a kb.1000x1000 mm-es alaplemezre esik; Generátorszekrény: súlya 107 kg, amely kb.450x400 mm-es alapterületre esik. Vezérlõszekrény: 170 kg, amely kb. 600x340 mm-es alapterületre esik. Vezérlõ pult: kb. 100 kg, amely 900x680 mm-es területre esik. Padlócsatorna: A berendezés kábel vezetésének biztosítására fém padlócsatorna kialakítására van szükség. A fém padlócsatorna 70 mm mély, és 200 mm széles kell legyen., a vezérlõ felé elegendõ a 100 x 100 mm. A kb. 5 mm mélységû négyszögletes, bontható csatorna fedelének nyitva kell lenni, befedésük a berendezések mechanikai és elektromos szerelése után történik. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 23

25 Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz minimálisan 105 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Kívülrõl kilincs helyett gomb található, kívülrõl csak kulccsal vagy mágneszár esetén kártyával lehessen nyitni. A két vetkõzõbõl, valamint a leletezõbõl nyíló ajtók lapjait 1 mm vastag, hézagmentesen elhelyezett ólomlemezzel kell bélelni. Amennyiben az ajtótokok fából vannak, az ólomlemezzel a tok külsõ vagy belsõ felszínét is bélelni kell, a fal felé legalább 5 cm-es átfedést biztosító módon. Fém ajtótokot ólomlemezzel fedni nem szükséges, de a tömör téglafal töltse ki a tok üregét. A vezérlõ bejárata nyitott, a vizsgálóval egy légterû (nincs rajta ajtó). Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás szükséges, szükség esetén az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni, illetve legalább egy ablakra szúnyogháló szerelendõ!!! A helyiségek a zajtól védettek legyenek. Amennyiben a röntgenhelyiség a Földszinten van, és ablakainak a külsõ parapet magassága nem éri el a 2 métert, továbbá az ablakok elõtt, 2 méteres távolságon belül, rendszeres gyalogosforgalom várható, gondoskodni kell az ablakok legalább 0.5 mm ólomegyenértékû árnyékolásáról (pl. ólomgumi lamellákból készült függönnyel). BESZÁLLÍTÁSI ÚTVONAL: Az útvonalon a végleges padlóburkolatot a berendezés beszállítása után célszerû lerakni. A folyosó szélessége a beszállítási útvonalon min mm kell, hogy legyen. Villamosenergia ellátás: elektromedikai hálózatról, illetve biztonsági hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 300 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben legalább 1 darab medikai tábla szerelendõ 2 db 230 V, 50 Hz es, 10A-es biztosítékkal visszajelzõ lámpával 4 darab fali dugaljjal és EPH-val. A tábla alsó éle min mm-en kezdõdjön. Teljesítmény felvétel: (röntgen hálózatról) 380V, 50 Hz Generátor 65 kw (50 kva) (hálózati betáp); 75 A lomha olvadóbiztosítóval ellátva 120 kva (impulzus) 2,4 kva (standby állapot) EPH hálózat. Minden fémes tárgyat be kell kötni. Fémszekrény, vizsgálóágy, csaptelep fém szifonja, ablak, stb. Az erõsáramú szekrénybe bejövõ tápkábel keresztmetszete a kábel anyagától és hosszától függ. Vezérlõben: 4 db 230 V, 50 Hz es, 16A-es biztosítékkal visszajelzõ és EPH-val. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 24

26 Szünetmentes ellátás: Csak a számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztette színû konnektorral, vagy max. 15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges. Gyengeáram: a vezérlõben számítógépes hálózat min CAT 6-os kábelezés, telefon szükséges. 2 db RJ45 dupla csatlakozóaljzat Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozot kézmosót kell elhelyezni lengõkaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. Tehát a mosdóhoz orvos csaptelep szerelendõ. Légtechnika: Gépi szellõzés szükséges, kiegyenlített nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 6-8-szoros Hõleadás: (csúcs teljesítmény) (standby állapot) Vezérlõ kabinet: ~1450 W 365 W Generátor: 1025 W 22 W Számítógép: 410 W 87 W Fenti csúcsteljesítmények felvételi üzemmódban 1-2 mp/vizsgálat, átvilágító üzemmódban 1-2 perc/vizsgálat idõ alatt termelõdnek. Napi max. 50 vizsgálat várható. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 25

27 GYÓGYSZERTÁR MÛSZAKI ELVÁRÁSAI Megjegyzés: A gyógyszertár üzemeltetõje magánszemély lesz. A szakrendelõvel történõ vitamentes elszámolás érdekében azon közmûvek mérését, amelyet lehetséges javasolt külön mérni. Officina, Tanácsadó helyiség Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Javasolt burkolat a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges. Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz minimálisan 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Duplaszárnyú ajtó esetében legalább az egyik ajtószárny 90 cm. Küszöböket mellõzni kell! Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 200 lux A kiadóhelyek fellett, gondoskodni kell az egyéni megvilágításról. Lehetõleg energiatakarékos izzók beépítése szükséges, mely nem ad le nagy hõt. Dugalj: Officinában a számítógépek, csatlakoztatására szolgáló 230 V, 50 Hz-es dugaljakat kell felszerelni a kiadópulthoz. Csúcsteljesítmény: (általános hálózatról) 3,0 kw Szünetmentes ellátás: Számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztett színû konnektorral, vagy max. 15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges. Gyengeáram: helyiségben számítógépes hálózat min CAT 6-os SFTP kábelezés, telefon szükséges. A kiadópultoknál a bankkártya olvasókhoz terminált kell létesíteni. Légtechnika: Lehetõség szerint természetes szellõzés a biztosítandó, amennyiben ez nem lehetséges kiegészítõ gépi szellõzéssel kell megoldani a szükséges légcserét. Nyomásviszonyok kiegyenlítettek, szûrõfokozatok: B2 + C /EU-4, EU-8/ Légcsere: 2-3-szoros A füst és hõelvezetésrõl mindig gondoskodni kell az aktuális tûzrendészeti szabványoknak megfelelõen. Az Officinát a nagyfokú figyelemmel végzett munka miatt hûteni kell. Ideális hõmérséklet: Nyáron: kinti hõmérsékletnél 6 C-kal hûvösebb Télen: C Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 26

28 Labor - vényezõ Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel vagy ajtó magasságig csempe burkolat. A laborpultok mögött csempe burkolat alkalmazandó. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen a Linóleum, PVC, kaucsuk, vagy a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges. A burkolatnak vegyszer és savállónak kell lennie! Bejárati ajtók: 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni hagyományos csapteleppel, szappan, papírtörülközõ adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges. A laborpultba 1 medencés mosogató szükséges. Földgázellátás: nincs Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 500 lux Lehetõleg energiatakarékos izzók beépítése szükséges. Dugalj: A Laborpultoknál 4 db dugaljat tartalmazó fali tábla biztosítandó230 V, 50 Hz 2 x 16 A biztosítékkal. A számítógépek csatlakoztatására szolgáló 230 V, 50 Hz-es dugaljakat kell felszerelni. Csúcsteljesítmény: (általános hálózatról) 6 kw, mivel a helyiségben található egy hõlégszárító szekrény is. Szünetmentes ellátás: Számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztetett színû konnektorral, vagy max. 15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges. Gyengeáram: helyiségben számítógépes hálózat min CAT 6-os kábelezés, telefon szükséges. Légtechnika: Lehetõség szerint természetes szellõzés a biztosítandó, amennyiben ez nem lehetséges kiegészítõ gépi szellõzéssel kell megoldani a szükséges légcserét. Nyomásviszonyok kiegyenlítettek, szûrõfokozatok: B2 + C /EU-4, EU-8/ Légcsere: 4-5-szörös A füst és hõelvezetésrõl mindig gondoskodni kell az aktuális tûzrendészeti szabványoknak megfelelõen. A Labor-vényezõt a nagyfokú figyelemmel végzett munka miatt hûteni kell. Ideális hõmérséklet: Nyáron: kinti hõmérsékletnél 6 C-kal hûvösebb Télen: C Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 27

29 A Laborban található még egy aszeptikus fülke is, melynek egyedi elszívás nem szükséges. Raktárak (göngyöleg, gyógyszer raktár, hûtõk raktára) Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel.. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a PVC, vagy kaucsuk, illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm tiszta szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 200 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben takarítás céljára 1 db Csúcsteljesítmény: (elektromedikai hálózatról) 2,0 kw/ helyiség Amennyiben az épületben van aggregátoros biztonsági ellátás és, úgy a gyógyszerhûtõket arra kell kötni. Megkülönböztetett színû konnektor szükséges ebben az esetben. Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó, amennyiben zárt terû helyiség, úgy gépi szellõzés szükséges, kiegyenlített nyomásviszonnyal, B2+C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel. Légcsere: 1-2 szeres A hûtõk raktárában a hûtõk által termelt hõ elvezetésérõl gondoskodni kell, valamilyen hûtési módszerrel! Mosogató Építészet, statika: Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, ajtótok magasságig falon csempe. Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel. A helyiséget kenhetõ vízszigeteléssel kell ellátni. A helyiségekben padlóösszefolyó építendõ ki. Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 28

30 Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni csuklókaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. A helyiségbe 2 nagy ipari medencés, csepptálcás mosogató kerül elhelyezésre. Javasolt a fali csaptelep. Mosogatógép kerül beépítésre, melynek biztosítani kell egyedi vízlágyítóval a vizet, illetve a mosógépszifon kiépítése szükséges. Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról. Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 200 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú fényforrással megoldani. Dugalj: A helyiségben freccsenõ víz ellen védet dugaljakat kell felszerelni padló vonaltól 1600 mm magasan. Biztosítani kell az energiaellátást a mosogatógépnek, annak közelében. Légtechnika: Gépi szellõzés, depressziós nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel Légcsere: 10-szeres Takarítószer kamra, mosdók, WC-k, fürdõk Lásd a szakrendelõnél! Lásd a szakrendelõnél! Személyzeti öltözõ Lásd a szakrendelõnél! Személyzeti pihenõ, Teakonyha Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 29

31 HIGIÉNÉS ELÕÍRÁSOK TAKARÍTÁSTECHNOLÓGIA, HIGIÉNÉS FEJEZET Az egészségügyi intézményekben alkalmazható fertõtlenítõ eljárásokat, a gyakorlatban használható fertõtlenítõ szereket és módszereket, a higiénés rend kialakítását az Országos Közegészségügyi Intézet Dezinfekciós Osztályának "Tájékoztató a fertõtlenítésrõl" címû kiadványa határozza meg, ezért higiénés fejezetünkben teljes és minden részletre kiterjedõ leírást nem adunk, csupán a fõbb szempontokat vesszük sorra. Az egészségügyi intézménynek szerzõdéses viszonyban kell lennie egy kórházi higiénikussal. Definíciók - OEK: Országos Epidemiológiai Központ - Hatásspektrum: A fertõtlenítõszer azon tulajdonsága, amely megmutatja, hogy az adott fertõtlenítõszer milyen kórokozókat pusztít el vagy hatástalanít. - Baktériumölõ (baktecid) hatás: olyan fertõtlenítõ hatás, amelyre a baktériumok vegetatív (szaporodni képes) formái pusztulnak el, a baktérium spórák azonban nem - Spóraölõ: (sporocid) hatás: olyan fertõtlenítõ hatás, mely hatására a spóraképzõ baktérium nemzetségéhez tartozó baktériumfajok spórái is elpusztulnak. - Vírusinaktiváló (virucid) hatás: olyan fertõtlenítõ hatás, melyre a vírusok elvesztik fertõzõképességüket, azaz inaktiválódnak. - Folyamatos fertõtlenítés: A fertõtlenítésnek az a formája, melyet a fertõzõ beteg szervezetébõl folyamatosan vagy szakaszosan kikerülõ kórokozók elpusztítása céljából a fertõzõképesség egész ideje alatt, folyamatosan kell végezni. - Szigorított folyamatos fertõtlenítés: A folyamatos fertõtlenítésnek az a formája, amelyet a szakképzett egészségügyi dolgozók végeznek a higiénikus fõorvos irányítása és ellenõrzése mellett. - Zárófertõtlenítés: A fertõtlenítésnek az a formája, amely a fertõzõ beteg távozása (gyógyulása elszállítása, elhalálozása) után a környezetében visszamaradt kórokozók elpusztítására szolgál. - Szigorított zárófertõtlenítés: A zárófertõtlenítésnek az a formája, melyet különösen veszélyes fertõzõ betegség lezajlása után szakképzett egészségügyi dolgozók végeznek a higiénikus fõorvos irányítása és ellenõrzése mellett. Takarító személyzetre vonatkozó elvárások: A takarításban résztvevõ dolgozók részére biztosítani kell a megkülönböztetett színû védõruházatot, cégmegnevezéssel, logoval és névvel ellátott névkitûzõt. Gondoskodni kell a Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 30

32 védõruházat mosatásáról és a szükséges védõeszközök biztosításáról, ahogy az elõ van írva az egészségügyben (Dr. Pechó Zoltán és Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertõtlenítésrõl. A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertõtlenítõ eljárások). Az egészségügyi intézmény egységeire vonatkozó takarítási elvárások fõbb egységekre bontva KEZELÕK, VIZSGÁLÓHELYSÉGEK Heti 5 alkalommal - ablakpárkányok és parapetek, villanykapcsolók, fûtõtestek fertõtlenítõ tisztítása, - mosdók, mûszermosogató, és a körülötte lévõ csempe, csaptelepek, kézfertõtlenítõ adagoló készülék, törülközõ-, papírtörölközõ tartó fertõtlenítõ lemosása naponta 2- szer, ill. szükség szerint, - berendezési és felszerelési tárgyak fertõtlenítõ tisztítása - vetkõzõfülkék berendezési tárgyainak fertõtlenítése, - szekrények, ajtókilincs és az ajtókilincs körüli kéznyomok letörlése, - padló fertõtlenítõ felmosása, beleértve a könnyen mozdítható eszközök alatti területeket is, naponta kétszer, illetve. szükség szerint, - minden gép, telefon eszköz tisztítása, amit a helyi átvevõ nem tilt meg. - Szemetes edények kiürítése, szemeteszsák cseréje. Hetente elvégzendõ feladatok - csempézett felületek, mosható falburkolatok fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban, - csempérõl, mosható falfelületekrõl szennyezõdés eltávolítása fertõtlenítõ tisztítása 1,8 m magasságig - pókhálózás szükség szerint - ajtók teljes felületének fertõtlenítõ tisztítása, - a szekrények külsõ felének és tetejének fertõtlenítõ tisztítása, szemetes edények fertõtlenítõ ki-, és lemosás - klimatizáló berendezés külsõ felületének fertõtlenítõ letisztítása, - hûtõszekrények külsõ lemosása. A padló és falrész portalanítása, letisztítása 1,8 m ig. Évi 4 alkalommal elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ) - bútorok, berendezési tárgyak elmozdításával történõ fertõtlenítõ nagytakarítás, - fûtõtestek lemosása, - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, Speciális elvégzendõ feladatok - akut szennyezõdés feltakarítása - fertõzõ beteg kezelése, kötözése, vizsgálata után a veszélyes hulladék eltávolítása, fertõtlenítõ takarítás Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 31

33 - mûszaki felújítás utáni nagytakarítás, lezárt helyiségek megnyitás elõtti takarítása, eseti megbízás alapján - havária* esetén szükséges tisztasági fokozat helyreállítása, a folyamatos betegellátás érdekében. TEAKONYHA Napi (heti 7 alkalommal) - szemetes edények kiürítése (napi 1 alkalommal), szemeteszsák cseréje, szemetes edények fertõtlenítõ ki-és letörlése, - padozat fertõtlenítõ felmosása - mosogató medence, szárító, csaptelep, kézfertõtlenítõ adagoló készülék, csempe fertõtlenítõ lemosása a mosogató medence körül, - tûzhely és környék tisztítása, - konyhai pult, szekrények, polcok tisztítása, berendezési tárgyak letörlése, Heti egy alkalommal - ablakpárkány, villanykapcsoló, falilámpa tisztítása, - csempézett-és mosható falfelületek, ajtó fertõtlenítõ tisztítása, - csempézett felületek, és mosható falfelületek, ajtók fertõtlenítõ tisztítása 1,8 m magasságban - vízkõoldás a vizes helyeken Havonta egy alkalommal (csak alaptisztítást követõen végezhetõ el) - fûtõtestek lemosása, - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, pókhálózás szükség szerint, - lámpatestek portalanítása. Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok - bútorok, berendezési tárgyak elmozdításával járó fertõtlenítõ nagytakarítás - szemetes edények fertõtlenítõ ki-és letörlése, - korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása, - mennyezeti lámpák portalanítása, lemosása, - pókhálózás. Speciálisan elvégzendõ feladatok - akut szennyezõdések azonnali feltakarítása. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 32

34 FÜRDÕK, MOSDÓK, WC-K, ÁGYTÁLKIÖNTÕK, SZENNYES-TÁROLÓ HELYISÉGEK Naponta (heti 7 alkalommal) elvégzendõ feladatok - szemetes edények kiürítése napi 1 alkalommal, szemeteszsák cseréje, szemetes edény fertõtlenítõ ki-és letörlése - mosdó, zuhanytálca, zuhanykabin oldalfala és az összes hozzájuk tartozó szerelvény (csap, tus, stb.) fürdetõ szék, pipere polc, tükör, törölközõtartó, szappantartók, kapaszkodók fertõtlenítõ lemosása, napi egy alkalommal, WC-kben napi két alkalommal, - mosdókagyló és a körülötte lévõ csempe, csaptelep, piperepolc tükör, törölközõtartó, kéz-és fertõtlenítõszer adagoló készülékek fertõtlenítõ lemosása, - összes berendezési-, felszerelési tárgy, betegemelõk stb. fertõtlenítõ lemosása, - a padló fertõtlenítõ felmosása napi 2 alkalommal, az ambulancia és látogatói WC helységekben 2 alkalommal, illetve szükség szerint. - WC-csésze, ülõke, öblítõtartály, piszoár tisztítása, WC lehúzók, fogantyúk, WCpapírtartók fertõtlenítõ lemosása, napi két alkalommal, illetve szükség szerint. - szennyes, szemétgyûjtõ zsáktartó állvány, mûanyag tároló, fertõtlenítõ lemosása, - szennyes textília, szemét elszállítása után a padozat felmosása minden alkalommal a szennyes tárolókban. - ágytálmosó, külsõ felületének fertõtlenítõszeres letörlése, ágytálmosók, fertõtlenítõszeres letörlése. - ajtókilincsek és a körülötte lévõ felületek fertõtlenítõszeres lemosása. Hetente elvégzendõ feladatok - szemetes edények fertõtlenítõ kimosása, - ajtók tisztítása teljes felületen, - csempézett felületek, mosható falfelületek fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban, - ablakpárkány, villanykapcsolók, falilámpák tisztítása, - zuhanyfüggönyök tisztítása, - összes vizes helyiség vízkõmentesítése, Havonta elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ el) - fûtõtestek lemosása, - csövek és 1,8 m feletti berendezési felszerelési tárgyak letörlése, pókhálózás, - szellõzõ berendezés külsõ felületének, környezetének tisztítása, - lámpatestek portalanítása. Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ el) - a helyiségek teljes fertõtlenítõ nagytakarítása, Speciális elvégzendõ feladatok - az elvégzett napi takarítás után a meglévõ jó állapot szinten tarása, akut szennyezõdések azonnali feltakarítása, Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 33

35 - esetleges fertõzõ megbetegedés esetén a beteg távozása után záró fertõtlenítés végzése, alkalmanként a higiénikus fõorvossal történt egyeztetett feltételek szerint, - mûszaki felújítás, tisztasági festés utáni pipere takarítása eseti megrendeléssel, - lezárt helyiség megnyitás elõtti pipere takarítása, eseti megrendeléssel. IRODA, ORVOSI SZOBA, NÕVÉRTARTÓZKODÓ, KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEK, TARTÓZKODÓK, ÖLTÖZÕK Naponta (heti 5 alkalommal, ügyeleti szobák, nõvértartózkodók 7 alkalommal) elvégzendõ feladatok A nem betegellátó részeken lévõ irodák heti 5-szöri takarítása - szemetes edények kiürítése naponta, szemeteszsák cseréje - mosdó, csaptelep, piperepolc, tükör, fertõtlenítõ lemosása, csempérõl a napi szennyezõdés eltávolítása, kéz és fertõtlenítõszer adagoló készülék letörlése. - íróasztal szabad felületének letörlése (20% fedettségig), - asztalok, székek, - a padozat tisztítása, felmosása, szõnyegek, szõnyegpadlók porszívózása, - ajtókilincs és a körülötte lévõ felület tisztítása Az egyes szobákhoz tartozó fürdõszobák, WC-k takarítása a fentebb leírtak irányadók (heti 5-ször hétfõtõl péntekig, napi egyszeri nagytakarítás). Hetente elvégzendõ feladatok - ajtók teljes felületének tisztítása, - szemetes edények fertõtlenítõ ki-és lemosása, - kárpitozott bútorok porszívózása, - élelmiszeres hûtõk külsõ lemosása. - berendezési, felszerelési tárgyak letörlése, 1,8 m magasságig, - ablakpárkányok, parapetek, villanykapcsolók, falilámpák tisztítása, - berendezési, tárgyak tisztítása, fûtõtestek letörlése, Évi 4 alkalommal elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ) - fûtõtestek lemosása - csempézett felületek, mosható falburkolatok fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban, pókhálózás - bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak elmozdításával együtt járó fertõtlenítõ tisztítása, - a szekrények külsõ felületének és tetejének teljes tisztítása, - lámpatestek portalanítása, pókhálózás, - kárpitozott bútorok pormentesítése, portalanítása. - padlók alaptisztítása, bevonatolása, szõnyeg- és kárpittisztítás és a helyiségek teljes nagytakarítása, Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 34

36 Speciális elvégzendõ feladatok - akut szennyezõdés azonnali feltakarítása. KÖZLEKEDÕK, FOLYOSÓK Naponta, (heti 7 alkalommal ) elvégzendõ feladatok, - szemetes edények kiürítése, szükség szerint (1-2) alkalommal, szemeteszsák cseréje, szemetes edényrõl a szennyezõdések letörlése, - berendezési, felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekrõl a napi szennyezõdések eltávolítása, - ablakpárkányok, villanykapcsolók, fûtõtestek tisztítása, - padozat tisztítása fekvõbeteg osztályokon napi 2 alkalommal reggel és délután, melyekbõl az egyiknek gépi takarításnak kell lennie. - a lábtörlõk tisztítása, porszívózása a bérelt (szennyfogó szõnyegek) kivételével, - ajtókilincsek és az ajtók kilincs körüli felületrõl kéznyomok eltávolítása, - betegkapaszkodók, korlátok, fali védõsávok fertõtlenítõ lemosása, Hetente elvégzendõ feladatok - folyosóhoz tartozó ajtók teljes tisztítása, - szemetes edények fertõtlenítõ le-, kimosása - betegek részére biztosított hûtõszekrények lemosása, Havonta elvégzendõ feladatok - fûtõtestek lemosása - csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, pókhálózás, - mosható falburkolatok fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban. Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok - teljes fertõtlenítõ nagytakarítás, - mennyezeti lámpák portalanítása, lemosása. Speciálisan elvégzendõ feladatok - az elvégzett napi takarítás után a meglévõ jó állapot szinten tarása, akut esetek azonnali megoldása, - bevonatolás szükség szerint. Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 35

37 TAKARÍTÁSTECHNOLÓGIÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK Közegészségügyi szabályok 1. A 32/1980. (Eü.K.24.) Eü.M. sz. utasítás végrehajtásának kötelezõ szakmai irányelve, módszertani útmutatója, valamint a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet figyelembe vétele kötelezõ érvényû a szolgáltatás biztosítása során. Ugyancsak kötelezõen betartandók az OEK Módszertani Levelek. 2. Az intézetben használt fertõtlenítõ-és tisztítószerek OTH, OEK és OÉTI engedélyekkel kell rendelkezzenek. A fertõtlenítõszerek, tisztítószerek típusa, koncentrációja a Megrendelõ Intézmény higiénés Szolgálatával egyeztetésre kell kerüljön, melyrõl írásos jegyzõkönyvet kell készíteni. A külön megbízásokra ugyanez vonatkozik. 3. A szakrendelõ higiénés Szolgálat a higiénés szemléken észrevételezett takarítási hiányosságok esetén bármikor panasszal élhet. 4. A Megrendelõ szakrendelõ higiénés Szolgálata évente 4 alkalommal a Takarító cég képviselõjével közös bejáráson gyõzõdik meg az Intézeti takarítottság állapotáról. 5. A fertõtlenítõ- és tisztítószerek a Megrendelõ által biztosított tároló helyiségben tûzvédelmi, munkavédelmi és higiénés elõírásoknak megfelelõen kell tárolni a Takarító cégnek. 6. A dolgozók ruházatára a vonatkozó egészségügyi elõírások alkalmazandók a fertõtlenítõ mosás vonatkozásában is. (Dr. Pechó Zoltán és Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertõtlenítésrõl A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertõtlenítõ eljárások) 7. Mopok, egyéb mosható textíliákra vonatkozóan ugyancsak az elõbb említett könyvben az egészségügyre vonatkozó elõírásokat be kell tartani. Szükséges a rendszeres ellenõrzéshez hitelt érdemlõ dokumentációval bizonyíthatóan kezelni a folyamatot (pl.: ISO elõírásban rögzítve). 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladékkezelésrõl 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl 27/2000. (IX.30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatról és véleményezésrõl szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet módosításáról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 36

38 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl Az alkalmazott fertõtlenítõszerek neve: Csak a kórház higiénikusával egyeztetett, az OTH engedélyeivel rendelkezõ felületfertõtlenítõket alkalmazzuk. Ezek listáját a higiénikussal egyeztetve állítjuk össze, de az általunk javasolt technológiához alkalmazandó vegyszereket külön táblázatban is bemutatjuk. A különbözõ helyiségek és a berendezési tárgyak felületeinek tisztításához általunk használni kívánt vegyszerek nem okoznak a felületeken anyagkárosodást (modern, jó minõségû vízkõoldók, súrolók, stb.) és környezetbarát tulajdonságúak. II. Felületfertõtlenítési módszerek: II.1. Fertõtlenítõ felmosás A padlóburkolatok fertõtlenítõ takarítását az alkalmazott tisztítószerektõl függõen un. Két-, illetve háromedényes, kádas-egyutas módszerrel és gépi erõ igénybevételével lehet kivitelezni. Kétedényes módszer: akkor lehet alkalmazni, ha egyfázisú fertõtlenítõszert használunk /a fertõtlenítõ ágens együtt van a tisztító hatású tenzidekkel/. Ebben az Eszközök: Szervízkocsi: l-es kék-piros vödrök, mopprés vagy fertõtlenítõ oldatos kád csepegtetõvel Kétvödrös kocsi: l-es kék-piros vödrök, mopprés Mop szett és huzatok:moptalp, nyél, huzatok Takarító automata Tisztítószer Fertõtlenítõszer Kétfázisú tisztító fertõtlenítõ II.2. Fertõtlenítõ lemosás A fertõtlenítõ munkaoldatot alkalmas eszközzel /textília, törlõkendõ, szivacs, stb./ a felületre visszük, és hagyjuk, hogy az oldat rászáradjon. A munkaoldat mennyisége 8-10 liter, az egyegy munkaoldatból m 2 -nyi felületet kezelünk. A négyvödrös szervízkocsi használatának menete: Akkor alkalmazható, ha a napi munkavégzéshez egyfázisú fertõtlenítõszert (tisztít és fertõtlenít egy munkafázisban) használunk. A négy különbözõ színû vödörbõl más és más Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 37

39 felületeket kell tisztítani, a hozzájuk tartozó, ugyanolyan színkódú Viledával. A vödrökbe a használt fertõtlenítõ szernek megfelelõ töménységû munkaoldatát kell elkészíteni. II.3. Fertõtlenítõ permetezés A munkaoldatot annak porlasztásával juttatjuk a fertõtlenítendõ felületre. A munkaoldat mennyisége függ a permetezõ kapacitásától, általában 10 liter. Az elõírt fertõtlenítõszer koncentrációk megegyeznek a fel- és lemosásnál taglaltakkal. Áztatásos permetezésnél a munkaoldatot m 2 -nyi felületre juttatjuk fel, míg ködszerû permetezésnél m 2 - nyi felületre szórjuk ki az anyagot. Eszközök: Kézi vagy háti permetezõ készülék, tartozékok Motoros csempemosó Dörzsis szivacs Szóróflakon Tisztítószer Fertõtlenítõszer Kétfázisú tisztító fertõtlenítõ II.4. Beáztatás A fertõtlenítendõ eszközt a fertõtlenítõszer oldatába helyezzük, és abban a behatási ideig tartjuk. A takarítási eszközök (pl.: mosogató kefe) fertõtlenítésekor használt technológia. A munkaoldatok mennyisége változó, de el kell lepnie a fertõtlenítendõ eszközt. Eszközök: Vödör vagy áztatótál Dörzsis szivacs Tisztítószer Fertõtlenítõszer Kétfázisú tisztító fertõtlenítõ II.5. Fertõtlenítõ letörlés A fertõtlenítendõ eszközt, tárgyat a desinficiens (fertõtlenítõ) oldattal átitatott törlõeszközzel kezeljük. Eszközök: Szervízkocsi: 6 l-es piros, kék, sárga, zöld vödör Törlõkendõ (piros, kék, sárga, zöld) Dörzsis szivacs Szóróflakon Tisztítószer Fertõtlenítõszer Kétfázisú tisztító fertõtlenítõ Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 38

40 II.6. Fertõtlenítés átkeféléssel A fertõtlenítendõ tárgyat, anyagot fertõtlenítõ oldatba mártott kefével kezeljük, ezt a technikát alkalmazzuk kárpitozott felületek tisztítására-fertõtlenítésére. Eszközök: Ruhatisztító kefe Dörzsis szivacs Törlõkendõ (kék, zöld) Vödör 8-10 l-es Tisztítószer Fertõtlenítõszer Kétfázisú tisztító fertõtlenítõ II.7. Fertõtlenítés desinficiens habbal Nem magát a fertõtlenítõ oldatot, hanem annak habját alkalmazzuk a felület fertõtlenítésére. Szõnyegek, kárpitok fertõtlenítésekor használjuk. Eszközök: Vödör 8-10 l-es Dörzsis szivacs Szõnyeg extraháló készülék Tisztítószer Fertõtlenítõszer Kétfázisú tisztító fertõtlenítõ Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 39

41 ALKALMAZNI KÍVÁNT TISZTÍTÓ- ÉS FERTÕTLENÍTÕSZEREK LISTÁJA Vegyszer megnevezése Fertõtlenítõszerek: Incidin Extra N kombinált tisztító-, felületfertõtlenítõ szer Perform Kombinált hatású tisztító fertõtlenítõ Tisztítószerek: Rilan általános tisztítószer Sopal alkohol tartalmú általános tisztítószer Szanitertisztítók, vízkõoldók Into Forte szanitertisztítóvízkõoldó szer Alkalmazási terület Mosható felületek Padló-és falburkolatok Bútorzat Mosható berendezési és felszerelési tárgyak Alkalmazási koncentráció Engedély szám Egyéb 0,5 %-1 % OTH /2003 Benzalkóniumklorid és glukoprotamin alkotja Széles antimikrobális hatás Baktericid (MRSA) fungicid, virucid (HIV/HBV inaktiváló hatás), tuberkulocid Mosható fal és padlóburkolat 1-2 %-os oldat OTH /2002 OEK 8005/85/2002 Minden mosható, vízálló felület 0,5 % ill. szennyezettségtõl függõen SPOROCID hatásspektrum Felhasználóbarát kiszerelés OKI /1992. Kellemes citrus illat Erõteljes tisztító hatás Minden mosható, vízálló felület 0,5-2 % OKI /2/1992. Magas fényû és üveg felületek csíkmentes tisztítása Erõteljes tisztító hatás Szaniterek, csempe burkolatok Vízkõ mértékétõl függõen hígítva 1-20 % OKBI 78/2002 Foszforsav hatóanyag

42 Alaptisztító, bevonatoló Benduol medical kórházi alaptisztító szer Tuklarmedical Kórházi bevonatoló szer Mosogatószerek Trax Kombinált hatású fertõtlenítõszer Padlóburkolat 5-20 % OKBI 528/2001. Biológiailag könnyen lebomlik, környezetkímélõ Padlóburkolat 5-20 % OKBI 528/2001. Kemény, tartós védõréteget képez Egyfázisú fertõtlenítõ mosogatásra 0,5 % (5 g/l) OKBI 357/98 OÉTI 502/1998 Por alakú vegyszer Gyors behatási idõ (5 perc) Egy munkafolyamatban tisztít és fertõtlenít Finta Gábor okl. egészségügyi mérnök EGT Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ oldal 41

Csobánka téri Rendelőintézet

Csobánka téri Rendelőintézet 1157 Budapest, Nyírpalota út 13. Tel.: +36 (1) 410 2503 E-mail: attila.kerekes@hdsnet.hu Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1033 Budapest, Fő tér 3. Csobánka téri Rendelőintézet Budapest III. kerület, Csobánka

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

TUDATOS TAKARÍTÁS. Egészségügyi Intézmények

TUDATOS TAKARÍTÁS. Egészségügyi Intézmények TUDATOS TAKARÍTÁS Egészségügyi Intézmények Minden jog fenntartva. A Tudatos takarítás cím a DiverseyLever védett márkaneve. A kiadványról vagy annak bármely részérôl másolatot készíteni bármilyen formában,

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló 1993. évi XC I. törvény (a továbbiakban: Mvt.)

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában

Részletesebben

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXI. ÉVF. 2008/6 173

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXI. ÉVF. 2008/6 173 Az egészségügyi tisztítás követelményei Mészáros Lászlóné Nyírségi Patyolat Zrt. Az egészségügyi intézmények, így a kórházak is háttérszolgáltatásként veszik igénybe a textiltisztítást. Az egészségügyi

Részletesebben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Alapítva 1846-ban Somogy Megyei KAposi Mór Oktató Kórház Tartalomjegyzék I. Küldetési nyilatkozat 5 Stratégia 6 Jövőkép 7 SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kaposi

Részletesebben

CLIMAVER. több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban. Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna

CLIMAVER. több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban. Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna CLIMAVER több mint 150 millió eladott m 2 Spanyolországban Klimatizációs Megoldás Kórházakban és Egészségügyi Központokban Climaver Légcsatorna www.isover.es Információ szigetelésekrõl www.isover.hu +34

Részletesebben

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő.

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő. Kedves Miklós! Mintha csak borozgatás közben mesélnék. A kollégiummal szemközti terület anno libalegelő volt. Valami miatt tudták a régiek, hogy az itteni talaj nem alkalmas épület alapozására. Az egykori

Részletesebben

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN

AKADÁLYMENTES ÉPÍTETT KÖRNYEZET A TELJESKÖRŰSÉG JEGYÉBEN ELŐSZÓ A következő oldalakon egy, az ESÉLY XXI. KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG által készített dokumentáció olvasható. Ezt az anyagot a tulajdonukban, kezelésükben lévő épületeket és azok környezetét akadálymentesíteni

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság BUDAPEST 2014 TARTALOM BEVEZETŐ... 4 1. FOGALMAK... 5 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 7 3. BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGI BELSŐ

Részletesebben

EGYES SZERVEZESI KERDESBI

EGYES SZERVEZESI KERDESBI N ad lerviktor INTEZETI GYOGYSZERTARAK l l l EGYES SZERVEZESI KERDESBI l l l Gyogyszeresz- doktort erteke z es 1966 K szü1l él.budapesti ÜT'rostudomB.nyl P.~yelem Gy63ys:zer'tar~batJ. Mb, igm~ : Dr Zslai

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között:

Főbb változások a 28/2011. (IX. 6.) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet között: Tisztelt Kolléganő vagy Kolléga! Az új, eddig 5.0 munkanévként hivatkozott, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (röviden: OTSZ) megjelenése alapvető strukturális és tartalmi változtatásokat hozott. Elsősorban

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013.

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013. BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres NYÍRBÁTOR 2013. július 1 A NYÍRESI BAROMFINEVELŐ TELEP, KÉRELEM Kérelem készítője: Szilágyi

Részletesebben