SZABÓ MÁRTON. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (készült a IX. osztály által javasolt szempontok felhasználásával)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ MÁRTON. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (készült a IX. osztály által javasolt szempontok felhasználásával)"

Átírás

1 SZABÓ MÁRTON PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (készült a IX. osztály által javasolt szempontok felhasználásával) I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk Önállóan írt szakkönyvek, monográfiák 1) Munka és morál: A munkához való erkölcsi viszony funkciójának és értelmezésének történelmi változása. Budapest: Művelődési Minisztérium. "A filozófia időszerű kérdései" sorozat 50. száma, 1981, 168 p. A) kategóriájú folyóiratban Önállóan írt tudományos folyóiratcikkek 1) A marxi történetfilozófiai rendszer kezdetéről. Magyar Filozófiai Szemle 1974 évi 4 5. szám, p. B) kategóriájú folyóiratban 1) Munkamorál és társadalmi haladás. Társadalmi Szemle évi 8 9. szám, p. 2) Közösség, erkölcs, nevelés. Társadalmi Szemle, évi 11. szám, p. 3) Fegyelem és szorgalom: Az erkölcsi értékrend átalakulása a tőkés gazdaság intenzív fejlődési szakaszában. Világosság szám, p C) kategóriájú folyóiratban 1) A társadalom megismerésének post festum jellegéről. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Tom 6/A. Nyíregyháza p D) kategóriájú folyóiratban 1) A szocialista tudatról. Népművelési Értesítő 1967 évi 3. szám, p.

2 2) Gondolatok a kultúra demokratizmusának megvalósításáról. Népművelési Értesítő 1968 évi 3. szám, p. 3) A művelődési házak helye a népművelésben. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1969 évi 3. szám, p. 4) Megjegyzések a Fotográfia című filmhez. Szabolcs-Szatmári Szemle 1973 évi 2. szám, p. 5) Egy filozófiatörténet margójára. Szabolcs-Szatmári Szemle 1974 évi 4 5. szám, p. 6) A nevelés filozófiai megalapozása felé. Szabolcs-Szatmári Szemle 1977 évi 5. szám, p 7) A munka mint erkölcsi érték. Társadalomtudományi Tanulmányok, Nyíregyháza p. II. Az előző tudományos fokozat megszerzése (1982) utáni publikációk A/ Magyar nyelvű publikációk Önállóan írt szakkönyvek, monográfiák 1) Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest: Scientia Humana, p. 2) Politikai tudáselméletek: Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív- diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. 3) A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L Harmattan Kiadó, Budapest, p. 4) A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. 2. kiadás. Budapest: L Harmattan Kiadó, 2005, ebook: 5) Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L Harmattan Könyvkiadó, p. 2

3 Önállóan írt tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 1) Az öntudatos munka lehetősége és valósága: Társadalomkép és munkamorál a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. Magyar Filozófiai Szemle évi 4. szám p. 2) A rendszerváltás szemantikája. Politikatudományi Szemle évi 4. szám, p. 3) A metaforikus politika. Politikatudományi Szemle évi 3. szám, p. 4) A magyar demokratikus ellenzék húsz éve. Politikatudományi Szemle évi 3. szám, old. 5) Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. Politikatudományi Szemle évi 4. szám, p. 6) Lehetséges-e diszkurzív politológia? Politikatudományi Szemle 1997 évi 4. szám, p. 7) Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években Politikatudományi Szemle 1999 évi 4.szám, p. 8) A politikatudomány határai. Politikatudományi Szemle 2001 évi 1 2. szám, p. 9) A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő 2002 évi 1-2 szám, p. 10) Politológia, pszichológia, kommunikáció. Politikatudományi Szemle 2002 évi 1-2 szám, p. 11) Diskurzuselemzés és politikatudomány. Politikatudományi Szemle évi 3. szám, p. 12) Szimpozion a politikai diskurzuselemzésről. Politikatudományi Szemle évi 4. szám p. 13) Ellenség és ellenfél a politikában. Politikatudományi Szemle évi 1. szám. 14) A dolgozó mint állampolgár. Koráll. Társadalomtörténeti Folyóirat évi 1. szám B) kategóriájú folyóiratban 1) Bérmunka és munkástudat. Társadalmi Szemle évi 6. szám, p. 3

4 2) A mindennapok tisztelete. Társadalmi Szemle évi 11. szám, p. 3) Gazdasági értéktudat és munkaideológia. Társadalmi Szemle évi 1. szám, p 4) Szubjektum nélküli történelem? Társadalmi Szemle évi 4. szám, p. 5) A termelés társadalmi szereplői. Világosság évi 5. szám, p. 6) A hierarchikus tudatról. Valóság évi 4. szám, p. 7) A politikai fogalmának elmélyítése. Carl Schmitt partizánelméletéről. Világosság évi 7 8. szám, p C) kategóriájú folyóiratban 1) Munkaszervezet és munkáskép az ötvenes évekből. Ipar Gazdaság évi 4. szám, p. 2) A láthatatlan ellenség. Kritika 2001 évi 12. szám, p. D) kategóriájú folyóiratban 1) Tapasztalatok és javaslatok. Tájékoztató. Kiadja a Művelődési Minisztérium évi 3. szám, p. 2) Társadalmi valóság társadalmi ideál. Mozgó Világ évi 4. szám, p. 3) A munkafegyelem mint társadalmi jelenség. Mozgó Világ évi 1. szám, p. 4) A rendi szocializmus eszméje: Adalékok az 50-es évek ideológiatörténetéhez. Mozgó Világ évi 2. szám, p 5) A társadalom mint beszélgetés. Hans-Georg Gadamer hermeneutikájáról. Holmi 5. szám évi 5. szám, p. Önállóan írt részek szakkönyvekben 1) A gazdasági értéktudat és modernizáció Magyarországon 1945 után. In Böhm Antal (szerk): Munka, gazdaság, társadalom. Kiadja a Magyar Szociológiai Társaság és a Társadalomtudományi Intézet, Budapest, p. 2) A munkaetika politikai elemei. A gazdaság és a társadalom viszonya. Szeged: József Attila Tudományegyetem p. 4

5 3) Az ideológia paradoxona. In Bayer József Szabó Márton (szerk.): Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, p. 4) A rendi szocializmusról. In Tóth András (szerk.): Előadások a polgárosodásról I. Rendiség és polgárosodás. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete p. 5) A politikai szemantika lehetőségei: A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia. In Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, p. 6) Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Huma p. 7) Politikai fogalmak történeti metszetben. (Utószó) In Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p 8) A közjó diskurzusai. Elméleti kérdések és a magyar politika az 1990-es években. In Sárközy Erika (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest: Osiris-Erasmus p. 9) Vázlat a politikai tudáselméletekről. In A. Gergely András Bayer József Kulcsár Kálmán (szerk.): A politikatudomány arcai. Tanulmányok. Budapest:. Akadémiai Kiadó p. 10) Politika versus politikai: Carl Schmitt das Politische fogalma. In Szabó Márton (szerk): Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p. 11) Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa p. Budapest: L Harmattan Atelier, ) Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok p. Budapest: MTA Politikai tudományok Intézete, ) A politikai vita tudományos státusza. In Pesti Sándor Szabó Máté (szerk.): Jöjj el szabadság p. Budapest: Rejtjel Kiadó, ) A politikai fogalmának elmélyítése: Carl Schmitt partizánelméletéről. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről p. Gondolat Kiadó, Budapest, ) Pszichológia, politológia, kommunikáció. In Lányi Gusztáv et al: Politikai pszichológia. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet) p. Budapest: Jószöveg Műhelykiadó,

6 Szakkönyvek alkotó szerkesztése 1) (társszerkesztő Bayer József) Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, p. 2) Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Huma p. 3) Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó, p.[fordításkötet] 4) Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p. 5) (társzerkesztő Boda Zsolt és Kiss Balázs) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [fordításkötet] 6) Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések Budapest: L Harmattan Kiadó, p. B/ Idegen nyelvű publikációk Önállóan írt részek szakkönyvekben 1) Die Semantik des Systemwechsels. In Krisztina Mänicke (Hrsg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität: Institutionenbildung und symbolische Politik in Ostmitteleuropa p. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang Verlag ) Publicistic Political Science in Hungary in the 1990s. In Discourse and Politics. Two Essays in Political Discourse Studies. Working Papers (4) 2006, Published by the Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences pp A) kategóriájú folyóiratban Önállóan írt tudományos folyóiratcikkek 1) Politics versus the Political: Interpreting das Politische in Carl Schmitt. In Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory. No. 12. May Special Issue on Conceptions of Politics. pp p. 2) New citizen in history as communist worker. Essay on three chapters of Hungarian socialism. In Redescriptions. Yearbook of Political Though and Conceptual History. 2007, vol, 11, (forthcoming) 6

7 3) The history of political concepts as history of political conceptualisations. European Journal of Political Theory, 2007 (forthcoming) B) kategóriájú folyóiratban 1) Szocialiszticseszkaja refeudalizácija. Vengerszkij Meridian, 1991: p. C) kategóriájú folyóiratban 1) An Essay on the Discursive Interpretation of Politics. Working Papers of Political Science, No p. Budapest: Edited by the Institute of Political Science of Hungarian Academy of Sciences, Szakkönyv alkotó szerkesztése 1) On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, E-book. Working Papers (9) 2006, 46 p. (konferenciakötet) III. Tankönyvek (teljes időszakra) Tankönyvek szerkesztése 1) Erkölcs eszmény és valóság. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, p. 2) Vélemények ellenvélemények erkölcsi kérdésekről. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, p. IV. Egyéb tudományos közlemények (teljes időszakra) Szakfordítások 1) Helmuth Schelsky: A nyelvi uralom In Elmélet Szociológia 1995: p. [szakfordítás németből] 2) Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szematikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p. Második kiadás: Reinhart Koselleck: Elmúlt 7

8 jövő. A történeti idők szemantikája. Atlantisz Kiadó, Budapest 2003, p. [szakfordítás németből] 3) Reinhart Koselleck: Ellenségfogalmak. In Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó p. [szakfordítás németből] 4) Carl Schmitt: A háború és az ellenségfogalmak értelmezése. In Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó p. [szakfordítás németből] 5) George Schwab: Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa. In Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó p. [szakfordítás angolból] 6) Walther Dieckmann: A politikai szavak tartalma. In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [szakfordítás németből] 7) Walther Dieckmann: A politikai kommunikáció sítlusai. In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [szakfordítás németből] 8) Josef Kopperschmidt: Kell-e a szavakról vitatkozni? Történeti és rendszertani megjegyzések a politikai nyelvről. In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas- Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [szakfordítás németből] 9) Rozann Rothman: Politikai szimbolizmus. In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [szakfordítás angolból] 10) Susan Gal: Bartók Béla temetése: Európa-kép a magyar politikai retorikában. In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [szakfordítás angolból] 11) Gerard A. Hauser: Civil társadalom és nyilvánosság. In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt (szerk.) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [szakfordítás angolból] 12) Samuel Weber: A döntés mint kivételes eset: Walter Benjamin és Carl Schmitt. In Világosság 1999: p. [szakfordítás angolból] 13) Herfried Münkler: Háborúban vagyunk? Terroristák, partizánok és a háború új formái. Politikatudományi Szemle évi 3. szám: p. [szakfordítás németből] 14) Paul Ricoeur: A szöveg mint modell: a hermeneutikai megértés. Szociológiai Figyelő 2002 április VI. évfolyam 1 2 szám: p. [szakfordítás németből] 15) Diskurzuselemzés és politikatudomány. Bevezetés. Politikatudományi Szemle évi 4. szám p. [szakfordítás angolból] 8

9 16) Diskurzuselemzés: kritika és védelem. Politikatudományi Szemle évi 4. szám p. [szakfordítás angolból] Publicisztikai írások 1) A munka a szocializmusban. Népszabadság, július p. 2) Munkaerkölcs, - fegyelem, ösztönzés. Népszabadság, december p. 3) Az irigység demokráciája? Vitaindító. Heti Világgazdaság, január p. 4) A rend lelke. Interjú. Élet és Irodalom, január p. 5) Miért utáljuk a politikát? Magyar Hírlap 1998, szeptember 4. 7.p. 6) A politikus szemefénye. Magyar Hírlap 1998, szeptember p. 7) A rend óhajtása. Magyar Hírlap 1998, október p. 8) Mit jelentenek a politikai ígéretek? Magyar Hírlap 1998, november p. 9) Egyvágányú észjárás, parttalan önimádat. Magyar Hírlap 1998, december p. 10) Nagy politika kis ember. Népszava 1998, december 12. Szép Szó melléklet I II. p. 11) A közjó dilemmái. Magyar Hírlap január p. 12) A politikus két vezérlő csillaga. Magyar Hírlap február p. 13) Európa csak így, jelző nélkül. Népszava 1999, február 6. Szép Szó melléklet I II. p. 14) Így írunk mi! Népszava 2000, január 22. Szép Szó melléklet I II. p. 15) Mindannyian fogalom-menyországba vágyunk. Interjú. Élet és Irodalom 2002 november ) Melyik tudomány? Népszabadság, LXIV évf szám, 2006 október 17, 12 p. Budapest 2007 február 16-án Szabó Márton 9

10 Melléklet 1 PUBLIKÁCIÓS PONTÉRTÉK az MTA IX. Osztálya által ajánlott számítás szerint kalkulálva Folyóiratban közölt tanulmányok alapján A és B kategóriájú folyóiratban megjelent tanulmányok: Hazai folyóiratban (magyar és angol nyelven) megjelent: 26 x 10 pont = 260 pont Külföldi folyóiratban megjelent: 3 x 15 pont = 45 pont C kategóriájú folyóiratban megjelent tanulmányok: Hazai folyóiratban (magyar és angol nyelven) megjelent D kategóriájú folyóiratban megjelent tanulmányok: 4 x 7 pont = 28 pont 12 x 5 pont = 60 pont Összesen: 393 pont Tudományos könyvben megjelent tanulmányok alapján 15 tanulmány, könyvrészlet magyar nyelvű (összesen 21 ív): 21 x 7 pont 147 pont 2 könyvrészlet idegen nyelven (összesen 3 ív): 3 x 10 pont 30 pont Összesen: 177 pont Önállóan írt és szerkesztett tudományos könyvek alapján Önállóan írt szakkönyv, monográfia magyar nyelven: Önállóan szerkesztett szakkönyv magyar nyelven: Önállóan szerkesztett tankönyv magyar nyelven: Önállóan szerkesztett szakkönyv idegen nyelven: Társszerkesztővel szerkesztett (2) szakkönyv magyar nyelven: 5 x 40 pont = 200 pont 6 x 40 pont = 240 pont 2 x 25 pont = 50 pont 1 x 50 pont = 50 pont pont = 40 pont Összesen: 580 pont Mindösszesen: pont 10

11 Melléklet 2 A PUBLIKÁCIÓK ÖSSZESÍTÉSE Az előző tudományos minősítés megszerzése előtti időszakban Önállóan írt szakkönyv: 1 Önállóan szerkesztett tankönyv: 2 Folyóiratban közölt tanulmány: 12 Ebből A és B kategóriájú folyóiratban : 4 Az előző tudományos minősítés megszerzése (1982) utáni időszakban Önállóan írt szakkönyv: 4 (közülük 1 megjelent mint e-book második kiadásban) Önállóan vagy társzerkesztővel szerkesztett szakkönyv: 6 Folyóiratban közölt tanulmány: 28 Ebből A és B kategóriájú folyóiratban: 21 Szakkönyvben megjelent tanulmány: 15 Szakfordítás: 16 Mindösszesen Önállóan írt könyv, monográfia: 5 Önállóan vagy társszerkesztővel szerkesztett könyv: 8 (ebből 2 tankönyv) Tanulmány folyóiratban: 38 (ebből A és B kategóriájúban: 25) Tanulmány, könyvrészlet szakkönyvben: 15 Idegen nyelven közölt tanulmány és szerkesztés: 8 Szakfordítás: 16 Publicisztikai írás, interjú: 16 SZABÓ MÁRTON HIVATKOZÁSI LISTA: I. önálló szakkönyvekre, monográfiákra 1) Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest: Scientia Humana, p. Érdemi idézések, elemzések 11

12 1) Kiss Lajos András: A diszkurzív politika természetrajza: Szabó Márton két könyvéről. Magyar Filozófiai Szemle 1999 évi 6. szám, p. 2) Lányi Gusztáv: Rendszerváltozás és politikai pszichológia. Politikai pszichológiai tanulmányok. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001, , 317. p. 3) Kiss Lajos András: A diszkurzív politikatudomány természetrajza. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. In Kiss Lajos András: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. Budapest: L Harmattan 2006, p. 1) Karácsony András: A politika kommunikációelméleti megközelítése Niklas Luhmann munkásságban. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000, 112. p 2) Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, p p. 3) Lányi Gusztáv: Rendszerváltás és politikai pszichológia: Politikai pszichológiai tanulmányok. Budapest: Rejtjel Kiadó, , 209. p. 4) Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó , 245. p. 4) Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualistakonceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L Harmattan Atelier 2002, 157. p. 5) Tóth Andrea: A negatív kampány szerepe a parlamenti választási kampányokban In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok p. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete 2002, 281. p. 6) Lányi Gusztáv: Kampányjátszmák: A 2002-es magyar országgyűlési választások politikai-pszichológiai tanulságai. Politikatudományi Szemle 2002 évi 1-2 szám, p. 72 p. 8) Balázs Zoltán: A politikai közösség. Budapest: Osiris Kiadó. 2003, 297. p. 9) Welhammer Zsolt: Diszkurzív gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, p p. 10) Donáth Péter: Harc a kettős nevelés ellen/ért(?) a Vendel utcai Tanítóképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti elvárások érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedűs-kormány idején. Donáth Péter Farkas Mária (szerk.): Filozófia Művelődés Történet. Budapest: Trezor Kiadó, 2004, p p. 11) Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről p. Gondolat Kiadó, Budapest p. 12) K. Horvát Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben. Századvég. Új folyam 35. szám 2005 évi 1. szám, p. 58, 67. p. 13) Anssi Halmesvirta: Searching for Social Man: Hungarian and Finish Psychologists Collaborate. In Anssi Halmervista and Heino Nyyssönen (eds.): Bridge Building and Political Cultures: Hungary and Finland Jyväskylä: University of Jyväskylä Press, 2006, p. 281, 297 p. 14) Komeiner Livia: A magyar társadalom lelkiállapotának változásai a rendszerváltozás előtt és után. In Lányi Gusztáv (szerk.): Politikai pszichológiai 12

13 tükörben Magyarország p Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó p. 15) Balogh István: Igazságosság és politika. Budapest: L Harmattan Kiadó, 2006, p. 2) Politikai tudáselméletek: Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatívdiszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. Érdemei idézések, elemzések 1) Csizmadia Ervin: A diskurzus mint hatalmi küzdelem. (Szabó Márton: Politikai tudáselméletek) Politikatudományi Szemle 1999 évi 2 szám p. 2) Kiss Lajos András: A diszkurzív politika természetrajza: Szabó Márton két könyvéről. Magyar Filozófiai Szemle 1999 évi 6. szám, p. 3) Szabó Tibor: Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Kritika 1999 évi 7. szám, p. 4) Csite András Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és rendszerváltozás. A posztszocializmus vége p. Napvilág Kiadó, , 377. p. 5) Kiss Lajos András: A diszkurzív politikatudomány természetrajza. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. In Kiss Lajos András: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. Budapest: L Harmattan 2006, p. 1) Bayer József: A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó, p. 2) Karácsony András: Jogfilozófia és társadalomelmélet. Budapest: Pallas Stúdió Attraktor Kiadó. 2000, 216, 229. p. 3) Boda Zsolt: Globális ökopolitika. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p. 120.p. 4) Balogh István Karácsony András: Német társadalomelméletek: Témák és trendek 1950-től napjainkig. Budapest: Balassi Kiadó. 2000, 16. p. 5) Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó , 138, 245.p. 6) Galló Béla: Sokk volt és elég. A szimbólumok szerepe a kampányban. In Sükösd Miklós és Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika p. Budapest: Irodalom Kft. Kiadó 2002, 90, 94 p. 7) Csite András Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége p. Budapest: Napvilág Kiadó 2002, 260 és 261 p. 8) G. Fodor Gábor: A politikai gondolkodás vizsgálata mint autonóm módusz. Századvég 2002 évi 3 szám p. 133 p. 9) Takács József: A Kulcsár Szabó-iskola és a kulturális fordula. Jelenkor 2004 évi 11. szám p p. 10) Horváth Szilvia: Nyelv, szimbólum, politika. In Politikatudományi Szemle 2006 évi 4. szám, p p. 4, 19. p. 11) Pál Gábor: Szövegváltozatok a Fideszre. Dr. Kende, A Viktor, és a fiúk. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L Harmattan Kiadó, p. 183, 188, 190, 208. p. 13

14 12) Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. Jel-Kép 2006 évi 1. szám, p. 13) Gyurgyák János Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet II. Budapest: Osiris Kiadó, p 3) A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L Harmattan Kiadó, Budapest, p. Érdemi idézések, elemzések 1) Pál Gábor: Politikai hermeneutika. Politikatudományi Szemle 2004 évi 1 2 szám, p. 2) Szűcs Zoltán Gábor: Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. BUKSZ 16. évf. 3. szám, 2004 ősz: p 3) Gyulai Attila: Esetleges bizonyosságok. Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai című könyvéről. Médiakutató 2005 évi 1. szám. Tavasz p. 4) Szücs Zoltán Gábor: A civil társadalom mint politikai nyelv a rendszerváltó vitákban. In Szabó Máté (szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat p. Budapest: Rejtjel Kiadó, 2005, 1172, p. 187.p. 5) Kiss Lajos András: A diszkurzív politikatudomány természetrajza. Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. In Kiss Lajos András: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. Budapest: L Harmattan 2006, p. 1) Sipos Balázs: A politológus kommunikál a tematizációról. Médiakutató 2005 évi 1. szám. Tavasz p. 28, 29, 34. p. 2) Kaposi Dávid: Lábjegyzet egy vicchez. A diszkurzív pszichológia gyakorlatáról. Replika 53. szám, 2005 december, p. 31. p. 3) Horváth Szilvia: Nyelv, szimbólum, politika. In Politikatudományi Szemle 2006 évi 4. szám, p p. 4) Pál Gábor: Szövegváltozatok a Fideszre. Dr. Kende, A Viktor, és a fiúk. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L Harmattan Kiadó, p. 183, 188, 190, 208. p. 5) Draskovich Zita: Politikai transzcendencia. A Fidesz valóságértelmezése a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p. Budapest: L Harmattan Kiadó, , ) Téglás János Vencel: A Fidesz reflexív politikai profizmusa. A politika és a politikatudomány határdiskurzusa. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p.budapest: L Harmattan Kiadó, , 254. p. 7) Cseri Bogáta: A Fidesz vereségdiskurzusa 2002-ben. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p. Budapest: L Harmattan Kiadó, , 54. p. 8) Kaposi Dávid: A szabadság malmai és a diszkurzív pszichológia. Egy Orbán beszéd elemzése. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p. Budapest: L Harmattan Kiadó, , 157. p. 9) Horváth Szilvia: Politikai valóság a Heti Válaszban. Ellenfél- és identitáskonstrukciók a 2002-es választások előtt p. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. 14

15 Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L Harmattan Kiadó, , 180.p. 10) Szűcs Zoltán Gábor: Újkonzervatív forradalom. A nyelvi újítás mint diszkurzív stratégia az 1998-as kormányprogram vitájában p. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. L Harmattan Kiadó, Budapest, , 124. p. 11) Szűcs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Századvég 2006 évi 4. szám, , 35. p. 4) Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L Harmattan Könyvkiadó, p. 1) Pál Gábor Szűcs Zoltán Gábor: Egy metapolitikai diskurzus. Fidesz Magyarország a Mozgó Világban. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p. Budapest: L Harmattan Kiadó, , 232. p. 2) Zoltán Gábor Szűcs: What does People Mean? The Traditions and Horizons of a Political Concept in the Context of the Hungarian Democratic Transition. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, Working Papers (9) 2006/7, p. 16. p.e-book: 3) János Vencel Téglás: Situations Unfolding from the Discourse Itself. A Case Study on Environmental Governance. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, Working Papers (9) 2006/7, p. 40, 41. p.e-book: II. tudományos folyóiratcikkekre 1) A rendszerváltás szemantikája. Politikatudományi Szemle évi 4. szám, p. 1) Fóti Péter: A technokrata a közbeszéd a magyar politikai diskurzusban. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról p. Budapest: Scientia Humana, p. 2) Csizmadia Ervin: Ideológiák, eszmék és a politika nyelve. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról p. Budapest: Scientia Humana, p. 2) A metaforikus politika. Politikatudományi Szemle évi 3. szám, p. 15

16 1) Fóti Péter: A technokrata a közbeszéd a magyar politikai diskurzusban. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról p. Budapest: Scientia Humana, p. 2) Csizmadia Ervin: Ideológiák, eszmék és a politika nyelve. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról p. Budapest: Scientia Humana, p. 3) A. Gergely András: A térszerveződés szimbolikus üzenetei: Térátélés és szimbolikus politika a kilencvenes években. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és a diszkurzív politikáról p. Budapest: Scientia Humana p. 4) Csigó Péter: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 4. szám, p. 56. p. 5) Kiss János: A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. Politikatudományi Szemle 1998 évi 2. szám, p. 60. p. 6) Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest: MTA Politikai tudományok Intézete, p. 7) Körösényi András: Carl Schmitt állam és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p. 23. p. 8) Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó , 245. p. 8) Lányi Gusztáv: Lélek(tan) és politika: Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, , 159. p. 9) Vida Anikó: Nemzetkoncepciók és státustörvény. Jel-Kép 2002 évi 4. szám, p. 30. p. 3) Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről. Politikatudományi Szemle évi 4. szám, p. Érdemi idézések, elemzések 1) Kiss Balázs: A politika a jelek korában: Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle 1997 évi 1 szám, p. 2) Karácsony András: A politika grammatikájáról. Politikatudományi Szemle 1997 évi 1. szám, p. 3) Frivaldszky János: A politikai diskurzus és korlátai. Politikatudományi Szemle 1997 évi 2 szám, p. 4) Fricz Tamás: Csak a vita?! Kritikai megjegyzések Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle 1997 évi 2: szám, p. 5) Kürti László: A politikai hatalom szimbolikus teréről. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3. szám, p. 6) Lányi Gusztáv: A politikatudomány diszkurzív fordulata pszichológia nélkül? Hozzászólás Szabó Márton tanulmányához. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3 szám p. 7) Cs. Kiss Lajos: A tudományos és a politikai diskurzus határvitája. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3. szám,: p. 8) Balogh István: A diszkurzív politika a tudományos diskurzusban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 4szám, p. 9) Béndek Péter: Fogalmi politizálás nélkül? Politikatudományi Szemle, évi 4 szám, p. 16

17 10) Kiss Balázs: Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000, p. 11) Csite András Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és rendszerváltozás. A posztszocializmus vége p. Napvilág Kiadó, , 377. p. 1) Gombár Csaba: Merengések az államról. In Gombár Csaba Hankis Elemér Lengyel László (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén Budapest: Helikon Korridor p. 2) Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. Budapest: Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, 1997, 208. p. 3) Csigó Péter: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. Politikatudományi Szemle, 1997 évi 4. szám, p. 56. p. 4) Csizmadia Ervin: A magyar pártok Nyugat-Európa-képe: A külpolitikai konszenzus és konszenzuslánc. Politikatudományi Szemle 1998 évi 1. szám, p. 116, 117. p. 5) Béndek Péter: A politológusok filozófiája. Politikatudományi Szemle 1998 évi 2. szám, p p. 6) Balogh István: Történeti antropológia és társadalomelmélet. In Dietmar Kamper Christoph Wulf: Antropológia az ember halála után. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó p. 7) Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest: MTA Politikai tudományok Intézete, p. 8) Körösényi András: Carl Schmitt állam és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p. 23. p. 9) Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra: A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben. Budapest: Századvég Kiadó , 20, , 245. p. 10) Gombár Csaba: Merengések az államról. Pesti Sándor (szerk.): Közpolitika. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Politológiai Kiadó. Budapest, p. 11) Lányi Gusztáv: Lélek(tan) és politika: Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, , 159. p. 12) Papp Z. Attila: Az eltűnt hokimecs nyomában: diskurzus elemzés egy sportesemény ürügyén. Médiakutató 2001 évi 2. szám, 28, 29 oldal. 13) Fricz Tamás: Pártrendszerek. Budapest. Századvég Kiadó p. 14) Sípos Balázs: Kommunikáció és választási szabadság. In Sükösd Miklós Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika Budapest: Irodalom Kft. Kiadó 2002, 366, 369 p. 14) Andok Ferenc: Politika kommunikáció felelősség. Kritika 2002 szeptember , 19 p. 16) Csite András Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége Budapest: Napvilág Kiadó 2002, 260, 261 p. 17) Vida Anikó: Nemzetkoncepciók és státustörvény. Jel-Kép 2002 évi 4. szám, p. 31. p 18) Balázs Zoltán: A politikai közösség. Budapest: Osiris Kiadó. 2003, 297. p. 19) Csigó Péter: Identitás és politika. A 2002 évi magyar választás két botránya. Politikatudományi Szemle 2003 évi 2. szám p. 196, 2001, 203. p. 20) Kiss Balázs: Az Internet politikatudományi diskurzusai. Információs Társadalom 2004 évi 1. szám, p. 68. p. 17

18 21) Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről p. Gondolat Kiadó, Budapest , 58, 59 p. 4) A rendi szocializmus eszméje: Adalékok az 50-es évek ideológiatörténetéhez. Mozgó Világ évi 2. szám, p. Hivatkozás: 1) Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, p p p. 5) Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években Politikatudományi Szemle 1999 évi 4.szám, p. Érdemi idézések, elemzések 1) Debreczeni József: Publicisztikai politológia : fából vaskarika. Politikatudományi Szemle 2000 évi 1 2. szám, p. 2) Jobbágy József: A tudós publicista. Politikatudományi Szemle 2000 évi 1 2. szám, p. 3) Galló Béla: Egy ilyen, egy olyan. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p. 4) Lakner Zoltán: Egy szakma presztízse. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p 5) G. Fodor Gábor: Lehet-e a politika tudomány? Reflexiók Szabó Márton Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években című tanulmányára. Politikatudományi Szemle 2001 évi 1 2. szám p 1) Csite András: Balliberálisok, jobboldaliak, függetlenek, extravagánsok: A közéleti értelmiség csoportjai a médiafogyasztó szemével nézve. Századvég 2001 évi3. (őszi) szám, Új folyam 21. szám, p. 93, 118.p. 2) Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2002, 212, 263. p. 3) Kristóf Luca: Közéleti értelmiség és hírnév. Századvég. Új folyam 36. szám évi 2. szám, p. 106, 127 p. 4) Pál Gábor Szűcs Zoltán Gábor: Egy metapolitikai diskurzus. Fidesz Magyarország a Mozgó Világban p. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Budapest: L Harmattan Kiadó, p. 6) A politikatudomány határai. Politikatudományi Szemle 2001 évi 1 2. szám, p. Hivatkozás 18

19 1) Pesti Sándor: Mérhető-e a kormányzati teljesítmény. Elmélkedések a kormányzati teljesítmények operacionalizálhatóságáról és a társadalomtudományok tudományjellegéről. Politikatudományi Szemle 2004 évi 1 2 szám p. 248, 249, 253 p. 7) A szövegközpontú társadalomtudomány. Szociológiai Figyelő 2002 évi 1-2 szám, p. Hivatkozás 1) Léderer Pál: A szociológus, a módszerei, meg a szövege. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, , 263. p. 8) Politics versus the Political: Interpreting das Politische in Carl Schmitt. In Distinktion. Scandinavian Journal of Social Theory. No. 12. May Special Issue on Conceptions of Politics. pp p. Érdemi idézés 1) Editoral: On the Concepts of Politics. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory No. 12. May Special Issue on Conceptions of Politics. pp , 8. p. 1) Zsófia Lóránd: Who is Afraid of the Political? If Anyone at all Antipolitical essays of Dubravka Ugrešić. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, Working Papers (9) 2006/7, p. 38. p.e-book: 2) Attila Gyulai: Meanings of Government. Definitions and Institutions. In Márton Szabó (ed.): On Politics: Rhetoric, Discourse and Concepts. Budapest: Institute for Political Sciences of Hungarian Academy of Sciences, Working Papers (9) 2006/7, p. 46. p. E-book: III. szakkönyvekben megjelent tanulmányokra 1) Az ideológia paradoxona. In Bayer József Szabó Márton (szerk.): Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, p. : 1) Welhammer Zsolt: Diszkurzív gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, p p. 19

20 2) Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről p. Gondolat Kiadó, Budapest p. 3) Kiss Mária Rita: Magyar táj finn ecsettel. A politikai megismerés sajátosságairól. In Gombos József: Stúdiumból politikum p. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006, 296. p. 2) A politikai szemantika lehetőségei: A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia. In Balogh István (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, p. Hivatkozás: 1) Varga Tamás: A politikai kultúra fogalma és értelmezései a magyar politikatudományban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 3. szám, p, 143, 158, 158 p. 2) Varga Tamás: A politikai kultúra elméleti kérdései a magyar politikatudományban. Simon János (szerk.): Ezredvégi értelmezések. Első kötet. Budapest: Villányi úti könyvek , 202. p. 3) Csigó Péter: A Bokros-csomag jelentősége a politikai diskurzusban. Politikatudományi Szemle 1997 évi 4. szám, p. 56. p. 4) Kiss János: A pártok szimbolikus arculata és érvelési sajátosságai a parlamenti vitákban. Politikatudományi Szemle 1998 évi 2. szám, p. 60. p. 5) Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről p. Gondolat Kiadó, Budapest p. 6) Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: Történelmi kihívások és válaszkísérletek. Budapest: MTA Politikai tudományok Intézete, p 3) Politikai fogalmak történeti metszetben. (Utószó) In Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p Érdemi idézések, elemzések 1) Gerlóczy Ferenc (1997): A mi és az ők a történelemben. Heti Világgazdaság 1997, December p. 2) Kálmán C. György (1997): Én vagyok én, te vagy te. (Recenzió. Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Ford., zárótanulmány: Szabó Márton. Jószöveg Kiadó oldal) Élet és Irodalom, 49. szám, 1997, december p. 1) Karácsony András: A valóság nem a nyelv háta mögött történik. Századvég Új folyam 7. szám Tél p p. 2) Kurdi Imre: Ex Libris. Élet és Irodalom 1998 június p. 3) Deczki Sarolta (2004): A történelem útelágazásai. Vulgo. Ötödik évfolyam 2. szám p. 178.p. 4) Bodó Julianna A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években Budapest : Scientia Humana, p. 20

21 5) Huszár Ákos: Reinhart Koselleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában. Korall. Társadalomtörténeti folyóirat május, szám p: 90, 116. p. 6) K. Horvát Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben. Századvég. Új folyam 35. szám 2005 évi 1. szám, p.36, 67. p. 7) Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. Jel-Kép 2006 évi 1. szám, p. 3, 17, 19. p. 4) A közjó diskurzusai. Elméleti kérdések és a magyar politika az 1990-es években. In Sárközy Erika (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Budapest: Osiris-Erasmus p. Érdemi idézés, elemzés: 1) Glózer Rita: A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltozás utáni évtizedben. Jel-Kép 2006 évi 1. szám, p. 4 6, 19. p. Hivatkozás: 1) Kiss Balázs: Michel Foucault diskurzuselmélete és a politika nyelvi vizsgálata. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2000, 85. p. 2) Csizmadia Ervin: A két háború közötti magyar politikatudomány diszkurzív tematikái: Dékány István, Ottlik László és Makkai János. In Szabó Márton (szerk.): Beszélő politika: A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete p. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p. 5) Politika versus politikai: Carl Schmitt das Politische fogalma. In Szabó Márton (szerk): Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p. Érdemi idézés, elemzés 1) Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről p. Gondolat Kiadó, Budapest , 58, 59, 60 p. 1) Körösényi András: Carl Schmitt állam és politikaelméleti alapfogalmai. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p. 23. p. 2) Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualistakonceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L Harmattan Atelier 2002, 123. p. 3) Welhammer Zsolt: Diszkurzív gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, p. 175, 187, 191. p. 4) Körösényi András: Konfliktus és konszenzus paradoxona. Századvég 2004 évi 31. szám, p. 8 és 36. p. 21

22 5) Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa p. Budapest: L Harmattan Atelier, Érdemi idézés, elemzés 1) Kontler László: Szekeres András (szerk.) A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Korall. Társadalomtörténeti folyóirat május, szám, p. 338 p. Hivatkozás 1) Gyurgyák János Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet II. Budapest: Osiris Kiadó, , 854. p. 6) Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok p. Budapest: MTA Politikai tudományok Intézete, Érdemi idézés, elemzés 1) Balogh István: Társadalomelméletek és pártprogramok. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete 2002, p. 7) Pszichológia, politológia, kommunikáció. In Lányi Gusztáv et al: Politikai pszichológia. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet) p. Budapest: Jószöveg Műhelykiadó, Érdemi idézés, elemzés 1) Lányi Gusztáv: Politikai pszichológia. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól (Vitakötet). Budapest: Jószöveg Műhelykiadó, p. IV. szerkesztett könyvekre 1) (társszerkesztő Bayer József) Tükör által homályosan: Tanulmányok az ideológiáról. Budapest: MTA Társadalomtudományi Intézete, p. Hivatkozás: 1) Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. Budapest: Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, 210. p. 22

23 2) Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Huma p. Érdemi idézés 1) Csite András Kovách Imre: Vidéki történet. In Kovách Imre (szerk.): Hatalom és rendszerváltozás. A posztszocializmus vége p. Napvilág Kiadó, , 377. p. 1) Balogh István (1998): Történeti antropológia és társadalomelmélet. Dietmar Kamper Christoph Wulf szerk., Anntropológia az ember halála után, Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó., 157. p. 2) Bayer József: A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág Kiadó, p. 3) Boda Zsolt: Globális ökopolitika. Politikatudományi Szemle 2000 évi 3 4. szám p. 120.p. 4) Heller Mária: Új kommunikációs helyzetek és szükségletek: A hierarchikus nyilvánosság kialakulása. Nyíri Kristóf (szerk.): Mobil információs társadalom. Tanulmányok Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, p. 5) A. Gergely András: A hatalom akarása mint mozgási jelentéstartalom. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok p. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete 2002, 183. p. 6) Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualistakonceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L Harmattan Atelier 2002, 157 p. 3) Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Mühely Kiadó, p.[fordításkötet] 1) Várhegyi Vera: Kettős kötés: Latin-Amerika reprezentációi angol, francia, illetve portugál és spanyol nyelvű enciklopédiákban. Replika 2001 évi (június) szám, 161, 170. p. 2) Mester Dóra: Medvetánc. Oroszország angolszász sajtótükörben. Replika 2001 évi (június) szám, 132. p. 3) Papp Z. Attila: Az eltűnt hokimecs nyomában: diskurzus elemzés egy sportesemény ürügyén. Médiakutató 2001 évi 2. szám, 29. p. 4) Trencsényi Balázs: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualistakonceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L Harmattan Atelier 2002, 125. p. 5) Sípos Balázs: Kommunikáció és választási szabadság. In Sükösd Miklós Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika p. Budapest: Irodalom Kft. Kiadó 2002, 370 p. 6) Havasréti József: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái. Budapest: Typotex Kiadó, p. 7) Draskovich Zita: Politikai transzcendencia. A Fidesz valóságértelmezése a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p. Budapest: L Harmattan Kiadó, p. 23

24 4) Beszélő politika: A diszkurzív politika teoretikus környezete. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, p. Érdemi idézés 1) Szűcs Zoltán Gábor: Diskurzusalapító atyák Huszonegy: kulturális folyóirat évi 1 szám, p 1) Karácsony András: A politikai kommunikáció transzformációja. In Nyíri Kristóf (szerk.): Mobil információs társadalom. Tanulmányok p. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, p. 2) Balogh István: Társadalomelméletek és pártprogramok. In Bayer József (szerk.): Politika és társadalom. Tanulmányok Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete 2002, 42. p. 3) Csigó Péter: Identitás és politika. A 2002 évi magyar választás két botránya. Politikatudományi Szemle 2003 évi 2. szám p. 196, 2001, 203. p. 4) Téglás János Vencel: A Fidesz reflexív politikai profizmusa. A politika és a politikatudomány határdiskurzusa. In Szabó Márton (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések p.budapest: L Harmattan Kiadó, , 254. p. 5) (társzerkesztő Kiss Balázs és Boda Zsolt) Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt p. [fordításkötet] 1) Szabó Miklós: Trivium: Grammatika, logika, retorika. Miskolc: Bíbor Kiadó, p. 2) Szigetvári Viktor: Tony Blair és az Új Munkáspárt. Politikatudományi Szemle évi 3. szám 53. p. 3) Welhammer Zsolt: Diszkurzív gyakorlat és politika. Szöveghelyek a két világháború körüli évek magyar politikatudományából. Politikatudományi Szemle 2003 évi 1 szám, p p. 6) Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések Budapest: L Harmattan Kiadó, p. 1) Kaposi Dávid: Lábjegyzet egy vicchez. A diszkurzív pszichológia gyakorlatáról. Replika 53. szám, 2005 december, p. 31. p. 2) Szücs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Századvég 2006 évi 4. szám, , 35. p Megjegyzés: 24

SZABÓ Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L Harmattan Kiadó, Budapest p.

SZABÓ Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L Harmattan Kiadó, Budapest p. SZABÓ MÁRTON Őnálló monográfia, tankönyv SZABÓ Márton: Diszkurzív térben: Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest: Scientia Humana 1998. 388 p. SZABÓ Márton: Politikai tudáselméletek:

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

Szabó Márton. http://pdk.e3.hu. Curriculum Vitae. Személyes adatok. p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

Szabó Márton. http://pdk.e3.hu. Curriculum Vitae. Személyes adatok. p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szabó Márton Egy kis faluban születtem a múlt század közepén, és ott éltem 18 éves koromig. Szüleim gazdálkodó parasztemberek

Részletesebben

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskola 2000 2001 és 2002 2003 tanév Politikai kommunikáció politikai diskurzus 1. Információs társadalom, diszkurzív politológia

Részletesebben

A politika mint diskurzus. PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola tanév II. félév

A politika mint diskurzus. PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola tanév II. félév ii-3 A politika mint diskurzus PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola 2006-2007 tanév II. félév Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Márton Szabó. http://pdk.e3.hu. Personal data. Positions. Academic honors and awards. c e n t r e f o r political d i s c o u r s e s t u d i e s

Márton Szabó. http://pdk.e3.hu. Personal data. Positions. Academic honors and awards. c e n t r e f o r political d i s c o u r s e s t u d i e s c e n t r e f o r political d i s c o u r s e s t u d i e s http://pdk.e3.hu Márton Szabó Personal data Name: Márton Szabó Date of Birth: October 27, 1942 Place of Birth: Novaj, Hungary Citizenship: Hungarian

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

Curriculum Vitae Márton Szabó Updated: January 31. 2005. PhD Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1983. Habilitation Eötvös Loránd University, Budapest, 1999. PERSONAL INFORMATION Date of Birth: October

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

LEVELEZİ I. ÉVFOLYAM Idıpont Tantárgy Elıadó Kredit Neptun kód Terem

LEVELEZİ I. ÉVFOLYAM Idıpont Tantárgy Elıadó Kredit Neptun kód Terem I. ÉVFOLYAM Idıpont Tantárgy Elıadó Kredit Neptun kód Terem Febr.12. Márc.6. Márc.6. Márc. 13. Április 2. Április 3. Április 3. Április 23. Április 24. Április 24. Május 7. Május 8. Május 8. társadalomfilozófiába

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Időpont: kéthetente csütörtök, 16:30-17:15; 17:30-18:15 Oktatók: Pintér Dániel Gergő Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Heti óraszám: 2-szer 45 perc Létszám: min. 12 max. 20 fő A

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai

Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai L Harmattan, Budapest, 2003. ISBN 963 9457 60 4 Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi a politika, akkor nemigen mondhatjuk, hogy valósága függetleníthető az

Részletesebben

Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől

Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől 1.félév Számonkérés Kredit Meghirde tés Tanulmányi Államelmélet I. - Prof. Dr. Paczolay Péter, Dr. Fejes Zsuzsanna

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv,

In Szabó Márton Kiss Balázs Boda Zsolt szerk.: Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, Bender, John Wellbery, David E.: Retorikusság: a retorika modernkori visszatérése. Fordította Boda Zsolt. [John Bender és David E. Wellbery: Rhetoricality: On the Modernist Return of Rhetoric. In John

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ÚJ KÖNYVEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA NEGYEDÉV ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUSZTOR ÉVA LEZÁRVA: FEBRUÁR 19.

ÚJ KÖNYVEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA NEGYEDÉV ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUSZTOR ÉVA LEZÁRVA: FEBRUÁR 19. ÚJ KÖNYVEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 2015. 1. NEGYEDÉV ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUSZTOR ÉVA LEZÁRVA: 2015. FEBRUÁR 19. KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA DEMETER Márton (szerk.): Konstruált világok A jelenségek kommunikatív leírása

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Időpont: kéthetente csütörtök, (október 10 től) 16:30 17:15; 17:30 18:15 Helyszím: BME E épület 603 Oktatók: Pintér Dániel Gergő Heti óraszám: 2

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Társadalom Politika & A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DISKURZUS FOLYÓIRATA & & 1. évfolyam, 3. szám október &

Társadalom Politika & A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DISKURZUS FOLYÓIRATA & & 1. évfolyam, 3. szám október & Társadalom Politika & A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DISKURZUS FOLYÓIRATA & & 1. évfolyam, 3. szám - 2005. október & 01b_eleje_002.indd Sec1:1 2005. 12. 08. 1:35:16 jelen kötet megjelenését támogatta: ANTALL JÓZSEF

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam)

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam) Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: e-mail: Dr. Glied Viktor Imre glied.viktor@pte.hu Tanulmányok 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD 2005 PTE KTK: Európai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Tantárgy adatlap Változások a magyar politikai rendszerben

Tantárgy adatlap Változások a magyar politikai rendszerben A tantárgy kódja: PHP_MOPOL A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Recent Changes in Hungarian Political System A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Kreditérték:

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Baranya - Tolna Megyei Sportlövő Szövetség 7622 Pécs Nyírfa u.34.tel.: +36309528596 E-mail: baranyamssz@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Baranya Megye Bajnoksága Verseny helye: Pécs

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben