OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)"

Átírás

1 OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1

2 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak publikációs jegyzékeit, a hátralévő oldalak az OR-ZSE tudományos rendezvényeivel foglakoznak. 3. A bibliográfia nem választja szét az oktatókat a hallgatóktól. Az oktatók és hallgatók publikációs jegyzékei vegyesen, szerzőjük betűrendjében követik egymást. 4. A publikációs jegyzékeken belül a következő publikációs csoportok fordulnak elő: önálló kötetek, szerkesztett kötetek, szerkesztett időszaki kiadványok, lektorálások, sorozatszerkesztések, cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek, recenziók (esszék, kritikák), konferencia-előadások, önálló kiállítások, tudományos-népszerűsítő ismeretterjesztő előadások. 5. A bibliográfia az oktatók és hallgatók által küldött publikációs jegyzékekre támaszkodik. 2

3 Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem oktatóinak és hallgatóinak publikációs jegyzékei Babits Antal Önálló kötetek: 1. Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika. Gabbiano Print Kft. Budapest, Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika (2. javított kiadás). Gabbiano Print Kft Budapest, Szerkesztett kötetek: 1. Georges Vajda: Kutatások a filozófiáról és a kabbaláról a középkori zsidó gondolkodásban. Logos Kiadó Budapest, éves együttélés, a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. (kontrollszerkesztés). Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány Budapest, Georges Vajda: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Logos Kiadó Budapest, Ábrahám ibn Daud: A magasztos hit. Logos Kiadó Budapest, Aryeh Kaplan: Széfer Jecírá. Az Alkotás könyve, a kabbala elmélete és gyakorlata. Stratégiakutató Intézet Budapest, Maimonidész: Értekezések az isteni igazságosságról, üldöztetésről, megtérésről és feltámadásról. Logos Kiadó Budapest, Kiss Erika: Hátám Szófértől Moses Mendelsshonig. Logos Kiadó Budapest, Az arany középkor, zsidók, muszlimok és keresztények. (tanulmánygyűjtemény) Logos Kiadó Budapest, Papírhid az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Logos Kiadó Budapest, Lektorálások: 1. Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Logos Kiadó Budapest, Staller Tamás: Menekülés az emlékezetbe, a zsidó Koestler tudásszociológiai portréja. Logos Kiadó Budapest,

4 3. Staller Tamás: Báruch vagy Benedeiktus, a Spinoza jelenség. Logos Kiadó Budapest, Kiss Erika: Kereszt és kőtáblák.. Logos Kiadó Budapest, Kiss Erika: Nyomkeresők nyomában, zsidókerti séták, elmélkedések életről - halálról. Logos Kiadó Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1.Blau Lajos az ÍRÁS történésze, héber írásművészet zsidó képzőművészet. In. OR-ZSE Évkönyv Szerkesztette: Schőner Alfréd. Országos Rabbikéző Zsidó Egyetem A hászid irodalomról In. A Wesley János Lelkészképző Főiskola évkönyve 2008, Wesley János Kiadó Budapest 2008.? 3. A félreismert Juda Halévi, a szellem által vezet az út az Abszolút Szellemhez. In. Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv Szerkesztette: Tokics Imre. Dálnoki Média Kft, Aki mindenben szót kért. In. Lukács, a mi munkatársunk, a WJLF tisztelgő kötete Lukács Péter 60. születésnapjára, Wesley János Kiadó Budapest Maimonidész - a titkok Mestere. = Magyar-Zsidó Szemle. Új folyam, 5. szám, MTA OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Kutatócsoport és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tudományos folyóirata. Szerkesztette: Lichtmann Tamás Szaadjá gáon, a kabbalista. = Remény. Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. 12. évf szám Újszövetség vagy/és Talmud. - Élet és Irodalom. LIII. évf szeptember Kántorművészet és megújulás. = Remény Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. 12. évfolyam szám Gólemek a hazai művészetben. = Remény Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. Budapest, 13. évf szám, A szellem által vezet az út az Abszolút Szellemhez. = Mediterrán Világ szám, Zucker Immánuel, a XXI. század magyar kántorai. = Gramofon téli szám, A Dohány utcai zsinagóga liturgiája. = Gramofon nyári szám, év 120 percben. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 65. évf március Lilien-ről fehéren-feketén = Magyar - Zsidó Szemle Szemle. Új folyam, 6-7. szám, Szerkesztette: Lichtmann Tamás. MTA OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Kutatócsoport és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tudományos folyóirata. Budapest

5 16. Mediterrán diaszpóra és migráció Ibériától Kairóig, a középkori zsidó bölcselet szellemi íve Maimonidész szellemiségében. = Mediterrán Világ szám Szerző vagy szerkesztő, megközelítések a Zóhár keletkezéséhez. = Remény. Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. 14. évf szám A harmonikus gömb megközelíthetősége, fragmentumok a zsidó spiritualitáshoz és vallási tradícióhoz. In. Metaelméletek és új paradigmák. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2011., Maimonidész szellemtörténeti jelentősége, az enciklopédikus Mester. In. Történelem, Kultúra, Közösség... Szerkesztette: Heller Zsolt Debreceni Zsidó Hitközség, Debrecen, 2011, Hellenizmus rabbinizmus, Alexandriai Philón és a Talmud. In. Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv Szerkesztette: Szécsi József. Keresztény Zsidó Társaság. Budapest, A leviták akcentusainak problematikájához, talmudi források a puncta extraordinaria kérdéséhez. In: A Te könyvedbe mind ezek béírattak. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Ábrahám vagy/és Ibrahím. In. Tanulmánykötet Iványi Gábor tiszteletére. Wesley János Lelkészképző Főiskola Budapest, Szellemi hídépítők, az Útmutatás mesterei: Maimonidész vs. Karády In. Karády konferenciakötet, Wesley János Főiskola, Budapest, 2012./ in print 24. Az arany középkor Mestere, Maimonidész a hit és tudás szolgálatában. In: Az arany középkor, zsidók muszlimok és keresztények, Budapest, Logos Kiadó, Hermeneutikai csapdák a Maimoni-recepcióban, epigáonok, epikajreszek és episztemológusok vélekedései az Útmutatóról. In. A szívnek van két része. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Szerkesztette: Koltai Kornélia,. MTA Judaisztikai Kutatócsoport - L Harmattan Kiadó, Budapest, Konferencia-előadások: 1. Egy budai maimunista, Benoschofsky Imre maimunizmusa. 120 éves a budai zsinagóga, Tudományos Konferencia. Budapest, ) 2. Biblia Bálint-módra, kultikus jelek az anyag szellemében. A Magyar Tudomány Ünnepe 2008 Találkozások A Szentírás érintkezési pontjai. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem. Budapest A leviták hagyománya, a puncta extraordinatio kérdése. Szimpózium a Bibliáról. Wesley János teológiai konferencia. Budapest Simone Weil és a 10 percnyi örökkévalóság, a barlanglakó pszeudo bálványképe. A Stratégiakutató Intézet konferenciája. Magyar Kultúra Székháza, Budapest, ) 5. Szemlélet és váltás A Paradigmakutató Intézet konferenciája Sopron ) 5

6 6. Kántorok és Kohn(tár)ok. A Zsoltáros költő akcentusai nyugalom és szolgaság Zsoltárkonferencia. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája A középkori zsidó bölcselet szellemi íve, Mediterrán diaszpóra és migráció Ibériától Kairóig. A Mediterrán Világ konferenciája. Veszprém, Pannon Egyetem, ) 8. A harmonikus gömb megközelíthetősége. A Paradigmakutató Intézet konferenciája. Sopron, ) 9. Maimuni Budapesten kutatások a Rabbiképző 133 éves távlatában. Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek XI. nemzetközi konferenciája. Debrecen, Az Örökkévaló szelleme által Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány. a Protestáns Szakkollégium konferenciája. Budapest, Szellemi mesterek és jószomszédi partnerek a középkori Európában. (Mediterrán Világ Symposium VI., Euro-mediterrám világ szomszédág és partnerség. Magyar Külügyi Intéze, konferenciája. Budapest, Maimonidész és a meta-narratívák plurális víziója hochmatológia, avagy a tudás nem tudásának a tudása A posztmodernizmus sokoldalú hatásrendszere - ATF Tudományos nap. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciája. Pécel, Balogh István Önálló kötetek: 1. A tótkomlósi zsidók története. Szerzői magánkiadás, Tótkomlós, Békés Békétlenség - A Békés megyei zsidók története. Szerzői magánkiadás, Budapest- Tótkomlós, A körösnagyharsányi zsidóság és temetőik története. Szerzői magánkiadás, Budapest, Szerkesztett kötetek 1. Páči sa mi, páči čo je svete peknvo...". Szokolay Kálmán versei és élete - Básne a život Kolomana Szkokolaya. Laukó Évával közösen. Komlósi Szlovákok Szervezete, Tótkomlós, (szlovákul és magyarul) 2. A Tündöklő híd nyomában. Láng Ida költőnő élete és munkássága. Yes-Press Bt., Budapest, Büchler Júlia: Leltár a lomtárban. Folyamatos jelen. Yes-Press Bt., Budapest, Tevan Rezső, magyar zsidó katonatiszt első világháborús naplója. Tevan Alapítvány, Budapest,

7 5. 2x1 perces novellák. Tisztelet Örkény Istvánnak. (olvasószerkesztő) Tevan Alapítvány- MAZSIKE, Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Jó zsidók, tót atyafiak. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat tél. 2. A tótkomlósi zsidók. In. Benedek István Gábor: A komlósi tóra. Tevan, Békéscsaba, (magyarul), (szlovákul). 3. Az Iczkovitsok. = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja június Holokauszt. = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja szám, A holokauszt-áldozatokra emlékeztünk - Tótkomlóson először. = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja szám, Él mólé rachamim. Békés megyében és Tótkomlóson. = Új Kelet szeptember Egy elpusztított közösség - a dévaványai zsidóság emlékére. = Dévaványai Hírlap. Dévaványa Város Önkormányzatának Tájékoztató Lapja január Orosháza - Holokauszt-emlékév. Erec. A Magyarországi Cionista Szövetség és a Zsidó Oktatási és Információs Központ (Szochnut) Lapja szám "A sajtó angyala". (Laukó Évával társzerzőségben) = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja június Tótkomlós: először emlékeztek. = Új Élet. A MAZSIHSIZ lapja. 60. évf. 17. szám szeptember Mártír-istentisztelet és emlékkiállítás Tótkomlóson. In. Izraeli Szemle szeptember-október HaIczkovitsim. In. Lea Schnapp: Ach tov leisrael. Szerzői magánkiadás, Haifa, (héberül) 13. "Weisz műteremből - Tótkomlós". = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja március Tótkomlós. Mártíristentisztelet. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 14. szám augusztus Büchler rabbi népe. Az orosházi és környékbeli zsidóság története. In. A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. 8. Szántó Kovács János Területi Múzeum, Orosháza, A gádorosi zsidók története. In. Gádorosi füzetek 8. Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Gádoros, A körösnagyharsányi zsidóságról. = Izraeli Szemle november-december 7

8 18. A békési zsidóság története és megmaradt emlékei. In. Békési Újság Kalendáriuma Családokért Alapítvány, Békés, Láng Ida életútja és munkássága. In. A Tündöklő híd nyomában. Láng Ida költőnő élete és munkássága. Yes-Press Bt., Budapest, A gimnáziumi judaisztika-oktatás bemutatása. In. A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola évkönyve a 2010/2011. tanévről, az zsinagógai évről (Szerk.: Helfrich Judit Kékes Mária) BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, Bp., 2011., Egy bátor nő. = Új Élet. 66. évf. 21. szám november Se kultúra, se örökség? A zsidó temető helye a kulturális örökségben. = Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2011/4. (13. évfolyam) Az Irgalom Kapuja. = Új Élet szám január A dévaványai zsidóság története. In. Dévaványa története /in print Konferencia előadások: 1. Az orosházi és környékbeli zsidóság története. OTDK - Humán tudományi szekció, XIX. századi magyar történelem, Székesfehérvár, III. helyezett Családfától a helytörténeti monográfiáig - ötletek a zsidó helytörténet kutatásához. MTA Judaisztikai Kutatóközpont - ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék A zsidó temetők feldolgozásának módszerei és az információk felhasználásának lehetőségei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Héber Tanszék A zsidó kulturális örökség védelme. Zsidóság-kutatások és Bibó szellemisége ( ). Magyar Tudomány Ünnepe 2011 Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája A magarországi zsidó műemlékek. Magyar Zsidó Levéltár, Jewish Heritage in the Digital Era. Zsidó örökség a digitális korszakban. Nemzetközi konferencia, március 28 Ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsítő előadások a II. Géza Gimnázium és az orosházi Szántó Kovács János Múzeum szervezésében. Kiállítás szervezés: 1. Tevan Interaktív Országos Vándorkiállítás. Budapest: Erzsébetligeti Színház Kiállítóterem, Országos Széchényi Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Mezőberény: Orlay Petrich Soma Gyűjtemény, Békéscsaba: Zsinagóga, Keszthely: Városi Múzeum, Pécs: Várostörténeti gyűjtemény, Hévíz: Galéria, Eger: Eszterházy Károly Főiskola könyvtára, Vác: Értéktár, Nagyatád: Városi Múzeum, Kecskemét: Megyei Könyvtár, stb. Kurátor december 19-8

9 2. Kiállítás Jankay-Deusch Tibor Mártírok c. albumának képeiből. Tótkomlós, Városháza Díszterem Emlékkiállítás a Weisz fényképész családról. Tótkomlós, Városháza Díszterem június Emlékkiállítás az Iczkovits Lipót Gépáruház megalapításának 15. évfordulóján. Tótkomlós, Városháza Díszterem A tótkomlósi zsidóság története Tótkomlós, Rózsa Fürdő Borsányi-Schmidt Ferenc Önálló kötetek: 1. Próféták és cáddikok nyomában. Válogatott cikkek és tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Új könyv a zsidó filozófiáról magyar nyelven. = Új Élet. 55. évf. 5. szám március Izrael ókori történelmének újrafelfedezője. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális, folyóirat. 9. évf. 1. szám Debrecenből az újhéber költészet parnasszusára. In. ORZSE Évkönyv Szerkesztette: Schőner Alfréd. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Gabbiano Print Kft. Budapest, Szentföld. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 56. évf január A zsidó meditáció, mint terápia. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 2. szám A kínai és (kaifengi) zsidók. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 3. szám Konferencia előadások: 1. Debrecenből az újhéber költészet parnasszusára. C'vi Jáir - életút és életmű. A Magyar Tudomány napjai Tudományos konferencia-sorozat az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemen A hászkálá gyökerei és virágba borulása. Rabbiképző-130-és tudományai I. A Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konfgerenciája

10 3. A Tikkun HaOlam, vagyis a világ megjavítása a kabbala tanítása szerint. Találkozások. - a Szentírás érintkezési pontjai. A Magyar Tudomány Ünnepe Az Országo Rabbiképző Zsidó Egyetem konfrenciája Méltatlanul elfeldve...vámbéry Ármin. Az igaz emberek legendája. Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Böhm Karolina. 1. Művészeti alkotások a holokausztoktatás szolgálatában. In: Sommer László (szerk.): Kegyeleti látogatáson a Ravensbrücki Koncentrációs Táborban /módszertani segédfüzet/ OR-ZSE, Budapest, Scheiber Sándor emlékezete. In: Konferenciakötet.: Hevesi Simon emléknapon elhangzott előadások. /oktatási módszertani kiadvány/ Szerkesztette: Sommer László. Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány támogatásával készült az S. Hatikva BT. gondozásában, Rási a nagy kommentátor. = Hacofe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tudományos folyóirata, 3.Tematikus szám: MMXII Vol I. Nr. 1. Konferencia előadások: 1. Emlékezet és Holokauszt. Doktorandus konferencia Zsidóság-kutatások és Bibó szellemisége ( ) - Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem konferenciája, Budapest, november Identitás és emlékezet. Doktorandus konferencia. Az identitás és emlékezet Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem konferenciája Deutsch Gábor Önálló kötetek: 1. Ajtónyitás. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest, Zsidó múzeum. (Tárgyai, azok felhasználása, az ünnepek és szertartások ismertetése. Magyar-angol-német nyelven.) Alexandra Kiadóm, Budapest, Nagy csodák történtek itt. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Elmondjuk nektek. Gabbiano Print Kiadó, Budapest, Képeslapok a múltból. Gabbiano Print Kiadó, Budapest, Virágzik, mint a pálma. Gabbiano Print Kiadó, Budapest,

11 Lektorálások: 1. Oláh János Judaisztika. Bookmaister, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1.Zászló a viharban. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 6. szám március A tejeskannák titka. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 7. szám március A Somogyváryak (Gyula és Géza). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 1. szám tavasz Amerikai utazás (A húr feszítése). Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 2. szám nyár Hol van Pápa. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 10. szám május Az éneklő postás = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 12. szám június Az imakönyv útja. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 16. szám augusztus A harmadik út. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 17. szám szeptember Életmese. = Életmese. Felsővisói Józsi bácsi dinasztiája. Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 3. szám ősz A megvádolt arsiztokrácia (Wesselényi Miklós). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 4. szám tél A mesélő kántor. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 5. szám A Pozitív Mérleg. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 5. szám A Szinájon melódiát is kapott a világ. (Kármán György). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 1. szám A negyedik út. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 56. évf. 2. szám január Izsák a Biblia hőse (Bitó László könyvéről). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 2. szám Az Aranyvonat (könyvismertetés). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 3. szám Zsidó szövetkezetek, szombattartó munkahelyek. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 3. szám

12 18. Öt lövés a történelemre avagy déjá vu. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 56. évf. 14. szám július Fixler Herman monológja. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 4. szám A kántor tarsolya (Moshe Kraus). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 4. szám A gelsenkircheni teher. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 1. szám január Új fény (Herczog László) = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 1. szám A gáon (Pészachi történet). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 1. szám Amikor a lomb is dús, a gyökér is mély (Kohlmann Nándor). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 2. szám A tudós hagyatéka Bär Vilmos. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 2. szám A neológok (Pollák Sándor, Léderer Sándor és Eppler Sándor).= Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 3. szám Streit Sándor jiddiskeitje. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 4. szám Slomó a mélyvízben. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 1. szám A tusakodó ember (Moshe Kraus emlékezik). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 1. szám Európai húskombinát a Dob utcában. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 58. évf. 4. szám március A Kada körút gyermekei. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 2. szám A fiúk a bányában is dolgoztak. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 3. szám Harry bácsi szép élete. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 58. évf. 7. szám április Soknevű barátom, Borgó. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 4. szám Három hászene Szabolcsban. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 1. szám

13 36. Betemetett örökség (Dávid Ferenc). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 1. szám A kisvárdai tudós. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 59. évf. 4. szám március Reményteljes út előtt (Klein Judit). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 2. szám Hosszú levél Nachsonból. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 2. szám Móric bácsi a dalnok és mészáros. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 59. évf szám. április Az első lépés (Grósz Sáje). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf szám Kis magyar zsidó történelem. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf szám Zarándokok könyve (Könyvismertetés). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 1. szám Az előkelő kántor (Moshe Kraus történeteiből). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 1. szám Ráv Dománok könyve (Könyvismertetés). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 2. szám Egy csoda nem lett volna elég (A barlangász). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 2. szám Az eltűnt ifjú. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 3. szám Az abaszántói emlékmű. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 3. szám A debreceni évek (Mojse Moskovits). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 1. szám Két főrabbi a Dob utcából (Koppel Reich Mojse Weisz). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 1. szám Samsoni emlék. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 2. szám február Házasság az ilki erdőben. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 5. szám március Látogatás Engländer Tibornál. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 2. szám Az igazság bajnokai (Kozma Sándor és Eötvös Károly). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 2. szám

14 55. Rendhagyó anyák napi köszöntő. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 8. szám május Egy ember, akinek három országot adott a történelem (Lengyel Gábor). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 3. szám Új szatmári legenda. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 3. szám Egy családfa 1282 levele. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 3. szám A hat éves lakástulajdonos (Abai Singer Tamás). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 1. szám A nemes Dessewffy család múltja és jelene. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 2. szám Aki Valaki volt. Dr. Heves Lajos. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 2. szám Dal a Dob utcából. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 2. szám Hétköznapi történet. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 1. szám A zenetudós csodája. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 2. szám Dr. Fischer Benjámin és a modern ortodoxia. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 2. szám A késleltetett robbanás (Sándor Iván) = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 3. szám Belz Az én kis városkám. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 3. szám A pozsonyi bölcs. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 1. szám A szó megrlőzte az írást. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 1. szám Munkács nevezetességei (A város gazdagsága és szegénysége). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 2. szám Ács jeles napjai. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 2. szám Ördögadta forrás. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 3. szám

15 73. Egy veterán örnagy Grúziából. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 3. szám A Messing-rejtély. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 1. szám Utak-utak, merre visztek. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 2. szám Zörög a Haraszti. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 3. szám Aki csak akkor fotografál, ha oka van rá. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 1. szám A csoda itt volt, hogy volt. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 1. szám A bakter lánya. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 2. szám A Neiser-familia Dombóváron. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 3. szám Domán István Önálló kötetek: 1. A talmudiskolák titkai. Ulpius-Ház Könyvkiadó Kft., Budapest, "...már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így levágják őket bűnbaknak" (Domán Ernő eredetijének fordítása és kiegészítése) Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Rettegés. Holokauszt-életek 2. Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, Menekülés: Egy zsidó fiatalmember New Yorkban. Háttér Kiadó Kft., Budapest, Szembesülés. Háttér Kiadó Kft., Budapest, Szerkesztette kötetek: 1. Talmud. Részletek, kommentárok magyarul. Ulpius-Ház Könyvkiadó Kft. Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 15

16 1. Rabbik, rófok és rebbék. (cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 9. szám május Rabbik, rófok és rebbék. (cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 11. szám június Rabbik, rófok és rebbék.(cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 14. szám augusztus Rabbik, rófok és rebbék.(cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 58. évf. 2. szám február Rabbik, rófok és rebbék. (cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja évf. 4. szám márc Megnyerhették (volna) a világot. In. ORZSE évkönyv Szerkesztette: Schőner József. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Gabbiano Print Kft. Budapest, Konferencia előadások: 1. Egy "végzetes" bibliográfia. Scheiber-emlékkonferencia. Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Fekete László Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Zsinagógáink zenei világa napjainkban = Zene-Zene Tánc szeptember. 4. szám 18. o 2. A Dohány Zsinagóga zenei múltja és nagy kántora. In. A Dohány utcai zsinagóga 150 éve kötetben. Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány, Budapest, Opera omnia con melodie religiose ebraiche. Le parafrasi salmodiche di Benedetto Marcello. In. Dal testo alla rete. Budapest, Konferencia-előadások: 1. A zsoltárok szerepe a zsidó imádkozásban. Zsoltárkonferencia. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konfgerenciája március A zsinagóga zenei múltjáról és nagy kántorairól. A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve. Tudományos konferencia a Dohány utcai Zsinagógáról, Életmű zsidó imadallamokkal. Benedetto Marcello zsoltár-parafrázisai. ELTE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék Itadokt Műhely konferenciája

17 Ismeretterjesztő és tudomány-népszerűsítő előadások a Limmud, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem szabadegyetem és az Amerikai Alapítványi Iskola szervezésében. 17

18 Fényes Balázs Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Kitalált hagyomány?! A nagymihályi peszaq Bész Din a rabbinikus hagyomány tükrében. Megjegyzések Michael K. Silber The Emergence of Ultra-Orthodoxy. The Invention of a Tradition [Az Ultra-Orthodoxia megszületése. Egy hagyomány kitalálása] című tanulmánya kapcsán. = Magyar Zsidó Szemle. Új folyam. 4. szám Szerkeszti: Lichtmann Tamás. MTA ORZSE Budapest, Azoj ví in der álter hájm. A hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál. (Glässer Norberttel társszerzőségben) In. Vallás, közösség, identitás. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 31. Szerkesztette: Barna Gábor Povedák Kinga SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Igazak érintése A szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. (Glässer Norberttel társszerzőségben) In. Érzékek és vallás Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 22. Szerkesztette: Barna Gábor. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, /67-82./ Konferencia előadások: 1 Igazak érintése. A szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. (Glässer Norberttel társelőadásban) Az érzékek és a vallás. VIII. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencián. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai tanszékének konferenciája Kitalált hagyomány? Megjegyzések egy kulturális antropológiai tanulmányhoz. Freud 150 Arendt 100 Lévinas 100. Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Kóser folklór: zsidó gasztronómia és rabbinikus hagyomány. OR-ZSE doktorandusz konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája

19 4."Azoj ví in der álter hájm." A hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál (Glässer Norberttel társelőadásban). Vallások, határok, kölcsönhatások / "Religions, Borders, and Interferences", 10. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a GFHF - SZTE Bálint Sándor Valláskutató Intézete és a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya szervezésében, Szeged, október 6-8. Finta Szilvia Lektorálások: 1. Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához. II. Szent Pál Akadémia, Budapest, Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához. I. Szent Pál Akadémia, Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyfejezetek: 1. A keresztény-cionizmus története. In. Hit és értékek. Írások a láthatóról és a láthatatlanról. Hetek.hu Kft., Budapest, Szabadulásból szabadulásba. In. Hit és értékek. Írások a láthatóról és a láthatatlanról. Hetek.hu Kft., Budapest, A terror propagandája. In. Hős új ország. A modern Izrael 60 éve. Hetek.hu Kft., Budapest, Szó szerint vett próféciák. In. Hős új ország. A modern Izrael 60 éve. Hetek.hu Kft., Budapest, A halachikus midrás legf!bb szabályai és megjelenési formái az Újszövetségben. In. Elváló utak. Jószöveg Műhely, Budapest, Húsvét az örömünnep. A szabadulás és a megváltás története. = Hetek április A vég kényszerít minket Theodor Herzl halálának 100. évfordulójára. = Új Exodus, XV. évf. 1. szám, A szabadulás öröme. Purimtól húsvétig. = Hetek március Az arámi nyelv és az Újszövetség. = Hetek május A felkészülés napjai. = Új Exodus szeptember, XVI. évf. 2. szám, A terror propagandája. Érvek az anticionizmus ellen. = Hetek. X/34. szám (2006)

20 12. Szó szerint vett próféciák. A keresztény cionizmus története. = Hetek. X. évf., 37. szám (2006), Zsidó írásmagyarázat a Héberekhez írt levélben. = Új Exodus, XVII/1. szám, Miért pont a Templom-hegy? = Hetek XI/7. szám, Mégis kóser. Pert nyert a Jézusban hív! zsidó pék. = Hetek, július Remény a romokon Tel Aviv története. = Hetek, Látta a láthatatlant. 150 éve született Herzl Tivadar. = Hetek, Elveszettek fiai. Perutól Japánig keresik a hiányzó zsidó törzseket. = Hetek, Konferencia előadások: 1. Allegória vagy allegorézis? Doktorandus konferencia. A Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetrem konfrenciája Cionizmus ma. Cion Visszatérések. Doktorandus konferencia. A Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Gábor György Önálló kötetek: 1. A szentély és a vadak. Az emlékezés technikái. Zsidó vallástörténeti tanulmányok. Új Mandátum Könyvkiadó Budapest, Szinaj és Jabne.: Zsidó emlékezet a történelmen "innen" és "túl". Jószöveg Műhely Budapest, Abszolút tenger. Tanulmányok, esszék, kritikák. Semmelweis Kiadó Budapest, Szabad egyház szabad államban. Vallás- és egyházpolitikai esszék, publicisztikák. (Buda Péterrel társzerzőségben) Jószöveg Műhely Budapest, Az idő nélküli hely. Vallásfilozófiai és vallástörténeti tanulmányok. Jószöveg Műhely Budapest, A politika szolgálólánya. Valláspolitikai írások. Buda Péterrel társszerzőségben. Pallas Lap és Könyvkiadó Vállalat Budapest, A diadalíven innen és túl. Pogány, zsidó és keresztény narratívák - a "hetvenes" háború emlékezete. Akadémiai Kiadó Budapest, Le domande invisibili. Scritti sulla memoria ebraica. Lithos Editrice, Roma

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

GÁBOR GYÖRGY FONTOSABB PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE

GÁBOR GYÖRGY FONTOSABB PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE CURRICULUM VITAE 1954. február 6-án születtem Budapesten. Diplomámat 1979-ben szereztem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, filozófia, esztétika valamint magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

1. Ontológiai és etikai kérdések a reneszánszban, in: A reneszánsz művelődéstörténeti kérdései, JATE BTK, Szeged, 1976. 7-22.o.

1. Ontológiai és etikai kérdések a reneszánszban, in: A reneszánsz művelődéstörténeti kérdései, JATE BTK, Szeged, 1976. 7-22.o. Dr. Gábor György Publikációk 1. Ontológiai és etikai kérdések a reneszánszban, in: A reneszánsz művelődéstörténeti kérdései, JATE BTK, Szeged, 1976. 7-22.o. 2. Miért veri az ördög a feleségét?, Egyetemi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Oláh János Publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista 1. Mindennek rendelt ideje van I. (Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola, 1998) 56 o. 2. Mindennek rendelt

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 182 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A TÖRTÉNETISÉG ÚJ RENDJE A BUDAPESTI MAGYAR NYELVŰ NEOLÓG ÉS CIONISTA SAJTÓBAN 1882-1938

A TÖRTÉNETISÉG ÚJ RENDJE A BUDAPESTI MAGYAR NYELVŰ NEOLÓG ÉS CIONISTA SAJTÓBAN 1882-1938 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ (PHD) TÉZISEI A TÖRTÉNETISÉG ÚJ RENDJE A BUDAPESTI MAGYAR NYELVŰ NEOLÓG ÉS CIONISTA SAJTÓBAN 1882-1938 Új kultúrtörténeti tanulmány ZIMA ANDRÁS OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Doktori

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány Férfi Gyermek-A (-9 év) 1 7135 MAKRAI Bálint 2006 00:28:42 00:12:45 13.9 km/h +00:00:00 2 7065 PÉTER Dániel 2006 00:36:17 00:16:03 11.0 km/h +00:07:35 3 7103 KOSTYÁL Kende 2006 00:57:35 00:24:24 6.9 km/h

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA nyitott előadások az ELTE BTK-n (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2016/2017. őszi félév 2016. október 10., hétfő 18.00 Digitális bölcsészet szövegen innen és túl I.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2015: 24. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2015. március Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Családtörténeti kutatásról publikációk

Családtörténeti kutatásról publikációk Családtörténeti kutatásról publikációk Megjelent írások GUBICZA ANTAL (1899-1973) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás élete, MÁRVÁNYTÁBLA HELYETT című könyvben fejezet (2008) Az összetartozás

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben