A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2/a ponthoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2/a ponthoz"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem költségvetési alapokmánya A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2/a ponthoz AZONOSÍTÓ ADATAI törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) megnevezése: Semmelweis Egyetem székhelye: 1085 Budapest, üllői út 26. szakágazati besorolása (TEAOR szám, megnevezés) Felsőoktatás alapító okirat száma, kelte. 8815/3/2001. VI. 25. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2/b. ponthoz I. KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK 1. Rektori Hivatal Külföldi Hallgatók Titkársága Doktori Titkárság 4 4. Humánpolitikai Osztály Ellenőrzési Osztály Biztonságvédelmi Iroda Vagyonvédelmi Iroda Nyelvi Kommunikációs Központ 8 9. Informatikai Központ Központi Könyvtár Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Egészségügyi Menedzserképző Központ Semmelweis Kiadó Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat 13 II. GAZDASÁGI-MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG 1. Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Titkárság 7 2. Közgazdasági Igazgatóság 2.1. Közgazdasági Igazgatóság Titkárság Pénzügyi és Számviteli Főosztály Munkaerő- és Bérgazdálkodási Főosztály Közgazdasági Főosztály Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság 3.1. Műszaki és Üzemektetési Igazgatóság Titkárság Műszaki Főosztály Üzemeltetési Főosztály Logisztikai Főosztály Gazdasági Informatika 17 1

2 III. STRATÉGIAI ÉS MŰKÖDÉSFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóság Titkárság 6 2. Gyógyító-megelőző Ellátási Igazgatóság Pályázati és Innovációs Központ 2 4. Projektmenedzseri Központ - IV. ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 1. ÁOK Dékáni Hivatal Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ Kollégiumok Főigazgatósága Elméleti Tömb Igazgatósága Kútvölgyi Klinikai Tömb Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Iroda 5 7. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Élettani Intézet Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Igazságügyi Orvostani Intézet Biztosítási Orvostani Tanszéki Csoport Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Elettani Intézet Kórélettani Intézet Orvosi Laboratóriumi Tanszéki Csoport Közegészségtani Intézet Magatartástudományi Intézet Orvosi Biokémiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Kihelyezett Tanszéki Csoport II.sz. Patológiai Intézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika I.sz. Belgyógyászati Klinika Kardiovascularis Tanszéki Csoport II. Sz. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoport III.sz. Belgyógyászati Klinika Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport I.sz.Kihelyezett Részleg II.sz.Kihelyezett Részleg - Immunológiai-Haematológiai-Transzfúziológiai Tanszéki Csoport Bőr- és Nemikórtani Klinika Családorvosi Tanszék Ér- és Szívsebészeti Klinika Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika I.sz.Gyermekgyógyászati Klinika

3 31.1. Infektológiai Tanszéki Csoport II.sz.Gyermekgyógyászati Klinika Honvéd- és Katasztrófa-orvostani Tanszék Idegsebészeti Tanszék Kardiológiai Tanszék Klinikai Pszichológiai Tanszék Munka- és Környezet-egészségtani Tanszék Neurológai Klinika Onkoterápia Tanszék Onkológiai Tanszék Ortopédiai Klinika Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pulmonológiai Klinika Kihelyezett Tanszéki Csoport Mellkassebészeti Tanszéki Csoport Radiológiai és Onkoterápiás Klinika I.sz.Sebészeti Klinika Sebészeti Tanszéki Csoport II.sz.Sebészeti Klinika III.sz.Sebészeti Klinika I.sz.Szemészeti Klinika II.sz.Szemészeti Klinika I.sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszéki Csoport II.sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Transzplantációs és Sebészeti Klinika Traumatológiai Klinika Oxiológiai, Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport Urológiai Klinika Andrológiai Tanszéki Csoport 1 V. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR VI. FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 1. FOK Dékáni Hivatal Fogpótlástani Klinika Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Konzerváló Fogászati Klinika Orálbiológiai Tanszék Parodontológiai Klinika Szájsebészeti és Fogászati Klinika FOK II.sz. Oktatási Részleg FOK Radiológiai Részleg Kari Központi Fogtechnikai Labor 20 3

4 VII. GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 1. GYTK Dékáni Hivatal Högyes Endre u. Tömb 9 3. Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Klinikai Gyógyszerészeti Tanszéki Csoport 4 4. Farmakognózia Intézet Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerészi Kémiai Intézet Gyógyszerhatástani Intézet Szerves Vegytani Intézet 20 VIII. TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 1. TF Gazdasági-Műszaki Menedzser Igazgatóság Mentálhigiéné Tanszék TF Oktatási Szervezeti Egységei 153 SZERVEZETI KAPCSOLÓDÁSAI 2/c. ponthoz Országos Intézetek 1. Országos Belgyógyászati Intézet 7 2. Országos Bőr-Nemikórtani Intézet Országos Fül-, Orr-, Gége Intézet 5 4. Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 9 5. Országos Ortopédiai Intézet 6 6. Országos Pathológiai Intézet 5 7. Országos Érsebészeti Intézet Országos Dietetikai Intézet 4 9. Fog- Szájbetegségek Országos Intézete Országos Szemészeti Intézet 5 2/d. ponthoz SZAKMAI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK CÍME, SZÁMA /2003.(XII.29.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.3o.) Korm.rendelet módosításáról /2003. (XII.24.) Korm.rendelet a z államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet módosításáról évi XXXVII. törvény - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról évi XXXVIII. törvény - a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról 4

5 SZAKFELADAT SZÁMA, MEGNEVEZÉSE Könyv- és zeneműkiadás Lapkiadás Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Üdültetés Egyéb szálláshely szolgáltatás Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Egyetemi oktatás Főiskolai oktatás Egyetemi, főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Módszertani szakirányítás feladatai Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Bölcsődei ellátás Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység FELÜGYELETI SZERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI ALAPTEVÉKENYSÉG (SZÖVEGESEN FELSOROLVA) Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítással rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, egyetemi és főiskolai szintű alapképzés, kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, nappali, esti, levelező tagozaton, s e képzési formákban oklevél, illetve bizonyítvány kiadása. Az Ftv-ben foglaltak alapján részvétel az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában, külön jogszabályok rendelkezései szerint. A magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (Ph.D.) és doktori fokozat odaítélése, habilitációs eljárás lefolytatása. Továbbképzés folytatása, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, tudományos kutatás, fejlesztés, valamint tudományszervező tevékenység. 5

6 Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatok ellátása. Egészségügyi alapellátást folytató klinikák fenntartása. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása. Tankönyv-, és jegyzetkiadás. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetben tankönyv-, és jegyzetellátás, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatás, kollégiumi elhelyezés, kulturális, és sportolási lehetőség nyújtása, továbbá olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét, és egészségügyi ellátását szolgálják. Az Egyetemi Könyvtáron keresztül könyvtári és tudományos információs szolgáltatások nyújtása az egyetemen oktatott tudományterületeken. Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával, és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok saját szervezetben történő ellátása. A feladatok teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáló szervezeti egységek működtetése. A BELSŐ SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT KISEGÍTŐ, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG A Semmelweis Egyetem Alapító Okirata értelmében, alaptevékenységének keretén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek, fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást- beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembe vétele mellett. A kisegítő, kiegészítő tevékenységek körébe különösen az alábbiak tartoznak: költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok folytatása, általános továbbképzés folytatása, kötelezően előírt tanfolyamok végzésére, egészségbiztosítás által finanszírozott, egyéb gyógyító szolgáltatás, az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásának hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). 6

7 FELÜGYELETI SZERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vendégelhelyezés Könyvtári xerox Programértékesítés Könyvtári kölcsönzési díj Idegen élelmezés Hallgatói élelmezés Bérmosás Terembérlet NET Képzéskutató, videofelvétel Kútvölgyi Klinikai Tömb Büfé A La Carte Egyéb vállalkozási tevékenység RÉSZVÉTEL GAZDASÁGI TÁRSASÁGBAN Sorszám Intézményi tőkerészesedésű gazdasági társaság neve, címe Alapításának, cégbejegyzésének dátuma Bevitt intézményi tőke (vagyon) E Ft-ban Tőke hányad (%) 1. Hőgyes Endre Patika Bt % 2/e. ponthoz KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ADATAI A JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉS ALAPJÁN Kiadási előirányzat E Ft Saját bevételi előirányzat E Ft Átvett pénzeszközök állománya E Ft Támogatási előirányzat E Ft Engedélyezett létszám (teljes munkaidősre átszámított) fő január elsejei betöltött létszám fő 7

8 FONTOSABB FELÚJÍTÁSOK: tetőszerkezetek, felvonók, elektromos vezetékek, műtők, tantermek felújítása. FONTOSABB BESZERZÉSEK: orvosi gép-, műszerbeszerzés, taneszközök, informatikai eszközök beszerzése. 2/f ponthoz SZAKFELADAT SZÁMA, MEGNEVEZÉSE KÖNYV- ÉS ZENEMŰKIADÁS Könyv- és zeneműkiadás A könyvek, füzetek, zeneművek szerkesztésével, lektorálásával, fordításával kapcsolatos kiadói tevékenység LAPKIADÁS Lapkiadás Időszaki lapok (napilap, hetilap vagy ritkább időközökben azonos címmel megjelenő publikációk) szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység DIÁKOTTHONI, KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása A felsőoktatásban tanuló fiatalok diákotthoni, kollégiumi ellátását kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. A diákotthon, kollégium szünidő alatti más szervek, illetve magánszemélyek részére történő hasznosításának bevételeit és kiadásait is e szakfeladaton kell tervezni és elszámolni, ha az nem minősül vállalkozási tevékenységnek. Feladatmutató: ellátottak száma (fő) Teljesítménymutató: férőhelyek száma (db) 8

9 55140 EGYÉB KORLÁTOZOTT IGÉNYBEVEHETŐ SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS Üdültetés A költségvetési szerv által üzemeltetett, fenntartott üdülők, hétvégi házak, táborok bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton elszámolni. A más szervek részére biztosított szálláshely szolgáltatást is itt kell elszámolni, ha az nem minősül vállalkozási tevékenységnek. Feladatmutató: férőhelyek száma (db) Teljesítménymutató: üdültetési napok száma (db) Egyéb szálláshely szolgáltatás Ezen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önálló jogi személyként működő nővér- és orvos szállások, illetve a költségvetési szerv dolgozói által igénybe vehető, állandó és átmeneti jelleggel fenntartott szálláshelyek bevételeit és kiadásait. Feladatmutató: férőhelyek száma (db) EGYÉB KORLÁTOZOTTAN IGÉNYBE VEHETŐ VENDÉGLÁTÁS Munkahelyi vendéglátás A munkáltató által üzemeltetett éttermek, büfék bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Az orvostudomány területén azon alkotó tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés bevételeit, kiadásait kell ezen a szakfeladaton elszámolni, amelyek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége A szakfeladat azt a célt szolgálja, hogy a központi költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek külön szabályozott vállalkozási tevékenységei egyetlen helyen, az alaptevékenység szakfeladataitól elkülönítetten jelenjenek meg. 9

10 80110 ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ÉLETMÓDRA FELKÉSZÍTÉS Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés EGYETEMI OKTATÁS A nem fogyatékos gyermekek óvodai nevelésével és iskolai és életmódra felkészítő foglalkozásával (beleértve a szükséges logopédiai, dyslexia-megelőző és felzárkóztató foglalkozásokat, az étkezés ideje alatti átfedési időt és a rendszeres egészségügyi felügyeletet is, de a gyermekfelügyeletet /55137 szakfeladat/ nem), továbbá az óvoda szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, valamint az óvodás gyermekekkel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat kell e szakfeladaton tervezni, elszámolni. (Pl. a pedagógusok, a szakmai eszközök, anyagok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások stb. bevételei, kiadásai). Ezen a szakfeladaton az intézményi vagyon működtetéséhez (75176 szakfeladat), intézményi étkeztetéshez (pl , 55234, szakfeladatok) és más szakmai feladathoz tartozó bevételek, kiadások nem tervezhetők és nem számolható el. Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő) Teljesítménymutató: férőhelyek száma (db) Egyetemi oktatás FŐISKOLAI OKTATÁS Az egyetemeken a tudományágak valamelyikében tudományos értékű elméleti és gyakorlati ismereteket adó képzés bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton elszámolni függetlenül attól, hogy a képzés nappali, esti, vagy levelező tagozaton folyik. Feladatmutató: nappali hallgatók száma (fő) Teljesítménymutató: nappal hallgatóra átszámított összlétszám (fő) Főiskolai oktatás A főiskolákon folytatott felsőfokú oktatással kapcsolatos bevételek és kiadások tervezésére és elszámolására szolgál ez a szakfeladat. Feladatmutató: nappali hallgatók száma (fő) Teljesítménymutató: nappali hallgatóra átszámított összlétszám (fő) FELSŐFOKÚ TOVÁBBKÉPZÉS Egyetemi, főiskolai továbbképzés A felsőfokú továbbképzés a felsőfokú alapképzésben nyújtott ismeretek bővítését, új ismeretek szerzését szolgálja. A szakfeladaton az általános továbbképzés, a szakosító továbbképzés, a tudományos továbbképzés, valamint a vezetőképzés bevételeit és kiadásait kell tervezi és elszámolni. Feladatmutató: képzésben résztvevők száma (fő) Teljesítménymutató: tanfolyamok száma (db) 10

11 80340 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉS Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés EGYÉB OKTATÁS E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskolarendszeren kívüli olyan felsőfokú szakmai oktatás bevételeit és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb szakképesítést nyújtja. Feladatmutató: képzésben résztvevők száma (fő) Teljesítménymutató: tanfolyamok száma (db) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai (pl. idegen nyelvi, művészeti, sport, ismeretterjesztő, szakismereti stb.) tanfolyamokkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. E szakfeladaton az intézményi vagyon működtetéséhez (75176 szakfeladat), intézményi étkeztetéshez (pl , 55234, szakfeladatok) és más szakmai feladathoz (pl. felnőttoktatás) tartozó bevételek, kiadások nem tervezhetők és nem számolhatók el, kivéve a regionális képző központokat. Feladatmutató: képzésben résztvevők száma (fő) Teljesítménymutató: képzési csoportok száma (csoport) OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉG Oktatási célok és egyéb feladatok Ezen a szakfeladaton az olyan egyéb módszertani és szervezési oktatási feladatok bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek jellegüknél fogva az előbbi oktatási szakfeladatokba nem sorolhatók FEKVŐBETEGEK GYÓGYINTÉZETI ELLÁTÁSA Aktív fekvőbeteg ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a klinikák, kórházak, kórház-rendelőintézetek fekvőbeteg ellátó tevékenységének beleértve az orvosi és az orvosi segédszemélyzet által nyújtott laboratóriumi és egyéb diagnosztikai jellegű szolgáltatások, élelmezés, gyógyszer ellátás és más, a kórházi ellátáshoz szükséges tevékenységek bevételeit és kiadásait. Feladatmutató: kórházi ágyak száma (db) Teljesítménymutató: ápolási napok száma (db) 11

12 Krónikus fekvőbeteg ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a krónikus fekvőbeteg ellátó tevékenység beleértve az orvosi és az orvosi segédszemélyzet által nyújtott laboratóriumi és egyéb diagnosztikai jellegű szolgáltatások, élelmezés, gyógyszerellátás és más klinikai ellátáshoz szükséges tevékenységek bevételeit és kiadásait. Feladatmutató: kórházi ágyak száma (db) Teljesítménymutató: ápolási napok száma (db) JÁRÓBETEG ORVOSI ELLÁTÁSA Járóbeteg szakorvosi ellátása Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a fekvő beteg ellátó intézmények szervezeti egységébe vont, vagy önálló rendelőintézetekben végzett, járóbetegek szakorvosi ellátásának bevételeit és kiadásait, beleértve a nagyértékű berendezésekkel történő vizsgálatokat is. Feladatmutató: napi szakorvosi órák száma (óra) Teljesítménymutató: ellátott esetek száma (db) Fogorvosi ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a járó beteg ellátás keretében nyújtott fogorvosi ellátások bevételeit és kiadásait. Feladatmutató: napi szakorvosi órák száma (óra) EGYÉB HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG Módszertani szakirányítás feladatai Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják, amelyek alaptevékenység keretében végeznek módszertani szakirányítási feladatokat, illetve ahol e feladatok bevételei és kiadásai egyértelműen elkülöníthetők, kimutathatók Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Az egészségügyi ellátás területén végzett egyéb olyan feladatok bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni, amely tevékenységek nem tartoznak az előző szakfeladatokba SZOCIÁLIS ELLÁTÁS SZÁLLÁSNYÚJTÁS NÉLKÜL Bölcsődei ellátás A költségvetési szervek által fenntartott bölcsődék tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni. Feladatmutató: férőhelyek száma (db) Teljesítménymutató: ellátottak száma (fő) 12

13 92310 KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az országos könyvtárak, szakkönyvtárak tevékenységének bevételeit és kiadásait. Feladatmutató: 1) könyvtárak száma (db) 2) beszerzett kötetek szám a (db) Budapest, május cégszerű aláírás 13

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola - székhelye:

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya

Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya Miskolci Egyetem költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801000 - megnevezése:

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem 2004 évi költségvetési alapokmánya

A Pécsi Tudományegyetem 2004 évi költségvetési alapokmánya A Pécsi Tudományegyetem 2004 évi költségvetési alapokmánya 1) Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2) Azonosító adatok: PIR törzsszám: 329794 Megnevezés: Pécsi Tudományegyetem Székhely:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem költségvetési alapokmánya

Szegedi Tudományegyetem költségvetési alapokmánya Szegedi Tudományegyetem költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése (XX. Oktatási Minisztérium) 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) 329815000

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

15213-99/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-99/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Semmelweis Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-27/2008. A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1) Fejezet száma és megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2.) Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006.

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. A 2005. évi szervezeti változásokkal és a módosított 2006. évre vonatkozó jóváhagyott költségvetés alapján aktualizált változat C:\Temp\ web\gh\alapokmány 2006.doc 1/9/ KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A S E M M E L W E I S E G Y E T E M T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R E I N E K S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A

A S E M M E L W E I S E G Y E T E M T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R E I N E K S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A A S E M M E L W E I S E G Y E T E M T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R E I N E K S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A I. A Semmelweis Egyetemen a Tudományos Diákkör (SE TDK) a hallgatók

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2006

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2006 SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2006 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2007

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2007 SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2007 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya

Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám: 597023 - megnevezése:

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. PREAMBULUM A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1991. január 31 én kelt Alapító Nyilatkozatában rögzíti a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Magyar Táncművészeti Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008 SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Központi Költségvetési Szerv Alapokmányának Tartalma. 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium

A Központi Költségvetési Szerv Alapokmányának Tartalma. 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium OMSZI A Központi Költségvetési Szerv Alapokmányának Tartalma 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám(pir törzsszám):

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2008. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005.

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. A szervezeti változásokkal és a 2005. évre vonatkozó jóváhagyott költségvetés alapján aktualizált változat C:\Temp\ web\gh\honlapra\2005. évi költségvetés\ Alapokmány 2005.doc

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Államháztartási szakfeladatrendi besorolás (Alapító Okirat melléklete) 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Riport filterek. MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37]

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Riport filterek. MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37] Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Riport filterek Szűrés MEGYE [01] PUK [9100] urlap [37] Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 37 A mutatószámok állományának

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

11430-1/2008. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

11430-1/2008. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 11430-1/2008. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben