A Chemin Neuf Közösség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Chemin Neuf Közösség"

Átírás

1 Chemin Neuf Közösség

2 Chemin Neuf Közösség életünk Közösségi kiáltvány Krisztus tanítványai, házaspárok és szerzetesek Papok, szerzetesek, szerzetes nővérek Egyházi és világi elismerés Testvériség Chemin Neuf Fiatalok Lelkiség Szent Ignác-i lelkiség és Szentlélek-keresztség z Egység szenvedélye Nemzetközi Ökumenikus Testvériség Pünkösd az Egységért Kizárólag Krisztusért... Szentlélek árnyékában Missziók Kána: a házaspárok és a családok szolgálatában Ifjúsági Misszió éveseknek, kollégiumok Ifjúsági Misszió éveseknek, JET helyi egyház és a plébániák szolgálata Lelkigyakorlatok, Siloe Misszió Nemzetközi képzési központok Egyetemi képzés: teológia és filozófia Krisztus a mi békénk Elérhetőségeink Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek. Zsolt. 34,6 Támogatás 49 borítón: Szentségimádás Kápolna - Názáreti Mária Központ a Közösség gondozásában 1

3 Közösség élete Chemin Neuf (ejtsd: sömen nöf, új út) Közösség ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amely egy imacsoportból született 1973-ban, Lyonban (Franciaországban). Ma közel 2000 tagja van, mintegy harminc országból. Házaspárok, családok, szerzetes férfiak és nők döntöttek úgy, hogy a szegény és alázatos Krisztust követve a közösségi élet kalandját választják, hogy szolgálják az Egyházat és a világot. 2 - Közösség élete 3

4 Z EFEZUSIKHOZ ÍRT LEVÉLBŐL 2,13-16 Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel jutottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében. tételes parancsokból álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, és mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját magában. Közösségi Mivel Jézus az életét adta, hogy életet adjon nekünk; gyengeségünk tudatában életre szólóan elkötelezzük magunkat. Mivel olyan életet akarunk élni, amely Isten szeretetéhez hasonló, cölibátusban vagy házasságban elköteleződve számítunk a testvérek segítségére, hogy a hűségben növekedhessünk. Mivel az éhenhalók nyomorára nincs más megoldás, mint a mi megosztásunk; mivel nem elég csak álmodni egy igazabb, testvéribb társadalomról, mostantól, a mai naptól fogva megosztjuk javainkat. Mivel gyermekeink szeretik a közösségi életet; mivel sok más gyermek szegény és mezítelen, rájuk akarjuk hagyni egy jobb világ hitét és valóságát, ezért úgy döntünk, hogy megosztjuk örökségeinket. Mivel az igazságnak nincs ára a világban, és a hazugság készpénzzé vált; mivel az igazság szabaddá tesz minket, megpróbálunk egymás között igazak lenni. kiáltvány MERT JÉZUS SZERETTE ÖVÉIT E VILÁGON, MINDVÉGIG SZERETTE ŐKET... Mivel az evangelizáció legnagyobb akadálya a keresztények közti megosztottság; mivel hisszük, hogy Jézus Krisztus egységért szóló imája: Legyenek mindnyájan egy, hogy higgyen a világ, meghallgatásra fog találni, ortodoxok, protestánsok, katolikusok mind együtt, azonnal elindulunk, hogy megosszuk egymással a mindennapi élet alázatos útját. Mivel készen akarunk állni az aratásra, és sok az aratnivaló; mivel Jézus az engedelmessége által váltotta meg a világot, elhatározzuk, hogy testvéri engedelmességben élünk. Mivel a Szentlélek ereje hatalmasabb, mint korunk problémái, és Isten ereje győzedelmeskedik gyengeségeink felett, kérjük a Szentlélek segítségét. Mivel szeretjük egymást; mivel az öröm a legerősebb, életre szólóan elkötelezzük magunkat a Chemin Neuf Közösségben, az Egyház és a Keresztények Egységének szolgálatában. 4 - Közösség élete Közösségi kiáltvány örökfogadalom a Lyon-i Keresztelő Szent János Katedrálisban Húsvét 5

5 Krisztus tanítványai, házaspárok és szerzetesek, egyazon közösségben elköteleződve Chemin Neuf Közösség egyik különlegessége kétségkívül az, hogy házaspárok és szerzetes testvérek együtt köteleződnek el és együtt élnek. házaspárok életközösségben (a Közösség egyik házában) vagy kerületi közösségben (egy környéken) laknak. családok minden esetben saját élettérben (lakásban vagy házban) élnek, hogy a házastársi és a családi meghittség biztosítva legyen. Bár a Közösségben való elköteleződés kizárólag a házaspárokat érinti, nem pedig gyermekeiket, mégis gyakran ők az első számú haszonélvezői annak a lelki útnak, amelyet szüleik járnak be, boldogan tanúsítva, hogy a különböző korú, kultúrájú és keresztény felekezetű emberek között lehetséges a testvériség. Közösség házas tagjainak nagy része a szakmájában dolgozik, és különféle kötelezettségeket vállal a világban. z apostoli életben a felelősségek megoszlanak a házaspárok és a szerzetesek között. Közösségben az Evangélium közös szolgálata egyesíti a munkában és az imában a laikusokat és a szerzeteseket. keresztény család ezen túl arra hivatott, hogy megtapasztaljon egy új és eredeti közösséget, amely megerősíti és tökéletesíti a természetes emberi közösséget. Valójában ugyanis Jézus Krisztus kegyelme [...] természetének és dinamikus erejének megfelelően a»testvériség kegyelme«, miként quinói Szent Tamás mondja. II. János Pál pápa: Familiaris Consortio apostoli buzdítás, Közösség élete 7

6 Papok, szerzetesek, szerzetes nővérek az Egyház szolgálatában Közösség tagjai között több mint 300 olyan testvér van, aki szerzetesként köteleződött el Isten Országáért: körülbelül 150 pap illetve szerzetesi képzésben részt vevő testvér, és 150 nővér. szerzetesek az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség szerint élnek, ahogy az a konstitúciójukban is szerepel. papokat és a férfi szerzeteseket a Chemin Neuf Szerzetesi Intézmény foglalja magában (vö. 10. oldal), a női szerzetesek pedig a Krisztushívők Hivatalos Társulásának tagjai. Chemin Neuf házaiban a hétköznapi élet ritmusát a közösségi ima alakítja: reggeli személyes ima, laudes, szentmise (általában délben), este vesperás és csöndes ima vagy szentségimádás. szerzetes testvérek csakúgy, mint a házaspárok, lelkigyakorlatos házakban, plébániákon, kollégiumokban vagy a Közösség által vezetett különböző alkalmakon és képzéseken vállalnak szolgálatot. rra vágyunk, hogy TISZTSÁGI FOGDLMUNK által szabadok legyünk, és így»mindenkinek mindene«legyünk. cölibátusban Istennek szentelve magunkat»másokért élő nők és férfiak«szeretnénk lenni. rra vágyunk, hogy SZEGÉNYSÉGI FO- GDLMUNK által szabadok legyünk, és így könnyebben evangelizálhassunk. záltal, hogy semmit sem birtokolunk, hanem mindent megosztunk, közelebb kerülünk a szegényekhez. rra vágyunk, hogy ENGEDELMESSÉGI FOGDLMUNK által szabadok legyünk, és így készen álljunk Krisztus hívására, bármely misszióban. Szentlélek az, aki fölébreszti a tökéletes válasz vágyát; Ő irányítja e vágy növekedését, érlelve a pozitív választ és támogatva hűséges megvalósítását; Ő alakítja a meghívottak lelkét, amikor a tiszta, szegény és engedelmes Krisztushoz hasonlóvá formálja és ösztökéli, hogy elsajátítsa az Ő küldetését. II. János Pál pápa: Vita consecrata apostoli buzdítás, 19. Tisztaság, Szegénység, Engedelmesség hármas fogadalma mellett szerzetesi hitvallásunk jellegzetessége az a vágy, hogy életünket felajánljuk Jézus imájának megvalósulásáért:»tyám, LEGYENEK MINDNYÁJN EGY, HOGY HIGGYEN VILÁG.«(Jn 17,21) Közösség élete a Papi Intézmény Konstitúciója, 22. és 25. pont

7 Egyházi és világi elismerés I. Egyházjogi státuszok április 20-án lbert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Közösséget a Krisztushívők Hivatalos Társulása rangra emelte június 24-én lbert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Intézményt egyházmegyei jogú szerzetesi intézménnyé nyilvánította szeptember 14-én a Chemin Neuf Intézményt pápai jogú papi és szerzetesi intézménynek ismerte el Franc Rodé bíboros, aki a Vatikánban a Megszentelt Élet Intézményei és az postoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa. z Intézmény székhelye: bbaye d Hautecombe, Saint Pierre de Curtille (Franciaország). II. világi státuszok Chemin Neuf Közösség kéri a civil jog szerinti elismerést azokban az országokban, amelyekben jelen van. z elismerés típusa országonként változó, a nemzeti törvényhozás működése szerint. Közösség például Franciaországban július 23-án lett a Belügyminiszérium által törvényesen elismert kongregáció, ami július 30-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Székhelye: 49 Montée du Chemin Neuf, Lyon. Magyarországon a Chemin Neuf Közösséget vallásos célra létesülő önálló egyházi szervezetként vették bírósági nyilvántartásba augusztus 10-én. Székhelye: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1. Krisztushívők Hivatalos Társulásának illetve a Szerzetesi Intézmény egy-egy új házának megnyitása a kánonjog szabályai szerint a helyi püspökkel való megegyezés alapján történik június 13-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte a Chemin Neuf Közösség egész Magyarország területén való működését Közösség élete 11

8 Chemin Neuf Testvériség Chemin Neuf Fiatalok Fiatalok misszióban z 1992-ben született Chemin Neuf Testvériség egy apostoli szervezet, amelynek különböző keresztény felekezetű tagjai a Chemin Neuf Közösséggel együtt imádkoznak, dolgoznak és evangelizálnak. Testvériség tagjai egyetértenek a Közösség hivatásával, konstitúciójának lelkületével, és részt vesznek misszióiban. Saját Chartájuk hat, hivatásuknak megfelelő elköteleződési pontot fogalmaz meg, melyek a következők: imaélet, közösségi élet, lelkikísérés, a közösségi tekintély elismerése, anyagi megosztás, képzés és misszió. Chemin Neuf Fiatalok (JCN) azt választják, hogy a világban élve, diákként vesznek részt a közösségi életben, a misszióban és az evangelizációban a Chemin Neuf Közösséggel. Ez a missziós élet a Krisztussal való személyes kapcsolatban, a testvéri megosztásban és a képzésben gyökerezik. Chemin Neuf Fiatalok számos országban jelen vannak a Közösség mellett, és: - szeretnének tanúságot tenni Krisztusról ott, ahol tanulnak, - szeretnék Isten szeretetének örömhírét továbbadni más fiataloknak is, - szeretnék felfedezni hivatásukat az Egyházban és a világban. Jézus azt mondja: Jöjj, kövess engem! Lk 18, Közösség élete 13

9 Közösség lelkisége Közösség lelkisége egyszerre táplálkozik a Szent Ignác-i hagyományból és a karizmatikus megújulás tapasztalatából. Imaformánkat és életmódunkat egyaránt a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok és döntéshozatalok határozzák meg. Hiszünk a Szentlélekben; szeretnénk készségesek lenni az Ő sugallataira és az Ő vezetése szerint élni, mind személyesen, mind közösségi szinten. karizmatikus megújulás és a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok lelkisége abban a bizonyosságban kapcsolódnak egymáshoz, hogy Isten képes közvetlen módon szólni teremtményéhez, és valóságosan tud működni az emberek életében. Közösség szilárdsága mindannyiunk Jézussal való személyes kapcsolatán nyugszik. a Közösség Konstitúciója, 8. old Közösség lelkisége 15

10 Szent Ignác-i lelkiség Szentlélekkeresztség Minden testvér életét a Szent Ignác-i lelkiség formálja: a napi olvasmányok és az elmélkedés Isten Igéjével, a lelkikísérés, az egyhetes és 30 napos lelkigyakorlatok, az engedelmesség és testvéri alávetettség választása, az egyszerű életvitel (a javak megosztása), a döntéshozatal elsajátítása, a missziós tevékenység, az Egyház és a világ szolgálata, az elköteleződés az Igazság mellett. Mindenben megtalálni Istent. Loyolai Szent Ignác Minden testvér, a saját egyéni módján, megtapasztalta a Szentlélek-keresztség megújító élményét. Ez egy személyes elköteleződés, amely a keresztségben kapott kegyelmek megújulását és az élet Krisztusnak való teljes átadását jelenti. Szentlélek-keresztség, ugyanúgy mint a Szent Ignác-i lelkigyakorlat, meghatározza a Közösség életét és misszióját. Olyan, mint egy személyesen, tudatosan újra kimondott igen a keresztségben már megkapott Szentlélekre. Ezáltal a személyes igen által Krisztus kegyelme valóban meg tudja változtatni kőszívünket. Így testvérekké válunk, akik felfedezik, hogy ugyanazon tyának gyermekei, és akik félelem nélkül tanúskodnak Isten szeretetéről a világ iránt. Közösségünk, mint egy nagy test kicsi sejtje, egy nap el fog halni. Mivel azonban úgy gondoljuk, hogy még sokáig élnie kell, Közösségünket az Ige szilárd sziklájára és Krisztus Testének, az Egyháznak megingathatatlan szeretetére szeretnénk alapozni. a Közösség Konstitúciója, 7. old. Hisszük, hogy a Szentlélek-keresztség hitelesíti és új életre kelti keresztségünket. P. Raniero Cantalamessa, kapucinus, a Pápai Ház prédikátora 16 - Közösség lelkisége 17

11 z Egység szenvedélye Közösség, melynek arculatát kezdettől fogva meghatározza a különböző felekezetű testvérek találkozása, hű akar maradni az imához, melyet Jézus halála előtt mondott: Legyenek mindnyájan egy. (Jn 17,21) Közösség katolikus, ortodox, anglikán, református, evangélikus, pünkösdista és más kisegyházakhoz tartozó tagjai azt választották, hogy együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak anélkül, hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal való egységről. Merünk hinni az Egyház látható egységében, és mint missziós küldetésért minden erőnkből dolgozunk ezért. [ ] különböző felekezetű testvérek Közösségünkben való jelenléte megerősíti és ösztönözi az Egységért szóló hivatásunkat, ugyanakkor hozzáállásunk és szándékaink állandó megtisztítását kéri tőlünk (még szókincsünkben is). a Közösség Konstitúciója, 10. old. és 13. old. Legyenek mindnyájan egy. mint te, atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Jn 17,21 Ez az egység, amellyel az Úr megajándékozta Egyházát, s melyben mindenkit magához akar ölelni, nem járuléka, hanem központja az Ő művének. Nem is tanítványai közösségének jelentéktelen tulajdonsága, hanem e közösség létéhez tartozik. Isten azért akarja az Egyházat, mert az egységet akarja... II. János Pál, Ut unum sint, Közösség lelkisége 19

12 Nemzetközi Ökumenikus Testvériség (NET FOR GOD) 2000-ben alapított Nemzetközi Ökumenikus Testvériség egy olyan képzés-, evangelizáció- és imaháló, melynek tagjai az imában, saját maguk lelki továbbképzésében, valamint az egyházaink és az országaink közti egységért és békéért való munkában kötelezik el magukat. Konkrét megnyilvánulása ennek a Közösség által minden hónapban készített 30 perces film, melynek célja, hogy nyitottá tegyen bennünket a világban jelenlévő, a békét és az egységet érintő kihívásokra. Ezek a 26 nyelvre lefordított, különböző témákat érintő filmek csaknem 80 ország 1000 net-pontjába jutnak el és így válnak közössé. net-pontok különböző korú és különböző keresztény felekezetű embereket gyűjtenek egybe, akik válaszolnak Krisztus hívására: Legyenek mindnyájan egy. (Jn 17,21) Úgy érezzük, hogy Paul Couturier 1 atya 1944-ben kapott látomása a Chemin Neuf Közösségnek és a Chemin Neuf Testvériségnek szól:»ha minden csütörtök este, nagycsütörtökre emlékezve az összes keresztény gyülekezetből származó híveknek egyre nagyobb sokasága ölelné körül a földet egyetlen hatalmas hálót alkotva, mint egy»láthatatlan monostor«, ahol mindannyian egyesülünk Jézus imájával az egységért; akkor vajon nem lenne-e ez a keresztények egységének hajnala, mely felvirrad a világra? Vajon nem ezt az őszinte, mély és lángoló lelki hozzáállást várja az tya, hogy megvalósuljon a látható egység?«a Közösség Konstitúciója, 11. old Közösség lelkisége Közösségünk abban az időben született, amikor fajok közötti megosztottság és etnikai háborúk sebezték az emberiséget. Közösség nemzetközivé válása által egyre inkább magunkénak érezzük azt a hivatást, hogy hidat építsünk kultúrák és népek közé. a Közösség Konstitúciója, 22. old. 1 Paul Couturier atya: az Imahét a Keresztények Egységéért kezdeményezője kereszt és az Egység lelkisége 21

13 Pünkösd az Egységért a párizsi Montmartre-on 8 papszentelés, 12 szerzetesi örökfogadalom, 41 örökfogadalom a Chemin Neuf Közösségben 22 - Közösség lelkisége 23

14 Testvér, ha elköteleződsz velünk, ezt kizárólag Krisztusért és az Evangéliumért tedd. a Közösség Konstitúciója, 6. old.

15 Szentlélek árnyékában zt nem tudom, hogy abban az 50 országban, ahol minden évben Kána-hetet szervezünk, hány házaspár részesül abban a kiváltságban, hogy hat napot az Úr előtt tölthet, és abban az örömben, hogy így megújíthatja esküjét. zt sem tudom, hogy hány diák éli meg a Szentlélek-keresztséget egy, a Közösség által fenntartott kollégiumban való tartózkodása során. zt sem tudom, hogy mennyi ideig kell még várniuk a jóakaratú keresztényeknek azoknak, akik munkájukat és életüket adják az Egyház egységéért arra, hogy meghallgatásra találjon Jézus halála előtti, tyjához szóló imája: Legyenek mindnyájan egy, amint te, tyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21) Csak azt tudom, amit Jézus maga is többször mondott: hogy az tyaisten mindig meghallgatja Fia imáját. Nem tudom, hogy meddig fog még a Chemin Neuf Közösség fennmaradni... Konstitúció finoman így fogalmaz: Közösségünk, mint egy nagy test kicsi sejtje, egy nap el fog halni. De nekem úgy tűnik, hogy még hosszú ideig élnie kell. ddig, amíg lesznek olyan párok, akiknek nagy szükségük van egy Kána-hétre, hogy kiengesztelődjenek egymással. ddig, amíg a keresztények megosztottak maradnak, mindig lesznek különböző felekezetű keresztény férfiak és nők, akik hívást éreznek arra, hogy életüket adják ezért a nagy, oly értékes és oly szükséges célért: az Egységért! Ha közösségünk alázatosan hűséges marad hivatásához, akkor folytatni fogja csendes növekedését a Szentlélek árnyékában. Laurent Fabre atya, a Chemin Neuf Közösség alapítója és vezetője 26 - Közösség lelkisége 27

16 Közösség Kána Házaspároknak és Családoknak éves fiatalok Plébániák missziói Nemzetközi képzési központok Kána Reménység Közösség missziója alapításától fogva az evangelizáció válaszolva a hívásra, hogy Krisztus szeretetét hirdessük minden embernek és a keresztények képzése hogy megerősítse őket hitükben, hogy lehetőséget adjon nekik az elköteleződésre, és hogy támogassa őket az Egyházban és a társadalomban vállalt felelősségeik hordozásában. Kollégiumok, plébániák, képzési és beteggondozó központok... Közösség a világon mindenhol az Evangélium szolgálatában áll, hogy minden embert szeressen és szolgáljon. Közösség nem öncélú; annál az örömnél, amelyet Jézus Krisztusban való testvérként megosztunk egymással, nagyobb az a közös vágy, hogy a feltámadás örömhírét elvigyük az emberekhez. a Közösség Konstitúciója, 9. old. Iskolák Lelkigyakorlatok Kána Szamária éves fiatalok Siloe: belső gyógyulás Kollégiumok Beteggondozó intézetek Egyetemi képzés: filozófia és teológia Siloe Dolgozóknak: Hit és munka ökumenikus képzés JET: Fiatalok külföldön 28 - Közösség missziói... 29

17 Kána: a házaspárok és a családok szolgálatában Kána: nemzetközi hetek Közösség több mint 50 országban szervez Kána-heteket, amelyek pihenésre és házastársi találkozásra szánt időt jelentenek. Egy hét, hogy megtörje a modern élet szabta gyorsuló ritmust; egy hét, amely során a házastársak ismét egymásra tudnak hangolódni, fel tudnak frissülni a megosztás és az imádság által. Kána-hetek alatt sok házaspár nyílik meg Jézus Krisztus, a Teremtő és Megváltó jelenlétének befogadására. házaspárok a párbeszéd és a kiengesztelődés útján házassági esküjüknek és a házasság szentségi kegyelmének igazi megújulását élik át. Kána testvériség z 1985-ben született Kána Testvériség azokat a házaspárokat gyűjti egybe számos országban, akik vágynak a közös imádkozásra, megosztásra, saját életük elmélyítésére, valamint arra, hogy képezzék magukat és készek legyenek más párok és családok evangelizálására. Kána még... Kána Jegyeseknek Kána Családoknak Kána Reménység (különélőknek vagy egyedül élő elváltaknak) Kána Szamária (elvált és újraházasodott pároknak) Te mindeddig megtartottad a jó bort! kánai menyegző Jn 2, Közösség missziói 31

18 Ifjúsági Misszió éveseknek éves fiataloknak szóló misszió pedagógiájának három pillére van: testvériség imádság ünnep éveseknek ajánlott hetek és hétvégék egy-egy meghatározott téma köré épülnek (pl. Sziklára építeni, zzá válni, aki vagy...), és a szabadabb programok (dalok, táncok, játékok, előadás, tanúságtételek) éppúgy részei, mint az imaidők és a kiscsoportos megosztások. Kollégiumok lapításakor a Közösség elkötelezte magát annak, hogy egyetemi-főiskolai kollégiumokat működtessen, eleinte Európa különböző nagyvárosaiban, majd a világ más részein is. Ezek a kollégiumok a következő lehetőségeket nyújtják a diákoknak: Egy helyet, amely elősegíti a tanulmányokat: csendes tanulószobát. Lehetőséget a személyiség fejlődésére: önmagunk és a többiek megismerését, a felelősségtudat fejlesztését. Lehetőséget keresztény képzésre: hétvégeken, esteken és a Jerikó lelkigyakorlaton keresztül. z utóbbi években több püspök is bízott egyetemi lelkészséget a Közösségre (Chambéry, Reims, Sophia ntipolis, London, Bonn, Madagaszkár stb). Közösség fiatal munkások és pályakezdő diplomások számára is működtet kollégiumot több városban. bidjan Chambéry Berlin CLERMONT- Bonn FERRND Budapest Grenoble ŁÓDŹ La Défense London Lille Modena Lyon Riga Nancy MadagaszkÁr Nantes Réunion PÁRIZS... Reims 32 - Közösség missziói

19 Ifjúsági Misszió éveseknek Közösség mindenütt, ahol csak jelen van, kiemelt figyelmet szentel a fiatalok szolgálatának, és szélesre tárja előttük kapuit. Különféle lehetőségek Krisztus követésére és megismerésére Evangélizáció Nemzetközi fesztiválok Hautecombe-ban, Európa ill. a világ számos nagyvárosában; a Chemin Neuf Nemzetközi Kórusa; Jerikó lelkigyakorlatok; dicsőítő estek... Képzés Hétvégi és esti képzések; nyelviskola Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban; közösségi tapasztalatszerzés; Keresztelő János képzés Döntéshozatal Lelkikísérés, Szent Ignác-i lelkigyakorlatok, Keresztelő János lelkigyakorlat Elköteleződés Tanúságtételek, szolgálatok, kiscsoportok, karitatív tevékenységek, evangelizációs műsorok JET: Fiatalok külföldön Nemzetközi önkéntes szolgálat Egy vagy két év külföldön (Elefántcsontparton, Brazíliában, Izraelben, Csádban, Kongóban, Martinikon, Mauríciuszon ). misszió egy segítő-támogató projektjében való részvétel, összhangban a helyi egyházközséggel Közösség missziói 35

20 helyi egyház és a plébániák szolgálata 1980 óta több püspök bízta plébániai szolgálat ellátását a Chemin Neuf Közösségre. plébániák szolgálatát így nem kizárólag egy pap látja el, hanem egy kisközösség, amely a Közösség által küldött szerzetes nővérekből, több családból és egy vagy több papból (köztük a plébánosból) áll. lapításától fogva a Közösség apostoli tevékenységének egyik kiemelt ága a helyi egyházközség kézzelfogható szolgálata (kórházlátogatás, családsegítés, felelőségvállalás a plébánián stb). plébániai kisközösségek világszerte több száz olyan házaspárt és egyedülállót gyűjtenek egybe, akik az egyes plébániákon az ima és a misszió szolgálatában élnek a Chemin Neuf Közösséggel együttműködve Közösség missziói 37

21 Szent Ignác-i lelkigyakorlatok Közösség évente számos egyhetes Szent Ignáci-i lelkigyakorlatot tart, és többször szervez harmincnapos lelkigyakorlatot is (Franciaországban, Elefántcsontparton stb). z egyéni szükségletekhez igazodva a Lelkigyakorlatos könyv lelkisége és pedagógiája több különböző lelkigyakorlatos formát ihletett, úgy mint Jerikó lelkigyakorlat, Keresztelő János lelkigyakorlat, Ima és böjt, Kána lelkigyakorlat, gyógyító lelkigyakorlat Siloe Misszió Siloe Misszió lelkikísérők és szakemberek (orvosok, pszichiáterek, terapeuták) hoszszú együttműködéséből és közös munkájából született. misszió a személyiség összes (testi, lelki, szellemi) dimenzióját figyelembe veszi, hogy így az egészség a Krisztusban való üdvösséget szolgálhassa. Közösség számos országban szervez olyan hétvégeket és anamnézis-lelkigyakorlatokat, amelyek célja a belső gyógyulás (az élettörténet áttekintésén és az egyén önmagával való kiengesztelődésén keresztül); ilyen az egyéves, három alkalomból álló Siloe lelkigyakorlat is. Siloe Központ (Montagnieu-ben, Franciaországban) akár hosszabb távon is nyitva áll azok előtt, akik a belső egységet és az önmagukkal való kiengesztelődést keresik. Minden évben nemzetközi kollokvium várja Montagnieu-be a szakembereket és a lelkikísérőket, hogy együtt mélyülhessenek el egy-egy egészséggel kapcsolatos témában. Nem a fölhalmozott tudás lakatja jól és elégíti ki a lelket, hanem a dolgok benső átérzése, megtapasztalása. Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatos könyv békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül... 1 Tim 5, Közösség missziói 39

22 Nemzetközi képzési központok a hivatástisztázásért, az Egyház és a világ szolgálatára való felkészülésért Franciaország: Hautecombe-i pátság (Savoie), Pothières-i Közösségi ház (Lyon) elefántcsontpart: Tibériade* Közösség nemzetközi képzési központjai 3 illetve 9 hónapos bibliai, teológiai és közösségi (ún. és C) képzést kínálnak. Minden évben több száz, különböző keresztény felekezethez tartozó fiatal ill. házaspár vesz részt ezeken a képzéseken. Bibliai-teológiai képzés Biblia napi olvasása és az előadások (bibliai előadások, bevezetés a teológiába, egyháztörténet, különféle keresztény felekezetek egyházi hagyományai) bemutatják a kinyilatkoztatás fontos állomásait és a keresztény misztérium lényegét. Lehetőség az imára és a döntéshozatalra, közösségben z imával, a lelkikíséréssel, a közösségi életélménnyel és az év központját képező Szent Ignác-i (egyhetes ill. harmincnapos) lelkigyakorlattal a képzés Krisztus megismerésének és az Egyházzal kapcsolatos hivatásválasztásnak fontos időszaka lehet. Mester, hol laksz? Ő ezt mondta nekik: Gyertek és nézzétek meg. Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. znap nála maradtak. Jn 1,38-39 * Közösség minden nyáron egy vagy több -képzést szervez más országokban is Közösség missziói 41

23 Egyetemi képzés: teológia és filozófia Dombes-i Teológiai Intézet (Franciaország) Chemin Neuf Közösség 2001-ben alapította meg a Dombes-i Teológiai Intézetet (I.T.D.), amely a Lyoni Katolikus Egyetemmel (UCLy) partnerként együttműködve kínál bibliai, teológiai és filozófiai képzést. z Intézet hasonló megegyezést írt alá a Strasbourgi Egyetem (UdS) Protestáns Teológiai Karával is. Lyon közelében fekvő Dombes-i Notre Dame pátság hosszú ideje az ökumenizmus egyik fellegvára, ahol a képzés résztvevői együtt imádkozhatnak, együtt végezhetik tanulmányaikat, és megtapasztalhatják a közösségi életet. teljes hároméves képzés elvégzésével Egyetemi Teológiai Diploma (DUET) illetve bakkalaureátusi fokozat szerezhető. Chartres (Franciaország) és Kinshasa (Kongó): filozófiai stúdiumok Chemin Neuf Közösség a Centre Sèvres-rel (Párizsi Jezsuita Karral) együttműködve Chartres-ban filozófiai stúdiumot alapított, amely lehetővé teszi a filozófiai bakkalaureátus megszerzését. Közösség nyitott egy másik filozófiai stúdiumot Kinshasában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban is, a Canisius Szent Péter Jezsuita Kar segítségével. És a Szentföldön Szentföldön (Názáretben és Jeruzsálemben) is jelen lévő Közösségünk többféle lelkigyakorlatos lehetőséget, zarándoklatot és képzést ajánl azoknak, akik a keresztény hit zsidó gyökereinek megismerésével szeretnék gazdagítani egyetemi tanulmányaikat. fotolia.com - PackShot 42 - Közösség missziói 43

24 z Egység ezen szenvedélyét az Egyházban, népeink között, a Közösségben, családunkban, és végül saját lelkünkben is szeretnénk megélni végső soron minden keresztény vagy nem keresztény emberrel, annak tudatában, hogy a Szentlélek valóban az egész világban munkálkodik. a Közösség Konstitúciója, 15. old. Mert Krisztus a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta. Efezusi levél 2, Közösség missziói 45

25 Elérhetőségeink Mehagne-i Kármel Tel.: + 32/ Elérhetőségeink Belgium / Belgie Brazília / Brasil BELO HORIZONTE-MG Santa Margarida Maria lacoque Plébánia Tel.: / Tel.: / DIVINÓPOLIS-MG Casa Família Santuário de Vida Tel.: + 55/ Samaritana Tel.: + 55/ Burkina-Faso OUGDOUGOU Burundi BUJUMBUR Gihosha Plébánia Tel.: + 257/ Csád / Tchad MOUNDOU Gabriel Balet Központ (Ku Jerikó) Mobil: + 235/ Saint Joseph Ház Mobil: + 235/ Csehország / Česká Republika PRÁG Tel.: + 420/ TUCHOMĚŘICE Tel.: + 420/ BÍLÁ VOD Tel.: + 420/ Egyesült Királyság / United Kingdom LNGPORT Saint Gildas Keresztény Központ Tel.: + 44/ LONDON More House Kollégium Tel.: + 44/ Egyiptom / Tel.: + 20/ Elefántcsontpart / Côte d Ivoire BIDJN Tel.: + 225/ Titkárság: +225/ GRND LHOU TIBÉRIDE Képzési Központ Tel.: + 225/ GGNO Tel.: + 225/ Franciaország / France pátságok DOMBES-I NOTRE DME PÁTSÁG (01) Tel.: + 33/ HUTECOMBE-I PÁTSÁG (73) Chemin Neuf Intézmény központja Tel.: + 33/ BOQUENI PÁTSÁG (22) Tel.: + 33/ SBLONCEUX-I PÁTSÁG (17) Tel.: + 33/ Lyoni régió LYON Paul Couturier Kollégium Henri IV Tel.: + 33/ Marie-Thérèse Kollégium Tel.: + 33/ Sainte Madeleine des Charpennes Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ MONTGNIEU - Siloe Központ Tel.: + 33/ POTHIèRES - Kána Központ Tel.: + 33/ VILLEFONTINE Saint Paul des Quatre Vents Plébánia Plébánia: + 33/ Párizsi régió PÁRIZS Saint Denys de la Chapelle Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ Simplon Kollégium Tel.: + 33/ PÁRIZS - L DEFENSE Henri Planchat Kollégium Tel.: + 33/ LEVLLOIS Saint Justin Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ LIVRY - Notre Dame Zárda Tel.: + 33/ TIGERY - Cénacle Tel.: + 33/ Egyéb városok IRE SUR L DOUR Saint Joseph Monostor Tel.: + 33/ NGERS Sainte Madeleine & Saint Leonard Plébániák Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ BORDEUX Sainte Croix Plébánia Plébánia: + 33/ CHMBéRY Sainte Trinité Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ CCU kollégiuma Tel.: + 33/ CHRTRES Filozófiai stúdium Tel.: + 33/ La Visitation Tel.: + 33/ Művészeti és Ökumenikus Központ Tel.: + 33/ Lucé - Mainvilliers Plébánia Plébánia: + 33/ CLERMONT-FERRND Kollégium Tel.: + 33/ GRENOBLE Kollégium Tel.: + 33/ LILLE Kollégium Tel.: + 33/ Bouvines-i Monostor Tel.: + 33/ MRSEILLE Roucas-i Notre-Dame Központ Tel.: + 33/ Mazargues-i Plébánia Plébánia: + 33/ NNCY Kollégium Tel.: + 33/ NNTES Katolikus Kollégium Tel.: + 33/ REIMS Saint Sixte Kollégium Tel.: + 33/ Saint ndré Plébánia Plébánia: + 33/ SINT JEN LE THOMS L étoile de la Mer Tel.: + 33/ SOPHI NTIPOLIS Sophia ntipolis-i Plébánia Plébánia:+ 33/ Közösség: + 33/ Hollandia / Nederland OOSTERHOUT Sint Paulus pátság Tel.: + 31/ Port bbaye : + 31/ Izraël / / JeRUZSáLEM Ecce Homo Kolostor Tel.: + 972/ NáZáRET Názáreti Mária Nemzetközi Központ Tel.: + 972/

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

2016-os évi ökumenikus imahét

2016-os évi ökumenikus imahét 2016-os évi ökumenikus imahét Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük! 1Pt 2,9 1 Péter 2:9-10 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu

Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu Miért nem m ködik a közösség? Családok Jézusban www.par-beszed.hu A technika: Mib l lesz a robot? A biológia: hogyan keletkezik az élet? A közösség növekedése nem más, mint: Azoknak a növekedési automatizmusoknak

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Generális Atya adventi levele

A Generális Atya adventi levele A Generális Atya adventi levele Az út, amelyen Isten ígéreteinek hatásos közvetítőivé válunk Testvéreim, a Vincés Család tagjai! Róma, 2015, advent Isten ígéretei Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IMA HÉT. 2016. január 17-24. Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük! 1Pt 2,9

IMA HÉT. 2016. január 17-24. Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük! 1Pt 2,9 IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2016. január 17-24. 2016 Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük! 1Pt 2,9 TAR TA LOM 4 KÖSZÖNTÔ A MAGYAR KIADÁSHOZ 6 BEVEZETÉS A 2016-OS IMAHÉT TÉMÁJÁBA

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

8. téma: Hivatás - Új reláció A többiek egyszerre tárják fel előttünk Istent és sajátmagunkat

8. téma: Hivatás - Új reláció A többiek egyszerre tárják fel előttünk Istent és sajátmagunkat 8. téma: Hivatás - Új reláció A többiek egyszerre tárják fel előttünk Istent és sajátmagunkat A TÖBBIEK EGYSZERRE TÁRJÁK FEL ELŐTTÜNK ISTENT ÉS SAJÁTMAGUNKAT A marista karizmát másokkal együtt éljük meg:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben