I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA"

Átírás

1 I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A globalizáció politikai aspektusai Ambris József A polgári védelem feladatai napjaink új típusú biztonsági kockázatai tükrében Balázs István A közszolgálati reform továbblépési lehetőségei Balogh István Az európaiság mint érték Balogh István Az Európához csatlakozás a kelet-közép-európai tradíció folytonosságában Bayer József A politikai stílus változásáról Bíró Gáspár A nemzetállam válsága? Boda Zsolt Empirikus politikaikultúra-kutatások Magyarországon Bódi Ferenc Lokális kistérségi és regionális együttműködés a településfejlesztés téma keretében 10. Borboly István A gazdasági elit és a feketegazdaság szabályozása az országgyűlésben 11. Bódi Ferenc Hét szűk esztendő (Az önkormányzatok gazdálkodása 1990 és 1997 között) 12. Bódi Ferenc Lokális, kistérségi és regionális együttműködés és politika a településfejlesztésben Bőhm Antal Centralizáció decentralizáció, avagy a központi kormány és az önkormányzatok viszonya Bőhm Antal Lokális és regionális társadalmi folyamatok Bőhm Antal A helyi társadalom integrációs folyamatai falusi településeken Csefkó Ferenc A központi kormányzat és az önkormányzatok viszonya. (Helyi érdekvédelem és képviselet) Cseh-Szombathy László Gazdasági változások társadalmi értékek 1 4

2 18. Csite András, Horváth Gergely Krisztián A gazdasági elit a helyi társadalomban Csite András, Kovách Imre Piacgazdaság és gazdasági elit Csite András, Kovách Imre A gazdasági elit pártpreferenciái Csite András, Kovács Imre A regionális vidékfejlesztés europaizálása Magyarországon az 1990-es években Csizmadia Ervin A bizalmi deficit Magyarországon. (Magyarázatok és hipotézisek) Dobszay János Az Orbán-kormány személycseréi Enyedi Zsolt, Todosijevics Bojan 25. Fábián Zoltán, Enyedi Zsolt, Erős Ferenc A magyar parlamenti pártok ideológiai arculata és reprezentatív funkciója A politika és a tekintélyelvűség kapcsolata a rendszerváltás utáni Magyarországon Ferge Zsuzsa Az állami szociálpolitika változásának trendjei a rendszerváltozás óta; ezek illeszkedése nemzetközi (nemzetközileg változó) paradigmákhoz Fricz Tamás Demokratizálódás, pártrendszer és választópolgárság Magyarországon Fricz Tamás Pártrendszer és parlamenti demokrácia G. Márkus György A magyar pártrendszert strukturáló politikai törésvonalak hierarchiája 30. Galló Béla A regionalizmus és az Európai Unió néhány politológiai problémájáról Gál Péter Gazdasági átalakulás, érdekstruktúrák, célrendszerek György István Közszolgálat és politikai semlegesség ma Hegedűs István Európai eszmék, uniós intézmények, politikai döntéshozatal, magyar csatlakozás Huszár Tibor Politikai rendszer és civil társadalom Hüvely István Az európai integrációs folyamat legújabb összefüggései Hüvely István Magyarország politikai struktúrájának illeszkedése az Európai 27

3 Unióhoz 37. Ilonszki Gabriella A magyar országgyűlés : intézményesülési sikertörténet, néhány kérdőjellel Jenei György A "független" és "semleges" közszolgálat mítosza Juhász Erika Magyarország NATO-csatlakozása (politikai, történeti áttekintés) Juhász Gábor A demokratikus átmenet egy szociálpolitikai dilemma: mi legyen a szociális jogokkal Magyarországon? Kamarás István A vallás értékképző és integráló szerepe a mai magyar társadalomban Kelemen László A honvédelem központi igazgatásának problémái a NATOcsatlakozás összefüggésében Kemény László A civil érdekegyeztetés típusai és kapcsolatuk a politikai rendszer elemeivel Kiss Balázs G. Cs. a priori. (Elemzések a politikai kultúráról) Kondorosi Ferenc A NATO-csatlakozás alkotmányjogi és közjogi összefüggései Kovách Imre A gazdasági elit és a gazdaságpolitikai döntések (zárótanulmány) 47. Kőszegvári Tibor Magyarország és a közép-európai régió helyzete, biztonságát fenyegető veszélyek az USA és a NATO biztonsági filozófiája tükrében Kulcsár Kálmán A politikai rendszer és a magyar valóság Kulcsár Kálmán Politikai rendszer és politikai kultúra Kulcsár Kálmán Az Európai Unió és Magyarország a század végén Kulcsár Kálmán Tíz esztendő után (politikai problémák és a harmadik országgyűlési választás) Kulcsár Kálmán Új világrendszer és biztonság Laki László A polgárosodásból kimaradó társadalmi csoportok Laskai Zoltán Az állam és a civil társadalom viszonya László János, Ehmann Bea, Gál Béla Pártprogramok pszichológiai értékdimenziói Lőrincz Lajos A közszolgálat átalakulása a rendszerváltásban Matus János Az európai és euroatlanti intézményekhez való csatlakozás hatása Magyarország biztonságára 48

4 58. Matus János Magyarország biztonsága és az euroatlanti intézményrendszer Moksony Ferenc Rendszerváltás és deviancia Molnár Ferenc A sorkatonai szolgálat intézménye a NATO-csatlakozás küszöbén Móricz Lajos A NATO struktúrájának és működésének jellemzése. Magyarország csatlakozásának főbb kérdései Móricz Lajos, Kiss Jenő Hazánk katonapolitikai helyzetében a NATO-tagság által bekövetkező változások és azok elvi, gyakorlati konzekvenciái Öry Csaba Az érdekvédelmi szerveződések helyzete Magyarországon Palánkai Tibor Magyarország európai integrációja. Globalizáció és nemzeti állam, integráció és nemzeti érdek Pálné Kovács Ilona Helyi önkormányzatok és végrehajtó hatalom Rácz József Deviencia és rendszerváltás Román Zoltán Elit középosztály, vállalkozók Síklaki István Pártok és értékek Simai Mihály A rendszerváltás, az állam és a globális változások Simon János A magyar politikai elit a 90-es évek végén I-II Simon Sándor A stratégia fogalma, kialakulásának és fejlődésének főbb tendenciái az ókortól napjainkig Sipos Aladár Az átalakulás érzékeny pontjai Somlai Péter A gyerekek Magyarországa 1997-ben Stumpf István A politikai rendszer egyensúlyának problémái Stumpf István Civil társadalom, állam, korporációk. (A politikai rendszer egyensúlyzavarai) Szabó Andrea Civil önszerveződések generációs metszetben Szabó János A civil kontroll nemzetközi formaváltozatai Szabó László Új kihívások, Magyarország szerepvállalása a mediterrán térségben Szabó Márton Politikai kultúra a mindennapokban. (A diszkurzív értelmezés lehetőségei) Szalai Erzsébet Rendszerváltás és a hatalom konvertálása Szalai Erzsébet Oroszlánok és globalizáció* 158

5 82. Székely Beáta Európa és európaiság a magyar közvéleményben Szenes Zoltán A NATO-csatlakozás katonai feladatai brüsszeli nézőpontból Szigeti Péter Parlamenti ciklusok a törvényalkotás tükrében Szigeti Péter A kormányzás terjedelmének és funkcióinak alakulása (nemzetközi trendek és hazai törekvések) Szoboszlai György Alkotmányos rend és a kormányzás Szoboszlai György Ilonszki Gabriella, Szigeti Péter, Wiener György Parlamentáris kormányzás a rendszerváltás után Szternák György A nemzet biztonsági és a nemzeti katonai stratégia várható alakulása, belső tartalmának főbb tényezői 2010-ig 89. Táll Éva Néhány gondolat a főváros integráló szerepéről, különös tekintettel a budapesti kerületek érdekérvényesítési lehetőségeire Tomka Miklós A vallás és az egyházak szerepe a gazdasági hátrányok kezelésében Tóth Andrea A negatív kampány szerepe a parlamenti választási kampányokban Utasi Ágnes Az integráció alapjai a lokális közösségekben Váriné Szilágyi Ibolya Széljegyzetek a hazai értékvitákhoz és kutatásokhoz Wiener György Hatalmi viszonyok és kormányzati struktúra a rendszerváltás időszakában és a '90-es évek első felében ( ) Zlinszky János Az alkotmányos értékrend követelménye Megjelent a Globalizáció és nemzeti érdek című tanulmánykötetben. (Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 1997.) 2 Megjelent A demokrácia intézményrendszere című tanulmánykötetben. (Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 1997.) 3 Megtalálható a Politikatudományi Füzetek XXIII. Értékválság és deviencia. A társadalmi integráció alakulása című számában. (Szerk.: László János. MTA Pszichológiai Intézete és MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp., 1997.) 4 Megjelent a Műhelytanulmányok c. könyvsorozat Politika és társadalom c. kötetében. (Szerk.: Kulcsár Kálmán. Bp., 1999.) 5 Megjelent A NATO és a magyar politika című tanulmánykötetben. (Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 1999.) * Szalai Erzsébet: Oroszlánok és globalizáció (MTA PTI/Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 1999.) Könyvesboltokban kapható kötet. A tanulmányok az alábbi helyeken férhetők hozzá:

6 Országos Széchényi Könyvtár, MTA Politikai Tudományok Intézetének Könyvtára. Az intézet 109. szobájában (1068 Bp., Benczúr u. 33.) meg is vásárolhatóak.

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

A JÓ KORMÁNYZÁSRÓL Elmélet és kihívások

A JÓ KORMÁNYZÁSRÓL Elmélet és kihívások A JÓ KORMÁNYZÁSRÓL Elmélet és kihívások jo_kormanyzas_0627_blackprint.indd 1 2012.06.27. 8:28:17 JEZSUITA KÖNYVEK Agóra 12. Sorozatszerkesztõk: HORVÁTH ÁRPÁD SJ SZABÓ FERENC SJ VÍZI ELEMÉR SJ BARTÓK TIBOR

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

Kovács Zsuzsanna. (politológus, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Kovács Zsuzsanna. (politológus, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata) 1 Kovach Imre Kuczi Tibor Jókuthy Emese (2006): Az osztályok, a társadalmi struktúra és rétegzõdés kutatásának állapotáról és megújításának szükségességérõl. In Kovách Imre (szerk.): Társadalmi metszetek.

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben

VÁLASZÚTON: KONSZOLIDÁLT VAGY SZÍNLELT DEMOKRÁCIA?*

VÁLASZÚTON: KONSZOLIDÁLT VAGY SZÍNLELT DEMOKRÁCIA?* VÁLASZÚTON: KONSZOLIDÁLT VAGY SZÍNLELT DEMOKRÁCIA?* Ilonszki Gabriella (politológus, a BCE Politikatudományi Intézetének docense) Lengyel György (szociológus, egyetemi tanár a BCE Szociológia és Társadalompolitika

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis DR. TIBORI TÍMEA MTA Szociológiai Kutatóintézet DR. MOLNÁR FERENC alezredes DR. GYIMESI GYULA alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Felértékelődő ifjúsági szcenárió 1. A civil szcenárió 1 működésének, szereplőinek (működtetőinek), társadalmi környezetének, tudásbázisának

Részletesebben

Rixer Ádám. A köz természete

Rixer Ádám. A köz természete Rixer Ádám A köz természete Rixer Ádám A köz természete Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban Patrocinium Kiadó Budapest, 2013 Feleségemnek, Juditnak és gyermekeimnek, Enikőnek,

Részletesebben

NEMZETI ÉRDEKEK AZ EU-BAN. AZ OLASZ EURÓPA-POLITIKA TANULSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPRE

NEMZETI ÉRDEKEK AZ EU-BAN. AZ OLASZ EURÓPA-POLITIKA TANULSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPRE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETI ÉRDEKEK AZ EU-BAN. AZ OLASZ EURÓPA-POLITIKA TANULSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPRE Ph.D. értekezés Czékus Bálint Tibor

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AMI A KÉRDÉS MÖGÖTT VAN

TEKE ANDRÁS AMI A KÉRDÉS MÖGÖTT VAN TEKE ANDRÁS AMI A KÉRDÉS MÖGÖTT VAN Megmondanád kérlek, merre kell mennem? kérdezte Alice a Macskától. Ez attól függ, hogy hová akarsz eljutni válaszolta a Macska. Tulajdonképpen mindegy, hova érkezem

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

MINDIG MÁS TÖRTÉNIK. A JÓLÉTI ÁLLAM LEHETSÉGES JÖVÕKÉPEI MAGYARORSZÁGON 2015-IG

MINDIG MÁS TÖRTÉNIK. A JÓLÉTI ÁLLAM LEHETSÉGES JÖVÕKÉPEI MAGYARORSZÁGON 2015-IG 7_kotet_egesz_cdre.qxd 2006. 10. 17. 14:15 Page 54 54 Ferge Zsuzsa MINDIG MÁS TÖRTÉNIK. A JÓLÉTI ÁLLAM LEHETSÉGES JÖVÕKÉPEI MAGYARORSZÁGON 2015-IG Az eddigi tapasztalatok Bocsánatot kérek Nádas Pétertõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában Prof. dr. Szigeti Péter (DSc.) Széchenyi István Egyetem Jogelmélet tanszék vezetője A magyar választási rendszer átalakítása összehasonlító perspektívában Előszó. 1. A választási rendszer és a választójog

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Új pártok, változó mozgalmak A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása

Új pártok, változó mozgalmak A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása Mikecz Dániel Új pártok, változó mozgalmak A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása A 2010-es választások eredményeképpen két új párt (Jobbik, LMP) jelent meg az Országgyűlésben, miközben

Részletesebben