OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)"

Átírás

1 OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1

2 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak publikációs jegyzékeit, a hátralévő oldalak az OR-ZSE tudományos rendezvényeivel foglakoznak. 3. A bibliográfia nem választja szét az oktatókat a hallgatóktól. Az oktatók és hallgatók publikációs jegyzékei vegyesen, szerzőjük betűrendjében követik egymást. 4. A publikációs jegyzékeken belül a következő publikációs csoportok fordulnak elő: önálló kötetek, szerkesztett kötetek, szerkesztett időszaki kiadványok, lektorálások, sorozatszerkesztések, cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek, recenziók (esszék, kritikák), konferencia-előadások, önálló kiállítások, tudományos-népszerűsítő ismeretterjesztő előadások. 5. A bibliográfia az oktatók és hallgatók által küldött publikációs jegyzékekre támaszkodik. 2

3 Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem oktatóinak és hallgatóinak publikációs jegyzékei Babits Antal Önálló kötetek: 1. Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika. Gabbiano Print Kft. Budapest, Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika (2. javított kiadás). Gabbiano Print Kft Budapest, Szerkesztett kötetek: 1. Georges Vajda: Kutatások a filozófiáról és a kabbaláról a középkori zsidó gondolkodásban. Logos Kiadó Budapest, éves együttélés, a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. (kontrollszerkesztés). Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány Budapest, Georges Vajda: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Logos Kiadó Budapest, Ábrahám ibn Daud: A magasztos hit. Logos Kiadó Budapest, Aryeh Kaplan: Széfer Jecírá. Az Alkotás könyve, a kabbala elmélete és gyakorlata. Stratégiakutató Intézet Budapest, Maimonidész: Értekezések az isteni igazságosságról, üldöztetésről, megtérésről és feltámadásról. Logos Kiadó Budapest, Kiss Erika: Hátám Szófértől Moses Mendelsshonig. Logos Kiadó Budapest, Az arany középkor, zsidók, muszlimok és keresztények. (tanulmánygyűjtemény) Logos Kiadó Budapest, Papírhid az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Logos Kiadó Budapest, Lektorálások: 1. Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Logos Kiadó Budapest, Staller Tamás: Menekülés az emlékezetbe, a zsidó Koestler tudásszociológiai portréja. Logos Kiadó Budapest,

4 3. Staller Tamás: Báruch vagy Benedeiktus, a Spinoza jelenség. Logos Kiadó Budapest, Kiss Erika: Kereszt és kőtáblák.. Logos Kiadó Budapest, Kiss Erika: Nyomkeresők nyomában, zsidókerti séták, elmélkedések életről - halálról. Logos Kiadó Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1.Blau Lajos az ÍRÁS történésze, héber írásművészet zsidó képzőművészet. In. OR-ZSE Évkönyv Szerkesztette: Schőner Alfréd. Országos Rabbikéző Zsidó Egyetem A hászid irodalomról In. A Wesley János Lelkészképző Főiskola évkönyve 2008, Wesley János Kiadó Budapest 2008.? 3. A félreismert Juda Halévi, a szellem által vezet az út az Abszolút Szellemhez. In. Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv Szerkesztette: Tokics Imre. Dálnoki Média Kft, Aki mindenben szót kért. In. Lukács, a mi munkatársunk, a WJLF tisztelgő kötete Lukács Péter 60. születésnapjára, Wesley János Kiadó Budapest Maimonidész - a titkok Mestere. = Magyar-Zsidó Szemle. Új folyam, 5. szám, MTA OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Kutatócsoport és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tudományos folyóirata. Szerkesztette: Lichtmann Tamás Szaadjá gáon, a kabbalista. = Remény. Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. 12. évf szám Újszövetség vagy/és Talmud. - Élet és Irodalom. LIII. évf szeptember Kántorművészet és megújulás. = Remény Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. 12. évfolyam szám Gólemek a hazai művészetben. = Remény Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. Budapest, 13. évf szám, A szellem által vezet az út az Abszolút Szellemhez. = Mediterrán Világ szám, Zucker Immánuel, a XXI. század magyar kántorai. = Gramofon téli szám, A Dohány utcai zsinagóga liturgiája. = Gramofon nyári szám, év 120 percben. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 65. évf március Lilien-ről fehéren-feketén = Magyar - Zsidó Szemle Szemle. Új folyam, 6-7. szám, Szerkesztette: Lichtmann Tamás. MTA OR-ZSE Zsidó Vallástudományi Kutatócsoport és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tudományos folyóirata. Budapest

5 16. Mediterrán diaszpóra és migráció Ibériától Kairóig, a középkori zsidó bölcselet szellemi íve Maimonidész szellemiségében. = Mediterrán Világ szám Szerző vagy szerkesztő, megközelítések a Zóhár keletkezéséhez. = Remény. Zsidó közéleti, társadalmi, kulturális folyóirat. 14. évf szám A harmonikus gömb megközelíthetősége, fragmentumok a zsidó spiritualitáshoz és vallási tradícióhoz. In. Metaelméletek és új paradigmák. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2011., Maimonidész szellemtörténeti jelentősége, az enciklopédikus Mester. In. Történelem, Kultúra, Közösség... Szerkesztette: Heller Zsolt Debreceni Zsidó Hitközség, Debrecen, 2011, Hellenizmus rabbinizmus, Alexandriai Philón és a Talmud. In. Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv Szerkesztette: Szécsi József. Keresztény Zsidó Társaság. Budapest, A leviták akcentusainak problematikájához, talmudi források a puncta extraordinaria kérdéséhez. In: A Te könyvedbe mind ezek béírattak. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Ábrahám vagy/és Ibrahím. In. Tanulmánykötet Iványi Gábor tiszteletére. Wesley János Lelkészképző Főiskola Budapest, Szellemi hídépítők, az Útmutatás mesterei: Maimonidész vs. Karády In. Karády konferenciakötet, Wesley János Főiskola, Budapest, 2012./ in print 24. Az arany középkor Mestere, Maimonidész a hit és tudás szolgálatában. In: Az arany középkor, zsidók muszlimok és keresztények, Budapest, Logos Kiadó, Hermeneutikai csapdák a Maimoni-recepcióban, epigáonok, epikajreszek és episztemológusok vélekedései az Útmutatóról. In. A szívnek van két része. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Szerkesztette: Koltai Kornélia,. MTA Judaisztikai Kutatócsoport - L Harmattan Kiadó, Budapest, Konferencia-előadások: 1. Egy budai maimunista, Benoschofsky Imre maimunizmusa. 120 éves a budai zsinagóga, Tudományos Konferencia. Budapest, ) 2. Biblia Bálint-módra, kultikus jelek az anyag szellemében. A Magyar Tudomány Ünnepe 2008 Találkozások A Szentírás érintkezési pontjai. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem. Budapest A leviták hagyománya, a puncta extraordinatio kérdése. Szimpózium a Bibliáról. Wesley János teológiai konferencia. Budapest Simone Weil és a 10 percnyi örökkévalóság, a barlanglakó pszeudo bálványképe. A Stratégiakutató Intézet konferenciája. Magyar Kultúra Székháza, Budapest, ) 5. Szemlélet és váltás A Paradigmakutató Intézet konferenciája Sopron ) 5

6 6. Kántorok és Kohn(tár)ok. A Zsoltáros költő akcentusai nyugalom és szolgaság Zsoltárkonferencia. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája A középkori zsidó bölcselet szellemi íve, Mediterrán diaszpóra és migráció Ibériától Kairóig. A Mediterrán Világ konferenciája. Veszprém, Pannon Egyetem, ) 8. A harmonikus gömb megközelíthetősége. A Paradigmakutató Intézet konferenciája. Sopron, ) 9. Maimuni Budapesten kutatások a Rabbiképző 133 éves távlatában. Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek XI. nemzetközi konferenciája. Debrecen, Az Örökkévaló szelleme által Szentírás-értelmezés és felekezeti hagyomány. a Protestáns Szakkollégium konferenciája. Budapest, Szellemi mesterek és jószomszédi partnerek a középkori Európában. (Mediterrán Világ Symposium VI., Euro-mediterrám világ szomszédág és partnerség. Magyar Külügyi Intéze, konferenciája. Budapest, Maimonidész és a meta-narratívák plurális víziója hochmatológia, avagy a tudás nem tudásának a tudása A posztmodernizmus sokoldalú hatásrendszere - ATF Tudományos nap. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciája. Pécel, Balogh István Önálló kötetek: 1. A tótkomlósi zsidók története. Szerzői magánkiadás, Tótkomlós, Békés Békétlenség - A Békés megyei zsidók története. Szerzői magánkiadás, Budapest- Tótkomlós, A körösnagyharsányi zsidóság és temetőik története. Szerzői magánkiadás, Budapest, Szerkesztett kötetek 1. Páči sa mi, páči čo je svete peknvo...". Szokolay Kálmán versei és élete - Básne a život Kolomana Szkokolaya. Laukó Évával közösen. Komlósi Szlovákok Szervezete, Tótkomlós, (szlovákul és magyarul) 2. A Tündöklő híd nyomában. Láng Ida költőnő élete és munkássága. Yes-Press Bt., Budapest, Büchler Júlia: Leltár a lomtárban. Folyamatos jelen. Yes-Press Bt., Budapest, Tevan Rezső, magyar zsidó katonatiszt első világháborús naplója. Tevan Alapítvány, Budapest,

7 5. 2x1 perces novellák. Tisztelet Örkény Istvánnak. (olvasószerkesztő) Tevan Alapítvány- MAZSIKE, Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Jó zsidók, tót atyafiak. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat tél. 2. A tótkomlósi zsidók. In. Benedek István Gábor: A komlósi tóra. Tevan, Békéscsaba, (magyarul), (szlovákul). 3. Az Iczkovitsok. = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja június Holokauszt. = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja szám, A holokauszt-áldozatokra emlékeztünk - Tótkomlóson először. = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja szám, Él mólé rachamim. Békés megyében és Tótkomlóson. = Új Kelet szeptember Egy elpusztított közösség - a dévaványai zsidóság emlékére. = Dévaványai Hírlap. Dévaványa Város Önkormányzatának Tájékoztató Lapja január Orosháza - Holokauszt-emlékév. Erec. A Magyarországi Cionista Szövetség és a Zsidó Oktatási és Információs Központ (Szochnut) Lapja szám "A sajtó angyala". (Laukó Évával társzerzőségben) = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja június Tótkomlós: először emlékeztek. = Új Élet. A MAZSIHSIZ lapja. 60. évf. 17. szám szeptember Mártír-istentisztelet és emlékkiállítás Tótkomlóson. In. Izraeli Szemle szeptember-október HaIczkovitsim. In. Lea Schnapp: Ach tov leisrael. Szerzői magánkiadás, Haifa, (héberül) 13. "Weisz műteremből - Tótkomlós". = Komlósi Hírmondó. Tótkomlós Város Önkormányzatának Havilapja március Tótkomlós. Mártíristentisztelet. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 14. szám augusztus Büchler rabbi népe. Az orosházi és környékbeli zsidóság története. In. A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. 8. Szántó Kovács János Területi Múzeum, Orosháza, A gádorosi zsidók története. In. Gádorosi füzetek 8. Gádoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Gádoros, A körösnagyharsányi zsidóságról. = Izraeli Szemle november-december 7

8 18. A békési zsidóság története és megmaradt emlékei. In. Békési Újság Kalendáriuma Családokért Alapítvány, Békés, Láng Ida életútja és munkássága. In. A Tündöklő híd nyomában. Láng Ida költőnő élete és munkássága. Yes-Press Bt., Budapest, A gimnáziumi judaisztika-oktatás bemutatása. In. A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola évkönyve a 2010/2011. tanévről, az zsinagógai évről (Szerk.: Helfrich Judit Kékes Mária) BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola, Bp., 2011., Egy bátor nő. = Új Élet. 66. évf. 21. szám november Se kultúra, se örökség? A zsidó temető helye a kulturális örökségben. = Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2011/4. (13. évfolyam) Az Irgalom Kapuja. = Új Élet szám január A dévaványai zsidóság története. In. Dévaványa története /in print Konferencia előadások: 1. Az orosházi és környékbeli zsidóság története. OTDK - Humán tudományi szekció, XIX. századi magyar történelem, Székesfehérvár, III. helyezett Családfától a helytörténeti monográfiáig - ötletek a zsidó helytörténet kutatásához. MTA Judaisztikai Kutatóközpont - ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék A zsidó temetők feldolgozásának módszerei és az információk felhasználásának lehetőségei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Héber Tanszék A zsidó kulturális örökség védelme. Zsidóság-kutatások és Bibó szellemisége ( ). Magyar Tudomány Ünnepe 2011 Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája A magarországi zsidó műemlékek. Magyar Zsidó Levéltár, Jewish Heritage in the Digital Era. Zsidó örökség a digitális korszakban. Nemzetközi konferencia, március 28 Ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsítő előadások a II. Géza Gimnázium és az orosházi Szántó Kovács János Múzeum szervezésében. Kiállítás szervezés: 1. Tevan Interaktív Országos Vándorkiállítás. Budapest: Erzsébetligeti Színház Kiállítóterem, Országos Széchényi Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Mezőberény: Orlay Petrich Soma Gyűjtemény, Békéscsaba: Zsinagóga, Keszthely: Városi Múzeum, Pécs: Várostörténeti gyűjtemény, Hévíz: Galéria, Eger: Eszterházy Károly Főiskola könyvtára, Vác: Értéktár, Nagyatád: Városi Múzeum, Kecskemét: Megyei Könyvtár, stb. Kurátor december 19-8

9 2. Kiállítás Jankay-Deusch Tibor Mártírok c. albumának képeiből. Tótkomlós, Városháza Díszterem Emlékkiállítás a Weisz fényképész családról. Tótkomlós, Városháza Díszterem június Emlékkiállítás az Iczkovits Lipót Gépáruház megalapításának 15. évfordulóján. Tótkomlós, Városháza Díszterem A tótkomlósi zsidóság története Tótkomlós, Rózsa Fürdő Borsányi-Schmidt Ferenc Önálló kötetek: 1. Próféták és cáddikok nyomában. Válogatott cikkek és tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Új könyv a zsidó filozófiáról magyar nyelven. = Új Élet. 55. évf. 5. szám március Izrael ókori történelmének újrafelfedezője. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális, folyóirat. 9. évf. 1. szám Debrecenből az újhéber költészet parnasszusára. In. ORZSE Évkönyv Szerkesztette: Schőner Alfréd. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Gabbiano Print Kft. Budapest, Szentföld. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 56. évf január A zsidó meditáció, mint terápia. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 2. szám A kínai és (kaifengi) zsidók. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 3. szám Konferencia előadások: 1. Debrecenből az újhéber költészet parnasszusára. C'vi Jáir - életút és életmű. A Magyar Tudomány napjai Tudományos konferencia-sorozat az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemen A hászkálá gyökerei és virágba borulása. Rabbiképző-130-és tudományai I. A Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konfgerenciája

10 3. A Tikkun HaOlam, vagyis a világ megjavítása a kabbala tanítása szerint. Találkozások. - a Szentírás érintkezési pontjai. A Magyar Tudomány Ünnepe Az Országo Rabbiképző Zsidó Egyetem konfrenciája Méltatlanul elfeldve...vámbéry Ármin. Az igaz emberek legendája. Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Böhm Karolina. 1. Művészeti alkotások a holokausztoktatás szolgálatában. In: Sommer László (szerk.): Kegyeleti látogatáson a Ravensbrücki Koncentrációs Táborban /módszertani segédfüzet/ OR-ZSE, Budapest, Scheiber Sándor emlékezete. In: Konferenciakötet.: Hevesi Simon emléknapon elhangzott előadások. /oktatási módszertani kiadvány/ Szerkesztette: Sommer László. Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány támogatásával készült az S. Hatikva BT. gondozásában, Rási a nagy kommentátor. = Hacofe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tudományos folyóirata, 3.Tematikus szám: MMXII Vol I. Nr. 1. Konferencia előadások: 1. Emlékezet és Holokauszt. Doktorandus konferencia Zsidóság-kutatások és Bibó szellemisége ( ) - Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem konferenciája, Budapest, november Identitás és emlékezet. Doktorandus konferencia. Az identitás és emlékezet Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem konferenciája Deutsch Gábor Önálló kötetek: 1. Ajtónyitás. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest, Zsidó múzeum. (Tárgyai, azok felhasználása, az ünnepek és szertartások ismertetése. Magyar-angol-német nyelven.) Alexandra Kiadóm, Budapest, Nagy csodák történtek itt. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Elmondjuk nektek. Gabbiano Print Kiadó, Budapest, Képeslapok a múltból. Gabbiano Print Kiadó, Budapest, Virágzik, mint a pálma. Gabbiano Print Kiadó, Budapest,

11 Lektorálások: 1. Oláh János Judaisztika. Bookmaister, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1.Zászló a viharban. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 6. szám március A tejeskannák titka. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 7. szám március A Somogyváryak (Gyula és Géza). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 1. szám tavasz Amerikai utazás (A húr feszítése). Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 2. szám nyár Hol van Pápa. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 10. szám május Az éneklő postás = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 12. szám június Az imakönyv útja. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 16. szám augusztus A harmadik út. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 55. évf. 17. szám szeptember Életmese. = Életmese. Felsővisói Józsi bácsi dinasztiája. Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 3. szám ősz A megvádolt arsiztokrácia (Wesselényi Miklós). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 4. szám tél A mesélő kántor. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 5. szám A Pozitív Mérleg. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 3. évf. 5. szám A Szinájon melódiát is kapott a világ. (Kármán György). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 1. szám A negyedik út. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 56. évf. 2. szám január Izsák a Biblia hőse (Bitó László könyvéről). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 2. szám Az Aranyvonat (könyvismertetés). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 3. szám Zsidó szövetkezetek, szombattartó munkahelyek. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 3. szám

12 18. Öt lövés a történelemre avagy déjá vu. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 56. évf. 14. szám július Fixler Herman monológja. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 4. szám A kántor tarsolya (Moshe Kraus). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 4. évf. 4. szám A gelsenkircheni teher. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 1. szám január Új fény (Herczog László) = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 1. szám A gáon (Pészachi történet). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 1. szám Amikor a lomb is dús, a gyökér is mély (Kohlmann Nándor). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 2. szám A tudós hagyatéka Bär Vilmos. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 2. szám A neológok (Pollák Sándor, Léderer Sándor és Eppler Sándor).= Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 3. szám Streit Sándor jiddiskeitje. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 5. évf. 4. szám Slomó a mélyvízben. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 1. szám A tusakodó ember (Moshe Kraus emlékezik). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 1. szám Európai húskombinát a Dob utcában. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 58. évf. 4. szám március A Kada körút gyermekei. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 2. szám A fiúk a bányában is dolgoztak. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 3. szám Harry bácsi szép élete. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 58. évf. 7. szám április Soknevű barátom, Borgó. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 6. évf. 4. szám Három hászene Szabolcsban. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 1. szám

13 36. Betemetett örökség (Dávid Ferenc). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 1. szám A kisvárdai tudós. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 59. évf. 4. szám március Reményteljes út előtt (Klein Judit). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 2. szám Hosszú levél Nachsonból. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf. 2. szám Móric bácsi a dalnok és mészáros. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 59. évf szám. április Az első lépés (Grósz Sáje). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf szám Kis magyar zsidó történelem. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 7. évf szám Zarándokok könyve (Könyvismertetés). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 1. szám Az előkelő kántor (Moshe Kraus történeteiből). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 1. szám Ráv Dománok könyve (Könyvismertetés). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 2. szám Egy csoda nem lett volna elég (A barlangász). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 2. szám Az eltűnt ifjú. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 3. szám Az abaszántói emlékmű. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 8. évf. 3. szám A debreceni évek (Mojse Moskovits). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 1. szám Két főrabbi a Dob utcából (Koppel Reich Mojse Weisz). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 1. szám Samsoni emlék. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 2. szám február Házasság az ilki erdőben. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 5. szám március Látogatás Engländer Tibornál. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 2. szám Az igazság bajnokai (Kozma Sándor és Eötvös Károly). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 2. szám

14 55. Rendhagyó anyák napi köszöntő. = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 61. évf. 8. szám május Egy ember, akinek három országot adott a történelem (Lengyel Gábor). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 3. szám Új szatmári legenda. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 3. szám Egy családfa 1282 levele. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 9. évf. 3. szám A hat éves lakástulajdonos (Abai Singer Tamás). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 1. szám A nemes Dessewffy család múltja és jelene. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 2. szám Aki Valaki volt. Dr. Heves Lajos. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 2. szám Dal a Dob utcából. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 10. évf. 2. szám Hétköznapi történet. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 1. szám A zenetudós csodája. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 2. szám Dr. Fischer Benjámin és a modern ortodoxia. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 2. szám A késleltetett robbanás (Sándor Iván) = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 3. szám Belz Az én kis városkám. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 11. évf. 3. szám A pozsonyi bölcs. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 1. szám A szó megrlőzte az írást. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 1. szám Munkács nevezetességei (A város gazdagsága és szegénysége). = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 2. szám Ács jeles napjai. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 2. szám Ördögadta forrás. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 3. szám

15 73. Egy veterán örnagy Grúziából. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 12. évf. 3. szám A Messing-rejtély. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 1. szám Utak-utak, merre visztek. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 2. szám Zörög a Haraszti. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 13. évf. 3. szám Aki csak akkor fotografál, ha oka van rá. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 1. szám A csoda itt volt, hogy volt. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 1. szám A bakter lánya. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 2. szám A Neiser-familia Dombóváron. = Remény. Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 14. évf. 3. szám Domán István Önálló kötetek: 1. A talmudiskolák titkai. Ulpius-Ház Könyvkiadó Kft., Budapest, "...már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így levágják őket bűnbaknak" (Domán Ernő eredetijének fordítása és kiegészítése) Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Rettegés. Holokauszt-életek 2. Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, Menekülés: Egy zsidó fiatalmember New Yorkban. Háttér Kiadó Kft., Budapest, Szembesülés. Háttér Kiadó Kft., Budapest, Szerkesztette kötetek: 1. Talmud. Részletek, kommentárok magyarul. Ulpius-Ház Könyvkiadó Kft. Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 15

16 1. Rabbik, rófok és rebbék. (cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 9. szám május Rabbik, rófok és rebbék. (cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 11. szám június Rabbik, rófok és rebbék.(cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 57. évf. 14. szám augusztus Rabbik, rófok és rebbék.(cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja. 58. évf. 2. szám február Rabbik, rófok és rebbék. (cikksorozat) = Új Élet. A MAZSIHISZ lapja évf. 4. szám márc Megnyerhették (volna) a világot. In. ORZSE évkönyv Szerkesztette: Schőner József. Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Gabbiano Print Kft. Budapest, Konferencia előadások: 1. Egy "végzetes" bibliográfia. Scheiber-emlékkonferencia. Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Fekete László Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Zsinagógáink zenei világa napjainkban = Zene-Zene Tánc szeptember. 4. szám 18. o 2. A Dohány Zsinagóga zenei múltja és nagy kántora. In. A Dohány utcai zsinagóga 150 éve kötetben. Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány, Budapest, Opera omnia con melodie religiose ebraiche. Le parafrasi salmodiche di Benedetto Marcello. In. Dal testo alla rete. Budapest, Konferencia-előadások: 1. A zsoltárok szerepe a zsidó imádkozásban. Zsoltárkonferencia. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konfgerenciája március A zsinagóga zenei múltjáról és nagy kántorairól. A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve. Tudományos konferencia a Dohány utcai Zsinagógáról, Életmű zsidó imadallamokkal. Benedetto Marcello zsoltár-parafrázisai. ELTE BTK, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék Itadokt Műhely konferenciája

17 Ismeretterjesztő és tudomány-népszerűsítő előadások a Limmud, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem szabadegyetem és az Amerikai Alapítványi Iskola szervezésében. 17

18 Fényes Balázs Cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek: 1. Kitalált hagyomány?! A nagymihályi peszaq Bész Din a rabbinikus hagyomány tükrében. Megjegyzések Michael K. Silber The Emergence of Ultra-Orthodoxy. The Invention of a Tradition [Az Ultra-Orthodoxia megszületése. Egy hagyomány kitalálása] című tanulmánya kapcsán. = Magyar Zsidó Szemle. Új folyam. 4. szám Szerkeszti: Lichtmann Tamás. MTA ORZSE Budapest, Azoj ví in der álter hájm. A hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál. (Glässer Norberttel társszerzőségben) In. Vallás, közösség, identitás. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 31. Szerkesztette: Barna Gábor Povedák Kinga SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Igazak érintése A szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. (Glässer Norberttel társszerzőségben) In. Érzékek és vallás Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 22. Szerkesztette: Barna Gábor. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, /67-82./ Konferencia előadások: 1 Igazak érintése. A szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. (Glässer Norberttel társelőadásban) Az érzékek és a vallás. VIII. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencián. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai tanszékének konferenciája Kitalált hagyomány? Megjegyzések egy kulturális antropológiai tanulmányhoz. Freud 150 Arendt 100 Lévinas 100. Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Kóser folklór: zsidó gasztronómia és rabbinikus hagyomány. OR-ZSE doktorandusz konferencia. Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája

19 4."Azoj ví in der álter hájm." A hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál (Glässer Norberttel társelőadásban). Vallások, határok, kölcsönhatások / "Religions, Borders, and Interferences", 10. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a GFHF - SZTE Bálint Sándor Valláskutató Intézete és a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya szervezésében, Szeged, október 6-8. Finta Szilvia Lektorálások: 1. Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához. II. Szent Pál Akadémia, Budapest, Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához. I. Szent Pál Akadémia, Budapest, Cikkek, tanulmányok, könyfejezetek: 1. A keresztény-cionizmus története. In. Hit és értékek. Írások a láthatóról és a láthatatlanról. Hetek.hu Kft., Budapest, Szabadulásból szabadulásba. In. Hit és értékek. Írások a láthatóról és a láthatatlanról. Hetek.hu Kft., Budapest, A terror propagandája. In. Hős új ország. A modern Izrael 60 éve. Hetek.hu Kft., Budapest, Szó szerint vett próféciák. In. Hős új ország. A modern Izrael 60 éve. Hetek.hu Kft., Budapest, A halachikus midrás legf!bb szabályai és megjelenési formái az Újszövetségben. In. Elváló utak. Jószöveg Műhely, Budapest, Húsvét az örömünnep. A szabadulás és a megváltás története. = Hetek április A vég kényszerít minket Theodor Herzl halálának 100. évfordulójára. = Új Exodus, XV. évf. 1. szám, A szabadulás öröme. Purimtól húsvétig. = Hetek március Az arámi nyelv és az Újszövetség. = Hetek május A felkészülés napjai. = Új Exodus szeptember, XVI. évf. 2. szám, A terror propagandája. Érvek az anticionizmus ellen. = Hetek. X/34. szám (2006)

20 12. Szó szerint vett próféciák. A keresztény cionizmus története. = Hetek. X. évf., 37. szám (2006), Zsidó írásmagyarázat a Héberekhez írt levélben. = Új Exodus, XVII/1. szám, Miért pont a Templom-hegy? = Hetek XI/7. szám, Mégis kóser. Pert nyert a Jézusban hív! zsidó pék. = Hetek, július Remény a romokon Tel Aviv története. = Hetek, Látta a láthatatlant. 150 éve született Herzl Tivadar. = Hetek, Elveszettek fiai. Perutól Japánig keresik a hiányzó zsidó törzseket. = Hetek, Konferencia előadások: 1. Allegória vagy allegorézis? Doktorandus konferencia. A Magyar Tudomány Ünnepe. Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetrem konfrenciája Cionizmus ma. Cion Visszatérések. Doktorandus konferencia. A Magyar Tudomány Ünnepe Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem konferenciája Gábor György Önálló kötetek: 1. A szentély és a vadak. Az emlékezés technikái. Zsidó vallástörténeti tanulmányok. Új Mandátum Könyvkiadó Budapest, Szinaj és Jabne.: Zsidó emlékezet a történelmen "innen" és "túl". Jószöveg Műhely Budapest, Abszolút tenger. Tanulmányok, esszék, kritikák. Semmelweis Kiadó Budapest, Szabad egyház szabad államban. Vallás- és egyházpolitikai esszék, publicisztikák. (Buda Péterrel társzerzőségben) Jószöveg Műhely Budapest, Az idő nélküli hely. Vallásfilozófiai és vallástörténeti tanulmányok. Jószöveg Műhely Budapest, A politika szolgálólánya. Valláspolitikai írások. Buda Péterrel társszerzőségben. Pallas Lap és Könyvkiadó Vállalat Budapest, A diadalíven innen és túl. Pogány, zsidó és keresztény narratívák - a "hetvenes" háború emlékezete. Akadémiai Kiadó Budapest, Le domande invisibili. Scritti sulla memoria ebraica. Lithos Editrice, Roma

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Ma harcot kell vívni politizálni kell!

Ma harcot kell vívni politizálni kell! Ma harcot kell vívni politizálni kell! Wesley Jubileumi Kötetek Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás Ma harcot kell vívni politizálni kell! Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára Szerkesztette:

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán תשס"ח חודש כ סלו - sz. 5768. Kiszlév - XI. évf. 1. S ó f ár ב ה 2007. 11. 30. - a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja עתון של הקהילה היהודית בנירעגיהאזא A megoldhatatlan kérdés Heller Ágnes Nyíregyházán

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

április 13 - május 21.

április 13 - május 21. I SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015 április 13 - május 21. PROGRAM Fővédnökök: Prof. Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Védnökök: Prof.

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

KOPP MÁRIA. A házasságban élô emberek egészségesebbek, és tovább élnek. Kertész Ákos A költészet másnapja. Tarján Tamás Klausztrofóbiázás

KOPP MÁRIA. A házasságban élô emberek egészségesebbek, és tovább élnek. Kertész Ákos A költészet másnapja. Tarján Tamás Klausztrofóbiázás WWW.KONYV7.HU XIV. ÉVFOLYAM 9 10. SZÁM 2010. MÁJUS A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK LAPJA ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos A költészet másnapja Tarján Tamás Klausztrofóbiázás Murányi Gábor Magán- és köztörténeti

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben