200. A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS A KÖNYVVIZSGÁLATNAK A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOKKAL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "200. A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS A KÖNYVVIZSGÁLATNAK A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOKKAL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSA"

Átírás

1 200. A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS A KÖNYVVIZSGÁLATNAK A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARDOKKAL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSA Kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatára vonatkozó kiegészítő szempontok meghatározása céljából a kisebb gazdálkodó egység olyan gazdálkodó egységre vonatkozik, amely tipikusan olyan minőségi jellemzőkkel rendelkezik, mint: (a) (b) a tulajdonosok és a vezetés néhány személyben való koncentrálódása (gyakran egyetlen személy akár természetes személy, akár egy másik vállalkozás, amelynek a gazdálkodó egység a tulajdonában van, feltéve hogy a tulajdonosra igazak a releváns minőségi jellemzők), és egy vagy több az alábbiak közül: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) egyszerű ügyletek egyszerű nyilvántartás-vezetés kevés üzletág és kevés termék az üzletágakon belül kevés belső kontroll kevés, a kontrollok széles köréért való felelősséggel vezetői szint, vagy kevés munkatárs, közülük sokan széles feladatkörrel. Ezek a minőségi jellemzők nem teljes körűek, nem kizárólag csak kisebb gazdálkodó egységekre vonatkoznak, és a kisebb gazdálkodó egységek sem szükségszerűen mutatják valamennyit ezek közül a jellemzők közül. A kisebb gazdálkodó egységekre jellemző szempontokat, amelyek a nemzetközi könyvvizsgálati standardokban szerepelnek, elsősorban tőzsdén nem jegyzett gazdálkodó egységekre gondolva dolgozták ki. Egyes szempontok azonban hasznosak lehetnek kisebb, tőzsdén jegyzett gazdálkodó egységek könyvvizsgálata során. A nemzetközi könyvvizsgálati standardok egy kisebb gazdálkodó egység tulajdonosára - aki napi szinten részt vesz a gazdálkodó egység működtetésében -, tulajdonos-vezető elnevezéssel utalnak MEGEGYEZÉS A KÖNYVVIZSGÁLATI MEGBÍZÁSOK FELTÉTELEIRŐL Kisebb gazdálkodó egységek esetében releváns szempontok A könyvvizsgálati megbízás feltételeiben történő megegyezés egyik célja a vezetés és a könyvvizsgáló felelősségével kapcsolatos félreértések elkerülése. Például ha egy harmadik fél nyújtott segítséget a pénzügyi kimutatások elkészítésében, hasznos lehet a vezetést emlékeztetni arra, hogy a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítése a vezetés felelőssége marad. 1

2 220. A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE A tőzsdén jegyzett társaságok pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálata mellett a megbízáshoz kapcsolódó minőségellenőrzés követelmény azoknál a könyvvizsgálati megbízásoknál is, amelyek megfelelnek a társaság által meghatározott azon kritériumoknak, amelyek a megbízásokat megbízáshoz kapcsolódó minőségellenőrzés alá vetik. Néhány esetben lehet, hogy a társaság egyik könyvvizsgálati megbízása sem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek miatt ilyen ellenőrzésnek kellene alávetni azokat KÖNYVVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ Kisebb gazdálkodó egységekre vonatkozó szempontok Kisebb gazdálkodó egység könyvvizsgálatánál a könyvvizsgálati dokumentáció általában kevésbé terjedelmes, mint egy nagyobb gazdálkodó egység könyvvizsgálatánál. Emellett olyan könyvvizsgálat esetén, amikor a teljes könyvvizsgálati munkát a megbízásért felelős partner hajtja végre, a dokumentáció nem fog olyan kérdéseket tartalmazni, amelyeket esetleg csak azért dokumentáltak volna, hogy tájékoztassák vagy utasítással lássák el a megbízásért felelős munkacsoport tagjait, vagy hogy bizonyítékot szolgáltassanak a munkacsoport más tagjai általi áttekintésre (nem lesznek például munkacsoport-megbeszélésekre vagy felügyeletre vonatkozóan dokumentálandó kérdések). Ugyanakkor a megbízásért felelős partner eleget kell, hogy tegyen azon alapkövetelménynek, hogy egy tapasztalt könyvvizsgáló számára érthető könyvvizsgálati dokumentációt készítsen, mivel szabályozói vagy egyéb célból a könyvvizsgálati dokumentációt ellenőrizhetik külső felek. Könyvvizsgálati dokumentáció készítésekor a kisebb gazdálkodó egység könyvvizsgálója hasznosnak és hatékonynak tarthatja a könyvvizsgálat különböző aspektusainak egyetlen dokumentumban történő együttes rögzítését, szükség szerinti kereszthivatkozásokkal az alátámasztó munkapapírokra. Együttesen dokumentálható kérdések egy kisebb gazdálkodó egység könyvvizsgálata során például a gazdálkodó egységnek és belső kontrolljának megismerése, az átfogó könyvvizsgálati stratégia és könyvvizsgálati terv, a lényegesség a 320. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard szerint, a becsült kockázatok, a könyvvizsgálat során észlelt jelentős kérdések és a levont következtetések A KÖNYVVIZSGÁLÓ CSALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELELŐSSÉGE A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNÁL Egyes gazdálkodó egységeknél, különösen a kisebb gazdálkodó egységeknél, a vezetés általi felmérés összpontosíthat a munkavállalók által elkövetett csalásnak vagy az eszközök elsikkasztásának a kockázataira. Bizonyos esetekben az irányítással megbízott személyek mindegyike részt vesz a gazdálkodó egység vezetésében. Ez lehet a helyzet egy kisebb gazdálkodó egység esetében, ahol egyetlen tulajdonos vezeti a gazdálkodó egységet, és senki másnak nincs irányító szerepe. Ilyen esetekben a könyvvizsgáló részéről rendszerint nem történik intézkedés, mert nincs a vezetéstől elkülönült felügyelet. Kisebb gazdálkodó egység esetében lehet, hogy néhány vagy valamennyi szempont nem alkalmazható vagy kevésbé releváns. Egy kisebb gazdálkodó egységnél például lehet, hogy nincs írásos magatartási kódex, hanem ehelyett lehet, hogy olyan kultúrát fejlesztettek ki, amely hangsúlyozza a tisztességesség és etikus magatartás fontosságát a szóbeli kommunikációkon és a vezetőség példamutatásán keresztül. A vezetés egyetlen személy általi dominanciája egy kisebb gazdálkodó egységnél önmagában általában még nem jelzi azt, hogy a vezetés a belső kontrollt és a pénzügyi beszámolási folyamatot illetően nem mutat vagy nem kommunikál megfelelő hozzáállást. Egyes gazdálkodó egységeknél a vezetés jóváhagyásának szükségessége kompenzálni tudja az egyébként hiányos kontrollokat, és csökkenteni tudja a munkavállalók által elkövetett 2

3 csalás kockázatát. Mindazonáltal a vezetés egyetlen személy általi dominanciája potenciális hiányosság lehet a belső kontrollban, mivel a vezetésnek lehetősége van a kontrollok felülírására KOMMUNIKÁCIÓ AZ IRÁNYÍTÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLYEKKEL A legtöbb gazdálkodó egységnél az irányítás valamely irányító testület, mint az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a partnerek, a tulajdonosok, a vezetés bizottsága, az igazgatótanács, a kuratórium vagy ennek megfelelő személyek közös felelőssége. Kisebb gazdálkodó egységeknél azonban lehet, hogy egy személy van megbízva az irányítással, például a tulajdonos-vezető, ha nincs több tulajdonos, vagy egy egyedüli meghatalmazott.. Ha az irányítás közös felelősség, konkrét feladatokkal megbízhatnak egy alcsoportot, például egy audit bizottságot, sőt egyetlen személyt is, hogy segítsen az irányító szervnek feladatai teljesítésében. Egy alcsoportnak vagy személynek másrészt lehetnek olyan egyedi, jogilag meghatározott feladatai, amelyek eltérnek az irányító szerv feladataitól. Kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálata esetén a könyvvizsgáló kevésbé szervezett módon is kommunikálhat az irányítással megbízott személyekkel, mint tőzsdén jegyzett vagy nagyobb gazdálkodó egységek esetén A BELSŐ KONTROLL HIÁNYOSSÁGAINAK KOMMUNIKÁLÁSA AZ IRÁNYÍTÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLYEK ÉS A VEZETÉS FELÉ A kisebb gazdálkodó egységek kontrolltevékenységének alapkoncepciói valószínűleg hasonlítanak a nagyobb gazdálkodó egységekéhez, az alkalmazott formalitások viszont eltérőek. A kisebb gazdálkodó egységek arra a következtetésre juthatnak, hogy a vezetés által alkalmazott kontrollok miatt nincs szükség bizonyos típusú kontrolltevékenységekre. Például ha kizárólag a vezetés jogosult az ügyfélhitelek engedélyezésére és a jelentős beszerzések jóváhagyására, az a fontos számlaegyenlegek és ügyletek hatékony kontrollját biztosíthatja, ezáltal csökkentve vagy megszüntetve a részletesebb kontrolltevékenységek iránti igényt. A kisebb gazdálkodó egységek gyakran kevesebb munkatársat is foglalkoztatnak, ami korlátozhatja a feladatok megosztásának kivitelezhetőségét. Egy kisebb, a tulajdonos által vezetett gazdálkodó egység esetében azonban a tulajdonos-vezető hatékonyabb felügyelet gyakorlására lehet képes, mint egy nagyobb gazdálkodó egység esetében. A vezetés által gyakorolt magasabb fokú felügyelet mellett ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a vezetésnek nagyobb lehetősége van a kontrollok felülírására. Kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálata esetén a könyvvizsgáló kevésbé szervezett módon is kommunikálhat az irányítással megbízott személyekkel, mint nagyobb gazdálkodó egységek esetében A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK TERVEZÉSE A kis gazdálkodó egységek könyvvizsgálatánál lehet, hogy a teljes könyvvizsgálatot egy nagyon kis létszámú könyvvizsgálati munkacsoport hajtja végre. Számos esetben a kis gazdálkodó egységek könyvvizsgálatát a megbízásért felelős partner (aki lehet egyéni könyvvizsgáló is) hajtja végre, aki egytagú megbízásért felelős munkacsoporttal (vagy megbízásért felelős munkacsoport nélkül) dolgozik. 3

4 Egy kisebb csoport esetében a csoporttagok közötti koordináció és kommunikáció könnyebb. A kis gazdálkodó egységek könyvvizsgálatára vonatkozó átfogó könyvvizsgálati stratégia kialakítása nem szükségszerűen összetett vagy időigényes folyamat; ez a gazdálkodó egység méretétől, a könyvvizsgálat összetettségétől és a megbízásért felelős munkacsoport méretétől függ. Például az előző könyvvizsgálat befejezésekor készített azon rövid memorandum, amely a munkapapírok áttekintésén alapul és kiemeli az éppen befejezett könyvvizsgálat során azonosított kérdéseket, és amelyet a tulajdonosvezetővel folytatott megbeszélések alapján a tárgyidőszakban aktualizálnak, szolgálhat az aktuális könyvvizsgálati megbízás dokumentált könyvvizsgálati stratégiájaként, ha lefedi az alábbi kérdéseket: (a) (b) (c) (d) (e) azonosítania kell a megbízás azon jellemzőit, amelyek meghatározzák annak hatókörét meg kell határoznia a megbízás jelentéstételi céljait a könyvvizsgálat ütemezésének és a szükséges kommunikáció jellegének megtervezése érdekében mérlegelnie kell azokat a tényezőket, amelyek a könyvvizsgáló szakmai megítélése szerint jelentősek a megbízásért felelős munkacsoport erőfeszítéseinek irányításában mérlegelnie kell a megbízással kapcsolatos előzetes tevékenységek eredményeit és ahol ez alkalmazható azt, hogy a gazdálkodó egység számára a megbízásért felelős partner által végrehajtott egyéb megbízásokon szerzett ismeret releváns-e, továbbá meg kell határoznia a megbízás elvégzéséhez szükséges erőforrások jellegét, ütemezését és terjedelmét. Ha a könyvvizsgálatot teljes egészében a megbízásért felelős partner végzi el, akkor a megbízásért felelős munkacsoport tagjai irányításának és felügyeletének, valamint a munkájuk áttekintésének a kérdései nem merülnek fel. Ilyen esetekben a megbízásért felelős partner minden lényeges kérdést illetően tájékozott lesz, hiszen a munka minden részét személyesen ő végezte el. A könyvvizsgálat során hozott döntések megfelelőségének objektív megítélése gyakorlati problémákat vethet fel, ha ugyanaz a személy végzi el a teljes könyvvizsgálatot. Ha rendkívül összetett és szokatlan kérdések merülnek fel, és a könyvvizsgálatot egy egyéni könyvvizsgáló hajtja végre, kívánatos lehet más, megfelelően tapasztalt könyvvizsgálókkal vagy a szakmai könyvvizsgálói testülettel való konzultáció is. Egy megfelelő, dokumentált stratégiaként szolgálhat egy kisebb gazdálkodó egység könyvvizsgálatához. A könyvvizsgálati tervhez felhasználhatók a kevés releváns kontrolltevékenység feltételezésével ami valószínű egy kisebb gazdálkodó egység esetében kidolgozott standard könyvvizsgálati munkaprogramok vagy ellenőrzőlisták, feltéve, ha a megbízás körülményeihez beleértve a könyvvizsgáló kockázatbecsléseit igazítják azokat A LÉNYEGES HIBÁS ÁLLÍTÁS KOCKÁZATAINAK AZONOSÍTÁSA ÉS FELMÉRÉSE A GAZDÁLKODÓ EGYSÉG ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGISMERÉSÉN KERESZTÜL Egyes kisebb gazdálkodó egységeknek lehet, hogy nincsenek évközi vagy havi pénzügyi információik, amelyek elemző eljárások céljára felhasználhatók. Ilyen körülmények között, bár a könyvvizsgáló képes lehet korlátozott elemző eljárásokat végrehajtani a könyvvizsgálat megtervezése céljából, vagy interjú révén szerezni valamennyi információt, szükséges lehet, hogy akkorra tervezze a lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítását és felmérését célzó elemző eljárások végrehajtását, amikor rendelkezésre áll a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak egy korai tervezete. Sok esetben a kis könyvvizsgálatokat teljes egészében a megbízásért felelős partner végzi el (aki lehet egyéni könyvvizsgáló is). Ilyen esetekben a megbízásért felelős partner lenne felelős a gazdálkodó egység pénzügyi 4

5 kimutatásainak csalásból vagy hibából eredő lényeges hibás állításnak való kitettségének mérlegeléséért, mivel a könyvvizsgálat tervezését személyesen ő készítette el. A kisebb gazdálkodó egységeknél gyakran nincsenek folyamatok a pénzügyi teljesítmény értékelésére és áttekintésére. A vezetéssel készített interjú rámutathat arra, hogy a vezetés bizonyos kulcsfontosságú mutatókra támaszkodik a pénzügyi teljesítmény értékelésekor és a megfelelő intézkedések meghozatalakor. Ha az ilyen interjú a teljesítmény értékelésének vagy áttekintésének hiányát jelzi, akkor fokozott kockázata állhat fenn annak, hogy a hibás állításokat nem tárják fel és nem helyesbítik. A kisebb gazdálkodó egységek lehet, hogy kevésbé strukturált eszközöket és egyszerűbb folyamatokat és eljárásokat használnak céljaik eléréséhez. A kisebb gazdálkodó egységek gyakran kevesebb munkatársat foglalkoztatnak, ami korlátozhatja a feladatok megosztásának kivitelezhetőségét. Egy kisebb, a tulajdonos által vezetett gazdálkodó egység esetében azonban a tulajdonos-vezető képes lehet hatékonyabb felügyeletet gyakorolni, mint egy nagyobb gazdálkodó egység esetében. Ez a felügyelet kompenzálhatja a feladatok megosztásának általában korlátozottabb lehetőségét. Másrészről viszont a tulajdonos-vezető könnyebben képes lehet felülírni a kontrollokat, mert a belső kontroll rendszere kevésbé strukturált. Ezt a könyvvizsgáló figyelembe veszi a csalásból eredő lényeges hibás állítás kockázatainak azonosításakor. A kisebb gazdálkodó egységek kontrollkörnyezete valószínűleg eltér a nagyobb gazdálkodó egységekétől. Például az irányítással megbízott személyek között a kisebb gazdálkodó egységeknél lehet, hogy nincs független vagy külső személy, és az irányítás szerepét közvetlenül átveheti a tulajdonos-vezető ott, ahol nincsen más tulajdonos. A kontrollkörnyezet jellege befolyásolhatja az egyéb kontrollok vagy hiányuk jelentőségét is. Például a tulajdonos-vezető aktív részvétele mérsékelheti a feladatok megosztásának hiányából eredő bizonyos kockázatokat a kisebb gazdálkodó egységeknél; fokozhat ugyanakkor más kockázatokat, mint például a kontrollok felülírásának kockázatát. Kisebb gazdálkodó egységek esetében a kontrollkörnyezetre vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok lehet, hogy nem állnak rendelkezésre dokumentumok formájában, főleg akkor, ha a vezetés és a munkatársak közötti kommunikáció lehet, hogy informális, mégis hatékony. A kisebb gazdálkodó egységek például esetleg nem rendelkeznek írásos magatartási kódexszel, hanem ehelyett olyan kultúrát fejlesztenek ki, amely a tisztességesség és etikus magatartás fontosságát a szóbeli kommunikációkban és a vezetés példamutatásán keresztül hangsúlyozza. A vezetés vagy a tulajdonos-vezető hozzáállása, tudatossága és intézkedései különösen fontosak egy kisebb gazdálkodó egység kontrollkörnyezetének könyvvizsgáló általi megismerésében. Nem valószínű, hogy egy kisebb gazdálkodó egység rendelkezik kialakított kockázatbecslési folyamattal. Ilyen esetekben valószínű, hogy a vezetés a kockázatokat az üzletmenetben való közvetlen személyes részvételen keresztül azonosítja. A körülményektől függetlenül azonban továbbra is szükséges interjúkat készíteni az azonosított kockázatokról, valamint arról, hogy a vezetés hogyan kezeli azokat. A kisebb gazdálkodó egységeknél az információs rendszerek és a pénzügyi beszámolás szempontjából releváns üzleti folyamatok valószínűleg kevésbé kifinomultak, mint a nagyobb gazdálkodó egységeknél, de szerepük éppoly jelentős. Az aktív vezetéssel rendelkező kisebb gazdálkodó egységeknek lehet, hogy nincs szükségük a számviteli eljárások részletes leírásaira, kifinomult számviteli nyilvántartásokra vagy írásbeli politikákra. Ezért a gazdálkodó egység rendszereinek és folyamatainak megismerése könnyebb lehet egy kisebb gazdálkodó egység esetében, és jobban alapulhat interjúra, mint a dokumentáció áttekintésére. Ugyanakkor a megismerés szükségessége továbbra is fontos marad. 5

6 A kommunikációt egy kisebb gazdálkodó egységnél a kevesebb felelősségi szint, valamint a vezetés erőteljesebb jelenléte és rendelkezésre állása miatt kevésbé strukturált formában és könnyebben meg lehet valósítani, mint egy nagyobb gazdálkodó egységnél. A kisebb gazdálkodó egységeknél folytatott kontrolltevékenységeket alátámasztó koncepciók valószínűleg hasonlítanak a nagyobb gazdálkodó egységekéhez, de lehet, hogy más formalitás alapján működnek. Ezenkívül a kisebb gazdálkodó egységek arra a következtetésre juthatnak, hogy bizonyos típusú kontrolltevékenységek nem relevánsak a vezetés által alkalmazott kontrollok miatt. Például a vezetés egyedüli jogosultsága az ügyfeleknek történő hitel nyújtására és a jelentős beszerzéseknek a jóváhagyására a fontos számlaegyenlegek és ügyletek erőteljes kontrollját biztosíthatja, csökkentve vagy megszüntetve részletesebb kontrolltevékenységek szükségességét. A kontroll vezetés általi figyelemmel kísérése gyakran a vezetésnek vagy a tulajdonos-vezetőnek a tevékenységekben való intenzív részvétele során valósul meg. Ez a részvétel gyakran azonosítani fog az elvárásoktól való jelentős eltéréseket és a pénzügyi adatokban található pontatlanságokat, amely a kontrollra vonatkozó helyrehozó lépéshez vezet. Azt, hogy a 315 standardban leírt követelményeket hogyan dokumentálják, a könyvvizsgáló dönti el szakmai megítélése alapján. Kis gazdálkodó egységek könyvvizsgálata esetén például a dokumentációt beépíthetik a könyvvizsgálónak az átfogó stratégiával és könyvvizsgálati tervvel kapcsolatos dokumentációjába. Hasonló módon, például a kockázatbecslés eredményeit dokumentálhatják külön vagy a további eljárások könyvvizsgálói dokumentációjának részeként is. A dokumentálás formáját és terjedelmét befolyásolja a gazdálkodó egységnek és a belső kontrollnak a jellege, mérete és összetettsége, a gazdálkodó egységtől származó információk rendelkezésre állása, valamint a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati módszertan és technológia. Olyan gazdálkodó egységek esetében, amelyek egyszerű, a pénzügyi beszámolás szempontjából releváns üzleti tevékenységekkel és folyamatokkal rendelkeznek, a dokumentáció egyszerű formájú és viszonylag rövid lehet. Nem szükséges teljes egészében dokumentálni a könyvvizsgáló gazdálkodó egységről szerzett ismereteit és az ehhez kapcsolódó kérdéseket. Az ismeretek könyvvizsgáló által dokumentált legfőbb elemei azokat foglalják magukban, amelyekre a könyvvizsgáló a lényeges hibás állítás kockázatainak becslését alapozta LÉNYEGESSÉG A KÖNYVVIZSGÁLAT TERVEZÉSÉBEN ÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN Ha egy gazdálkodó egység folytatódó tevékenységekből származó adózás előtti nyeresége következetesen névleges, ahogyan ez esetleg előfordulhat tulajdonos által vezetett vállalkozás esetén, ahol a tulajdonos az adózás előtti nyereség nagy részét javadalmazás formájában felveszi, relevánsabb lehet egy olyan viszonyítási alap, mint a javadalmazás és adózás előtti nyereség A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZAI A BECSÜLT KOCKÁZATOKRA A nagyon kicsi gazdálkodó egységek esetében lehet, hogy nincs sok olyan kontrolltevékenység, amelyet a könyvvizsgáló azonosíthatna, vagy korlátozott mértékű lehet létezésüknek vagy működésüknek a gazdálkodó egység általi dokumentáltsága. Ilyen esetekben hatékonyabb lehet a könyvvizsgáló számára olyan további könyvvizsgálati eljárásokat végrehajtani, amelyek elsősorban alapvető vizsgálati eljárások. Néhány ritka esetben ugyanakkor a kontrolltevékenységek vagy a kontroll egyéb összetevőinek a hiánya lehetetlenné teheti elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését. 6

7 402. SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETET IGÉNYBE VEVŐ GAZDÁLKODÓ EGYSÉGRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLATI SZEMPONTOK A kisebb gazdálkodó egységek igénybe vehetnek külső könyvelési szolgáltatásokat, amelyek bizonyos ügyletek (például a bérekhez kapcsolódó adók megfizetésének) feldolgozásától és ezen gazdálkodó egységek számviteli nyilvántartásainak vezetésétől azok pénzügyi kimutatásainak elkészítéséig terjedhetnek. Az ilyen szolgáltató szervezet pénzügyi kimutatások elkészítésére történő igénybe vétele nem mentesíti a kisebb gazdálkodó egység vezetését és adott esetben az irányítással megbízott személyeket a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó felelősségük alól SZÁMVITELI BECSLÉSEK BELEÉRTVE A VALÓS ÉRTÉKRE VONATKOZÓ SZÁMVITELI BECSLÉSEKET IS ÉS A KAPCSOLÓDÓ KÖZZÉTÉTELEK KÖNYVVIZSGÁLATA Az ismeretszerzés a kisebb gazdálkodó egységekre vonatkozóan gyakran kevésbé összetett, mivel üzleti tevékenységük gyakran korlátozott, és az ügyletek kevésbé bonyolultak. Továbbá gyakran egyetlen személy, például a tulajdonos-vezető azonosítja a számviteli becslés készítésének szükségességét, és a könyvvizsgáló ennek megfelelően alakíthatja az interjúkat. Kisebb gazdálkodó egységeknél a számviteli becslést igénylő körülmények gyakran lehetővé teszik, hogy a tulajdonos-vezető elkészítse az igényelt pontbecslést. Egyes esetekben azonban szükség lesz szakértőre. A tulajdonos-vezetővel a könyvvizsgálati folyamat elején a számviteli becslések jellegéről, az igényelt számviteli becslések teljességéről és a becslési folyamat megfelelőségéről folytatott megbeszélések segíthetnek a tulajdonos-vezetőnek annak meghatározásában, hogy szükség van-e szakértő alkalmazására. Ha a mérlegfordulónap és a könyvvizsgálói jelentés dátuma között hosszabb időszak telik el, az események ezen időszakban történő könyvvizsgáló általi felülvizsgálata hatékony válasz lehet a valós értékre vonatkozó számviteli becslésektől eltérő számviteli becslésekre. Ez különösen igaz lehet egyes kisebb, tulajdonos által vezetett gazdálkodó egységekre, főként ha a vezetésnek nincsenek a számviteli becslésekre vonatkozó formalizált kontrolleljárásai. A kisebb gazdálkodó egységeknél a számviteli becslések elkészítésének folyamata valószínűleg kevésbé strukturált, mint a nagyobb gazdálkodó egységeknél. A vezetés aktív részvétele mellett a kisebb gazdálkodó egységek lehet, hogy nem rendelkeznek a számviteli eljárásokra vonatkozó részletes leírásokkal, kifinomult számviteli nyilvántartásokkal vagy írásos politikákkal. Az, hogy a gazdálkodó egység esetleg nem rendelkezik formálisan kialakított folyamattal, nem jelenti azt, hogy a vezetés nem képes alapot nyújtani a számviteli becslés könyvvizsgáló általi teszteléséhez. A kisebb gazdálkodó egységeknél létezhetnek a számviteli becslés elkészítésének folyamata feletti kontrollok, változó azonban az a formalitás, amellyel működnek. A kisebb gazdálkodó egységek továbbá arra a következtetésre juthatnak, hogy bizonyos kontrollokra a vezetés pénzügyi beszámolási folyamatban való aktív részvétele miatt nincs szükség. Nagyon kis gazdálkodó egységeknél mindazonáltal lehet, hogy nem sok olyan kontroll létezik, amelyet a könyvvizsgáló azonosítani tud. Ennélfogva a könyvvizsgáló becsült kockázatokra válaszul alkalmazott eljárásai valószínűleg alapvető jellegűek azzal, hogy a könyvvizsgáló a 13. bekezdésben felsorolt egy vagy több egyéb választ végrehajtja. A kisebb gazdálkodó egységek egyszerű eszközöket használhatnak a becslési bizonytalanság felmérésére. A rendelkezésre álló dokumentáció könyvvizsgáló általi felülvizsgálatán túl a könyvvizsgáló a vezetéssel készített interjú segítségével más könyvvizsgálati bizonyítékot is szerezhet az alternatív feltételezések vagy 7

8 kimenetelek vezetés általi mérlegeléséről. Lehet továbbá, hogy a vezetés nem rendelkezik tapasztalattal az alternatív kimenetelek mérlegeléséhez vagy a számviteli becsléshez társuló becslési bizonytalanság más módon történő megközelítéséhez. Ilyen esetekben a könyvvizsgáló elmagyarázhatja a vezetésnek a folyamatot vagy az ahhoz rendelkezésre álló különböző módszereket és a dokumentálást. Ez mindazonáltal nem változtatna a vezetés pénzügyi kimutatások elkészítésével kapcsolatos felelősségén. A vezetés tudásán alapuló jelentős feltételezésekre a vezetés által permanensen alkalmazott stratégiai elemzési és kockázatkezelési folyamatokból szerezhető alátámasztás. Még a formálisan kialakított folyamatok hiányában is, mint ahogy ez kisebb gazdálkodó egységeknél előfordulhat, képes lehet a könyvvizsgáló - az elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyíték szerzésére irányuló más könyvvizsgálati eljárásokkal együtt - a vezetéssel készített interjúk és a vezetéssel folytatott megbeszélések révén értékelni a feltételezéseket KAPCSOLT FELEK A kisebb gazdálkodó egységekben a kontrolltevékenységek valószínűleg kevésbé formálisak és a kisebb gazdálkodó egységek lehet, hogy nem rendelkeznek a kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek kezelésére szolgáló dokumentált folyamatokkal. Egy tulajdonos-vezető a kapcsolt felek közötti ügyletekből eredő bizonyos kockázatokat mérsékelheti vagy potenciálisan fokozhatja azáltal, hogy aktívan részt vesz az ügyletek minden fő vonatkozásában. Ezen gazdálkodó egységek esetében a könyvvizsgáló azáltal ismerheti meg a kapcsolt felek közötti viszonyokat és ügyleteket, valamint az ezek felett esetleg létező kontrollokat, hogy a vezetéssel készített interjút egyéb eljárásokkal, mint például a vezetés felügyeleti és felülvizsgálati tevékenységeinek megfigyelésével, valamint a rendelkezésre álló releváns dokumentáció vizsgálatával kombinálja. Egy kisebb gazdálkodó egységnél lehet, hogy nincsenek meg a különböző jogkörök és jóváhagyási szintek által biztosított, nagyobb gazdálkodó egységgel megegyező kontrollok. Ennek megfelelően a kisebb gazdálkodó egység könyvvizsgálatakor lehet, hogy a könyvvizsgáló kevésbé támaszkodik az engedélyezésre és a jóváhagyásra a kapcsolt felek közötti, a gazdálkodó egység szokásos üzletmenetén kívül eső jelentős ügyletek érvényességére vonatkozó könyvvizsgálati bizonyíték megszerzése érdekében. Ehelyett a könyvvizsgáló egyéb könyvvizsgálati eljárások végrehajtását, mint például a releváns dokumentumok vizsgálatát, az ügyletek konkrét vonatkozásainak releváns felekkel történő megerősíttetését vagy a tulajdonosvezető ügyletekben való érintettségének megfigyelését mérlegelheti A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA A gazdálkodó egység mérete hatással lehet arra, képes-e úrrá lenni a kedvezőtlen körülményeken. A kis gazdálkodó egységek gyorsak lehetnek a kínálkozó lehetőségek megragadásában, de hiányt szenvedhetnek a működés fenntartásához szükséges tartalékokban. A kis gazdálkodó egységekre különösen releváns feltételek közé tartozik annak kockázata, hogy a bankok és más hitelezők beszüntethetik a gazdálkodó egység támogatását, valamint valamely fő szállító, egy nagyobb 8

9 vevő, kulcsfontosságú munkatárs, vagy licenc, franchise vagy egyéb jogi megállapodás keretében történő működés jogának elvesztése. Sok esetben a kisebb gazdálkodó egységek vezetése lehet, hogy nem készített részletes felmérést a gazdálkodó egységnek a vállalkozás folytatására való képességére vonatkozóan, hanem ehelyett a vállalkozás mélyreható ismeretére és előre jelzett jövőbeli kilátásokra támaszkodhat. Mindazonáltal a jelen nemzetközi könyvvizsgálati standard követelményeinek megfelelően a könyvvizsgálónak szükséges értékelnie a vezetésnek a gazdálkodó egység vállalkozás folytatására való képességére vonatkozó felmérését. Kisebb gazdálkodó egységek esetében helyénvaló lehet a gazdálkodó egység közép- és hosszú távú finanszírozását megvitatni a vezetéssel, feltéve hogy a vezetés állításait elegendő dokumentált bizonyítékkal alá lehet támasztani, és azok nincsenek ellentétben a könyvvizsgáló gazdálkodó egységre vonatkozó ismereteivel. Ennélfogva a 13. bekezdésben a könyvvizsgáló számára előírt követelmény, hogy a vezetést felkérje felmérésének kiterjesztésére, teljesíthető például megbeszéléssel, interjúval és az alátámasztó dokumentáció szemrevételezésével, például a megvalósíthatóság szempontjából értékelt vagy más módon igazolt jövőbeli szállításokra vonatkozóan kapott megrendelések esetében. A tulajdonos-vezető által nyújtott folyamatos támogatás gyakran fontos a kisebb gazdálkodó egységek vállalkozás folytatására való képessége szempontjából. Ha egy kisebb gazdálkodó egységet nagymértékben a tulajdonos-vezető kölcsönéből finanszíroznak, fontos lehet, hogy ezeket a forrásokat ne vonják meg. Pénzügyi nehézség esetén egy kis gazdálkodó egység működésének folytatása például függhet attól, hogy a tulajdonosvezető a gazdálkodó egységnek nyújtott kölcsönt alárendeli-e a bankok vagy más hitelezők javára, vagy a tulajdonos-vezető támogat-e egy kölcsönt a gazdálkodó egység részére úgy, hogy garanciát nyújt rá személyes vagyonával, mint biztosítékkal. Ilyen körülmények között a könyvvizsgáló szerezhet megfelelő dokumentált bizonyítékot a tulajdonos-vezető kölcsönének alárendelésére vagy a garanciára. Ha a gazdálkodó egység a tulajdonos-vezető további támogatásától függ, a könyvvizsgáló értékelheti, képes-e a tulajdonos-vezető teljesíteni a támogatási megállapodás szerinti kötelmét. Ezen túlmenően a könyvvizsgáló kérheti az ilyen támogatáshoz kötött feltételeknek, valamint a tulajdonos-vezető szándékának vagy értelmezésének írásbeli megerősítését A KÖNYVVIZSGÁLÓ AUDITÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE A kisebb gazdálkodó egységek esetében kevésbé valószínű, hogy auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentumok kibocsátására kerül sor kivéve, ha azt jogszabály vagy szabályozás írja elő. Ilyen dokumentumra példa azonban, ha jogszabály írja elő az irányítással megbízott személyek számára kísérő jelentés készítését. Valamely kisebb gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait tartalmazó dokumentumban szerepeltethető egyéb információ például egy részletes eredménykimutatás és a vezetés jelentése. ISQC 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁVAL ÉS ÁTVILÁGÍTÁSÁVAL, VALAMINT AZ EGYÉB BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSI MEGBÍZÁSOK VÉGREHAJTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÁRSASÁGOK ESETÉBEN Az alkalmazási és egyéb magyarázó anyagok háttér-információt is adhatnak a jelen nemzetközi minőségellenőrzési standardban tárgyalt kérdésekről. Adott esetben az alkalmazási és egyéb magyarázó 9

10 anyagok állami szektorbeli gazdálkodó egységek és kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatára jellemző kiegészítő szempontokat foglalnak magukban. Ezek a kiegészítő szempontok segítenek a jelen nemzetközi minőségellenőrzési standard követelményeinek alkalmazásában. Nem korlátozzák vagy csökkentik azonban a társaságnak a nemzetközi minőségellenőrzési standardok követelményei alkalmazására és az azoknak való megfelelésre vonatkozó felelősségét. A nemzetközi minőségellenőrzési standard nem kívánja meg az olyan követelménynek való megfelelést, amely nem releváns például egy alkalmazottal nem rendelkező egyéni könyvvizsgáló esetében. A jelen nemzetközi minőségellenőrzési standard követelményei, mint például azok, amelyek a megbízásért felelős munkacsoportba a megfelelő munkatársak kijelölésére vonatkozó politikákkal és eljárásokkal, az áttekintési felelőségekkel és a figyelemmel kísérés eredményeinek a megbízásért felelős partner felé történő társaságon belüli kommunikálásával kapcsolatosak, alkalmazottak hiányában nem relevánsak. A kisebb társaságok politikáinak és eljárásainak dokumentálása és kommunikálása a nagyobb társaságokéhoz képest informálisabb és kevésbé terjedelmes lehet. A társaság mérete és körülményei befolyásolják a társaság teljesítményértékelési folyamatának a struktúráját. A kisebb társaságok különösképpen alkalmazhatnak kevésbé formális módszereket is a munkatársak teljesítményének az értékelésére. Egy olyan társaság, amelynek külső konzultációt szükséges folytatnia, mert például nincs elég belső erőforrása, igénybe veheti a következők tanácsadási szolgáltatásait: egyéb társaságok szakmai és szabályozó szervek, vagy megfelelő minőségellenőrzési szolgáltatásokat nyújtó üzleti szervezetek. Az ilyen szolgáltatások megrendelése előtt a társaság mérlegeli a külső szolgáltatásnyújtó kompetenciáját és képességeit, ami segít annak eldöntésében, hogy a külső szolgáltatásnyújtó megfelelő képzettséggel rendelkezik-e az adott cél szempontjából 10

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása Célok 9. A könyvvizsgáló célja, hogy: (a) (b) elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 300. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009.

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 300. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 300. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A pénzügyi kimutatások

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? DR. KÁNTOR BÉLA Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem lehet definiálni pl. 100 MFt árbevétel alatt Jogi előírások,

Részletesebben

330. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra

330. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra 330. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra Követelmények Átfogó válaszok 5. A könyvvizsgálónak

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai. Mi a kisvállalkozás? Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása. Dr.

Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai. Mi a kisvállalkozás? Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása. Dr. Könyvvizsgálat rendszere és számítógépes támogatása Dr. Kántor Béla Kisvállalkozások könyvvizsgálati sajátosságai Mi a kisvállalkozás? 1 Kisvállalkozás kategória Kizárólag mennyiségi adatok alapján nem

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

210. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről 210/6-10.

210. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről 210/6-10. 210. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről 210/6-10. Követelmények A könyvvizsgálat előfeltételei 6. Annak megállapítása céljából, hogy a könyvvizsgálat

Részletesebben

Követelmények. A 315. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 5 6. és bekezdése.

Követelmények. A 315. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 5 6. és bekezdése. 540. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard Számviteli becslések beleértve a valós értékre vonatkozó számviteli becsléseket is és a kapcsolódó közzétételek

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

570. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT) NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA

570. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT) NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA 570. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT) NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA (Hatályos a 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.)

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület600. TÉMASZÁMÚ NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület600. TÉMASZÁMÚ NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület600. TÉMASZÁMÚ NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD SPECIÁLIS SZEMPONTOK CSOPORTRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATAI

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Minőség-ellenőrzés 2016

Minőség-ellenőrzés 2016 Minőség-ellenőrzés 2016 Visegrád 2016. szeptember 8. Mádi-Szabó Zoltán MKVK Minőségellenőrzési Bizottság elnöke 1 A minőség-ellenőrzés célja A minőség-ellenőrzési rendszer célja a könyvvizsgálók által

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Végleges kihirdetés január. Nemzetközi könyvvizsgálati standard

Végleges kihirdetés január. Nemzetközi könyvvizsgálati standard Végleges kihirdetés 2016. január Nemzetközi könyvvizsgálati standard 800. témaszámú, Speciális szempontok Speciális célú keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai című (felülvizsgált)

Részletesebben

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 250. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009.

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 250. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 250. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A jogszabályok

Részletesebben

Nagy port kavaró pénzintézeti ügyek és a könyvvizsgálók valódi érintettsége avagy a könyvvizsgálat és a BIZALOM

Nagy port kavaró pénzintézeti ügyek és a könyvvizsgálók valódi érintettsége avagy a könyvvizsgálat és a BIZALOM Nagy port kavaró pénzintézeti ügyek és a könyvvizsgálók valódi érintettsége avagy a könyvvizsgálat és a BIZALOM A pénzügyi szektor ellenőrzése: Hatóságok Magán ellenőrzések Hatóságok (bírságolási jogkörrel)

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA A KÖNYVVIZSGÁLATI KÉRDÉSEKRŐL

AZ IRÁNYÍTÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA A KÖNYVVIZSGÁLATI KÉRDÉSEKRŐL (A 2004. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálataira hatályos) TARTALOM ParagrafusokBekezdések Bevezetés 1 4 Az érintett személyek 5 10 Az irányítást

Részletesebben

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés 1-4 Fogalmak 5 A vezetés felelőssége a könyvvizsgálat minőségéért 6-13 Ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés 1-4 Fogalmak 5 A vezetés felelőssége a könyvvizsgálat minőségéért 6-13 Ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati TARTALOM Bekezdések Bevezetés 1-4 Fogalmak 5 A vezetés felelőssége a könyvvizsgálat minőségéért 6-13 Ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati 14-18 megbízások elfogadása és megtartása A munkacsoportok kijelölése

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

(Érvényes a december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM

(Érvényes a december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA (Érvényes a 2009. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI STANDARDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI STANDARDOK ALKALMAZÁSÁRÓL MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI STANDARDOK ALKALMAZÁSÁRÓL 2016. június MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

TARTALOM. ParagrafusokBekezdések Bevezetés 1 9. A gazdálkodó szervezetgazdálkodó valósértékmeghatározásainak

TARTALOM. ParagrafusokBekezdések Bevezetés 1 9. A gazdálkodó szervezetgazdálkodó valósértékmeghatározásainak (A 2004. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálataira hatályos) TARTALOM ParagrafusokBekezdések Bevezetés 1 9 A gazdálkodó szervezetnekgazdálkodónak

Részletesebben

Könyvvizsgálat módszertana

Könyvvizsgálat módszertana Könyvvizsgálat módszertana Tervezés szerepe és folyamata a könyvvizsgálatban. Stratégiai terv. 2012 Deloitte Magyarország Tartalom Tervezés szerepe a könyvvizsgálati folyamatban Üzleti tevékenység megértése

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 705. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009.

Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 705. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 705. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A független könyvvizsgálói

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai

2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Tolnai Krisztián 2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Összevont szekcióülés 2016.09.08. (csütörtök) 13:30 14:15 A közfelügyeleti hatóságnak 2015. évben is kiemelt feladata volt a közérdeklődésre

Részletesebben

Közfelügyeleti minőségellenőrzések

Közfelügyeleti minőségellenőrzések Közfelügyeleti minőségellenőrzések Molnár Csilla Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztály főosztályvezető 2015. szeptember 3. Témák: Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság feladatai Közérdeklődésre számot

Részletesebben

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. MKVK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 2009. Budapest, 2009. 1 2 A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok változásai Készítette: Boros Judit KPMG Hungaria Kft. 3 4 Bevezetés A jelen fejezet a következő témákkal

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2010. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések feltételei 2009. évben 2010.

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1-8 Hatálybalépés időpontja 9 Cél 10 Fogalmak 11 Követelmények

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1-8 Hatálybalépés időpontja 9 Cél 10 Fogalmak 11 Követelmények TARTALOM Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1-8 Hatálybalépés időpontja 9 Cél 10 Fogalmak 11 Követelmények Szakmai szkepticizmus 12-14 A megbízást végző munkacsoport

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2011. december 9. Biróné Zeller Judit A Minőségellenőrzési Bizottság tagja 1 A minőségellenőrzések személyi feltételei 2009. évben

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Könyvvizsgálói tevékenységek bemutatása Témák Helyi szabályok szerint elkészített beszámolók könyvvizsgálata Nemzetközi, USA vagy egyéb országok beszámolási szabályai szerint

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI STANDARDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI STANDARDOK ALKALMAZÁSÁRÓL MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSI STANDARDOK ALKALMAZÁSÁRÓL 2016. december 14. MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD (MNKS) A NEMZETKÖZI

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

(Hatályos a december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM

(Hatályos a december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM 706. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT) NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD FIGYELEMFELHÍVÓ BEKEZDÉSEK ÉS EGYÉB KÉRDÉSEK BEKEZDÉSEK A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSBEN (Hatályos a 2016. december 15-én vagy azt

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 2012. december 3. SZABÓ ZSUZSANNA - RÉDEI EMESE A Minőségellenőrzési Bizottság tagjai 1 2012. évi minőségellenőrzési feladatok I.

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 11110077... BBuuddaappeesst tt BBaal llkkáánn uu... 1122... ffsszzt f tt...11. TTeel ll: : 226633- -2299- -0033 ee- -mmaai iil ll: : iinnf i ffoo@aauuddi iit ttl lli iinn ee...hhuu wwwwww...aauuddi iit

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA

KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA A KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLÓI SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ GYAKORLATI ALKALMAZÁSA KIS ÉS KÖZEPES HITELINTÉZETEK KÖNYVVIZSGÁLATA 2010.12.09. Héder Anna 1 A könyvvizsgálói munka

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/07)

JELENTÉS (2016/C 449/07) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/41 JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás

Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás Á ĺ ł Áľĺ É őľ é é é ä ó á á ó ú Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás tartalmának kialakításakor

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17.

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17. A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés Varmuzsa Péter 2016. október 17. Itt van az ősz, itt van újra, Terveink Háttér Háttér Otthon 1. Őszi hagymás növények ültetése Belső Ellenőrzésben

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15.

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. 1 3.3.3 Minősítési rendszerek és a kockázatok számszerűsítése Minősítések hozzárendelése PD, LGD, CF meghatározása Közös vizsgálati

Részletesebben

(Érvényes a 2009. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM

(Érvényes a 2009. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK (Érvényes a 2009. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

KÖZFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI

KÖZFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI KÖZFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI Molnár Csilla főosztályvezető-helyettes Számviteli és Felügyeleti Főosztály 2014. december 8. A következők az előadó álláspontját tükrözik, és nem tekinthetők

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2014.

Átláthatósági jelentés 2014. Átláthatósági jelentés 2014. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában Az EU és a könyvvizsgálók Olivier Boutellis-Taft, FEE ügyvezető igazgató Standing for trust and integrity 2013. szeptember 19-20. MKVK, Magyarország Jó! Több,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

1. cikk. Tárgy és hatály

1. cikk. Tárgy és hatály L 107/76 2015.4.25. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/656 HATÁROZATA (2015. február 4.) az 575/2013/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésével összhangban az évközi vagy év végi nyereség elsődleges alapvető

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A Minőség a jövőnk 2013. Készítette: Feketéné Horváth Márta. Minőségellenőr

A Minőség a jövőnk 2013. Készítette: Feketéné Horváth Márta. Minőségellenőr A Minőség a jövőnk 2013. Készítette: Feketéné Horváth Márta Minőségellenőr A jelen előadás teljes anyaga nem sokszorosítható, nem másolható a szerző jóváhagyása nélkül. Témakörök Bevezető I. Minőség-ellenőrzésre

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben