Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak"

Átírás

1 Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Jelleg Tantárgy Tantárgyfelelıs/oktató(k) kód Elıfelt. kódja Félévek Kontaktóraszám / követelmény / kredit SZAKMAI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (12 KREDIT) K Mőelemzés I. (Az antikvitástól a 19. század végéig) Nyilasy Balázs MTN /é/2 K Mőelemzés II. (A 20. század 30/é Nyilasy Balázs MTN 2121 irodalma) /2 K Irodalomszociológia és irodalompszichológia a Szász László MTN /é/2 gyakorlatban K A történeti-összehasonlító nyelvészet Honti László MTN /v/2 K Grammatikai elemzések H. Varga Márta MTN /é/2 K 30/é Szöveg és stíluselemezés Heltainé Nagy Erzsébet MTN 3022 /2 Összesítés 90/6 60/4 30/2 IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKMAI TÖRZSTANTÁRGYAK (6 KREDIT) A felkínált kurzusok közül négyet kell választani 8 kredit értékben. KV Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. Szász László MTN / é/2 30/é/2 KV Az irodalom mint közvetítı szöveg Szász László MTN /é/2 30/ é/2 30/é/2 30/é/2 KV A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Bertha Zoltán MTN /v/2 Szakos törzstárgyak összesítése 6 kredit 30/2 30/2 30/2 NYELVTUDOMÁNYI SZAMAI TÖRZSTANTÁRGYAK (21 KREDIT) (A felkínált kurzusok közül fıszakosoknak 4, mellékszakosoknak minimum 8 kredit értékben kötelezı.) KV Nyelvk Pavel Stekauer MTN /v/3 KV A nyelvrokonság bizonyítékai Honti László MTN /

2 é/2 KV A magyar nyelvtörténet forrásai Vörös Éva MTN /é/2 KV Nyelvemlékek elemzése Vörös Éva MTN /é/2 KV A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Bölcskei Andrea MTN / é/2 KV Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés N. Császi Ildikó MTN /é/2 KV Kommunikáció és pragmatika Dér Csilla Ilona MTN /é/2 (MT) KV Szövegnyelvészet Dér Csilla Ilona MTN /é/2 (Diskurzuselemzés) KV Jelentéstan Fóris Ágota MTN /é/2 KV Stilisztika és retorika Heltainé Nagy Erzsébet MTN / é/2 Összesítés 120/8 90/ 6 60/5 30/2 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ IRODALOMTUDOMÁNYI KURZUSOK (14 kredit) KV Stílustörténet és periodizáció Török Lajos MTN /v/ 2 KV Irodalmi korszakok és kánonok Török Lajos MTN / v/2 KV Mőfajok és mőnemek az Török Lajos MTN /v/2 irodalomban és irodalmon túl KV Az irodalmi szöveg nyelvi Horváth Csaba MTN / 30/é/2 megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. é/2 KV Élı irodalom és kultúra a Horváth Csaba MTN /é/2 30/é/2 középiskolában. Irodalom és társmővészetek. Összesítés 30/2 60/ 4 90/6 30/2 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK (10 kredit) SZV Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Horváth Csaba MTN /é/2 30/ é/2 30/é/2 30/é/2 SZV Az irodalom az elektronikus médiumokban Horváth Csaba MTN /é/2 30/ é/2 30/é/2 30/é/2 SZV Pedagógia a szépirodalomban Hermann Zoltán 30/é/2 30/ é/2

3 SZV A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással N. Császi Ildikó MTN /é/2 30/ é/2 SZV Drámapedagógia Lannert István MTN /é/2 30/ é/2 SZAKMÓDSZERTANI ISMERETEK (7 kredit) K Az irodalomtanítás módszertana 1-2. Török Lajos MTN 4020/ /v/ 2 30/ é/1 K Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 1-2. N. Császi Ildikó MTN 4010/ /v/ 2 30/ é/1 K Tananyagtervezés Török Lajos MTN /é/1 Összesítés 90/5 60/ 2 K Iskolai gyakorlat B típusú 60/é/3 60/3 RÖVIDÍTÉSEK: É = ÉVKÖZI JEGY (SZEMINÁRIUMI VAGY GYAKORLATI JEGY), V = VIZSGAJEGY; K = KÖTELEZİ,; KV =KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ (SZŐK KÖRBİL, 3-BÓL 2, 4-BİL 3) SZBV = SZABÁLYOZOTTAN VÁLASZTHATÓ (SZÉLESEBB KÍNÁLATBÓL ELİÍRT VÁLASZTÁSI LEHETİSÉG); SZV = SZABADON VÁLASZTHATÓ (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VÁLASZTHATÓ)

4

5 A mintatanterv (kétszakos 5 féléves képzés) (30 vagy 50 kredit attól függıen, hogy fıszakos vagy mellékszakos elıképzettsége van a tanárszakos hallgatónak. A fıszakról érkezınek 30 szakterületi kreditet kell teljesíteniük, 27 kontaktórás+ 3 kredit B típusú iskolai gyakorlat. A mellékszakról érkezık 47 kontaktórás kreditet + 3 kredit iskolai gyakolrtaot végeznek.) Irodalomtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit Mőelemzés I. alapozó, kötelezı 30 é 2 Mőelemzés II. alapozó, kötelezı 30 é 2 Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban alapozó, kötelezı 30 é 2 Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. Az irodalom mint közvetítıközeg A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Stílustörténet és periodizáció Irodalmi korszakok és kánonok Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalomés társmővészetek (30) v. 12 Nyelvtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit A történeti-összehasonlító nyelvészet alapozó, kötelezı

6 Grammatikai elemzések alapozó, kötelezı 30 é 2 Szöveg- és stíluselemzés alapozó, kötelezı 30 é 2 A nyelvrokonság (30) (30) v 2 bizonyítékai A magyar nyelvtörténet forrásai Nyelvemlékek elemzése A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Nyelvhasználat és (30) anyanyelvi nevelés A nyelvleírás i (30) v 2 Jelentéstan Az irodalom nyelvisége (30) v 2 Diskurzuselemzés Pragmatika v. 12 Szakmódszertan Minden elsı és másodtanárszakosnak is kötelezı. Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit A magyar nyelv és kötelezı 30 é 1 irodalom tanításának és mővelıdési anyaga Az irodalomtanítás kötelezı Az irodalomtanítás gyakorlata kötelezı 30 é 1 Az anyanyelvtanítás kötelezı Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése kötelezı 30 é 1 B típusú gyakorlat kötelezı (60) (60) é 3 Kötelezı Szabadon választható bármely szakterületbıl Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Az irodalom az elektronikus médiumokban Nyelvészeti speciálkollégium (30) (30) (30) (30) (30) (30) v 2

7 Nyelvészeti szakszeminárium Pedagógia a szépirodalomban Drámapedagógia A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással Az 5. félévben a szakmai gyakorlat. (30) Szabadon vál. 30 2

8 B mintatanterv (egyszakos 3 féléves képzés: 30 kredit szakterület, ha legalább 10 kredit átvitellel elismertethetı a diszciplináris tárgyakból) (mesterszak után vagy azzal párhuzamosan szereznek tanári diplomát) Irodalomtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit Mőelemzés I. alapozó, kötelezı 30 é 2 Mőelemzés II. alapozó, kötelezı 30 é 2 Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban alapozó, kötelezı 30 é 2 Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. Az irodalom mint közvetítıközeg A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Stílustörténet és periodizáció Irodalmi korszakok és kánonok Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalomés társmővészetek 60 4 Szakmai gyakorlat Nyelvtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit A történeti-összehasonlító alapozó, kötelezı nyelvészet Grammatikai elemzések alapozó, kötelezı 30 é 2 Szöveg- és stíluselemzés alapozó, kötelezı 30 é 2 A nyelvrokonság (30) (30) v 2 S z

9 bizonyítékai A magyar nyelvtörténet forrásai Nyelvemlékek elemzése A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés A nyelvleírás i (30) v 2 Jelentéstan Az irodalom nyelvisége (30) v 2 Diskurzuselemzés Pragmatika 60 4 Szakmódszertan Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit A magyar nyelv és irodalom tanításának és mővelıdési anyaga kötelezı 30 é 1 Az irodalomtanítás kötelezı Az irodalomtanítás kötelezı 30 é 1 gyakorlata Az anyanyelvtanítás kötelezı Az anyanyelvi kötelezı 30 é 1 kompetenciák fejlesztése B típusú gyakorlat kötelezı (60) é 3 Kötelezı Szakmai gyakorlat Szabadon választható bármely szakterületbıl Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Az irodalom az elektronikus médiumokban Nyelvészeti speciálkollégium Nyelvészeti szakszeminárium (30) (30) (30) v 2 Pedagógia a

10 szépirodalomban Drámapedagógia A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással Szabadon vál. 30 2

11 C mintatanterv (egyszakos 2 vagy 3 féléves képzés: 30 kredit szakterület, T/D mintatanterv, fıiskolai azonos szakos elızménnyel) Magyar szakos fıiskolai szintő tanári diplomások számára, ha csak magyartanári mesterképzésen kívánnak részt venni, a tanári mesterképzés 2 félévig tart, legalább 60 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.3. és 6.1. pontjait. A 60 kredit megoszlása a következı: a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 30 kredit; pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 10 kredit; iskolai gyakorlótanítás (összefüggı szakmai gyakorlat): 20 kredit. Irodalomtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típu Kredi s t Mőelemzés I. alapozó, kötelezı 30 é 2 Mőelemzés II. alapozó, kötelezı 30 é 2 Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban alapozó, kötelezı 30 é 2 Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. (30) é 2 Az irodalom mint közvetítıközeg A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Stílustörténet és periodizáció Irodalmi korszakok és kánonok Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalom- és (30) é 2 Szakmai gyakorlat

12 társmővészetek Nyelvtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kred it A történetiösszehasonlító alapozó, kötelezı nyelvészet Grammatikai elemzések alapozó, kötelezı 30 é 2 Szöveg- és stíluselemzés alapozó, kötelezı 30 é 2 A nyelvrokonság bizonyítékai (30) v 2 A magyar nyelvtörténet forrásai Nyelvemlékek elemzése A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés A nyelvleírás i (30) v 2 Jelentéstan (30) é 2 Az irodalom nyelvisége (30) v 2 Diskurzuselemzés (30) é 2 Pragmatika (30) é Szakmódszertan Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredi t A magyar nyelv és irodalom tanításának és mővelıdési anyaga kötelezı 30 é 1 Az irodalomtanítás kötelezı Az irodalomtanítás kötelezı 30 é 1 gyakorlata Az anyanyelvtanítás kötelezı Az anyanyelvi kötelezı 30 é 1 kompetenciák fejlesztése B-típusú iskolai Kötelezı 60 óra é 3 gyakorlat Kötelezı Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat*

13 *A szakmai gyakortlat 2 féléves végzés esetén a 2. félévben áprilisban tömbösítve elvégezhetı. Szabadon választható bármely szakterületbıl Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Az irodalom az elektronikus médiumokban Nyelvészeti speciálkollégium Nyelvészeti szakszeminárium Pedagógia a szépirodalomban Drámapedagógia A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással (30) (30) (30) v 2 Szabadon vál

14 C mintatanterv Nem magyar szakos egyetemi vagy fıiskolai szintő tanári diplomások, valamint nem magyar szakos tanári mesterfokozattal rendelkezık számára, ha magyartanári mesterképzésen kívánnak részt venni, a tanári mesterképzés 2 félévig tart, legalább 60 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.4. a), 4.4. b) és 6.1. pontjait. A 60 kredit megoszlása a következı: a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 40 kredit; pedagógiai és pszichológiai ismeretek: tanári mesterfokozat birtokában 0 kredit, egyetemi vagy fıiskolai szintő tanári szakképzettség birtokában 10 kredit; iskolai gyakorlótanítás (összefüggı szakmai gyakorlat): tanári mesterfokozat birtokában 20 kredit, egyetemi vagy fıiskolai szintő tanári szakképzettség birtokában 10 kredit. Figyelem! Az ilyen hallgatóknak magyartanári mesterszakos tanulmányaik megkezdése elıtt el kell végezniük a magyar alapszakos specializációt mint szakirányt, vagyis a magyar minort (50 kredit). Ennek legcélszerőbb módja az ún. részismeret megszerzése érdekében folytatott képzés, amelyen az 50 kredit 2 félév alatt megszerezhetı. (Errıl lásd külön tájékoztatónkat.) Minthogy e kreditek a magyartanári mesterképzéssel egyidejőleg nem pótolhatók, a tanári mesterképzés 2 féléve a részismereti képzés 2 félévén felül értendı. Irodalomtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típu Kredi s t Mőelemzés I. alapozó, kötelezı 30 é 2 Mőelemzés II. alapozó, kötelezı 30 é 2 Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban alapozó, kötelezı 30 é 2 Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. (30) é 2 Az irodalom mint közvetítıközeg A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Stílustörténet és periodizáció Irodalmi korszakok és kánonok Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl Szakmai gyakorlat Az irodalmi szöveg (30) é 2

15 nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalom- és társmővészetek Nyelvtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kred it A történetiösszehasonlító alapozó, kötelezı nyelvészet Grammatikai elemzések alapozó, kötelezı 30 é 2 Szöveg- és stíluselemzés alapozó, kötelezı 30 é 2 A nyelvrokonság bizonyítékai (30) v 2 A magyar nyelvtörténet forrásai Nyelvemlékek elemzése A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés A nyelvleírás i (30) v 2 Jelentéstan (30) é 2 Az irodalom nyelvisége (30) v 2 Diskurzuselemzés (30) é 2 Pragmatika (30) é Szakmódszertan Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredi t A magyar nyelv és irodalom tanításának és mővelıdési anyaga kötelezı 30 é 1 Az irodalomtanítás kötelezı Az irodalomtanítás kötelezı 30 é 1 Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat*

16 gyakorlata Az anyanyelvtanítás Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése B-típusú iskolai gyakorlat kötelezı kötelezı 30 é 1 Kötelezı 60 óra é 3 Kötelezı *A szakmai gyakortlat 2 féléves végzés esetén a 2. félévben áprilisban tömbösítve elvégezhetı. Szabadon választható bármely szakterületbıl Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit 1 2 Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Az irodalom az elektronikus médiumokban Nyelvészeti speciálkollégium Nyelvészeti szakszeminárium Pedagógia a szépirodalomban Drámapedagógia A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással (30) (30) v 2 Szabadon vál

17 D mintatanterv Nem magyar szakos, alapképzésben vagy fıiskolai szintő képzésben szerzett pedagógus szakképzettséggel rendelkezık számára, ha magyartanári mesterképzésen kívánnak részt venni, a tanári mesterképzés 3 félévig tart, legalább 90 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.4. c) és 6.1. pontjait. A 90 kredit megoszlása a következı: a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 50 kredit; pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 20 kredit; iskolai gyakorlótanítás (összefüggı szakmai gyakorlat): 20 kredit. Figyelem! Tanítói diplomával a magyartanári mesterképzésre csak a magyar szakos alapképzés elvégzése után lehet jelentkezni! Minthogy ez a magyartanári mesterképzéssel egyidejőleg nem pótolható, a tanári mesterképzés 3 féléve a magyar szakos alapképzés 6 félévén felül értendı. Irodalomtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típu Kredi s t Mőelemzés I. alapozó, kötelezı 30 é 2 Mőelemzés II. alapozó, kötelezı 30 é 2 Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban alapozó, kötelezı 30 é 2 Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. (30) é 2 Az irodalom mint közvetítıközeg A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Stílustörténet és periodizáció Irodalmi korszakok és kánonok Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Szakmai gyakorlat (30) é 2

18 Irodalom- és társmővészetek Nyelvtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kred it A történetiösszehasonlító alapozó, kötelezı nyelvészet Grammatikai elemzések alapozó, kötelezı 30 é 2 Szöveg- és stíluselemzés alapozó, kötelezı 30 é 2 A nyelvrokonság bizonyítékai (30) (30) v 2 A magyar nyelvtörténet forrásai Nyelvemlékek elemzése A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés A nyelvleírás i (30) v 2 Jelentéstan (30) é 2 Az irodalom nyelvisége (30) v 2 Diskurzuselemzés (30) é 2 Pragmatika (30) é Szakmai gyakorlat Szakmódszertan Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredi t A magyar nyelv és irodalom tanításának és mővelıdési anyaga kötelezı 30 é 1 Az irodalomtanítás kötelezı Az irodalomtanítás kötelezı 30 é 1 gyakorlata Az anyanyelvtanítás kötelezı Az anyanyelvi kötelezı 30 é 1 kompetenciák fejlesztése Szakmai gyakorlat

19 B-típusú iskolai gyakorlat Kötelezı Kötelezı 60 óra é 3 Szabadon választható bármely szakterületbıl Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Az irodalom az elektronikus médiumokban Nyelvészeti speciálkollégium Nyelvészeti szakszeminárium Pedagógia a szépirodalomban Drámapedagógia A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással (30) (30) (30) v 2 Szabadon vál

20 E mintatanterv Ha valaki mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követıen kíván magyartanári mesterképzésben részt venni, számára a tanári mesterképzés 3 félévig tart, legalább 90 kredit teljesítésével. Lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. sz. melléklet 4.2. a) és 6.1. pontjait. A 90 kredit megoszlása a következı: a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismeretei: 30 kredit; pedagógiai és pszichológiai ismeretek: 40 kredit; iskolai gyakorlótanítás (összefüggı szakmai gyakorlat): 20 kredit. Figyelem! Ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményezı szakjuk nem a magyar diszciplináris mesterszak, akkor az ilyen hallgatóknak magyartanári mesterszakos tanulmányaik megkezdése elıtt el kell végezniük a magyar alapszakos specializációt mint szakirányt, vagyis a magyar minort (50 kredit). Ennek legcélszerőbb módja az ún. részismeret megszerzése érdekében folytatott képzés, amelyen az 50 kredit 2 félév alatt megszerezhetı. Minthogy e kreditek a magyartanári mesterképzéssel egyidejőleg nem pótolhatók, a tanári mesterképzés 3 féléve a részismereti képzés 2 félévén felül értendı. Abban az esetben pedig, ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményezı szakjukon nem rendelkeznek legalább 10, a magyar szakos képzés számára kreditátvitellel elismerhetı kredittel, ezt a 10 kreditet is meg kell szerezniük a 120 kredites magyar alapszakos képzés óráiból, az intézeti kreditátviteli bizottság egyedi döntésével kijelölt tantárgyakból. Ha a hallgató mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem eredményezı szakja a magyar diszciplináris mesterszak, akkor az intézeti kreditátviteli bizottság egyedi döntésével a tanári szakképzettség magyar szakos szakterületi ismereteinek körében egyes tantárgyak teljesítése alól felmentést adhat a számára. Irodalomtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típu Kredi s t Mőelemzés I. alapozó, kötelezı 30 é 2 Mőelemzés II. alapozó, kötelezı 30 é 2 Irodalomszociológia és irodalompszichológia a gyakorlatban alapozó, kötelezı 30 é 2 Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig I. (30) é 2 Az irodalom mint közvetítıközeg A kortárs irodalom kánonjai és intézményrendszere Stílustörténet és periodizáció Szakmai gyakorlat

21 Irodalmi korszakok és kánonok Mőfajok és mőnemek az irodalomban és irodalmon túl Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottsága. A poétikától a retorikáig II. Élı irodalom és kultúra a középiskolában. Irodalom- és társmővészetek (30) é Nyelvtudomány Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kred it A történetiösszehasonlító alapozó, kötelezı nyelvészet Grammatikai elemzések alapozó, kötelezı 30 é 2 Szöveg- és stíluselemzés alapozó, kötelezı 30 é 2 A nyelvrokonság bizonyítékai (30) v 2 A magyar nyelvtörténet forrásai Nyelvemlékek elemzése A kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggései Nyelvhasználat és anyanyelvi nevelés A nyelvleírás i (30) v 2 Jelentéstan (30) é 2 Az irodalom nyelvisége (30) v 2 Diskurzuselemzés (30) é 2 Pragmatika (30) é Szakmai gyakorlat

22 Szakmódszertan Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredi t A magyar nyelv és irodalom tanításának és mővelıdési anyaga kötelezı 30 é 1 Az irodalomtanítás kötelezı Az irodalomtanítás kötelezı 30 é 1 gyakorlata Az anyanyelvtanítás kötelezı Az anyanyelvi kötelezı 30 é 1 kompetenciák fejlesztése B-típusú iskolai Kötelezı 60 óra é 3 gyakorlat Kötelezı *A szakmai gyakortlat 2 féléves végzés esetén a 2. félévben áprilisban tömbösítve elvégezhetı. Szakmai gyakorlat* Szabadon választható bármely szakterületbıl Tanegység Kurzus jellege Óraszám/félév Típus Kredit Mőelemzés III. (Gyermek és ifjúsági irodalom) Az irodalom az elektronikus médiumokban Nyelvészeti speciálkollégium Nyelvészeti szakszeminárium Pedagógia a szépirodalomban Drámapedagógia A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással, írással (30) (30) (30) v 2 Szabadon vál

23

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

Magyar mint idegen nyelv második tanár szak mintatanterve

Magyar mint idegen nyelv második tanár szak mintatanterve Magyar mint idegen nyelv második tanár szak mintatanterve SZAKTERÜLETI 30 00, 0030 0041 004, 0043 0051 0061 0071 005 0080, 0081 01 0111 011 0131 0141 Diszciplináris kérdések, oktatás- és intézménytörténet

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5 Mintatanterv kód: M25+T23 2014OAAN Mintatanterv magyartanár (általános iskolai) történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai) szakos hallgatók számára Önálló képzési szakasz (+2

Részletesebben

A t a n á r i m e s t e r s z a k s z a k m a i d i s z c i p l i n á r i s e g y s é g e. B/I. Adatlap

A t a n á r i m e s t e r s z a k s z a k m a i d i s z c i p l i n á r i s e g y s é g e. B/I. Adatlap B/I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe Az intézmény neve Az intézmény címe Károli Gáspár Református Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9. 2. A képzésért felelős kar megnevezése Bölcsészettudományi

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Média-, mozgókép- és kommunikációtanár Mintatanterv kód: ME22+TR20_2015OAN Mintatanterv média-, mozgókép- és kommunikációtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

(4 félév, 20+30=50 kredit; nappali)

(4 félév, 20+30=50 kredit; nappali) Érvényes: 201/201 tanévtől Mintatanterv kód: BJPSP1201BASPN, BJPSP2201BASPN, BFSSP1201BASPN, BFSSP2201BASPN, BJPSP3201BASPN, BJPSP201BASPN Mintatanterv keleti nyelvek és kultúrák BA szakos hallgatók számára

Részletesebben

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (nappali képzés)

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (nappali képzés) Mintatanterv kód: BPS2014BAMJN ALAPOZÓ ISMERETE ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO (10 REDIT) Filozófiatörténet BAA 0010-30 v 2 Egyházismeret BAA 0020-30 v 2 V ötelezően választható alapozó tanegység** BAA xxxx

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (levelező képzés)

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (levelező képzés) Mintatanterv kód: BPSL2016BAMJL ALAPOZÓ ISMERETE ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO (10 kredit) Filozófiatörténet BAAL 0010-10 v 2 Egyházismeret BAAL 0020-10 v 2 Tudományos kommunikáció BAAL 2110 10 v 2 Lélek

Részletesebben

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5 Mintatanterv kód: A55+T53 2014ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára (középiskolai) -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (középiskolai) szakos hallgatók számára Önálló képzési szakasz

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (levelező képzés)

Mintatanterv pszichológia alapképzési szakos hallgatók számára (levelező képzés) Mintatanterv kód: BPSL201BAMJL ALAPOZÓ ISMERETE ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO (10 REDIT) Filozófiatörténet BAAL 0010-10 v 2 Egyházismeret BAAL 0020-10 v 2 V ötelezően választható alapozó tanegység** BAAL

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 (/V Mintatanterv kód: AN7+ME74_2015OOZN ANGOL - SZAMAI ALAPOZÓ ISMERETE (30 REDIT) Nyelvfejlesztés: Nyelvtani rendszerezés TNA 101-30 é 2 Nyelvfejlesztés: Idiómák TNA 1017-30 é 2 Bevezetés az angol nyelvészetbe

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai

Részletesebben

Anglisztika BA Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit) érvényes: 2015/2016. tanévtől

Anglisztika BA Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit) érvényes: 2015/2016. tanévtől Mintatanterv kód: BANFS2015BASPN Anglisztika BA Fordítói-szaknyelvi specializáció (50 kredit) érvényes: 2015/2016. tanévtől Jelleg (//SZ) Tantárgy ód előfeltétel kódja GYAORLATI SPECIALIZÁCIÓS MODUL (14

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára ód: 2013BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára (6 félév, 180 kredit: 120 kredit anglisztika + 50 kredit specializáció/minor + 10 kredit szabadon választható/pedagógia-pszichológia modul;

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS PEDAGÓGIA- PSZICHOLÓGIA.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 4 4 6 4 4 ( kredit ( gyakorlat. gyakorlat. 0 0 TANÍTÁSI * 0 0 0 PORTFOLIÓ 0 SZABADON VÁLASZTHATÓ SZAKMAI KREDITEK

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Mintatanterv történelem BA szakos hallgatók számára szeptembertől

Mintatanterv történelem BA szakos hallgatók számára szeptembertől Mintatanterv kód: BTO2015BAMJN Mintatanterv történelem BA szakos hallgatók számára 2015. szeptembertől (6 félév, 120 kredit történelem + 10 kredit szabadon választható modul; nappali) (/V/SZ) ALAPOZÓ TÁRGYA

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Érvényes: 2016/2017 tanévtől

Mintatanterv Kommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Érvényes: 2016/2017 tanévtől (/V/S Mintatanterv kód: BO2016BAMIN ALAPOZÓ MODUL Alapozó ismeretek (17 kredit) Mintatanterv ommunikáció MINOR szakos hallgatók számára (nappali képzés) (50 kredit) Tantárgy ód előfeltétel kódja Érvényes:

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: Általános szabályok: A jelentkezés benyújtása elıtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől

Érvényes: 2015/2016. tanévtől Mintatanterv kód: SZAFORD2015SZTL Mintatanterv a bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek:

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2013-ban megkezdő hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

a 2011-ben felvett hallgatóknak A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014.

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA ARAB, HEBRAISZTIKA, KÍNAI szakirányok NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. KELET NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLSTÁJA ARAB, HEBRASZTKA, KÍNA szakirányok NAPPAL TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) 008/009. tanév A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara lehetőséget

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév keresztfélév TANÁR PEDAGÓGIATANÁR mesterszak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TANÁRI MESTERSZAKRA BA VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZİ JELENTKEZİK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A TANÁRI MESTERSZAKRA BA VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZİ JELENTKEZİK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A TANÁRI MESTERSZAKRA BA VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZİ JELENTKEZİK SZÁMÁRA A 2006-ban bevezetett többciklusú felsıoktatási képzési rendszerben a tanári szakképzettséget csak a második ciklusban,

Részletesebben

(6 félév, 180 kredit; nappali)

(6 félév, 180 kredit; nappali) Mintatanterv kód: BASZOC2015BAMJN Mintatanterv szociológia BA szakos hallgatók számára NAPPALI ÉPZÉS Érvényes: 2015 szeptemberétől (6 félév, 180 kredit; nappali) (//SZ) ALAPOZÓ MODUL - BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben